Wîkîferheng:Xwestin/inglîzî/Peyvên Kontrol bibin

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê

Ev lîsteya peyvan ji hêla Cyrusbot hatin li hev anîn. Lê hewceye çav lê bên gerrandin. Ji kerema xwe re çav lê bigerrînin û li Wîkîferhengê zêde bikin --Cyrus the virus (gotûbêj) 21:19, 19 adar 2013 (UTC)Bersiv bide[bersiv bide]

 • Hejmara peyvan: 8050peyv
 1. come out of the blue : ji nişkê ve derketin, ji nişkê ve xwiya bûn
 2. oatmeal : ardê şilêlê
 3. drive the porcelain bus : vereşîn
 4. throw up : vereşîn
 5. pray to the porcelain god : vereşîn
 6. vomit : vereşîn
 7. reconnaissance : kifş, kifşkirin
 8. until the cows come home : heta wexteka ne diyar
 9. corned beef : goştê gayan ê konservekirî
 10. attrition : pevketin, lihevketin;;pevgirtin
 11. attune : saz kirin, akort kirin, kok kirin
 12. atwitter : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm
 13. auburn : kej;;çûr
 14. aucontraire : berevajî, tersî, dijraberî
 15. aucourant : hemdem, hemçax, hemçerx, hevçerx, hevçax
 16. auction : mezad, mazad
 17. audacious : cüretkar, bicuret
 18. audacity : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret
 19. audio-visual : wêne, nîgare, nîgar, resm;;wênesazî;;fotoğraf, sûret, şekl;;bac, xerc hîq/m
 20. audiophile : teyp
 21. audit : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin
 22. audition : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj
 23. aufait : hoste, westa, osta;;seyda;;destbikêr, hunerwer;;osta dîr;;aqilmend, hînker
 24. aufklarung : zanebûn, çand, îrfan;;têgihîştin, ir­fan
 25. aufond : bi hîmî, bi xîmî, bi bingehî, ji binî;;a rast, jixwe;;dîsa
 26. aught : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç
 27. augment : zem, zêdeyî
 28. augur : kunende, pêşgo, berbêj, kahîn
 29. augustness : meznatî, mezinayî, mezintayî, gewretî, ezamet;;sergevezî, xurûr;;saw, heybet;;debdebe, şaşea;;kuşpenî, quretî
 30. aulait : bişîr, şîrdar;;şîrik
 31. auld : îskoç, Skoç
 32. aunaturel : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû
 33. aurate : biguh, buguhik;;guhik;;qûşxaneya vêtik
 34. aureateaurated : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 35. aureoia, aureole : sîwan;;sîwan nt
 36. aurevoir : ken û ken;;oxur be, oxura ya xêrê be;;bi ken û kêf
 37. auricle : 1 sîwan;;holik, enzel;;guh
 38. auricular : dev ji devan re
 39. auscultation : guhdan;;hesisîn, guhdarî, guhdarîkirin, lêhisandin, lêhisîn
 40. ausgleich : peyman, pevgirêdan
 41. auspicate : dest pê kirin;;bûn, çêbûn, welidîn;;xuya bûn
 42. auspice : fal, fehl, fehlik
 43. auspicial : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar
 44. auspicious : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar
 45. austere : hişkatî, hişkî, sirtî, tundî, reqîtî, sextî, zîwanî, zixî;;arbûn, sirtbûn, dijwarî;;zivirî, zirî, zirzî;;kancî;;şidet
 46. austral : başûr;;başûrî;;berojk;;lodos
 47. australia : ewustralyayî
 48. autacoid : hormon
 49. autarchy : xweserî, otonomî, xudmuxtarî, hukmê zatî
 50. authorization : destur, rêdan, pişû, îzin;;betlane, destura betlaneyê
 51. authorize : raye dan, selahiyet dan
 52. authorship : niviskarî, nivîserî, nûserî
 53. autobiography : xwejînenîgarî, otobiyografî
 54. autobus : otobus;;avtobus
 55. autocephalous : serbixwe, biserxwe;;tek, musteqîl;;cihê
 56. autochthonic, autochthonous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî
 57. autoclave : otoklav
 58. autocracy : otokrasi
 59. autocrat : otokrat
 60. automate : makîneyî kirin
 61. automatism : xwebertî, xwegertî, otomatîzm
 62. autonomy : xweserî, xudmuxtarî, muxtariyet, otonomî;;otonomî fel/m
 63. autopsy : otopsî
 64. auxiliary : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar
 65. avail : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet
 66. available : kêrhatî;;nehîdar, bikarbar
 67. avarice : tematî, temayî, çavbirçîtî
 68. avast : baneşan, bangok, nişkok
 69. avaunt : baneşan, bangok, nişkok
 70. avenge : heyf hilanîn
 71. aventurine : bnr yıldız taşı
 72. averse : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif
 73. aversion : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî
 74. avert : ber lê girtin, ber girtin, pêşî lê girtin, bergirî lê kirin, pêş lê girtin;;manî bûn
 75. aviary : çûkxane
 76. aviation : hewêvanî
 77. aviator : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot
 78. avid : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar
 79. avigation : balafirvanî, balafirajotî, pîlotî
 80. aviso : hay, haj, agahî, salox, xeber;;nûçe, peyam, dengûbehs;;zanîn, zanebûn;;pêxistî
 81. avocation : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz
 82. avouch : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin
 83. avow : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin
 84. avulsion : qetandin, raqetandin, hilqetandin, bizdandin;;çinandin, jêkirin, hewkirin, qurçimandin, qurquçandin
 85. awake, awaken : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh
 86. awhile : hinek;;qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, pêlek;;hin, hindek, pari;;piçek
 87. awhirl : biteşqele
 88. awn : sinc, stirî, sîx;;strî, strîk, histrî, strih, xar, dirî, nize, kelem, hêstrî, six, sixî;;dara striyê
 89. awning : tente
 90. awry : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî
 91. ax, axe : bivir
 92. axilla : binçeng, binkefş, navkêl, binê çeng;;îltimas
 93. axiology : arişen, mirûz, qom, mehde, sixur, moral
 94. axon : akson ant/m
 95. ay aye : erê, herê, belê;;te got erê
 96. ay, aye : tim;;timik, her tim, sereqet, her gav, hey û hey
 97. azure : rûyê esman, rûyê asîman, rûes man
 98. azygous : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir
 99. b.c. : beriya zayînê, beriya mîladê, beriya îsa pêxember
 100. back-chat : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî
 101. back-pedal : li sozê xwe poşman bûn, li gotina xwe poşman bûn;;poşmanî gotina xwe bûn, poşman bûn ji gotina xwe re
 102. backstairs : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast
 103. backstrap : silbûyî, suhketî, xeyîdî;;xeydan, sûketî, xeydandî, sil, sû;;şewitî, şihitî;;şermînok, giyaşermîn
 104. backstroke : paşavêjî, wejen
 105. backward, backwards : berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî
 106. backwash : peşk;;bapeşk, pajirnî
 107. backwater : ava bikef a ku li dû keştiyê dimîne
 108. backwoods : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 109. bacteriology : bakteriyolojî
 110. badge : nîşan, hêma, îşaret, elamet;;nîşanî, nîşanîk, destnîgar;;nîşane
 111. badger : kurûbcşk, kurbeşik, xurbeşk, gurîbeşk zo/m pixûdokî, nermixokînf
 112. badinage : pêve hatin kirin;;leqitîn, aliqîn, artilîn, asêbûn;;bêla xwe têdan, têkilîpêbûn;;lisersekinîn;;papobûn, ewiqîn, eglebûn
 113. badtempered : ters, berevajî, dijraber, neyînî;;bêmikan, pêçevanî;;irriok, cirnexweş, cirxerab, kisas
 114. baffle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 115. baffling : şaşker, behitîhişt, metelhişt
 116. baggy : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 117. bagnio : kerxane, umûmxane
 118. bagpipe : gayda
 119. bailee : spardegir, emanetgir
 120. bailiff : mizgînbelav;;mübaşir
 121. bailment : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet
 122. bairam : cejn;;îd, eyd, eydî
 123. bairn : skot
 124. bait : xapandin, terişandin, xirandin
 125. baize : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 126. bake : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin
 127. bakehouse : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe
 128. bakelite : mark
 129. bakery : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe
 130. baksheesh : bexşîş
 131. balalaika : balalayka
 132. balanced : bitewş;;terazdar, parsengdar, biparseng, terazîkirî;;hevkêş, takêş;;îstikrardar, biîstikrar
 133. balaustine : hinar, nar, dara hinarê;;hinar m agir, ar
 134. balcony : şaneşîn, berban;;şahnişin, berbanok, rasîf, banoke, telar, bancîle, balkon, bêla
 135. baldachin : tente
 136. baleen : neheng, hût
 137. baleful : bêqidoş, bêyom
 138. ballast : bnr dan/den
 139. ballistics : moşek, sarox, layka, roket
 140. ballyhoo : şawşaw, welwele, şemate
 141. balm : melîsa
 142. balmy : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî
 143. balustrade : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş
 144. bambino : pitik, pitê, pito;;şîrmij, nûza, pêçek, qimatk, çûrik, dergûş;;bebik, bük;;berx
 145. bamboozle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 146. bandage : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz
 147. bandolier, bandoleer : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang
 148. bandy : lê vegerandin, pêşwazî kirin, muqabele kirin;;li dij rabûn, li ber rabûn
 149. baneful : jehredar, bijehr, biaxû, axûdar, jehrayî, bizehîr, jehrînî;;zerardar, ziyandar
 150. bangs : tembûrik, poçax, pêşanîk, temberî, temorî, temorîk, temerî, tûncik, pûncik, tûmik tûrçing, qoqol, perçem, xumbil;;bijî, bijiya hespê;;bisk, şêbisk, şê û bisk, porik
 151. banicter : caxên nêrdewanê
 152. banish : mişext kirin, sirgûn kirin, qewte kirin, celî kirin, ji cih rakirin, fermana () rakirin
 153. bannock : îskoç, Skoç
 154. banns : nasnavê ku di dema împeretoriya Os­manî de didan mîrên sancaxên Macaristan û Hirwatistanê û mîrekên biçûk dîr
 155. banqljette : bnr asklı
 156. banquet : ziyafet, çeşne
 157. bantam : cisnekî dîk an jî mirişkên hûrik;;baca ku ji kesên fileh en cotkar dihate stendin dîr
 158. banter : henek, yarî, galte, leq, tirane, yaranî, hewes, tewz, kuşetî, laqirdî
 159. bantling : zarok, zarî, zaro, zarû, mindal, mendal, gede, sêwlek, sebî;;ewlad;;sengele, sîpe, sûtal, riwal
 160. baptism : tehfîl, tafîl, mêrûn
 161. baptize : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin
 162. barb : argo
 163. barbarian : barbar;;şaristanînebûyî;;hov, çors
 164. barbaric : şarezanebûyî, bêşaristanî, bêmedeniyet
 165. barbarism : hovîtî, wehşîtî
 166. barbarity : stemkarî, xedarî, qeterehmî, dilhişkî
 167. barbarize : hov bûn, wehşî bûn
 168. barbarous : sirt, sext, no, gujm, zix, tûj, çors
 169. barbed : strîdar, tel têldirk;;strîn, bistrî, kelemdar, bikelem, bihêstrî;;meyan sûsa maran, sûsika maran, sûsika strîn bot/nd
 170. barbel : bnr kara keçi
 171. barbell : halter, parsenghildan
 172. barber : berber;;sertaş, kurker;;ber­ber, di kana
 173. barberry : zerîşk
 174. barbet : cure kûçikekî pirç xirpûşkî
 175. barbette : bnr asklı
 176. barbiturate : derman, ecza
 177. barely : Miyaran
 178. bargain : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo
 179. barge : qeyîka barbir, mawna
 180. bargeboard : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte
 181. baritone, ing barytone : barîton
 182. bark,barque]] : bnr dan/den
 183. barker : qarqarok, qajqajok, berberok, carcarok, qîjqîjok;;bangêr, delal;;melaq
 184. barky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk
 185. barmy : meyandî, haveynkirî;;bihevîrtirş, tirşbûyî
 186. barn : axur, 1ar, pangeh, pang, kin, avir
 187. barometer : barometre
 188. baronage : baronî
 189. baroque : wurşedar, qumqume, bışatafat
 190. baroscope : baroskop
 191. barouche : fayton, payton
 192. barque : bnr ev bark
 193. barracks : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom
 194. barrage : bnr asklı
 195. barratry : baratarya
 196. barred : bixêz, biçixêz, bixêzik, biçixêzik, bixet, bişift, bişav, xêzîn, xêzxêzkî
 197. barrel : kemole, warîl
 198. barren : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir
 199. barret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere
 200. barrette : toqa por, berbisk
 201. barricade : berbest;;berbestî, tawî, qelaçe, barîkat
 202. barrier : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 203. barroom : meyxane, araqgeh, badexane, xerabat;;kabare
 204. barrow : destgere, ereboka destan, taxurk, xirxirk
 205. barter : berdêl, pevguherîn, alegor, serbiser, mubadele
 206. barysphere : bnr ağır küre
 207. basalt : bazalt jeo/m
 208. basement : qata zemînê
 209. bashaw : paşa;;efendî, axa
 210. bashful : şermok, şermoke, şermîn, şermende, fediyok, fêdok, fedîker, şermelûd, şermker, fedîkar, fihêtkar
 211. bashibazouk : bêser û ber;;şervanê sivîl ê ku ketiye nava leşkeran;;bêserî, bêserûber
 212. basketry : selikerî, sepetker, sepetsazî;;sepetfiroşî, selikfiroşî, zembîlfiroşî
 213. baslin : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz
 214. bass : lewrek
 215. basset : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin
 216. bastardize : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin
 217. baste : kêl dan, derab dan, deribandin, şelandin, kefandin, xeritandin, henc kirin, girhîvas kirin, şûl kirin
 218. bastinado : kotek;;lêdan, lêxistin, kutan, kute;;kutek
 219. bastion : kozik, senger, çeper, tabya
 220. bate : hindik kirin, kêm kirin;;sist kirin
 221. bathe : şûştin, veşûştin
 222. baton : çov;;çiv, çcmik;;lêdan
 223. batrschian : beq;;aqroq
 224. batten : kobe;;textê kêmber
 225. battery : serad
 226. batting : werzîş, spor;;spor;;spor bot
 227. battue : hêl, hêle, rav
 228. bawdy : tazî îpela, pişêv, şilf tazî, rût û tazî
 229. bawdyhouse : kerxane, umûmxane
 230. bawl : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin
 231. bayberry : çeşîdekî dara palmiyeyê ye bot
 232. bayonet : nize, niştir, singû, şilf, bayonet;;kêlik;;arkolk
 233. bazooka : bnr asklı
 234. beacon : çirax, yelmûm, xetîre;;fener, fanûs;;birca çiraxê
 235. bead : morî;;miran, mûrî, morik, meherk
 236. beadle : mizgînbelav;;mübaşir
 237. beadroll : damik, navnîş, lîste
 238. beady : çavnûtik, hûrik mavisi hêşînê moriyan
 239. beak : nikul, nikil, dindik, nikilk, dim, dimik;;gepik, gulpik
 240. bearer : bargir, barkêş, berbar, barhilgir, piştîvan, piştîkêş, hemal
 241. bearing : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal
 242. beating : lêdan, lêxistin, kutan, kotek, daqutan;;danê spî;;deqandin, deq;;kutandî;;ê kutayî
 243. beautify : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 244. beaver : darbir, segavî
 245. becalm : aşt kirin, aş kirin, hedûrandin, vepesirandin, amoş kirin
 246. bechance : deqedeq hatin, wek ev derketin;;hatin serî
 247. becket : bnr dan/den
 248. becloud : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 249. becoming : dilniwaz, dilkêş, kişînok, cazîb
 250. bedabble : têdan;;têkil kirin
 251. bedaub : têdan;;têkil kirin
 252. bedazzle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 253. bedchamber : odeya nivistinê, odeya razanê, jûra razanê, menzela raketinê
 254. bedclothes : rûnivîn, nivînpûş
 255. bedding : taximê razanê
 256. bedeck : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 257. bedesman beadsman, : diaxwên
 258. bedevil : êşandin, ezibandin, zerandin, ezab dan xulam û xizmetkarê ferman, çewlikan;;leşkerê mîrekan ku di dema Osmaniyan de di stolan de dihatin wezîfe darkirin dîr
 259. bedight : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 260. bedim : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 261. bedizen : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan
 262. bedlam : heytehol, hêwirze, helahela, hılborik xirecir, hengame, şemete
 263. bedlamite : nexweşê derûnî, dîn
 264. bedouin : Bedewî
 265. bedraggle : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin
 266. bedridden : ketandî
 267. bedstead : xewge, karyola, qarolî
 268. beefsteak : bîftek
 269. beefy : bigoşt;;têrgoşt, kok, xurt;;stûr, tije;;goştanekî
 270. beehive : kewar, kewara mêşan, gurbe, pilûre, xêlêfk
 271. beeline : çolbir, kurterê
 272. beelzebub : şeytan, pelîd;;şeytanî
 273. beestings, biestings : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql
 274. beeswax : şima
 275. beet : silq, silk, dîbsor, pincar
 276. beetle : mîrkut, mêkut, mîrkutok, daqoq, bankut;;sîrkut;;serconî;;çem, çov, gopal;;doqik
 277. beeves : keskankiroj;;silq
 278. befall : afirîn, bûn çê bûn pêk hatin
 279. befit : li hev bûn, lêk bûn, li gorî bûn, lê hatin;;guncan bûn, li bar bûn, munasîb bûn
 280. befog : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 281. befool : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 282. befoul : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin
 283. befriend : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin
 284. befuddle : serxweş kirin, sermest kirin
 285. beget : berceste kirin, çêkirin, anîn wicûdê
 286. begird : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 287. begonia : bot;;bot m bot
 288. begrime : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin
 289. begrudge : texsîr kirin;;lê girtin
 290. beguile : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin
 291. begum : navê ku li prensên Hindiyan tê kirin
 292. behalf : kêlek, tenişt, rex;;hêl, alî, la, layen, teref;;cih;;jor, raser;;def, bal, cem, nik, gel, hind, rû, teng, tengal;;tiştê ku li jor, jêr, pêş û paş nîn e;;qol, mil Işk/n;;ber, alî';;talî
 293. behead : stû jê kirin
 294. behest : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 295. beholden : deyndar;;qerzdar, wamdar, wamstendî, borcdar
 296. behoof : havil, kêr, kelk, sûd, sûde, mefa, nehf, wec, lişt, feyde
 297. behoove, ing behove : pêwist kirin, hewce kirin, gerek kirin, lazim kirin, pêwist bûn, gerek bûn, hewce bûn, lazim bûn
 298. beige : qîcik, bej
 299. belabor, ingbelabour : dev avêtin, zimandirêjî kirin
 300. belay : bnr dan/den
 301. belch : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin
 302. beldam, beldame]] : pîrejin;;dê, pîra dê
 303. beleaguer : dor lê girtin, dor lê pêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin, lê werhatin, dest û bird kirin
 304. belfry : zengilxane
 305. belgium : beljîka
 306. belial : şeytan, pelîd;;şeytanî
 307. belie : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin
 308. belittle : piçûk kirin;;biçûk kirin
 309. belladonna : bot;;bot m bot
 310. belles-lettres : wêje, tore, edebiyat;;lîteratur;;gotinên eletewş, gotinên vala û ne ji dil
 311. belleten, bulten; : kovar
 312. bellflower : bot;;bot m bot
 313. bellicose : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer
 314. bellicosity : şerûdî
 315. belligerence : şerûdî
 316. belligerent : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer
 317. bellow : borîn;;orîn, morîn, qorîn, mûrîn, kirin orînî, kirin morinî, kirin mûrînî, mûremûr kirin, kirin qorînî, kirin qoreqor;;kirin borînî, borebor kirin
 318. bellows : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir
 319. bellwether : pêşîkêş, qoçkêş;;şerûd;;rêber
 320. belt : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 321. belvedere : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav
 322. bemuse : şaşwaz, behitî, metel, metelmayî, heyirî, şepilî, mitrî, aşifte, sersûr, hêtbet, sersûrmayî, ecêbmayî;;gêj, gêjoyî, şêwî, bûdela
 323. bending : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çevandin, xwarkirin;;pêlkirin, dapêlîkirin, daxûlkirin
 324. benediction : evrar, homan, pîrozî, teqdîs
 325. benefactor : xwedanxêr, xwedanê xêrê, xwey xêr û xêratan
 326. benefice : zeviya ceh;;kewara ceh, cehê ku ceh lê tê danîn;;inab;;pere, xurike, kelepûr;;tehsîsata ku didan dê, xwişk, keçên padîşahan;;kes an jî cihê ku jê havilê bêbergîdan tê bidestxistin, arpalix
 327. beneficence : başî, qencî, qencayî, pakî, çakî, çêyî, rindî xweşikayî, xweşî;;başbûnî
 328. benevolence : qencîkerî, xêrxwazî
 329. benevolent : alîkarxwaz, xêrxwaz, qencîxwaz, destgir
 330. bengasi : libya
 331. benighted : nezan, bêhay, bêagah
 332. benign : dilpak, dilçak, pakdil, xêrxwaz ki baş bû ku, xweşbextane
 333. benignant : cirxweş, pakîzesiruşt, xulqşîrîn, tebîetpak, xweşsiruşt, xweşxûy
 334. benison : evrar, homan, pîrozî, teqdîs
 335. benjamin : bot;;bot m bot
 336. bennet : bot;;bot m bot
 337. benumb : tevizandin;;bene kirin l/gh li hev anîn, li hev guncandin, li hev gurivandin, li hev rikibandin
 338. benzine : benzîn
 339. benzoin : bot;;bot m bot
 340. bequeath : hosî kirin, wesiyet kirin
 341. bequest : bexş, bexşandin
 342. berceuse : lorî, lorik, lorîk, nînik;;lori
 343. bereave : bêparitî, mihûzî, medlûmî, mehrûmiyet
 344. beret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere
 345. bergamot : bot;;bot m bot
 346. berkelium : berkelyûm, elementeke ku nim­roya wê ya atomê;;giraniya wê ya ato­mî 294 e û ji têkilhevkirina amerîkyûm û kuryûmê tê çêkirin kurtebêjeya wê Bk ye
 347. berry : bot;;bot m bot
 348. berth : bnr dan/den
 349. beryl : rengê şînê ber bi kesk ve;;tiştê ji vî rengî
 350. beseech : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin
 351. beseem : pê ketin, lê şikîn;;li gorî bûn
 352. beset : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 353. besides : jê cuda, jê cihê, jê pê ve;;ji bili vê, ji xeynî vê, her wiha
 354. besiege : pê kirin ser, pêstûrî lê kirin;;bi ser de çûn, bi ser de hatin;;çûn ser jinê
 355. besmear : têdan;;têkil kirin
 356. besmirch : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin
 357. besom : mejbet, şirt
 358. besot : serxweş kirin, sermest kirin
 359. bespatter : bela xwê di dan, bela xwe tê dan, pêşkarî bûn;;navê pê xara kirin
 360. bespeak : daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin
 361. bespread : nixumandin, nixamtin, hefidandin, poşandin, pûşîn, por kirin, dapoşîn, tenartin nixaftin, werkirin;;girtin, dan berê, kirin cih, dan cih;;zeft kirin;;veşartin
 362. besprinkle : werkirin, reşandin, werandin, wirwirandin, verêtin, pê werkirin, lê reşandin;;lê kirin;;dayîn, virvirandin;;rareşandin
 363. bestead : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin
 364. bestial : eynî heywan e, wekî dewaran e
 365. bestiality : hovîtî, wehşîtî
 366. bestow : dan, dayîn, pê dan;;pal dan
 367. bestrew : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin
 368. bestud : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin
 369. betake : birin ba dilê xwe;;girtin ser xwe, dan milê xwe;;jin anîn serê ji bo mêr ku bi ser jina xwe de dizewice)
 370. bethel : pîrozgeh
 371. bethink : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin
 372. bethlehem : bot;;bot m bot
 373. betimes : di dema xwe de
 374. betoken : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin
 375. betony : bot;;bot m bot
 376. betroth : nîşanî bûn, nîşan kirin, nîşan pê ve kirin
 377. betterment : başbûn, pakbûn, qencbûn, rindbûn;;rihetbûn, saxbûn, berexêrbûn
 378. betwixt : li rastê, li darî çavan, li ber çavan;;ne kifş, ne diyar
 379. bevel : qozî, qunc;;gûç, qîraç, goşe geo;;nêrîn, hêl, alî
 380. bevy : ref, qermelax
 381. bewail : kirin feryad û fîxan, kirin qîrîn, kirin qîjîn, kirin barîn, qa­rewar kirin, qijînî kirin, qîrînî kirin, axaz kirin;;kirin hawar, hawar daxistin
 382. beware : dirêxî, jê revîn;;dirêx bûn, xwe vedan, xwe jê dûr dan
 383. bewitch : wexirandin, giro kirin, avêtin paş, dan ji par re, li paş xistin, texîr kirin, bi paş ve dan
 384. bezel : façeta
 385. bezique : nezere, bezîk
 386. bhang : kinif;;kinf, kenewîr
 387. bias : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn
 388. bibliopole : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker
 389. bibliotheca : pirtûkxane;;kitêbxane;;pirtûkfiroş
 390. bibulous : mijok, mijer
 391. bicarbonate : ava qilê, soda;;sodyûm karbonat
 392. bicephalous : bot;;bot m bot
 393. bicker : devjenî kirin, berisîn hev, bezîn hev, dan hev, lec kirin, gelece kirin;;avêtin ber hev, dan ber hev, bi bendan çûn hev
 394. bid : tewaqe, tewqe, teklîf;;pêşniyaz, pêşniyar;;pêşnûma;;tevgera nejidil
 395. biddable : sernerm
 396. biddy : mirîşk, mir, tûtik
 397. biennial : bot;;bot m bot
 398. biff : kulm, girmik, fort, kol, mist, gurmist, kulmist, gurmisk, hotik, gumsik, hulmik, hutik;;lep
 399. bifid : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 400. bifurcate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî
 401. bight : kendav;;xalîç erd/m;;tenha, semtexalî
 402. bigot : hişkbawer;;bawerhişk, muteasip
 403. bijou : emanet, zêr û ziber
 404. bijouterie : cewahir, gewher
 405. bilberry : pêşik
 406. bilbo : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 407. bilinear : mat nd mat
 408. bilingual : duzimanî
 409. bilious : enirî, xeyîdî;;xeydan, xeyidî, sûketî, sû, sih, dilmayî, pisû;;sar, cemidî
 410. billboard : Texta îlanê, Texta Bangewaziyê
 411. billiards : bilardo;;bîlardo
 412. billingsgate : zimanpîsi, devpîsî
 413. billow : hilbûn, bilind bûn, hilhatin, hilketin, berz bûn;;zêde bûn, hêzdar bûn;;rabûn;;mezin bûn
 414. billy : çov, ço, çemik, terik, doqik, şivdar, şiv;;dar, cineh, zompe, kötek;;lêdan m atmak bi daran lê dan, bi zompan lê xistin, bi çov lê xistin, bi şivan lê dan
 415. binary : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot
 416. binaural : stereofonîk
 417. binder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker
 418. binding : bendikar, girêdar;;girêdêr, girêker;;pevgihanek;;zarûri
 419. bindweed : bot;;bot m bot
 420. bine : bot;;bot m bot
 421. binnacle : bnr dan/den
 422. binomial : mat nd mat
 423. biologist : biyolog
 424. bionomics : hawirnasî, ekolojî
 425. biophysics : biyofizîk
 426. bioplasm : protoplazma
 427. biopsy : biyopsî
 428. biosphere : biyosfer
 429. biparous : bot;;bot m bot
 430. bipetalous : bot;;bot m bot
 431. bipinnate : bot;;bot m bot
 432. bipod : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan
 433. biquadrate : mat nd mat
 434. birch : bot;;bot m bot
 435. bird's-foot : bot;;bot m bot
 436. birdie : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil
 437. birl : gindirîn, xindirîn, gêr bûn, gildî bûn, gilor bûn, girgirîn, gildir bûn, gêrî () bûn, tilor bûn, tol bûn, tot bûn, xir bûn, nişivîn, werbûn, hêla bûn, totolo bûn, xingirîn;;barîn, hatin xwarê;;ketin erdê;;pê re girtin
 438. birthwort : marîjok
 439. biscuit : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor
 440. bisexual : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk
 441. bison : bîzon zol/m
 442. bissextile : sala zêde
 443. bistort : gejlok
 444. bistoury : nişter
 445. bitch : dêl;;dêlik;;çilqûn, çildev, çilziman;;dêlik rd kancıkça dêlikî, çilqûnkî, çildevkî
 446. bitt : bnr dan/den
 447. bittersweet : şîrîntal
 448. bitterwood : bot;;bot m bot
 449. bitumen : qîr, zift
 450. bituminous : wekî jehr, eynî jehr
 451. bizarre : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit
 452. blab : gelevzî kirin, qanosî kirin;;zimanê pê nesekinîn, gevezetî kirin, sohbet kirin
 453. black-hearted : dilçepel, dilpîs
 454. blackball : raya dijber
 455. blackberry : dirîreşk, tûdirik;;dirik, dirînermk, cinisrî;;dendûreşk, tûreşk, temeşk
 456. blackdamp : karbondîoksît kîm/m
 457. blacken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 458. blackguard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab
 459. blacking : pêlav, sol, maras, solik, fîlar, sapok
 460. blackjack : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob
 461. blackleg : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar
 462. blacklist : lîsteya reş, deftera reş
 463. blackmail : arişetî, şantaj
 464. blacktop : qîr;;qetran, asfalt;;asfaltkirî
 465. bladder : lîf, lîfik;;kîsik;;kîs, qaldank;;celd;;kîse, lûf, lûfık;;kîs kîsik;;yekeye dirav a pênc sed qurişî dir kêse, qutebir, kurterê, riya kurt
 466. blah : yawe, moleq, tirhêw, fîşar, tewş, gotina tewş
 467. blain : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî
 468. blameworthy : berpirs, berpirsiyar, mesûl
 469. blanch : spî kirin, gewr kirin
 470. bland : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze
 471. blandish : bnr yağ çekmek
 472. blare : dengê bilind;;dengê zirav mzk
 473. blarney : meliqîn, melaqîkirin, şelaqîkirin, şalûsîkirin, çaplûsîkirin, lêbokîkirin, xwepêxweşkirin
 474. blaspheme : çêr kirin, çêr dan, dijûn kirin, dijmîn dan, dijûn dan, sixêf kirin, dan xeberan, zêf kirin, dan çêran, dan dijûnan, dan sixêfan, kufrî kirin, dan dijmînan
 475. blasto- : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn
 476. blat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî
 477. blatant : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 478. blather : gotinên fişarde kirin, tewşomewşo xeber dan
 479. blaze : agir, ar;;pêsûs, şewat;;coşdarî;;talûke;;sor rd agir bike! berde! Işk
 480. blazon : qapan, fors, şeml, difre, fiyaqe
 481. bleach : spî kirin;;sîs kirin
 482. bleacher : ava kincan, ava biderman ku pê cil tên şûştin
 483. bleak : masiyekî ku ji perikên duran çêdikin zo
 484. blear : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 485. bleat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî
 486. bleeding heart : bot;;bot m bot
 487. blench : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan
 488. blend : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 489. blenny : çeşîdekî masiyên biçûk
 490. blight : kufik;;kuf, pîrik, efnik, kefoke, kefik, kam, kamçok, efok, hefnik, kefnik;;jeng
 491. blighty : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat
 492. blime.y : baneşan, bangok, nişkok
 493. blindage : bnr asklı
 494. blindfold : çavgirtî, xafil;;bêpirs û pirsiyan
 495. blindstory : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 496. blink : çav niqan din, çav miçandin, çav qurtandin, çav qurç kirin;;çav şikandin, çav şikênandin, çav kirin, çav qirpandin
 497. bliss : kamiranî, bextyarî, şadî, seadet
 498. blister : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n
 499. blithe : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz
 500. blithesome : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz
 501. blizzard : pûk, moryaz, bapêç, pêtî, xedeb, bazor, bapûk, badef, boraz, gêdûk
 502. bloat : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin
 503. bloater : masiya bi navê uskumru a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye;;qurûdî
 504. blob : pelqik, batîvk, biqbiqok
 505. blockage : xitiman, ritiman, stiman, remilîn;;dilnebijîn, mehdneçûn;;bêhnçikîn, nefesçikîn
 506. blockhouse : bnr asklı
 507. blonde : kej, çûr, çûrik, zerdik, pirtûzerk, kerenzer;;porzer;;zerî
 508. bloodcurdling : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 509. blooded : celeb, cure, teşîd, texlît, çeşîd, cins, cisn;;babet;;kok, esi;;seyr, ecayîb;;za­yend, cins biy/n;;cisn § cins at hespê ji cisnan
 510. bloodily : stemkarane, bi stemkarî, bi zalimî
 511. bloodline : nîjad, cîl, regez, irq;;ezbet, dunde, dundan, sulale, ziret;;cisn, cins;;cure, teşîd, çeşit
 512. bloodroot : bot;;bot m bot
 513. bloodshot : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye
 514. bloodstock : regez, neseb, haveynê bavê, dol
 515. bloodthirsty : xûnxwar, xwînxwar
 516. bloodwood : beqem
 517. bloom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk
 518. bloomery : hedexane
 519. blooming : biçîçek, bikulîlk
 520. bloomy : biçîçek, bikulîlk
 521. blooper : firkkirin;;hejikîn;;çelpandin;;dilkutklêxistin;;bi teql xeberdan
 522. blossom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk
 523. blot : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal
 524. blotch : leke kirin, lekedar kirin
 525. blouse : kurtik, pîrehen, telik, kiras, îşlik, gömlek;;binkirask, meleqof;;berg;;bav, bavik;;pile, rade, derece;;qap;;xaşe
 526. blower : baxoşk
 527. blowpipe : pirmis
 528. blowtorch : avkêş, fiçqe, avhilkêş, pompa
 529. blowup : teqîn, peqîn, înfilaq
 530. blowzy : nexwedîkirî, nexweykirî, dêhnnedayî, bêxwedî, bêxweyî
 531. blubber : girînî
 532. bludsleon : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob
 533. blue-pencil : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin
 534. blueberry : pêşik
 535. bluebottle : kanêje
 536. bluegrass : bot;;bot m bot
 537. bluejacket : deryavan
 538. bluenose : sofî
 539. blueprint : pêşnûma, proje
 540. bluestone : paxir sülfat kim/nd
 541. blueweed : bot;;bot m bot
 542. bluing, blueing : çivîd, çiwît, xumşîn
 543. bluish, blueish : hêşînokî, şînkole, şînoyî, hêşîne, hêşhêşînokî, şînkî
 544. blunder : şelipan, gaf, pot
 545. blunt : kor;;kwîr;;ko, kone, kuh, gen;;zenûn, tarîgewrik, sewgur;;asê, girtî;;ker, kilekor;;reş
 546. blur : têdan;;têkil kirin
 547. blurb : reklam
 548. blurt : bi devê xwe şihitîn, bi devê xwe şepilîn, ji dev şiqitîn, şihitîn, şepilîn, bi devê xwe nikarin
 549. bluster : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm
 550. boarder : rûniştvanê pansiyonê
 551. boast : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn
 552. boastful : fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnker, pesnwer
 553. boatage : çanqol, çingal;;çengel, çangil, goçel, çilpik, qinar, adoy
 554. boathouse : qeyîkxane, lotkexane, kelekxane
 555. boating : ginû, sendel bot/m lotke, zewreq der/m filal, sandal
 556. boatman : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan
 557. boatswain : bnr dan/den
 558. bobbery : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî
 559. bobbin : masûle, xûlke, dartûn, çirik, meqare;;cencer, gergere
 560. bobble : şelipan, gaf, pot
 561. bobcat : werşeq
 562. bobsled, bobsleigh : şelipan, gaf, pot
 563. bode : rêberî kirin;;pêşan dan, nîşandin, vegotin;;diyar kirin, xuya kirin
 564. bodied : biqelafet, laşgir, qelantor
 565. boding : kehanet;;mirwa
 566. bodkin : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik
 567. bogey, bogy, bogie : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd
 568. boggle : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan
 569. bogle : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd
 570. bogus : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil
 571. bohemian : Cengene, Gewende, Romanı;;çikot, çikûs, tima
 572. boiler : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn
 573. boisterous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm
 574. bole : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem
 575. bollard : bnr dan/den
 576. bolometer : bolometre
 577. bolster : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej
 578. boltrope : bnr dan/den
 579. bolus : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl
 580. bombard : dan ber topan, topbaran kirin
 581. bombardier : tar
 582. bomber : balafira bombavêj
 583. bonafide : bêdek, bêxap, bêhîle, bêfen
 584. bond : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz
 585. boneset : bot;;bot m bot
 586. bongo : mezin, gewre;;gir, girs;;me­zin
 587. boniface : otêlvan;;otelvan
 588. bonjour : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr
 589. bonmot : pesqel, nükte, yarî, qerf, esprî
 590. bonnet : kaporta
 591. bonny : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk
 592. bonnyclabber : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk
 593. bonton : torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, resenatî, esalet;;esalet asaleten
 594. bony : bihestî;;hestîgir;;hestî
 595. booboo : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî
 596. boodle : bertîl, firiw, rişwet
 597. bookbinder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker
 598. bookcase : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî
 599. booking : paca bilêtan
 600. bookish : teorîk, nazarî
 601. bookkeeper : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb
 602. booklet : namilke;;broşur, risale
 603. bookmaker : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker
 604. bookman : zana, ferzan, alim
 605. bookseller : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker
 606. bookshelf : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî
 607. bookstall : rojnamesaz (kesê ku rojnameyê dide derxistin;;rojnameger;;rojnamefiroş
 608. bookworm : kurmikê kitêban;;miriyê kitêban, kitêbbinçeng
 609. boor : gundî;;dehkan
 610. boost : bûn alîkar, bûn destek, bûn piştevan
 611. booster : bangeşeker, bangeşedêr, propagandakar
 612. bootblack : boyaxkerê solan
 613. booth : kepir, holik;;qulûbe, kolik, enzelok, ke­pir, koxî, qurçik, qulix, kolît, xicik, erzêl, herzalik, bûtik, firêze;;koxik;;xanîk
 614. bootleg : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî
 615. bootlegger : Mişextvan, Qaçaxçî
 616. bootless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde
 617. booze : serê xwe xweş kirin
 618. boozy : serê xweş e;;serê wekî dolab e, serê werimiye
 619. bop : I derî;;sernivîs, beş;;dabaş, mijar, babet;;di rêzimana Erebî de ji cureyên raderê her hebek
 620. boracite : borasît mîn/m
 621. borage : çavroke, zimanê ga
 622. borate : pûrank, borat
 623. borax : pûrank, bûre, boraks
 624. bordelio : kerxane, umûmxane
 625. boreal : bakur
 626. boredom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî
 627. boric : borîk kîm/rd
 628. boring : sondaj;;lêgerin, tetkîk
 629. borough : bajarok;;şaroçke, şaredê, qesabe
 630. borrow : deyn standin;;deyn jê stendin, qerz jê girtin
 631. borscht : bnr borç
 632. bort : karbonado, elmasa reş
 633. boscage : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl
 634. bosk : kur, bêl;;rêl, dehl, bîşe, xerz
 635. boss : kardêr
 636. botanic, botanical : riwekî, dirextî, nebatî
 637. botch : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 638. bother : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî
 639. botheration : kerb, keser, kovan, kedr
 640. bottlebrush : bot;;bot m bot
 641. bottleneck : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 642. bottomless : bêbinî;;bêbin
 643. bouffant : nepixî;;lûrdayî, masûrdayî;;bel, gij;;pişpişî, perçivî;;hilpetikî (ji bo tişt û cihê
 644. bougainvillea : bot;;bot m bot
 645. boulevard : bûlwar
 646. bounce : qevastin, qevaz dan, hol dan, xil dan, tûl dan, çiv dan, petrav dan, çindik dan, dan çindikan, taleb dan xwe, petrav avêtin, petrav dan xwe;;ceniqîn, veciniqîn, hilperîn, hilciniqîn, hilhebîn, hilpetikîn, hilpekîn, qil bûn, hilfirîn, çeng bûn;;pekîn, dapekîn, pengizîn, pijiqîn, peşikîn, peşkinîn;;avêtin, lê belav bûn
 647. bounden : bêgav, neçar, mecbûr;;bestî, dildayî
 648. boundless : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî
 649. bountiful : destvekirî, camêr, çavfireh
 650. bounty : comerdî, camêrî, merdî
 651. bouquet : deste, baq, qevd
 652. bourgeois : bajarî
 653. bourn, bourne : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m
 654. bourne : sînor, tixûb, tixwîb, sindor, hidûd;;ser, serî, serçimk;;dawî
 655. bourse : borse
 656. bout : pêşbirk, pêşbazî, hawirkan, musabaqe
 657. bovine : gebsoyî, acizker, çîtog
 658. bowdlerize : I) tîmar kirin, îsleh kirin, selihandin
 659. bower : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 660. bowl : kase
 661. bowlegged : çîmwerqîle, çîqxwar
 662. bowline : bnr dan/den
 663. bowman : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz
 664. bowsprit : bnr dan/den
 665. bowstring : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 666. bowyer : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz
 667. boxhaul : bnr dan/den
 668. boxing : boks
 669. boycott : boykot
 670. boyish : zarokane, zarokwarî, bi zarokî
 671. br'er : kek, birayê mezin;;keko
 672. bracer : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan
 673. brachiate : bot;;bot m bot
 674. brachyceph-alic, brachy- cephalous : brakîsefal, serkinik
 675. bracing : hêzdêr;;xurtker
 676. bracken : bot;;bot m bot
 677. brackish : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr
 678. bract : bot;;bot m bot
 679. bracteate : bot;;bot m bot
 680. bradawl : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik
 681. brae : îskoç, Skoç
 682. brag : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn
 683. braggadocio : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra
 684. braid : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin
 685. brail : bnr dan/den
 686. brake : şafir, şewl, tûm, devîstan, bîşe
 687. bramble : zî
 688. bran : kapik;;ximîre, serpêt, kepik, kelpik, nizûl;;kapek, kepik kapik, pûne, sivî, pab;;mirdik, kevîşk, kenik, kelk, kenk, pirtik;;kenk pirtik
 689. branchia : kelek
 690. brand-new, bran-new : nipnû, nipînû, tip û nû, nû cedî
 691. brandish : hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, qeliqandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, hezikandin, kil kirin, êjandin, lûçikandin, li ba kirin, raweşandin, veweşandin, çengandin;;hêl kirin;;ewiqandin;;daweşandin
 692. brandy : konyak
 693. brash : lezgîn
 694. brass : bando
 695. brassiere : bersing, sutyen
 696. brassy : kanc, bêşerm, bêfedî, bêar;;çavbirçî
 697. brat : nehs;;skenck
 698. bravado : qubedetî, taqayî
 699. bravery : wêran, wêrekî, dilêrî, cesaret;;bizavî, azayetî, mêranî, çelengî, bêtirsî
 700. brawny : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur
 701. bray : zirîn
 702. brazen : bêşerm, bêfedî, bêfihêt, şermnekir, rûmelext, rûhişk, rûşûştî, rûçelaq, rûqayîm, bêar, nixay
 703. brazier : manqel, mantiz, agirdank
 704. breach : şikestî;;şikandî, şikênandî;;durehî, dureh, melez;;kêm, zeîf;;dilşikestî, dilmayî, sû­ketî, xeydan;;parçeyê şikandî;;xirxirk, şikandin, şikestin;;cihê şikandinê;;telş;;şikestek
 705. breadth : firehî, firebûnî;;berayî, qîqe
 706. break through : bnr asklı
 707. break up : zenûnbûn;;dewixîn, dengketin;;kisihîn;;çavhûrîbûn, qîçbûn, kuskusîn;;asêbûn
 708. breakage : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî
 709. breakdown : rûniştin, hedimîn, kopîn, tebiqîn, qepitîn, xurin;;hilweşin, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn;;pelixîn;;dehibîn S kopîn, gupîn;;hedimîn jeo/m
 710. breaker : bnr dan/den
 711. breakfast : taştê;;xurînî, fitûr, qeretûn;;malhazirî
 712. breaking : şikestin, şikîn, daşikestin, xişbûn, helbûn;;qurf, qirêfîn;;qelîn;;şikestin fız;;dilmayîn
 713. breakneck : xeternak, metirsîdar, talûkedar, bitalûke
 714. breakwater : pêlşikên
 715. bream : bnr kara göz;;çavreş, çavreşik, reşçav;;qeregoz, bûka leystinê;;Qeregoz n navê masiyekî ye zo
 716. breasted : bising;;singfîreh;;pêsîrmezin
 717. breathe : henase stendin, bêhn girtin, nefes stendin;;bêhna xwe dan, bêhn vedan, bêhna xwe berdan;;bêhna derketin, dilê rihet bûn;;bêhna çûn û hatin, nefes dan û stendin
 718. breather : karberdan, paydos
 719. breathing : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan
 720. breathless : bêhnepişk, helkehelk, helkûhelk
 721. breech : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş
 722. breeches : sihak, çokparêz;;goreya saqdirêj;;qolik;;şalwar;;pêşmalk
 723. breeding : zayîn, zan, razan, welidandin, zarokanîn;;ferikhin;;terikîn
 724. breezy : hewêdar
 725. brevity : kurtî, kurtayî;;kinî, kutanî, kurteyî, kinasî, kinayî, kinbûn, kurtbûn
 726. brewer : bîrafiroş;;bîravan;;bîrafiroşî;;bîravanî
 727. brewis : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk
 728. bridal : dawet;;bû, dîlan;;şahî, şahiya sunetê
 729. bridegroom : zava
 730. bridewell : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs
 731. bridging : pesartin, kutekkirin, destekliberxistin;;destekkirin, subvansiyon
 732. bridle : liwan, lagam, lixab, gem
 733. brier, briar : kurs, gêjik, giyasimnik
 734. brig : bnr dan/den
 735. brigand : rêbir, rêgir, keleş, eşqiya, heydût, nijdevan;;nerihet, nehs
 736. brigantine : bnr dan/den
 737. brilliance : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam
 738. brilliant : bnr: gözalıcı i
 739. brilliantine : briyantîn
 740. brindle : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî
 741. brine : kesad, sûravk, şorav;;kesıdandî, kesadî
 742. brink : qerax, berav, kevî;;perav, kersax, dev;;kenar;;semtexalî
 743. briny : şor, şorî;;bixwê;;pir buha
 744. briquette, briquet : briket
 745. brisk : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 746. brisket : sing;;tihêl
 747. bristle : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs
 748. britannia : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî
 749. brittle : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî
 750. broach : kunkere, behreme, simok, simtek, nojek, xeşeb, metqeb
 751. broad-minded : deqerû, rastgo, gewrîrast
 752. broad-shouldered : navmilfireh, navmilpehn
 753. broadax : bivir
 754. broadcast : belav kirin, lê reşandin;;weşandin, neşr kirin
 755. broaden : fireh bûn, berfireh bûn, gale bûn;;mufefrih bûn
 756. broadside : bnr dan/den
 757. broadsword : perend;;palik;;kêran n ber, tej
 758. brochure : namilke;;broşur, risale
 759. broil : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin
 760. brokerage : sîmsarî
 761. bromine : elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;9;;siftiya wê;;97 û ku madeyeke sor e, bêhneke pîs jê tê û jehrdar e Kurtebêjeya wê Br ye
 762. bronchitis : bronşît
 763. bronchus : qaqircik, bronş;;qaqircîk, bronş ant)m
 764. bronze : mefreq;;tunc, bronz, misîzer
 765. brooch : toq, sincak
 766. brood : ketin fikir û ramanan, ketin mutaleyan, xwe dan ser behra aqil
 767. brook : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m
 768. broom : cêrifk
 769. brothel : kerxane, umûmxane
 770. browbeat : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin
 771. bruin : hirç zo/nt;;hirço, hirçê
 772. brummagem : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil
 773. brunet : qemer, esmer
 774. brunette : qemer, esmer
 775. brunt : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe
 776. brusque, brusk : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc
 777. brut : xwerû, sek
 778. brutal : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr
 779. brutalize : hovbûn, wehşîbûn
 780. brutish : eynî heywan e, wekî dewaran e
 781. bryony : bot;;bot m bot
 782. bryophyte : bot;;bot m bot
 783. bub : ey, lawo;;la lawo, ûlan
 784. bubble : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n
 785. bubo : xiyarok
 786. buccaneer : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir
 787. buck : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin
 788. buckish : hirhop, terabe
 789. buckle : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin
 790. buckler : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî
 791. buckram : tela, tele
 792. buckskin : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin
 793. buckthorn : bot;;bot m bot
 794. buckwheat : genimê qemer
 795. bucolie, bucolieal : pastoral wj/mzk
 796. bud : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik
 797. buddy : dost, ehbab;;hê, dostê
 798. budge : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn
 799. buff : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû
 800. buffalo : gamêş;;dewara reş
 801. buffer : tampon
 802. buffet : şeqam, sile, şîrqam, şîmaq;;hevşî, hevêz;;hacîlok, şêtik, neqev
 803. buffoon : qeşmer, sût, sûtal, mostre, qird, qirdik, tizik, lêbok, soyterî, mesqere;;hîlekar
 804. bugaboo : gurê manco
 805. bugger : hetîwbaz, xulampare
 806. buggy : bimêşûmor, bikêzik, bibihok
 807. bugle : lûle;;borî, lüle;;nefir
 808. bugloss : bot;;bot m bot
 809. buhl : Maden
 810. built-in : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî
 811. built-up : ava, avadan
 812. bul rush : bot;;bot m bot
 813. bulb : pîvaz, pîzav
 814. bulge : poqîn, qoqiz, niçik, pozik;;derkenar
 815. bulk : nepixîn, nixifîn, werimin, hemîn, nefiqîn, pifîn, werpixîn, zifirin;;perçivîn, perçiftin;;perçivîn sp;;qure bûn, kuşpene bûn;;zepitîn, zemitîn;;şermî bûn, şeqizîn, qusikîn
 816. bulky : gir, girs
 817. bull : Ga, Birca Gaboxe ast/nd
 818. bulla : mor, muhr, nigîn, tung, xetm
 819. bullate : nepixandî, werimandî, nixaftî, perçivandî, pişpişandî, pifdayî
 820. bulletin : danezan, belavok;;teblîx
 821. bullfight : gulaşa gaboxeyan
 822. bullhead : rikdar
 823. bullish : wekî boxekî ye, eynî gaboxe ye, wekî gamêşekî ye
 824. bullshit : baneşan, bangok, nişkok
 825. bully : baneşan, bangok, nişkok
 826. bulwark : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî
 827. bump : derb, lêdan, lêxistin;;şelp, lêxistin mzlc;;lêxistin tek;;pên
 828. bumper : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan
 829. bumpkin : bnr dan/den
 830. bumptious : betran
 831. bumpy : bikilom, biqilom, bimitik, bitûmik, bitepik
 832. bun : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor
 833. buncombe, bunkum : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra
 834. bundle : bestek, taxe, bapêç, pakêt
 835. bung : devik, devgîrk, devgirtek, tipa;;serik Ifk/n
 836. bungle : di rûyê xwe dan
 837. bunk : renza, ranza
 838. bunker : bnr dan/den
 839. bunny : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê
 840. buntline : bnr dan/den
 841. buoy : bnr dan/den
 842. buoyancy : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî
 843. buoyant : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz
 844. burble : kirin bilqînî, bilqebilq kirin, ki­rin bilqebilq;;hîqehîq kirin, hiretîqî kirin, cîlwe kirin
 845. burdock : bot;;bot m bot
 846. bureaucracy : bîrokrasi;;burokrasî
 847. bureaucrat : qirtasiyevan, qirtasiyefiroş
 848. burgeon : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik
 849. burgess : tar
 850. burglarious : têkildar, xwemal, gihaj, aid, ji bo
 851. burglary : dizî
 852. burgoo : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk
 853. burial : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî
 854. burke : xeniqandin, fetisandin;;feşi­randin, ferişandin, xendiqandin, xerxandin, xeliqandin, vexeniqandin;;dengê winda kirin;;tije kirin, lê belav bûn;;tê de hiştin, di nav de hiştin;;bincil kirin, nependî kirin;;şihitandin;;girtin;;bêhn li çikandin, bêhn lê çikandin
 855. burl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk
 856. burlesque : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok
 857. burly : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam
 858. burner : zexm, sirt, hişk berevan, beg sp/n serê lembeya gaza hewayê
 859. burnet : bot;;bot m bot
 860. burning : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin
 861. burp : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin
 862. burr : bnr kozalak;;qutiya hesinî ya ku peymanname û nameyên padîşah dikirinê
 863. burrow : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft
 864. bursar : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb
 865. burton : bnr dan/den
 866. burying : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî
 867. bush : devî, tûm
 868. bushed : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî
 869. bushel : kêl
 870. bushy : tije
 871. buskin : potin
 872. buskined : potin
 873. buster : ey, lawo;;la lawo, ûlan
 874. bustle : qilqilîn, endîşe kirin, telaş kirin
 875. butane : butan ldm/m
 876. butcher's-broom : elax
 877. butchery : selexane, girûxane, kuştargeh, qesabxane
 878. butler : serxulam
 879. butt : qontax;;qûndax, qûndaq, dimsik
 880. butter-and-eggs : bengzerik, belgîzer, pirpizêk, bilbizêk, gulbîz, bîzolek, newroz
 881. butterball : gindir
 882. buttercup : cûng, gulbihar, zêringer, adirge
 883. butterfat : şîrtûk, serşîr, tûkê şîr, sere şîr, toxavk
 884. buttermilk : dew;;çeqilmast
 885. buttery : pir nerm, weki pembû
 886. buttock : hêt, king, ran, tilor
 887. buttress : qulhe, kutek, paldank, xerpişt, pesar, spartek
 888. butyrometer : şîrpîv
 889. buxom : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 890. buzz : vizînî, wîzînî;;pûkînî, wîrîn
 891. by-pass : qcvastin, qevizan, qevaz, qevz, firqaz, petrav, qevazdan, hilbehîn, bazdan;;çindikdan, xweavêtin, xwe di ser re avêtin;;çindikdan sp/m
 892. by-product : berhemên talî
 893. by-work : karê duyemîn
 894. bygone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî
 895. bylaw : talîmatname, destûrname
 896. byway : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar
 897. byword : gotinên pêşiyan;;gotinên mezinan
 898. cachexia, cachexy : kaşeksî
 899. cacodemoncacodaemon : şeytan, pelîd;;şeytanî
 900. caftan, kaftan : xiftan;;xeftan, qeftan
 901. cahier : bîrname, muxtira;;notaya dîplomatîk;;bîranî, yadaşt;;rojnivîsk
 902. cahoots : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax
 903. cain : kujtar, mêrkuj;;bikuj, kujyar kujer, merkuj, mirovkuj, cankuj, qatîl, xwînî;;kujende rd kuştin qetl
 904. caique : lotke;;kelek, qeyîk, belem, zewreq;;şemitandî, xijiqandî
 905. caitiff : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab
 906. cajole : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 907. calcareous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd
 908. calcic : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd
 909. calciferous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd
 910. calcification : bikilsbûn, bikirêcbûn;;kirêcgirtin, kilsgirtin, kepîrgirtin ant/m
 911. calcify : bi kils bûn, bi kirêc bûn kils tê gerîn;;hatin kilskirin, hatin kirtkirin;;kirêc girtin, kils girtin, kepîr girtin
 912. calcimine : şêlavk, şêl, şerbet, badena
 913. calcite : gêç, pênûsgêç, tebeşîr
 914. calculable : ewlemend, pêewle, pêbawer, ber bext, bawerpêkirî
 915. calculator : cedwela hesaban
 916. caldron, cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn
 917. calefaction : germkirin, germijandin, sinciran­din, germandin;;ta
 918. calefaeiant : germker, germoke
 919. calendar : rojimêr, rojnîş, teqwîm;;salname;;bername
 920. calender : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan
 921. calfskin : çermê debaxkirî ya mozikê ku pê çente û pêlav têne çêkirin
 922. caliber, ing calibre : modine, gulexor, çap;;çapan;;hemta;;eşkâl mat/m
 923. calicle : kîsikok, kîsik;;xerz, kîsikê hêkê ant/m
 924. calico : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil
 925. caliginous : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê
 926. caliph, calif : xelîfe;;hikumdar;;katip S xelîfe
 927. caliphate : xelîfetî, hilafet;;welatên di bin destê xelîfe de
 928. calisthenics, callisthenics : bedenparêzî, meşq, şino, îdman;;jîmnastîk
 929. caller : rêwî, rêwing;;mêvan, misafir;;bitma sor
 930. calligraphist : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş
 931. calligraphy : destnivîs, destxet
 932. callosity : cedew, bizmare, naşir
 933. callous : hişk;;l req, sext, çekûr, peyt, biring;;hişk fiz;;pir, pir zêdc h olmak req bûn, hişk bûn, sext bûn
 934. callow : tor, tor û bor, tore, naşî, naşît, xeşîm rd ziyafet m bet, zûrik, çirg
 935. callus : cedew, bizmare, naşir
 936. calorific : germker, germoke
 937. calorimeter : tînpîv, germpîv, kalorimetre
 938. calpac, calpack : serpûş;;papax, telik, telpik
 939. calumniate : keviran bi de ger kirin
 940. calumnious : şiltaxtî, nebîkerî, bêbextîtî, îftirakerî
 941. calumny : şiltaxî, nebî, neweyî, şel, êtî, êtik, newî, nîq, qewat, bêbextî, îftira, buxtan
 942. calve : golik anîn, zayîn
 943. calypso : kalîbso;;muzîka vê dansê
 944. calyx : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh
 945. camaraderie : dostanî;;dostî, dostîtî, hogirî
 946. camber : kevane;;qûz, kevanok, riewîn, qews, qewsik
 947. cambric : çiftexas, xase, patîske
 948. camel : deve;;hêştir
 949. camellia : kamelya
 950. camouflage : veşartin, nepandin, nûsikandin, verakirin, gomkirin;;hilanîn;;hêvişandin, parastin, muhafize kirin;;jêveşartin
 951. canaan : bihuşt, çenet
 952. canaliculus : cihok, kanala biçûk ant/m
 953. cancan : cure danseke sivik û coşdar a jinên Fransiz
 954. cancer : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe
 955. candid : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 956. candied : zimanşîrîn, zarxweş, devxweş, devşîrîn, devnerm
 957. candlestick : şamdank, findank, mûmdank
 958. candor ing candour : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî
 959. candy : şekir, qend, gizêr, genim tê derxistin an jî, ji nişastaya wan tê bidestxistin);;şekre, diyabet;;şîrîn
 960. canine : kûçik, se, gembol;;seg, sa, kutik, kûtî, kelp;;hewhew, kûço, hewo
 961. canker : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin
 962. cannabis : kendir, kindi;;kindir
 963. cannon : gog, top;;gunik, gunikê qapanê;;top lşk/m;;topê qumaş;;tev, tevde;;topikî, gupikî;;mîl
 964. cannonade : bomberdiman, dan bertopan, bi topan kutan;;bombebaran, bombardiman
 965. cannoneer : gogbaz, goger, goglîst;;topavêj lşk/m
 966. canoe : kano
 967. canon : qentûr;;zagon;;qanûn, yasa m qanûn
 968. canonical : rewa, awişt, meşrû
 969. canonist : zanayê fiqhê
 970. canonize : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin
 971. canopy : sîvvan, sayeban
 972. canorous : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm
 973. cant : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn
 974. cantabile : newadar, murxdar
 975. cantankerous : cirnexweş, bêcir, cirxerab, serkêş, xûynepak, bêxulq, arûnî, berzeq, şemûs, tebîetnexweş, exlaqnexweş
 976. cantata : kantat
 977. canteen : cewdik, xîge, cewenke, avok, metere
 978. cantilever : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik
 979. cantle : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp
 980. canto : parzemîn;;kîşwer, qit'e erd/m;;ker­te, bend;;yekîne lşk/m;;parçe, te­ne
 981. canton : çînî
 982. cantonment : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom
 983. cantus : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn
 984. canvas : paçê/cawê ku bi kêrî çêkirina xêliyê tê
 985. canvass : vekolandin, lê kolandin, tetqîq kirin
 986. canyon, canon : zixur, kanyon erd/m
 987. canzonet : qut, kurt, kin
 988. caoutchouc : kaûçuk;;kaûçik
 989. capability : şiyan;;behre, gevil, êginî, hêginî, gêruf, çik, gêrûfen, qabiliyet
 990. capacious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir
 991. capacitate : desthilatdar kirin, rayedar kirin, selahiyetdar kirin
 992. caparison : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet
 993. caper : şêfelet, kebere
 994. capillary : rehik;;mûrehk, rehên porpare, mûreg ant/nd
 995. capitalize : havildar bûn, sûdemend bûn, mefadar bûn, kelk girtin, sûd wergirtin, nehfdar bûn, behredar bûn, wec girtin, feyde girtin, feydemend bûn, mefa jê wergirtin, jê kêr dîtin //few, jê havil girtin, jê feyde dîtin, jê sûd wergirtin, jê kelk dîtin, jê istifa­de kirin
 996. capitulate : radest bûn, teslîm bûn;;xwe spartin, xwe radest kirin, xwe teslîm kirin, xwe berdest kirin, hatin dest
 997. capitulation : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase
 998. capitulum : kumik, tarik
 999. capote : hewran, sermil, pelerin
 1000. capriccio : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl
 1001. caprice : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs
 1002. capricious : lêzok, kêfkar, kaprîsdar
 1003. capriole : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl
 1004. capsicum : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd
 1005. capsize : wergerîn, qelibîn;;serûbin bûn
 1006. capstan : pale, brandox, mişag, dirûnker;;êlxat, irxat;;cinên nd/nt başı serpale
 1007. capsule : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl
 1008. captious : rexnegir, rexnedar
 1009. captivate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 1010. captive : dîl, êsîr, destgîr, hêsîr, yêxsîr;;bendî, beni, bende, kole;;cewher fız;;hewa
 1011. caracal : bnr kara kulak;;gureşk, gorewîlk zo/m peyamber, peyamnêr, di çaxê Osmaniyan de çawîşê fermanber
 1012. caracul : miha çûr, mêşina çûr
 1013. caramel : karamela
 1014. carat : hespê boz;;qirat;;ast, karakter, nirx
 1015. caravan : karwan
 1016. caravansary, caravanserai : karwansera
 1017. carbine : qerebîn, bêrdang
 1018. carbohydrate : karbonhidrat kîm/m
 1019. carbon : xuyang, sûret;;nushe;;teşe, awa, rê;;rû;;şekl, resm, wêne
 1020. carbonaceous : karbondar, bikarbon
 1021. carbonado : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin
 1022. carbonate : karbonat;;sodyûm bîkarbonat
 1023. carbonic : karbonîk
 1024. carboniferous : komerdar, rejîdar, bikomir, birêjî
 1025. carbonize : komir kirin, rêjî kirin, xijîlekî kirin, kirin komir
 1026. carborundum : korîndon jeo/m
 1027. carbuncle : kînor, kunêr, kwîncr, barboq, qonêr, azeh, pizirk, pizrik
 1028. carcass : gewde, beden, laş, ceste, kelûş, wicûd;;hebûn, mêrac
 1029. carcinoma : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe
 1030. cardamom : kajûle;;kajîle, hêl
 1031. cardboard : muqawe, karton
 1032. cardialgia : janedil, êşa dilan
 1033. cardigan : xirqe, xirxe, xirx
 1034. cardinal : diyar­kirî, aşkerekirî, xuyakirî, binîşan, destnî­şankirî, muayen;;girîng, muhîm
 1035. cardiogram : kardiyogram, elektrokardiyogram
 1036. cardiosclerosis : kardiyoskleroz
 1037. cardoon : kereng
 1038. careless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 1039. caress : mistdan, mizdan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pêşabûn
 1040. caricature : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma
 1041. caries : rîş, rişa mirevxur;;terexûn;;fringzehmetî
 1042. carl : cotkar, cotyar, dehkan, dehqan
 1043. carmine : tıp nîrkutik;;kızıl
 1044. carnage : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam
 1045. carnal : zayendî, filûs, cinsî
 1046. carnation : pembe, penbe, kinûşk, helesor, şîrik
 1047. carnify : goşt girtin, bez girtin;;birin kewîn, goşt ketin devê birînê, birin kelîn
 1048. carnival : zêw;;karnaval
 1049. carnivore : goştxwer
 1050. carob : qarqazî, xemûf
 1051. carom : paşavêjî, wejen
 1052. carousal : şahînet, şahînî, demborî
 1053. carouse : gêtî, alem, hemû gerdûn;;cihan, dinya;;cîhan;;rewş û mere;;xelk;;hawir, dorhêl, der û dor;;gewzegerî, heng, bezm;;hingime;;hest, raman, hêza nîgaşê
 1054. carp : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin
 1055. carpenter : xirat, dartraş, dartaş, merengoz, necar
 1056. carpetbag : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar
 1057. carpus : zend, geha dest
 1058. carrier : veguhêzker, guhêzker;;barkêş, barbir, neqliyekar
 1059. carrion : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey
 1060. carryall : amyara motordar a biçûk ku pê rêwî tên birin û anîn;;navê qumarekê;;diz
 1061. cartel : kartel ab/m kartel
 1062. cartesian : bnr Deskartes'çı
 1063. cartilage : kirkirik, xirpik;;kerinek, kirkirk, kirik, kirkiritk, kirinok, qerinok, çeq, keritang, kikirok, kirtik, qaqirçik, karkarik, kirmitîk, qerinek, qiratik ant/m
 1064. cartilaginous : bikirkirk, bixirpik, bikerik
 1065. cartographer : nexşekêş, nexşesaz, kartograf
 1066. cartographic, -al : nexşekêşiyî, kartografîk
 1067. cartography : nexşekêşî, nexşesazî, nexşedananî;;kartografı
 1068. cartoon : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma
 1069. cartouche : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang
 1070. cartridge : fişek, fîşeng, ber, berik, gule, çihiz, derb, derbik;;fîşek
 1071. carve : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd
 1072. casaba : qawin, petêx, gindor;;xerûze, qomî, qire;;gin­dor
 1073. casein : kazeîn kîm/m
 1074. casement : qanadê pencereye
 1075. casern,caserne : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom
 1076. cash : pere, dirav
 1077. cashier : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin
 1078. cashmere : bnr kaşmir
 1079. casing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin
 1080. casino : gazîno;;gazino
 1081. cask : kemole, warîl
 1082. casket : darbest, tabût;;sindoq
 1083. caspian sea : deryaya qezwînê
 1084. casque : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m
 1085. cassation : feramoş, îptal;;betal
 1086. casserole : dîz, dîzik, dîzil;;dîzî
 1087. cassock : keşiş, keşe, papaz;;keşîş
 1088. castaway : beredayî, sergerde, şilatî, eware, serserî;;tawtawe
 1089. caste : bnr kasıt kast, qatqatî sos/m
 1090. caster, castor : darijîner, rêjkar
 1091. castigate : azirandin, purandin, deng lê hildan, berê xwe dan, pê re pevçûn, erzê şikandin
 1092. casting : darêj;;darijan;;kitekit;;weşank, werihan
 1093. castor : darbir, segavî
 1094. castrate : xesandin, burandin
 1095. casual : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 1096. casualty : pakrewan, rewanpak, şehîd
 1097. catabasis : daketan, peyabûn;;derbejêr, beijêr, nişîv;;danan, danin;;danîn, daketin
 1098. catafalque : katafalk
 1099. catalepsy : katalepsî
 1100. catalog, -logue : katalox;;fêrist, navnîş, katalog
 1101. catalysis : katalîz
 1102. catalyze : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê
 1103. catamenia : hayze
 1104. catamite : qunde, qûnek, îbne
 1105. cataplasm : nêrebend, qîr û nêrebend, çeke, hecan, pitik, girêbend
 1106. catapult : çimçîr, agiravêj, keviravêj, mencenîq;;çirik
 1107. cataract : şîp, sûlav, sîpel, shilav, avşar, qelbez
 1108. catarrh : arsim, bapêş, arig, parsim, çor, zekem, şor, saw, helamet, bahor, mirik, persîv, salim, stam, şorik
 1109. catcall : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin
 1110. catchall : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin
 1111. catching : şewb, dirm, perok
 1112. catchment basin, catchment area : tejane, korta, hewze erdim;;herêma medenê 3i kortal, kort jeo/m
 1113. catchpenny : malê kêmeyar, ma­lê îşportayê
 1114. catchword : dirûşm, slogan, devecû
 1115. catchy : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî
 1116. categorize : dan senifandin, dan dabeşandin, dan tasnîfkirin l/lb
 1117. catenate : zincîr kirin, col kirin;;dûvdirêj bûn, li dû hev hatin
 1118. cater-cornered : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik
 1119. caterpillar : tirtûl, naşor, maşot;;dîska pola ku lê kêrt hene;;kirt, kêrt;;palet, paleta tankê
 1120. caterwaul : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin
 1121. catfish : masîpisîk, masiyê loko
 1122. catgut : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 1123. catharsis : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel
 1124. cathartic, cathartical : mushîl
 1125. cathay : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare
 1126. cathedral : rayedar, desthilatdar;;desthilat, otorîter
 1127. catheter : sonda, hilkolan
 1128. cathode : katot kîm/m Di sîstemeke elektrîkî de aliyê negatif
 1129. catholicity : serbestiya raman û derbirînê, serbestbûna ramanê, serbestiya fikr û îfadeyan
 1130. catholicize : gerdûnî bûn, cîhanî bûn
 1131. catling : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 1132. catnip : belazîz
 1133. catty : wekî pisîkê ye
 1134. caudate, caudated : bidûv, biboç, biqemç, bipoçik, bidoç, biterî, biqemçik, bidîvik, biboçik, dûmdar;;dûpişk m yalan vira biqemçik, vira bêxwê
 1135. caudle : bizr;;hêk;;hebûb, hebûbik
 1136. cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn
 1137. caulescent : bidox, bidestî;;çikilandî, daçikandî, têrekirî;;heska destîdirêj
 1138. cauliflower : kelerim
 1139. caulis : qarot
 1140. caulk : macûn
 1141. causal : sedemî, egerî, sebebî
 1142. causality : sedemîtî
 1143. causation : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz
 1144. causeless : bêsedeni, bêsetem, bêhoy, bêsebeb, belesebeb
 1145. causerie : mijûlayî, mijûlî, qisedan, dembihêrk, gavegal, sohbet;;hevpeyvîn
 1146. causeway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni
 1147. caustic : kostîk kîm/rd
 1148. cauterize : pêxistin, vêxistin, vêsandin;;şewitandin, sotin, darandin, sotî kirin, ayisandin, dadayî kirin;;qimandin, qemirandin;;peritandin;;helandin;;qemitandin, ximximandin;;êşandin, tehl kirin;;lê xistin;;xera kirin, mehf kirin;;hine kirin, tê dan;;stran çêkirin, beste çêkirin
 1149. cautery : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin
 1150. cavalcade : selefe suwaran
 1151. cavalier : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd
 1152. cavatina : hewa, rêba;;perdeya deng a di amûrên muzîkê de;;kêf;;fors;;şêwaz, uslûb;;cazîbe
 1153. caveat : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin
 1154. cavernous : stûr, qalind;;I qalind;;tır
 1155. caviar, caviare ' : xerz, bizût, xewyar
 1156. cavil : li mehniyan gerîn, mehnî kirin, li hêncetan gerîn, li bahaneyan gerîn, rakotî kirin
 1157. cavitation : berdan;;guhpênekirin, guhnedan, îhmal
 1158. cavity : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft
 1159. cavort : lîstin;;leyîstin, lehîzkîn;;pê leyîstin;;veleyîstin;;pê lîstin;;leqîn, livîn;;guherîn
 1160. cealendar : qeydî kirin, qeyda kirin
 1161. cease-fire : agirbest, agirbiran, şerawestan, agirawestin
 1162. ceaseless : bênavber, bêetlehî, bêatlebûn
 1163. cecum : rîviyê kore
 1164. cedar : urz
 1165. cede : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan
 1166. ceinture : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m
 1167. celandine : mamîran, mîran
 1168. celebrity : şan, navdengî, navdwen, şuhret;;navdar, binavdeng, şuhretdar bişuhre
 1169. celeriac : kerefz;;kerewîz, bendik, kerfes
 1170. celerity : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m
 1171. celestial : asîmanî, semawî
 1172. celibacy : ezebtî, aziptî
 1173. celibate : ezêb, ezeb, azip, azep;;kesê ku zewicandî ye û ji malbata xwe cuda dijî
 1174. cellarage : binolî;;jêrzemîn, zemîn, serdab, bodrûm
 1175. cello : viyolonsel
 1176. cellule : çavîşk
 1177. celluloid : seluloît
 1178. cembalo : çembalo, klavsen
 1179. cementation : xavkirin, hawdan;;nermkirin, xirandin;;xapandin
 1180. cenesthesia : dilzîzî, hestgermî
 1181. cense : pixûr şewitandin;;dan ber dû, li ber dû girtin;;alkol vexwarin
 1182. censer : bosîdank
 1183. censorious : rexnegir, rexnedar
 1184. censure : rexne, sinarin, tenkîd
 1185. census : jimarî, serjimarî
 1186. centare : santîar mat/m
 1187. centaury : talî, talik
 1188. centenary : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)
 1189. center,centre : gerû, tewere mat;;navend, malbend, merkez;;nîvek, nîvend, sernîvek;;polîsgeh, qereqola polîsan;;rewş, teşe, rê
 1190. centesimal : sedemîn, sedem
 1191. centigram, centigramme : santîgram mat/m
 1192. centiliter, centilitre : santîlître mat/m
 1193. centime : santîm mat/m
 1194. centimeter,-tre : santîmetre mat/m
 1195. centipede : şahmar, çilpa;;şehê mar, şemar, maşot, zov, dulge, jarmar, bejmar;;spîpanik
 1196. centralize : navendkomî bûn, temerkûz bûn;;dandestkî bûn, navendî bûn
 1197. centric, centrical : navendî, melbendî, merkezî
 1198. centrifugal : navendrevî
 1199. centripetal : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd
 1200. centrum : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd
 1201. cephalous : biserik
 1202. ceratoid : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus
 1203. cerebral : aqlî, rasyonal
 1204. cerebrate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin
 1205. cerebration : ramîn, hizirin, fikirin, fikirkirin, hizrkirin, ponijîn
 1206. ceremonial : rêûresmî, merasîmî;;ayînî, dêlindêzî
 1207. ceremonious : fermî
 1208. cerium : seryûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî 1;;siftiya wê;;7 û di 810 C'yî de dihele; kurtebêjeya wê Ce kîm/m
 1209. certes : siruştî, xwezayî, xweristî, tabu;;asa, normal;;jidil, neçêkirî, nesunî tabii bir konuşma axaftineke jidil;;helbet, jixwe
 1210. certificate : pelik;;pel, belge, dokuman
 1211. certified : pesende, pesendkirî, tesdîqkirî;;rastandî, teyîdkirî
 1212. certify : pesend kirin, erêyandin, erê kirin, tesdîq kirin;;rastandin, teyîd kirin
 1213. cessation : rawest, rawestan, vewestan, sekn
 1214. cession : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin
 1215. cesspool : sergo, ting, gihûrgeh;;çirkef
 1216. cestus : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye
 1217. ceteris paribus : kal, bapîr, bav û kal, bavkal
 1218. chaeta : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs
 1219. chaff : ka
 1220. chaffer : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo
 1221. chagrin : keser, xem;;kovan, kerb, bujmayî, mezix, keder
 1222. chairman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs
 1223. chaise longue : şezlong
 1224. chalcedony : kalseduan mîn/m
 1225. chaldean : stêrnas, astrolog;;astronom
 1226. chalice : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh
 1227. chalk : gêç, pênûsgêç, tebeşîr
 1228. challenge : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin
 1229. chalybeate : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî
 1230. cham : key, xan
 1231. chamberlain : pêşwazîkar
 1232. chamfer : sernişûv, nişûv, şevil, kaş;;mizwac
 1233. chamois : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin
 1234. champ : geztin, gez kirin, gezandin, dagestin;;git kirin;;gestin, dev lê ki­rin, dan ber gezan, leq dan;;xwarin;;pê vedan;;qerisandin, cemidandin
 1235. champaign : deşt;;aran, berî, mexer, zêlat, best, kurtik
 1236. chancellery : kançilarya
 1237. chancellor : rektör
 1238. chancery : rektorî;;meqamê rektor
 1239. chandelier : awîze, perû
 1240. chandler : mûmkar, findkar;;mûmfiroş, findfiroş
 1241. changeful : guhêrbar;;guhêrok, veguhestokî
 1242. changeless : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar
 1243. changeover : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin
 1244. chanqeable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 1245. chant : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn
 1246. chanter : stranbêj, stranvan
 1247. chaotic : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto
 1248. chap : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik
 1249. chap, chop : çene, erçen, erzing, çeng, argûşk, alûşk, lam, zênî, zenî ant/m;;dev
 1250. chapel : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet
 1251. chaperon : pê re çûn, pê re hevaltî kirin;;pê re strîn, pê re gotin mzk
 1252. chapfallen : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul
 1253. chaplain : dibistan, fêrgeh, xwendegeh, mekteb;;rêbaz, ekol
 1254. char : rejî;;rêjî, rêjû, rijî, komir, korner;;xijîlek
 1255. characterization : wesifdan
 1256. characterless : bêrewişt;;bêkarakter, bêxislet, bêxisyet
 1257. charcoal : komira daran
 1258. chard : dîw, silqa biyanî bot/m bazû, bazûk m girik, kund
 1259. charge d'affaires : meslehetguzar
 1260. charily : bi semt, bi endaze
 1261. charioteer : ajo, ajoker;;siwarefiroş, erebefiroş;;siwaresaz, erebesaz (kesê ku erebeyan çêdike
 1262. charisma : qencî, qencîkirin;;bexşandin;;bexşîş;;xêr
 1263. charitable : xêrxwaz, qencîxwaz, xêrperest, xwedanê xêrê
 1264. charlatan : çaçûl, delkbaz, şarlatan
 1265. charley horse : firk, şebk;;riqaço
 1266. charlock : gurmize
 1267. charmins : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker
 1268. charon : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan
 1269. chart : bernam, nexşe, plan, pîlan;;kêşan sn;;tevdîr
 1270. charter : patent;;serwerî
 1271. chaser : nêçîrvan, ravker, seydvan
 1272. chasm : zixur, kanyon erd/m
 1273. chasseur : nêçîrvan, ravker, seydvan
 1274. chassis : çarçove, çerçîfe, çarçîve, dorbend
 1275. chasten : hedinandin
 1276. chastity : îfet, dawpaqijî;;namûs
 1277. chasuble : cibe
 1278. chattel : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî
 1279. chatter : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî
 1280. chatty : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez
 1281. chauvinism : şoventî, şovenîzm
 1282. cheapen : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin
 1283. checker, chequer : dame;;çeqûberk, daxme
 1284. checkerboard : textê damayê
 1285. checkered : karedar, damakirî
 1286. checkmate : mat nd mat
 1287. cheeky : bêrû, bêşerm, bêfedî, bêheya, rûqayîş, rûşûştî, rûcefîq, rûqazox, rûçelaq, rûqayîm, rûqalind, bêwec, bêar
 1288. cheep : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin
 1289. cheer : li çe­pikan xistin, li çepikan dan, jê re li çepi­kan dan, jê re li çepikan xistin
 1290. cheering : çepik
 1291. cheerio : baneşan, bangok, nişkok
 1292. cheerless : neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, nekêfxweş, bêkêf, nedilgeş
 1293. cheery : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz
 1294. cheese-paring : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs
 1295. cheesecloth : dolbent;;tulbent
 1296. cheesy : bêwesp, binta;;bêwesf, bêkalîte, nehêja
 1297. chef-d'oeuvre : şahkar, serberhem, şaheser, berhema hêja
 1298. chemical : kîmyevî;;kîmyewî, kîmyayî
 1299. chemin de fer : rêhesin;;ray, xeta trenê;;rêvebirina rêhesin
 1300. chemise : kombînezon;;melexqofk
 1301. chemisette : bolero
 1302. chemistry : kîmye;;kîmya;;giranbuha, tiştê giranbuha
 1303. chersonese : nîvgirav, nîvdorge
 1304. cherub : firîşte, melek, milyaket ol/nd
 1305. chess : kişik, şetrenç, setrene
 1306. chesterfield : textebend;;qenepe
 1307. chestnut : şembelot;;şambelot, şahbelot, belot, şahberû, kestane;;şam­belot;;şambelotî
 1308. chevalier : şovalye dîr;;şövalye
 1309. chevy, chivvy : nêçîr kirin, rav kirin, seyd kirin;;xap kirin
 1310. chibouk : şiv, şivik, çemik;;qelûn, darqelûn, darik;;şift
 1311. chic : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf
 1312. chicane : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 1313. chick : çûçik, çîçik, çêçik, cûcik m ~
 1314. chicken : I varik, ferûck, bêçe, zîxank;;ferx, şelûvk, çêt, ferik
 1315. chickpea : nok, nehk;;nik, niqutk
 1316. chickweed : giyayê çivîkê bot/nd
 1317. chicory : zerîn
 1318. chide : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin
 1319. chieftain : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs
 1320. chiffon : şîfon
 1321. chiffonier : şîfonyer dexîloka kincan
 1322. chignon : gurz, hêwizî, tompiz, cinah;;topik, gomtil, topika por
 1323. chilblain : mayasil, egzama;;bawesîr
 1324. childless : bêzarok, bêzaro, bêmindal, nexwedîzarok
 1325. childlike : ruhzarok, eynî zarok
 1326. chili : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd
 1327. chiliad : hezar;;hezar (10;;M)
 1328. chill : efsirîn, sirîn, cemidîn, qefilîn, qerisîn, lê sar bûn
 1329. chime : muzîk, mûsikî, sazbendî
 1330. chimera : bedgumanî, dilxuşûşî, dilreşî, weswese
 1331. chimerical : nîgaşî, aşopî, xeyalî;;kesê ku leyîstika Karagöz dide leyîstikandin
 1332. chincough : qotik, xenoq;;xeneqîtik, xeneqûtk
 1333. chine : bnr bel kemiği
 1334. chink : çînî
 1335. chintz : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil
 1336. chintzy : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye
 1337. chip : xerîtok, qalik, kewş, telaş, qomqa
 1338. chipper : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 1339. chippy : tîvil, berşe, tivîlk, beytik, çivîka beytik
 1340. chirograph : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş
 1341. chiromancy : fala destan
 1342. chiroptera : famîleya şevşevokan
 1343. chirp : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin
 1344. chirrup : wîçînî, wîtînî;;wîrînî
 1345. chirurgery : nişdarî, birînsazî, niştergerî, nojdarî, cerahî, operatorî
 1346. chisel : mikar;;mûc, cew;;eskene
 1347. chit : şanek, nîşank, nîşe, têbinî, têbîrnot;;not
 1348. chitchat : paşbêjî, kurtûpist, paşgotinî;;kurtepist, xeyb, şimopiv
 1349. chitin : kîtîn
 1350. chivalrous, chivalric : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 1351. chivalry : şovalyetî;;mêrxasî, çalakî, dilêrî
 1352. chlorinate : klor kirin;;klor reşandin
 1353. chlorine : klor, elementeke ku nimroya wê ya atomî 17 û giraniya wê ya atomi jî;;5 û kurtebêjeya wê CI ye kîm/m
 1354. chloroform : kloroform kîm/m
 1355. chlorophyll : klorofil
 1356. chloroplast : kloroplat
 1357. chlorosis : kloroz
 1358. chock : kişandin ser taxokê;;bi paş ve kişandin
 1359. chock-full : lêmişt, tije;;tiptije, mişt
 1360. chocolate : çîkolate
 1361. choice : bijarte, bijare, neqane, guzide, sersimt, xuyani, sere
 1362. choir : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj
 1363. choke : xeniqandin, fetisandin, feşirandin, xendiqandin, vexeniqandin, xeliqandin;;cureyek araqa ku ji guvaştina mewij, hêjir û tûyê tê bidestxistin
 1364. choky : xenîqok;;xeniqok, fetisok, fetsînok, fetsîner, xeneqoyî, xendiqok, xenaq;;fetsî­nok;;pir germ, tengavker
 1365. choler : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb
 1366. cholesterol : kolesterol
 1367. chop : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql
 1368. chopper : sikard;;sator m riste, rêz, satir m arası navrêz
 1369. chopping : birin, birandin, jêkirin, qutkirin;;çikandin, miçiqandin
 1370. chorale : koral
 1371. chord : hest, his, dilin;;seh, sehek;;pêhesî
 1372. chorea : sedî/w;;ji sedî
 1373. choromo- : reng, gon, gûn
 1374. chortle : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar
 1375. chouse : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 1376. chow : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar
 1377. christen : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin
 1378. chromatie : kromatîk;;kromatîk biy;;kromatik mzk/rd
 1379. chromatin : kromatîn
 1380. chromatophore : kromatofor
 1381. chromoplast : kromoplast
 1382. chromosome : kromozom
 1383. chromosphere : kromosfer
 1384. chronaxy : kronaksî
 1385. chronicle : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê
 1386. chronie : berdewam, muzmîn, kronîk;;domdar
 1387. chronogram : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê
 1388. chronology : kronolojî
 1389. chronometer : demjimêr, katjimêr, kronomet­re
 1390. chrysalis : krîzalît
 1391. chrysanthemum : dawudî
 1392. chub : masîpank, masîperk, şerbot kêfal
 1393. chubby : gingirî, gingirok, gilomîtkî, pofik, tompiz, dabolî, gingirfîq, gumpifok, pulik, puxizk, gindirok
 1394. chuckle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn
 1395. chucklehead : lasar, serhişk
 1396. chum : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 1397. chump : cûtin;;pelaxtin, pelixandin, pelçiqandin, eciqandin, gerisandin;;pêlî kirin, binpê kirin, pêpes kirin
 1398. chunk : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte
 1399. churl : gundî;;dehkan
 1400. churn : meşk, dewkul, sirsûm, xinûsî, dok, doka m belavbûyî, vêl
 1401. chute : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran
 1402. chutzpah : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret
 1403. chyle : keylûs
 1404. chyme : keymûs fızy/m
 1405. ci-devant : berê, kevn, çûyî
 1406. cicatrize : qalik girtin, qemûşk girtin, qaşik girtin, qeşqelîk girtin, qertîş girtin, qaçil girtin
 1407. cicerone : wergêr, paçvevan, paçvan, tercûman, tecirman, dilbend
 1408. cichoriaceous : zewicî, zewicandî, cewitî, cewitandî, kevandî;;bijin;;bimêr, mêrkirî, şûkirî;;mal, xane;;bimal, bixanî
 1409. cider : şeraba sêvan
 1410. cigar : pûro
 1411. ciliary : bijangokî
 1412. ciliate : bibijang, bimijgul, bimijang;;pûrtbijî zo/rd
 1413. cimex : sipih;;spî, spih
 1414. cimmerian : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş
 1415. cinch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj
 1416. cincture : dor lê pêçan
 1417. cinema : sînema;;niwêntgeh, sinema
 1418. cinereous : bixwelî, bi tiraf
 1419. cingulum : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye
 1420. cinnamon : darçîn
 1421. cinquecento : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)
 1422. cipher : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç
 1423. circa : kêm zêde, xwar û jor, teqriben
 1424. circassian : çerkezî
 1425. circlet : tac, zereng, zerzeng;;tancik bot/m tac sp/m
 1426. circuit : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin
 1427. circuitous : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast
 1428. circular : gilover, girover, gilor, gilol, gildî, kilot
 1429. circulate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin
 1430. circulation : dewr, çax;;çerx, heyn, eyam;;ger;;doş;;veguhêz, neql;;vedor, periyot
 1431. circumambulate : li dora gerin, dorger kirin;;tewaf kirin
 1432. circumcise : sinet kirin, pûrç kirin
 1433. circumcision : sinet, sunet
 1434. circumflex : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî
 1435. circumscribe : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin
 1436. circumscription : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin
 1437. circumspect : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî
 1438. circumstantial : bikitekit, biteferûat, bitefsîlat
 1439. circumvent : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê
 1440. circumvolve : abal bûn;;çerixîn, vegerîn, zivirîn;;gerîn, fetilîn, doş bûn vegerîn, dagerîn, viz bûn;;li ba bûn, lê çerx bûn, lê fetilîn, lê zivirîn;;tê de man;;qelibîn, qulipîn, terka dan;;guherîn, guhizîn;;xwe qelaptin, gemirîn;;bi rê ve hatin birin, hatin gêrandin l/tb
 1441. circus : sîrk
 1442. cirrhosis : siroz
 1443. cirrus : sulûk;;zêlû, zîro, tizirûg, zêlî, zîlo;;porik
 1444. cistern : serdav, sarîçxane, sarîç, sarine
 1445. citadel : buselik di muzîka Tirkî de meqamek;;hesar, kelat;;di muzîka Tirkî de meqamek;;di muzîka Tirkî de notaya re diyez
 1446. citation : îqtîbas, bi deyn girtin;;jêgiran, jêwergirî, jêwergiran, jêgirtin, îqtibas
 1447. cite : ban kirin, ba kirin, bang kirin, gazî kirin;;banî kirin
 1448. citrine : safirî, tûtik
 1449. citroneila : hetwan, merhem, belsan, cirk;;çare
 1450. civic : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz
 1451. civics : bnr yurtaşlık bilgisi
 1452. civility : nazikî, nazaket;;hesasî
 1453. civilization, (ing) -sation : şaristanî, şarezayî, şaristaniyet, şarsaniyet, medeniyet
 1454. civilize : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin
 1455. civilized : şarmend, şareza, medenî
 1456. cl-p : şîrqîn, şeqîn, çelpîn
 1457. clack : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn
 1458. clairvoyance : basîret;;dûrendîşî, besîret, degelî
 1459. clam : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî
 1460. clamant : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm
 1461. clamber : rapelikin, rapelîn, raperin, hilkişîn, hilperişîn, hilketin, helpastin, hilperiştin, hilpaskî bûn;;zêde bûn
 1462. clammy : şil, hêmî; lihêmî, nedawî, şilêrî
 1463. clamor, ing clamour : qîrîn, qîjîn
 1464. clamorous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm
 1465. clan : babistîn, bavik, qebîle
 1466. clangor, ing clan,qour : ricf;;wîçînî, vîçînî;;şîqînî, şeqînî, reqînî, çeqînî, rikînî;;şirînî, xuşînî, gujînî
 1467. clanq : çingîn, kirin çingînî, çingînî kirin, çingeçing kirin;;deng vedan, olan dan
 1468. clapper : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil
 1469. clapperclaw : napirandin, nap kirin, naperûç kirin, naperûçk dan, qerpişandin, qerpeşû kirin;;aciz kirin, nerihet kirin;;qulqulandin
 1470. claptrap : rûnfiroşî;;rûnvanî;;rûnkerî;;xweşekî, şelafî, şalûsî
 1471. clarification : ronîkirin, ronakkirin, ronîdarkirin;;ronayîkirin şn/m
 1472. clarinet : klarnet
 1473. clarion : vekirî, pas;;bal;;vala, tal;;mesafe;;aşikar, aşkartî, fesîh;;aşkere;;qîç;;tazî;;di ber re;;cihê deryayê ku ji peravê dûr e;;bi aşkere, rasterast;;rwîn, ron;;kêmatî;;aşkera, bi rê û zê
 1474. clarity : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî
 1475. clash : siwar kirin
 1476. clasp : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin
 1477. clasper : aj, zîl, kat, çîl, çîlik, ajro;;bistî, birêş m filiz damar
 1478. classic : kevnare;;klasîk;;kevneşopî, vetûrî
 1479. classify : senifandin, tesnîf kirin, lêkve kirin
 1480. classroom : pol, sinif;;dersxane;;çîn;;famîle;;kategorî;;sinif man/m
 1481. classy : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan
 1482. clatter : reqandin, reqînî jê anîn, xirtînî jê anîn
 1483. claudication : kulîp, licimîn, nicimîn
 1484. clause : daring, hêsin, bûjen, made, sifîn, nasût;;hêman, unsûr;;xal, deq, bend;;gelş, arişe, mesele;;malê dinê
 1485. claustrophobia : bnr kapalı yer korkusu
 1486. clavicle : bazinê stû, pirika mil, kembera mil, qefel ant/nd
 1487. claxon : qorne;;dengda, koma, klakson
 1488. claymore : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar
 1489. clean-cut : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 1490. cleaner : paqijker
 1491. cleanse : paqij kirin, pak kirin, temiz kirin;;hel kirin;;kuştin;;paqij kirin bj;;rût kirin
 1492. clear-eyed : aqilmend, aqilbend, aqildar, biaqil;;jîrik;;bûdela, çopik
 1493. clearance : paqijkirin, pakkirin, temîzkirin;;helkirin;;rûtkirin
 1494. clearstarch : reqandin, kolakirin
 1495. cleat : qame, kahûr;;kahûr;;pînc, pîncik;;zimanok;;qame n qal
 1496. cleavaue : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 1497. cleave : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn
 1498. cleaver : bivir
 1499. cleft : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik
 1500. clematis : mêwa derewîn bot/nd
 1501. clemency : xweşbînî, tolerans;;müsamaha, çavlêgirtin
 1502. clement : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm
 1503. clench : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê
 1504. clepe : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn
 1505. clerestory : dêr;;kinîse, kilîse
 1506. clergyman : keşiş, keşe, papaz;;keşîş
 1507. cleric : rahîb
 1508. clerical : rahîb
 1509. clew clue : bnr ip ucu
 1510. cliche : klişe
 1511. climacteric : ketina darê mêran, menopoz
 1512. climatology : klimatoloji
 1513. climax : bandev, sertar, kop, kopik, lûtke, qot, serçimk, gumpil, tepel, gopîtk, tep, qoq, poplîzok;;asta bilind
 1514. clime : avhewa, avûhewa, îqlim erd/m;;kişwer, welat
 1515. clinch : perçinandin, perçin kirin, pit kirin;;zexm kirin, mikun kirin
 1516. cling : xwe pê girtin, xwe lê girtin;;xwe ragirtin;;xwe girtin;;bi xwe ve girtin;;dev avêtin, bela xwe tê dan
 1517. clingstone : çeşîdek xoxa ku nermeyê wê, goştê wê ji dendika wê nabe
 1518. clinic : nexweşxanok, xestexanok, klînîk m l klînîk;;klînîk
 1519. clinical : camidi, heyberî, wanekî, tişteyî;;objektîfel /rd
 1520. clink : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs
 1521. clinker : guhesin
 1522. clinometer : klînometre
 1523. clinsiy : zeliqok, zilqok, mizeloq, ginc, mizelq, zeliqonk, mezeloq, zeloq;;teniya bidon, gurnîk;;zemq, şîrêz, zeliqandox
 1524. clip : hevirandin, çirpandin;;çirp kirin, kirt kirin;;kur kirin, jê kirin, qusandin;;ber kirin, qusandin birîn, sabir kirin, cew kirin, hevring kirin
 1525. clitoris : gilik, zîlik;;zilik, çilik, nêrik ant/m
 1526. cloaea : lexem, kêzîn, selep
 1527. clobber : bi keys lê xistin, hemtirka danê, ketin ser dile
 1528. clod : şelan, tert, tertan, kesek;;kerme, keşkûr
 1529. cloek : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker
 1530. clog : asteng, kosp, tegere
 1531. cloister : xelwetxane, keşîşxane, mergen
 1532. close-fisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs
 1533. close-fitting : teng;;barik, tûlik;;kêm, hindik, sînordar;;roja teng;;bi zorekê
 1534. close-order drill : hîndekarî, fêrkarî, meşq, telîm;;gihandin, şerde;;banandin, hînkarî
 1535. closet : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc
 1536. closure : kumişîn
 1537. clot : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin
 1538. clothe : ser girtin, tê wer kirin;;sak kirin
 1539. clout : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe
 1540. cloven : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 1541. cloy : bêzar kirin, zivêr kirin;;kerixandin, tirixandin;;canzerî kirin, aciz kirin
 1542. clubbable, clubable : çalak, jêhatî, pêkhatî
 1543. cluck : qudqudin, kirin qidqidini, kirin qirqirini, kirin qirteqirt
 1544. clue : bnr ip ucu
 1545. clump : diraxe, dêz, deyz, dêş, kêş, cêz, part, rêveke, gilore, gumlat;;qorç, qûrç, qûç;;lod, melû;;kidas;;girse, cemawer, kütle
 1546. clumsy : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî
 1547. clutch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj
 1548. clutter : lod kirin, qurç kirin, nijinandin, pergihandin, rokirin, kêş kirin
 1549. clyster : lavman
 1550. co-worker : hempîşe, hemkar, hemmeslek
 1551. coach : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin
 1552. coaction : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî
 1553. coadunate : yekbûyî;;yekgirtî
 1554. coagulate : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin
 1555. coalesce : yekbûn;;tevî hev bûn, gihiştin hev, gihiyan hev, yek bûn, bi yek bûn;;hatin cem hev;;li hev kirin, li hev hatin;;kelijîn, pêk hatin
 1556. coalition : pevgihanî, koalisyon
 1557. coarse : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye
 1558. coarse-grained : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 1559. coarsen : qeba bûn, bêteşe bûn;;dexelî bûn, kanc bûn, çort bûn
 1560. coax : di ber gerîn, di ber dan
 1561. cobble : pence lê dan, pencik lê xistin;;pence lê xistin, pence kirin
 1562. cobbler : mey, xemr, şarab
 1563. cobnut : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar
 1564. cobweb : tevnepîrik, tepûtor, tevnepîr, tevnik, konê pîrê, pîrik, dew, dewa pindirê, konepîrik, pîravtonk, pîrbendik
 1565. cochineal : qirmiz
 1566. cochlea : şeytanok, guhmasî ant/m
 1567. cock-a-hoop : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 1568. cockade : kokard
 1569. cockcrow : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê
 1570. cockerel : şelûf
 1571. cockeyed : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî
 1572. cockle : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî
 1573. cocklebur : gurnîk, girnûg
 1574. cockroach : sîsirk, zirxîtik
 1575. cockscomb : gulmexmûr, sewl
 1576. cocoa : kakao bot;;kakao
 1577. cocoon : guzik;;qoze;;gûzîk, qepûşk
 1578. cod : morîna
 1579. coddle : pê ve ricifîn, pir pê ve bûn
 1580. codeine : kodeîn
 1581. coequal : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk
 1582. coerce : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan
 1583. coetaneous : hemsal, hevsal, hevnîr
 1584. coeval : hemsal, hevsal, hevnîr
 1585. coffer : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba
 1586. cog : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 1587. cogent : bawerdêr, bawerker
 1588. cogitate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin
 1589. cognac : kanyak, konyak
 1590. cognate : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm
 1591. cognition : zanîn, zanebûn
 1592. cognizance, cognisance : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m
 1593. cognize : zanîn;;zanistin;;pê zanîn;;pê derxistin, tê derxistin, nas kirin;;zen kirin;;tê der­xistin;;berpirs dîtin;;za­nîn;;karîn, kanîn;;qebûl kirin, pejiran­din
 1594. cognomen : bernav, paşnav
 1595. cognoscible : fehmbar, fambar, watebar
 1596. cognovit : mukur, îqrar;;ragihandin;;pesend, pejir
 1597. cohere : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn
 1598. coherence, coherency : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 1599. coherent : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn
 1600. cohesion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon
 1601. cohort : heval, hogir, embaz;;hempa
 1602. coif : kim, kum, kimik, telik, telpik;;serê qubeyê
 1603. coiffeur : kuafor
 1604. coiffure : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd
 1605. coign : spêne, gêrbend, taqoz
 1606. coil : Kangal
 1607. coin : l sîke, polik;;sîke m seke;;pîjik, ohr, sing m sîke
 1608. coinage : dahênan, dahên, nûvedani, îcad
 1609. coincide : lê rast hatin, derb û wesle rastî hev hatin
 1610. coiner : kalpazan
 1611. coition, coitus : cotbûn, zobûn;;gan, dihevniyan, çûna ba hev;;gon
 1612. coke : kok, komira kokê
 1613. cold cuts : sosîs
 1614. cold frame : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane
 1615. cold sore : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî
 1616. cold steel : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar
 1617. cold storage : saretûn, seletûn
 1618. cold- blooded : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt
 1619. coldhearted : dilgirs, dilhişk, nepiyar, qeterehm, bêrehm
 1620. colic : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş
 1621. colitis : bergirtina rodiyan, kolît
 1622. collapse : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê
 1623. collate : saz kirin, amade kirin, tertîb kirin
 1624. collateral : talî, di rêza duyem de
 1625. collation : danberhev, berhevdan;;kemper, hevberkî, berawird, hevberî, rûber, muqayese
 1626. colleague : hempîşe, hemkar, hemmeslek
 1627. collective : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî
 1628. collectivism : kolektîvîzm
 1629. collector : berhevokvan, berhevkar, koleksiyonvan
 1630. colleetanea : uüldeste, berhevok, antolojî
 1631. colleeted : hişê li serê ye, aqilê temam e, hişê temam e;;hişliser, hiştemam
 1632. collet : helqe, heleq, dorez, bazne, şoreb, cerge, gungil;;xelek;;kobe;;kilor;;xeleq
 1633. collide : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan
 1634. colligate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin
 1635. collision : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin
 1636. collocate : kirin rêzê, rêzandin, bi rêz kirin, senifandin
 1637. collocation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje
 1638. colloid : koloîd kîm/m
 1639. colloidal : koloîdal kîm/m
 1640. colloquy : gotûbêjî, giftûgo, pevaxaftin
 1641. collude : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq
 1642. cologne : kolonya;;kolanî
 1643. colon : stûn, kolek, qemerî;;kolon, kolonê xanî;;kolon ant/n
 1644. colonialism : mêtingehkarî, mêtinkarî, mêtingehparêzî, kolonyalîstî
 1645. colonic : kolîk
 1646. colony : mêtingeh, mustemleke, kolonî
 1647. colophony : mestekî, mistek, benîştê daran;;reçine
 1648. color, ing colour : reng, gon, gûn
 1649. color-blind : rengkor, rengekor
 1650. coloration : rengînkirin, rengdarkirin;;şênkirin, rengdan
 1651. colorfast : rengnavêj, rengnedêr
 1652. colorful : rengîn, rengdar, bireng;;şên;;ciyawaz
 1653. colorimeter : rengpîv
 1654. coloring : reng, gon, gûn
 1655. colorless : bêreng, bêgon;;zerhimî, çilmisî;;nexweser, neciyawaz
 1656. colossal : girtirîn, mezintirîn, gewretirîn;;girsehêz, kapose, girsegir, muezem;;xurt, girîng
 1657. colt : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê
 1658. coma : koma bj/m koma
 1659. comate : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok
 1660. comb : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî
 1661. combat : lêkdan, pevçûn, lihevxistin, şer
 1662. combatant : şerker, şervan, cengawer, şerdar, şerkar;;şerûd
 1663. combative : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer
 1664. comber : şilê;;hirî, peşm
 1665. combination : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin
 1666. combine : lihevhatin, lihevkirin
 1667. combings : kûnik, kûnika binî
 1668. combustion : şewt, şewitîn, sotîn;;pêketin;;pîsoyîbûn;;şeliqîn
 1669. come-on : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq
 1670. comedian : çûle, tuman;;komedyen, lêpoke, şatir
 1671. comedown : ketan
 1672. comedy : komedî;;1 kenawerî, komedî şn/m;;kome­dî;;kenawerî
 1673. comely : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz
 1674. comfit : bonbon
 1675. comfortable : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be
 1676. comical : çûle, tuman;;kenewer, pêkenok;;komîk, lêpok, qirdik, misrode
 1677. comity : nazikî, nazaket;;hesasî
 1678. comma : bêhnok, dabir, rawestbêhnok, xalebêhnok, vîrgul
 1679. commandant : fermandar;;kumandar
 1680. commandeer : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin
 1681. commandery : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m
 1682. commandment : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 1683. commando : kumando;;komando;;koman­do;;komando lşk/n
 1684. commeasurable : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev
 1685. commemorate : bi bîr anîn, yad kirin, di bîra xwe anîn, jê behs kirin;;bi lêv kirin, hildan;;bi nav kirin
 1686. commendation : qewîtî, enderz;;salixdan, saloxdan;;tewsiye, referans
 1687. commendatory : saloxdar, salixdar
 1688. commensurate : birêje;;hevgirtî, mutenasip;;rêjedar
 1689. commentator : rexneker, rexnegir, rexnevan
 1690. commingle : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 1691. comminute : pelaxtin, pelixandin, mericandin, perçiqandin, heçikandin, mehitandin, mehikandin, hesirandin, herîsandin, herîstin, esirandin, pincirandin;;xewirandin, dewxa çûn;;bişaftin;;dilê hiştin, dilê şikandin;;çewisandin, zêrandin, hincirandin, hinciqandin;;zor gihandin, zor lê kirin, dan zorê;;têk şi­kandin, têk birin, şikandin;;mehf kirin
 1692. commiserate : nazikî, nezaket;;neyiran, dilrehmî, jêhezkirin
 1693. commissar : qomsêr;;komîser
 1694. commissariat : komîserî;;meqamê komîseriyê
 1695. commissary : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe
 1696. commissioned officer : efser Işk/nd
 1697. commissioner : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe
 1698. commit : kirin, çêkirin;;jê çêbûn;;kirin kirin;;temir kirin;;kirin bi ya kirin, anîn cih;;pêk anîn;;bûn sebebê zirarê;;bibandor bûn;;anîn pê;;dan;;dan hev;;livîn, libitın, tevgerîn, bizivîn
 1699. commitment : belên, newîn, peyman, wehd, wad, soz
 1700. committee : komîte;;encûman, komîşk, kombest, komîsyon
 1701. commode : konsol
 1702. commodious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir
 1703. commodity : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar
 1704. commodore : bnr dan/den
 1705. commonage : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk
 1706. commonalty : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk
 1707. commonplace : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye
 1708. commons : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk
 1709. commonweal : beijewendiya giştî
 1710. commonwealth : netewe
 1711. commotion : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm
 1712. communal : civakî, komaleyetî, komelî, sosyal
 1713. commune : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin
 1714. communicable : şewb, dirm, perok
 1715. communicative : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez
 1716. communion : parîkirin, dabeşkirin, beşkirin, levakirin, behrkirin, latkirin, feliqandin, parvekirin, levparî;;hempişkî, tevîbûn, tevlîbûn, beşdarbûn
 1717. communique : danezan, belavok;;teblîx
 1718. commutation : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin
 1719. commutator : şalter
 1720. commute : cihê girtin
 1721. commutual : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî
 1722. comose : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok
 1723. compact : biteql, kesîf;;tîr, sift, giran, girtî, sext, qalind;;ar, sirt;;zêde, gur, boş;;tije, pir;;gir
 1724. companionable : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 1725. companionate : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî
 1726. companionship : hevaltî, hogirtî
 1727. companionway : bnr dan/den
 1728. comparative : kemperî, berawirdî, raberkirî
 1729. compartment : kompartiman
 1730. compass : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn
 1731. compassionate : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm
 1732. compatibility : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet
 1733. compatible : berbihêr, derdbihêr, biaqûbet, bêcir
 1734. compatriot : welatî, hemwelatî, nîştimanî
 1735. compeer : hemsal, hevsal, hevnîr akranlık hemsalî
 1736. compel : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin
 1737. compendium : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase
 1738. compensate : ziyan jibartin
 1739. compete : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin
 1740. competence : ehliyet;;têrîkirin, kifayet
 1741. complacency : dilrihetî
 1742. complain : gazine kirin, gazind kirin, gazinîn, jarîn, gazin kirin, gilî û gazin kirin l/gh di xwe dan
 1743. complaisance : xweşbînî, rêbuwarî, müsamaha
 1744. complementary : temamker
 1745. complex : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m
 1746. complexion : çerm, ten, pest;;berg, cizûbend, derpêç, cîld, celd
 1747. compliable : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim
 1748. complicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 1749. complication : zorayî, dijwarî, çetînayî, zorî, zehmetî;;tengasî, tengî, tengayî
 1750. complicity : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m
 1751. compliment : peyvniwazî kirin
 1752. complot : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî
 1753. comport : radan, tevgerîn;;tev gerîn, tev dan, bizav kirin, xwe tev dan;;rahiştin;;xwe amade kirin, lê xebitîn
 1754. compose : pêk anîn, çêkirin, qewimandin
 1755. composer : Bestekar Kesê ku besteyan çêdike;;awazdaner, bestekar, awaz saz, kompozîtor
 1756. composite : hevedûdanî;;yekgirtî, yekbûyî;;hevedudanî, bihevketî;;pêkhatî kîm
 1757. composition : sehîkirin, tûnîkirin, tevakirin
 1758. compositor : sazker, rêzker;;tîprêz
 1759. composure : tebitîbûnî, hêminî, aramî, sekanî
 1760. compote : xweşav;;xoşav;;şerbetaji pel û qirnê riweka ku wekî zibl tê bikaranîn
 1761. compound : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev
 1762. comprehend : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin
 1763. compression : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin
 1764. compressive : asêker, şidîner, badek
 1765. compressor : kompresor
 1766. comprise : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn
 1767. comptroller : venêr, pişkîner;;muraqib
 1768. compulsion : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî
 1769. compulsory : bêgavî, neçarî, mecbûrî
 1770. compunction : poşmanî, bujmayî
 1771. compute : hesibandin, hesab kirin;;ji xwe re hesab kirin
 1772. con dense : sift kirin, tîr kirin;;ar kirin;;gurayî pê dan
 1773. concave : kov, qer;;koncal, hewdik
 1774. concede : radest kirin, teslîm kirin;;spartin, teslîmî kirin, jê re hiştin, dewrî kirin;;heq dan, gotina rastiyê;;xwe bi dest re berdan, bi dest re çûn radestî kirin
 1775. conceit : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr
 1776. conceive : bi zarû bûn, bi hemîle man, avis man, jê hemîle man, jê avis man, bi hemle gerîn, ber girtin, pê bihurîn
 1777. concentration : civîn, kombûn, berhevbûn, hêwirîn, piçikîn, xirvebûn, cemabûn;;civînçêkirin, pêkanîna civînê;;xwedana hev;;şîşmanbûn, xurtbûn, çêbûn, qelewbûn, zeximîn
 1778. concept : raman, hizir, fikir;;îde;;edinmek bûn xwedî raman, bûn xwey hizir, bûn xwedî fikir
 1779. conceptual : têgînî, rêmanî
 1780. conceptualism : konseptualîzm fel/m
 1781. concerto : konçerto
 1782. concession : pêrgîn;;pejr, qebûl her şey kabulum=min her tiş qebûl e;;pergîn, pêşwazî;;qebûl;;erêdanî, pesend;;taw, têw
 1783. concessionaire : nimînende, niwîner, nimûner, nûner, temsîlkar, nemayend;;timsal;;birîkar, wekîl, niwîner bz
 1784. conchifera : famîleya ajelên qalikdarî zo
 1785. conchy : argo
 1786. concierge : dergevan;;dergevan dîr/n
 1787. conciliate : li ber dilê re hatin, li ber gerîn, ber dilê de hatin
 1788. conciliation : lihevanîn m i kurulu lijneya li hevanînê
 1789. concinnity : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm
 1790. concision : kurtasîkirin, xulasekirin, kurtekirin
 1791. conclusive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 1792. concoct : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin
 1793. concord : lêhatin, pevhatin, lêkkirin, pevkirin, çûna ber hev
 1794. concordance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 1795. concordat : peyman, pevgirêdan
 1796. concourse : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn
 1797. concrescence : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn
 1798. concretion : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî
 1799. concubine : girtin, dadan, radan;;miçandin, miçkirin;;dostik, metres;;malê diziyê
 1800. concupiscence : ı şehwet;;şehwet
 1801. concur : li hev hatin, lihevhatî bûn
 1802. concurrence : guncandîtin, pesend, qaîlî, pejirandin
 1803. concuss : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin
 1804. concussion : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin
 1805. condemnation : lome, lomandin, eyibandin
 1806. condensation : kinkirin, kurtkirin;;kurtasî, ki­nasî, kurtayî, kinayî;;kurtebêjî, kurtenav, kurtek
 1807. condescend : tenezûl kirin, pax kirin
 1808. condiment : îsot;;fîlfîl, hîçhar
 1809. conditional : tomarkirî, qeydkirî;;mercandî, biqeydûşert
 1810. condole : sersaxî
 1811. condom : prezervatif
 1812. condone : deng nekirin, pê xweş bûn;;avêtin pişt guhê xwe, hêviya xwe jê birin
 1813. conductance : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m
 1814. conduction : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn
 1815. conductive : veguhêzer, gihîner
 1816. conduetivity : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m
 1817. conduit : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok
 1818. condyle : loq, parî, puran, loqme
 1819. cone : konî;;qûç, koni mat/m
 1820. confabulate : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin
 1821. confect : çêkirin, xetandin, durist kirin
 1822. confection : amadekirin, hazirkirin
 1823. confectioner : şekirvan;;şekirfiroş;;dukana şekirfiroşiyê
 1824. confederacy : hevgirtin, tivêk, îtifaq;;pevratî
 1825. confederate : hevalbend, pevgirêdayî, sondxwarî, hevbend, hevpeyman, hevgirtî
 1826. confer : bexşandin, qencî kirin
 1827. conference : konferans;;gotar;;konfe­rans, civang
 1828. confession : aşartîş, mukir, îtiraf
 1829. confetti : parçikên kaxizên rengîn ên bîna penesan ku di şahî û baloyan de bi ser serê mêvanan de dikin
 1830. confidant : hemraz, hemsir
 1831. confide : raz der dan, sir dan gotin, sir dan der, gilî dan gotin
 1832. confident : pêewle, pêbawer, xwedîbext, rasper, emîn;;ewle, ewlemend, bîste;;bawer
 1833. confidential : mehrem;;veşar, veşarî, raz;;hemraz
 1834. confinement : girtin, dadan, radan
 1835. confirm : beliyandin, rastandin, teyît kirin, stûvandin, piştikandin
 1836. confirmation : pesend, erêyandin, erêkirin, tesdîq
 1837. confirmative, confirmatory : belge, palpişt, wesîqe
 1838. confiscate : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin
 1839. confluence : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl
 1840. conform : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin
 1841. conformable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn
 1842. conformation : lewn, qeratî, şekil, şikl, eşkêl, êsk;;şekil 11 şekil;;şekl civakî);;şekl;;resm;;awa;;terz wj/n almak şekil girtin
 1843. conformity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 1844. confound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 1845. confrere : hempîşe, hemkar, hemmeslek
 1846. confront : berhingarî kirin
 1847. confutation : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb
 1848. confute : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin
 1849. conge : veqetîn, qetîn, cihêbûn
 1850. congeal : qerisîn;;qerisandin, cemidandin, qefilandin, qerimandin;;efsirandin, sirendin;;rawestandin, sekinandin
 1851. congenial : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn
 1852. congeries : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp
 1853. congest : geremol kirin;;hêwirze kirin;;qelebalix kirin
 1854. congested : xitimandî, ritimandî, devgirtî;;mixeyrî, ketandî, dewixî
 1855. congestion : xitimandîbûn, ritimandîbûn, devgirtîbûn;;mixeyrîbûn, ketandîbûn, dewixîbûn
 1856. conglomerate : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp
 1857. conglutinate : zeliqandin, nûsandin, venijandin, werisandin, pê ve danîn, pê danandin;;dan ber;;avêtin, dagiyandin;;bersiv dan
 1858. congratulate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin
 1859. congregate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin
 1860. congregation : civandin, komkirin;;civan, tevan, berhevî mat;;danhev, hevdan, tevîhevkirin;;bikeyskirin;;topkirin;;berhevî, berhevkirin;;komkirin mat;;çêbûn, xurtbûn;;ragirtin, kêmgirtin
 1861. congruence : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet
 1862. congruity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 1863. congruous : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn
 1864. conic : şûtî;;qûçikî, konîk;;qûç, konî
 1865. conjectural : hezrî, texmînî, eletexmînî, eletexmînkî
 1866. conjecture : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn
 1867. conjoin : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev
 1868. conjoint : yekbûyî;;yekgirtî
 1869. conjugate : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de
 1870. conjugation : kêşana lêkeran, çivana lêkeran
 1871. conjunct : yekbûyî;;yekgirtî
 1872. conjunction : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn
 1873. conjunctive : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî
 1874. conjuncture : buhran, tengezarî
 1875. conjuration : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt
 1876. conjure : riyek jê re dîtin, çareyek jê re dîtin
 1877. conk : poz, difn
 1878. connate : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek
 1879. connatural : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî
 1880. connection, connexion : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat
 1881. connive : xwe li nedîtinê danîn, xwe lê nekirin xweyî
 1882. connoisseur : civat, cemaet;;karzan, pêzan;;ehl;;xwedî, xweyî
 1883. connote : hatin wateya, hatin maneyê, mane jê çûn
 1884. conquest : vekiran, feth, ziftkirin
 1885. consanguineous : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm
 1886. conscientious : biwicdan, xweywicdan
 1887. conscionable : durust;;durist, rast, rastgo
 1888. consecrate : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin
 1889. consecration : weqifkirin;;xwedan
 1890. consecutive : peyrew, paşhatî, peyhatî, xelef
 1891. consentaneous : lihevkirî, lihevhatî, mutabiq;;guncan
 1892. consentient : dilkirî, razî, rezamend, qayîl
 1893. consequent : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man
 1894. consequential : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin
 1895. conservancy : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz
 1896. conservation : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz
 1897. conservative : kevneperest, muhafizekar
 1898. conserve : rîçal, reçel
 1899. considerable : girîng, muhîm;;berketî
 1900. considerate : biraman;;ramandar, hizirdar, xweyfikir;;endîşenak, xembar, bimitale;;têgihîştî, fehmber
 1901. consign : şandin, şiyandin, hinartin;;verê kirin, rê kirin
 1902. consist : jê pêk hatin, jê bi hev ketin, ji pêk hatin
 1903. consistency : aheng;;rikiban, guncanî, gurivan;;lihevkirin
 1904. consistent : hevgirtî, duzgun, rêkûpêk
 1905. consociate : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax
 1906. consolation : dilmini, dilxweşî, teseli, xemrevini, hewtî
 1907. consolatory : dilmînîker, teselîker
 1908. console : dilmînî dan, dilmînî pê dan, teselî kirin, xema revandin, bêhna derxistin, hewtiya anîn, li ber dilê dan, li ber dilê rabûn
 1909. consolidate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev
 1910. consolidation : yekîtî;;yekîne;;tekîtî, tekanî, tekbûn, wehdaniyet;;yeklibî, yekêk;;yekbûn, tifaq;;yekgirtî, hevgirtî, tektî;;qol, zirp;;hevgirtin;;tektî fel/m;;yekmend
 1911. consomme : avdonk, goştav, avgoşt
 1912. consonance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 1913. consonant : dengdar, bêdeng rz/rd
 1914. consort : heval, hogir, embaz;;hempa
 1915. consortium : konsorsiyûm
 1916. conspectus : gelale, pêşnuma;;pêşenivîsar, pronivîs
 1917. conspiracy : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî
 1918. conspirator : kûştinxwaz, suîqestker
 1919. conspire : li hev kirin, li hev hatin, çûn dilê hev
 1920. constable : polîs, polês, kelanter
 1921. constabulary : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî
 1922. constancy : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat
 1923. constellation : birc;;çerx
 1924. consternation : behitîtî, metelîtî, şaşwazî, şepilîtî, heyirîtî, hêtbetî, sersûrî;;şêwîtî, gêjoyîtî
 1925. constipate : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin
 1926. constitute : çêkirin, derxistin rastê, teşkil kirin
 1927. constitutional : tenduristiyî, sihî
 1928. constitutive : Qur'an
 1929. constrain : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan
 1930. constraint : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin
 1931. constrict : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin
 1932. constructive : çêker, çêkirox, duristker;;avaker;;erênî;;hoste, westa, osta
 1933. constructor, -ter : avahîkerî, avadankerî (erkedarê teknîk;;karkertiya avahiyan, înşeatvanî;;avayîker, avadanker;;karkerên avahiyan, înşeatvan
 1934. consuetude : nêrit, sêr, urf
 1935. consul : konsul;;şehbender, konsolos
 1936. consult : şêwirîn;;şêwirin, pê şêwirîn, rawêj kirin
 1937. consulting : rawêj, şêwr, mişêwr, şêwirîn;;şêwirdarî, agahdarî
 1938. consumer : mezêxer, serfkar, birandox, berxwer, berxur
 1939. consummate : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax
 1940. consumption : xeritan, biran;;mezaxî, mezax, mezaxtin, berxwarin
 1941. contagion : perokî, şobayî, têger;;belavbûnî, sirayet
 1942. contagious : şewb, dirm, perok
 1943. contaminate : têdan;;têkil kirin
 1944. contemn : kêmî xwe dîtin
 1945. contemplate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin
 1946. contemplation : ramîn, hizirîn fîkirîn
 1947. contemplative : gut, mitrî, daman, damayî;;xayis, jixweçûyî
 1948. contemporaneous : memdem, hemçax, hemçerx;;hemdem, hemçaxrd
 1949. contempt : giramnegirî, bêhurmetî
 1950. contemptible : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab
 1951. contemptuous : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin
 1952. contentious : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer
 1953. contentment : ray;;qinyat;;qîmpêanîn;;qenaet, bawerkirin;;yeqîn, yeqînî, bawerî, bîr û bawerî, qeneat
 1954. contestant : pêşbaz, berebaz, pêşbir, musabiq
 1955. context : tual
 1956. contexture : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m
 1957. contiguous : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek
 1958. continence : hindazetî, nermbûnî;;xwînsarî
 1959. contingence : miziş, destdan, pêkirin, temas;;pêwendî, têkilî;;behskirin, çêlkirin, lisersekinîn;;çûnehat, gihanî
 1960. contingency : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku
 1961. contingent : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku
 1962. continual : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma
 1963. continuance : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!
 1964. continuation : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!
 1965. continuity : seraqetî, timî, domdan, berdewamîm
 1966. contort : lifandin;;xesandin
 1967. contour : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat
 1968. contrabass : kontrbas;;kontrbasjen
 1969. contraction : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m
 1970. contractive : keş;;terezî, mêzîn, şihîn
 1971. contradict : derewandin, kezibandin, şerandin, tekzîb kirin
 1972. contradiction : nelêtî, dijraberî, dijberî
 1973. contradictory : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast
 1974. contradistinction : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî
 1975. contradistinguish : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 1976. contralto : kontralto;;alto
 1977. contraposition : berhin­garî
 1978. contraption : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî
 1979. contrariety : tersîtî, irnokî, ingirokî, irn;;nelirêtî
 1980. contrariwise : dijane;;berevajî, tersê
 1981. contrary : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 1982. contravene : li hemberî rabûn, li ber rabûn, li dijî rabûn
 1983. contretemps : şelipan, gaf, pot
 1984. contributory : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar
 1985. contrite : poşman, poşîman, peşîman, posîde, bujma
 1986. contrivance : qor, rêz, sazûman, tertîb;;bikeysî;;sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin;;hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel;;tîprêzî, tertîp
 1987. contrive : mezrandin, saz kirin;;venandin;;li hev xistin, bi hev ve danîn, bi hev xistin, monte kirin;;danîn, rast kirin;;ba dan, bar kirin, siwar kirin;;çêkirin;;ava kirin, lê kirin, damezirandin;;înşa kirin;;çeki­lin, sazandin;;gerandin;;lê gerandin, lê çêkirin;;tewirandin, sêwirandin;;kirin serê xwe;;mezin kirin;;sîqilandin, tije kirin;;vegirtin
 1988. controller : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb
 1989. controversial : bikeftûleft, biberberî;;dijwar, zor, çetîn
 1990. controversy : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin
 1991. controvert : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin
 1992. contumacious : rikdar
 1993. contumacy : serkêşî
 1994. contumely : tajang, heqaret
 1995. contuse : qusandin, qusqusandin, kurkusandin, dewixandin, kelpitandin, pelçixandin
 1996. convalesce : baş bûn, pak bûn, qenc bûn, rind bûn;;ri­het bûn, sax bûn, xweş bûn, zinde bûn, berexêr bûn, bi xwe ve hatin, hatin ser xwe
 1997. convenance : şerde, edeb;;rê û dirb, rê û rêzan
 1998. convene : civandin, kom kirin, cemandin, vecemandin, vehewandin, xir kirin, racivandin, top kirin;;berhev kirin, bi hev dan, têk dan;;dan hev, tevî hev kirin;;bi keys kirin;;bi hev xistin;;top kirin mat;;çêbûn, xurt bûn, qelew bûn;;ragirtin, kêm girtin
 1999. convenience : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî
 2000. conventional : bastaniyî, nêrîtî
 2001. conversant : pêzan, karzan
 2002. conversational : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez
 2003. converse : axaftin, peyivîn;;peyiftin, axivîn, xeber dan l/gh qise kirin, şor kirin, şitexilîn, qezî kirin, kelimîn, qal kirin;;jê behs kirin, jê çêl kirin, jê xeber dan, jê axaftin, jê peyiftin, jê mijûl bûn;;pê mijûl bûn, li serê axaftin, li serê mijûl bûn, li serê peyiftin;;xeber dan, qise kirin;;pe­yivîn, qezî ki­rin;;kenîn;;flort kirin
 2004. conversion : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel
 2005. converter : şalter
 2006. convex : kop, qop, konveks mat/m
 2007. conveyance : guhêzan, veguhêzan, guhastin, veguhastin, raguhastin, neqilkirin w
 2008. convince : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin
 2009. convivial : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 2010. convolute : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift
 2011. convolution. : badank, xelîtok, ta;;tewq, tew;;fetlok, fetlanek, çivanek
 2012. convoy : karwan, qefîle, konvoy;;balaban konvoy
 2013. convulse : beşdarbûn, tevîbûn;;beşda­rî, îştiraq sos/m hişkbûn, hişkobiringobûn
 2014. cony : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê
 2015. coo : wîçin, wîtîn, fîtîn, xwendin l/gh ji bo firende, teyr û tûran û kêzikan);;qubîn, qebqeb kirin, qaqibo kirin;;bang dan, xulxulandin, qî kirin, azan dan;;qiştîn, qirîn, qîjeqîj kirin;;deng dan, guvandin;;olan dan, deng vedan;;kirin wîrewîr;;li xwe danîn, çi hebûn gotin;;vereşîn l/gh ötre zem
 2016. cookery : pêjerî, aşpêjî, nanpêjî, xurekpêjî, xwarinpêjî
 2017. cookie : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor
 2018. cooking : pehtin, pijandin;;sincirandin, xcricandin;;gihandin, gihîştandin, kemilandin
 2019. cookout : piknîk
 2020. coolant : sarker, bester, qesar;;sarine
 2021. cooler : sarker, bester, qesar;;sarine
 2022. coon : reşik, zengî;;Eeb
 2023. cooper : şikevkvan, fiçîvan;;şikevkfiroş, fiçîfiroş
 2024. cooperative : kooperatîf
 2025. coopt, co-opt : diyar kirin, vebuhandin, vebuhtin, kifş kirin;;tayîn kirin, tayînî () kirin;;xuya kirin;;eyar kirin
 2026. coordinate, co-ordinate : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev
 2027. coordination, co-ordination : birêzkirin, xistin rêzê, tenzîm;;sererastkirin, rastkirin, keyskirin, xistin rê, rêkûpêkkirin
 2028. coot : tûtika avî, mirîşka avî, henefî
 2029. cootie : sipih;;spî, spih
 2030. coparcenary : pardarî, hevparî;;hevbeşî, hevpişkî, pişkdarî, behredarî, parmendî, behremendî, şirîkî, şirîkatî, şirîkayî;;şirket, kumpanya
 2031. cope : serketin;;bi ser ketin, serfiraz bûn, serefraz bûn, miyaser bûn, serfinaz bûn, bi ser xistin, muwefaq bûn
 2032. copesetic : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê
 2033. copperas : zac
 2034. coppice : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl
 2035. copula : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz
 2036. copulate : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man
 2037. coquetry : naz, alûsî, îşwe, cîlwe
 2038. coquette : bnr yosma
 2039. cor ner : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp
 2040. coral : mircan;;mircan rd mircan
 2041. corbel : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik
 2042. cordial : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 2043. cordon : kordon;;qeytanê pehn, qeseb;;rêze;;kordon erd/m
 2044. coreligionist : hemol, hemdîn
 2045. coriaceous : koselokî, çemlaxî, çermikî, qayîşokî
 2046. coriander : gijnîj;;şemujek
 2047. cork : karok, qarçik kufkarik, fîqeroşk, givkarik karik, kumik, karî, kuvarik, feqîrok fitrik, kivkarik, kakevilk, karkulîlk, kufkar, guhik, kiwark, kiyarek, kiyark, kokevil, kokowark, kivarik;;kimê, fitrik, perpos, kevz;;devik, devgîrk;;patpatok;;mîstanik, çîroka pisîki, zeng;;vir, derew
 2048. corkscrew : tirbuşon
 2049. corky : hişk;;ziwa;;ziya;;zi­wa, bejavî;;hişkolek, hişkûhola, qirûdî;;tisî, xalî;;vala;;tena, rût;;tehm, lezet;;nerewan
 2050. cormorant : dirende, direk, jakaw, bewr, no, dir, wehşînî;;xwînxwar;;tûj;;bikêrhatî
 2051. cornea : gilêne, perdeya çav ant/m
 2052. cornerwise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik
 2053. cornfed : tixis, rebît, liserxwe, bidestûpê
 2054. cornflower : kanêje
 2055. cornice : kornîş;;pozê çiyê
 2056. cornuted : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus
 2057. corny : klişe
 2058. coro nation : merasîma tacwergirtinê
 2059. corollary : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa
 2060. corona : sîwan;;sîwan nt
 2061. corporate : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî
 2062. corporeal : cestî, bedenî, beşenî
 2063. corps : parartêş;;parleşker, baskordû
 2064. corpulence : qelewî, şîşmanî, şîşmantî
 2065. corpus : kuliyat
 2066. corpuscle : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik
 2067. corral : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 2068. corrective : jêbir;;êşbir
 2069. corrector : rastker;;teshîhker
 2070. correlate : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce
 2071. correlative : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de
 2072. correspondence : beranberî, teqabûl
 2073. correspondent : nûçegihan, peyamnêr, peyamnihêr, nûçeguhêz, nûçevan, muxabîr
 2074. corridor : dalan, alûle;;navbir, nêvko, korîdor;;dehliz;;zûla erd
 2075. corrigendum : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd
 2076. corroborant : destekker, piştvanek, deştir
 2077. corroborate : rastandin;;esehî kirin, stûvandin, teqeze kirin, teyîd kirin;;beliyandin, rast dêrandin, piştikandin, rast derêxistin, teyîd kirin fel
 2078. corrode : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin
 2079. corrosion : zengarîbûn, jengaribûn, zenggirtin
 2080. corrosive : kojok
 2081. corrugate : qurmiçandin;;kenloşkî, kenloşkî kirin;;qermiçandin, kevloşkî kirin, gelpiçandin qarçimandin, hincirandin;;flört kirin
 2082. corsac : berşîçeq, karsak
 2083. corsair : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir
 2084. corset : berpişt, piştbend;;suxme, korse
 2085. cortege : kortej
 2086. cortex : qalik, qaşil;;qaçil, qaşûl, qalçik, qaşik, qafik, qeşqelîk, pûr, tûkil, çermik, qaçik, qaqilk;;qemûşk, qerqûş, qemqûş;;tiqal, tûvil;;qertîşk, qamûş bj/n
 2087. cortisone : kortîzon
 2088. corundum : korîndon jeo/m
 2089. coruscate : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan
 2090. corvee : suxre, herewez, olam, pîgarî;;angarya
 2091. corvette : keştîcenga li dijî noqaran
 2092. corvine : qijika reş
 2093. corymb : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot
 2094. cosh : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob
 2095. cosine : kosînûs mat/m
 2096. cosmetic : kozmetîk
 2097. cosmic : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî
 2098. cosmogony : kozmogonî
 2099. cosmology : kozmolojî
 2100. cosmonaut : stêreger;;kozmonot, astronot
 2101. cosmopolitan : kozmopolît;;kozmopo­lît
 2102. cosset : deliqandin, çiliqandin, şaqizi kirin, gewî kirin, bifir kirin, şûmî kirin, sirtikî kirin, alosî kirin
 2103. costive : gîr;;girtin, qevdkirin;;stendin;;qebz, hefsî bj/nd
 2104. costly : biha, bihadar, giran, bihagiran
 2105. costume : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet
 2106. cote : hevşî, hevşîk, hewşe, hevêz;;sîwan;;xale
 2107. coterie : civat, kom, komiçk, zümre;;cure, teşîd, celeb
 2108. coterminous : hemsînor, hemtixûb
 2109. cotter : kilîd, kilîlk, kilîl, mifte, nifte, enexdar;;badek;;komutator fiz;;ki­lîl, kilîlk mzk;;vekirox;;amraz, wesîte
 2110. cotton-picking : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey
 2111. cottonseed : çîkene, dendik, hebik
 2112. cottony : taş kevirê kilsînî;;bipembû, pembûdar, pembûyîn;;heşû
 2113. cotyloid : devê biçûçik
 2114. couch : sedre, dîwan m serwîzad, dara erz, wurz, sedar
 2115. cougar : pûma
 2116. could : can, gan, giyan;;ruh;;şîrîn)
 2117. coulisse : kulîs;;kurtûpist
 2118. counselor : şêwirmend;;rawêjkar, rawêjer, şêwirdar, amojgar;;serperişt
 2119. countenance : rû, rûdên, rûdeyn, sikûm, sûret;;xuyang;;mirûç, mirûz
 2120. counter : beramber;;bersiv;;bervajî;;gerew, bergîdank, dêl, berdêl, berdêlk, bergind, muqabele;;hember, beranberî;;cewab;;bergîdan;;tehsîsat
 2121. counteract : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin
 2122. counterbalance : ewêzî vegerandin, telafî kirin, xelef lê vegerandin
 2123. countercheck : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin
 2124. countercurrent : gerînek, ger;;tiştê ku bêked û hed û bi awayekî nelirê hatiye bidestxistin
 2125. counterfeit : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil
 2126. counteroffensive : berêrîş
 2127. counterpane : rûnivîn, nivînpûş
 2128. counterpart : hemta, hevta
 2129. counterpoint : kontrpuan
 2130. counterpoise : aheng, tewş;;parseng, teraz, denke, deng, mêzîn, hevseng, muwazene;;hevkêşe, hevsengî, takêşî, yeksane, berdenke fiz;;îstikrar;;bnr toplumsal denge
 2131. countersign : parole;;şîar
 2132. countervail : pergînîkirin, pêşewazîkirin;;pêşwazî kirin, pergandin, pêşwazî lê kirin, bi leq de çûn, çûn pêşiyê, çûn pergînê, pêrgînî lê kirin, pergî lê kirin;;têri kirin;;baş dîtin;;bergirî kirin l/gh 5 gerewa danê
 2133. counterwork : li zidê çûn
 2134. countess : kontes
 2135. countless : bêhejmar, bêjimar;;bêqeder, bêhesab, bêhed
 2136. coupe : kûpe;;kase;;kas, kûpa;;badîn, pardax;;kûpa m cure erebeyek e
 2137. coupler : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj
 2138. couplet : riste;;mal;;malik, beyt wj/n
 2139. coupling : baxlema girêdan, bestandin, nûsikandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin
 2140. coupon : kupon;;kûpon
 2141. courier : peyak;;qasid, şandî, kurye;;kur­ye
 2142. court-martial : dadgeha leşkerî
 2143. courteous : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 2144. courtesan : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe
 2145. courtesy : nazikî, nazaket;;hesasî
 2146. courtly : narin, alûs, zarif, olfatûn, racol;;xweş û binukte;;gotinxweş, zimanxweş
 2147. courtyard : hewş, asîtan, turt
 2148. covenant : bendname, peymanname, ehdname, qebale, muqewele hiq;;mehr, nîkah
 2149. coventry : guh pê nekirin, xatir nedan;;lê nenihêrtin, jê xeyîdîn, berê xwe jê badan
 2150. cover-up : veşartin, xefkirin
 2151. coverlet : rûnivîn, nivînpûş
 2152. covert : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar
 2153. coverture : kemn, xêlî, rû, rûber;;ban
 2154. covet : bijîn, qeridîn, dil çûn;;xwezî pê hatin, xwezî pê anîn
 2155. covetous : azwer;;hêrsoyî, hêrsokî
 2156. covey : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî
 2157. cower : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin
 2158. cowhand : kowboy
 2159. cowhide : lêdan, lêxistin;;hingaftin, lê xistin, lê dan, kutan, dakutandin, daqutandin;;şonik kirin;;jentin, hiljenandin;;eç kirin, eh kirin
 2160. cowled : bikumik, bikulik
 2161. cowpuncher : kowboy
 2162. cowslip : gulbihar
 2163. coxa : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m
 2164. coy : nazdar, dilbaz, cîlwedar, cîlwebaz, cîlwekar, îşwebaz
 2165. cozen : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 2166. cozy : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be
 2167. crabbed : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 2168. crackbrained : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif
 2169. cracker : barûd, têz;;şûre
 2170. crackle : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn
 2171. crackling : qirçîn, qirpîn, qiçqiçhin, çirkîn, çeqîn
 2172. crackpot : behît
 2173. crackup : id navçe;;qeda, bobelat;;tifaq, qeza;;daraz, darazîkirin;;erka qazî;;bajarok, şarûçke
 2174. craft : pîşe, sen'et;;sinet
 2175. craftsman : huner, hunerwerî
 2176. crag : qîş, qelaç, terezin, zinar
 2177. cram : dev girtin, xitimandin, stimandin, remilandin;;ritimandin, girtin
 2178. cramp : aciz kirin, zivir kirin, bihna teng kirin
 2179. crampon : medor, mengene, eşkele;;boxesang
 2180. crane : silîng, nuwêl, vînç
 2181. cranium : kilox, qoq, cimcim, kapol, kolîş, cemcem, qepol, qaqot, qaqotê serî, qoqê serî ant/n;;kundirê serî
 2182. crank : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik
 2183. cranny : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 2184. crap : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif
 2185. crape : cawê yektayî
 2186. crapulence : tetirxan, berşoşk
 2187. crass : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 2188. crate : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba
 2189. crater : kortal;;kottal, zûng, krater jeo/m
 2190. cravat : qerewat, stovank, stûkurbend
 2191. crave : berî kirin, hesret kişandin
 2192. craven : tirsonek, newêrek, bizdonek;;tirsok, tirsik, tirsoyî, bêzirav, newêrok, ceban
 2193. craving : bêrî, hesret, keser
 2194. craw : geprûg, sildank, berzik;;berkurk, hêrik, berçêlk, bertûrk, perçîçeq, dengik, pelqeçîçk, pezîzank, karzîdank, çîldank, gepik, gulpik, xilsik, qelpeçîçik;;qirik, gewri
 2195. crawfish, crawdad : bnr kemevit
 2196. crawl : xwe bi erdê re kaş kirin, serzikî çûn, li ser dev çûn, markî çûn;;xuşîn, kişîn, daxuşîn, şûjikîn, xuşilîn, xuşikîn;;xwe tê dan;;bi xwe de kirin, li xwe kirin, di xwe dan;;bi erdê re kaş bûn;;kûçelanî bûn, perişan bûn, şerpeze bûn
 2197. craze : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin
 2198. creak : çirini, çirkini, ziqinî;;sîqînî, qirçîriî
 2199. creamery : şîrxane
 2200. crease : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî
 2201. credential : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz
 2202. creditor : stînkar, stîndar, deyndêr
 2203. credulity : saxikî, heynikî, dilsaxî, dilsafî, safedilî, sadedilî, sînesafî
 2204. credulous : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe
 2205. creed : bawer, îtiqat, îqat;;bawerî, îman, îtiqad
 2206. creek : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m
 2207. crelonne : kreton
 2208. creme : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn
 2209. crenate, crenated : kirtkirî, dirdirkî, dirinek, diranokî, kirtkirtkî
 2210. crenelated : bizereqe, beberqaz
 2211. creole : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col
 2212. creosote : kreozot kîm/m
 2213. crepe : krep m 2 qursik rm
 2214. crepitate : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn
 2215. cress : xamîm, dêjnik, tûzik
 2216. cresset : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n
 2217. crest : kator, şe, pûşî, kimik, ta­rik, katar, xîlok, tac;;lûlik, bilbilik, pîpik, bilbilîlk, pilpilînik, zembûrek;;kenar, koşe
 2218. crestfallen : qutifandî, toqandî, bizdandî, çavtirsiyayî
 2219. cretaceous : bitebeşîr
 2220. cretin : kreten bj
 2221. crevice : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 2222. crew : teyfe, muretebat;;qewte;;koma melaqan
 2223. crib : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin
 2224. crier : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber
 2225. criminality : tawandarî, sûcdarî;;gunehbarî
 2226. criminate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin
 2227. criminology : kriminoloji, tawannasî
 2228. crimp : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m
 2229. crimson : sorereng
 2230. cringe : melisîn, telîn, melistîn, milûs bûn, qincilîn, daw bûn, pirnisîn, qurifîn, termisîn;;qutifîn;;bêhn ketin, nifûz kirin;;kurm girtin
 2231. crinite : bipor
 2232. crinkle : qermiçandin
 2233. cripple : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin
 2234. crisp : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî
 2235. crispate : badekî, fetlokî çivaneyî;;kokelî, goçelî
 2236. crisscross : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik
 2237. cristate : bikator, bipûşî, bikimik, bitarik, bikatar;;bilûlik, bibilbilik, bibilbilîlk
 2238. criticize : rexne kirin, sinarin, pitandin, tenkîd kirin, kritik kirin
 2239. critter : teba, ajal, ajel, rewir, lewir, heywan;;hêywan;;dewar
 2240. croak : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar
 2241. crock : pinc, xarûf, şkevk, çanax;;tevahiya pelên çîçekan ên herî li derve bot
 2242. crockery : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik
 2243. crocus : zeferan
 2244. crone : pîrejin;;dê, pîra dê
 2245. crony : hogir;;qafadar
 2246. crooked : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî
 2247. croon : nûhirîn, newhirin, lûbîn, lobîn;;mirmirandin, miremir kirin, ginegin kirin, pilewil kirin, pilepil kirin, Çimçimandin
 2248. croquette : lopik, kuftik;;kufte, kutilk, kutlik, kifte
 2249. cross-examine : kişandina ber pirsan, kişandin ber pirsiyariyan, kişandin ber îfadeyan, hildan bin pirsan, dan ber pirsan
 2250. cross-eyed : şaş, çavşaş, nixêl, çavnixêl, şehla, çavwir, wir, hewl, qir, şetat;;şaşomaşo
 2251. cross-grained : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 2252. crossbar : zomax, zend, zirze;;qilik, qilqilk;;şipne, kaşan, melû, tapan;;male;;lazimok
 2253. crossbeam : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 2254. crossbreed : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col
 2255. crosshatch : şe kirin;;sehî kirin, se kirin, kontrol kirin;;tirmix kirin;;fatûş kirin;;remî kirin, lê reşandin, lax kirin, lê gir
 2256. crossing : boran, derbasî, derbase, rawiran, bihuran, raboran, derbasbûyîn;;întiqal;;derbasang;;derbasang mzk/m S derbasî
 2257. crossover : pir;;pird;;banî, pira der;;pêwendî;;pirik;;pir sp/m
 2258. crosswalk : bihura peyayan
 2259. crosswise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik
 2260. crotch : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî
 2261. crotchet : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 2262. crouch : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin
 2263. crow : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn
 2264. crowbar : manivela;;qirase, qimaxse, giraste, beraze
 2265. crucible : bote, botik, bûte
 2266. crucifix : darexaçî kirin, selibandin, çarmix kirin, li xaç xistin, li çarmixê dan, li darexaçê xistin, kişandin çarmixan, selib kirin, li çardaxê xistin
 2267. crudity : hetektî, hetkî, bêdebtî, bêartî, bêterbiyetî
 2268. crueial : girîngtir, herî girîng
 2269. cruiser : kruvazor
 2270. crumb : şkeste, firdik;;hewrik, kurtêl, kirtol, firtik, tewş, piçik, piç, bîj, parî, piç û parî, qil;;jêmayî, mîrat;;êzingê hûrkiri
 2271. crumble : wêranî bûn, kambaxî bûn
 2272. crummy : kevne, kelkot;;kevn, kemn, kone;;paşmayî
 2273. crumple : qermiçandin
 2274. crunch : qirçînî, qiçqiçînî, qirpînî, çirkini, çeqînî
 2275. crupper : qûş
 2276. crus : hestiyê birçî, lûlaqa stûr, gîtik ant/nd
 2277. crusade : cîhad
 2278. cruse : cêr, cer
 2279. crustacea : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk
 2280. crusty : wekî çerm e
 2281. crutch : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan
 2282. crux : xala werçerxê
 2283. crypto : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç
 2284. crystal : belûr, kristal;;belûrî
 2285. crystalline : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 2286. crystallize : xuya bûn, diyar bûn, aşkere bûn
 2287. cub : Şêr, Birca Şêr ast/nd
 2288. cubbyhole : çav, dide;;çavî, çavkanî, avzêmk;;kurî;;çavik;;menzel, çavı, qulik, qui;;çavîne, nezer;;movik, monik;;malik;;çaç
 2289. cubism : kubîzm
 2290. cubit : kirtika qemça tîrê ya ku dikeve ji yê kevanê;;sihrik, gezik, gazik, nîşangeh;;gaz;;şakul
 2291. cuckoo : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî
 2292. cuckoopint : qarî, marmaroşk
 2293. cucullate : bikolos, bikuleh
 2294. cucumber : henzel, petîşok, feltîşok;;xiyar, arûf, cehîk;;incare;;kundir rd serbestî
 2295. cud : kavêj, kavik, kayîn, vekayîn
 2296. cuddle : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin
 2297. cudgel : darik, çemik, çogan
 2298. cue : kimê
 2299. cuff : devmil, devê mil, devzendik, qonçik
 2300. cuisine : pêjgeh, şikev, mutbex;;xwarinpêjî
 2301. cul-de-sac : nabos;;bêçare
 2302. culminate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn
 2303. cult : zav, rêol, olrê, mezheb;;doktrin;;feraset, têgih
 2304. cultivate : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin
 2305. culvert : kener, rêav, derav, bestrobar, mecra;;çûyîn
 2306. cumber : kar ketin stûyê;;lê bûn bar, ketin stûyê, bûn bar û ketin stûyê
 2307. cumin : reşke, zîre;;zure, kemyon
 2308. cummerbund : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m
 2309. cuneiform : nivîsa mixî, nivîsa bizmarî
 2310. cunetation : sidinî, xwişîş, dudilî, teredût
 2311. cunt : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 2312. cupbearer : meyger, meygerîn, muxbeçe, araqgêr, saqî
 2313. cupboard : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan
 2314. cupidity : azvverî, çavçilûsî;;hêrs, çavsorî
 2315. cupule : kovik, kumik
 2316. curate : keşiş, keşe, papaz;;keşîş
 2317. curative : darû, derman, arişt, îlac;;ça­re
 2318. curb : fren, rawestek, tormoz;;çirxat
 2319. curcuma : zerdeçal
 2320. curdle : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin
 2321. curettage : kürtaj;;kurtaj
 2322. curia : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz
 2323. curl : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m
 2324. curler : bîgudî
 2325. curlew : qaritika avî, beta avî, mirbaxî, mirebaxe, mirelare, bêkas
 2326. curling : badan;;nûrandin, tewandin;;dibervekirin;;xwequraftin, xwelûsikandin, xwebadan, xwefirikandin, xwelûçikandin, xweloqandin;;jiheqderketin;;çivdana xwe;;jêaverêbûn, libaketin;;xweçivçivandin
 2327. curly : gangilî;;xirpûşk, xurpûşok, xingalok, gungilî, gongilî, dûn, givan, qurmîşk, xingil, ced;;çûr, mêşina çûr;;xesê xurpûşkî
 2328. curmudgeon : tima, timakar
 2329. currant : bnr kuş üzümü
 2330. currency : diravê hazir, pereyê hazir
 2331. curriculum : bnr öğretim programı
 2332. curry : tîmar kirin
 2333. currycomb : mehes;;qeşawî, qeşawug, mas
 2334. cursory : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî
 2335. curtail : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin
 2336. curtsy : serkupî, reverans
 2337. curvature : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn
 2338. curve : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin
 2339. curvy : biteşe;;teşedar, kêrsimdar, bifesal, bikêrsim
 2340. cushion : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej
 2341. cuspid : qîl
 2342. cuspidor : derdana tûkê
 2343. cussword : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr
 2344. custard : xavik;;krema;;toxavk
 2345. custodian : pasvan, nigehdar, segvan, qerewêl, pawan, parêzkar, pasavan, mifirdî;;dizdar, muhafız
 2346. custody : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize
 2347. customary : tamijî, hînbûyî;;tamijîn, hînbûn
 2348. customhouse : gumrik, gumrok;;gumrikxane (cihê ku lê venêrîn û çavdêriya gumrikê ya malên ku dikevin welatekî an jî jê derdikeve
 2349. cutaway : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr
 2350. cutiele : şilh, çermê serîn, epiderm ant;;epiderm
 2351. cutin : kutîn
 2352. cutler : kêrfiroş;;kêrker, kêrsaz;;kêrbir
 2353. cutlet : goştê sirtê;;pîrzola
 2354. cutoff : çolbir, kurterê
 2355. cutout : asîk, reş, reşe, silûet
 2356. cutter : bibir, qesûle, bira;;rêbir;;kêrbir
 2357. cutthroat : stemkar, zalim, xedar
 2358. cutting : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin
 2359. cutwork : fisto;;fisto ot;;tiştê kuji vî qumaşî hatiye çêkirin
 2360. cy : riwîn
 2361. cyanic : şîn, hêşîn;;şînek
 2362. cyanide : siyanur
 2363. cyanogen : kiyanûs
 2364. cybernetics : sîbernetîk
 2365. cycle : dan;;çax serdem;;heyn, heng, heyam, dewr, werçerx, zandûr, xol;;raûnt
 2366. cyclic, cyclical : gerdar, çerxdar, dewrdar, bidewr fiz/rd
 2367. cyclist : bisîkletfiroş;;kesê ku bisîkletan çêdike;;bisîkletsaz;;bisîkletajo
 2368. cyclone : siklon
 2369. cyclopean : gir, girs
 2370. cyclopedia : ansiklopedi
 2371. cylinder : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan
 2372. cynic : kînik fel
 2373. cynicism : kînîzm, sînîzm fel/m
 2374. cypress : bnr servi
 2375. cyprian : Qibrisî
 2376. cyst : porg;;kîsk, kist
 2377. cystitis : sîstît
 2378. cytocyte : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik
 2379. czar, tsar, tzar : çar
 2380. czarevitch : lawê çar
 2381. czarism : çaritî
 2382. dapper : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf
 2383. dapple : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî
 2384. darken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin
 2385. darky : reşik, zengî;;Eeb
 2386. darling : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost
 2387. darn : pîne kirin, perespandin, riqa kirin;;di sûtiyê re kirin
 2388. dart : qamir, qamîş;;çengelê hesinî yê ji bo pê girti­na masiyan;;rim, nîze
 2389. dashing : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 2390. dastard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab
 2391. dative : datîf
 2392. daub : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn
 2393. daunt : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin
 2394. davenport : textebend;;qenepe
 2395. dawdle : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb
 2396. daybook : deftera yewmiyeyan
 2397. daydream : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz
 2398. daylight-savingtime : seata havînê
 2399. daytime : roj, ro;;bi roj
 2400. daze : çav li berê delîn, çav li berê venebûn;;hijmetkar man
 2401. deacon : di filehtiyê de berdestikê keşe
 2402. deadbeat : belaşxur;;miftxur, miftexur
 2403. deadlight : lomboz
 2404. deaf : ker
 2405. dealings : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz
 2406. dean : dekan
 2407. dearth : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m
 2408. debark : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m
 2409. debase : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin
 2410. debatable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik
 2411. debauch : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê
 2412. debauchee : tolaz, jinperest, doxînsist, doxînşil, filîte
 2413. debauchery : gewzgerî, kêfdarî, sefahet;;heng, bezm
 2414. debenture : guhartin, veguherandin, qelaptin, dagerandin;;tehwîl bz/m
 2415. debilitate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin
 2416. debit : zimet
 2417. debonair : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 2418. debouch : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin
 2419. debris : rêjk, pertal;;qirş û qal;;bermayî, dawşêle;;qalik;;bêkêr;;beredayî
 2420. debut : destpêk;;pêşek
 2421. decadence : zewal, tunebûn, hatin tunekirin;;tawan, sûc, qebahet, berpirsî;;xerabûn;;nîvro
 2422. decagram : dekagram, dag mat/m
 2423. decal : danederxistin, daneder;;kaxizê zemqkirî ku mirov bi cihan ve dizeliqîrie û li serê wêne, nivis û tiştên wisa hene
 2424. decaliter : dekalître, dal mat/m
 2425. decameter : dekametre, dam mat/m
 2426. decamp : hesikîn, latimîn, te gerin;;fîsfîsikandin, fîsikandin, fiskirandin, fizirandin, feqizandin, baz dan, fitişîn, fizirin, rafizirîn, feqizîn, çiv dan, terî kirin gurz, dûv kirin qamçî, dûv rep kirin l/bw sıvı yağ rûne şele, done mayî
 2427. decant : valakirin, talkirin
 2428. decanter : şemşaq, qerqef, parç, meşrebe, surehî
 2429. decapitate : stû jê kirin
 2430. decarbonize : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 2431. decare : dekar
 2432. decay : rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn;;hizhizîn;;xeribîn, xera bûn;;kurmî bûn;;qusîn;;dehibîn, hefinîn;;pûç bûn
 2433. decease : wefat, mirin
 2434. decelerate : hêdî çûn, hêdî bûn, danîn, nerm bûn
 2435. decency : hêvotîn, perwerde, terbiye, zîbatî;;şerde, edeb, pir û pergal;;tîr kirin, qalind kirin;;hîn kirin, hînî bar kirin m dezgîn
 2436. decent : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê
 2437. decibel : desîbel
 2438. decided : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 2439. deciduous : demborî, demî, katî, ji bo demekê;;demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, çendemî, miqewet;;têger, perok
 2440. decigram : desîgram, dg mat/m
 2441. deciliter : desîlître, dl mat/m
 2442. decimal : dehane;;dehek, dehyek, dehêk;;dehanî, oşûr, baca dehyekê dîr/m;;dehekî
 2443. decimate : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam
 2444. decimeter : desîmetre, dm mat/m
 2445. decipher : şîrove kirin, manekirin, tefsîr kirin;;tabîr kirin, tabîr lê xistin;;îcra kirin mzk/şn
 2446. decisive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 2447. declaim : bi dengê bilind xwendina berhemeke wêjeyî
 2448. declamation : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê
 2449. declamatory : wurşedar, bişaşaa
 2450. declension : kêşan, kişîn, çivan, tewan
 2451. declination : averêbûn
 2452. decline : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn
 2453. decolorize : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin
 2454. decompose : çareser kirin, hel kirin, safî ki­rin;;çare­ser kirin, hel kirin mal;;helandin, bişivandin;;xwarinek anîn halê xwarinê
 2455. decor : dekor;;dîmen, menzere
 2456. decorate : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 2457. decorative : xemlîner, dekoratif
 2458. decorator : dekorsaz, dekorator
 2459. decorous : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê
 2460. decrement : kêmbûn
 2461. decrepitude : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn
 2462. decrial : lome, lomandin, eyibandin
 2463. decry : lome kirin, şermezar kirin, zem kirin
 2464. decumbent : xwar;;ramedî, ramedandî, ramedayî raketi, vezelandî;;rihiyayî, nihiyayî;;qelaptî, lêqelaptî, wergerandî, wergeriyayî;;derdana avê ya vêl
 2465. decussate : çeprastwarî, çeprastkî
 2466. deduce : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin
 2467. deduct : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 2468. deepen : kûr bûn;;xwe zana kirin;;ji dûr de hatin, ji kûr ve hatin
 2469. deepfreeze : sarincoka ku xurikan di germiyeke pir biçûk de ji xerabûnê diparêze
 2470. deescalate : hindik bûn, kêm bûn;;kâm bûn, sist bûn
 2471. deface : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan
 2472. defacto : bi temamî, bi rastî
 2473. defalcate : li ser pere rûniştin, pereyê ku jê re hatiye hiştin ji xwe re kirin mal;;hesabek li deynê nivisandin
 2474. defame : lekekirin, lekedarkirin;;lekedarkirin p aliyê namûs û hesiyetê ve)
 2475. defeasance : feramoş, îptal;;betal
 2476. defendant : dozlêkirî
 2477. deference : rêzdarî, giramî, îtibar;;gur, bigurêkirin, riayet
 2478. deferent : rêgeh, mahrek mat;;mahrek
 2479. deferential : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar
 2480. deferment : girûkirin, texpaş kirin, paşxistin, paşdeavêtin, taloqkirin, taloqdan
 2481. defiance : berhin­garî
 2482. defiant : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif
 2483. deficient : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik
 2484. deficit : ziyan, zerar, xesar, xesaret
 2485. definition : pênas, terîf
 2486. definitive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 2487. definitude : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn
 2488. deflect : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin
 2489. deflection : averêbûn
 2490. deform : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin
 2491. deformation : kûdî, şehtî, qotbûnî, qopbûnî, qorimî, seqetî;;qeza, tifaq;;qusûr, xeta
 2492. deformity : bêteşeyî, bêteşetî, bêfesalî, bêşêwetî, bêkêrsimî;;amorfî;;kirêtî, nexweşiktî
 2493. defunct : mirî
 2494. defy : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin
 2495. degeneracy : çilvirîş, çilviran, bêslbûn, dejenerebûn, teredî
 2496. degenerate : bêesl;;dejenere
 2497. deglutition : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin
 2498. degradation : daxistan, daşikan, kêmkirin, daxistin jêr, jêderxistin
 2499. degrade : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin
 2500. dehisce : derizîn, terikîn, terk lê ketin, derz lê ketin, şeq lê ketin, şeqaqî bûn;;behicîn, teqîn;;fetiqîn
 2501. dehydrate : hincika derxistin, hemtirka danê, têr lê xistin
 2502. deice : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, ki­zandin;;zêha kirin, xelas kirin
 2503. deification : xwedakirin
 2504. deify : kirin xweda, kirin yezdan
 2505. deign : tenezûl kirin, pax kirin
 2506. deject : xemgîr kirin
 2507. dekaliter : dekalître, dal mat/m
 2508. dekameter : dekametre, dam mat/m
 2509. delate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin
 2510. delectable : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî
 2511. delectation : hez, xweşî;;kêf, xweşî fel;;coşî, xweşî psî/m
 2512. delegacy : qasidî, şandîtî;;sefirî, balyozî;;balyozxane, sefaret
 2513. deleterious : ziyandar, ziyanok, zerarde;;belhizok, muzawir
 2514. deliberate : qestî, bi zanebûn, bi qesdanî, bi zankî
 2515. delicacy : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn
 2516. delicatessen : şarkuterî
 2517. delicious : çijdar, tehmdar, tehmxweş, biçij, biekl, bitehm;;xweş
 2518. delict : tawan, sûc;;cirm
 2519. delimit : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin
 2520. delineate : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin
 2521. delirium : tewşikî, hezeyan;;pesn, beste;;bêhişbêjî psî/m
 2522. deliverance : dan, dayîn
 2523. deliverer : belavker;;distributor
 2524. delivery : filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin
 2525. delphic : layş, lêl, xumam, muxlaq
 2526. delphinium : hezareng;;heyzeran, bambû
 2527. deltoid : sêgoşe, sêkuj, sêguh, sêniçik mat/m;;sêgoşeyî, sêkujî
 2528. delude : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 2529. deluge : tofan
 2530. delusion : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 2531. deluxe : semyandar, ewreng, mirêsdar, şemldar, wurşedar
 2532. delve : lê nihêrtin, lê nêrîn;;lê gerîn, lê pirsîn;;lê kolîn, lê kolandin, vekolandin, gercust kirin, gerderî kirin
 2533. demagogue : demagog
 2534. demarcate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2535. demean : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin
 2536. demeanor : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal
 2537. demerit : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin
 2538. demesne : milk, mal;;welat, erd
 2539. demijohn : şûşeya wekî kûpikan
 2540. demise : neqilbûn
 2541. demobilize : terhîs kirin, berdan
 2542. demography : gelhejmarî, demografî
 2543. demoiselle : keç, qîz, dot;;keçik, qiz, qîzik;;zerî, duxt, duxter doter, dohter;;keçê, qîzê;;qizik
 2544. demoniac : beng, mecnûn;;şeyda, dîn
 2545. demonstrate : peyitandin, selmandin, çespandin, îspat kirin
 2546. demoralize : ji bizav xistin, çokên şikandin
 2547. demount : li parçeya lêk ve kirin
 2548. demulcent : vepesirîner, amoşker
 2549. demur : li ber rabûn, bervê dan, îtiraz kirin
 2550. demure : biaqil, dengnekir, tebitî;;letan;;jîr, zîrek
 2551. demurrage : bnr dan/den
 2552. denarius : dînar
 2553. denegation : mandele, şeran, înkar;;nefiy man/m
 2554. dengue : navê nexweşîneke şobayî
 2555. denial : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb
 2556. denier : hêvrîşim, hevirmîşim, ibrişim, hermûş, ermûş, ebreşûm, herîr, peng, evrîşîm, hevirmîş, qez;;hevrîşmî, hevirmîşî, îbrîşmî
 2557. denigrate : leke lê xistin, lekme lê xistin, lekedarî kirin
 2558. denizen : welatî, hemwelatî, nîştimanî
 2559. denominate : nav lê danîn, nav lê kirin;;navê gotin, nav dan
 2560. denomination : nav;;navdêr
 2561. denote : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin
 2562. denouement : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa
 2563. denounce : agahî dan, xeber dan, haya pê xis­tin, haja pê xistin, xebera pê xistin, hay pê xistin, ilamê pê xistin, ilam dan, xeber gihandin, xeber pê xistin;;şanê bûn, elametê bûn
 2564. denovo : ji serî de, ji nû ve
 2565. dense : gur, kors, himbiz, kulxe, sixlet;;tiştê ku pir hene;;tim tim, zû zû;;bênavber, di hev de
 2566. density : siftî, tîrî;;tîrbûnî, siftbûnî, kesafet;;gurayî
 2567. dent : hilweşan, herîvan, hezan, dehiban;;xirbe, enqaz;;tiştên ku diçin binê avê;;xwardeçûn, çalbûn jeo;;deprasyon psî/m
 2568. dental : diranî rz/rd
 2569. dentate : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran
 2570. dentist : diransaz, diranker, bijîşkê diranan
 2571. dentition : diran avêtin, diran derxistin
 2572. denture : polke;;arik, panik, panika dev, kam, kama dev, remaq, esmandev, xidîk
 2573. denude : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin
 2574. denunciate : rave kirin, îzah kirin;;daxuyanî dan, daxuyandin, daxuyanî kirin, beyan kirin, eyan kirin;;şîrove kirin;;aşkere kirin, esehî kirin, îfşa kirin, diyar kirin;;amaje kirin, îzhar kirin
 2575. deontology : deontolojî
 2576. depend : pê ewle bûn, ewlemend bûn, bawerî pê anîn, baweriya xwe pê anîn, pê îtimad kirin
 2577. dependence : têkilî, pêwendî, eleqe
 2578. depict : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin
 2579. deplete : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin
 2580. deplume : pirtikandin
 2581. deponent : guwah, govan, şahid
 2582. deport : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn
 2583. deportment : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal
 2584. depose : ji text xistin, ji text anîn xwarê
 2585. depositarytory : spardegir, emanetgir
 2586. deposition : ezl, ji peywirê kişandin, ji vatiniyê kirin
 2587. depositor : mudî
 2588. depot : barxane, mereg;;embar, hîser, depo
 2589. deprave : ji rê derxistin;;hiş ji serê kirin, ji serî derxistin
 2590. depravity : xerabî, nepakî;;ewanî, fesadî, gelacî, berhevdanî, bingilte;;bedbîn;;e wan, fesad, gelac, kizû;;hîle
 2591. deprecate : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin
 2592. depreciate : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin
 2593. depredation : şêlînkerî, şêlankerî
 2594. depressant : kemijîner, vepesirîner
 2595. depressed : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul
 2596. depression : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet
 2597. depressive : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş
 2598. deprivation : pêmenî, pêvemenî, bêparî, mehrûmî mehrûmiyet
 2599. deprive : bêpar kirin, mehrûm kirin, mehrûm hiştin
 2600. depurate : zelilandin, palandin, sade kirin, paqij kirin;;tesfiye kirin, feşilandin;;ji holê rakirin, ji navê hilanîn;;dawî li karê anîn
 2601. deracinate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2602. derange : pergala xera kirin, konê danîn
 2603. derelict : mişemir, berdayî, terkkirî, metruk;;xopan, xapûr rd metruke mayî, metruke
 2604. dereliction : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin
 2605. deride : bi riyê kenîn
 2606. derigueur : bêgavî, neçarî, mecbûrî
 2607. derision : tinaza veşarî, tinaza sergirtî
 2608. derivation : resen, esil;;kok, jêderk, çavkanî;;rastî, heqîqet;;rast, heqîqî;;hîm, bingehîn;;di serî de, serê pêşîn
 2609. derivative : piraştî, çêbûyî, peydebûyî
 2610. derive : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 2611. dermatology : cîldiye, dermatoloji
 2612. derogation : biçûkkirin;;biçûkkirin n/m
 2613. derogatory : biçûker
 2614. derrick : maçûna
 2615. derringdo : wêrekî, curetkarî
 2616. dervish : derwêş;;dewrêş, evdal ol/n;;nefsbiçûk;;derdkêş, xemxur
 2617. descant : newa, awaz, selîqe, melodî
 2618. descend : daketin, dagerin, dahatin;;peya bûn, hatin xwarê;;şiqitîn, daşiqitîn, beijêr bûn;;şiqitln;;çûn;;danîn, rûniştin, daketin l/ngh (nizm bûn, hatin halê xwe yê berê;;şikîn;;daxistin, xistin, kêm kirin;;hilweşîn, pelişîn;;lê xistin, şehitîn;;girtin ser, bi ser de hatin;;dagerîn;;kêm bûn
 2619. descendant : nevî, nebîk, torin;;nesi, dol
 2620. descry : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 2621. desecrate : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin
 2622. deserving : hêja, birûmet;;berketî, giranbuha, nirxdar, qîmetdar, bergend
 2623. desiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin
 2624. desiderate : arzû kirin, dilê xwes­tin
 2625. desiderative : daxwaz;;xwestek, dilek, kam, mirad, miraz, niyaz
 2626. designate : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin
 2627. designation : pîşandin, tayin
 2628. desirable : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker
 2629. desirous : bixwestek
 2630. desist : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn
 2631. desolate : wêranî kirin, kambaxî kirin
 2632. desolation : wêranetî, kanbaxî, xopanî, xapurî
 2633. despicable : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye
 2634. despise : kêmî xwe dî­tin, hor dîtin
 2635. despoil : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin
 2636. despond : mirûzi xera bûn, mehd û mirûzi ne xweş bûn, morali xera bûn
 2637. despotism : mutlaqiyet
 2638. destine : terxandin, terxan kirin
 2639. destitute : pêmen, pêvemen, bêpar, mehrûm, medlûn
 2640. destructive : wêranker, rûxîner, tehribkar;;xeraker, xerakirox
 2641. desultory : bêîstikrar, bêaramî
 2642. detective : bnr detektif
 2643. detector : bnr detektör
 2644. detent : tetîk, tilîkêş, destrêjk, ling lşk/m
 2645. detention : nehiştin;;ve şartin, hilanîn;;mehrûmkirin;;asteng bûn, manîbûn
 2646. deter : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin
 2647. detergent : pêşok;;deterjan
 2648. deteriorate : zor bûn, dijwar bûn;;giran bûn, xerab bûn, qelibîn, bêkeys ketin;;bi xwe re girtin lfbw
 2649. determination : wire, cehd, xîret, ezîm
 2650. determinism : determînîzm
 2651. deterrent : pêxilandin, texilandin, jêvegerandin
 2652. detest : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn
 2653. detestation : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî
 2654. dethrone : ji text xistin, ji text anîn xwarê
 2655. detonator : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl
 2656. detour : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan
 2657. detract : kêm kirin
 2658. detritus : mehtî, maşiyayî, mehûbûyî, nûhiyayî
 2659. detrop : zêde;;pitir, bêhtir, zêdetir, herî zêde, herî pir;;pir, zehf
 2660. detruncate : kezaxtin;;kesixandin, peşkandin, dapeşkandin, peştikandin, dapêştin, gezirandin, ade/ada kirin, çipilandin, terişandin, pejinandin, dapitîn, kesaxtin, pejikandin, qiçûl kirin;;kêm kirin, hindik kirin
 2661. deuce : şeytanê kor, qedera bireş
 2662. devaluation : devaluasyon, kêmxistina nirx
 2663. devastate : wêranî kirin, kambaxî kirin
 2664. deviate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn
 2665. deviation : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan
 2666. devilish : şeytankî;;şeytanî
 2667. devilment : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî
 2668. deviltry : sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî
 2669. devious : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê
 2670. devitalize : bêcan kirin, began kirin, bêruh kirin
 2671. devoid : xalî, vala, tenya
 2672. devolution : guhezî, veguhêzî, guhêz, veguhêz, neql;;koç, barkirin;;vegotin, neqlkirin;;tayîn;;werger, zivartin, qelaptin, paçvekirin ji zimanekî din zivartin zimanê xwe);;jibergirtin, kopya
 2673. devolve : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin
 2674. devotion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon
 2675. devout : oldar;;olperwer, dîndar
 2676. dewarflask : termos
 2677. dewy : hêwî, kamçokî, hêmî
 2678. dexterous : destsivik, destçipik, destcerb, destlez, hêzik, çirpdest
 2679. dextrose : glîkoz
 2680. dharma : xwedayî, heqî, heqaniyet
 2681. diabetes : şekre, şekirmizî, diyabet bj
 2682. diabolic ,cal : şeytankî, bi şeytanî
 2683. diabolism : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî
 2684. diacritic ,ical : veqetînerfiz/rd
 2685. diagnose : nasan, teşxîs;;kesandin, teşxîs wj;;êşnasî, teşxîs bj/
 2686. diagram : diyagram
 2687. dialectic,dialectics : diyalektik
 2688. dialysis : kerikirin, felqkirin;;cudakirin, ciyawazkirin, cihêkirin, qetandin, raqetandin, veqetandin;;jihevkirin, terxankirin
 2689. diamond : elmas, almast, lebzîne
 2690. diana : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast
 2691. diapason : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm
 2692. diaper : potê zarokan, paçê zarokan
 2693. diaphaneity : ruhnikî, şefafî, zîlalî
 2694. diaphanous : zîlal, ruhnik, şefaf
 2695. diaphoresis : xwêdan, xwê, xû
 2696. diaphragm : betana zik, perdeya navbirê, diyafram ant;;diyafram
 2697. diarrhea : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel
 2698. diastase : diyastaz
 2699. diastole : diyastol
 2700. dibs : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî
 2701. dichotomy : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast
 2702. dicker : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo
 2703. dickey : berdilk;;ber dilk, bersing, bervang, singebend, sile bend
 2704. dictaphone : dîktafon
 2705. dictate : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 2706. diction : vegotin, derbiran;;gotin;;daxuyan, îfade hiq;;derbirin, îfade/el/m
 2707. dictum : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor
 2708. didactic : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder
 2709. didactics : hînker, dîdaktîk;;zanista hînkeriyê
 2710. didymous : cêwî, cêwîk, hevalcêwî, hevalza, hevzik;;cotik (ji bo mêweyan bot
 2711. dielectric : îzolator
 2712. diesinker : kalibker;;qalibfiroş;;qalibvan
 2713. differ : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn
 2714. differential : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng
 2715. differentiate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2716. diffidence : fikare;;şerm, fedî
 2717. diffident : fediyok, fêhitoyî, şermok, fehîto, şermende rd~
 2718. digest : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase
 2719. digestion : dehm, herz, dehan, herî san, ximaf, givêr, hezm;;pejirin, qebûlbûn
 2720. digestive : aşikî, madewî
 2721. digger : greyder, qirêder
 2722. digit : tilî, tilîk, pêçî, pêçîk;;bêçî;;şivik;;înç (pîvana ku beramberî;;4 mm ye)
 2723. dignify : giramî pê dan, qîmet dan, qedr û qîmet dan, qedr û qîmetê girtin, îtibar dan;;îtibar pê kirin, îtibanr hê anîn, girîngî pê dan
 2724. dignity : biha;;nirx, hêjahî, qîmet
 2725. digress : ji mijarê averê bûn;;ji hedê xwe derketin
 2726. dike ,dyke : xendeq, hendek, kend, xendik
 2727. dilapidate : wêran kirin, xapur kirin, rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xera kirin, perçokandin;;têk şikandin, têk birin
 2728. dilate : fireh kirin, berfıreh kirin
 2729. dilatory : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp
 2730. dilemma : nabos;;bêçare
 2731. diligence : bal, dêhn;;serine, dîqat;;pûte, ihtimam;;hay jê be, diqat be, hişyar be
 2732. diligent : werzîmend, xîretmend, bixîret;;hewldar, xîretdar
 2733. dillydally : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb
 2734. diluent : avçêker
 2735. dilute : bi av kirin;;av dan berê
 2736. diminution : kêmkirin;;daxistin, ihale
 2737. diminutive : biçûker
 2738. dimorphic, phous : duşêweyî, duteşeyî kîm/rd;;bnr iki şekilli
 2739. dimout : tarîkirin;;qemerkirin, qemirandin, qemitandin;;zenûnkirin, zelûlkirin;;ronîgirtin;;reşkirin
 2740. dimple : gövek, xemze, xemse;;awir
 2741. diner : vagon restorant
 2742. dingdong : çors çors
 2743. dingey, dinghy : qeyikeke bibêrik a şer e
 2744. dinky,dinkey : negirîng, nemihîm
 2745. dint : hêz;;şiyan, pertav, mecal, taqet;;quwet, qewet;;zor;;desthilatî;;xurtî, zexmî;;quwet mat;;birh
 2746. dioecious : riweka ku kullîlka wê ya ner û mê di riwekên cuda cuda de hene;;bnr iki evcikli
 2747. diphase : dufazî fiz/rd
 2748. diphtheria : bnr kuş palazı
 2749. diphthong : pevdeng;;dutakî, dudeng, dîftong
 2750. diploid : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot
 2751. diplomacy : diplomasî;;dîplomasî
 2752. diplomatic : dîplomatîk
 2753. diplomatist : dîplomat;;dîplomat mec
 2754. dipsomania : araqxurî
 2755. directorship : gerînendetî, mudirî;;gerînendegeh, meqamê gerînende
 2756. directory : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk
 2757. directress : gerinende, mudir
 2758. directrix : gerinende, mudir
 2759. direful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 2760. dirge : zêmar, şîngerî, mersiye
 2761. dirigible : zeplîn
 2762. dis : bidûrxistin, bidûrxisitn;;derkirin, derxistin, cihêkirin;;biyanîkirin, bêeleqehiştin
 2763. disaccord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf
 2764. disacknowledge : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin
 2765. disadvantageous : ziyandar, zerardar
 2766. disaffect : cemidandin, sar kirin, qerisandin;;lê sar kirin, jê sar kirin, pê sar kirin
 2767. disaffirm : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin
 2768. disagree : ji hev xeyîdîn;;ji hev çûn, dilê hev hiştin, dilê hev şikandin
 2769. disagreeable : nexweş, nexoş
 2770. disallow : destûr nedan, nehiştin, neheliştin
 2771. disannul : feramoş kirin, îp­tal kirin;;betal kirin
 2772. disappear : ji ber çavan winda bûn, qelibîn, xuricîn
 2773. disappoint : dilê xwe êşandin;;canê aciz kirin
 2774. disappointment : ziyan, zerar;;hüsran, dilêşî
 2775. disapprobation : rexne, sinarin, tenkîd
 2776. disapproval : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî
 2777. disapprove : rexnekirin, sinarin, pitandin
 2778. disarm : ji çek kirin, bêçek kirin, ji sîleh kirin
 2779. disarmament : xwejiçekkirin, xwebêçekkirin
 2780. disarrange : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 2781. disarray : bêpergalî, bêsazûmanî, bênîzamî, nerêkûpêkî;;nerêzikîbûn, nenîzamîbûn
 2782. disassemble : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin
 2783. disavow : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin
 2784. disband : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin
 2785. disbelieve : pêneewletî
 2786. disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk
 2787. discard : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin
 2788. discerning : jîr, jîrek, zîr, zîrek;;bîrtûj, zêntûj, hoşmen, hişber
 2789. discernment : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m
 2790. discharge : şelig
 2791. disciple : piştevan piştvan, aligir, layengir, piştgir
 2792. disclaim : destûr nedan, nehiştin, neheliştin
 2793. disclaimer : destjêkişandin, têborîn, ferexet
 2794. disclose : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin
 2795. discolour : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin
 2796. discomfit : têk birin, firidandin, bi bin xistin, kevandin, zora birin, dericandin, jê birin, hoza birin, çira birin, mexlûb kirin;;xwarin;;hatin xwarin;;nûhîn, rihîn, mehîn, maşîn
 2797. discomfort : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî
 2798. discommode : zivir kirin, aciz kirin, tacîz kirin, qilqilandin
 2799. discompose : pergala xera kirin, konê danîn
 2800. disconcert : pergala xera kirin, konê danîn
 2801. disconformity : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî
 2802. disconnect : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2803. disconsolate : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar
 2804. discontent : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî
 2805. discontinuanceation : qutbûn, qotbûn, qetbûn, jêbûn;;rehtbûn;;qusîn, pizirîn;;sekinîn, danîn;;çikîn, miçiqîn
 2806. discontinue : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin
 2807. discontinuity : navber, navbeyn
 2808. discontinuous : bêdom;;bêdewam, berdewamneker;;bêdewamî, bêdomî, berdewamnekerî
 2809. discord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf
 2810. discordant : hember, dij, pêşber;;raber, rûber, rûkal, bergene, fêz;;a1 hêl;;haf, pêş, bal, hizûr;;dijber, muxalîf;;ber;;gerew, bergîdan, muqabil;;jê re, ji bo;;berdestî, nêzikî
 2811. discotheque : dîskotek;;dîsko, diskotek
 2812. discount : bnr îskonto
 2813. discountenance : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb
 2814. discourage : çavê tirsandin, çavtirsî kirin
 2815. discourteous : nenazik, bênezaket
 2816. discredit : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn
 2817. discreet : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî
 2818. discrepancy : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî
 2819. discrete : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe
 2820. discretion : kubarî;;kibarî, xweşmêrî, ciwanmêrî, ciwanikî
 2821. discriminate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2822. discriminating : veqetînerfiz/rd
 2823. discrimination : cudayî, cihêtî, ferqî
 2824. discursive : hevnegirtî, bêinsîcam;;bêserûpê
 2825. disdain : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr
 2826. diseased : nexweş nesax, bîmar;;nexweş;;zigurd, bêpere
 2827. disembarrass : hêsa kirin, dilê rihet kirin, bêhna derxistin
 2828. disembogue : herîkandin, darijandin, şûşikandin, lîzikandin, darêştin
 2829. disenchant : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin
 2830. disengage : têkiliya xwe jê bi­rin, pêwendiya xwe jê birin, eleqeya xwe jê birin
 2831. disentangle : serbest berdan
 2832. disenthrall : serbest berdan
 2833. disesteem : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî
 2834. disfavor : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî
 2835. disfigure : kirêt kirin, sik kirin, zist kirin, şoret kirin, kereh kirin
 2836. disgorge : vereşîn;;verşîn;;red kirin;;dan der;;kela xwe pê de hêdî kirin
 2837. disgrace : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd
 2838. disgruntle : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin
 2839. disguise : veşirîn, xwe veşartin, xwe xef kirin;;jê veşartin
 2840. disgust : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî
 2841. disharmony : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn
 2842. dishearten : ji bizav xistin, çokên şikandin
 2843. dishevel : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin
 2844. dishonest : bênamûs
 2845. dishonesty : bênamûsî
 2846. dishonor : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd
 2847. disillusion : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin
 2848. disincline : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin
 2849. disinfect : dezenfekte kirin, bêmîkrop kirin
 2850. disingenuous : fênek;;kone, xasûk, qurnaz, lepek
 2851. disinherit : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin
 2852. disinter : ji kar avêtin, ji kar derxistin
 2853. disinterest : bêalîtî, bêhêlî, bêlayi, bêlayeni alînegirî, lnyennegirî, bêalîbûn, bêhêlibûn
 2854. disjoin : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2855. disjoint : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2856. disjunct : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe
 2857. disk, disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk
 2858. dislocate : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 2859. dislodge : hatin kişandin;;bar kirin, mal birin, koç kirin
 2860. disloyal : bêwefa, bêxêr
 2861. dismal : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul
 2862. dismantle : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin
 2863. dismay : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin
 2864. dismember : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin
 2865. dismount : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin
 2866. disobedience : serkêşî, bêgurî, bêîtaetî, bêemrî
 2867. disobey : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin
 2868. disoblige : xatirê şikandin, xatir nedan, dile hiştin
 2869. disorder : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî
 2870. disorganize : pergala xera kirin, konê danîn
 2871. disown : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin
 2872. disparage : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn
 2873. disparate : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng
 2874. disparity : newekhevî, neyeksanî
 2875. dispassionate : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf
 2876. dispatch : şandin, hinartin
 2877. dispel : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin
 2878. dispensation : belavkirin, feşkilandin, felişandin, feşilandin, xilxilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, feşilkirin;;belakirin, parkirin;;belawelakirin, axmetaxm kirin, tarûmarkirin, tertûbelakirin;;pelaştin;;fesxkirin;;xerakirin
 2879. dispensatory : kodeks
 2880. dispersal : belavbûn, belabûn, xilxilîn, pelişîn, felişan, feşkilîn, ferikîn, faşilbûn, feşilîn, teriqîn, axmebûn;;jevbelavî, jevaxmebûn, jevbelavbûn lşk/m
 2881. disperse : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin
 2882. dispirited : bêkêf, pozxîn;;bêgewz, bêmehde, gûms
 2883. displace : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin
 2884. displease : xeyîdandin, heridandin, silikandin, sû xistin, tîzikandin, enirandin
 2885. displeasure : kêfnexweşî, nedilşadî, dilnexweşî, nememnûnî, sekala
 2886. disport : lîstin, leyîstin;;veleyîstin;;pêlîstin, pêleyîstin;;hejikîn, leqîn
 2887. disposal : pergal, sazûman;;nîzam;;rêkûpêk, serûber;;pîr û pergal, tertîp;;sîstem, rejîm;;sazûman sos;;hacet û macet;;tevn;;kok, akort mzk;;dek, delk, şek, rîp, fen
 2888. dispossess : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin
 2889. dispraise : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn
 2890. disproof : birîndarî;;pûçkirin
 2891. disproportion : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî
 2892. disproportionate : bêrêje
 2893. disprove : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin
 2894. disputable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik
 2895. disputant : gengeşîker, nîqaşker
 2896. disputation : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin
 2897. disqualification : bêrayetî, bêselahiyetî
 2898. disquiet : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin
 2899. disquisition : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez
 2900. disregard : sersarî kirin, xemsarî kirin
 2901. disrelish : kerixîn, kerihin, bîz, bîzanîn, ikrah, hîlet
 2902. disrepair : xwedînekirin, nexweytîkirin
 2903. disreputable : bêqedr, bêqîmet
 2904. disrepute : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî
 2905. disrespect : giramnegirî, bêhurmetî
 2906. disrobe : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin
 2907. dissatisfy : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî
 2908. dissect : li parçeya lêk ve kirin
 2909. dissemble : veşartin, nepandin, nepenî kirin, xefkirin;;jê veşartin
 2910. disseminate : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin
 2911. dissension : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf
 2912. dissent : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin
 2913. dissepiment : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc
 2914. dissertation : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez
 2915. dissever : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn
 2916. dissidence : berhin­garî
 2917. dissident : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif
 2918. dissimilitude : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî
 2919. dissimulate : durûtî, bincamîtî
 2920. dissipate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin
 2921. dissolute : bêsinc, bêxlaq;;nehêvotî, xûy nepak, bêterbiye
 2922. dissolution : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin
 2923. dissonance : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn
 2924. dissonant : bêaheng, bêpergal;;bêbezm
 2925. dissuade : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin
 2926. dissymmetry : hevnenêrîtî, nesîmetrîkî mat/m
 2927. distaff : teşî
 2928. distasteful : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş
 2929. distemper : cirnexweşî, bêcirî, serkêşî, xûynepakî, cirxerabî, arûnîtî, bêxulqî, tebîetnexweşî, exlaqnexweşî
 2930. distend : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin
 2931. distich : riste;;mal;;malik, beyt wj/n
 2932. distil : parzûn kirin, dakkirin
 2933. distinctive : veqetînerfiz/rd
 2934. distingue : raser, raserîn, sergewar, ser;;serdest, berter, di ser re
 2935. distinguish : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin
 2936. distort : şewişandin, tewişandin, şaşomaşo kirin;;serobino kirin, berevajî kirin
 2937. distract : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin
 2938. distraught : Matmayî, şaşwaz, behitî
 2939. distrust : guman kirin, gumana çûn, şik birin
 2940. disturbance : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn
 2941. disunion : dubendî, hengerî, nahenf, gelacî, bêaqûbetî, nifaq
 2942. disunite : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin
 2943. disunity : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî
 2944. disuse : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin
 2945. dither : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî
 2946. dittany : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot
 2947. ditto : baneşan, bangok, nişkok
 2948. diuresis : ê ku mîzê zêde dike
 2949. diurnal : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin
 2950. diva : primadonna
 2951. divagate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn
 2952. divaricate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî
 2953. dive : noqîn;;noq bûn;;ketin, tê ketin;;xêreve bûn, mitrî bûn, daman, gut bûn, ji xwe ve çûn, nuqmî () bûn;;xayis ketin;;hênijîn, di xew re çûn, bi xwe de çûn;;noqî kirin, xwe avêtin pê;;bi serî bûn, mişefl bûn
 2954. diver : noqav;;noqar, noqkar, xewas, qewas, binavger;;destdirêj
 2955. diverge : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn
 2956. diverse,divers : mixrik, zid;;têvel, muxtelif
 2957. diversify : çeşîtdarî, curbicurî, çeşîddarî, biçeşîdîtî, çendetexlîdî
 2958. diversion : daherîzandin, averêkirin, xericandin, çepandin, jirêderxistin, jirêkirin;;berevajîkirin
 2959. diversity : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî
 2960. divert : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin
 2961. divertissement : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê
 2962. divest : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin
 2963. dividend : dabeşbar, berpar, dabeşkiraw mat/m
 2964. divider : pergel, pergar mat/m
 2965. dividual : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe
 2966. divination : kehanet;;mirwa
 2967. divisive : dabeşker, parveker mat/m
 2968. divisor : dabeşker, parveker mat/m
 2969. divorce : hevberdan;;filîtin;;valabûn, rihetbûn
 2970. divulge : aşkere ki­rin, faş kirin, îfşa kirin
 2971. divvy : par, pay, beş, behr, pişk, pêşk, damistong, xurd;;pay mat/m
 2972. dizzy : nelixwe, nelihev;;gêj, gêjok, gêjik, sergêj, sersam, gêjoyî, keregêj, seme, sersom, sersurman, hêbeti, mendehoş, medxoş, wale
 2973. dobbin : bergîr;;belgîr, bargir
 2974. docile : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim
 2975. dock : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz
 2976. docket : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase
 2977. doctrinaire : teorik, nazarî
 2978. document,documentary : pelik;;pel, belge, dokuman
 2979. documental : bi pelik;;belgewar, dokumanter
 2980. dodder : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman
 2981. doff : qewitandin;;defa ji xwe kirin, ji xwe dûr xistin, ji xwe dûr dan, qetha ji xwe kirin;;ji stûyê xwe kirin
 2982. dogged : rikdar
 2983. doggish : we­kî kûçikan, mîna segan
 2984. doggone : baneşan, bangok, nişkok
 2985. doggy,doggie : bocîk
 2986. dogmatic : dogmatîk fel
 2987. dogmatism : dogmatîzm;;dogmaparêzî, dogmatîzm fel/m
 2988. dogtired : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî
 2989. dogtooth : qîl
 2990. doings : saz, sazbar
 2991. dolce : şîrîn, şêrîn;;xweş;;şîranî;;bi xweşikayî
 2992. doldrums : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet
 2993. dole : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq
 2994. doll : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik
 2995. dolly : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik
 2996. dolman : lefandin, pêçandin, alalandin;;marok, ragirtin;;cureyek kincê bervekirî ku li ser cilan de tê wergirtin
 2997. dolt : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil
 2998. dome : kumbet, qub;;qube, gûmez, gumbet;;qab, kemerî
 2999. domesday : roja piştdawiyê, roja qi­yameta
 3000. domesticate : kedî kirin, malofî kirin, ma­mirî kirin, kehî kirin
 3001. domicile : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat
 3002. dominance : karbidestî, raye, selehiyet
 3003. domination : fermanrewatîkirin, hikmkirin;;hikmdan, darazdan
 3004. domineer : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî
 3005. dominion : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor
 3006. dominium : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar
 3007. donjon : birc;;çerx
 3008. doodad : cînciq, monk morîkan, xiştik miştik
 3009. doodle : reşkirin, resîtkirin, xêzkirin, çizûviz;;reşnivîs;;gelale, muswede;;leke, serhevdî
 3010. dormant : tevizandî;;nermijokî, nermûsankî, tiral
 3011. dormitory : malnivînk, hîştêr, siyer, nivîngeh;;razanxane, xewxane, xewgeh
 3012. dormouse : dormişk
 3013. dosage : dozaj
 3014. dosser : zembîl;;edil, qatûf, sevî, sakar, qufe, selik, qufik;;qorik ant/m;;qufe| selik
 3015. dotage : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn
 3016. dote : li ser mirî bûn, bi ve bûn, miriyê bûn, ruhê li serê çûn
 3017. dotty : xalxalkî, deqdeqkî, deqdeqî, pitpitokî;;binuqte, bixal
 3018. doublet : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk
 3019. douce : sergevez, waqur, giran
 3020. douche : şiringa, şirinqe;;enjektör
 3021. doughnut : çavdêrikirin, çavnêrîkirin;;patîle, nanê sêlê, nanêpişêfkê;;avkî, şilekî, şilik
 3022. doughty : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur
 3023. douse : xwe di avê de kirin;;noqî avê bûn, newqî avê bûn, binav bûn, noq bûn
 3024. dovetail : peresêlke, hechecik, hecîreşk;;hechecok, dûmeqesk meqesork, pilsteng, qemeqûçik, çoleke, dubîra, dûvmeqesk, xecxecok;;darê çiqulî yê ku sirniya erebeya ga û teker bi hev ve girê dide;;hekîmê sextekar ê ku xwedêgiravî çavên ku ewr bi ser de hatiye baş dike
 3025. dowdy : derbider;;derbeder, derodero, şeqîdeqî
 3026. dower : drahoma
 3027. downbeat : bedbîn;;reşbîn
 3028. downcast : xemgîn, xembar, xemgîr, xemdar, melûl, berketî, pozxîn
 3029. downers : kemijîner, vepesirîner
 3030. downfall : bipaşketin, paşketin;;paşketin biy;;berexêrbûn;;vekişîn, paşvekişîn, ricat
 3031. downhearted : xemgîn, xembar, kiz, zelûl;;bedbîn
 3032. downhill : derbejêr, berbijêr, serejêr, serbijêr, beijêrek, sernişûv serberjêr
 3033. downpour : tavî, tavtavî, pêtî, rêjne, rêjnebaran, raş, çiloyî, tavan
 3034. downright : sax, sehî, sihê, bitûnî, tûnî, temamî;;tewaw, temam, nekêm;;tamam, rast;;serçavan, baş e;;êêê, ê wele;;ê, êê
 3035. downthrow : hilweşandin, hilşandin, rûxandin, herîfandin, pelaştin, pelişandin, remandin, hedimandin, herîftin, felişandin, herîşandin, roxandin, xirandin, xarkirin, fersandin, hurçandin, xerimandin, zerzilandin;;wergerandin, qelabtin, qulibandin;;xwarkirin;;mehfkirin;;kirina stûyê;;danîn;;tewirandin, nikisandin
 3036. downtoearth : hişwer, hoşwer, maqûl, aqitane;;bimantiq;;guncan, baş;;xuyakirî, diyarkirî
 3037. downtrod : stembar, berstem, stemdîde, mezlûm;;dengnekir, feqîr
 3038. downward,downwards : berjêr
 3039. dowry : rihel, cihêz, gîz, bavanî, cêz
 3040. doxy : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe
 3041. doze : kêse;;qutebir, çolbir, çolebir, kurterê i kestirme yol riya qutebir;;kurtasî, bi kurt, bi kurtahî;;şerbeta tîr
 3042. drab : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe
 3043. drabble : şêlo bûn
 3044. drachm : dram
 3045. draconian, draconic : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim
 3046. draconic : wekî ejdehayekî
 3047. draft , draught : firarê leşkerîyê, qaçaxê eskeriyê
 3048. drafting : sêwirandin, tesewir kirin;;niqirandin
 3049. drafting , draught : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin
 3050. drag : kaş kirin, xij kirin, xirikandin, xijiqandin, xişikandin;;meşîn;;dan ber xwe, dan pêşiya xwe;;dewam kirin, dom kirin
 3051. draggle : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin
 3052. dragoman : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk
 3053. dragoon : tehde lê kirin, eziyet lê kirin, azarde dan, cincirandin, çizirandin, hincirandin, zêrandin
 3054. drain : hekoke vedan, hekoke lê xistin;;erx vedan
 3055. drainage : palîn, parzinîn, dawerivan, sefîn, nisilîn, dawerivîn, werivîn, dapelîn;;kişîn, xweberdan;;xweqelizandin;;melûlbûn;;xwelûsikandin, xwequraftin, xwebadan
 3056. drainer : mevsik, safok, safaye, parzûn;;palavte, palan;;makêş, filtre;;şirşirk
 3057. dramatic : livdar, livok, bizavdar, bibizav, tevgerdar, bihereket;;çipik, çist, çalak, çipçipok
 3058. drastic : tund, qurs, dijwar, çetîn;;lezdar, lezgîn, bilez;;aşirî
 3059. drat : baneşan, bangok, nişkok
 3060. drawer : berkêşk, çavik, dexîl, dexîlok;;sindoq, sindoqa gewheran
 3061. drawing : hêlkêşan, xêzkişan, xetkêşan mat/m
 3062. dread : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade
 3063. dreaded : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 3064. dreamy : wekî xewnê şevan
 3065. dreary : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş
 3066. dredge : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî
 3067. drench : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin
 3068. dressing : poşandin, lêkirin
 3069. dressy : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf
 3070. dribble : dilop kirin, çilkîn, niqutîn;;çilk kirin;;tekepcke nekirin çûn cihekî
 3071. dribblet : piç, hin, weş;;bnr bir nebze
 3072. drift : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m
 3073. drill, drilling : bnr diriksel cureyek qumaşê pembûyî ku di çêkirina gomlek û şelteyan de tê bikaranîn
 3074. dripping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin
 3075. drivel : tewşikî kirin, tewş peyîvîn, tewş xeber dan, tewşomewşo xeber dan, tewşikmewşik xeber dan, ji tewşan xeber dan
 3076. drizzle : xunivîn, hûrhûr barîn, baraneke bi xunav hatin
 3077. droll : ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê;;ecayîb;;qerfok, qeşmer;;pêşkenî
 3078. drollery : pêkenî, pêkenîn, pêkenok, kenawerî, mizah
 3079. drone : kimê, parazît;;kurtêlxur, kurtclx wer, muftexur, mijoxwer, parîxwer
 3080. drool : av ji devan kişiyan, av bi devê ketin, av ji devê çûn
 3081. droop : ji hêz ketin, ji qewet ketin, ji pertav ketin, ji taqet ketin
 3082. dropping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin
 3083. dropsy : tîltîloktî, qarçîloktî, çirmaqtî, qirûdîtî
 3084. dross : gihûr, giwûr, malmişt, toz û tibar, qirş û qal;;pespaye
 3085. drought : ziwayî;;hişkayî, hişkî, sixre, meh­teşî, hişkesalî
 3086. drove : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde
 3087. drover : têcir;;xortê ku ji bo xizmetên dewletê wekî berendam li serayên Topkapi, Gala­ta û ıbrahim Paşa dihatin hêvotin
 3088. drown : noq kirin bin av kirin;;xewirandin;;noqandin, noq kirin, xerq kirin, bi nav kirin;;îflas kirin, winda kirin;;jê axaftin, jê xeber dan;;hetikandin, lewitandin, peti­xandin, herimandin, hesikandin, cirisandin;;edem kirin, mehf kirin;;tê re kirin
 3089. drowse : hênijîn, pirnijîn, dapirnijîn
 3090. drowsy : xewîn, xewarî, xewokî;;xilmaş, xirmaş, ximaş, çavlixew
 3091. drub : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin
 3092. dual : du libi, dumend;;dumend (di leyîstikên mina is­kambil;;du alî, du hêlî;;duo mzk;;du kes
 3093. dualism : cez­ve cezweyê duhanî;;dubendî;;duyatî, duyîtî;;duhêk;;duhanî, duwani, dulibî
 3094. dub : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn
 3095. dubious : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik
 3096. dubitation : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe
 3097. duce : fermandar, salar;;fermander, serdar, komandar, komutan, fermode, fermûde
 3098. duchess : duşes
 3099. duchy : welatê ku di bin rêveberiya dukekî de ye
 3100. duck : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr
 3101. duckweed : kevze, kefzer
 3102. ducky : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost
 3103. ductile : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze
 3104. dudgeon : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb
 3105. duenna : perwerdekar, murebiye
 3106. dues : barbû, aîdat;;aîdat
 3107. dug : çiçik, memik, bostan, bistan, pêsîr;;guhan, hingil;;girêş, guhandîr;;bnr emcek, emcik
 3108. dulcet : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm
 3109. dulcify : serkut kirin, tepeser kirin;;kemijandin, vepesirandin, amoş kirin, aramoş kirin;;razî kirin, nerm kirin;;aş kirin, haşt kirin
 3110. dulcimer : sentûr
 3111. duly : têr baş, tam bi heq
 3112. dumfound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 3113. dummy : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik
 3114. dump : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin
 3115. dumps : xemgînî, kovan, kewgirîn, hizn
 3116. dumpy : cûre, kinik;;esûsekî, kurûsekî, kurkupe, huldumhuldumî, bûcirkî
 3117. dun : qemer, esmer
 3118. dungeon : zîndan, zindan;;taristan, şevreş
 3119. duodenum : rûviyên diwanzdehgirê
 3120. duologue : diyalog;;gotûbêj, guftûgo;;lihevkirin, lêkhatibûn
 3121. dupe : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 3122. duple : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot
 3123. duplex : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot
 3124. duplicate : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk
 3125. duplicity : durûtî, bincamîtî
 3126. durability : tirûşdarî, qewînî, metanet
 3127. durable : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî
 3128. durance : girtîtî, ragirtiti, tewqîfkirîtî
 3129. duress : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî
 3130. dusk : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê
 3131. dustpan : kulxane, fereş
 3132. dusty : bitoz, bixubar, tozgirtî
 3133. dutiful : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar
 3134. dutyfree : bêgumrik;;gumriknedayî
 3135. dwarf : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî
 3136. dwell : lê man, lê mniştin, lê bi cih bûn
 3137. dweller : kes;;şcxs
 3138. dwelling : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat
 3139. dwindle : piçûk bûn;;biçûk bûn;;civitîn, quncisîn
 3140. dyad : du, dudo (II;;n;;dudo
 3141. dynamic : felît, çalak;;dînamîk;;dînamîk fel/rd;;zînde, livdar
 3142. dynamite : dînamît
 3143. dynamo : dînemo
 3144. dynamometer : dînamometre, hêzpîv
 3145. dynast : fermandar, ferwerdar, ferwermend, hikumdar
 3146. dynasty : xanedan dîr/nd;;malmezin, xanedan;;camêr
 3147. dys : tengavî, tengî, tengayî, nerihetî;;zor, dijwar, çetîn, zehmet;;divê, pêwist, hewce, mecbûr;;pest, pêkutî, kötek;;bi zorekê, bi zorê
 3148. dysentery : dizanteri
 3149. ear(1) : guh;;guhçik;;go, goş, guçik;;guhik, guÇik mzk;;guh n gundiyê Rûs û zengin
 3150. ear(2) : seridîn, silm girê dan, sinbil girtin, serî tije kirin, şonik girê dan
 3151. earnest(1) : giran, tewa;;rast, rasteqîn, cidî;;jidil;;saxlem, pêewle;;girîng, mihîm;;ji dil
 3152. earnest(2) : peşînat, pêşinî;;bêh, bey, gewerek, behî/bêhî
 3153. earth (1) : pêşkêşî, derpêş, berpêyî;;ragihandin, vegotin m ber, berayî, fırehî zemîn, rûzemîn, erd, rûyê erdê arzanî berkî, beraykî
 3154. earthenware : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik
 3155. ease (1) : serbesti, azadî
 3156. ease (2) : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê
 3157. easiness : hêsanî;;asanî, asayî, hêsayî, rihe­tî;;rihetî, konfor;;qewet
 3158. easy (1) : hêsan;;asan, sanayî, hêsa, rihet, sivik;;hêsanî, asanî, sivikahî
 3159. easy (2) : bi rihetî, bi hêsanî
 3160. easygoing : sernerm
 3161. ebony : ebenûs
 3162. ebullient : sergerm i bo kesan);;fûriyayî, fûrandî;;rabûyî;;pirole, pir zêde;;seylav, sêlav m taşkınca bi piroleyî, bi aşirî h/nd
 3163. ebullition : kelîn, kel, kelmijîn, kelijîn, hilkelîn, bilbiqîn, belbeqîn;;cebirîn;;derbûn, zayîn
 3164. ecaudate : bêdûv, bêdûvik, bêboç, bêboçik, bêqemç, bêqemçik, bêdoçik, bêteri
 3165. ecclesia : cemaet;;qefle, qewte;;civat
 3166. echo (1) : lasaker, zehrker, remzker, teqlîdker;;zarîker, zarveker
 3167. echo (2) : şewq dan;;aşkere bûn, diyar bûn
 3168. eclat : çepik
 3169. eclipse : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin
 3170. ecstasy : weed
 3171. ecumenical : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî
 3172. eczema : mayasil, egzama;;bawesîr
 3173. edacious : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek
 3174. eddy : germek, ger, gerek, gergerînek, gêjik, girdav, avger, xerqe erd/m;;xeter, nakxemlandina girift as
 3175. eden : bihuşt, çenet
 3176. edentate : bêdiran, bêdidan
 3177. edgeways, edgewise : rexkî, teniştkî, rexrexkî
 3178. edging : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek
 3179. edgy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî
 3180. edible : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar
 3181. edict : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 3182. edification : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;xwedîkirin, mezinkirin;;hilberandin;;hêvotin, perwerdekirin
 3183. edify : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin
 3184. edit : li hev anîn;;nivîsandin
 3185. editor : daner, nivîskar, pirtûknivîs, kitêbnivîs
 3186. editorial : serbend, sergotar, benda sereke
 3187. educate : hêvotin, perwerde kirin, şerde kirin, terbiye kirin, zîbade kirin
 3188. educe : birin serî, sergihayî kirin, ser girtin
 3189. eel : marmasî
 3190. eerie, eery : ne xalî
 3191. efface : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin
 3192. effectual : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar
 3193. effectuate : bi cih anin, kirin;;icra kirin mzk
 3194. effeminate : jinane, jinwarî, jinankî
 3195. effervesce : kef dan;;kefdan 2 kefdan, kef pê ketin;;kela ra­bûn, hêrsa rabûn
 3196. effervescence : pişpişan, pişpişîn, pimpişîn, hilpişîn, kişkişîn, poxpoxîn, qepişîn;;hilhatin, rabûn;;zêdebûn;;zifirîn, werimîn, nepixîn, perçivîn, nixifîn;;gijbûn, gijgijîn belbûn;;pûrtikîdan, pirtikîdan;;balondan, perik, pelqikdan, perikdan (ji bo perik
 3197. effete : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî
 3198. efficacy : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet
 3199. efficiency : ehliyet;;têrîkirin, kifayet
 3200. efficient : ehîl, biehliyet
 3201. effigy : peyker, kelwaş, heykel, hîkel
 3202. effloresce : çîçek vekirin, kulîlk vekirin, kulîlk dan
 3203. effluence : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran
 3204. efflux : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran
 3205. effrontery : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî
 3206. effulgence : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam
 3207. effusive : dilcoş, coşdar, coşbûyî
 3208. eft , eftsoon : pir di ser de derbas nebû, zêde neajot
 3209. eg : wekî mînak, mîna ku, weka ku, wekî nimûne, her wekî, mesela
 3210. eggcup : hêkel, xerze, xerzdank, xerz, hêkdank, bizrê zaro, fer ant/biy
 3211. egghead : argo
 3212. eggplant : balîcan, bacan, badincan, bacanreşk, bacanê reş
 3213. eggshaped : hêkanî
 3214. eggshell : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 3215. egoism : xweperestî, xudkamî, xudbînî, egoîzm;;xudkamî fel/m
 3216. egotism : xwexwazi, egotîzm
 3217. egregious : xirabî, neçêyî
 3218. egress : çûyîn, çûn, çûndin;;ketin
 3219. egret : şe, kimşik, kulik;;per, perik
 3220. eidolon : saw û sepet, xiyal, xiyalet;;xuyang, vexuyan, xuyanek, xwengî, nimûd fiz;;dîmen, nimûd, vexuyan sn û tv;;xuyak mat/m
 3221. eire : îrlanda
 3222. ejaculate : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkî kirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin, werkirin, daweşandin;;bel kirin, beli­qandin
 3223. eject : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 3224. elaborate : binbar, lixwegirtî;;xweşçêkirî;;mukelef
 3225. elapse : derbas bûn, guzerîn, bihurîn, bo rîn, rawirin, raborin, daborîn, rawirtin, bi werin, bihorîn, dabihurîn, hilborîn, tê perin;;dan ber;;derbas kirin;;kirin;;tê gerendin, tê dan;;pê mijûl bûn;;tê re kirin, pê ve kirin, weranîn;;jê bûn, birin;;meşq kirin;;ragihandin;;ketin;;çûn;;tê de bihurîn, tê de derbas bûn, tê de çûn;;jê seqirin, jê fılitîn;;xeyba kirin, jê mijûl bûn
 3226. elastic : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm
 3227. elasticity : vamtoyîtî, qayîşokîtî, vezelokîtî
 3228. elate : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin
 3229. elaterium : derman, ecza
 3230. elbow : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik
 3231. elderly : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin
 3232. eldritch : ne xalî
 3233. elecampane : zencefili şamî
 3234. elector : hilbijêr, dengdêr
 3235. electric : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî
 3236. electrical : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî
 3237. electricity : kareba, elektrîk
 3238. electrification : karebadan, elektrîkdan
 3239. electrify : kareba dan, elektrik dan
 3240. electrodynamics : elektrodînamîk
 3241. electrolysis : elektrolîz
 3242. electrolyte : elektrolît
 3243. electromagnet : elektromanyetîk
 3244. electropositive : alkalîk kîm/rd
 3245. electroscope : elektroskop
 3246. electuary : derman, ecza
 3247. eleemosynary : sedeqe
 3248. elegance : qeşengî, şûxûşengî;;fîtosî, şikbûnî
 3249. elegiac : şîngirtî, şînî, bişîn, şîngirêdayî
 3250. elegy : zêmar, şîngerî, mersiye
 3251. elemental : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas
 3252. elementary : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd
 3253. elenchus : sofîzm fel;;sefsetetî
 3254. elephantiasis : nexweşîna ku bi piranî di çîpan de tê dîtin, ku hingî diwerime dişibe lingê filan
 3255. elephantine : wekî hirçekî ye
 3256. elevator : asansör, hilanok
 3257. elfin : biçûk, kiçik;;piçûk, qic, qicik, çûçik;;hindik;;hûr, hûrik, biçûçik;;qico, pito;;bi­çûk;;ki­çik
 3258. elicit : peyde kirin, sewgirandin, peydandin, dabîn kirin, bîter kirin, ray kirin, hînkivandin, çar kirin;;tirsa şikandin, bawerî pê dan
 3259. elide : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 3260. eliminate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 3261. elip : klîps
 3262. elipping : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin
 3263. elision : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m
 3264. elixir : derman, ecza
 3265. ellipse : hêkanî, elips mat/m
 3266. ellipsis : gram
 3267. ellipsoid : elîpsî, elîpsoît
 3268. elliptical : hêkanî
 3269. elocution : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê
 3270. eloq : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn
 3271. eloquence : bibandor, bandorker, hîkarîdar, kartêker, tesîrker
 3272. elude : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin
 3273. elusion : zelitîn, çelitîn, qeşitîn, şermixîn, terişîn, çerixîn, çizirîn, xermişîn, şeridîn, şeqitîn, rûçikîn, fiştiqîn, cilhitîn;;aritîn, kojîn, xeritîn;;xelasbûn, filitîn
 3274. elutriate : şûştin, veşûştin
 3275. elvish : eynî cin
 3276. elysian : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye
 3277. elysium : mit, mîtos
 3278. emaciate : qirûdî, qar, qarik, çirmaq, qarçîlok, çîçîlask, hilar, ler, çeqelok, lar, tîltîlok
 3279. emanate : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin
 3280. emancipate : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin
 3281. embed : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin
 3282. embellish : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 3283. embitter : tehl kirin;;tûj kirin
 3284. emblaze : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin
 3285. emblazon : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin
 3286. emblements : ber, berhem, deramet, mehsûl;;eser;;ber kîm/n;;berhembexş
 3287. embody : şêwandin, dirûvandin, şekilandin, dirûv dan, şekil dan
 3288. embolden : halan di dan, cesaret dan
 3289. embonpoint : ponponîbûn, tixisîbûn
 3290. embosom : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin
 3291. emboss : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin
 3292. embower , imbower : sikirin, sîberkirin, saye kirin;;reş kirin, tarî kirin;;leke anîn serê, eyb anîn sere t/b w
 3293. embranchment : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn
 3294. embrangle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 3295. embrasure : bnr asklı
 3296. embroider : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê
 3297. embroil : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin
 3298. embryo : embriyon, goştpere
 3299. embryology : embriyolojî biy
 3300. emerald : zimrûd
 3301. emerge : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin
 3302. emergency : divêtî, îcab;;îcab mant/m
 3303. emigrant : koçber, cîhil, muhacir
 3304. emigrate : koç kirin, bar kirin;;hezin, tepin, herîfin, hilweşîn, pelişîn, rûxîn, rü niştin;;kopîn, kûpîn;;koçdawîkirin
 3305. emigre : koçber, cîhil, muhacir
 3306. eminencecy : tep 1 tepik, niçik, pompil, ser, serî, gujme;;tepe, tepik, gir i tüm;;teng;;tep, tepik ant/m
 3307. emission : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m
 3308. emollient : nermker;;kêmker
 3309. emolument : mehane, mehanî, mehî, heyvane, mehiye, meaş
 3310. emotional : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt
 3311. emphasis : girîngî
 3312. emphasize : li ser sekinîn, li ser rawestın
 3313. emphaticical : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr
 3314. empiric : çaçûl, delkbaz, şarlatan
 3315. empirical : ezmûnî, tecrûbî
 3316. empiricism : çaçûlî, delkbazî, şarlatanî
 3317. emplacement : bnr asklı
 3318. emporium : firoşgeh, mexaza;;kogeh, embara mezin
 3319. empower : raye dan, selahiyet dan
 3320. empressement : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî
 3321. empurple : mor kirin;;ricricandin, morkirin, şîn kirin, reş kirin, reşpatî kirin, reş û şîn kirin
 3322. empyreal : asîmanî, semawî
 3323. empyrean : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman
 3324. emulate : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin
 3325. emulous : hember, pozber, berber, rikeber, hevrik, pozkepî, pêşkepî, paşimt, qayişkêş, reqîb
 3326. en passant : hemin gotin hatiye serê, hemin keysa me ketiyê
 3327. enact : qanûnî kirin, zagonî kirin, yasayî kirin
 3328. enamel : emay
 3329. enamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 3330. enarthrosis : movik, monik, geh, girêçk, maçlek, qamik, kawik ant/m
 3331. enbloc : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî
 3332. encage : kirin qefesê, xistin qefesê, bi xap yek kirin defikê)
 3333. encamp : wargeh vedan;;cihê baregeh çêkirin, cihê kamp çêkirin
 3334. encase : kirin sindoqê, ambalaj kirin
 3335. encephalon : mejî;;mêjû, mêjk, mehz ant/n;;mêjî;;ser, serî;;gihîştî, têrgihîştî
 3336. enchain : zincîr kirin, piyên kirin qeydê
 3337. enchant : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 3338. enchorial : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî
 3339. encipher : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin
 3340. encirclement : gemaro, rapêçan, rapêçandin, dorpêç, dorpêçandin, dorgirtin;;girtin, ziflkirin
 3341. enclasp , inclasp : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin
 3342. enclitic : gram
 3343. enclose , inclose : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin
 3344. enclosure,inclosure : girtin, dadan, radan;;miçkirin, qurçkirin;;çeşîdek xwarina ji goştê berxikê;;cil û berg, kine, bedl;;dostik, metres
 3345. encode : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin
 3346. encomium : pesn;;peyvniwazî, pesname, xweşniyaz, methiye
 3347. encompass : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 3348. encounter : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan
 3349. encouraging : hander
 3350. encrimson : sor kirin
 3351. encroach : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî
 3352. end table : sêpê, sêpik, sêpa, sêling;;sehpa;;sêdar, darê îdamê
 3353. endamage : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 3354. endear : pê dan hizkirin l/lb
 3355. endemic : cîgayî, cihî, deven, mehcli
 3356. endive : bot;;bot m bot
 3357. endlong : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil
 3358. endocarp : bot;;bot m bot
 3359. endorse, indorse : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin
 3360. endorsement : dike;;cîro bz/m
 3361. endosperm : bot;;bot m bot
 3362. endospore : bot;;bot m bot
 3363. endothermic : tîngir, endotermîk kîm/rd
 3364. endow : bexşandin, pêşkêş kirin
 3365. endpiece : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr
 3366. endue , indue : wergirtin, poşîn, li xwe kirin, kirin;;daxwarin, di xwe de bihartin
 3367. endurance : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl
 3368. enduring : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî
 3369. endways , -wise : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil
 3370. enema : lavman
 3371. energetic : çalak, çipik, jêhatî, çeleng, livdar, bitevger;;feal
 3372. energize : wîze, vejen, eneıjî;;wize
 3373. energumen : biçin;;cinoyî
 3374. enervate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin
 3375. enfamille : malbatî, koçemal
 3376. enfeeble : jarkirin, hêjarkirin, qelskirin, lawazkirin, zeîfkirin
 3377. enfetter : zincîr kirin, piyên kirin qeydê
 3378. enfilade : bnr asklı
 3379. enfold , infold : qat kirin, pêçan;;nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûri kirin, tewiqandin, tewq kirin, qat ki­rin, taxe kirin, tewandin, ta kirin;;duçendî ki­rin
 3380. enforce : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin
 3381. enfranchise : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin
 3382. engaging : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker
 3383. engender : derxistin rastê, derxistin meydanê
 3384. engird , engirdle : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta
 3385. engorge : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn
 3386. engraft , ingraft : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;[[bi ser xwe de kirin]];;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin
 3387. engrave : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin
 3388. engraving : kolînerî, verojî, heqaqî
 3389. engross : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin
 3390. engulf , ingulf : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin;;dabilandin;;di xwe de derbas kirin;;xwarin;;pê xapîn, pê bawer kirin, ketin sere, di serê de çûn;;jê tênegihîştin, jê fêm nekirin;;gotin kirin xwarê, gotin daxistin;;jê birin;;tam hîn bûn;;kêm kirin
 3391. enigma : mamik, tiştonek;;qinik, çistan, kelemamik, tiştanok, pêderxistinok, tiştik, têderxistinok, apik
 3392. enigmatic : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift
 3393. enjoin : qedexe kirin, bend kirin, menkirin
 3394. enkindle : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin
 3395. enlace : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb
 3396. enlighten : hay dan, agahî dan, salox dan
 3397. enlist : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz
 3398. enliven : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin
 3399. enmasse : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî
 3400. ennoble : bilind kirin, berz kirin, hilkirin;;hindrû kirin, hêzdar kirin;;rakirin, zêde kirin;;geşe pê dan;;mezin kirin
 3401. ennui : acisiya can, buhran, acisî
 3402. enormity : nizmtî, nizmayî;;nemerdî, rezîltî, adîtî
 3403. enormous : tirsnak, hêwilnak, girtole, giyansûz, erjeng;;felaket, zor;;seyr, ecayîb
 3404. enounce : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin
 3405. enrage : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin
 3406. enrapport : guncan
 3407. enregle : pêwist bike, hewce bike, çawa hewce bike
 3408. enrich : dewlemend kirin, zengîn kirin
 3409. enroot : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin
 3410. ensconce : akincî kirin, cîwar kirin l/gh bi cih kirin;;bi keys kirin, bi cih kirin, heşirandin;;pê ve danîn
 3411. enshroud : kefinandin, kefen kirin
 3412. ensiform : bot;;bot m bot
 3413. ensign : bandira;;ala­ya dewleta biyan
 3414. enslave : dîl kirin, esîr kirin
 3415. ensnare : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê
 3416. ensoul , insoul : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin
 3417. ensue : li pey hatin
 3418. ensure : peyde kirin, dabîn kirin, bîter kirin, temîn kirin;;bi dest xistin, lê bûn xwedî;;mîzan kirin mat l/gh derbasî aliyê rastê yê rê bûn
 3419. enswathe, inswathe : pêçang kirin, pêçk lê pêçandin
 3420. entablature : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 3421. entablement : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 3422. entail : mulkê ku bi şertê neyê firotan ji wêris an jî, ji saziyekê re hatiye hiştin
 3423. entangle : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb
 3424. entente : peyman, lihevkirin, lihevhatin;;peymanname
 3425. enteric : tîfo
 3426. enteritis : anterit
 3427. enterprise : peyan, teşebûs
 3428. enterprising : pêkhatî, jêhatî rd/nt
 3429. entertaining : biheng, bihingime, bibezm, bişahînet
 3430. entertainment : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê
 3431. enthrall : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 3432. enthuse : kêf hatin
 3433. entice : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê
 3434. entirety : bitûnî;;tevayî, sehîtî, saxîtî, temamî, hevgirtin
 3435. entitle : raye dan, selahiyet dan
 3436. entity : Bkz: var oluş
 3437. entoderm : çermikê binî, endoderm ant/m
 3438. entomb : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin
 3439. entr'acte : bêhndan, navberdayîn, antrakt
 3440. entrap : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 3441. entreat : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin
 3442. entree : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok
 3443. entrench , intrench : zexm kirin
 3444. entrepot : embar;;kuling, kîler, kogeh;;mîkap
 3445. entresol : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 3446. entrust , intrust : pê bawer ki­rin, pê ewle bûn, ewletiya xwe pê anîn, baweriya xwe pê anîn, amîniya xwe pê anîn, ewletî pê anîn, bawerî pê anîn
 3447. entry : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok
 3448. entwine , intwine : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin
 3449. entwist , intwist : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin
 3450. enucleate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin
 3451. enumerate : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan
 3452. enunciate : ragihandin, bang hindêran, bangewazî hindêran;;îlan kirin, îlam kirin
 3453. envelop : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin
 3454. envelope : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe
 3455. envenom : jehrandin, jehrdayî kirin, jehrdadayî kirin, jehredar kirin, jehr dan;;jehrî berî serê dan
 3456. enviable : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê
 3457. envious : çavnebar, çavteng, hesûd, dexes;;dexesok, dexsoyî, pexîl, dexox/dexûs, newaz, dexsok, bexî, berçîn, kimreş, zikreş, behicok, qarok, dilreş rd/nt
 3458. envisage : sêwirin, dariştin, tesewir kirin
 3459. envision : sêwirin, xiyal kirin
 3460. envy : xwezî pê anîn, xweziya xwe pê anîn
 3461. enzyme : enzim
 3462. eolith : cih, cihok, cok, cew, kend, erx
 3463. epaulet : apolet
 3464. epenthesis : gram
 3465. ephedrin : derman, ecza
 3466. epi- : li ser, der barê de, der heqê de;;ji kîsê;;li gorî
 3467. epic : destan an jî helbesta ku ji mêrxasiyê behs dike
 3468. epicedium : zêmar, mersiye, lawika miriyan;;girî, girîna diya bûkê
 3469. epicure : muzîk, mûsikî, sazbendî
 3470. epidemic : belavbûyî;;belave, berbelav, belav, pert;;şob, şewb, şof
 3471. epigram : zem, hîcw
 3472. epigraph : epîgrafî
 3473. epilepsy : giranî;;atî, fê, edr
 3474. epilogue : awî, serencam, encam;;dûmahîk
 3475. epiphany : xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn;;şan
 3476. episcopacy : metranî, mitranî;;cihê metran
 3477. epistemology : epîstemolojî fel
 3478. epistle : name, mektûb
 3479. epithet : bernavk, navûnûçik, leqeb
 3480. epitome : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd
 3481. epitomize : nimandin, niwandin, niwênandin, temsil kirin;;rapêş kirin;;kirin tîmsal
 3482. eponym : hawîş, qewm
 3483. epoxy : gîrak, cewî, hêlim, venîjok
 3484. equable : ahengdar, bipergal, birêkûpêk;;bisîstem, binîzam;;biserûber, keyskirî, bipîrûpergal, bitertîb;;ahengdar mzk/rd
 3485. equanimity : hindazetî, pîvandarî
 3486. equate : beranber kirin, yeksan kirin, wek­hev kirin
 3487. equation : yeksanı, beramberî, hevtayî;;karê li serê lihevkirî;;hevkêşe mat/m
 3488. equatorial : ekvatorî erd/rd;;ekvatoral
 3489. equestrian : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd
 3490. equilibrate : deng kirin;;hevtayî kirin, hevkêşe kirin, tayî hev kirin;;gihandin hev, dan hev, bi hev xistin
 3491. equilibrium : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng
 3492. equinox : ekînoks
 3493. equip : amade kirin, hazir kirin, eleste kirin, eyvezandin, ber pê kirin;;lêk anîn;;çêkirin;;amadeyî kirin, ha­zin kirin;;bûn sedem, bûn sebeb;;a made kirin;;amadeyî kirin, hazirî kirin;;hazit kirin (madeyek bi dest xistin kîm
 3494. equipoise : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng
 3495. equipollent : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk
 3496. equiponderate : tayê hatin, lê hatin;;lê rast hatin, leqayî hatin;;ketin hev
 3497. equitation : nîşangêrî;;derewçînî, virektî
 3498. equivocal : bnr ikircil
 3499. equivoque equivoke : nexuyatî, nediyarî, newekatî;;dapoşîtî;;kesnezanî, nenasî;;nebinavkirîtî
 3500. eradiate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin
 3501. eradicate : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin
 3502. erection : avahî, xanî;;avayî, avadanî, bîna;;avadan
 3503. eremite : keşe;;keşîş ol/n
 3504. ergo : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê
 3505. erode : xwarin;;kurisandin, jê xwarin, qul kirin, lê xistin;;gez kirin;;tê re çûn, xurandin;;lê rast hatin, tûşî bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;şikandin, perişan kirin;;xerc bûn, zêha bûn, serf bûn
 3506. erosion : maşandin, mehandin, mehitandin, mehûkirin, mefandin, nihandin
 3507. erotic : erotik
 3508. errand : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz
 3509. errant : sereneperest, sergeşte, serhatîperest, maceraperst
 3510. erratic : bêtirûş, bêsemax, bêsebat
 3511. erratum : şaşmîtî, şaşî, xeletî
 3512. erring : gunehkar, bedrek rd/nt
 3513. erst : berê, çaxên bcrê
 3514. eruct, eructate : pijiqandin, fîzikandin, beliqan­din, bilqijandin, lîzikandin, vizikandin
 3515. erudite : pir zana, alame
 3516. erupt : peqîn, teqîn, çeqîn;;qetîn, qurifîn, fesixîn;;fetiqîn, vebûn;;rabûn, çêbûn;;hatin ku ziwa teqin;;derbûn, bilqijîn;;bûn, rûniştin;;pençer bûn
 3517. eruption : pixkirin, peşkandin, pişqinandin;;pelqiqdan, peşkinandin, pijiqandin;;deqdeqî
 3518. escalate : lêsor kirin, lê tûj kirin
 3519. escapade : şûmîtî, netebtî, nehsî;;zexelî, tiralî
 3520. eschew : jê fikare ki­rin, jê hilçepilîn, jê revîn
 3521. escort : maiyet, mehyet
 3522. escritoire : nivîsgeh, buro;;masenûs, maseya nivîsînê
 3523. esculent : zebze, kidak, sewze
 3524. escutcheon : nîşan, arma
 3525. esoteric : taybet, xwemal, taybetmend, xusûsî;;bi taybetî
 3526. espial : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe
 3527. espousal : pejirandin, qebûlkirin, lêxwedîderketin
 3528. espouse : pejirandin;;qebûl kirin, lê xwedî derketin;;lê rûniştin, dil lê rûniştin, dil lê qerar dan, dil lê ronî bûn
 3529. espy : çavê bi ketin, çavê pê ketin, bi pêş çavê ketin, ketin ber çavê
 3530. esquire : mîr;;beg;;mîrza;;zilam, peya, kulfet;;dewletî, maqûl, giregir, xuyanî, zengîn;;fermandar
 3531. essence : cewher, gewher;;mucehwer, mucewer;;cewherfel/n
 3532. esteem : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan
 3533. esthetic,- i.cal : bedew, ciwan, spehî, xweşik;;bedewî, estetîk fel/m
 3534. estimable : rêzdar, xweyqedr
 3535. estrange : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin
 3536. estuary : kendav, xalîç erd/m
 3537. esurient : tima, timakar
 3538. eta : dan, dayîn
 3539. etesian : salî, salîn, salînî
 3540. eth : parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok
 3541. ether , aether : eter
 3542. ethereality : ruhnikî, şefafî, zîlalî
 3543. ethic : toreyî, gerdîşî
 3544. ethmoid , ethmoidal : stûnka poz ant/nd
 3545. ethnarch : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs
 3546. etiquette : toreya dab û nêritan, toreya civatê, rê û rêzanên şêl û tevgeran adacık giravok
 3547. etymology : verêj, piraştin, peydebûn, derketin, çêbûn;;jêzêdebûn
 3548. eucalyptus : tadar, okalîptûs, kalîptûs
 3549. eudemonia : kamranî, şadî, dilşadî, şadîmanî, şadanî, bextewarî, bextiyarî
 3550. eulogize : pesn dan, pesinadin
 3551. eulogy : pesn, sena
 3552. eunuch : axayê heremê dîr/n
 3553. euroclydon , euraquilo : hênikba, ziryan;;bakur
 3554. euxinesea : deryaya reş
 3555. evacuate : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin
 3556. evade : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan
 3557. evaluate : fiyet lê birin, fiyet lê danîn, fıyet gotin
 3558. evaneece : tune bûn, ji navê rabûn
 3559. evangel : mizgîn;;mizgînî
 3560. evanish : ji navê winda bûn, ji navê rabûn, tune bûn
 3561. evaporate : firandin, hilfirandin, bi hewa xistin;;jê kirin;;birin;;zû ajotin, zû birin
 3562. evasion : gurêzîn, gurêz, fikare, içtinap;;hendazetî, îhtiyat
 3563. eventual : dawînî, paşîn, talî
 3564. eventuality : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce
 3565. eventuate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn
 3566. evergreen : her demcihan e;;herdemcihan
 3567. evermore : Heta hetayê, abadîn, demande, ebediyen
 3568. evesive : kirtûpan;;ji stûyê xwe kirin, di ser guhê xwe re avêtin, pûte pê nedan;;kirtûpanbaştarda cureyek cengkeştî ku demên berê di stola Osmanî de hatiye bikaranîn
 3569. evoive : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin
 3570. evoke : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh
 3571. ewe : mih, mêşin;;mihêk;;cure masiyê biçûk
 3572. exacerbate : lêsor kirin, lê tûj kirin
 3573. exactitude : bêkêmasîtî, bêkêmanîtî, bêkêmanîbûn, bêqisûrî, bêengastî
 3574. exactness : xweşî, tenduristî, bijûnî, sihet;;rastî, duristî w
 3575. exalt : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin
 3576. exaltation : weed
 3577. exalted : okul dibistana bilind;;bilind, bala, berz, berter;;raser;;zêde, hêzdar, bibandor;;pir zêde;;bifazîlet;;mezin;;fiyeta zêde
 3578. examination : ezmûn, taqî, ezmayîş, îmtihan
 3579. exasperate : qehrandin, qarandin, behicandin, kiz kirin, hêrsa rakirin
 3580. excavate : kolan, kolandin;;kolîn, rakolandin, ve­dan, kilêb kirin, kêlan;;vedan
 3581. exceed : bihartin, derbas bûn, ra­wirandin, rawirtin, bihortin, qelibîn, qulibîn, hilbûn, dan ser, bi ser ketin;;jê derbas bûn;;rabûn serê;;xwe vedizîn
 3582. excellence : raserî, serdestî, berterî
 3583. except,- ing : der, derve;;xaricî;;bilî, bil, derî, xeynî, xaric, jê der
 3584. excerpt : pasaj;;beş, parçe
 3585. excess : rapirî, îfrat, pê de çûn
 3586. exchequer : saman, menal, mewdan, mewd, hebûnî, maldanî, malhebûn, kilûr, serwet
 3587. excise : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd
 3588. excite : kişkirin, fîtkirin, nav tê dan;;sîqilandin, fîtandin, dan qaqirîşkan, fit kirin, kişki­şandin, kişkiş kirin, l/gh, tiz kirin, hewijandin, hewutandin, ci­xilandin, pêşkari kirin, kişkişî kirin;;ha­lan tê dan
 3589. exclamation : deng, bang, gazî;;baneşan, hodeng, bangnîşan
 3590. exclude : jê re bûn manî, jê re bûn asteng, rê li ber girtin
 3591. exclusion : qewirandin, derkirin m tart
 3592. exclusive : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir
 3593. excogitate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 3594. excoriate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin
 3595. excrement : pap, terx;;pîsîn, bişkul, gû, rêx
 3596. excrescence : zêdehî, zêdeyî, zêdayî
 3597. excreta : xwizî, avzê, îfraz biy/m salgı bezi toşpî ant/m
 3598. excrete : hemû tiştên mîna xwêdan, xwîn û kêmê ku ji wicûda mirov derdikevin
 3599. excruciate : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin
 3600. exculpate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin
 3601. excursion : rêwîtî, rêwingi;;rêwingî;;rêwingî çûn û hatin)
 3602. excursive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 3603. execrable : melûn, lanetlêbûyî, lenetkirî;;bed, nepak
 3604. execrate : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn
 3605. exegesis : şîrovekirin;;şîrove, tefsir;;tevsîr
 3606. exemplar : nimûne, nemûş, mînak
 3607. exemplification : nimûne, nimûç, mînak, wekok, misal;;manend, embaz
 3608. exemplify : kopî kirin
 3609. exempt : bexşandî, borandî, efûbûyî;;cudagirtî, bexşbar muaf;;serbest, azad
 3610. exercitation : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik
 3611. exert : Heq
 3612. exhalation : bêhn, hilm, henase, nefes, bîn;;beqem, curde;;çilmisokî, zerhimî, zuhimî, tewifokî, zerhimokî, rengavêtî;;zenûn, zelûl
 3613. exhale : bâtına xwe dan û stendin, bêhna xwe girtin û berdan
 3614. exhaustive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir
 3615. exhilarate : coşandin, coş kirin
 3616. exhort : şîret kirin, pend lê kirin, şîret lê kirin
 3617. exhume : ji devê gorê filitandin, ji devê gorê xelas kirin
 3618. exigency : diviyatî, mecbûrîtî, mecbûriyet, zarûret;;diviyatî sos/m
 3619. exiguity : xela;;qitûtî, qehtî;;sov, naştayî, xelag;;axilve, tunebûn, tengî, giranî
 3620. exogamy : bnr dış evlilik
 3621. exonerate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin
 3622. exorbitant : piroletî, lapetî
 3623. exordium : destpêk;;pêşek
 3624. exoteric, ical : derveyî, xaricî
 3625. expand : mezin kirin;;gir kirin, xweyî kirin;;piro­le kirin, nepixandin
 3626. expanse : vebûn;;jihevbûn, jevbûn;;fesixîn;;belavbûn;;lêvebûn;;fetiqîn
 3627. expansion : mezinbûn, girbûn
 3628. expansive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir
 3629. exparte : yekalî, tekalî, yeklayen
 3630. expatriate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin
 3631. expectancy : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman
 3632. expectant : bendewar
 3633. expectation : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman
 3634. expectative : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel
 3635. expectorate : tû kirin, tif kirin;;avêtin der
 3636. expedite : dan zûkirin, dan ecelekirin l/lb;;lezandin
 3637. expeditious : hemen, derhal
 3638. expel : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin
 3639. experiential : ezmûnî, tecrûbî
 3640. expiore : dozîn, doz kirin;;vedîtin, venasîn, keşf kirin, bi serve bûn, derandin
 3641. expire : kuta bûn, qediyan, tewabûn;;qedîn, red bûn, xelas bûn, teva bûn;;gihan serî, sergihayî bûn, bi encam bûn, dawî lêhatin, tewaw bûn, temam bûn;;neman, xera bûn;;mirin;;hêşîn bûn, şîn bûn, hatin, lê hatin;;peyde bûn, lê peyde bûn
 3642. expiry : dawî, kutasî
 3643. explanatory : raveker;;aşkereker
 3644. explicit : aşîkar, xuya, fesîh
 3645. exploit : gernasî, lehengî, qehremanî
 3646. explosive : teqemenî, pilte
 3647. exposed : bi aşkerahî
 3648. expostulate : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy
 3649. exposure : vekirin;;araziyê ku ji daran hatiye xalîkirin, ku berê tevde dar bûye;;cureyek simîtê ku bê kuncî ye
 3650. expressive : watedar, manidar, biwate, bimane
 3651. expressly : bi vebirî;;herzal, bi misogerî, qethiyen, li qiyametê
 3652. expressway : riya ku wekî çûnehatê hatiye duristkirin
 3653. expropriate : îstimlaq kirin
 3654. expulsion : qewirandin, qewitandin, deherandin, berdan;;derkirin, derêxistin;;axêzkirin
 3655. expunge : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin
 3656. expurgate : pak kirin, paqij kirin;;parzi nandin, palandin, saf kirin, xwerû kirin, cincilandin
 3657. exquisite : zirav;;hûr;;giran;;ron, riwîn, tenik;;nazik, narin, ferês, ranerm;;nerm, sivik
 3658. exsanguine : bêxwîn;;bêxwin;;kêmxwîn, anemîk ant;;qeterihm, bêşewat;;bêsl, bêkok rd g
 3659. exscind : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin
 3660. exsiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin
 3661. extant : mayî, akam
 3662. extemporaneous : hema jixweber, bi îrticalî
 3663. extemporary : ji ber xwe ve
 3664. extempore : ji ber xwe ve
 3665. extension : dirêjkirin, berdan;;têrederxistin;;dirêjî kirin;;vezelandin;;dan, verêkirin;;qewlzêdekirin, temdîtkirin
 3666. extensor : vekirox, veker
 3667. exterminate : tune kirin, îmha kirin, ji navê rakirin, ji holê rakirin
 3668. extinct : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî
 3669. extinction : vemirandin, vekuştin, tefandin, temartin, temirandin, vêsandin, vetemirandin;;berdan;;aşkirin, hedûrandin, vepesirandin
 3670. extirpate : rakişandin, hinşiqaftin, ji kokê rakirin
 3671. extoll : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin
 3672. extort : jêkirin, qetandin;;veqetandin, hilqe­tandin, raqetandin, şeliqandin, bizdandin, quraftin, jê kirin, hilkirin;;çinandin, hew kirin, qurçimandin, qurquçandin;;jê stendin;;dest pê kirin
 3673. extortionaryate : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim
 3674. extraction : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m
 3675. extraneous : biyan, bêgan, biyanî, namo, begane baboyî, xerib, ecnebi;;biyan | bo kesê ku ne ji malê ye);;nenas;;began, xerib ıp ku ne ji heman celebî ye);;nezan, pênezan, bêtecrûbe;;dereke
 3676. extrapolate : bi mane gerandin
 3677. extravagance, cy : bêsexbêrî, zêhakarî, îsraf
 3678. extravagant : bêsexbêr, bêqitût
 3679. extravaganza : fentezî
 3680. extravagate : bi pêş de çûn, zêde pê de çûn, ji serê xwe derketin, bi navê ketin
 3681. extremity : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr
 3682. extricate : riha kirin, rizgar kirin;;filitandin, xelas kirin, reha kirin, kutah kirin;;filitan­din;;seqi­randin
 3683. extrude : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin
 3684. exuberance : coşdarî, dilcoşî
 3685. exuberant : dilcoş, coşdar, coşbûyî
 3686. exuberate : coşîn, coş bûn
 3687. exude : çizirîn, şûrîn, çorîn, nizilîn, tê çûn, tê re çûn, di ber re çûn, di ber re xuya kirin;;pişkinîn, bûn dengî, diyar bûn, aşkere bûn;;ketin navê;;fîsfîsikîn;;ji xwe ve çûn, bi xwe ve çûn, mest bûn
 3688. exult : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn
 3689. eyeball : gûza çav
 3690. eyebeam : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer
 3691. eyebolt : cîvateya ku serê wê bixelek e;;fanûsa keştiyan a ku bi zeytê dişixule
 3692. eyebrow : birh;;birû, birûng, ebrû;;qaş;;kendal;;qarpûz
 3693. eyeglass : berçavk, çavelke;;bnr: gözene
 3694. eyeglasses : berçavk, çavelke;;bnr: gözene
 3695. eyehole : kortika çav
 3696. eyelet : qul;;kun, qulik, kurî, kevîn
 3697. eyelid : bnr: gözkapağı
 3698. eyeshot : nihêrîn
 3699. eyesocket : kortika çav
 3700. eyetooth : qîl, kilb, diranê tûj, diranê çav
 3701. eyewash : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan
 3702. eyewater : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan
 3703. eyewinker : mijang;;bijang, mijgul, mişkûl, mûjang, mijelang, bijanik, bijî, mijank, mijûlank;;bij, pûrta bij
 3704. facetious : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez
 3705. facilitate : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê
 3706. facing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin
 3707. facsimile : faksîmîle, pişkçap, hemançapî
 3708. faction : tof, par, beş, qisim;;bend, klîk, hizb
 3709. factious : şofar, ewan, gelac, berhevdan, berhevdêr, fitnekar rd/nt
 3710. factitious : kirin, kirik, çêkirin;;çêkirî, xwedestî, sûnî;;nejidil
 3711. factotum : şehne, serkar, nazir;;kehya, keyxwe dîr;;amir, man'i;;keyxwe
 3712. factual : gotin bi gotin, peyv bi peyv, kelîme bi kelîme
 3713. fad : hewes, daxwaz, arezû, xwezî;;eşq, kêf
 3714. fag : bilî bûn, bilîn, pê de ketin, pê mijûl bûn, kêfirin, lebikîn, kêferat kirin, xerikîn, xebtûkoş kirin;;kêfirîn, koşîn, di ber dan;;pê eleqedar bûn;;bela xwe tê dan, jê venegerîn;;şer kirin, têkoşîn
 3715. fahrenheit : fahrenhayt
 3716. faience : fayans, kaşî
 3717. fain : bixwestek
 3718. faineant : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd
 3719. fairy : perî
 3720. faitaccompli : bû qediya, bû çû
 3721. faithless : nedilsozî, nesadiq
 3722. fake : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil
 3723. falcon : şahin
 3724. falderal, folderol : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet
 3725. fallacious : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî
 3726. fallal : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet
 3727. fallow : şûv, şov, kirêb, bûre
 3728. falsetto : dengê serî, sewta serî
 3729. falsify : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan
 3730. falter : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman
 3731. familiarity : zanîn, zanebûn
 3732. familiarize : banandin, hîn kirin, fêr kirin, ho kirin, hut kirin, elimandin;;lê anîn, lê bi keys kirin;;hînî () kirin, hûyî () kirin
 3733. famish : birçî man, birsî man;;ketin xizaniyê, ketin feqîriyê
 3734. fanatic : rapir, aşirî, mufrit
 3735. fancied : nîgaşkirî, xiyalkirî
 3736. fancier : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar
 3737. fanciful : lêzok, kêfkar, kaprîsdar
 3738. fane : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet
 3739. fanfare : fanfar;;fanfar mzk
 3740. fanfaronade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn
 3741. fang : pence, pençe, pencik, lam, nahpelûşk, nehperoşk, nehpik, naperok;;tep, terpûsk, lep, lapûşk, lekm
 3742. fanny : tilm, girde, nerme
 3743. fantasia : fentezî
 3744. fantast : nîgaşperest, xiyalperest, xiyalbaz
 3745. fantastic : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit
 3746. fantasy, phantasy : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz
 3747. farce : fars şn/m Fars Faris, Ecem
 3748. farceur : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez
 3749. farcical : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok
 3750. farfetched : bêmedî, bêyî dilê xwe, ne bidilê xwe
 3751. farina : ardik, hûrik, bindan
 3752. farout : derbasdar, muteber;;çûnbar, meqbûl;;lê, tê, têw, taw
 3753. farreaching : şumûldar
 3754. farrier : solbend, nalband
 3755. farthingale : jupon, binkirask
 3756. fasade : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex
 3757. fascia : bendik, qeytan;;kersax, kordon;;şerit, şirît, şelît;;kurmikê pehnik, tenya
 3758. fasciated : bibendik, biqeytan;;bişerit
 3759. fascicle : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot
 3760. fascinate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 3761. fastidious : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok
 3762. fastness : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet
 3763. fatalism : tewekul
 3764. fatality : bobelat, şapat, pûşîl, belawat, mehdemîn, karesat, felaket
 3765. fateful : misoger, çarenin;;jênerevîn, çarenîn, bivênevê
 3766. fatherland : welat, nîştiman, weten;;war, memleket;;wargeh, baregeh;;binke;;av û aqar
 3767. fatten : zeximandin, gemirandin, gewzandin, qelew kirin, xurt kirin
 3768. fatty : qelew, xurt, zeximî, tivirik, bezgirtî;;çivir
 3769. fatuity : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî
 3770. fatuous : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil
 3771. faubourg : berbajar, perê bajêr, taxa guhê bajêr, waroş
 3772. fauces : gewrî qirik;;gelî, asteng;;qirik, gewrî, ximxim;;stukur;;gelî erd/n, derbend erd/m;;tengav, avteng;;nefs, zik;;zik «;;xwarin
 3773. faucet : henîfe, henef, zembere, muslix;;destşok
 3774. faulty : bi kêmasî;;bikêmasî, eybdar, engastî, bikêmanî, biqisûr
 3775. fauteuil : binçeng;;paldank;;qol;;rê û resma bûk û zavê ku di milê hev de di nav mêvanan de diçin;;mil;;qet, werîs;;kenar, semtexalî;;meqam, mewqi;;kerxane m paldank, palkursî, palgeh, kursîpalek, qoltix
 3776. fauxpas : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye
 3777. favorable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn
 3778. fawn : razan, welidandin, zarok anîn;;zan, zayîn;;ferikîn;;terikîn;;bûn sedem, bûn sebeb
 3779. faze : piyên kirin ferek solê, lingên kirin solekê
 3780. fealty : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat
 3781. fearsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb
 3782. feasible : gengaz, mimkun, mikûn, pêkan
 3783. feat : serketin, serfirazî;;serkevtin, helketin, serefrazî, miyaserî, serfinazî
 3784. feather : bi pirç bûn, bi pûrt bûn, bi pirtik bûn;;pirtik dan;;bûn xwedî pereyan, zengîn bûn
 3785. featherbrained : mejî kakilk;;evdal, reben, xêt, mêjî kakilk
 3786. featherstitch : xwarovîçko, çivûçûr, çivanok, çivîn, xilexwar, çivane, çolûçiv, fetl û fitûl;;xwarpêçk, xwarik
 3787. featherweight : boksorê ku di kîloya 157'an de boks dike;;hespê ku di hindiktirîn kîloyê de dikeve pêşbaziyê;;qels, jar, lewaz
 3788. febrile : tawî;;bêatlehî, gur, timî
 3789. feckless : bêhuner, nehunerwer
 3790. feculence : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir
 3791. feculent : biherî, biçamûr
 3792. fecundate : dol girtin, ber girtin biy
 3793. fecundity : zayokî;;berhemdarî
 3794. fedayeen : cangorî, canfîda, canbêzar, canfeşan, piştmêr, fîdayî;;fî­dayî
 3795. federate : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî
 3796. federation : federasyon
 3797. fedora : şeweqa lenger, fotêr
 3798. feeler : çeng û lepên ajelên bêmazmazk
 3799. feign : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin
 3800. felicific : dilxweşker
 3801. felicitate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin
 3802. felicitous : dilşad, kamran, şad, bextiyar, bextewar, dilşa, ferxende, şadîman, şadan, kamîran
 3803. feline : wekî pisîkê ye
 3804. fell : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin
 3805. feller : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira
 3806. felloefelly : jant
 3807. fellowship : hevaltî, hogirtî
 3808. felonious : tawandar, sûcdar, sûcoyî, bisûc;;gunehbar
 3809. felony : mêrkujî, kuştin, cinayet, qetl;;gunehkarî
 3810. feme : jina bimêr, jin, zewce
 3811. feminize : ketin dar û derbê jinan, dar û derbê jinan lê xistin, bûn wekî jinan
 3812. femur : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî
 3813. fencing : şûrbazî, şûrhingêvî, eskrim
 3814. fender : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan
 3815. fenestra : pencere, pace
 3816. fennel : rizyanik, rizyane, rizyang, cehcehik
 3817. fennelflower : hefsûdank, reşik, reşreşk, hebreşk, siyabo bol/m;;bnr çörek otu
 3818. feoff : zeamet dîr/m
 3819. feoffee : tîmarkirî;;tedawîkirî;;xweyîkirî rd kesê xwediyê tîmarê dr/nd
 3820. ferine : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr
 3821. ferity : hovîtî, wehşîtî
 3822. fermentation : meyîn, givîn, cemisin
 3823. ferocity : hovîtî, wehşîtî
 3824. ferret : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin
 3825. ferri : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn
 3826. ferric : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî
 3827. ferriferous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî
 3828. ferrous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî
 3829. ferruginous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî
 3830. ferrule : guzvan, kişteban, tilik, tilîvank;;kalensove
 3831. ferry : feribot
 3832. fertilize : zibil kirin;;gübre kirin
 3833. ferula : darik, çemik, çogan
 3834. fervency : tîn, germ, agir, şewat, helepel, heraret;;germayî, germî;;wehc, kelewehc;;coşî
 3835. fervent : bişewq, bieşq, bikêf
 3836. fervor : bêrîkirin;;arezû
 3837. fescennine : mustehcen
 3838. festal : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 3839. fester : ragirtin, axivîn, hilgirtin
 3840. festive : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 3841. festivity : mîhrîcan, festival;;festival sn û şn;;mîhrî­can;;civîna bêserûber
 3842. fetch : anîn, înan, anîtin, werîn
 3843. fete : ziyafet, çeşne
 3844. fetid, foetid : genî
 3845. fetter : qeyd, sindif, pêwend
 3846. fettle : liserxwe, saxlem, zînde
 3847. fetus, foetus : cenîn
 3848. feud : xwîndarî;;xwînîtî, mêrkuştin;;doza xwînitiyê, doza xwîndariyê
 3849. feud, feod : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m
 3850. feudatory : tîmarker;;birînpêç, pansûmanker nd/nt xwediyê tîmarê dîr/nd
 3851. feverish : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar
 3852. fey : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî
 3853. ff : fortissimo
 3854. fiance, eril, fiancee dişil : nîşanî, destgirtî, dergistî, destnîgarî, destgîran, xwestî, xwestîk;;nîşankirî, binîşan
 3855. fiasco : nejêhatîbûn, serneketîbûn;;bisemeketîtî, serfinaznebûnî, serfiraznebûn
 3856. fiat : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 3857. fib : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî
 3858. fiber, (ing). fibre : ta, tayîk, dezî;;torifk, tor
 3859. fickle : ceban;;lader
 3860. fiction : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz
 3861. fictitious : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî
 3862. fid : çeşîdek penêrê di şeklê te­kerlek de;;xêt, bûdela nd kaşkaval
 3863. fiddlededee : baneşan, bangok, nişkok
 3864. fiddler : kemanjen;;kemanker
 3865. fiddlestick : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî
 3866. fidget : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî
 3867. fiducial : bi emaneti, bi spardeyî
 3868. fiduciary : rasparde, sparde, sparî, raspêrî, emanî, emanet;;spardegeh;;daîreya dewletê
 3869. fief : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m
 3870. fiend : şeytan, pelîd;;şeytanî
 3871. fiendish : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker
 3872. fiery : agirnak, agirdar, agirmend, agirbar;;coşdar, pi zot, agir, dilalav;;şorik
 3873. fiesta : cejna filehan
 3874. fife : flûteke darin ku şeş kunê wê hene mzk
 3875. fiftieth : pênciyem, pênciyemîn
 3876. figment : dahênan, dahên, nûvedani, îcad
 3877. figuline : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik
 3878. figurant : nêr, nêrin, nêrza rz/rd
 3879. figuration : şayes, teswîr;;wêne, resm
 3880. figurative : xazeyî, mecazî
 3881. filature : takerî, dezîkerî;;tafiroşî, dezîfiroşî
 3882. filbert : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar
 3883. filch : dizîn, dizî kirin;;lê xistin, lê dan, jendin;;hilavêtin;;meyandin;;tê dan;;çirpandin;;kolandin;;rêş kirin, malaştin;;dirûvîn, şibîn;;eware kirin
 3884. filibuster : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin
 3885. filigree : telkarî
 3886. fillet : hestiyê gurçikê, hestiyê qorikê
 3887. filling : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin
 3888. fillip : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir
 3889. fillister : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok
 3890. filly : mehîn
 3891. filoselle : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş
 3892. filtrate : palandin, dapalandin, parzûn kirin, parawtin, palaftin, parzinandin, dapalitîn, palitîn, parzandin, sefandin, nisilandin, dakirin, lopandin, davêltin, dawerivandin, werivandin, dawerandin, darivandin, dawerebandin;;lê nihêrtin
 3893. fimbriated : bigulik, bigulbank;;birîşik, birêşî;;bisivêrnek, bisivîng
 3894. finagle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 3895. finale : kutayî, kutasî, kutahî, dawî, payan;;final
 3896. finality : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn
 3897. finalize : qedandin;;xelas kirin, red kirin, kuta kirin, teva kirin;;ji pertav xistin, bêhal xistin, ji qidûm xistin, ji hal xistin;;mehf kirin
 3898. finance : dahat, deramet, hatinî, jêhatin, hatin, hecel;;warîdat
 3899. financier : xweysermiyan, xweysermaye;;sermayedar, kapîtalîst
 3900. finery : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet
 3901. finesse : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn
 3902. fingering : pelan, sehan, palmisan;;sihêtî;;sehî, kontrol;;venêrîn;;ezmûn
 3903. finicking, finicky : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok
 3904. finite : sînordar, bisînor, sînorkirî, tixûbdar;;vesînordar, vesînorkirî, bendkirî, mehdûtkirî
 3905. firing : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin
 3906. firmament : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman
 3907. firstly : pêşîn, ewilîn, serê pêşîn, berê ewil, bere pêşin
 3908. fisher : masîgir, torvan;;masîvan;;masîfiroş
 3909. fishing : masîgirî, masîvanî;;masîfiroşî;;xweykeriya masiyan
 3910. fishy : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der
 3911. fissiped : hirç zo/nt;;hirço, hirçê
 3912. fitch, fitchet, fitchew : bokange;;fîsteq, bokenge, fisû, zerban
 3913. fitly : di cih de, munasîb;;li cih;;di cihe, di şûna
 3914. fixation : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn
 3915. fixer : veherîner, selihîner, koyrinc, temîrker
 3916. fixgig : metran, lît, lîtik
 3917. fixings : arastek, teçhîzat
 3918. fixity : bîryar;;biryar, qerar;;stewîl, qeys û qerar;;qeys û qab, hawa, bext;;keys
 3919. fixture : mîrî;;xwemîrî;;emekdar
 3920. fizz : kirin xuşexuş, kirin xuşînî, xuşexuş kirin, kirin xulexul, kirin xulînî
 3921. fizzle : bnr vızıldamak
 3922. fl : florin
 3923. flabby : şiqitî, şiqitandî, dewliqî, daketî, daleqiyayî, şor, miwek, pançilî
 3924. flaccid : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 3925. flagellant : bnr düven
 3926. flagellate : qamçî kirin, şelaq kirin
 3927. flagellum : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik
 3928. flagging : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 3929. flagitious : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar
 3930. flagrant : bi zanebûn, qesdanî, bi zanatî;;mexsûs
 3931. flak : gilî, gazine, gazind, gazin, şikayet
 3932. flake : pûl;;pol, polik;;perik, penes, birbisok;;pelik;;perik bot
 3933. flam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 3934. flambeau : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n
 3935. flamboyant : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 3936. flan : borek;;kilor, bîşî, totik
 3937. flanerie : tiralî, tenbelî, tiroletî, keslanî, piroletî, toranîtî, kasûlîtî, arodetî
 3938. flange : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek
 3939. flank : koş;;kelek, kelpik, xafik ant;;tengal, tenişt
 3940. flannel : feyke, fanorî, fanîle, kenze;;qumaşê telîsokî, ê ku ji hiriya nerm hatiye çêkirin
 3941. flap : daweşandin, raweşandin, weşandin;;li hev xistin, li hev dan, li çepikan xistin;;çirpandin;;hiljenandin, hiljendin, tev dan, çilfisandin;;qelaptin;;qurpandin
 3942. flare : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet
 3943. flashy : birbisokî, îsîsokî, şewqdar, şuhledar, çirûskîn
 3944. flask : barûdank, qutiya barûdê
 3945. flatten : avêtin erdê, xistm erde li erdê pîj kirin;;lexistin kuştin, ketin ser dile
 3946. flatter : rûn tê dan, baş kirin mîna rûnê ser nan
 3947. flattish : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş
 3948. flatways : dûz, rast, hilû;;şayîk, lihû, sawî;;pehn;;vêtik;;şitî, şitûnî;;sade, xwerû;;best, mexerî rd araqa tirî
 3949. flaunt : qure bûn, kuşpene bûn, kuşne bûn, gewî bûn, piz bûn, pil bûn, ketin peyan, xwe dan fezan
 3950. flautist : flûtjen, fiqjen
 3951. flax : kitan;;zererek, zegerek, keten, bezerek, qerqer, loke;;kerbas
 3952. flay : çermê gurandin;;ji eyar kirin;;çermê bi daran re rakirin
 3953. fleam : nişter
 3954. fleck : xal, şanik, niqutk, deq, nuqte, nuqtik, bêrq, pinî, pitik, nixtik;;nuqte mat;;nuxte, rawest;;cih, şûn;;mijar, babet, dabaş;;qulix;;pile, rade, sînor
 3955. fledge : bi pirç kirin, bi pûrt kirin, bi pirtik kirin
 3956. fleece : postê mêşinê, eyarê mihê
 3957. fleer : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin
 3958. fleurdelis : helvası helawa kunciyan;;kuncî, darkuncî, darkuncîk botm;;zegerek
 3959. flex : badan, çemandin, tewandin, veanîn;;ba dan, çemdin, çelak kirin;;rêsandin;;çevandin, xwar kirin;;nûrandin, li hev qat kirin;;zivirandin, dagerandin
 3960. flexible , flexile : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm
 3961. flexion : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn
 3962. flexuous : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî
 3963. flexure : xwarî, çewtî
 3964. flick : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir
 3965. flicker : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn
 3966. flier, flyer : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot
 3967. flighty : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 3968. flimflam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 3969. flimsy : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik
 3970. flinch : fikare;;şerm, fedî
 3971. flint : hestem
 3972. flip : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan
 3973. flirt : cilwe kirin;;kûr pê kirin
 3974. flitch : girş;;dîrek, kêzm;;stûn
 3975. flitter : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn
 3976. flittermouse : şevşevok, şevrevînk, şevşevik, şevşevîng, çekçekûle, şibşibênek, baçermok, pirçemek, çîlî çîlî, bacemok, baçimêlk, balçimok, çeqçeqole, berçemik, gaperçêvk, dûvmesas, şebşebok, şevekur, şîvînek, perçîmek, balçimk, pêrçêm, pêrçenk, çil
 3977. floccose : bihirî;;hirî;;qumaşê ji hiriyê;;tiştê ji qumaşê bihirî hatiye çêkirin
 3978. flocculent : gilokîkirin, girikîkirin
 3979. flock : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde
 3980. flop : qulipîn;;qelibîn, wergerîn, kewişîn, velqutîn, ketin
 3981. florescence : kulîlkdan, kulîlkvekirin kulîlk vedan, çîçekvekirin;;wexta kulîlkan
 3982. floriculture : çîçekfiroşî, kulîlkfiroşî;;çîçekvanî, kulîlkvanî
 3983. florid : sor
 3984. floriferous : biçîçek, bikulîlk
 3985. florist : çîçekfıroş, kulîlkfiroş;;xwedîkerê çîçek û kulîlkan, çîçekvan, kulîlkvan;;fıroşgeha çêçekan, firoşgeha kulîlkan
 3986. floss : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş
 3987. flotation : soberî, sobayî, sobekarî, avjenî, ajnê, ajnêberî, melevanî, sobanî, sêbayî, aşberî m gurandin, giriwan, kavilandin
 3988. flounce : pekîn, pengizîn, hilpekîn, ferqizîn, fiiitîn, hilperin, hilfirîn;;bel bûn, beliqîn, zoq bûn;;ra­bûn;;baz dan, rabûn, çeng bûn, hol bûn, qiloz bûn
 3989. flounder : masîmûsa;;bnr dil balığı
 3990. flourish : lê hatin werkirin, lê hatin reşandin;;pê werbûn, wirwirhîn, werîn;;edilîn, civirin, tel avêtin, bejn avêtin
 3991. flout : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin
 3992. flowery : biçîçek, bikulîlk
 3993. flu : hal, hala reş
 3994. flubdub, flubdubbery : hirhopî, hirhoptî, terabetî
 3995. fluctuate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan
 3996. flue : kulek, dûkêş, rojing, kolmêşk, rojîn;;fame
 3997. fluency : herîkbarî;;rewanî, fesîhî, petî bûn;;ahengxweşî
 3998. fluent : fesîh;;kesê ku xwedî behreyeke axaftinê ya fesîh û rast e
 3999. fluff : pûrt;;bnr kuş tüyü
 4000. fluke : bext, talih, şans, siûd, gihev
 4001. flump : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê
 4002. flunk : mayîn, man;;mandin, pê man;;jê man
 4003. flunky : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik
 4004. fluorine : fluor, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;siftiya wê;;265 û kurtcbeja wê F ye
 4005. flurry : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî
 4006. fluster : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man
 4007. flutter : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî
 4008. flux : seyelan
 4009. fluxion : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran
 4010. flyaway : çirtik, hirhop, huphup, vitik, hop, xirxop, tiredîn
 4011. flyblown : xerabe, xerbende, xerabûyî;;terabe, ferisandî, xcrabe;;sifto;;hersbûyî, tengav;;hûr sazekî neh têlî mzk/nd
 4012. flybynight : bêhawa, bêbext, pêneewle, pê nebawer
 4013. foal : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê
 4014. foam : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc
 4015. fodder : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn
 4016. fog : dû, dûman;;dûxan;;yaman, xerab;;esrar
 4017. foggy : mijdar, bimij;;ximam
 4018. foible : zebûnî, xweranegirtin;;qelsiya vînê, qelsiya îradeyê, zaef;;qelsî, jarî, bêhêzî
 4019. foil : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin
 4020. foist : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin
 4021. foliage : keskayî, keskanî, hêşinatî, hêşînayî, hêşînkayî;;şînkayî;;giyayê kesk
 4022. foliar : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar
 4023. foliate : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar
 4024. foliation : pelgirtin, bişkifin, pûşikgirtin
 4025. folieceous : pelikî, pelîn, belgin
 4026. folio : pel, belg, pelçim;;wereq, kaxizc nivisandî
 4027. follsgold : pirit jeo/m
 4028. fomentation : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin
 4029. fondant : fondant
 4030. fondle : mist dan, miz dan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pê şa bûn;;bi bîr xistin, anîn bîra;;razî kirin, dilxweş kirin;;ferikandin, pelandin
 4031. fontanel : şelik, nermik, nermika serî (nermika serê zarokan ku piştî hatina dinyayê di nava;;2 salan de tên girtin)
 4032. foolhardy : bêtirs, çavnetirs;;çalak, biker
 4033. foolproof : xweş, saxlem, selamet
 4034. footbrake : frêna lingan
 4035. footer : peya;;bi peyatî, bi lingan, bi piyan
 4036. foothill : hevraz;;kaş;;pal, berpal, nişêw, kendal, berjor, derbejor erdim
 4037. footing : şûn, cih;;meqam;;der;;rewş
 4038. footless : bêpê, bêling
 4039. footling : negirîng, nemuhîm
 4040. footloose : serbest;;aza, azad, hur;;betal;;sivik, vitik, qiştik, beredayî;;bi serbesti, bi rihetî
 4041. footnote : perawêz, dehmen, jêrenot
 4042. footpath : şiverê, şivîle
 4043. footprint : şûnpêk, şoperêç
 4044. foots : cehf, çanç, helf, pop, simarte, armûşk, şimşîre;;pegr, durd, xilte, telp, delme;;gûhesin
 4045. footstep : gav;;pêgav, pêngav;;hengav, hemle;;qevz;;xane
 4046. footworn : xurimî
 4047. footy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi
 4048. foozle : di rûyê xwe dan
 4049. fop : hirhop, terabe
 4050. forage : giya;;giha;;jehr, axû;;derman, îlac;;pûş;;esrar
 4051. forasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku
 4052. foray : talan, qelaş, tarac, tartale
 4053. forbear : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan
 4054. forbidding : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc
 4055. forcible : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 4056. fore : peşin, seretayî, serdestpêk, ewilî, şifte;;pêşîn;;peşîn, berê, pêşekî
 4057. forebode : dilbêjî, nuqtedilî
 4058. forecast : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn
 4059. foreclose : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin
 4060. forefinger : tiliya nîşandekê, tiliya nîşandanê, tiliya eşhedê, pêçika eşhedê, eşhedok;;bnr işaret parmağı
 4061. forefront : pêşgeh
 4062. foregone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî
 4063. forehanded : wurya, endaze, bisemt, îhtîyadkar
 4064. foreland : poz, difn
 4065. forelock : firsend ji dest xwe bernedan
 4066. foreman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs
 4067. forename : navborî, navzikirkirî
 4068. forenoon : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê
 4069. foreordain : ecibandin, nirxdanî, teqdîr;;têgihiştin;;buha, qîmet;;daxwaz;;gav, çax, wext
 4070. forepart : pêşgeh
 4071. forerun : mizgîn dan, mizgînî dan
 4072. foreshadow : dest pê dan, dest tê dan, dan temaskirin l/lb;;pe ve danîn, li bin çeng xistin
 4073. foresight : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest
 4074. forester : rêlvan;;daristanvan, kelemvan, mêşevan;;endezyarê daristanê
 4075. forestry : rêlvanî, daristanvanî, kelemvanî, mêşevanî;;zanista mêşevaniyê;;xweyîkirina mêşe û daristanan
 4076. foretell : remil avêtin
 4077. forethought : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest
 4078. foretime : dema borî, dema raborî
 4079. foretoken : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin
 4080. forewarn : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy
 4081. forgather : civîn, kom bûn, berhev bûn, hêwirîn, piçikîn, racivîn, vecemîn, vehewîn, xir bûn, xirve bûn, cema bûn, top bûn;;civîn pêk anîn, civîn çekilin, li hev rûniştin;;xwe dan hev;;şîşman bûn, xurt bûn, çêbûn, qelew bûn, zeximîn;;çûn hev, gihîştin hev
 4082. forge : kişîn, bi pêş ve çûn, lê çûn;;derbas bûn;;li pêş ketin, bi pêş ve ketin;;bi pêş ketin
 4083. forgetful : bîrok, bîrsar, bîrker, bîrkor, bîrereş, bîrjiyan
 4084. forked : duçuqlî, ducihî, duşeqî, pevjelî;;bisêtelik, biçetel;;durêyî;;xîzxîzokî
 4085. forlorn : bêhêvî, bêumûd, bêmefer
 4086. formaldehyde : formol kîm/m
 4087. formalism : şêweperestî, şêweparêzî, awaperestî, teşeperestî, şekilperesti, şekilparêzî, teşeparêzî
 4088. formality : fermîtî, resmîtî, resmiyet
 4089. formalize : şekil dan, dirûv dan
 4090. formation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje
 4091. formative : xişr, zînet;;zêr û ziber, zêr û emanet;;veqetandek
 4092. formication : lêdanîna kurmoriyan, xwelêdanîna moriyan;;gizgizîn, tevizin, babezk, germûrik, çirizok, girîzok, gidgidîn, gezgezîn, derzîdan;;qulqulîlkîbûn (qulqulîlkên ku li ser metalan ji ber zengirtinê çêdibin;;birbirskjiberçûn
 4093. formless : bêşêwe, bêawa, bêdrûv, bêşekil, bêlewn;;bêteşe
 4094. formulary : kovara formûlan
 4095. fornicate : zîna kirin, zinya kirin
 4096. forsooth : bi rastî, rastane, bera, heqane
 4097. forspent : bêzar, bêzgîn;;pelos, dilsar, zivêr, tirxî
 4098. forstall : rê li berê girtin;;pêşî lê girtin, rê lê girtin
 4099. forswear : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan
 4100. forthcoming : bê;;ayende, dahatû, paşeroj, diwaroj, mandî, pêşedem, pêşende, paşroj, wêbê, paşnayî
 4101. forthright : rast, dûz;;dirust;;durist;;rastî, rasteqîn;;rastek mat;;rasteder;;ber pê, ber bi;;nêz, nêzik
 4102. fortieth : çilemîn, çilem
 4103. fortification : xurtkirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bihêzkirin, hêzdarkirin
 4104. fortify : betîn kirin, xurtandin, zexmandin
 4105. fortitude : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl
 4106. fortuitous : pişadî
 4107. forwards : pêş, pêşî;;berê, pêşîn;;pêşketî, pêşveçûyî;;pêşve, bikiş;;ber
 4108. fossa : kort, kortik, kortal, çal, çaltik, çalik, goncal, koncal, qaş;;gor, mezeln
 4109. fosse , foss : xendeq, hendek, kend, xendik
 4110. fossette : gövek, xemze, xemse;;awir
 4111. fossil : fosil;;paşmayî
 4112. foster : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn
 4113. fosterage : handan, teşwîq;;fîtkirin, fitikkirin, kişkişandin
 4114. fosterling : ewladê manewî
 4115. foulard : çeşîdek qumaşê hevrîşmî yê tenik e;;fular
 4116. founder : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê
 4117. foundry : kelxane, darêjxane
 4118. fourgon : vagona bar ku bi ser vagonên rêwiyan ve tê kirin
 4119. fourteenth : çardehem, çardehemîn
 4120. fowl : çûk, çûçik, balinde;;çivîk, terewîl;;çivê
 4121. fracas : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm
 4122. fractional : pereyê hûr
 4123. fractionate : dapalandin;;dawerivandin, parzinandin, palandin, dakirin, dawerandin
 4124. fractious : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 4125. fracture : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî
 4126. fragile : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 4127. fragment : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq
 4128. fragmentary : beş beş, qism qism
 4129. fragmentation : parçebûn, parçeparçebûn, herîjîn, letebûn;;xweparçekirin
 4130. fragrance : xweşbêhn, bêhna xweş
 4131. fragrant : bêhnx weş
 4132. frail : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl
 4133. fraise : şerampol
 4134. franc : beljîka
 4135. franchise : stare
 4136. francolin : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî
 4137. frankincense : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin
 4138. frappe : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam
 4139. fraternal : wekî birayan, mîna xwişkan, nola xwişk û birayan
 4140. fraternity : biratî;;xwişkîtî, birayetî;;dostik;;birawo, birako, xwengê, xwişkê;;yekîtî
 4141. fraternize : he valtî kirin;;he­valtî kirin, hogirtî kirin
 4142. fraudulent : hîledar, bihîle
 4143. fraxinella : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot
 4144. fray : qirên, lec, qewxe, pevçûn, xerpiş, şer, qal;;ceng;;têkoşîn, têkoşan, kefteleft, mücadele
 4145. frazzle : nûhîn, rihîn, peritîn, hilhilîn, çilçilîn, kevnbûn;;maşîn, mehîn, mehitîn, mehtbûn;;kêmbûn;;jirûmetketin, jiqîmetketin;;lezyon
 4146. freak : ecêbî, mostre
 4147. freakish : behît
 4148. freckle : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî
 4149. freeandeasy : jidilûcan, canêcanê, samimî
 4150. freeboard : fribord
 4151. freebooter : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir
 4152. freehearted : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 4153. freehold : milk, mal;;welat, erd
 4154. freeload : argo
 4155. freemason : mason
 4156. freestone : xoxên felqokî
 4157. freewill : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin
 4158. freezing : qerisîner, qerimîner;;qerisokî, efsirîner
 4159. freight : navlûn
 4160. freightage : navlûn
 4161. freighter : barkeştî, bargemî, şîlep
 4162. frenetic : dilcoş, coşdar, coşbûyî
 4163. frenzy : şêtî, dîwanetî, şeydatî
 4164. frequency : frekans
 4165. fresco : fresk
 4166. freshen : hişk bûn, tund bûn, req bûn, sirt bûn;;zivir bûn;;kanc
 4167. fret : hatin guvaştin;;hatin kîpkirin, hatin pihêtkirin, hatin şidandin;;bêhnteng bûn, dilteng bûn, zivir bûn, aciz bûn, tengizîn, bêhna teng bûn;;şerm kirin, fedî kirin;;tengav bûn, destteng bûn
 4168. fretful : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî
 4169. friable : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî
 4170. friar : xelwetxane, keşîşxane, mergen
 4171. fribble : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin
 4172. friction : xerxitandin, hekandin, têdan;;firikandin, mesihandin;;pêkirin;;beredayî gerin
 4173. frieze : şeyax
 4174. frigate : firkateyn
 4175. frightening : tirsdêr, tirsîner, tirsnak, çavşikên
 4176. frightful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 4177. frigid : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e
 4178. frigidarium : sarî;;serma;;tiştê cemidî;;dilsarî;;cihê sar;;sarî (nexwestina têkiliya cinsî
 4179. frill : firfir
 4180. frippery : nejidil, zahirî
 4181. friseur : berberê jinan
 4182. frisk : leyîstandin, leyîstikandin, lehîzkandin;;leqandin, livandin;;reqisandin;;qetandin;;papo kirin, birin û anîn;;derxistin sahneyê şn;;şixulandin;;aqil fırandin
 4183. fritter : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî
 4184. frivol : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin
 4185. frivolity : tiredînîtî, çirtiktî
 4186. frivolous : negirîng, nemuhîm
 4187. frizz : badan;;ba dan;;nûrandin, tewandin;;di ber ve kirin;;xwe quraftin, xwe lûsikandin, xwe ba dan, xwe lûçikandin, xwe firikandin, xwe loqandin;;ji heq derketin;;çiv dan xwe, xwe vir de wê de kirin;;jê averê bûn, lê li ba ketin;;xwe çivçivandin
 4188. fro : hema hema, kêm zêde, gêre vêre, jor û jêr, jorejêr
 4189. frock : cibe
 4190. frog : beq;;aqroq
 4191. frolic : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê
 4192. frontage : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex
 4193. frontal : hestiyê eniyê
 4194. frostbite : sed (1;;n;;sed;;rû, rûdeyn, rûdên, rûçik, serçav, tefeş, wec, demûrû, serûçav, sûret;;rûxar, rûbar;;dev;;ber, pêşî, cephe;;rast;;ar;;alî, hêl
 4195. frostbitten : cemidî
 4196. frosty : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e
 4197. frot : qerisan, cemidan, qefilîn, qeriman
 4198. froth : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc
 4199. froufrou : xuşînî, xişînî
 4200. froward : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 4201. frown : Birû lê şikandin, Awir lê dan, Birû kirin cot, Birûyên xwe kirin cot
 4202. frowsy : belavbûyî, feşkîli;;belawela, axmetaxme, tertûbela;;jevdûr, jevbelawela;;tevlihev, lihevketî, nekeyskirî, bêkeys, faşil, feşkilî, gelemşe;;gij;;bêpergal, bêpîr û pergal, bêtertîp;;nelihev
 4203. frozen : cemidî
 4204. fructiferous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok
 4205. fructuous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok
 4206. frugal : kargêrê jêhatî;;bisexbêr, destlêgirtî;;ekonomîk
 4207. fruitage : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa
 4208. fruiterer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş
 4209. fruition : kamweI
 4210. fruitless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde
 4211. frustrate : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî
 4212. frutescent : tije
 4213. fryerfrier : miqilk, meqel, tawe, exlewîk, afiawe, rûnbirêşk;;boteya bi qemçik ku maden tê de tê helandin;;derdana ku tê de kils tê lihevdan;;erda ku ji bo xwedikirina şaxan hatiye cihêkirin
 4214. fuchsine : sorê bu more ve
 4215. fudge : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif
 4216. fugacious : firoke
 4217. fugitive : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî
 4218. fugue : besteyeke di muzîka piredeng de
 4219. fulcrum : xala ragirtinê;;spartek, palpişt
 4220. fulgent : wurşedar, bişaşea;;rewnaqdar, birewnaq;;dengî
 4221. fulgid : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 4222. fuliginous : bitenî, tenîdar, tenîgirtî, dûgirtî
 4223. fuller : weşek, daweşîner;;tevdêr
 4224. fullness : têrî, têrayî
 4225. fulminate : ji nişkav de vveka ku topek biteqe
 4226. fulsome : rapir, aşirî, mufrit
 4227. functional : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik
 4228. fund : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar
 4229. fundament : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş
 4230. fundamental : bingehî, hîmî, sereke, eslî
 4231. funereal : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş
 4232. funicular : bibisk, bita;;bilûfik, bilûf;;birehik, birîçal
 4233. funk : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade
 4234. furbelow : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte
 4235. furcate : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn
 4236. furor : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî
 4237. furrow : delin;;çavşewitî;;cih, cihok, erx;;sermişar;;mişar, xet, karix
 4238. furtherance : alîkarî
 4239. furtive : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî
 4240. furuncle : kînora xwînê
 4241. fury : tundî, qursî, şidet;;lez;;şidî, zêdeyîtî, aşirîtî;;darê zorê
 4242. fuselage : gewde;;laş, cendek, ceste, girş, beden;;gi lale, qirn, qurm, kok
 4243. fusion : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin
 4244. fuss : carecar, cirecir, birebir, berbezı, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqal
 4245. fussy : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok
 4246. fustian : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif
 4247. fustigate : kotek;;çov, çogan;;kutek, hutik
 4248. fusty : genî
 4249. futile : bêhude, bereda, nafile;;bereday, cihê bereday;;zêde
 4250. futtock : doşeg, mitêl;;döşek, binrax;;hizûr
 4251. ga11 : bnr öd
 4252. ga1a : gala
 4253. gaberdine : eba
 4254. gabfest : yarî, yaranî, hogirî, muhabet;;bı dostanî pev re peyivîn, sohbet
 4255. gad : zext, darmisas, kaleg
 4256. gaff : nihan, veşar, raz, sir;;serena alayê der/nd
 4257. gaffe : şelipan, gaf, pot
 4258. gaiety : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî
 4259. gaiiant : sawdar, bisehwîr, hêwilnak, heybetdar, biheybet;;bisemyan, ezîm, berz
 4260. gainsay : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin
 4261. gait : çûyîn, çûndin;;rewş, hâl;;çûn
 4262. galahad : bihadar, mêrxas
 4263. galbanum : cure zemqek
 4264. galingale : qorican
 4265. gall : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye
 4266. gallantry : gernasî, lehengî, qehremanî
 4267. galvanism : galvanîzm
 4268. gambol : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik
 4269. gamesome : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 4270. gamete : gamet
 4271. gammer : pîrejin;;dê, pîra dê
 4272. gammon : xapandin, terişandin, xirandin
 4273. gamut : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola
 4274. gang : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola
 4275. gangrene : lareşî, kangreni, tîrawîbûşyî
 4276. gangway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni
 4277. ganymede : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde
 4278. gape : qelişîn, qeliştin, tarişîn, telişîn, veqelişîn, şeqopîlo bûn;;terikîn;;derizîn;;hatin qelaştin, hatin veqelaştin, hatin tarişandin, hatin derizandin, hatin terikandin l/tb
 4279. garb : dilq, pergal;;timtêl, qiyafet;;wêne, resm
 4280. garble : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 4281. garcon : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde
 4282. gardenia : gardenya;;kulîlka vê dara bêhnxweş
 4283. gargantuan : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam
 4284. gargle : li hev xistin, li hev dan;;çeliqandin, şiliqandin, çelpandin, cemciqandin, keyandin, hiljenandin;;tê werdan, tê re kirin;;seridandin, bêjing kirin;;fırkandin, leqandin, hejandin, rajandin;;qelabtin;;bi tenduristiya leyistin
 4285. garish : wurşedar, mirêsdar
 4286. garland : zerzeng, qewzegul, çeleng, taca gulan;;tac
 4287. garnet : yaqûta hinarî jeo/m
 4288. garnish : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan
 4289. garnishee : desteser kirin, hêcz kirin, dest danîn serê
 4290. garniture : garnîtur;;xeml, rewş;;tamûçk
 4291. garrison : garnizon;;leşgergeh, leşkerma
 4292. garrulity : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî
 4293. garter : bendgore, jartiyer
 4294. gasbag : I nîşangcr;;derewçîn, virek
 4295. gasconade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn
 4296. gaseous : gazdar;;bidon, bigaz
 4297. gash : birindar kirin, birin kirin, kul kirin;;tehlkirin, êşandin, dilê şikandin, dilê hiştin
 4298. gasket : conta
 4299. gasometer : depoya gazê;;geazpîv, gazometre
 4300. gassy : gazdar;;bidon, bigaz
 4301. gastralgia : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş
 4302. gastric : aşikî, madewî
 4303. gastritis : kêma mîdeyê, gastrit
 4304. gaucherie : bêkêrî, necerbezî, nehunerwerî, destpelixî, nebikêrhatî, nejêhatîbûn, neostatî, neşanpazî, nemahirî
 4305. gaud : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet
 4306. gaudy : bi nexş û mexş, bi nexş û nimûş
 4307. gauge , gage : pîvan, pîvandin, peyîftin, endizandin;;rokirin û pîvan
 4308. gauge, gage : olçek, pîvan
 4309. gaunt : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl
 4310. gauze : tûl;;xavik
 4311. gawk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî
 4312. gazabo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto
 4313. gazebo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto
 4314. gazetteer : atles, etler n atlas
 4315. gear : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran
 4316. gehenna : dojeh
 4317. geisha : geyşa;;geyşa Qinika Japon a ku bi taybetî ji bo mazûbantiyê hatiye perwer dekirin)
 4318. gelatin , gelatine : jelatîn
 4319. gelation : cemidandin, qerisandin;;berfeşîr, bestenî;;qerîmok
 4320. gelid : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam
 4321. gemma : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik
 4322. gemmate : bûtikdan
 4323. gemmy : bicewher, cewherdar, bigewher
 4324. gemote : meclîs, parlemento, civatmilet;;civat, komel, horg;;dîwan, civangeh;;bezm
 4325. gemütlich : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz
 4326. gendarme : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî
 4327. gender : gram
 4328. genealogical : bisecere, seceredar
 4329. generalissimo : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav
 4330. generality : giştîtî, gelemperîtî;;gelempe rîtî man/m
 4331. generalization : giştîkirin, gelemperikirin;;tamîm fel/m
 4332. generalize : giştî kirin, gelemperî kirin
 4333. generalship : generaltî
 4334. generate : anîn wicûdê
 4335. genesis : aferîş, zikmakî
 4336. genetic : rakend;;rakendî, irsîtî, irsiyet
 4337. genial : rûken, rûliken, rûkenok, devliken
 4338. genie : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin
 4339. genista : bot;;bot m bot
 4340. genito : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn
 4341. genocide : tevkujî, qir, qel, qelînok, qetlîam;;qelaço, qeremok
 4342. gent : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira
 4343. genteel : torin, zadegan, maqûl, esîl dîr/rd;;tovrind, başnîjad, zeng û zêrîn;;resen
 4344. gentian : gafiş, melvaş, mamîran
 4345. gentile : pûtperest, pûtparez
 4346. gentility : hîm, xîm, binyat, bingeh, binaxe;;esas kim/n;;esraq bazal bazal, esasî kîm/m
 4347. gentlewoman : xanim, xanimefendî, ciwanik
 4348. genus : çeşn, cure, cor, texlît, levn, newa
 4349. geomancy : falbaz, faldar, falbêj, falavêj, bextbaz
 4350. geometricical : hendesewî
 4351. geophysics : jeofizîk
 4352. geopolitics : jeopolîtîk
 4353. geoponic : candinî, ziraî
 4354. georgette : navê çeşîdek qumaş e
 4355. georgic : çandiniyî, çandeyî
 4356. geranium : I bêhna xweş;;tolgîn, toyîn, kulilka tolgînê
 4357. germander : bot;;bot m bot
 4358. germane : têkildar, pêwende, pewendidar, gizdar, peywendar, eleqedar
 4359. germicide : antîseptîk
 4360. germinate : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn
 4361. gerund : gram
 4362. gerundive : gram
 4363. gestalt : geştalt
 4364. gestation : ducanîtî, nesaxîtî, duhalîtî, hemîletî;;avistî;;çaxana hemîletiyê
 4365. gesticical : cestî, bedenî, beşenî
 4366. gesture : bizav, tevger, liv, libt, leqîn, livak, livek, cole, qelq, bizar, cule, hereket, he­reke;;lebt;;libat, weşn, şêl ı güzel bir ha­reket libateke xweş;;rêketin, birêketin;;hereke;;lerz, bivelerz, zelzele;;lebt fîz;;tevger mzk;;lebat, hereket sp;;tevger fel/m
 4367. getup : çêbûyîn;;bastûr, bünye
 4368. gewgaw : lîstok;;leyîstok, leyzok, pêleyîzk, titik, leyîstek;;pêleyîstik, benikê dû hebanê
 4369. geyser : şofben
 4370. ghastly : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb
 4371. ghazi : xazî
 4372. ghoul : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd
 4373. giamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin
 4374. giand : bot;;bot m bot
 4375. gianders : ufe, seqav, kepenek
 4376. giaour : gawir;;kafir, rd/nt
 4377. gib : mix, bizmar, bismar
 4378. gibbet : sêpê, dara darazê
 4379. gibbous : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul
 4380. gibejibe : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin
 4381. giblets : cîger, ceger, cerg, mêlak;;kezeb;;dil, hinav
 4382. giddy : gêjker, semeker, sergêjker
 4383. gig : bnr dan/den
 4384. gigantesque : wekî dêw, mîna hûtekî
 4385. gigantic, gigantean : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam
 4386. giggle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn
 4387. gigolo : jîgolo
 4388. gilbert : serad
 4389. gild : avzêrî kirin, zêravî kirin, tamzêr kirin;;birqandin, çirisandin
 4390. gilding : tamzêr, zêrhelî
 4391. gill : kelek
 4392. gillyflower : şevbêhn, gula şevbîn
 4393. gilt : avzêrî, tamzêrî, zêravî, avzêrîn, zêravkirî;;xapînok
 4394. gimbals : bnr dan/den
 4395. gimcrack : wurşedar, mirêsdar
 4396. gimlet : badek
 4397. gimp : candar?;;şênbûnî, geşedarî
 4398. gin : çirçir;;çirik, çirika avê;;çirçirik, sîsirk
 4399. ginger : zencefil
 4400. gingerly : hêdîka, hêdîna, bi semt
 4401. giraffe : canhêştir, zurafe
 4402. girasole : opal jeo;;opal
 4403. gird : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin
 4404. girder : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 4405. girdle : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye
 4406. girlish : eynî ke­çik e, eynî qîzik e;;eynî keçik e;;eynî qîza çardehıalî ye
 4407. girth : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat
 4408. gismo , gizmo : amêr, cîhaz;;rihel, cihêz
 4409. gist : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd
 4410. giveaway : aşkerekirin, îfşa
 4411. gizzard : qerqer, gerger, kere, gocar, zûr;;kevirdar rd berdelan, hûrik, gurçik, aşk zo/tn
 4412. gl : kes;;leşker, esker, nefer Işk/nd
 4413. glabrous : bot;;bot m bot
 4414. glacial : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam
 4415. glacier : sîpan;;qeşayî, bestelek;;taş pangor, moren jeo/erd
 4416. glacis : bnr asklı
 4417. gladden : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin
 4418. gladiolus : bot;;bot m bot
 4419. gladness : kêf, dilşayî, dilxweşî, dilgeşî
 4420. gladsome : kêfxweş, dilxweş, razî, dilşad, xweşhal, memnûn
 4421. gladstonebag : bahol;;bawul
 4422. glair : spîka hêkê, spîçka hêkê
 4423. glare : çav pê ketin
 4424. glaring : xipxuya, dipdiyar, aşkere;;çîksayî, şîrsayî
 4425. glary : birqdar, teysdar, şewqdar, şuhledar;;xemlkirî, arastî
 4426. glauber's salts : derman, ecza
 4427. glaucoma : ava reş, glokom
 4428. glauconite : glokonî jeo/m
 4429. glaucous : bot;;bot m bot
 4430. glaze : sur kirin, zuhr kirin
 4431. glazier : camkar;;camfîroş;;kesê ku di paceyê re li hundirê malê dinêre
 4432. glebe : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî
 4433. gleeful : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 4434. glen : cobar, robar;;newal, newalok, seqlan, best;;newal
 4435. glib : çipik, şipil, çist, çeleng, peyik
 4436. glide : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn
 4437. gliding : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn
 4438. glim : mûm, find, mûmik, şam, şemamik, şemalik;;şima;;mûm fız;;mûm mîn/m
 4439. glimmer : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan
 4440. glissade : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn
 4441. glissando : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn
 4442. gloaming : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê
 4443. gloat : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 4444. glob : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî
 4445. globular : kadî, küreyi, kûrewî;;giloverî
 4446. glomerule : bot;;bot m bot
 4447. gloom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî
 4448. gloomy : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê
 4449. glorification : bnr meth
 4450. glorify : pesn dan, pesinadin
 4451. glorious : navdayî, navdar, navwer, namîdar;;mezin, gewre
 4452. gloss : perdax, delk;;ji aliyê ters ve traştina cara duduyan
 4453. glossiness : rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî;;balkêşî;;biriqokî, birqonekî
 4454. glossy : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 4455. glottal : qirikî
 4456. glow : şewitîn, sotîn, ayîsîn;;pêketin, vêketin, darîn;;pîsoyî bûn;;şeliqîn;;sincirin, kelîn, agir pêketin;;biriqîn, çirisîn;;bi ber ketin, xem xwarin;;mirin, helîn;;çûn ji;;veşewitîn
 4457. glower : tîktîk nihêrtin, tîktîk lê mêze kirin, ziq bûn nihhertin
 4458. gloze : bi mane gerandin
 4459. glucose : glikoz, şekirê tirî
 4460. glum : bêmehde, bêmirûz, mehdtirş, bêsikûm, rûtirş, mikûsoyî;;sik, zişt, nexweşik;;cirnexweş, bêcir
 4461. glumaceous : bot;;bot m bot
 4462. glume : bot;;bot m bot
 4463. glut : boşayî, mişetî, mişehî, gumrehî, xenîtî;;gumreh;;zêdehî, zêdetî;;laporî, firehbûn, firehî, firehtî
 4464. gluten : pêz, gluten
 4465. glutton : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek
 4466. gluttony : xuretî, ferexurî, xaşkerî, xwarokî, çiroretî, xwereyî, xwarinxwerî, çilêzî;;hûrfilitîbûn, hûrmezinî, heftkunî, destodevothi, hûrekî, alifxweşî, ziktirşî
 4467. glycogen : glikojen
 4468. glycol : glikol, dialkol
 4469. glycosuria : glîkozurî
 4470. glyph : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 4471. gm : gram
 4472. gnarl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk
 4473. gnash : diran di hev dan, diran qirçandin, diranên xwe di hev dan, diranê xwe qirçandin
 4474. gnaw : kotin;;kotin/koştin, arîtandin, kuri­sandin, purisandin, kevaştin, kwîtin, revaş­tin, kojandin, mirmirandin, kuncirandin, kiriçandin, kiritandin, kirkitandin, merisandin;;xwarin, jê xwarin;;mehfkirin
 4475. gneiss : gnays jeo/m
 4476. gnome : wecîze
 4477. gnostic : têgiştî, fehmber, fehma, zana
 4478. goad : zext, darmisas, kaleg
 4479. goatsucker : vîzvîjik, şivanxapînok, çûçika tûtelanî
 4480. gob : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp
 4481. gobetween : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber
 4482. goblin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin
 4483. goby : dirêxbûn, jêrevîn, xwevedan, xwejêdûrdan
 4484. gocart : girgirok
 4485. goddamn : baneşan, bangok, nişkok
 4486. goddess : xwedawend, îlahe
 4487. godforsaken : bêwijdan
 4488. godhead : peresto, pereste, xweda, îlah
 4489. godless : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas
 4490. godlike : xwedayî
 4491. godly : oldar;;olperwer, dîndar
 4492. goffer : şikandin;;şikênandin, daşikandin, xiş kirin, firandin, hel kirin;;şi­kandin;;tewq kirin, qat kirin;;qelandin;;kêm kirin;;têk birin;;xwarin;;hêrandin;;hûr kirin ı odun kırmak êzing hûr kirin
 4493. goggle : qelibandin
 4494. goitertre : guatr
 4495. golly : baneşan, bangok, nişkok
 4496. goneness : hicinandîbûn, jipertavketin, bêhalî
 4497. goo : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir
 4498. goodby , good-bye : baneşan, bangok, nişkok
 4499. goodness : xweşikî, bedewî, xweşiktî, be dewtî, bedewbûn, ciwanî, xweşikbûn, spehîtî, rindî, dindar;;xweşbûn;;xweşikahî, xwe şikayî
 4500. goods : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar
 4501. goodwill : niyetpakî, niyeta pak
 4502. goody : bonbon
 4503. goof : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî
 4504. goofy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi
 4505. gook : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem
 4506. goon : agirberdêr;;qûndaxker, qûndaxsaz;;ewan, gelac
 4507. gorge : hepişandin, dan ser hev û xwarin, zûzûka xwarin, avêtin de­ve xwe;;liqimîn, pê qinyat bûn, avêtin ber dile xwe, xwarinek kirin ber dile xwe;;li hev bi­rin û anîn, barijnî kirin
 4508. gorgeous : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan
 4509. gorget : gerdenî
 4510. gorilla : goril;;parêzker
 4511. gospel : mizgîn;;mizgînî
 4512. gossamer : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik
 4513. gossip : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî
 4514. gothic : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr
 4515. gouge : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik
 4516. goulash : xwarineke bigoşt, ava firingîyan a gele Mecer
 4517. gourd : kundirê stûreq bot/nd
 4518. gout : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî
 4519. governance : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar
 4520. gown : kincê fermî, cilê resmî, unîforma
 4521. gownsman : zane;;Xwedê
 4522. grabble : pelandin, sehandin, palmisandin, mişmişandin;;seh kirin, venêrîn, kontrol kirin;;dan leqandin l/lb, dan xeberdan l/lb, sihêtî kirin l/ghn;;muayene kirin;;hatin, xwe nîşan dan
 4523. graceful : xweş, spehî, letîf
 4524. graceless : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam
 4525. gracile : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl
 4526. gracious : şîrîn, şêrîn, agirxweş, sempatik
 4527. gradation : birêzkirin, rêzandin;;sefandin, xistin rêzê;;sêwirandin
 4528. gradient : bilindi;;bilincih erd/m
 4529. gradin , gradine : pêlik;;pêpelok, paplûk, pêpelûk, pêling, pêpeling, pêping, pêpik, pêlpelik, pêlpêlok, pêpilang, pêlekan, pêweran, pêpilanik;;gihanek, merhale
 4530. gradual : bere berê, hêdî hêdî
 4531. graduate : perwende bûn, mezûn bûn
 4532. graft : hatin derzîkirin, hatin parzaki­rin, hatin perpûnkirin;;hatin tamandin, hatin deqdan, hatin patromekirin, hatin deqandin;;hatin sarogermokirin, hatin tî­negermîkirin l/tb
 4533. grainy : hebgirtî, bitene, bihebik, bilib;;teneyî, libî
 4534. gramercy : baneşan, bangok, nişkok
 4535. grammarian : rêzimanzan, gramerzan
 4536. gramophone : dengxwên, dengnivîs, fonograf, gramofon
 4537. grandee : girgirek, giregir, mezinên dewletê;;qure, kuşpene
 4538. grandeur : mezinahî;;mezinatî, mezinayî, mezintayî, mezinî
 4539. grandiose : mirês, wurşedar, rewşedar, ewreng, muhteşem
 4540. granulate : nepixandin;;pişpişandin, hilpişandin, pimpişandin, qepişandin, poxpoxandin, kişkişandin, pirpişandin;;zerifandin, perçivandin, nixifandin;;gij kirin, gijgijandin, bel kirin
 4541. granule : tene, heb, lib;;bilqik, pilqik, pelqik;;di leyîstika şanoyê ya Hacivat û Karagöz de di wateya epê epê de
 4542. grape : daleqandin, hilawistin, bidarde kirin;;daleqandî, hilawistî, dardekirî
 4543. grapefruit : sindî
 4544. grapeshot : bibêhn;;meya ji tiriyê bibêhn, miskat;;misket;;xar, xare, til
 4545. graphic, ical : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 4546. grapple : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê
 4547. grasping : tima, timakar
 4548. grassroots : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas
 4549. grate : bêhnteng kirin, hêrs kirin, türe kirin, hêrsa rakirin, parça rakirin
 4550. gratification : I zewq;;zewq;;çêj, tehm, çeşn, lezet;;kêf, şahî
 4551. gratify : dilxweş kirin, kêfxweş kirin, xweşhal kirin, xoşnûd ki­rin, razî kirin
 4552. grating : izxare;;piştek;;bistik, caxik;;biraştî, qelandî, kizirandî
 4553. gratuitous : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa
 4554. gratuity : bexş, bexşandin
 4555. gravel : kevirê mîzê
 4556. graveyard : goristan;;qebristan
 4557. gravid : ducanî, duganî, nesax, duhalî, hemîle;;avis
 4558. gravitate : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn
 4559. gravity : dilniwazî, dilkêşî, kîşînokî, rakêşarî, cazîbe
 4560. gravy : sos, çênc sos
 4561. gray , grey : cûn
 4562. graze : çêrandin;;veçêrandin, lekitandin, lewirandin
 4563. grease : rûn kirin, rûn tê dan, don tê dan;;pesn dan
 4564. greaser : argo
 4565. greathearted : comerd, merd, camêr, sexî, çavfireh, destvekirî;;bêrdar
 4566. greed : tematî, temayî, çavbirçîtî
 4567. greenery : riwek;;riweknasî, botanîk
 4568. greeneyed : çavbaz
 4569. greengage : incaseke gir a şirîn
 4570. greengrocer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş
 4571. greensickness : kloroz
 4572. gregarious : bi tevayî, tevde, pêkve;;bi tomerî, bi komelî;;kutilkî, topikî
 4573. gremlin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin
 4574. gride : rêş kirin, xirtikandin;;rihotin, rihoştin, verihoştin, hekandin, xiritandin, rawêştin, darihoştin, rewatin, verotin;;hewirandin, merisan­din;;kolan;;kolandin
 4575. grieve : arihandin, êşandin, çerçirandin
 4576. grievous : xemnak, kesernak, kedrnak
 4577. griffon : sîmerx
 4578. grill : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin
 4579. grilling : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin
 4580. grim : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker
 4581. grind : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin
 4582. grinder : hêrîner
 4583. grindstone : hewl dan;;keftûleft kirin, xebtûkoş kirin, kêferat kirin, koşîn
 4584. gripe : tehde lê kirin, cefa lê kirin, cewr û cefa lê kirin, eza lê kirin
 4585. griseous : boz;;xam, beyar
 4586. grisly : sawnak, hêwilnak
 4587. grit : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet
 4588. grizzle : gewr, cûn, boz
 4589. grizzly : gewr, cûn, boz
 4590. groan : kirin axîn, axîn rahilan;;nifir kirin, nifr lê kirin
 4591. groggy : serxweş, sermest
 4592. groom : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker
 4593. groove : xane;;niqir;;celxe;;rastik
 4594. grotesque : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit
 4595. grouch : hatin gotin l/tb;;berê xwe danê, azar danê, rexne kirin;;xutxut kirin, minmin kirin, mortmort kirin, gumgumîn, dolandin, lêlandin, fışefiş pê ketin
 4596. grounds : hewşeng, stad, stadyûm
 4597. groundwork : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas
 4598. grouse : sûsik
 4599. grout : telp, telpik, delme, xilte, pegr, durd, tilp, tort, ritim
 4600. grove : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl
 4601. grovel : xwe kirin nav dest û piyan
 4602. grower : hilberîner, berhemdêr, berhêner, mustehsîl
 4603. growl : kirin xurînî, xurînî kirin, xurexur kirin
 4604. grown : gihaştî, gihîştî, gihiyayî;;xama, gêran;;gihayî ped;;kamil (kesê ku ji her aliyî ve gihaye kewna xwe psi
 4605. grudge : texsîr kirin;;lê girtin
 4606. gruelling : işkence, şkence, tehde, tehdeyî;;cizaret, ezab;;îşkence
 4607. gruesome , grewsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb
 4608. gruff : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc
 4609. grumps : bêmehdetî, bêmirûzî, rûtirşî;;sikbûn, ziştî, nexweşikî;;cirnexweşî, bêcirî
 4610. grunt : xirînî, xîzînî;;xirecir, pevçûn, qirên, serkêşî
 4611. grunter : beraz, xinzîr;;wehş;;xinzîr nt
 4612. guaranty : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet
 4613. guarded : li tetikan bûn, guhê şiyar bûn, li ser derzîdankê lingan bûn
 4614. guardianship : pasvanî, nigehdarî, segvanî, qerewêlî, parêzkarî, pasavanî, mifirdîtî;;dizdarî, muhafizî
 4615. guardrail : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş
 4616. guck : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn
 4617. gudgeon : tewere, germiçank
 4618. guerdon : bexşîş
 4619. guerrilla : gerîlavan
 4620. guffaw : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko
 4621. guild , gild : lonca, korporasyon
 4622. guile : xiniz, xinis, cixis, xirb, doxman, xayîn;;zexel, xel;;xayîn rd/nt
 4623. guilloche : menewîş, hare;;kizwan, qezwan
 4624. guinea : heywaneke malê ku ji famîleya mirîşkan e, serê wê biçûk û rût, pûrta wê ji rengê cûnê ber bi heşîn ve û bi qasî mirîşkekê mezin e zo
 4625. guise : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet
 4626. guitar : gîtar
 4627. gullet : gewrî, qirik, qirtik
 4628. gullible : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil
 4629. gummy : bibenîşt, benîştdar
 4630. gumption : pêkhatîbûn, jêhatîbûn
 4631. gunner : nêçîrvan, ravker, seydvan
 4632. gush : coşîn, coş bûn
 4633. gushy : lewce, çileqe, çelexare, qurbet, ce lûz, nehindir, berzeq, heylorik, çenebaz, şeqlebend, pirbêj, bêjok, zimandirêj, geveze;;devlok, tirdevk, devtijî, devbelaş, devleq rd/nt
 4634. gust : bager;;badev
 4635. gusty : bibahoz, bibager, bifirtûne, fırtûnedar, bibazor;;biteqereq
 4636. guts : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet
 4637. guttate , tated : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî
 4638. gutter : avrê;;cihok, selep, sereb;;fîlîgran
 4639. guy : kese ketûber, adî;;mêr, zilamn herîfçioğlu kerê çolê, herê dera hanê
 4640. guzzle : xistin hev, li hev aliqandin;;sermest bûn
 4641. gym : bedenparêzî
 4642. gymnast : bnr jimnastîk
 4643. gynecology : nexweşîna pîrekan, nexweşîna jinan, jînekolojî;;beşa nexweşîna jinan
 4644. gyp : dubare;;fend, dek, hile
 4645. gypseous : bicils, bicas, bikuşte, bigêç
 4646. gyrate : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin
 4647. gyre : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel
 4648. hairpin : toq, filket
 4649. hairy : mûwekî, mûhikî, rehikî, wekî mû ye
 4650. halberd , halbert : bivir;;teber
 4651. halfhearted : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 4652. halfwitted : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi
 4653. halloo : baneşan, bangok, nişkok
 4654. hallow : pîrozandin;;evrandin, homandin, teqdîs ki­rin;;pîroz kirin
 4655. hallucinate : gumreşî;;dogman, bedgumanî;;dilwasî, pojnewaji, waswase, haw m etmek ji xwe re waswase çêkirin
 4656. hallway : poxan, dalan, kolan, koçik, mobîn, rewaq, tular, nawan, hol
 4657. hamstring : kûd kirin, qorim kirin, seqet kirin
 4658. handbook : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk
 4659. handcart : kaşkaşk
 4660. handed : pêncî (;;L);;pêncî rd bidest, xweydest
 4661. handhold : pêgirtek;;pêgir
 4662. handicap : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 4663. handiness : hunerwerî, cerbezi şanpazi, meheret
 4664. handiwork : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz
 4665. handmaiden : xwedîkirin, xweyîkirin;;asêkirin;;qewraş, qerwaş
 4666. handmedown : malê ke­lepir, malê xizmetbûyî, ji destan
 4667. handout : sedeqe
 4668. handrail : caxên nêrdewanê
 4669. handsel : sîfteh, serfetih;;cara pêşîn, ewilî
 4670. hangdog : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar
 4671. hanger : çengel, çengal, çinqal, çanqil
 4672. hangout : şûnwar, cîwar, rûniştgeh, êwr, mesken
 4673. hangup : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 4674. hank : Kangal
 4675. hanker : berî kirin, hesret kişandin
 4676. hankypanky : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî
 4677. haphazard : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî
 4678. happenstance : pîşad, rasthatinî, tesaduf
 4679. harass : westandin, dawestandin, mandî kirin, betilandin, reht kirin, qefilandin, tehibandin;;dilê êşandin l/gh şîrove kirin, tabîr kirin
 4680. harbinger : mizgînber, mizgîndâr;;pâşeng, peyamber
 4681. harbor, (ing.) harbour : stare, star, penah, kavilk, govik;;stargeh, stare Işk;;kelbextî (ji bo kesê ku mirov xwe diavêjin tor û
 4682. hardbitten : serkêş
 4683. hardcore : bibîryar;;biryardar, bibiryar, biqerar, qerardar;;sitewîl, biqeys û qerar, aramîdar, biîstikrar
 4684. harden : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz
 4685. hardener : sîkatîf kîm/rd
 4686. hardfisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs
 4687. hardhearted : bêdil, bêqelb;;dilqalind, kezebqalind, bêşewat, bêrehm, dilhişk
 4688. hardihood : kancî, bêşermî, bêarî
 4689. hardline : teng, gebs;;repisandî, dewisandî, şidandî, pihêt, kîp;;dijwar, çetîn;;bi baldan;;hişk, tund;;gurahî, sixlet;;çikûs, tima, destgirtî;;têr, baş;;zor, zorayî, çetînayî
 4690. hardnosed : betjewenperest, havilperest, xirwebaz, sitxû, menfaetperest
 4691. hardship : tengayî;;tengîtî, tenganî, tengbûn;;tengî, tengasî, tengahî, destengî;;tengavî, azerdedilî
 4692. hardtack : galeta
 4693. hardwood : berû, berî, darberû
 4694. hardy : tirûşdar, xurt;;berhilistker, serhildêr
 4695. harebell : belazîz
 4696. harebrained : bêserî;;bomik, totikvala, bêaqil
 4697. hark : bihistin;;sch kirin;;hatin rû
 4698. harl : bisk, ta;;lûf, lûfik;;rehik, rîçal, rişalk biy/n
 4699. harlequin : qeşmer, palyaço, qirdik
 4700. harlot : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole
 4701. harlotry : orispîtî, forqîtî, toltî;;bêbextî, qeleşî
 4702. harmful : neçê, bed, fena, netû, xerab, nebaş, nepak;;nexweş;;pir, gelek;;pis;;bedxû;;ecebê
 4703. harmonize : bi keys kirin, bi hev xistin, sererast kirin, rêk û pêk kirin, bi ser û ber kirin;;kok kirin, akort kirin
 4704. harrow : hincirandin, qetandin;;ku­tan, dakutan
 4705. harslet : xislet, xûy
 4706. hartshorn : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare
 4707. harumscarum : çort, çols, potpotî
 4708. harvester : pale, birandox
 4709. hash : argo
 4710. haslet, harslet : saqatat
 4711. hassle : dijwarî, çetînî, çetînayî, zorî, zeh metî;;tehb, meşaqet;;asteng, kend û kosp
 4712. hassock : cure kursiyek e;;mîndera pofik, mîndera nermik nd uf, puf
 4713. hasten : lez kirin
 4714. hasty : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez
 4715. hatch : bnr dan/den
 4716. hateful : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam
 4717. haughty : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin
 4718. haul : kişandin, hilgirtin;;gerendin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;li xwe kirin, kine wergirtin;;li serê bûn, li ser xwe gerendin;;girtin ser xwe;;pê re hebûn
 4719. haulage : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn
 4720. haulm , halm : ka
 4721. haunt : bêzar kirin, zivêr kirin, zebirandin, acizandin, canzerî kirin, aciz kirin, viz kirin
 4722. hauteur : anor, qurnasî, quretî, xurûr;;difre, fors, fez, fîşal;;şanazî, şeref, hesiyet
 4723. havoc : rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xerakirin
 4724. hawk : baz
 4725. haycock : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse
 4726. hayfork : duguh, cemik, dirgan, melhêbok
 4727. hayloft : kadîn, merek, kadîng
 4728. haymaker : gêlevan, gêrevan
 4729. hayrick : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse
 4730. haystack : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse
 4731. hazardous : rîsk, rizîko
 4732. haze : moran, ximam, nemeş;;gezo;;hêlîna kêzikan;;kevza li daran nd tiliya beranekê, tilî, înç m tel, let
 4733. hazy : bidûman, bidû, bidûxan
 4734. headband : band, zûlê pot;;şerît
 4735. headfirst , headforemost : li serserkî, sernişûv, serberjêr, berjêrî, sernişîv, sernigûn;;serbeijêr, derbejêr, sernişîvî, seijêrek
 4736. headgear : destgîn lixab;;dezgîn, legap, lixav, celew
 4737. heading : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd
 4738. headland : poz, difn
 4739. headless : bêqail, kêmaqil, aqilkêm
 4740. headlight : far, ronavêj
 4741. headline : sernivîs, sernav
 4742. headlong : bi gelt, bi hirmegurm, bi hingeding, bi xirm û gurm;;hing û ding, hirm û gurm
 4743. headpiece : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m
 4744. headship : serektî, sermiyantî, serîtî, reysîtî
 4745. headstone : qotzîber, kozâbir, kevirê goşe, kevitê qorzîbir, qumî, hêt, rukn
 4746. headway : pêşveçûn, bilindbûn, geşbûn, teraqî
 4747. heady : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc
 4748. heal : şîfa dan, baş kirin, deriyê rehmê lê vekirin
 4749. healer : bijîjk, doktor;;bijîşk;;tixtor
 4750. healthful : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar
 4751. heap : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp
 4752. heaping : lêmişt, tije;;tiptije, mişt
 4753. hearken : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin
 4754. hearsay : gotegot, minho, gotegotk, galegot, şitexalî, rîwayet;;wişewiş
 4755. heartache : janedil, êşa dilan
 4756. heartburning : çavnebarî, çavtengî, hesudî, dexesî, reşkînî;;dexesokî, dexs, pexîlî, dexosî, dexsînî, hesûdî, dexsoyîtî, zikreşî, kimreşî, behecokî, dilreşî, çavreşî
 4757. hearten : wêrandin, cesaret dan, bı zirav kirin, qewet dan n ziravê qalind kirin
 4758. heartfelt : ji dil, ji dil de
 4759. hearth : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank
 4760. hearthstone : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank
 4761. heartsease , heart'sease : rihetiya dil, dil rihetî
 4762. hearttoheart : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can
 4763. hearty : jidil, dilsax, samîmî;;ji dil û can
 4764. heated : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar
 4765. heater : soba
 4766. heath : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal
 4767. heathen : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas
 4768. heating : germker, germoke
 4769. heave : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin
 4770. heavenly : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye
 4771. hebdomad : hefte, heftî
 4772. hebetude : nefehmaî, fehmkorî, fêmko rî, bêfehmî, tênegihîştîbûn;;xweşnebînî
 4773. hecatomb : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam
 4774. heck : baneşan, bangok, nişkok
 4775. heckle : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin
 4776. hecticical : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm
 4777. hector : bêge;;qubede, taqa, qebedx;;dîlawêr, mêrxas;;baştirîn, sereke
 4778. hedge : asteng, kosp, tegere
 4779. hedgehog : jûjî;;jîjo, jojî
 4780. hedonism : hedonizm, hezperestî fel;;hedo­nizm, hezperestî ab/m
 4781. heed : bala xwe dan, dêhna xwe dan;;bala xwe danê, dêhna xwe danê, dîqat kirin, guh lê dêran, miqate bûn, himetî kirin, guhê lê xewt kirin
 4782. heedful : baldar, dêhndar;;hiştî, bidîqat;;miqate, ballêbûyî
 4783. heedless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 4784. heehaw : zirîn
 4785. heeler : goşkar;;qondereker;;qonderefiroş
 4786. hegemony : raserî, serdestî, berterî
 4787. hegira : koç;;hicret
 4788. heifer : nogin, nohgin
 4789. heigh : baneşan, bangok, nişkok
 4790. heighho : baneşan, bangok, nişkok
 4791. heil : baneşan, bangok, nişkok
 4792. heinous : kerixîner, dilçepel, menfur
 4793. heirdom : jêma, mîrat, pêma;;jêmayî, mîras, pêmayî;;rabend, irs
 4794. heirer : varis
 4795. heirship : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma
 4796. helianthus : gula berbero bot/nd
 4797. helical : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd
 4798. helicoid : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd
 4799. heliograph : ronavêj, amraza ronavêj
 4800. heliotrope : xamekî
 4801. heliotropism : berberobûn
 4802. hell, hell : bene xwe fılitandin
 4803. hellas : grekîstan
 4804. hellbent : bixwestek
 4805. hellcat : cazû, cadû, cehzû, pîresêr, sêrebend, pîrebok, pîrelk;;sêrik, cazûger, ecûze, ecûzpîr;;çavê pir xweşik nd/m
 4806. hellebore : kerbeng, xerbeng
 4807. hellfire : ezabê dojehê, ezabê cehenemê, ezabê qebrê;;eza, cefa, ezab
 4808. hellhound : şeytan, pelîd;;şeytanî
 4809. hellion : terêf, mîkrop;;mikrop
 4810. hellish : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak
 4811. helluva : pir, zehf, gelek, zor
 4812. helm : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar
 4813. helminth : kurmê rûviyan, askarît zo
 4814. helot : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî
 4815. helpful : kêrdar, kelkdar, havildar, sûdemend, sûdewar, sûdbexş, mefadar, bikêr, bisûd, bifeyde, feydedar, nehfdar, feydemend, biwec
 4816. helpmate, helpmeet : heval, hogir, embaz;;hempa
 4817. helterskelter : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto
 4818. hematic : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye
 4819. hematite : hematît jeo/m
 4820. hematology : xwînnasî, hematoloji
 4821. hemialgia : mîgren bj
 4822. hemicycle : nîv daîre mat
 4823. hemlock : zirgêjnok, giyajehrk
 4824. hemorrhage : xwînbûn, xwîn jê hatin;;xwînîbûn;;derbûna xwînê, xwînkişîn, xwînjêçûn
 4825. hemorrhoid : bawesîr;;babasîl
 4826. hemp : kinif;;kinf, kenewîr
 4827. hemstitch : çavî
 4828. henchman : suxrekar, xizmetkar
 4829. hencoop : kox, kolit, pin;;koxik, pîn, pînik, kolik, kolk, qinik, zinc
 4830. henna : hine;;xene
 4831. henpeck : serê birin, serê genî kirin, gêj kirin, hetka birin
 4832. heptagon : heftkuj, heftkoşe
 4833. herald : nûçegihan, peyamnêr, hewalnêr;;peyamber, xeberbêj, xeberdok, xeberdar, qasid, teter;;şan, nîşan, elamet £ bu bulutlar yağmurun haberci­si olsa gerek ev ewr ez dibêjim qey şanê baranê ne
 4834. herbal : riwekî, dirextî, nebatî
 4835. herbivore : giyaxwur;;giyaxur, giyaxwer
 4836. hereat : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê
 4837. hereby : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê
 4838. hereditable : rakendî, irsî
 4839. hereditary : irsî
 4840. heredity : rakendî, irsîtî, weraset
 4841. heretofore : heta niha, heta vê gavê, ta niha
 4842. hereupon : ji ber vê yekê, li ser vê yekê, ji bo vê/vî
 4843. heritor : varis
 4844. hermaphrodite : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk
 4845. hermitage : goşe, kuj;;feraset, fehmberî;;qîraç mat/m;;zêw, tekyaya biçûk
 4846. hernia : taqur, fetq, berq, gunek, gunok
 4847. heroicical : qehremane, lehengane, gernasane, gernaskî, qehremankî, bi lehengî, bi gernasî
 4848. heroin : eroîn
 4849. heron : masîxur;;şîrînşaho, masîgir
 4850. herpes : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî
 4851. herring : mesiyê sêld
 4852. hesitant : sedinîn, vewestan, dudulîbûn
 4853. hesitate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan
 4854. hesperus : Stêrka Þivanan, Zuhre, Nahid, Venûstul/m
 4855. hetaera,hetaira : cariye, cêrî
 4856. hetero : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng
 4857. heterogeneous : cudaceleb, heterojen
 4858. hetman : nasnavê ku berê didan fermandarê Kazakên Rûs
 4859. hex : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer
 4860. hexagon : şeşgoşe, şeşçik
 4861. hiatus : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî
 4862. hibernian : Îrlandî, Îrlandayî
 4863. hibiscus : kulîlka bîcadê
 4864. hiccough , hiccup : qulp, qulpik, hîqik, hîqînî, xirikî;;herzing, hinarî, îskîn, îsk, îskîng, îşk, xîsk, niqrisk, niqilîsk
 4865. hickey : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî
 4866. hidden : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar
 4867. hideandseek : pîtros
 4868. hideaway , hideout : nivîn, livîn;;cih;;beste, bestek, besterobar, lat, kener, mecra;;kan;;war, êwr;;damar;;star
 4869. hidebound : kurtbîn;;bîrteng, bîrtesik, tengbîn, berteng
 4870. hideous : pelos
 4871. hierarch : serekkeşe, serekkeşîş ol/n
 4872. hierarchy : hiyerarşî
 4873. hieroglyph : hiyeroglif
 4874. hieroglyphics : hiyeroglif
 4875. higgle : kişkişîn, gijgijîn, kaş û berkaş kirin, hev kaş kirin;;li hev kişandin, li hev dan;;kur'a kişandin, lûlik kişandin;;devê xwe kirin devê hev, devjenk bi hev re kirin;;berberî kirin, qayişkêşî kirin, kcftûleft kirin
 4876. higgledypiggledy : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto
 4877. highboy : konsol
 4878. highbred : torin, zadegan, hîlaw, resen, nişav, tovrind, esîl
 4879. highfalutin : wurşedar, qumqume, bışatafat
 4880. highflown : qure, topek, qurnas, qapiz, fiza, betran, nefsmezin
 4881. highhat : hirhop, terabe
 4882. highlight : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn
 4883. highminded : camêr, destvekirî;;dilevra, bi lindrewan, rûmetyar, birûmet, şerefyar, payefiraz
 4884. highness : mezinayî, mezintayî, berztî, bilindayî
 4885. highpressure : pesta zêde
 4886. highroad : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde
 4887. highspirited : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr
 4888. hightoned : biwesp;;hêja, wesfdar, kalîtedar, bikalîte
 4889. highup : ser;;rû;;rûxar;;cil, kine, çek, cil û berg;;raser;;beden, gewde;;zêde, bermayî;;jor;;ber, pişt;;dabaş
 4890. highwater : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê
 4891. highway : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde
 4892. hike : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin
 4893. hilarious : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko
 4894. hillock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n
 4895. hilltop : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê
 4896. hilt : qevd, destî;;bistî, qevz, qebze, qeft, deştik
 4897. hindquarters : tilm, girde, nerme
 4898. hindrance : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 4899. hinge : siyare, kêlêr, menteşe, qolop, şarnîr, rizde, encame
 4900. hint : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr
 4901. hip : agahdar, haydar, agah, hajdar, xeberdar
 4902. hipped : biqorik, bikemax, bigirde
 4903. hippodrome : hewşenga hespan, hîpodrom
 4904. hiqhsoundinq : wurşedar, qumqume, bışatafat
 4905. hircine : bişehwet;;baperest, şehwetpe rest
 4906. hireling : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker
 4907. hirsute : bipirç, bimû, pirço
 4908. hispanic : îspanyol
 4909. hispid : bipirç, bimû, pirço
 4910. hist : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin
 4911. histology : hîstolojî, tevinasî
 4912. historiographer : dîrokzan, dîroknas, mêjûnas, mêjûzan;;mamosteyê dîrokê
 4913. hitch : devjenk;;kêş, kaş m çekişken şerûd
 4914. hither : vî alî, vê hêlê;;a/ê din, vî/vê
 4915. hive : pêtag;;kewar, kuwar, gurbik;;qewan, kuvan
 4916. hives : qurdêşan, urtîker
 4917. hoar : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal
 4918. hoard : civandin, dan hev, kom kirin;;berhev kirin, pergihandin;;teserûf kirin;;berhevok çêkirin, koleksiyon çêkirin
 4919. hoarding : nijînkerî, îstifkerî;;stokkerî
 4920. hoarse : xizok;;fetisandî, fetisokî, dewixandî, dewixî
 4921. hoary : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal
 4922. hobble : kulîn, licimîn, nicimîn;;bi hev neketin; ji bo kar
 4923. hobby : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe
 4924. hobgoblin : efrît;;hêrsoyî, hêrsok
 4925. hobnail : korik;;pûl, mixên pûl
 4926. hobo : bêjinga mîrate, betal wetal, eware
 4927. hock : kirin gerewa
 4928. hockey : çogan, berçem
 4929. hocus : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 4930. hocuspocus : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 4931. hodden : şeyax
 4932. hoe : tevrik, sinkolk, kulbe, kulbik, devşik;;xepar, binkol m lenger
 4933. hoedown : muzîka gelêrî
 4934. hoggish : eynî wehş e, eynî beraz e;;têrbaş
 4935. hoipolloi : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk
 4936. hoitytoity : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin
 4937. hokum : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî
 4938. holdback : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 4939. holder : Pasûr
 4940. holdup : veman, wexirin, giro, texilîn, derengîman, derengman
 4941. holierthanthou : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin
 4942. holler : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin
 4943. hollowhearted : bêwefa, bêxêr
 4944. hollyhock : hîro
 4945. holo : bitûn, tev;;hemû, hemûçk;;sax, sehî, bi­tûn, tûnî;;gişt, gişk, tevde;;neşikandî, bi hev ve;;yekbûnî, hevgirtinî
 4946. homage : bîat
 4947. homebred : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî
 4948. homeland : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat
 4949. homelike : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be
 4950. homely : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd
 4951. homemaker : bermalî, jina malan, kevanî;;malîvan, jina hundiran
 4952. homespun : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe
 4953. homework : erk, vatinî, peywir, wezîfe;;spartek
 4954. homey : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be
 4955. hominoid : wekî merivan, nola însanan, mînanî mirovan;;mînani mirovan
 4956. homogamous : bot;;bot m bot
 4957. homogamy : bot;;bot m bot
 4958. homogeneous : heman, eynî, ew bi xwe;;jê
 4959. homologous : hevteng, yeksan
 4960. homologue : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m
 4961. homonym : hemnav, hevnav
 4962. homosexual : homoseksuel
 4963. hone : seqandin, hêsûn;;sûtin, tûj kirin;;xurt kirin
 4964. honeybee : mêşa hingiv;;mêşhingiv, moza hin­giv
 4965. honeydew : şemamok, lema şemamokê
 4966. honeymoon : şirînmeh
 4967. honeysuckle : gulehingivîn
 4968. honeywort : bot;;bot m bot
 4969. honk : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 4970. honorarium : miz, mize, destmiz, pêrenç, mizd, ucret heq;;mûçe, mişe, heq
 4971. honorary : bêmize, bêmişe, bêmûçe, bêheq;;bi bêmizeyî, bi bêheqî, bi bêmûçeyî
 4972. hooch : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare
 4973. hood : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd
 4974. hoodoo : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt
 4975. hoodwink : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 4976. hooey : baneşan, bangok, nişkok
 4977. hoof : sim ant/n
 4978. hookah : nêrgîle, kokos
 4979. hooked : biçengel, biçingal, çengeldar, çingaldar;;çengelkirî, çinqalkirî;;çengeli, çengelokî
 4980. hooker : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole
 4981. hooknosed : pozkuling, nikulkêr, kepînikul, poznikul, difinnikul
 4982. hookup : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat
 4983. hookworm : kurmikê devçengelî
 4984. hooky : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin
 4985. hoop : çember, çenber, hawêr, hevêrke, xêz, çixêz mat/n;;tar;;şoreb;;cureyek laçek;;rewşa dijwar;;çember sp/n
 4986. hoopla : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî
 4987. hoopoe : silêmanê dunikul, dawudê dunikul, dîksilêman, huthut
 4988. hoot : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin
 4989. hootch : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat
 4990. hopeful : hêvîdar, bihêvî, umûdwar, biumûd, meferdar, bimefer;;berdar, biber
 4991. hopo'mythumb : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî
 4992. hopper : çal, çala genim;;cihê nan
 4993. horde : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl
 4994. horehound : bot;;bot m bot
 4995. hormone : hormon
 4996. hornbeam : gurgan
 4997. horned : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus
 4998. horny : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus
 4999. horologe : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker
 5000. horoscope : kelû, zayîçe
 5001. horrendous : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 5002. horrid : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket
 5003. horrify : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin
 5004. horsdoeuvre : meze
 5005. horseblock : bnr binek taşı
 5006. horsecloth : cil, cilik
 5007. horsecollar : hamûd
 5008. horsedealer : cambaz, canbaz, akrobat;;osta
 5009. horseman : siwar;;si war, suwar, siyar
 5010. horseplay : hewes û henekên keran, wekî lota kerê
 5011. horseradish : tivra derewîn
 5012. horsetail : bot;;bot m bot
 5013. horsewhip : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik
 5014. hortative : bi şîretkî
 5015. horticulture : bexçevanî
 5016. hosanna : baneşan, bangok, nişkok
 5017. hosier : gorekar;;gorefiroş
 5018. hospice : xêratxane;;cihê ketiyan, darulaceze, cihê pîr û kalên ku ji kar ketine
 5019. hospitable : mêvanperwer;;mêvanhez
 5020. hospitality : mêvanperwerî;;mêvanhezî
 5021. hospodar : voyvoda dîr/n
 5022. hostage : gerewe, desteber, gerewdar, destbiser, girap, rehîne
 5023. hostelry : otêl;;otel
 5024. hostess : konsomatrîs
 5025. hostility : dijminî, neyarî;;dijminayî, dijminatî, dijmintî, neyartî
 5026. hotbed : xirabî, neçêyî
 5027. hotblooded : qehirî, hêrsketî
 5028. hothouse : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane
 5029. hound : tejî, tajî
 5030. hound'stongue : bot;;bot m bot
 5031. hourglass : saeta xîzê, saeta qûmê
 5032. houri : hûrî, horî, horing
 5033. houseboy : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker
 5034. housebroken : helîm û selîm
 5035. housecleaning : paqijî, pakî, temîzî, temîzayî;;xwepaqijî
 5036. housecoat : kincê serê sibehê;;ê sibehê;;vê sibehê
 5037. housefly : vizik, mêş
 5038. houseleek : bot;;bot m bot
 5039. housemaid : navmalî
 5040. housework : karê nav malê
 5041. housing : cil, cilik
 5042. hover : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan
 5043. howbeit : digel vi qasê, ligel vi yekîg
 5044. howdah : mehafe
 5045. howdy : baneşan, bangok, nişkok
 5046. howitzer : bnr asklı
 5047. howl : zûrîn, kûzîn, ûzîn;;orin;;fîzîn, lîrîn
 5048. howsoever : çendî ku, her çiqas
 5049. hubbardsquash : kundirê zer
 5050. hubblebubble : nêrgîle, kokos
 5051. hubbub : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm
 5052. hubris : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr
 5053. huckle : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m
 5054. hucklebone : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî
 5055. huddle : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn
 5056. hue : reng, gon, gûn
 5057. huff : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan
 5058. hug : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin
 5059. huggermugger : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî
 5060. hugmetight : êlek, yêlek, çekbend, qutik, çepek;;perik
 5061. hulk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî
 5062. hull : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe
 5063. hullabaloo : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm
 5064. hum : baneşan, bangok, nişkok
 5065. humane : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver
 5066. humanitarian : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver
 5067. humanize : bûn meriv, bûn mirov, bûn in­san
 5068. humankind : ademîzad, benîadem
 5069. humbug : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile
 5070. humdrum : ruhê mirov jê çûn
 5071. humerus : bnr kol ke­miği
 5072. humid : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû
 5073. humiliate : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb
 5074. humiliation : şermandin, fihêtandin, şermezarkirin, şermîkirin
 5075. humility : nefsbiçûkî, dilnzmî
 5076. humming : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh
 5077. hummock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n
 5078. humor : kenawerî, komîktî
 5079. humoresque : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs
 5080. humorist : peşqele, pêkenîker, çûle, qerfkar, mîzahkar
 5081. humorous : pêkenî, kenawerî, qerfî, mizahî
 5082. hump : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul
 5083. humpback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul
 5084. humph : baneşan, bangok, nişkok
 5085. hunch : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin
 5086. hunchback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul
 5087. hung : hilawistî, daleqandî, dardekirî
 5088. huntsman : nêçîrvan, ravker, seydvan
 5089. hurl : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkîkirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin;;belkirin, beliqandin
 5090. hurlyburly : xirecir, xirexir, qirecir, bihevketin, şemate
 5091. hurricane : bahoz;;bagêr, bager, bagêje, gêjgerink, badev, bagerkî, baxûz, mûryaz;;coşî
 5092. hurried : biteşqele
 5093. hurtle : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran
 5094. husbandry : cotkarî, cotarî, cotyarî;;çandinî, rênçberî
 5095. hush : setimin, deng birin, ker bûn, dengegaz bûn, sêwirîn;;hiş bûn, ker bûn | susun, konuşmayın hiş bin, mepeyîvin;;deng nekirin, bêdeng mayîn;;aş bûn, sêwirin
 5096. hushhush : sergirtî, serpêçandî, girtî, sernixamti, nixumandî, nixamtî;;liber;;dapoşî, mûphem
 5097. husky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk
 5098. hustle : tehn û niçan dan hev, hev birin û anîn;;herîşîn hev, hev gijgijandin
 5099. hutch : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan
 5100. huzza : baneşan, bangok, nişkok
 5101. hyacinth : bot;;bot m bot
 5102. hyaline : wekî cam;;xav
 5103. hybrid : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col
 5104. hydra : mit, mîtos
 5105. hydrangea : navîn;;navincî nd/rd navê çîçekekê ye bot
 5106. hydrate : hîdrat lam/m
 5107. hydraulic : hîdrolîk
 5108. hydrocarbon : hîdrokarbon kîm/m
 5109. hydrochloride : klorhîdrîk
 5110. hydrodynamic : hîdrodînamîk
 5111. hydroelectric : hîdroelektrîk
 5112. hydrography : hîdrografi
 5113. hydrology : hîdrolojî, zanista avê
 5114. hydrolysis : hîdrolîz
 5115. hydrometer : avpîv, hidrometre
 5116. hydrophilous : bot;;bot m bot
 5117. hydrosphere : hidrosfer, avgilover
 5118. hydrostatics : hîdrostatik
 5119. hydrotherapy : hîdroterapi, avhekîmî, tedawiya bi avê
 5120. hydrotropism : bot;;bot m bot
 5121. hydrous : avî, avdar, biav;;avlêxistî;;bilcim, şelap, avlike, cilq, olçim
 5122. hyena : keftar, kemtiyar
 5123. hygiene : zandariya tenduristiyê
 5124. hygienics : zandariya tenduristiyê
 5125. hygro : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû
 5126. hygrometer : kampîv, hêmîpîv, rewapîv, hîg­rometre
 5127. hygroscope : kambîn, hîgroskop
 5128. hymen : mit, mîtos
 5129. hypaethral : servekirî, stiyar
 5130. hype : şiringa, şirinqe;;enjektör
 5131. hyper : jor, haf, diyar, banî;;kesê karbidest;;serdest;;raser
 5132. hyperbola : hiperbol mat/m
 5133. hyperbole : fîşal, pirole, çelwar
 5134. hyperborean : mit, mîtos
 5135. hypersensitive : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt
 5136. hyphen : dezî;;dezî;;bendik, bendek, xêzikok, xêzeka kurt, tîre;;xêzek, xêzeka dirêj
 5137. hypnagogic : xewhêner
 5138. hypnosis : hipnoz
 5139. hypnotic : xewhêner
 5140. hypo : bin, jêr;;binê tiştekî;;binî;;xwar, binanî;;bine, jêre
 5141. hypochondria : dilîn;;bnr kara sevda
 5142. hypodermic : derzi;;derzî, derzilo;;sincak;;derzîk;;qerine, gotin;;qozî;;nêrik
 5143. hypostasis : hîm, xîm, binaxe, binçîne, binyad, binetar, binî, binyan, bintar, binanî, binişe, binema, asas, temel;;bingeh;;sereke, sereta, bingehî, esas
 5144. hypothec : barimte, gerew, ipotek
 5145. hypothecate : di gerewê de dan
 5146. hypothesis : feraziye, hipotez
 5147. hyssop : çirdûg
 5148. hysteria : bnr hîsterî
 5149. hystericical : bnr hîsterîk
 5150. ibeam : bnr putrel
 5151. icebreaker : qeşaşkên;;cemedbir, qeşembir, qeşaşikên
 5152. iceland : bot;;bot m bot
 5153. ichnography : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm
 5154. ichor : mit, mîtos
 5155. icicle : cemed, qeşa;;qeşem, sehol;;sar alanı bankîz
 5156. icon : îkon, sembol
 5157. iconography : peyker, kelwaş, heykel, hîkel
 5158. ics : huner, sin'et;;hostatî;;pîşe
 5159. icterus : zerayî, zerî;;rengzerî, rengê zer;;zerik, zerek, xasekanî, êreqan, zerkî
 5160. icy : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam
 5161. idealize : îdealkirin
 5162. ideat : sêwirin, dariştin, tesewir kirin
 5163. idee fıxe : fikra sabit
 5164. idem : zem, zêdeyî
 5165. identical : heman, eynî, ew bi xwe;;jê
 5166. identify : nav lê danîn, teşxîs kirin, bi ser ve bûn;;êş nas kirin bj
 5167. identity : kiyîtî;;zanav, nasnav;;nasname, pênas
 5168. ideology : bîrdozger, îdeolog
 5169. idest : nexwe;;heke wisa be
 5170. idiocy : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî
 5171. idiosyncrasy : xûy, afiriş, cir, tebîet;;tenduristî
 5172. idiot : xirexavane, bûdelewarî
 5173. idol : pût;;xaç n meftûl
 5174. idolater : pûtperestî, pûtparêzî
 5175. idolize : colik, colbe
 5176. idyl : kurtehelbesta ku di nav jîna çolteriyê de evînê ji xwe re kiriye mijar
 5177. iegacy : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma
 5178. igneous : volkanîk
 5179. ignite : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin
 5180. ignition : bihevgirtin, pevgirtin;;binavhevketin, bihevketin;;pêketin, darîn, ayişîn
 5181. ignoble : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab
 5182. ignominious : nizmokî;;nemerdane, adiyane, rezîlane
 5183. ignominy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet
 5184. ignore : pê te pê rnedan;;piştguh kirin
 5185. ilex : bot;;bot m bot
 5186. iliad : dasîtan;;destan, dasitan
 5187. ilium : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî
 5188. illegitimate : ne rewa, ne meşrû, nelirê;;derî zewacê
 5189. illimitable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî
 5190. illiterate : kewden
 5191. illogical : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq
 5192. illuminate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin
 5193. illumine : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin
 5194. illusion : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz
 5195. illusionist : hoqebaz, pêlewan;;delkbaz
 5196. illusive : xapînok, xapînosk
 5197. illustrate : vegotin;;têgihandin, pê dan zanîn l/lb, pê dan femkirin l/lb;;gotin, neql kirin, behs kirin
 5198. illustration : nimûne, nemûş, hembaz, model;;mostere, mestere;;manend, nimûnek;;mînak, wekok, mîsal
 5199. im bibition : hilçinandin, hilkişandin
 5200. imagery : şayes, teswîr
 5201. imaginative : afiriner, afirinende, afirandêr, afirandox, afirînek;;dahêner
 5202. imbalance : bcparsengî, bêterazî, bêdengetî;;qiştikî, tewşikî, hişsivikî
 5203. imbecile : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi
 5204. imbrue : têdan;;têkil kirin
 5205. imbrute : bûn ajal, bûn heywan
 5206. imbue : tijî kirin, dagirtin;;tije kirin, pir kirin;;hîşandin, heşandin, xeşandin;;qedandin;;şên kirin
 5207. imitate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin
 5208. imitation : lasayî, zehr, razeke, remz, layîn, teqlîd, bîlan;;zarî, zarve, zalve
 5209. immanent : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî
 5210. immaterial : negirîng, nemuhîm
 5211. immature : xang, kal, xag, xawiz, xam;;xam S tewş
 5212. immeasurable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî
 5213. immerse : tê de kirin, tê hilkişandin, tê hildan;;noqandin;;ji xwe ve çûn, ji bîr ve çûn
 5214. immersion : hatin girtin;;hiçinin, qerimîn, lihevgerîn, lihevqerimîn;;girtin
 5215. immigrant : koçber, cîhil, muhacir
 5216. immigrate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin
 5217. imminent : nêz, nêzik, nêzing, nezdik;;nezing;;nêzemirov, nêzemeriv, xizm, lêzim
 5218. immobile : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket
 5219. immobilize : zexm kirin, şidandin, kip kirin;;peytandin, pêdandin, selmandin, çespandin, cehisandin, tespît kirin
 5220. immoderate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir
 5221. immodest : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî
 5222. immolate : gewixandin;;dewixandin, şeıje kirin;;bi xwînxwari kuş­tin
 5223. immortal : nemir, abadîn
 5224. immortalize : nemirî kirin, abadîn kirin, cawîdanî kirin
 5225. immovable : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar
 5226. immune : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd
 5227. immunity : bexşandîbûn, cudagirtîbûn, bexşbarî, muafiyet;;muafiyet bj/rd
 5228. immunize : taman, patrome, mutirbe, lûl;;derzî, parza, fitrû ne, perpûn
 5229. immuno : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd
 5230. immure : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin
 5231. immutable : neguher, neguhêrbar
 5232. imp : xurt kirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bi hêz kirin, hêzdar kirin, bi qewet kirin
 5233. impact : hingaftin, lêdan, lêxistin, kutan, gemişandin
 5234. impair : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 5235. imparity : newekhevî, neyeksanî
 5236. impart : agihandin, agahdar kirin;;dan zanîn l/tb, ragihandin, gihandin;;hay pê xistin, ilam dan, pê dan zanîn;;derbirin, vegotin
 5237. impartial : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf
 5238. impasse : girêhişk
 5239. impassible : bêhest, bêhîs, dilreş
 5240. impassion : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin
 5241. impassive : bêhest, bêhîs, dilreş
 5242. impaste : strandin, vestrandin, surandin, ecinandin, hecinandin, stirihandin, eciqandin, heciqandin, histrandin;;pehtin, pijandin
 5243. impasto : payîz
 5244. impavid : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr
 5245. impawn : kirin gerewa
 5246. impeach : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak
 5247. impeccable : bêguneh, bêtawan
 5248. impecunious : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa
 5249. impedance : serad
 5250. impede : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin
 5251. impediment : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m
 5252. impedimenta : tişt, têkber, eşya
 5253. impend : gefandin, hedidandin, gef xwarin, hereşe kirin, keft xwarin, tehdît kirin
 5254. imperative : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî
 5255. imperceptible : nayê bihîstin, pê nayê hesandin
 5256. imperfect : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik
 5257. imperfection : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye
 5258. imperforate : bêqul, bêqulik, bêkun, nequl, nekun
 5259. imperial : şahane, şahanî, şehyane;;şahwer;;pir xweşik, pir têkûz û mukemel
 5260. imperious : hukimdar, ê ku hukm dike
 5261. impermissible : qedexe, bend
 5262. impersonal : gram
 5263. impersonate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin
 5264. imperturbable : sergevez, girannxû, waqûr
 5265. impervious : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç
 5266. impetuous : lezgîn
 5267. impetus : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m
 5268. impinge : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran
 5269. impious : kafir, xwedênenas
 5270. impish : eynî cin
 5271. implacental : bêhevalzarok, bêhevalbiçûk, bêpizdan, bêxelêfk
 5272. implant : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;[[bi ser xwe de kirin]];;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin
 5273. implausible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der
 5274. impledge : kirin gerewa
 5275. impletion : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin
 5276. implicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 5277. implicit : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax
 5278. implore : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin
 5279. impolite : nehêvotî, bêperwerde, beşerde, nehêvijî, perwerdenebûyî;;bêterbiye, bêedeb
 5280. impolitic : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb
 5281. importunate : bi bergerî, bi berkî, bi îsrar
 5282. imposition : barkirin;;lêbarkirin, şaıjkirin
 5283. impost : bac, bide, tar;;dan, dayîn
 5284. impostor : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar
 5285. impotent : bê karîn, neşiyandar;;bêşiyan, bêkarîn, bêtuwan, bêqudret
 5286. impound : ragirtin, tewqîf kirin
 5287. impoverish : xizan kirin, hêjar kirin, ke­sîb kirin, feqîr kirin
 5288. impracticable : nenehîdar, nekêrhatî
 5289. impractical : nekêrhatî, nedestdayî, nemusaîd
 5290. imprecate : nalet lê anîn
 5291. imprecise : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 5292. impregnate : dol girtin, ber girtin biy
 5293. imprescriptible : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma
 5294. impress : îstimlaq kirin
 5295. impressionism : empresyonîzm
 5296. impressive : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr
 5297. imprint : çap;;çewsî, zordestî, pest;;kef û şel;;guşar, fîşar, pêkutî, çewsan, tehde, tehdeyî, kotekyarî, zor û zerp;;pres;;fîşar psî/m;;biserdeçûn sp/m
 5298. imprison : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin
 5299. improbity : bêfiraz, bêşerefî, bêrumetî
 5300. impromptu : bêamadehî, bêhazirî, bêtedarek, bêtevdêr, bêtedarik, bêtedbîr
 5301. improper : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb
 5302. impropriety : neguncanî, nelirêtî, nemunasîbî
 5303. improvident : bisemt, bêwurya, bêendaze, beîhtiyad, bêtedbîr
 5304. improvise : ji ber xwe ve
 5305. imprudent : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî
 5306. impudicity : bêşermî, bêfedîtî, bêfihêtî, şermnekirî, rûmelextî, rûhişkî, rûşûştîbûn, rûçelaqî, rûqayîmî, bêarî, nixayî
 5307. impugn : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin
 5308. impuissant : tengazer, bêhêzî, zebûn, bêhêzbûnî, bêçaretî, neçarî, kêmqewetî;;bêkêrbûn, bêkerî
 5309. impulse : şandin, hinartin rêkirin, birin, sewq;;kaşkirin, xirikandin defdan, temdan
 5310. impulsion : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin
 5311. impulsive : hander
 5312. impurity : mirdarî, mirarî
 5313. imputation : lêbarkirin, etfkirin, îsnad;;iftira
 5314. impute : spartin, lê bar kirin, îs­nad kirin;;iftira lê kirin
 5315. in re : derbarê de, der mafê de, der heqê de, di heqê de, sebaret
 5316. in- : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik
 5317. inability : tehezi, bêkarînbûn, bêşiyanbûn;;nemêrî
 5318. inaccurate : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd
 5319. inaction : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket
 5320. inadaptability : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn
 5321. inadvertent : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 5322. inalterable : neguher, neguhêrbar
 5323. inamorata : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost
 5324. inane : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî
 5325. inanimate : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan
 5326. inanition : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m
 5327. inanity : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m
 5328. inapplicable : nelê, ciyawazî, muxayir
 5329. inapposite : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê
 5330. inappreciable : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g
 5331. inappreciative : nevîn, nedilxweş, nekêfxweş, nexweşhal, nerazî, nexoşnûd
 5332. inapproachable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval
 5333. inappropriate : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê
 5334. inaptitude : bêbehretî, bêqabiliyetî
 5335. inarm : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin
 5336. inarticulate : nefesîh, nefambar, ximam
 5337. inasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku
 5338. inattention : bêbalî;;bêdêhnî, nehiştîbûn, bêdîqetî;;hişlênebûnî, ballênebûnî, nemiqate
 5339. inauspicious : bêyom, şemet, bedyom, bêoxir, bêqidoş, şom, şewm, bêpêûpar, bêwayîk, bêwa, bûwum, feleqreş, mûdî, peşkbireş, serxure, pîreş, şûm, pîşk, çift, pûşîl, bêmeymenet
 5340. inboard : bnr dan/den
 5341. inbound : bnr dan/den
 5342. incalculable : nehatin hesab;;tiştê ku hesab nekiribe
 5343. incantation : avsûn, efsûn, sêr, sihêr
 5344. incapable : bêbehre, bêqabiliyet
 5345. incapacitate : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî
 5346. incapacity : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî
 5347. incapsulate : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin
 5348. incarcerate : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin
 5349. incarnadine : pembeyi, bi pembe ve
 5350. incarnate : ê di rewşa cîsm de;;mucesem
 5351. incase : rû girtin;;girtin, wergirtin, hefidandin, îstila kirin;;rapêçandin;;rû kirin, rû ki­şandin;;hildan;;dewisandin, pêdews kirin;;rûkêşk kirin;;tamdayî kirin, kil dan;;be­lav bûn;;tije bûn;;kiras kirin, kiras kişan­din;;qab kirin
 5352. incasement : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize
 5353. incautious : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 5354. incendiary : ewan, gelac, kizû, fesad
 5355. incense : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin
 5356. incentive : hander
 5357. inception : destpêkirin
 5358. incertitude : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe
 5359. incessant : bidom, domdar;;berdewam, sereqet;;berdewamî, domdan, sereqetî
 5360. inchmeal : hino hino, hêdî hêdî;;piço pi­ço, piç bi piç
 5361. incidence : hingaftin, lêketin, isabet;;lêxistin;;li cih;;rasthatin;;tesadûfeke baş
 5362. incidental : pişadî
 5363. incipient : destpêk;;pêşek
 5364. incise : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin
 5365. incision : qelaştin, veqelaştin, terikandin, şeqitandin, qelşkirin, telişandin, telaştin;;qelîştek, qelîştok, şeqîfe;;telaş;;felqokî;;dan, şîş, genimê spîkirî;;şikandin
 5366. incisive : pîj, tûj, tûjik, tîj, şût, şûtik, hûtik;;zûrik, sertûj, sertûjikî;;aşirî;;bnr palamut
 5367. incisor : bevşik;;qîl, diranên pêş, diranê qîl ant/nd
 5368. incivility : çortî, çolsî, qebatî;;dexelî, kancî, gizreyî
 5369. inclement : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc
 5370. inclinable : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar
 5371. inclusion : girtina nava xwe, kirina nava xwe, şamîlbûn
 5372. inclusive : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî
 5373. incoherenceency : bêwatetî, bêmanetî
 5374. incoherent : bêwate', bêman;;beredayî, tewş
 5375. incomer : koçber, cîhil, muhacir, macir
 5376. incoming : ketin, têketin
 5377. incommensurable : bêrêje
 5378. incommensurate : bêrêje, bênîspet;;hevnegir, hevnegirtî
 5379. incommode : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin
 5380. incommodious : dilnerihet, nerihet, bêhedar, bêhuzûr, bêkêf;;neasan, nehêsan;;nexweş, bêkêf nerihet
 5381. incommunicative : dengegaz;;devgirtî
 5382. incommutable : neguher, neguhêrbar
 5383. incomparable : nayê qiyaskirin, mi­rov nikare bide ber hev
 5384. incompatible : neberbihêrî, nederdbihêrî, bêaqûbetî, serkêşî, alîkêşî, cirûcedêl
 5385. incompetent : neehîl, nekafî;;kêm;;kêmber
 5386. inconceivable : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der
 5387. inconclusive : bêencam, bêdawîng, bênetîce, bêakam
 5388. incongruent : bêaheng, bêpergal;;bêbezm
 5389. incongruity : nelibarî, lihevnekirin;;mixrikî, nakokî, geleşe, îxtilaf
 5390. incongruous : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast
 5391. inconsequent : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq
 5392. inconsiderable : qicik, hûr, hûrik, kiçik, qij, qic, qincik, liwîr, biçûçik;;biçûk;;negirîng, pir hindik
 5393. inconsiderate : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî
 5394. inconsistent : nelihev, nelibar
 5395. inconsonant : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb
 5396. inconspicuous : negirîng, nemuhîm
 5397. inconstant : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 5398. incontestable : diyar, xuya, numa;;melûm;;lebatî
 5399. incontinent : bêvîn, bêîrade
 5400. incontrovertible : rastandî;;teqez, muheqeq
 5401. inconvenience : rene, tehb, mişûr, dijwarî, kêferat, çetînayî, astem, zehmet, zorkêşî
 5402. inconvenient : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb
 5403. incoordination : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî
 5404. incorporate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev
 5405. incorporated : anonim, nediyar, bênav;;gelêrî, ano­nim
 5406. incorporeal : giyanî, ruhî;;manewî
 5407. incorrect : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd
 5408. incorrigible : naselihe, îsleh nabe
 5409. incorrupt : dawênpak, dawpak, biîfet
 5410. incorruptible : durust;;durist, rast, rastgo
 5411. incrassate : tîr bûn, sift bûn;;tarî bûn, çîk bûn, girtî bûn, terengî bûn;;giran bûn, zor bûn, xweş bûn
 5412. incredible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der
 5413. incredulity : şik;;guman, gur û guman, şek;;bedgumanî, hawî, dilwasî, wehm psi/m
 5414. increment : pirbûn, zêdebûn, boşbûn, şilxe
 5415. incrowd : bend, ber, klik
 5416. incubation : sêwirandin, tesewirkirin;;niqirandin
 5417. incubus : merdezime;;motemoteke, nezerfermaş, kabûs
 5418. inculcate : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin
 5419. inculpable : bêtawan, bêsûc, belesûc;;bêguneh
 5420. inculpate : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak
 5421. incumbency : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz
 5422. incumbent : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî
 5423. incur : ketin, tê ketin;;çûn;;tê ketin bûn);;ketin navê
 5424. incurable : bêderman;;bêçare
 5425. incurious : bêtatêl, bêmeraq;;xemnexur, bêfimkare
 5426. incursion : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref
 5427. indecent : pêneketî, şikestek, nelicih
 5428. indecipherable : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift
 5429. indecisive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 5430. indeclinable : gram
 5431. indecorous : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd
 5432. indefatigable : nawest
 5433. indefectible : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta
 5434. indefensible : bêparêzî, bêberevanî, destvala
 5435. indehiscent : bot;;bot m bot
 5436. indelible : yadaşt, serhatî, bîrhatî, bîrewerî;;yadîgar
 5437. indelicate : tehlker, rencîner, rencdar
 5438. indemnify : tezmînat, cirm
 5439. indent : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere
 5440. indentation : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere
 5441. indepth : berfirehî, dorfirehî, bikitekit, dûvdirêjî
 5442. indeterminate : bêsînor, bêtixûb;;bêqeder, bêhed, bêvesînor
 5443. indetermination : dudilî, bêbiryarî, dilodinî, herêneyî;;bêqerarî;;tewtewînî, herêna, bêstewîlî, bêqeys û qabî
 5444. indian : çermsor
 5445. indication : daxuyan, beyan
 5446. indicative : qedandek
 5447. indicator : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz
 5448. indict : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak
 5449. indiction : tar
 5450. indigenous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî
 5451. indigested : bêpergal, bêserûber, bêrêkûpêk;;herzeg, bêtertîb;;bênîzam, bêsîstem
 5452. indignation : I sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn;;hêrsbûn, hêrsîtî, qehritî, behic;;hiloritî, telewî, teleb, hêçîtî
 5453. indignity : giramnegirî, bêhurmetî
 5454. indigo : xumşîn, rengê şînê tarî;;çivîdî
 5455. indirect : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê
 5456. indirection : fenekî, delkbazî, finaskerî, lêbokî, fendoyîtî, firîbazî, hîlebazî, hîlekarî, dewlokî, rîpkarî, fetbazî, sexrbazî, xapînokî
 5457. indiscreet : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî
 5458. indiscretion : bêramanî, bêhizirbûnî, bêfikirbûnî;;xemnexurî, xemsarî, bêendîşetî;;bêfehmî, fehmkorî, tênegihîştîbûnî
 5459. indiscriminate : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî
 5460. indislestion : gircomîtî, şawêrî, givêrî, xunafî;;bêhntengî;;qebûlnekirin m hazin qût, qûtê zivistanê
 5461. indispensable : pêdivî, pêwist, gerek, elzem
 5462. indispose : kêfa şikandin, hewesa şikandin
 5463. indisposition : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî
 5464. indisputable : xeberdan nayê serê, jê re gotin nîn e, jê re gotin tune, ew e ku pê ye
 5465. indissoluble : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar
 5466. indistinct : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g
 5467. individualism : ferdparêzî, îndîvîdualîzm
 5468. individuality : kesîdeyîtî, takekesîtî, ferdîtî
 5469. individualize : ferdî kirin, îndîvîdualîze ki­rin
 5470. individuate : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin
 5471. indivisible : nedabeşbar, dabeşnebûn, parvenebûn, parçenebûn
 5472. indoctrinate : ranavtin, ranavîş kirin, lê telqîn kirin
 5473. indolent : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd
 5474. indomitable : nebez
 5475. indubitable : mîsoger, qet'î, qutebir
 5476. induce : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin
 5477. inducement : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz
 5478. induct : serad
 5479. inductile : nebez
 5480. induction : serad
 5481. inductive : seretayî, serdestpêkî, îptîdayî, hoveber;;dêrin, kevnare fel;;prîmîtîf;;hov, hovjiyan
 5482. indulge : bi dest re berdan, her tiştî pejirandin
 5483. indulgence : tiryakîtî, îptila
 5484. indurate : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz
 5485. indusium : bot;;bot m bot
 5486. industrial : pişesaziyi, endustriyî
 5487. industrialize : pîşesazî kirin, endustrî kirin
 5488. industrious : xebatkar, xebathez, şixulhez;;jêhatî, şired, şeq, zîrek
 5489. indwell : lê bandor kirin, tê re çûn, çîk lê bûn;;tê gihîştin, serwext bûn;;kar tê kirin
 5490. inebriate : serxweş kirin, sermest kirin
 5491. ineffectual : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr
 5492. inefficacious : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr
 5493. inefficient : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr
 5494. inelegant : sik, zist, kirêt, şoret, kereh, nexweşik;;pêneketî, şikestek
 5495. inept : bêkêr, nebikêr, necerbez nehunerwer, nekêrhatî, nejêhatî, neosta, neşanpaz, nemahir
 5496. inequality : newekhevî, neyeksanî
 5497. inequitable : bêînsaf
 5498. inequity : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî
 5499. inerrable : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta
 5500. inert : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket
 5501. inertia : tiralî, tembelî;;betalî, bêkarî, ewa retî
 5502. inessential : nepêwîstfnehewce, nelazim
 5503. inestimable : giranbiha
 5504. inexact : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd
 5505. inexhaustible : bêpayan, bêkutayî;;bêdawî;;şorbeyek bi penêr
 5506. inexistent : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m
 5507. inexorable : stemkar, zalim, xedar
 5508. inexpedient : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê
 5509. inexperience : bêhêçanî, bêezmûnî, bêtecrûbetî
 5510. inexpert : ecemî
 5511. inexplicable : Nayê vegotin Nayê îzahkirin
 5512. inexplicit : girift, herbilî, xerbilî
 5513. inextenso : bitûnî, hemûşk, bi temamî, têkde, yekcar
 5514. inextremis : li ber mirinê, li ber sekeratê
 5515. infallible : şaşnebar
 5516. infamous : gosartme, hetek, tirotî, rezîl, kepaze
 5517. infamy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet
 5518. infancy : pitiktî, sebîtî, zaroktî, bebekti
 5519. infantile , infantine : zarokane, zarokwarî, bi zarokî
 5520. infatuate : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin
 5521. infect : têdan;;têkil kirin
 5522. infectious : şewb, dirm, perok
 5523. infecund : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir
 5524. infelicitous : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê
 5525. infelicity : bextbireşî, bextreşî, bêtalihi, bêşansî, bêsiûdî
 5526. infer : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 5527. inference : veguhêzî, întiqal fel/m
 5528. inferiority : semewq, serpêl, rezîl, adî
 5529. infernal : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak
 5530. inferno : dojeh, dozex, cehenem, çelme
 5531. infertile : bêweç, dihm, dêm, şorax, bejî;;mir, şor;;xweliya hîsik, xweliya gîl;;sîlik
 5532. infest : ziyan gihandin (), zerar gihandin, ziyan dan, zerar dan, xesar dan, kirin xesarê, kirin zerarê
 5533. infidel : bêbîr u bawer, bêbawer, bêîman
 5534. infiltrate : palîn, parzinîn, dawerivîn, sefîn, nisilîn, werivîn, daweribîn, dapelîn;;hatin palandin, hatin dawerivandin, hatin parzinandin, hatin parawtin, hatin sefandin, hatin werivandin, hatin dapalandin l/tb;;hatin xwarê, kişîn;;xwe berdan;;xwe qelizandin;;jar bûn, lewaz bûn, melûsankî bûn, melûl bûn;;nîvkêşî bûn, xwarî bûn;;xwe lûsikandin, xwe quraftin, xwe badan
 5535. infinitesimal : mat nd mat
 5536. infinitive : gram
 5537. infinitude : abadînî, ebedîtî;;bêserûbinî, bêbalûpalî, bênayî;;bêqederî;;bêdawîtî, bêpayanî
 5538. infirm : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl
 5539. infix : gram
 5540. inflame : gurî kirin, gur kirin, geş kirin, xweş kirin, hil kirin;;li hev sor kirin, berî hev dan
 5541. inflammation : gurkirin, geşkirin, xweşki rin, hilkirin, gurîkirin;;xweşkirin
 5542. inflate : enflasyon bz/m
 5543. inflect : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin
 5544. inflection : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn
 5545. inflexible : rikdar
 5546. inflict : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr
 5547. infliction : siza, ceza
 5548. influential : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar
 5549. influx : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref
 5550. informal : jidilûcan, canêcanê, samimî
 5551. informative : ronîker, ronayîker;;serwext ker
 5552. informed : agahdar, zanyar;;haydar, zane, zandar, zanîşwer, zanmend;;bi zanayî, bi zane­bûn, bi zanetî
 5553. infra dignitatem : pêneketî, şikestek, nelicih
 5554. infraction : tawan, sûc;;cirm
 5555. infrared : enfrarûj
 5556. infringe : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 5557. infuriate : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin
 5558. infuse : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin
 5559. infusion : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin
 5560. ingathering : berhevkirî;;berhevkirin;;civandin, çinandin, hevkirin;;karê berhevkirin û niqandina zarokan ji bo yeniçeri ocağı yê;;zarokê ku bi vê riyê hatiye girtin
 5561. ingeminate : wekilandin, dubare kirin, tekrar kirin
 5562. ingenious : hunerwer, şareza
 5563. ingenuity : afirînerî, afirînendetî, afirandêrî, afirandoxî;;dahênerî
 5564. inglorious : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd
 5565. ingoing : destpêkirin
 5566. ingot : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte
 5567. ingrain : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin
 5568. ingratiate : pê dan hizkirin l/lb
 5569. ingratitude : nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî
 5570. ingredient : beş;;cizû, cuz;;fasîkul
 5571. ingress : ketin, têketin
 5572. ingression : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok
 5573. inhabit : li rûnîştin, akincî bûn;;aram bûn, ker bûn, bêdeng bûn, sakîn bûn, parça danîn vepesirîn;;tebitîn, hewîn
 5574. inhabitancy : lêman, lêrûmştin, îkamet
 5575. inhalation : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan
 5576. inhale : helmijîn, bêhn standin, bêhn girtin
 5577. inharmonious : bêaheng, wîç;;nelihev, lihevnatî, nerikibandî, negurivandî, neguncandî
 5578. inherent : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî
 5579. inherit : Mîrate girtin Mîras wergirtin
 5580. inheritable : irsî
 5581. inhibit : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin
 5582. inhibition : qedexe, bend
 5583. inhumane : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim
 5584. inhume : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin
 5585. inhumsn : deremirovî, nemirovî
 5586. inimical : dijmin, neyar;;bedxwaz, xêmexwaz, nexweş
 5587. inimitable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval
 5588. iniquity : guneh, gune;;bed rekî
 5589. iniqultous : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq
 5590. initial : yekem;;yekemîn;;pêşîn;;zar qaçilê mêweyan, qalikê der ê mêweyan bot
 5591. initiation : destpêkî
 5592. initiative : hander
 5593. initiatory : nasîner;;bangeşeker, propagandîst
 5594. inject : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin
 5595. injection : derzîlêdan, enjeksiyon
 5596. injudicious : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî
 5597. injunction : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname
 5598. injure : rencandin, tehl kirin, êşandin, zêrandin, hincirandin, çerçirandin, cewr kirin;;cşandin, azirandin
 5599. injurious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar
 5600. injustice : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî
 5601. inkling : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr
 5602. inky : ripreş, ripîreş
 5603. inlaid : niçlêdan, niçlêxistin, tehnlêdan, nihiçandin;;kolandin
 5604. inland : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî
 5605. inlay : heşandin;;puwaz, heşan
 5606. inlet : kendavik;;çivanek, kendava biçûk erd/m
 5607. inly : ji hundir de;;jidil, jidil û can, bidil, bi dil û can, samîmî
 5608. inmate : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî
 5609. inmost : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî
 5610. innervate , innerve : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin
 5611. inning : rêz, qor;;dor;;rûniştek;;rûniştok, textebend;;pergal, dûzan
 5612. innocuous : bêziyan, bêzirar, bêxesar
 5613. innominate : bênav;;bêkes
 5614. innovate : guhêrin pêk anîn, guhêrîn çêkirin
 5615. innoxious : bêziyan, bêzirar, bêxesar
 5616. innuendo : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr
 5617. innumerable : kitapsız;;bêhesab û kîtab;;bêsexbêr;;bêhesab;;bêqedar;;hesabnekirî
 5618. innutrition : bêzad, bexurek, bêxurdemeni, bêqût
 5619. inobservant : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate
 5620. inoculate : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin
 5621. inodorous : bêbêhn
 5622. inoffensive : bêziyan, bêzirar, bêxesar
 5623. inoperative : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr
 5624. inopportune : bêdem, bêkat, bêçax, bêwext, bêzeman
 5625. inordinate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir
 5626. inorganic : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan
 5627. inperpetuum : heta bi hetayê, ilelebet
 5628. inposse : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel
 5629. inpropriapersona : bi xwe, bi şexsê xwe, bîzat;;bi şexs, şexsen
 5630. inquietude : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî
 5631. inquiry : jêpirsîn, pirsyarî;;sicilhicil hq/m
 5632. inquisition : lêpirsîn lêpirsyarî;;pirsyarî, tehqiqat
 5633. inquisitive : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar
 5634. inroad : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 5635. inrush : nijd, cerd;;sergirtin;;êrîş;;raser, serdest
 5636. insalubrious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar
 5637. insanitary : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey
 5638. insatiable : têrnexwer, çavbirçî
 5639. inscribe : nivisandin, nivîsîn, nivîstin, venivîsîn;;nivîsandin;;tomar kirin, qeyd kirin, tomarî () kirin;;raxistin;;çêkirin
 5640. inscription : nivîsk;;nivîstek, nivîswar, berdnivîs, kitabe
 5641. inscrutable : nefesîh, nefambar, ximam
 5642. insect : kêzik, bûxik;;mêş û mor, mêşlok, hûrmêş, bihok, heşare;;kêz, kêzok;;beho, biho, behok;;cureyek îstakoz
 5643. insectivore : kêzxwer;;mêşxur
 5644. insecure : bêewle, bêamîn
 5645. inseminate : dol girtin, ber girtin biy
 5646. insensate : bêhest, bêhîs, dilreş
 5647. insensible : bêhest, bêhîs, dilreş
 5648. insensitive : bêhest, bêhîs, dilreş
 5649. insentient : bêhest, bêhîs, dilreş
 5650. inseparable : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man
 5651. insertion : lehiqandin, şingilandin, veserkirin, pêvekirin, biservekirin, qetabkirin, lêzêdekirin, lêkdan, îlawekirin;;lehiqandî, qitabkirî, îlawekirî
 5652. inset : veser, qetab, qertaf;;lêkdan, qertab, îlawe;;pêvekirin, mezinkirin, pirolekirin;;lêk
 5653. insidious : pinî, nermeting, zexel, bînefisk, binkol, xinîz, nermoving, mixenet, xel, bibini, pexîl, bendefiêl;;xasûk, kone;;ker
 5654. insight : femkırin, têgihîştin, zanibûn, agahî
 5655. insignificance -cancy : bêwatetî, bêmanetî
 5656. insignificant : bêwate', bêman;;beredayî, tewş
 5657. insincere : nejidilbûn, nejidilûcan, nesamîmî
 5658. insinuation : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr
 5659. insipid : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî
 5660. insist : pêkolî kirin, pê dan erdê, heter kirin, îsrar kirin, di ber dan;;ravajtin, li ber gerin, jê lavayî kirin, ûd kirin, pê ve zeliqîn, di ber dan, li ber dan
 5661. insobriety : serxweşî, sermestî
 5662. insolate : tavgestin, tav lêxistin, lêxistina tavê
 5663. insolent : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî
 5664. insomnia : bêxewî, bêxewtî
 5665. insomuch : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 5666. insouciant : bêkêferat, bêgêjahî;;bêxem, bêderd, bêxaîle
 5667. inspect : venêran kirin, pişkinandin, teftiş kirin
 5668. inspector : pişkîner, soraxvan, serperişt, mufetîş
 5669. inspiration : best, hayraz, peyam, xwedza, îl­ham;;sirûş, îlham
 5670. inspire : niqutandin dilê
 5671. inspirit : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin
 5672. inspissate : tîr kirin, sift kirin;;tarî kirin, çîk kirin, girtî kirin, terengî kirin;;xweş kirin mec)
 5673. instability : bêtirûşî, neqewînî, nezexmî
 5674. instable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab
 5675. instal(l)ment : pardanî, qest, teqsît, texsît
 5676. install : xistin şûna;;xistin şûnê
 5677. instauration : tezekirin;;nûkirin, nûvandin;;dubarekirin, tekrarkirin
 5678. institutor : damezrêner;;damezrîner, sazgêr, sazende, hîmdar, avaker, sazûmankar, danî, bingehdar, bingehdêr, bingehsaz, damezrandok, daner, sazker, sazkar
 5679. instruct : dan xwendin, dan berxwendinê;;pê dan xwendin, bi xwendin dan;;ders dan, dersa dan;;serfandin, firotin
 5680. instructive : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder
 5681. instrumental : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar
 5682. instrumentality : navgîn, amraz, wesita;;navbeynkar, navber;;navbeynkarî, navberî
 5683. insubordinate : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar
 5684. insubstantial : bêhîm, bêbingeh, bêbinyat, bêkok, bêbinî
 5685. insular : kurtbînî, bîrtengî, tengbînî, bertengî
 5686. insulate : cihê kirin, cuda kirin;;veder kirin, heram kirin, silav lê nekirin, silava Xwedê lê nekerin;;îzole kirin
 5687. insult : tajang, heqaret
 5688. insupportable : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq
 5689. insure : bîme kirin, sigorta kirin
 5690. insurgent : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar
 5691. insurrection : hilperin, hilperan, raperîn, serhildan, serxwerabûn, îsyan;;liberabûn
 5692. insusceptible : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt
 5693. intact : xweş, saxlem, selamet
 5694. intaglio : qewartin, rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolandin;;kolandı;;qewarî, nexşê qolandî
 5695. intake : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok
 5696. integer : jimara tam;;jimara tam mat/nd
 5697. integrate : temam kirin, tewaw kirin, kirin serê;;qedandin, xelas kirin, kuta kirin, red kirin, birin serî, sergihayî kirin
 5698. intellection : têgihîştin, sehkirin, fehmkirin, fêm kirin;;bîrbirin, têgîhîştin, fêmkirin fel/m
 5699. intellectualism : têgihanî, zêhniye, entelektualîzm psî/fel
 5700. intellectualize : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin
 5701. intemperance : rapirî, îfrat, pê de çûn
 5702. intemperate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir
 5703. intensive : biteql, kesîf;;tîr, sift, giran, girtî, sext, qalind;;ar, sirt;;zêde, gur, boş;;tije, pir;;gir
 5704. inter : bi gorkirin;;naştin, definandin, defh kirin, veşartin, hedimandin, temartin
 5705. intercede : navbeynkarî kirin
 5706. intercept : riya birin, avêtin pêşiya
 5707. intercessor : mehder, şefeatker, mehdervan
 5708. interchange : pev guherandin, ser bi ser dan, alegor kirin
 5709. intercommunicate : gihanî;;çûnehat, muwasala;;veguhastin, veguhêzî
 5710. interconnect : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz
 5711. intercourse : axaftin, peyivîn, qezîkirin;;peyiftin, axivîn, xeberdan, qise, qezî, peyv, qisekirin, şorkirin, şitexilîn;;guftûgo, tebêj;;gotar, konferans
 5712. interdict : qedexe kirin
 5713. interface : Navrû
 5714. interfere : tekili pê kirin, may tê kirin, mudaxile kirin, têkilî () bûn
 5715. interference : desttêdan, destdan, destpêkirin, temas m hatin raçandin l/tb
 5716. interfuse : tevlê kirin, ligel kirin;;tevî hev kirin, tevlî kirin, teva kirin, kirin tev, kirin navê, kirin tevî hev, beri navê dan, berî nava hev dan, li navê xistin, kirin tevî, xistin ser, ki­rin ser, berî ser dan, bi ser ve kirin;;kirin nava, berî navê dan, pê re şandin;;berdan nav
 5717. interim : demborî, demî, katî, ji bo demekê;;demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, çendemî, miqewet;;têger, perok
 5718. interjection : deng, bang, gazî;;baneşan, hodeng, bangnîşan
 5719. interlace : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 5720. interlocutor : gotûbêjî, giftûgo, pevaxaftin
 5721. interlope : êriş kirin;;sivirandin, suhurandin, destdirêjî kirin, dest dirêjî mafê kirin;;tevtûşî () kirin, dest avêtin namûsa, tecawizî kirin;;derbasî aliye din bûn
 5722. intermeddle : tekili pê kirin, may tê kirin, mudaxile kirin, têkilî () bûn
 5723. intermediary : navber, navbeynkar
 5724. intermediate : navber, navbeynkar
 5725. interment : naştin, definandin, defnkirin, veşartin, hedimandin, temartin
 5726. interminable : bêdawî, bêserûbin
 5727. intermission : navber, navbeyn
 5728. intermittent : ta, lerzeta
 5729. intermixture : amêjen;;pêhatî
 5730. intern : nehiştin, dan sekinandin l/lb;;veşartin, hilanîn;;mehrûm kirin;;asteng bûn, manî bûn;;pê girtin, ragirtin
 5731. internal : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî
 5732. internecine : tuneker, mehfker
 5733. internment : bnr toplanma kampı
 5734. internuncio : navbeynkar, navçîn, navbijvan, navincî, qasid
 5735. interpose : ketin nav/navbe ra;;ketin nav/navbera;;ketin navê
 5736. interposition : têkilîn;;tevlîhevbûn;;tevlihevbûn, tevîhevbûn, têkilbûn;;tev­lihevbûn, lihevqelibîn, lihevherbilîn, lihevketin;;sêlûbêlbûn;;linavhevketin;;têkilîpêkirin, destkarî, mu­daxile;;tevîbûn), tevlibûn, beşdarîlêkirin;;eleqepêkirin, eleqedarbûn;;têkilîpêhebûn, eleqepêhebûn
 5737. interpret : şîrove kirin, tevfsîr kirin
 5738. interruption : navber, navbeyn
 5739. intersect : rê girtin, rê çûn;;qet kirin, qut kirin, birin;;kudandin
 5740. intersection : xaçerê;;terqarê, serê duriyanê;;serê duavê, serê sêavê
 5741. interspace : Başan
 5742. intersperse : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin
 5743. interstice : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik
 5744. intertwine : hatin honandin, hatin mûnandin;;hatin hîzavtin, hatin refandin, hatin veçinandin;;hatin lêkirin l/tb
 5745. intervene : ketin nav/navbe ra;;ketin nav/navbera;;ketin navê
 5746. interweave : tevlihev kirin
 5747. intimidate : qutifandin, melisandin, qelizandin, pirnisandin, qurifandin, termisandin;;herîsandin, dehandin, mehandin, xunifandin, ferikandin, gewirandin, hezm kirin, hemilandin
 5748. intolerant : bêxweşbînî, nexweşbîn, bêtolerans, bêmusamaha
 5749. intonation : zareba, zar, şêwe;;naz;;devok
 5750. intoto : tev bi hev re, gişt bi hev re, pêkve, tevde, vêkre, têtre
 5751. intoxicate : mest kirin olma sermestî, serguzeştî
 5752. intractable : serkêş
 5753. intrauterinedevice : pêçokî;;spiral
 5754. intrepid : bêtirs;;bêgef, tirsnezan, bêperwa, netirs, bêgeh;;bêxetere, bêmetirsî
 5755. intricate : zor, dijwar, çetîn;;asteng, dijwarî, mişkûlayî
 5756. intrigant : fenek, delkbaz, fendoyî, finasker, lêbok, xapînok, firibaz, hilebaz, dewlok, rîpkar, fetbaz, sexrbaz, hîlekar
 5757. intrigue : binekarî, dek, dolav;;fend, fen, xap, hile, desîse
 5758. intrinsic, sical : hîmî, bingehî, binyadî, binaxeyî, esasi
 5759. introduce : bi hev dan nas kirin, bi hev dan nasandin
 5760. introduction : referans tavsiyeli tewsiyekirî
 5761. introspect : venêran, pişkînan;;muraqebe
 5762. intuition : Hîs
 5763. intumescent : pişpişan, pişpişîn, pimpişîn, hilpişîn, kişkişîn, poxpoxîn, qepişîn;;hilhatin, rabûn;;zêdebûn;;zifirîn, werimîn, nepixîn, perçivîn, nixifîn;;gijbûn, gijgijîn belbûn;;pûrtikîdan, pirtikîdan;;balondan, perik, pelqikdan, perikdan (ji bo perik
 5764. inunction : rûnkirin, rûntêdan, dontêdan;;pesndan
 5765. inundate : av ketin, lehî ketin, av lê qelibîn, av pê de hatin
 5766. inurn : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin
 5767. invade : êriş kirin;;sivirandin, suhurandin, destdirêjî kirin, dest dirêjî mafê kirin;;tevtûşî () kirin, dest avêtin namûsa, tecawizî kirin;;derbasî aliye din bûn
 5768. invalidate : betal kirin
 5769. invaluable : giranbiha
 5770. invariable : bêawerte, bêîstisna
 5771. invasion : êrîş, hêrîş, palemar, hicûm, xîş
 5772. invective : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr
 5773. inveigh : spartin hev û din, dan ber hev;;bi hev ve danîn;;bi hev xistin;;bendeke avêtin ser piştê;;dan serê xwe;;mehdê xwe kirin, mirûzê xwe tirş kirin, birûyê xwe kirin cot;;lê rast hatin, tûşî bûn;;berisîn, girê xwe pê xurandin;;wexta hatin, dora hatin
 5774. inveigle : xapandin;;xirandin;;serî av dan
 5775. invent : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin
 5776. inventive : hunerwer, şareza
 5777. inventory : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz
 5778. inverse : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep
 5779. inversion : guhirîn, gewirîn, gorin, veguhirîn;;bedêl, pevguhêran
 5780. invertebrate : Bê mazmazk, bêyî derza piştê, bêyî stûna piştê;;Kesê ku dikare fikrên xwe ji bo berjewendiyê xwe biguherîne Bêrêzgez, bêprensîp, bêrêzik
 5781. investigate : vekolandin, lê kolandin, tetqîq kirin
 5782. investiture : diyarkirin, xuyakirin, daxuyandin, kifşkirin;;tayîn
 5783. inveterate : berdewam, muzmîn, kronîk;;domdar
 5784. invidious : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq
 5785. invigorate : xurt kirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bi hêz kirin, hêzdar kirin, bi qewet kirin
 5786. invincible : nebez
 5787. inviolable : bêrî, bêguneh, destnedayî;;têkilnebûyî
 5788. invocation : niyaz, lava, başkurî, hewîn
 5789. invoke : ban kirin, ba kirin, bang kirin, gazî kirin;;banî kirin
 5790. involucre ,involucrum : qat, tewq
 5791. involute : zor, dijwar, çetîn;;asteng, dijwarî, mişkûlayî
 5792. involution : pêçan, alole;;zerf;;pel, aprax, êprax;;gemaro, rapêç, dorpêç;;nixamtin;;werandin, weranîn;;hilkirin, hilçinîn;;girtin, jê stendin;;pêçek rd kafiye beşavenda pêçayî
 5793. involved : girift, herbilî, xerbilî
 5794. involvement : pêwendi, peywendî, têkilî, giz, eleqe;;eleqe psi/m
 5795. iocund : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz
 5796. ionize : îyonîze kirin
 5797. iota : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê
 5798. ipsofacto : bi kardanî, bi kiryarî, bi rasteqîne, bi tevahî, fiêlî
 5799. irascible : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî
 5800. ire : qehr, kiz, hewom, hidet
 5801. irenic, irenical : lihevhêner
 5802. irk : bêzar kirin, zivêr kirin, zebirandin, acizandin, canzerî kirin, aciz kirin, viz kirin
 5803. irksome : bêzaker, zivêrker, acizker
 5804. ironic, ironical : efserê ku ji serbaziyê hatiye;;xudriste, jiberxwehêvotî rd tinazker, tinazok
 5805. ironmonger : xirdefiroş, nalbûr
 5806. irradiant : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew
 5807. irrational : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq
 5808. irredeemable : bêçare, bênewa, bêhavil;;neçar, bêgav;;bivê nevê, mecbûrî
 5809. irregular : bêrêzik;;bêqayde
 5810. irrelative : bêpewend, bêgiz, bêeleqe, guhnedêr
 5811. irremissible : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî
 5812. irreparable : bêçare, bênewa, bêhavil;;neçar, bêgav;;bivê nevê, mecbûrî
 5813. irresponsible : neberpirs, nemesûl;;wareste
 5814. irreverent : bêgiram, bêhurmet
 5815. irreversible : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir
 5816. irrevocable : neguher, neguhêrbar
 5817. irritable : tîzek, ingirok, ingiroyî, xeydok, sûnik, dilmayî, dilgirtî
 5818. irruption : êrîş, palemar, hicûm;;hêwirîn, piçikîn;;rexneya tûj m 4i êrîş, hemle
 5819. ish : parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok
 5820. isinglass : mika, kevirşûşe;;mîka
 5821. islam : îslamîtî, îslamiyet, misilmanî, misilmantî
 5822. isnt : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev
 5823. iso : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev
 5824. isolate : cihê kirin, cuda kirin;;veder kirin, heram kirin, silav lê nekirin, silava Xwedê lê nekerin;;îzole kirin
 5825. isolation : kerikirin, felqkirin;;cudakirin, ciyawazkirin, cihêkirin, qetandin, raqetandin, veqetandin;;jihevkirin, terxankirin
 5826. isomorphic : hemteşe, îzomorf
 5827. isotherm : hemgerm, hemgermî, îzoterm
 5828. isthmus : berzax;;avtang, berzex erd/m
 5829. item : pênivîs;;pênûs, xame, qelem, ki Ik;;nivîsgeh
 5830. iterate : wekilandin, dubarekirin, tekrarkirin, pircare
 5831. itinerant : gerok, gerek, geridok, seyah
 5832. itinerary : geştname, gername, seyhetname
 5833. itself : bixwe;;bi xwe
 5834. ivory : xavik;;çar, şar;;tovil, xaşe, tîvil, tûzik, pergî, perik, perde, pîstik
 5835. jackstraw : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik
 5836. jackup : zêdebûyîn, pirbûyîn
 5837. jade : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe
 5838. jagged : kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, gen;;kirtkirî;;xêzik
 5839. jaggy : kirtkirî, niqirkirî, niqirandî, niqirkdayî
 5840. jail, (ıng.) gaol : bendîxane
 5841. jailbird : girtî, bendî, hebsî, mehpûs
 5842. jalousie : jalûzî
 5843. jam : xorav
 5844. jamb : bnr söve
 5845. jamboree : şahînet, şahînî, demborî
 5846. jangle : pevçûn, şer kirin;;qirên kirin, qew­xe kirin, xerpişîn, pev çûn, lec kirin
 5847. janitor : dergevan;;dergevan dîr/n
 5848. jape : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin
 5849. japonica : kamelya
 5850. jardiniere : încanedank;;binika încaneyê;;cihê çîçekên încaneyan ku zivistanê datînin wê derê
 5851. jaunty : mirêsdar, şanedar, wurşedar, rewşedar, şemldar, hijmetkar
 5852. javelin : cirîd
 5853. jay : qijika karsek
 5854. jeer : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin
 5855. jehu : ajo, ajoker;;siwarefiroş, erebefiroş;;siwaresaz, erebesaz (kesê ku erebeyan çêdike
 5856. jejune : bêhêz;;bcqewet, qels;;bêqewet, bêbandor, bêtesîr
 5857. jell : qerisîn, cemidîn, qefilîn, qeriınîn;;qufilîn;;efsirîn, qefilin, sirîn;;hişk bûn;;mit bûn, mat bûn
 5858. jelly : pilîte bûn, pelte bûn;;ji hal de ketin
 5859. jellyfish : pişemasî
 5860. jemmy : bnr dan/den
 5861. jennet : manker, mêker
 5862. jenny : dolab, dolav, gacik;;çirik, qirqire
 5863. jequirity : bot;;bot m bot
 5864. jereed, jerid : cirîd
 5865. jeremiad : gazin, gazind, gazinde, gazine, gilî û gazin, fîrazvn dixwedan
 5866. jerk : dan qevastin, dan qevazdan, dan xildan, dan tûldan, dan holdan l/lb;;ciniqandin, veciniqandin, hilciniqandin, hilperandin, hilhebandin, hilpekandin;;pekandin, pengizandin, pijiqandin, peşikandin, peşkinandin;;lê belav kirin
 5867. jerkwater : biçûk, kiçik;;piçûk, qic, qicik, çûçik;;hindik;;hûr, hûrik, biçûçik;;qico, pito;;bi­çûk;;ki­çik
 5868. jerky : debeng, bale, gewc, fodil, bomik, çopik, xêt, xêtik, xêv, xêvik, xirexavî, ev dal, koz, bûdela;;evdal, keregêj
 5869. jerrycan : bnr asklı
 5870. jesuit : dolapger, dekbaz
 5871. jet : karîbana reş
 5872. jetton : jeton
 5873. jetty : pêlşikên
 5874. jewel : cewher, gewher;;mucehwer, mucewer;;cewherfel/n
 5875. jib : bnr dan/den
 5876. jibe : bnr dan/den
 5877. jiffy, jiff : kêlî, kêlîk, qas, bisk, weş, qeder, lehze, pel, sot, xêl
 5878. jigger : bnr dan/den
 5879. jihad : cîhad
 5880. jill : keç, qîz, dot;;keçik, qiz, qîzik;;zerî, duxt, duxter doter, dohter;;keçê, qîzê;;qizik
 5881. jimmy : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin
 5882. jimsonweed : bot;;bot m bot
 5883. jingle : şingînî, çingînî, çerqînî
 5884. jinni : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin
 5885. jinx : bêyomî, şemetî, bedyomî, bêoxirî, bêqidoşî, şomî, şewmî, bêpêûparî, bêwayikî, bêwatî, bûwumî, feleqreşî, mûdîtî, peşkbireşî, serxuretî, pîreşî, şûmî, pîşkî, çiftî, pûşilî, bêmeymenetî
 5886. jobber : tomerîfiroş
 5887. jobstears : bot;;bot m bot
 5888. jockey : hîle kirin, dek û dolab ki­rin
 5889. jocose : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez
 5890. jocular : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez
 5891. jocundity : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî
 5892. jodhpurs : qermûçekî, kurîşkî;;cure şalekî ku ji par re bi qermûçek û devdelingê wî teng in
 5893. jog : tehm dan, dehf dan, dehfandin, pa­landin, tehn dan, delk dan;;dehfdan, palandin;;tehmî dan, dehfî dan, tehn lê dan;;kaş kirin;;dehfan­din
 5894. joggle : hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, êjandin, kilkirin;;hêlkirin
 5895. jointer : planya, pîlanî
 5896. joist : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n
 5897. jollify : şên bûn, kêfxweş bûn, dilxweş bûn, beşerxweş bûn, dilşabûn l/ng
 5898. jollity : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî
 5899. jolly : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 5900. jolt : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin
 5901. jongleur : kap, kaw ant/n;;aşkî, aşkiya xaniyan;;bengî, bengîn, dilketî, dilikî, dil dar, aşiq, eşqbaz;;dengbêj, hozan;;evîndar, dildar, dildayî, vînbaz;;qelender, kesê hiş ne liser
 5902. jonquil : zerîn, nêrgiz
 5903. joseph's-coat : bnr horoz ibiği
 5904. josh : pêve hatin kirin;;leqitîn, aliqîn, artilîn, asêbûn;;bêla xwe têdan, têkilîpêbûn;;lisersekinîn;;papobûn, ewiqîn, eglebûn
 5905. jot : piçik, kit;;pirisk, zere;;molekül
 5906. jounce : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin
 5907. journalism : rojnamesazî;;rojnamegerî;;rojnamefiroşî
 5908. journeyman : hoste, westa, osta;;seyda;;destbikêr, hunerwer;;osta dîr;;aqilmend, hînker
 5909. journeywork : karê hosteyan ustabaşı serhoste
 5910. jove : mit, mîtos
 5911. jovial : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker
 5912. joyful : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş
 5913. joyless : neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, nekêfxweş, bêkêf, nedilgeş
 5914. joyous : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş
 5915. jubbah : cibe
 5916. jubilant : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş
 5917. jubilate : kêfa dinyayê kirin
 5918. judah : tar
 5919. judas : bot;;bot m bot
 5920. judg(e)ment : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor
 5921. judicator : dadger, hakîm
 5922. judicature : dadgerî, dadwerî, hakimî;;serwerî, serdestî
 5923. judicial : dadî, dadwerî, edlî
 5924. judiciary : dadî, dadwerî, edlî
 5925. jug : cêr, cer
 5926. jugate : bot;;bot m bot
 5927. juggle : hîle kirin, dek û dolab ki­rin
 5928. juggler : hoqebaz, pêlewan;;delkbaz
 5929. juglandaceous : bot;;bot m bot
 5930. jugulate : rê li berê girtin;;pêşî lê girtin, rê lê girtin
 5931. juice : şîrik, şîlav, usare
 5932. juicy : puxtedar, bipuxte;;zeliqok, ecinoq;;sade
 5933. jujube : sincî, henap, inap
 5934. jumbo : gir, girs
 5935. jumper : simok, badek;;metqep, burxe, xeşeb
 5936. jumpsuit : hîz, eyar;;cewar, meşk, çaiemeşk, dizgar;;tûp;;tilim;;şîşman, qelew
 5937. jumpy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî
 5938. junction : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn
 5939. juncture : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat
 5940. juniper : kuşu boqije
 5941. junk : xurde, xurdik, xure
 5942. junket : ziyafet, çeşne
 5943. junta, junto : cûnta
 5944. jupiter : bercîs
 5945. jural : qanûnî, qanûnbar, zagonî rd qanûnjen, qanûnî mzk/nd
 5946. juridical : dadî, dadwerî, edlî
 5947. jurisdiction : karbidestî, raye, selehiyet
 5948. jurisprudence : destûr;;rêzika giştî, distûr
 5949. jus : hiqûk, qanûn;;hiqûq;;maf, heq
 5950. jussive : gram
 5951. justiciar , justiciary : tar
 5952. justification : sedem, bafik, mazeret, mahne
 5953. justify : rastandin;;esehî kirin, stûvandin, teqeze kirin, teyîd kirin;;beliyandin, rast dêrandin, piştikandin, rast derêxistin, teyîd kirin fel
 5954. jut : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 5955. jute : bot;;bot m bot
 5956. juvenescent : ciwanbûn, cihan bûn, xortbûn
 5957. juvenile : Dara hanê, Dara hênî, Gînc
 5958. kaiak : liyan, kaşe;;kaş;;kaşûn, palak, skî
 5959. kale,kail : bot;;bot m bot
 5960. kamerad : heval, hogir, embaz;;hempa
 5961. karat : eyar, iyar;;înyan, rastkirin;;eyar 24 ayar altın=zêrê 24 eyar;;eyar bi­zim işçinin ayarı yok=eyara karkerê me nîn e;;eyar bu ayarda bir kimseden ancak böyle bir davranış beklenir=ji kesekî di vî eyarî de ancax lebateke wiha tê hêvîkirin
 5962. keck : hêlincîn, kirin hilqînî, kirin arqînî;;borîn
 5963. keckle : bnr dan/den
 5964. kedge : bnr dan/den
 5965. keelson , kelson : bnr dan/den
 5966. keeper : panêr, notirvan, pasewan;;pasvan, pawan, mifirdî, qerewêl, nîgehdar, parago, nator, nehtor
 5967. keeping : girtin, pêgirtin
 5968. keepsake : ajanda;;bîrewerî, xatirat
 5969. kef, kief : şahî, kêf;;xweşî;;gewzî;;zewq, hewes;;sermestî;;esrar
 5970. keg : kemole, warîl
 5971. kelp : bot;;bot m bot
 5972. kelpie , kelpy : skot
 5973. kennel : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 5974. kenning : rêç, şop, dews, şûn, cih, zax;;bizmate;;nîşan;;eser;;şop mat/m
 5975. kentledge : bnr dan/den
 5976. kentucky boat , kentucky ark, kentucky flat : bot;;bot m bot
 5977. kerchief : kilaw
 5978. kerf : kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, gen;;kirtkirî;;xêzik
 5979. kermess , kermis : kermes
 5980. kernel : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd
 5981. kerosene : don, qazaxî, donê gazê
 5982. kerseymere : kaşmîr/n;;kaşmîr
 5983. kestrel : teşîlok, teztezok, teşîrêsk, qûnteşî
 5984. ketch : bnr dan/den
 5985. ketone : keton
 5986. kettle : quşxane, beroş, tencik, diştik, beroşik, êxlewîk, bêrdoş, tiyane
 5987. keynote : hêman, unsûr;;rêgez, prensip;;regez man
 5988. keystone : eqd
 5989. khaki : xakî, rengê axê
 5990. khamsin : maweya pênci roji ya zivistanê ku ji 31ê rêbendanê dest pê dike
 5991. khan : 1 xan;;xan dîr/n;;xan
 5992. khedive : hîdîw dîr/n
 5993. kibe : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş
 5994. kiblah : qîble;;bayê başûr, bayê qîbleyê
 5995. kibosh : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin
 5996. kickoff : destpêkirin
 5997. kickshaw : ker û per, kittik piıtik
 5998. kid : Karik, Birca karikê
 5999. kidneywort : bot;;bot m bot
 6000. killick : bnr dan/den
 6001. killing : kuştin
 6002. kiln : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe
 6003. kilometer : kîlometr;;kîlometre
 6004. kindred : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm
 6005. kinematic , ical : kînematîk
 6006. kinesis : liv;;tevger, libat, pizav, hereke;;ger;;libat fel/m
 6007. kinetic : libtî, livî, herekeyî;;dînamîk fel/rd
 6008. kingfisher : masigir
 6009. kingly : şahane, şahanî, şehyane;;şahwer;;pir xweşik, pir têkûz û mukemel
 6010. kingpin : serê partê;;sergerde
 6011. kink : kindir, tenaf, çoban
 6012. kino , kino gum : sor
 6013. kinsfolk : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm
 6014. kinship : lêzimî, mervatî, eqrebatî
 6015. kipper : masiya bi navê uskumru a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye;;qurûdî
 6016. kirk : skot
 6017. kith : mirov û xizm
 6018. kitten : Ferxika kîvroşkê Ferxa kergoşkê
 6019. klaxon : qorne;;dengda, koma, klakson
 6020. kleptomania : kleptoman
 6021. knack : şinûlk, hostatî, marifet;;merifet;;zanist;;navbeynkar
 6022. knacker : wêranker, rûxîner, tehribkar;;xeraker, xerakirox
 6023. knag : biçiqlik, bibistî;;bigirê, bigirêk, biqîtik, bigulmit, bitûk
 6024. knapsack : Çenteya piştan Çelteya piştan
 6025. knapweed : bot;;bot m bot
 6026. knar : qît, gilm, gilmik;;çiqilk, bistî, çiqlî;;gulî;;girêk, girî, girê, qîtik, gulmit, tûk
 6027. kneecap : keşka çokê, kasika çokê, kodika çokê, çortan, çortanok, kofik, tcxtikê çokê
 6028. knell : xebera sar, xebera cemidî, xebera sar a cemidî, xebera nexêrê, cewaba sar
 6029. knickerbockers : şâlê golfê
 6030. knit : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev
 6031. knitting : honan, mûnîn;;kors;;kezî, hêsû, gulî;;tevne, şilik;;tor, şebeke;;honak şn;;honandî
 6032. knob : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk
 6033. knockdown : seyar, guhêzbar, portatîf
 6034. knocker : doqik, dewdewe
 6035. knop : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk
 6036. knot : bistiyê darê çûbûn, çiqilkê darê çêbûn
 6037. knotty : girêk bi girêk
 6038. knuckle : stûxwarkirin;;stû xwar kirin, stû jê re xwar kirin, serî jê re tewandin, destê xwe jê re danîn ser hev, gerdan xwar kirin
 6039. knurl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk
 6040. kohl : korik
 6041. kolkhoz : kolxoz
 6042. kook : argo
 6043. kopeck, copeck : kapêk, kapîk
 6044. kraal : hevşî, hevşîk, hewşe, hevêz;;sîwan;;xale
 6045. krone : kuron
 6046. kudos : nav, navûdeng, şan n şan
 6047. l. : lîra, lîre
 6048. laborious : zor, zehmet;;emekdar, jikarketî, malnişîn, xanenişîn, karkinar, kedbir, gandanket, gandanbir, teqawid
 6049. labyrinth : girift, herbilî, xerbilî
 6050. lac : laka
 6051. lace : bendik, qeytan;;kersax, kordon;;şerit, şirît, şelît;;kurmikê pehnik, tenya
 6052. lacerate : birindar kirin, birin kirin, kul kirin;;tehlkirin, êşandin, dilê şikandin, dilê hiştin
 6053. lachrymose : rondikbariner, firmêskrêj
 6054. lacing : ben û benwêr;;bendik, benik, qeytan
 6055. lackadaisical : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan
 6056. lackaday : baneşan, bangok, nişkok
 6057. lackey : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik
 6058. laconic, ical : puxtedar, bipuxte;;zeliqok, ecinoq;;sade
 6059. lactate : çiçik dan, pêsîr dan, bostan dan
 6060. lactation : mijandin, mêtandin
 6061. lacteal : bişîr, şîrdar;;şîrik
 6062. lactic : asîda laktik
 6063. lactose : laktoz şekirê di şîr de
 6064. lacuna : Başan
 6065. lacustrine : tiştê ku li golan an jî li peravê golan dijî an jî hêşîn dibe
 6066. lacy : bitentene, bidantêl, tentenekirî, dantêlkirî
 6067. laddie : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde
 6068. ladrone : rêbir, rêgir, keleş, eşqiya, heydût, nijdevan;;nerihet, nehs
 6069. ladylike : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas
 6070. ladylove : dostik, yarik, metres
 6071. laggard : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp
 6072. lambaste : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin
 6073. lambrequin : perde, perî;;navbir, bexdadî, berçît;;ewr, katarakt bj;;civanok şn;;hawî, perde mzk;;perde zo
 6074. lamentable : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar
 6075. lamia : xwînmij, vampir nd/nl;;çekçemêjok, şevşevoka xwînmij
 6076. lamina : lewhe
 6077. laminate : lewhe
 6078. lampoon : kêmnirx nîşandana tiştekî, bi çûk xistin;;pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn
 6079. lance : tevdan;;qewartin;;qul kirin, simtin;;nivisandin;;tev dan, derkirin, xepirandin, hilxepirandin;;bi bîr xistin, pê leyistin
 6080. lanceolate : rimokî
 6081. landed : xak, ax, erd, ebr, arazî
 6082. landing : targe, iskele;;lengergeh, pesare;;darbend, îskele
 6083. landmark : xala werçerxê
 6084. landslide : hezaz, hêlan, hesa
 6085. languid : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî
 6086. languish : sist bûn, leq bûn, pilt bûn, ar zêl bûn, patot bûn, xiloxe bûn;;nerm bûn;;hez kirin
 6087. languishing : bîrçûyî;;bêhiş, jibîrveçûyî, jixweveçûyî, xayîs;;nîvkêşî;;dildayî, dilikî;;jihişker
 6088. languor : bêpertavî, bêqidûmî, bêmecalî, bêtaqetî
 6089. laniferous, lanigerous : bihirî;;hirî;;qumaşê ji hiriyê;;tiştê ji qumaşê bihirî hatiye çêkirin
 6090. lanky : rewtele, rewtanî, wekî rewt
 6091. lantern : fanos, fanûs
 6092. lapidary : kolîner, veroj, heqaq
 6093. lapidate : dan ber keviran, kevir bi de werkirin
 6094. lapse : betal bûn
 6095. lapsus : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd
 6096. larceny : dizîn, dizî
 6097. larder : zimhêr, qût, xwarîş, xurîş, erzaq
 6098. lares : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir
 6099. largesse : qencî, qencîkirin;;bexşandin;;bexşîş;;xêr
 6100. largo : giran giran, hêdî hêdî, bêyî ku lez bike;;bi zêdeyî
 6101. lariat : fitrak;;kemend, xerboqe, kemen
 6102. lark : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin
 6103. larrup : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin
 6104. larynx : qirik, gewrî, qiipik ant;;xencere
 6105. lash : derb, lêdan, lêxistin;;şelp, lêxistin mzlc;;lêxistin tek;;pên
 6106. lashing : kindir, tenaf, çoban
 6107. lass : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost
 6108. lassitude : bêhalî, bêtaqetî, bêmecalî
 6109. lasso : fitrak;;kemend, xerboqe, kemen
 6110. lasting : mayîndetî, nemirî, beka
 6111. lateral : li kêlek;;belek
 6112. lath : eynî zilik e ten çelebi zeîfokî, kesê pir hêjar
 6113. lattice : qefes;;rike, rakih, rekeh, rikew;;hacîlok;;bexdadî, navber;;hepsxane
 6114. laudation : pesn, stayiş
 6115. laughable : ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê;;ecayîb;;qerfok, qeşmer;;pêşkenî
 6116. laughing : ken, kenîn
 6117. launch : motorbot
 6118. launcher : pekîner, pekînok, pengijok
 6119. launder : duj
 6120. laureate : bijarte, serberz, şakar, servedar, berguzîn, mumtaz
 6121. laurel : nav, navûdeng, şan n şan
 6122. lavatory : destşo, destşok, lewabo;;daşra, tuvalet
 6123. lave : xwe şûştin, xwe veşûştin, serê xwe şûştin;;hatin şûştin, hatin veşûştin
 6124. lavender : xweşbêhn, bêhna xweş
 6125. lavish : bêsexber, destbelav, barehul, musrif
 6126. lawless : bêpergal, bêsazûman, bênîzam, nerêkûpêk;;nerêzikî, nenîzamî
 6127. lax : sersar, xemsar
 6128. laxation : sistbûn, leqbûn, piltbûn, arzêl bûn, patotbûn, xiloxebûn;;berdan;;parç psî/m;;berdan sp/m
 6129. layout : qor, rêz, sazûman, tertîb;;bikeysî;;sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin;;hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel;;tîprêzî, tertîp
 6130. layover : vegirtina qûnax
 6131. lea : çêre, ban, çêrgeh, cefen, kovîçêr, cebel, mezrik, êlax, lewer, goran
 6132. leach : axze, filtre;;parzûn
 6133. leaden : cûn
 6134. leading : I rêberî, rayberî;;rênîşanderî, rênîşî
 6135. leafage : keskayî, keskanî, hêşinatî, hêşînayî, hêşînkayî;;şînkayî;;giyayê kesk
 6136. leak : çiziran;;zûxav, avxwîn
 6137. leash : hefsar, xap, xapik, rişme, ligam, celew, qetik, doxhefsar, desthefsar, serhefsar
 6138. leaven : havên, haveyn, meyan, aveyn, heyvan, ameyn, amên, givî, tazmix, dazmix;;hevîrtirş, tirş;;avên, şîr;;maya kîm/m;;bêar, xuynepak;;heywana mê ya kel;;meye m maya cure straneke gelêrî Maya Maya
 6139. lebanon : libnanî
 6140. lech : ı şehwet;;şehwet
 6141. lecher : tolaz, jinperest, doxînsist, doxînşil, filîte
 6142. ledger : deftera mezin
 6143. leek : qurad, pirasa
 6144. leer : di binê çavan de lê nihêrtin;;bi çavên ne baş lê nihêrtin
 6145. lees : durd, tort, pap, pegr, telp, telpik, xilte, deleme, durdî, remil, xirêf, çanç, delam, dilm, gizrek, ritm, mirdik, dewijm;;tiştê ku bi kêr nayê;;endamên civatekê yên dejenerebûyî
 6146. leeward : bnr dan/den
 6147. leeway : bnr dan/den
 6148. lefthanded : çepo, çolax, çolaq
 6149. leftover : bermayî, jibermayî;;ber­mayî;;zêde êdî, indî, êdin, eydî, hew, nema
 6150. legality : qanûnîtî, qanûnbari
 6151. legalize : rewa kirin
 6152. legate : şandî, hinartî, henar, rêkirî, qasid, elçî;;balyoz, sefîr;;pêxember
 6153. legation : nimînendetî, niwînerî, nimûnerî, nûnerî, temsîlkarî;;niwînergeh, nûnergeh
 6154. legerdemain : destsivikî, desteerbî;;bi hindazeyî
 6155. legging : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 6156. leggy : çîmdirêj, çîpdirêj
 6157. leghorn : cisnekî mirîşkan e ku pir hêkan dikin
 6158. legible : vekirî, pas;;bal;;vala, tal;;mesafe;;aşikar, aşkartî, fesîh;;aşkere;;qîç;;tazî;;di ber re;;cihê deryayê ku ji peravê dûr e;;bi aşkere, rasterast;;rwîn, ron;;kêmatî;;aşkera, bi rê û zê
 6159. legislation : qanûndanîn, qanûnçêkirin, danîna qanûnan, teşrî;;rêzikdanîn, qaîdedanîn, qanûndanîn hiq
 6160. legitimate : rewa kirin
 6161. legitimist : sipanîya
 6162. leisure : bêkarî, bêşoli, bêşixulî, bêîşî, betalî
 6163. leisurely : hêdî hêdî;;bere bere
 6164. leitmotiv : motîfa sereke
 6165. lend : dan, dayîn, pê dan;;pal dan
 6166. lengthy : dirêj;;kûr 1 dûr, dûvdirêj
 6167. lenient : xûynerm
 6168. lenitive : nermker;;kêmker
 6169. lenity : nermî, nermtı, nermayî;;nermikîbûn
 6170. leonine : mîna şêran, xortê bibejn û bal, lihevhatî;;wekî deq e
 6171. leotard : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m
 6172. leprous : kotîbûyî, gulîgirtî, kotî
 6173. lesbian : panik, panpanok, lezbiyen
 6174. lese majesty : xiyanet, xinizî, xayîntî;;bêwefa
 6175. lesion : birîn;;derb, qui, qewar;;birin, kul, êş
 6176. lessee : kirêdar, demandar;;kirêker, kirêgir;;demanker, îcareker
 6177. letdown : hindikbûn, kcmbûn;;kêmbûn, sistbûn
 6178. lethal : kujare, kujek, kujdar, kujer, cankuj, kujende, kuşinde, bikuj;;zivêrker, aciz-ker
 6179. lethargy : tiralî, tembelî;;betalî, bêkarî, ewa retî
 6180. lethe : mit, mîtos
 6181. lettered : xwende
 6182. letterpress : lînotîp
 6183. letup : hindikbûn, kcmbûn;;kêmbûn, sistbûn
 6184. leuco : spî, sîs;;gewr
 6185. leukemia : losemî, êşa xwînspîbûnê
 6186. levee : keştîgeh, sekûya bênderê, rixtim
 6187. levelheaded : dûrendîş, xweybasîret
 6188. leveret : Ferxika kîvroşkê Ferxa kergoşkê
 6189. levigate : dûz, rast, hilû;;şayîk, lihû, sawî;;pehn;;vêtik;;şitî, şitûnî;;sade, xwerû;;best, mexerî rd araqa tirî
 6190. levis : blûcîn
 6191. levity : sivikayî, sivikî;;rihetî;;hafif sivikî, çirtikî
 6192. levy : desteser kirin, hêcz kirin, dest danîn serê
 6193. lewd : dawênpîs, bêîfet
 6194. lewisite : bnr asklı
 6195. lex : distûr, hîm;;rêzik, rê û rêzik, delk, qaîde, qayde;;binik, binanî;;qorik
 6196. lexicology : ferhengnasî, leksîkojî
 6197. lexicon : ferheng, xebername
 6198. liable : dûçar, merûz
 6199. liaison : pêwendî, pevgirêdanî, irtibat
 6200. liar : derewker, virek, virker, derewçîn, derewbêj, derewîn, derewgo;;quldir rdJnd
 6201. libation : araq
 6202. libel : daxwazname, erzûhal
 6203. liberality : comerdî, camêrî, merdî
 6204. liberate : serbest berdan
 6205. liberation : filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin
 6206. libertine : gewzeger, şayîneger
 6207. librate : hejikîn
 6208. libration : aheng, tewş;;parseng, teraz, denke, deng, mêzîn, hevseng, muwazene;;hevkêşe, hevsengî, takêşî, yeksane, berdenke fiz;;îstikrar;;bnr toplumsal denge
 6209. licentious : nehs, nerihet;;kêfperest, gewzeger, d