Wîkîferheng:Peyvên bi rr

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Wext: 01/08/2020; Hejmar: 1046 (di destpêkê de 5260)

 1. surr
 2. surrê
 3. surrealîst
 4. surrealîstin
 5. surrealîzm
 6. surrealîzmê
 7. surrealîzmin
 8. surrehî
 9. surrî
 10. surrider
 11. surrin
 12. surrounding
 13. taporr
 14. tazîgerr
 15. tazîgerrî
 16. tazîgerrîtî
 17. tê gerrîn
 18. tê gerrînin
 19. te ker ajotin tê li tirr fisa tehmilkê
 20. teberrk
 21. teferrûat
 22. tekerrir
 23. tekerrur
 24. têkiliya xwe pê re birrîn
 25. têla dirrek
 26. telêrr
 27. tendûr bi tirr û fisa germ nabe
 28. tenûr bi tirra germ nabe
 29. têperrîn
 30. terr
 31. têrr
 32. terr bûn
 33. terr kirin
 34. terr man
 35. terr û tol
 36. terra berra
 37. terra û berra
 38. terrad
 39. terrahî
 40. têrrakir
 41. têrrakirin
 42. terral
 43. terrane
 44. terraqî
 45. terraş
 46. terraş kirin
 47. terraşane
 48. terraşê
 49. terraşî
 50. terraşin
 51. terraşistan
 52. terraşkirî
 53. terraşkirin
 54. terratî
 55. terrbûn
 56. têrrê
 57. terredîn
 58. têrrek
 59. terreqî
 60. terrî
 61. terrik
 62. terrikî
 63. têrrin
 64. terrînî
 65. terrişandî
 66. terrişandin
 67. terrişandinin
 68. terrişîn
 69. terrişînê
 70. terrişînin
 71. terrişiyayî
 72. terrîtî
 73. terrk
 74. terrkirin
 75. terrman
 76. terrnal
 77. terrtir
 78. tesarrûf
 79. teserrûf
 80. teserrûf kirin
 81. teserrûfkirî
 82. teserrûfkirin
 83. tev gerrîn
 84. tevgerr
 85. tevgêrr
 86. tevgerr kirin
 87. tevgerrdar
 88. tevgerrdarî
 89. tevgerrê
 90. tevgerrin
 91. tevgerrîn
 92. tevgerrîtî
 93. tevgerrkirî
 94. tevgerrkirin
 95. tew berra
 96. tew birra
 97. texterreş
 98. tiberrk
 99. tiberrkî
 100. tiberrktir
 101. tilêrr
 102. tirr
 103. tirr bi dîna dewat in
 104. tirr di dêv de nesekinîn
 105. tirr di qûna (yekî) de nesekinîn
 106. tirr ji cîyê germ hatin
 107. tirr kirin
 108. tirr li hemama derew li xerîbiyê
 109. tirr li ku û das li ku
 110. tirr li kû û das li kû
 111. tirr li ku, das li ku
 112. tirr tê nasekine
 113. tirr têde bûne fis
 114. tirr û das çi li ber hev e
 115. tirr û das çi li ber hev in?
 116. tirra bi deng
 117. tirra meke, te kir jî mila du camêr bibên, li serî vî
 118. tirra par havînê, îsal dike şînê
 119. tirra wî mezin e
 120. tirral
 121. tirralê bexdayê
 122. tirralê bin darên xurmeyan
 123. tirralî
 124. tirran
 125. tirrane
 126. tirrane kirin
 127. tirraneker
 128. tirranekera
 129. tirranekeran
 130. tirranekerê
 131. tirranekerekî
 132. tirranekerên
 133. tirranekerî
 134. tirranekerin
 135. tirranekerine
 136. tirranekerino
 137. tirranekero
 138. tirranekirî
 139. tirranekirin
 140. tirraneyek
 141. tirraneyî
 142. tirraneyîtî
 143. tirraş
 144. tirraşî
 145. tirraşistan
 146. tirraşistanê
 147. tirraşistanin
 148. tirrbûnî
 149. tirrê
 150. tirrê kûnê xwe meke kûnê hevala
 151. tirredîn
 152. tirredînî
 153. tirredînîtî
 154. tirredîntî
 155. tirredîntir
 156. tîrrêj
 157. tirrek
 158. tirrek û du tir li cem tirreka wek hev e
 159. tirrên
 160. tirretirr
 161. tirretirrî
 162. tirrik
 163. tirrik anîn
 164. tirrik kirin
 165. tirrik xwarin
 166. tirrikanîn
 167. tirrikkirî
 168. tirrikkirin
 169. tirrikxwarin
 170. tirrin
 171. tirrk
 172. tirrken
 173. tirrker
 174. tirrkera
 175. tirrkeran
 176. tirrkerê
 177. tirrkerekî
 178. tirrkerên
 179. tirrkerî
 180. tirrkerin
 181. tirrkerine
 182. tirrkerino
 183. tirrkero
 184. tirrkirî
 185. tirrkirin
 186. tirrlîk
 187. tirrnal
 188. tirrodîn
 189. tîrroj
 190. tirrone
 191. tirrt
 192. to berra
 193. to carry into effect
 194. to carry one's point
 195. to carry over
 196. to carry the day
 197. to carry the world before one
 198. to quarry land
 199. toh berra
 200. torr
 201. torre
 202. torre bûn
 203. torre kirin
 204. torrebûn
 205. torrebûnin
 206. torrebûyî
 207. torredar
 208. torrekirî
 209. torrekirin
 210. torreyî
 211. torrgeh
 212. torrgehin
 213. torrin
 214. torrîn
 215. torrpel
 216. torrperr
 217. torrperrê
 218. torrperrin
 219. tu kerrafî bixwî
 220. tuberrk
 221. tudirrik
 222. tudirrikin
 223. turr
 224. tûrra we hesret be
 225. turrane
 226. turrane kirin
 227. turraneker
 228. turranekirin
 229. turre
 230. tûrre
 231. turre bûn
 232. tûrre bûn
 233. turre kirin
 234. varrê
 235. varrêbûn
 236. varrêbûnin
 237. varrêtî
 238. vebirr
 239. vebirr kirin
 240. vebirrandin
 241. vebirrandinin
 242. vebirrî
 243. vebirrî bûn
 244. vebirrî kirin
 245. vebirrîbûn
 246. vebirrîbûyî
 247. vebirrîkî
 248. vebirrîkirî
 249. vebirrîkirin
 250. vebirrin
 251. vebirrîn
 252. vebirrînê
 253. vebirrînin
 254. vebirrîtî
 255. vebirriyan
 256. vebirriyanin
 257. vebirrkar
 258. vebirrkarin
 259. vebirrkî
 260. vebirrkirin
 261. veçirrandin
 262. veçirrandinin
 263. veçirrî
 264. veçirrikandin
 265. veçirrikandinin
 266. veçirrîn
 267. veçirrînin
 268. vedirrandin
 269. vegerr
 270. vegerran
 271. vegêrran
 272. vegerrand
 273. vegerrandî
 274. vegerrandin
 275. vegêrrandin
 276. vegerrandinek
 277. vegerrandinin
 278. vegêrranê
 279. vegêrranek
 280. vegêrranin
 281. vegerrê
 282. vegerrhan
 283. vegerrî
 284. vegerrihan
 285. vegerrin
 286. vegerrîn
 287. vegerriyan
 288. vegerrîyan
 289. vegerryan
 290. veguherrîn
 291. veguhêrrîn
 292. veperrandin
 293. veperrîn
 294. vergerr
 295. verrêj
 296. verrenî
 297. verrestin
 298. verreşyan
 299. verrist
 300. vexwaringêrr
 301. vexwaringêrrin
 302. vezivirrandin
 303. vezivirrîn
 304. virr
 305. virr kirin
 306. virr virr
 307. virrê
 308. virrek
 309. virrek carekê taştiyê dixun
 310. virrek derxistin
 311. virrekî
 312. virrekîtî
 313. virrektî
 314. virrgêle
 315. virrik
 316. virrikê
 317. virrikin
 318. virrin
 319. virritandin
 320. virritîn
 321. virrk
 322. virrker
 323. virrkera
 324. virrkeran
 325. virrkerê
 326. virrkerekî
 327. virrkerên
 328. virrkerî
 329. virrkerin
 330. virrkerine
 331. virrkerino
 332. virrkero
 333. virrkirî
 334. virrkirin
 335. virrtandin
 336. virrtîn
 337. virrvirrandin
 338. virrvirrok
 339. virrvirrokin
 340. vizgerrik
 341. vizgerrikin
 342. warranter
 343. warre
 344. wek ji xwe re tirrekê bike
 345. wek kerrê ba bi ber guhê wî keve
 346. wekî porê vepinerrî bûn
 347. wekî seriyê vepinerrî bûn
 348. welgêrr
 349. wergerr
 350. wergêrr
 351. wergerr kirin
 352. wergerran
 353. wergêrran
 354. wergerrandî
 355. wergerrandî bûn
 356. wergerrandî kirin
 357. wergerrandîbûn
 358. wergerrandîbûyî
 359. wergerrandîkirî
 360. wergerrandîkirin
 361. wergerrandin
 362. wergêrrandin
 363. wergerrandinin
 364. wergêrrayî
 365. wergerrê
 366. wergerrhan
 367. wergerrî
 368. wergêrrî
 369. wergerrihan
 370. wergerrihayî
 371. wergerrin
 372. wergerrîn
 373. wergerrînê
 374. wergerrînin
 375. wergerriyan
 376. wergerriyayî
 377. wergerrkirî
 378. wergerrkirin
 379. wergerrrhayî
 380. wergerryan
 381. werre
 382. werribandin
 383. werritandî
 384. werritandin
 385. werritandinin
 386. werritîn
 387. werritînê
 388. werritînin
 389. werritiyayî
 390. weşangerr
 391. windirr
 392. windirrû
 393. windurr
 394. windurrû
 395. wirrbûn
 396. wundirr
 397. wundirrû
 398. wundurr
 399. wundurrû
 400. Xakurrk
 401. xal Xidiro herro li viro
 402. xaneperr
 403. xeberreş
 404. xemrrevînî
 405. xerrenîx
 406. xerrûb
 407. xerrxal
 408. xewçirrkî
 409. xewgerr
 410. xewgerrî
 411. xewgerrîtî
 412. xewgerrkî
 413. xewgerrok
 414. xewgerrokî
 415. xewgerrokin
 416. xewgerrtî
 417. xeyîdî ji tirra seyîdî
 418. xirr
 419. xirr û pan
 420. xirrandî
 421. xirrandin
 422. xirrandinin
 423. xirrbûyî
 424. xirrecirr
 425. xirrek
 426. xirrexav
 427. xirrhan
 428. xirrî
 429. xirrihan
 430. xirrikandî
 431. xirrikandin
 432. xirrîn
 433. xirrînê
 434. xirrînin
 435. xirriyan
 436. xirriyayî
 437. xirrkandin
 438. xirrnîf
 439. xirrnîfk
 440. xirrûpan
 441. xirrve
 442. xirrvebûn
 443. xirrvekirî
 444. xirrvekirin
 445. xirrxal
 446. xirrxaldar
 447. xirrxaldarî
 448. xirrxaldarîtî
 449. xirrxaldartî
 450. xirrxalê
 451. xirrxalî
 452. xirrxalin
 453. xirrxalok
 454. xirrxirrkirin
 455. xirrxiz
 456. xirryan
 457. xirryayî
 458. xirûcirr
 459. xirûcirrin
 460. xorragirî
 461. xorrîn
 462. xudgerrandin
 463. xurr
 464. xurrê
 465. xurrem
 466. xurrî
 467. xurrifîn
 468. xurrin
 469. xurrîn
 470. xurrînê
 471. xurrînin
 472. xurrist
 473. xurrîtî
 474. Xwakurrk
 475. xwaringêrr
 476. xwaringêrrin
 477. xwe kerr kirin
 478. xwe kirrîn
 479. xwe pirr dan
 480. xwe terr kirin
 481. xweberrevanî
 482. xwedanî namûsê kerr e û kor e
 483. xwedê jê birrîn
 484. xwegerr
 485. xwegerrin
 486. xweperritandinî
 487. xwêrrî
 488. xwesirrandinî
 489. xwîna hev firrkin ji hev têr nabin
 490. xwînfirr
 491. xwînfirrin
 492. xwînherrikîn
 493. xwînherrikînin
 494. xwirr
 495. xwirrîn
 496. ya herro ya merro
 497. ya ziman dibirre şûr jî nabirre
 498. yarê ji yarê şerm kir, warreş ma
 499. zarr
 500. zarr û zêç
 501. zarrîn
 502. zarrînin
 503. zarro
 504. zarrok
 505. zarrok bûn
 506. zarrok dan
 507. zarrok ji ber birin
 508. zarrok kirin
 509. zarroka
 510. zarrokan
 511. zarrokane
 512. zarrokanetî
 513. zarrokanetir
 514. zarrokaneyî
 515. zarrokatî
 516. zarrokbûn
 517. zarrokbûyî
 518. zarrokdan
 519. zarrokdank
 520. zarrokdankin
 521. zarrokê
 522. zarrokekî
 523. zarrokên
 524. zarrokên sava
 525. zarrokhez
 526. zarrokhezî
 527. zarrokî
 528. zarrokine
 529. zarrokino
 530. zarrokistan
 531. zarrokistanê
 532. zarrokistanî
 533. zarrokistanin
 534. zarrokîtî
 535. zarrokkirî
 536. zarrokkirin
 537. zarroko
 538. zarroktî
 539. zarroktî kirin
 540. zarroktîkirî
 541. zarroktîkirin
 542. zarrokxane
 543. zarrokxanekar
 544. zarrokxanekarin
 545. zarrokxaneyî
 546. zarrole
 547. zarrostan
 548. zarrotî
 549. zarroxane
 550. zarroyane
 551. zarrû
 552. zarrûk
 553. zarrûzêç
 554. zerr
 555. zêrr û zeger
 556. zêrrd
 557. zerrê
 558. zêrreser
 559. zerresi olmamak
 560. zerresi yok
 561. zêrrgeh
 562. zêrrgehin
 563. zêrrgul
 564. zêrrgulin
 565. zêrrî
 566. zerrîn
 567. zêrrîn
 568. zêrringar
 569. zêrringer
 570. zêrrînî
 571. zêrrinkar
 572. zêrrinker
 573. zêrrîntir
 574. zêrrîtî
 575. zêrrkar
 576. zêrrkarin
 577. zêrrkêş
 578. zêrrkêş kirin
 579. zêrrkêş kirinin
 580. zêrrkêşin
 581. zêrrkirî
 582. zêrrkirin
 583. zêrrname
 584. zêrrûzeger
 585. ziktêrr
 586. ziktêrrî
 587. ziman birrîn
 588. zimanê xwe birrî, cihê xwe kirî
 589. zimanê xwe birrî, cîyê xwe kirrî
 590. zimanê xwe birrîn
 591. zimanî xwe bibirr, ciyî xwe bikirr
 592. zîqûzirr
 593. zîqûzirrin
 594. zirr
 595. zirr bûn
 596. zirr kirin
 597. zirr-
 598. zirr-zirr
 599. zirr-zop
 600. zirran
 601. zirrav
 602. zirrbab
 603. zirrbabî
 604. zirrbabîtî
 605. zirrbabtî
 606. zirrbar
 607. zirrbav
 608. zirrbav bûn
 609. zirrbav kirin
 610. zirrbavbûn
 611. zirrbavbûyî
 612. zirrbavî
 613. zirrbavîtî
 614. zirrbavkirî
 615. zirrbavkirin
 616. zirrbavtî
 617. zirrbawerî
 618. zirrbehir
 619. zirrbehirî
 620. zirrbehirîtî
 621. zirrbehirtî
 622. zirrbehirtir
 623. zirrbehr
 624. zirrbûn
 625. zirrbûyî
 626. zirrê
 627. zirre-
 628. zirre-zirr
 629. zirre-zirrê
 630. zirre-zirrin
 631. zirre-zop
 632. zirrek
 633. zirrekin
 634. zirrezirr
 635. zirrezop
 636. zirrezopî
 637. zirrezopîtî
 638. zirrezoptî
 639. zirrî
 640. zirrin
 641. zirrîn
 642. zirrînê
 643. zirrînin
 644. zirriyan
 645. zirriyayî
 646. zirriyet
 647. zirrkirî
 648. zirrkirin
 649. zirrna
 650. zirrnavan
 651. zirrne
 652. zirrnevan
 653. zirrnevanî
 654. zirrşerim
 655. zirrşerm
 656. zirrşermî
 657. zirrşermîtî
 658. zirrşermtî
 659. zirrşermtir
 660. zirrsûsk
 661. zirrswîsk
 662. zirrtek
 663. zirryan
 664. zirryet
 665. zirrzirr
 666. zirrzop
 667. zivirr
 668. zîvirr
 669. zivirrand
 670. zivirrandî
 671. zivirrandin
 672. zîvirrandin
 673. zivirrandinin
 674. zivirrê
 675. zivirrek
 676. zivirrî
 677. zivirrin
 678. zivirrîn
 679. zîvirrîn
 680. zivirrînê
 681. zivirrînin
 682. zivirrok
 683. zîvirrok
 684. zivirrokê
 685. zivirrokin
 686. zivistan hat kerasê sêfîla dirrî
 687. zivrr
 688. zîvrr
 689. zivrrandin
 690. zîvrrandin
 691. zivrrek
 692. zivrrîn
 693. zivrrok
 694. zîvrrok
 695. zumurrud
 696. zurrna
 697. zurrnevan
 698. zurryet
 699. zurryetê
 700. zurryetek
 701. zurryetin
 702. bi şerrkerî
 703. bi serşorrî
 704. bi şirreşir
 705. bi şirreşirr
 706. bi têrrehî
 707. bi vebirrî
 708. bi xêr herrî
 709. bibaberrik
 710. bibaberrikî
 711. bibaberrikîtî
 712. bibaberriktî
 713. bibazarr
 714. bibazarrî
 715. bibazarrîtî
 716. bibazarrtî
 717. biberrûk
 718. biberrûkî
 719. biberrûkîtî
 720. biberrûktî
 721. bibirryar
 722. bibirryar bûn
 723. bibirryar dike
 724. bibirryar kirin
 725. bibirryarbûn
 726. bibirryarbûyî
 727. bibirryarî
 728. bibirryarîtî
 729. bibirryarkirî
 730. bibirryarkirin
 731. bibirryartî
 732. bibirryartir
 733. bibirryartirîn
 734. biçepûçûrr
 735. biçepûçûrrî
 736. biçepûçûrrîtî
 737. biçepûçûrrtî
 738. bicerribandin
 739. bicerribandinî
 740. bicerribandinîtî
 741. bicerribandintî
 742. bicirre
 743. bicirretî
 744. bicirreyî
 745. bide dirrandin
 746. bide firrandin
 747. bide perritandin
 748. bide terrişandin
 749. biderbirrîndarî
 750. bidî dirrandin
 751. bidî firrandin
 752. bidî perritandin
 753. bidî terrişandin
 754. bidin dirrandin
 755. bidin firrandin
 756. bidin perritandin
 757. bidin terrişandin
 758. bidirrî
 759. bidirrindeyî
 760. bigerr
 761. bigerrî
 762. bigerrîn
 763. bigirr
 764. bigirrbûn
 765. bigirrî
 766. bigirrovirr
 767. bigurr
 768. bigurrîn
 769. bikargêrrî
 770. bikargêrrîtî
 771. bikerrikî
 772. bikerrkî
 773. bikirr
 774. bikirr dîtin
 775. bikirrî
 776. bikirrin
 777. bikirrîtî
 778. bikomirr
 779. bila şarê ( şehrê ) pirrepirr be, bila zikî qurrequrr be
 780. bimerrîn
 781. bimirremirr
 782. bimirremirrî
 783. binbirr
 784. binbirr dike
 785. binbirr kirin
 786. binbirrkirin
 787. binbirrtir
 788. binbirrtirîn
 789. binevebirrî
 790. bingorr
 791. bingorrkirî
 792. bingorrn
 793. bingorrtir
 794. bingorrtirîn
 795. binirrx
 796. biperr
 797. biperrû
 798. biperrûtî
 799. biperrûyî
 800. bipirranî
 801. biqerrise
 802. biqerrisetî
 803. biqerriseyî
 804. biqurretî
 805. bira bêjin ker e, nebêjin kerr e
 806. birr
 807. birraman
 808. birrandin
 809. birranê
 810. birrastî
 811. birratî
 812. birrbirra piştê
 813. birrdar
 814. birre
 815. birrê
 816. birrek
 817. birrekin
 818. birrêvebir
 819. birrge
 820. birrî
 821. birrik
 822. birrîkirî
 823. birrim
 824. birryarkî
 825. birryarnedayî
 826. birryarragihandin
 827. birryarstandî
 828. birryarstandin
 829. bişerrenîx
 830. bişerrenîxî
 831. bişerrenîxîtî
 832. bişerrenîxtî
 833. bişerrkerî
 834. bişirreşirr
 835. bişkurr
 836. bişkurrandî
 837. bişkurrandin
 838. bişkurrandinin
 839. bişkurrê
 840. bişkurrî
 841. bişkurrin
 842. bişkurrîn
 843. bişkurrînê
 844. bişkurrînek
 845. bişkurrînin
 846. bişkurrok
 847. bismillahirrehmanirrehîm
 848. bitêrrehî
 849. bitevgerr
 850. bitevgerrî
 851. bitevgerrîtî
 852. bitevgerrtî
 853. bivebirrî
 854. bixirrandin
 855. bixirrandinî
 856. bixirrandinîtî
 857. bixirrandintî
 858. bixirrxal
 859. bixirrxalî
 860. bixirrxalîtî
 861. bixirrxaltî
 862. bizarrok
 863. bizarrokî
 864. bizarrokîtî
 865. bizarroktî
 866. bizarrûzêç
 867. bizarrûzêçî
 868. bizarrûzêçîtî
 869. bizarrûzêçtî
 870. bizin bimirê, girr vedimirê
 871. bizin mir gurr vemirî
 872. bizina çûrr
 873. biznê gurrî li serî kaniyê avê vedixe
 874. biznek gurrî navî kerîkî xiradikê
 875. bizurryet
 876. bizurryet ketin
 877. bizurryetî
 878. bizurryetîtî
 879. bizurryettî
 880. rramosan
 881. rranav
 882. rraport
 883. rraspardin
 884. rrast
 885. rrastbûn
 886. rrastbûyî
 887. rrastdîtin
 888. rrastek
 889. rrasterrêbûn
 890. rrasterrîbûn li ser heqiyê
 891. rrastgo
 892. rrastgotî
 893. rrastî
 894. rrastker
 895. rrastkirî
 896. rrastkirin
 897. rrateqandin
 898. rrawestan
 899. rrawestandin
 900. rrawestayî
 901. rrawestiyan
 902. rrawestiyayî
 903. rrawistiyan
 904. rrazan
 905. rrazayî
 906. rrazî
 907. rrazîbûn
 908. rrê
 909. rreben
 910. rrebeq
 911. rrêber
 912. rrêberî
 913. rrêdan
 914. rreftar
 915. rrêgirtin
 916. rrêh
 917. rreha
 918. rrehetî
 919. rrehn
 920. rrêhtin
 921. rrêje
 922. rrêjgeh
 923. rrêk
 924. rrêkevtin
 925. rrêkkevtin
 926. rrêkxiraw
 927. rrêl
 928. rrenc
 929. rrêncî
 930. rrêncîbûn
 931. rrêncîkirin
 932. rrênedan
 933. rreng
 934. rrenggirtin
 935. rrengîn
 936. rrengkirî
 937. rrengkirin
 938. rrengvedan
 939. rrenî
 940. rrênivîs
 941. rrêpîvan
 942. rreq
 943. rreqasî
 944. rreqbûn
 945. rreqî
 946. rreqkirin
 947. rreş
 948. rrêsan
 949. rreşandin
 950. rreşbînî
 951. rreşbûn
 952. rreşbûyî
 953. rreşek
 954. rresen
 955. rresenbûn
 956. rreşkirin
 957. rreşmal
 958. rrespî
 959. rreşrreşk
 960. rrêvas
 961. rrêveber
 962. rrêveberî
 963. rrêvebirin
 964. rrevend
 965. rrevî
 966. rrevîn
 967. rreviyayî
 968. rrewanekirin
 969. rrewî
 970. rrewîn
 971. rrewiş
 972. rrewneq
 973. rrewşenbîrî
 974. rrex
 975. rrexne
 976. rrexnegirtin
 977. rrêz
 978. rrezalet
 979. rrêzdar
 980. rrêzgirtin
 981. rrezîl
 982. rrezîlbûyî
 983. rrezîlî
 984. rrezîlkirî
 985. rrezîlkirin
 986. rrezîltir
 987. rrêzman
 988. rriba
 989. rrîdan
 990. rrih
 991. rriha zer
 992. rrihan
 993. rrîhan
 994. rrihberdan
 995. rrihdirêj
 996. rrihet
 997. rrihetî
 998. rrijêm
 999. rrijiyan
 1000. rrijtin
 1001. rrikêb
 1002. rrikgirtin
 1003. rriko
 1004. rrîşal
 1005. rrişk
 1006. rrist
 1007. rriste
 1008. rristik
 1009. rristin
 1010. rrît
 1011. rrivîn
 1012. rrivişt
 1013. rrîx
 1014. rrizgarkirin
 1015. rrizî
 1016. rrizîn
 1017. rrizq
 1018. rrohn
 1019. rrohnkirin
 1020. rroj
 1021. rroja qiyametê
 1022. rrojava
 1023. rrojhelat
 1024. rrojî
 1025. rrojîgirtin
 1026. rrojname
 1027. rrojnamegerî
 1028. rrojnamenivîs
 1029. rrojnamevan
 1030. rronahî
 1031. rruba
 1032. rrûbar
 1033. rrûdan
 1034. rrûdayî
 1035. rrûgeşî
 1036. rrum
 1037. rrumane
 1038. rrûmet
 1039. rrûmetî
 1040. rrûn
 1041. rrûnas
 1042. rrûniştin
 1043. rrûqaîm
 1044. rrûqayim
 1045. rrûreşbûn
 1046. rrûrreşî
 1047. rrûrreşkirin
 1048. rrûs
 1049. rrûsatî
 1050. rrûsî
 1051. rrûskirin
 1052. rrût
 1053. rrûtirş
 1054. rrûtkirin
 1055. rrûvî
 1056. rrûvîk