Pêvek:soranî-kurmancî/c

Ji Wîkîferhengê
Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî


C c[biguhêre]

ca îca, vêca, vêga, ca, ce, cevêca

cacik benîşt, cûyek, 'ilk, bênîşt, cûyok

calcaloke tevnpîrk, tevnepîr

cam 1) şûşe, cam; pencere; neynik, awêne, qotîk

cam 2) tirar (amanek / firaxek madenî yê avpêvexwarinê)

cambaz akrobat, fenaker; hîlebaz, fêlbaz, cambaz, cembaz

car car, neql

            ~ û bar carinan, hin car, car-car, car û bar

car danezan, daxwiyanî, îlan, ragihandin

caran 1) caran 2) berê

            Sovyetî ~ Sovyeta berê

carbilaw belavok

caris bêzar, tengezar, mehtil, aciz, bêçare

casûs 1) sîxur, zêrevan, casûs 2) pêşnerî

cax tan, dîwarê darîn / textîn

cebeş zebeş, şitî, jebeş, şûtî

Cecal Decal

cefen fabel, çîrok, dastan

cehenem doje, cehenem, agiristan, dojeh, dozex

cehêl genc, nûgihayî (bi taybetî keç)

cejn cejn, şahî, roşan, roja taybet: cejnî newroz cejna newrozê; eyd: cejnî remezan eyda remezanê

cejnepîroze pîrozname, karteya pîrozkirinê

celad serbirr, celad

celd çist, çeleng, ziring, fêris

celeb celeb, ker, birr, koma terş û tewalan yan dewaran

cemawer cemahir, cemawer, girseya gel; temaşevan, guhdar

cemat, cema'et cemat, cema'et, koma mirovan

cemedanî şaşik, cemedanî, serlav

cenab: Cenabit çon e? Tu ya / yê hêja çawan î? Cenabê te çawan e? Cenabtan le kiwêwe dên? Hûn yên hêja / berkeftî / delal ji kû ve tên?

cencer cencere, gêre

ceng ceng, şerê çekdarî

cenge gupik, lûtke, gupîtk, cihê herî bilind

cengel, cengelistan dehl, rêl, devî, dehlûdirr, dehlistan, cengel, daristana asê

cengene dawênpîs, bênamûs, beredayî

cengewestan agirbest, rawestandina şer bo demekê daku danûstandin bên kirin

cer

cerbeze çist, çeleng, ziring, fêris, têkoşer, destbişol, hewldêr

cerde keleş, talanker, şelîner

cerdeyî şelandin, talankerî, keleşî

ceretaw şêlav, ava şêlû / şêlî

cerg cerg, mêlak; ceger, dil

               ~ sûtan dil şewitîn / sotin

cergsûtaw dilşewitî, dilsotî

cergqayîm dilreq, dilqayîm

cerîme ceza, siza

ceste (1) birr, çeşn, ker, celeb, çîn, sinif, ser

               ~ kirdin sinifandin, sefandin

               ~kiraw sinifandî, sefandî

ceste (2) cendek, leş, gewde, kelex

cew cew, birreka hiriyê mihan yan mûyê bizinan; cew, birreka çeqên darên rez

cewal çewal, tûr, tûrik, têrr, telîs, torbe

cewan ciwan, xort û zerî, keç û kur

cewere tengasî, tengavî, rewşa dijwar / kembax

cewher resenî, cewer, gewer, cewher

cext koşîn, têkoşîn, liberxwedan, lêxebitîn, cehd

ceynik cênîk

ceyran xezal, ask

cezo, cezwe cezwe, qehwedank, qawedank

cî, cih, war; nivîn, cihê nivistinê / razanê / raketinê; şûn, dêlv

               ~becê licî, bicîkirî

               ~ be cê kirdin bi cî kirin; bi cî anîn

               ~ nişîn hatin şûnê, ciyê yekî girtin

               be ~ man li cî man, li cihê xwe man, pêş neketin; paşve man, pê re negehan, negihiştinê

cêbecêkirdin bicîanîn, bicihînan

cêdar nûner, cîdar, temsîlkar

cêga, cêge cî, cih; şûn

cêgir cîgir, cihgir

cêgîr cîgîr, cihêxwegirtî

cêjn cejn, şahî, roşan, roja taybet, eyd

cêmaw paşmayî, peymayî, lipaşmayî, birêvehiştî; bermayî, mîras

cêwaz cuda

cibexane cebilxane

cifte 1) mûkêşk, mûçink 2) tiwîzer, pens, pense

cige bil, xeyn, bilî

            ~ le ji bil, ji bilî, bilî, xeynî, ji xênî

            bê ~ ji bil, ji bilî, bilî, xeynî, ji xênî

            bê ~ le ji bil, ji bilî, bilî, xeynî, ji xênî

cilew lixav

cilewdar serkêş, pêşewa, elît

cilfir goc, destgoc, bêzever, jênehatî, neşê, bêkêr

cim liv, lebat

ciman livîn, lebitîn; leqîn, qeliqîn, leqihan

cimandin livandin, lebitandin; leqandin, qeliqandin; seferber kirin

cimk cêwî, cêmk, hevalcêmk, cotik, cêmik

cimş cejn, şahî, şehyan, roşan

cin cin, ecin, "yên ne ji me"

cinêw dijûn, xeber, sixêf, buxtan, devavêtin

cinîn ker kirin, hûr kirin, parçe-parçe kirin

cinoke cinok, ecinok, cinên biçûk

circ curd, koremişk

cirît rim

cirpin goc, destgoc, bêzever, jênehatî, neşê, bêkêr

cirûkan çûçîn (dengê çivîkan / çûçikan)

cirîwan 1) biriqîn, teyisîn (ronahiya stêran)

cirîwan 2) çûçîn (dengê çivîkan / çûçikan)

cirûciyazî hûrûmûr, pertal

cisn (r) resen, orîjînal, heqîqî, rasteqîne; (n) binyat, ejdad, serekanî

ciwamêr camêr, ciwamêr, qenc; xweşmêr, çeleng, fêris, egîd, gernas, wêrek

ciwan spehî, delal, bedew, xweşik, can, ciwan; genc, ciwan, xort, gênc

ciwanbext merd, comerd, destvekirî

ciwanega canega, gayê ciwan / negihayî

ciwanke xweşik, delal, balkêş

ciwankele xişkok, delalok, xweşkok

ciwanûesp, ciwanemayîn canîk, hespê / mehîna ciwan / negihayî

ciwê cihê, cuda, têvel, ferq

ciwêçeşn cihêreng, têvel, ciyawaz, cudaçeşn

ciwên dijûn, xeber, sixêf, buxtan, devavêtin, gotinên kirêt

cixz xirrxal, çember

ciya cuda, cihê, têvel

               le ~ we cuda, jê cuda, bi serê xwe

ciyabûn cudabûn

ciyabûnewe jêcudabûn, jêvebûn, jêparçebûn

ciyabûnewexwaz cudaxwaz, jêcudabûnxwaz, separatîst

ciyabûnewexwazî cudaxwazî, jêcudabûnxwazî, separatîzm

ciyawaz cuda, têvel, cihêreng

ciyawazî cudahî; cihêrengî

ciyawazey... cudayî..., ferq e li gel...: Ciyawazey bawerîman e Cudayî baweriya me ye, Bi baweriya me re ne yek e, Ferq e li gel baweriya me

ciyaxwaz cudaxwaz

ciyaxwazî cudaxwazî

cizm beş, parçe, pişk, babet

cîhan dinya, cîhan, zemîn; gerdûn, kaînat

cîhangeraw dinyadîtî, pirrdîtî

cîhanî dinyayî, cîhanî, ya / yê hemû dinyayê

cîhaz cihaz, alav, amûr; pergal, sîstem, dezgeh

cîm navê pêncem tîpa alfabeya kurdî-erebî, berginda tîpa c ya kurdî-latînî

cînçik piç, piçek, piçokek, pirt, pirtek, pirtok, pirtkokek

cîqne rîxik, pîsatiya firindeyan

r çirr

ran çîrrîn, dengê çîrr-çîrr jê hatin (bi taybetî dema derî têt vekirin yan girtin)

randin çîrandin, dengê çîrr-çîrr jê anîn

cîwe sîmav, nemed, cîwe, cive

coga, cogele co, cok, coya avê, kenal

colane colank; hêsk, hejandok; landik, dergûşan

com şeq, qelş, derz, derk, cihê qeliştî / qelişandî

comerd camêr, ciwamêr, qenc; xweşmêr, çeleng, fêris, egîd, gernas, wêrek; merd, comerd, destvekirî

conî conî, cuhnî, kevirek bo hûrkirina dan bi qutanê

coq nîr, nîrik, zincîr

core birr, celeb, core, çeşn, teşîd, çeşît

cork tûr, tûrik, torbe, telîs, têrr

coş coş, germî

cotyar cotkar, cotyar

cum'e în, eynî, înî, cum'e, roja xutbeyê, ji rojên hefteyê ya piştî pêncşemê û berî şemiyê

cunge pif, dengê nizm mîna hewa ji ber tiştekî biçe

cur- nêre-: curekew nêrekew, curebaz nêrebaz, curepiyaw mêrê mêran, nêremêr

cuxrafya erdnasî, zemînnasî, coxrafya

cuhî, mûsewî, yehûdî

cûce çûçel, mirîşk

cûcele çûçelk, mirîşkok, çûçik

cûk, cûke (dengê) çirpeçirp; (dengê) çîpeçîp

            ~ kirdin çirpîn, çirpeçipîn, çirpeçirp; çîpîn, çîpeçîpîn, çîpeçîp kirin

cûkandin [-cûkên-] çirpîn, çirpeçipîn, çirpeçirp; çîpîn, çîpeçîpîn, çîpeçîp kirin

cûkî cadû, pîretewt

lan livîn, lebitîn, qeliqîn, leqîn, leqihan, liqîn, liqliqîn, hereket kirin, ji cihekê hatin yan çûn, cihê xwe guherandin; colîn, li hewa livîn, hejîn; bizaftin

landin livandin, lebitandin, qeliqandin, leqandin, liqandin, liqliqandin, hereket lê kirin, ji cihekê birin yan anîn, cihê tiştekî guherandin; colandin, li hewa livandin, hejandin

le, cûlanew liv, lebat, qelq, bizav, tevger, hereket, bizûtnewe

cûlekan cuhîgeh, taxa cuhiyan, ghetto

cûn [-cû-] cûn, cûtin

cût cot 1) cot, (dijw. kit, tek, tenê) 2) cot, cotkarî, cotyarî, karûbarê kêlan û çandina zeviyan

            ~ ajotin cot kirin, zevî kêlan, cot ajotin, zevî ajotin

cûtbendan demsala cotkirinê

cûtdar cotkar, cotyar

cûte zîtik, cotik, pêndanîna bi herdu paşpiyan / lingên piştê

            ~ lê dan zîtik avêtin, cotik lê dan

Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî