Pêvek:Peyvên ji kurmancî di zazakî de

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

a[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
armanc armanc amac

b[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
bajar Farskiyo Kıhan: vəhā-çārənə, Pahlavi: vāzār, Soğdki: vāçərn bacar vacar, şarıstan Partki: şəhr + Farskiyo Kıhan: stā-
baş baş rınd, hewl
başûr Avesta: vāt-, Partki: vād + Kurdki: şûr 'sword' başûr veroc Avesta: vərəh- + rəoçəh
beran Avesta: vərşni, Pahlavi: guşn, Kurdkiyo Veroc: weren beran veşn
eyni
bername Avesta: vərəh- + nāmən, Farski: bername bername vername
eyni
berpirsiyar Avesta: vərəh- + pərəs- berpirsiyar verpers
eyni
biçûk Avesta: kutəkə ( > Farski: kuçək) biçûk qıc, qıckek
eyni
bijî Avesta: cīv- bıji bıcıwi (yaşa), bıcıwiyo (yaşasın)
eyni

c[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
çavreş Avesta: çeşmen çavreş çımsiya Avesta: çeşmen + Sanskrit: śyāvá
çimkî Pahlavi: çīgun (> çun) + Avesta: ke- çımki çunke
eyni

d[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
dengbêj Avesta: vānk- + vāç, Partki: vāj dengbêj vengvatoğ Avesta: vānk- + vāxt- + Zazaki: -oğ
dibistan dıbıstan wendegeh Avesta: xvən- + Pahlavi: gāh
dil Farskiyo Kıhan: *drd > Pahlavi: dil dıl zerri Avesta: zərdəye-
dilo! Farskiyo Kıhan: *drd > Pahlavi: dil dılo! zerrê! Avesta: zərdəye-

e[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
erê erê ya Avesta, Farskiyo Kıhan:

ê[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
êdî êdi endi

f[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
ferheng ferheng vatebend Avesta, Partki: vāxt- + Pahlavi: bend-
firrîn Avesta: pər-, Pahlavi: pərr fırrayene perrayene
eyni

h[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
heval Pahlavi: həmbāz, Avesta: həm- (> Kurdki: hev) heval embaz
eyni
hêvî Pahlavi: ummēd hevi omıd
eyni
hêja Avesta: ərəc-, Partki: ərj- hêca erciyaye
eyni
hîna Pahlavi: əhənūz hina hewna
eyni

j[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
jehr Avesta: cəthre, Pahlavi: zəhr jehr cehr
eyni
Avesta: çə-, Pahlavi: īz, Partki: īj ji ci
eyni

k[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
kovar kovare pêseroke

m[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
mamoste Erebki: mām + Pahlavi: əwəstād ( > Farski: ustād) mamoste
mizgîn Avesta: mīždə, Pahlavi: mizd, Kurdkiyo Veroc: mızgan mızgine mıjdan
eyni

n[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
nasname Avesta: xşnās- + nāmən nasname kamiye Avesta: kətəmə + Zazaki: i+ye
netewe netewe
nûçe Avesta: nəvə + Pahlavi: -çə nûçe newçe
eyni

p[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
pirtûk Avesta: pər-, Kurdki: per + tûk pırtûk wendebend Avesta: xvən- + Pahlavi: bənd

r[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
reş reş siya Pahlavi: syā, Sanskrit: śyāvá
rewş rewş
rojbaş, şevbaş Avesta: rəoçəh-, Partki: rōj rojbaş, şewbaş roc rınd, şew rınd Avesta: rəoçəh-, Soğdki: rōç
rojhilat Farskiyo Kıhan: ərəd-, Pahlavi: həl-, Soranki: hel+hat > helat rojhelat rocvetış
Avesta: rəodə-, Pahlavi: rōd ri
eyni

s[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
serok Avesta: səerəh- + Kurdki: -ok serok serek Avesta: səerəh- + Zazaki: -ek

ş[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
şewat Pahlavi: sōxten, Soranki: sûtan şewat vêşat Partki: vxşēn-
şilî şıliye varan Pahlavi: vāran, Avesta: vār-

v[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
bakur Avesta: vāt-, Partki: vād + Kurdki: kur vakur zıme Avesta: zimə

w[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
berf Avesta: vəfrə, Pahlavi: vəfr (> Kurmancki: fr > rf) werfe vewre
eyni
weşandin, weşan weşanayene, weşan

x[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
xwêdan Pahlavi: xwēd- xwêdayış
-
-

y[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
yan Avesta: yət (> Farski: yāt) yan ya
eyni

z[biguherîne]

Kurdki Kok Zazaki Zazakiyo oricinal Kok
zarava zarave
zava Avesta: zāmātər, Sanskrit: cāmātr zava zama
eyni
zanist Avesta: zān- + Kurdki: -ıst zanıst zanışiye Avesta: zān- + Pahlavi: işn + Zazaki: i
zindî Avesta: cīv-, Farski: zēndē zındi cınde
eyni
zimannas Avesta: hizwā- + xşnās- zıwannas zıwanzanoğ Avesta: hizwā- + zān-

Çımey[biguherîne]