Pêvek:soranî-kurmancî/r

Ji Wîkîferhengê
Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî

Ev beş dê were berfirehkirin.

R r[biguhêre]

ra...[biguhêre]

 • ra I ra, rey, helwest, nerîn, boçûn, dîtin, qenaet, bawerî
 • ra II rê, rêk, cihê diyarkirî û edilandî bo pê ve çûnê, tê re meşînê
 • ra III reh, demar, rih
 • raber rêber, rênîşander; peyamber, nameber, mesajber, namegihîn; balyoz, qasid, şandî, şande
 • raberî rêberî, rêberîtî, rêbertî, rênîşandan; peyamberî; qasidî
 • rabiwardin raborandin, borandin, derbas kirin, derbaz kirin
 • rabînîn payîn, pan, pêşbînî kirin, bendewar bûn, çavlirê kirin, çaverê kirin, texmîn kirin
 • raburdin borîn, raborîn, buhartin, derbas bûn, buhurîn, rabuhurîn, derbaz bûn
 • raburdû borî, çûyî, raborî: salî rabirdû sala borî, sala çûyî
 • race gulte, çelak, gilç, darê dirêj û stûr yê ku tiştek lê hatiye spartin/paldan
 • raçenandin, raçilekandin bizdandin, behecandin, veciniqandin, varqilandin, ceniqandin, ciniqandin
 • raçenîn, raçilekan, raçilekîn bizdîn, behecîn, veciniqîn, varqilîn
 • radan 1. vemalîn, ramalîn, vedan, dan aliyekî, dûr xistin 2. dirrandin, çirrandin, perritandin
 • radar I radar, çavdêrk, cihazê ku mirovan ji nêzîkbûna talûkeyan agadar dike
 • radar II zêrevan, çavdêr
 • radar III rader, forma netewandî/ferhengî ya lêkeran
 • radaştin vekêşan, rakêşan, jêk birin, ji hev dûr xistin, dirêj kirin
 • rade rade, pile, derece, qiyas, qas
 • radû nan dan pey, li pey çûn (bo girtina wê/wî)
 • radû kewtin / xistin pê re revîn (keç û kurrên ku dixwazin bi hev re birevin daku bibin jinûmêrên hev)
 • radyo radyo
 • raengawtin daliqandin, hilawîstin, bi darê/dîwar bûn (ji herdu seran ve)
 • rageş bêhnteng, esebî, hêrsok, bihêrs, siloke, xeyidok
 • rageş bêhntengî, esebîtî, hêrs, silî, xeyidokî
 • rageyandin ragihandin, îlan kirin, beyan kirin, diyar kirin; medya, çapemenî; ragihandin, gihandin, di dema pêwîst de gihandin derekê
 • rageyên, rageyêner ragihîner, diyarker, îlanker, beyanker, kesa/ê ku tiştekî radigihîne
 • rageyîştin ragihiştin, pê re gihiştin, di dema pêwîst de gihiştin derekê
 • ragir birêveber, berpirs, serdar, gerînende
 • ragirtin 1. paşve xistin, ragirtin, gîro kirin, tehemil kirin 2. xulamek/xizmetkarek girtin, kar pê dan kirin 2. (sewal) xwedî kirin
 • ragirte xizmetkar, xulam
 • ragîr 1. gîrokirî, derengxistî, taloqkirî 2. xurt, qayîm, sabit
 • raguwastinewe, ragiwêzan raguhastin, veguhastin, neqil kirin, ji derekê birin derek din
 • raguzar rê, derbasgeh, xeta tê re derbas bûnê
 • raguzarî borîn, derbasbûn, birêveçûn, meşîn, debarbûn, îdarebûn
 • raguzer bn raguzar
 • rahatin tamijîn, hîn bûn, edet girtin, fêrî tiştekî bûn û êdî nikarîn bêyî wî bijî
 • rahatû tamijî, edetgirtî, elimî, hînbûyî, fêrbûyî, elmgirtî, elma-xwe-girtî
 • rahêlan 1. vekêşan, dirêj kirin, ji hev kişandin 2. rê lê girtin, nehêlan tiştekî bike 3. rahêlan, li pey bezîn daku bigire
 • rahênan 1. rahênan, temrîn 2. rahênan kirin, temrîn kirin 3. aşna kirin, şareza kirin, beled kirin, fêr bûn, tamijandin
 • raje I xizmet, raje, alîkarî
 • raje II karîte, darê stûr û dirêj yê ku serbanên xaniyên ji axê xwe li ser digirin
 • rajendin, rajenîn hejandin, vehejandin, pêşve û paşve livandin
 • rakêşan rakêşan, rakişandin, bi erdê ve bi bal xwe ve kêşan/kişandin
 • rakirdin revîn, bazdan
 • rakirdû reviyayî, bazdayî, firar
 • rakişan xwe pal dan, xwe li erdê dirêj kirin
 • rakişandin pal dan, li erdê dirêj kirin, dirêj danîn ser erdê
 • rakişaw paldayî, li erdê dirêjkirî
 • rakoş rahênan, termîn, antreman
 • ram 1. kedî, kehî, ne kovî, ne kûvî, ne bizdok, ne tirsok 2. tamijî, şareza, fêrbûyî, hînbûyî
 • ramal ramal, gişt, tev, giştî, gelemper
 • ramalîn ramalîn, vemalîn, bi temamî paqij kirin
 • raman raman, fikir, hizir, texmîn; pûnijîn, ketin fikirîna/hizirîna kûr
 • ramaw pûnijî, kesa/ê di fikir û xeyalên kûr de
 • ramûde teşwîqker, hander, balkêş, cazib
 • ramyar, ramyarger ramyar, rêzan, siyasetvan, polîtîker, polîtîsyen, kesa/ê siyasî
 • ramyarî, ramyargerî, ramyare ramyarî, rêzanî, siyaset, polîtîka
 • ramyarînas, ramyarîzan ramyarînas, rêzanînas, siyasetnas, polîtolog, lêkolera/ê siyasetê
 • ramyarînasî, ramyarîzanî ramyarînasî, rêzanînasî, siyasetnasî, polîtolojî, vekolînên zanistî li ser siyasetê û siyasetvanan
 • ran I ran, rehn, rihn, beşa jorîn ya lingan, ji çokan ta navtengê
 • ran II birr, celeb, ref, revde, garran
 • -ran- rayê lêkera ranîn
 • ranîn ajotin
 • ranaw cînav, cînavk, pronav
 • ranima, ranuma rênima, rêber, rênas, şareza
 • raniwandin pêşkêş kirin, pêşan dan, berçav kirin, destnîşan kirin
 • raperandin 1. bi cih anîn, temam kirin, encam dan 2. rakirin serhildanê, rakirin îsyanê
 • raperîn 1. lezîn, xwe lezandin 2. serhildan, dijî hikûmetê rabûn / şerr kirin
 • rapermûn bi xwe bawer bûn
 • rapêçan, rapêç kirdin bi lez û sivik dan aliyekî
 • rapiskan vepiçîn, piçîn, qut bûn, qetîn, qetiyan, jê vebûn
 • rapiskandin piçandin, qetandin, qut kirin, jê kirin, jê vekirin, jê birrîn
 • rapîte hatinûçûn, heysûbeys, keftûleft
 • rapor, raport rapor, raport, ragihandin, roportaj
 • rapornûs rapornivîs, raporvan
 • rara dudil, bêbiryar
 • rarayî dudilî, bêbiryarî
 • rarew buhirk, dalan, korîdor, rêya teng
 • rarifandin revandin, talan kirin, şelandin; qewirandin, qewartin, dûr xistin
 • raspardin 1. şîret kirin, nesîhet kirin, tembî kirin 2. diyarî kirin, danê
 • rasparde şîret, nesîhet, tembî
 • raspêr şîretker, nesîhetker, tembîker, rêber
 • raspêrdiraw nûner, temsîlkar
 • raspêrî şîret, nesîhet, tembî
 • rast 1. rast, dirist, lirê, ne xelet, ne şaş, ne çewt 2. rast, dijwateya ”çep”ê 3. rast, rik, ne xwehr, ne xwar 4. yekser, dîrek, rast 5. rast, biheq, heq, mafdar 6. rastgo,

pêbawer, dilsoz, rastbêj, ne derewker, ne derewîn

 • rast kirdin 1) rast kirin 2) rast gotin
 • rast û rewan rikûrast, rikerast, yekser; bi temamî rast, bêguman
 • rastal bn rastgo
 • rastbêj bn rastgo
 • rastdil dilsoz, pêbawer, sadiq, dilpak, dilsaf
 • raste, rastek 1. rastkêş, xetkêş, rastkêşk, xetkêşk, amûra ku mirov dikare pê xetên rast bikêşe 2. navê govendeke gelêrî ya kurdî ye
 • rastebazar rêya serekî ya di nav bazarekî re
 • rasterê rasterê, rêya rast, rêya ne xwehr, rêya bê çepûçûrr
 • rasteqîne rasteqîn, resen, eslî, heqîqî
 • rasterîxole kolon (anatomî)
 • rastewrast bn rastewxo
 • rastewrê yekser, dîrek, rasterast
 • rastewxo yekser, dîrek, rasterast; weşana zindî
 • rastgo rastgo, rastbêj, ne derewker, ne derewîn
 • rastgoyî rastgoyî, rastbêjî, ne derewkerî, ne derewînî
 • rastî rastî, diristî
 • rastîne rastînî, rastî, heqîqet, realîte
 • rastîperist rastîperist, rastîxwaz; fîlozof, feylezûf
 • rastîperistî rastîperistî, rastîxwazî; fîlozofî, felsefe
 • rastrew rastgir, rastrew, kevneperist, konservatîv, kapîtalîst, dijw. çepgir, sosyalîst
 • rastrewî rastgirî, rastrewî, kevneperistî, konservatîvîzm, kapîtalîzm, dijw. çepgirî, sosyalîzm
 • rastkar kar-rast, durist, biheq
 • rastrû serbilind, serfiraz
 • rastûçep kirdin gemirandin, perixandin, firkandin, mist dan, masaj kirin
 • rastwêj bn rastgo
 • ratekan pal pê ketin, defh pê ketin, hatin paldan, hatin dehfdan
 • ratekandin pal lê dan, dehf lê dan, dehf dan, han dan
 • ratileqandin jenîn, jenandin; hejandin
 • ratû xwarina ku xelk rojane weke xêr didin feqe û xizmetkarên mizgeftan
 • raûrês bn rawrês
 • rave rave, ronkirin, şirove, zelalkirin, şerh, îzah, tefsîr, koment
 • rave kirdin rave kirin, şirove kirin, îzah kirin, şerh kirin, tefsîr kirin
 • raveker 1. raveker, şiroveker, ronker, îzahker, şerhker, tefsîrker, zelalker 2. cotniqte, cotxal, nîşana :
 • ravekiraw şirovekirî, ravekirî, îzahkirî, şerhdayî, tefsîrkirî, zelalkirî, ronkirî
 • raw nêçîr, rav, seyd, girtina yan kuştina heywanên kovî
 • raw nan çûn nêçîrê, nêçîr kirin
 • raw û rût biserdegirtin
 • segî rawî tajî, seyê nêçîrê, kûçikê ravê
 • -raw -î, hatî: nûsraw nivîsî, hatîn nivîsîn; kiraw kirî, hatî kirin
 • rawçî bn rawker
 • rawekanî kewgirî, kewgîr, nêçîra kewan (t biharêli ber derdorên kaniyan)
 • rawekerwêşk nêçîra kêroşkan, kêvrûşkgirî
 • rawemasî masîgirî, girtina masiyan
 • rawerêwî xwevedizîn, xwe jê xilas kirin, xwe nedan ber (berpisiyariyekê/barekî/karekî)
 • rawest rawestek, niqte, xal, nuqte, stop, nîşana sekinînê/ rawestînê
 • rawestek bêhnvedan, bêhnvekirin, îstirahet, pişû, wuçan, vehesîn
 • rawestan rawestîn, sekinîn, li bendê man, li hêviyê man
 • rawestaw xurt, xweragir, rawestiyayî, qayîm
 • raweşandin veweşandin, hejandin
 • rawêçke, rawêjke hatinûçûn, trafîk
 • rawêj texmîn, pêşbînî
 • rawgeh nêçîrgeh, ravgeh, seydgeh, meydana nêçîrê, qada rav û nêçîrê, cihê ku nêçîr lê tê kirin
 • rawker nêçîrvan, ravker, seydvan
 • rawrês caw, çît, qumaş, libas, cil; avanî, struktûr, pêkhate
 • rawûrût biserdegirtin
 • raxer rayex, raxistek, berrik û mehfûr û doşek û tiştên din yên ku hatine danîn û mirov li ser rûdine
 • raxiraw raxistî, raêxistî, berçavkirî, belavkirî
 • raxistin raxistin, raêxistin, berçav kirin, bertav kirin, belav kirin
 • raye 1. bistehî, wêrekî, cesaret 2. siltanet, desthilat, otorîte, hêz, destûdarî, karbidestî, fermanberî
 • raye bûn / hebûn / kewtin wêrîn, bisteh bûn, bistehî hebûn, cesaret hebûn
 • rayel 1. tevn 2. ben, dezî, gulolka dezî, bilolka benan 3. hîpotenûz 4. navbirrk (di nivîsînê de ev nîşan: - yan —) 5. hêl, xet 6. karîte, darê stûr û dirêj yê ku serbanên xaniyên

ji axê xwe li ser digirin

 • rayel bûn dirêj bûn, vekêişîn
 • rayel bûn dirêj kirin, vekişandin, vekêşan
 • rayex rayex, raxistek, berrik û mehfûr û doşek û tiştên din yên ku hatine danîn û mirov li ser rûdine
 • rayic rewac, kirryarî, bikirrî, bazarr
 • raz 1. raz, nehênî, surrî, sirr, sirrî, surr 2. çîrrok, çîvanok 3. suhbet, gotûbêj
 • raz û gileyî gazin, gilî, lome rexneyên nerm
 • raz û niyaz xwe li ber şirîn kirin, nazdarîkirin
 • razan xwe xemilandin, xwe lêk dan, xwe amade kirin
 • razandin xemilandin, xweşik kirin, cilên delal û xweşik lê kirin
 • razawe xemilandî, xemiliyayî
 • -razê- rayê lêkera razan
 • -razên- rayê lêkera razandin
 • razêner xemilîner, kesa/ê ku tiştekî yan kesekî dixemilîne
 • razî razî, qanih, qaîl, qayîl
 • razpoş, razragir razparêz, nehênîparêz, surrîparêz
 • razyane rizyane, rizyank, cehcehik (bot. Foeniculum vulgare)

re...[biguhêre]

 • reftar tevger, akar, reftar, rabûn-û-rûniştin
 • refz red
 • ~ kirdin red kirin
 • reng reng
 • ~ e belkî, dibe ku
 • reşmal kûn, kon, xîvatên reş, reşmale
 • rewane kirdin şandin, hinartin, bi rê kirin, rewane kirin
 • rewt reft, azîne, metod
 • rezamend razî
 • rezamendî razîbûn, razîtî

rê...[biguhêre]

 • rêga rê, rêk
 • ~ dan: rê dan, destûr dan, muhlet dan
 • rêkkewtinname peyman, peymanname, rêkeftinname, eqd
 • rêwî rûvî
 • rêx rîx

ri...[biguhêre]

 • ribe pîvanek dexlûdan e, hemberî 25kg e
 • ribenar, ribehenar şerbeta hinaran, ava hinaran
 • riç qerrise, cemed, qeşa, sehol, bûz
 • riçan qerrisîn, cemidîn, bûn qeşa / sehol / cemed / bûz
 • riçandin qerrisandin, cemidandin, tezandin, kirin qerrise / qeşa / cemed / sehol / bûz
 • riçaw 1. qerrisiyayî, cemidî, tezî, bûyî qeşa / sehol / cemed / bûz 2. sabit, qayîm
 • riçaw kirdin pûte pê kirin, bayex pê dan, guh danê, pê pabend bûn
 • riçe rêk, rêçik
 • riçe kirdinewe / kutan / şkandin rêk vekirin, rêç vekirin; serkêşî kirin
 • ridên bn rîş
 • ridênspî bn rîşspî
 • rifandin revandin, bi zorê birin
 • rifên- -revîn-, rayê dema niha ji lêkera revandin
 • rifênraw revandî
 • rifok destik, çembil, çengil
 • rijan rijîn, hatin rêtin, hatin rijandin; herrikîn
 • rijandin rijandin, rêtin, riştin, av yan tiştek din yê ruhn berdan xwarê
 • rijaw rijandî, rijiyayî, rêtî, riştî
 • rijd temah, nemerd, çill, çirûk, çikûd, çepel; serhişk, biînat; xweragir, tenezilneker, mukim, kesa/ê ku ji ser gotina xwe nayê xwarê, kesa/ê ku tenezilê nake
 • rijdî temahî, nemerdî, çillî, çirûkî, çikûdî, çepelî; serhişkî, înat; xweragirî, mukimî, tenezilnekirin
 • -rijê- -rij-, rayê dema niha ji lêkera rijan
 • rijêm rejîm, hikûmet, birêveberî (t ya diktator)
 • -rijên- -rijîn-, rayê dema niha ji lêkera rijandin
 • rijtin 1. rijandin, rêtin, riştin 2. çav kil dan 3. cil/caw reng dan
 • rikat rikaet, beşên nimêjê, her cara ku mirov li nivêjê radibe ser piyan
 • rike rizde, zinar, cihê ku çiya lê qinc e
 • rikêf 1. rikêb, cihê ku siwar piyê xwe datîne tê de dema ku li ser pişta hesp e 2. bandor, tesîr, nifûz
 • rikêşe hevîzar, giyadûpişk (bot. Plantago lanceolata)
 • rim rim, nêje, rum, çeka dirêj û seriktûj ya ku tê avêtin û serikê wê yê tûj mirov yan heywanê nêçîrê dikuje yan birîndar dike
 • riman herrifîn, hilweşîn, ruxîn, kavil bûn, xirab bûn, wêran bûn, xopan bûn
 • rimandin herrifandin, hilweşandin, ruxandin, kavil kirin, xirab kirin, wêran kirin, xopan kirin
 • rimaw herrifiyayî, hilweşiyayî, ruxiyayî, kavil(bûyî), xirabe(bûyî), wêran(bûyî), xopan(bûyî)
 • rimbaz, rimhawêj rimavêj, rimbaz, bikarînera/ê riman
 • rimbazî, rimhawêjî rimavêjî, rimbazî, şerrê bi riman, lîstika avêtina riman ku tê de yê herî dûr biavêje bi ser dikeve
 • -rimê- rayê dema niha ji lêkera riman
 • -rimên- rayê dema niha ji lêkera rimandin
 • rimûde bn ramûde
 • rinek firçeya ku pûrtê hespan pê tê şehkirin
 • ring, ringal doşav, dims
 • ringanewe nalîn, lorîn, kinkin kirin, hêdîka girîn
 • -ringê- rayê dema niha ji lêkera ringanewe
 • rinî bn rinû
 • rinîn 1. selixandin, nînok lê dan, bi nînokan sivik birîndar kirin 2. çinîn, mêwe yan sebze ji darên wan vekirin
 • rinînewe verûçandin, rûçikandin, verûçikandin, rût kirin
 • rinû aşît, herez, basû, berfende, şepe, şetele, şêfî, paravana, koma berfê ya ku ji çiyayekî diherrike xwarê û dikare mirovan di bin xwe de bikuje û avahiyan hilweşîne
 • rink kengir, kereng (t beşa ku tê xwarin)
 • rinok pencirk, nînokên dirêj û dirinde yên hin lawiran
 • riq rik, kerb, kîn, înat
 • riq lê bûn jê qehirîn
 • riq lê helgirtin rik jê kirin, li hemberî birik bûn
 • riq nîştinewe kerb lê qels bûn, êdî ewqas bikerb nebûn
 • riq xwardinewe qehra xwe daqurtandin, sebir kirin, tehemil kirin
 • riqawî birik, bikerb, bikîn, biînat, riko, qehirî
 • riqeberî hevrikî, rikeberî, dijberî, dijminatî
 • riqestûr serhişk, riko, înato, biînat
 • riqhelgir rikhilgir, riko, kîndar, bikerb
 • riqlesik birik, riko, înato
 • ris bn rist
 • riskan kelijîn, şeq bûn, hatin kelaştin
 • riskandin kelaştin, kelijandin, şeq kirin
 • riskaw keliştî, kelijiyayî, şeqbûyî
 • -riskê- rayê dema niha ji lêkera riskan
 • -riskên- rayê dema niha ji lêkera riskandin
 • rist rist, ben, dezî, bizîng, hebl, werîs, dav, davik; dirêjahî, dewam
 • ristî sal jî, temen, umr
 • ristin 1. [-rês-] ristin, hirî bi teşiyê kirin ben/dav/davik 2. zêde axivîn, bênavbirr peyivîn
 • rişanewe 1. verişîn, hilavêtin, xwarina di zikê xwe de (bi hemdî xwe) di devê xwe re avêtin 2. kolera, zikêşî, hinavêşî
 • rişênewe verişîner, dilraker, tişta/ê ku dikare bibe sedema verişînê / hilavêtinê
 • rişk spih, sirke, rişk, hêkên spihan
 • rişkêtî dan spih ketinê, sirke ketinê, rişk girtin
 • riştin bn riştin
 • rîş rî, rih, mûyên li gep û alekên zelaman
 • -riz- -riz-, rayê dema niha ji lêkera rizan (rizîn)
 • rizan rizîn, (mêwe/sebze) zêde gihiştin û loma xirab bûn
 • rizandin rizandin, (mêwe/sebze) zêde gihandin û loma xirab kirin
 • rizel bêçare, bêşiyan
 • rizelok xewixok, riziyayî, rizî; têkçûyî, xirabbûyî, pûçbûyî
 • -rizên- -rizîn-, rayê dema niha ji lêkera rizandin (rizandin)
 • rizgar rizgar, azad, serbest, serbixwe, xweser; xilasbûyî, filitî, azadbûyî, qurtal, qurtar
 • rizgarge rizgargeh, cihê azadiyê / rizgariyê; stargeh, penageh
 • rizgarî rizgarî, azadî, serbestî, serbixweyî, serxwebûn, xweserî
 • rizîw riziyayî, rizî, pûçbûyî
 • rizn rêz, rêzik; rêç, rêk, rêçik
 • rizok rizok, riziyayî
 • rizq I rizq, qût, erzaq, zad, xwirak, xurak
 • rizq II curd, koremişk

ro...[biguhêre]

 • ro I berjêr, xwarê:

ro kirdin / nan serberjêr kirin, xwar kirin, rêtin, vala kirin

 • ro II wey, wax, ox: bawke ro! Wey babo, wey bavo!
 • ro ro, robar
 • -ro -ro, -roj: emro îro, nîwero nîvro
 • -ro- rayê dema niha ji lêkera royîştin (çûn)
 • roh ruh, can, giyan, nefs, rih
 • roh birdin bizdandin, behecandin, ruh jê birin
 • roh çûn bizdîn, behecîn, ruh jê çûn
 • rohdar biruh, ruhdar, candar, bican, sax, ne mirî
 • rohzil qurre, pozblind, metho, xwemezinker
 • roj 1. roj, tav, hetav 2. roj, ji sibê ta êvarê 3. roj, 24 seet
 • rojanî pêşû berê, rojên berê
 • roj awa bûn roj ava bûn, roj çûn ava (êvaran)
 • roj be ser birdin debara xwe ya rojane kirin
 • roj bûnewe bûn roj, roj hilatin, tav dan
 • roje na rojê rojekê e rojekê ne, her du rojan carekê
 • roj gîran roj xeyirîn, roj tarî bûn
 • roj kirdinewe bi şev qet ranezan / raneketin / nenivistin
 • rojane 1. rojane, her roj 2. rojane, meaşê rojê
 • rojawa rojava, xerb, cihê ku êvarê roj lê ava dibe; rojavabûn, avabûna rojê
 • rojawayî rojavayî, xerbî
 • rojbir rojane, her roj
 • rojbiwêr rojbihêrk, roja betaliya ji kar/xwendinê
 • rojelat bn rojhelat
 • rojerê rêya rojekê, qonaxa rojekê, dûrahiya ku mirov dikare bi rojekê bimeşe
 • rojgar 1. rewş, qeder 2. serdem, zeman 3. roj, ji rojhilatinê ta rojavabûnê
 • rojhelat rojhilat, şerq, cihê ku sibeyanê roj jê hiltê / radibe; rojhilatin, rojrabûn, hilatina / rabûna rojê
 • Rojhelatî Nawerast Rojhilata Navîn
 • rojhelatnas rojhilatnas, oryantalîst, pispora/ê siyaseta yan çandeya Rojhilata Navîn yan Asyayê
 • rojî 1. jiyar, abor, debar, îdare, nanê rojane 2. rojê, rojekê, her rojê: rojî dû car rojê du car
 • rojnamenûs rojnamevan, rojnameger, rojnamenivîs
 • rojnamenûsî rojnamevanî, rojnamegerî, rojnamenivîsî
 • rojnamewan bn rojnamenûs
 • rojnamewanî bn rojnamenûsî
 • rojperist 1. rojperist, zerdeştî 2. margîse, bûkelemûn, pîrika melekdas, têrtêre (zoo. Chameleo) 3. gulberroj
 • rojreş roja reş, bêsiûdî, bênesîbî, qederreşî
 • rojû rojî, nexwarin û venexwarin ji rojhilatinê ta rojavabûnê (t li meha remezanê)
 • rojû girtin rojî girtin, birojî bûn
 • rojû şkan rojiya kesekî ketin, rojî lê şkestin, bêrojî bûn
 • rojûgir, rojûwewan rojîgir, birojî
 • rokiraw berjêr, serberjêr, berjêrkirî, xwarkirî, rijandî, valakirî
 • rol rol, dewr, karakter, kar, erk
 • role, roleke 1. qurban, heyran, dilê min, berxa/ê min, ezgorî, ezheyran, ezqurban 2. law, kurr (tenê mecazî)
 • roman roman, çîrokên dirêj yên nûjen
 • romantîk romantîk, evînî
 • romannûs romannivîs, nivîskarê romanan
 • romannûsî romannivîsîn, nivîsîna romanan, karê romannivîsan
 • ron rûn, don, duhn, zeyt
 • ronî çeşt rûnê xwarinçêkirinê, rûnê ku di xwarinçêkirinê de tê bikaranîn
 • ronî kere nîvişk
 • ronî masî rûnê masiyan
 • ronî pemû rûnê pembû, rûnê ji kakilên pembû
 • ronî ruwek rûnê riwekan / giyayan
 • ronî zeytûn zeyt, rûnê zeytûnan
 • ronaw ava rûnî, ava têr-rûn
 • rondan rûndank, amana ku rûn tê de tê parastin
 • rondik rondik, hêsir, ava çavan (dema ku mirov digirî)
 • ronyas reng, ronas, ronyas, dara ku rengê sor jê tê peydakirin (bot. Rubia tinctorum)
 • ronyasî ronasî, ronyasî, rengî, sorê ji rengê dara rengê
 • roşin ron, geş, zelal, bironahî, ronahîdar
 • roşinayî ronahî, geşî
 • roşinbîr ronakbîr, rewşenbîr, têgihiştî, entelektuel
 • roşinbîrî ronakbîrî, rewşenbîrî, entelektuelî
 • roşinî ronahî, geşî
 • rox rox, ava biherrî, ava herrî di nav de
 • roz dirûn, kêlîkirin
 • roz kirdin bi hev ve dirûn, kêlî kirin

ru...[biguhêre]

 • ruşte bizîng, werîs, ben (t yê dutayî yê ku tayên wan li hev hatine hûnandin)
 • ruwan şên bûn, hêşin hatin (gulûgiya)
 • ruwandin çandin, şên kirin (gulûgiya)
 • ruwanî riwek, şênkatî, gulûgiya
 • ruwanewe tîr bûn
 • ruwanîn nerîn, mêze kirin, berê xwe danê, lê nerîn, mêzandin, meyizandin, nêrîn, nihêrîn, seh kirin
 • ruwaw şênbûyî, hêşinbûyî
 • ruwawe tîr, tîrbûyî, tîrkirî
 • ruwek riwek, şênkatî, gulûgiya
 • ruwekzanî riweknasî, giyanasî, botanîk
 • -ruwê- rayê dema niha ji lêkera ruwan
 • ruwêl kûvî, kovî; beyar, dêm, bi-xwe-şênbûyî, neçandî
 • -ruwên- rayê dema niha ji lêkera ruwandin
 • ruxsar rû, serûçav, dêm, sîma

rû...[biguhêre]

 • rû rû: beşa pêş yan bi ser ve ya tiştekî
 • rû dan 1. qewimîn, (bûyerek / belayek) çêbûn, peyda bûn 2. cesaret dan
 • rû girtin pejirandin, qebûl kirin, pê razî bûn
 • rû kiranewe êdî şerm nekirin
 • rû kirdinewe berê xwe danê, lê mêze kirin, lê nerîn, awir danê
 • rû lê bûn ber lê bûn, ber bi derekê ve çûn yan nerîn
 • rû poşan rû niximandin, rû nixamtin, rû veşartin
 • rû şkandin erz lê şkandin, dan şermê
 • rû lê wergêran rû jê vegerrandin, berê xwe jê girtin, mayê xwe tê nekirin, hefza xwe jê kirin
 • rûbar bn robar
 • rûbazarî hezkirî, dilhebîn
 • rûber rûber, bergeh, dirêjahî û firehiya derekê yan tiştekî
 • rûberû rûbirû, rû-bi-rû, li pêşberî hev, li miqabilî hev
 • rûberû bûnewe pêrgî hev hatin, li hev rast hatin, hatin pêşberî hev; pêşiya hev girtin
 • rûberû kirdinewe pêrgî hev anîn, li hev rast anîn, anîn pêşberî hev; dijî hev rakirin
 • rûdar (mirova/ê) vekirî, wêrek, ne şermîn, ne fedîker
 • rûdaw (nd) bûyer, qewimîn, rûdan; (rd) qewimî, rûdayî
 • rûge rûgeh, qîble, Ke’be, cihê ku misilman di nivêjkirinê de berê xwe didinê
 • rûgeş rûgeş, rûxweş, dilxweş, bikêf, bizewq
 • rûgirj bn rûtal
 • rûhelmalraw bêşerm, rûşûştî, rûqayîm
 • rûkeş rû, rûpoş, tişta/ê ku tiştek din di bin ve hatiye niximandin/veşartin
 • rûkirawe (mirova/ê) vekirî, wêrek, ne şermîn, ne fedîker
 • rûm rêv, mûyên ku bi ber organên zayendî yên jin û mêran ve şên dibin
 • rûmet gep, alek, hinarok, herdu rexên rûyê mirovan ku yên zelaman lê rî dertên û jê tên tiraşîn
 • rûn I zelal, xwiya, diyar, eşkere, belî, aşkira
 • rûn kirdinewe ron kirin, zelal kirin, ravekirin, şirove kirin, xwiya kirin, eşkere kirin
 • rûn II ruhn, şil, avî, şileyî
 • rûnak ron, geş, zelal, bironahî
 • rûnakbîr bn roşinbîr
 • rûnakî ronahî, ronî, ronayî, geşî, zelalî
 • rûnî ronî, zelalî, geşî, ronbûn, ronahî
 • rûnûs kopî, jêgirtin, nisxe, nusxe
 • rûnûsname defter, kopîname
 • rûpamanî nazdarî, cilwe, îşwe, nazûnûz, gotinên şirîn jê re gotin
 • rûpere bn lapere
 • rûpoş rûpoş, maske; perde (t ya li ser rûyê jinan)
 • rûqayîm rûqayim, bêşerm
 • rûreş rûreş, şermezar
 • rûreşî rûreşî, şermezarî, fihêt, eyb, şerm
 • rûsard rûsar, ne xweşmirov, mirova/ê ne xwîngerm û xweşheval
 • rûsext serhişk
 • rûspî rûspî, serfiraz, serbilind, (mirova/ê) qedirgirtî, biqîmet
 • rûşan selixîn, bi sivikî birîndar bûn
 • rûşandin selixandin, bi sivikî birîndar kirin
 • rûşkên kesa/ê yan tişta/ê ku mirovan dide şermê, erza mirovan dişkêne
 • rût rût, rûs, tazî, mirovên bêcil, darên bêçilû, erdê bêdar û hwd.; tursî, tusî, bêgoşt yan bêxwarin: nanî rût nanê tursî
 • rût û qût /rûtûqût rûsûtazî, şilfîtazî, bi temamî rût
 • rûtal rûtehl, bêmad, ne rûgeş, ne kêfxweş, ne rûken
 • rûtayî rûtî, rûtahî, rûtbûn
 • rûten rût (t erd/zevî)
 • rûtirş rûtehl, kesa/ê ku bi dilxweşî bi mirovên din re na-axive û nade û nastîne
 • rûtî rûtî, tazîtî, rûsî, rûtayî, rûtbûn
 • rûwalet durûtî, riyakarî, çîvokî, bêexlaqî, derewînî, melaqî, bincamîtî, dudevîtî
 • rûwaletbaz, rûwaletker durû, riyakar, çîvok, bêexlaq, derewîn, melaq, bincam, dudev
 • rûwe kopî, jêgirtin, nisxe, nusxe
 • rûwew ber bi, beramber, miqabil, berev
 • rûxan hilweşîn, ruxîn, herrifîn, kavil bûn, xirab bûn, xopan bûn, wêran bûn, kembax bûn
 • rûxandin hilweşandin, ruxandin, herrifandin, kavil kirin, xopan kirin, wêran kirin, xirab kirin, kembax kirin
 • rûxaw hilweşiyayî, ruxiyayî, herrifî, kavil(bûyî), xirab(bûyî), xopan(bûyî), wêran(bûyî), kembax(bûyî)
 • rûxoş rûgeş, rûxweş, dilxweş, bikêf, bizewq
 • rûxoş rûgeşî, rûxweşî, dilxweşî, kêf, zewq, keyf
 • rûzerd rûzer, spîçolkî, bêxulk, bêreng, rengavêtî


Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî