Wîkîferheng:Xwestin/inglîzî/Peyvên Kontrol bibin

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Ev lîsteya peyvan ji hêla Cyrusbot hatin li hev anîn. Lê hewceye çav lê bên gerrandin. Ji kerema xwe re çav lê bigerrînin û li Wîkîferhengê zêde bikin --Cyrus the virus (gotûbêj) 21:19, 19 adar 2013 (UTC)

come out of the blue : ji nişkê ve derketin, ji nişkê ve xwiya bûn

oatmeal : ardê şilêlê

drive the porcelain bus : vereşîn

throw up : vereşîn

pray to the porcelain god : vereşîn

vomit : vereşîn

reconnaissance : kifş, kifşkirin

until the cows come home : heta wexteka ne diyar

corned beef : goştê gayan ê konservekirî

attrition : pevketin, lihevketin;;pevgirtin

attune : saz kirin, akort kirin, kok kirin

atwitter : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm

auburn : kej;;çûr

aucontraire : berevajî, tersî, dijraberî

aucourant : hemdem, hemçax, hemçerx, hevçerx, hevçax

auction : mezad, mazad

audacious : cüretkar, bicuret

audacity : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret

audio-visual : wêne, nîgare, nîgar, resm;;wênesazî;;fotoğraf, sûret, şekl;;bac, xerc hîq/m

audiophile : teyp

audit : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin

audition : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj

aufait : hoste, westa, osta;;seyda;;destbikêr, hunerwer;;osta dîr;;aqilmend, hînker

aufklarung : zanebûn, çand, îrfan;;têgihîştin, ir­fan

aufond : bi hîmî, bi xîmî, bi bingehî, ji binî;;a rast, jixwe;;dîsa

aught : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç

augment : zem, zêdeyî

augur : kunende, pêşgo, berbêj, kahîn

augustness : meznatî, mezinayî, mezintayî, gewretî, ezamet;;sergevezî, xurûr;;saw, heybet;;debdebe, şaşea;;kuşpenî, quretî

aulait : bişîr, şîrdar;;şîrik

auld : îskoç, Skoç

aunaturel : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû

aurate : biguh, buguhik;;guhik;;qûşxaneya vêtik

aureateaurated : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

aureoia, aureole : sîwan;;sîwan nt

aurevoir : ken û ken;;oxur be, oxura ya xêrê be;;bi ken û kêf

auricle : 1 sîwan;;holik, enzel;;guh

auricular : dev ji devan re

auscultation : guhdan;;hesisîn, guhdarî, guhdarîkirin, lêhisandin, lêhisîn

ausgleich : peyman, pevgirêdan

auspicate : dest pê kirin;;bûn, çêbûn, welidîn;;xuya bûn

auspice : fal, fehl, fehlik

auspicial : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar

auspicious : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar

austere : hişkatî, hişkî, sirtî, tundî, reqîtî, sextî, zîwanî, zixî;;arbûn, sirtbûn, dijwarî;;zivirî, zirî, zirzî;;kancî;;şidet

austral : başûr;;başûrî;;berojk;;lodos

australia : ewustralyayî

autacoid : hormon

autarchy : xweserî, otonomî, xudmuxtarî, hukmê zatî

authorization : destur, rêdan, pişû, îzin;;betlane, destura betlaneyê

authorize : raye dan, selahiyet dan

authorship : niviskarî, nivîserî, nûserî

autobiography : xwejînenîgarî, otobiyografî

autobus : otobus;;avtobus

autocephalous : serbixwe, biserxwe;;tek, musteqîl;;cihê

autochthonic, autochthonous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

autoclave : otoklav

autocracy : otokrasi

autocrat : otokrat

automate : makîneyî kirin

automatism : xwebertî, xwegertî, otomatîzm

autonomy : xweserî, xudmuxtarî, muxtariyet, otonomî;;otonomî fel/m

autopsy : otopsî

auxiliary : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar

avail : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet

available : kêrhatî;;nehîdar, bikarbar

avarice : tematî, temayî, çavbirçîtî

avast : baneşan, bangok, nişkok

avaunt : baneşan, bangok, nişkok

avenge : heyf hilanîn

aventurine : bnr yıldız taşı

averse : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

aversion : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

avert : ber lê girtin, ber girtin, pêşî lê girtin, bergirî lê kirin, pêş lê girtin;;manî bûn

aviary : çûkxane

aviation : hewêvanî

aviator : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot

avid : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar

avigation : balafirvanî, balafirajotî, pîlotî

aviso : hay, haj, agahî, salox, xeber;;nûçe, peyam, dengûbehs;;zanîn, zanebûn;;pêxistî

avocation : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

avouch : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin

avow : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin

avulsion : qetandin, raqetandin, hilqetandin, bizdandin;;çinandin, jêkirin, hewkirin, qurçimandin, qurquçandin

awake, awaken : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh

awhile : hinek;;qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, pêlek;;hin, hindek, pari;;piçek

awhirl : biteşqele

awn : sinc, stirî, sîx;;strî, strîk, histrî, strih, xar, dirî, nize, kelem, hêstrî, six, sixî;;dara striyê

awning : tente

awry : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî

ax, axe : bivir

axilla : binçeng, binkefş, navkêl, binê çeng;;îltimas

axiology : arişen, mirûz, qom, mehde, sixur, moral

axon : akson ant/m

ay aye : erê, herê, belê;;te got erê

ay, aye : tim;;timik, her tim, sereqet, her gav, hey û hey

azure : rûyê esman, rûyê asîman, rûes man

azygous : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

b.c. : beriya zayînê, beriya mîladê, beriya îsa pêxember

back-chat : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî

back-pedal : li sozê xwe poşman bûn, li gotina xwe poşman bûn;;poşmanî gotina xwe bûn, poşman bûn ji gotina xwe re

backstairs : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast

backstrap : silbûyî, suhketî, xeyîdî;;xeydan, sûketî, xeydandî, sil, sû;;şewitî, şihitî;;şermînok, giyaşermîn

backstroke : paşavêjî, wejen

backward, backwards : berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî

backwash : peşk;;bapeşk, pajirnî

backwater : ava bikef a ku li dû keştiyê dimîne

backwoods : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

bacteriology : bakteriyolojî

badge : nîşan, hêma, îşaret, elamet;;nîşanî, nîşanîk, destnîgar;;nîşane

badger : kurûbcşk, kurbeşik, xurbeşk, gurîbeşk zo/m pixûdokî, nermixokînf

badinage : pêve hatin kirin;;leqitîn, aliqîn, artilîn, asêbûn;;bêla xwe têdan, têkilîpêbûn;;lisersekinîn;;papobûn, ewiqîn, eglebûn

badtempered : ters, berevajî, dijraber, neyînî;;bêmikan, pêçevanî;;irriok, cirnexweş, cirxerab, kisas

baffle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

baffling : şaşker, behitîhişt, metelhişt

baggy : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

bagnio : kerxane, umûmxane

bagpipe : gayda

bailee : spardegir, emanetgir

bailiff : mizgînbelav;;mübaşir

bailment : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet

bairam : cejn;;îd, eyd, eydî

bairn : skot

bait : xapandin, terişandin, xirandin

baize : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

bake : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin

bakehouse : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe

bakelite : mark

bakery : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe

baksheesh : bexşîş

balalaika : balalayka

balanced : bitewş;;terazdar, parsengdar, biparseng, terazîkirî;;hevkêş, takêş;;îstikrardar, biîstikrar

balaustine : hinar, nar, dara hinarê;;hinar m agir, ar

balcony : şaneşîn, berban;;şahnişin, berbanok, rasîf, banoke, telar, bancîle, balkon, bêla

baldachin : tente

baleen : neheng, hût

baleful : bêqidoş, bêyom

ballast : bnr dan/den

ballistics : moşek, sarox, layka, roket

ballyhoo : şawşaw, welwele, şemate

balm : melîsa

balmy : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî

balustrade : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş

bambino : pitik, pitê, pito;;şîrmij, nûza, pêçek, qimatk, çûrik, dergûş;;bebik, bük;;berx

bamboozle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

bandage : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz

bandolier, bandoleer : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang

bandy : lê vegerandin, pêşwazî kirin, muqabele kirin;;li dij rabûn, li ber rabûn

baneful : jehredar, bijehr, biaxû, axûdar, jehrayî, bizehîr, jehrînî;;zerardar, ziyandar

bangs : tembûrik, poçax, pêşanîk, temberî, temorî, temorîk, temerî, tûncik, pûncik, tûmik tûrçing, qoqol, perçem, xumbil;;bijî, bijiya hespê;;bisk, şêbisk, şê û bisk, porik

banicter : caxên nêrdewanê

banish : mişext kirin, sirgûn kirin, qewte kirin, celî kirin, ji cih rakirin, fermana () rakirin

bannock : îskoç, Skoç

banns : nasnavê ku di dema împeretoriya Os­manî de didan mîrên sancaxên Macaristan û Hirwatistanê û mîrekên biçûk dîr

banqljette : bnr asklı

banquet : ziyafet, çeşne

bantam : cisnekî dîk an jî mirişkên hûrik;;baca ku ji kesên fileh en cotkar dihate stendin dîr

banter : henek, yarî, galte, leq, tirane, yaranî, hewes, tewz, kuşetî, laqirdî

bantling : zarok, zarî, zaro, zarû, mindal, mendal, gede, sêwlek, sebî;;ewlad;;sengele, sîpe, sûtal, riwal

baptism : tehfîl, tafîl, mêrûn

baptize : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin

barb : argo

barbarian : barbar;;şaristanînebûyî;;hov, çors

barbaric : şarezanebûyî, bêşaristanî, bêmedeniyet

barbarism : hovîtî, wehşîtî

barbarity : stemkarî, xedarî, qeterehmî, dilhişkî

barbarize : hov bûn, wehşî bûn

barbarous : sirt, sext, no, gujm, zix, tûj, çors

barbed : strîdar, tel têldirk;;strîn, bistrî, kelemdar, bikelem, bihêstrî;;meyan sûsa maran, sûsika maran, sûsika strîn bot/nd

barbel : bnr kara keçi

barbell : halter, parsenghildan

barber : berber;;sertaş, kurker;;ber­ber, di kana

barberry : zerîşk

barbet : cure kûçikekî pirç xirpûşkî

barbette : bnr asklı

barbiturate : derman, ecza

barely : Miyaran

bargain : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

barge : qeyîka barbir, mawna

bargeboard : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte

baritone, ing barytone : barîton

bark,barque]] : bnr dan/den

barker : qarqarok, qajqajok, berberok, carcarok, qîjqîjok;;bangêr, delal;;melaq

barky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

barmy : meyandî, haveynkirî;;bihevîrtirş, tirşbûyî

barn : axur, 1ar, pangeh, pang, kin, avir

barometer : barometre

baronage : baronî

baroque : wurşedar, qumqume, bışatafat

baroscope : baroskop

barouche : fayton, payton

barque : bnr ev bark

barracks : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

barrage : bnr asklı

barratry : baratarya

barred : bixêz, biçixêz, bixêzik, biçixêzik, bixet, bişift, bişav, xêzîn, xêzxêzkî

barrel : kemole, warîl

barren : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir

barret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

barrette : toqa por, berbisk

barricade : berbest;;berbestî, tawî, qelaçe, barîkat

barrier : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

barroom : meyxane, araqgeh, badexane, xerabat;;kabare

barrow : destgere, ereboka destan, taxurk, xirxirk

barter : berdêl, pevguherîn, alegor, serbiser, mubadele

barysphere : bnr ağır küre

basalt : bazalt jeo/m

basement : qata zemînê

bashaw : paşa;;efendî, axa

bashful : şermok, şermoke, şermîn, şermende, fediyok, fêdok, fedîker, şermelûd, şermker, fedîkar, fihêtkar

bashibazouk : bêser û ber;;şervanê sivîl ê ku ketiye nava leşkeran;;bêserî, bêserûber

basketry : selikerî, sepetker, sepetsazî;;sepetfiroşî, selikfiroşî, zembîlfiroşî

baslin : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz

bass : lewrek

basset : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin

bastardize : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

baste : kêl dan, derab dan, deribandin, şelandin, kefandin, xeritandin, henc kirin, girhîvas kirin, şûl kirin

bastinado : kotek;;lêdan, lêxistin, kutan, kute;;kutek

bastion : kozik, senger, çeper, tabya

bate : hindik kirin, kêm kirin;;sist kirin

bathe : şûştin, veşûştin

baton : çov;;çiv, çcmik;;lêdan

batrschian : beq;;aqroq

batten : kobe;;textê kêmber

battery : serad

batting : werzîş, spor;;spor;;spor bot

battue : hêl, hêle, rav

bawdy : tazî îpela, pişêv, şilf tazî, rût û tazî

bawdyhouse : kerxane, umûmxane

bawl : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

bayberry : çeşîdekî dara palmiyeyê ye bot

bayonet : nize, niştir, singû, şilf, bayonet;;kêlik;;arkolk

bazooka : bnr asklı

beacon : çirax, yelmûm, xetîre;;fener, fanûs;;birca çiraxê

bead : morî;;miran, mûrî, morik, meherk

beadle : mizgînbelav;;mübaşir

beadroll : damik, navnîş, lîste

beady : çavnûtik, hûrik mavisi hêşînê moriyan

beak : nikul, nikil, dindik, nikilk, dim, dimik;;gepik, gulpik

bearer : bargir, barkêş, berbar, barhilgir, piştîvan, piştîkêş, hemal

bearing : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

beating : lêdan, lêxistin, kutan, kotek, daqutan;;danê spî;;deqandin, deq;;kutandî;;ê kutayî

beautify : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

beaver : darbir, segavî

becalm : aşt kirin, aş kirin, hedûrandin, vepesirandin, amoş kirin

bechance : deqedeq hatin, wek ev derketin;;hatin serî

becket : bnr dan/den

becloud : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

becoming : dilniwaz, dilkêş, kişînok, cazîb

bedabble : têdan;;têkil kirin

bedaub : têdan;;têkil kirin

bedazzle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

bedchamber : odeya nivistinê, odeya razanê, jûra razanê, menzela raketinê

bedclothes : rûnivîn, nivînpûş

bedding : taximê razanê

bedeck : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

bedesman beadsman, : diaxwên

bedevil : êşandin, ezibandin, zerandin, ezab dan xulam û xizmetkarê ferman, çewlikan;;leşkerê mîrekan ku di dema Osmaniyan de di stolan de dihatin wezîfe darkirin dîr

bedight : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

bedim : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

bedizen : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan

bedlam : heytehol, hêwirze, helahela, hılborik xirecir, hengame, şemete

bedlamite : nexweşê derûnî, dîn

bedouin : Bedewî

bedraggle : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin

bedridden : ketandî

bedstead : xewge, karyola, qarolî

beefsteak : bîftek

beefy : bigoşt;;têrgoşt, kok, xurt;;stûr, tije;;goştanekî

beehive : kewar, kewara mêşan, gurbe, pilûre, xêlêfk

beeline : çolbir, kurterê

beelzebub : şeytan, pelîd;;şeytanî

beestings, biestings : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql

beeswax : şima

beet : silq, silk, dîbsor, pincar

beetle : mîrkut, mêkut, mîrkutok, daqoq, bankut;;sîrkut;;serconî;;çem, çov, gopal;;doqik

beeves : keskankiroj;;silq

befall : afirîn, bûn çê bûn pêk hatin

befit : li hev bûn, lêk bûn, li gorî bûn, lê hatin;;guncan bûn, li bar bûn, munasîb bûn

befog : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

befool : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

befoul : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

befriend : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin

befuddle : serxweş kirin, sermest kirin

beget : berceste kirin, çêkirin, anîn wicûdê

begird : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

begonia : bot;;bot m bot

begrime : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

begrudge : texsîr kirin;;lê girtin

beguile : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin

begum : navê ku li prensên Hindiyan tê kirin

behalf : kêlek, tenişt, rex;;hêl, alî, la, layen, teref;;cih;;jor, raser;;def, bal, cem, nik, gel, hind, rû, teng, tengal;;tiştê ku li jor, jêr, pêş û paş nîn e;;qol, mil Işk/n;;ber, alî';;talî

behead : stû jê kirin

behest : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

beholden : deyndar;;qerzdar, wamdar, wamstendî, borcdar

behoof : havil, kêr, kelk, sûd, sûde, mefa, nehf, wec, lişt, feyde

behoove, ing behove : pêwist kirin, hewce kirin, gerek kirin, lazim kirin, pêwist bûn, gerek bûn, hewce bûn, lazim bûn

beige : qîcik, bej

belabor, ingbelabour : dev avêtin, zimandirêjî kirin

belay : bnr dan/den

belch : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin

beldam, beldame]] : pîrejin;;dê, pîra dê

beleaguer : dor lê girtin, dor lê pêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin, lê werhatin, dest û bird kirin

belfry : zengilxane

belgium : beljîka

belial : şeytan, pelîd;;şeytanî

belie : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin

belittle : piçûk kirin;;biçûk kirin

belladonna : bot;;bot m bot

belles-lettres : wêje, tore, edebiyat;;lîteratur;;gotinên eletewş, gotinên vala û ne ji dil

belleten, bulten; : kovar

bellflower : bot;;bot m bot

bellicose : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

bellicosity : şerûdî

belligerence : şerûdî

belligerent : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

bellow : borîn;;orîn, morîn, qorîn, mûrîn, kirin orînî, kirin morinî, kirin mûrînî, mûremûr kirin, kirin qorînî, kirin qoreqor;;kirin borînî, borebor kirin

bellows : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

bellwether : pêşîkêş, qoçkêş;;şerûd;;rêber

belt : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

belvedere : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

bemuse : şaşwaz, behitî, metel, metelmayî, heyirî, şepilî, mitrî, aşifte, sersûr, hêtbet, sersûrmayî, ecêbmayî;;gêj, gêjoyî, şêwî, bûdela

bending : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çevandin, xwarkirin;;pêlkirin, dapêlîkirin, daxûlkirin

benediction : evrar, homan, pîrozî, teqdîs

benefactor : xwedanxêr, xwedanê xêrê, xwey xêr û xêratan

benefice : zeviya ceh;;kewara ceh, cehê ku ceh lê tê danîn;;inab;;pere, xurike, kelepûr;;tehsîsata ku didan dê, xwişk, keçên padîşahan;;kes an jî cihê ku jê havilê bêbergîdan tê bidestxistin, arpalix

beneficence : başî, qencî, qencayî, pakî, çakî, çêyî, rindî xweşikayî, xweşî;;başbûnî

benevolence : qencîkerî, xêrxwazî

benevolent : alîkarxwaz, xêrxwaz, qencîxwaz, destgir

bengasi : libya

benighted : nezan, bêhay, bêagah

benign : dilpak, dilçak, pakdil, xêrxwaz ki baş bû ku, xweşbextane

benignant : cirxweş, pakîzesiruşt, xulqşîrîn, tebîetpak, xweşsiruşt, xweşxûy

benison : evrar, homan, pîrozî, teqdîs

benjamin : bot;;bot m bot

bennet : bot;;bot m bot

benumb : tevizandin;;bene kirin l/gh li hev anîn, li hev guncandin, li hev gurivandin, li hev rikibandin

benzine : benzîn

benzoin : bot;;bot m bot

bequeath : hosî kirin, wesiyet kirin

bequest : bexş, bexşandin

berceuse : lorî, lorik, lorîk, nînik;;lori

bereave : bêparitî, mihûzî, medlûmî, mehrûmiyet

beret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

bergamot : bot;;bot m bot

berkelium : berkelyûm, elementeke ku nim­roya wê ya atomê;;giraniya wê ya ato­mî 294 e û ji têkilhevkirina amerîkyûm û kuryûmê tê çêkirin kurtebêjeya wê Bk ye

berry : bot;;bot m bot

berth : bnr dan/den

beryl : rengê şînê ber bi kesk ve;;tiştê ji vî rengî

beseech : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

beseem : pê ketin, lê şikîn;;li gorî bûn

beset : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

besides : jê cuda, jê cihê, jê pê ve;;ji bili vê, ji xeynî vê, her wiha

besiege : pê kirin ser, pêstûrî lê kirin;;bi ser de çûn, bi ser de hatin;;çûn ser jinê

besmear : têdan;;têkil kirin

besmirch : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

besom : mejbet, şirt

besot : serxweş kirin, sermest kirin

bespatter : bela xwê di dan, bela xwe tê dan, pêşkarî bûn;;navê pê xara kirin

bespeak : daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin

bespread : nixumandin, nixamtin, hefidandin, poşandin, pûşîn, por kirin, dapoşîn, tenartin nixaftin, werkirin;;girtin, dan berê, kirin cih, dan cih;;zeft kirin;;veşartin

besprinkle : werkirin, reşandin, werandin, wirwirandin, verêtin, pê werkirin, lê reşandin;;lê kirin;;dayîn, virvirandin;;rareşandin

bestead : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin

bestial : eynî heywan e, wekî dewaran e

bestiality : hovîtî, wehşîtî

bestow : dan, dayîn, pê dan;;pal dan

bestrew : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin

bestud : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin

betake : birin ba dilê xwe;;girtin ser xwe, dan milê xwe;;jin anîn serê ji bo mêr ku bi ser jina xwe de dizewice)

bethel : pîrozgeh

bethink : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

bethlehem : bot;;bot m bot

betimes : di dema xwe de

betoken : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

betony : bot;;bot m bot

betroth : nîşanî bûn, nîşan kirin, nîşan pê ve kirin

betterment : başbûn, pakbûn, qencbûn, rindbûn;;rihetbûn, saxbûn, berexêrbûn

betwixt : li rastê, li darî çavan, li ber çavan;;ne kifş, ne diyar

bevel : qozî, qunc;;gûç, qîraç, goşe geo;;nêrîn, hêl, alî

bevy : ref, qermelax

bewail : kirin feryad û fîxan, kirin qîrîn, kirin qîjîn, kirin barîn, qa­rewar kirin, qijînî kirin, qîrînî kirin, axaz kirin;;kirin hawar, hawar daxistin

beware : dirêxî, jê revîn;;dirêx bûn, xwe vedan, xwe jê dûr dan

bewitch : wexirandin, giro kirin, avêtin paş, dan ji par re, li paş xistin, texîr kirin, bi paş ve dan

bezel : façeta

bezique : nezere, bezîk

bhang : kinif;;kinf, kenewîr

bias : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn

bibliopole : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bibliotheca : pirtûkxane;;kitêbxane;;pirtûkfiroş

bibulous : mijok, mijer

bicarbonate : ava qilê, soda;;sodyûm karbonat

bicephalous : bot;;bot m bot

bicker : devjenî kirin, berisîn hev, bezîn hev, dan hev, lec kirin, gelece kirin;;avêtin ber hev, dan ber hev, bi bendan çûn hev

bid : tewaqe, tewqe, teklîf;;pêşniyaz, pêşniyar;;pêşnûma;;tevgera nejidil

biddable : sernerm

biddy : mirîşk, mir, tûtik

biennial : bot;;bot m bot

biff : kulm, girmik, fort, kol, mist, gurmist, kulmist, gurmisk, hotik, gumsik, hulmik, hutik;;lep

bifid : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

bifurcate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî

bight : kendav;;xalîç erd/m;;tenha, semtexalî

bigot : hişkbawer;;bawerhişk, muteasip

bijou : emanet, zêr û ziber

bijouterie : cewahir, gewher

bilberry : pêşik

bilbo : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

bilinear : mat nd mat

bilingual : duzimanî

bilious : enirî, xeyîdî;;xeydan, xeyidî, sûketî, sû, sih, dilmayî, pisû;;sar, cemidî

billboard : Texta îlanê, Texta Bangewaziyê

billiards : bilardo;;bîlardo

billingsgate : zimanpîsi, devpîsî

billow : hilbûn, bilind bûn, hilhatin, hilketin, berz bûn;;zêde bûn, hêzdar bûn;;rabûn;;mezin bûn

billy : çov, ço, çemik, terik, doqik, şivdar, şiv;;dar, cineh, zompe, kötek;;lêdan m atmak bi daran lê dan, bi zompan lê xistin, bi çov lê xistin, bi şivan lê dan

binary : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

binaural : stereofonîk

binder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker

binding : bendikar, girêdar;;girêdêr, girêker;;pevgihanek;;zarûri

bindweed : bot;;bot m bot

bine : bot;;bot m bot

binnacle : bnr dan/den

binomial : mat nd mat

biologist : biyolog

bionomics : hawirnasî, ekolojî

biophysics : biyofizîk

bioplasm : protoplazma

biopsy : biyopsî

biosphere : biyosfer

biparous : bot;;bot m bot

bipetalous : bot;;bot m bot

bipinnate : bot;;bot m bot

bipod : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

biquadrate : mat nd mat

birch : bot;;bot m bot

bird's-foot : bot;;bot m bot

birdie : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil

birl : gindirîn, xindirîn, gêr bûn, gildî bûn, gilor bûn, girgirîn, gildir bûn, gêrî () bûn, tilor bûn, tol bûn, tot bûn, xir bûn, nişivîn, werbûn, hêla bûn, totolo bûn, xingirîn;;barîn, hatin xwarê;;ketin erdê;;pê re girtin

birthwort : marîjok

biscuit : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

bisexual : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk

bison : bîzon zol/m

bissextile : sala zêde

bistort : gejlok

bistoury : nişter

bitch : dêl;;dêlik;;çilqûn, çildev, çilziman;;dêlik rd kancıkça dêlikî, çilqûnkî, çildevkî

bitt : bnr dan/den

bittersweet : şîrîntal

bitterwood : bot;;bot m bot

bitumen : qîr, zift

bituminous : wekî jehr, eynî jehr

bizarre : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

blab : gelevzî kirin, qanosî kirin;;zimanê pê nesekinîn, gevezetî kirin, sohbet kirin

black-hearted : dilçepel, dilpîs

blackball : raya dijber

blackberry : dirîreşk, tûdirik;;dirik, dirînermk, cinisrî;;dendûreşk, tûreşk, temeşk

blackdamp : karbondîoksît kîm/m

blacken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

blackguard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

blacking : pêlav, sol, maras, solik, fîlar, sapok

blackjack : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

blackleg : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

blacklist : lîsteya reş, deftera reş

blackmail : arişetî, şantaj

blacktop : qîr;;qetran, asfalt;;asfaltkirî

bladder : lîf, lîfik;;kîsik;;kîs, qaldank;;celd;;kîse, lûf, lûfık;;kîs kîsik;;yekeye dirav a pênc sed qurişî dir kêse, qutebir, kurterê, riya kurt

blah : yawe, moleq, tirhêw, fîşar, tewş, gotina tewş

blain : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî

blameworthy : berpirs, berpirsiyar, mesûl

blanch : spî kirin, gewr kirin

bland : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze

blandish : bnr yağ çekmek

blare : dengê bilind;;dengê zirav mzk

blarney : meliqîn, melaqîkirin, şelaqîkirin, şalûsîkirin, çaplûsîkirin, lêbokîkirin, xwepêxweşkirin

blaspheme : çêr kirin, çêr dan, dijûn kirin, dijmîn dan, dijûn dan, sixêf kirin, dan xeberan, zêf kirin, dan çêran, dan dijûnan, dan sixêfan, kufrî kirin, dan dijmînan

blasto- : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

blat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî

blatant : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

blather : gotinên fişarde kirin, tewşomewşo xeber dan

blaze : agir, ar;;pêsûs, şewat;;coşdarî;;talûke;;sor rd agir bike! berde! Işk

blazon : qapan, fors, şeml, difre, fiyaqe

bleach : spî kirin;;sîs kirin

bleacher : ava kincan, ava biderman ku pê cil tên şûştin

bleak : masiyekî ku ji perikên duran çêdikin zo

blear : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

bleat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî

bleeding heart : bot;;bot m bot

blench : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan

blend : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

blenny : çeşîdekî masiyên biçûk

blight : kufik;;kuf, pîrik, efnik, kefoke, kefik, kam, kamçok, efok, hefnik, kefnik;;jeng

blighty : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat

blime.y : baneşan, bangok, nişkok

blindage : bnr asklı

blindfold : çavgirtî, xafil;;bêpirs û pirsiyan

blindstory : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

blink : çav niqan din, çav miçandin, çav qurtandin, çav qurç kirin;;çav şikandin, çav şikênandin, çav kirin, çav qirpandin

bliss : kamiranî, bextyarî, şadî, seadet

blister : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n

blithe : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

blithesome : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

blizzard : pûk, moryaz, bapêç, pêtî, xedeb, bazor, bapûk, badef, boraz, gêdûk

bloat : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin

bloater : masiya bi navê uskumru a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye;;qurûdî

blob : pelqik, batîvk, biqbiqok

blockage : xitiman, ritiman, stiman, remilîn;;dilnebijîn, mehdneçûn;;bêhnçikîn, nefesçikîn

blockhouse : bnr asklı

blonde : kej, çûr, çûrik, zerdik, pirtûzerk, kerenzer;;porzer;;zerî

bloodcurdling : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

blooded : celeb, cure, teşîd, texlît, çeşîd, cins, cisn;;babet;;kok, esi;;seyr, ecayîb;;za­yend, cins biy/n;;cisn § cins at hespê ji cisnan

bloodily : stemkarane, bi stemkarî, bi zalimî

bloodline : nîjad, cîl, regez, irq;;ezbet, dunde, dundan, sulale, ziret;;cisn, cins;;cure, teşîd, çeşit

bloodroot : bot;;bot m bot

bloodshot : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye

bloodstock : regez, neseb, haveynê bavê, dol

bloodthirsty : xûnxwar, xwînxwar

bloodwood : beqem

bloom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk

bloomery : hedexane

blooming : biçîçek, bikulîlk

bloomy : biçîçek, bikulîlk

blooper : firkkirin;;hejikîn;;çelpandin;;dilkutklêxistin;;bi teql xeberdan

blossom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk

blot : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal

blotch : leke kirin, lekedar kirin

blouse : kurtik, pîrehen, telik, kiras, îşlik, gömlek;;binkirask, meleqof;;berg;;bav, bavik;;pile, rade, derece;;qap;;xaşe

blower : baxoşk

blowpipe : pirmis

blowtorch : avkêş, fiçqe, avhilkêş, pompa

blowup : teqîn, peqîn, înfilaq

blowzy : nexwedîkirî, nexweykirî, dêhnnedayî, bêxwedî, bêxweyî

blubber : girînî

bludsleon : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

blue-pencil : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

blueberry : pêşik

bluebottle : kanêje

bluegrass : bot;;bot m bot

bluejacket : deryavan

bluenose : sofî

blueprint : pêşnûma, proje

bluestone : paxir sülfat kim/nd

blueweed : bot;;bot m bot

bluing, blueing : çivîd, çiwît, xumşîn

bluish, blueish : hêşînokî, şînkole, şînoyî, hêşîne, hêşhêşînokî, şînkî

blunder : şelipan, gaf, pot

blunt : kor;;kwîr;;ko, kone, kuh, gen;;zenûn, tarîgewrik, sewgur;;asê, girtî;;ker, kilekor;;reş

blur : têdan;;têkil kirin

blurb : reklam

blurt : bi devê xwe şihitîn, bi devê xwe şepilîn, ji dev şiqitîn, şihitîn, şepilîn, bi devê xwe nikarin

bluster : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

boarder : rûniştvanê pansiyonê

boast : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

boastful : fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnker, pesnwer

boatage : çanqol, çingal;;çengel, çangil, goçel, çilpik, qinar, adoy

boathouse : qeyîkxane, lotkexane, kelekxane

boating : ginû, sendel bot/m lotke, zewreq der/m filal, sandal

boatman : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan

boatswain : bnr dan/den

bobbery : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî

bobbin : masûle, xûlke, dartûn, çirik, meqare;;cencer, gergere

bobble : şelipan, gaf, pot

bobcat : werşeq

bobsled, bobsleigh : şelipan, gaf, pot

bode : rêberî kirin;;pêşan dan, nîşandin, vegotin;;diyar kirin, xuya kirin

bodied : biqelafet, laşgir, qelantor

boding : kehanet;;mirwa

bodkin : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik

bogey, bogy, bogie : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

boggle : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan

bogle : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

bogus : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

bohemian : Cengene, Gewende, Romanı;;çikot, çikûs, tima

boiler : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

boisterous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

bole : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem

bollard : bnr dan/den

bolometer : bolometre

bolster : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej

boltrope : bnr dan/den

bolus : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

bombard : dan ber topan, topbaran kirin

bombardier : tar

bomber : balafira bombavêj

bonafide : bêdek, bêxap, bêhîle, bêfen

bond : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz

boneset : bot;;bot m bot

bongo : mezin, gewre;;gir, girs;;me­zin

boniface : otêlvan;;otelvan

bonjour : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr

bonmot : pesqel, nükte, yarî, qerf, esprî

bonnet : kaporta

bonny : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bonnyclabber : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bonton : torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, resenatî, esalet;;esalet asaleten

bony : bihestî;;hestîgir;;hestî

booboo : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî

boodle : bertîl, firiw, rişwet

bookbinder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker

bookcase : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî

booking : paca bilêtan

bookish : teorîk, nazarî

bookkeeper : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

booklet : namilke;;broşur, risale

bookmaker : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bookman : zana, ferzan, alim

bookseller : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bookshelf : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî

bookstall : rojnamesaz (kesê ku rojnameyê dide derxistin;;rojnameger;;rojnamefiroş

bookworm : kurmikê kitêban;;miriyê kitêban, kitêbbinçeng

boor : gundî;;dehkan

boost : bûn alîkar, bûn destek, bûn piştevan

booster : bangeşeker, bangeşedêr, propagandakar

bootblack : boyaxkerê solan

booth : kepir, holik;;qulûbe, kolik, enzelok, ke­pir, koxî, qurçik, qulix, kolît, xicik, erzêl, herzalik, bûtik, firêze;;koxik;;xanîk

bootleg : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî

bootlegger : Mişextvan, Qaçaxçî

bootless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde

booze : serê xwe xweş kirin

boozy : serê xweş e;;serê wekî dolab e, serê werimiye

bop : I derî;;sernivîs, beş;;dabaş, mijar, babet;;di rêzimana Erebî de ji cureyên raderê her hebek

boracite : borasît mîn/m

borage : çavroke, zimanê ga

borate : pûrank, borat

borax : pûrank, bûre, boraks

bordelio : kerxane, umûmxane

boreal : bakur

boredom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

boric : borîk kîm/rd

boring : sondaj;;lêgerin, tetkîk

borough : bajarok;;şaroçke, şaredê, qesabe

borrow : deyn standin;;deyn jê stendin, qerz jê girtin

borscht : bnr borç

bort : karbonado, elmasa reş

boscage : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

bosk : kur, bêl;;rêl, dehl, bîşe, xerz

boss : kardêr

botanic, botanical : riwekî, dirextî, nebatî

botch : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

bother : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

botheration : kerb, keser, kovan, kedr

bottlebrush : bot;;bot m bot

bottleneck : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

bottomless : bêbinî;;bêbin

bouffant : nepixî;;lûrdayî, masûrdayî;;bel, gij;;pişpişî, perçivî;;hilpetikî (ji bo tişt û cihê

bougainvillea : bot;;bot m bot

boulevard : bûlwar

bounce : qevastin, qevaz dan, hol dan, xil dan, tûl dan, çiv dan, petrav dan, çindik dan, dan çindikan, taleb dan xwe, petrav avêtin, petrav dan xwe;;ceniqîn, veciniqîn, hilperîn, hilciniqîn, hilhebîn, hilpetikîn, hilpekîn, qil bûn, hilfirîn, çeng bûn;;pekîn, dapekîn, pengizîn, pijiqîn, peşikîn, peşkinîn;;avêtin, lê belav bûn

bounden : bêgav, neçar, mecbûr;;bestî, dildayî

boundless : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

bountiful : destvekirî, camêr, çavfireh

bounty : comerdî, camêrî, merdî

bouquet : deste, baq, qevd

bourgeois : bajarî

bourn, bourne : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

bourne : sînor, tixûb, tixwîb, sindor, hidûd;;ser, serî, serçimk;;dawî

bourse : borse

bout : pêşbirk, pêşbazî, hawirkan, musabaqe

bovine : gebsoyî, acizker, çîtog

bowdlerize : I) tîmar kirin, îsleh kirin, selihandin

bower : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

bowl : kase

bowlegged : çîmwerqîle, çîqxwar

bowline : bnr dan/den

bowman : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz

bowsprit : bnr dan/den

bowstring : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

bowyer : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz

boxhaul : bnr dan/den

boxing : boks

boycott : boykot

boyish : zarokane, zarokwarî, bi zarokî

br'er : kek, birayê mezin;;keko

bracer : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

brachiate : bot;;bot m bot

brachyceph-alic, brachy- cephalous : brakîsefal, serkinik

bracing : hêzdêr;;xurtker

bracken : bot;;bot m bot

brackish : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr

bract : bot;;bot m bot

bracteate : bot;;bot m bot

bradawl : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik

brae : îskoç, Skoç

brag : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

braggadocio : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra

braid : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin

brail : bnr dan/den

brake : şafir, şewl, tûm, devîstan, bîşe

bramble : zî

bran : kapik;;ximîre, serpêt, kepik, kelpik, nizûl;;kapek, kepik kapik, pûne, sivî, pab;;mirdik, kevîşk, kenik, kelk, kenk, pirtik;;kenk pirtik

branchia : kelek

brand-new, bran-new : nipnû, nipînû, tip û nû, nû cedî

brandish : hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, qeliqandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, hezikandin, kil kirin, êjandin, lûçikandin, li ba kirin, raweşandin, veweşandin, çengandin;;hêl kirin;;ewiqandin;;daweşandin

brandy : konyak

brash : lezgîn

brass : bando

brassiere : bersing, sutyen

brassy : kanc, bêşerm, bêfedî, bêar;;çavbirçî

brat : nehs;;skenck

bravado : qubedetî, taqayî

bravery : wêran, wêrekî, dilêrî, cesaret;;bizavî, azayetî, mêranî, çelengî, bêtirsî

brawny : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur

bray : zirîn

brazen : bêşerm, bêfedî, bêfihêt, şermnekir, rûmelext, rûhişk, rûşûştî, rûçelaq, rûqayîm, bêar, nixay

brazier : manqel, mantiz, agirdank

breach : şikestî;;şikandî, şikênandî;;durehî, dureh, melez;;kêm, zeîf;;dilşikestî, dilmayî, sû­ketî, xeydan;;parçeyê şikandî;;xirxirk, şikandin, şikestin;;cihê şikandinê;;telş;;şikestek

breadth : firehî, firebûnî;;berayî, qîqe

break through : bnr asklı

break up : zenûnbûn;;dewixîn, dengketin;;kisihîn;;çavhûrîbûn, qîçbûn, kuskusîn;;asêbûn

breakage : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

breakdown : rûniştin, hedimîn, kopîn, tebiqîn, qepitîn, xurin;;hilweşin, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn;;pelixîn;;dehibîn S kopîn, gupîn;;hedimîn jeo/m

breaker : bnr dan/den

breakfast : taştê;;xurînî, fitûr, qeretûn;;malhazirî

breaking : şikestin, şikîn, daşikestin, xişbûn, helbûn;;qurf, qirêfîn;;qelîn;;şikestin fız;;dilmayîn

breakneck : xeternak, metirsîdar, talûkedar, bitalûke

breakwater : pêlşikên

bream : bnr kara göz;;çavreş, çavreşik, reşçav;;qeregoz, bûka leystinê;;Qeregoz n navê masiyekî ye zo

breasted : bising;;singfîreh;;pêsîrmezin

breathe : henase stendin, bêhn girtin, nefes stendin;;bêhna xwe dan, bêhn vedan, bêhna xwe berdan;;bêhna derketin, dilê rihet bûn;;bêhna çûn û hatin, nefes dan û stendin

breather : karberdan, paydos

breathing : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan

breathless : bêhnepişk, helkehelk, helkûhelk

breech : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş

breeches : sihak, çokparêz;;goreya saqdirêj;;qolik;;şalwar;;pêşmalk

breeding : zayîn, zan, razan, welidandin, zarokanîn;;ferikhin;;terikîn

breezy : hewêdar

brevity : kurtî, kurtayî;;kinî, kutanî, kurteyî, kinasî, kinayî, kinbûn, kurtbûn

brewer : bîrafiroş;;bîravan;;bîrafiroşî;;bîravanî

brewis : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bridal : dawet;;bû, dîlan;;şahî, şahiya sunetê

bridegroom : zava

bridewell : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs

bridging : pesartin, kutekkirin, destekliberxistin;;destekkirin, subvansiyon

bridle : liwan, lagam, lixab, gem

brier, briar : kurs, gêjik, giyasimnik

brig : bnr dan/den

brigand : rêbir, rêgir, keleş, eşqiya, heydût, nijdevan;;nerihet, nehs

brigantine : bnr dan/den

brilliance : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam

brilliant : bnr: gözalıcı i

brilliantine : briyantîn

brindle : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

brine : kesad, sûravk, şorav;;kesıdandî, kesadî

brink : qerax, berav, kevî;;perav, kersax, dev;;kenar;;semtexalî

briny : şor, şorî;;bixwê;;pir buha

briquette, briquet : briket

brisk : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

brisket : sing;;tihêl

bristle : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs

britannia : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî

brittle : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

broach : kunkere, behreme, simok, simtek, nojek, xeşeb, metqeb

broad-minded : deqerû, rastgo, gewrîrast

broad-shouldered : navmilfireh, navmilpehn

broadax : bivir

broadcast : belav kirin, lê reşandin;;weşandin, neşr kirin

broaden : fireh bûn, berfireh bûn, gale bûn;;mufefrih bûn

broadside : bnr dan/den

broadsword : perend;;palik;;kêran n ber, tej

brochure : namilke;;broşur, risale

broil : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin

brokerage : sîmsarî

bromine : elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;9;;siftiya wê;;97 û ku madeyeke sor e, bêhneke pîs jê tê û jehrdar e Kurtebêjeya wê Br ye

bronchitis : bronşît

bronchus : qaqircik, bronş;;qaqircîk, bronş ant)m

bronze : mefreq;;tunc, bronz, misîzer

brooch : toq, sincak

brood : ketin fikir û ramanan, ketin mutaleyan, xwe dan ser behra aqil

brook : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

broom : cêrifk

brothel : kerxane, umûmxane

browbeat : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin

bruin : hirç zo/nt;;hirço, hirçê

brummagem : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

brunet : qemer, esmer

brunette : qemer, esmer

brunt : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe

brusque, brusk : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

brut : xwerû, sek

brutal : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr

brutalize : hovbûn, wehşîbûn

brutish : eynî heywan e, wekî dewaran e

bryony : bot;;bot m bot

bryophyte : bot;;bot m bot

bub : ey, lawo;;la lawo, ûlan

bubble : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n

bubo : xiyarok

buccaneer : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

buck : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin

buckish : hirhop, terabe

buckle : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin

buckler : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî

buckram : tela, tele

buckskin : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin

buckthorn : bot;;bot m bot

buckwheat : genimê qemer

bucolie, bucolieal : pastoral wj/mzk

bud : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

buddy : dost, ehbab;;hê, dostê

budge : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn

buff : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû

buffalo : gamêş;;dewara reş

buffer : tampon

buffet : şeqam, sile, şîrqam, şîmaq;;hevşî, hevêz;;hacîlok, şêtik, neqev

buffoon : qeşmer, sût, sûtal, mostre, qird, qirdik, tizik, lêbok, soyterî, mesqere;;hîlekar

bugaboo : gurê manco

bugger : hetîwbaz, xulampare

buggy : bimêşûmor, bikêzik, bibihok

bugle : lûle;;borî, lüle;;nefir

bugloss : bot;;bot m bot

buhl : Maden

built-in : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

built-up : ava, avadan

bul rush : bot;;bot m bot

bulb : pîvaz, pîzav

bulge : poqîn, qoqiz, niçik, pozik;;derkenar

bulk : nepixîn, nixifîn, werimin, hemîn, nefiqîn, pifîn, werpixîn, zifirin;;perçivîn, perçiftin;;perçivîn sp;;qure bûn, kuşpene bûn;;zepitîn, zemitîn;;şermî bûn, şeqizîn, qusikîn

bulky : gir, girs

bull : Ga, Birca Gaboxe ast/nd

bulla : mor, muhr, nigîn, tung, xetm

bullate : nepixandî, werimandî, nixaftî, perçivandî, pişpişandî, pifdayî

bulletin : danezan, belavok;;teblîx

bullfight : gulaşa gaboxeyan

bullhead : rikdar

bullish : wekî boxekî ye, eynî gaboxe ye, wekî gamêşekî ye

bullshit : baneşan, bangok, nişkok

bully : baneşan, bangok, nişkok

bulwark : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî

bump : derb, lêdan, lêxistin;;şelp, lêxistin mzlc;;lêxistin tek;;pên

bumper : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan

bumpkin : bnr dan/den

bumptious : betran

bumpy : bikilom, biqilom, bimitik, bitûmik, bitepik

bun : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

buncombe, bunkum : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra

bundle : bestek, taxe, bapêç, pakêt

bung : devik, devgîrk, devgirtek, tipa;;serik Ifk/n

bungle : di rûyê xwe dan

bunk : renza, ranza

bunker : bnr dan/den

bunny : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê

buntline : bnr dan/den

buoy : bnr dan/den

buoyancy : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

buoyant : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

burble : kirin bilqînî, bilqebilq kirin, ki­rin bilqebilq;;hîqehîq kirin, hiretîqî kirin, cîlwe kirin

burdock : bot;;bot m bot

bureaucracy : bîrokrasi;;burokrasî

bureaucrat : qirtasiyevan, qirtasiyefiroş

burgeon : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

burgess : tar

burglarious : têkildar, xwemal, gihaj, aid, ji bo

burglary : dizî

burgoo : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

burial : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

burke : xeniqandin, fetisandin;;feşi­randin, ferişandin, xendiqandin, xerxandin, xeliqandin, vexeniqandin;;dengê winda kirin;;tije kirin, lê belav bûn;;tê de hiştin, di nav de hiştin;;bincil kirin, nependî kirin;;şihitandin;;girtin;;bêhn li çikandin, bêhn lê çikandin

burl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

burlesque : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok

burly : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

burner : zexm, sirt, hişk berevan, beg sp/n serê lembeya gaza hewayê

burnet : bot;;bot m bot

burning : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

burp : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin

burr : bnr kozalak;;qutiya hesinî ya ku peymanname û nameyên padîşah dikirinê

burrow : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft

bursar : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

burton : bnr dan/den

burying : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

bush : devî, tûm

bushed : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

bushel : kêl

bushy : tije

buskin : potin

buskined : potin

buster : ey, lawo;;la lawo, ûlan

bustle : qilqilîn, endîşe kirin, telaş kirin

butane : butan ldm/m

butcher's-broom : elax

butchery : selexane, girûxane, kuştargeh, qesabxane

butler : serxulam

butt : qontax;;qûndax, qûndaq, dimsik

butter-and-eggs : bengzerik, belgîzer, pirpizêk, bilbizêk, gulbîz, bîzolek, newroz

butterball : gindir

buttercup : cûng, gulbihar, zêringer, adirge

butterfat : şîrtûk, serşîr, tûkê şîr, sere şîr, toxavk

buttermilk : dew;;çeqilmast

buttery : pir nerm, weki pembû

buttock : hêt, king, ran, tilor

buttress : qulhe, kutek, paldank, xerpişt, pesar, spartek

butyrometer : şîrpîv

buxom : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

buzz : vizînî, wîzînî;;pûkînî, wîrîn

by-pass : qcvastin, qevizan, qevaz, qevz, firqaz, petrav, qevazdan, hilbehîn, bazdan;;çindikdan, xweavêtin, xwe di ser re avêtin;;çindikdan sp/m

by-product : berhemên talî

by-work : karê duyemîn

bygone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî

bylaw : talîmatname, destûrname

byway : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

byword : gotinên pêşiyan;;gotinên mezinan

cachexia, cachexy : kaşeksî

cacodemoncacodaemon : şeytan, pelîd;;şeytanî

caftan, kaftan : xiftan;;xeftan, qeftan

cahier : bîrname, muxtira;;notaya dîplomatîk;;bîranî, yadaşt;;rojnivîsk

cahoots : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax

cain : kujtar, mêrkuj;;bikuj, kujyar kujer, merkuj, mirovkuj, cankuj, qatîl, xwînî;;kujende rd kuştin qetl

caique : lotke;;kelek, qeyîk, belem, zewreq;;şemitandî, xijiqandî

caitiff : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

cajole : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

calcareous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calcic : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calciferous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calcification : bikilsbûn, bikirêcbûn;;kirêcgirtin, kilsgirtin, kepîrgirtin ant/m

calcify : bi kils bûn, bi kirêc bûn kils tê gerîn;;hatin kilskirin, hatin kirtkirin;;kirêc girtin, kils girtin, kepîr girtin

calcimine : şêlavk, şêl, şerbet, badena

calcite : gêç, pênûsgêç, tebeşîr

calculable : ewlemend, pêewle, pêbawer, ber bext, bawerpêkirî

calculator : cedwela hesaban

caldron, cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

calefaction : germkirin, germijandin, sinciran­din, germandin;;ta

calefaeiant : germker, germoke

calendar : rojimêr, rojnîş, teqwîm;;salname;;bername

calender : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan

calfskin : çermê debaxkirî ya mozikê ku pê çente û pêlav têne çêkirin

caliber, ing calibre : modine, gulexor, çap;;çapan;;hemta;;eşkâl mat/m

calicle : kîsikok, kîsik;;xerz, kîsikê hêkê ant/m

calico : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil

caliginous : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

caliph, calif : xelîfe;;hikumdar;;katip S xelîfe

caliphate : xelîfetî, hilafet;;welatên di bin destê xelîfe de

calisthenics, callisthenics : bedenparêzî, meşq, şino, îdman;;jîmnastîk

caller : rêwî, rêwing;;mêvan, misafir;;bitma sor

calligraphist : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş

calligraphy : destnivîs, destxet

callosity : cedew, bizmare, naşir

callous : hişk;;l req, sext, çekûr, peyt, biring;;hişk fiz;;pir, pir zêdc h olmak req bûn, hişk bûn, sext bûn

callow : tor, tor û bor, tore, naşî, naşît, xeşîm rd ziyafet m bet, zûrik, çirg

callus : cedew, bizmare, naşir

calorific : germker, germoke

calorimeter : tînpîv, germpîv, kalorimetre

calpac, calpack : serpûş;;papax, telik, telpik

calumniate : keviran bi de ger kirin

calumnious : şiltaxtî, nebîkerî, bêbextîtî, îftirakerî

calumny : şiltaxî, nebî, neweyî, şel, êtî, êtik, newî, nîq, qewat, bêbextî, îftira, buxtan

calve : golik anîn, zayîn

calypso : kalîbso;;muzîka vê dansê

calyx : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh

camaraderie : dostanî;;dostî, dostîtî, hogirî

camber : kevane;;qûz, kevanok, riewîn, qews, qewsik

cambric : çiftexas, xase, patîske

camel : deve;;hêştir

camellia : kamelya

camouflage : veşartin, nepandin, nûsikandin, verakirin, gomkirin;;hilanîn;;hêvişandin, parastin, muhafize kirin;;jêveşartin

canaan : bihuşt, çenet

canaliculus : cihok, kanala biçûk ant/m

cancan : cure danseke sivik û coşdar a jinên Fransiz

cancer : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe

candid : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

candied : zimanşîrîn, zarxweş, devxweş, devşîrîn, devnerm

candlestick : şamdank, findank, mûmdank

candor ing candour : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî

candy : şekir, qend, gizêr, genim tê derxistin an jî, ji nişastaya wan tê bidestxistin);;şekre, diyabet;;şîrîn

canine : kûçik, se, gembol;;seg, sa, kutik, kûtî, kelp;;hewhew, kûço, hewo

canker : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin

cannabis : kendir, kindi;;kindir

cannon : gog, top;;gunik, gunikê qapanê;;top lşk/m;;topê qumaş;;tev, tevde;;topikî, gupikî;;mîl

cannonade : bomberdiman, dan bertopan, bi topan kutan;;bombebaran, bombardiman

cannoneer : gogbaz, goger, goglîst;;topavêj lşk/m

canoe : kano

canon : qentûr;;zagon;;qanûn, yasa m qanûn

canonical : rewa, awişt, meşrû

canonist : zanayê fiqhê

canonize : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin

canopy : sîvvan, sayeban

canorous : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

cant : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn

cantabile : newadar, murxdar

cantankerous : cirnexweş, bêcir, cirxerab, serkêş, xûynepak, bêxulq, arûnî, berzeq, şemûs, tebîetnexweş, exlaqnexweş

cantata : kantat

canteen : cewdik, xîge, cewenke, avok, metere

cantilever : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cantle : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp

canto : parzemîn;;kîşwer, qit'e erd/m;;ker­te, bend;;yekîne lşk/m;;parçe, te­ne

canton : çînî

cantonment : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

cantus : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn

canvas : paçê/cawê ku bi kêrî çêkirina xêliyê tê

canvass : vekolandin, lê kolandin, tetqîq kirin

canyon, canon : zixur, kanyon erd/m

canzonet : qut, kurt, kin

caoutchouc : kaûçuk;;kaûçik

capability : şiyan;;behre, gevil, êginî, hêginî, gêruf, çik, gêrûfen, qabiliyet

capacious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

capacitate : desthilatdar kirin, rayedar kirin, selahiyetdar kirin

caparison : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet

caper : şêfelet, kebere

capillary : rehik;;mûrehk, rehên porpare, mûreg ant/nd

capitalize : havildar bûn, sûdemend bûn, mefadar bûn, kelk girtin, sûd wergirtin, nehfdar bûn, behredar bûn, wec girtin, feyde girtin, feydemend bûn, mefa jê wergirtin, jê kêr dîtin //few, jê havil girtin, jê feyde dîtin, jê sûd wergirtin, jê kelk dîtin, jê istifa­de kirin

capitulate : radest bûn, teslîm bûn;;xwe spartin, xwe radest kirin, xwe teslîm kirin, xwe berdest kirin, hatin dest

capitulation : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

capitulum : kumik, tarik

capote : hewran, sermil, pelerin

capriccio : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl

caprice : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs

capricious : lêzok, kêfkar, kaprîsdar

capriole : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl

capsicum : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd

capsize : wergerîn, qelibîn;;serûbin bûn

capstan : pale, brandox, mişag, dirûnker;;êlxat, irxat;;cinên nd/nt başı serpale

capsule : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

captious : rexnegir, rexnedar

captivate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

captive : dîl, êsîr, destgîr, hêsîr, yêxsîr;;bendî, beni, bende, kole;;cewher fız;;hewa

caracal : bnr kara kulak;;gureşk, gorewîlk zo/m peyamber, peyamnêr, di çaxê Osmaniyan de çawîşê fermanber

caracul : miha çûr, mêşina çûr

caramel : karamela

carat : hespê boz;;qirat;;ast, karakter, nirx

caravan : karwan

caravansary, caravanserai : karwansera

carbine : qerebîn, bêrdang

carbohydrate : karbonhidrat kîm/m

carbon : xuyang, sûret;;nushe;;teşe, awa, rê;;rû;;şekl, resm, wêne

carbonaceous : karbondar, bikarbon

carbonado : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin

carbonate : karbonat;;sodyûm bîkarbonat

carbonic : karbonîk

carboniferous : komerdar, rejîdar, bikomir, birêjî

carbonize : komir kirin, rêjî kirin, xijîlekî kirin, kirin komir

carborundum : korîndon jeo/m

carbuncle : kînor, kunêr, kwîncr, barboq, qonêr, azeh, pizirk, pizrik

carcass : gewde, beden, laş, ceste, kelûş, wicûd;;hebûn, mêrac

carcinoma : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe

cardamom : kajûle;;kajîle, hêl

cardboard : muqawe, karton

cardialgia : janedil, êşa dilan

cardigan : xirqe, xirxe, xirx

cardinal : diyar­kirî, aşkerekirî, xuyakirî, binîşan, destnî­şankirî, muayen;;girîng, muhîm

cardiogram : kardiyogram, elektrokardiyogram

cardiosclerosis : kardiyoskleroz

cardoon : kereng

careless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

caress : mistdan, mizdan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pêşabûn

caricature : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma

caries : rîş, rişa mirevxur;;terexûn;;fringzehmetî

carl : cotkar, cotyar, dehkan, dehqan

carmine : tıp nîrkutik;;kızıl

carnage : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

carnal : zayendî, filûs, cinsî

carnation : pembe, penbe, kinûşk, helesor, şîrik

carnify : goşt girtin, bez girtin;;birin kewîn, goşt ketin devê birînê, birin kelîn

carnival : zêw;;karnaval

carnivore : goştxwer

carob : qarqazî, xemûf

carom : paşavêjî, wejen

carousal : şahînet, şahînî, demborî

carouse : gêtî, alem, hemû gerdûn;;cihan, dinya;;cîhan;;rewş û mere;;xelk;;hawir, dorhêl, der û dor;;gewzegerî, heng, bezm;;hingime;;hest, raman, hêza nîgaşê

carp : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin

carpenter : xirat, dartraş, dartaş, merengoz, necar

carpetbag : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

carpus : zend, geha dest

carrier : veguhêzker, guhêzker;;barkêş, barbir, neqliyekar

carrion : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

carryall : amyara motordar a biçûk ku pê rêwî tên birin û anîn;;navê qumarekê;;diz

cartel : kartel ab/m kartel

cartesian : bnr Deskartes'çı

cartilage : kirkirik, xirpik;;kerinek, kirkirk, kirik, kirkiritk, kirinok, qerinok, çeq, keritang, kikirok, kirtik, qaqirçik, karkarik, kirmitîk, qerinek, qiratik ant/m

cartilaginous : bikirkirk, bixirpik, bikerik

cartographer : nexşekêş, nexşesaz, kartograf

cartographic, -al : nexşekêşiyî, kartografîk

cartography : nexşekêşî, nexşesazî, nexşedananî;;kartografı

cartoon : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma

cartouche : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang

cartridge : fişek, fîşeng, ber, berik, gule, çihiz, derb, derbik;;fîşek

carve : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd

casaba : qawin, petêx, gindor;;xerûze, qomî, qire;;gin­dor

casein : kazeîn kîm/m

casement : qanadê pencereye

casern,caserne : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

cash : pere, dirav

cashier : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin

cashmere : bnr kaşmir

casing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin

casino : gazîno;;gazino

cask : kemole, warîl

casket : darbest, tabût;;sindoq

caspian sea : deryaya qezwînê

casque : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m

cassation : feramoş, îptal;;betal

casserole : dîz, dîzik, dîzil;;dîzî

cassock : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

castaway : beredayî, sergerde, şilatî, eware, serserî;;tawtawe

caste : bnr kasıt kast, qatqatî sos/m

caster, castor : darijîner, rêjkar

castigate : azirandin, purandin, deng lê hildan, berê xwe dan, pê re pevçûn, erzê şikandin

casting : darêj;;darijan;;kitekit;;weşank, werihan

castor : darbir, segavî

castrate : xesandin, burandin

casual : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

casualty : pakrewan, rewanpak, şehîd

catabasis : daketan, peyabûn;;derbejêr, beijêr, nişîv;;danan, danin;;danîn, daketin

catafalque : katafalk

catalepsy : katalepsî

catalog, -logue : katalox;;fêrist, navnîş, katalog

catalysis : katalîz

catalyze : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

catamenia : hayze

catamite : qunde, qûnek, îbne

cataplasm : nêrebend, qîr û nêrebend, çeke, hecan, pitik, girêbend

catapult : çimçîr, agiravêj, keviravêj, mencenîq;;çirik

cataract : şîp, sûlav, sîpel, shilav, avşar, qelbez

catarrh : arsim, bapêş, arig, parsim, çor, zekem, şor, saw, helamet, bahor, mirik, persîv, salim, stam, şorik

catcall : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin

catchall : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin

catching : şewb, dirm, perok

catchment basin, catchment area : tejane, korta, hewze erdim;;herêma medenê 3i kortal, kort jeo/m

catchpenny : malê kêmeyar, ma­lê îşportayê

catchword : dirûşm, slogan, devecû

catchy : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

categorize : dan senifandin, dan dabeşandin, dan tasnîfkirin l/lb

catenate : zincîr kirin, col kirin;;dûvdirêj bûn, li dû hev hatin

cater-cornered : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

caterpillar : tirtûl, naşor, maşot;;dîska pola ku lê kêrt hene;;kirt, kêrt;;palet, paleta tankê

caterwaul : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

catfish : masîpisîk, masiyê loko

catgut : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

catharsis : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel

cathartic, cathartical : mushîl

cathay : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

cathedral : rayedar, desthilatdar;;desthilat, otorîter

catheter : sonda, hilkolan

cathode : katot kîm/m Di sîstemeke elektrîkî de aliyê negatif

catholicity : serbestiya raman û derbirînê, serbestbûna ramanê, serbestiya fikr û îfadeyan

catholicize : gerdûnî bûn, cîhanî bûn

catling : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

catnip : belazîz

catty : wekî pisîkê ye

caudate, caudated : bidûv, biboç, biqemç, bipoçik, bidoç, biterî, biqemçik, bidîvik, biboçik, dûmdar;;dûpişk m yalan vira biqemçik, vira bêxwê

caudle : bizr;;hêk;;hebûb, hebûbik

cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

caulescent : bidox, bidestî;;çikilandî, daçikandî, têrekirî;;heska destîdirêj

cauliflower : kelerim

caulis : qarot

caulk : macûn

causal : sedemî, egerî, sebebî

causality : sedemîtî

causation : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz

causeless : bêsedeni, bêsetem, bêhoy, bêsebeb, belesebeb

causerie : mijûlayî, mijûlî, qisedan, dembihêrk, gavegal, sohbet;;hevpeyvîn

causeway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni

caustic : kostîk kîm/rd

cauterize : pêxistin, vêxistin, vêsandin;;şewitandin, sotin, darandin, sotî kirin, ayisandin, dadayî kirin;;qimandin, qemirandin;;peritandin;;helandin;;qemitandin, ximximandin;;êşandin, tehl kirin;;lê xistin;;xera kirin, mehf kirin;;hine kirin, tê dan;;stran çêkirin, beste çêkirin

cautery : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

cavalcade : selefe suwaran

cavalier : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd

cavatina : hewa, rêba;;perdeya deng a di amûrên muzîkê de;;kêf;;fors;;şêwaz, uslûb;;cazîbe

caveat : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

cavernous : stûr, qalind;;I qalind;;tır

caviar, caviare ' : xerz, bizût, xewyar

cavil : li mehniyan gerîn, mehnî kirin, li hêncetan gerîn, li bahaneyan gerîn, rakotî kirin

cavitation : berdan;;guhpênekirin, guhnedan, îhmal

cavity : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft

cavort : lîstin;;leyîstin, lehîzkîn;;pê leyîstin;;veleyîstin;;pê lîstin;;leqîn, livîn;;guherîn

cealendar : qeydî kirin, qeyda kirin

cease-fire : agirbest, agirbiran, şerawestan, agirawestin

ceaseless : bênavber, bêetlehî, bêatlebûn

cecum : rîviyê kore

cedar : urz

cede : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan

ceinture : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m

celandine : mamîran, mîran

celebrity : şan, navdengî, navdwen, şuhret;;navdar, binavdeng, şuhretdar bişuhre

celeriac : kerefz;;kerewîz, bendik, kerfes

celerity : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m

celestial : asîmanî, semawî

celibacy : ezebtî, aziptî

celibate : ezêb, ezeb, azip, azep;;kesê ku zewicandî ye û ji malbata xwe cuda dijî

cellarage : binolî;;jêrzemîn, zemîn, serdab, bodrûm

cello : viyolonsel

cellule : çavîşk

celluloid : seluloît

cembalo : çembalo, klavsen

cementation : xavkirin, hawdan;;nermkirin, xirandin;;xapandin

cenesthesia : dilzîzî, hestgermî

cense : pixûr şewitandin;;dan ber dû, li ber dû girtin;;alkol vexwarin

censer : bosîdank

censorious : rexnegir, rexnedar

censure : rexne, sinarin, tenkîd

census : jimarî, serjimarî

centare : santîar mat/m

centaury : talî, talik

centenary : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)

center,centre : gerû, tewere mat;;navend, malbend, merkez;;nîvek, nîvend, sernîvek;;polîsgeh, qereqola polîsan;;rewş, teşe, rê

centesimal : sedemîn, sedem

centigram, centigramme : santîgram mat/m

centiliter, centilitre : santîlître mat/m

centime : santîm mat/m

centimeter,-tre : santîmetre mat/m

centipede : şahmar, çilpa;;şehê mar, şemar, maşot, zov, dulge, jarmar, bejmar;;spîpanik

centralize : navendkomî bûn, temerkûz bûn;;dandestkî bûn, navendî bûn

centric, centrical : navendî, melbendî, merkezî

centrifugal : navendrevî

centripetal : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

centrum : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

cephalous : biserik

ceratoid : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

cerebral : aqlî, rasyonal

cerebrate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

cerebration : ramîn, hizirin, fikirin, fikirkirin, hizrkirin, ponijîn

ceremonial : rêûresmî, merasîmî;;ayînî, dêlindêzî

ceremonious : fermî

cerium : seryûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî 1;;siftiya wê;;7 û di 810 C'yî de dihele; kurtebêjeya wê Ce kîm/m

certes : siruştî, xwezayî, xweristî, tabu;;asa, normal;;jidil, neçêkirî, nesunî tabii bir konuşma axaftineke jidil;;helbet, jixwe

certificate : pelik;;pel, belge, dokuman

certified : pesende, pesendkirî, tesdîqkirî;;rastandî, teyîdkirî

certify : pesend kirin, erêyandin, erê kirin, tesdîq kirin;;rastandin, teyîd kirin

cessation : rawest, rawestan, vewestan, sekn

cession : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

cesspool : sergo, ting, gihûrgeh;;çirkef

cestus : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

ceteris paribus : kal, bapîr, bav û kal, bavkal

chaeta : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs

chaff : ka

chaffer : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

chagrin : keser, xem;;kovan, kerb, bujmayî, mezix, keder

chairman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs

chaise longue : şezlong

chalcedony : kalseduan mîn/m

chaldean : stêrnas, astrolog;;astronom

chalice : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh

chalk : gêç, pênûsgêç, tebeşîr

challenge : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin

chalybeate : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

cham : key, xan

chamberlain : pêşwazîkar

chamfer : sernişûv, nişûv, şevil, kaş;;mizwac

chamois : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin

champ : geztin, gez kirin, gezandin, dagestin;;git kirin;;gestin, dev lê ki­rin, dan ber gezan, leq dan;;xwarin;;pê vedan;;qerisandin, cemidandin

champaign : deşt;;aran, berî, mexer, zêlat, best, kurtik

chancellery : kançilarya

chancellor : rektör

chancery : rektorî;;meqamê rektor

chandelier : awîze, perû

chandler : mûmkar, findkar;;mûmfiroş, findfiroş

changeful : guhêrbar;;guhêrok, veguhestokî

changeless : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

changeover : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin

chanqeable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

chant : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn

chanter : stranbêj, stranvan

chaotic : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

chap : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

chap, chop : çene, erçen, erzing, çeng, argûşk, alûşk, lam, zênî, zenî ant/m;;dev

chapel : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet

chaperon : pê re çûn, pê re hevaltî kirin;;pê re strîn, pê re gotin mzk

chapfallen : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

chaplain : dibistan, fêrgeh, xwendegeh, mekteb;;rêbaz, ekol

char : rejî;;rêjî, rêjû, rijî, komir, korner;;xijîlek

characterization : wesifdan

characterless : bêrewişt;;bêkarakter, bêxislet, bêxisyet

charcoal : komira daran

chard : dîw, silqa biyanî bot/m bazû, bazûk m girik, kund

charge d'affaires : meslehetguzar

charily : bi semt, bi endaze

charioteer : ajo, ajoker;;siwarefiroş, erebefiroş;;siwaresaz, erebesaz (kesê ku erebeyan çêdike

charisma : qencî, qencîkirin;;bexşandin;;bexşîş;;xêr

charitable : xêrxwaz, qencîxwaz, xêrperest, xwedanê xêrê

charlatan : çaçûl, delkbaz, şarlatan

charley horse : firk, şebk;;riqaço

charlock : gurmize

charmins : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

charon : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan

chart : bernam, nexşe, plan, pîlan;;kêşan sn;;tevdîr

charter : patent;;serwerî

chaser : nêçîrvan, ravker, seydvan

chasm : zixur, kanyon erd/m

chasseur : nêçîrvan, ravker, seydvan

chassis : çarçove, çerçîfe, çarçîve, dorbend

chasten : hedinandin

chastity : îfet, dawpaqijî;;namûs

chasuble : cibe

chattel : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî

chatter : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

chatty : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

chauvinism : şoventî, şovenîzm

cheapen : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin

checker, chequer : dame;;çeqûberk, daxme

checkerboard : textê damayê

checkered : karedar, damakirî

checkmate : mat nd mat

cheeky : bêrû, bêşerm, bêfedî, bêheya, rûqayîş, rûşûştî, rûcefîq, rûqazox, rûçelaq, rûqayîm, rûqalind, bêwec, bêar

cheep : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin

cheer : li çe­pikan xistin, li çepikan dan, jê re li çepi­kan dan, jê re li çepikan xistin

cheering : çepik

cheerio : baneşan, bangok, nişkok

cheerless : neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, nekêfxweş, bêkêf, nedilgeş

cheery : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

cheese-paring : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

cheesecloth : dolbent;;tulbent

cheesy : bêwesp, binta;;bêwesf, bêkalîte, nehêja

chef-d'oeuvre : şahkar, serberhem, şaheser, berhema hêja

chemical : kîmyevî;;kîmyewî, kîmyayî

chemin de fer : rêhesin;;ray, xeta trenê;;rêvebirina rêhesin

chemise : kombînezon;;melexqofk

chemisette : bolero

chemistry : kîmye;;kîmya;;giranbuha, tiştê giranbuha

chersonese : nîvgirav, nîvdorge

cherub : firîşte, melek, milyaket ol/nd

chess : kişik, şetrenç, setrene

chesterfield : textebend;;qenepe

chestnut : şembelot;;şambelot, şahbelot, belot, şahberû, kestane;;şam­belot;;şambelotî

chevalier : şovalye dîr;;şövalye

chevy, chivvy : nêçîr kirin, rav kirin, seyd kirin;;xap kirin

chibouk : şiv, şivik, çemik;;qelûn, darqelûn, darik;;şift

chic : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

chicane : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

chick : çûçik, çîçik, çêçik, cûcik m ~

chicken : I varik, ferûck, bêçe, zîxank;;ferx, şelûvk, çêt, ferik

chickpea : nok, nehk;;nik, niqutk

chickweed : giyayê çivîkê bot/nd

chicory : zerîn

chide : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin

chieftain : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs

chiffon : şîfon

chiffonier : şîfonyer dexîloka kincan

chignon : gurz, hêwizî, tompiz, cinah;;topik, gomtil, topika por

chilblain : mayasil, egzama;;bawesîr

childless : bêzarok, bêzaro, bêmindal, nexwedîzarok

childlike : ruhzarok, eynî zarok

chili : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd

chiliad : hezar;;hezar (10;;M)

chill : efsirîn, sirîn, cemidîn, qefilîn, qerisîn, lê sar bûn

chime : muzîk, mûsikî, sazbendî

chimera : bedgumanî, dilxuşûşî, dilreşî, weswese

chimerical : nîgaşî, aşopî, xeyalî;;kesê ku leyîstika Karagöz dide leyîstikandin

chincough : qotik, xenoq;;xeneqîtik, xeneqûtk

chine : bnr bel kemiği

chink : çînî

chintz : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil

chintzy : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

chip : xerîtok, qalik, kewş, telaş, qomqa

chipper : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

chippy : tîvil, berşe, tivîlk, beytik, çivîka beytik

chirograph : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş

chiromancy : fala destan

chiroptera : famîleya şevşevokan

chirp : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin

chirrup : wîçînî, wîtînî;;wîrînî

chirurgery : nişdarî, birînsazî, niştergerî, nojdarî, cerahî, operatorî

chisel : mikar;;mûc, cew;;eskene

chit : şanek, nîşank, nîşe, têbinî, têbîrnot;;not

chitchat : paşbêjî, kurtûpist, paşgotinî;;kurtepist, xeyb, şimopiv

chitin : kîtîn

chivalrous, chivalric : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

chivalry : şovalyetî;;mêrxasî, çalakî, dilêrî

chlorinate : klor kirin;;klor reşandin

chlorine : klor, elementeke ku nimroya wê ya atomî 17 û giraniya wê ya atomi jî;;5 û kurtebêjeya wê CI ye kîm/m

chloroform : kloroform kîm/m

chlorophyll : klorofil

chloroplast : kloroplat

chlorosis : kloroz

chock : kişandin ser taxokê;;bi paş ve kişandin

chock-full : lêmişt, tije;;tiptije, mişt

chocolate : çîkolate

choice : bijarte, bijare, neqane, guzide, sersimt, xuyani, sere

choir : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj

choke : xeniqandin, fetisandin, feşirandin, xendiqandin, vexeniqandin, xeliqandin;;cureyek araqa ku ji guvaştina mewij, hêjir û tûyê tê bidestxistin

choky : xenîqok;;xeniqok, fetisok, fetsînok, fetsîner, xeneqoyî, xendiqok, xenaq;;fetsî­nok;;pir germ, tengavker

choler : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb

cholesterol : kolesterol

chop : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql

chopper : sikard;;sator m riste, rêz, satir m arası navrêz

chopping : birin, birandin, jêkirin, qutkirin;;çikandin, miçiqandin

chorale : koral

chord : hest, his, dilin;;seh, sehek;;pêhesî

chorea : sedî/w;;ji sedî

choromo- : reng, gon, gûn

chortle : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar

chouse : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

chow : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar

christen : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin

chromatie : kromatîk;;kromatîk biy;;kromatik mzk/rd

chromatin : kromatîn

chromatophore : kromatofor

chromoplast : kromoplast

chromosome : kromozom

chromosphere : kromosfer

chronaxy : kronaksî

chronicle : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê

chronie : berdewam, muzmîn, kronîk;;domdar

chronogram : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê

chronology : kronolojî

chronometer : demjimêr, katjimêr, kronomet­re

chrysalis : krîzalît

chrysanthemum : dawudî

chub : masîpank, masîperk, şerbot kêfal

chubby : gingirî, gingirok, gilomîtkî, pofik, tompiz, dabolî, gingirfîq, gumpifok, pulik, puxizk, gindirok

chuckle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn

chucklehead : lasar, serhişk

chum : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

chump : cûtin;;pelaxtin, pelixandin, pelçiqandin, eciqandin, gerisandin;;pêlî kirin, binpê kirin, pêpes kirin

chunk : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte

churl : gundî;;dehkan

churn : meşk, dewkul, sirsûm, xinûsî, dok, doka m belavbûyî, vêl

chute : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

chutzpah : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret

chyle : keylûs

chyme : keymûs fızy/m

ci-devant : berê, kevn, çûyî

cicatrize : qalik girtin, qemûşk girtin, qaşik girtin, qeşqelîk girtin, qertîş girtin, qaçil girtin

cicerone : wergêr, paçvevan, paçvan, tercûman, tecirman, dilbend

cichoriaceous : zewicî, zewicandî, cewitî, cewitandî, kevandî;;bijin;;bimêr, mêrkirî, şûkirî;;mal, xane;;bimal, bixanî

cider : şeraba sêvan

cigar : pûro

ciliary : bijangokî

ciliate : bibijang, bimijgul, bimijang;;pûrtbijî zo/rd

cimex : sipih;;spî, spih

cimmerian : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

cinch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

cincture : dor lê pêçan

cinema : sînema;;niwêntgeh, sinema

cinereous : bixwelî, bi tiraf

cingulum : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

cinnamon : darçîn

cinquecento : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)

cipher : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç

circa : kêm zêde, xwar û jor, teqriben

circassian : çerkezî

circlet : tac, zereng, zerzeng;;tancik bot/m tac sp/m

circuit : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

circuitous : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast

circular : gilover, girover, gilor, gilol, gildî, kilot

circulate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

circulation : dewr, çax;;çerx, heyn, eyam;;ger;;doş;;veguhêz, neql;;vedor, periyot

circumambulate : li dora gerin, dorger kirin;;tewaf kirin

circumcise : sinet kirin, pûrç kirin

circumcision : sinet, sunet

circumflex : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

circumscribe : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin

circumscription : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin

circumspect : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî

circumstantial : bikitekit, biteferûat, bitefsîlat

circumvent : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê

circumvolve : abal bûn;;çerixîn, vegerîn, zivirîn;;gerîn, fetilîn, doş bûn vegerîn, dagerîn, viz bûn;;li ba bûn, lê çerx bûn, lê fetilîn, lê zivirîn;;tê de man;;qelibîn, qulipîn, terka dan;;guherîn, guhizîn;;xwe qelaptin, gemirîn;;bi rê ve hatin birin, hatin gêrandin l/tb

circus : sîrk

cirrhosis : siroz

cirrus : sulûk;;zêlû, zîro, tizirûg, zêlî, zîlo;;porik

cistern : serdav, sarîçxane, sarîç, sarine

citadel : buselik di muzîka Tirkî de meqamek;;hesar, kelat;;di muzîka Tirkî de meqamek;;di muzîka Tirkî de notaya re diyez

citation : îqtîbas, bi deyn girtin;;jêgiran, jêwergirî, jêwergiran, jêgirtin, îqtibas

cite : ban kirin, ba kirin, bang kirin, gazî kirin;;banî kirin

citrine : safirî, tûtik

citroneila : hetwan, merhem, belsan, cirk;;çare

civic : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz

civics : bnr yurtaşlık bilgisi

civility : nazikî, nazaket;;hesasî

civilization, (ing) -sation : şaristanî, şarezayî, şaristaniyet, şarsaniyet, medeniyet

civilize : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

civilized : şarmend, şareza, medenî

cl-p : şîrqîn, şeqîn, çelpîn

clack : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

clairvoyance : basîret;;dûrendîşî, besîret, degelî

clam : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

clamant : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

clamber : rapelikin, rapelîn, raperin, hilkişîn, hilperişîn, hilketin, helpastin, hilperiştin, hilpaskî bûn;;zêde bûn

clammy : şil, hêmî; lihêmî, nedawî, şilêrî

clamor, ing clamour : qîrîn, qîjîn

clamorous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

clan : babistîn, bavik, qebîle

clangor, ing clan,qour : ricf;;wîçînî, vîçînî;;şîqînî, şeqînî, reqînî, çeqînî, rikînî;;şirînî, xuşînî, gujînî

clanq : çingîn, kirin çingînî, çingînî kirin, çingeçing kirin;;deng vedan, olan dan

clapper : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil

clapperclaw : napirandin, nap kirin, naperûç kirin, naperûçk dan, qerpişandin, qerpeşû kirin;;aciz kirin, nerihet kirin;;qulqulandin

claptrap : rûnfiroşî;;rûnvanî;;rûnkerî;;xweşekî, şelafî, şalûsî

clarification : ronîkirin, ronakkirin, ronîdarkirin;;ronayîkirin şn/m

clarinet : klarnet

clarion : vekirî, pas;;bal;;vala, tal;;mesafe;;aşikar, aşkartî, fesîh;;aşkere;;qîç;;tazî;;di ber re;;cihê deryayê ku ji peravê dûr e;;bi aşkere, rasterast;;rwîn, ron;;kêmatî;;aşkera, bi rê û zê

clarity : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî

clash : siwar kirin

clasp : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin

clasper : aj, zîl, kat, çîl, çîlik, ajro;;bistî, birêş m filiz damar

classic : kevnare;;klasîk;;kevneşopî, vetûrî

classify : senifandin, tesnîf kirin, lêkve kirin

classroom : pol, sinif;;dersxane;;çîn;;famîle;;kategorî;;sinif man/m

classy : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan

clatter : reqandin, reqînî jê anîn, xirtînî jê anîn

claudication : kulîp, licimîn, nicimîn

clause : daring, hêsin, bûjen, made, sifîn, nasût;;hêman, unsûr;;xal, deq, bend;;gelş, arişe, mesele;;malê dinê

claustrophobia : bnr kapalı yer korkusu

clavicle : bazinê stû, pirika mil, kembera mil, qefel ant/nd

claxon : qorne;;dengda, koma, klakson

claymore : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar

clean-cut : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

cleaner : paqijker

cleanse : paqij kirin, pak kirin, temiz kirin;;hel kirin;;kuştin;;paqij kirin bj;;rût kirin

clear-eyed : aqilmend, aqilbend, aqildar, biaqil;;jîrik;;bûdela, çopik

clearance : paqijkirin, pakkirin, temîzkirin;;helkirin;;rûtkirin

clearstarch : reqandin, kolakirin

cleat : qame, kahûr;;kahûr;;pînc, pîncik;;zimanok;;qame n qal

cleavaue : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

cleave : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn

cleaver : bivir

cleft : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

clematis : mêwa derewîn bot/nd

clemency : xweşbînî, tolerans;;müsamaha, çavlêgirtin

clement : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm

clench : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê

clepe : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn

clerestory : dêr;;kinîse, kilîse

clergyman : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

cleric : rahîb

clerical : rahîb

clew clue : bnr ip ucu

cliche : klişe

climacteric : ketina darê mêran, menopoz

climatology : klimatoloji

climax : bandev, sertar, kop, kopik, lûtke, qot, serçimk, gumpil, tepel, gopîtk, tep, qoq, poplîzok;;asta bilind

clime : avhewa, avûhewa, îqlim erd/m;;kişwer, welat

clinch : perçinandin, perçin kirin, pit kirin;;zexm kirin, mikun kirin

cling : xwe pê girtin, xwe lê girtin;;xwe ragirtin;;xwe girtin;;bi xwe ve girtin;;dev avêtin, bela xwe tê dan

clingstone : çeşîdek xoxa ku nermeyê wê, goştê wê ji dendika wê nabe

clinic : nexweşxanok, xestexanok, klînîk m l klînîk;;klînîk

clinical : camidi, heyberî, wanekî, tişteyî;;objektîfel /rd

clink : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs

clinker : guhesin

clinometer : klînometre

clinsiy : zeliqok, zilqok, mizeloq, ginc, mizelq, zeliqonk, mezeloq, zeloq;;teniya bidon, gurnîk;;zemq, şîrêz, zeliqandox

clip : hevirandin, çirpandin;;çirp kirin, kirt kirin;;kur kirin, jê kirin, qusandin;;ber kirin, qusandin birîn, sabir kirin, cew kirin, hevring kirin

clitoris : gilik, zîlik;;zilik, çilik, nêrik ant/m

cloaea : lexem, kêzîn, selep

clobber : bi keys lê xistin, hemtirka danê, ketin ser dile

clod : şelan, tert, tertan, kesek;;kerme, keşkûr

cloek : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker

clog : asteng, kosp, tegere

cloister : xelwetxane, keşîşxane, mergen

close-fisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

close-fitting : teng;;barik, tûlik;;kêm, hindik, sînordar;;roja teng;;bi zorekê

close-order drill : hîndekarî, fêrkarî, meşq, telîm;;gihandin, şerde;;banandin, hînkarî

closet : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc

closure : kumişîn

clot : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

clothe : ser girtin, tê wer kirin;;sak kirin

clout : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe

cloven : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

cloy : bêzar kirin, zivêr kirin;;kerixandin, tirixandin;;canzerî kirin, aciz kirin

clubbable, clubable : çalak, jêhatî, pêkhatî

cluck : qudqudin, kirin qidqidini, kirin qirqirini, kirin qirteqirt

clue : bnr ip ucu

clump : diraxe, dêz, deyz, dêş, kêş, cêz, part, rêveke, gilore, gumlat;;qorç, qûrç, qûç;;lod, melû;;kidas;;girse, cemawer, kütle

clumsy : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

clutch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

clutter : lod kirin, qurç kirin, nijinandin, pergihandin, rokirin, kêş kirin

clyster : lavman

co-worker : hempîşe, hemkar, hemmeslek

coach : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin

coaction : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

coadunate : yekbûyî;;yekgirtî

coagulate : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

coalesce : yekbûn;;tevî hev bûn, gihiştin hev, gihiyan hev, yek bûn, bi yek bûn;;hatin cem hev;;li hev kirin, li hev hatin;;kelijîn, pêk hatin

coalition : pevgihanî, koalisyon

coarse : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

coarse-grained : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

coarsen : qeba bûn, bêteşe bûn;;dexelî bûn, kanc bûn, çort bûn

coax : di ber gerîn, di ber dan

cobble : pence lê dan, pencik lê xistin;;pence lê xistin, pence kirin

cobbler : mey, xemr, şarab

cobnut : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar

cobweb : tevnepîrik, tepûtor, tevnepîr, tevnik, konê pîrê, pîrik, dew, dewa pindirê, konepîrik, pîravtonk, pîrbendik

cochineal : qirmiz

cochlea : şeytanok, guhmasî ant/m

cock-a-hoop : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

cockade : kokard

cockcrow : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê

cockerel : şelûf

cockeyed : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî

cockle : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

cocklebur : gurnîk, girnûg

cockroach : sîsirk, zirxîtik

cockscomb : gulmexmûr, sewl

cocoa : kakao bot;;kakao

cocoon : guzik;;qoze;;gûzîk, qepûşk

cod : morîna

coddle : pê ve ricifîn, pir pê ve bûn

codeine : kodeîn

coequal : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

coerce : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan

coetaneous : hemsal, hevsal, hevnîr

coeval : hemsal, hevsal, hevnîr

coffer : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba

cog : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

cogent : bawerdêr, bawerker

cogitate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

cognac : kanyak, konyak

cognate : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

cognition : zanîn, zanebûn

cognizance, cognisance : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m

cognize : zanîn;;zanistin;;pê zanîn;;pê derxistin, tê derxistin, nas kirin;;zen kirin;;tê der­xistin;;berpirs dîtin;;za­nîn;;karîn, kanîn;;qebûl kirin, pejiran­din

cognomen : bernav, paşnav

cognoscible : fehmbar, fambar, watebar

cognovit : mukur, îqrar;;ragihandin;;pesend, pejir

cohere : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn

coherence, coherency : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

coherent : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

cohesion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon

cohort : heval, hogir, embaz;;hempa

coif : kim, kum, kimik, telik, telpik;;serê qubeyê

coiffeur : kuafor

coiffure : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

coign : spêne, gêrbend, taqoz

coil : Kangal

coin : l sîke, polik;;sîke m seke;;pîjik, ohr, sing m sîke

coinage : dahênan, dahên, nûvedani, îcad

coincide : lê rast hatin, derb û wesle rastî hev hatin

coiner : kalpazan

coition, coitus : cotbûn, zobûn;;gan, dihevniyan, çûna ba hev;;gon

coke : kok, komira kokê

cold cuts : sosîs

cold frame : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane

cold sore : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî

cold steel : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar

cold storage : saretûn, seletûn

cold- blooded : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

coldhearted : dilgirs, dilhişk, nepiyar, qeterehm, bêrehm

colic : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş

colitis : bergirtina rodiyan, kolît

collapse : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

collate : saz kirin, amade kirin, tertîb kirin

collateral : talî, di rêza duyem de

collation : danberhev, berhevdan;;kemper, hevberkî, berawird, hevberî, rûber, muqayese

colleague : hempîşe, hemkar, hemmeslek

collective : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî

collectivism : kolektîvîzm

collector : berhevokvan, berhevkar, koleksiyonvan

colleetanea : uüldeste, berhevok, antolojî

colleeted : hişê li serê ye, aqilê temam e, hişê temam e;;hişliser, hiştemam

collet : helqe, heleq, dorez, bazne, şoreb, cerge, gungil;;xelek;;kobe;;kilor;;xeleq

collide : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan

colligate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin

collision : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin

collocate : kirin rêzê, rêzandin, bi rêz kirin, senifandin

collocation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje

colloid : koloîd kîm/m

colloidal : koloîdal kîm/m

colloquy : gotûbêjî, giftûgo, pevaxaftin

collude : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq

cologne : kolonya;;kolanî

colon : stûn, kolek, qemerî;;kolon, kolonê xanî;;kolon ant/n

colonialism : mêtingehkarî, mêtinkarî, mêtingehparêzî, kolonyalîstî

colonic : kolîk

colony : mêtingeh, mustemleke, kolonî

colophony : mestekî, mistek, benîştê daran;;reçine

color, ing colour : reng, gon, gûn

color-blind : rengkor, rengekor

coloration : rengînkirin, rengdarkirin;;şênkirin, rengdan

colorfast : rengnavêj, rengnedêr

colorful : rengîn, rengdar, bireng;;şên;;ciyawaz

colorimeter : rengpîv

coloring : reng, gon, gûn

colorless : bêreng, bêgon;;zerhimî, çilmisî;;nexweser, neciyawaz

colossal : girtirîn, mezintirîn, gewretirîn;;girsehêz, kapose, girsegir, muezem;;xurt, girîng

colt : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê

coma : koma bj/m koma

comate : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok

comb : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

combat : lêkdan, pevçûn, lihevxistin, şer

combatant : şerker, şervan, cengawer, şerdar, şerkar;;şerûd

combative : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

comber : şilê;;hirî, peşm

combination : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin

combine : lihevhatin, lihevkirin

combings : kûnik, kûnika binî

combustion : şewt, şewitîn, sotîn;;pêketin;;pîsoyîbûn;;şeliqîn

come-on : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq

comedian : çûle, tuman;;komedyen, lêpoke, şatir

comedown : ketan

comedy : komedî;;1 kenawerî, komedî şn/m;;kome­dî;;kenawerî

comely : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz

comfit : bonbon

comfortable : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

comical : çûle, tuman;;kenewer, pêkenok;;komîk, lêpok, qirdik, misrode

comity : nazikî, nazaket;;hesasî

comma : bêhnok, dabir, rawestbêhnok, xalebêhnok, vîrgul

commandant : fermandar;;kumandar

commandeer : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin

commandery : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

commandment : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

commando : kumando;;komando;;koman­do;;komando lşk/n

commeasurable : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

commemorate : bi bîr anîn, yad kirin, di bîra xwe anîn, jê behs kirin;;bi lêv kirin, hildan;;bi nav kirin

commendation : qewîtî, enderz;;salixdan, saloxdan;;tewsiye, referans

commendatory : saloxdar, salixdar

commensurate : birêje;;hevgirtî, mutenasip;;rêjedar

commentator : rexneker, rexnegir, rexnevan

commingle : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

comminute : pelaxtin, pelixandin, mericandin, perçiqandin, heçikandin, mehitandin, mehikandin, hesirandin, herîsandin, herîstin, esirandin, pincirandin;;xewirandin, dewxa çûn;;bişaftin;;dilê hiştin, dilê şikandin;;çewisandin, zêrandin, hincirandin, hinciqandin;;zor gihandin, zor lê kirin, dan zorê;;têk şi­kandin, têk birin, şikandin;;mehf kirin

commiserate : nazikî, nezaket;;neyiran, dilrehmî, jêhezkirin

commissar : qomsêr;;komîser

commissariat : komîserî;;meqamê komîseriyê

commissary : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe

commissioned officer : efser Işk/nd

commissioner : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe

commit : kirin, çêkirin;;jê çêbûn;;kirin kirin;;temir kirin;;kirin bi ya kirin, anîn cih;;pêk anîn;;bûn sebebê zirarê;;bibandor bûn;;anîn pê;;dan;;dan hev;;livîn, libitın, tevgerîn, bizivîn

commitment : belên, newîn, peyman, wehd, wad, soz

committee : komîte;;encûman, komîşk, kombest, komîsyon

commode : konsol

commodious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

commodity : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

commodore : bnr dan/den

commonage : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonalty : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonplace : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

commons : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonweal : beijewendiya giştî

commonwealth : netewe

commotion : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

communal : civakî, komaleyetî, komelî, sosyal

commune : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin

communicable : şewb, dirm, perok

communicative : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

communion : parîkirin, dabeşkirin, beşkirin, levakirin, behrkirin, latkirin, feliqandin, parvekirin, levparî;;hempişkî, tevîbûn, tevlîbûn, beşdarbûn

communique : danezan, belavok;;teblîx

commutation : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin

commutator : şalter

commute : cihê girtin

commutual : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî

comose : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok

compact : biteql, kesîf;;tîr, sift, giran, girtî, sext, qalind;;ar, sirt;;zêde, gur, boş;;tije, pir;;gir

companionable : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

companionate : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî

companionship : hevaltî, hogirtî

companionway : bnr dan/den

comparative : kemperî, berawirdî, raberkirî

compartment : kompartiman

compass : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn

compassionate : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm

compatibility : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet

compatible : berbihêr, derdbihêr, biaqûbet, bêcir

compatriot : welatî, hemwelatî, nîştimanî

compeer : hemsal, hevsal, hevnîr akranlık hemsalî

compel : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin

compendium : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

compensate : ziyan jibartin

compete : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin

competence : ehliyet;;têrîkirin, kifayet

complacency : dilrihetî

complain : gazine kirin, gazind kirin, gazinîn, jarîn, gazin kirin, gilî û gazin kirin l/gh di xwe dan

complaisance : xweşbînî, rêbuwarî, müsamaha

complementary : temamker

complex : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m

complexion : çerm, ten, pest;;berg, cizûbend, derpêç, cîld, celd

compliable : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim

complicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

complication : zorayî, dijwarî, çetînayî, zorî, zehmetî;;tengasî, tengî, tengayî

complicity : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m

compliment : peyvniwazî kirin

complot : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî

comport : radan, tevgerîn;;tev gerîn, tev dan, bizav kirin, xwe tev dan;;rahiştin;;xwe amade kirin, lê xebitîn

compose : pêk anîn, çêkirin, qewimandin

composer : Bestekar Kesê ku besteyan çêdike;;awazdaner, bestekar, awaz saz, kompozîtor

composite : hevedûdanî;;yekgirtî, yekbûyî;;hevedudanî, bihevketî;;pêkhatî kîm

composition : sehîkirin, tûnîkirin, tevakirin

compositor : sazker, rêzker;;tîprêz

composure : tebitîbûnî, hêminî, aramî, sekanî

compote : xweşav;;xoşav;;şerbetaji pel û qirnê riweka ku wekî zibl tê bikaranîn

compound : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

comprehend : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin

compression : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin

compressive : asêker, şidîner, badek

compressor : kompresor

comprise : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn

comptroller : venêr, pişkîner;;muraqib

compulsion : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

compulsory : bêgavî, neçarî, mecbûrî

compunction : poşmanî, bujmayî

compute : hesibandin, hesab kirin;;ji xwe re hesab kirin

con dense : sift kirin, tîr kirin;;ar kirin;;gurayî pê dan

concave : kov, qer;;koncal, hewdik

concede : radest kirin, teslîm kirin;;spartin, teslîmî kirin, jê re hiştin, dewrî kirin;;heq dan, gotina rastiyê;;xwe bi dest re berdan, bi dest re çûn radestî kirin

conceit : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

conceive : bi zarû bûn, bi hemîle man, avis man, jê hemîle man, jê avis man, bi hemle gerîn, ber girtin, pê bihurîn

concentration : civîn, kombûn, berhevbûn, hêwirîn, piçikîn, xirvebûn, cemabûn;;civînçêkirin, pêkanîna civînê;;xwedana hev;;şîşmanbûn, xurtbûn, çêbûn, qelewbûn, zeximîn

concept : raman, hizir, fikir;;îde;;edinmek bûn xwedî raman, bûn xwey hizir, bûn xwedî fikir

conceptual : têgînî, rêmanî

conceptualism : konseptualîzm fel/m

concerto : konçerto

concession : pêrgîn;;pejr, qebûl her şey kabulum=min her tiş qebûl e;;pergîn, pêşwazî;;qebûl;;erêdanî, pesend;;taw, têw

concessionaire : nimînende, niwîner, nimûner, nûner, temsîlkar, nemayend;;timsal;;birîkar, wekîl, niwîner bz

conchifera : famîleya ajelên qalikdarî zo

conchy : argo

concierge : dergevan;;dergevan dîr/n

conciliate : li ber dilê re hatin, li ber gerîn, ber dilê de hatin

conciliation : lihevanîn m i kurulu lijneya li hevanînê

concinnity : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm

concision : kurtasîkirin, xulasekirin, kurtekirin

conclusive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

concoct : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin

concord : lêhatin, pevhatin, lêkkirin, pevkirin, çûna ber hev

concordance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

concordat : peyman, pevgirêdan

concourse : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn

concrescence : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn

concretion : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî

concubine : girtin, dadan, radan;;miçandin, miçkirin;;dostik, metres;;malê diziyê

concupiscence : ı şehwet;;şehwet

concur : li hev hatin, lihevhatî bûn

concurrence : guncandîtin, pesend, qaîlî, pejirandin

concuss : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin

concussion : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin

condemnation : lome, lomandin, eyibandin

condensation : kinkirin, kurtkirin;;kurtasî, ki­nasî, kurtayî, kinayî;;kurtebêjî, kurtenav, kurtek

condescend : tenezûl kirin, pax kirin

condiment : îsot;;fîlfîl, hîçhar

conditional : tomarkirî, qeydkirî;;mercandî, biqeydûşert

condole : sersaxî

condom : prezervatif

condone : deng nekirin, pê xweş bûn;;avêtin pişt guhê xwe, hêviya xwe jê birin

conductance : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m

conduction : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn

conductive : veguhêzer, gihîner

conduetivity : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m

conduit : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok

condyle : loq, parî, puran, loqme

cone : konî;;qûç, koni mat/m

confabulate : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin

confect : çêkirin, xetandin, durist kirin

confection : amadekirin, hazirkirin

confectioner : şekirvan;;şekirfiroş;;dukana şekirfiroşiyê

confederacy : hevgirtin, tivêk, îtifaq;;pevratî

confederate : hevalbend, pevgirêdayî, sondxwarî, hevbend, hevpeyman, hevgirtî

confer : bexşandin, qencî kirin

conference : konferans;;gotar;;konfe­rans, civang

confession : aşartîş, mukir, îtiraf

confetti : parçikên kaxizên rengîn ên bîna penesan ku di şahî û baloyan de bi ser serê mêvanan de dikin

confidant : hemraz, hemsir

confide : raz der dan, sir dan gotin, sir dan der, gilî dan gotin

confident : pêewle, pêbawer, xwedîbext, rasper, emîn;;ewle, ewlemend, bîste;;bawer

confidential : mehrem;;veşar, veşarî, raz;;hemraz

confinement : girtin, dadan, radan

confirm : beliyandin, rastandin, teyît kirin, stûvandin, piştikandin

confirmation : pesend, erêyandin, erêkirin, tesdîq

confirmative, confirmatory : belge, palpişt, wesîqe

confiscate : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin

confluence : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl

conform : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin

conformable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

conformation : lewn, qeratî, şekil, şikl, eşkêl, êsk;;şekil 11 şekil;;şekl civakî);;şekl;;resm;;awa;;terz wj/n almak şekil girtin

conformity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

confound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

confrere : hempîşe, hemkar, hemmeslek

confront : berhingarî kirin

confutation : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb

confute : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin

conge : veqetîn, qetîn, cihêbûn

congeal : qerisîn;;qerisandin, cemidandin, qefilandin, qerimandin;;efsirandin, sirendin;;rawestandin, sekinandin

congenial : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

congeries : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

congest : geremol kirin;;hêwirze kirin;;qelebalix kirin

congested : xitimandî, ritimandî, devgirtî;;mixeyrî, ketandî, dewixî

congestion : xitimandîbûn, ritimandîbûn, devgirtîbûn;;mixeyrîbûn, ketandîbûn, dewixîbûn

conglomerate : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

conglutinate : zeliqandin, nûsandin, venijandin, werisandin, pê ve danîn, pê danandin;;dan ber;;avêtin, dagiyandin;;bersiv dan

congratulate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

congregate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin

congregation : civandin, komkirin;;civan, tevan, berhevî mat;;danhev, hevdan, tevîhevkirin;;bikeyskirin;;topkirin;;berhevî, berhevkirin;;komkirin mat;;çêbûn, xurtbûn;;ragirtin, kêmgirtin

congruence : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet

congruity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

congruous : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

conic : şûtî;;qûçikî, konîk;;qûç, konî

conjectural : hezrî, texmînî, eletexmînî, eletexmînkî

conjecture : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn

conjoin : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

conjoint : yekbûyî;;yekgirtî

conjugate : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de

conjugation : kêşana lêkeran, çivana lêkeran

conjunct : yekbûyî;;yekgirtî

conjunction : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn

conjunctive : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî

conjuncture : buhran, tengezarî

conjuration : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt

conjure : riyek jê re dîtin, çareyek jê re dîtin

conk : poz, difn

connate : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek

connatural : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî

connection, connexion : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat

connive : xwe li nedîtinê danîn, xwe lê nekirin xweyî

connoisseur : civat, cemaet;;karzan, pêzan;;ehl;;xwedî, xweyî

connote : hatin wateya, hatin maneyê, mane jê çûn

conquest : vekiran, feth, ziftkirin

consanguineous : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

conscientious : biwicdan, xweywicdan

conscionable : durust;;durist, rast, rastgo

consecrate : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin

consecration : weqifkirin;;xwedan

consecutive : peyrew, paşhatî, peyhatî, xelef

consentaneous : lihevkirî, lihevhatî, mutabiq;;guncan

consentient : dilkirî, razî, rezamend, qayîl

consequent : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

consequential : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

conservancy : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz

conservation : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz

conservative : kevneperest, muhafizekar

conserve : rîçal, reçel

considerable : girîng, muhîm;;berketî

considerate : biraman;;ramandar, hizirdar, xweyfikir;;endîşenak, xembar, bimitale;;têgihîştî, fehmber

consign : şandin, şiyandin, hinartin;;verê kirin, rê kirin

consist : jê pêk hatin, jê bi hev ketin, ji pêk hatin

consistency : aheng;;rikiban, guncanî, gurivan;;lihevkirin

consistent : hevgirtî, duzgun, rêkûpêk

consociate : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax

consolation : dilmini, dilxweşî, teseli, xemrevini, hewtî

consolatory : dilmînîker, teselîker

console : dilmînî dan, dilmînî pê dan, teselî kirin, xema revandin, bêhna derxistin, hewtiya anîn, li ber dilê dan, li ber dilê rabûn

consolidate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

consolidation : yekîtî;;yekîne;;tekîtî, tekanî, tekbûn, wehdaniyet;;yeklibî, yekêk;;yekbûn, tifaq;;yekgirtî, hevgirtî, tektî;;qol, zirp;;hevgirtin;;tektî fel/m;;yekmend

consomme : avdonk, goştav, avgoşt

consonance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

consonant : dengdar, bêdeng rz/rd

consort : heval, hogir, embaz;;hempa

consortium : konsorsiyûm

conspectus : gelale, pêşnuma;;pêşenivîsar, pronivîs

conspiracy : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî

conspirator : kûştinxwaz, suîqestker

conspire : li hev kirin, li hev hatin, çûn dilê hev

constable : polîs, polês, kelanter

constabulary : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî

constancy : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat

constellation : birc;;çerx

consternation : behitîtî, metelîtî, şaşwazî, şepilîtî, heyirîtî, hêtbetî, sersûrî;;şêwîtî, gêjoyîtî

constipate : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin

constitute : çêkirin, derxistin rastê, teşkil kirin

constitutional : tenduristiyî, sihî

constitutive : Qur'an

constrain : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan

constraint : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin

constrict : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin

constructive : çêker, çêkirox, duristker;;avaker;;erênî;;hoste, westa, osta

constructor, -ter : avahîkerî, avadankerî (erkedarê teknîk;;karkertiya avahiyan, înşeatvanî;;avayîker, avadanker;;karkerên avahiyan, înşeatvan

consuetude : nêrit, sêr, urf

consul : konsul;;şehbender, konsolos

consult : şêwirîn;;şêwirin, pê şêwirîn, rawêj kirin

consulting : rawêj, şêwr, mişêwr, şêwirîn;;şêwirdarî, agahdarî

consumer : mezêxer, serfkar, birandox, berxwer, berxur

consummate : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax

consumption : xeritan, biran;;mezaxî, mezax, mezaxtin, berxwarin

contagion : perokî, şobayî, têger;;belavbûnî, sirayet

contagious : şewb, dirm, perok

contaminate : têdan;;têkil kirin

contemn : kêmî xwe dîtin

contemplate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

contemplation : ramîn, hizirîn fîkirîn

contemplative : gut, mitrî, daman, damayî;;xayis, jixweçûyî

contemporaneous : memdem, hemçax, hemçerx;;hemdem, hemçaxrd

contempt : giramnegirî, bêhurmetî

contemptible : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

contemptuous : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

contentious : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

contentment : ray;;qinyat;;qîmpêanîn;;qenaet, bawerkirin;;yeqîn, yeqînî, bawerî, bîr û bawerî, qeneat

contestant : pêşbaz, berebaz, pêşbir, musabiq

context : tual

contexture : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m

contiguous : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek

continence : hindazetî, nermbûnî;;xwînsarî

contingence : miziş, destdan, pêkirin, temas;;pêwendî, têkilî;;behskirin, çêlkirin, lisersekinîn;;çûnehat, gihanî

contingency : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku

contingent : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku

continual : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma

continuance : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!

continuation : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!

continuity : seraqetî, timî, domdan, berdewamîm

contort : lifandin;;xesandin

contour : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat

contrabass : kontrbas;;kontrbasjen

contraction : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m

contractive : keş;;terezî, mêzîn, şihîn

contradict : derewandin, kezibandin, şerandin, tekzîb kirin

contradiction : nelêtî, dijraberî, dijberî

contradictory : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast

contradistinction : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî

contradistinguish : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

contralto : kontralto;;alto

contraposition : berhin­garî

contraption : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî

contrariety : tersîtî, irnokî, ingirokî, irn;;nelirêtî

contrariwise : dijane;;berevajî, tersê

contrary : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

contravene : li hemberî rabûn, li ber rabûn, li dijî rabûn

contretemps : şelipan, gaf, pot

contributory : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar

contrite : poşman, poşîman, peşîman, posîde, bujma

contrivance : qor, rêz, sazûman, tertîb;;bikeysî;;sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin;;hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel;;tîprêzî, tertîp

contrive : mezrandin, saz kirin;;venandin;;li hev xistin, bi hev ve danîn, bi hev xistin, monte kirin;;danîn, rast kirin;;ba dan, bar kirin, siwar kirin;;çêkirin;;ava kirin, lê kirin, damezirandin;;înşa kirin;;çeki­lin, sazandin;;gerandin;;lê gerandin, lê çêkirin;;tewirandin, sêwirandin;;kirin serê xwe;;mezin kirin;;sîqilandin, tije kirin;;vegirtin

controller : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

controversial : bikeftûleft, biberberî;;dijwar, zor, çetîn

controversy : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin

controvert : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin

contumacious : rikdar

contumacy : serkêşî

contumely : tajang, heqaret

contuse : qusandin, qusqusandin, kurkusandin, dewixandin, kelpitandin, pelçixandin

convalesce : baş bûn, pak bûn, qenc bûn, rind bûn;;ri­het bûn, sax bûn, xweş bûn, zinde bûn, berexêr bûn, bi xwe ve hatin, hatin ser xwe

convenance : şerde, edeb;;rê û dirb, rê û rêzan

convene : civandin, kom kirin, cemandin, vecemandin, vehewandin, xir kirin, racivandin, top kirin;;berhev kirin, bi hev dan, têk dan;;dan hev, tevî hev kirin;;bi keys kirin;;bi hev xistin;;top kirin mat;;çêbûn, xurt bûn, qelew bûn;;ragirtin, kêm girtin

convenience : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

conventional : bastaniyî, nêrîtî

conversant : pêzan, karzan

conversational : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

converse : axaftin, peyivîn;;peyiftin, axivîn, xeber dan l/gh qise kirin, şor kirin, şitexilîn, qezî kirin, kelimîn, qal kirin;;jê behs kirin, jê çêl kirin, jê xeber dan, jê axaftin, jê peyiftin, jê mijûl bûn;;pê mijûl bûn, li serê axaftin, li serê mijûl bûn, li serê peyiftin;;xeber dan, qise kirin;;pe­yivîn, qezî ki­rin;;kenîn;;flort kirin

conversion : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel

converter : şalter

convex : kop, qop, konveks mat/m

conveyance : guhêzan, veguhêzan, guhastin, veguhastin, raguhastin, neqilkirin w

convince : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin

convivial : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

convolute : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

convolution. : badank, xelîtok, ta;;tewq, tew;;fetlok, fetlanek, çivanek

convoy : karwan, qefîle, konvoy;;balaban konvoy

convulse : beşdarbûn, tevîbûn;;beşda­rî, îştiraq sos/m hişkbûn, hişkobiringobûn

cony : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê

coo : wîçin, wîtîn, fîtîn, xwendin l/gh ji bo firende, teyr û tûran û kêzikan);;qubîn, qebqeb kirin, qaqibo kirin;;bang dan, xulxulandin, qî kirin, azan dan;;qiştîn, qirîn, qîjeqîj kirin;;deng dan, guvandin;;olan dan, deng vedan;;kirin wîrewîr;;li xwe danîn, çi hebûn gotin;;vereşîn l/gh ötre zem

cookery : pêjerî, aşpêjî, nanpêjî, xurekpêjî, xwarinpêjî

cookie : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

cooking : pehtin, pijandin;;sincirandin, xcricandin;;gihandin, gihîştandin, kemilandin

cookout : piknîk

coolant : sarker, bester, qesar;;sarine

cooler : sarker, bester, qesar;;sarine

coon : reşik, zengî;;Eeb

cooper : şikevkvan, fiçîvan;;şikevkfiroş, fiçîfiroş

cooperative : kooperatîf

coopt, co-opt : diyar kirin, vebuhandin, vebuhtin, kifş kirin;;tayîn kirin, tayînî () kirin;;xuya kirin;;eyar kirin

coordinate, co-ordinate : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

coordination, co-ordination : birêzkirin, xistin rêzê, tenzîm;;sererastkirin, rastkirin, keyskirin, xistin rê, rêkûpêkkirin

coot : tûtika avî, mirîşka avî, henefî

cootie : sipih;;spî, spih

coparcenary : pardarî, hevparî;;hevbeşî, hevpişkî, pişkdarî, behredarî, parmendî, behremendî, şirîkî, şirîkatî, şirîkayî;;şirket, kumpanya

cope : serketin;;bi ser ketin, serfiraz bûn, serefraz bûn, miyaser bûn, serfinaz bûn, bi ser xistin, muwefaq bûn

copesetic : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê

copperas : zac

coppice : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

copula : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz

copulate : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

coquetry : naz, alûsî, îşwe, cîlwe

coquette : bnr yosma

cor ner : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp

coral : mircan;;mircan rd mircan

corbel : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cordial : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

cordon : kordon;;qeytanê pehn, qeseb;;rêze;;kordon erd/m

coreligionist : hemol, hemdîn

coriaceous : koselokî, çemlaxî, çermikî, qayîşokî

coriander : gijnîj;;şemujek

cork : karok, qarçik kufkarik, fîqeroşk, givkarik karik, kumik, karî, kuvarik, feqîrok fitrik, kivkarik, kakevilk, karkulîlk, kufkar, guhik, kiwark, kiyarek, kiyark, kokevil, kokowark, kivarik;;kimê, fitrik, perpos, kevz;;devik, devgîrk;;patpatok;;mîstanik, çîroka pisîki, zeng;;vir, derew

corkscrew : tirbuşon

corky : hişk;;ziwa;;ziya;;zi­wa, bejavî;;hişkolek, hişkûhola, qirûdî;;tisî, xalî;;vala;;tena, rût;;tehm, lezet;;nerewan

cormorant : dirende, direk, jakaw, bewr, no, dir, wehşînî;;xwînxwar;;tûj;;bikêrhatî

cornea : gilêne, perdeya çav ant/m

cornerwise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

cornfed : tixis, rebît, liserxwe, bidestûpê

cornflower : kanêje

cornice : kornîş;;pozê çiyê

cornuted : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

corny : klişe

coro nation : merasîma tacwergirtinê

corollary : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

corona : sîwan;;sîwan nt

corporate : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî

corporeal : cestî, bedenî, beşenî

corps : parartêş;;parleşker, baskordû

corpulence : qelewî, şîşmanî, şîşmantî

corpus : kuliyat

corpuscle : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik

corral : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

corrective : jêbir;;êşbir

corrector : rastker;;teshîhker

correlate : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce

correlative : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de

correspondence : beranberî, teqabûl

correspondent : nûçegihan, peyamnêr, peyamnihêr, nûçeguhêz, nûçevan, muxabîr

corridor : dalan, alûle;;navbir, nêvko, korîdor;;dehliz;;zûla erd

corrigendum : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

corroborant : destekker, piştvanek, deştir

corroborate : rastandin;;esehî kirin, stûvandin, teqeze kirin, teyîd kirin;;beliyandin, rast dêrandin, piştikandin, rast derêxistin, teyîd kirin fel

corrode : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin

corrosion : zengarîbûn, jengaribûn, zenggirtin

corrosive : kojok

corrugate : qurmiçandin;;kenloşkî, kenloşkî kirin;;qermiçandin, kevloşkî kirin, gelpiçandin qarçimandin, hincirandin;;flört kirin

corsac : berşîçeq, karsak

corsair : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

corset : berpişt, piştbend;;suxme, korse

cortege : kortej

cortex : qalik, qaşil;;qaçil, qaşûl, qalçik, qaşik, qafik, qeşqelîk, pûr, tûkil, çermik, qaçik, qaqilk;;qemûşk, qerqûş, qemqûş;;tiqal, tûvil;;qertîşk, qamûş bj/n

cortisone : kortîzon

corundum : korîndon jeo/m

coruscate : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan

corvee : suxre, herewez, olam, pîgarî;;angarya

corvette : keştîcenga li dijî noqaran

corvine : qijika reş

corymb : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot

cosh : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

cosine : kosînûs mat/m

cosmetic : kozmetîk

cosmic : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî

cosmogony : kozmogonî

cosmology : kozmolojî

cosmonaut : stêreger;;kozmonot, astronot

cosmopolitan : kozmopolît;;kozmopo­lît

cosset : deliqandin, çiliqandin, şaqizi kirin, gewî kirin, bifir kirin, şûmî kirin, sirtikî kirin, alosî kirin

costive : gîr;;girtin, qevdkirin;;stendin;;qebz, hefsî bj/nd

costly : biha, bihadar, giran, bihagiran

costume : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet

cote : hevşî, hevşîk, hewşe, hevêz;;sîwan;;xale

coterie : civat, kom, komiçk, zümre;;cure, teşîd, celeb

coterminous : hemsînor, hemtixûb

cotter : kilîd, kilîlk, kilîl, mifte, nifte, enexdar;;badek;;komutator fiz;;ki­lîl, kilîlk mzk;;vekirox;;amraz, wesîte

cotton-picking : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

cottonseed : çîkene, dendik, hebik

cottony : taş kevirê kilsînî;;bipembû, pembûdar, pembûyîn;;heşû

cotyloid : devê biçûçik

couch : sedre, dîwan m serwîzad, dara erz, wurz, sedar

cougar : pûma

could : can, gan, giyan;;ruh;;şîrîn)

coulisse : kulîs;;kurtûpist

counselor : şêwirmend;;rawêjkar, rawêjer, şêwirdar, amojgar;;serperişt

countenance : rû, rûdên, rûdeyn, sikûm, sûret;;xuyang;;mirûç, mirûz

counter : beramber;;bersiv;;bervajî;;gerew, bergîdank, dêl, berdêl, berdêlk, bergind, muqabele;;hember, beranberî;;cewab;;bergîdan;;tehsîsat

counteract : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

counterbalance : ewêzî vegerandin, telafî kirin, xelef lê vegerandin

countercheck : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

countercurrent : gerînek, ger;;tiştê ku bêked û hed û bi awayekî nelirê hatiye bidestxistin

counterfeit : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

counteroffensive : berêrîş

counterpane : rûnivîn, nivînpûş

counterpart : hemta, hevta

counterpoint : kontrpuan

counterpoise : aheng, tewş;;parseng, teraz, denke, deng, mêzîn, hevseng, muwazene;;hevkêşe, hevsengî, takêşî, yeksane, berdenke fiz;;îstikrar;;bnr toplumsal denge

countersign : parole;;şîar

countervail : pergînîkirin, pêşewazîkirin;;pêşwazî kirin, pergandin, pêşwazî lê kirin, bi leq de çûn, çûn pêşiyê, çûn pergînê, pêrgînî lê kirin, pergî lê kirin;;têri kirin;;baş dîtin;;bergirî kirin l/gh 5 gerewa danê

counterwork : li zidê çûn

countess : kontes

countless : bêhejmar, bêjimar;;bêqeder, bêhesab, bêhed

coupe : kûpe;;kase;;kas, kûpa;;badîn, pardax;;kûpa m cure erebeyek e

coupler : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

couplet : riste;;mal;;malik, beyt wj/n

coupling : baxlema girêdan, bestandin, nûsikandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin

coupon : kupon;;kûpon

courier : peyak;;qasid, şandî, kurye;;kur­ye

court-martial : dadgeha leşkerî

courteous : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

courtesan : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

courtesy : nazikî, nazaket;;hesasî

courtly : narin, alûs, zarif, olfatûn, racol;;xweş û binukte;;gotinxweş, zimanxweş

courtyard : hewş, asîtan, turt

covenant : bendname, peymanname, ehdname, qebale, muqewele hiq;;mehr, nîkah

coventry : guh pê nekirin, xatir nedan;;lê nenihêrtin, jê xeyîdîn, berê xwe jê badan

cover-up : veşartin, xefkirin

coverlet : rûnivîn, nivînpûş

covert : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

coverture : kemn, xêlî, rû, rûber;;ban

covet : bijîn, qeridîn, dil çûn;;xwezî pê hatin, xwezî pê anîn

covetous : azwer;;hêrsoyî, hêrsokî

covey : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

cower : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin

cowhand : kowboy

cowhide : lêdan, lêxistin;;hingaftin, lê xistin, lê dan, kutan, dakutandin, daqutandin;;şonik kirin;;jentin, hiljenandin;;eç kirin, eh kirin

cowled : bikumik, bikulik

cowpuncher : kowboy

cowslip : gulbihar

coxa : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m

coy : nazdar, dilbaz, cîlwedar, cîlwebaz, cîlwekar, îşwebaz

cozen : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

cozy : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

crabbed : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crackbrained : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

cracker : barûd, têz;;şûre

crackle : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

crackling : qirçîn, qirpîn, qiçqiçhin, çirkîn, çeqîn

crackpot : behît

crackup : id navçe;;qeda, bobelat;;tifaq, qeza;;daraz, darazîkirin;;erka qazî;;bajarok, şarûçke

craft : pîşe, sen'et;;sinet

craftsman : huner, hunerwerî

crag : qîş, qelaç, terezin, zinar

cram : dev girtin, xitimandin, stimandin, remilandin;;ritimandin, girtin

cramp : aciz kirin, zivir kirin, bihna teng kirin

crampon : medor, mengene, eşkele;;boxesang

crane : silîng, nuwêl, vînç

cranium : kilox, qoq, cimcim, kapol, kolîş, cemcem, qepol, qaqot, qaqotê serî, qoqê serî ant/n;;kundirê serî

crank : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cranny : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

crap : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

crape : cawê yektayî

crapulence : tetirxan, berşoşk

crass : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

crate : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba

crater : kortal;;kottal, zûng, krater jeo/m

cravat : qerewat, stovank, stûkurbend

crave : berî kirin, hesret kişandin

craven : tirsonek, newêrek, bizdonek;;tirsok, tirsik, tirsoyî, bêzirav, newêrok, ceban

craving : bêrî, hesret, keser

craw : geprûg, sildank, berzik;;berkurk, hêrik, berçêlk, bertûrk, perçîçeq, dengik, pelqeçîçk, pezîzank, karzîdank, çîldank, gepik, gulpik, xilsik, qelpeçîçik;;qirik, gewri

crawfish, crawdad : bnr kemevit

crawl : xwe bi erdê re kaş kirin, serzikî çûn, li ser dev çûn, markî çûn;;xuşîn, kişîn, daxuşîn, şûjikîn, xuşilîn, xuşikîn;;xwe tê dan;;bi xwe de kirin, li xwe kirin, di xwe dan;;bi erdê re kaş bûn;;kûçelanî bûn, perişan bûn, şerpeze bûn

craze : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin

creak : çirini, çirkini, ziqinî;;sîqînî, qirçîriî

creamery : şîrxane

crease : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

credential : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz

creditor : stînkar, stîndar, deyndêr

credulity : saxikî, heynikî, dilsaxî, dilsafî, safedilî, sadedilî, sînesafî

credulous : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe

creed : bawer, îtiqat, îqat;;bawerî, îman, îtiqad

creek : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

crelonne : kreton

creme : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn

crenate, crenated : kirtkirî, dirdirkî, dirinek, diranokî, kirtkirtkî

crenelated : bizereqe, beberqaz

creole : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

creosote : kreozot kîm/m

crepe : krep m 2 qursik rm

crepitate : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

cress : xamîm, dêjnik, tûzik

cresset : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n

crest : kator, şe, pûşî, kimik, ta­rik, katar, xîlok, tac;;lûlik, bilbilik, pîpik, bilbilîlk, pilpilînik, zembûrek;;kenar, koşe

crestfallen : qutifandî, toqandî, bizdandî, çavtirsiyayî

cretaceous : bitebeşîr

cretin : kreten bj

crevice : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

crew : teyfe, muretebat;;qewte;;koma melaqan

crib : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

crier : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber

criminality : tawandarî, sûcdarî;;gunehbarî

criminate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin

criminology : kriminoloji, tawannasî

crimp : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m

crimson : sorereng

cringe : melisîn, telîn, melistîn, milûs bûn, qincilîn, daw bûn, pirnisîn, qurifîn, termisîn;;qutifîn;;bêhn ketin, nifûz kirin;;kurm girtin

crinite : bipor

crinkle : qermiçandin

cripple : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin

crisp : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

crispate : badekî, fetlokî çivaneyî;;kokelî, goçelî

crisscross : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

cristate : bikator, bipûşî, bikimik, bitarik, bikatar;;bilûlik, bibilbilik, bibilbilîlk

criticize : rexne kirin, sinarin, pitandin, tenkîd kirin, kritik kirin

critter : teba, ajal, ajel, rewir, lewir, heywan;;hêywan;;dewar

croak : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar

crock : pinc, xarûf, şkevk, çanax;;tevahiya pelên çîçekan ên herî li derve bot

crockery : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

crocus : zeferan

crone : pîrejin;;dê, pîra dê

crony : hogir;;qafadar

crooked : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

croon : nûhirîn, newhirin, lûbîn, lobîn;;mirmirandin, miremir kirin, ginegin kirin, pilewil kirin, pilepil kirin, Çimçimandin

croquette : lopik, kuftik;;kufte, kutilk, kutlik, kifte

cross-examine : kişandina ber pirsan, kişandin ber pirsiyariyan, kişandin ber îfadeyan, hildan bin pirsan, dan ber pirsan

cross-eyed : şaş, çavşaş, nixêl, çavnixêl, şehla, çavwir, wir, hewl, qir, şetat;;şaşomaşo

cross-grained : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crossbar : zomax, zend, zirze;;qilik, qilqilk;;şipne, kaşan, melû, tapan;;male;;lazimok

crossbeam : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

crossbreed : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

crosshatch : şe kirin;;sehî kirin, se kirin, kontrol kirin;;tirmix kirin;;fatûş kirin;;remî kirin, lê reşandin, lax kirin, lê gir

crossing : boran, derbasî, derbase, rawiran, bihuran, raboran, derbasbûyîn;;întiqal;;derbasang;;derbasang mzk/m S derbasî

crossover : pir;;pird;;banî, pira der;;pêwendî;;pirik;;pir sp/m

crosswalk : bihura peyayan

crosswise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

crotch : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî

crotchet : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crouch : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin

crow : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

crowbar : manivela;;qirase, qimaxse, giraste, beraze

crucible : bote, botik, bûte

crucifix : darexaçî kirin, selibandin, çarmix kirin, li xaç xistin, li çarmixê dan, li darexaçê xistin, kişandin çarmixan, selib kirin, li çardaxê xistin

crudity : hetektî, hetkî, bêdebtî, bêartî, bêterbiyetî

crueial : girîngtir, herî girîng

cruiser : kruvazor

crumb : şkeste, firdik;;hewrik, kurtêl, kirtol, firtik, tewş, piçik, piç, bîj, parî, piç û parî, qil;;jêmayî, mîrat;;êzingê hûrkiri

crumble : wêranî bûn, kambaxî bûn

crummy : kevne, kelkot;;kevn, kemn, kone;;paşmayî

crumple : qermiçandin

crunch : qirçînî, qiçqiçînî, qirpînî, çirkini, çeqînî

crupper : qûş

crus : hestiyê birçî, lûlaqa stûr, gîtik ant/nd

crusade : cîhad

cruse : cêr, cer

crustacea : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

crusty : wekî çerm e

crutch : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

crux : xala werçerxê

crypto : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç

crystal : belûr, kristal;;belûrî

crystalline : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

crystallize : xuya bûn, diyar bûn, aşkere bûn

cub : Şêr, Birca Şêr ast/nd

cubbyhole : çav, dide;;çavî, çavkanî, avzêmk;;kurî;;çavik;;menzel, çavı, qulik, qui;;çavîne, nezer;;movik, monik;;malik;;çaç

cubism : kubîzm

cubit : kirtika qemça tîrê ya ku dikeve ji yê kevanê;;sihrik, gezik, gazik, nîşangeh;;gaz;;şakul

cuckoo : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî

cuckoopint : qarî, marmaroşk

cucullate : bikolos, bikuleh

cucumber : henzel, petîşok, feltîşok;;xiyar, arûf, cehîk;;incare;;kundir rd serbestî

cud : kavêj, kavik, kayîn, vekayîn

cuddle : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

cudgel : darik, çemik, çogan

cue : kimê

cuff : devmil, devê mil, devzendik, qonçik

cuisine : pêjgeh, şikev, mutbex;;xwarinpêjî

cul-de-sac : nabos;;bêçare

culminate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn

cult : zav, rêol, olrê, mezheb;;doktrin;;feraset, têgih

cultivate : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin

culvert : kener, rêav, derav, bestrobar, mecra;;çûyîn

cumber : kar ketin stûyê;;lê bûn bar, ketin stûyê, bûn bar û ketin stûyê

cumin : reşke, zîre;;zure, kemyon

cummerbund : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m

cuneiform : nivîsa mixî, nivîsa bizmarî

cunetation : sidinî, xwişîş, dudilî, teredût

cunt : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

cupbearer : meyger, meygerîn, muxbeçe, araqgêr, saqî

cupboard : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan

cupidity : azvverî, çavçilûsî;;hêrs, çavsorî

cupule : kovik, kumik

curate : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

curative : darû, derman, arişt, îlac;;ça­re

curb : fren, rawestek, tormoz;;çirxat

curcuma : zerdeçal

curdle : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

curettage : kürtaj;;kurtaj

curia : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz

curl : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m

curler : bîgudî

curlew : qaritika avî, beta avî, mirbaxî, mirebaxe, mirelare, bêkas

curling : badan;;nûrandin, tewandin;;dibervekirin;;xwequraftin, xwelûsikandin, xwebadan, xwefirikandin, xwelûçikandin, xweloqandin;;jiheqderketin;;çivdana xwe;;jêaverêbûn, libaketin;;xweçivçivandin

curly : gangilî;;xirpûşk, xurpûşok, xingalok, gungilî, gongilî, dûn, givan, qurmîşk, xingil, ced;;çûr, mêşina çûr;;xesê xurpûşkî

curmudgeon : tima, timakar

currant : bnr kuş üzümü

currency : diravê hazir, pereyê hazir

curriculum : bnr öğretim programı

curry : tîmar kirin

currycomb : mehes;;qeşawî, qeşawug, mas

cursory : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

curtail : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

curtsy : serkupî, reverans

curvature : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

curve : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

curvy : biteşe;;teşedar, kêrsimdar, bifesal, bikêrsim

cushion : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej

cuspid : qîl

cuspidor : derdana tûkê

cussword : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr

custard : xavik;;krema;;toxavk

custodian : pasvan, nigehdar, segvan, qerewêl, pawan, parêzkar, pasavan, mifirdî;;dizdar, muhafız

custody : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize

customary : tamijî, hînbûyî;;tamijîn, hînbûn

customhouse : gumrik, gumrok;;gumrikxane (cihê ku lê venêrîn û çavdêriya gumrikê ya malên ku dikevin welatekî an jî jê derdikeve

cutaway : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr

cutiele : şilh, çermê serîn, epiderm ant;;epiderm

cutin : kutîn

cutler : kêrfiroş;;kêrker, kêrsaz;;kêrbir

cutlet : goştê sirtê;;pîrzola

cutoff : çolbir, kurterê

cutout : asîk, reş, reşe, silûet

cutter : bibir, qesûle, bira;;rêbir;;kêrbir

cutthroat : stemkar, zalim, xedar

cutting : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin

cutwork : fisto;;fisto ot;;tiştê kuji vî qumaşî hatiye çêkirin

cy : riwîn

cyanic : şîn, hêşîn;;şînek

cyanide : siyanur

cyanogen : kiyanûs

cybernetics : sîbernetîk

cycle : dan;;çax serdem;;heyn, heng, heyam, dewr, werçerx, zandûr, xol;;raûnt

cyclic, cyclical : gerdar, çerxdar, dewrdar, bidewr fiz/rd

cyclist : bisîkletfiroş;;kesê ku bisîkletan çêdike;;bisîkletsaz;;bisîkletajo

cyclone : siklon

cyclopean : gir, girs

cyclopedia : ansiklopedi

cylinder : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan

cynic : kînik fel

cynicism : kînîzm, sînîzm fel/m

cypress : bnr servi

cyprian : Qibrisî

cyst : porg;;kîsk, kist

cystitis : sîstît

cytocyte : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik

czar, tsar, tzar : çar

czarevitch : lawê çar

czarism : çaritî

dapper : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

dapple : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

darken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

darky : reşik, zengî;;Eeb

darling : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

darn : pîne kirin, perespandin, riqa kirin;;di sûtiyê re kirin

dart : qamir, qamîş;;çengelê hesinî yê ji bo pê girti­na masiyan;;rim, nîze

dashing : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

dastard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

dative : datîf

daub : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn

daunt : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin

davenport : textebend;;qenepe

dawdle : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb

daybook : deftera yewmiyeyan

daydream : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

daylight-savingtime : seata havînê

daytime : roj, ro;;bi roj

daze : çav li berê delîn, çav li berê venebûn;;hijmetkar man

deacon : di filehtiyê de berdestikê keşe

deadbeat : belaşxur;;miftxur, miftexur

deadlight : lomboz

deaf : ker

dealings : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

dean : dekan

dearth : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m

debark : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

debase : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

debatable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

debauch : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê

debauchee : tolaz, jinperest, doxînsist, doxînşil, filîte

debauchery : gewzgerî, kêfdarî, sefahet;;heng, bezm

debenture : guhartin, veguherandin, qelaptin, dagerandin;;tehwîl bz/m

debilitate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin

debit : zimet

debonair : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

debouch : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

debris : rêjk, pertal;;qirş û qal;;bermayî, dawşêle;;qalik;;bêkêr;;beredayî

debut : destpêk;;pêşek

decadence : zewal, tunebûn, hatin tunekirin;;tawan, sûc, qebahet, berpirsî;;xerabûn;;nîvro

decagram : dekagram, dag mat/m

decal : danederxistin, daneder;;kaxizê zemqkirî ku mirov bi cihan ve dizeliqîrie û li serê wêne, nivis û tiştên wisa hene

decaliter : dekalître, dal mat/m

decameter : dekametre, dam mat/m

decamp : hesikîn, latimîn, te gerin;;fîsfîsikandin, fîsikandin, fiskirandin, fizirandin, feqizandin, baz dan, fitişîn, fizirin, rafizirîn, feqizîn, çiv dan, terî kirin gurz, dûv kirin qamçî, dûv rep kirin l/bw sıvı yağ rûne şele, done mayî

decant : valakirin, talkirin

decanter : şemşaq, qerqef, parç, meşrebe, surehî

decapitate : stû jê kirin

decarbonize : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

decare : dekar

decay : rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn;;hizhizîn;;xeribîn, xera bûn;;kurmî bûn;;qusîn;;dehibîn, hefinîn;;pûç bûn

decease : wefat, mirin

decelerate : hêdî çûn, hêdî bûn, danîn, nerm bûn

decency : hêvotîn, perwerde, terbiye, zîbatî;;şerde, edeb, pir û pergal;;tîr kirin, qalind kirin;;hîn kirin, hînî bar kirin m dezgîn

decent : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

decibel : desîbel

decided : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

deciduous : demborî, demî, katî, ji bo demekê;;demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, çendemî, miqewet;;têger, perok

decigram : desîgram, dg mat/m

deciliter : desîlître, dl mat/m

decimal : dehane;;dehek, dehyek, dehêk;;dehanî, oşûr, baca dehyekê dîr/m;;dehekî

decimate : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

decimeter : desîmetre, dm mat/m

decipher : şîrove kirin, manekirin, tefsîr kirin;;tabîr kirin, tabîr lê xistin;;îcra kirin mzk/şn

decisive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

declaim : bi dengê bilind xwendina berhemeke wêjeyî

declamation : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê

declamatory : wurşedar, bişaşaa

declension : kêşan, kişîn, çivan, tewan

declination : averêbûn

decline : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

decolorize : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin

decompose : çareser kirin, hel kirin, safî ki­rin;;çare­ser kirin, hel kirin mal;;helandin, bişivandin;;xwarinek anîn halê xwarinê

decor : dekor;;dîmen, menzere

decorate : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

decorative : xemlîner, dekoratif

decorator : dekorsaz, dekorator

decorous : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

decrement : kêmbûn

decrepitude : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

decrial : lome, lomandin, eyibandin

decry : lome kirin, şermezar kirin, zem kirin

decumbent : xwar;;ramedî, ramedandî, ramedayî raketi, vezelandî;;rihiyayî, nihiyayî;;qelaptî, lêqelaptî, wergerandî, wergeriyayî;;derdana avê ya vêl

decussate : çeprastwarî, çeprastkî

deduce : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin

deduct : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

deepen : kûr bûn;;xwe zana kirin;;ji dûr de hatin, ji kûr ve hatin

deepfreeze : sarincoka ku xurikan di germiyeke pir biçûk de ji xerabûnê diparêze

deescalate : hindik bûn, kêm bûn;;kâm bûn, sist bûn

deface : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan

defacto : bi temamî, bi rastî

defalcate : li ser pere rûniştin, pereyê ku jê re hatiye hiştin ji xwe re kirin mal;;hesabek li deynê nivisandin

defame : lekekirin, lekedarkirin;;lekedarkirin p aliyê namûs û hesiyetê ve)

defeasance : feramoş, îptal;;betal

defendant : dozlêkirî

deference : rêzdarî, giramî, îtibar;;gur, bigurêkirin, riayet

deferent : rêgeh, mahrek mat;;mahrek

deferential : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar

deferment : girûkirin, texpaş kirin, paşxistin, paşdeavêtin, taloqkirin, taloqdan

defiance : berhin­garî

defiant : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

deficient : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik

deficit : ziyan, zerar, xesar, xesaret

definition : pênas, terîf

definitive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

definitude : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn

deflect : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

deflection : averêbûn

deform : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin

deformation : kûdî, şehtî, qotbûnî, qopbûnî, qorimî, seqetî;;qeza, tifaq;;qusûr, xeta

deformity : bêteşeyî, bêteşetî, bêfesalî, bêşêwetî, bêkêrsimî;;amorfî;;kirêtî, nexweşiktî

defunct : mirî

defy : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin

degeneracy : çilvirîş, çilviran, bêslbûn, dejenerebûn, teredî

degenerate : bêesl;;dejenere

deglutition : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin

degradation : daxistan, daşikan, kêmkirin, daxistin jêr, jêderxistin

degrade : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

dehisce : derizîn, terikîn, terk lê ketin, derz lê ketin, şeq lê ketin, şeqaqî bûn;;behicîn, teqîn;;fetiqîn

dehydrate : hincika derxistin, hemtirka danê, têr lê xistin

deice : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, ki­zandin;;zêha kirin, xelas kirin

deification : xwedakirin

deify : kirin xweda, kirin yezdan

deign : tenezûl kirin, pax kirin

deject : xemgîr kirin

dekaliter : dekalître, dal mat/m

dekameter : dekametre, dam mat/m

delate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin

delectable : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

delectation : hez, xweşî;;kêf, xweşî fel;;coşî, xweşî psî/m

delegacy : qasidî, şandîtî;;sefirî, balyozî;;balyozxane, sefaret

deleterious : ziyandar, ziyanok, zerarde;;belhizok, muzawir

deliberate : qestî, bi zanebûn, bi qesdanî, bi zankî

delicacy : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn

delicatessen : şarkuterî

delicious : çijdar, tehmdar, tehmxweş, biçij, biekl, bitehm;;xweş

delict : tawan, sûc;;cirm

delimit : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin

delineate : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin

delirium : tewşikî, hezeyan;;pesn, beste;;bêhişbêjî psî/m

deliverance : dan, dayîn

deliverer : belavker;;distributor

delivery : filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin

delphic : layş, lêl, xumam, muxlaq

delphinium : hezareng;;heyzeran, bambû

deltoid : sêgoşe, sêkuj, sêguh, sêniçik mat/m;;sêgoşeyî, sêkujî

delude : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

deluge : tofan

delusion : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

deluxe : semyandar, ewreng, mirêsdar, şemldar, wurşedar

delve : lê nihêrtin, lê nêrîn;;lê gerîn, lê pirsîn;;lê kolîn, lê kolandin, vekolandin, gercust kirin, gerderî kirin

demagogue : demagog

demarcate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

demean : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

demeanor : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

demerit : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

demesne : milk, mal;;welat, erd

demijohn : şûşeya wekî kûpikan

demise : neqilbûn

demobilize : terhîs kirin, berdan

demography : gelhejmarî, demografî

demoiselle : keç, qîz, dot;;keçik, qiz, qîzik;;zerî, duxt, duxter doter, dohter;;keçê, qîzê;;qizik

demoniac : beng, mecnûn;;şeyda, dîn

demonstrate : peyitandin, selmandin, çespandin, îspat kirin

demoralize : ji bizav xistin, çokên şikandin

demount : li parçeya lêk ve kirin

demulcent : vepesirîner, amoşker

demur : li ber rabûn, bervê dan, îtiraz kirin

demure : biaqil, dengnekir, tebitî;;letan;;jîr, zîrek

demurrage : bnr dan/den

denarius : dînar

denegation : mandele, şeran, înkar;;nefiy man/m

dengue : navê nexweşîneke şobayî

denial : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb

denier : hêvrîşim, hevirmîşim, ibrişim, hermûş, ermûş, ebreşûm, herîr, peng, evrîşîm, hevirmîş, qez;;hevrîşmî, hevirmîşî, îbrîşmî

denigrate : leke lê xistin, lekme lê xistin, lekedarî kirin

denizen : welatî, hemwelatî, nîştimanî

denominate : nav lê danîn, nav lê kirin;;navê gotin, nav dan

denomination : nav;;navdêr

denote : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

denouement : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

denounce : agahî dan, xeber dan, haya pê xis­tin, haja pê xistin, xebera pê xistin, hay pê xistin, ilamê pê xistin, ilam dan, xeber gihandin, xeber pê xistin;;şanê bûn, elametê bûn

denovo : ji serî de, ji nû ve

dense : gur, kors, himbiz, kulxe, sixlet;;tiştê ku pir hene;;tim tim, zû zû;;bênavber, di hev de

density : siftî, tîrî;;tîrbûnî, siftbûnî, kesafet;;gurayî

dent : hilweşan, herîvan, hezan, dehiban;;xirbe, enqaz;;tiştên ku diçin binê avê;;xwardeçûn, çalbûn jeo;;deprasyon psî/m

dental : diranî rz/rd

dentate : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran

dentist : diransaz, diranker, bijîşkê diranan

dentition : diran avêtin, diran derxistin

denture : polke;;arik, panik, panika dev, kam, kama dev, remaq, esmandev, xidîk

denude : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

denunciate : rave kirin, îzah kirin;;daxuyanî dan, daxuyandin, daxuyanî kirin, beyan kirin, eyan kirin;;şîrove kirin;;aşkere kirin, esehî kirin, îfşa kirin, diyar kirin;;amaje kirin, îzhar kirin

deontology : deontolojî

depend : pê ewle bûn, ewlemend bûn, bawerî pê anîn, baweriya xwe pê anîn, pê îtimad kirin

dependence : têkilî, pêwendî, eleqe

depict : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin

deplete : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin

deplume : pirtikandin

deponent : guwah, govan, şahid

deport : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn

deportment : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

depose : ji text xistin, ji text anîn xwarê

depositarytory : spardegir, emanetgir

deposition : ezl, ji peywirê kişandin, ji vatiniyê kirin

depositor : mudî

depot : barxane, mereg;;embar, hîser, depo

deprave : ji rê derxistin;;hiş ji serê kirin, ji serî derxistin

depravity : xerabî, nepakî;;ewanî, fesadî, gelacî, berhevdanî, bingilte;;bedbîn;;e wan, fesad, gelac, kizû;;hîle

deprecate : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

depreciate : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin

depredation : şêlînkerî, şêlankerî

depressant : kemijîner, vepesirîner

depressed : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

depression : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet

depressive : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

deprivation : pêmenî, pêvemenî, bêparî, mehrûmî mehrûmiyet

deprive : bêpar kirin, mehrûm kirin, mehrûm hiştin

depurate : zelilandin, palandin, sade kirin, paqij kirin;;tesfiye kirin, feşilandin;;ji holê rakirin, ji navê hilanîn;;dawî li karê anîn

deracinate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

derange : pergala xera kirin, konê danîn

derelict : mişemir, berdayî, terkkirî, metruk;;xopan, xapûr rd metruke mayî, metruke

dereliction : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

deride : bi riyê kenîn

derigueur : bêgavî, neçarî, mecbûrî

derision : tinaza veşarî, tinaza sergirtî

derivation : resen, esil;;kok, jêderk, çavkanî;;rastî, heqîqet;;rast, heqîqî;;hîm, bingehîn;;di serî de, serê pêşîn

derivative : piraştî, çêbûyî, peydebûyî

derive : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

dermatology : cîldiye, dermatoloji

derogation : biçûkkirin;;biçûkkirin n/m

derogatory : biçûker

derrick : maçûna

derringdo : wêrekî, curetkarî

dervish : derwêş;;dewrêş, evdal ol/n;;nefsbiçûk;;derdkêş, xemxur

descant : newa, awaz, selîqe, melodî

descend : daketin, dagerin, dahatin;;peya bûn, hatin xwarê;;şiqitîn, daşiqitîn, beijêr bûn;;şiqitln;;çûn;;danîn, rûniştin, daketin l/ngh (nizm bûn, hatin halê xwe yê berê;;şikîn;;daxistin, xistin, kêm kirin;;hilweşîn, pelişîn;;lê xistin, şehitîn;;girtin ser, bi ser de hatin;;dagerîn;;kêm bûn

descendant : nevî, nebîk, torin;;nesi, dol

descry : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

desecrate : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin

deserving : hêja, birûmet;;berketî, giranbuha, nirxdar, qîmetdar, bergend

desiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin

desiderate : arzû kirin, dilê xwes­tin

desiderative : daxwaz;;xwestek, dilek, kam, mirad, miraz, niyaz

designate : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

designation : pîşandin, tayin

desirable : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

desirous : bixwestek

desist : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn

desolate : wêranî kirin, kambaxî kirin

desolation : wêranetî, kanbaxî, xopanî, xapurî

despicable : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

despise : kêmî xwe dî­tin, hor dîtin

despoil : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

despond : mirûzi xera bûn, mehd û mirûzi ne xweş bûn, morali xera bûn

despotism : mutlaqiyet

destine : terxandin, terxan kirin

destitute : pêmen, pêvemen, bêpar, mehrûm, medlûn

destructive : wêranker, rûxîner, tehribkar;;xeraker, xerakirox

desultory : bêîstikrar, bêaramî

detective : bnr detektif

detector : bnr detektör

detent : tetîk, tilîkêş, destrêjk, ling lşk/m

detention : nehiştin;;ve şartin, hilanîn;;mehrûmkirin;;asteng bûn, manîbûn

deter : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin

detergent : pêşok;;deterjan

deteriorate : zor bûn, dijwar bûn;;giran bûn, xerab bûn, qelibîn, bêkeys ketin;;bi xwe re girtin lfbw

determination : wire, cehd, xîret, ezîm

determinism : determînîzm

deterrent : pêxilandin, texilandin, jêvegerandin

detest : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn

detestation : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

dethrone : ji text xistin, ji text anîn xwarê

detonator : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

detour : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan

detract : kêm kirin

detritus : mehtî, maşiyayî, mehûbûyî, nûhiyayî

detrop : zêde;;pitir, bêhtir, zêdetir, herî zêde, herî pir;;pir, zehf

detruncate : kezaxtin;;kesixandin, peşkandin, dapeşkandin, peştikandin, dapêştin, gezirandin, ade/ada kirin, çipilandin, terişandin, pejinandin, dapitîn, kesaxtin, pejikandin, qiçûl kirin;;kêm kirin, hindik kirin

deuce : şeytanê kor, qedera bireş

devaluation : devaluasyon, kêmxistina nirx

devastate : wêranî kirin, kambaxî kirin

deviate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

deviation : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan

devilish : şeytankî;;şeytanî

devilment : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî

deviltry : sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî

devious : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê

devitalize : bêcan kirin, began kirin, bêruh kirin

devoid : xalî, vala, tenya

devolution : guhezî, veguhêzî, guhêz, veguhêz, neql;;koç, barkirin;;vegotin, neqlkirin;;tayîn;;werger, zivartin, qelaptin, paçvekirin ji zimanekî din zivartin zimanê xwe);;jibergirtin, kopya

devolve : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

devotion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon

devout : oldar;;olperwer, dîndar

dewarflask : termos

dewy : hêwî, kamçokî, hêmî

dexterous : destsivik, destçipik, destcerb, destlez, hêzik, çirpdest

dextrose : glîkoz

dharma : xwedayî, heqî, heqaniyet

diabetes : şekre, şekirmizî, diyabet bj

diabolic ,cal : şeytankî, bi şeytanî

diabolism : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî

diacritic ,ical : veqetînerfiz/rd

diagnose : nasan, teşxîs;;kesandin, teşxîs wj;;êşnasî, teşxîs bj/

diagram : diyagram

dialectic,dialectics : diyalektik

dialysis : kerikirin, felqkirin;;cudakirin, ciyawazkirin, cihêkirin, qetandin, raqetandin, veqetandin;;jihevkirin, terxankirin

diamond : elmas, almast, lebzîne

diana : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast

diapason : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm

diaper : potê zarokan, paçê zarokan

diaphaneity : ruhnikî, şefafî, zîlalî

diaphanous : zîlal, ruhnik, şefaf

diaphoresis : xwêdan, xwê, xû

diaphragm : betana zik, perdeya navbirê, diyafram ant;;diyafram

diarrhea : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel

diastase : diyastaz

diastole : diyastol

dibs : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî

dichotomy : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast

dicker : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

dickey : berdilk;;ber dilk, bersing, bervang, singebend, sile bend

dictaphone : dîktafon

dictate : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

diction : vegotin, derbiran;;gotin;;daxuyan, îfade hiq;;derbirin, îfade/el/m

dictum : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

didactic : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder

didactics : hînker, dîdaktîk;;zanista hînkeriyê

didymous : cêwî, cêwîk, hevalcêwî, hevalza, hevzik;;cotik (ji bo mêweyan bot

dielectric : îzolator

diesinker : kalibker;;qalibfiroş;;qalibvan

differ : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

differential : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

differentiate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

diffidence : fikare;;şerm, fedî

diffident : fediyok, fêhitoyî, şermok, fehîto, şermende rd~

digest : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

digestion : dehm, herz, dehan, herî san, ximaf, givêr, hezm;;pejirin, qebûlbûn

digestive : aşikî, madewî

digger : greyder, qirêder

digit : tilî, tilîk, pêçî, pêçîk;;bêçî;;şivik;;înç (pîvana ku beramberî;;4 mm ye)

dignify : giramî pê dan, qîmet dan, qedr û qîmet dan, qedr û qîmetê girtin, îtibar dan;;îtibar pê kirin, îtibanr hê anîn, girîngî pê dan

dignity : biha;;nirx, hêjahî, qîmet

digress : ji mijarê averê bûn;;ji hedê xwe derketin

dike ,dyke : xendeq, hendek, kend, xendik

dilapidate : wêran kirin, xapur kirin, rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xera kirin, perçokandin;;têk şikandin, têk birin

dilate : fireh kirin, berfıreh kirin

dilatory : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp

dilemma : nabos;;bêçare

diligence : bal, dêhn;;serine, dîqat;;pûte, ihtimam;;hay jê be, diqat be, hişyar be

diligent : werzîmend, xîretmend, bixîret;;hewldar, xîretdar

dillydally : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb

diluent : avçêker

dilute : bi av kirin;;av dan berê

diminution : kêmkirin;;daxistin, ihale

diminutive : biçûker

dimorphic, phous : duşêweyî, duteşeyî kîm/rd;;bnr iki şekilli

dimout : tarîkirin;;qemerkirin, qemirandin, qemitandin;;zenûnkirin, zelûlkirin;;ronîgirtin;;reşkirin

dimple : gövek, xemze, xemse;;awir

diner : vagon restorant

dingdong : çors çors

dingey, dinghy : qeyikeke bibêrik a şer e

dinky,dinkey : negirîng, nemihîm

dint : hêz;;şiyan, pertav, mecal, taqet;;quwet, qewet;;zor;;desthilatî;;xurtî, zexmî;;quwet mat;;birh

dioecious : riweka ku kullîlka wê ya ner û mê di riwekên cuda cuda de hene;;bnr iki evcikli

diphase : dufazî fiz/rd

diphtheria : bnr kuş palazı

diphthong : pevdeng;;dutakî, dudeng, dîftong

diploid : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

diplomacy : diplomasî;;dîplomasî

diplomatic : dîplomatîk

diplomatist : dîplomat;;dîplomat mec

dipsomania : araqxurî

directorship : gerînendetî, mudirî;;gerînendegeh, meqamê gerînende

directory : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

directress : gerinende, mudir

directrix : gerinende, mudir

direful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

dirge : zêmar, şîngerî, mersiye

dirigible : zeplîn

dis : bidûrxistin, bidûrxisitn;;derkirin, derxistin, cihêkirin;;biyanîkirin, bêeleqehiştin

disaccord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

disacknowledge : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin

disadvantageous : ziyandar, zerardar

disaffect : cemidandin, sar kirin, qerisandin;;lê sar kirin, jê sar kirin, pê sar kirin

disaffirm : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin

disagree : ji hev xeyîdîn;;ji hev çûn, dilê hev hiştin, dilê hev şikandin

disagreeable : nexweş, nexoş

disallow : destûr nedan, nehiştin, neheliştin

disannul : feramoş kirin, îp­tal kirin;;betal kirin

disappear : ji ber çavan winda bûn, qelibîn, xuricîn

disappoint : dilê xwe êşandin;;canê aciz kirin

disappointment : ziyan, zerar;;hüsran, dilêşî

disapprobation : rexne, sinarin, tenkîd

disapproval : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

disapprove : rexnekirin, sinarin, pitandin

disarm : ji çek kirin, bêçek kirin, ji sîleh kirin

disarmament : xwejiçekkirin, xwebêçekkirin

disarrange : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

disarray : bêpergalî, bêsazûmanî, bênîzamî, nerêkûpêkî;;nerêzikîbûn, nenîzamîbûn

disassemble : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

disavow : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disband : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

disbelieve : pêneewletî

disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk

discard : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin

discerning : jîr, jîrek, zîr, zîrek;;bîrtûj, zêntûj, hoşmen, hişber

discernment : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m

discharge : şelig

disciple : piştevan piştvan, aligir, layengir, piştgir

disclaim : destûr nedan, nehiştin, neheliştin

disclaimer : destjêkişandin, têborîn, ferexet

disclose : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin

discolour : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin

discomfit : têk birin, firidandin, bi bin xistin, kevandin, zora birin, dericandin, jê birin, hoza birin, çira birin, mexlûb kirin;;xwarin;;hatin xwarin;;nûhîn, rihîn, mehîn, maşîn

discomfort : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

discommode : zivir kirin, aciz kirin, tacîz kirin, qilqilandin

discompose : pergala xera kirin, konê danîn

disconcert : pergala xera kirin, konê danîn

disconformity : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

disconnect : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disconsolate : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar

discontent : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

discontinuanceation : qutbûn, qotbûn, qetbûn, jêbûn;;rehtbûn;;qusîn, pizirîn;;sekinîn, danîn;;çikîn, miçiqîn

discontinue : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

discontinuity : navber, navbeyn

discontinuous : bêdom;;bêdewam, berdewamneker;;bêdewamî, bêdomî, berdewamnekerî

discord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

discordant : hember, dij, pêşber;;raber, rûber, rûkal, bergene, fêz;;a1 hêl;;haf, pêş, bal, hizûr;;dijber, muxalîf;;ber;;gerew, bergîdan, muqabil;;jê re, ji bo;;berdestî, nêzikî

discotheque : dîskotek;;dîsko, diskotek

discount : bnr îskonto

discountenance : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb

discourage : çavê tirsandin, çavtirsî kirin

discourteous : nenazik, bênezaket

discredit : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

discreet : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî

discrepancy : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî

discrete : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

discretion : kubarî;;kibarî, xweşmêrî, ciwanmêrî, ciwanikî

discriminate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

discriminating : veqetînerfiz/rd

discrimination : cudayî, cihêtî, ferqî

discursive : hevnegirtî, bêinsîcam;;bêserûpê

disdain : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

diseased : nexweş nesax, bîmar;;nexweş;;zigurd, bêpere

disembarrass : hêsa kirin, dilê rihet kirin, bêhna derxistin

disembogue : herîkandin, darijandin, şûşikandin, lîzikandin, darêştin

disenchant : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin

disengage : têkiliya xwe jê bi­rin, pêwendiya xwe jê birin, eleqeya xwe jê birin

disentangle : serbest berdan

disenthrall : serbest berdan

disesteem : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disfavor : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disfigure : kirêt kirin, sik kirin, zist kirin, şoret kirin, kereh kirin

disgorge : vereşîn;;verşîn;;red kirin;;dan der;;kela xwe pê de hêdî kirin

disgrace : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

disgruntle : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin

disguise : veşirîn, xwe veşartin, xwe xef kirin;;jê veşartin

disgust : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

disharmony : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

dishearten : ji bizav xistin, çokên şikandin

dishevel : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin

dishonest : bênamûs

dishonesty : bênamûsî

dishonor : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

disillusion : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin

disincline : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

disinfect : dezenfekte kirin, bêmîkrop kirin

disingenuous : fênek;;kone, xasûk, qurnaz, lepek

disinherit : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disinter : ji kar avêtin, ji kar derxistin

disinterest : bêalîtî, bêhêlî, bêlayi, bêlayeni alînegirî, lnyennegirî, bêalîbûn, bêhêlibûn

disjoin : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disjoint : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disjunct : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

disk, disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk

dislocate : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

dislodge : hatin kişandin;;bar kirin, mal birin, koç kirin

disloyal : bêwefa, bêxêr

dismal : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

dismantle : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

dismay : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin

dismember : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin

dismount : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

disobedience : serkêşî, bêgurî, bêîtaetî, bêemrî

disobey : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin

disoblige : xatirê şikandin, xatir nedan, dile hiştin

disorder : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

disorganize : pergala xera kirin, konê danîn

disown : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disparage : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

disparate : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

disparity : newekhevî, neyeksanî

dispassionate : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf

dispatch : şandin, hinartin

dispel : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin

dispensation : belavkirin, feşkilandin, felişandin, feşilandin, xilxilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, feşilkirin;;belakirin, parkirin;;belawelakirin, axmetaxm kirin, tarûmarkirin, tertûbelakirin;;pelaştin;;fesxkirin;;xerakirin

dispensatory : kodeks

dispersal : belavbûn, belabûn, xilxilîn, pelişîn, felişan, feşkilîn, ferikîn, faşilbûn, feşilîn, teriqîn, axmebûn;;jevbelavî, jevaxmebûn, jevbelavbûn lşk/m

disperse : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

dispirited : bêkêf, pozxîn;;bêgewz, bêmehde, gûms

displace : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin

displease : xeyîdandin, heridandin, silikandin, sû xistin, tîzikandin, enirandin

displeasure : kêfnexweşî, nedilşadî, dilnexweşî, nememnûnî, sekala

disport : lîstin, leyîstin;;veleyîstin;;pêlîstin, pêleyîstin;;hejikîn, leqîn

disposal : pergal, sazûman;;nîzam;;rêkûpêk, serûber;;pîr û pergal, tertîp;;sîstem, rejîm;;sazûman sos;;hacet û macet;;tevn;;kok, akort mzk;;dek, delk, şek, rîp, fen

dispossess : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin

dispraise : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

disproof : birîndarî;;pûçkirin

disproportion : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî

disproportionate : bêrêje

disprove : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disputable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

disputant : gengeşîker, nîqaşker

disputation : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin

disqualification : bêrayetî, bêselahiyetî

disquiet : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

disquisition : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

disregard : sersarî kirin, xemsarî kirin

disrelish : kerixîn, kerihin, bîz, bîzanîn, ikrah, hîlet

disrepair : xwedînekirin, nexweytîkirin

disreputable : bêqedr, bêqîmet

disrepute : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disrespect : giramnegirî, bêhurmetî

disrobe : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

dissatisfy : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

dissect : li parçeya lêk ve kirin

dissemble : veşartin, nepandin, nepenî kirin, xefkirin;;jê veşartin

disseminate : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin

dissension : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

dissent : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

dissepiment : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc

dissertation : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

dissever : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

dissidence : berhin­garî

dissident : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

dissimilitude : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî

dissimulate : durûtî, bincamîtî

dissipate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

dissolute : bêsinc, bêxlaq;;nehêvotî, xûy nepak, bêterbiye

dissolution : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin

dissonance : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

dissonant : bêaheng, bêpergal;;bêbezm

dissuade : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin

dissymmetry : hevnenêrîtî, nesîmetrîkî mat/m

distaff : teşî

distasteful : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş

distemper : cirnexweşî, bêcirî, serkêşî, xûynepakî, cirxerabî, arûnîtî, bêxulqî, tebîetnexweşî, exlaqnexweşî

distend : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin

distich : riste;;mal;;malik, beyt wj/n

distil : parzûn kirin, dakkirin

distinctive : veqetînerfiz/rd

distingue : raser, raserîn, sergewar, ser;;serdest, berter, di ser re

distinguish : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin

distort : şewişandin, tewişandin, şaşomaşo kirin;;serobino kirin, berevajî kirin

distract : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

distraught : Matmayî, şaşwaz, behitî

distrust : guman kirin, gumana çûn, şik birin

disturbance : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

disunion : dubendî, hengerî, nahenf, gelacî, bêaqûbetî, nifaq

disunite : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disunity : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî

disuse : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

dither : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî

dittany : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot

ditto : baneşan, bangok, nişkok

diuresis : ê ku mîzê zêde dike

diurnal : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

diva : primadonna

divagate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

divaricate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî

dive : noqîn;;noq bûn;;ketin, tê ketin;;xêreve bûn, mitrî bûn, daman, gut bûn, ji xwe ve çûn, nuqmî () bûn;;xayis ketin;;hênijîn, di xew re çûn, bi xwe de çûn;;noqî kirin, xwe avêtin pê;;bi serî bûn, mişefl bûn

diver : noqav;;noqar, noqkar, xewas, qewas, binavger;;destdirêj

diverge : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

diverse,divers : mixrik, zid;;têvel, muxtelif

diversify : çeşîtdarî, curbicurî, çeşîddarî, biçeşîdîtî, çendetexlîdî

diversion : daherîzandin, averêkirin, xericandin, çepandin, jirêderxistin, jirêkirin;;berevajîkirin

diversity : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî

divert : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

divertissement : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

divest : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

dividend : dabeşbar, berpar, dabeşkiraw mat/m

divider : pergel, pergar mat/m

dividual : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

divination : kehanet;;mirwa

divisive : dabeşker, parveker mat/m

divisor : dabeşker, parveker mat/m

divorce : hevberdan;;filîtin;;valabûn, rihetbûn

divulge : aşkere ki­rin, faş kirin, îfşa kirin

divvy : par, pay, beş, behr, pişk, pêşk, damistong, xurd;;pay mat/m

dizzy : nelixwe, nelihev;;gêj, gêjok, gêjik, sergêj, sersam, gêjoyî, keregêj, seme, sersom, sersurman, hêbeti, mendehoş, medxoş, wale

dobbin : bergîr;;belgîr, bargir

docile : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim

dock : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz

docket : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

doctrinaire : teorik, nazarî

document,documentary : pelik;;pel, belge, dokuman

documental : bi pelik;;belgewar, dokumanter

dodder : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman

doff : qewitandin;;defa ji xwe kirin, ji xwe dûr xistin, ji xwe dûr dan, qetha ji xwe kirin;;ji stûyê xwe kirin

dogged : rikdar

doggish : we­kî kûçikan, mîna segan

doggone : baneşan, bangok, nişkok

doggy,doggie : bocîk

dogmatic : dogmatîk fel

dogmatism : dogmatîzm;;dogmaparêzî, dogmatîzm fel/m

dogtired : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

dogtooth : qîl

doings : saz, sazbar

dolce : şîrîn, şêrîn;;xweş;;şîranî;;bi xweşikayî

doldrums : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet

dole : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq

doll : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dolly : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dolman : lefandin, pêçandin, alalandin;;marok, ragirtin;;cureyek kincê bervekirî ku li ser cilan de tê wergirtin

dolt : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

dome : kumbet, qub;;qube, gûmez, gumbet;;qab, kemerî

domesday : roja piştdawiyê, roja qi­yameta

domesticate : kedî kirin, malofî kirin, ma­mirî kirin, kehî kirin

domicile : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

dominance : karbidestî, raye, selehiyet

domination : fermanrewatîkirin, hikmkirin;;hikmdan, darazdan

domineer : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

dominion : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

dominium : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

donjon : birc;;çerx

doodad : cînciq, monk morîkan, xiştik miştik

doodle : reşkirin, resîtkirin, xêzkirin, çizûviz;;reşnivîs;;gelale, muswede;;leke, serhevdî

dormant : tevizandî;;nermijokî, nermûsankî, tiral

dormitory : malnivînk, hîştêr, siyer, nivîngeh;;razanxane, xewxane, xewgeh

dormouse : dormişk

dosage : dozaj

dosser : zembîl;;edil, qatûf, sevî, sakar, qufe, selik, qufik;;qorik ant/m;;qufe| selik

dotage : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

dote : li ser mirî bûn, bi ve bûn, miriyê bûn, ruhê li serê çûn

dotty : xalxalkî, deqdeqkî, deqdeqî, pitpitokî;;binuqte, bixal

doublet : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

douce : sergevez, waqur, giran

douche : şiringa, şirinqe;;enjektör

doughnut : çavdêrikirin, çavnêrîkirin;;patîle, nanê sêlê, nanêpişêfkê;;avkî, şilekî, şilik

doughty : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur

douse : xwe di avê de kirin;;noqî avê bûn, newqî avê bûn, binav bûn, noq bûn

dovetail : peresêlke, hechecik, hecîreşk;;hechecok, dûmeqesk meqesork, pilsteng, qemeqûçik, çoleke, dubîra, dûvmeqesk, xecxecok;;darê çiqulî yê ku sirniya erebeya ga û teker bi hev ve girê dide;;hekîmê sextekar ê ku xwedêgiravî çavên ku ewr bi ser de hatiye baş dike

dowdy : derbider;;derbeder, derodero, şeqîdeqî

dower : drahoma

downbeat : bedbîn;;reşbîn

downcast : xemgîn, xembar, xemgîr, xemdar, melûl, berketî, pozxîn

downers : kemijîner, vepesirîner

downfall : bipaşketin, paşketin;;paşketin biy;;berexêrbûn;;vekişîn, paşvekişîn, ricat

downhearted : xemgîn, xembar, kiz, zelûl;;bedbîn

downhill : derbejêr, berbijêr, serejêr, serbijêr, beijêrek, sernişûv serberjêr

downpour : tavî, tavtavî, pêtî, rêjne, rêjnebaran, raş, çiloyî, tavan

downright : sax, sehî, sihê, bitûnî, tûnî, temamî;;tewaw, temam, nekêm;;tamam, rast;;serçavan, baş e;;êêê, ê wele;;ê, êê

downthrow : hilweşandin, hilşandin, rûxandin, herîfandin, pelaştin, pelişandin, remandin, hedimandin, herîftin, felişandin, herîşandin, roxandin, xirandin, xarkirin, fersandin, hurçandin, xerimandin, zerzilandin;;wergerandin, qelabtin, qulibandin;;xwarkirin;;mehfkirin;;kirina stûyê;;danîn;;tewirandin, nikisandin

downtoearth : hişwer, hoşwer, maqûl, aqitane;;bimantiq;;guncan, baş;;xuyakirî, diyarkirî

downtrod : stembar, berstem, stemdîde, mezlûm;;dengnekir, feqîr

downward,downwards : berjêr

dowry : rihel, cihêz, gîz, bavanî, cêz

doxy : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

doze : kêse;;qutebir, çolbir, çolebir, kurterê i kestirme yol riya qutebir;;kurtasî, bi kurt, bi kurtahî;;şerbeta tîr

drab : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

drabble : şêlo bûn

drachm : dram

draconian, draconic : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

draconic : wekî ejdehayekî

draft , draught : firarê leşkerîyê, qaçaxê eskeriyê

drafting : sêwirandin, tesewir kirin;;niqirandin

drafting , draught : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin

drag : kaş kirin, xij kirin, xirikandin, xijiqandin, xişikandin;;meşîn;;dan ber xwe, dan pêşiya xwe;;dewam kirin, dom kirin

draggle : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

dragoman : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

dragoon : tehde lê kirin, eziyet lê kirin, azarde dan, cincirandin, çizirandin, hincirandin, zêrandin

drain : hekoke vedan, hekoke lê xistin;;erx vedan

drainage : palîn, parzinîn, dawerivan, sefîn, nisilîn, dawerivîn, werivîn, dapelîn;;kişîn, xweberdan;;xweqelizandin;;melûlbûn;;xwelûsikandin, xwequraftin, xwebadan

drainer : mevsik, safok, safaye, parzûn;;palavte, palan;;makêş, filtre;;şirşirk

dramatic : livdar, livok, bizavdar, bibizav, tevgerdar, bihereket;;çipik, çist, çalak, çipçipok

drastic : tund, qurs, dijwar, çetîn;;lezdar, lezgîn, bilez;;aşirî

drat : baneşan, bangok, nişkok

drawer : berkêşk, çavik, dexîl, dexîlok;;sindoq, sindoqa gewheran

drawing : hêlkêşan, xêzkişan, xetkêşan mat/m

dread : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade

dreaded : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

dreamy : wekî xewnê şevan

dreary : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

dredge : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

drench : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin

dressing : poşandin, lêkirin

dressy : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

dribble : dilop kirin, çilkîn, niqutîn;;çilk kirin;;tekepcke nekirin çûn cihekî

dribblet : piç, hin, weş;;bnr bir nebze

drift : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m

drill, drilling : bnr diriksel cureyek qumaşê pembûyî ku di çêkirina gomlek û şelteyan de tê bikaranîn

dripping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin

drivel : tewşikî kirin, tewş peyîvîn, tewş xeber dan, tewşomewşo xeber dan, tewşikmewşik xeber dan, ji tewşan xeber dan

drizzle : xunivîn, hûrhûr barîn, baraneke bi xunav hatin

droll : ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê;;ecayîb;;qerfok, qeşmer;;pêşkenî

drollery : pêkenî, pêkenîn, pêkenok, kenawerî, mizah

drone : kimê, parazît;;kurtêlxur, kurtclx wer, muftexur, mijoxwer, parîxwer

drool : av ji devan kişiyan, av bi devê ketin, av ji devê çûn

droop : ji hêz ketin, ji qewet ketin, ji pertav ketin, ji taqet ketin

dropping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin

dropsy : tîltîloktî, qarçîloktî, çirmaqtî, qirûdîtî

dross : gihûr, giwûr, malmişt, toz û tibar, qirş û qal;;pespaye

drought : ziwayî;;hişkayî, hişkî, sixre, meh­teşî, hişkesalî

drove : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde

drover : têcir;;xortê ku ji bo xizmetên dewletê wekî berendam li serayên Topkapi, Gala­ta û ıbrahim Paşa dihatin hêvotin

drown : noq kirin bin av kirin;;xewirandin;;noqandin, noq kirin, xerq kirin, bi nav kirin;;îflas kirin, winda kirin;;jê axaftin, jê xeber dan;;hetikandin, lewitandin, peti­xandin, herimandin, hesikandin, cirisandin;;edem kirin, mehf kirin;;tê re kirin

drowse : hênijîn, pirnijîn, dapirnijîn

drowsy : xewîn, xewarî, xewokî;;xilmaş, xirmaş, ximaş, çavlixew

drub : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin

dual : du libi, dumend;;dumend (di leyîstikên mina is­kambil;;du alî, du hêlî;;duo mzk;;du kes

dualism : cez­ve cezweyê duhanî;;dubendî;;duyatî, duyîtî;;duhêk;;duhanî, duwani, dulibî

dub : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn

dubious : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

dubitation : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe

duce : fermandar, salar;;fermander, serdar, komandar, komutan, fermode, fermûde

duchess : duşes

duchy : welatê ku di bin rêveberiya dukekî de ye

duck : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

duckweed : kevze, kefzer

ducky : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

ductile : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze

dudgeon : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb

duenna : perwerdekar, murebiye

dues : barbû, aîdat;;aîdat

dug : çiçik, memik, bostan, bistan, pêsîr;;guhan, hingil;;girêş, guhandîr;;bnr emcek, emcik

dulcet : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

dulcify : serkut kirin, tepeser kirin;;kemijandin, vepesirandin, amoş kirin, aramoş kirin;;razî kirin, nerm kirin;;aş kirin, haşt kirin

dulcimer : sentûr

duly : têr baş, tam bi heq

dumfound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

dummy : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dump : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin

dumps : xemgînî, kovan, kewgirîn, hizn

dumpy : cûre, kinik;;esûsekî, kurûsekî, kurkupe, huldumhuldumî, bûcirkî

dun : qemer, esmer

dungeon : zîndan, zindan;;taristan, şevreş

duodenum : rûviyên diwanzdehgirê

duologue : diyalog;;gotûbêj, guftûgo;;lihevkirin, lêkhatibûn

dupe : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

duple : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

duplex : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

duplicate : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

duplicity : durûtî, bincamîtî

durability : tirûşdarî, qewînî, metanet

durable : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî

durance : girtîtî, ragirtiti, tewqîfkirîtî

duress : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

dusk : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê

dustpan : kulxane, fereş

dusty : bitoz, bixubar, tozgirtî

dutiful : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar

dutyfree : bêgumrik;;gumriknedayî

dwarf : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî

dwell : lê man, lê mniştin, lê bi cih bûn

dweller : kes;;şcxs

dwelling : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

dwindle : piçûk bûn;;biçûk bûn;;civitîn, quncisîn

dyad : du, dudo (II;;n;;dudo

dynamic : felît, çalak;;dînamîk;;dînamîk fel/rd;;zînde, livdar

dynamite : dînamît

dynamo : dînemo

dynamometer : dînamometre, hêzpîv

dynast : fermandar, ferwerdar, ferwermend, hikumdar

dynasty : xanedan dîr/nd;;malmezin, xanedan;;camêr

dys : tengavî, tengî, tengayî, nerihetî;;zor, dijwar, çetîn, zehmet;;divê, pêwist, hewce, mecbûr;;pest, pêkutî, kötek;;bi zorekê, bi zorê

dysentery : dizanteri

ear(1) : guh;;guhçik;;go, goş, guçik;;guhik, guÇik mzk;;guh n gundiyê Rûs û zengin

ear(2) : seridîn, silm girê dan, sinbil girtin, serî tije kirin, şonik girê dan

earnest(1) : giran, tewa;;rast, rasteqîn, cidî;;jidil;;saxlem, pêewle;;girîng, mihîm;;ji dil

earnest(2) : peşînat, pêşinî;;bêh, bey, gewerek, behî/bêhî

earth (1) : pêşkêşî, derpêş, berpêyî;;ragihandin, vegotin m ber, berayî, fırehî zemîn, rûzemîn, erd, rûyê erdê arzanî berkî, beraykî

earthenware : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

ease (1) : serbesti, azadî

ease (2) : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

easiness : hêsanî;;asanî, asayî, hêsayî, rihe­tî;;rihetî, konfor;;qewet

easy (1) : hêsan;;asan, sanayî, hêsa, rihet, sivik;;hêsanî, asanî, sivikahî

easy (2) : bi rihetî, bi hêsanî

easygoing : sernerm

ebony : ebenûs

ebullient : sergerm i bo kesan);;fûriyayî, fûrandî;;rabûyî;;pirole, pir zêde;;seylav, sêlav m taşkınca bi piroleyî, bi aşirî h/nd

ebullition : kelîn, kel, kelmijîn, kelijîn, hilkelîn, bilbiqîn, belbeqîn;;cebirîn;;derbûn, zayîn

ecaudate : bêdûv, bêdûvik, bêboç, bêboçik, bêqemç, bêqemçik, bêdoçik, bêteri

ecclesia : cemaet;;qefle, qewte;;civat

echo (1) : lasaker, zehrker, remzker, teqlîdker;;zarîker, zarveker

echo (2) : şewq dan;;aşkere bûn, diyar bûn

eclat : çepik

eclipse : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

ecstasy : weed

ecumenical : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî

eczema : mayasil, egzama;;bawesîr

edacious : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek

eddy : germek, ger, gerek, gergerînek, gêjik, girdav, avger, xerqe erd/m;;xeter, nakxemlandina girift as

eden : bihuşt, çenet

edentate : bêdiran, bêdidan

edgeways, edgewise : rexkî, teniştkî, rexrexkî

edging : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek

edgy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

edible : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar

edict : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

edification : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;xwedîkirin, mezinkirin;;hilberandin;;hêvotin, perwerdekirin

edify : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin

edit : li hev anîn;;nivîsandin

editor : daner, nivîskar, pirtûknivîs, kitêbnivîs

editorial : serbend, sergotar, benda sereke

educate : hêvotin, perwerde kirin, şerde kirin, terbiye kirin, zîbade kirin

educe : birin serî, sergihayî kirin, ser girtin

eel : marmasî

eerie, eery : ne xalî

efface : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin

effectual : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar

effectuate : bi cih anin, kirin;;icra kirin mzk

effeminate : jinane, jinwarî, jinankî

effervesce : kef dan;;kefdan 2 kefdan, kef pê ketin;;kela ra­bûn, hêrsa rabûn

effervescence : pişpişan, pişpişîn, pimpişîn, hilpişîn, kişkişîn, poxpoxîn, qepişîn;;hilhatin, rabûn;;zêdebûn;;zifirîn, werimîn, nepixîn, perçivîn, nixifîn;;gijbûn, gijgijîn belbûn;;pûrtikîdan, pirtikîdan;;balondan, perik, pelqikdan, perikdan (ji bo perik

effete : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

efficacy : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet

efficiency : ehliyet;;têrîkirin, kifayet

efficient : ehîl, biehliyet

effigy : peyker, kelwaş, heykel, hîkel

effloresce : çîçek vekirin, kulîlk vekirin, kulîlk dan

effluence : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

efflux : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

effrontery : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî

effulgence : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam

effusive : dilcoş, coşdar, coşbûyî

eft , eftsoon : pir di ser de derbas nebû, zêde neajot

eg : wekî mînak, mîna ku, weka ku, wekî nimûne, her wekî, mesela

eggcup : hêkel, xerze, xerzdank, xerz, hêkdank, bizrê zaro, fer ant/biy

egghead : argo

eggplant : balîcan, bacan, badincan, bacanreşk, bacanê reş

eggshaped : hêkanî

eggshell : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

egoism : xweperestî, xudkamî, xudbînî, egoîzm;;xudkamî fel/m

egotism : xwexwazi, egotîzm

egregious : xirabî, neçêyî

egress : çûyîn, çûn, çûndin;;ketin

egret : şe, kimşik, kulik;;per, perik

eidolon : saw û sepet, xiyal, xiyalet;;xuyang, vexuyan, xuyanek, xwengî, nimûd fiz;;dîmen, nimûd, vexuyan sn û tv;;xuyak mat/m

eire : îrlanda

ejaculate : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkî kirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin, werkirin, daweşandin;;bel kirin, beli­qandin

eject : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

elaborate : binbar, lixwegirtî;;xweşçêkirî;;mukelef

elapse : derbas bûn, guzerîn, bihurîn, bo rîn, rawirin, raborin, daborîn, rawirtin, bi werin, bihorîn, dabihurîn, hilborîn, tê perin;;dan ber;;derbas kirin;;kirin;;tê gerendin, tê dan;;pê mijûl bûn;;tê re kirin, pê ve kirin, weranîn;;jê bûn, birin;;meşq kirin;;ragihandin;;ketin;;çûn;;tê de bihurîn, tê de derbas bûn, tê de çûn;;jê seqirin, jê fılitîn;;xeyba kirin, jê mijûl bûn

elastic : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm

elasticity : vamtoyîtî, qayîşokîtî, vezelokîtî

elate : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin

elaterium : derman, ecza

elbow : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

elderly : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin

eldritch : ne xalî

elecampane : zencefili şamî

elector : hilbijêr, dengdêr

electric : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî

electrical : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî

electricity : kareba, elektrîk

electrification : karebadan, elektrîkdan

electrify : kareba dan, elektrik dan

electrodynamics : elektrodînamîk

electrolysis : elektrolîz

electrolyte : elektrolît

electromagnet : elektromanyetîk

electropositive : alkalîk kîm/rd

electroscope : elektroskop

electuary : derman, ecza

eleemosynary : sedeqe

elegance : qeşengî, şûxûşengî;;fîtosî, şikbûnî

elegiac : şîngirtî, şînî, bişîn, şîngirêdayî

elegy : zêmar, şîngerî, mersiye

elemental : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

elementary : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd

elenchus : sofîzm fel;;sefsetetî

elephantiasis : nexweşîna ku bi piranî di çîpan de tê dîtin, ku hingî diwerime dişibe lingê filan

elephantine : wekî hirçekî ye

elevator : asansör, hilanok

elfin : biçûk, kiçik;;piçûk, qic, qicik, çûçik;;hindik;;hûr, hûrik, biçûçik;;qico, pito;;bi­çûk;;ki­çik

elicit : peyde kirin, sewgirandin, peydandin, dabîn kirin, bîter kirin, ray kirin, hînkivandin, çar kirin;;tirsa şikandin, bawerî pê dan

elide : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

eliminate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

elip : klîps

elipping : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin

elision : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

elixir : derman, ecza

ellipse : hêkanî, elips mat/m

ellipsis : gram

ellipsoid : elîpsî, elîpsoît

elliptical : hêkanî

elocution : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê

eloq : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn

eloquence : bibandor, bandorker, hîkarîdar, kartêker, tesîrker

elude : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin

elusion : zelitîn, çelitîn, qeşitîn, şermixîn, terişîn, çerixîn, çizirîn, xermişîn, şeridîn, şeqitîn, rûçikîn, fiştiqîn, cilhitîn;;aritîn, kojîn, xeritîn;;xelasbûn, filitîn

elutriate : şûştin, veşûştin

elvish : eynî cin

elysian : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye

elysium : mit, mîtos

emaciate : qirûdî, qar, qarik, çirmaq, qarçîlok, çîçîlask, hilar, ler, çeqelok, lar, tîltîlok

emanate : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

emancipate : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin

embed : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

embellish : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

embitter : tehl kirin;;tûj kirin

emblaze : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

emblazon : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

emblements : ber, berhem, deramet, mehsûl;;eser;;ber kîm/n;;berhembexş

embody : şêwandin, dirûvandin, şekilandin, dirûv dan, şekil dan

embolden : halan di dan, cesaret dan

embonpoint : ponponîbûn, tixisîbûn

embosom : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

emboss : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin

embower , imbower : sikirin, sîberkirin, saye kirin;;reş kirin, tarî kirin;;leke anîn serê, eyb anîn sere t/b w

embranchment : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn

embrangle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

embrasure : bnr asklı

embroider : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

embroil : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin

embryo : embriyon, goştpere

embryology : embriyolojî biy

emerald : zimrûd

emerge : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

emergency : divêtî, îcab;;îcab mant/m

emigrant : koçber, cîhil, muhacir

emigrate : koç kirin, bar kirin;;hezin, tepin, herîfin, hilweşîn, pelişîn, rûxîn, rü niştin;;kopîn, kûpîn;;koçdawîkirin

emigre : koçber, cîhil, muhacir

eminencecy : tep 1 tepik, niçik, pompil, ser, serî, gujme;;tepe, tepik, gir i tüm;;teng;;tep, tepik ant/m

emission : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

emollient : nermker;;kêmker

emolument : mehane, mehanî, mehî, heyvane, mehiye, meaş

emotional : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt

emphasis : girîngî

emphasize : li ser sekinîn, li ser rawestın

emphaticical : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr

empiric : çaçûl, delkbaz, şarlatan

empirical : ezmûnî, tecrûbî

empiricism : çaçûlî, delkbazî, şarlatanî

emplacement : bnr asklı

emporium : firoşgeh, mexaza;;kogeh, embara mezin

empower : raye dan, selahiyet dan

empressement : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî

empurple : mor kirin;;ricricandin, morkirin, şîn kirin, reş kirin, reşpatî kirin, reş û şîn kirin

empyreal : asîmanî, semawî

empyrean : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman

emulate : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin

emulous : hember, pozber, berber, rikeber, hevrik, pozkepî, pêşkepî, paşimt, qayişkêş, reqîb

en passant : hemin gotin hatiye serê, hemin keysa me ketiyê

enact : qanûnî kirin, zagonî kirin, yasayî kirin

enamel : emay

enamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enarthrosis : movik, monik, geh, girêçk, maçlek, qamik, kawik ant/m

enbloc : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî

encage : kirin qefesê, xistin qefesê, bi xap yek kirin defikê)

encamp : wargeh vedan;;cihê baregeh çêkirin, cihê kamp çêkirin

encase : kirin sindoqê, ambalaj kirin

encephalon : mejî;;mêjû, mêjk, mehz ant/n;;mêjî;;ser, serî;;gihîştî, têrgihîştî

enchain : zincîr kirin, piyên kirin qeydê

enchant : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enchorial : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

encipher : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

encirclement : gemaro, rapêçan, rapêçandin, dorpêç, dorpêçandin, dorgirtin;;girtin, ziflkirin

enclasp , inclasp : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

enclitic : gram

enclose , inclose : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

enclosure,inclosure : girtin, dadan, radan;;miçkirin, qurçkirin;;çeşîdek xwarina ji goştê berxikê;;cil û berg, kine, bedl;;dostik, metres

encode : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

encomium : pesn;;peyvniwazî, pesname, xweşniyaz, methiye

encompass : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

encounter : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan

encouraging : hander

encrimson : sor kirin

encroach : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî

end table : sêpê, sêpik, sêpa, sêling;;sehpa;;sêdar, darê îdamê

endamage : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

endear : pê dan hizkirin l/lb

endemic : cîgayî, cihî, deven, mehcli

endive : bot;;bot m bot

endlong : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil

endocarp : bot;;bot m bot

endorse, indorse : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin

endorsement : dike;;cîro bz/m

endosperm : bot;;bot m bot

endospore : bot;;bot m bot

endothermic : tîngir, endotermîk kîm/rd

endow : bexşandin, pêşkêş kirin

endpiece : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr

endue , indue : wergirtin, poşîn, li xwe kirin, kirin;;daxwarin, di xwe de bihartin

endurance : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl

enduring : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî

endways , -wise : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil

enema : lavman

energetic : çalak, çipik, jêhatî, çeleng, livdar, bitevger;;feal

energize : wîze, vejen, eneıjî;;wize

energumen : biçin;;cinoyî

enervate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin

enfamille : malbatî, koçemal

enfeeble : jarkirin, hêjarkirin, qelskirin, lawazkirin, zeîfkirin

enfetter : zincîr kirin, piyên kirin qeydê

enfilade : bnr asklı

enfold , infold : qat kirin, pêçan;;nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûri kirin, tewiqandin, tewq kirin, qat ki­rin, taxe kirin, tewandin, ta kirin;;duçendî ki­rin

enforce : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin

enfranchise : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin

engaging : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

engender : derxistin rastê, derxistin meydanê

engird , engirdle : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

engorge : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn

engraft , ingraft : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;[[bi ser xwe de kirin]];;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin

engrave : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin

engraving : kolînerî, verojî, heqaqî

engross : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

engulf , ingulf : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin;;dabilandin;;di xwe de derbas kirin;;xwarin;;pê xapîn, pê bawer kirin, ketin sere, di serê de çûn;;jê tênegihîştin, jê fêm nekirin;;gotin kirin xwarê, gotin daxistin;;jê birin;;tam hîn bûn;;kêm kirin

enigma : mamik, tiştonek;;qinik, çistan, kelemamik, tiştanok, pêderxistinok, tiştik, têderxistinok, apik

enigmatic : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

enjoin : qedexe kirin, bend kirin, menkirin

enkindle : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin

enlace : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb

enlighten : hay dan, agahî dan, salox dan

enlist : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz

enliven : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

enmasse : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî

ennoble : bilind kirin, berz kirin, hilkirin;;hindrû kirin, hêzdar kirin;;rakirin, zêde kirin;;geşe pê dan;;mezin kirin

ennui : acisiya can, buhran, acisî

enormity : nizmtî, nizmayî;;nemerdî, rezîltî, adîtî

enormous : tirsnak, hêwilnak, girtole, giyansûz, erjeng;;felaket, zor;;seyr, ecayîb

enounce : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin

enrage : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

enrapport : guncan

enregle : pêwist bike, hewce bike, çawa hewce bike

enrich : dewlemend kirin, zengîn kirin

enroot : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin

ensconce : akincî kirin, cîwar kirin l/gh bi cih kirin;;bi keys kirin, bi cih kirin, heşirandin;;pê ve danîn

enshroud : kefinandin, kefen kirin

ensiform : bot;;bot m bot

ensign : bandira;;ala­ya dewleta biyan

enslave : dîl kirin, esîr kirin

ensnare : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê

ensoul , insoul : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

ensue : li pey hatin

ensure : peyde kirin, dabîn kirin, bîter kirin, temîn kirin;;bi dest xistin, lê bûn xwedî;;mîzan kirin mat l/gh derbasî aliyê rastê yê rê bûn

enswathe, inswathe : pêçang kirin, pêçk lê pêçandin

entablature : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entablement : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entail : mulkê ku bi şertê neyê firotan ji wêris an jî, ji saziyekê re hatiye hiştin

entangle : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb

entente : peyman, lihevkirin, lihevhatin;;peymanname

enteric : tîfo

enteritis : anterit

enterprise : peyan, teşebûs

enterprising : pêkhatî, jêhatî rd/nt

entertaining : biheng, bihingime, bibezm, bişahînet

entertainment : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

enthrall : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enthuse : kêf hatin

entice : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê

entirety : bitûnî;;tevayî, sehîtî, saxîtî, temamî, hevgirtin

entitle : raye dan, selahiyet dan

entity : Bkz: var oluş

entoderm : çermikê binî, endoderm ant/m

entomb : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

entr'acte : bêhndan, navberdayîn, antrakt

entrap : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

entreat : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

entree : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

entrench , intrench : zexm kirin

entrepot : embar;;kuling, kîler, kogeh;;mîkap

entresol : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entrust , intrust : pê bawer ki­rin, pê ewle bûn, ewletiya xwe pê anîn, baweriya xwe pê anîn, amîniya xwe pê anîn, ewletî pê anîn, bawerî pê anîn

entry : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

entwine , intwine : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin

entwist , intwist : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

enucleate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

enumerate : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan

enunciate : ragihandin, bang hindêran, bangewazî hindêran;;îlan kirin, îlam kirin

envelop : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

envelope : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe

envenom : jehrandin, jehrdayî kirin, jehrdadayî kirin, jehredar kirin, jehr dan;;jehrî berî serê dan

enviable : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê

envious : çavnebar, çavteng, hesûd, dexes;;dexesok, dexsoyî, pexîl, dexox/dexûs, newaz, dexsok, bexî, berçîn, kimreş, zikreş, behicok, qarok, dilreş rd/nt

envisage : sêwirin, dariştin, tesewir kirin

envision : sêwirin, xiyal kirin

envy : xwezî pê anîn, xweziya xwe pê anîn

enzyme : enzim

eolith : cih, cihok, cok, cew, kend, erx

epaulet : apolet

epenthesis : gram

ephedrin : derman, ecza

epi- : li ser, der barê de, der heqê de;;ji kîsê;;li gorî

epic : destan an jî helbesta ku ji mêrxasiyê behs dike

epicedium : zêmar, mersiye, lawika miriyan;;girî, girîna diya bûkê

epicure : muzîk, mûsikî, sazbendî

epidemic : belavbûyî;;belave, berbelav, belav, pert;;şob, şewb, şof

epigram : zem, hîcw

epigraph : epîgrafî

epilepsy : giranî;;atî, fê, edr

epilogue : awî, serencam, encam;;dûmahîk

epiphany : xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn;;şan

episcopacy : metranî, mitranî;;cihê metran

epistemology : epîstemolojî fel

epistle : name, mektûb

epithet : bernavk, navûnûçik, leqeb

epitome : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd

epitomize : nimandin, niwandin, niwênandin, temsil kirin;;rapêş kirin;;kirin tîmsal

eponym : hawîş, qewm

epoxy : gîrak, cewî, hêlim, venîjok

equable : ahengdar, bipergal, birêkûpêk;;bisîstem, binîzam;;biserûber, keyskirî, bipîrûpergal, bitertîb;;ahengdar mzk/rd

equanimity : hindazetî, pîvandarî

equate : beranber kirin, yeksan kirin, wek­hev kirin

equation : yeksanı, beramberî, hevtayî;;karê li serê lihevkirî;;hevkêşe mat/m

equatorial : ekvatorî erd/rd;;ekvatoral

equestrian : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd

equilibrate : deng kirin;;hevtayî kirin, hevkêşe kirin, tayî hev kirin;;gihandin hev, dan hev, bi hev xistin

equilibrium : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng

equinox : ekînoks

equip : amade kirin, hazir kirin, eleste kirin, eyvezandin, ber pê kirin;;lêk anîn;;çêkirin;;amadeyî kirin, ha­zin kirin;;bûn sedem, bûn sebeb;;a made kirin;;amadeyî kirin, hazirî kirin;;hazit kirin (madeyek bi dest xistin kîm

equipoise : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng

equipollent : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

equiponderate : tayê hatin, lê hatin;;lê rast hatin, leqayî hatin;;ketin hev

equitation : nîşangêrî;;derewçînî, virektî

equivocal : bnr ikircil

equivoque equivoke : nexuyatî, nediyarî, newekatî;;dapoşîtî;;kesnezanî, nenasî;;nebinavkirîtî

eradiate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin

eradicate : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin

erection : avahî, xanî;;avayî, avadanî, bîna;;avadan

eremite : keşe;;keşîş ol/n

ergo : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

erode : xwarin;;kurisandin, jê xwarin, qul kirin, lê xistin;;gez kirin;;tê re çûn, xurandin;;lê rast hatin, tûşî bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;şikandin, perişan kirin;;xerc bûn, zêha bûn, serf bûn

erosion : maşandin, mehandin, mehitandin, mehûkirin, mefandin, nihandin

erotic : erotik

errand : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

errant : sereneperest, sergeşte, serhatîperest, maceraperst

erratic : bêtirûş, bêsemax, bêsebat

erratum : şaşmîtî, şaşî, xeletî

erring : gunehkar, bedrek rd/nt

erst : berê, çaxên bcrê

eruct, eructate : pijiqandin, fîzikandin, beliqan­din, bilqijandin, lîzikandin, vizikandin

erudite : pir zana, alame

erupt : peqîn, teqîn, çeqîn;;qetîn, qurifîn, fesixîn;;fetiqîn, vebûn;;rabûn, çêbûn;;hatin ku ziwa teqin;;derbûn, bilqijîn;;bûn, rûniştin;;pençer bûn

eruption : pixkirin, peşkandin, pişqinandin;;pelqiqdan, peşkinandin, pijiqandin;;deqdeqî

escalate : lêsor kirin, lê tûj kirin

escapade : şûmîtî, netebtî, nehsî;;zexelî, tiralî

eschew : jê fikare ki­rin, jê hilçepilîn, jê revîn

escort : maiyet, mehyet

escritoire : nivîsgeh, buro;;masenûs, maseya nivîsînê

esculent : zebze, kidak, sewze

escutcheon : nîşan, arma

esoteric : taybet, xwemal, taybetmend, xusûsî;;bi taybetî

espial : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe

espousal : pejirandin, qebûlkirin, lêxwedîderketin

espouse : pejirandin;;qebûl kirin, lê xwedî derketin;;lê rûniştin, dil lê rûniştin, dil lê qerar dan, dil lê ronî bûn

espy : çavê bi ketin, çavê pê ketin, bi pêş çavê ketin, ketin ber çavê

esquire : mîr;;beg;;mîrza;;zilam, peya, kulfet;;dewletî, maqûl, giregir, xuyanî, zengîn;;fermandar

essence : cewher, gewher;;mucehwer, mucewer;;cewherfel/n

esteem : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan

esthetic,- i.cal : bedew, ciwan, spehî, xweşik;;bedewî, estetîk fel/m

estimable : rêzdar, xweyqedr

estrange : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin

estuary : kendav, xalîç erd/m

esurient : tima, timakar

eta : dan, dayîn

etesian : salî, salîn, salînî

eth : parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok

ether , aether : eter

ethereality : ruhnikî, şefafî, zîlalî

ethic : toreyî, gerdîşî

ethmoid , ethmoidal : stûnka poz ant/nd

ethnarch : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs

etiquette : toreya dab û nêritan, toreya civatê, rê û rêzanên şêl û tevgeran adacık giravok

etymology : verêj, piraştin, peydebûn, derketin, çêbûn;;jêzêdebûn

eucalyptus : tadar, okalîptûs, kalîptûs

eudemonia : kamranî, şadî, dilşadî, şadîmanî, şadanî, bextewarî, bextiyarî

eulogize : pesn dan, pesinadin

eulogy : pesn, sena

eunuch : axayê heremê dîr/n

euroclydon , euraquilo : hênikba, ziryan;;bakur

euxinesea : deryaya reş

evacuate : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin

evade : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan

evaluate : fiyet lê birin, fiyet lê danîn, fıyet gotin

evaneece : tune bûn, ji navê rabûn

evangel : mizgîn;;mizgînî

evanish : ji navê winda bûn, ji navê rabûn, tune bûn

evaporate : firandin, hilfirandin, bi hewa xistin;;jê kirin;;birin;;zû ajotin, zû birin

evasion : gurêzîn, gurêz, fikare, içtinap;;hendazetî, îhtiyat

eventual : dawînî, paşîn, talî

eventuality : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce

eventuate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn

evergreen : her demcihan e;;herdemcihan

evermore : Heta hetayê, abadîn, demande, ebediyen

evesive : kirtûpan;;ji stûyê xwe kirin, di ser guhê xwe re avêtin, pûte pê nedan;;kirtûpanbaştarda cureyek cengkeştî ku demên berê di stola Osmanî de hatiye bikaranîn

evoive : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin

evoke : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh

ewe : mih, mêşin;;mihêk;;cure masiyê biçûk

exacerbate : lêsor kirin, lê tûj kirin

exactitude : bêkêmasîtî, bêkêmanîtî, bêkêmanîbûn, bêqisûrî, bêengastî

exactness : xweşî, tenduristî, bijûnî, sihet;;rastî, duristî w

exalt : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin

exaltation : weed

exalted : okul dibistana bilind;;bilind, bala, berz, berter;;raser;;zêde, hêzdar, bibandor;;pir zêde;;bifazîlet;;mezin;;fiyeta zêde

examination : ezmûn, taqî, ezmayîş, îmtihan

exasperate : qehrandin, qarandin, behicandin, kiz kirin, hêrsa rakirin

excavate : kolan, kolandin;;kolîn, rakolandin, ve­dan, kilêb kirin, kêlan;;vedan

exceed : bihartin, derbas bûn, ra­wirandin, rawirtin, bihortin, qelibîn, qulibîn, hilbûn, dan ser, bi ser ketin;;jê derbas bûn;;rabûn serê;;xwe vedizîn

excellence : raserî, serdestî, berterî

except,- ing : der, derve;;xaricî;;bilî, bil, derî, xeynî, xaric, jê der

excerpt : pasaj;;beş, parçe

excess : rapirî, îfrat, pê de çûn

exchequer : saman, menal, mewdan, mewd, hebûnî, maldanî, malhebûn, kilûr, serwet

excise : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd

excite : kişkirin, fîtkirin, nav tê dan;;sîqilandin, fîtandin, dan qaqirîşkan, fit kirin, kişki­şandin, kişkiş kirin, l/gh, tiz kirin, hewijandin, hewutandin, ci­xilandin, pêşkari kirin, kişkişî kirin;;ha­lan tê dan

exclamation : deng, bang, gazî;;baneşan, hodeng, bangnîşan

exclude : jê re bûn manî, jê re bûn asteng, rê li ber girtin

exclusion : qewirandin, derkirin m tart

exclusive : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

excogitate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

excoriate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin

excrement : pap, terx;;pîsîn, bişkul, gû, rêx

excrescence : zêdehî, zêdeyî, zêdayî

excreta : xwizî, avzê, îfraz biy/m salgı bezi toşpî ant/m

excrete : hemû tiştên mîna xwêdan, xwîn û kêmê ku ji wicûda mirov derdikevin

excruciate : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin

exculpate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin

excursion : rêwîtî, rêwingi;;rêwingî;;rêwingî çûn û hatin)

excursive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

execrable : melûn, lanetlêbûyî, lenetkirî;;bed, nepak

execrate : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn

exegesis : şîrovekirin;;şîrove, tefsir;;tevsîr

exemplar : nimûne, nemûş, mînak

exemplification : nimûne, nimûç, mînak, wekok, misal;;manend, embaz

exemplify : kopî kirin

exempt : bexşandî, borandî, efûbûyî;;cudagirtî, bexşbar muaf;;serbest, azad

exercitation : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

exert : Heq

exhalation : bêhn, hilm, henase, nefes, bîn;;beqem, curde;;çilmisokî, zerhimî, zuhimî, tewifokî, zerhimokî, rengavêtî;;zenûn, zelûl

exhale : bâtına xwe dan û stendin, bêhna xwe girtin û berdan

exhaustive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

exhilarate : coşandin, coş kirin

exhort : şîret kirin, pend lê kirin, şîret lê kirin

exhume : ji devê gorê filitandin, ji devê gorê xelas kirin

exigency : diviyatî, mecbûrîtî, mecbûriyet, zarûret;;diviyatî sos/m

exiguity : xela;;qitûtî, qehtî;;sov, naştayî, xelag;;axilve, tunebûn, tengî, giranî

exogamy : bnr dış evlilik

exonerate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin

exorbitant : piroletî, lapetî

exordium : destpêk;;pêşek

exoteric, ical : derveyî, xaricî

expand : mezin kirin;;gir kirin, xweyî kirin;;piro­le kirin, nepixandin

expanse : vebûn;;jihevbûn, jevbûn;;fesixîn;;belavbûn;;lêvebûn;;fetiqîn

expansion : mezinbûn, girbûn

expansive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

exparte : yekalî, tekalî, yeklayen

expatriate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin

expectancy : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman

expectant : bendewar

expectation : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman

expectative : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel

expectorate : tû kirin, tif kirin;;avêtin der

expedite : dan zûkirin, dan ecelekirin l/lb;;lezandin

expeditious : hemen, derhal

expel : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin

experiential : ezmûnî, tecrûbî

expiore : dozîn, doz kirin;;vedîtin, venasîn, keşf kirin, bi serve bûn, derandin

expire : kuta bûn, qediyan, tewabûn;;qedîn, red bûn, xelas bûn, teva bûn;;gihan serî, sergihayî bûn, bi encam bûn, dawî lêhatin, tewaw bûn, temam bûn;;neman, xera bûn;;mirin;;hêşîn bûn, şîn bûn, hatin, lê hatin;;peyde bûn, lê peyde bûn

expiry : dawî, kutasî

explanatory : raveker;;aşkereker

explicit : aşîkar, xuya, fesîh

exploit : gernasî, lehengî, qehremanî

explosive : teqemenî, pilte

exposed : bi aşkerahî

expostulate : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy

exposure : vekirin;;araziyê ku ji daran hatiye xalîkirin, ku berê tevde dar bûye;;cureyek simîtê ku bê kuncî ye

expressive : watedar, manidar, biwate, bimane

expressly : bi vebirî;;herzal, bi misogerî, qethiyen, li qiyametê

expressway : riya ku wekî çûnehatê hatiye duristkirin

expropriate : îstimlaq kirin

expulsion : qewirandin, qewitandin, deherandin, berdan;;derkirin, derêxistin;;axêzkirin

expunge : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin

expurgate : pak kirin, paqij kirin;;parzi nandin, palandin, saf kirin, xwerû kirin, cincilandin

exquisite : zirav;;hûr;;giran;;ron, riwîn, tenik;;nazik, narin, ferês, ranerm;;nerm, sivik

exsanguine : bêxwîn;;bêxwin;;kêmxwîn, anemîk ant;;qeterihm, bêşewat;;bêsl, bêkok rd g

exscind : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

exsiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin

extant : mayî, akam

extemporaneous : hema jixweber, bi îrticalî

extemporary : ji ber xwe ve

extempore : ji ber xwe ve

extension : dirêjkirin, berdan;;têrederxistin;;dirêjî kirin;;vezelandin;;dan, verêkirin;;qewlzêdekirin, temdîtkirin

extensor : vekirox, veker

exterminate : tune kirin, îmha kirin, ji navê rakirin, ji holê rakirin

extinct : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî

extinction : vemirandin, vekuştin, tefandin, temartin, temirandin, vêsandin, vetemirandin;;berdan;;aşkirin, hedûrandin, vepesirandin

extirpate : rakişandin, hinşiqaftin, ji kokê rakirin

extoll : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin

extort : jêkirin, qetandin;;veqetandin, hilqe­tandin, raqetandin, şeliqandin, bizdandin, quraftin, jê kirin, hilkirin;;çinandin, hew kirin, qurçimandin, qurquçandin;;jê stendin;;dest pê kirin

extortionaryate : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

extraction : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

extraneous : biyan, bêgan, biyanî, namo, begane baboyî, xerib, ecnebi;;biyan | bo kesê ku ne ji malê ye);;nenas;;began, xerib ıp ku ne ji heman celebî ye);;nezan, pênezan, bêtecrûbe;;dereke

extrapolate : bi mane gerandin

extravagance, cy : bêsexbêrî, zêhakarî, îsraf

extravagant : bêsexbêr, bêqitût

extravaganza : fentezî

extravagate : bi pêş de çûn, zêde pê de çûn, ji serê xwe derketin, bi navê ketin

extremity : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr

extricate : riha kirin, rizgar kirin;;filitandin, xelas kirin, reha kirin, kutah kirin;;filitan­din;;seqi­randin

extrude : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin

exuberance : coşdarî, dilcoşî

exuberant : dilcoş, coşdar, coşbûyî

exuberate : coşîn, coş bûn

exude : çizirîn, şûrîn, çorîn, nizilîn, tê çûn, tê re çûn, di ber re çûn, di ber re xuya kirin;;pişkinîn, bûn dengî, diyar bûn, aşkere bûn;;ketin navê;;fîsfîsikîn;;ji xwe ve çûn, bi xwe ve çûn, mest bûn

exult : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

eyeball : gûza çav

eyebeam : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer

eyebolt : cîvateya ku serê wê bixelek e;;fanûsa keştiyan a ku bi zeytê dişixule

eyebrow : birh;;birû, birûng, ebrû;;qaş;;kendal;;qarpûz

eyeglass : berçavk, çavelke;;bnr: gözene

eyeglasses : berçavk, çavelke;;bnr: gözene

eyehole : kortika çav

eyelet : qul;;kun, qulik, kurî, kevîn

eyelid : bnr: gözkapağı

eyeshot : nihêrîn

eyesocket : kortika çav

eyetooth : qîl, kilb, diranê tûj, diranê çav

eyewash : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan

eyewater : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan

eyewinker : mijang;;bijang, mijgul, mişkûl, mûjang, mijelang, bijanik, bijî, mijank, mijûlank;;bij, pûrta bij

facetious : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

facilitate : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

facing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin

facsimile : faksîmîle, pişkçap, hemançapî

faction : tof, par, beş, qisim;;bend, klîk, hizb

factious : şofar, ewan, gelac, berhevdan, berhevdêr, fitnekar rd/nt

factitious : kirin, kirik, çêkirin;;çêkirî, xwedestî, sûnî;;nejidil

factotum : şehne, serkar, nazir;;kehya, keyxwe dîr;;amir, man'i;;keyxwe

factual : gotin bi gotin, peyv bi peyv, kelîme bi kelîme

fad : hewes, daxwaz, arezû, xwezî;;eşq, kêf

fag : bilî bûn, bilîn, pê de ketin, pê mijûl bûn, kêfirin, lebikîn, kêferat kirin, xerikîn, xebtûkoş kirin;;kêfirîn, koşîn, di ber dan;;pê eleqedar bûn;;bela xwe tê dan, jê venegerîn;;şer kirin, têkoşîn

fahrenheit : fahrenhayt

faience : fayans, kaşî

fain : bixwestek

faineant : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd

fairy : perî

faitaccompli : bû qediya, bû çû

faithless : nedilsozî, nesadiq

fake : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

falcon : şahin

falderal, folderol : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

fallacious : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî

fallal : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

fallow : şûv, şov, kirêb, bûre

falsetto : dengê serî, sewta serî

falsify : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan

falter : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman

familiarity : zanîn, zanebûn

familiarize : banandin, hîn kirin, fêr kirin, ho kirin, hut kirin, elimandin;;lê anîn, lê bi keys kirin;;hînî () kirin, hûyî () kirin

famish : birçî man, birsî man;;ketin xizaniyê, ketin feqîriyê

fanatic : rapir, aşirî, mufrit

fancied : nîgaşkirî, xiyalkirî

fancier : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar

fanciful : lêzok, kêfkar, kaprîsdar

fane : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet

fanfare : fanfar;;fanfar mzk

fanfaronade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn

fang : pence, pençe, pencik, lam, nahpelûşk, nehperoşk, nehpik, naperok;;tep, terpûsk, lep, lapûşk, lekm

fanny : tilm, girde, nerme

fantasia : fentezî

fantast : nîgaşperest, xiyalperest, xiyalbaz

fantastic : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

fantasy, phantasy : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

farce : fars şn/m Fars Faris, Ecem

farceur : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

farcical : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok

farfetched : bêmedî, bêyî dilê xwe, ne bidilê xwe

farina : ardik, hûrik, bindan

farout : derbasdar, muteber;;çûnbar, meqbûl;;lê, tê, têw, taw

farreaching : şumûldar

farrier : solbend, nalband

farthingale : jupon, binkirask

fasade : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex

fascia : bendik, qeytan;;kersax, kordon;;şerit, şirît, şelît;;kurmikê pehnik, tenya

fasciated : bibendik, biqeytan;;bişerit

fascicle : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot

fascinate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

fastidious : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

fastness : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

fatalism : tewekul

fatality : bobelat, şapat, pûşîl, belawat, mehdemîn, karesat, felaket

fateful : misoger, çarenin;;jênerevîn, çarenîn, bivênevê

fatherland : welat, nîştiman, weten;;war, memleket;;wargeh, baregeh;;binke;;av û aqar

fatten : zeximandin, gemirandin, gewzandin, qelew kirin, xurt kirin

fatty : qelew, xurt, zeximî, tivirik, bezgirtî;;çivir

fatuity : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî

fatuous : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

faubourg : berbajar, perê bajêr, taxa guhê bajêr, waroş

fauces : gewrî qirik;;gelî, asteng;;qirik, gewrî, ximxim;;stukur;;gelî erd/n, derbend erd/m;;tengav, avteng;;nefs, zik;;zik «;;xwarin

faucet : henîfe, henef, zembere, muslix;;destşok

faulty : bi kêmasî;;bikêmasî, eybdar, engastî, bikêmanî, biqisûr

fauteuil : binçeng;;paldank;;qol;;rê û resma bûk û zavê ku di milê hev de di nav mêvanan de diçin;;mil;;qet, werîs;;kenar, semtexalî;;meqam, mewqi;;kerxane m paldank, palkursî, palgeh, kursîpalek, qoltix

fauxpas : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

favorable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

fawn : razan, welidandin, zarok anîn;;zan, zayîn;;ferikîn;;terikîn;;bûn sedem, bûn sebeb

faze : piyên kirin ferek solê, lingên kirin solekê

fealty : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat

fearsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

feasible : gengaz, mimkun, mikûn, pêkan

feat : serketin, serfirazî;;serkevtin, helketin, serefrazî, miyaserî, serfinazî

feather : bi pirç bûn, bi pûrt bûn, bi pirtik bûn;;pirtik dan;;bûn xwedî pereyan, zengîn bûn

featherbrained : mejî kakilk;;evdal, reben, xêt, mêjî kakilk

featherstitch : xwarovîçko, çivûçûr, çivanok, çivîn, xilexwar, çivane, çolûçiv, fetl û fitûl;;xwarpêçk, xwarik

featherweight : boksorê ku di kîloya 157'an de boks dike;;hespê ku di hindiktirîn kîloyê de dikeve pêşbaziyê;;qels, jar, lewaz

febrile : tawî;;bêatlehî, gur, timî

feckless : bêhuner, nehunerwer

feculence : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir

feculent : biherî, biçamûr

fecundate : dol girtin, ber girtin biy

fecundity : zayokî;;berhemdarî

fedayeen : cangorî, canfîda, canbêzar, canfeşan, piştmêr, fîdayî;;fî­dayî

federate : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî

federation : federasyon

fedora : şeweqa lenger, fotêr

feeler : çeng û lepên ajelên bêmazmazk

feign : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

felicific : dilxweşker

felicitate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

felicitous : dilşad, kamran, şad, bextiyar, bextewar, dilşa, ferxende, şadîman, şadan, kamîran

feline : wekî pisîkê ye

fell : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

feller : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira

felloefelly : jant

fellowship : hevaltî, hogirtî

felonious : tawandar, sûcdar, sûcoyî, bisûc;;gunehbar

felony : mêrkujî, kuştin, cinayet, qetl;;gunehkarî

feme : jina bimêr, jin, zewce

feminize : ketin dar û derbê jinan, dar û derbê jinan lê xistin, bûn wekî jinan

femur : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

fencing : şûrbazî, şûrhingêvî, eskrim

fender : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan

fenestra : pencere, pace

fennel : rizyanik, rizyane, rizyang, cehcehik

fennelflower : hefsûdank, reşik, reşreşk, hebreşk, siyabo bol/m;;bnr çörek otu

feoff : zeamet dîr/m

feoffee : tîmarkirî;;tedawîkirî;;xweyîkirî rd kesê xwediyê tîmarê dr/nd

ferine : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr

ferity : hovîtî, wehşîtî

fermentation : meyîn, givîn, cemisin

ferocity : hovîtî, wehşîtî

ferret : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin

ferri : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

ferric : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferriferous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferrous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferruginous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferrule : guzvan, kişteban, tilik, tilîvank;;kalensove

ferry : feribot

fertilize : zibil kirin;;gübre kirin

ferula : darik, çemik, çogan

fervency : tîn, germ, agir, şewat, helepel, heraret;;germayî, germî;;wehc, kelewehc;;coşî

fervent : bişewq, bieşq, bikêf

fervor : bêrîkirin;;arezû

fescennine : mustehcen

festal : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

fester : ragirtin, axivîn, hilgirtin

festive : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

festivity : mîhrîcan, festival;;festival sn û şn;;mîhrî­can;;civîna bêserûber

fetch : anîn, înan, anîtin, werîn

fete : ziyafet, çeşne

fetid, foetid : genî

fetter : qeyd, sindif, pêwend

fettle : liserxwe, saxlem, zînde

fetus, foetus : cenîn

feud : xwîndarî;;xwînîtî, mêrkuştin;;doza xwînitiyê, doza xwîndariyê

feud, feod : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

feudatory : tîmarker;;birînpêç, pansûmanker nd/nt xwediyê tîmarê dîr/nd

feverish : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar

fey : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî

ff : fortissimo

fiance, eril, fiancee dişil : nîşanî, destgirtî, dergistî, destnîgarî, destgîran, xwestî, xwestîk;;nîşankirî, binîşan

fiasco : nejêhatîbûn, serneketîbûn;;bisemeketîtî, serfinaznebûnî, serfiraznebûn

fiat : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

fib : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî

fiber, (ing). fibre : ta, tayîk, dezî;;torifk, tor

fickle : ceban;;lader

fiction : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

fictitious : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî

fid : çeşîdek penêrê di şeklê te­kerlek de;;xêt, bûdela nd kaşkaval

fiddlededee : baneşan, bangok, nişkok

fiddler : kemanjen;;kemanker

fiddlestick : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî

fidget : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî

fiducial : bi emaneti, bi spardeyî

fiduciary : rasparde, sparde, sparî, raspêrî, emanî, emanet;;spardegeh;;daîreya dewletê

fief : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

fiend : şeytan, pelîd;;şeytanî

fiendish : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker

fiery : agirnak, agirdar, agirmend, agirbar;;coşdar, pi zot, agir, dilalav;;şorik

fiesta : cejna filehan

fife : flûteke darin ku şeş kunê wê hene mzk

fiftieth : pênciyem, pênciyemîn

figment : dahênan, dahên, nûvedani, îcad

figuline : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

figurant : nêr, nêrin, nêrza rz/rd

figuration : şayes, teswîr;;wêne, resm

figurative : xazeyî, mecazî

filature : takerî, dezîkerî;;tafiroşî, dezîfiroşî

filbert : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar

filch : dizîn, dizî kirin;;lê xistin, lê dan, jendin;;hilavêtin;;meyandin;;tê dan;;çirpandin;;kolandin;;rêş kirin, malaştin;;dirûvîn, şibîn;;eware kirin

filibuster : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

filigree : telkarî

fillet : hestiyê gurçikê, hestiyê qorikê

filling : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin

fillip : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir

fillister : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok

filly : mehîn

filoselle : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş

filtrate : palandin, dapalandin, parzûn kirin, parawtin, palaftin, parzinandin, dapalitîn, palitîn, parzandin, sefandin, nisilandin, dakirin, lopandin, davêltin, dawerivandin, werivandin, dawerandin, darivandin, dawerebandin;;lê nihêrtin

fimbriated : bigulik, bigulbank;;birîşik, birêşî;;bisivêrnek, bisivîng

finagle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

finale : kutayî, kutasî, kutahî, dawî, payan;;final

finality : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn

finalize : qedandin;;xelas kirin, red kirin, kuta kirin, teva kirin;;ji pertav xistin, bêhal xistin, ji qidûm xistin, ji hal xistin;;mehf kirin

finance : dahat, deramet, hatinî, jêhatin, hatin, hecel;;warîdat

financier : xweysermiyan, xweysermaye;;sermayedar, kapîtalîst

finery : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

finesse : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn

fingering : pelan, sehan, palmisan;;sihêtî;;sehî, kontrol;;venêrîn;;ezmûn

finicking, finicky : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

finite : sînordar, bisînor, sînorkirî, tixûbdar;;vesînordar, vesînorkirî, bendkirî, mehdûtkirî

firing : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

firmament : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman

firstly : pêşîn, ewilîn, serê pêşîn, berê ewil, bere pêşin

fisher : masîgir, torvan;;masîvan;;masîfiroş

fishing : masîgirî, masîvanî;;masîfiroşî;;xweykeriya masiyan

fishy : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

fissiped : hirç zo/nt;;hirço, hirçê

fitch, fitchet, fitchew : bokange;;fîsteq, bokenge, fisû, zerban

fitly : di cih de, munasîb;;li cih;;di cihe, di şûna

fixation : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

fixer : veherîner, selihîner, koyrinc, temîrker

fixgig : metran, lît, lîtik

fixings : arastek, teçhîzat

fixity : bîryar;;biryar, qerar;;stewîl, qeys û qerar;;qeys û qab, hawa, bext;;keys

fixture : mîrî;;xwemîrî;;emekdar

fizz : kirin xuşexuş, kirin xuşînî, xuşexuş kirin, kirin xulexul, kirin xulînî

fizzle : bnr vızıldamak

fl : florin

flabby : şiqitî, şiqitandî, dewliqî, daketî, daleqiyayî, şor, miwek, pançilî

flaccid : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

flagellant : bnr düven

flagellate : qamçî kirin, şelaq kirin

flagellum : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik

flagging : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

flagitious : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar

flagrant : bi zanebûn, qesdanî, bi zanatî;;mexsûs

flak : gilî, gazine, gazind, gazin, şikayet

flake : pûl;;pol, polik;;perik, penes, birbisok;;pelik;;perik bot

flam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

flambeau : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n

flamboyant : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

flan : borek;;kilor, bîşî, totik

flanerie : tiralî, tenbelî, tiroletî, keslanî, piroletî, toranîtî, kasûlîtî, arodetî

flange : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek

flank : koş;;kelek, kelpik, xafik ant;;tengal, tenişt

flannel : feyke, fanorî, fanîle, kenze;;qumaşê telîsokî, ê ku ji hiriya nerm hatiye çêkirin

flap : daweşandin, raweşandin, weşandin;;li hev xistin, li hev dan, li çepikan xistin;;çirpandin;;hiljenandin, hiljendin, tev dan, çilfisandin;;qelaptin;;qurpandin

flare : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet

flashy : birbisokî, îsîsokî, şewqdar, şuhledar, çirûskîn

flask : barûdank, qutiya barûdê

flatten : avêtin erdê, xistm erde li erdê pîj kirin;;lexistin kuştin, ketin ser dile

flatter : rûn tê dan, baş kirin mîna rûnê ser nan

flattish : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş

flatways : dûz, rast, hilû;;şayîk, lihû, sawî;;pehn;;vêtik;;şitî, şitûnî;;sade, xwerû;;best, mexerî rd araqa tirî

flaunt : qure bûn, kuşpene bûn, kuşne bûn, gewî bûn, piz bûn, pil bûn, ketin peyan, xwe dan fezan

flautist : flûtjen, fiqjen

flax : kitan;;zererek, zegerek, keten, bezerek, qerqer, loke;;kerbas

flay : çermê gurandin;;ji eyar kirin;;çermê bi daran re rakirin

fleam : nişter

fleck : xal, şanik, niqutk, deq, nuqte, nuqtik, bêrq, pinî, pitik, nixtik;;nuqte mat;;nuxte, rawest;;cih, şûn;;mijar, babet, dabaş;;qulix;;pile, rade, sînor

fledge : bi pirç kirin, bi pûrt kirin, bi pirtik kirin

fleece : postê mêşinê, eyarê mihê

fleer : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin

fleurdelis : helvası helawa kunciyan;;kuncî, darkuncî, darkuncîk botm;;zegerek

flex : badan, çemandin, tewandin, veanîn;;ba dan, çemdin, çelak kirin;;rêsandin;;çevandin, xwar kirin;;nûrandin, li hev qat kirin;;zivirandin, dagerandin

flexible , flexile : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm

flexion : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

flexuous : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

flexure : xwarî, çewtî

flick : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir

flicker : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn

flier, flyer : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot

flighty : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

flimflam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

flimsy : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik

flinch : fikare;;şerm, fedî

flint : hestem

flip : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan

flirt : cilwe kirin;;kûr pê kirin

flitch : girş;;dîrek, kêzm;;stûn

flitter : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn

flittermouse : şevşevok, şevrevînk, şevşevik, şevşevîng, çekçekûle, şibşibênek, baçermok, pirçemek, çîlî çîlî, bacemok, baçimêlk, balçimok, çeqçeqole, berçemik, gaperçêvk, dûvmesas, şebşebok, şevekur, şîvînek, perçîmek, balçimk, pêrçêm, pêrçenk, çil

floccose : bihirî;;hirî;;qumaşê ji hiriyê;;tiştê ji qumaşê bihirî hatiye çêkirin

flocculent : gilokîkirin, girikîkirin

flock : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde

flop : qulipîn;;qelibîn, wergerîn, kewişîn, velqutîn, ketin

florescence : kulîlkdan, kulîlkvekirin kulîlk vedan, çîçekvekirin;;wexta kulîlkan

floriculture : çîçekfiroşî, kulîlkfiroşî;;çîçekvanî, kulîlkvanî

florid : sor

floriferous : biçîçek, bikulîlk

florist : çîçekfıroş, kulîlkfiroş;;xwedîkerê çîçek û kulîlkan, çîçekvan, kulîlkvan;;fıroşgeha çêçekan, firoşgeha kulîlkan

floss : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş

flotation : soberî, sobayî, sobekarî, avjenî, ajnê, ajnêberî, melevanî, sobanî, sêbayî, aşberî m gurandin, giriwan, kavilandin

flounce : pekîn, pengizîn, hilpekîn, ferqizîn, fiiitîn, hilperin, hilfirîn;;bel bûn, beliqîn, zoq bûn;;ra­bûn;;baz dan, rabûn, çeng bûn, hol bûn, qiloz bûn

flounder : masîmûsa;;bnr dil balığı

flourish : lê hatin werkirin, lê hatin reşandin;;pê werbûn, wirwirhîn, werîn;;edilîn, civirin, tel avêtin, bejn avêtin

flout : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

flowery : biçîçek, bikulîlk

flu : hal, hala reş

flubdub, flubdubbery : hirhopî, hirhoptî, terabetî

fluctuate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

flue : kulek, dûkêş, rojing, kolmêşk, rojîn;;fame

fluency : herîkbarî;;rewanî, fesîhî, petî bûn;;ahengxweşî

fluent : fesîh;;kesê ku xwedî behreyeke axaftinê ya fesîh û rast e

fluff : pûrt;;bnr kuş tüyü

fluke : bext, talih, şans, siûd, gihev

flump : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

flunk : mayîn, man;;mandin, pê man;;jê man

flunky : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik

fluorine : fluor, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;siftiya wê;;265 û kurtcbeja wê F ye

flurry : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

fluster : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

flutter : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî

flux : seyelan

fluxion : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

flyaway : çirtik, hirhop, huphup, vitik, hop, xirxop, tiredîn

flyblown : xerabe, xerbende, xerabûyî;;terabe, ferisandî, xcrabe;;sifto;;hersbûyî, tengav;;hûr sazekî neh têlî mzk/nd

flybynight : bêhawa, bêbext, pêneewle, pê nebawer

foal : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê

foam : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc

fodder : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn

fog : dû, dûman;;dûxan;;yaman, xerab;;esrar

foggy : mijdar, bimij;;ximam

foible : zebûnî, xweranegirtin;;qelsiya vînê, qelsiya îradeyê, zaef;;qelsî, jarî, bêhêzî

foil : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

foist : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin

foliage : keskayî, keskanî, hêşinatî, hêşînayî, hêşînkayî;;şînkayî;;giyayê kesk

foliar : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar

foliate : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar

foliation : pelgirtin, bişkifin, pûşikgirtin

folieceous : pelikî, pelîn, belgin

folio : pel, belg, pelçim;;wereq, kaxizc nivisandî

follsgold : pirit jeo/m

fomentation : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin

fondant : fondant

fondle : mist dan, miz dan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pê şa bûn;;bi bîr xistin, anîn bîra;;razî kirin, dilxweş kirin;;ferikandin, pelandin

fontanel : şelik, nermik, nermika serî (nermika serê zarokan ku piştî hatina dinyayê di nava;;2 salan de tên girtin)

foolhardy : bêtirs, çavnetirs;;çalak, biker

foolproof : xweş, saxlem, selamet

footbrake : frêna lingan

footer : peya;;bi peyatî, bi lingan, bi piyan

foothill : hevraz;;kaş;;pal, berpal, nişêw, kendal, berjor, derbejor erdim

footing : şûn, cih;;meqam;;der;;rewş

footless : bêpê, bêling

footling : negirîng, nemuhîm

footloose : serbest;;aza, azad, hur;;betal;;sivik, vitik, qiştik, beredayî;;bi serbesti, bi rihetî

footnote : perawêz, dehmen, jêrenot

footpath : şiverê, şivîle

footprint : şûnpêk, şoperêç

foots : cehf, çanç, helf, pop, simarte, armûşk, şimşîre;;pegr, durd, xilte, telp, delme;;gûhesin

footstep : gav;;pêgav, pêngav;;hengav, hemle;;qevz;;xane

footworn : xurimî

footy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

foozle : di rûyê xwe dan

fop : hirhop, terabe

forage : giya;;giha;;jehr, axû;;derman, îlac;;pûş;;esrar

forasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku

foray : talan, qelaş, tarac, tartale

forbear : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan

forbidding : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

forcible : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

fore : peşin, seretayî, serdestpêk, ewilî, şifte;;pêşîn;;peşîn, berê, pêşekî

forebode : dilbêjî, nuqtedilî

forecast : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn

foreclose : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

forefinger : tiliya nîşandekê, tiliya nîşandanê, tiliya eşhedê, pêçika eşhedê, eşhedok;;bnr işaret parmağı

forefront : pêşgeh

foregone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî

forehanded : wurya, endaze, bisemt, îhtîyadkar

foreland : poz, difn

forelock : firsend ji dest xwe bernedan

foreman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs

forename : navborî, navzikirkirî

forenoon : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê

foreordain : ecibandin, nirxdanî, teqdîr;;têgihiştin;;buha, qîmet;;daxwaz;;gav, çax, wext

forepart : pêşgeh

forerun : mizgîn dan, mizgînî dan

foreshadow : dest pê dan, dest tê dan, dan temaskirin l/lb;;pe ve danîn, li bin çeng xistin

foresight : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest

forester : rêlvan;;daristanvan, kelemvan, mêşevan;;endezyarê daristanê

forestry : rêlvanî, daristanvanî, kelemvanî, mêşevanî;;zanista mêşevaniyê;;xweyîkirina mêşe û daristanan

foretell : remil avêtin

forethought : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest

foretime : dema borî, dema raborî

foretoken : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

forewarn : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy

forgather : civîn, kom bûn, berhev bûn, hêwirîn, piçikîn, racivîn, vecemîn, vehewîn, xir bûn, xirve bûn, cema bûn, top bûn;;civîn pêk anîn, civîn çekilin, li hev rûniştin;;xwe dan hev;;şîşman bûn, xurt bûn, çêbûn, qelew bûn, zeximîn;;çûn hev, gihîştin hev

forge : kişîn, bi pêş ve çûn, lê çûn;;derbas bûn;;li pêş ketin, bi pêş ve ketin;;bi pêş ketin

forgetful : bîrok, bîrsar, bîrker, bîrkor, bîrereş, bîrjiyan

forked : duçuqlî, ducihî, duşeqî, pevjelî;;bisêtelik, biçetel;;durêyî;;xîzxîzokî

forlorn : bêhêvî, bêumûd, bêmefer

formaldehyde : formol kîm/m

formalism : şêweperestî, şêweparêzî, awaperestî, teşeperestî, şekilperesti, şekilparêzî, teşeparêzî

formality : fermîtî, resmîtî, resmiyet

formalize : şekil dan, dirûv dan

formation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje

formative : xişr, zînet;;zêr û ziber, zêr û emanet;;veqetandek

formication : lêdanîna kurmoriyan, xwelêdanîna moriyan;;gizgizîn, tevizin, babezk, germûrik, çirizok, girîzok, gidgidîn, gezgezîn, derzîdan;;qulqulîlkîbûn (qulqulîlkên ku li ser metalan ji ber zengirtinê çêdibin;;birbirskjiberçûn

formless : bêşêwe, bêawa, bêdrûv, bêşekil, bêlewn;;bêteşe

formulary : kovara formûlan

fornicate : zîna kirin, zinya kirin

forsooth : bi rastî, rastane, bera, heqane

forspent : bêzar, bêzgîn;;pelos, dilsar, zivêr, tirxî

forstall : rê li berê girtin;;pêşî lê girtin, rê lê girtin

forswear : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan

forthcoming : bê;;ayende, dahatû, paşeroj, diwaroj, mandî, pêşedem, pêşende, paşroj, wêbê, paşnayî

forthright : rast, dûz;;dirust;;durist;;rastî, rasteqîn;;rastek mat;;rasteder;;ber pê, ber bi;;nêz, nêzik

fortieth : çilemîn, çilem

fortification : xurtkirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bihêzkirin, hêzdarkirin

fortify : betîn kirin, xurtandin, zexmandin

fortitude : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl

fortuitous : pişadî

forwards : pêş, pêşî;;berê, pêşîn;;pêşketî, pêşveçûyî;;pêşve, bikiş;;ber

fossa : kort, kortik, kortal, çal, çaltik, çalik, goncal, koncal, qaş;;gor, mezeln

fosse , foss : xendeq, hendek, kend, xendik

fossette : gövek, xemze, xemse;;awir

fossil : fosil;;paşmayî

foster : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn

fosterage : handan, teşwîq;;fîtkirin, fitikkirin, kişkişandin

fosterling : ewladê manewî

foulard : çeşîdek qumaşê hevrîşmî yê tenik e;;fular

founder : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

foundry : kelxane, darêjxane

fourgon : vagona bar ku bi ser vagonên rêwiyan ve tê kirin

fourteenth : çardehem, çardehemîn

fowl : çûk, çûçik, balinde;;çivîk, terewîl;;çivê

fracas : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

fractional : pereyê hûr

fractionate : dapalandin;;dawerivandin, parzinandin, palandin, dakirin, dawerandin

fractious : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

fracture : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

fragile : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

fragment : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq

fragmentary : beş beş, qism qism

fragmentation : parçebûn, parçeparçebûn, herîjîn, letebûn;;xweparçekirin

fragrance : xweşbêhn, bêhna xweş

fragrant : bêhnx weş

frail : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

fraise : şerampol

franc : beljîka

franchise : stare

francolin : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

frankincense : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

frappe : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

fraternal : wekî birayan, mîna xwişkan, nola xwişk û birayan

fraternity : biratî;;xwişkîtî, birayetî;;dostik;;birawo, birako, xwengê, xwişkê;;yekîtî

fraternize : he valtî kirin;;he­valtî kirin, hogirtî kirin

fraudulent : hîledar, bihîle

fraxinella : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot

fray : qirên, lec, qewxe, pevçûn, xerpiş, şer, qal;;ceng;;têkoşîn, têkoşan, kefteleft, mücadele

frazzle : nûhîn, rihîn, peritîn, hilhilîn, çilçilîn, kevnbûn;;maşîn, mehîn, mehitîn, mehtbûn;;kêmbûn;;jirûmetketin, jiqîmetketin;;lezyon

freak : ecêbî, mostre

freakish : behît

freckle : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

freeandeasy : jidilûcan, canêcanê, samimî

freeboard : fribord

freebooter : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

freehearted : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

freehold : milk, mal;;welat, erd

freeload : argo

freemason : mason

freestone : xoxên felqokî

freewill : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin

freezing : qerisîner, qerimîner;;qerisokî, efsirîner

freight : navlûn

freightage : navlûn

freighter : barkeştî, bargemî, şîlep

frenetic : dilcoş, coşdar, coşbûyî

frenzy : şêtî, dîwanetî, şeydatî

frequency : frekans

fresco : fresk

freshen : hişk bûn, tund bûn, req bûn, sirt bûn;;zivir bûn;;kanc

fret : hatin guvaştin;;hatin kîpkirin, hatin pihêtkirin, hatin şidandin;;bêhnteng bûn, dilteng bûn, zivir bûn, aciz bûn, tengizîn, bêhna teng bûn;;şerm kirin, fedî kirin;;tengav bûn, destteng bûn

fretful : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

friable : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

friar : xelwetxane, keşîşxane, mergen

fribble : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin

friction : xerxitandin, hekandin, têdan;;firikandin, mesihandin;;pêkirin;;beredayî gerin

frieze : şeyax

frigate : firkateyn

frightening : tirsdêr, tirsîner, tirsnak, çavşikên

frightful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

frigid : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e

frigidarium : sarî;;serma;;tiştê cemidî;;dilsarî;;cihê sar;;sarî (nexwestina têkiliya cinsî

frill : firfir

frippery : nejidil, zahirî

friseur : berberê jinan

frisk : leyîstandin, leyîstikandin, lehîzkandin;;leqandin, livandin;;reqisandin;;qetandin;;papo kirin, birin û anîn;;derxistin sahneyê şn;;şixulandin;;aqil fırandin

fritter : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî

frivol : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin

frivolity : tiredînîtî, çirtiktî

frivolous : negirîng, nemuhîm

frizz : badan;;ba dan;;nûrandin, tewandin;;di ber ve kirin;;xwe quraftin, xwe lûsikandin, xwe ba dan, xwe lûçikandin, xwe firikandin, xwe loqandin;;ji heq derketin;;çiv dan xwe, xwe vir de wê de kirin;;jê averê bûn, lê li ba ketin;;xwe çivçivandin

fro : hema hema, kêm zêde, gêre vêre, jor û jêr, jorejêr

frock : cibe

frog : beq;;aqroq

frolic : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

frontage : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex

frontal : hestiyê eniyê

frostbite : sed (1;;n;;sed;;rû, rûdeyn, rûdên, rûçik, serçav, tefeş, wec, demûrû, serûçav, sûret;;rûxar, rûbar;;dev;;ber, pêşî, cephe;;rast;;ar;;alî, hêl

frostbitten : cemidî

frosty : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e

frot : qerisan, cemidan, qefilîn, qeriman

froth : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc

froufrou : xuşînî, xişînî

froward : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

frown : Birû lê şikandin, Awir lê dan, Birû kirin cot, Birûyên xwe kirin cot

frowsy : belavbûyî, feşkîli;;belawela, axmetaxme, tertûbela;;jevdûr, jevbelawela;;tevlihev, lihevketî, nekeyskirî, bêkeys, faşil, feşkilî, gelemşe;;gij;;bêpergal, bêpîr û pergal, bêtertîp;;nelihev

frozen : cemidî

fructiferous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok

fructuous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok

frugal : kargêrê jêhatî;;bisexbêr, destlêgirtî;;ekonomîk

fruitage : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

fruiterer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş

fruition : kamweI

fruitless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde

frustrate : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

frutescent : tije

fryerfrier : miqilk, meqel, tawe, exlewîk, afiawe, rûnbirêşk;;boteya bi qemçik ku maden tê de tê helandin;;derdana ku tê de kils tê lihevdan;;erda ku ji bo xwedikirina şaxan hatiye cihêkirin

fuchsine : sorê bu more ve

fudge : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

fugacious : firoke

fugitive : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî

fugue : besteyeke di muzîka piredeng de

fulcrum : xala ragirtinê;;spartek, palpişt

fulgent : wurşedar, bişaşea;;rewnaqdar, birewnaq;;dengî

fulgid : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

fuliginous : bitenî, tenîdar, tenîgirtî, dûgirtî

fuller : weşek, daweşîner;;tevdêr

fullness : têrî, têrayî

fulminate : ji nişkav de vveka ku topek biteqe

fulsome : rapir, aşirî, mufrit

functional : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

fund : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

fundament : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş

fundamental : bingehî, hîmî, sereke, eslî

funereal : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

funicular : bibisk, bita;;bilûfik, bilûf;;birehik, birîçal

funk : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade

furbelow : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte

furcate : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn

furor : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

furrow : delin;;çavşewitî;;cih, cihok, erx;;sermişar;;mişar, xet, karix

furtherance : alîkarî

furtive : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî

furuncle : kînora xwînê

fury : tundî, qursî, şidet;;lez;;şidî, zêdeyîtî, aşirîtî;;darê zorê

fuselage : gewde;;laş, cendek, ceste, girş, beden;;gi lale, qirn, qurm, kok

fusion : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin

fuss : carecar, cirecir, birebir, berbezı, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqal

fussy : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

fustian : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

fustigate : kotek;;çov, çogan;;kutek, hutik

fusty : genî

futile : bêhude, bereda, nafile;;bereday, cihê bereday;;zêde

futtock : doşeg, mitêl;;döşek, binrax;;hizûr

ga11 : bnr öd

ga1a : gala

gaberdine : eba

gabfest : yarî, yaranî, hogirî, muhabet;;bı dostanî pev re peyivîn, sohbet

gad : zext, darmisas, kaleg

gaff : nihan, veşar, raz, sir;;serena alayê der/nd

gaffe : şelipan, gaf, pot

gaiety : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

gaiiant : sawdar, bisehwîr, hêwilnak, heybetdar, biheybet;;bisemyan, ezîm, berz

gainsay : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

gait : çûyîn, çûndin;;rewş, hâl;;çûn

galahad : bihadar, mêrxas

galbanum : cure zemqek

galingale : qorican

gall : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

gallantry : gernasî, lehengî, qehremanî

galvanism : galvanîzm

gambol : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik

gamesome : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

gamete : gamet

gammer : pîrejin;;dê, pîra dê

gammon : xapandin, terişandin, xirandin

gamut : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola

gang : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola

gangrene : lareşî, kangreni, tîrawîbûşyî

gangway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni

ganymede : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde

gape : qelişîn, qeliştin, tarişîn, telişîn, veqelişîn, şeqopîlo bûn;;terikîn;;derizîn;;hatin qelaştin, hatin veqelaştin, hatin tarişandin, hatin derizandin, hatin terikandin l/tb

garb : dilq, pergal;;timtêl, qiyafet;;wêne, resm

garble : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

garcon : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde

gardenia : gardenya;;kulîlka vê dara bêhnxweş

gargantuan : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

gargle : li hev xistin, li hev dan;;çeliqandin, şiliqandin, çelpandin, cemciqandin, keyandin, hiljenandin;;tê werdan, tê re kirin;;seridandin, bêjing kirin;;fırkandin, leqandin, hejandin, rajandin;;qelabtin;;bi tenduristiya leyistin

garish : wurşedar, mirêsdar

garland : zerzeng, qewzegul, çeleng, taca gulan;;tac

garnet : yaqûta hinarî jeo/m

garnish : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan

garnishee : desteser kirin, hêcz kirin, dest danîn serê

garniture : garnîtur;;xeml, rewş;;tamûçk

garrison : garnizon;;leşgergeh, leşkerma

garrulity : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

garter : bendgore, jartiyer

gasbag : I nîşangcr;;derewçîn, virek

gasconade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn

gaseous : gazdar;;bidon, bigaz

gash : birindar kirin, birin kirin, kul kirin;;tehlkirin, êşandin, dilê şikandin, dilê hiştin

gasket : conta

gasometer : depoya gazê;;geazpîv, gazometre

gassy : gazdar;;bidon, bigaz

gastralgia : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş

gastric : aşikî, madewî

gastritis : kêma mîdeyê, gastrit

gaucherie : bêkêrî, necerbezî, nehunerwerî, destpelixî, nebikêrhatî, nejêhatîbûn, neostatî, neşanpazî, nemahirî

gaud : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

gaudy : bi nexş û mexş, bi nexş û nimûş

gauge , gage : pîvan, pîvandin, peyîftin, endizandin;;rokirin û pîvan

gauge, gage : olçek, pîvan

gaunt : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

gauze : tûl;;xavik

gawk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

gazabo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto

gazebo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto

gazetteer : atles, etler n atlas

gear : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran

gehenna : dojeh

geisha : geyşa;;geyşa Qinika Japon a ku bi taybetî ji bo mazûbantiyê hatiye perwer dekirin)

gelatin , gelatine : jelatîn

gelation : cemidandin, qerisandin;;berfeşîr, bestenî;;qerîmok

gelid : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

gemma : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

gemmate : bûtikdan

gemmy : bicewher, cewherdar, bigewher

gemote : meclîs, parlemento, civatmilet;;civat, komel, horg;;dîwan, civangeh;;bezm

gemütlich : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz

gendarme : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî

gender : gram

genealogical : bisecere, seceredar

generalissimo : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

generality : giştîtî, gelemperîtî;;gelempe rîtî man/m

generalization : giştîkirin, gelemperikirin;;tamîm fel/m

generalize : giştî kirin, gelemperî kirin

generalship : generaltî

generate : anîn wicûdê

genesis : aferîş, zikmakî

genetic : rakend;;rakendî, irsîtî, irsiyet

genial : rûken, rûliken, rûkenok, devliken

genie : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

genista : bot;;bot m bot

genito : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

genocide : tevkujî, qir, qel, qelînok, qetlîam;;qelaço, qeremok

gent : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira

genteel : torin, zadegan, maqûl, esîl dîr/rd;;tovrind, başnîjad, zeng û zêrîn;;resen

gentian : gafiş, melvaş, mamîran

gentile : pûtperest, pûtparez

gentility : hîm, xîm, binyat, bingeh, binaxe;;esas kim/n;;esraq bazal bazal, esasî kîm/m

gentlewoman : xanim, xanimefendî, ciwanik

genus : çeşn, cure, cor, texlît, levn, newa

geomancy : falbaz, faldar, falbêj, falavêj, bextbaz

geometricical : hendesewî

geophysics : jeofizîk

geopolitics : jeopolîtîk

geoponic : candinî, ziraî

georgette : navê çeşîdek qumaş e

georgic : çandiniyî, çandeyî

geranium : I bêhna xweş;;tolgîn, toyîn, kulilka tolgînê

germander : bot;;bot m bot

germane : têkildar, pêwende, pewendidar, gizdar, peywendar, eleqedar

germicide : antîseptîk

germinate : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn

gerund : gram

gerundive : gram

gestalt : geştalt

gestation : ducanîtî, nesaxîtî, duhalîtî, hemîletî;;avistî;;çaxana hemîletiyê

gesticical : cestî, bedenî, beşenî

gesture : bizav, tevger, liv, libt, leqîn, livak, livek, cole, qelq, bizar, cule, hereket, he­reke;;lebt;;libat, weşn, şêl ı güzel bir ha­reket libateke xweş;;rêketin, birêketin;;hereke;;lerz, bivelerz, zelzele;;lebt fîz;;tevger mzk;;lebat, hereket sp;;tevger fel/m

getup : çêbûyîn;;bastûr, bünye

gewgaw : lîstok;;leyîstok, leyzok, pêleyîzk, titik, leyîstek;;pêleyîstik, benikê dû hebanê

geyser : şofben

ghastly : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

ghazi : xazî

ghoul : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

giamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

giand : bot;;bot m bot

gianders : ufe, seqav, kepenek

giaour : gawir;;kafir, rd/nt

gib : mix, bizmar, bismar

gibbet : sêpê, dara darazê

gibbous : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

gibejibe : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin

giblets : cîger, ceger, cerg, mêlak;;kezeb;;dil, hinav

giddy : gêjker, semeker, sergêjker

gig : bnr dan/den

gigantesque : wekî dêw, mîna hûtekî

gigantic, gigantean : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

giggle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn

gigolo : jîgolo

gilbert : serad

gild : avzêrî kirin, zêravî kirin, tamzêr kirin;;birqandin, çirisandin

gilding : tamzêr, zêrhelî

gill : kelek

gillyflower : şevbêhn, gula şevbîn

gilt : avzêrî, tamzêrî, zêravî, avzêrîn, zêravkirî;;xapînok

gimbals : bnr dan/den

gimcrack : wurşedar, mirêsdar

gimlet : badek

gimp : candar?;;şênbûnî, geşedarî

gin : çirçir;;çirik, çirika avê;;çirçirik, sîsirk

ginger : zencefil

gingerly : hêdîka, hêdîna, bi semt

giraffe : canhêştir, zurafe

girasole : opal jeo;;opal

gird : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

girder : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

girdle : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

girlish : eynî ke­çik e, eynî qîzik e;;eynî keçik e;;eynî qîza çardehıalî ye

girth : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat

gismo , gizmo : amêr, cîhaz;;rihel, cihêz

gist : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd

giveaway : aşkerekirin, îfşa

gizzard : qerqer, gerger, kere, gocar, zûr;;kevirdar rd berdelan, hûrik, gurçik, aşk zo/tn

gl : kes;;leşker, esker, nefer Işk/nd

glabrous : bot;;bot m bot

glacial : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

glacier : sîpan;;qeşayî, bestelek;;taş pangor, moren jeo/erd

glacis : bnr asklı

gladden : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin

gladiolus : bot;;bot m bot

gladness : kêf, dilşayî, dilxweşî, dilgeşî

gladsome : kêfxweş, dilxweş, razî, dilşad, xweşhal, memnûn

gladstonebag : bahol;;bawul

glair : spîka hêkê, spîçka hêkê

glare : çav pê ketin

glaring : xipxuya, dipdiyar, aşkere;;çîksayî, şîrsayî

glary : birqdar, teysdar, şewqdar, şuhledar;;xemlkirî, arastî

glauber's salts : derman, ecza

glaucoma : ava reş, glokom

glauconite : glokonî jeo/m

glaucous : bot;;bot m bot

glaze : sur kirin, zuhr kirin

glazier : camkar;;camfîroş;;kesê ku di paceyê re li hundirê malê dinêre

glebe : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî

gleeful : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

glen : cobar, robar;;newal, newalok, seqlan, best;;newal

glib : çipik, şipil, çist, çeleng, peyik

glide : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn

gliding : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

glim : mûm, find, mûmik, şam, şemamik, şemalik;;şima;;mûm fız;;mûm mîn/m

glimmer : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan

glissade : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

glissando : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

gloaming : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê

gloat : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

glob : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî

globular : kadî, küreyi, kûrewî;;giloverî

glomerule : bot;;bot m bot

gloom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

gloomy : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

glorification : bnr meth

glorify : pesn dan, pesinadin

glorious : navdayî, navdar, navwer, namîdar;;mezin, gewre

gloss : perdax, delk;;ji aliyê ters ve traştina cara duduyan

glossiness : rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî;;balkêşî;;biriqokî, birqonekî

glossy : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

glottal : qirikî

glow : şewitîn, sotîn, ayîsîn;;pêketin, vêketin, darîn;;pîsoyî bûn;;şeliqîn;;sincirin, kelîn, agir pêketin;;biriqîn, çirisîn;;bi ber ketin, xem xwarin;;mirin, helîn;;çûn ji;;veşewitîn

glower : tîktîk nihêrtin, tîktîk lê mêze kirin, ziq bûn nihhertin

gloze : bi mane gerandin

glucose : glikoz, şekirê tirî

glum : bêmehde, bêmirûz, mehdtirş, bêsikûm, rûtirş, mikûsoyî;;sik, zişt, nexweşik;;cirnexweş, bêcir

glumaceous : bot;;bot m bot

glume : bot;;bot m bot

glut : boşayî, mişetî, mişehî, gumrehî, xenîtî;;gumreh;;zêdehî, zêdetî;;laporî, firehbûn, firehî, firehtî

gluten : pêz, gluten

glutton : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek

gluttony : xuretî, ferexurî, xaşkerî, xwarokî, çiroretî, xwereyî, xwarinxwerî, çilêzî;;hûrfilitîbûn, hûrmezinî, heftkunî, destodevothi, hûrekî, alifxweşî, ziktirşî

glycogen : glikojen

glycol : glikol, dialkol

glycosuria : glîkozurî

glyph : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

gm : gram

gnarl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

gnash : diran di hev dan, diran qirçandin, diranên xwe di hev dan, diranê xwe qirçandin

gnaw : kotin;;kotin/koştin, arîtandin, kuri­sandin, purisandin, kevaştin, kwîtin, revaş­tin, kojandin, mirmirandin, kuncirandin, kiriçandin, kiritandin, kirkitandin, merisandin;;xwarin, jê xwarin;;mehfkirin

gneiss : gnays jeo/m

gnome : wecîze

gnostic : têgiştî, fehmber, fehma, zana

goad : zext, darmisas, kaleg

goatsucker : vîzvîjik, şivanxapînok, çûçika tûtelanî

gob : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

gobetween : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber

goblin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

goby : dirêxbûn, jêrevîn, xwevedan, xwejêdûrdan

gocart : girgirok

goddamn : baneşan, bangok, nişkok

goddess : xwedawend, îlahe

godforsaken : bêwijdan

godhead : peresto, pereste, xweda, îlah

godless : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas

godlike : xwedayî

godly : oldar;;olperwer, dîndar

goffer : şikandin;;şikênandin, daşikandin, xiş kirin, firandin, hel kirin;;şi­kandin;;tewq kirin, qat kirin;;qelandin;;kêm kirin;;têk birin;;xwarin;;hêrandin;;hûr kirin ı odun kırmak êzing hûr kirin

goggle : qelibandin

goitertre : guatr

golly : baneşan, bangok, nişkok

goneness : hicinandîbûn, jipertavketin, bêhalî

goo : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir

goodby , good-bye : baneşan, bangok, nişkok

goodness : xweşikî, bedewî, xweşiktî, be dewtî, bedewbûn, ciwanî, xweşikbûn, spehîtî, rindî, dindar;;xweşbûn;;xweşikahî, xwe şikayî

goods : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

goodwill : niyetpakî, niyeta pak

goody : bonbon

goof : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî

goofy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

gook : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem

goon : agirberdêr;;qûndaxker, qûndaxsaz;;ewan, gelac

gorge : hepişandin, dan ser hev û xwarin, zûzûka xwarin, avêtin de­ve xwe;;liqimîn, pê qinyat bûn, avêtin ber dile xwe, xwarinek kirin ber dile xwe;;li hev bi­rin û anîn, barijnî kirin

gorgeous : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan

gorget : gerdenî

gorilla : goril;;parêzker

gospel : mizgîn;;mizgînî

gossamer : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik

gossip : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

gothic : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

gouge : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik

goulash : xwarineke bigoşt, ava firingîyan a gele Mecer

gourd : kundirê stûreq bot/nd

gout : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî

governance : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

gown : kincê fermî, cilê resmî, unîforma

gownsman : zane;;Xwedê

grabble : pelandin, sehandin, palmisandin, mişmişandin;;seh kirin, venêrîn, kontrol kirin;;dan leqandin l/lb, dan xeberdan l/lb, sihêtî kirin l/ghn;;muayene kirin;;hatin, xwe nîşan dan

graceful : xweş, spehî, letîf

graceless : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam

gracile : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

gracious : şîrîn, şêrîn, agirxweş, sempatik

gradation : birêzkirin, rêzandin;;sefandin, xistin rêzê;;sêwirandin

gradient : bilindi;;bilincih erd/m

gradin , gradine : pêlik;;pêpelok, paplûk, pêpelûk, pêling, pêpeling, pêping, pêpik, pêlpelik, pêlpêlok, pêpilang, pêlekan, pêweran, pêpilanik;;gihanek, merhale

gradual : bere berê, hêdî hêdî

graduate : perwende bûn, mezûn bûn

graft : hatin derzîkirin, hatin parzaki­rin, hatin perpûnkirin;;hatin tamandin, hatin deqdan, hatin patromekirin, hatin deqandin;;hatin sarogermokirin, hatin tî­negermîkirin l/tb

grainy : hebgirtî, bitene, bihebik, bilib;;teneyî, libî

gramercy : baneşan, bangok, nişkok

grammarian : rêzimanzan, gramerzan

gramophone : dengxwên, dengnivîs, fonograf, gramofon

grandee : girgirek, giregir, mezinên dewletê;;qure, kuşpene

grandeur : mezinahî;;mezinatî, mezinayî, mezintayî, mezinî

grandiose : mirês, wurşedar, rewşedar, ewreng, muhteşem

granulate : nepixandin;;pişpişandin, hilpişandin, pimpişandin, qepişandin, poxpoxandin, kişkişandin, pirpişandin;;zerifandin, perçivandin, nixifandin;;gij kirin, gijgijandin, bel kirin

granule : tene, heb, lib;;bilqik, pilqik, pelqik;;di leyîstika şanoyê ya Hacivat û Karagöz de di wateya epê epê de

grape : daleqandin, hilawistin, bidarde kirin;;daleqandî, hilawistî, dardekirî

grapefruit : sindî

grapeshot : bibêhn;;meya ji tiriyê bibêhn, miskat;;misket;;xar, xare, til

graphic, ical : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

grapple : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê

grasping : tima, timakar

grassroots : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

grate : bêhnteng kirin, hêrs kirin, türe kirin, hêrsa rakirin, parça rakirin

gratification : I zewq;;zewq;;çêj, tehm, çeşn, lezet;;kêf, şahî

gratify : dilxweş kirin, kêfxweş kirin, xweşhal kirin, xoşnûd ki­rin, razî kirin

grating : izxare;;piştek;;bistik, caxik;;biraştî, qelandî, kizirandî

gratuitous : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa

gratuity : bexş, bexşandin

gravel : kevirê mîzê

graveyard : goristan;;qebristan

gravid : ducanî, duganî, nesax, duhalî, hemîle;;avis

gravitate : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn

gravity : dilniwazî, dilkêşî, kîşînokî, rakêşarî, cazîbe

gravy : sos, çênc sos

gray , grey : cûn

graze : çêrandin;;veçêrandin, lekitandin, lewirandin

grease : rûn kirin, rûn tê dan, don tê dan;;pesn dan

greaser : argo

greathearted : comerd, merd, camêr, sexî, çavfireh, destvekirî;;bêrdar

greed : tematî, temayî, çavbirçîtî

greenery : riwek;;riweknasî, botanîk

greeneyed : çavbaz

greengage : incaseke gir a şirîn

greengrocer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş

greensickness : kloroz

gregarious : bi tevayî, tevde, pêkve;;bi tomerî, bi komelî;;kutilkî, topikî

gremlin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

gride : rêş kirin, xirtikandin;;rihotin, rihoştin, verihoştin, hekandin, xiritandin, rawêştin, darihoştin, rewatin, verotin;;hewirandin, merisan­din;;kolan;;kolandin

grieve : arihandin, êşandin, çerçirandin

grievous : xemnak, kesernak, kedrnak

griffon : sîmerx

grill : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin

grilling : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin

grim : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker

grind : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin

grinder : hêrîner

grindstone : hewl dan;;keftûleft kirin, xebtûkoş kirin, kêferat kirin, koşîn

gripe : tehde lê kirin, cefa lê kirin, cewr û cefa lê kirin, eza lê kirin

griseous : boz;;xam, beyar

grisly : sawnak, hêwilnak

grit : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

grizzle : gewr, cûn, boz

grizzly : gewr, cûn, boz

groan : kirin axîn, axîn rahilan;;nifir kirin, nifr lê kirin

groggy : serxweş, sermest

groom : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

groove : xane;;niqir;;celxe;;rastik

grotesque : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

grouch : hatin gotin l/tb;;berê xwe danê, azar danê, rexne kirin;;xutxut kirin, minmin kirin, mortmort kirin, gumgumîn, dolandin, lêlandin, fışefiş pê ketin

grounds : hewşeng, stad, stadyûm

groundwork : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

grouse : sûsik

grout : telp, telpik, delme, xilte, pegr, durd, tilp, tort, ritim

grove : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

grovel : xwe kirin nav dest û piyan

grower : hilberîner, berhemdêr, berhêner, mustehsîl

growl : kirin xurînî, xurînî kirin, xurexur kirin

grown : gihaştî, gihîştî, gihiyayî;;xama, gêran;;gihayî ped;;kamil (kesê ku ji her aliyî ve gihaye kewna xwe psi

grudge : texsîr kirin;;lê girtin

gruelling : işkence, şkence, tehde, tehdeyî;;cizaret, ezab;;îşkence

gruesome , grewsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

gruff : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

grumps : bêmehdetî, bêmirûzî, rûtirşî;;sikbûn, ziştî, nexweşikî;;cirnexweşî, bêcirî

grunt : xirînî, xîzînî;;xirecir, pevçûn, qirên, serkêşî

grunter : beraz, xinzîr;;wehş;;xinzîr nt

guaranty : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet

guarded : li tetikan bûn, guhê şiyar bûn, li ser derzîdankê lingan bûn

guardianship : pasvanî, nigehdarî, segvanî, qerewêlî, parêzkarî, pasavanî, mifirdîtî;;dizdarî, muhafizî

guardrail : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş

guck : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

gudgeon : tewere, germiçank

guerdon : bexşîş

guerrilla : gerîlavan

guffaw : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko

guild , gild : lonca, korporasyon

guile : xiniz, xinis, cixis, xirb, doxman, xayîn;;zexel, xel;;xayîn rd/nt

guilloche : menewîş, hare;;kizwan, qezwan

guinea : heywaneke malê ku ji famîleya mirîşkan e, serê wê biçûk û rût, pûrta wê ji rengê cûnê ber bi heşîn ve û bi qasî mirîşkekê mezin e zo

guise : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet

guitar : gîtar

gullet : gewrî, qirik, qirtik

gullible : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

gummy : bibenîşt, benîştdar

gumption : pêkhatîbûn, jêhatîbûn

gunner : nêçîrvan, ravker, seydvan

gush : coşîn, coş bûn

gushy : lewce, çileqe, çelexare, qurbet, ce lûz, nehindir, berzeq, heylorik, çenebaz, şeqlebend, pirbêj, bêjok, zimandirêj, geveze;;devlok, tirdevk, devtijî, devbelaş, devleq rd/nt

gust : bager;;badev

gusty : bibahoz, bibager, bifirtûne, fırtûnedar, bibazor;;biteqereq

guts : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

guttate , tated : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

gutter : avrê;;cihok, selep, sereb;;fîlîgran

guy : kese ketûber, adî;;mêr, zilamn herîfçioğlu kerê çolê, herê dera hanê

guzzle : xistin hev, li hev aliqandin;;sermest bûn

gym : bedenparêzî

gymnast : bnr jimnastîk

gynecology : nexweşîna pîrekan, nexweşîna jinan, jînekolojî;;beşa nexweşîna jinan

gyp : dubare;;fend, dek, hile

gypseous : bicils, bicas, bikuşte, bigêç

gyrate : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

gyre : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel

hairpin : toq, filket

hairy : mûwekî, mûhikî, rehikî, wekî mû ye

halberd , halbert : bivir;;teber

halfhearted : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

halfwitted : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

halloo : baneşan, bangok, nişkok

hallow : pîrozandin;;evrandin, homandin, teqdîs ki­rin;;pîroz kirin

hallucinate : gumreşî;;dogman, bedgumanî;;dilwasî, pojnewaji, waswase, haw m etmek ji xwe re waswase çêkirin

hallway : poxan, dalan, kolan, koçik, mobîn, rewaq, tular, nawan, hol

hamstring : kûd kirin, qorim kirin, seqet kirin

handbook : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

handcart : kaşkaşk

handed : pêncî (;;L);;pêncî rd bidest, xweydest

handhold : pêgirtek;;pêgir

handicap : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

handiness : hunerwerî, cerbezi şanpazi, meheret

handiwork : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

handmaiden : xwedîkirin, xweyîkirin;;asêkirin;;qewraş, qerwaş

handmedown : malê ke­lepir, malê xizmetbûyî, ji destan

handout : sedeqe

handrail : caxên nêrdewanê

handsel : sîfteh, serfetih;;cara pêşîn, ewilî

hangdog : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar

hanger : çengel, çengal, çinqal, çanqil

hangout : şûnwar, cîwar, rûniştgeh, êwr, mesken

hangup : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

hank : Kangal

hanker : berî kirin, hesret kişandin

hankypanky : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî

haphazard : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

happenstance : pîşad, rasthatinî, tesaduf

harass : westandin, dawestandin, mandî kirin, betilandin, reht kirin, qefilandin, tehibandin;;dilê êşandin l/gh şîrove kirin, tabîr kirin

harbinger : mizgînber, mizgîndâr;;pâşeng, peyamber

harbor, (ing.) harbour : stare, star, penah, kavilk, govik;;stargeh, stare Işk;;kelbextî (ji bo kesê ku mirov xwe diavêjin tor û

hardbitten : serkêş

hardcore : bibîryar;;biryardar, bibiryar, biqerar, qerardar;;sitewîl, biqeys û qerar, aramîdar, biîstikrar

harden : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz

hardener : sîkatîf kîm/rd

hardfisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

hardhearted : bêdil, bêqelb;;dilqalind, kezebqalind, bêşewat, bêrehm, dilhişk

hardihood : kancî, bêşermî, bêarî

hardline : teng, gebs;;repisandî, dewisandî, şidandî, pihêt, kîp;;dijwar, çetîn;;bi baldan;;hişk, tund;;gurahî, sixlet;;çikûs, tima, destgirtî;;têr, baş;;zor, zorayî, çetînayî

hardnosed : betjewenperest, havilperest, xirwebaz, sitxû, menfaetperest

hardship : tengayî;;tengîtî, tenganî, tengbûn;;tengî, tengasî, tengahî, destengî;;tengavî, azerdedilî

hardtack : galeta

hardwood : berû, berî, darberû

hardy : tirûşdar, xurt;;berhilistker, serhildêr

harebell : belazîz

harebrained : bêserî;;bomik, totikvala, bêaqil

hark : bihistin;;sch kirin;;hatin rû

harl : bisk, ta;;lûf, lûfik;;rehik, rîçal, rişalk biy/n

harlequin : qeşmer, palyaço, qirdik

harlot : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole

harlotry : orispîtî, forqîtî, toltî;;bêbextî, qeleşî

harmful : neçê, bed, fena, netû, xerab, nebaş, nepak;;nexweş;;pir, gelek;;pis;;bedxû;;ecebê

harmonize : bi keys kirin, bi hev xistin, sererast kirin, rêk û pêk kirin, bi ser û ber kirin;;kok kirin, akort kirin

harrow : hincirandin, qetandin;;ku­tan, dakutan

harslet : xislet, xûy

hartshorn : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

harumscarum : çort, çols, potpotî

harvester : pale, birandox

hash : argo

haslet, harslet : saqatat

hassle : dijwarî, çetînî, çetînayî, zorî, zeh metî;;tehb, meşaqet;;asteng, kend û kosp

hassock : cure kursiyek e;;mîndera pofik, mîndera nermik nd uf, puf

hasten : lez kirin

hasty : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

hatch : bnr dan/den

hateful : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam

haughty : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

haul : kişandin, hilgirtin;;gerendin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;li xwe kirin, kine wergirtin;;li serê bûn, li ser xwe gerendin;;girtin ser xwe;;pê re hebûn

haulage : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn

haulm , halm : ka

haunt : bêzar kirin, zivêr kirin, zebirandin, acizandin, canzerî kirin, aciz kirin, viz kirin

hauteur : anor, qurnasî, quretî, xurûr;;difre, fors, fez, fîşal;;şanazî, şeref, hesiyet

havoc : rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xerakirin

hawk : baz

haycock : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

hayfork : duguh, cemik, dirgan, melhêbok

hayloft : kadîn, merek, kadîng

haymaker : gêlevan, gêrevan

hayrick : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

haystack : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

hazardous : rîsk, rizîko

haze : moran, ximam, nemeş;;gezo;;hêlîna kêzikan;;kevza li daran nd tiliya beranekê, tilî, înç m tel, let

hazy : bidûman, bidû, bidûxan

headband : band, zûlê pot;;şerît

headfirst , headforemost : li serserkî, sernişûv, serberjêr, berjêrî, sernişîv, sernigûn;;serbeijêr, derbejêr, sernişîvî, seijêrek

headgear : destgîn lixab;;dezgîn, legap, lixav, celew

heading : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

headland : poz, difn

headless : bêqail, kêmaqil, aqilkêm

headlight : far, ronavêj

headline : sernivîs, sernav

headlong : bi gelt, bi hirmegurm, bi hingeding, bi xirm û gurm;;hing û ding, hirm û gurm

headpiece : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m

headship : serektî, sermiyantî, serîtî, reysîtî

headstone : qotzîber, kozâbir, kevirê goşe, kevitê qorzîbir, qumî, hêt, rukn

headway : pêşveçûn, bilindbûn, geşbûn, teraqî

heady : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

heal : şîfa dan, baş kirin, deriyê rehmê lê vekirin

healer : bijîjk, doktor;;bijîşk;;tixtor

healthful : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar

heap : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

heaping : lêmişt, tije;;tiptije, mişt

hearken : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin

hearsay : gotegot, minho, gotegotk, galegot, şitexalî, rîwayet;;wişewiş

heartache : janedil, êşa dilan

heartburning : çavnebarî, çavtengî, hesudî, dexesî, reşkînî;;dexesokî, dexs, pexîlî, dexosî, dexsînî, hesûdî, dexsoyîtî, zikreşî, kimreşî, behecokî, dilreşî, çavreşî

hearten : wêrandin, cesaret dan, bı zirav kirin, qewet dan n ziravê qalind kirin

heartfelt : ji dil, ji dil de

hearth : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank

hearthstone : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank

heartsease , heart'sease : rihetiya dil, dil rihetî

hearttoheart : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

hearty : jidil, dilsax, samîmî;;ji dil û can

heated : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar

heater : soba

heath : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

heathen : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas

heating : germker, germoke

heave : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

heavenly : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye

hebdomad : hefte, heftî

hebetude : nefehmaî, fehmkorî, fêmko rî, bêfehmî, tênegihîştîbûn;;xweşnebînî

hecatomb : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

heck : baneşan, bangok, nişkok

heckle : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin

hecticical : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm

hector : bêge;;qubede, taqa, qebedx;;dîlawêr, mêrxas;;baştirîn, sereke

hedge : asteng, kosp, tegere

hedgehog : jûjî;;jîjo, jojî

hedonism : hedonizm, hezperestî fel;;hedo­nizm, hezperestî ab/m

heed : bala xwe dan, dêhna xwe dan;;bala xwe danê, dêhna xwe danê, dîqat kirin, guh lê dêran, miqate bûn, himetî kirin, guhê lê xewt kirin

heedful : baldar, dêhndar;;hiştî, bidîqat;;miqate, ballêbûyî

heedless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

heehaw : zirîn

heeler : goşkar;;qondereker;;qonderefiroş

hegemony : raserî, serdestî, berterî

hegira : koç;;hicret

heifer : nogin, nohgin

heigh : baneşan, bangok, nişkok

heighho : baneşan, bangok, nişkok

heil : baneşan, bangok, nişkok

heinous : kerixîner, dilçepel, menfur

heirdom : jêma, mîrat, pêma;;jêmayî, mîras, pêmayî;;rabend, irs

heirer : varis

heirship : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma

helianthus : gula berbero bot/nd

helical : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd

helicoid : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd

heliograph : ronavêj, amraza ronavêj

heliotrope : xamekî

heliotropism : berberobûn

hell, hell : bene xwe fılitandin

hellas : grekîstan

hellbent : bixwestek

hellcat : cazû, cadû, cehzû, pîresêr, sêrebend, pîrebok, pîrelk;;sêrik, cazûger, ecûze, ecûzpîr;;çavê pir xweşik nd/m

hellebore : kerbeng, xerbeng

hellfire : ezabê dojehê, ezabê cehenemê, ezabê qebrê;;eza, cefa, ezab

hellhound : şeytan, pelîd;;şeytanî

hellion : terêf, mîkrop;;mikrop

hellish : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak

helluva : pir, zehf, gelek, zor

helm : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

helminth : kurmê rûviyan, askarît zo

helot : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî

helpful : kêrdar, kelkdar, havildar, sûdemend, sûdewar, sûdbexş, mefadar, bikêr, bisûd, bifeyde, feydedar, nehfdar, feydemend, biwec

helpmate, helpmeet : heval, hogir, embaz;;hempa

helterskelter : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

hematic : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye

hematite : hematît jeo/m

hematology : xwînnasî, hematoloji

hemialgia : mîgren bj

hemicycle : nîv daîre mat

hemlock : zirgêjnok, giyajehrk

hemorrhage : xwînbûn, xwîn jê hatin;;xwînîbûn;;derbûna xwînê, xwînkişîn, xwînjêçûn

hemorrhoid : bawesîr;;babasîl

hemp : kinif;;kinf, kenewîr

hemstitch : çavî

henchman : suxrekar, xizmetkar

hencoop : kox, kolit, pin;;koxik, pîn, pînik, kolik, kolk, qinik, zinc

henna : hine;;xene

henpeck : serê birin, serê genî kirin, gêj kirin, hetka birin

heptagon : heftkuj, heftkoşe

herald : nûçegihan, peyamnêr, hewalnêr;;peyamber, xeberbêj, xeberdok, xeberdar, qasid, teter;;şan, nîşan, elamet £ bu bulutlar yağmurun haberci­si olsa gerek ev ewr ez dibêjim qey şanê baranê ne

herbal : riwekî, dirextî, nebatî

herbivore : giyaxwur;;giyaxur, giyaxwer

hereat : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

hereby : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

hereditable : rakendî, irsî

hereditary : irsî

heredity : rakendî, irsîtî, weraset

heretofore : heta niha, heta vê gavê, ta niha

hereupon : ji ber vê yekê, li ser vê yekê, ji bo vê/vî

heritor : varis

hermaphrodite : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk

hermitage : goşe, kuj;;feraset, fehmberî;;qîraç mat/m;;zêw, tekyaya biçûk

hernia : taqur, fetq, berq, gunek, gunok

heroicical : qehremane, lehengane, gernasane, gernaskî, qehremankî, bi lehengî, bi gernasî

heroin : eroîn

heron : masîxur;;şîrînşaho, masîgir

herpes : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî

herring : mesiyê sêld

hesitant : sedinîn, vewestan, dudulîbûn

hesitate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

hesperus : Stêrka Þivanan, Zuhre, Nahid, Venûstul/m

hetaera,hetaira : cariye, cêrî

hetero : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

heterogeneous : cudaceleb, heterojen

hetman : nasnavê ku berê didan fermandarê Kazakên Rûs

hex : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer

hexagon : şeşgoşe, şeşçik

hiatus : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî

hibernian : Îrlandî, Îrlandayî

hibiscus : kulîlka bîcadê

hiccough , hiccup : qulp, qulpik, hîqik, hîqînî, xirikî;;herzing, hinarî, îskîn, îsk, îskîng, îşk, xîsk, niqrisk, niqilîsk

hickey : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî

hidden : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

hideandseek : pîtros

hideaway , hideout : nivîn, livîn;;cih;;beste, bestek, besterobar, lat, kener, mecra;;kan;;war, êwr;;damar;;star

hidebound : kurtbîn;;bîrteng, bîrtesik, tengbîn, berteng

hideous : pelos

hierarch : serekkeşe, serekkeşîş ol/n

hierarchy : hiyerarşî

hieroglyph : hiyeroglif

hieroglyphics : hiyeroglif

higgle : kişkişîn, gijgijîn, kaş û berkaş kirin, hev kaş kirin;;li hev kişandin, li hev dan;;kur'a kişandin, lûlik kişandin;;devê xwe kirin devê hev, devjenk bi hev re kirin;;berberî kirin, qayişkêşî kirin, kcftûleft kirin

higgledypiggledy : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

highboy : konsol

highbred : torin, zadegan, hîlaw, resen, nişav, tovrind, esîl

highfalutin : wurşedar, qumqume, bışatafat

highflown : qure, topek, qurnas, qapiz, fiza, betran, nefsmezin

highhat : hirhop, terabe

highlight : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn

highminded : camêr, destvekirî;;dilevra, bi lindrewan, rûmetyar, birûmet, şerefyar, payefiraz

highness : mezinayî, mezintayî, berztî, bilindayî

highpressure : pesta zêde

highroad : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde

highspirited : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr

hightoned : biwesp;;hêja, wesfdar, kalîtedar, bikalîte

highup : ser;;rû;;rûxar;;cil, kine, çek, cil û berg;;raser;;beden, gewde;;zêde, bermayî;;jor;;ber, pişt;;dabaş

highwater : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê

highway : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde

hike : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

hilarious : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko

hillock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n

hilltop : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê

hilt : qevd, destî;;bistî, qevz, qebze, qeft, deştik

hindquarters : tilm, girde, nerme

hindrance : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

hinge : siyare, kêlêr, menteşe, qolop, şarnîr, rizde, encame

hint : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

hip : agahdar, haydar, agah, hajdar, xeberdar

hipped : biqorik, bikemax, bigirde

hippodrome : hewşenga hespan, hîpodrom

hiqhsoundinq : wurşedar, qumqume, bışatafat

hircine : bişehwet;;baperest, şehwetpe rest

hireling : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

hirsute : bipirç, bimû, pirço

hispanic : îspanyol

hispid : bipirç, bimû, pirço

hist : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

histology : hîstolojî, tevinasî

historiographer : dîrokzan, dîroknas, mêjûnas, mêjûzan;;mamosteyê dîrokê

hitch : devjenk;;kêş, kaş m çekişken şerûd

hither : vî alî, vê hêlê;;a/ê din, vî/vê

hive : pêtag;;kewar, kuwar, gurbik;;qewan, kuvan

hives : qurdêşan, urtîker

hoar : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

hoard : civandin, dan hev, kom kirin;;berhev kirin, pergihandin;;teserûf kirin;;berhevok çêkirin, koleksiyon çêkirin

hoarding : nijînkerî, îstifkerî;;stokkerî

hoarse : xizok;;fetisandî, fetisokî, dewixandî, dewixî

hoary : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

hobble : kulîn, licimîn, nicimîn;;bi hev neketin; ji bo kar

hobby : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe

hobgoblin : efrît;;hêrsoyî, hêrsok

hobnail : korik;;pûl, mixên pûl

hobo : bêjinga mîrate, betal wetal, eware

hock : kirin gerewa

hockey : çogan, berçem

hocus : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

hocuspocus : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

hodden : şeyax

hoe : tevrik, sinkolk, kulbe, kulbik, devşik;;xepar, binkol m lenger

hoedown : muzîka gelêrî

hoggish : eynî wehş e, eynî beraz e;;têrbaş

hoipolloi : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

hoitytoity : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

hokum : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî

holdback : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

holder : Pasûr

holdup : veman, wexirin, giro, texilîn, derengîman, derengman

holierthanthou : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

holler : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

hollowhearted : bêwefa, bêxêr

hollyhock : hîro

holo : bitûn, tev;;hemû, hemûçk;;sax, sehî, bi­tûn, tûnî;;gişt, gişk, tevde;;neşikandî, bi hev ve;;yekbûnî, hevgirtinî

homage : bîat

homebred : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

homeland : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat

homelike : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

homely : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd

homemaker : bermalî, jina malan, kevanî;;malîvan, jina hundiran

homespun : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe

homework : erk, vatinî, peywir, wezîfe;;spartek

homey : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

hominoid : wekî merivan, nola însanan, mînanî mirovan;;mînani mirovan

homogamous : bot;;bot m bot

homogamy : bot;;bot m bot

homogeneous : heman, eynî, ew bi xwe;;jê

homologous : hevteng, yeksan

homologue : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m

homonym : hemnav, hevnav

homosexual : homoseksuel

hone : seqandin, hêsûn;;sûtin, tûj kirin;;xurt kirin

honeybee : mêşa hingiv;;mêşhingiv, moza hin­giv

honeydew : şemamok, lema şemamokê

honeymoon : şirînmeh

honeysuckle : gulehingivîn

honeywort : bot;;bot m bot

honk : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

honorarium : miz, mize, destmiz, pêrenç, mizd, ucret heq;;mûçe, mişe, heq

honorary : bêmize, bêmişe, bêmûçe, bêheq;;bi bêmizeyî, bi bêheqî, bi bêmûçeyî

hooch : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

hood : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

hoodoo : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt

hoodwink : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

hooey : baneşan, bangok, nişkok

hoof : sim ant/n

hookah : nêrgîle, kokos

hooked : biçengel, biçingal, çengeldar, çingaldar;;çengelkirî, çinqalkirî;;çengeli, çengelokî

hooker : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole

hooknosed : pozkuling, nikulkêr, kepînikul, poznikul, difinnikul

hookup : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat

hookworm : kurmikê devçengelî

hooky : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin

hoop : çember, çenber, hawêr, hevêrke, xêz, çixêz mat/n;;tar;;şoreb;;cureyek laçek;;rewşa dijwar;;çember sp/n

hoopla : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

hoopoe : silêmanê dunikul, dawudê dunikul, dîksilêman, huthut

hoot : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin

hootch : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

hopeful : hêvîdar, bihêvî, umûdwar, biumûd, meferdar, bimefer;;berdar, biber

hopo'mythumb : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî

hopper : çal, çala genim;;cihê nan

horde : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl

horehound : bot;;bot m bot

hormone : hormon

hornbeam : gurgan

horned : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

horny : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

horologe : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker

horoscope : kelû, zayîçe

horrendous : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

horrid : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

horrify : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin

horsdoeuvre : meze

horseblock : bnr binek taşı

horsecloth : cil, cilik

horsecollar : hamûd

horsedealer : cambaz, canbaz, akrobat;;osta

horseman : siwar;;si war, suwar, siyar

horseplay : hewes û henekên keran, wekî lota kerê

horseradish : tivra derewîn

horsetail : bot;;bot m bot

horsewhip : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik

hortative : bi şîretkî

horticulture : bexçevanî

hosanna : baneşan, bangok, nişkok

hosier : gorekar;;gorefiroş

hospice : xêratxane;;cihê ketiyan, darulaceze, cihê pîr û kalên ku ji kar ketine

hospitable : mêvanperwer;;mêvanhez

hospitality : mêvanperwerî;;mêvanhezî

hospodar : voyvoda dîr/n

hostage : gerewe, desteber, gerewdar, destbiser, girap, rehîne

hostelry : otêl;;otel

hostess : konsomatrîs

hostility : dijminî, neyarî;;dijminayî, dijminatî, dijmintî, neyartî

hotbed : xirabî, neçêyî

hotblooded : qehirî, hêrsketî

hothouse : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane

hound : tejî, tajî

hound'stongue : bot;;bot m bot

hourglass : saeta xîzê, saeta qûmê

houri : hûrî, horî, horing

houseboy : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

housebroken : helîm û selîm

housecleaning : paqijî, pakî, temîzî, temîzayî;;xwepaqijî

housecoat : kincê serê sibehê;;ê sibehê;;vê sibehê

housefly : vizik, mêş

houseleek : bot;;bot m bot

housemaid : navmalî

housework : karê nav malê

housing : cil, cilik

hover : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

howbeit : digel vi qasê, ligel vi yekîg

howdah : mehafe

howdy : baneşan, bangok, nişkok

howitzer : bnr asklı

howl : zûrîn, kûzîn, ûzîn;;orin;;fîzîn, lîrîn

howsoever : çendî ku, her çiqas

hubbardsquash : kundirê zer

hubblebubble : nêrgîle, kokos

hubbub : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

hubris : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

huckle : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m

hucklebone : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

huddle : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

hue : reng, gon, gûn

huff : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan

hug : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

huggermugger : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

hugmetight : êlek, yêlek, çekbend, qutik, çepek;;perik

hulk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

hull : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe

hullabaloo : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

hum : baneşan, bangok, nişkok

humane : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver

humanitarian : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver

humanize : bûn meriv, bûn mirov, bûn in­san

humankind : ademîzad, benîadem

humbug : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

humdrum : ruhê mirov jê çûn

humerus : bnr kol ke­miği

humid : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû

humiliate : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb

humiliation : şermandin, fihêtandin, şermezarkirin, şermîkirin

humility : nefsbiçûkî, dilnzmî

humming : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

hummock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n

humor : kenawerî, komîktî

humoresque : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs

humorist : peşqele, pêkenîker, çûle, qerfkar, mîzahkar

humorous : pêkenî, kenawerî, qerfî, mizahî

hump : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

humpback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

humph : baneşan, bangok, nişkok

hunch : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

hunchback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

hung : hilawistî, daleqandî, dardekirî

huntsman : nêçîrvan, ravker, seydvan

hurl : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkîkirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin;;belkirin, beliqandin

hurlyburly : xirecir, xirexir, qirecir, bihevketin, şemate

hurricane : bahoz;;bagêr, bager, bagêje, gêjgerink, badev, bagerkî, baxûz, mûryaz;;coşî

hurried : biteşqele

hurtle : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran

husbandry : cotkarî, cotarî, cotyarî;;çandinî, rênçberî

hush : setimin, deng birin, ker bûn, dengegaz bûn, sêwirîn;;hiş bûn, ker bûn | susun, konuşmayın hiş bin, mepeyîvin;;deng nekirin, bêdeng mayîn;;aş bûn, sêwirin

hushhush : sergirtî, serpêçandî, girtî, sernixamti, nixumandî, nixamtî;;liber;;dapoşî, mûphem

husky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

hustle : tehn û niçan dan hev, hev birin û anîn;;herîşîn hev, hev gijgijandin

hutch : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan

huzza : baneşan, bangok, nişkok

hyacinth : bot;;bot m bot

hyaline : wekî cam;;xav

hybrid : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

hydra : mit, mîtos

hydrangea : navîn;;navincî nd/rd navê çîçekekê ye bot

hydrate : hîdrat lam/m

hydraulic : hîdrolîk

hydrocarbon : hîdrokarbon kîm/m

hydrochloride : klorhîdrîk

hydrodynamic : hîdrodînamîk

hydroelectric : hîdroelektrîk

hydrography : hîdrografi

hydrology : hîdrolojî, zanista avê

hydrolysis : hîdrolîz

hydrometer : avpîv, hidrometre

hydrophilous : bot;;bot m bot

hydrosphere : hidrosfer, avgilover

hydrostatics : hîdrostatik

hydrotherapy : hîdroterapi, avhekîmî, tedawiya bi avê

hydrotropism : bot;;bot m bot

hydrous : avî, avdar, biav;;avlêxistî;;bilcim, şelap, avlike, cilq, olçim

hyena : keftar, kemtiyar

hygiene : zandariya tenduristiyê

hygienics : zandariya tenduristiyê

hygro : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû

hygrometer : kampîv, hêmîpîv, rewapîv, hîg­rometre

hygroscope : kambîn, hîgroskop

hymen : mit, mîtos

hypaethral : servekirî, stiyar

hype : şiringa, şirinqe;;enjektör

hyper : jor, haf, diyar, banî;;kesê karbidest;;serdest;;raser

hyperbola : hiperbol mat/m

hyperbole : fîşal, pirole, çelwar

hyperborean : mit, mîtos

hypersensitive : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt

hyphen : dezî;;dezî;;bendik, bendek, xêzikok, xêzeka kurt, tîre;;xêzek, xêzeka dirêj

hypnagogic : xewhêner

hypnosis : hipnoz

hypnotic : xewhêner

hypo : bin, jêr;;binê tiştekî;;binî;;xwar, binanî;;bine, jêre

hypochondria : dilîn;;bnr kara sevda

hypodermic : derzi;;derzî, derzilo;;sincak;;derzîk;;qerine, gotin;;qozî;;nêrik

hypostasis : hîm, xîm, binaxe, binçîne, binyad, binetar, binî, binyan, bintar, binanî, binişe, binema, asas, temel;;bingeh;;sereke, sereta, bingehî, esas

hypothec : barimte, gerew, ipotek

hypothecate : di gerewê de dan

hypothesis : feraziye, hipotez

hyssop : çirdûg

hysteria : bnr hîsterî

hystericical : bnr hîsterîk

ibeam : bnr putrel

icebreaker : qeşaşkên;;cemedbir, qeşembir, qeşaşikên

iceland : bot;;bot m bot

ichnography : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

ichor : mit, mîtos

icicle : cemed, qeşa;;qeşem, sehol;;sar alanı bankîz

icon : îkon, sembol

iconography : peyker, kelwaş, heykel, hîkel

ics : huner, sin'et;;hostatî;;pîşe

icterus : zerayî, zerî;;rengzerî, rengê zer;;zerik, zerek, xasekanî, êreqan, zerkî

icy : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

idealize : îdealkirin

ideat : sêwirin, dariştin, tesewir kirin

idee fıxe : fikra sabit

idem : zem, zêdeyî

identical : heman, eynî, ew bi xwe;;jê

identify : nav lê danîn, teşxîs kirin, bi ser ve bûn;;êş nas kirin bj

identity : kiyîtî;;zanav, nasnav;;nasname, pênas

ideology : bîrdozger, îdeolog

idest : nexwe;;heke wisa be

idiocy : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî

idiosyncrasy : xûy, afiriş, cir, tebîet;;tenduristî

idiot : xirexavane, bûdelewarî

idol : pût;;xaç n meftûl

idolater : pûtperestî, pûtparêzî

idolize : colik, colbe

idyl : kurtehelbesta ku di nav jîna çolteriyê de evînê ji xwe re kiriye mijar

iegacy : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma

igneous : volkanîk

ignite : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin

ignition : bihevgirtin, pevgirtin;;binavhevketin, bihevketin;;pêketin, darîn, ayişîn

ignoble : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

ignominious : nizmokî;;nemerdane, adiyane, rezîlane

ignominy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet

ignore : pê te pê rnedan;;piştguh kirin

ilex : bot;;bot m bot

iliad : dasîtan;;destan, dasitan

ilium : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

illegitimate : ne rewa, ne meşrû, nelirê;;derî zewacê

illimitable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

illiterate : kewden

illogical : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq

illuminate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

illumine : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

illusion : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

illusionist : hoqebaz, pêlewan;;delkbaz

illusive : xapînok, xapînosk

illustrate : vegotin;;têgihandin, pê dan zanîn l/lb, pê dan femkirin l/lb;;gotin, neql kirin, behs kirin

illustration : nimûne, nemûş, hembaz, model;;mostere, mestere;;manend, nimûnek;;mînak, wekok, mîsal

im bibition : hilçinandin, hilkişandin

imagery : şayes, teswîr

imaginative : afiriner, afirinende, afirandêr, afirandox, afirînek;;dahêner

imbalance : bcparsengî, bêterazî, bêdengetî;;qiştikî, tewşikî, hişsivikî

imbecile : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

imbrue : têdan;;têkil kirin

imbrute : bûn ajal, bûn heywan

imbue : tijî kirin, dagirtin;;tije kirin, pir kirin;;hîşandin, heşandin, xeşandin;;qedandin;;şên kirin

imitate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

imitation : lasayî, zehr, razeke, remz, layîn, teqlîd, bîlan;;zarî, zarve, zalve

immanent : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî

immaterial : negirîng, nemuhîm

immature : xang, kal, xag, xawiz, xam;;xam S tewş

immeasurable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

immerse : tê de kirin, tê hilkişandin, tê hildan;;noqandin;;ji xwe ve çûn, ji bîr ve çûn

immersion : hatin girtin;;hiçinin, qerimîn, lihevgerîn, lihevqerimîn;;girtin

immigrant : koçber, cîhil, muhacir

immigrate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin

imminent : nêz, nêzik, nêzing, nezdik;;nezing;;nêzemirov, nêzemeriv, xizm, lêzim

immobile : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

immobilize : zexm kirin, şidandin, kip kirin;;peytandin, pêdandin, selmandin, çespandin, cehisandin, tespît kirin

immoderate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir

immodest : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

immolate : gewixandin;;dewixandin, şeıje kirin;;bi xwînxwari kuş­tin

immortal : nemir, abadîn

immortalize : nemirî kirin, abadîn kirin, cawîdanî kirin

immovable : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

immune : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd

immunity : bexşandîbûn, cudagirtîbûn, bexşbarî, muafiyet;;muafiyet bj/rd

immunize : taman, patrome, mutirbe, lûl;;derzî, parza, fitrû ne, perpûn

immuno : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd

immure : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

immutable : neguher, neguhêrbar

imp : xurt kirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bi hêz kirin, hêzdar kirin, bi qewet kirin

impact : hingaftin, lêdan, lêxistin, kutan, gemişandin

impair : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

imparity : newekhevî, neyeksanî

impart : agihandin, agahdar kirin;;dan zanîn l/tb, ragihandin, gihandin;;hay pê xistin, ilam dan, pê dan zanîn;;derbirin, vegotin

impartial : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf

impasse : girêhişk

impassible : bêhest, bêhîs, dilreş

impassion : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

impassive : bêhest, bêhîs, dilreş

impaste : strandin, vestrandin, surandin, ecinandin, hecinandin, stirihandin, eciqandin, heciqandin, histrandin;;pehtin, pijandin

impasto : payîz

impavid : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr

impawn : kirin gerewa

impeach : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

impeccable : bêguneh, bêtawan

impecunious : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa

impedance : serad

impede : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

impediment : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

impedimenta : tişt, têkber, eşya

impend : gefandin, hedidandin, gef xwarin, hereşe kirin, keft xwarin, tehdît kirin

imperative : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

imperceptible : nayê bihîstin, pê nayê hesandin

imperfect : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik

imperfection : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

imperforate : bêqul, bêqulik, bêkun, nequl, nekun

imperial : şahane, şahanî, şehyane;;şahwer;;pir xweşik, pir têkûz û mukemel

imperious : hukimdar, ê ku hukm dike

impermissible : qedexe, bend

impersonal : gram

impersonate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

imperturbable : sergevez, girannxû, waqûr

impervious : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç

impetuous : lezgîn

impetus : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m

impinge : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran

impious : kafir, xwedênenas

impish : eynî cin

implacental : bêhevalzarok, bêhevalbiçûk, bêpizdan, bêxelêfk

implant : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;[[bi ser xwe de kirin]];;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin

implausible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

impledge : kirin gerewa

impletion : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin

implicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

implicit : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax

implore : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

impolite : nehêvotî, bêperwerde, beşerde, nehêvijî, perwerdenebûyî;;bêterbiye, bêedeb

impolitic : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

importunate : bi bergerî, bi berkî, bi îsrar

imposition : barkirin;;lêbarkirin, şaıjkirin

impost : bac, bide, tar;;dan, dayîn

impostor : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

impotent : bê karîn, neşiyandar;;bêşiyan, bêkarîn, bêtuwan, bêqudret

impound : ragirtin, tewqîf kirin

impoverish : xizan kirin, hêjar kirin, ke­sîb kirin, feqîr kirin

impracticable : nenehîdar, nekêrhatî

impractical : nekêrhatî, nedestdayî, nemusaîd

imprecate : nalet lê anîn

imprecise : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

impregnate : dol girtin, ber girtin biy

imprescriptible : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma

impress : îstimlaq kirin

impressionism : empresyonîzm

impressive : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr

imprint : çap;;çewsî, zordestî, pest;;kef û şel;;guşar, fîşar, pêkutî, çewsan, tehde, tehdeyî, kotekyarî, zor û zerp;;pres;;fîşar psî/m;;biserdeçûn sp/m

imprison : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

improbity : bêfiraz, bêşerefî, bêrumetî

impromptu : bêamadehî, bêhazirî, bêtedarek, bêtevdêr, bêtedarik, bêtedbîr

improper : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

impropriety : neguncanî, nelirêtî, nemunasîbî

improvident : bisemt, bêwurya, bêendaze, beîhtiyad, bêtedbîr

improvise : ji ber xwe ve

imprudent : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî

impudicity : bêşermî, bêfedîtî, bêfihêtî, şermnekirî, rûmelextî, rûhişkî, rûşûştîbûn, rûçelaqî, rûqayîmî, bêarî, nixayî

impugn : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin

impuissant : tengazer, bêhêzî, zebûn, bêhêzbûnî, bêçaretî, neçarî, kêmqewetî;;bêkêrbûn, bêkerî

impulse : şandin, hinartin rêkirin, birin, sewq;;kaşkirin, xirikandin defdan, temdan

impulsion : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin

impulsive : hander

impurity : mirdarî, mirarî

imputation : lêbarkirin, etfkirin, îsnad;;iftira

impute : spartin, lê bar kirin, îs­nad kirin;;iftira lê kirin

in re : derbarê de, der mafê de, der heqê de, di heqê de, sebaret

in- : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

inability : tehezi, bêkarînbûn, bêşiyanbûn;;nemêrî

inaccurate : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

inaction : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

inadaptability : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

inadvertent : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

inalterable : neguher, neguhêrbar

inamorata : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

inane : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî

inanimate : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

inanition : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m

inanity : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m

inapplicable : nelê, ciyawazî, muxayir

inapposite : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inappreciable : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g

inappreciative : nevîn, nedilxweş, nekêfxweş, nexweşhal, nerazî, nexoşnûd

inapproachable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval

inappropriate : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inaptitude : bêbehretî, bêqabiliyetî

inarm : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

inarticulate : nefesîh, nefambar, ximam

inasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku

inattention : bêbalî;;bêdêhnî, nehiştîbûn, bêdîqetî;;hişlênebûnî, ballênebûnî, nemiqate

inauspicious : bêyom, şemet, bedyom, bêoxir, bêqidoş, şom, şewm, bêpêûpar, bêwayîk, bêwa, bûwum, feleqreş, mûdî, peşkbireş, serxure, pîreş, şûm, pîşk, çift, pûşîl, bêmeymenet

inboard : bnr dan/den

inbound : bnr dan/den

incalculable : nehatin hesab;;tiştê ku hesab nekiribe

incantation : avsûn, efsûn, sêr, sihêr

incapable : bêbehre, bêqabiliyet

incapacitate : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî

incapacity : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî

incapsulate : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

incarcerate : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

incarnadine : pembeyi, bi pembe ve

incarnate : ê di rewşa cîsm de;;mucesem

incase : rû girtin;;girtin, wergirtin, hefidandin, îstila kirin;;rapêçandin;;rû kirin, rû ki­şandin;;hildan;;dewisandin, pêdews kirin;;rûkêşk kirin;;tamdayî kirin, kil dan;;be­lav bûn;;tije bûn;;kiras kirin, kiras kişan­din;;qab kirin

incasement : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize

incautious : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

incendiary : ewan, gelac, kizû, fesad

incense : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

incentive : hander

inception : destpêkirin

incertitude : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe

incessant : bidom, domdar;;berdewam, sereqet;;berdewamî, domdan, sereqetî

inchmeal : hino hino, hêdî hêdî;;piço pi­ço, piç bi piç

incidence : hingaftin, lêketin, isabet;;lêxistin;;li cih;;rasthatin;;tesadûfeke baş

incidental : pişadî

incipient : destpêk;;pêşek

incise : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin

incision : qelaştin, veqelaştin, terikandin, şeqitandin, qelşkirin, telişandin, telaştin;;qelîştek, qelîştok, şeqîfe;;telaş;;felqokî;;dan, şîş, genimê spîkirî;;şikandin

incisive : pîj, tûj, tûjik, tîj, şût, şûtik, hûtik;;zûrik, sertûj, sertûjikî;;aşirî;;bnr palamut

incisor : bevşik;;qîl, diranên pêş, diranê qîl ant/nd

incivility : çortî, çolsî, qebatî;;dexelî, kancî, gizreyî

inclement : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

inclinable : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar

inclusion : girtina nava xwe, kirina nava xwe, şamîlbûn

inclusive : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî

incoherenceency : bêwatetî, bêmanetî

incoherent : bêwate', bêman;;beredayî, tewş

incomer : koçber, cîhil, muhacir, macir

incoming : ketin, têketin

incommensurable : bêrêje

incommensurate : bêrêje, bênîspet;;hevnegir, hevnegirtî

incommode : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

incommodious : dilnerihet, nerihet, bêhedar, bêhuzûr, bêkêf;;neasan, nehêsan;;nexweş, bêkêf nerihet

incommunicative : dengegaz;;devgirtî

incommutable : neguher, neguhêrbar

incomparable : nayê qiyaskirin, mi­rov nikare bide ber hev

incompatible : neberbihêrî, nederdbihêrî, bêaqûbetî, serkêşî, alîkêşî, cirûcedêl

incompetent : neehîl, nekafî;;kêm;;kêmber

inconceivable : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

inconclusive : bêencam, bêdawîng, bênetîce, bêakam

incongruent : bêaheng, bêpergal;;bêbezm

incongruity : nelibarî, lihevnekirin;;mixrikî, nakokî, geleşe, îxtilaf

incongruous : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast

inconsequent : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq

inconsiderable : qicik, hûr, hûrik, kiçik, qij, qic, qincik, liwîr, biçûçik;;biçûk;;negirîng, pir hindik

inconsiderate : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî

inconsistent : nelihev, nelibar

inconsonant : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

inconspicuous : negirîng, nemuhîm

inconstant : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

incontestable : diyar, xuya, numa;;melûm;;lebatî

incontinent : bêvîn, bêîrade

incontrovertible : rastandî;;teqez, muheqeq

inconvenience : rene, tehb, mişûr, dijwarî, kêferat, çetînayî, astem, zehmet, zorkêşî

inconvenient : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

incoordination : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

incorporate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

incorporated : anonim, nediyar, bênav;;gelêrî, ano­nim

incorporeal : giyanî, ruhî;;manewî

incorrect : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

incorrigible : naselihe, îsleh nabe

incorrupt : dawênpak, dawpak, biîfet

incorruptible : durust;;durist, rast, rastgo

incrassate : tîr bûn, sift bûn;;tarî bûn, çîk bûn, girtî bûn, terengî bûn;;giran bûn, zor bûn, xweş bûn

incredible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

incredulity : şik;;guman, gur û guman, şek;;bedgumanî, hawî, dilwasî, wehm psi/m

increment : pirbûn, zêdebûn, boşbûn, şilxe

incrowd : bend, ber, klik

incubation : sêwirandin, tesewirkirin;;niqirandin

incubus : merdezime;;motemoteke, nezerfermaş, kabûs

inculcate : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin

inculpable : bêtawan, bêsûc, belesûc;;bêguneh

inculpate : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

incumbency : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

incumbent : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

incur : ketin, tê ketin;;çûn;;tê ketin bûn);;ketin navê

incurable : bêderman;;bêçare

incurious : bêtatêl, bêmeraq;;xemnexur, bêfimkare

incursion : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref

indecent : pêneketî, şikestek, nelicih

indecipherable : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

indecisive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

indeclinable : gram

indecorous : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

indefatigable : nawest

indefectible : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta

indefensible : bêparêzî, bêberevanî, destvala

indehiscent : bot;;bot m bot

indelible : yadaşt, serhatî, bîrhatî, bîrewerî;;yadîgar

indelicate : tehlker, rencîner, rencdar

indemnify : tezmînat, cirm

indent : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

indentation : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

indepth : berfirehî, dorfirehî, bikitekit, dûvdirêjî

indeterminate : bêsînor, bêtixûb;;bêqeder, bêhed, bêvesînor

indetermination : dudilî, bêbiryarî, dilodinî, herêneyî;;bêqerarî;;tewtewînî, herêna, bêstewîlî, bêqeys û qabî

indian : çermsor

indication : daxuyan, beyan

indicative : qedandek

indicator : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz

indict : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

indiction : tar

indigenous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

indigested : bêpergal, bêserûber, bêrêkûpêk;;herzeg, bêtertîb;;bênîzam, bêsîstem

indignation : I sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn;;hêrsbûn, hêrsîtî, qehritî, behic;;hiloritî, telewî, teleb, hêçîtî

indignity : giramnegirî, bêhurmetî

indigo : xumşîn, rengê şînê tarî;;çivîdî

indirect : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê

indirection : fenekî, delkbazî, finaskerî, lêbokî, fendoyîtî, firîbazî, hîlebazî, hîlekarî, dewlokî, rîpkarî, fetbazî, sexrbazî, xapînokî

indiscreet : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî

indiscretion : bêramanî, bêhizirbûnî, bêfikirbûnî;;xemnexurî, xemsarî, bêendîşetî;;bêfehmî, fehmkorî, tênegihîştîbûnî

indiscriminate : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

indislestion : gircomîtî, şawêrî, givêrî, xunafî;;bêhntengî;;qebûlnekirin m hazin qût, qûtê zivistanê

indispensable : pêdivî, pêwist, gerek, elzem

indispose : kêfa şikandin, hewesa şikandin

indisposition : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

indisputable : xeberdan nayê serê, jê re gotin nîn e, jê re gotin tune, ew e ku pê ye

indissoluble : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

indistinct : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g

individualism : ferdparêzî, îndîvîdualîzm

individuality : kesîdeyîtî, takekesîtî, ferdîtî

individualize : ferdî kirin, îndîvîdualîze ki­rin

individuate : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin

indivisible : nedabeşbar, dabeşnebûn, parvenebûn, parçenebûn

indoctrinate : ranavtin, ranavîş kirin, lê telqîn kirin

indolent : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd

indomitable : nebez

indubitable : mîsoger, qet'î, qutebir

induce : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin

inducement : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz

induct : serad

inductile : nebez

induction : serad

inductive : seretayî, serdestpêkî, îptîdayî, hoveber;;dêrin, kevnare fel;;prîmîtîf;;hov, hovjiyan

indulge : bi dest re berdan, her tiştî pejirandin

indulgence : tiryakîtî, îptila

indurate : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz

indusium : bot;;bot m bot

industrial : pişesaziyi, endustriyî

industrialize : pîşesazî kirin, endustrî kirin

industrious : xebatkar, xebathez, şixulhez;;jêhatî, şired, şeq, zîrek

indwell : lê bandor kirin, tê re çûn, çîk lê bûn;;tê gihîştin, serwext bûn;;kar tê kirin

inebriate : serxweş kirin, sermest kirin

ineffectual : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr

inefficacious : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

inefficient : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

inelegant : sik, zist, kirêt, şoret, kereh, nexweşik;;pêneketî, şikestek

inept : bêkêr, nebikêr, necerbez nehunerwer, nekêrhatî, nejêhatî, neosta, neşanpaz, nemahir

inequality : newekhevî, neyeksanî

inequitable : bêînsaf

inequity : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî

inerrable : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta

inert : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

inertia : tiralî, tembelî;;betalî, bêkarî, ewa retî

inessential : nepêwîstfnehewce, nelazim

inestimable : giranbiha

inexact : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

inexhaustible : bêpayan, bêkutayî;;bêdawî;;şorbeyek bi penêr

inexistent : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m

inexorable : stemkar, zalim, xedar

inexpedient : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inexperience : bêhêçanî, bêezmûnî, bêtecrûbetî

inexpert : ecemî

inexplicable : Nayê vegotin Nayê îzahkirin

inexplicit : girift, herbilî, xerbilî

inextenso : bitûnî, hemûşk, bi temamî, têkde, yekcar

inextremis : li ber mirinê, li ber sekeratê

infallible : şaşnebar

infamous : gosartme, hetek, tirotî, rezîl, kepaze

infamy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet

infancy : pitiktî, sebîtî, zaroktî, bebekti

infantile , infantine : zarokane, zarokwarî, bi zarokî

infatuate : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin

infect : têdan;;têkil kirin

infectious : şewb, dirm, perok

infecund : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir

infelicitous : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

infelicity : bextbireşî, bextreşî, bêtalihi, bêşansî, bêsiûdî

infer : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

inference : veguhêzî, întiqal fel/m

inferiority : semewq, serpêl, rezîl, adî

infernal : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak

inferno : dojeh, dozex, cehenem, çelme

infertile : bêweç, dihm, dêm, şorax, bejî;;mir, şor;;xweliya hîsik, xweliya gîl;;sîlik

infest : ziyan gihandin (), zerar gihandin, ziyan dan, zerar dan, xesar dan, kirin xesarê, kirin zerarê

infidel : bêbîr u bawer, bêbawer, bêîman

infiltrate : palîn, parzinîn, dawerivîn, sefîn, nisilîn, werivîn, daweribîn, dapelîn;;hatin palandin, hatin dawerivandin, hatin parzinandin, hatin parawtin, hatin sefandin, hatin werivandin, hatin dapalandin l/tb;;hatin xwarê, kişîn;;xwe berdan;;xwe qelizandin;;jar bûn, lewaz bûn, melûsankî bûn, melûl bûn;;nîvkêşî bûn, xwarî bûn;;xwe lûsikandin, xwe quraftin, xwe badan

infinitesimal : mat nd mat

infinitive : gram

infinitude : abadînî, ebedîtî;;bêserûbinî, bêbalûpalî, bênayî;;bêqederî;;bêdawîtî, bêpayanî

infirm : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

infix : gram

inflame : gurî kirin, gur kirin, geş kirin, xweş kirin, hil kirin;;li hev sor kirin, berî hev dan

inflammation : gurkirin, geşkirin, xweşki rin, hilkirin, gurîkirin;;xweşkirin

inflate : enflasyon bz/m

inflect : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

inflection : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

inflexible : rikdar

inflict : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr

infliction : siza, ceza

influential : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar

influx : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref

informal : jidilûcan, canêcanê, samimî

informative : ronîker, ronayîker;;serwext ker

informed : agahdar, zanyar;;haydar, zane, zandar, zanîşwer, zanmend;;bi zanayî, bi zane­bûn, bi zanetî

infra dignitatem : pêneketî, şikestek, nelicih

infraction : tawan, sûc;;cirm

infrared : enfrarûj

infringe : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

infuriate : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin

infuse : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin

infusion : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin

ingathering : berhevkirî;;berhevkirin;;civandin, çinandin, hevkirin;;karê berhevkirin û niqandina zarokan ji bo yeniçeri ocağı yê;;zarokê ku bi vê riyê hatiye girtin

ingeminate : wekilandin, dubare kirin, tekrar kirin

ingenious : hunerwer, şareza

ingenuity : afirînerî, afirînendetî, afirandêrî, afirandoxî;;dahênerî

inglorious : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

ingoing : destpêkirin

ingot : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte

ingrain : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin

ingratiate : pê dan hizkirin l/lb

ingratitude : nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî

ingredient : beş;;cizû, cuz;;fasîkul

ingress : ketin, têketin

ingression : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

inhabit : li rûnîştin, akincî bûn;;aram bûn, ker bûn, bêdeng bûn, sakîn bûn, parça danîn vepesirîn;;tebitîn, hewîn

inhabitancy : lêman, lêrûmştin, îkamet

inhalation : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan

inhale : helmijîn, bêhn standin, bêhn girtin

inharmonious : bêaheng, wîç;;nelihev, lihevnatî, nerikibandî, negurivandî, neguncandî

inherent : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî

inherit : Mîrate girtin Mîras wergirtin

inheritable : irsî

inhibit : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

inhibition : qedexe, bend

inhumane : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

inhume : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

inhumsn : deremirovî, nemirovî

inimical : dijmin, neyar;;bedxwaz, xêmexwaz, nexweş

inimitable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval

iniquity : guneh, gune;;bed rekî

iniqultous : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq

initial : yekem;;yekemîn;;pêşîn;;zar qaçilê mêweyan, qalikê der ê mêweyan bot

initiation : destpêkî

initiative : hander

initiatory : nasîner;;bangeşeker, propagandîst

inject : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin

injection : derzîlêdan, enjeksiyon

injudicious : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî

injunction : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

injure : rencandin, tehl kirin, êşandin, zêrandin, hincirandin, çerçirandin, cewr kirin;;cşandin, azirandin

injurious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

injustice : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî

inkling : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

inky : ripreş, ripîreş

inlaid : niçlêdan, niçlêxistin, tehnlêdan, nihiçandin;;kolandin

inland : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî

inlay : heşandin;;puwaz, heşan

inlet : kendavik;;çivanek, kendava biçûk erd/m

inly : ji hundir de;;jidil, jidil û can, bidil, bi dil û can, samîmî

inmate : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî

inmost : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî

innervate , innerve : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

inning : rêz, qor;;dor;;rûniştek;;rûniştok, textebend;;pergal, dûzan

innocuous : bêziyan, bêzirar, bêxesar

innominate : bênav;;bêkes

innovate : guhêrin pêk anîn, guhêrîn çêkirin

innoxious : bêziyan, bêzirar, bêxesar

innuendo : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

innumerable : kitapsız;;bêhesab û kîtab;;bêsexbêr;;bêhesab;;bêqedar;;hesabnekirî

innutrition : bêzad, bexurek, bêxurdemeni, bêqût

inobservant : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

inoculate : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin

inodorous : bêbêhn

inoffensive : bêziyan, bêzirar, bêxesar

inoperative : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr

inopportune : bêdem, bêkat, bêçax, bêwext, bêzeman

inordinate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir

inorganic : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

inperpetuum : heta bi hetayê, ilelebet

inposse : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel

inpropriapersona : bi xwe, bi şexsê xwe, bîzat;;bi şexs, şexsen

inquietude : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

inquiry : jêpirsîn, pirsyarî;;sicilhicil hq/m

inquisition : lêpirsîn lêpirsyarî;;pirsyarî, tehqiqat

inquisitive : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar

inroad : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

inrush : nijd, cerd;;sergirtin;;êrîş;;raser, serdest

insalubrious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

insanitary : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

insatiable : têrnexwer, çavbirçî

inscribe : nivisandin, nivîsîn, nivîstin, venivîsîn;;nivîsandin;;tomar kirin, qeyd kirin, tomarî () kirin;;raxistin;;çêkirin

inscription : nivîsk;;nivîstek, nivîswar, berdnivîs, kitabe

inscrutable : nefesîh, nefambar, ximam

insect : kêzik, bûxik;;mêş û mor, mêşlok, hûrmêş, bihok, heşare;;kêz, kêzok;;beho, biho, behok;;cureyek îstakoz

insectivore : kêzxwer;;mêşxur

insecure : bêewle, bêamîn

inseminate : dol girtin, ber girtin biy

insensate : bêhest, bêhîs, dilreş

insensible : bêhest, bêhîs, dilreş

insensitive : bêhest, bêhîs, dilreş

insentient : bêhest, bêhîs, dilreş

inseparable : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

insertion : lehiqandin, şingilandin, veserkirin, pêvekirin, biservekirin, qetabkirin, lêzêdekirin, lêkdan, îlawekirin;;lehiqandî, qitabkirî, îlawekirî

inset : veser, qetab, qertaf;;lêkdan, qertab, îlawe;;pêvekirin, mezinkirin, pirolekirin;;lêk

insidious : pinî, nermeting, zexel, bînefisk, binkol, xinîz, nermoving, mixenet, xel, bibini, pexîl, bendefiêl;;xasûk, kone;;ker

insight : femkırin, têgihîştin, zanibûn, agahî

insignificance -cancy : bêwatetî, bêmanetî

insignificant : bêwate', bêman;;beredayî, tewş

insincere : nejidilbûn, nejidilûcan, nesamîmî

insinuation : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

insipid : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî

insist : pêkolî kirin, pê dan erdê, heter kirin, îsrar kirin, di ber dan;;ravajtin, li ber gerin, jê lavayî kirin, ûd kirin, pê ve zeliqîn, di ber dan, li ber dan

insobriety : serxweşî, sermestî

insolate : tavgestin, tav lêxistin, lêxistina tavê

insolent : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

insomnia : bêxewî, bêxewtî

insomuch : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

insouciant : bêkêferat, bêgêjahî;;bêxem, bêderd, bêxaîle

inspect : venêran kirin, pişkinandin, teftiş kirin

inspector : pişkîner, soraxvan, serperişt, mufetîş

inspiration : best, hayraz, peyam, xwedza, îl­ham;;sirûş, îlham

inspire : niqutandin dilê

inspirit : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

inspissate : tîr kirin, sift kirin;;tarî kirin, çîk kirin, girtî kirin, terengî kirin;;xweş kirin mec)

instability : bêtirûşî, neqewînî, nezexmî

instable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

instal(l)ment : pardanî, qest, teqsît, texsît

install : xistin şûna;;xistin şûnê

instauration : tezekirin;;nûkirin, nûvandin;;dubarekirin, tekrarkirin

institutor : damezrêner;;damezrîner, sazgêr, sazende, hîmdar, avaker, sazûmankar, danî, bingehdar, bingehdêr, bingehsaz, damezrandok, daner, sazker, sazkar

instruct : dan xwendin, dan berxwendinê;;pê dan xwendin, bi xwendin dan;;ders dan, dersa dan;;serfandin, firotin

instructive : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder

instrumental : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar

instrumentality : navgîn, amraz, wesita;;navbeynkar, navber;;navbeynkarî, navberî

insubordinate : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar

insubstantial : bêhîm, bêbingeh, bêbinyat, bêkok, bêbinî

insular : kurtbînî, bîrtengî, tengbînî, bertengî

insulate : cihê kirin, cuda kirin;;veder kirin, heram kirin, silav lê nekirin, silava Xwedê lê nekerin;;îzole kirin

insult : tajang, heqaret

insupportable : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq

insure : bîme kirin, sigorta kirin

insurgent : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar

insurrection : hilperin, hilperan, raperîn, serhildan, serxwerabûn, îsyan;;liberabûn

insusceptible : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

intact : xweş, saxlem, selamet

intaglio : qewartin, rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolandin;;kolandı;;qewarî, nexşê qolandî

intake : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

integer : jimara tam;;jimara tam mat/nd

integrate : temam kirin, tewaw kirin, kirin serê;;qedandin, xelas kirin, kuta kirin, red kirin, birin serî, sergihayî kirin

intellection : têgihîştin, sehkirin, fehmkirin, fêm kirin;;bîrbirin, têgîhîştin, fêmkirin fel/m

intellectualism : têgihanî, zêhniye, entelektualîzm psî/fel

intellectualize : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

intemperance : rapirî, îfrat, pê de çûn

intemperate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir

intensive : biteql, kesîf;;tîr, sift, giran, girtî, sext, qalind;;ar, sirt;;zêde, gur, boş;;tije, pir;;gir

inter : bi gorkirin;;naştin, definandin, defh kirin, veşartin, hedimandin, temartin

intercede : navbeynkarî kirin

intercept : riya birin, avêtin pêşiya

intercessor : mehder, şefeatker, mehdervan

interchange : pev guherandin, ser bi ser dan, alegor kirin

intercommunicate : gihanî;;çûnehat, muwasala;;veguhastin, veguhêzî

interconnect : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz

intercourse : axaftin, peyivîn, qezîkirin;;peyiftin, axivîn, xeberdan, qise, qezî, peyv, qisekirin, şorkirin, şitexilîn;;guftûgo, tebêj;;gotar, konferans

interdict : qedexe kirin

interface : Navrû

interfere : tekili pê kirin, may tê kirin, mudaxile kirin, têkilî () bûn

interference : desttêdan, destdan, destpêkirin, temas m hatin raçandin l/tb

interfuse : tevlê kirin, ligel kirin;;tevî hev kirin, tevlî kirin, teva kirin, kirin tev, kirin navê, kirin tevî hev, beri navê dan, berî nava hev dan, li navê xistin, kirin tevî, xistin ser, ki­rin ser, berî ser dan, bi ser ve kirin;;kirin nava, berî navê dan, pê re şandin;;berdan nav

interim : demborî, demî, katî, ji bo demekê;;demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, çendemî, miqewet;;têger, perok

interjection : deng, bang, gazî;;baneşan, hodeng, bangnîşan

interlace : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

interlocutor : gotûbêjî, giftûgo, pevaxaftin

interlope : êriş kirin;;sivirandin, suhurandin, destdirêjî kirin, dest dirêjî mafê kirin;;tevtûşî () kirin, dest avêtin namûsa, tecawizî kirin;;derbasî aliye din bûn

intermeddle : tekili pê kirin, may tê kirin, mudaxile kirin, têkilî () bûn

intermediary : navber, navbeynkar

intermediate : navber, navbeynkar

interment : naştin, definandin, defnkirin, veşartin, hedimandin, temartin

interminable : bêdawî, bêserûbin

intermission : navber, navbeyn

intermittent : ta, lerzeta

intermixture : amêjen;;pêhatî

intern : nehiştin, dan sekinandin l/lb;;veşartin, hilanîn;;mehrûm kirin;;asteng bûn, manî bûn;;pê girtin, ragirtin

internal : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî

internecine : tuneker, mehfker

internment : bnr toplanma kampı

internuncio : navbeynkar, navçîn, navbijvan, navincî, qasid

interpose : ketin nav/navbe ra;;ketin nav/navbera;;ketin navê

interposition : têkilîn;;tevlîhevbûn;;tevlihevbûn, tevîhevbûn, têkilbûn;;tev­lihevbûn, lihevqelibîn, lihevherbilîn, lihevketin;;sêlûbêlbûn;;linavhevketin;;têkilîpêkirin, destkarî, mu­daxile;;tevîbûn), tevlibûn, beşdarîlêkirin;;eleqepêkirin, eleqedarbûn;;têkilîpêhebûn, eleqepêhebûn

interpret : şîrove kirin, tevfsîr kirin

interruption : navber, navbeyn

intersect : rê girtin, rê çûn;;qet kirin, qut kirin, birin;;kudandin

intersection : xaçerê;;terqarê, serê duriyanê;;serê duavê, serê sêavê

interspace : Başan

intersperse : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

interstice : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

intertwine : hatin honandin, hatin mûnandin;;hatin hîzavtin, hatin refandin, hatin veçinandin;;hatin lêkirin l/tb

intervene : ketin nav/navbe ra;;ketin nav/navbera;;ketin navê

interweave : tevlihev kirin

intimidate : qutifandin, melisandin, qelizandin, pirnisandin, qurifandin, termisandin;;herîsandin, dehandin, mehandin, xunifandin, ferikandin, gewirandin, hezm kirin, hemilandin

intolerant : bêxweşbînî, nexweşbîn, bêtolerans, bêmusamaha

intonation : zareba, zar, şêwe;;naz;;devok

intoto : tev bi hev re, gişt bi hev re, pêkve, tevde, vêkre, têtre

intoxicate : mest kirin olma sermestî, serguzeştî

intractable : serkêş

intrauterinedevice : pêçokî;;spiral

intrepid : bêtirs;;bêgef, tirsnezan, bêperwa, netirs, bêgeh;;bêxetere, bêmetirsî

intricate : zor, dijwar, çetîn;;asteng, dijwarî, mişkûlayî

intrigant : fenek, delkbaz, fendoyî, finasker, lêbok, xapînok, firibaz, hilebaz, dewlok, rîpkar, fetbaz, sexrbaz, hîlekar

intrigue : binekarî, dek, dolav;;fend, fen, xap, hile, desîse

intrinsic, sical : hîmî, bingehî, binyadî, binaxeyî, esasi

introduce : bi hev dan nas kirin, bi hev dan nasandin

introduction : referans tavsiyeli tewsiyekirî

introspect : venêran, pişkînan;;muraqebe

intuition : Hîs

intumescent : pişpişan, pişpişîn, pimpişîn, hilpişîn, kişkişîn, poxpoxîn, qepişîn;;hilhatin, rabûn;;zêdebûn;;zifirîn, werimîn, nepixîn, perçivîn, nixifîn;;gijbûn, gijgijîn belbûn;;pûrtikîdan, pirtikîdan;;balondan, perik, pelqikdan, perikdan (ji bo perik

inunction : rûnkirin, rûntêdan, dontêdan;;pesndan

inundate : av ketin, lehî ketin, av lê qelibîn, av pê de hatin

inurn : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

invade : êriş kirin;;sivirandin, suhurandin, destdirêjî kirin, dest dirêjî mafê kirin;;tevtûşî () kirin, dest avêtin namûsa, tecawizî kirin;;derbasî aliye din bûn

invalidate : betal kirin

invaluable : giranbiha

invariable : bêawerte, bêîstisna

invasion : êrîş, hêrîş, palemar, hicûm, xîş

invective : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr

inveigh : spartin hev û din, dan ber hev;;bi hev ve danîn;;bi hev xistin;;bendeke avêtin ser piştê;;dan serê xwe;;mehdê xwe kirin, mirûzê xwe tirş kirin, birûyê xwe kirin cot;;lê rast hatin, tûşî bûn;;berisîn, girê xwe pê xurandin;;wexta hatin, dora hatin

inveigle : xapandin;;xirandin;;serî av dan

invent : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

inventive : hunerwer, şareza

inventory : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz

inverse : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

inversion : guhirîn, gewirîn, gorin, veguhirîn;;bedêl, pevguhêran

invertebrate : Bê mazmazk, bêyî derza piştê, bêyî stûna piştê;;Kesê ku dikare fikrên xwe ji bo berjewendiyê xwe biguherîne Bêrêzgez, bêprensîp, bêrêzik

investigate : vekolandin, lê kolandin, tetqîq kirin

investiture : diyarkirin, xuyakirin, daxuyandin, kifşkirin;;tayîn

inveterate : berdewam, muzmîn, kronîk;;domdar

invidious : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq

invigorate : xurt kirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bi hêz kirin, hêzdar kirin, bi qewet kirin

invincible : nebez

inviolable : bêrî, bêguneh, destnedayî;;têkilnebûyî

invocation : niyaz, lava, başkurî, hewîn

invoke : ban kirin, ba kirin, bang kirin, gazî kirin;;banî kirin

involucre ,involucrum : qat, tewq

involute : zor, dijwar, çetîn;;asteng, dijwarî, mişkûlayî

involution : pêçan, alole;;zerf;;pel, aprax, êprax;;gemaro, rapêç, dorpêç;;nixamtin;;werandin, weranîn;;hilkirin, hilçinîn;;girtin, jê stendin;;pêçek rd kafiye beşavenda pêçayî

involved : girift, herbilî, xerbilî

involvement : pêwendi, peywendî, têkilî, giz, eleqe;;eleqe psi/m

iocund : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

ionize : îyonîze kirin

iota : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

ipsofacto : bi kardanî, bi kiryarî, bi rasteqîne, bi tevahî, fiêlî

irascible : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

ire : qehr, kiz, hewom, hidet

irenic, irenical : lihevhêner

irk : bêzar kirin, zivêr kirin, zebirandin, acizandin, canzerî kirin, aciz kirin, viz kirin

irksome : bêzaker, zivêrker, acizker

ironic, ironical : efserê ku ji serbaziyê hatiye;;xudriste, jiberxwehêvotî rd tinazker, tinazok

ironmonger : xirdefiroş, nalbûr

irradiant : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

irrational : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq

irredeemable : bêçare, bênewa, bêhavil;;neçar, bêgav;;bivê nevê, mecbûrî

irregular : bêrêzik;;bêqayde

irrelative : bêpewend, bêgiz, bêeleqe, guhnedêr

irremissible : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

irreparable : bêçare, bênewa, bêhavil;;neçar, bêgav;;bivê nevê, mecbûrî

irresponsible : neberpirs, nemesûl;;wareste

irreverent : bêgiram, bêhurmet

irreversible : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

irrevocable : neguher, neguhêrbar

irritable : tîzek, ingirok, ingiroyî, xeydok, sûnik, dilmayî, dilgirtî

irruption : êrîş, palemar, hicûm;;hêwirîn, piçikîn;;rexneya tûj m 4i êrîş, hemle

ish : parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok

isinglass : mika, kevirşûşe;;mîka

islam : îslamîtî, îslamiyet, misilmanî, misilmantî

isnt : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

iso : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

isolate : cihê kirin, cuda kirin;;veder kirin, heram kirin, silav lê nekirin, silava Xwedê lê nekerin;;îzole kirin

isolation : kerikirin, felqkirin;;cudakirin, ciyawazkirin, cihêkirin, qetandin, raqetandin, veqetandin;;jihevkirin, terxankirin

isomorphic : hemteşe, îzomorf

isotherm : hemgerm, hemgermî, îzoterm

isthmus : berzax;;avtang, berzex erd/m

item : pênivîs;;pênûs, xame, qelem, ki Ik;;nivîsgeh

iterate : wekilandin, dubarekirin, tekrarkirin, pircare

itinerant : gerok, gerek, geridok, seyah

itinerary : geştname, gername, seyhetname

itself : bixwe;;bi xwe

ivory : xavik;;çar, şar;;tovil, xaşe, tîvil, tûzik, pergî, perik, perde, pîstik

jackstraw : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

jackup : zêdebûyîn, pirbûyîn

jade : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

jagged : kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, gen;;kirtkirî;;xêzik

jaggy : kirtkirî, niqirkirî, niqirandî, niqirkdayî

jail, (ıng.) gaol : bendîxane

jailbird : girtî, bendî, hebsî, mehpûs

jalousie : jalûzî

jam : xorav

jamb : bnr söve

jamboree : şahînet, şahînî, demborî

jangle : pevçûn, şer kirin;;qirên kirin, qew­xe kirin, xerpişîn, pev çûn, lec kirin

janitor : dergevan;;dergevan dîr/n

jape : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

japonica : kamelya

jardiniere : încanedank;;binika încaneyê;;cihê çîçekên încaneyan ku zivistanê datînin wê derê

jaunty : mirêsdar, şanedar, wurşedar, rewşedar, şemldar, hijmetkar

javelin : cirîd

jay : qijika karsek

jeer : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin

jehu : ajo, ajoker;;siwarefiroş, erebefiroş;;siwaresaz, erebesaz (kesê ku erebeyan çêdike

jejune : bêhêz;;bcqewet, qels;;bêqewet, bêbandor, bêtesîr

jell : qerisîn, cemidîn, qefilîn, qeriınîn;;qufilîn;;efsirîn, qefilin, sirîn;;hişk bûn;;mit bûn, mat bûn

jelly : pilîte bûn, pelte bûn;;ji hal de ketin

jellyfish : pişemasî

jemmy : bnr dan/den

jennet : manker, mêker

jenny : dolab, dolav, gacik;;çirik, qirqire

jequirity : bot;;bot m bot

jereed, jerid : cirîd

jeremiad : gazin, gazind, gazinde, gazine, gilî û gazin, fîrazvn dixwedan

jerk : dan qevastin, dan qevazdan, dan xildan, dan tûldan, dan holdan l/lb;;ciniqandin, veciniqandin, hilciniqandin, hilperandin, hilhebandin, hilpekandin;;pekandin, pengizandin, pijiqandin, peşikandin, peşkinandin;;lê belav kirin

jerkwater : biçûk, kiçik;;piçûk, qic, qicik, çûçik;;hindik;;hûr, hûrik, biçûçik;;qico, pito;;bi­çûk;;ki­çik

jerky : debeng, bale, gewc, fodil, bomik, çopik, xêt, xêtik, xêv, xêvik, xirexavî, ev dal, koz, bûdela;;evdal, keregêj

jerrycan : bnr asklı

jesuit : dolapger, dekbaz

jet : karîbana reş

jetton : jeton

jetty : pêlşikên

jewel : cewher, gewher;;mucehwer, mucewer;;cewherfel/n

jib : bnr dan/den

jibe : bnr dan/den

jiffy, jiff : kêlî, kêlîk, qas, bisk, weş, qeder, lehze, pel, sot, xêl

jigger : bnr dan/den

jihad : cîhad

jill : keç, qîz, dot;;keçik, qiz, qîzik;;zerî, duxt, duxter doter, dohter;;keçê, qîzê;;qizik

jimmy : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin

jimsonweed : bot;;bot m bot

jingle : şingînî, çingînî, çerqînî

jinni : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

jinx : bêyomî, şemetî, bedyomî, bêoxirî, bêqidoşî, şomî, şewmî, bêpêûparî, bêwayikî, bêwatî, bûwumî, feleqreşî, mûdîtî, peşkbireşî, serxuretî, pîreşî, şûmî, pîşkî, çiftî, pûşilî, bêmeymenetî

jobber : tomerîfiroş

jobstears : bot;;bot m bot

jockey : hîle kirin, dek û dolab ki­rin

jocose : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

jocular : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

jocundity : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

jodhpurs : qermûçekî, kurîşkî;;cure şalekî ku ji par re bi qermûçek û devdelingê wî teng in

jog : tehm dan, dehf dan, dehfandin, pa­landin, tehn dan, delk dan;;dehfdan, palandin;;tehmî dan, dehfî dan, tehn lê dan;;kaş kirin;;dehfan­din

joggle : hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, êjandin, kilkirin;;hêlkirin

jointer : planya, pîlanî

joist : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

jollify : şên bûn, kêfxweş bûn, dilxweş bûn, beşerxweş bûn, dilşabûn l/ng

jollity : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

jolly : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

jolt : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin

jongleur : kap, kaw ant/n;;aşkî, aşkiya xaniyan;;bengî, bengîn, dilketî, dilikî, dil dar, aşiq, eşqbaz;;dengbêj, hozan;;evîndar, dildar, dildayî, vînbaz;;qelender, kesê hiş ne liser

jonquil : zerîn, nêrgiz

joseph's-coat : bnr horoz ibiği

josh : pêve hatin kirin;;leqitîn, aliqîn, artilîn, asêbûn;;bêla xwe têdan, têkilîpêbûn;;lisersekinîn;;papobûn, ewiqîn, eglebûn

jot : piçik, kit;;pirisk, zere;;molekül

jounce : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin

journalism : rojnamesazî;;rojnamegerî;;rojnamefiroşî

journeyman : hoste, westa, osta;;seyda;;destbikêr, hunerwer;;osta dîr;;aqilmend, hînker

journeywork : karê hosteyan ustabaşı serhoste

jove : mit, mîtos

jovial : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

joyful : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş

joyless : neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, nekêfxweş, bêkêf, nedilgeş

joyous : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş

jubbah : cibe

jubilant : şad, şadan, dilşa, kêfloyî, bikêf, dilxweş, dilgeş

jubilate : kêfa dinyayê kirin

judah : tar

judas : bot;;bot m bot

judg(e)ment : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

judicator : dadger, hakîm

judicature : dadgerî, dadwerî, hakimî;;serwerî, serdestî

judicial : dadî, dadwerî, edlî

judiciary : dadî, dadwerî, edlî

jug : cêr, cer

jugate : bot;;bot m bot

juggle : hîle kirin, dek û dolab ki­rin

juggler : hoqebaz, pêlewan;;delkbaz

juglandaceous : bot;;bot m bot

jugulate : rê li berê girtin;;pêşî lê girtin, rê lê girtin

juice : şîrik, şîlav, usare

juicy : puxtedar, bipuxte;;zeliqok, ecinoq;;sade

jujube : sincî, henap, inap

jumbo : gir, girs

jumper : simok, badek;;metqep, burxe, xeşeb

jumpsuit : hîz, eyar;;cewar, meşk, çaiemeşk, dizgar;;tûp;;tilim;;şîşman, qelew

jumpy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

junction : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn

juncture : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat

juniper : kuşu boqije

junk : xurde, xurdik, xure

junket : ziyafet, çeşne

junta, junto : cûnta

jupiter : bercîs

jural : qanûnî, qanûnbar, zagonî rd qanûnjen, qanûnî mzk/nd

juridical : dadî, dadwerî, edlî

jurisdiction : karbidestî, raye, selehiyet

jurisprudence : destûr;;rêzika giştî, distûr

jus : hiqûk, qanûn;;hiqûq;;maf, heq

jussive : gram

justiciar , justiciary : tar

justification : sedem, bafik, mazeret, mahne

justify : rastandin;;esehî kirin, stûvandin, teqeze kirin, teyîd kirin;;beliyandin, rast dêrandin, piştikandin, rast derêxistin, teyîd kirin fel

jut : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

jute : bot;;bot m bot

juvenescent : ciwanbûn, cihan bûn, xortbûn

juvenile : Dara hanê, Dara hênî, Gînc

kaiak : liyan, kaşe;;kaş;;kaşûn, palak, skî

kale,kail : bot;;bot m bot

kamerad : heval, hogir, embaz;;hempa

karat : eyar, iyar;;înyan, rastkirin;;eyar 24 ayar altın=zêrê 24 eyar;;eyar bi­zim işçinin ayarı yok=eyara karkerê me nîn e;;eyar bu ayarda bir kimseden ancak böyle bir davranış beklenir=ji kesekî di vî eyarî de ancax lebateke wiha tê hêvîkirin

keck : hêlincîn, kirin hilqînî, kirin arqînî;;borîn

keckle : bnr dan/den

kedge : bnr dan/den

keelson , kelson : bnr dan/den

keeper : panêr, notirvan, pasewan;;pasvan, pawan, mifirdî, qerewêl, nîgehdar, parago, nator, nehtor

keeping : girtin, pêgirtin

keepsake : ajanda;;bîrewerî, xatirat

kef, kief : şahî, kêf;;xweşî;;gewzî;;zewq, hewes;;sermestî;;esrar

keg : kemole, warîl

kelp : bot;;bot m bot

kelpie , kelpy : skot

kennel : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

kenning : rêç, şop, dews, şûn, cih, zax;;bizmate;;nîşan;;eser;;şop mat/m

kentledge : bnr dan/den

kentucky boat , kentucky ark, kentucky flat : bot;;bot m bot

kerchief : kilaw

kerf : kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, gen;;kirtkirî;;xêzik

kermess , kermis : kermes

kernel : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd

kerosene : don, qazaxî, donê gazê

kerseymere : kaşmîr/n;;kaşmîr

kestrel : teşîlok, teztezok, teşîrêsk, qûnteşî

ketch : bnr dan/den

ketone : keton

kettle : quşxane, beroş, tencik, diştik, beroşik, êxlewîk, bêrdoş, tiyane

keynote : hêman, unsûr;;rêgez, prensip;;regez man

keystone : eqd

khaki : xakî, rengê axê

khamsin : maweya pênci roji ya zivistanê ku ji 31ê rêbendanê dest pê dike

khan : 1 xan;;xan dîr/n;;xan

khedive : hîdîw dîr/n

kibe : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

kiblah : qîble;;bayê başûr, bayê qîbleyê

kibosh : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

kickoff : destpêkirin

kickshaw : ker û per, kittik piıtik

kid : Karik, Birca karikê

kidneywort : bot;;bot m bot

killick : bnr dan/den

killing : kuştin

kiln : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe

kilometer : kîlometr;;kîlometre

kindred : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

kinematic , ical : kînematîk

kinesis : liv;;tevger, libat, pizav, hereke;;ger;;libat fel/m

kinetic : libtî, livî, herekeyî;;dînamîk fel/rd

kingfisher : masigir

kingly : şahane, şahanî, şehyane;;şahwer;;pir xweşik, pir têkûz û mukemel

kingpin : serê partê;;sergerde

kink : kindir, tenaf, çoban

kino , kino gum : sor

kinsfolk : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

kinship : lêzimî, mervatî, eqrebatî

kipper : masiya bi navê uskumru a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye;;qurûdî

kirk : skot

kith : mirov û xizm

kitten : Ferxika kîvroşkê Ferxa kergoşkê

klaxon : qorne;;dengda, koma, klakson

kleptomania : kleptoman

knack : şinûlk, hostatî, marifet;;merifet;;zanist;;navbeynkar

knacker : wêranker, rûxîner, tehribkar;;xeraker, xerakirox

knag : biçiqlik, bibistî;;bigirê, bigirêk, biqîtik, bigulmit, bitûk

knapsack : Çenteya piştan Çelteya piştan

knapweed : bot;;bot m bot

knar : qît, gilm, gilmik;;çiqilk, bistî, çiqlî;;gulî;;girêk, girî, girê, qîtik, gulmit, tûk

kneecap : keşka çokê, kasika çokê, kodika çokê, çortan, çortanok, kofik, tcxtikê çokê

knell : xebera sar, xebera cemidî, xebera sar a cemidî, xebera nexêrê, cewaba sar

knickerbockers : şâlê golfê

knit : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

knitting : honan, mûnîn;;kors;;kezî, hêsû, gulî;;tevne, şilik;;tor, şebeke;;honak şn;;honandî

knob : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

knockdown : seyar, guhêzbar, portatîf

knocker : doqik, dewdewe

knop : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

knot : bistiyê darê çûbûn, çiqilkê darê çêbûn

knotty : girêk bi girêk

knuckle : stûxwarkirin;;stû xwar kirin, stû jê re xwar kirin, serî jê re tewandin, destê xwe jê re danîn ser hev, gerdan xwar kirin

knurl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

kohl : korik

kolkhoz : kolxoz

kook : argo

kopeck, copeck : kapêk, kapîk

kraal : hevşî, hevşîk, hewşe, hevêz;;sîwan;;xale

krone : kuron

kudos : nav, navûdeng, şan n şan

l. : lîra, lîre

laborious : zor, zehmet;;emekdar, jikarketî, malnişîn, xanenişîn, karkinar, kedbir, gandanket, gandanbir, teqawid

labyrinth : girift, herbilî, xerbilî

lac : laka

lace : bendik, qeytan;;kersax, kordon;;şerit, şirît, şelît;;kurmikê pehnik, tenya

lacerate : birindar kirin, birin kirin, kul kirin;;tehlkirin, êşandin, dilê şikandin, dilê hiştin

lachrymose : rondikbariner, firmêskrêj

lacing : ben û benwêr;;bendik, benik, qeytan

lackadaisical : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

lackaday : baneşan, bangok, nişkok

lackey : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik

laconic, ical : puxtedar, bipuxte;;zeliqok, ecinoq;;sade

lactate : çiçik dan, pêsîr dan, bostan dan

lactation : mijandin, mêtandin

lacteal : bişîr, şîrdar;;şîrik

lactic : asîda laktik

lactose : laktoz şekirê di şîr de

lacuna : Başan

lacustrine : tiştê ku li golan an jî li peravê golan dijî an jî hêşîn dibe

lacy : bitentene, bidantêl, tentenekirî, dantêlkirî

laddie : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde

ladrone : rêbir, rêgir, keleş, eşqiya, heydût, nijdevan;;nerihet, nehs

ladylike : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

ladylove : dostik, yarik, metres

laggard : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp

lambaste : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin

lambrequin : perde, perî;;navbir, bexdadî, berçît;;ewr, katarakt bj;;civanok şn;;hawî, perde mzk;;perde zo

lamentable : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar

lamia : xwînmij, vampir nd/nl;;çekçemêjok, şevşevoka xwînmij

lamina : lewhe

laminate : lewhe

lampoon : kêmnirx nîşandana tiştekî, bi çûk xistin;;pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn

lance : tevdan;;qewartin;;qul kirin, simtin;;nivisandin;;tev dan, derkirin, xepirandin, hilxepirandin;;bi bîr xistin, pê leyistin

lanceolate : rimokî

landed : xak, ax, erd, ebr, arazî

landing : targe, iskele;;lengergeh, pesare;;darbend, îskele

landmark : xala werçerxê

landslide : hezaz, hêlan, hesa

languid : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

languish : sist bûn, leq bûn, pilt bûn, ar zêl bûn, patot bûn, xiloxe bûn;;nerm bûn;;hez kirin

languishing : bîrçûyî;;bêhiş, jibîrveçûyî, jixweveçûyî, xayîs;;nîvkêşî;;dildayî, dilikî;;jihişker

languor : bêpertavî, bêqidûmî, bêmecalî, bêtaqetî

laniferous, lanigerous : bihirî;;hirî;;qumaşê ji hiriyê;;tiştê ji qumaşê bihirî hatiye çêkirin

lanky : rewtele, rewtanî, wekî rewt

lantern : fanos, fanûs

lapidary : kolîner, veroj, heqaq

lapidate : dan ber keviran, kevir bi de werkirin

lapse : betal bûn

lapsus : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

larceny : dizîn, dizî

larder : zimhêr, qût, xwarîş, xurîş, erzaq

lares : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

largesse : qencî, qencîkirin;;bexşandin;;bexşîş;;xêr

largo : giran giran, hêdî hêdî, bêyî ku lez bike;;bi zêdeyî

lariat : fitrak;;kemend, xerboqe, kemen

lark : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin

larrup : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin

larynx : qirik, gewrî, qiipik ant;;xencere

lash : derb, lêdan, lêxistin;;şelp, lêxistin mzlc;;lêxistin tek;;pên

lashing : kindir, tenaf, çoban

lass : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

lassitude : bêhalî, bêtaqetî, bêmecalî

lasso : fitrak;;kemend, xerboqe, kemen

lasting : mayîndetî, nemirî, beka

lateral : li kêlek;;belek

lath : eynî zilik e ten çelebi zeîfokî, kesê pir hêjar

lattice : qefes;;rike, rakih, rekeh, rikew;;hacîlok;;bexdadî, navber;;hepsxane

laudation : pesn, stayiş

laughable : ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê;;ecayîb;;qerfok, qeşmer;;pêşkenî

laughing : ken, kenîn

launch : motorbot

launcher : pekîner, pekînok, pengijok

launder : duj

laureate : bijarte, serberz, şakar, servedar, berguzîn, mumtaz

laurel : nav, navûdeng, şan n şan

lavatory : destşo, destşok, lewabo;;daşra, tuvalet

lave : xwe şûştin, xwe veşûştin, serê xwe şûştin;;hatin şûştin, hatin veşûştin

lavender : xweşbêhn, bêhna xweş

lavish : bêsexber, destbelav, barehul, musrif

lawless : bêpergal, bêsazûman, bênîzam, nerêkûpêk;;nerêzikî, nenîzamî

lax : sersar, xemsar

laxation : sistbûn, leqbûn, piltbûn, arzêl bûn, patotbûn, xiloxebûn;;berdan;;parç psî/m;;berdan sp/m

layout : qor, rêz, sazûman, tertîb;;bikeysî;;sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin;;hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel;;tîprêzî, tertîp

layover : vegirtina qûnax

lea : çêre, ban, çêrgeh, cefen, kovîçêr, cebel, mezrik, êlax, lewer, goran

leach : axze, filtre;;parzûn

leaden : cûn

leading : I rêberî, rayberî;;rênîşanderî, rênîşî

leafage : keskayî, keskanî, hêşinatî, hêşînayî, hêşînkayî;;şînkayî;;giyayê kesk

leak : çiziran;;zûxav, avxwîn

leash : hefsar, xap, xapik, rişme, ligam, celew, qetik, doxhefsar, desthefsar, serhefsar

leaven : havên, haveyn, meyan, aveyn, heyvan, ameyn, amên, givî, tazmix, dazmix;;hevîrtirş, tirş;;avên, şîr;;maya kîm/m;;bêar, xuynepak;;heywana mê ya kel;;meye m maya cure straneke gelêrî Maya Maya

lebanon : libnanî

lech : ı şehwet;;şehwet

lecher : tolaz, jinperest, doxînsist, doxînşil, filîte

ledger : deftera mezin

leek : qurad, pirasa

leer : di binê çavan de lê nihêrtin;;bi çavên ne baş lê nihêrtin

lees : durd, tort, pap, pegr, telp, telpik, xilte, deleme, durdî, remil, xirêf, çanç, delam, dilm, gizrek, ritm, mirdik, dewijm;;tiştê ku bi kêr nayê;;endamên civatekê yên dejenerebûyî

leeward : bnr dan/den

leeway : bnr dan/den

lefthanded : çepo, çolax, çolaq

leftover : bermayî, jibermayî;;ber­mayî;;zêde êdî, indî, êdin, eydî, hew, nema

legality : qanûnîtî, qanûnbari

legalize : rewa kirin

legate : şandî, hinartî, henar, rêkirî, qasid, elçî;;balyoz, sefîr;;pêxember

legation : nimînendetî, niwînerî, nimûnerî, nûnerî, temsîlkarî;;niwînergeh, nûnergeh

legerdemain : destsivikî, desteerbî;;bi hindazeyî

legging : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

leggy : çîmdirêj, çîpdirêj

leghorn : cisnekî mirîşkan e ku pir hêkan dikin

legible : vekirî, pas;;bal;;vala, tal;;mesafe;;aşikar, aşkartî, fesîh;;aşkere;;qîç;;tazî;;di ber re;;cihê deryayê ku ji peravê dûr e;;bi aşkere, rasterast;;rwîn, ron;;kêmatî;;aşkera, bi rê û zê

legislation : qanûndanîn, qanûnçêkirin, danîna qanûnan, teşrî;;rêzikdanîn, qaîdedanîn, qanûndanîn hiq

legitimate : rewa kirin

legitimist : sipanîya

leisure : bêkarî, bêşoli, bêşixulî, bêîşî, betalî

leisurely : hêdî hêdî;;bere bere

leitmotiv : motîfa sereke

lend : dan, dayîn, pê dan;;pal dan

lengthy : dirêj;;kûr 1 dûr, dûvdirêj

lenient : xûynerm

lenitive : nermker;;kêmker

lenity : nermî, nermtı, nermayî;;nermikîbûn

leonine : mîna şêran, xortê bibejn û bal, lihevhatî;;wekî deq e

leotard : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

leprous : kotîbûyî, gulîgirtî, kotî

lesbian : panik, panpanok, lezbiyen

lese majesty : xiyanet, xinizî, xayîntî;;bêwefa

lesion : birîn;;derb, qui, qewar;;birin, kul, êş

lessee : kirêdar, demandar;;kirêker, kirêgir;;demanker, îcareker

letdown : hindikbûn, kcmbûn;;kêmbûn, sistbûn

lethal : kujare, kujek, kujdar, kujer, cankuj, kujende, kuşinde, bikuj;;zivêrker, aciz-ker

lethargy : tiralî, tembelî;;betalî, bêkarî, ewa retî

lethe : mit, mîtos

lettered : xwende

letterpress : lînotîp

letup : hindikbûn, kcmbûn;;kêmbûn, sistbûn

leuco : spî, sîs;;gewr

leukemia : losemî, êşa xwînspîbûnê

levee : keştîgeh, sekûya bênderê, rixtim

levelheaded : dûrendîş, xweybasîret

leveret : Ferxika kîvroşkê Ferxa kergoşkê

levigate : dûz, rast, hilû;;şayîk, lihû, sawî;;pehn;;vêtik;;şitî, şitûnî;;sade, xwerû;;best, mexerî rd araqa tirî

levis : blûcîn

levity : sivikayî, sivikî;;rihetî;;hafif sivikî, çirtikî

levy : desteser kirin, hêcz kirin, dest danîn serê

lewd : dawênpîs, bêîfet

lewisite : bnr asklı

lex : distûr, hîm;;rêzik, rê û rêzik, delk, qaîde, qayde;;binik, binanî;;qorik

lexicology : ferhengnasî, leksîkojî

lexicon : ferheng, xebername

liable : dûçar, merûz

liaison : pêwendî, pevgirêdanî, irtibat

liar : derewker, virek, virker, derewçîn, derewbêj, derewîn, derewgo;;quldir rdJnd

libation : araq

libel : daxwazname, erzûhal

liberality : comerdî, camêrî, merdî

liberate : serbest berdan

liberation : filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin

libertine : gewzeger, şayîneger

librate : hejikîn

libration : aheng, tewş;;parseng, teraz, denke, deng, mêzîn, hevseng, muwazene;;hevkêşe, hevsengî, takêşî, yeksane, berdenke fiz;;îstikrar;;bnr toplumsal denge

licentious : nehs, nerihet;;kêfperest, gewzeger, dilkoçer

lichen : bot;;bot m bot

licit : rewa, awişt, meşrû

lickerish : jinperest

licking : balastîn, alastin, dalastin

licorice : bnr meyan kökü navber, nav

lictor : bivirfiroş;;bivirker;;agirkujê teberdar;;bivirdar, teberdar dîr/n

lien : barimte, mkişkane, îpotek

lieutenant : bnr asklı

lifeless : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

lifelike : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

lifelong : heta sax be, heta emrê hebe

lifesaver : canxelas, canfelat, ambulans

ligament : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz

ligate : girêdan, bestin;;girê dan, bestandin, nûsikan­din, girê kirin, dabestandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin;;girêk avêtin;;pêçandin;;kirin;;ding, ding kirin;;girtin;;terxan kirin, texsîs kirin;;peyman danîn, peyman girê dan, peyman beştin;;riayet kirin;;lepikandin, şepikandin;;birin serî, sergihayî kirin, temam kirin;;kişandin xwe, pê ve hatin girêdan;;rê girtin, rê birîn

ligature : baxlema girêdan, bestandin, nûsikandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin

lighten : sivik kirin, beraftin

lightfooted : çipik, şipil, çist, çeleng, peyik

lighthanded : destxweş, destsivik

lightheaded : nelixwe, nelihev;;gêj, gêjok, gêjik, sergêj, sersam, gêjoyî, keregêj, seme, sersom, sersurman, hêbeti, mendehoş, medxoş, wale

lighthearted : bêşayîş, bêxem, xemnexur, bêendîşe

lightheeled : çalak, sivik, şipil, çeleng, şek, arpejk, çirp, çapik, cansivik, çipçipok rd kevn, raboriyî

lighting : ronîkirin, ronakkirin, ronîdarkirin;;ronayîkirin şn/m

lightminded : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik

lightsome : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

ligneous : darokî bot/rd

lignify : darokî bûn;;bêfehmî bûn, bêpîrî bûn

lignite : lînyît jeo/m

lignum vitae : bot;;bot m bot

ligule : bot;;bot m bot

likable : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

likelihood : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku

likeminded : hemfikir, hemraman

likeness : xuyang, sûret;;nushe;;teşe, awa, rê;;rû;;şekl, resm, wêne

liking : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

lilac : bot;;bot m bot

lilliput : qicikî, biçûçik, qicûcik, kiçikî, hûrikî

lily : leylank, berfî, sosin, zembeq

lima bean : bot;;bot m bot

limbate : bot;;bot m bot

limber : topik, giloverik;;erebeya ku cepxaneya topê dikişine

limekiln : hêtûn;;kûreya kirece, kûreya kilsê

limerick : yek;;yek (reqama ku vê hejmarê nîşan dide; I;;tek;;eynî;;yekî dera hanê;;ca, de, ka, bê, bê ka;;carek;;tene;;tenê, ancax;;yek bi yek;;lê, guncan

limewater : aya kirecê, ava kilsê

limitless : bêsînor, bêtixûb;;bêqeder, bêhed, bêvesînor

limn : pêşdar kirin;;şayesandin, teswîr kirin

limy : kirêcdar, bikirêc, bikils, kilsdar;;kirêckirî, kilskiri

linden : bot;;bot m bot

lineament : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

linear : xezikî, çixêzî

lineate -ated : bixêz, biçixêz, bixêzik, biçixêzik, bixet, bişift, bişav, xêzîn, xêzxêzkî

linen : kitan;;zererek, zegerek, keten, bezerek, qerqer, loke;;kerbas

liner : rûpişt, betan;;astar

linesman : hakemê kêlekê an jî hakimê teniştê sp

lineup : rêz, qor;;dor;;rûniştek;;rûniştok, textebend;;pergal, dûzan

linguiform : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil

linguist : zimanzan, zimannas;;lêgerînerê ziman rd/nt

linguistic-tical : zimannasî, lengüistik

lining : rûpişt, betan;;astar

linkage : baxlema girêdan, bestandin, nûsikandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin

linoleum : muşambe

linotype : lînotîp

linseed : kirkirk, bizrê zegerekê, bizirkitan

lintel : serderî

lippy : bêgiram, bêrêz, rêznezan, bêhurmet

lipstick : boyaxa lêvan, rûj

liquate : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

liquefy : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, ki­zandin;;zêha kirin, xelas kirin

liqueur : lîkor

liquidate : sencandin, dan, dayîn tediye kirin

liquidation : zelilandin, arîkirin, sadekirin, xwerûkirin, paqijkirin;;tesfiye bz/m;;jiholêrakirin, jinavêhilanîn;;tesfiye

liquidity : herkoyîbûn, seyalî

liquidize : şileyî kirin, mayî kirin

lissome : şûş;;çalak, çeleng;;rewan, herikbar;;cawê reş;;xavik;;lezlezok, melebeza, bixarûlez;;bedew, xweşik, şox

listing : tomar;;geyd;;qeyd, qeydî;;mere, şert;;pûte pêdan;;to­mar;;qeydik;;eşya, amraz

listless : bêtomar, bêqeyd, neqeydkirî, netomarkirî, kitim;;bêqeyd û mere, bêqeyd û şert;;xemnexur, guhnedêr

litany : wekilandin, dubare, çeıtc'jare, tekrar;;car din, dîsa

literacy : xwendewarî

literate : xwendewar, xwendî, xwînwar, pîtnas;;xwenda

lithe : şûş;;çalak, çeleng;;rewan, herikbar;;cawê reş;;xavik;;lezlezok, melebeza, bixarûlez;;bedew, xweşik, şox

lithograph : çapber, lîtografyaker

lithology : kevirnasî, berdnasî, lîtolojî

lithosphere : lîtosfer

litigate : doz vekirin

litigious : dozlêkirî;;dewelêkirî;;dozlêbûyî, dewlêbûyî;;dozbar

litmus : tûrnûsol kîm/m

litter : rêjk, pertal;;qirş û qal;;bermayî, dawşêle;;qalik;;bêkêr;;beredayî

litterateur : wêjekar, wêjenivîs, wêjevan, torevan, edîb

live-forever : bot;;bot m bot

livelong : bitûn, tev;;hemû, hemûçk;;sax, sehî, bi­tûn, tûnî;;gişt, gişk, tevde;;neşikandî, bi hev ve;;yekbûnî, hevgirtinî

liven : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

liverish : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

liverwort : bot;;bot m bot

livery : dilq, pergal;;timtêl, qiyafet;;wêne, resm

livestock : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

loading : barkirin;;lêbarkirin, şaıjkirin

loaf : somin n more, somin

loan : bi deyn dan

loath,loth : bêxwestok

loathe : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn

loathsome : kerixîner, dilçepel, menfur

lobate,lobated : bot;;bot m bot

lobby : dehlîz, xeşîme, dalan

lobe : nermika guh, gurçika guh, nermikguh, guhik ant/nd

lobster : kevjala deryayê, Istakoz

lobule : lobik ant/m

locale : cih, dever

locality : cih, cî, şûn, şûnd;;erd, ax;;rûyê erdê;;der;;şûn /w;;welat, herêm;;dews;;dever, der w

localize : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin

loch,lough : skot

locker : bnr dan/den

locket : madalyon

lockjaw : tetanos

lockout : lokawt

locksmith : çilingar, hesinsaz, kilîtçêker

lockup : girtîgeh, girtîxane, taşxane, bendîxane

locomotion : bizav, tevger, liv, libt, leqîn, livak, livek, cole, qelq, bizar, cule, hereket, he­reke;;lebt;;libat, weşn, şêl ı güzel bir ha­reket libateke xweş;;rêketin, birêketin;;hereke;;lerz, bivelerz, zelzele;;lebt fîz;;tevger mzk;;lebat, hereket sp;;tevger fel/m

locomotive : lokomotif, moşen

loculus : şane biy;;avzêm, avzêmk, çavkanî, çavî

locution : gotin, biwêj, derbirîn, tebîr;;têgîn, term, terîm;;şîrove

lodge : tekya, bênîş, dergah;;cihê beredayan;;devera sergirtî ku lê esrar tê kişandin

lodging : pansiyon

lodgment : bicihbûn, cîwarbûn, akincîbûn, dêmanîbûn;;cihgirtin;;bicihkirin

loess : los, lostik jeo/m

loft : borangeh, kevotxane

log'ical : erdnas, erdzan, jeolog

logarithm : mat nd mat

loge : loca

logic : mantiq, vac;;mantiq fel/m

logician : pisporê mantiqi;;xweymantiq

logistics : bnr asklı

logjam : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

logos : logos fel/n

logwood : bot;;bot m bot

logy : hêdî;;sernerm, giran;;nerm;;hêdîka

loll : colandin

longhair : zanyar, zanist;;zana, zorzane, alim /nd

longheaded : aqilmend, aqilbend, aqildar, biaqil;;jîrik;;bûdela, çopik

longitude : qincok

longitudinal : dirêjkî, ramedankî, remtandî, bi dirêjayî, pehnkî

longlived : jîdirêj, temendirêj, emirdirêj

longsuffering : bisemax, bêhnfireh, bisebr, xweysebr, bihedan, dilfireh, baldirêj

longtime : biqidem, qidemdar

loom : bestir, caw;;raçandin, çinîn, veçinîn;;xavûcav, tekstîl;;pot û pertal, pirtû;;pertal

loon : tiredîn, hirdîn, dînê hir, şil şêt, tirdînik, dînê uryayî, quldînik, tirehol

loony,luny : dîn, dîn û har, şêt, şeyda, dîwane, mecnûn

loop : gozegirc, girêk;;gozegirê lê xistin;;girê lê xistin;;lê ketin, pê bûn

loophole : vedizîn, xwe vedizîn;;revokî, qeliz;;di ker de, di binî re;;zexelî, tîz, kevilokî;;stare m xwarineke rûnî ya ku ji arvanê gilgilan tê çêkirin

loosestrife : bot;;bot m bot

loot : xenîmet, xerîmet;;destketî

loquacious : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

loquacity : birebira devê

loquat : bot;;bot m bot

lordly : mezin, gewre, biezamet;;ser gevez;;sawdar, biheybet;;debdebeyî;;kuşpene, qure

lordship : serwerî, serdestî, zalî, hakimî, hikumranî;;zoranî

lorry : kamyon

lotion : losyon

lottery : piyango

lotus : bot;;bot m bot

lounge : şezlong

louse : spî

lousy : bispî;;qerpal, gemarok, qirêjok

lout : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

lovable : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz

lovage : bot;;bot m bot

love-in-a-mist : bot;;bot m bot

love-in-idleness : binevşa seg, menewşî bot/nd

love-lies-bleeding : bot;;bot m bot

lovelock : puncik, temerî;;bisk, kagul, kakul

lovesick : evîndar, dilikî, dilketî, dilevîn, dilgirtî, bidil, sewdaser;;dilberdayî

low-down : bêsinc, bêxlaq;;nehêvotî, xûy nepak, bêterbiye

low-spirited : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

lowbrow : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

lower,lour : mirûzê xwe kirin, xwe mûr kirin, lêv û poz kirin, mehd û mirûzê xwe kirin, zûr kirin, mehdê xwe kirin, pirçûyê xwe kirin, eniya xwe qermiçandin, mehdê xwe ne xweş kirin, eniya bûn cot, pirçû kirin

lowland : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

lowlife : qetiyayî, bizdiyayî, jêbûyî, qutbûyî, qetandî, bizdandî;;serserî, pêxwas

lowly : nefsbiçûk, dilnizm, mutewa zî

lownecked : dekolte;;vekirî

lowpitched : bêperoş, bêxiroş, bêcoşûperoş, bêheyecan

loxodromic : bnr dan/den

loyalty : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat

lozenge : pastîl

lubber : bnr dan/den

lubricate : rûn kirin, rûn tê dan, don tê dan;;pesn dan

lubricity : tolazî, doxînsistî

lubricous : şemitok, xîjok;;şemetok, xijok, nûsek, şemitoyî, şahîtok, req, şayîk, simotek, çerixok, xîzek, zil xij, sûl, xilîsk, xişîr

luce : bnr turna balığı

lucerne : lûsêm

lucifer : stêrka sibehê

lucrative : biberf, berfdar;;berf

lucre : pere, dirav

lucubrate : renedar, birenc, rencîn, zehmetdar, bizehmet, dijwar, çetîn, bimişûr, bikêferat, zehmetayî, zor

ludic : şevezeng, şên;;xortê ku hîna nû ketiye yeniçeri ocagiyê dîr

ludicrous : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok

lues : agire, sosekî, frenzehmetî bj/m frengi

luff : bnr dan/den

lug : skot

luggage : tevtal, bagaj

lugubrious : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar

lukewarm : şîregerm, şîrgerm, çêrme, tînegerm, tîngerm, tînşîrî, şîloz, bizare, sarsu, xovan

lull : tevizandin;;bene kirin l/gh li hev anîn, li hev guncandin, li hev gurivandin, li hev rikibandin

lumbar : navkêl, newq;;hêma, işaret;;nav, navteng, noq, navkilk;;pişt, navpişt, kodika piştê;;zixur;;pişt nd avik, aveyn, haveyn, havên, sperm mer, metirke, bêl

lumber : cihê sindoqê

lumbering : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

luminescence : rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî;;balkêşî;;biriqokî, birqonekî

luminous : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

lump : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî

luna , luna : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast

lunacy : dînîtî, dîniktî, şêtî, apterî;;tiredînî, tiredînîtî

lunar : heyvî

lunatic : şêt, dîn;;apter;;mirî;;har, dîn û har

lunation : meha heyvî

lunette : bnr asklı

lung : Bkz: Ak ciğer

lunge : hele, pêngav, hilpişkîn;;xîşkirin, êrîşkirin;;ajotin;;peşdehatin, hemle sp/m

lungwort : bot;;bot m bot

lupine : baqilê pisîkan, baqilê tehl, zirbeqle, talîşk

lurch : bnr dan/den

lurcher : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

lure : dilniwazî, dilkêşî, kîşînokî, rakêşarî, cazîbe

lurid : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

lurk : bûse vegirtin, kemîn vegirtin, li pêşiyê kemîn danîn, xwe li pêşiyê telandin, xwe li pêşiyê qelizandin, li berê pehn bûn, xwe li berê qelizandin, li berê veket in, xwe lê telandin

luscious : çijdarî, tehmdarî, tehmxweşî, bieklî, bitehmî

lush : biadan;;bideramet, derematdar, bibereket

luster : rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî;;balkêşî;;biriqokî, birqonekî

lustful : bişehwet;;baperest, şehwetpe rest

lustrate : tefîl kirin

lustrous : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

lusty : zexm, pihêt, peyt, saxlem, qewîn, qewî, qehîm, bitev, qayîm, tebût, mikûn;;tendurist, bijûndar;;esehî, rasteqîn;;teqez, miheqeq

lute : ar, heya m ûd

lux : rawes, es

luxate : xiliyayî, cihderketî, cihçûyî;;qoq, bel

luxuriant : biadan;;bideramet, derematdar, bibereket

luxurious : oxweşî, rihetî;;asanî, hêsanî;;firiqetî, firaqetî

lycaonia : tar

lyceie : lîse, dibistana amadeyî

lyceum : salona konferansê, lîwana civangê

lycia : tar

lycopod : bot;;bot m bot

lycopodium : derman, ecza

lydia : tar

lydian : jinokî, jinwarî;;arîle, elohermet

lying : distanîtî, duxeskanîtî, çilîtî, zistanîtî

lymphatic : lenfatik

lynch : şeqebeqe kirin, lînç kirin

lynx : werşeq

lyre : çeng

lyric : çoş, îlhamtijî;;lîrik;;coşdar

lyse : winda bûn;;berze bûn, hota bûn, betave bûn

m, m : mark

ma'am : xanim, madam

mac- : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

macabre, -ber : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

mackintosh : baranparêz berbarank, berbaran, baranı

mackle : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal

macrame : gir, girs

macrocosm : gerdûn, karîgeh;;kaînat, feza;;cîhan, dinya;;kâînat, her kes, alem

macula : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal

maculate : leke kirin, lekedar kirin

macule : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal

madam , madame : xanim, madam

madcap : qopix;;tirdînik, tiredîn;;dînemêr

maddening : ruhê mirov jê çûn

madder : boyaxa ku ji rehikan tê peydekirin

madding : dîn, dîn û har, şêt, şeyda, dîwane, mecnûn

mademoiselle : stiyok, matmazel

madetoorder : sparîşkirin;;îkramkirin;;jêxwistin, radîkirin;;raspartin, emanetkirin;;teqezîkirin, qewîtîkirin

madeup : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî

madhouse : tîmarxane

madman : şêt, dîn;;apter;;mirî;;har, dîn û har

madwort : bot;;bot m bot

maecenas : piştevan, piştvanek, piştvan, piştovan, piştgir, sinêde, parêzmend, piştdar, paşmêr, pêşmêr, parêzker;;alîgir, hişimkêş, meylker

maelstrom : germek, ger, gerek, gergerînek, gêjik, girdav, avger, xerqe erd/m;;xeter, nakxemlandina girift as

magenta : sorê bu more ve

maggot : kurmik, pirg, meyrok

magisterial : zanayane, bi zanatî h/rd;;serwerane, hakimane

magnanimous : rajerîn

magnate : giregir, kapose;;gudgude

magnesia : manyezî

magnetic : miqnatîsî, manyetîk

magnetism : miqnatîsîtî, kişanekîtî, hesindizîtî, meqletîzîtî

magnetite : manyetit kîm/m

magnetize : miqnatîsî kirin, meqletîzî kirin, hesindizî kirin

magneto : manyeto

magneto- : manyeto

magnification : mezinkirin, girkirin;;agradîsman

magnify : mezin kirin;;gir kirin, xweyî kirin;;piro­le kirin, nepixandin

magniloquent : bitûmtûrak

magnolia : manolya, magnelî

magpie : qijik, qijaq, qijika karsek, qelebask, qelebaçke, zaq

magyar : macar

mahaleb : kenêr, dara kenêrê

maharajah : mîhrace, maxaraca

mahogany : maûn, dara maûnê

maidan : qad, gorepan, hol, rast, himat, meydan;;gastîn, fêz;;firsend, derfet

maidenhairfern : kerefzê maran, porê keçikan bot/nd

maidenhead : keçîn, qîzîn, bikr

maidenhood : keçanî, keçitî

mailbox : namedank

maim : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin

mainland : parzemîn, qita erd/m

mainmast : bnr dan/den

mainsail : bnr dan/den

mainsheet : bnr dan/den

mainstay : bnr dan/den

mainstream : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

maintenance : berdewamî, domandin

maintop : bnr dan/den

maitredhotel : serek garson

majestic : mirêsdar, wurşedar, semyanî;;xunkar, heşmetîn

majesty : mezinatî, heybet

majuscule : girdek;;girek, tîpa girdek

makebelieve : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

makefast : bnr dan/den

makeup : çêbûyîn;;bastûr, bünye

malachite : kevirê şîn, malakit

maladjustment : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

maladroit : bêkêr, nebikêr, necerbez nehunerwer, nekêrhatî, nejêhatî, neosta, neşanpaz, nemahir

malady : nexweşî, nexweşin, bîmarî, nesaxî, êş, êşik;;aring

malaise : şikestinî;;şikestîbûn, şikandîbûn, şikênandîbûn;;durehîtî, durehbûn, melezî;;filtandîbûn, giranî;;dilmanî, dilmayîtî

malapert : kanc, bêşerm, bêfedî, bêar;;çavbirçî

malapropos : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

malar : hestiyê hinarikê, hestiyê ber çav ant/nd

malaria : ta, lerzeta

maldupays : bêriya welêt, nostalji

malefic : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

maleficent : xirabî, neçêyî

malevolent : bedraz, niyetxerab, dilxerab

malfeasance : xirabî, neçêyî

malformation : kûdî, şehtî, qotbûnî, qopbûnî, qorimî, seqetî;;qeza, tifaq;;qusûr, xeta

malianity : xaxgerî, xêrnexwazî, xerabî

malice : bedxaxî, xaxreşî, bedkarî, bedxwazî, xêrnexwazî

malicious : bedraz, niyetxerab, dilxerab

malign : xêrnexwaz;;zerardar;;bêfiqaqî, xerab, xebîs

malignancy : bexîlî, xebîsî

mall : seyrangeh, cîgur

malleable : xûynerm

mallow : bot;;bot m bot

malpractice : bêrêtî;;nelirêtî, neqanûnî

maltreat : tehde lê kirin, eziyet lê kirin, azarde dan, cincirandin, çizirandin, hincirandin, zêrandin

malversation : bedkarî, nelirê, suîîstîmal

mamma : epik mama;;epok, epile, fofilê, fofok, fofo, epo;;mama

mammiferous : çiçikdar, biçiçik, bipêsîr, bimemik;;guhandar, biguhan

mammiform : çiçikokî, guhanokî

mammilla : çiçik, memik, bostan, bistan, pêsîr;;guhan, hingil;;girêş, guhandîr;;bnr emcek, emcik

mammillary : çiçikokî, guhanokî

mammon : azvverî, çavçilûsî;;hêrs, çavsorî

mammoth : mamûd

manacle : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

managertal : rêveberiyî, kargêriyî, îdarî

manatarms : leşker, esker, sîpeh, serbaz;;eskerî, leşken;;leş­ker;;şerûd

mandatary : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe

mandate : gamêş, camûs zo/n mandat hq/m

mandatory : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

mandible : cêlefek, çelefik, gerefek, jêreçen, çeneya jêrîn, alçen ant/m

mandrake : mandêrek

mandrel : sêlik, sêle, sihêl, mîl, sêlak;;mil, mijane, baskêş;;kilçîn

maneater : mirovxwer, mirovxur, yemyam;;hov, wehşî

manege : tîmara hespan;;cihê tîmara hespan;;pêşandeyên siwaritiyê

manes : can, gan «, ruh, giyan, rewan, firoher;;puxte, noqtaya girîng;;esans;;ruh fel/n

maneuver : gerwerzî, werzanî, tedrîb, manewra;;çûnehat

manful : mêrane, mêrankî, merdane, bi mêranî

manganese : manganez, mangan elementeke ku nimroya wi ya atomî;;giraniya wi ya atomî;;siftiya wi;;39 û di 1244 C'yî de dihele; kurtebijeya wi mn ye

manger : afir, mêfir, mefik;;bertîl;;cih an jî kesê ku bêbergîdan jê tê xwarin;;kesê ku di qumarê de pereyên wî jê tê birin;;tiştê kuji bo alif û pûtê hatiye cihêkirin m ) spilk, sping, hişping

mangle : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

mangosteen : bot;;bot m bot

mangrove : bot;;bot m bot

mangy : gir, girû, keno, gewrik;;gurî, girgirtî;;peltek, pelt, girûlek, tiral

manhole : kulek, dûkêş, rojing, kolmêşk, rojîn;;fame

manhood : mêrîtî, mêranî;;merdi, mêrxasî;;mêrînî

maniacal , chaean : dînikî, dînokî, dînoke, tewrdînî, tirdînk;;bi dînikî, bi dînokî;;dara zeytûnê ya netamandî;;başoke

manicure : manîkurvan

manifestation : xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn;;şan

manifold : çeşîd çeşîd, celeb bi celeb, cur bi cur, teşîd bi teşîd, texlîd bi texlîd

manikin : manken;;manken nd/nt gibi wekî mankenan c, dar û derbin li hev in

manioc : bot;;bot m bot

manipulate : gerwerzî kirin, werzanî kirin, manewra kirin

manlike : mêrane, mêrankî, merdane, bi mêranî

manly : mêrane, mêrankî, merdane, bi mêranî

manmade : xwedestî, çêkirî, çêbiwar, sûnî;;nejidil

manna : dayî, gezo

mannequin,manikin : manken;;manken nd/nt gibi wekî mankenan c, dar û derbin li hev in

mannered : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

mannerly : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

mannish : mêrokî

manometer : manometre

manor : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

manpower : muretebat, personel

mansard : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

mansuetude : pindiritî, hêminî, rûnermî, sernermî, mulayimî

mantilla : şar (cureyek qumaş e ku li Hindistanê ji hiriyê hatiye raçandin û xwediyê motîfen taybet e;;şar, şimaqî, şal, hêratî

mantissa : mat nd mat

manus : dest, lep ant/n;;car, neql;;dor;;deştik;;destkirî;;tet, çeç, çeçik n 1 biyan, bêgan, xerîb;;welat, war, memleket, bajar;;gel, xelk, şênî, cihnişîn;;êl, xêl, eşîret

manuscript : gelale, reşenivîs, muswede

maple : isfendan, kevot

maquis : tûm, çîl m makî

marathon : mereton sp/m

maraud : talanker

marc : cehf, çanç, helf, pop, simarte, armûşk, şimşîre;;pegr, durd, xilte, telp, delme;;gûhesin

marcescent : bot;;bot m bot

marchioness : markîz;;markiz;;şefik as/m

margarine : margarîn, rûnê riwekan

margosa tree : bot;;bot m bot

marguerite : bot;;bot m bot

marigold : gulqedîfe;;gula çavêşê, gula caferî, êstper

marijuana : heşîş;;kewş, pûş, pûş û palax

marine : sîlehendaz

mariner : deryavan

marionette : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

marjoram : murze

marker : markafiroş

marking : nîşankirin, îşaretkirin

marksman : nîşangirî, nîşandarî, segvanî

marl : axa bi kils;;axa bikils

marline : bnr dan/den

marmot : marmota

maroon : şambelotî;;kestaneyi;;kestaneyî

marquee : xîme

marquis : markî

marquise : markîz;;markiz;;şefik as/m

marquisette : cure qumaşekî pembûyî

marriageable : gihiyayî, gihîştî, gihaştî

marrow : qulpok, qulpe, qulpik m mix, mox, mêjî

marshwort : bot;;bot m bot

marshy : bilîtav, biteqn, bihezek, biavzêm, bimexerî, pengavî

marsupial : bikîs, bikîsik, bikîse

marten : çeşîdekî kûzeyan e

martial : leşkerî, eskerî

martingale : bnr dan/den

martlet : peresêlke, hechecik, hecîreşk;;hechecok, dûmeqesk meqesork, pilsteng, qemeqûçik, çoleke, dubîra, dûvmeqesk, xecxecok;;darê çiqulî yê ku sirniya erebeya ga û teker bi hev ve girê dide;;hekîmê sextekar ê ku xwedêgiravî çavên ku ewr bi ser de hatiye baş dike

martyr : pakrewan, rewanpak, şehîd

martyrdom : pakrewanî, şehîdî, şehîdbûn;;goristana şehîdan

martyrize : şehîd kirin

marvelous : behît

mascara : kaşkaşk;;dexîlok;;kil, matik;;korik;;ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmîberêdan;;destpêkirin, destdan;;nefîkirin, mişextkirin;;têdan, pêxistin, dixwedan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbaskirin;;cotkirin, erdrakirin, erdajotin;;domkirin, dewamkirin, berdewamkirin, kudandin, domîn;;çûn, derbasbûn, kudîn;;hêşînbûn, şînbûn

mascot : kespik;;maskot

mash : pelaxtin, pelixandin, mericandin, perçiqandin, heçikandin, mehitandin, mehikandin, hesirandin, herîsandin, herîstin, esirandin, pincirandin;;xewirandin, dewxa çûn;;bişaftin;;dilê hiştin, dilê şikandin;;çewisandin, zêrandin, hincirandin, hinciqandin;;zor gihandin, zor lê kirin, dan zorê;;têk şi­kandin, têk birin, şikandin;;mehf kirin

maslician : sêhrebend, sêrbend, sêhrbaz, sêrbaz, sêhrkar, efsûnkar, sêrdar, sihirbend, nêreng, sêrek, sêrker, neyîreng, avsûnbaz, cadûbaz, cadûger

masochism : xwetehdekarî, mazoşîzm psî/m

masonry : masonî;;fermasonî

masque : baloya birûpoş, baloya bimaske

masquerade : baloya birûpoş, baloya bimaske

massage : niwaz, niwaztin, mistdan, masaj

massive : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp

masterful : amir

mastership : rêveberitî, kargêritî, dolîwgerîtî debîrî, destkarî, îdarevantî

mastery : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

mastic : benîştek, benîştok, darbenk

masticate : cûtin;;pelaxtin, pelixandin, pelçiqandin, eciqandin, gerisandin;;pêlî kirin, binpê kirin, pêpes kirin

masturbate : onanîzm

matchbox : qaba niftikê, qutiya derbikê

matchless : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval

materialism : daringperestî, meteryalîzm;;malhebînî

materiality : daringîtî, hêsinîtî, madîtî

materialize : malhebînî bûn

materiel : tedarik leşk/m;;lewazim, lazmatî

maternity : dayiktî, dayikatî, dêtî;;ditî, dayîkatî;;dayî, dayikî;;damarî, jinbav, zirdê

mathematical : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

mathematics : matematik, bîrkarî

matinee : matine

mating : cotbûn, zobûn;;gan, dihevniyan, çûna ba hev;;gon

matins : kîl, kîlte, bekre;;gil, gêl, gilk, xenêke

matriarch : maderşahî

matriculate : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz

matrimony : zewicîn, cewitîn, kevîn, kevînbûn;;mêrkirin, şûkirin;;jinanîn

matrix : bkz: Döl Yatağı

matron : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî

matteroffact : siruştî, xwezayî, xweristî, tabu;;asa, normal;;jidil, neçêkirî, nesunî tabii bir konuşma axaftineke jidil;;helbet, jixwe

mattery : kêmgirtî, nêmgirtî, ragirtî

matting : zilûk, hesîr, esil, qesîl, barye, qesîr, hêsîr

mattock : kolan;;tevir, qedûm;;vedan, kilêb, kêlan;;koling, kuling, bivir, tevere;;kolandî

maturate : gehîştin;;gihîştin, gihaştin, gihin, stewîn, temizin, cemisin, residîn;;zepitîn, kemilîn, kamil bûn

mature : stewandin, gihîştandin, gihandin, temizandin, cemisandin, residandin;;zepitandin, kemilandin, kamil kirin

matutinal : zû

maul : mîrkut, mêkut, mîrkutok, daqoq, bankut;;sîrkut;;serconî;;çem, çov, gopal;;doqik

mauser : mark

mauve : xamek

maw : gewrî qirik;;gelî, asteng;;qirik, gewrî, ximxim;;stukur;;gelî erd/n, derbend erd/m;;tengav, avteng;;nefs, zik;;zik «;;xwarin

mawkish : kerixîner, dilçepel, menfur

maxi : dirêj

maxim : rêzik, distûr, rist;;rêzan, rê û rêzik, qayde, qaîde;;rê û rêzan, rê û rêbaz

maximal : he­rî mezin, tewrî mezin, mezintirîn

maximum : pirtirin, bêhtirin, maksimum;;maksimum mat

mayhem : belbele, gelemşe;;geremol, alozî, qerqeşûn, sêlûbêl, xileport, xirtoçe, teşqele, tevlihevî, mişeweş, qalmeqalm;;bêserûberî

mayonnaise : mayonez

maze : gêjgerînk, labirent;;gelş, gelemşe

mazy : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê

mc : pêşwazîkar

mead : çîmen, çayir

meager : neehîl, nekafî;;kêm;;kêmber

mealy : biard, ardîn, biarvan

mealymouthed : nejidilbûn, nejidilûcan, nesamîmî

meander : gêjgerînk, labirent;;gelş, gelemşe

means : navgîn, amraz, wesita;;navbeynkar, navber;;navbeynkarî, navberî

meantime , meanwhile : nav, navber, navbeyn, mabeyn;;gav;;neqeb;;bêhnvedan, vehes, vâ­sin, vewestan, etlahî;;çax, wext, van çendan;;haftaym sp;;

measles : sorik;;sorik bj/nd

measly : bi sorikan keti

measurable : sînordar, bisînor, sînorkirî, tixûbdar;;vesînordar, vesînorkirî, bendkirî, mehdûtkirî

meatus : rê, ra, rêk, ray;;şivîle, şiverê;;rêwîtî, rêwingî;;lez, sur'et;;şêwe, terz, sîstem;;mebest, xaye;;şift, xet;;car, dor, neql

mechanic : makinist, makineajo;;osteyê makîneyan

mechanical : mekanik;;mekanik h/rd

mechanics : mekanik;;mekanik h/rd

mechanism : mekanizma, sazgêr, sistem;;qewimîn, rûdan

mechanist : makinist, makineajo;;osteyê makîneyan

medal : madalya, nîşane

medallion : madalyon

meddle : têkil bûn;;tevlî hev bûn;;tev li hev bûn, tevî hev bûn, têkilî hev bûn, ketin nava hev;;li hev qelibîn, li hev herbilîn, li hev ketin, têkil hev bûn;;sêl û bêl bûn, gelcoyî bûn;;li nava hev ketin;;têkilî Pê kirin, têkilî bûn, mudaxile pê ki­rin, tekilî bûn, têkilîn, têkel bûn, jê vegerîn;;tevî, tev li bûn, ketin nava, beşdarî lê kirin;;têkilî pê kirin, eleqe pê kirin;;te­kilî pê hebûn, eleqe pê hebûn, pê eleqedar bûn, pê têkildar bûn

media : pêlweş, radyo;;îzgeh, îstgeh

medial : navinc, naver, nîvane, navînî;;derdor, hawir;;derdor psî/nı

median : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

mediate : ketin nav/navbe ra;;ketin nav/navbera;;ketin navê

mediator : mehder, şefeatker, mehdervan

medical : başker, qencker, xweşker

medicament : darû, derman, arişt, îlac;;ça­re

medicinal : başker, qencker, xweşker

mediocre : siruştî, adetî;;asa, asayî, normal;;ji rêzê

mediocrity : firûmayetî, pespayetî

meditate : ketin fikir û ramanan, ketin mutaleyan, xwe dan ser behra aqil

medlar : zeqil, muşmûla;;sêvhirçik, sêva hirçê

medley : potpûrî

medulla : qulpok, qulpe, qulpik m mix, mox, mêjî

medusa : mit, mîtos

meed : xelat, perû, padaş, şabaş, mükafat

meek : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim

megalomania : megalomanî

megaphone : megafon

megrims : acisiya can, buhran, acisî

melancholia : maxolanî

melanism : por

melba toast : kuloç, kilîçe, riqoyî, peqsîmet, nanê hişk

melilot : kinêr

melinite : melînît kîm/m

mellifluent , -luous : zimanê şîrîn, gotina xweş, qeziya xweş

mellow : gihîştî, gihayî, gihaştî, stewihî, temizî;;gihaştî şapîk, tûmwer aqilkemal, kamil

melodic : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

melodious : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

melodrama : melodram şn/m

mem. : bîranî, memorandûm, nota

membrane : xavik;;çar, şar;;tovil, xaşe, tîvil, tûzik, pergî, perik, perde, pîstik

memento : yadîgar, xatira

memoir : biyografi, jînenîgarî;;biyografî

memorial : bîrdarî

memorize : ji ber kirin, ezber kirin, jibere kirin

menace : gef, hereşe, tehdît, gef û gur, keft

menage : binemal;;mal bat, xêzan, aîle, kom û kuflet;;famîle;;ezbet, biraxwe;;malbat;;malî, külfet;;xê zan, kom

mendacious : derewker, virek, virker, derewçîn, derewbêj, derewîn, derewgo;;quldir rdJnd

menfolk : zariyên mêrîn

menhir : cih, cihok, cok, cew, kend, erx

menial : ji rêzê;;firûmaye, pespaye;;nekubar, amiyane, adî;;wekî her gav;;hemen hemen, hema mabûn;;êpê, pir, gelek;;têr baş, pir baş

meningitis : menenjit

meniscus : menîsk;;menîsk ant/m

menopause : ketina darê mêran, menopoz

mensal : mehane, mehanî, mehî, heyvane, mehiye, meaş

menses : hejmare, jimare;;aded, lib, heb, tene

menstruate : hejmare, jimare;;aded, lib, heb, tene

mentality : bîrûbawerî, bîrîş, zîhniyet

meow : miyaw, niyew

mephistopheles : şeytankî, bi şeytanî

mercerize : merserize

merciless : dilgirs, dilhişk, nepiyar, qeterehm, bêrehm

mercurial : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

mercuric : bicîwa, cîwadar

mercury : nûçegihan, peyamnêr, hewalnêr;;peyamber, xeberbêj, xeberdok, xeberdar, qasid, teter;;şan, nîşan, elamet £ bu bulutlar yağmurun haberci­si olsa gerek ev ewr ez dibêjim qey şanê baranê ne

meretricious : bi nexş û mexş, bi nexş û nimûş

merge : yekbûn;;tevî hev bûn, gihiştin hev, gihiyan hev, yek bûn, bi yek bûn;;hatin cem hev;;li hev kirin, li hev hatin;;kelijîn, pêk hatin

meridian : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê

meridional : başûrî;;başûrî rd/nt

meringue : bezglor, ginî;;skenck;;tîla, xurêc, ginî ant/n gulok, girik cureyek pastaya hişk ku ji spîçka hêkê û şekirê pûdraye tê çêkirin

merit : nirx, biha, rûmet;;hêjayî, qîmet, qedr, eymet;;buha;;hêjan, bayax;;hêja

meritorious : hêja, birûmet;;berketî, giranbuha, nirxdar, qîmetdar, bergend

merlin : bnr boz doğan;;mişkgirk, cureyek teyr;;şeşperî dîr/n

merly : hunerwer, şareza

merriment : şahî, kêf;;xweşî;;gewzî;;zewq, hewes;;sermestî;;esrar

merryandrew : qeşmer, sût, sûtal, mostre, qird, qirdik, tizik, lêbok, soyterî, mesqere;;hîlekar

merrymaking : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

mescal : bot;;bot m bot

meshuggah : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

mesial : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

mesmerism : hipnoz

mesne : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

mesophyll : bot;;bot m bot

mess : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

messiah : rizgarker, xelasker, felatker, rehaker

messuage : şûnwar, cîwar, rûniştgeh, êwr, mesken

mestizo : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

metallic : daringî, hêsinî, madî;;daringî fız/rd

metalline : daringî, hêsinî, madî;;daringî fız/rd

metallography : metalografî

metamorphic : teşeguhirîn, dirûvguhirîn, veguheran, metamorfîzm jeo/m

metamorphose : veguhêrîn;;cihêreng bûn, guherîn;;dirûvguherî bûn, teşeguhirî bûn;;xera bûn, nepak bûn, kotî bûn

metamorphosis : rewş, asûn;;timtêl, barûdox, tentêl, hal, weziyet;;derawa, derqel;;

metaphor : xaze, mecaz

metaphysics : derî siruştî, derî fizîkê, metafîzîk fel/m

metastasis : metastaz bj/m Çûn û bicîbûna li ciheke dîtir ya kanseran

metatarsus : bnr tarak

meteoric : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

meteorology : hewanasî, meteorolojî

meter : jimêrek, jimêrker

meter , ing metre : pîvek, pîve, pîvang, pîvan, endaz, qeys;;hendaze;;qedr, îtibar;;kriter;;pîvan mzk;;kêş, wezn

meter , ing. metre : metre;;metro

methinks : qey, ez dibêjim qey

meticulous : hendazetî;;fîtozî, muşkulpesendi;;hêrsokî

metier : pîşe, hokar, meslek;;pêmijûlî, kêferat;;ekol, rêbaz;;sîstem fel/m

metonymy : nav, navûdeng, şan;;nav û nîşan, navnîşan, inwan

metope : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

metric -rical : pîvayî, pîvandî;;kêşdar, kêşsaz, biwezn, bipîvan wj;;pîvane, bihendaze, hayjixwe

metronome : leznuma, metronom

metropolis : paytext, serbajar

metropolitan : metropolît ol/n

mettle : xûy, kurm, mişwar, xislet, sem, cir;;micir, adet, tebîet

mew : newîn, newtîn, newikîn, nirîn

mezereon : bot;;bot m bot

mezzo : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

mho : serad

miasma : bimîkrop, mîkropdar

mica : mika, kevirşûşe;;mîka

micelle : mîsel

mickey mouse : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd

mickle , muckle : îskoç, Skoç

microbe : terêf, mîkrop;;mikrop

microcephalous : mîkrosefal

microfilm : mîrofilm

micrometer : mîkrometre;;mîkron

micron : mîkron, mikrometre mat/m

microorganism : mîkroorganîzma

microphone : hûredeng, mîkrofon

microspore : bot;;bot m bot

microvolt : serad

micturate : av rêtin, av rijandin

midden : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

middleaged : sere, navsere, navser, navsale, sermiyan

middleman : sîmsar

middleoftheroad : pîvandar, nerme, hindaze;;nerm, nermok, devnerm, mutedil

middlesized : navçe, a navîn

middling : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

midget : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî

midpoint : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

midrib : bot;;bot m bot

midriff : betana zik, perdeya navbirê, diyafram ant;;diyafram

midship : bnr dan/den

midwife : pîrik, dapîrok;;pîr, dapîr, dapîrik;;himalk, himîçk, hopik, mak, hoçik, hilik, serê berê

midwinter : bnr kara kış

mien : rû, sûret;;sikûm, wec;;mehd, mirûz, mikûs, mirûç, mûr, tefeş, lêv û poz

miff : kişkişîn, gijgijîn;;berberî, qayişkêşî

mig : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

mightily : bi baldari lê bûn, hiş lê bûn

mignon : qicûcanî, hûrikî, hûrhûrkî, minyon

mignonette : bot;;bot m bot

migraine : mîgren

migrate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin

mildew : kufik;;kuf, pîrik, efnik, kefoke, kefik, kam, kamçok, efok, hefnik, kefnik;;jeng

mile : sêlik, sêle, sihêl, mîl, sêlak;;mil, mijane, baskêş;;kilçîn

milfoil : bot;;bot m bot

militant : 1 êrîşok, êrîşker, erîşbaz, êrîşkar, êrîşdar;;destavêj

militarism : artêşparêz, serbazgirî, milîtarîzm

militate : bandor kirin, hîkarî kirin, tesîr kirin, bandor lê kirin, hîkarî lê kirin, tesîr lê kirin, werêç kirin

militia : nefîram, bargir;;mîlîs

milkman : şîrfiroş

milkweed : bot;;bot m bot

milkwort : bot;;bot m bot

milky : wekî çira şîr

milled : niqirandî, bikirt, kirtkirî, bikêrt, kêrtkirî

millenarian : hezarem;;hezaremîn

miller : aşvan, qeraş

millesimal : ji hezaran yek

milligram : mîlîgram

milliliter : mîlîlître

millimeter : mîlîmetre

milling : aşvanî, qeraşî

millionaire : milyoner

millipede : şahmar, çilpa;;şehê mar, şemar, maşot, zov, dulge, jarmar, bejmar;;spîpanik

millstone : beraş, berê aş, berdê aş;;bnr değirmen taşı

millwright : aşvan, qeraş

mime : pandomîm;;pantomim

mimesis : dirûvandin, mînandin, şibandin, dirûvpêxistin;;teşbîh

mimetic : lasaker, zehrker, remzker, teqlîdker;;zarîker, zarveker

mimic : lasaker, zehrker, remzker, teqlîdker;;zarîker, zarveker

mimosa : giyaşîrin, mîmoza

minacious : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

minaret : minare

minatory : gefxur, gefok, gefxwer, tehdîtkar

mince : hûr kirin;;cenge kirin;;bi ber neketin, dil pê neşewitandin, heyfa xwe lê neanîn, heyf lê neanîn;;dil dan, dest çûn, dest birin;;gunehê xwe pê neanîn, stemkarî lê kirin;;mehr birin

mincemeat : qewirandin, derkirin m tart

mindbending : şaşker, behitîhişt, metelhişt

minded : biniyet;;biinyet, birojî

mindful : biraman;;ramandar, hizirdar, xweyfikir;;endîşenak, xembar, bimitale;;têgihîştî, fehmber

mindless : bêqail, kêmaqil, aqilkêm

minefield : erda mayînkirî

miner : berbesvan, kanker, madenvan;;karkerê berbesiyê, karkerê madenê

mineralize : berbesî kirin, mineral kirin

mineralojy : berbesnasî, mineraloji

mingle : tevlihev kirin

miniature : minyatursaz

minibus : mînîbus

minify : piçûk kirin;;biçûk kirin

minimal : Herî hindik Herî kêm Hindiktirîn Kêmtirîn

minimum : mat nd mat

mining : berbesvanî, kankerî, madenvanî;;karkeriya berbesiyê, karkeriya madenê

minion : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik

ministerial : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

minotaur : mit, mîtos

minstrel : kap, kaw ant/n;;aşkî, aşkiya xaniyan;;bengî, bengîn, dilketî, dilikî, dil dar, aşiq, eşqbaz;;dengbêj, hozan;;evîndar, dildar, dildayî, vînbaz;;qelender, kesê hiş ne liser

minstrelsy : bengîtî, dilikîbûn, dildarî, aşiqî, eşqbazî

mint : derbxane

minuend : mat nd mat

minus : mat nd mat

minuscule : hûrek;;hûrdek, hûrik hûrek, tîpa hûrdek

minuteman : tar

mire : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir

mirth : şênayî, kêf û şahî;;şahî, şahîne;;mîhrican, festival;;kêf

miry : biherî, biçamûr

misanthrope : mirovrevok, kûvî, mîzantrop

misappropriate : dizîn, dizî kirin;;lê xistin, lê dan, jendin;;hilavêtin;;meyandin;;tê dan;;çirpandin;;kolandin;;rêş kirin, malaştin;;dirûvîn, şibîn;;eware kirin

misbegotten : tehrif, bercvajîkirin;;bijî, bêjî, pîç, bîj, pînc, sînorte, xurofaş;;zir;;şax, terhik

misbehave : nerihetî kirin, şûmî kirin, nehsî kirin, şaqizî kirin, gelevzî kirin;;tolazî kirin

misbelieve : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr

miscall : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

miscarriage : ketî;;daketî, şiqitandî, daleqandî;;kêm;;kêmeyar;;jitextketî;;şikestî;;jinirxketî;;jiberçûyî, beravêtî

miscarry : bereday bûn

miscellaneous : mixrik, zid;;têvel, muxtelif

miscellany : berhevkirin;;berhevok, berhevî, berhevkirî;;danhevî

mischance : bextbireşî, bextreşî, bêtalihi, bêşansî, bêsiûdî

mischievous : bêkêr, kelêj;;nekêr, nexêr, xerab;;şûm, netepte, belhizok, şaqiz, nerihet, nehs, netebt, berbelot, kirh, muzir;;anîsaz, neqenc, tolaz

misconduct : zîna, zinê, zinya

miscreant : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

misdeed : xirabî, neçêyî

misdirect : şelipandin, golandin, xapandin, xelitandin, xafilandin, çeqandin, şehitandin

misdoubt : tirsîn, bizdîn;;fikare kirin;;newêrîn

misenscene : mizansen şn/m

misericordia : piyarî, dilrehmî, dilovanî, mihrîvanî, rehm, merhemet

misfeasance : bêrêtî;;nelirêtî, neqanûnî

misgiving : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

misguide : dijwar kirin, har kirin;;bitir kirin, daberisandin;;arûnî kirin, nehs kirin

mishav : tersîtî, irnokî, ingirokî, irn;;nelirêtî

mislay : winda kirin;;berze kirin, hota kirin;;têk çûn;;jê çûn

mislead : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

mislike : neecibandin;;jê ketin gumanê, qenc nedîtin, nebixêrbûn;;pesend nekirin, nepejirandin

misoneism : tirsa ji nûjeniyê psî

misprision : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

misrepresent : derew, vir;;nebî, tiştê bêbinî

misrule : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

miss : revandin;;verevandin;;lê derbas bûn, li xwe derbas kirin;;jê man, berdan;;ji dest filitîn, ji dest xwe berdan, jê sûd wernegirtin);;baz dan;;jê revandin;;di ber de çûn, di ber de avêtin, tê de çûn;;zêde pê de çûn, zêde xwarin;;pê de çûn, pê de berdan berdan;;firandin;;filitîn;;jê veşartin

missal : kîl, kîlte, bekre;;gil, gêl, gilk, xenêke

misshape : bêteşe, bêkêsim, bêşimsat, bêqidûm;;tişabet, bêeles, bêfesal, bêşêwe, bêkêrsim;;amorf

missing : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik

missionary : misyoner

missis : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

missive : name, reşbelek, mektûb

misstate : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî

mistaken : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

mistletoe : bot;;bot m bot

mistreat : rencandin, tehl kirin, êşandin, zêrandin, hincirandin, çerçirandin, cewr kirin;;cşandin, azirandin

mistrust : pêneewletî

misty : mijdar, bimij;;ximam

misunderstand : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

misuse : bedkarî, nelirê, suîîstîmal

mite : kirnî;;gene, genek, qirnî, qijnî, ginî

miter : gûnya

mitigate : serkut kirin, tepeser kirin;;kemijandin, vepesirandin, amoş kirin, aramoş kirin;;razî kirin, nerm kirin;;aş kirin, haşt kirin

mitosis : karyokinez, mîtoz

mitrailleuse : mîtralyoz

mitzvah : xêr, sewab

mix-up : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

mixed : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

mixture : têkel;;têkelang, têkilek, awêtekim/m

mizzen : bnr dan/den

mob : hevdedan, xawişte, xêrgele, xiringêle, heşirmeşir, xirtol, izdiham

mocamp : cihê baregehê, cihê kampê

moccasin : mokasen

mock : qewte, alay;;gişt, hemû, tev;;heng;;ber bû, berbû, xêlî, xêlîvan tinaz, qerf, tirane, galte, tewz

mod : nûjen, niwîjen, modern

modal : gram

modality : lewn, qeratî, şekil, şikl, eşkêl, êsk;;şekil 11 şekil;;şekl civakî);;şekl;;resm;;awa;;terz wj/n almak şekil girtin

moderate : pîvandar, nerme, hindaze;;nerm, nermok, devnerm, mutedil

moderation : hindazetî;;nermayî, nermîtî

moderato : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

modest : nefsbiçûk, dilnizm, mutewa zî

modicum : piç, hin, weş;;bnr bir nebze

modifier : gram

modulate : nerm kirin, nermandin, nermijandin, nermisandin

module : olçek, pîvan

modulus : modul;;modil;;bnr nodul

modus : awa, şêwe, terh, tewr, teher, lewn, newa, terz;;şêwaz, uslûp, fesal;;teşe, stîl

moiety : telaş, şeq, nîv, cî, felq;;kêm, nîvçe, nîvco/nîvcû, nuqsan;;seqet, netemam;;nîvek;;dozdeh û nîv

moil : kare giran, kare bitaluke, karên xeternak

moira : bext;;çarenûs, semivîs, gihev, sefnivişt, qeder

moire : pêle, hare, xele;;qumaşê ku lê şifte xwarovîço lê hene;;kevrê sirt, mermer

moist : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû

moisten : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin

molar : hêrîner

mold : kufik;;kuf, pîrik, efnik, kefoke, kefik, kam, kamçok, efok, hefnik, kefnik;;jeng

moldboard : gîsin, gasîn

molder : rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn;;hizhizîn;;xeribîn, xera bûn;;kurmî bûn;;qusîn;;dehibîn, hefinîn;;pûç bûn

molding : kobe;;textê kêmber

molecule : zere, toza hûr;;gevzik, tirabêlk

molehill : kêç kirin deve, nîskê dike gîsk

molest : êriş kirin;;sivirandin, suhurandin, destdirêjî kirin, dest dirêjî mafê kirin;;tevtûşî () kirin, dest avêtin namûsa, tecawizî kirin;;derbasî aliye din bûn

moll : argo

mollify : nerm kirin, nermandin, nermijandin, nermisandin

mollycoddle : gedê bajêr, delalokê dê û bavê

molten : rijandin;;weşandin;;lêkirin, rêtin, rokirin;;werandin, werihandin, riwîtin;;darijandin;;darêjtî

molto : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

momently : hergav

momentum : moment

momus : mit, mîtos

monad : piçik, kit;;pirisk, zere;;molekül

monadelphous : bot;;bot m bot

monandrous : bot;;bot m bot

monarch : şah, key;;qeyzer, kesra, qeran, qiran, qral;;jê çêtir

monastery : xelwetxane, keşîşxane, mergen

monastic : keşe;;keşîş ol/n

monecious : bot;;bot m bot

moneybags : argo

moneychanger : seraf, zêrker

moneylender : selefdar, selefkar, selefxur, ribaxwer, fayizxur

moneywort : bot;;bot m bot

monger : bazirgan, têcir, tucar

mongoose : banbanke

mongrel : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

moniker : nav;;nav û deng, navdarî, şan û şuhret;;nirx, hêja, qîmet;;navdêr hejmartin, jimartin, hatin hejmartin ad edilmek=bnr addedilmek ad etmek=bnr addetmek ad olunmak=bnr addolunmak

moniliform : bot;;bot m bot

monism : yekperestî;;ekparêzî, monîzm

monition : agahkirin, îkazkirin;;îhtar;;tembîh

monitor : bnr dan/den

monk : keşe;;keşîş ol/n

monkshood : bot;;bot m bot

mono- : yek;;yek (reqama ku vê hejmarê nîşan dide; I;;tek;;eynî;;yekî dera hanê;;ca, de, ka, bê, bê ka;;carek;;tene;;tenê, ancax;;yek bi yek;;lê, guncan

monocephalous : bot;;bot m bot

monochromatic : yekrengî;;tekreng fız/rd

monocotyledon : bot;;bot m bot

monocular : yekçav

monogamy : tekjinîtî, tekmêrîtî, monogamî

monograph : monografî, teknivisarî

monogynous : bot;;bot m bot

monolith : yekker, yekpare;;bi bitûnî, bi yekkerî

monologue : monolog, tekgotinî şn;;tekaxivîn

monomania : fikra sabit

monomial : mat nd mat

monopetalous : bot;;bot m bot

monophthong : yekdengî;;hemdengî rz/rd

monophyllous : bot;;bot m bot

monopolist : gemerdêr, pawandar, tekedest, monopolist, yeganefiroş;;monopolîst

monopoly : gemerdan, yekdestî, tekedestî, Inhisar, monopol;;bi tena serê xwe xwedîbûna

monosyllable : tekîte

monotheism : tekperestî, yekxwedatî, monoteîzm

monotone : yeknesakî, monotonî

monotony : yeknesakî, monotonî

monotype : monotîp

monsieur : camêr;;zengîn;;mirza, beg

monsoon : mûson

monster : cinawir, cenawir, canewar;;peranî

monstrosity : cinawir, cenawir, canewar;;peranî

montage : fotomontaj

monthly : mehane, mehanî, mehî, heyvane, mehiye, meaş

moo : borîn;;orîn, morîn, qorîn, mûrîn, kirin orînî, kirin morinî, kirin mûrînî, mûremûr kirin, kirin qorînî, kirin qoreqor;;kirin borînî, borebor kirin

mooch : argo

moody : bedbîn, reşbîn;;kêmhêvî, pesîmîst

moonfaced : rûheyv, rûmeh

moonlighting : argo

moonstruck : hîvoyî;;bêqerar

moor : lenger berdan;;lenger avêtin, lenger berdan avê der;;rez danîn

moorland : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

moot : gengeşî;;munezere

mope : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin

moraine : pangor

moralist : sincnas, sinczan, exlaqnas;;sincparêz, exlaqparêz

morality : toreyîtî, gerdîşîtî

morass : teqin;;lîtav, cimcime, avzêl, avzêmk, avzêm, avzêlk, avevek, şilek, avgîr, çirav, pengav ridam

moratorium : moratoryûm

morbid : nexweşok, nexweşînok, bîmarî, biêşîk, janoyî, nizar, marazdar, merezoyî

mordacious : tûj;;dijwar;;sû, tîj, bira, rûs, biri;;tund, gur, zirz;;no, ar, har;;derbnas

mordant : tûj;;dijwar;;sû, tîj, bira, rûs, biri;;tund, gur, zirz;;no, ar, har;;derbnas

morel : bot;;bot m bot

morello : fişne, işne, albalû, wişne, darwişne, dara fişneyê

morgue : morg

morningglory : bot;;bot m bot

morose : nexweşî, êşîk, merezî

morpheme : yeketeşe, morfem

morpheus : mit, mîtos

morphia : morfîn

morpho- : teşe, kêsim, şimşat, qidûm;;dirûv, dirf, şekil, lewn, kêrsim, êsk, fesal, şêwe, eles;;şekl;;awa, terh, terz;;cure, çeşîd

morphology : teşezanî, teşenasî, şiwezanî, morfoloji;;binyatnasî, morfoloji bot/zo

morrow : adinî, dotir;;ayende, dahatû m ferde top

morsel : loq, parî, puran, loqme

mortar : cohnî, sîndir;;conî, cuhnî, soqî, cehnî, curn;;ê conî

mortgage : barimte, mkişkane, îpotek

mortification : çile;;zehmetî, rencûr;;gac, kelef, peng, tunge;;jî, jiya kevan

mortify : piçûk êxistin;;biçûk xistin, kêm xistin

mortise : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

mortuary : morg

mos : kevz, kefzer, kevzeh, kewar, kevzîç, pung

mosaic : mozaik;;xurdiki mermer;;pastaya bikakao

mosey : gerîn, geriyan;;doş bûn, çerixîn, çerx bûn;;dûvdirêj bûn;;fetilîn;;li hev ketin, li hev herbilîn;;li hev gerîn;;li serê gerîn;;lê çûn û hatin mzk;;xuya bûn

mosstrooper : talanker

mote : piçik, kit;;pirisk, zere;;molekül

moth : balığı bnr ay baliğı;;mirmirk, pirpirk, fırfirok, pilpilîk;;perwane;;perwane dîr/m

mothball : bnr asklı

motherinlaw : xwesû

motherless : sêwî, êtim;;bêkes

motherofpearl : lûl, sedef

motivate : xis­tin tevgerê

motley : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

motorboat : motorbot

motorcade : karwan, qefîle, konvoy;;balaban konvoy

motorcar : otomobîl, trimpêl;;tirimbêl, otomobil

motorman : makinist, makineajo;;osteyê makîneyan

mottle : deq;;deqdeq, deqdeqok, deqdeqonk, pitpitok, pitpitk, belekî, belekotkî, belekokî, xalxalok;;fekul

motto : wecîze

moufflon : mêşina kûvî;;betan pardûsoyan

moujik : mûjik, gundiyên Rûs

moulage : mulaj

mound : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

mountaineer : çiyakêş;;çiyager, çiyahilkêş

mountainous : wekî çiyayekî, bi qandî çiyayekî, bi qasî çiyayekî;;tebabek, ecêbek

mounted : liberxistî, lêxistî, lêdayî;;pêvedanî, zeliqandî, pêvekirî;;dardekirî, daleqandî, aliqandî

mounting : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

mousehole : qula mişk;;qula maziyê

mousetail : bot;;bot m bot

mousetrap : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq

mouthful : loq, parî, puran, loqme

mouthpiece : taxim, qelûn, tîrik, darik, lûlik, miştik, darcixare, darikê cigareyê;;cihê dev;;devê edlê;;bazneyê devê bîrê;;cihê ber dev;;cihê ku tiştek jê dest pê dike;;kovik

mouthwash : 1 xulxule, xerxere;;dermanê şile

mouthy : devnemezbût

moveable : guhêzbar, veguhêzbar, neqilbar

movie : sînema;;niwêntgeh, sinema

mow : dehî

mucilage : zemq;;debûş, demûş, şîrik, şîrqal

muck : zibil, peyn;;gûbre

mucous : bibelxem, bikelmûç

mucus : lîk, lîçik, kilmûç, lîkitk, xîtik, çilm, çilûng

muddiness : Þêlotî Þêlobûn

muddle : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

muddleheaded : nelixwe, nelihev;;gêj, gêjok, gêjik, sergêj, sersam, gêjoyî, keregêj, seme, sersom, sersurman, hêbeti, mendehoş, medxoş, wale

muddy : biherî, biçamûr

mudguard : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan

muezzin : bangbêj, muezîn, mozîn ol/n

muff : ecemitî

muffle : li xwe pêçandin, xwe pêçandin

muffler : dengbir, dengkuj, dengnixêm;;egzoz

mufti : ayînzan, miftî ol/n

mug : rû, sûret;;sikûm, wec;;mehd, mirûz, mikûs, mirûç, mûr, tefeş, lêv û poz

muggy : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç

mugwort : pelîn

mugwump : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

mulberry : tû;;dartû;;tî

mulct : firîwandin;;herbilandin;;lêp kirin, xapandin, hîle lê kirin;;xerbilandin, şerbilandin, gerdandin, alandin, lefandin

mule : şimik

muliebrity : jinanî, jinantî, jinîtî, jinbûnî

mull : rokirin û pîvan, tê fikirin, bîr vedan

mullah : Qaziyê mezin dîr;;feqî;;mele, mela

mullein : bot;;bot m bot

multicellular : pireşaneyî, pirhucreyî;;bnr çok hücreli

multifarious : çeşîd çeşîd, celeb bi celeb, cur bi cur, teşîd bi teşîd, texlîd bi texlîd

multigraph : mark

multilateral : piralî, pirhêlî, pirlayen

multilith : mark

multinomial : mat nd mat

multiple : piralî, pirhêl

multiplex : qat qat, qat bi qat;;tew tew

multiplicand : mat nd mat

multiplication : pirkirin, zêdekirin;;jêzêdekirin, teksir

multiplicity : pirî, piranî, pirayî, zehfî;;pirî car, zêde h çokrağan kaniya ku ava wê gur e

multiplier : mat nd mat

multiply : pir kirin, zêde kirin;;jê zêde kirin, ji berê zêde kirin, teksir kirin

multitude : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl

multitudinous : pir, zehf, gelek, zor

mumble : nûhirîn, newhirin, lûbîn, lobîn;;mirmirandin, miremir kirin, ginegin kirin, pilewil kirin, pilepil kirin, Çimçimandin

mumbo jumbo : pût;;xaç n meftûl

mummer : qeşmer, sût, sûtal, mostre, qird, qirdik, tizik, lêbok, soyterî, mesqere;;hîlekar

mummify : mûmî kirin, mûmya kirin

mummy : mûmî, mûmya;;tîltîlok

mundane : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

municipal : bajarî, şarî;;dêmanî;;cureyek qumaşê qalind ê pembûyî

muniment : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

murex : çeşîdekî şeytanokan zo

murk : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

murky : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

muscovite : mika, kevirşûşe;;mîka

muscular : bilemlate, bimasûlke

muse : ketin fikir û ramanan, ketin mutaleyan, xwe dan ser behra aqil

musical : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

musk : misk

musky : bnr mis gibi

mussel : midye

mustache : simbêl;;simêl, sinbêl;;torik

mustard : bot;;bot m bot

muster : civandin, kom kirin, cemandin, vecemandin, vehewandin, xir kirin, racivandin, top kirin;;berhev kirin, bi hev dan, têk dan;;dan hev, tevî hev kirin;;bi keys kirin;;bi hev xistin;;top kirin mat;;çêbûn, xurt bûn, qelew bûn;;ragirtin, kêm girtin

musty : kufikî;;pîrikoyî, kamçokî, efhikî, kefoke, kufkoyî, efokî, kevnikî, pîrkoyî, kamçikî, kuftoyî;;efnikî, emfokî;;kam­çokî

mutable : guhêrbar;;guhêrok, veguhestokî

mutant : guhêrbar;;guhêrok, veguhestokî

mutation : guhirîn, gewirîn, gorin, veguhirîn;;bedêl, pevguhêran

mutilate : guhartin;;guhirandin, veguhirandin, gewirandin, guhêrandin, veguhartin, pê dan;;guhastin, veguhastin

mutineer : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar

mutinous : serhildêr, yaxî, serxwerabûyî, îs­yankar

mutiny : hilperin, hilperan, raperîn, serhildan, serxwerabûn, îsyan;;liberabûn

mutt : kûçik, se, gembol;;seg, sa, kutik, kûtî, kelp;;hewhew, kûço, hewo

mutual : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de

muzzle : setimandin, çiz kirin, deng jê birandin;;dan sekinandin, dengê dan birandin;;aş kirin, haş kirin, letandin, sêwirandin

muzzy : azardedil, dilteng, tengav;;gebsoyî

myalgia : firk

mycetes : karok, qarçik kufkarik, fîqeroşk, givkarik karik, kumik, karî, kuvarik, feqîrok fitrik, kivkarik, kakevilk, karkulîlk, kufkar, guhik, kiwark, kiyarek, kiyark, kokevil, kokowark, kivarik;;kimê, fitrik, perpos, kevz;;devik, devgîrk;;patpatok;;mîstanik, çîroka pisîki, zeng;;vir, derew

mycorrhiza : bot;;bot m bot

myo- : masûlke;;lemlate, zevlek, tarîşk, hencav, masûlke ant/m

myopia , myopy : kurtbînî, dûrnebînî, miyobîtî

myosotis : bot;;bot m bot

myriad : bêhejmar, bêjimar;;bêqeder, bêhesab, bêhed

myrtle : bot;;bot m bot

mysterious : nepenî, nependî, nehênî, nagihanî, nihanî, razbar, razmend

mystic : nepenî, nependî, nehênî, nagihanî, nihanî, razbar, razmend

mysticism : razdarî, mîstîsîzm fel/m

mystify : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

mystique : huner, hunerwerî

mythology : mitolojî

mythos : mit, mîtos

n , n : mat nd mat

nainsook : cure çiftexasek

namable nameable : bîrawer, nejibîr

namby-pamby : tisî, puris;;rijî, kusp, bêqatix;;ne xweş, bêtehm;;rij, nezan û bêpîr

namesake : hemnav, hevnav

nana : pîr, pîrik, dapîr, dapîrok, bapîr;;pîrê, pîrikê

nanism : bejnbihostî, qambihostî, cûcetî;;esûsekîtî

nanny : dadik;;dadî, dadîk, dayîn, dadok;;dadîtî, dadîkî, dayînî

naos : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

naphtha : petrol, neft

naphthalene , naphthaline : naftalîn

napkin : kemn, paçik, potik;;peçete, destmala kaxiz

nappy : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

narcissus : zêrîn;;rengê zêr, zer;;zerin

narcosis : narkoz

narcotic : tiryak, narkotik;;tevzîner, tevizder, kêfdêr;;bêhişker

nard : alek

nargile , narghile : nêrgîle, kokos

narrate : guhastin, veguhastin, raguhastin, neqil kirin

narrow-minded : kurtbîn;;bîrteng, bîrtesik, tengbîn, berteng

narthex : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

nary : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

nascent : zayîn, welidîn;;hilhatin

nasturtium : bnr Lâtin çiçeği

nates : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m

nationality : netewe, milet

nativity : zayîn, welidîn;;hilhatin

natter : gelevzî kirin, qanosî kirin;;zimanê pê nesekinîn, gevezetî kirin, sohbet kirin

natty : narin, alûs, zarif, olfatûn, racol;;xweş û binukte;;gotinxweş, zimanxweş

naturalism : xwerist parêzî, xweristî;;naturîzm fel/m

naturalize : binkîbûn, xwecihîbûn, binecihîbûn, binalîbûn

naught , nought : hîç, hêç, tu, çu, kok, qet;;ne tu tişt, ne çu tişt

naughty : bêkêr, kelêj;;nekêr, nexêr, xerab;;şûm, netepte, belhizok, şaqiz, nerihet, nehs, netebt, berbelot, kirh, muzir;;anîsaz, neqenc, tolaz

nausea : kerixîn, kerihin, bîz, bîzanîn, ikrah, hîlet

nauseate : kerihandin, kerixandin

nauseous : kerixîner, dilçepel, menfur

nautical : deryayî

navel : navok, navik, nêvik, navzik, qavik w;;navok anı/m;;zik, pilik, bejkurk;;nîvek;;bavik, cîl, nifş, nesi;;nav, navorte;;navek;;kulfik ot

navelwort : bot;;bot m bot

navigate : derê vekirin

navy : arastin;;komkeşti;;xemilîn, tewizîn, kokîn;;stol, sîtol

nazarene : mesîhparêz

neath : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

nebulous : ewrayî, bi ewr

necessitate : vîn, vêtin, gerek kirin, hewce kirin

necktie : qerewat, stovank, stûkurbend

necromancy : sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî

necropolis : goristan, qebristan, ceban, zehman

necrosis : bot;;bot m bot

nectar : mit, mîtos

neediness : xizanî, hêjarî, zivarî, feqîrî;;kêmberî, nekahfîtî

needle : derzi;;derzî, derzilo;;sincak;;derzîk;;qerine, gotin;;qozî;;nêrik

neer : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

nefarious : neçê, bed, fena, netû, xerab, nebaş, nepak;;nexweş;;pir, gelek;;pis;;bedxû;;ecebê

negate : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

negation : mandele, şemart, nikulî, ninkur, înkar

negativism : gumankerî, şikberî, bedgumanî, şupekerî, septisîzm

neglect : sersarî kirin, xemsarî kirin

negligence : sersarî, xemsarî, girîngîpênedan, îhmal

negotiate : saz kirin, amade kirin, tertîb kirin

negotiation : guftûgo, gotûbêj, muzakere, dewan;;ezmûna devkî;;etüt, mutale

negro , negro : reşik, zengî;;Eeb

neigh : şêyîn, hêrîn;;şîrîn, hîrîn, şehîn, lûşikîn, hîrehîr kirin, hîşîn kirin

neighbor , ing -bour : cîran, cînar, hevsî;;hevsa, hemsa, hemsî

neighborhood : derdor, dorhêl

neolithic : neolîtîk dîr/rd

neoplasm : gire, gireba, asaw, gilmik, ûr, timur ant/m

nephritis : nefrit, kêmgirtina gurçikan

nereid : mit, mîtos

nerveless : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

nervure : bot;;bot m bot

nervy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

nescience : nezanî, bêhayî, bêagahî

ness : poz, difn

nestle : hewandin, vehewandin, hêwirandin, êwirandin, stirandin, penihandin, êwir kirin, hemilandin ŞEYTAN XWEDÊ YE Û XWEDÊ JÎ ŞEYTAN EZ HATİM HÎNKİRİN KU HERDUYAN JÎ BİHEWÎNİM = ŞEYTAN TANRIDIR VE TANRI DA ŞEYTANDIR İKİSİNİ DE BARINDIRMAM ÖĞRETİLDİ BANA

nestling : çêlî, çêlik, têje, têjik, çêjik, çehsk, ferx, ferxik;;zarok, mindal, sebî, ewlad

nether : bin, jêr;;binê tiştekî;;binî;;xwar, binanî;;bine, jêre

netting : tor;;pîrik, tevnik, tevnepîrk, perpûr;;şebeke;;file sp/m

nettle : gezik, gezek, gezgezk, gezgezok, gezinik, gezgezik, gezok, durzik, dêrzînik, gezende, durzile, giyagezk

neuralgia : nevraljî

neurasthenia : nevrestanî bj

neurology : bnr nöroloji

neurosis : nevroz psî/m

neuter : gram

neutron : notron

never-to-be-forgotten : bîrawer, nejibîr

nevermore : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

newel : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

newly : ji nû ve, dîsa, cardin, careke din

newsboy : rojnamesaz (kesê ku rojnameyê dide derxistin;;rojnameger;;rojnamefiroş

newspaperman : rojnamesaz (kesê ku rojnameyê dide derxistin;;rojnameger;;rojnamefiroş

newt : qurnewêlk, marîjek, kêlbizer, margîska avê

nexus : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz

niacin : derman, ecza

nibble : kotin;;kotin/koştin, arîtandin, kuri­sandin, purisandin, kevaştin, kwîtin, revaş­tin, kojandin, mirmirandin, kuncirandin, kiriçandin, kiritandin, kirkitandin, merisandin;;xwarin, jê xwarin;;mehfkirin

nicety : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn

niche : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik

nick : diran;;didan;;xişt, diranît;;dendik, tene, celxe;;diran zo;;diranok

nicotine : nîkotîn, jehra titûnê

nictitate , nidify : çav niqan din, çav miçandin, çav qurtandin, çav qurç kirin;;çav şikandin, çav şikênandin, çav kirin, çav qirpandin

nidificate : hêlîn çêkirin;;hêlîna xwe çêkirin, xwe bi serî kirin, zewicîn

nifty : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

niggard : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

nigger : reşik, zengî;;Eeb

nigh : nêz, nêzik, nêzing, nezdik;;nezing;;nêzemirov, nêzemeriv, xizm, lêzim

nightcap : kim, kum, kimik, telik, telpik;;serê qubeyê

nightfall : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê

nighthawk : vîzvîjik, şivanxapînok, çûçika tûtelanî

nightmare : merdezime;;motemoteke, nezerfermaş, kabûs

nigrescence : tarîbûn;;qemirîn, qemerbûn, qemitîn;;tarîbûn sn;;zenûnbûn;;vemirîn

nihilism : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m

nimbus : nav, navûdeng, şan;;nav û nîşan, navnîşan, inwan

nip : berde hiştin ör:parmağını kapıya kıstırmak tiliya xwe ber dêrî de hiştin;;lê tengkirin;;xistin ber, kirin ber, ketin ber ();;tê de asê kirin

nipper : mûçing, mûkêş

nipping : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr

nirvana : kamranî, şadî, dilşadî, şadîmanî, şadanî, bextewarî, bextiyarî

nissen hut : holik, kepir;;bereqe

nit : rişk m (II sirke, sihik

nitrate : nîtrat kîm/m

nitricacid : kezav;;têzav, zax, kezab

nitrogen : nîtrojen Idm/m

nitrous : azotdar, biazot

nob : serî;;ser, kur, qaf, qehf, totik, qoq;;kele;;xara mezin

nobility : resenî, torinî, maqûlî, zadeganî, esîlî, esalet

nocturnal : bi şev

noddle : serî;;ser, kur, qaf, qehf, totik, qoq;;kele;;xara mezin

node : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

nodose : bimovik, bimonik;;niqirokî

nodosity : girêk;;girê, îşk, giri;;tevîhev, lihevqelaptî

nodule : girêk;;girê, îşk, giri;;tevîhev, lihevqelaptî

nogo : negengaz, nepêkan, bêîmkan, nemimkûn

nohow : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

noiseless : bêhêwirze, bêqerebalix, bêşe mate, bêhengame;;seqirî, bêteqereq, bê xirecir, bêqelmeqelm

noisome : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

noisy : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

nomenclature : peyvnasî, têgjnnasî, terminoloji

nominate : pîşandin, tayin kirin

nominative : kirdewar, subjektîv

nomo : kok, binyad;;dê û bav, kal û pîrên kesekî;;awa, şêwe, tehr, rê û dirb;;azîn, metod;;rê, rê û rêzan;;rê û rêzik, usûl;;qayde, tempo;;hêdî

nonage : biçûkî, biçûkatî, qiciktî, biçûkayî, biçûktayî, biçûktî, biçûkanî;;biçûkbûn;;biçû­kî

nonappearance : paşpen

nonchalant : bêpewend, bêgiz, bêeleqe, guhnedêr

noneffective : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

nonentity : hîçayî, hîçî;;tuneyî fel/m

nonpartisan : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf

nonplus : metel, şaşwazî, matî, şigev, ecêb, heyrî, heyret;;sersurman

nonproductive : bêber, bêxêrûbêr, kêmber

nonresistance : xwesparî, radestî, teslîmiyet

nonskid : bênavber, gur, di hev de;;bêatlebûn, bêatlehî

nook : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp

noose : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz

normative : normatîffel

nostrum : dermanê her derdî

nosy : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar

notable : kifş, eşkere;;xuya, aşkere, belî, kifşe, melûm;;pendî, diyar, zahir;;diyarkirî, aşkerekirî, xuyakirî, binîşan, destnîşankirî, muayen

notation : tomar;;geyd;;qeyd, qeydî;;mere, şert;;pûte pêdan;;to­mar;;qeydik;;eşya, amraz

notch : diran;;didan;;xişt, diranît;;dendik, tene, celxe;;diran zo;;diranok

noteworthy : girîng, muhîm;;berketî

nothingness : hîçayî, hîçî;;tuneyî fel/m

notify : ragihan, saloxî, elamet;;îxbar, exbar

notion : guman, zen

notwithstanding : gihanek;;gihînek

noumenon : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

novice : çirax, şagirt;;berdestk, berkar

nowadays : di van rojan de, di van çendan de, van rojan, van çendan

noways : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

nowise : hew, tew, qet, tu car, ji bin, li dinyayê, li qiyametê

noxious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

nuance : cudayî, ciyawazî, nûans

nubile : bûkîtî, bûkanî, bûkantı, bûkînî;;hêram, kincê bûkan tiyê, cilê bûkantiyê, kirasê bûkaniyê;;qûmaşê ku bi kêrî çêkirina cilê bûkantiyê tê;;xama;;ên bûkantiyê

nuclear : dendikî, nükleer

nugatory : nelicîh

nuisance : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

numb : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

numeral : hejmare, jimare;;aded, lib, heb, tene

numerate : tehsîldar

numinous : razdar, sirdar, biraz, bisir

nuptial : dawet;;bû, dîlan;;şahî, şahiya sunetê

nursing : nexweşnêrî, nesaxnêrî

nursling : şîrmij, zarokê ber şîr, madik, bermêj, zaroka ber pêsîrê, sebiyê ber şîr

nutation : nutasyon

nutrient : biadan, xweyadan

nutshell : bikurtî;;bi kurtî, bi kinasî, bi kurtasî, kurtebir, kutanî, kutasî;;kinîn h/rd

o' : daçek, pêrbest, bemav, edat

o, o : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç

obdurate : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

obedient : rûnerm

obeisance : giramî, xiram, rêz, peşinde, hurmet

obfuscate : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

objurgate : azirandin, purandin, deng lê hildan, berê xwe dan, pê re pevçûn, erzê şikandin

oblast : parêzgeh, wilayet

obligate : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin

obligatory : pêwîst, hewce, peywîst

oblique : xwar, xwehr;;xûz, xûl, kûz;;şefil, meyî;;tewandî, çemandî, çevandî, hedimî, şor, şûr;;pêl

obliterate : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin

oblivion : jibîrbûn

oblivious : bêhay, bêagah, bêxeber

obloquy : lomekirin, şermezarkirin, zekirin

obnoxious : kerixîner, dilçepel, menfur

obscene : tazî îpela, pişêv, şilf tazî, rût û tazî

obscenity : mustehcenî

obscuration : tarîbûn;;qemirîn, qemerbûn, qemitîn;;tarîbûn sn;;zenûnbûn;;vemirîn

observance : kirin, kirik, çêkirin;;çêkirî, xwedestî, sûnî;;nejidil

observant : baldar, dêhndar;;hiştî, bidîqat;;miqate, ballêbûyî

obsess : qilqilandin, xistin qilqalê

obsolete : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

obstjnate : serhişk, zirz;;serkêş

obstreperous : circiro, circirok, berberok, qîrqîrok

obtrude : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan

obtuse : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

obverse : sed (1;;n;;sed;;rû, rûdeyn, rûdên, rûçik, serçav, tefeş, wec, demûrû, serûçav, sûret;;rûxar, rûbar;;dev;;ber, pêşî, cephe;;rast;;ar;;alî, hêl

obviate : ber lê girtin, ber girtin, pêşî lê girtin, bergirî lê kirin, pêş lê girtin;;manî bûn

occasional : geh, carinan, carcaran;;car caran, car car, hin caran, hinde car, hin gav, car

occlude : girtin, dadan, radan, koz kirin;;miçandin, miç kirin;;qefaltin;;yar girtin, dostik girtin;;kirin;;xitimandin

occupational : rehabilîtasyon

occupy : karîwer kirin, meşxûl kirin, mijûl kirin, xerîk kirin;;pê mijûl kirin, pê papo kirin

ocher , ing ochre : soring

octagon : heştgoşe, heştkenar mat/m

octant : oktant

ocular : okuler

odalisk, odalisque : cariye, cêrî

oddity : ecêbî

oddments : rêjk, pertal;;qirş û qal;;bermayî, dawşêle;;qalik;;bêkêr;;beredayî

odds : newekhevî, neyeksanî

odious : pelos, kerih, kerax, zişt

odium : rûreşî;;bnr yüz karası

odor , ıng. odour : şan, navdengî, navdwen, şuhret;;navdar, binavdeng, şuhretdar bişuhre

odorous : bêhnx weş

ofay : argo

offal : gihûr, giwûr, malmişt, toz û tibar, qirş û qal;;pespaye

offcolor : tazî îpela, pişêv, şilf tazî, rût û tazî

offend : sûc kirin, tawan kirin;;gunehkarî kirin

offense , (ıng.) offence : tawan;;kêmasî, qebehet, lome;;ziştkarî, qebehet hiq/n

offensive : pelos, kerih, kerax, zişt

officinal : amadekirî, hazirkirî;;dermanê hazir

officious : karguzar, destbikêr

offput : dilê xwe êşandin;;canê aciz kirin

offset : çiqil dan;;gulî dan, şax dan, şax berdan;;berfireh bûn, lêbelav bûn;;girift bûn

offshoot : çiqil, şax;;ta;;gulî, çiqûl, alaş;;beş;;liq, şax;;pişt, pal;;mil, çepil;;stû, kokilîk, kolan, kokil m şilf, tajî rd çîl

offsouring : gihûr, giwûr, malmişt, toz û tibar, qirş û qal;;pespaye

offstage : nedîbar

offthejob : bêkar, bêşol, bêşixul, bêîş, bêxebat, betal

oft : di hev de, di ber hev de;;timik, tim û tim

ogee : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

ogive : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

ohm : serad

oilcan : rûndank, dondank

oilcloth : muşembe;;baranparêz

oilstone : hesan

oily : birûn, rûnî;;donekî;;çivr, bibez;;tiştê ku bi rihetî mirov jê qezenc bi dest dixe;;zengîn, dewlemend

ointment : hetwan, merhem, belsan, cirk;;çare

okra : bamye, bamî

oleaginou : birûn, rûnî;;donekî;;çivr, bibez;;tiştê ku bi rihetî mirov jê qezenc bi dest dixe;;zengîn, dewlemend

oleander : lûrik, ziqûm, jale, zeqnepûrt, rûl

oleomargarine : margarîn, rûnê riwekan

olfactory : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

olibanum : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

oligarchy : olîgarşî

olio : potpûrî

olivaceous : zeytûnî

olivary : hêkanî

olive : zeytûn, darzeytûn

olla : dîz, dîzik, dîzil;;dîzî

olympiad : olîmpîyad;;olîmpiyad

olympian : xwedayî

olympus : bihuşt, çenet

omega : dawî, talî, payan, dongî;;dawîn, paşî, paşîn, dumahîk, dûmayî, kutayî, kutasî;;axir, dawiya paşîn;;xelasok;;hevalok, hevalzarok, hevalbiçûk, pizan, pizdan plasenta ant/m;;mirin;;heta dawî, heta jê tê

omelet : hêkerûn;;qeyxane, omlet, arxavk

omen : kehanet;;mirwa

ominous : bêqidoş, bêyom

omission : qcvastin, qevizan, qevaz, qevz, firqaz, petrav, qevazdan, hilbehîn, bazdan;;çindikdan, xweavêtin, xwe di ser re avêtin;;çindikdan sp/m

omit : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan

omni : bitûn, tev;;hemû, hemûçk;;sax, sehî, bi­tûn, tûnî;;gişt, gişk, tevde;;neşikandî, bi hev ve;;yekbûnî, hevgirtinî

omniscient : zanyar, alim, ilmdar, ilmkar

omnivorous : kesê ku hem bi adanên riwekî û ajalî xwe xwedî dike

omphaloe : navok, navik, nêvik, navzik, qavik w;;navok anı/m;;zik, pilik, bejkurk;;nîvek;;bavik, cîl, nifş, nesi;;nav, navorte;;navek;;kulfik ot

onager : bnr asklı

onanism : onanîzm

oncoming : nêzikîbûn, nêzîbûn, nêzikayî;;dirûvpêxistin;;nêzikayîtêdan;;nêzikîhevbûn

oneeyed : yekçav

onehorse : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

oneiric : nîgaşî, xiyalî

onelegged : kulek, kuloke, leng, qot, qop, kût, qolixe

onerous : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp

oneself : zem, zêdeyî

onesided : yekalî, tekalî, yeklayen

onetrack : pêdagir, heterker, israrker

oneway : yol riya yekalî, riya tekalî

onion : pîvaz, pîzav

onionskin : pelur

onomatopoeia :