Pêvek:Gerguhêz û negerguhêziya lêkeran

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê
Rader Radera Dema Borî Radera Dema Niha Gerguhêzî
aborîn aborî -abor- negerguhêz
acizîn acizî -aciz- negerguhêz
afirîn afirî -afir- negerguhêz
afîn afî -af- negerguhêz
agihîn agihî -agih- negerguhêz
ajotin ajot -ajo- gerguhêz
alastin alast -alês- gerguhêz
alifîn alifî -alif- gerguhêz
aliqîn aliqî -aliq- negerguhêz
alizîn alizî -aliz- negerguhêz
alîn alî -al- negerguhêz
anîn anî -(h)în- gerguhêz
angişîn angişî -angiş- negerguhêz
aqilîn aqilî -aqil- gerguhêz
arastin arast -arêz- gerguhêz
arîn arî -ar- negerguhêz
artilîn artilî -artil- negerguhêz
aşandin aşand -aşîn- gerguhêz
aşartin aşart -aşêr- gerguhêz
aşkaftin aşkaft -aşkêv- gerguhêz
aşkartin aşkart -aşkêr- gerguhêz
avêtin avêt -avêj- gerguhêz
avisîn avisî -avis- negerguhêz
awartin awart -awêr- gerguhêz
axaftin axaft -axêv- negerguhêz
axifîn axifî -axiv- negerguhêz
axivîn axivî -axiv- negerguhêz
ayisîn ayisî -ayis- negerguhêz
azirîn azirî -azir- negerguhêz
balastin balast -balês- gerguhêz
balandin baland -balîn- gerguhêz
banîn banî -ban- negerguhêz
baristandin baristand -bariztîn- gerguhêz
baristin barist -bariz- negerguhêz
barîn barî -bar- negerguhêz
bawerîn bawerî -bawer- negerguhêz
bedêlîn bedêlî -bedêl- negerguhêz
bedilîn bedilî -bedil- negerguhêz
bedîdîn bedîdî -bedîd- negerguhêz
bedîn bedî -bed- negerguhêz
behdilîn behdilî -behdil- negerguhêz
behicîn behicî -behic- negerguhêz
behirîn behirî -behir- negerguhêz
behitîn behitî -behir- negerguhêz
behrîn behrî -behr- negerguhêz
belandin beland -belîn- gerguhêz
beliandin beliand -beliîn- gerguhêz
belifandin belifand -belifîn- gerguhêz
beliqîn beliqî -beliq- negerguhêz
belişîn belişî -beliş- negerguhêz
belitîn belitî -belit- negerguhêz
beliyîn beliyî -beliy- negerguhêz
belizîn belizî -beliz- negerguhêz
beraftin beraft -berêv- gerguhêz
beridandin beridand -beridîn- gerguhêz
beriqîn beriqî -beriq- negerguhêz
berisîn berisî -beris- negerguhêz
beristin berist -beriz- gerguhêz
berizîn berizî -beriz- negerguhêz
berîn berî -ber- negerguhêz
berhilistin berhilist -berhiliz- gerguhêz
besimîn besimî -besim- negerguhêz
bestîn bestî -best- negerguhêz
beşandin beşand -beşîn- gerguhêz
beşişîn beşişî -beşiş- negerguhêz
betilîn betilî -betil- negerguhêz
bexşîn bexşî -bexş- negerguhêz
beyitîn beyitî -beyit- negerguhêz
bezîn bezî -bez- negerguhêz
bêjandin bêjand -bêjîn- gerguhêz
bihartin bihart -bihêr- gerguhêz
bihîstin bihîst -bihîz- gerguhêz
bijartin bijart -bijêr- gerguhêz
bijikîn bijikî -bijik- negerguhêz
bijiqîn bijiqî -bijiq- negerguhêz
bijirîn bijirî -bijir- negerguhêz
bijîn bijî -bij- negerguhêz
bijkîn bijkî -bijk- negerguhêz
bilîn bilî -bil- negerguhêz
bilqîn bilqî -bilq- negerguhêz
binijîn binijî -binij- negerguhêz
biraştin biraşt -birêş- gerguhêz
birin bir -b- gerguhêz
birijîn birijî -birij- gerguhêz
biriqîn biriqî -biriq- negerguhêz
birîn birî -bir- gerguhêz
birûsîn birûsî -birûs- negerguhêz
birûskîn birûskî -birûsk- negerguhêz
birûstin birûst -birûs- negerguhêz
bişaftin bişaft -bişêv- gerguhêz
bişirîn bişirî -bişir- negerguhêz
bişivîn bişivî -bişiv- negerguhêz
bişkaftin bişkaft -bişkêv- gerguhêz
bişkivîn bişkivî -bişkiv- negerguhêz
bişkurîn bişkurî -bişkur- negerguhêz
bitin bit -bit- gerguhêz
bizirîn bizirî -bizir- negerguhêz
bizivîn bizivî -biziv- negerguhêz
bizûtin bizût -bizû- negerguhêz
bîhujtin bîhujt -bîhuj- gerguhêz
borîn borî -bor- negerguhêz
bosîn bosî -bos- negerguhêz
boyîn boyî -boy- negerguhêz
buhêrandin buhêrand -buhêrîn- gerguhêz
burandin burand -burîn- gerguhêz
buxûrandin buxûrand -buxûrîn- gerguhêz
bûn -b- negerguhêz
bûsîn bûsî -bûs- gerguhêz
bûşişîn bûşişî -bûşiş- negerguhêz
bûwerîn bûwerî -bûwer- negerguhêz
carisîn carisî -caris- negerguhêz
carîn carî -car- negerguhêz
cebilîn cebilî -cebil- negerguhêz
cebirîn cebirî -cebir- negerguhêz
cefilîn cefilî -cefil- negerguhêz
cegirîn cegirî -cegir- negerguhêz
celandin celand -celîn- gerguhêz
cemîn cemî -cem- negerguhêz
cemciqîn cemciqî -cemciq- negerguhêz
cemcitîn cemcitî -cemcit- negerguhêz
cemidîn cemidî -cemid- negerguhêz
cemisîn cemisî -cemis- negerguhêz
ceniqîn ceniqî -ceniq- negerguhêz
ceribîn ceribî -cerib- negerguhêz
cerisîn cerisî -ceris- negerguhêz
cewciqîn cewciqî -cewciq- negerguhêz
cewitîn cewitî -cewit- negerguhêz
cewtîn cewtî -cewt- negerguhêz
ceyirandin ceyirand -ceyirîn- gerguhêz
ceyîştin ceyîşt -ceyîş- negerguhêz
cifilîn cifilî -cifil- negerguhêz
cihimîn cihimî -cihim- negerguhêz
cihinîn cihinî -cihin- negerguhêz
cihitîn cihitî -cihit- negerguhêz
cincilîn cincilî -cincil- negerguhêz
cincirîn cincirî -cincir- negerguhêz
cinigîn cinigî -cinig- negerguhêz
ciniqîn ciniqî -ciniq- negerguhêz
circirîn circirî -circir- negerguhêz
cirifîn cirifî -cirif- negerguhêz
cirisîn cirisî -ciris- negerguhêz
cirîn cirî -cir- negerguhêz
civirîn civirî -civir- negerguhêz
civitîn civitî -civit- negerguhêz
civîn civî -civ- negerguhêz
cixcixîn cixcixî -cixcix- negerguhêz
cixilîn cixilî -cixil- negerguhêz
colandin coland -colîn- gerguhêz
coşîn coşî -coş- negerguhêz
curandin curand -curîn- gerguhêz
cûn/cûtin cû/t -cû- gerguhêz
çalakandin çalakand -çalakîn- negerguhêz
çandin çand -çîn- gerguhêz
çapandin çapand -çapîn- gerguhêz
çayisîn çayisî -çayis- negerguhêz
çelipîn çelipî -çelip- negerguhêz
çeliqîn çeliqî -çeliq- negerguhêz
çelitîn çelitî -çelit- negerguhêz
çelizîn çelizî -çeliz- negerguhêz
çelpîn çelpî -çelp- negerguhêz
çemandin çemand -çemîn- gerguhêz
çemdin çemd -çemd- gerguhêz
çemîn çemî -çem- negerguhêz
çengîn çengî -çeng- negerguhêz
çepîn çepî -çep- negerguhêz
çeqîn çeqî -çeq- negerguhêz
çeqilîn çeqilî -çeqil- negerguhêz
çerçirîn çerçirî -çerçir- negerguhêz
çerixîn çerixî -çerix- negerguhêz
çerizandin çerizand -çerizîn- gerguhêz
çermiqîn çermiqî -çermiq- negerguhêz
çermisîn çermisî -çermis- negerguhêz
çermixîn çermixî -çermix- negerguhêz
çermîn çermî -çerm- negerguhêz
çerpîn çerpî -çerp- negerguhêz
çerqizîn çerqizî -çerqiz- negerguhêz
çesisandin çesisand -çesisîn- gerguhêz
çespîn çespî -çesp- negerguhêz
çevîn çevî -çev- negerguhêz
çewisîn çewisî -çewis- negerguhêz
çewitandin çewitand -çewitîn- gerguhêz
çêjandin çêjand -çêjîn- gerguhêz
çêkirin çêkir -çêk- gerguhêz
çêrîn çêrî -çêr- negerguhêz
çêstin çêst -çêz- gerguhêz
çêştin çêşt -çêj- gerguhêz
çêyandin çêyand -çêyîn- gerguhêz
çifvijîn çijvijî -çijvij- negerguhêz
çikilîn çikilî -çikil- negerguhêz
çikizîn çikizî -çikiz- negerguhêz
çikîn çikî -çik- negerguhêz
çikizîn çikizî -çikiz- negerguhêz
çikûrîn çikûrî -çikûr- negerguhêz
çilçilîn çilçilî -çilçil- negerguhêz
çilfisîn çilfisî -çilfiz- negerguhêz
çilikîn çilikî -çilik- negerguhêz
çiliqîn çiliqî -çiliq- negerguhêz
çilizîn çilizî -çiliz- negerguhêz
çilkîn çilkî -çilk- negerguhêz
çilmisîn çilmisî -çilmis- negerguhêz
çilpîn çilpî -çilp- negerguhêz
çilqîn çilqî -çilq- negerguhêz
çilvilîn çilvilî -çilvil- negerguhêz
çilvirîn çilvirî -çilvir- negerguhêz
çilwilîn çilwilî -çilwil- negerguhêz
çimçimîn çimçimî -çimçim- negerguhêz
çimrandin çimrand -çimrîn- gerguhêz
çingîn çingî -çing- negerguhêz
çingizîn çingizî -çingiz- negerguhêz
çinîn çinî -çin- gerguhêz
çipilîn çipilî -çipil- gerguhêz
çiqandin çiqand -çiqîn- gerguhêz
çiqçiqîn çiqçiqî -çiqçiq- negerguhêz
çiqirîn çiqirî -çiqir- negerguhêz
çirçirîn çirçirî -çirçir- negerguhêz
çirijîn çirijî -çirij- negerguhêz
çirikîn çirikî -çirik- negerguhêz
çirisîn çirisî -çiris- negerguhêz
çiritîn çiritî -çirit- negerguhêz
çirîkîn çirîkî -çirîk- negerguhêz
çirîn çirî -çir- negerguhêz
çirîskîn çirîskî -çirîsk- negerguhêz
çirkîn çirkî -çirk- negerguhêz
çirmixîn çirmixî -çirmix- negerguhêz
çirpîn çirpî -çirp- negerguhêz
çirûsîn çirûsî -çirûs- negerguhêz
çirûskîn çirûskî -çirûsk- negerguhêz
çirvirîn çirvirî -çirvir- negerguhêz
çivçivîn çivçivî -çivçiv- negerguhêz
çivikîn çivikî -çivik- negerguhêz
çivilîn çivilî -çivil- negerguhêz
çivîn çivî -çiv- negerguhêz
çixîn çixî -çix- negerguhêz
çizirîn çizirî -çizir- negerguhêz
çizîn çizî -çiz- negerguhêz
çîkandin çîkand -çîkîn- gerguhêz
çîn/çandin çand -çîn- gerguhêz
çîrîn çîrî -çîr- negerguhêz
çoqîn çoqî -çoq- negerguhêz
çorîn çorî -çor- negerguhêz
çûkîn çûkî -çûk- negerguhêz
çûn/çûndin çû -ç- negerguhêz
çûrikîn çûrikî -çûrik- negerguhêz
çûrisîn çûrisî -çûris- negerguhêz
dabelihîn dabelihî -dabelih- negerguhêz
dabelîn dabelî -dabel- negerguhêz
daberîn daberî -daber- negerguhêz
daberistin daberist -daberis- gerguhêz
daberizîn daberizî -daberiz- negerguhêz
dabestîn dabest -dabez- negerguhêz
dabeşîn dabeşî -dabeş- negerguhêz
dabezîn dabezî -dabez- gerguhêz
dabêtîn dabêtî -dabêt- gerguhêz
dabihûrîn dabihûrî -dabihûr- negerguhêz
dabinartin dabinart -dabinêr- gerguhêz
dabiristin dabirist -dabiriz- gerguhêz
dabiristîn dabiristî -dabiriz- negerguhêz
dabirîn dabirî -dabir- gerguhêz
dabitîn dabitî -dabit- gerguhêz
daborîn daborî -dabor- negerguhêz
dabûn dabû -dab- negerguhêz
daçemîn daçemî -daçem- negerguhêz
daçikilîn daçikilî -daçikil- negerguhêz
daçikîn daçikî -daçik- negerguhêz
daçirtandin daçirtand -daçirtîn- gerguhêz
daçilmisîn daçilmisî -daçilmis- negerguhêz
daçûn daçû -daç- negerguhêz
dadan dada -dad- gerguhêz
daderîn daderî -dader- negerguhêz
daêxistin daêxist -daêx- gerguhêz
dafandin dafand -dafîn- gerguhêz
dafilitîn dafilitî -dafilit- negerguhêz
dafilîn dafilî -dafil- negerguhêz
dafiraftin dafiraft -dafirêv- gerguhêz
dafirîn dafirî -dafir- negerguhêz
dagerîn dagerî -dager- negerguhêz
dagestin dagest -dagez- gerguhêz
dagêrîn dagêrî -dagêr- negerguhêz
dagêşîn dagêşî -dagêş- negerguhêz
dagirtin dagirt -dagir- gerguhêz
daguherîn daguherî -daguher- negerguhêz
dahatin dahat -da(h)ê- negerguhêz
dahelîn dahelî -dahel- negerguhêz
daheristin daherist -daheriz- gerguhêz
daherizîn daherizî -daheriz- negerguhêz
dahêlandin dahêland -dahêlîn- gerguhêz
dahênandin dahênand -dahênîn- gerguhêz
dahênijîn dahênijî -dahênij- negerguhêz
dahingaftin dahingaft -hingêv- gerguhêz
dahişîn dahişî -dahiş- negerguhêz
dahiştin dahişt -dahij- negerguhêz
dahîlandin dahîland -dahîlîn- gerguhêz
dahûrîn dahûrî -dahûr- negerguhêz
daketandin daketand -daketîn- gerguhêz
daketin daket -dakev- negerguhêz
dakêşîn dakêşî -dakêş- negerguhêz
dakirin dakir -dak- negerguhêz
dakişîn dakişî -dakiş- negerguhêz
dakolîn dakolî -dakol- gerguhêz
dakutan dakut -dakut- Şablon:gh/ngh
dalastin dalast -dalês- gerguhêz
daleqîn daleqî -daleq- negerguhêz
damalandin damaland -damalîn- gerguhêz
damalaştin damalaşt -damalêj- gerguhêz
damelisîn damelisî -damelis- negerguhêz
damelîn damelî -damel- negerguhêz
damerixîn damerixî -damerix- gerguhêz
damezirîn damezirî -damezir- negerguhêz
damikandin damikand -damikîn- gerguhêz
damilîn damilî -damil- negerguhêz
damirîn damirî -damir- negerguhêz
damiştin damişt -damij- gerguhêz
dan da -d- gerguhêz
daneherizîn daneherizî -daneheriz- gerguhêz
dangivîn dangivî -dangiv- negerguhêz
daniçikandin daniçikand -daniçikîn- gerguhêz
danisilîn danisilî -danisil- negerguhêz
danişîn danişî -daniş- negerguhêz
daniştin danişt -daniş- negerguhêz
danîn danî -da(h)în/deyn- gerguhêz
danîştin danîşt -danîş- gerguhêz
dapaçîn dapaçî -dapaç- negerguhêz
dapalitîn dapalitî -dapalit- gerguhêz
dapalîn dapalî -dapal- negerguhêz
dapejinîn dapejinî -dapejin- negerguhêz
dapekîn dapekî -dapek- negerguhêz
dapelîn dapelî -dapel- negerguhêz
daperandin daperand -daperîn- gerguhêz
dapeşkîn dapeşkî -dapeşk- negerguhêz
dapeştikîn dapeştikî -dapeştik- negerguhêz
dapeştin dapeşt -dapeşt- gerguhêz
dapêçîn dapêçî -dapêç- negerguhêz
dapêştin dapêşt -dapêş- gerguhêz
dapiçîn dapiçî -dapiç- negerguhêz
dapirnijîn dapirnijî -dapirnij- negerguhêz
dapisîn dapisî -dapis- negerguhêz
dapitîn dapitî -dapit- negerguhêz
dapoşîn dapoşî -dapoş- negerguhêz
daqelaştin daqelaşt -daqelêş- gerguhêz
daqelişîn daqelişî -daqeliş- negerguhêz
daqetîn daqetî -daqet- negerguhêz
daqulîn daqulî -daqul- negerguhêz
daqultîn daqultî -daqult- negerguhêz
daqurçîn daqurçî -daqurç- negerguhêz
daqurtîn daqurtî -daqurt- negerguhêz
daqutîn daqutî -daqut- negerguhêz
darajtin darajt -darêj- gerguhêz
darandin darand -darîn- gerguhêz
daraştin daraşt -darêş- gerguhêz
darêjtin darêjt -darêj- gerguhêz
darêştin darêşt -darêş- gerguhêz
darêtin darêt -darêj- gerguhêz
darihoştin darihoşt -darihoj- gerguhêz
darijîn darijî -darij- negerguhêz
dariştin darişt -darij gerguhêz
darivîn darivî -dariv- negerguhêz
darizîn darizî -dariz- negerguhêz
darîn darî -dar- negerguhêz
darketin darket -darkev- gerguhêz
dasepandin dasepand -dasepîn- gerguhêz
daşeqitîn daşeqitî -daşeqit- negerguhêz
daşeqîn daşeqî -daşeq- gerguhêz
daşikestin daşikestî -daşik- negerguhêz
daşikîn daşikî -daşik- negerguhêz
daşindilîn daşindilî -daşindil- negerguhêz
daşipandin daşipand -daşipîn- gerguhêz
daşiqitîn daşiqitî -daşiqit- negerguhêz
daşorîn daşorî -daşor- negerguhêz
datalîn datalî -datal- negerguhêz
daûrîn daûrî -daûr- negerguhêz
davêltin davêlt -davêl- gerguhêz
davirtin davirt -davir- gerguhêz
daweribîn daweribî -dawerib- negerguhêz
dawerivîn dawerivî -daweriv- negerguhêz
dawerîn dawerî -dawer- negerguhêz
dawertin dawert -dawert- gerguhêz
dawestin dawest -dawest- negerguhêz
daweşîn daweşî -daweş- negerguhêz
dawirîn dawirî -dawir- negerguhêz
dawirtin dawirt -dawir- gerguhêz
dawitîn dawitî -dawit- gerguhêz
daxandin daxand -daxîn- gerguhêz
daximrîn daximrî -daxim- negerguhêz
daxirxilîn daxirxilî -daxirxil- negerguhêz
daxistin daxist -dax- gerguhêz
daxuliqîn daxuliqî -daxuliq- negerguhêz
daxumîn daxumî -daxum- negerguhêz
daxurîn daxurî -daxur- negerguhêz
daxuşîn daxuşî -daxuş- negerguhêz
daxuyandin daxuyand -daxuyîn- gerguhêz
daxwarandin daxwarand -daxwarîn- gerguhêz
daxwarin daxwar -daxwar- gerguhêz
daxwastin daxwast -daxwaz- gerguhêz
daxwestin daxwest -daxwez- gerguhêz
defandin defand -defîn- gerguhêz
definîn definî -defin- negerguhêz
dehandin dehand -dehîn- gerguhêz
deherîn deherî -deher- negerguhêz
dehfandin dehfand -dehfîn- gerguhêz
dehibîn dehibî -dehib- negerguhêz
dehifandin dehifand -dehifîn- gerguhêz
dehikîn dehikî -dehik- negerguhêz
dehişîn dehişî -dehiş- negerguhêz
dehîn dehî -deh- negerguhêz
delikîn delikî -delik- negerguhêz
deliqîn deliqî -deliq- negerguhêz
delîn delî -del- negerguhêz
delkandin delkand -delkîn- gerguhêz
demikîn demikî -demik- negerguhêz
demisîn demisî -demis- negerguhêz
demîn demî -dem- negerguhêz
dengandin dengand -dengîn- gerguhêz
denkîn denkî -denk- negerguhêz
deqandin deqand -deqîn- gerguhêz
derandin derand -derîn- gerguhêz
deranîn deranîn -der(h)în- gerguhêz
derbirîn derbirî -derbir- gerguhêz
derbûn derbû -derb- negerguhêz
derçûn derçû -derç- negerguhêz
derdan derda -derd- gerguhêz
derewandin derewand -derewîn- gerguhêz
derêxistin derêxist -derêx- gerguhêz
derhatin derhat -der(h)ê- negerguhêz
derhênandin derhênand -derhênîn- gerguhêz
deribîn deribî -derib- negerguhêz
dericîn dericî -deric- negerguhêz
derikîn dericî -deric- negerguhêz
derizîn derizî -deriz- negerguhêz
derkandin derkand -derkîn- gerguhêz
derketin derket -derkev- negerguhêz
derxistin derxist -derx- gerguhêz
derxwestin derxwest -derxwez- gerguhêz
dewandin dewand -dewîn- gerguhêz
dewibîn dewibî -dewib- negerguhêz
dewirîn dewirî -dewir- negerguhêz
dewisîn dewisî -dewis- negerguhêz
dewişandin dewişand -dewişîn- gerguhêz
dewixîn dewixî -dewix- negerguhêz
dewiyandin dewiyand -dewiyîn- gerguhêz
dewîn dewî -dew- negerguhêz
dewliqîn dewliqî -dewliq- negerguhêz
deximîn deximî -dexim- negerguhêz
dexisîn dexisî -dexis- negerguhêz
dexşandin dexşand -dexşîn- gerguhêz
dêlîn dêlî -dêl- negerguhêz
dêrandin dêrand -dêrîn- gerguhêz
dêrisîn dêrisî -dêris- negerguhêz
dikirandin dikirand -dikirîn- gerguhêz
dilihîn dilihî -dilih- negerguhêz
dilopandin dilopand -dilopîn- gerguhêz
dimîn dimî -dim- negerguhêz
dingîn dingî -ding- negerguhêz
diqdiqîn diqdiqî -diqdiq- negerguhêz
dirandin dirand -dirîn- gerguhêz
dirikandin dirikand -dirikîn- gerguhêz
dirixandin dirixand -dirixîn- gerguhêz
dirîn dirî -dir- negerguhêz
dirûn/dirûtin dirû/t -dirû- gerguhêz
dirûvîn dirûvî -dirûv- negerguhêz
dirxandin dirxand -dirxîn- gerguhêz
dixdixîn dixdixî -dixdix- negerguhêz
dizîn dizî -diz- gerguhêz
dîtin dît -bîn- gerguhêz
dolandin doland -dolîn- gerguhêz
domîn domî -dom- negerguhêz
dorandin dorand -dorîn- gerguhêz
doşîn doşî -doş- negerguhêz
dotin/doştin dot/doşt -doş- gerguhêz
dozandin dozand -dozîn- gerguhêz
dozirandin dozirand -dozirîn- gerguhêz
duşikîn duşikî -duşik- negerguhêz
duxisîn duxisî -duxis- negerguhêz
dûrandin dûrand -dûrîn- gerguhêz
dûtin dût -dû- gerguhêz
ebandin eband -ebîn- gerguhêz
ecibandin eciband -ecibîn- gerguhêz
ecinîn ecinî -ecin- negerguhêz
eciqîn eciqî -eciq- negerguhêz
edilîn edilî -edil- negerguhêz
edimîn edimî -edim- negerguhêz
efsartin efsart -evsêr- gerguhêz
efsirîn efsirî -evsir- negerguhêz
eftîn eftî -eft- negerguhêz
efzûandin efzûnand -efzûnîn- gerguhêz
eligandin eligand -eligîn- gerguhêz
elimîn elimî -elim- negerguhêz
eliqîn eliqî -eliq- negerguhêz
emilîn emilî -emil- negerguhêz
encimîn ecimî -ecim- negerguhêz
endişîn endişî -endiş- negerguhêz
endizîn endizî -endiz- negerguhêz
endîşîn endîşî -endîş- negerguhêz
engaştin engaşt -engêj- gerguhêz
engirîn engirî -engir- negerguhêz
engizîn engizî -engiz- negerguhêz
enirîn enirî -enir- negerguhêz
enitîn enitî -enit- negerguhêz
epişîn epişî -epiş- negerguhêz
erebandin ereband -erebîn- gerguhêz
erêyandin erêyand -erêyîn- gerguhêz
esirîn esirî -esir- negerguhêz
evirîn evirî -evir- negerguhêz
evistin evist -eviz- gerguhêz
evişîn evişî -eviş- negerguhêz
evrîn evrî -evr- gerguhêz
evsartin evsart -evsêr- gerguhêz
evsirîn evsirî -evsir- gerguhêz
evşandin evşand -evşîn- gerguhêz
ewiqîn ewiqî -ewiq- negerguhêz
ewirîn ewirî -ewir- negerguhêz
ewitîn ewitî -ewit- negerguhêz
ewtîn ewtî -ewt- negerguhêz
eyisîn eyisî -eyis- negerguhêz
eyişîn eyişî -eyiş- negerguhêz
eyvazandin eyvazand -eyvazîn- gerguhêz
ezibîn ezibî -ezib- negerguhêz
ezimandin ezimand -ezimîn- gerguhêz
ezminîn ezminî -ezmîn- negerguhêz
êşîn êşî -êş- negerguhêz
evişandin evişand -evişîn- gerguhêz
êvtîn êvtî -êvt- negerguhêz
êwirîn êwirî -êwir- negerguhêz
êxistîn êxist -êx- gerguhêz
famîn famî -fam- negerguhêz
farisandin farisand -farisîn- gerguhêz
faşilîn faşilî -faşil- negerguhêz
fekirîn fekirî -fekir- negerguhêz
feliqîn feliqî -feliq- negerguhêz
felişîn felişî -feliş- negerguhêz
feqizîn feqizî -feqiz- negerguhêz
feqîn feqî -feq- negerguhêz
ferfitîn ferfitî -ferfit- negerguhêz
fericîn fericî -feric- negerguhêz
feridîn feridî -ferid- negerguhêz
ferihîn ferihî -ferih- negerguhêz
ferikîn ferikî -ferik- negerguhêz
ferisîn ferisî -feris- negerguhêz
ferişîn ferişî -feriş- negerguhêz
ferixîn ferixî -ferix- negerguhêz
fermîn fermî -ferm- negerguhêz
ferqijîn ferqijî -ferqij- negerguhêz
ferqizîn ferqizî -ferqiz- negerguhêz
fersandin fersand -fersîn- gerguhêz
fesilandin fesiland -fesilîn- gerguhêz
fesixîn fesixî -fesix- negerguhêz
feşandin feşand -feşîn- gerguhêz
feşartin feşart -feşêr- gerguhêz
feşikîn feşikî -feşik- negerguhêz
feşilîn feşilî -feşil- negerguhêz
feşirîn feşirî -feşir- negerguhêz
feşîn feşî -feş- negerguhêz
feşkilîn feşkilî -feşkil- negerguhêz
fetihandin fetihand -fetihîn- gerguhêz
fetilîn fetilî -fetil- negerguhêz
fetiqîn fetiqî -fetiq- negerguhêz
fetisîn fetisî -fetis- negerguhêz
fewitîn fewitî -fewit- negerguhêz
feyîn feyî -fey- negerguhêz
fihêtandin fihêtand -fihêtîn- gerguhêz
fikîn fikî -fik- negerguhêz
fikirîn fikirî -fikir- negerguhêz
filfilîn filfilî -filfil- negerguhêz
filitîn filitî -filit- negerguhêz
firdikîn firdikî -firdik- negerguhêz
firfirîn firfirî -firfir- negerguhêz
firidîn firidî -firid- negerguhêz
firijîn firijî -firij- negerguhêz
firikîn firikî -firik- negerguhêz
firisîn firisî -firis- negerguhêz
firixîn firixî -firix- negerguhêz
firizîn firizî -firiz- negerguhêz
firîn firî -fir- negerguhêz
firîzîn firîzî -firîz- negerguhêz
firstiqîn firstiqî -firstiq- negerguhêz
fisandin fisand -fisîn- gerguhêz
fisfisîn fisfisî -fisfis- negerguhêz
fisfiskîn fisfiskî -fisfisk- negerguhêz
fisikîn fisikî -fisik- negerguhêz
fisirîn fisirî -fisir- negerguhêz
fisîn fisî -fis- negerguhêz
fiskirandin fiskirand -fiskirîn- gerguhêz
fistiqîn fistiqî -fistiq- negerguhêz
fişandin fişand -fişîn- gerguhêz
fişfişîn fişfişî -fişfiş- negerguhêz
fişiqîn fişiqî -fişiq- negerguhêz
fişîn fişî -fiş- negerguhêz
fişkîn fişkî -fişk- negerguhêz
fiştiqîn fiştiqî -fiştiq- negerguhêz
fiştixîn fiştixî -fiştix- negerguhêz
fitiqandin fitiqand -fitiqîn- gerguhêz
fitirîn fitirî -fitir- negerguhêz
fitişîn fitişî -fitiş- negerguhêz
fizikîn fizikî -fizik- negerguhêz
fizirîn fizirî -fizir- negerguhêz
fîkîn fîkî -fîk- negerguhêz
fîqîn fîqî -fîq- negerguhêz
fîrîn fîrî -fîr- negerguhêz
fîsfîsikîn fîsfîsikî -fîsfîsik- negerguhêz
fîsikîn fîsikî -fîsik- negerguhêz
fîsiqîn fîsiqî -fîsiq- negerguhêz
fîtîn fîtî -fît- negerguhêz
fîzikîn fîzikî -fîzik- negerguhêz
fuzûnandin fuzûnand -fuzûnîn- gerguhêz
fûrîn fûrî -fûr- negerguhêz
fûyîn fûyî -fûy- negerguhêz
gayîn gayî -gay- gerguhêz
gazinîn gazinî -gaz- negerguhêz
gedandin gedand -gedîn- gerguhêz
gefandin gefand -gefîn- gerguhêz
gehirandin gehirand -gehirîn- gerguhêz
gelicîn gelicî -gelic- negerguhêz
gelifîn gelifî -gelif- negerguhêz
gelipîn gelipî -gelip- negerguhêz
gelişîn gelişî -geliş- negerguhêz
gelîn gelî -gel- negerguhêz
gelpiçîn gelpiçî -gelpiç- negerguhêz
gelviçîn gelviçî -gelviç- negerguhêz
gemirîn gemirî -gemir- negerguhêz
gemişîn gemişî -gemiş- negerguhêz
gepiçîn gepiçî -gepiç- negerguhêz
gerdîn gerdî -gerd- negerguhêz
gerihîn gerihî -gerih- negerguhêz
gerikîn gerikî -gerik- negerguhêz
gerisîn gerisî -geris- negerguhêz
gerîn gerî -ger- negerguhêz
germijîn germijî -germij- negerguhêz
germixîn germixî -germix- negerguhêz
germîn germî -germ- negerguhêz
gerpişîn gerpişî -gerpiş- negerguhêz
gestin gest -gez- gerguhêz
geşandin geşand -geşîn- gerguhêz
gevizîn gevizî -geviz- negerguhêz
gewimîn gewimî -gewim- negerguhêz
gewirîn gewirî -gewir- negerguhêz
gewirtin gewirt -gewir- gerguhêz
gewişîn gewişî -gewiş- negerguhêz
gewixîn gewixî -gewix- negerguhêz
gewzîn gewzî -gewz- negerguhêz
gezirîn gezirî -gezir- negerguhêz
gezizîn gezizî -geziz- negerguhêz
gezîn gezî -gez- negerguhêz
geztin gezt -gez- gerguhêz
gêrîn gêrî -gêr- negerguhêz
gêzirîn gêzirî -gêzir- negerguhêz
gicgicandin gicgicand -gicgicîn- gerguhêz
gidgidîn gidgidî -gidgid- negerguhêz
gihaştin gihaşt -gihêj- negerguhêz
gihîn gihî -gih- negerguhêz
gihîjîn gihîjî -gihîj- negerguhêz
gihîştin gihîşt -gihîj- negerguhêz
gijgijîn gijgijî -gijgij- negerguhêz
gijolandin gijoland -gijolîn- negerguhêz
gilgilandin gilgiland -gilgilîn- gerguhêz
gincirîn gincirî -gincir- negerguhêz
gindirîn gindirî -gindir- negerguhêz
girgiçîn girgiçî -girgiç- negerguhêz
girgirîn girgirî -girgir- negerguhêz
giricîn giricî -giric- negerguhêz
girijîn girijî -girij- negerguhêz
girisîn girisî -giris- negerguhêz
giriwandin giriwand -giriwîn- gerguhêz
giriyandin giriyand -gir(iy)în- gerguhêz
girizîn girizî -giriz- negerguhêz
girîn girî -gir- negerguhêz
girmixîn girmixî -girmix- negerguhêz
girnijîn girnijî -girnij- negerguhêz
girtin girt -gir- gerguhêz
girwîn girwî -girwî- negerguhêz
givêrîn givêrî -givêrî- negerguhêz
givêrtin givêrt -givêr- gerguhêz
givirîn givirî -givir- negerguhêz
gizgizîn gizgizî -gizgiz- negerguhêz
gobilîn gobilî -gobil- negerguhêz
golibîn golibî -golib- negerguhêz
golîn golî -gol- negerguhêz
gonandin gonand -gonîn- gerguhêz
gorîn gorî -gor- negerguhêz
gotin got -bêj- gerguhêz
govandin govand -govîn- gerguhêz
guhartin guhart -guhêr- gerguhêz
guhastin guhast -guhêz- gerguhêz
guherîn guherî -guher- negerguhêz
guhêrandin guhêrand -guhêrîn- gerguhêz
guhêzîn guhêzî -guhêz- negerguhêz
guhirîn guhirî -guhir- negerguhêz
guhişîn guhişî -guhiş- negerguhêz
guhizîn guhizî -guhiz- negerguhêz
gujîn gujî -guj- negerguhêz
gugulîn gulgulî -gulgul- negerguhêz
gumîn gumî -gum- negerguhêz
guncîn guncî -gunc- negerguhêz
gupandin gupand -gupîn- gerguhêz
gurîn gurî -gur- negerguhêz
gurîn gurî -gur- negerguhêz
gurmîn gurmî -gurm- negerguhêz
guvaştin guvaşt -guvêş- gerguhêz
guvêşandin guvêşand -guvêşîn- gerguhêz
guvguvandin guvguvand -guvguvîn- gerguhêz
guvirîn guvirî -guvir- negerguhêz
guvişîn guvişî -guviş- negerguhêz
guvîn guvî -guv- negerguhêz
guzerîn guzerî -guzer- negerguhêz
habitîn habitî -habit- negerguhêz
hafîn hafî -haf- negerguhêz
hasilîn hasilî -hasil- negerguhêz
haşibîn haşibî -haşib- negerguhêz
hatin hat -hê/ê- negerguhêz
havildîtin havildît -havilbîn- gerguhêz
hebişîn hebişî -hebiş- negerguhêz
hebitîn hebitî -hebit- negerguhêz
hebîn hebî -heb- negerguhêz
hebûn hebû -heb- negerguhêz
hecicîn hecicî -hecic- negerguhêz
hecimîn hecimî -hecim- negerguhêz
hecinîn hecinî -hecin- negerguhêz
heciqîn heciqî -heciq- negerguhêz
heçiqîn heçiqî -heçiq- negerguhêz
hedidîn hedidî -hedid- negerguhêz
hedimîn hedimî -hedim- negerguhêz
hedinîn hedinî -hedin- negerguhêz
hedirîn hedirî -hedir- negerguhêz
hedûrîn hedûrî -hedûr- negerguhêz
hefidîn hefidî -hefid- negerguhêz
hefinîn hefinî -hefin- negerguhêz
hefîn hefî -hef- negerguhêz
hejhejikîn hejhejikî -hejhejik- negerguhêz
hejhejîn hejhejî -hejhej- negerguhêz
hejikîn hejikî -hejik- negerguhêz
hejinîn hejinî -hejin- negerguhêz
hejiqîn hejiqî -hejiq- negerguhêz
hejivîn hejivî -hejiv- negerguhêz
hejîn hejî -hej- negerguhêz
hejmarandin hejmarand -hejmarîn- gerguhêz
hejmartin hejmart -hejmêr- gerguhêz
hejmirandin hejmirand -hejmirîn- gerguhêz
hekimîn hekimî -hekim- negerguhêz
hekîn hekî -hek- negerguhêz
helîn helî -hel- negerguhêz
helketin helket -helkev- negerguhêz
helkîn helkî -helk- negerguhêz
helmijîn helmijî -helmij- negerguhêz
helpaçîn helpaçî -helpêç- negerguhêz
helpastin helpast -helpêz- gerguhêz
helperîn helperî -helper- negerguhêz
helpîn helpî -help- negerguhêz
helwestin helwest -helwest- negerguhêz
helxeletîn helxeletî -helxelet- negerguhêz
helicîn helicî -helic- negerguhêz
helikîn helikî -helik- negerguhêz
heliqîn heliqî -heliq- negerguhêz
helisîn helisî -helis- negerguhêz
helistin helist -heliz- gerguhêz
helişîn helişî -heliş- negerguhêz
heliştin helişt -helij- gerguhêz
helizîn helizî -heliz- negerguhêz
helîlandin helîland -helîlîn- gerguhêz
hemidîn hemidî -hemid- negerguhêz
hemikîn hemikî -hemik- negerguhêz
hemilîn hemilî -hemil- negerguhêz
hencandin hencand -hencîn- gerguhêz
hendizandin hendizand -hendizîn- gerguhêz
hepisîn hepisî -hepis- negerguhêz
hepişîn hepişî -hepiş- negerguhêz
heraftin heraft -herêf- gerguhêz
herbilîn herbilî -herbil- negerguhêz
herçiqîn herçiqî -herçiq- negerguhêz
herhitîn herhitî -herhit- negerguhêz
heridîn heridî -herid- negerguhêz
herifîn herifî -herif- negerguhêz
heriftin herift -herif- gerguhêz
herijîn herijî -herij- negerguhêz
herikîn herikî -herik- negerguhêz
herimîn herimî -herim- negerguhêz
herin çû(çûn) -her- negerguhêz
herisîn herisî -heris- negerguhêz
heristandin heristand -heristîn- gerguhêz
heristin herist -heriz- gerguhêz
herişîn herişî -heriş- negerguhêz
herivîn herivî -heriv- negerguhêz
herizîn herizî -heriz- negerguhêz
herîşîn herîşî -herîş- negerguhêz
herwîn herwî -herw- negerguhêz
herzîn herzî -herz- negerguhêz
hesibîn hesibî -hesib- negerguhêz
hesidîn hesidî -hesid- negerguhêz
hesikîn hesikî -hesik- negerguhêz
hesilîn hesilî -hesil- negerguhêz
hesirîn hesirî -hesir- negerguhêz
hesisîn hesisî -hesis- negerguhêz
heşibîn heşibî -heşib- negerguhêz
heşidîn heşidî -heşid- negerguhêz
heşifîn heşifî -heşif- negerguhêz
heşikîn heşikî -heşik- negerguhêz
heşiqîn heşiqî -heşiq- negerguhêz
heşirîn heşirî -heşir- negerguhêz
heşîn heşî -heş- negerguhêz
hetifîn hetifî -hetif- negerguhêz
hetikîn hetikî -hetik- negerguhêz
hevandin hevand -hevîn- gerguhêz
hevaxaftin hevaxaft -hevaxêv- gerguhêz
hevhesûbûn hevhesûbû -hevhesûb- negerguhêz
hevisîn hevisî -hevis- negerguhêz
hevişandin hevişand -hevişîn- gerguhêz
hevrêskirin hevrêskir -hevrêsk- gerguhêz
hevrêstin hevrêst -hevrês- gerguhêz
hevrikîn herikî -herik- negerguhêz
hevrizandin hevrizand -hevrizîn- gerguhêz
hevşîn hevşî -hevş- negerguhêz
hewdilîn hewdilî -hewdil- negerguhêz
hewesandin hewesand -hewesîn- gerguhêz
hewijîn hewijî -hewij- negerguhêz
hewiqîn hewiqî -hewiq- negerguhêz
hewirîn hewirî -hewir- negerguhêz
hewisîn hewisî -hewis- negerguhêz
hewişîn hewişî -hewiş- negerguhêz
hewîn hewî -hew- negerguhêz
hewrikîn hewrikî -hewrik- negerguhêz
hewtîn hewtî -hewt- negerguhêz
hewutin hewut -hewut- gerguhêz
heyibîn heyibî -heyib- negerguhêz
heyirîn heyirî -heyir- negerguhêz
hezhezîn hezhezî -hezhez- negerguhêz
hezihîn hezihî -hezih- negerguhêz
hezikîn hezikî -hezik- negerguhêz
hezimandin hezimand -hezimîn- gerguhêz
hezinîn hezinî -hezin- negerguhêz
heziqîn heziqî -heziq- negerguhêz
heziyîn heziyî -heziy- negerguhêz
hezizîn hezizî -heziz- negerguhêz
hezîn hezî -hez- Şablon:gh/ngh
hêçîn hêçî -hêç- negerguhêz
hêjivîn hêjivî -hêjiv- negerguhêz
hêjîn hêjî -hêj- negerguhêz
hêlan hêla -hêl- gerguhêz
hêlijîn hêlijî -hêlij- negerguhêz
hêlincîn hêlincî -hêlinc- negerguhêz
hênijîn hênijî -hênij- negerguhêz
hêran hêra -hêr- gerguhêz
hêrifîn hêrifî -hêrif- negerguhêz
hêriftin hêrift -hêrif- gerguhêz
hêrivîn hêrivî -hêriv- negerguhêz
hêrîn hêrî -hêr- negerguhêz
hêrtin hêrî -hêr- gerguhêz
hêsandin hêsand -hêsîn- gerguhêz
hêvijîn hêvijî -hêvij- negerguhêz
hêvirîn hêvirî -hêvir- negerguhêz
hêvisîn hêvisî -hêvis- negerguhêz
hêvişîn hêvişî -hêviş- negerguhêz
hêvotin hêvot -hêvot- gerguhêz
hêvrêzandin hêvrêzand -hêvrêzîn- gerguhêz
hêwijîn hêwijî -hêwij- negerguhêz
hêwirîn hêwirî -hêwir- negerguhêz
hêwisîn hêwisî -hêwis- negerguhêz
hêwistin hêwist -hêwiz- gerguhêz
hicimîn hicimî -hicim- negerguhêz
hicinîn hicinî -hicin- negerguhêz
hiciqîn hiciqî -hiciq- negerguhêz
hicirîn hicirî -hicir- negerguhêz
hifizîn hifizî -hifiz- negerguhêz
hijiqîn hijiqî -hijiq- negerguhêz
hilanîn hilanî -hilîn- gerguhêz
hilatin hilat -hilêt- negerguhêz
hilavêtin hilavêt -hilavêj- gerguhêz
hilawirtin hilawirt -hilawir- gerguhêz
hilawisîn hilawisî -hilawis- negerguhêz
hilawistin hilawist -hilawiz- gerguhêz
hilbehîn hilbehî -hilbeh- negerguhêz
hilberîn hilberî -hilber- negerguhêz
hilbestin hilbest -hilbez- gerguhêz
hilbestîn hilbestî -hilbest- negerguhêz
hilbeyîn hilbeyî -hilbey- negerguhêz
hilbihartin hilbihart -hilbihêr- gerguhêz
hilbijartin hilbijart -hilbijêr- gerguhêz
hilbijêrandin hilbijêrand -hilbijêrîn- gerguhêz
hilbijiqîn hilbijiqî -hilbijiq- negerguhêz
hilbijirîn hilbijirî -hilbijir- negerguhêz
hilbirîn hilbirî -hilbir- negerguhêz
hilbişkaftin hilbişkaft -hilbişkêv- gerguhêz
hilborîn hilborî -hilbor- negerguhêz
hilbûn hilbû -hilb- negerguhêz
hilciniqîn hilciniqî -hilciniq- negerguhêz
hilçandin hilçand -hilçîn- gerguhêz
hilçenîn hilçenî -hilçen- negerguhêz
hilçepilîn hilçepilî -hilçepil- negerguhêz
hilçilandin hilçiland -hilçilîn- gerguhêz
hilçimîn hilçimî -hilçim- negerguhêz
hilçinîn hilçinî -hilçin- negerguhêz
hilçirîn hilçirî -hilçir- negerguhêz
hilçûn hilçû -hilç- negerguhêz
hildan hilda -hild- gerguhêz
hildêrandin hildêrand -hildêrîn- gerguhêz
hildirîn hildirî -hildir- negerguhêz
hilfirîn hilfirî -hilfir- negerguhêz
hilfirîşkîn hilfirîşkî -hilfirîşk- negerguhêz
hilgaftin hilgaft -hilgêv- gerguhêz
hilgerîn hilgerî -hilger- negerguhêz
hilgirtin hilgirt -hilgir- gerguhêz
hilhatin hilhat -hilhê/ê- negerguhêz
hilhebîn hilhebî -hilheb- negerguhêz
hilhênan hilhêna -hilhên- gerguhêz
hilhilîn hilhilî -hilhil- negerguhêz
hilhiştin hilhişt -(hil)hêj/hêl- gerguhêz
hilimîn hilimî -hilim- negerguhêz
hilgaftin hilgaft -hilgêv- gerguhêz
hilingaftin hilingaft -hilingêv- gerguhêz
hilisîn hilisî -hilis- negerguhêz
hilişîn hilişî -hiliş- negerguhêz
hiljenandin hiljenand -hiljenîn- gerguhêz
hiljendin hiljend -hiljen- gerguhêz
hilkelîn hilkelî -hilkel- negerguhêz
hilketin hilket -hilkev- negerguhêz
hilkewaştin hilkewaşt -hilkewêj- gerguhêz
hilkimîn hilkimî -hilkim- negerguhêz
hilkirin hilkir -hilk- gerguhêz
hilkişîn hilkişî -hilkiş- negerguhêz
hilkolîn hilkolî -hilkol- negerguhêz
hilkulîn hilkulî -hilkul- negerguhêz
hilkumîn hilkumî -hilkum- negerguhêz
hilkutan hilkuta -hilkut- gerguhêz
hilkutandin hilkutand -hilkutîn- gerguhêz
hilmaliştin hilmalişt -hilmalij- gerguhêz
hilmaştin hilmaşt -hilmêj- gerguhêz
hilmijîn hilmijî -hilmij- gerguhêz
hilmişîn hilmişî -hilmiş- negerguhêz
hilmiştin hilmişt -hilmij- gerguhêz
hilpekîn hilpekî -hilpek- negerguhêz
hilpelikîn hilpelikî -hilpelik- negerguhêz
hilpeqîn hilpeqî -hilpeq- negerguhêz
hilperikîn hilperikî -hilperik- negerguhêz
hilperistin hilperist -hilperiz- gerguhêz
hilperişîn hilperişî -hilperiş- negerguhêz
hilperişkîn hilperişkî -hilperişk- negerguhêz
hilperiştin hilperişt -hilperij- gerguhêz
hilperîn hilperî -hilper- negerguhêz
hilpesartin hilpesart -hilpesêr- gerguhêz
hilpesirîn hilpesirî -hilpesir- negerguhêz
hilpetikîn hilpetikî -hilpetik- negerguhêz
hilpêçandin hilpêçand -hilpêçîn- gerguhêz
hilpişîn hilpişî -hilpiş- negerguhêz
hilpişkîn hilpişkî -hilpişk- negerguhêz
hilpufandin hilpufand -hilpufîn- gerguhêz
hilqetîn hilqetî -hilqet- negerguhêz
hilqevizîn hilqevizî -hilqeviz- negerguhêz
hilqewişîn hilqewişî -hilqewiş- negerguhêz
hilqirçîn hilqirçî -hilqirç- negerguhêz
hilreşîn hilreşî -hilreş- negerguhêz
hilsegandin hilsegand -hilsegîn- gerguhêz
hilşeridandin hilşeridand -hilşeridîn- gerguhêz
hilşîn hilşî -hilş- negerguhêz
hiltepilîn hiltepilî -hiltepil- negerguhêz
hilteqîn hilteqî -hilteq- negerguhêz
hiltijikîn hiltijikî -hiltijik- negerguhêz
hiltîzikîn hiltîzikî -hiltîzik- negerguhêz
hiltîzîn hiltîzî -hiltîz- negerguhêz
hiltoqilandin hiltoqiland -hiltoqilîn- gerguhêz
hilwerîn hilwerî -hilwer- negerguhêz
hilweşîn hilweşî -hilweş- negerguhêz
hilxepirîn hilxepirî -hilxepir- negerguhêz
hilxistin hilxist -hilx- gerguhêz
himîn himî -him- negerguhêz
hinarandin hinarand -hinarîn- gerguhêz
hinartin hinart -hinêr- gerguhêz
hincinîn hincinî -hincin- negerguhêz
hinciqîn hinciqî -hinciq- negerguhêz
hincirîn hincirî -hincir- negerguhêz
hindikandin hindikand -hindikîn- gerguhêz
hingaftin hingaft -hingêv- gerguhêz
hingandin hingand -hingîn- gerguhêz
hingivîn hingivî -hingiv- negerguhêz
hingîn hingî -hing- negerguhêz
hinşiqaftin hinşiqaft -hinşiqêv- gerguhêz
hirmijîn hirmijî -hirmij- negerguhêz
hishisîn hishisî -hishis- negerguhêz
hisîn hisî -his- negerguhêz
histrandin histrand -histrîn- gerguhêz
hisûn hisû -hisû- gerguhêz
hişikîn hişikî -hişik- negerguhêz
hisîn hisî -his- negerguhêz
hişirîn hişirî -hişir- negerguhêz
hişkîn hişkî -hişk- negerguhêz
hiştin hişt -hêj/hêl- gerguhêz
hivastin hivast -hivêz- gerguhêz
hizhizîn hizhizî -hizhiz- negerguhêz
hizinîn hizinî -hizin- negerguhêz
hizirîn hizirî -hizir- negerguhêz
hizwartin hizwart -hizwêr- gerguhêz
hînkivandin hînkivand -hînkivîn- gerguhêz
hîrîn hîrî -hîr- negerguhêz
hîşîn hîşî -hîş- negerguhêz
hîvastin hîvast -hîvêz- gerguhêz
hîzvatin hîzvat -hîzvêt- gerguhêz
holîsîn holîsî -holîs- negerguhêz
homîn homî -hom- gerguhêz
honandin honand -honîn- gerguhêz
honijîn honijî -honij- negerguhêz
horîn horî -hor- negerguhêz
hoşîn hoşî -hoş- negerguhêz
hulikumîn hulikumî -hulikum- negerguhêz
hundirandin hundirand -hundirîn- gerguhêz
horîn horî -hor- negerguhêz
hurçîn hurçî -hurç- negerguhêz
huricîn huricî -huric- negerguhêz
hurîn hurî -hur- negerguhêz
huzinîn huzinî -huzin- negerguhêz
hûkirin hûkir -hûk- gerguhêz
hûrîn hûrî -hûr- negerguhêz
hûrhûrandin hûrhûrand -hûrhûrîn- gerguhêz
ililîn ililî -ilil- negerguhêz
ilqênîn ilqênî -ilqên- negerguhêz
ingirîn ingirî -ingir- negerguhêz
inirîn inirî -inir- negerguhêz
initîn initî -init- negerguhêz
intîn intî -int- negerguhêz
irinîn irinî -irin- negerguhêz
înan îna -în- gerguhêz
înandin înand -înîn- gerguhêz
îsikîn îsikî -îsik- negerguhêz
îsîn îsî -îs- negerguhêz
îskîn îskî -îsk- negerguhêz
jarîn jarî -jar- negerguhêz
jehirîn jehirî -jehir- negerguhêz
jehrandin jehrand -jehrîn- gerguhêz
jendin/jentin jend/t -jen- gerguhêz
jenîn jenî -jen- gerguhêz
jibartin jibart -jibêr- gerguhêz
jimartin jimart -jimêr- gerguhêz
jiyandin jiyand -j(jiy)în- gerguhêz
jiyîn jî(jiya) -jî(jiy)- negerguhêz
jîn jî(jiya) -jî- negerguhêz
kajîn kajî -kaj- negerguhêz
kalîn kalî -kal- negerguhêz
kanîn kanî -kan- gerguhêz
karandin karand -karîn- gerguhêz
karîn karî -kar- negerguhêz
karîn karî -kar- gerguhêz
kesilîn kesilî -kesil- negerguhêz
kavilandin kaviland -kavilîn- gerguhêz
kayîn kayî -kay- negerguhêz
kayîn kayî -kêy- gerguhêz
kazîn kazî -kaz- negerguhêz
kaztîn kaztî -kaz- negerguhêz
kedirîn kedirî -kedir- negerguhêz
kefandin kefand -kefîn- gerguhêz
kefilîn kefilî -kefil- negerguhêz
kefinîn kefinî -kefin- negerguhêz
kehandin kehand -kehîn- gerguhêz
kelaştin kelaşt -kelêş- gerguhêz
kelifîn kelifî -kelif- negerguhêz
kelijîn kelijî -kelij- negerguhêz
kelimîn kelimî -kelim- negerguhêz
kelipîn kelipî -kelip- negerguhêz
kelistin kelist -keliz- gerguhêz
kelişîn kelişî -keliş- negerguhêz
keliştin kelişt -kelij- gerguhêz
kelîn kelî -kel- negerguhêz
kelkelîn kelkelî -kelkel- negerguhêz
kelmijîn kelmijî -kelmij- negerguhêz
keloştin keloşt -keloj- gerguhêz
kelpitîn kelpitî -kelpit- negerguhêz
kemijîn kemijî -kemij- negerguhêz
kemilîn kemilî -kemil- negerguhêz
kemirîn kemirî -kemir- negerguhêz
kemişîn kemişî -kemiş- negerguhêz
kemitîn kemitî -kemit- negerguhêz
kemperîn kemperî -kemper- negerguhêz
kenîn kenî -ken- negerguhêz
kenîştin kenîşt -kenîj- negerguhêz
kepisîn kepisî -kepis- negerguhêz
kerafîn kerafî -kerêf- negerguhêz
keraftin keraft -kerêf- gerguhêz
kerçilîn kerçilî -kerçil- negerguhêz
keribîn keribî -kerib- negerguhêz
kerifîn kerifî -kerif- negerguhêz
kerihîn kerihî -kerih- negerguhêz
keritandin keritand -keritîn- gerguhêz
kerixîn kerixî -kerix- negerguhêz
kerizîn kerizî -keriz- negerguhêz
kerîn kerî -ker- negerguhêz
kermidîn kermidî -kermid- negerguhêz
kermitîn kermit -kermit- negerguhêz
kesandin kesand -kesîn- gerguhêz
kesaxtin kesaxt -kesêx- gerguhêz
kesibîn kesibî -kesib- negerguhêz
kesidîn kesidî -kesid- negerguhêz
kesihîn kesihî -kesih- negerguhêz
kesirîn kesirî -kesir- negerguhêz
kesixandin kesixand -kesixîn- gerguhêz
keskandin keskand -keskîn- gerguhêz
keştîn keştî -keşt- negerguhêz
ketandin ketand -ketîn- gerguhêz
ketin ket -kev- negerguhêz
kevajtin kevajt -kevêj- gerguhêz
kevandin kevand -kevîn- gerguhêz
kevaştin kevaşt -kevêj- gerguhêz
kevçirîn kevçirî -kevçir- negerguhêz
kevilandin keviland -kevilîn- gerguhêz
kevîn kevî -kev- negerguhêz
kevtin kevt -kev- negerguhêz
kewirîn kewirî -kewir- negerguhêz
kewandin kewand -kewîn- gerguhêz
kewdandin kewdand -kewdîn- gerguhêz
kewgirîn kewgirî -kewgir- negerguhêz
kewicîn kewicî -kewic- negerguhêz
kewidîn kewidî -kewid- negerguhêz
kewijîn kewijî -kewij- negerguhêz
kewirîn kewirî -kewir- negerguhêz
kewişîn kewişî -kewiş- negerguhêz
kewitîn kewitî -kewit- negerguhêz
kewîn kewî -kew- negerguhêz
kewtîn kewtî -kewt- negerguhêz
keyîn keyî -key- negerguhêz
kezaxtin kezaxt -kezêx- gerguhêz
kezixîn kezixî -kezix- negerguhêz
kezibandin keziband -kezibîn- gerguhêz
kêfirîn kêfirî -kêfir- negerguhêz
kêlan kêla -kêl- gerguhêz
kêlandin kêland -kêlîn- gerguhêz
kêrsimandin kêrsimand -kêrsimîn- gerguhêz
kêşîn kêşî -kêş- negerguhêz
kidîn kidî -kid- negerguhêz
kilimîn kilimî -kilim- negerguhêz
kilisîn kilisî -kilis- negerguhêz
kilkilîn kilkilî -kilkil- negerguhêz
kimkimîn kimkimî -kimkim- Şablon:gh/ngh
kincirîn kincirî -kincir- negerguhêz
kincîn kincî -kinc- negerguhêz
kirandin kirand -kirîn- gerguhêz
kiriçîn kiriçî -kiriç- negerguhêz
kirijîn kirijî -kirij- negerguhêz
kirin kir -k- gerguhêz
kirîn kirî -kir- gerguhêz
kirkirîn kirkirî -kirkir- negerguhêz
kirkişîn kirkişî -kirkiş- negerguhêz
kirkitandin kirkitand -kirkitîn- gerguhêz
kirmişîn kirmişî -kirmiş- negerguhêz
kirpandin kirpand -kirpîn- gerguhêz
kirpîn kirpî -kirp- negerguhêz
kêşandin kêşand -kêşîn- gerguhêz
kişîn kişî -kiş- negerguhêz
kişkişîn kişkişî -kişkiş- negerguhêz
kitandin kitand -kitîn- gerguhêz
kitkitandin kitkitand -kitkitîn- gerguhêz
kiwîtin kiwît -kiwît- Şablon:ngh/gh
kizandin kizand -kizîn- gerguhêz
kizirîn kizirî -kizir- negerguhêz
kizkizîn kizkizî -kizkiz- negerguhêz
kîsihîn kîsihî -kîsih- negerguhêz
kîsîn kîsî -kîs- negerguhêz
kîtandin kîtand -kîtîn- gerguhêz
koçîn koçî -koç- negerguhêz
kodandin kodand -kodîn- gerguhêz
kodîn kodî -kod- negerguhêz
kojîn kojî -koj- negerguhêz
kojtin kojt -koj- gerguhêz
kokîn kokî -kok- negerguhêz
kolan kola -kol- gerguhêz
kolîn kolî -kol- gerguhêz
kopişîn kopişî -kopiş- negerguhêz
kopîn kopî -kop- negerguhêz
koşîn koşî -koş- negerguhêz
koştin koşt -koj- gerguhêz
kotin kot -koj- gerguhêz
koysandin koysand -koysîn- gerguhêz
kubîn kubî -kub- negerguhêz
kudirandin kudirand -kudirin- gerguhêz
kudîn kudî -kud- negerguhêz
kufîn kufî -kuf- negerguhêz
kulibîn kulibî -kulib- negerguhêz
kulitîn kulitî -kulit- negerguhêz
kulizîn kulizî -kuliz- negerguhêz
kulîn kulî -kul- negerguhêz
kulkulîn kulkulî -kulkul- negerguhêz
kulmişîn kulmişî -kulmiş- negerguhêz
kulpîn kulpî -kulp- negerguhêz
kumişîn kumişî -kumiş- negerguhêz
kumkumîn kumkumî -kumkum- negerguhêz
kuncinîn kuncinî -kuncin- negerguhêz
kuncirîn kuncirî -kuncir- negerguhêz
kuncîn kuncî -kunc- negerguhêz
kundirîn kundirî -kundir- negerguhêz
kurdandin kurdand -kurdîn- gerguhêz
kurisîn kurisî -kuris- negerguhêz
kurîn kurî -kur- negerguhêz
kurkusîn kurkusî -kurkus- negerguhêz
kuskusîn kuskusî -kuskus- negerguhêz
kuştin kuşt -kuj- gerguhêz
kutan kuta -kut- gerguhêz
kutandin kutand -kutîn- gerguhêz
kutkutin kutkutî -kutkut- negerguhêz
kuxîn kuxî -kux- negerguhêz
kuzîn kuzî -kuz- negerguhêz
kûtandin kûtand -kûtîn- gerguhêz
kûstîn kûst -kûs- negerguhêz
kûzîn kûzî -kûz- negerguhêz
ladan lada -lad- gerguhêz
lalijîn lalijî -lalij- negerguhêz
latimîn latimî -latim- negerguhêz
lawandin lawand -lawîn- gerguhêz
lawêsîn lawêsî -lawês- gerguhêz
lebikîn lebikî -lebik- negerguhêz
lebitîn lebitî -lebit- negerguhêz
lefikîn lefikî -lefik- negerguhêz
lefîn lefî -lef- negerguhêz
lehiqîn lehiqî -lehiq- negerguhêz
lehiwîn lehiwî -lehiw- negerguhêz
lekitîn lekitî -lekit- negerguhêz
lemisîn lemisî -lemis- negerguhêz
lencîn lencî -lenc- negerguhêz
lengirîn lengirî -lengir- negerguhêz
lengîn lengî -leng- negerguhêz
lepikîn lepikî -lepik- negerguhêz
leqitîn leqitî -leqit- negerguhêz
leqîn leqî -leq- negerguhêz
leristin lerist -leriz- negerguhêz
lerizîn lerizî -leriz- negerguhêz
lerîn lerî -ler- negerguhêz
letilîn letilî -letil- negerguhêz
letîn letî -let- negerguhêz
lewbandin lewband -lewbîn- gerguhêz
lewirîn lewirî -lewir- gerguhêz
lewitîn lewitî -lewit- negerguhêz
lewlebîn lewlebî -lewleb- negerguhêz
leyandin leyand -leyîn- gerguhêz
leyîstikîn leyîstikî -leyîstik- negerguhêz
leyîstin leyîst -leyîz- negerguhêz
lezîn lezî -lez- negerguhêz
lezlezîn lezlezî -lezlez- negerguhêz
lêhanîn lêhanî -lê(h)în- gerguhêz
lêlîn lêlî -lêl- negerguhêz
libandin liband -libîn- gerguhêz
libisîn libisî -libis- negerguhêz
libitîn libitî -libit- negerguhêz
licimîn licimî -licim- negerguhêz
liçinîn liçinî -liçin- negerguhêz
ligligîn ligligî -liglig- negerguhêz
likijîn likijî -likij- negerguhêz
likimîn likimî -likim- negerguhêz
likîn likî -lik- negerguhêz
likumîn likumî -likum- negerguhêz
limîn limî -lim- negerguhêz
limlimîn limlimî -limlim- negerguhêz
liqimîn liqimî -liqim- negerguhêz
liqitîn liqitî -liqit- negerguhêz
liqliqîn liqliqî -liqliq- negerguhêz
litimîn litimî -litim- negerguhêz
livîn livî -liv- negerguhêz
livlivîn livlivî -livliv- negerguhêz
lîkandin lîkand -lîkîn- gerguhêz
lîlandin lîland -lîlîn- gerguhêz
lîrîn lîrî -lîr- negerguhêz
lîsîn lîsî -lîs- negerguhêz
lîstin lîst -lîz- negerguhêz
lîzikîn lîzikî -lîzik- negerguhêz
lîzîn lîzî -lîz- negerguhêz
lobîn lobî -lob- negerguhêz
lokîn lokî -lok- negerguhêz
lolandin loland -lolîn- gerguhêz
lolibîn lolibî -lolib- negerguhêz
lomandin lomand -lomîn- gerguhêz
lopandin lopand -lopîn- gerguhêz
lopijîn lopijî -lopij- negerguhêz
lopikîn lopikî -lopik- negerguhêz
loqandin loqand -loqîn- gerguhêz
lorandin lorand -lorîn- gerguhêz
lotikîn lotikî -lotik- negerguhêz
lotîn lotî -loj- negerguhêz
lûbîn lûbî -lûb- negerguhêz
lûçikîn lûçikî -lûçik- negerguhêz
lûsikandin lûsikand -lûsikîn- gerguhêz
lûsîn lûsî -lûs- negerguhêz
lûşikîn lûşikî -lûşik- negerguhêz
majandin majand -majîn- gerguhêz
malaştin malaşt -malêj- gerguhêz
malişîn malişî -malij- negerguhêz
maliştin malişt -malij- gerguhêz
malîn malî -mal- negerguhêz
maltin malt -mal- gerguhêz
man/mandin ma -mîn- negerguhêz
marastin marast -marêz- gerguhêz
maşîn maşî -maş- negerguhêz
mefîn mefî -mef- negerguhêz
mehikîn mehikî -mehik- negerguhêz
mehilîn mehilî -mehil- negerguhêz
mehitîn mehitî -mehit- negerguhêz
mehîn mehî -meh- negerguhêz
mekinîn mekinî -mekin- negerguhêz
meleqîn meleqî -meleq- negerguhêz
meliqîn meliqî -meliq- negerguhêz
melisîn melisî -melis- negerguhêz
melistin melist -meliz- gerguhêz
melişîn melişî -melij- negerguhêz
melixîn melixî -melix- negerguhêz
melizîn melizî -meliz- negerguhêz
merandin merand -merîn- gerguhêz
mercandin mercand -mercîn- gerguhêz
mericîn mericî -meric- negerguhêz
merijîn merijî -merij- negerguhêz
meriqîn meriqî -meriq- negerguhêz
merisîn merisî -meris- negerguhêz
meritîn meritî -merit- negerguhêz
merixîn merixî -merix- negerguhêz
merizîn merizî -meriz- negerguhêz
merîn merî -mer- negerguhêz
merzandin merzand -merzîn- gerguhêz
mesihîn mesihî -mesih- negerguhêz
meşîn meşî -meş- negerguhêz
meştin meşt -mej- gerguhêz
mewicîn mewicî -mewic- negerguhêz
mewîn mewî -mew- negerguhêz
mexelîn mexelî -mexel- negerguhêz
meyizîn meyizî -meyiz- negerguhêz
meyîn meyî -mey- negerguhêz
mezaxtin mezaxt -mezêx- gerguhêz
mezirandin mezirand -mezirîn- gerguhêz
mezixîn mezixî -mezix- negerguhêz
mêjerandin mêjerand -mêjerîn- gerguhêz
mêjîn mêjî -mêj- negerguhêz
mêrandin mêrand -mêrîn- gerguhêz
mêştin mêşt -mêj- gerguhêz
mêtin mêt -mêj- gerguhêz
mêzandin mêzand -mêzîn- gerguhêz
miçiqîn miçiqî -miçiq- negerguhêz
miçirîn miçirî -miçir- negerguhêz
miçîn miçî -miç- negerguhêz
mihilîn mihilî -mihil- negerguhêz
mijîn mijî -mêj- negerguhêz
mijmijîn mijmijî -mijmij- negerguhêz
milmilîn milmilî -milmil- negerguhêz
minîn minî -min- negerguhêz
minminandin minminand -minminîn- gerguhêz
mirandin mirand -mirîn- gerguhêz
mirçandin mirçand -mirçîn- gerguhêz
miricîn miricî -miric- negerguhêz
mirijîn mirijî -mirij- negerguhêz
mirin mir -mir- negerguhêz
miriqîn miriqî -miriq- negerguhêz
mirisîn mirisî -miris- negerguhêz
mirmirîn mirmirî -mirmir- negerguhêz
mirmisîn mirmisî -mirmis- negerguhêz
mirmitîn mirmitî -mirmit- negerguhêz
mirqîn mirqî -mirq- negerguhêz
misikîn misikî -misik- negerguhêz
misîn misî -mis- gerguhêz
mistandin mistand -mistîn- gerguhêz
mistin mist -miz- gerguhêz
mirtin mirt -mir- negerguhêz
mişmişandin mişmişand -mişmişîn- gerguhêz
miştin mişt -mij- gerguhêz
miştixulandin miştixuland -miştixulîn- gerguhêz
mixeyirîn mixeyirî -mixeyir- negerguhêz
mixmixîn mixmixî -mixmix- negerguhêz
miyawandin miyawand -miyawîn- gerguhêz
mizicîn mizicî -mizic- negerguhêz
mizişandin mizişand -mizişîn- gerguhêz
mizmizîn mizmizî -mizmiz- negerguhêz
mînîn mînî -mîn- negerguhêz
mîstin mîst -mîz- gerguhêz
morîn morî -mor- negerguhêz
murxîn murxî -murx- negerguhêz
mûnandin mûnand -mûnîn- gerguhêz
mûrîn mûrî -mûr- negerguhêz
nahpirîn nahpirî -nahpir- negerguhêz
nalincîn nalincî -nalinc- negerguhêz
nalîn nalî -nal- negerguhêz
napirandin napirand -napirîn- gerguhêz
nardin nard -nêrd- gerguhêz
nasîn nasî -nas- gerguhêz
nalîn nalî -nal- negerguhêz
naşîn naşî -naş- negerguhêz
naştin naşt -nêş- negerguhêz
navisîn navisî -navis- negerguhêz
navîn navî -nav- negerguhêz
navîşandin navîşand -navîşîn- gerguhêz
nawitîn nawitî -nawit- negerguhêz
nazîn nazî -naz- negerguhêz
necirîn necirî -necir- negerguhêz
necisandin necisand -necisîn- gerguhêz
nefesilandin nefesiland -nefesilîn- gerguhêz
nefilandin nefiland -nefilîn- gerguhêz
nefiqîn nefiqî -nefiq- negerguhêz
nehifîn nehifî -nehif- negerguhêz
nehiftin nehift -nehif- gerguhêz
nehpirîn nehpirî -nehpir- negerguhêz
nehwirîn nehwirî -nehwir- negerguhêz
nepirîn nepirî -nepir- negerguhêz
nepîn nepî -nep- negerguhêz
neprikandin neprikand -neprikîn- gerguhêz
neqişandin neqişand -neqişîn- gerguhêz
neqîn neqî -neq- negerguhêz
neqûçandin neqûçand -neqûçîn- gerguhêz
nerixîn nerixî -nerix- negerguhêz
nermijîn nermijî -nermij- negerguhêz
nermisîn nermisî -nermis- negerguhêz
nermixîn nermixî -nermix- negerguhêz
nermîn nermî -nerm- negerguhêz
nesilîn nesilî -nesil- negerguhêz
newandin newand -newîn- gerguhêz
newêrîn newêrî -newêr- negerguhêz
newhirîn newhirî -newhir- negerguhêz
newikîn newikî -newik- negerguhêz
newiqîn newiqî -newiq- negerguhêz
newîn newî -new- negerguhêz
newtîn newtî -newt- negerguhêz
nexifîn nexifî -nexif- negerguhêz
nexşandin nexşand -nexşîn- gerguhêz
neyirîn neyirî -neyir- negerguhêz
nêrîn nêrî -nêr- gerguhêz
nêwirandin newirand -newirîn- gerguhêz
nicimîn nicimî -nicim- negerguhêz
nicirîn nicirî -nicir- negerguhêz
niçandin niçand -niçîn- gerguhêz
niçilîn niçilî -niçil- negerguhêz
niçiqîn niçiqî -niçiq- negerguhêz
nihêrîn nihêrî -nihêr- gerguhêz
nihêwirîn nihêwirî -nihêwir- negerguhêz
nihiçandin nihiçand -nihiçîn- gerguhêz
nihirandin nihirand -nihirîn- gerguhêz
nihîn nihî -nih- negerguhêz
nihurîn nihurî -nihur- negerguhêz
nijîn nijî -nij- negerguhêz
nijinandin nijinand -nijinîn- gerguhêz
nijnijandin nijnijand -nijnijîn- gerguhêz
nikandin nikand -nikîn- gerguhêz
nikirandin nikirand -nikirîn- gerguhêz
nikisîn nikisî -nikis- negerguhêz
nikulandin nikuland -nikulîn- gerguhêz
nikumîn nikumî -nikum- negerguhêz
nilşîn nilşî -nilş- negerguhêz
nimartin nimart -nimêr- gerguhêz
nimîn nimî -nim- negerguhêz
nimûtin nimût -nimû- negerguhêz
ninkurandin ninkuland -ninkulîn- gerguhêz
niqandin niqand -niqîn- gerguhêz
niqijîn niqijî -niqij- negerguhêz
niqîn niqî -niq- negerguhêz
niquçandin niquçand -niquçîn- gerguhêz
niqurçandin niqurçand -niqurçîn- gerguhêz
niqutîn niqutî -niqut- negerguhêz
nirîn nirî -nir- negerguhêz
nirxandin nirxand -nirxîn- gerguhêz
nisilîn nisilî -nisil- negerguhêz
nişirîn nişirî -nişir- negerguhêz
nişivîn nişivî -nişiv- negerguhêz
nişîn nişî -niş- negerguhêz
niştin nişt -niş- negerguhêz
nitimîn nitimî -nitim- negerguhêz
nitirandin nitirand -nitirîn- gerguhêz
nivandin nivand -nivîn- gerguhêz
nivinîn nivinî -nivin- negerguhêz
nivistin nivist -nivis- gerguhêz
nivîsîn nivîsî -nivîs- gerguhêz
niwandin niwand -niwîn- gerguhêz
niwastin niwast -niwêz- gerguhêz
niwaxtin niwaxt -niwêx- gerguhêz
niwazixandin niwazixand -niwazixîn- gerguhêz
niwênandin niwênand -niwênîn- gerguhêz
nixaftin nixaft -nixêv- gerguhêz
nixamtin nixamt -nixêm- gerguhêz
nixifîn nixifî -nixif- negerguhêz
nixilandin nixiland -nixilîn- gerguhêz
niximîn niximî -nixim- negerguhêz
niyasîn niyasî -niyas- gerguhêz
niyîn niyî -niy- negerguhêz
nizilîn nizilî -nizil- negerguhêz
nizimîn nizimî -nizim- negerguhêz
nizinandin nizinand -nizinîn- gerguhêz
nîçandin nîçand -nîçîn- gerguhêz
nîgarandin nîgarand -nîgarîn- gerguhêz
nîgartin nîgart -nîgêr- gerguhêz
nînkurandin nînkurand -nînkurîn- gerguhêz
nîştin nîşt -nîş- gerguhêz
nîxîn nîxî -nîx- negerguhêz
noqîn noqî -noq- negerguhêz
norîn norî -nor- negerguhêz
noşîn noşî -noş- negerguhêz
noştin noşt -noş- gerguhêz
nuandin nuand -nu(y)în- gerguhêz
nuhirandin nuhirand -nuhirîn- gerguhêz
nuhîn nuhî -nuh- negerguhêz
nuhtin nuht -nuh- gerguhêz
numandin numand -numîn- gerguhêz
nuqulîn nuqulî -nuqul- negerguhêz
nuvîn nuvî -nuv- negerguhêz
nûanîn nûanî -nû(h)în- gerguhêz
nûhirîn nûhirî -nûhir- negerguhêz
nûhîn nûhî -nûh- negerguhêz
nûriştin nûrişt -nûrij- gerguhêz
nûrîn nûrî -nûr- negerguhêz
nûsikîn nûsikî -nûsik- negerguhêz
nûsîn nûsî -nûs- negerguhêz
nûskîn nûskî -nûsk- negerguhêz
nûvandin nûvand -nûvîn- gerguhêz
nûwaztin nûwazt -nûwêz- gerguhêz
nûxandin nûxand -nûxîn- gerguhêz
nûyandin nûyand -nûyîn- gerguhêz
nûzîn nûzî -nûz- negerguhêz
orîn orî -or- negerguhêz
palaftin palaft -palêv- gerguhêz
palitîn palitî -palit- gerguhêz
palîn palî -pal- negerguhêz
palmisîn palmisî -palmis- negerguhêz
palqijîn palqijî -palqij- negerguhêz
pançilîn pançilî -pançil- negerguhêz
pan pa -pê- gerguhêz
pandin pand -pê(n)- gerguhêz
parastin parast -parêz- gerguhêz
parawtin parawt -parêw- gerguhêz
parîn parî -par- negerguhêz
parsîn parsî -pars- negerguhêz
partilîn partilî -partil- negerguhêz
parzandin parzand -parzîn- gerguhêz
parzinîn parzinî -parzin- negerguhêz
paşandin paşand -paşîn- gerguhêz
pawandin pawand -pawîn- gerguhêz
payandin payand -payîn- gerguhêz
peçinîn peçinî -peçin- negerguhêz
pegirîn pegirî -pegir- negerguhêz
pehtin peht -pêj- gerguhêz
pejikîn pejikî -pejik- negerguhêz
pejilîn pejilî -pejil- negerguhêz
pejinîn pejinî -pejin- negerguhêz
pejirîn pejirî -pejir- negerguhêz
pejnandin pejnand -pejnîn- gerguhêz
pekîn pekî -pek- negerguhêz
pelaştin pelaşt -pelêş- gerguhêz
pelaxtin pelaxt -pelêx- gerguhêz
pelçiqîn pelçiqî -pelçiq- negerguhêz
pelijîn pelijî -pelij- negerguhêz
pelikîn pelikî -pelik- negerguhêz
pelimîn pelimî -pelim- negerguhêz
pelisîn pelisî -pelis- negerguhêz
pelişîn pelişî -peliş- gerguhêz
peliştin pelişt -peliş- gerguhêz
pelixîn pelixî -pelix- negerguhêz
pelizîn pelizî -peliz- negerguhêz
pelîn pelî -pel- negerguhêz
pençikandin pençikand -pençikîn- gerguhêz
pengandin pengand -pengîn- gerguhêz
pengivîn pengivî -pengiv- negerguhêz
pengizîn pengizî -pengiz- negerguhêz
penihîn penihî -penih- gerguhêz
peqîn peqî -peq- negerguhêz
perçifîn perçifî -perçif- negerguhêz
perçiftin perçift -perçif- negerguhêz
perçinîn perçinî -perçin- gerguhêz
perçiqîn perçiqî -perçiq- negerguhêz
perçivîn perçivî -perçiv- negerguhêz
peresîn peresî -peres- negerguhêz
perestin perest -perez- negerguhêz
perisîn perisî -peris- negerguhêz
perihîn perihî -perih- negerguhêz
perginandin perginand -perginîn- gerguhêz
perijîn perijî -perij- negerguhêz
perisîn perisî -peris- negerguhêz
peristin perist -periz- gerguhêz
perişandin perişand -perişîn- gerguhêz
periştin perişt -perij- gerguhêz
peritîn peritî -perit- negerguhêz
perizîn perizî -periz- negerguhêz
perîn perî -per- gerguhêz
perîn perî -per- negerguhêz
permilandin permiland -permilîn- gerguhêz
pernisîn pernisî -pernis- negerguhêz
peroşîn peroşî -peroş- negerguhêz
perpitîn perpitî -perpit- negerguhêz
perwendin perwend -perwen- gerguhêz
perwerandin perwerand -perwerîn- gerguhêz
perwirandin perwirand -perwirîn- gerguhêz
perxandin perxand -perxîn- gerguhêz
pesardin pesard -pesêr- gerguhêz
pesartin pesart -pesêr- gerguhêz
pesinîn pesinî -pesin- negerguhêz
pestandin pestand -pestîn- gerguhêz
pestin pest -pez- gerguhêz
peşikîn peşikî -peşik- negerguhêz
peşkandin peşkand -peşkîn- gerguhêz
peşkilîn peşkilî -peşkil- negerguhêz
peşkinîn peşkinî -peşkin- negerguhêz
peşqinîn peşqinî -peşqin- negerguhêz
peştikîn peştikî -peştik- negerguhêz
petîn petî -pet- negerguhêz
petixîn petixî -petix- negerguhêz
pevjilîn pevjilî -pevjil- negerguhêz
peyandin peyand -peyîn- negerguhêz
peyidîn peyidî -peyid- negerguhêz
peyiftin peyift -peyiv- negerguhêz
peyikandin peyikand -peyikîn- gerguhêz
peyitîn peyitî -peyit- negerguhêz
peyivîn peyivî -peyiv- negerguhêz
peyîftin peyîft -peyîv- gerguhêz
peytandin peytand -peytîn- gerguhêz
pêçikandin pêçikand -pêçikîn- gerguhêz
pêçîn pêçî -pêç- negerguhêz
pêdandin pêdand -pêdan- gerguhêz
pêjinîn pêjinî -pêjin- negerguhêz
pêlîn pêlî -pêl- negerguhêz
pêlînan pêlîna -pêlîn- gerguhêz
pêlpêlîn pêlpêlî -pêlpêl- negerguhêz
pêrgandin pêrgand -pêrgîn- gerguhêz
pêrginandin pêrginand -pêrginîn- gerguhêz
pêsikandin pêsikand -pêsikîn- gerguhêz
pêşandin pêşand -pêşîn- gerguhêz
pêşdan pêşda -pêşd- gerguhêz
piçikîn piçikî -piçik- negerguhêz
piçirîn piçirî -piçir- negerguhêz
piçîn piçî -piç- negerguhêz
pifîn pifî -pif- negerguhêz
pifpifîn pifpifî -pifpif- negerguhêz
pêhêtandin pêhêtand -pêhêtîn- gerguhêz
pihpihîn pihpihî -pihpih- negerguhêz
pijilîn pijilî -pijil- negerguhêz
pijiqîn pijiqî -pijiq- negerguhêz
pijirîn pijirî -pijir- negerguhêz
pijîn pijî -pij- negerguhêz
pijmîn pijmî -pijm- negerguhêz
pijvandin pijvand -pijvîn- gerguhêz
pilpilîn pilpilî -pilpil- negerguhêz
pilpisîn pilpisî -pilpis- negerguhêz
pilpitîn pilpitî -pilpit- negerguhêz
pilpixîn pilpixî -pilpix- negerguhêz
pimpişîn pimpişî -pimpiş- negerguhêz
pincartin pincartin -pincêr- gerguhêz
pincirîn pincirî -pincir- negerguhêz
pingandin pingandin -pingîn- gerguhêz
pingihîn pingihî -pingih- negerguhêz
pingirîn pingirî -pingir- negerguhêz
pingpingîn pingpingî -pingping- negerguhêz
pingurîn pingurî -pingur- negerguhêz
pinihîn pinihî -pinih- negerguhêz
pinujîn pinujî -pinuj- negerguhêz
piraştin piraşt -pirêj- gerguhêz
pirçikîn pirçikî -pirçik- negerguhêz
pirçûkîn pirçûkî -pirçûk- negerguhêz
piriçîn piriçî -piriç- negerguhêz
pirikîn pirikî -pirik- negerguhêz
pirisîn pirisî -piris- negerguhêz
pirîn pirî -pir- negerguhêz
pirkîn pirkî -pirk- negerguhêz
pirmandin pirmand -pirmîn- gerguhêz
pirnijîn pirnijî -pirnij- negerguhêz
pirnisîn pirnisî -pirnis- negerguhêz
pirpirîn pirpirî -pirpir- negerguhêz
pirpisîn pirpisî -pirpis- negerguhêz
pirpişîn pirpişî -pirpiş- negerguhêz
pirpitîn pirpitî -pirpit- negerguhêz
pirpixîn pirpixî -pirpix- negerguhêz
pirsîn pirsî -pirs- gerguhêz
pirtandin pirtand -pirtîn- gerguhêz
pirwîn pirwî -pirw- negerguhêz
pirsîn pirsî -pirs- gerguhêz
pirxîn pirxî -pirx- negerguhêz
pispisîn pispisî -pispis- negerguhêz
pistikîn pistikî -pistik- negerguhêz
pistîn pistî -pist- negerguhêz
pişaftin pişaft -pişêv- gerguhêz
pişartin pişart -pişêr- gerguhêz
pişêrandin pişêrand -pişêrîn- gerguhêz
pişikîn pişikî -pişik- negerguhêz
pişirîn pişirî -pişir- negerguhêz
pişivîn pişivî -pişiv- negerguhêz
pişkinîn pişkinî -pişkin- negerguhêz
pişkîn pişkî -pişk- negerguhêz
pişpişîn pişpişî -pişpiş- negerguhêz
pişqinîn pişqinî -pişqin- negerguhêz
piştikîn piştikî -piştik- negerguhêz
pitandin pitand -pitîn- gerguhêz
pitikandin pitikand -pitikîn- gerguhêz
pitpitîn pitpitî -pitpit- negerguhêz
pixpixandin pixpixand -pixpixîn- gerguhêz
pixunîn pixunî -pixun- negerguhêz
pixurîn pixurî -pixur- negerguhêz
pizirîn pizirî -pizir- negerguhêz
pizivîn pizivî -piziv- negerguhêz
pizpizîn pizpizî -pizpiz- negerguhêz
pîpikandin pîpikand -pîpikîn- gerguhêz
pîrûkîn pîrûkî -pîrûk- negerguhêz
pîşandin pîşand -pîşîn- gerguhêz
pîvîn pîvî -pîv- gerguhêz
pokirîn pokirî -pokir- negerguhêz
ponijîn ponijî -ponij- negerguhêz
poniştin ponişt -ponij- negerguhêz
pormijîn pormijî -pormij- negerguhêz
posîn posî -pos- negerguhêz
poşirîn poşirî -poşir- negerguhêz
poşîn poşî -poş- negerguhêz
poştin poşt -poş- negerguhêz
poxpoxîn poxpoxî -poxpox- negerguhêz
pungujîn pungujî -punguj- negerguhêz
purandin purand -purîn- gerguhêz
purisîn purisî -puris- negerguhêz
puşirîn puşirî -puşir- negerguhêz
puwandin puwand -puwîn- gerguhêz
pûkîn pûkî -pûk- negerguhêz
pûn -p- gerguhêz
pûrtikîn pûrtikî -pûrtik- negerguhêz
pûşîn pûşî -pûş- gerguhêz
qajîn qajî -qaj- negerguhêz
qaqibîn qaqibî -qaqib- negerguhêz
qaqijîn qaqijî -qaqij- negerguhêz
qarçimîn qarçimî -qarçim- negerguhêz
qarixîn qarixî -qarix- negerguhêz
qarîn qarî -qar- negerguhêz
qasidandin qasidand -qasidîn- gerguhêz
qebilîn qebilî -qebil- negerguhêz
qebitîn qebitî -qebit- negerguhêz
qebîn qebî -qeb- negerguhêz
qedimîn qedimî -qedim- negerguhêz
qedirandin qedirand -qedirîn- gerguhêz
qedixîn qedixî -qedix- negerguhêz
qedîn qedî -qed- negerguhêz
qefaltin qefalt -qefêl- gerguhêz
qefandin qefand -qefîn- gerguhêz
qefilîn qefilî -qefil- negerguhêz
qehifîn qehifî -qehif- negerguhêz
qehirîn qehirî -qehir- negerguhêz
qelaptin qelapt -qelêb- gerguhêz
qelastin qelast -qelêz- gerguhêz
qelaştin qelaşt -qelêş- gerguhêz
qelibîn qelibî -qelib- negerguhêz
qeliqîn qeliqî -qeliq- negerguhêz
qelişîn qelişî -qeliş- negerguhêz
qelizîn qelizî -qeliz- negerguhêz
qelîn qelî -qel- negerguhêz
qemirîn qemirî -qemir- negerguhêz
qemişîn qemişî -qemiş- negerguhêz
qemitîn qemitî -qemit- negerguhêz
qemixîn qemixî -qemix- negerguhêz
qepijîn qepijî -qepij- negerguhêz
qepişîn qepişî -qepiş- negerguhêz
qepitîn qepitî -qepit- negerguhêz
qerastin qerast -qerêz- gerguhêz
qerastin qerast -qerêz- negerguhêz
qerçimîn qerçimî -qerçim- negerguhêz
qeridîn qeridî -qerid- negerguhêz
qerihîn qerihî -qerih- negerguhêz
qerijîn qerijî -qerij- negerguhêz
qerimîn qerimî -qerim- negerguhêz
qerisîn qerisî -qeris- negerguhêz
qerîn qerî -qer- negerguhêz
qermiçîn qermiçî -qermiç- negerguhêz
qerpişîn qerpişî -qerpiş- negerguhêz
qerqitandin qerqitand -qerqitîn- gerguhêz
qersandin qersand -qersîn- gerguhêz
qertifandin qertifand -qertifîn- gerguhêz
qertilandin qertiland -qertilîn- gerguhêz
qesandin qesand -qesîn- gerguhêz
qesidîn qesidî -qesid- negerguhêz
qesifîn qesifî -qesif- negerguhêz
qesirîn qesirî -qesir- negerguhêz
qeşartin qeşart -qeşêr- gerguhêz
qeşiftin qeşift -qeşiv- negerguhêz
qeşirîn qeşirî -qeşir- negerguhêz
qeşişîn qeşişî -qeşiş- negerguhêz
qeşitîn qeşitî -qeşit- negerguhêz
qetîn qetî -qet- negerguhêz
qevastin qevast -qevêz- gerguhêz
qevizîn qevizî -qeviz- negerguhêz
qewartin qewart -qewêr- gerguhêz
qewimîn qewimî -qewim- negerguhêz
qewirîn qewirî -qewir- negerguhêz
qewitîn qewitî -qewit- negerguhêz
qewîn qewî -qew- negerguhêz
qewqizîn qewqizî -qewqiz- negerguhêz
qeyimîn qeyimî -qeyim- negerguhêz
qeyiqîn qeyiqî -qeyiq- negerguhêz
qiciqîn qiciqî -qiciq- negerguhêz
qiçandin qiçand -qiçîn- gerguhêz
qiçqiçîn qiçqiçî -qiçqiç- negerguhêz
qidiqîn qidiqî -qidiq- negerguhêz
qidqidîn qidqidî -qidqid- negerguhêz
qijandin qijand -qijîn- gerguhêz
qijilîn qijilî -qijil- negerguhêz
qijqijîn qijqijî -qijqij- negerguhêz
qijvijîn qijvijî -qijvij- negerguhêz
qiliçîn qiliçî -qiliç- negerguhêz
qilqandin qilqand -qilqîn- gerguhêz
qilqilîn qilqilî -qilqil- negerguhêz
qilvilîn qilvilî -qilvil- negerguhêz
qimîn qimî -qim- negerguhêz
qincilîn qincilî -qincil- negerguhêz
qinqilîn qinqilî -qinqil- negerguhêz
qirandin qirand -qirîn- gerguhêz
qirçimîn qirçimî -qirçim- negerguhêz
qirçîn qirçî -qirç- negerguhêz
qiriçîn qiriçî -qiriç- negerguhêz
qirişîn qirişî -qiriş- negerguhêz
qirîn qirî -qir- negerguhêz
qirpîn qirpî -qirp- negerguhêz
qirqiçîn qirqiçî -qirqiç- negerguhêz
qirqirîn qirqirî -qirqir- negerguhêz
qiştîn qişt -qij- negerguhêz
qitikîn qitikî -qitik- negerguhêz
qîjîn qîjî -qîj- negerguhêz
qîrijîn qîrijî -qîrij- negerguhêz
qîrîn qîrî -qîr- negerguhêz
qoqilîn qoqilî -qoqil- negerguhêz
qorîn qorî -qor- negerguhêz
qubîn qubî -qub- negerguhêz
quçirandin quçirand -quçirîn- gerguhêz
qudifîn qudifî -qudif- negerguhêz
qudqudîn qudqudî -qudqud- negerguhêz
qufaltin qufalt -qufêl- gerguhêz
qufilîn qufilî -qufil- negerguhêz
qulaptin qulapt -qulêb- gerguhêz
qulibîn qulibî -qulib- negerguhêz
qulizîn qulizî -quliz- negerguhêz
qulqulîn qulqulî -qulqul- negerguhêz
qultîn qultî -qult- negerguhêz
quncartin quncart -quncêr- gerguhêz
quncêrîn quncêrî -quncêr- negerguhêz
quncifîn quncifî -quncif- negerguhêz
quncilîn quncilî -quncil- negerguhêz
quncirîn quncirî -quncir- negerguhêz
quncisîn quncisî -quncis- negerguhêz
quncîn quncî -qunc- negerguhêz
qungivîn qungivî -qungiv- negerguhêz
qungîn qungî -qung- negerguhêz
quraftin quraft -qurêf- gerguhêz
qurcifîn qurcifî -qurcif- negerguhêz
qurçandin qurçand -qurçîn- gerguhêz
qurçimîn qurçimî -qurçim- negerguhêz
qurçivîn qurçivî -qurçiv- negerguhêz
qurêfîn qurêfî -qurêf- negerguhêz
quricîn quricî -quric- negerguhêz
quriçîn quriçî -quriç- negerguhêz
qurifîn qurifî -qurif- negerguhêz
qurincandin qurincand -qurincîn- gerguhêz
qurisîn qurisî -quris- negerguhêz
qurmiçîn qurmiçî -qurmiç- negerguhêz
qurpîn qurpî -qurp- negerguhêz
qurquçîn ququçî -qurquç- negerguhêz
qurtandin qurtand -qurtîn- gerguhêz
qusikîn qusikî -qusik- negerguhêz
qusîn qusî -qus- negerguhêz
qusqusîn qusqusî -qusqus- negerguhêz
quşandin quşand -quşîn- gerguhêz
qutan quta -qut- gerguhêz
qutandin qutand -qutîn- gerguhêz
qutifîn qutifî -qutif- negerguhêz
quwîn quwî -quw- negerguhêz
qûrîn qûrî -qûr- negerguhêz
raberizîn raberizî -raberiz- negerguhêz
rabestandin rabestand -rabestîn- gerguhêz
rabestin rabest -rabes- gerguhêz
rabezîn rabezî -rabez- negerguhêz
rabihartin rabihart -rabihêr- gerguhêz
rabihortin rabihort -rabihor- gerguhêz
rabihurîn rabihurî -rabihur- negerguhêz
rabirtin rabirt -rabir- gerguhêz
rabiwartin rabiwart -rabiwêr- gerguhêz
raborîn raborî -rabor- negerguhêz
rabûn rabû -rab- negerguhêz
raçandin raçand -raçîn- gerguhêz
raçeliqîn raçeliqî -raçeliq- negerguhêz
raçikilîn raçikilî -raçikil- negerguhêz
raçikîn raçikî -raçik- negerguhêz
raçinîn raçinî -raçin- negerguhêz
raçîn raçî -raç- negerguhêz
radan rada -rad- gerguhêz
raêxistin raêxist -raêx- gerguhêz
rafirandin rafirand -rafirîn- gerguhêz
rafizirîn rafizirî -rafizir- negerguhêz
ragerîn ragerî -rager- negerguhêz
rageşîn rageşî -rageş- negerguhêz
ragihîn ragihî -ragih- negerguhêz
ragihîştandin ragihîştand -ragihîjîn- gerguhêz
ragihîştin ragihîşt -ragihîj- negerguhêz
ragirtin ragirt -ragir- gerguhêz
ragirtin ragirt -ragir- negerguhêz
raguhastin raguhast -raguhêz- gerguhêz
raguherandin raguherand -raguherîn- gerguhêz
rahatin rahat -ra(hê)ê- negerguhêz
rahejikîn rahejikî -rahejik- negerguhêz
rahejîn rahejî -rahej- negerguhêz
rahesîn rahesî -rahes- negerguhêz
raheşîn raheşî -raheş- negerguhêz
raheştin raheşt -rahej- gerguhêz
rahêlan rahêla -rahêl- gerguhêz
rahênandin rahênand -rahênîn- gerguhêz
rahilandin rahiland -rahilîn- gerguhêz
rahiştin rahişt -rahi(ê)j- gerguhêz
rahînan rahîna -rahîn- gerguhêz
rajandin rajand -rajîn- gerguhêz
rakelîn rakelî -rakel- negerguhêz
rakenîn rakenî -raken- negerguhêz
raketandin raketand -rake(t/v)în- gerguhêz
raketin raket -rakev- negerguhêz
rakêşîn rakêşî -rakêş- negerguhêz
rakirin rakir -rakir- gerguhêz
rakişîn rakişî -rakiş- negerguhêz
rakolîn rakolî -rakol- negerguhêz
rakutîn rakutî -rakut- negerguhêz
ramaliştin ramalişt -ramalij- gerguhêz
ramalîn ramalî -ramal- negerguhêz
ramedîn ramedî -ramed- negerguhêz
ramistin ramist -ramis- gerguhêz
ramitîn ramit -ramit- negerguhêz
ramîn ramî -ram- negerguhêz
ramûsîn ramûsî -ramûs- gerguhêz
ramûstin ramûst -ramûs- gerguhêz
ranandin ranand -ranîn- gerguhêz
ranavtin ranavt -ranêv- gerguhêz
ranîn ranî -ran- gerguhêz
rapelikîn rapelikî -rapelik- negerguhêz
rapelîn rapelî -rapel- negerguhêz
raperîn raperî -raper- negerguhêz
rapeyvîn rapeyvî -rapeyv- negerguhêz
rapêçîn rapêçî -rapêç- negerguhêz
rapirsîn rapirsî -rapirs- gerguhêz
rapirapîn rapirapî -rapirap- negerguhêz
raqetîn raqetî -raqet- negerguhêz
raqewirîn raqewirî -raqewir- negerguhêz
raqutîn raqutî -raqut- negerguhêz
rareşandin rareşand -rareşîn- gerguhêz
rarevîn rarevî -rarev- negerguhêz
rasandin rasand -rasîn- gerguhêz
raselitîn raselitî -raselit- negerguhêz
raspartin raspart -raspêr- gerguhêz
rastandin rastand -rastîn- gerguhêz
raşehitîn raşehitî -raşehit- negerguhêz
raşidîn raşidî -raşid- negerguhêz
raşikestin raşikest -raşik- gerguhêz
raşiqitîn raşiqitî -raşiqit- negerguhêz
raşişîn raşişî -raşiş- negerguhêz
ratehisîn ratehisî -ratehis- negerguhêz
ratekandin ratekand -ratekîn- gerguhêz
ratûtikandin ratûtikand -ratûtikîn- gerguhêz
ravejîn ravejî -ravej- negerguhêz
rawestîn rawestî -rawest- negerguhêz
raweşîn raweşî -raweş- negerguhêz
rawêştin rawêşt -rawêj- gerguhêz
rawêtin rawêt -rawêt- gerguhêz
rawirîn rawirî -rawir- negerguhêz
rawirtin rawirt -rawir- gerguhêz
rawisîn rawisî -rawis- negerguhêz
rawusandin rawusand -rawusîn- negerguhêz
raxeritandin raxeritand -raxeritîn- gerguhêz
raxirîn raxirî -raxir- negerguhêz
raxistin raxist -rax- gerguhêz
raxwestin raxwest -raxwez- gerguhêz
razan raza -raz- negerguhêz
razandin razand -razîn- gerguhêz
rebisandin rebisand -rebisîn- gerguhêz
reciftin recift -recif- gerguhêz
recmandin recmand -recmîn- gerguhêz
redandin redand -redîn- gerguhêz
redimîn redimî -redim- negerguhêz
refikîn refikî -refik- negerguhêz
refîn refî -ref- negerguhêz
rehsinîn rehsinî -rehsin- negerguhêz
rekandin rekand -rekîn- gerguhêz
remandin remand -remîn- gerguhêz
remilîn remilî -remil- negerguhêz
remtandin remtand -remtîn- gerguhêz
rencîn rencî -renc- negerguhêz
rengandin rengand -regîn- gerguhêz
renîn renî -ren- negerguhêz
repibandin repiband -repibîn- gerguhêz
repisîn repisî -repis- negerguhêz
repîn repî -rep- negerguhêz
reqandin reqand -reqîn- gerguhêz
reqifandin reqifand -reqifîn- gerguhêz
reqisîn reqisî -reqis- negerguhêz
reqişandin reqişand -reqişîn- gerguhêz
residîn residî -resid- negerguhêz
resîn resî -res- negerguhêz
resmîn resmî -resm- negerguhêz
reşandin reşand -reşîn- gerguhêz
revaştin revaşt -revêj- gerguhêz
revîn revî -rev- negerguhêz
rewandin rewand -rewîn- gerguhêz
rewatin rewat -rewêt- gerguhêz
rewiqîn rewiqî -rewiq- negerguhêz
rewisîn rewisî -rewis- negerguhêz
rewîn rewî -rew- negerguhêz
rewîtîn rewîtî -rewît- negerguhêz
rexsandin rexsand -rexsîn- gerguhêz
reyîn reyî -rey- negerguhêz
rêçandin rêçand -rêçîn- gerguhêz
rêçikandin rêçikand -rêçikîn- gerguhêz
rêsandin rêsand -rêsîn- gerguhêz
rêstin rêst -rês- gerguhêz
rêşandin rêşand -rêşîn- gerguhêz
rêtin rêt -rêj- gerguhêz
rêwirtin rêwirt -rêwir- gerguhêz
rêwiştandin rêwiştand -rêwiştîn- gerguhêz
rêwiştin rêwişt -rêwij- gerguhêz
rêzandin rêzand -rêzîn- gerguhêz
rêzîn rêzî -rêz- negerguhêz
ricîn ricifî -ricif- negerguhêz
riciftin ricift -ricif- negerguhêz
ricimîn ricimî -ricim- negerguhêz
ricricîn ricricî -ricric- negerguhêz
rihilîn rihilî -rihil- negerguhêz
rihîn rihî -rih- negerguhêz
rihojîn rihojî -rihoj- negerguhêz
rihoştin rihoşt -rihoj- gerguhêz
rihotin rihot -rihot- gerguhêz
rijîn rijî -rij- negerguhêz
rikibîn rikibî -rikib- negerguhêz
rikifîn rikifî -rikif- negerguhêz
rikîn rikî -rik- negerguhêz
rikrikîn rikrikî -rikrik- negerguhêz
rimandin rimand -rimîn- gerguhêz
ringîn ringî -ring- negerguhêz
rinîn rinî -rin- negerguhêz
risandin risand -risîn- gerguhêz
risikîn risikî -risik- negerguhêz
ristin(rêstin) rist -rês- gerguhêz
ristîn rist -rist- negerguhêz
ritimîn ritimî -ritim- negerguhêz
riwîtin riwît -riwît- gerguhêz
rizîn rizî -riz- negerguhêz
rîn -rî- negerguhêz
rîsandin rîsand -rîsîn- gerguhêz
rîtin -rî- gerguhêz
rîxandin rîxand -rîxîn- gerguhêz
rokirin rokir -rok- gerguhêz
roxîn roxî -rox- negerguhêz
rustîn rustî -rust- negerguhêz
rûbirtin rûbirt -rûbir- gerguhêz
rûçikîn rûçikî -rûçik- negerguhêz
rûnandin rûnand -rûnîn- gerguhêz
rûniştandin rûniştand -rûniştîn- gerguhêz
rûniştin rûnişt -rûn- negerguhêz
rûsikîn rûsikî -rûsik- negerguhêz
rûşikandin rûşikand -rûşikîn- gerguhêz
rûtandin rûtand -rûtîn- gerguhêz
rûtin rût -rût- negerguhêz
rûwikîn rûwikî -rûwik- negerguhêz
rûxîn rûxî -rûx- negerguhêz
salixîn salixî -salix- negerguhêz
samitîn samitî -samit- negerguhêz
satandin satand -satîn- gerguhêz
satin sat -sat- negerguhêz
sawîn sawî -saw- negerguhêz
saxitîn saxitî -saxit- negerguhêz
sazandin sazand -sazîn- gerguhêz
sebirîn sebirî -sebir- negerguhêz
sebixîn sebixî -sebix- negerguhêz
sedinîn sedinî -sedin- negerguhêz
sefîn sefî -sef- negerguhêz
sehandin sehand -sehîn- gerguhêz
sekihîn sekihî -sekih- negerguhêz
sekinîn sekinî -sekin- negerguhêz
sekitîn sekitî -sekit- negerguhêz
selibîn selibî -selib- negerguhêz
selihîn selihî -selih- negerguhêz
selitîn selitî -selit- negerguhêz
selixîn selixî -selix- negerguhêz
selmîn selmî -selm- negerguhêz
semikîn semikî -semik- negerguhêz
semitîn semitî -semit- negerguhêz
sencîn sencî -senc- negerguhêz
sengîn sengî -seng- negerguhêz
senidîn senidî -senid- negerguhêz
senifîn senifî -senif- negerguhêz
sepîn sepî -sep- negerguhêz
seqilîn seqilî -seqil- negerguhêz
seqirîn seqirî -seqir- negerguhêz
seqîn seqî -seq- negerguhêz
seridîn seridî -serid- negerguhêz
serifîn serifî -serif- negerguhêz
serikîn serikî -serik- negerguhêz
setimîn setimî -setim- negerguhêz
sewgirîn sewgirî -sewgir- negerguhêz
sewihîn sewihî -sewih- negerguhêz
sewxirîn sewxirî -sewxir- negerguhêz
seyandin seyand -seyîn- gerguhêz
seyinîn seyinî -seyin- negerguhêz
seyirîn seyirî -seyir- negerguhêz
sêwirîn sêwirî -sêwir- negerguhêz
sidinîn sidinî -sidin- negerguhêz
sihurîn sihurî -sihur- negerguhêz
sikitîn sikitî -sikit- negerguhêz
silikîn silikî -silik- negerguhêz
simitîn simitî -simit- negerguhêz
simîn simî -sim- negerguhêz
simtîn simtî -simt- gerguhêz
sinarîn sinarî -sinar- gerguhêz
sincirîn sincirî -sincir- negerguhêz
sirîn sirî -sir- negerguhêz
sitimîn sitimî -sitim- negerguhêz
sitivîn sitivî -sitiv- negerguhêz
sivirîn sivirî -sivir- negerguhêz
siviyîn siviyî -siviy- negerguhêz
sixirîn sixirî -sixir- negerguhêz
sixurîn sixurî -sixur- negerguhêz
sizandin sizand -sizîn- gerguhêz
sîqilîn sîqilî -sîqil- negerguhêz
sîqirîn sîqirî -sîqir- negerguhêz
sîqîn sîqînî -sîqîn- negerguhêz
sîrikîn sîrikî -sîrik- negerguhêz
sobîn sobî -sob- negerguhêz
sojîn sojî -soj- negerguhêz
sorandin sorand -sorîn- gerguhêz
sosirîn sosirî -sosir- negerguhêz
sotandin sotand -sotîn- gerguhêz
sotin sot -soj- gerguhêz
spartin spart -spêr- gerguhêz
stemandin stemand -stemîn- gerguhêz
standin stand -stîn- gerguhêz
stewihîn stewihî -stewih- negerguhêz
stewîn stewî -stew- negerguhêz
stimîn stimî -stim- negerguhêz
stirihîn stirihî -stirih- negerguhêz
stirîn stirî -stir- negerguhêz
strîn strî -str- negerguhêz
stûvîn stûvî -stûv- negerguhêz
suftin suft -suf- gerguhêz
suhirîn suhirî -suhir- negerguhêz
suhurandin suhurand -suhurîn- gerguhêz
surîn surî -sur- negerguhêz
sûrîkandin sûrîkand -sûrîkîn- gerguhêz
sûrîn sûrî -sûr- negerguhêz
sûtikîn sûtikî -sûtik- negerguhêz
sûtîn sûtî -sû- negerguhêz
şahbitîn şahbitî -şahbit- negerguhêz
şanazîn şanazî -şanaz- negerguhêz
şandin şand -şîn- gerguhêz
şarîn şarî -şar- negerguhêz
şayesandin şayesand -şayesîn- gerguhêz
şebikîn şebikî -şebik- negerguhêz
şedandin şedand -şedîn- gerguhêz
şehitîn şehitî -şehit- negerguhêz
şehîn şehî -şeh- negerguhêz
şekilîn şekilî -şekil- negerguhêz
şelifîn şelifî -şelif- negerguhêz
şelihîn şelihî -şelih- negerguhêz
şelimîn şelimî -şelim- negerguhêz
şelipîn şelipî -şelip- negerguhêz
şeliqîn şeliqî -şeliq- negerguhêz
şelişîn şelişî -şeliş- negerguhêz
şelandin şeland -şelîn- gerguhêz
şelpandin şelpand -şelpîn- gerguhêz
şemartin şemart -şemêr- gerguhêz
şemirîn şemirî -şemir- negerguhêz
şemisîn şemisî -şemis- negerguhêz
şemitîn şemitî -şemit- negerguhêz
şemixîn şemixî -şemix- negerguhêz
şengilîn şengilî -şengil- negerguhêz
şengirîn şengirî -şengir- negerguhêz
şeniqîn şeniqî -şeniq- negerguhêz
şepikîn şepikî -şepik- negerguhêz
şepilîn şepilî -şepil- negerguhêz
şeqitîn şeqitî -şeqit- negerguhêz
şeqizîn şeqizî -şeqiz- negerguhêz
şeqîn şeqî -şeq- negerguhêz
şerbilîn şerbilî -şerbil- negerguhêz
şeridîn şeridî -şerid- negerguhêz
şeriqîn şeriqî -şeriq- negerguhêz
şeritîn şeritî -şerit- negerguhêz
şerîn şerî -şer- negerguhêz
şermixîn şermixî -şermix- negerguhêz
şermîn şermî -şerm- negerguhêz
şerpilîn şerpilî -şerpil- negerguhêz
şertandin şertand -şertîn- gerguhêz
şewandin şewand -şewîn- gerguhêz
şewibîn şewibî -şewib- negerguhêz
şewilîn şewilî -şewil- negerguhêz
şewiqîn şewiqî -şewiq- negerguhêz
şewitîn şewitî -şewit- negerguhêz
şewliqîn şewliqî -şewliq- negerguhêz
şeyîtîn şeyîtî -şeyît- negerguhêz
şeylîn şeylî -şeyl- negerguhêz
şeylondin şeylond -şeylon- gerguhêz
şêlihîn şêlihî -şêlih- negerguhêz
şêlîn şêlî -şêl- negerguhêz
şêwirîn şêwirî -şêwir- negerguhêz
şêwîn şêwî -şêw- negerguhêz
şêylîn şêylî -şêyl- negerguhêz
şibîn şibî -şib- negerguhêz
şidîn şidî -şid- negerguhêz
şifirîn şifirî -şifir- negerguhêz
şihibîn şihibî -şihib- negerguhêz
şihitîn şihitî -şihit- negerguhêz
şihîn şihî -şih- negerguhêz
şikandin şikand -şikîn- gerguhêz
şikîn şikî/şikest -şik- negerguhêz
şikestandin şikestand -şikestîn- gerguhêz
şikestin şikest -şik(ê)- negerguhêz
şikênandin şikênand -şikên(în)- gerguhêz
şilihîn şilihî -şilih- negerguhêz
şilikîn şilikî -şilik- negerguhêz
şiliqîn şiliqî -şiliq- negerguhêz
şindilîn şindilî -şindil- negerguhêz
şingilîn şingilî -şingil- negerguhêz
şingîn şingî -şing- negerguhêz
şingşingîn şingşingî -şingşing- negerguhêz
şipîn şipî -şip- negerguhêz
şiqitîn şiqitî -şiqit- negerguhêz
şiqşiqîn şiqşiqî -şiqşiq- negerguhêz
şiridîn şiridî -şirid- negerguhêz
şirikîn şirikî -şirik- negerguhêz
şiringîn şiringî -şiring- negerguhêz
şiriqîn şiriqî -şiriq- negerguhêz
şirpandin şirpand -şirpîn- gerguhêz
şitexilîn şitexilî -şitexil- negerguhêz
şitilîn şitilî -şitil- negerguhêz
şiwitîn şiwitî -şiwit- negerguhêz
şixulîn şixulî -şixul- negerguhêz
şînqelîn şînqelî -şînqel- negerguhêz
şîntirîn şîntirî -şîntir- negerguhêz
şîqîn şîqî -şîq- negerguhêz
şîrîn şîrî -şîr- negerguhêz
şîrpîn şîrpî -şîrp- negerguhêz
şîrqîn şîrqî -şîrq- negerguhêz
şofîn şofî -şof- negerguhêz
şolifandin şolifand -şolifîn- gerguhêz
şopandin şopand -şopîn- gerguhêz
şorandin şorand -şorîn- gerguhêz
şûfîn şûfî -şûf- negerguhêz
şûjikîn şûjikî -şûjik- negerguhêz
şûlikîn şûlikî -şûlik- negerguhêz
şûrikîn şûrikî -şûrik- negerguhêz
şûrîn şûrî -şûr- negerguhêz
şûşikîn şûşikî -şûşik- negerguhêz
şûştin şûşt -şo- gerguhêz
talişîn talişî -taliş- negerguhêz
taliwîn taliwî -taliw- negerguhêz
tamandin tamand -tamîn- gerguhêz
tamijîn tamijî -tamij- negerguhêz
tamilîn tamilî -tamil- negerguhêz
tamirîn tamirî -tamir- negerguhêz
taraştin taraşt -tarêş- gerguhêz
tarişîn tarişî -tariş- negerguhêz
tarmilîn tarmilî -tarmil- negerguhêz
tarmisîn tarmisî -tarmis- negerguhêz
tarpilîn tarpilî -tarpil- negerguhêz
tawandin tawand -tawîn- gerguhêz
taxirîn taxirî -taxir- negerguhêz
tayisîn tayisî -tayis- negerguhêz
tazandin tazand -tazîn- gerguhêz
tebiqîn tebiqî -tebiq- negerguhêz
tebitîn tebitî -tebit- negerguhêz
tefîn tefî -tef- negerguhêz
tefsilîn tefsilî -tefsilî- negerguhêz
tehibîn tehibî -tehib- negerguhêz
tehinîn tehinî -tehin- negerguhêz
tehisîn tehisî -tehis- negerguhêz
tehistin tehist -tehis- gerguhêz
tehmandin tehmand -tehmîn- gerguhêz
tehmijîn tehmijî -tehmij- negerguhêz
tejandin tejand -tejîn- gerguhêz
telaştin telaşt -telêş- gerguhêz
telefandin telefand -telefîn- gerguhêz
telifîn telifî -telif- negerguhêz
teliqîn teliqî -teliq- negerguhêz
telişîn telişî -teliş- negerguhêz
telizîn telizî -teliz- negerguhêz
telîn telî -tel- negerguhêz
temarîn temarî -temar- negerguhêz
temartin temart -temêr- gerguhêz
temijîn temijî -temij- negerguhêz
temirîn temirî -temir- negerguhêz
temisîn temisî -temis- negerguhêz
temizîn temizî -temiz- negerguhêz
tenartin tenart -tenêr- gerguhêz
tengijîn tengijî -tengij- negerguhêz
tepinadin tepinand -tepinîn- gerguhêz
tepirîn tepirî -tepir- negerguhêz
tepisîn tepisî -tepis- negerguhêz
tepişîn tepişî -tepiş- negerguhêz
tepîn tepî -tep- negerguhêz
teqezadin teqezand -teqezîn- gerguhêz
teqilîn teqilî -teqil- negerguhêz
teqinîn teqinî -teqin- negerguhêz
teqizîn teqizî -teqiz- negerguhêz
teqîn teqî -teq- negerguhêz
teqladin teqland -teqlîn- gerguhêz
teraşîn teraşî -terêş- negerguhêz
teraştin teraşt -terêş- gerguhêz
terezadin terezand -terezîn- gerguhêz
teribîn teribî -terib- negerguhêz
terifîn terifî -terif- negerguhêz
terijîn terijî -terij- negerguhêz
terikandin terikand -terikîn- gerguhêz
terikîn terikî -terik- negerguhêz
teriqîn teriqî -teriq- negerguhêz
terişîn terişî -teriş- negerguhêz
terixîn terixî -terix- negerguhêz
terizîn terizî -teriz- negerguhêz
terkandin terkand -terkîn- gerguhêz
termisîn termisî -termis- negerguhêz
terpilîn terpilî -terpil- negerguhêz
terpîn terpî -terp- negerguhêz
terqîn terqî -terq- negerguhêz
tertilîn tertilî -tertil- negerguhêz
terxandin terxand -terxîn- gerguhêz
terzilandin terziland -terzilîn- gerguhêz
teşivîn teşivî -teşiv- negerguhêz
teşqilîn teşqilî -teşqil- negerguhêz
tevgerîn tevgerî -tevger- negerguhêz
tevizîn tevizî -teviz- negerguhêz
tevlivîn tevlivî -tevliv- negerguhêz
tevşandin tevşand -tevşîn- gerguhêz
tewandin tewand -tewîn- gerguhêz
tewidîn tewidî -tewid- negerguhêz
tewifîn tewifî -tewif- negerguhêz
tewilîn tewilî -tewil- negerguhêz
tewiqîn tewiqî -tewiq- negerguhêz
tewirîn tewirî -tewir- negerguhêz
tewisîn tewisî -tewis- negerguhêz
tewişîn tewişî -tewiş- negerguhêz
tewixîn tewixî -tewix- negerguhêz
tewizîn tewizî -tewiz- negerguhêz
tewîn tewî -tew- negerguhêz
tewqandin tewqand -tewqîn- gerguhêz
tewzîn tewzî -tewz- negerguhêz
texilîn texilî -texil- negerguhêz
texirîn texirî -texir- negerguhêz
texisidîn texisidî -texisid- negerguhêz
teyinîn teyinî -teyin- negerguhêz
teyisîn teyisî -teyis- negerguhêz
teyişîn teyişî -teyiş- negerguhêz
teyizîn teyizî -teyiz- negerguhêz
teyîsîn teyîsî -teyîs- negerguhêz
tezîn tezî -tez- negerguhêz
têhînan têhîna -têhîn- gerguhêz
têkilîn têkilî -têkil- negerguhêz
têkirin têkir -têkir- gerguhêz
tifiqîn tifiqî -tifiq- negerguhêz
tiftifîn tiftifî