Pêvek:zazakî-tirkî/4

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
< A-E < F-L < M-Ş < zazakî-tirkî/4

T[biguherîne]

 • tabut [n] anüs çıkıntısı
 • Tacikîstan [n] Tacikistan
 • tadayox, -e çeviren
 • tajî, -ye tazı
 • taktîk [n] taktik
 • taloq [n] erteleme
 • taloq eştene ertelemek
 • taloq kerdene ertelemek
 • Tanzanya Tanzanya
 • taqîb [n] takip
 • taqîb kerdene izlemek
 • taqîb kerdene kovuşturmak
 • taqîb kerdene takip etmek
 • taqîbat [n] kovuşturma
 • taqîbat [n] takibat
 • taqîbkerdiş [n] kovuşturma
 • taqîbkerdox, -e izleyici
 • tarîx [n] tarih
 • Tatos Tekman
 • tavûs. -e tavus
 • taxe [m] mahalle
 • tay az
 • taybetî hususi
 • taybetî, -ye özel
 • tayê bazı
 • Tayland Tayland
 • Taywan Formoza
 • Taywan Tayvan
 • tazî, -ye tazı
 • tebaxe [m] ağustos
 • tebeşîr [n] tebeşir
 • tebîet [n] doğa
 • tebîet [n] tabiat
 • tebîî doğal
 • tebîî tabii
 • tecîl [n] tecil
 • tecîl kerdene tecil etmek
 • tecîlkerdiş [n] tecil etme
 • tede içinde
 • tedeyî içindekiler
 • tef-tal eşya
 • teftîş [n] denetleme
 • teftîş [n] teftîş
 • teftîş kerdene denetlemek
 • teftîş kerdene teftîş etmek
 • tehqîqat [n] soruşturma
 • tehqîqat [n] tahkikat
 • tehqîqat kerdene soruşturmak
 • tehqîqat kerdene tahkikat yapmak
 • tehqîqat viraştene soruşturmak
 • tehqîqat viraştene tahkikat yapmak
 • Tehran Tahran
 • tehta çarî [m] alın kemiği
 • tehta sênî [m] göğüs kemiği
 • teklîf [n] öneri
 • teklîf [n] teklif
 • teklîfê qanûnî [n] kanun teklifi
 • teklîfê qanûnî [n] yasa önerisi
 • teknîk [n] teknik
 • teleba [m] öğrenci
 • teleba [m] talebe
 • telebe [n] öğrenci
 • telebe [n] talebe
 • telebeyîye [m] öğrencilik
 • telebeyîye [m] talebelik
 • temamker [n] tümleç
 • temmuze [m] temmuz
 • teneffus [n] teneffüs
 • tenê biraz
 • tepîştene yakalamak
 • tepîştiş [n] yakalama
 • teq-req gürültü patırtı
 • teq-req pat küt
 • teq-req tak tuk
 • term [n] terim
 • termîn [n] dönem (eğitim-öğretim yılının yarısı)
 • termîn [n] sömestr
 • termîn [n] yarıyıl
 • termînê payîzî [n] birinci dönem (güz dönemi)
 • termînê payîzî [n] birinci sömestr (güz dönemi)
 • termînê payîzî[n] birinci yarıyıl (güz dönemi)
 • termînê wesarî ikinci yarıyıl (bahar dönemi)
 • termînê wesarî [n] ikinci dönem (bahar dönemi)
 • termînê wesarî [n] ikinci sömestr (bahar dönemi)
 • terraqe [m] sohbet
 • tertul tırtıl
 • tesdîq [n] tastik
 • tesdîq kerdene tastik etmek
 • teşrîne [m] kasım
 • tevdîre [m] üstkol
 • tevdîre [m] üstkol
 • tewir tür
 • tewir bi tewir türlü türlü
 • tewqîf [n] tevkif
 • tewqîf [n] tutuklama
 • tewqîf kerdene tevkif etmek
 • tewqîf kerdene tutuklamak
 • texlîya [m] tahliye
 • texlîya kerdene tahliye etmek
 • texlîyakerdîş [n] tahliye etme
 • texlîyaya şertine [m] şartlı tahliye
 • texte [n] tahta
 • teyr, -e kuş
 • têdust eşit
 • têdustîye [m] eşitlik
 • Têrcan [n] Tercan
 • têver nayîş sertçe tartışma
 • ti sen
 • Ti çitur a? Sen nasılsın?
 • Ti senî pîyê xo ra wina vanî? Babana nasıl böyle dersin?
 • Ti senîn î? Sen nasılsın?
 • tib [n] tıp
 • tibo edlî [n] adli tıp
 • tibo edlî [n] adli tıp
 • tikê az
 • tikê biraz
 • tirk, -e Türk
 • tirkî Türkçe
 • Tirkîya [m] Türkiye
 • Tirkmenîstan [n] Türkmenistan
 • tirşim biraz
 • tiştîrî [n] bir-iki yaşındaki keçi yavrusu (çepiç)
 • tizike [m] anüs çıkıntısı
 • tîcaret [n] ticaret
 • tîmsah, -e timsah
 • tîya bura
 • tîya burası
 • tîyatro [n] tiyatro
 • to sen
 • To îman bi Hûmay ardo. Tanrı'ya inanmışsın.
 • Togo Togo
 • toldir [n] kalçanın alt bölümü
 • Tonga Tonga Adaları
 • torım, -e deve yavrusu
 • totalîter, -e totaliter
 • trajedî [n] trajedi
 • transîtîf geçişli
 • tuk [n] apış arası kılları
 • turturik [n] anüs çıkıntısı
 • tuşk, -e bir-iki yaşındaki keçi yavrusu (çepiç)
 • tuşk, -e tusk, -e çepiç
 • Tuvalu Tuvalu
 • Tûnis Tunus
 • tûtî, -ye papağan
 • tûtîyê terraqe [m] muhabbet kuşu
 • tûtîyê xoşebere [n] muhabbet kuşu
 • Tûx Tatvan

U[biguherîne]

 • uca ora
 • uca orası
 • uca ya oradadır
 • uca yo oradadır
 • Ukrayna Ukrayna
 • Umman Umman
 • unîversîte [m] üniversite
 • Urdun Ürdün

Û[biguherîne]

 • Ûganda Uganda
 • Ûrûgûay Uruguay
 • ûsul [n] usul

V[biguherîne]

 • vakur [n] kuzey
 • vakurê rojawanî [n] kuzeybatı
 • vakurê rojhelatî [n] kuzeydoğu
 • vameke [m] bademcik
 • Vanuatu Vanuatu
 • varike [m] piliç
 • vate [n] söz
 • vateyê verênan [n] atasözü
 • vateyo verên [n] önsöz
 • vejîyayene teneffus teneffüse çıkmak
 • velikê peyîke [n] baldırın arka kısmı
 • velikê qorrî [n] uyluğun arka kısmı
 • velke [m] böbrek
 • vena [m] gri renkli güvercin
 • Venezuela Venezuela
 • veng ses
 • vengin, -e sesli
 • vengin, -e ünlü
 • ver [n] kıyı
 • ver [n] ön
 • ver [n] yaka
 • ver [n] yan
 • ver bi -e doğru
 • vera ... karşısında
 • vera dayene salıvermek
 • vera dayene tahliye etmek
 • Vera mi mevinde! Karşımda durma!
 • vera... karşı
 • veracêr aşağıya doğru
 • veracêr iniş
 • veracor yokuş
 • veracor yukarıya doğru
 • veradayîş [n] salıverme
 • veradayîş [n] tahliye
 • veradayîş [n] tahliye etme
 • veradayîşo şertin [n] şartlı salıverme
 • veradayîşo şertin [n] şartlı tahliye
 • Verba mi vindeto qisey keno. Karşımda durmuş konuşuyor.
 • verba... karşı
 • verba... karşısında
 • veredat [n] önedat
 • verek, -e kuzu
 • verendam, -e aday üye
 • verendamîye [m] aday üyelik
 • verê önce
 • verên, -e eski
 • verên, -e ilk
 • verên, -e önceki
 • verên, -e öndeki
 • verg [n] kurt
 • verge [m] dişi kurt
 • vergolim [n] kasık
 • vernamzed, -e aday adayı
 • vernamzedîye [m] aday adaylığı
 • vernî [m] ön
 • verroj ayçiçeği
 • verroj güneşlik (güneş ışınlarını alan yer, güneşleme yeri)
 • verva ... karşı
 • verva ... karşısında
 • verzîn eyer vurma yaşına gelmiş at
 • vêre [n] işkembe
 • vile [n] boyun
 • vinî [m] burun
 • viraşte [n] türemiş
 • viraştîye [m] türemiş
 • virên, -e eski
 • virên, -e ilk
 • virên, -e önceki
 • virên, -e öndeki
 • virênî [m] ön
 • virênîye [m] ön
 • viz-viz vızıldama
 • viz-viz vızıltı
 • vize-vize vızıldama
 • vizêr [n] dün
 • vizêrên, -e dünden kalma
 • vizêrên, -e dünkü
 • vizêrin, -e dünden kalma
 • vizêrin, -e dünkü
 • vizik [n] sivrisinek
 • vizike [m] karasinek
 • vizike [m] sinek
 • Vîetnam Vietnam
 • vîjnaya [m] seçilen
 • vîjnaya [m] seçilmiş
 • vîjnaya [m] seçkin
 • vîjnaye [n] seçilen
 • vîjnaye [n] seçilmiş
 • vîjnaye [n] seçkin
 • vîjnayîş [n] seçim
 • vîjnayîş [n] seçmek
 • vîjnayox, -e seçmen
 • vîrameyîş [n] anı
 • vîrameyîş [n] hatıra
 • vîst yirmi
 • vîstin, -e yirminci
 • vîstin, -e yirminci
 • vîştira [n] tosun
 • Vîyana Viyana
 • vîyarte [n] geçmiş
 • vîye [n] boyun
 • vosn [n] koç

W[biguherîne]

 • walî, -ye vali
 • Waşîngtin Washington
 • waştene istemek
 • waştiş istek
 • waştiş [n] istem
 • waştiş [n] talep
 • waştişname [n] arzuhal
 • waştişname [n] dilekçe
 • waştox, -e istekli
 • waştox, -e talepkar
 • wayîra milkî [m] mülk sahibi
 • wayîrê milkî [n] mülk sahibi
 • wayîrîye [m] iyelik
 • wayîrîye [m] mülkiyet
 • weçînayîş [n] seçim
 • weçînite [n] seçilen
 • weçînite [n] seçilmiş
 • weçînite [n] seçkin
 • weçînitene [m] seçmek
 • weçînitîye [m] seçilen
 • weçînitîye [m] seçilmiş
 • weçînitîye [m] seçkin
 • weçînitox, -e seçmen
 • wekalet [n] vekalet
 • wekalet [n] vekillik
 • wekaletname [n] vekaletname
 • wekîl, -e vekil
 • wekîlîye [m] vekalet
 • wekîlîye [m] vekillik
 • welat [n] ülke
 • welat [n] vatan
 • welatperwer, -e yurtsever
 • wendegeh [n] okul
 • wendekar, -e öğrenci
 • wendekar, -e talebe
 • wendekarîye [m] öğrencilik
 • wendekarîye [m] talebelik
 • wendene okumak
 • wendiş okuma
 • wendox, -e okuyucu
 • werê ameyene barışmak
 • werê nayîş sertçe tartışma
 • werêameyîş [n] barışma
 • werêardiş [n] sulh
 • wesfdayîş [n] övgü
 • wesfdayîş [n] övme
 • weşan yayın
 • weşanayîne yayımlamak
 • weşanayîş [n] yayım
 • weşanîyayîne yayımlanmak
 • weşanxane [n] yayınevi
 • weşîye [m] sağlık
 • wet öte
 • wetên ötedeki
 • weverên ötedeki
 • weyra ora
 • weyra orası
 • weyra ya oradadır
 • weyra yo oradadır
 • wezaret [n] bakanlık
 • wezaret [n] vekalet
 • wezaret [n] vekillik
 • wezaretê awanîye [n] bayındırlık bakanlığı
 • wezaretê bazirganîye [n] ticaret bakanlığı
 • wezaretê dewlete [n] devlet bakanlığı
 • wezaretê dormeyî [n] çevre bakanlığı
 • wezaretê edaletî [n] adalet bakanlığı
 • wezaretê enerjî [n] enerji bakanlığı
 • wezaretê karî [n] çalışma bakanlığı
 • wezaretê kulturî [n] kültür bakanlığı
 • wezaretê malîye [n] maliye bakanlığı
 • wezaretê pawitişî [n] savunma bakanlığı
 • wezaretê perwerdeyî [n] eğitim bakanlığı
 • wezaretê petrolî [n] petrol bakanlığı
 • wezaretê weşîye [n] sağlık bakanlığı
 • wezaretê zîretî [n] tarım bakanlığı
 • wezaretê zîretî [n] ziraat bakanlığı
 • wezîr, -e bakan
 • wezîra zîretî [m] tarım bakanı
 • wezîra zîretî [m] ziraat bakanı
 • wezîrê zîretî [n] tarım bakanı
 • wezîrê zîretî [n] ziraat bakanı
 • wezîrîye [m] bakanlık
 • wezîrîye [m] vekalet
 • wezîrîye [m] vekillik
 • Wêranşar Viranşehir
 • wêret, -e akraba
 • wêretîye [m] akrabalık
 • wina böyle
 • winasî, -ye böylesi
 • winî öyle
 • wisar [n] bahar
 • wisar [n] ilkbahar
 • wîlayet [n] il
 • wîlayet [n] vilayet

X[biguherîne]

 • xalofir [n] uğurböceği
 • xaloyînan dayıgil
 • xaloyînan dayigiller
 • xalxalok [n] uğurböceği
 • xapa hermî [m] bilek (el bileği)
 • xapa linge [m] bilek (ayak bileği)
 • Xarpêt Elazığ
 • xaşîya vêrî [m] göbek (şişman karın)
 • xazmik [n] geniz
 • xebate [m] iş
 • xedema [m] hademe
 • xedeme [n] hademe
 • Xelat Ahlat
 • Xelfetî Halfeti
 • xenzîr, -e domuz
 • xerîta [m] harita
 • xeyrêmeşrû gayri meşru
 • xezal, -e ceylan
 • Xinûs Hınıs
 • xir [n] penis
 • xir [n] sik
 • Xirvatîstan [n] Hırvatistan
 • xişn, -e büyük
 • xiyabî gıyabî
 • xizmet [n] hizmet
 • xizmeto leşkerî [n] askeri hizmet
 • xo kendi
 • xo ra kendisinden
 • xora zaten
 • Xoresan Horasan
 • Xortî sey camêrdan xo ver ro da. Delikanlı erkekçe (yiğitler gibi) direndi.
 • Xorxol Yayladere
 • xoser bîyayene bağımsız olmak
 • xoser bîyayîş bağımsız olma
 • xoser, -e bağımsız
 • xoser, -e yalın
 • xoserîye [m] bağımsızlık
 • xoşebere [m] sohbet
 • xoverdayîş [n] direniş
 • xovereştiş [n] direniş
 • xoverrodayîş [n] direniş
 • xoz, -e domuz
 • Xozat Hozat
 • Xulaman Alacakaya

Y[biguherîne]

 • ya evet
 • yabanî, -ye yabani
 • yan ... yan ... ya... ya...
 • Yan ez yena yan ti. Ya ben gelirim, ya da sen.
 • yasax [n] yasak
 • yaxte [n] at
 • Yemen Yemen
 • yew bir
 • Yew cinî û yew kêneke roniştî. Bir kadın ve bir kız oturmuşlar.
 • yew mêrdek [n] adamin biri
 • yew mêrdek [n] bir adam
 • yew mêrdek [n] bir insan
 • yewbînan birbiri
 • yewbînî birbiri
 • yewbîyaye [n] birleşik
 • yewbîyayene birleşmek
 • yewbîyayene [m] birlik
 • yewbîyayîş [n] birleşme
 • yewbîyayîş [n] birlik
 • yewbîyayîye [m] birleşik
 • yewendes on bir
 • yewendesin, -e onbirinci
 • yewhûmar tekil
 • yewin, -e birinci
 • yewin, -e birinci
 • Yewîya Ewropa (YE) Avrupa Birliği (AB)
 • yewîye [m] birlik
 • yewşeme [n] pazar
 • Yunanîstan [n] Yunanistan
 • Yûgoslavya Yugoslavya

Z[biguherîne]

 • zaf çok
 • zafhûmar çoğul
 • Zaîre Kongo
 • Zaîre Zaire
 • Zambîya Zambiya
 • zanî [n] diz
 • zare [n] safra kesesi
 • Zelandaya Newîye [m] Yeni Zeland
 • zemîr [n] adıl
 • zemîr [n] zamir
 • zemîrê kesî [n] şahıs zamiri
 • zemîrê nedîyarîye [n] belgisiz zamir
 • zemîrê nîşankerdene [n] işaret zamiri
 • zemîrê persî [n] soru zamiri
 • zemîrê wayîrîye [n] iyelik adılı
 • zemîrê wayîrîye [n] iyelik zamiri
 • zemîrê wayîrîye [n] mülkiyet zamiri
 • zend [n] dirsek
 • zend [n] önkol
 • zend [n] önkol
 • zengil [n] zil
 • zengil cenayene zil çalmak
 • zengil cinitene zil çalmak
 • zengil piro dayene zil çalmak
 • Zengilî cena. Zil çaldı.
 • Zengilî cinit. Zil çaldı.
 • Zengilî da piro. Zil çaldı.
 • zengilok [n] ademelması (gırtlak çıkıntısı)
 • zerd sarı
 • zerd [n] altın
 • zerenc [n] keklik
 • zerence [m] dişi keklik
 • zerencleyîr [n] küçük yaştaki erkek keklik
 • zerfa cayî [m] yer zarfı
 • zerfa cayî [m] yer zarfı
 • zerfa demî [m] zaman zarfı
 • zerfa demî [m] zaman zarfı
 • zerfa hetî [m] yön bildiren zarf
 • zerfa persî [m] soru zarfı
 • zerfa rewşî [m] durum zarfı
 • zerfe [m] zarf
 • zerfkî zarfsal
 • zergûn yeşil
 • zernin, -e altından yapılma
 • zernin, -e altınlı
 • zerqete [m] yabanarısı
 • zerrên, -e altından yapılma
 • zerrên, -e altınlı
 • zerrî [m] kalp
 • zerrî [m] yürek
 • zerrîya bele kalp
 • zerrîya bele [m] yürek
 • zerrn [n] altın
 • zexer, -e küçük cins köpek
 • zimbêlî [zh] bıyık
 • zimistan [n] kış
 • zincî [m] burun
 • ziwan [n] dil
 • ziwanik [n] küçükdil
 • ziwano qij [n] küçükdil
 • zî de
 • zîlik [n] bızır
 • zîlik [n] klitoris
 • Zîmbabwe Zimbabwe
 • zîndan [n] hapis
 • zîndan [n] zindan
 • zîret [n] tarım
 • zîret [n] ziraat
 • zulzulike [m] nefes borusu
 • zulzulike [m] soluk borusu
 • zuqliqe [m] nefes borusu
 • zuqliqe [m] soluk borusu
 • zuriqe [m] nefes borusu
 • zuriqe [m] soluk borusu
 • zutike [m] anüs çıkıntısı

Paşgir[biguherîne]

 • -ên -den yapılma
 • -in -den yapılma
 • -in -lı
 • -ine -li
 • -înan -gil
 • -înan -giller
 • -îye -lık
 • -îye -lik