Pêvek:soranî-kurmancî/s

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî

Ev beş dê were berfirehkirin.

S s[biguherîne]

sa...[biguherîne]

sa I 1. de, dê, de: Sa ba biroyn! De em biçin! 2. ku, madem, madem ku: Sa ke wa bê Ku wisa be.

sa II geşî, zelalî, delalî

sa III sî, sih, sîber

sabat kepir, banê ji çilûyê daran bo sîdanê û parastina ji tava rojê

sabrên nêrî, bizinên nêr

sabûn sabûn

sac I şîş, sifşe, cax, sac

sac II tîk, sac, darek e (Tectona grandis)

saçme secme, parçeyên bombeyan yên ku difirrin û dikarin mirovan birîndar bikin

sadanî cûnekê tiriyê zer e

sadar bn sayewer

sade sade, xwerû, saf, pak, paqij

sadir mişar, rêzeka biçûk ya erdê çandî

sadî sadîzm, zilmhezî, stemdostî

sadîger, sadîst sadîst, zilmhez, stemdost

sa’et saet: 60 deqîqe; demjimêr

saf saf, safî, xwerû, sade

safo aman, firax, qap

sakar xwerû, sade; pak, paqij; bêguneh, saf

sako çiyayê rût, çiyayên bêdar

sal sal (12 meh)

salane salane, her sal, her sal carekê

salar salar, serok, serokerkan, serleşker, fermandar

sale salî: mindalêkî pênc-sale zarokekî pêncsalî

salname salname, teqwîm, kalender

salor têgihiştî, fehma, hestiyar

salroj salveger, salroj

sam sehm, heybet, sam

samdar bisehm, biheybet

samal sahî, sayî, esmanê zelal, bêewr

saman maliyet, mal, mal û milk, heyîn, saman, sermiyan, sermaye

samandar zengîn, dewlemend, xwedîmal, xwedîmaliyet, maldar

same lihevkirin, pêkhatin, sulh, têkgihiştin

samotk sawir, reşê şevê, xeyalet, fantom

san bn helsan

sana, sanahî bn asan, asanî

sandin I bn sendin

sandin II bn helsandin

sansor sansur, qedexekirina yan bisinorkirina medyayê

santîm, santîmître santîm, santîmetre, 1/100 metre

sap gidîş, giyayê li ser hev komkirî

sapîte karîte, binban, banê xanî ji aliyê hindir ve

saqe sedeqe, xêr, bêş

saqol cûreyeke zembîlan/sepetan e

sara sehra, berrî, deşt, çol, cihê hişk û rût

saranişîn sehrayî, sehrajîn, berrînişîn, deştî, çolistanî, çolî

sard sar, cemidî, tezî, ne germ, ne kel

~ û germ sar û germ, têhnşîr, ne germ û nej î sar, li qayde

~ û sir sirr û seqem, pirr sar

sardayî bn sardî

sardemenî saremenî, vexwarinên sar wek ava cemidî û şerbetê û kolayê

sardesingan kolîk, nexweşiya zarokên ku di du-sê mehên pêşîn de pirr digirîn

sardeşer şerrê sar, cenga sar, cenga ku tê de çek nayên bikaranîn lê bi propagandayê yan têkiliyên dijminane du yan çend alî dijîtiya hev dikin

sardî sarî, sarma, serma, rewşa sar; sarî, dilsarî, bêcoşî, bêdilgermî

sare bn sibeynê

sarêj (birîna) kewiyayî, saxbûyî

~ bûn kewîn, (birîn) sax bûn

~ kirdin kewandin, (birîn) sax kirin

sarme I nexşên rengîn (bi taybetî li ser kurtanên hespan)

sarme II navê riwekekê ye

sarumar bêhna pîs û bihêz

sat bîsk, kêlîk, gav; saet, dem: satêk lemew pêş berî gavekê, berî bîskekê

satewext delîve, derfet, mecal, keys

satme dev lê negerrîn, bîskekê lal bûn

satore şefir, kêr, sator

sawa sava, bebik, pitik, zarokên berşîr, nûbûyî

sawar, sawer savar, bulxur

sawe kerî, celeb, koma pezî

sawîlke xeşîm, sade, saf, cahil, nefehma, nezan, hol, aqilsivik

sax, sax sax, bisilametî, zindî, ne nexweş, ne êşewî yan birîndar, ne mirî

saxî, saxî saxî, saxlemî, silametî, tenduristî

saxt kar, encama karekî

saxte sexte, çêkirok, kopî, mizewir, ne eslî, ne heqîqî, ne orijînal

saxtekar, saxteçî sextekar, hîleker

saxtekarî, saxteçêtî sextekarî, hîlekerî

saxtman avahî, bîna, xanî

saye say, xêr: le sayey to da bi saya te, bi xêra te, ji dewleyî serê te; le sayey to we bo xatirê te, ji ber te, sera te

sayeqe sahî, sayî, esmanê zelal, bêewr

sayewer parêzer, kesê yan tiştê ku kesekî yan tiştekî diparêze

sayewişk zikreş, ne xêrxwaz, ne alîkar

sayî sahî, sayî, esmanê zelal, bêewr

sayklon sîklon, bager, babelîsk, tornado

sayle hewdel, şorbeya ron

saz I saz, biziq, amûreke muzîkê ye

saz II saz, çêkirî, lihev, duristkirî

-saz –saz, çêker, tamîrker, duristker

sazan (-sazê-) pêk hatin, li hev hatin, berpê bûn, peyda bûn, çêbûn, qewimîn, realîze bûn; hazir bûn, amade bûn; tamîr kirin

sazandin (-sazên-) durist kirin, çêkirin, amade kirin, hazir kirin, li hev anîn, pêk anîn, saz kirin, harmonîze kirin, sazandin

sazinde, sazinge 1. sazbend, sazvan, sazlêder, muzisyen 2. lewçe, zimandirêj, zêdebêj, pirbêj

sazker, sazkar sazker, duristker, çêker, amadeker, hazirker

se...[biguherîne]

sebaret be: ... li ser ..., di biwarê... de, derbarê..., sebaretî ..., di warê ... de

sedeha sedan, bi sedan

seg se, kûçik, (z) hewo, seg

sendin standin, stendin, sendin; kirrîn

senger asêgeh, kel, kelhe

ser be ser bi ..., aîdî ..., girêdayî ...

serbaz leşker, esker, serbaz

serbazî leşkerî, eskerî

serbest serbest, azad, berdayî; bi kêfa xwe

serberz serbilind, serfiraz

serbexo serbixwe, xweser, rizgar, azad

sererray tevî, tevî ku, digel hindê jî ku, herçend, herçend e ku

sereta destpêk

serincrakêş balkêş

sersamî matmayî, ecêbgirtî, mestbûyî

serû silal, di ser re, jor; bakur, şîmal

serûtir silaltir, serretir, di-ser-re-tir, jortir; bakurtir

sewz kesk

sibeynê sibê, siba, sibehî

sik zik

silaw (intj.) silav, selam, merheba, rojbaş; (n) silav, silavdan, merhebayî

sing sîng

sîpare namilke, broşûr

sîxwar xwîsar, sarma

sîxur sîxur, casûs, cehsûs, ya / yê karê wê / wî peydakirina agadariyên nehînî ye bi dizîkî

sîxurane bi dizîkî, ji dizîkî ve, sîxurane

supa leşker, esker

supas spas

supasî spasî

sur sor

sûd, sûde mifa, kelk, feyde

sûqan hestî

sûtan sotin, şewitîn, suşîn

sûtandin sotandin, şewitandin, sujandin

Amadekar: Husein Muhammed

Aa · Bb · Cc · Çç · Dd · Ee · Êê · Ff · Gg · Hh · Ii · Îî · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Şş · Tt · Uu · Ûû · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz

Çavkanî