Pêvek:zazakî-tirkî/3

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê
< A-E < F-L < T-Z < zazakî-tirkî/3

M[biguhêre]

 • ma biz
 • Ma dostê yewbînan îme. Biz birbirimizin dostuyuz
 • Ma dostê yewbînî me. Biz birbirimizin dostuyuz
 • mabên [n] ara (iki ders arasındaki mola)
 • mabên [n] mola
 • mabên [n] teneffüs
 • mabên dayene ara vermek
 • mabên dayene teneffüse çıkmak
 • Macarîstan [n] Macaristan
 • Madagaskar Madagaskar
 • made [n] mide
 • Maden Maden
 • mahîne [m] dişi at
 • mahîne [m] kısrak
 • mahîne [m] kısrak
 • Makedonya Makedonya
 • makî [m] dişil
 • Malawî Malawi
 • Maldîv Maldiv Adaları
 • Malezya Malezya
 • malim, -e öğretmen
 • malimîye [m] öğretmenlik
 • Malî Mali
 • malîye [m] maliye
 • Malta Malta
 • Mamekîye [m] Tunceli
 • mamosta (n, m) öğretmen
 • mamostayîye [m] öğretmenlik
 • man- dişi (hayvan için)
 • mana [m] anlam
 • mana [m] mana
 • manga [m] inek
 • mankere [m] dişi eşek
 • marî dişi (hayvan için)
 • marî [m] dişi keklik
 • marmase [n] yılanbalığı
 • marmase [n] yılanbalığı
 • maro awî [n] suyılanı
 • Marok Fas
 • martî [m] martı
 • marula [m] kertenkele
 • masa [m] masa
 • mase [n] mose balık
 • maseşimşêr (n kılıçbalığı
 • maseşimşêr [n] kılıçbalığı
 • masewere [m] balıkçıl kuşu
 • matematîk [n] matematik
 • mavajê mesela
 • mavajê örneğin
 • mavajî mesela
 • mavajî örneğin
 • mavajîme mesela
 • mavajîme örneğin
 • maymaran [m] semender (bir cinsi)
 • Mazgêrd Mazgirt
 • mebus, -e mebus
 • mebus, -e milletvekili
 • mebus, -e parlamenter
 • mebusîye [m] milletvekilliği
 • mebusîye [m] parlamenterlik
 • meclîs [n] meclis
 • medege dişi manda
 • medenî, -ye medeni
 • medenî, -ye uygar
 • medenîyet [n] medeniyet
 • medenîyet [n] uygarlık
 • mehkeme [m] mahkeme
 • mehkemeya ceza [m] ceza mahkemesi
 • mehkemeya ceza [m] ceza mahkemesi
 • Mehkemeya Heqanê Mêrdiman a Ewropa (MHME) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • (AİHM)
 • Mehkemeya Heqanê Mêrdiman a Ewropa(MHME) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
 • mehkemeya huqûqî[m] hukuk mahkemesi
 • mehkemeya huqûqî[m] hukuk mahkemesi
 • mehkemeya îdarî [m] idari mahkeme
 • mehkemeya îdarî [m] idari mahkeme
 • mehkemeya pêardişî [m] sulh mahkemesi
 • mehkemeya pêardişî [m] Sulh mahkemesi
 • mehkemeya werêardişî [m] sulh mahkemesi
 • mehkemeya werêardişî [m] Sulh mahkemesi
 • mekan [n] mekan
 • Meksîka Meksika
 • mekteb [n] okul
 • mektube [m] mektup
 • mele [n] çekirge
 • melşe [n] sivrisinek
 • memik [n] meme
 • menge [m] ay (30 gün)
 • menzûm, -e manzum
 • meqale [m] makale
 • meqaleya edebî [m] edebi makale
 • merdene ölmek
 • merdim, -e adam
 • merdim, -e akraba
 • merdim, -e insan
 • merdimîye adamlık
 • merdimîye [m] akrabalık
 • merdimîye [m] insanlık
 • merdiş [n] ölme
 • merg [n] ölüm
 • merre [n] fare
 • merre [n] sıçan
 • merreyo kor [n] köstebek
 • mesaj [n] mesaj
 • mesder [n] mastar
 • mesela mesela
 • mesela örneğin
 • meşke [m] göbek (şişman karın)
 • meşrû meşru
 • meşrûîyet [n] meşruiyet
 • metod [n] usul
 • meymun, -e maymun
 • mezg [n] beyin
 • mezra [m] mezra
 • mezun bîyene mezun olmak
 • mezun kerdene mezun etmek
 • mezun, -e mezun
 • mezunîye [m] mezuniyet
 • mezunîyet [n] mezuniyet
 • mêrde [n] koca (eş)
 • mêrdek [n] adamın biri
 • mêrdek [n] bir adam
 • mêrdek [n] bir insan
 • mês û mor börtü böcek
 • mêsa hingimênî [m] arı (bal arısı)
 • mêse [m] karasinek
 • mêse [m] sinek
 • mêşa çeqere [m] yabanarısı
 • mêşna [m] koyun
 • mi ben
 • Mi rê. Bana.
 • mihafezekar, -e muhafazakar
 • mihafezekarîye [m] muhafazakarlık
 • mij [n] sis
 • mil [n] boyun
 • Milazgir Malazgirt
 • milet [n] millet
 • milet [n] ulus
 • miletê ma [n] milletimiz
 • miletê ma [n] ulusumuz
 • miletperwer, -e milliyetçi
 • milî, -ye milli
 • milî, -ye ulus
 • milk [n] mülk
 • minminike [m] kelebek
 • Misir Mısır
 • Misriç Kurtalan
 • miste [m] aya
 • mişawîr, -e danışman
 • mişawîrîye [m] danışmanlık
 • mişewre [n] danışma
 • mişewre kerdene danışmak
 • mî [m] koyun
 • Mîkroneyza Mikronezya
 • mîlçik, -e kuş
 • mîlçik, -e serçe
 • mîlyar milyar
 • mîlyarin, -e milyarıncı
 • mîlyarin, -e milyarıncı
 • mîlyon milyon
 • mîlyonin, -e milyonuncu
 • mîlyonin, -e milyonuncu
 • mîras [n] miras
 • Mîreyîyê Ereban Birleşik Arap Emirlikleri
 • mîsale [m] misal
 • mîsale [m] örnek
 • mîtîng [n] miting
 • mîyandewletan devletlerarası
 • mîyandoş [n] omuzların arası
 • mîyane [n] bel
 • mîyannetewî uluslararası
 • mîyanpaştî [m] omuzların arası
 • mîyanpolan [n] omuzların arası
 • Mîyaran Arıcak
 • mîye [m] koyun
 • mîzeh [n] mizah
 • mîzehî, -ye mizahi
 • mîzî [n] penis
 • mîzî [n] sik
 • modern, -e modern
 • mojnayîş göstermek
 • Moldavya Moldavya
 • Monako Monaco
 • morcela [m] karınca
 • Morîtanya Moritanya
 • Mose Çayırlı
 • Moskova Moskova
 • Motkî Mutki
 • Moxolîstan [n] Moğolistan
 • Mozambîk Mozambik
 • mozik dana
 • mozike [m] düve
 • mudir [n] müdür
 • mudir, -e yönetmen
 • mudire [m] müdire
 • mudirîye [m] müdiriyet
 • mudirîye [m] müdürlük
 • mudirîyet [m] müdiriyet
 • mudirîyet [m] müdürlük
 • muebbed, -e müebbet
 • muhafeze kerdene korumak
 • muhafezekerdiş [n] koruma
 • muhafiz, -e muhafız
 • muhakeme kerdene yargılamak
 • muhakemekerdiş [n] yargılama
 • mujey [zh] kirpik
 • munaqeşe [m] münakaşa
 • munaqeşe [m] tartışma
 • muqawele [n] akit
 • muqawele [n] bağıt
 • musayene öğrenmek
 • musayîş [n] öğrenme
 • musnayene göstermek
 • musnayene öğretmek
 • musnayîş öğretme
 • musnayîş [n] gösteri
 • muş [n] köstebek
 • muşo kor [n] köstebek
 • muwekîl, -e müvekkil
 • muxtar, -e muhtar
 • muxtarîye [m] muhtarlık
 • muzekkere [n] müzekkere
 • muzekkereyê tewqîfî [n] tevkif müzekkeresi
 • muzekkereyê tewqîfî [n] tutuklama müzekkeresi
 • muzîk [n] müzik
 • Mûş Muş

N[biguhêre]

 • na ... ra [m] buna [sıfat]
 • na [m] bu [sıfat]
 • na [m] bu [zamir]
 • na [m] bunu [sıfat]
 • Na kêneke ra vaje. Bu kıza söyle
 • Na kêneke vana. Bu kız söylüyor
 • na rey bu defa
 • na rey bu kere
 • na rey bu kez
 • na ya budur
 • na ya işte
 • nahêm dohêm bu yaka karşı yaka
 • nahêm dohêm bu yaka karşı yaka
 • nahêm-dohêm bu taraf o taraf
 • nahêm-dohêm bu taraf o taraf
 • nahêm-dohêm o yaka bu yaka
 • nahîye [m] bucak
 • nahîye [m] nahiye
 • nak göbek
 • nale [m] düve
 • nalmanga [m] yaşı genç olan inek
 • name [n] ad
 • name [n] isim
 • nameyo ante [n] bükümlü ad
 • nameyo ante [n] bükümlü isim
 • nameyo anteyo makî [n] bükümlü dişil isim
 • nameyo anteyo nêrî [n] bükümlü eril isim
 • nameyo cins [n] cins isim
 • nameyo makî [n] dişil ad
 • nameyo makî [n] dişil isim
 • nameyo nêrî [n] eril ad
 • nameyo nêrî [n] eril isim
 • nameyo notr [n] nötr ad
 • nameyo notr [n] nötr isim
 • nameyo taybetî [n] özel ad
 • nameyo xoser [n] yalın ad
 • nameyo xoser [n] yalın isim
 • nameyo yewhûmar [n] tekil ad
 • nameyo yewhûmar [n] tekil isim
 • nameyo zafhûmar [n] çoğul ad
 • nameyo zafhûmar [n] çoğul isim
 • Namîbya Güneybatı Afrika (Namibia)
 • Namîbya Namibia (Güneybatı Afrika)
 • namzed, -e aday
 • namzedîye [m] adaylık
 • nan [n] ekmek
 • nara bir de
 • nara bu defa
 • nara bu kere
 • nara bu kez
 • Nara mi nîyada ke... Bir de baktım ki...
 • Narman Narman
 • nasyonalîst, -e milliyetçi
 • nat beri
 • nat-wet bu taraf o taraf
 • nat-wet bu taraf o taraf
 • nat-wet öte beri
 • nat-wet öte beri
 • nata-bota o yana bu yana
 • nata-weta bu tarafta o tarafta
 • nata-weta bu tarafta o tarafta
 • nata-weta ötede beride
 • nata-weta ötede beride
 • natên berideki
 • natên beriki
 • natike [m] alın
 • Nauru Nauru
 • navkêl [n] bel
 • nawitene göstermek
 • nawitiş [n] gösteri
 • naye [m] buna [zamir]
 • naye [m] bunu [zamir]
 • ne ... ne ... ne... ne de...
 • Ne wendo ne zî nuşto. Ne okumuş, ne de yazmış.
 • necar, -e marangoz
 • necarîye [m] marangozluk
 • nedîyar, -e belirtisiz
 • negatîf, -e olumsuz
 • neha [n] şey
 • nek [n] diş
 • nemeşrû gayri meşru
 • nenûg [n] tırnak
 • Nepal Nepal
 • neqlîya [n] nakliye
 • nerî [n] bızır
 • nerî [n] klitoris
 • nesr, -e nesir
 • neşr [n] yayım
 • neşr bîyayîne yayımlanmak
 • neşr kerdene yayımlamak
 • neşrîyat yayın
 • netewe millet
 • netewe ulus
 • neteweperwer, -e milliyetçi
 • netewî, -ye milli
 • netewî, -ye ulus
 • new dokuz
 • new sey dokuz yüz
 • neway doksan
 • newayin, -e doksanıncı
 • newês on dokuz
 • newin, -e dokuzuncu
 • newqe [m] bel
 • ney [n] buna [zamir]
 • ney [n] bunu [zamir]
 • nezaret [n] gözaltı
 • nezaret [n] nezaret
 • nezaretxane [n] gözaltı yeri (binası)
 • nezaretxane [n] nezarethane
 • nezdî yakın
 • nê ... ra [n] buna [sıfat]
 • nê [n] bunu [sıfat]
 • nê [zh] bunlar
 • nê [zh] bunlar [sıfat]
 • nê [zh] bunlara [sıfat]
 • Nê kênekan ra vaje. Bu kızlara söyle
 • Nê kênekî vanê. Bu kızlar söylüyorlar
 • Nê lajekan ra vaje. Bu oğlanlara söyle
 • Nê lajekî ra vaje. Bu oğlana söyle
 • Nê lajekî vanê. Bu oğlanlar söylüyorlar
 • nêm yarım
 • nêmcet, -e eksik
 • nême yarım
 • nêmserra payîzî [m] birinci yarıyıl (güz dönemi)
 • nêmserra wesarî [m] ikinci yarıyıl (bahar dönemi)
 • nêmserre [m] dönem (eğitim-öğretim yılının yarısı)
 • nêmserre [m] yarıyıl
 • nêrî [n] eril
 • nêrîyê qirrike [n] ademelması
 • nêweş, -e hasta
 • nêweşîye hastalık
 • nika şimdi
 • nikayin, -e şimdiki
 • nim [n] şey
 • nimaj [n] namaz
 • nimite [n] gizli
 • nimitîye [m] gizli
 • nimûne [m] misal
 • nimûne [m] örnek
 • nîçik [n] bızır
 • nîçik [n] klitoris
 • nîjad [n] ırk
 • nîjadperest, -e ırkçı
 • nîjadperestîye [m] ırkçılık
 • Nîjer Nijer
 • Nîjerya Nijerya
 • Nîkaragua Nikaragua
 • nînan [zh] bunlar [zamir]
 • nînan [zh] bunları [zamir]
 • nîsane [m] nisan
 • nîşan [n] işaret
 • nîşanê persî [n] soru işareti
 • nîyadayene bakmak
 • nîyadayene izlemek
 • nîyadayox, -e bakan
 • nîyadayox, -e izleyici
 • nîyade bak
 • nîzamin, -e düzenli
 • nîzamin, -e intizamlı
 • nîzamin, -e nizamlı
 • no [n] bu [sıfat]
 • no [n] bu [zamir]
 • No kar di tewirî beno. Bu iş iki türlü olur.
 • No lajek vano. Bu oğlan söylüyor
 • no yo budur
 • no yo işte
 • noca bura
 • noca burası
 • nogine [m] düve
 • Norweç Norveç
 • not [n] not
 • noter, -e noter
 • noterîye [m] noterlik
 • notr nötr
 • nover-bover bu taraf o taraf
 • nover-bover bu taraf o taraf
 • nover-bover bu yaka karşı yaka
 • nover-bover bu yaka karşı yaka
 • nover-bover öte beri
 • nover-bover öte beri
 • nover-wever bu taraf o taraf
 • nover-wever bu taraf o taraf
 • nover-wever bu yaka karşı yaka
 • nover-wever bu yaka karşı yaka
 • nover-wever öte beri
 • nover-wever öte beri
 • novera-bovera bu tarafta o tarafta
 • novera-bovera bu tarafta o tarafta
 • novera-bovera ötede beride
 • novera-bovera ötede beride
 • novera-wevera bu tarafta o tarafta
 • novera-wevera bu tarafta o tarafta
 • novera-wevera ötede beride
 • novera-wevera ötede beride
 • noverên berideki
 • noverên beriki
 • nr (numre) no (numara)
 • numre [n] numara
 • nuşta [m] yazılı
 • nuşte [n] yazı
 • nuşte [n] yazılı
 • nuşte [n] muska
 • nuşteke [m] favori
 • nuştekî, -ye yazılı
 • nuştene yazmak
 • nuştiş [n] yazma
 • nuştîye [m] yazılı
 • nuştox, -e yazar
 • nuştox, -e yazan
 • nuştoxa dramî dram yazarı
 • nuştoxê dramî dram yazarı
 • nuştoxîye [m] yazarlık
 • nute [m] bit yavrusu (yavşak)
 • nute [m] yavşak (bit yavrusu)
 • nutike [m] bit yavrusu (yavşak)
 • nutike [m] yavşak (bit yavrusu)
 • nutiq [n] nutuk
 • nutiq dayene nutuk vermek
 • nûbere [m] genç manda
 • nûbere [m] yaşı genç olan inek

O[biguhêre]

 • o [m] o (sıfat)
 • o [m] o [zamir]
 • O bi xo ame. O bizzat geldi.
 • O lajek vano. O oğlan söylüyor
 • o yo işte

o yo odur

 • obje [n] nesne
 • ocax [n] ocak
 • ocaxkor, -e çocuğu olmayan
 • oda [m] oda
 • oktobre [m] ekim
 • Okyanûsya [m] Okyanusya
 • olacax [n] kaza
 • Oltî Oltu
 • Olur Olur
 • ordege [m] ördek
 • organîzasyon [n] örgüt
 • organîzebîyayîş [n] örgütlenme
 • organîzekerdiş [n] örgütleme
 • ortax, -e ortak
 • orte [n] orta
 • Ortîlî Şenkaya
 • ortografî imlâ
 • ortografî yazım
 • otokrasî [n] otokrasî
 • otokrat [n], -e otokrat
 • otonomî [m] otonomi
 • otonomîst, -e otonomist
 • otorîte [m] otorite
 • otorîter, -e otoriter
 • otorîterîye [m] otoriterlik
 • oyn [n] hile
 • oyn [n] numara (hile)
 • oyn [n] oyun (hîle)
 • oyniker, -e hilekar
 • oyniker, -e kurnaz
 • oyniker, -e numaracı
 • Ozbekîstan [n] Özbekistan

P[biguhêre]

 • pa [n] ayak
 • Pakîstan [n] Pakistan
 • pakker [n] silgi
 • paldim [n] kalçanın alt bölümü
 • pale [m] şeqe [m] bacak
 • Pali Palu
 • paliyij, -e Palulu
 • palîsne [n] uyluk, ayak topuğu
 • Panama Panama
 • panc beş
 • panc sey beş yüz
 • pancas elli
 • pancasin, -e ellinci
 • pancês on beş
 • pancin, -e beşinci
 • pancseyin, -e beşyüzüncü
 • panda, -ye panda
 • pankreas [n]
 • panşeme [n] perşembe
 • panter, -e panter
 • papaxan -e papağan
 • Papua-Gîneya Newîye Papua-Yeni Gine
 • paqe [m] bacak
 • par [n] geçen yıl
 • paragraf [n] paragraf
 • Paragûay Paraguay
 • parçe [n] parça
 • parçeyo edebî [n] edebi parça
 • parê qine [n] kalçanın alt bölümü
 • parên, -e geçen yıldan kalma
 • parên, -e geçen yılki
 • Parîs Paris
 • parlamenter, -e mebus
 • parlamenter, -e milletvekili
 • parlamenter, -e parlamenter
 • parlamenterîye [m] milletvekilliği
 • parlamenterîye [m] parlamenterlik
 • parlamento [n] millet meclisi
 • parlamento [n] parlamento
 • partîye [m] parti
 • passîf, -e edilgen
 • Pasûr Kulp
 • paşna [m] topuk
 • pawitene savunmak
 • pawitiş [n] savunma
 • pawitişo meşrû [n] meşru savunma
 • pawitox, -e savunucu
 • payîz [n] sonbahar
 • payna [m] topuk
 • paytext [n] başkent
 • pelîkane [m] pelikan
 • pelpelike [m] kelebek
 • penguen, -e penguen
 • pepûk [n] guguk
 • peqpeqok [n] çekirge
 • perdeyê çimî [n] saydam tabaka (gözde)
 • pere [n] para
 • perey önceki gün
 • pereyên, -e önceki günden kalma
 • pereyên, -e önceki günkü
 • pereyin, -e önceki günden kalma
 • pereyin, -e önceki günkü
 • perperike [m] kelebek
 • perr [n] kanat
 • perr [n] kol [II]
 • perr [n] taraf
 • perro çep [n] sol kanat
 • perro çep [n] sol kol
 • perro çep [n] sol taraf
 • perro rast [n] sağ kanat
 • perro rast [n] sağ kol
 • perro rast [n] sağ taraf
 • pers [n] soru
 • persayene sorgulamak
 • persayîş [n] sorgu
 • persayîş [n] sorgulama
 • perso negatîf [n] olumsuz soru
 • perso pozîtîf [n] olumlu soru
 • Perû Peru
 • perwerde [n] eğitim
 • perwerde [n] öğrenim
 • perwerde bîyayîş eğitilmek
 • perwerde kerdiş eğitmek
 • pesênayîş [n] övgü
 • pesênayîş [n] övme
 • pesndayîş [n] övgü
 • pesndayîş [n] övme
 • petrol [n] petrol
 • peyde eştene ertelemek
 • peydeeştiş [n] erteleme
 • peyedat [n] artedat
 • peyên, -e sondaki
 • peyên, -e sonuncu
 • peyîke [m] baldır
 • peyîke [m] incik (baldır)
 • peymana enternasyonale [m] uluslararası antlaşma
 • peymana mîyannetewî [m] uluslararası antlaşma
 • peymane [m] antlaşma
 • pezkovî, -ye yabankeçisi
 • pezkovî, -ye yabankeçisi
 • pêameyîş [n] anlaşma
 • pêardiş [n] sulh
 • pêhesnayîş ikaz etme
 • pêhesnayîş uyarma
 • pêkerdiş [n] anlaşma
 • pêlekê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
 • pêrabeste [n] bileşik
 • pêrabestîye [m] bileşik
 • pêroyî genel
 • pêroyî umumi
 • Pêrtage Pertek
 • pêşnîyaza qanûnî [m] kanun teklifi
 • pêşnîyaza qanûnî [m] yasa önerisi
 • pêşnîyaze [m] öneri
 • pêşnîyaze [m] teklif
 • pêveronayîş karşılaştırma
 • pil-purt eşya
 • pilar [n] etene (eş)
 • pilar [n] meşime
 • pilar [n] son (etene)
 • Pilemurîye Pülümür
 • pilike [m] ibik
 • piling, -e kaplan
 • pinpinîke [m] kelebek
 • pirnike [m] burun
 • piro dayene çalmak (zil vs.)
 • pirojine [m] kalbur
 • pisîng, -e kedi
 • pisperike [m] kelebek
 • pispor, -e uzman
 • pisporîye [m] uzmanlık
 • pişike [m] akciğer
 • piştî [m] sırt
 • piştî dayene desteklemek
 • piştî dayîş yewbînan dayanışma
 • piştî girewtene desteklemek
 • piştîdayîş [n] destekleme
 • piştîgirewtiş [n] destekleme
 • piştîya yewbînan girewtiş dayanışma
 • pixawî (zafhûmar) pranga
 • pîl, -e büyük
 • pînge [m] sivrisinek
 • pîpî hindi
 • Pîran [n] Dicle
 • pîreboke [m] örümcek
 • pîrike [m] örümcek
 • pîyes [n] piyes
 • pîzange [m] yabanarısı
 • pîze [n] karın
 • pîzeyo şenik [n] göbek ile cinsel organ arasındaki bölüm
 • pol [n] kanat
 • pol [n] kol [I]
 • pol [n] kol [II]
 • pol [n] omuz
 • pol [n] taraf
 • polîgon [n] atış yeri
 • polîgon [n] poligon
 • polîgon [n] silah atış yeri
 • polîs, -e polis
 • polo çep [n] sol kanat
 • polo çep [n] sol kol
 • polo çep [n] sol taraf
 • polo rast [n] sağ kanat
 • polo rast [n] sağ kol
 • polo rast [n] sağ taraf
 • Polonya Polonya
 • por [n] saç
 • Portugal Portekiz
 • pozîtîf, -e olumlu
 • prefîks [n] önek
 • program [n] program
 • propaganda [m] propaganda
 • psikolojî [n] psikoloji
 • psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
 • psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
 • pudîye [m] dişeti
 • Pulur Ovacık
 • puyo kor [n] baykuş

Q[biguhêre]

 • qaf [n] kafatası
 • qafike [m] baş
 • qafike [m] kafa
 • qafîye [m] kafiye
 • Qahîre Kahire
 • qame [m] boy
 • qandê için
 • qantir [n] katır
 • qantirleyîr [n] yavru katır
 • qanûn [n] kanun
 • qanûn [n] yasa
 • qanûnî kanuni
 • qanûnî yasal
 • qanûno bingeyî [n] anayasa
 • qapaxê çimî [n] gözkapağı
 • qaqlîbaze [m] martı
 • qarangê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
 • qarne [m] karne
 • qayde [n] kural
 • qaymeqam, -e kaymakam
 • Qazaxîstan [n] Kazakistan
 • qaze [m] hindi
 • qaze [m] kaz
 • qazî [m] kadı
 • qazî, -ye hakim
 • qazî, -ye yargıç
 • qazîyîye [m] hakimlik
 • qazîyîye [m] yargıçlık
 • qebul kerdene kabul etmek
 • qedexe [n] yasak
 • qefesê sênî [n] göğüs kafesi
 • qefsing [n] göğüs kafesi
 • qela [m] karga
 • qelb [n] kalp
 • qelb [n] yürek
 • qelema boyaxî [m]qelema erjîjine [m] boya kalemi
 • qelema erjîjine [m] kurşun kalem
 • qelema rengine [m] renkli kalem
 • qeleme [m] kalem
 • Qeleme kitabî ser o ya. Kalem kitabın üzerindedir
 • qelemêda sîyaye [m] siyah bir kalem
 • qelemêka sîyaye [m] siyah bir kalem
 • qelemtiraşe [m] kalemtıraş
 • qer kara
 • qer siyah
 • qerar [n] karar
 • qerar dayene karar vermek
 • qerar dayene karara bağlamak
 • qerar girewtene karar almak
 • qerarê tewqîfê xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
 • qerarê tewqîfî [n] tevkif kararı
 • qerarê tewqîfî [n] tutuklama kararı
 • qerarê tewqîfî yo xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
 • qerargehe [m] karargah
 • qerarname [n] kararname
 • qereqol [n] karakol
 • qerpelase [m] karga
 • qertal [n] kartal
 • qesa [m] laf
 • qeseba karaciğer
 • qeseba sipîye [m] akciğer
 • qeseba sîyaye [m] karaciğer
 • qesey kerdene konuşmak
 • qesîde [m] kaside
 • Qeter Katar
 • qetî kesin
 • qetî bîyene kesinleşmek
 • qetî kerdene kesinleştirmek
 • qetîbîyaya [m] kesinleşmiş
 • qetîbîyaye [n] kesinleşmiş
 • qetîbîyayîş [n] kesinleşme
 • qetîbîyayîye [m] kesinleşmiş
 • qetîkerdiş [n] kesinleştirme
 • qetîyet [n] kesinlik
 • qetîyîye [m] kesinlik
 • qevda destî [n] bilek (el bileği)
 • qeweyî kahverengi
 • qeyd [n] kayıt
 • qeyd kerdene kaydetmek
 • qeydê xo viraştene kaydını yaptırmak
 • qeydî (zafhûmar) pranga
 • qeydkerda [m] kayıtlı
 • qeydkerde [n] kayıtlı
 • qeydkerdîye [m] kayıtlı
 • qeza [m] ilçe
 • qeza [m] kaza (ilçe)
 • qeza [n] kaza
 • Qibris Kıbrıs
 • qij, -e küçük
 • qijike [m] karga
 • qilancik, -e saksağan
 • qine [m] anüs
 • qine [m] göt
 • qine [m] kıç
 • qine [m] makat
 • qineste [n] kalça
 • qineste [n] sağrı
 • qiral [n] kral
 • qiralîça [m] kraliçe
 • qirawile [m] karga
 • qirîncele [n] kurbağa
 • qirkerdiş [n] katliam
 • qirkerdiş [n] soykırım
 • qirpiçike [m] gırtlak
 • qirrike [m] boğaz
 • Qirxizîstan [n] Kırgızistan
 • qisa [m] laf
 • qisa [m] söz
 • qisey kerdene konuşmak
 • Qisle Nazımiye
 • qita [m] kıta
 • qîlp [n] köpekdişi
 • qîlp [n] köpekdişi
 • qoqe [m] baş
 • qoqe [m] kafa
 • qorr [n] uyluk
 • qorrik [n] kalça
 • qorrik [n] sırt
 • qotike [m] baş
 • qotike [m] kafa
 • Qowancîyan Kovancılar
 • Quddus Kudüs
 • qula pirnike [m] burun deliği
 • qula vinî [m] burun deliği
 • qula zince [m] burun deliği
 • quling, -e turna
 • qulî hindi
 • qumqumike [m] semender (bir cinsi)
 • qurnaz kurnaz

R[biguhêre]

 • ramitene ser hücum etmek
 • ramitene ser saldırmak
 • ramî [zh] apış arası kılları
 • rast sağ
 • rastnuştiş [n] imlâ
 • rastnuştiş [n] yazım
 • raver ileri
 • raverşîyayîş ilerleme
 • raverşîyene ilerlemek
 • rawe [m] kip
 • raweya fermanî [m] emir kipi
 • raweya ganîyîye [m] gereklik kipi
 • raweya şertî dilek-şart kipi
 • raweya şertî [m] şart kipi
 • raweya waştişî [m] istek kipi
 • ray dayene oylamak
 • raydayîş [n] oylama
 • redîfe [m] redif
 • Refahîye Refahiye
 • referandum [n] referandum
 • rehet! rahat! (emir)
 • rehn [n] uyluk
 • rektor, -e rektör
 • rektorîye [m] rektörlük
 • rep-tep gürültü patırtı
 • rep-tep pat küt
 • reqe [m] sukaplumbağası
 • rew erken
 • rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü durum
 • rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü hal
 • rewşe [m] durum
 • rewşe [m] hal
 • rexne [n] eleştiri
 • rexne kerdene eleştirmek
 • rexnekerdiş [n] eleştirme
 • rey defa
 • rey kez
 • rey kere
 • rey-rey ara sıra
 • rey-rey bazen
 • reyê bir kere
 • reyê bir kez
 • reyê-di reyî bir iki defa
 • reyê-di reyî bir iki defa
 • reyê-di reyî bir iki kere
 • reyê-di reyî bir iki kere
 • reyê-di reyî bir iki kez
 • reyê-di reyî bir iki kez
 • reyke bir kere
 • reyke bir kez
 • rez, -e seçkin insan
 • rê -e
 • rêxistine [m] örgüt
 • rêze [m] sıra (dizi)
 • rêze [m] satır
 • rêzile [m] zincir
 • rêzilkî zincirleme
 • Riha Urfa
 • rişke [m] bit yumurtası (sirke)
 • rişke [m] sirke (bit yumurtası)
 • rîpel [n] sahife
 • rîpel [n] sayfa
 • rîwayete [m] rivayet
 • Rîyad Riyad
 • ro xo nayene itiraf etmek
 • roj [n] güneş
 • rojawan [n] batı
 • roje [m] gün
 • roje [n] oruç
 • rojhelat [n] doğu
 • Roma Roma
 • roman [n] roman
 • romankî romansal
 • romannuştox, -e romancı
 • romantîk, -e romantik
 • romantîzm [n] romantizm
 • Romanya Romanya
 • roniştiş [n] celse
 • roniştiş [n] oturum
 • roqila [m] bağırsak
 • roqila barîye [m] incebağırsak
 • roqila barîye [m] incebağırsak
 • roqila kore [m] körbağırsak
 • roqila kore [m] körbağırsak
 • roqila pîle [m] kalınbağırsak
 • roqila pîle [m] kalınbağırsak
 • roqila qine [n] göden
 • roqila qine [n] rektum
 • roxonayîş [n] itiraf
 • rubaî [m] dörtlük
 • rubaî [m] rubai
 • Rûsya Rusya
 • Rûsyaya Sipîye Beyaz Rusya
 • Rwanda Ruanda

S[biguhêre]

 • sade basit
 • sala destî [m] aya
 • Salvador El Salvador
 • Samoaya Rojawanî Batı Samoa
 • San Marîno San Marino
 • sandalî [n] sandalye
 • sanike [m] masal
 • sanikker, -e masalcı (masal anlatan)
 • sanikkî masalsal
 • saq [n] baldır
 • saq [n] incik (baldır)
 • Sardînya Sardinya
 • saya gilbe [m] ademelması
 • se gibi
 • se ne
 • se yüz
 • seba için
 • sehne [n] sahne
 • Sehraya Rojawanî Batı Sahra
 • seke gibi
 • Seke ti zî zanî lajek ewro nêweş o. Senin de bildiğin gibi oğlan bugün hastadır.
 • sekreter, -e sekreter
 • sekretera pêroyî [m] genel sekreter
 • sekreterê pêroyî [n] genel sekreter
 • sekreterîye [m] sekreterlik
 • selahîyet [n] salahiyet
 • selahîyet [n] yetki
 • selahîyetdar, -e salahiyetli
 • selahîyetdar, -e yetkili
 • selkem, -e yük taşıyacak yaşa gelen eşek
 • semedê ... ra için
 • Semsat Samsat
 • Semsûr Adıyaman
 • senarîst, -e senarist
 • senaryo [n] senaryo
 • senaryonuştox, -e senaryo yazarı
 • sened [n] senet
 • Senegal Senegal
 • senetkar, -e sanatçı
 • senî nasıl
 • senîn nasıl
 • senînîye [m] nitelik
 • ser [n] üst
 • ser [n] üzeri
 • ser o hakkında
 • ser o üzerinde
 • seracêr aşağıya doğru
 • seracêr iniş
 • seracêr yokuş aşağı
 • serbest serbest
 • serbestîye [m] özgürlük
 • serbestîye [m] serbestiyet
 • serbestîye [m] serbestlik
 • sere [n] baş
 • serek, -e başkan
 • sereka beledîya [m] belediye başkanı
 • sereka pêroyî [m] genel başkan
 • serekdewlet, -e devlet başkanı
 • serekerkan [n] kurmay başkanı
 • serekerkanîye [m] kurmay başkanlığı
 • serekerkanîyeya pêroyî [m] genel kurmay başkanlığı
 • serekê beledîya [n] belediye başkanı
 • serekê pêroyî [n] genel başkan
 • serekîye [m] başkanlık
 • serekkomar, -e cumhurbaşkanı
 • serekkomar, -e reisicumhur
 • serekkomarîye [m] cumhurbaşkanlığı
 • serekwezîr, -e başbakan
 • sereyê çiçikî [n] meme ucu
 • sereyê çijeyî [n] meme ucu
 • sereyê memikî [n] meme ucu
 • Serê Golan Gölbaşı
 • Serê Kanîyê Ceylanpınar
 • serên, -e üst taraftaki
 • serên, -e üstteki
 • sermîyan, -e idareci
 • sermîyan, -e yönetici
 • serpez [n] dalak
 • seveknayene korumak
 • seveknayîş [n] koruma
 • sey gibi
 • sey kadar
 • seyin, -e yüzüncü
 • seyin, -e yüzüncü
 • seyyewbînan eşit
 • seyyewbînanîye [m] eşitlik
 • sêm [n] gümüş
 • sêmên, -e gümüşi
 • sêmên, -e gümüşlü
 • sêmên, -e gümüşten yapılma
 • sêmin, -e gümüşi
 • sêmin, -e gümüşlü
 • sêmin, -e gümüşten yapılma
 • sêne [n] göğüs
 • sêne [n] sine
 • Sêrt Siirt
 • sêşeme [n] salı
 • Sêwregi Siverek
 • sibate [m] şubat
 • sifet [n] sıfat
 • sifetê dîyarkerdene [n] belirtme sıfatı
 • sifetê nedîyarîye [n] belgisiz sıfat
 • sifetê nîşankerdene [n] işaret sıfatı
 • sifetê persî [n] soru sıfatı
 • sifetê pêveronayîşî [n] karşılaştırma sıfatı
 • sifetê senînîye [n] niteleme sıfatı
 • sifeto pêrabeste [n] bileşik sıfat
 • sifeto sade [n] basit sıfat
 • sifeto viraşte [n] türemiş sıfat
 • silayî kerdene davet etmek
 • silayîbîyaye [n] davetli
 • silayîbîyayîye [m] davetli
 • silayîkerdiş [n] davet etme
 • silayîname [n] davetname
 • silayîye [m] davet
 • Silîvan Silvan
 • simore [n] sincap
 • sinife [m] sınıf
 • sipî ak
 • sipî beyaz
 • Sipî yo se vewre. Kar gibi beyazdır.
 • sipîyê çimî [m] gözakı
 • siquling, -e turna
 • sira [m] sıra (üzerine oturulan sıra)
 • sirote [m] yanak
 • Sirûc Suruç
 • sivik, -e hafif
 • sîgorta [m] sigorta
 • Sîngapûr Singapur
 • sîpa [m] sıpa
 • sîpe [n] sıpa
 • sîs ak
 • sîs beyaz
 • sîsperike [m] kelebek
 • sîstem [n] sistem
 • sîvîl, -e sivil
 • sîvîlîye [m] sivillik
 • sîvîlîzasyon [n] medeniyet
 • sîvîlîzasyon [n] uygarlık
 • Sîvrîce Sivrice
 • sîya kara
 • sîya siyah
 • sîyaset [n] politika
 • sîyaset [n] siyaset
 • sîyasî politik
 • sîyasî, -ye siyasal
 • sîyasî, -ye siyasi
 • Sîyerra Leone Sierra Leone
 • Slovakya Slovakya
 • Slovenya Slovenya
 • solin, -e tuzlu
 • Somalya Somali
 • sond [n] ant
 • sond [n] yemin
 • sond wendene ant içmek
 • sond wendene yemin etmek
 • sond werdene ant içmek
 • sond werdene yemin etmek
 • sosyal içtimai
 • sosyal sosyal
 • sosyalîst, -e sosyalist
 • sosyalîstîye [m] sosyalistlik
 • sosyalîzm [n] sosyalizm
 • sosyolojî [n] sosyoloji
 • sosyolojîyê huqûqî [n] hukuk sosyolojisi
 • sosyolojîyê huqûqî [n] hukuk sosyolojisi
 • Spanya İspanya
 • Srî Lanka Seylan
 • Srî Lanka Sri Lanka
 • statu [n] statü
 • Stokholm Stockholm
 • stratejî [m] strateji
 • stratejîk, -e stratejik
 • suc [n] suç
 • suc kerdene suç işlemek
 • sucdar kriminel
 • sucdar kerdene suçlamak
 • sucdar, -e suçlu
 • sucdarîye [m] suçluluk
 • sucdarkerda [m] suçlanan
 • sucdarkerde [n] suçlanan
 • sucdarkerdox, -e suçlayan
 • suffîks [n] sonek
 • suffîks [n] takı
 • Surînam Surinam
 • surme [n] sürgü (silah sürgüsü)
 • sursuruk [n] anüs çıkıntısı

suwar, -e atlı

 • suwarî [n] atlı
 • suwarî, -ye süvari
 • suwarîye [m] atlı
 • suxta [m] öğrenci
 • suxta [m] talebe
 • suxte [n] öğrenci
 • suxte [n] talebe
 • suxteyîye [m] öğrencilik
 • suxteyîye [m] talebelik
 • Sûdan Sudan
 • sûr kırmızı
 • sûravêlk [n] flaman kuşu
 • sûravêlk [n] flamingo
 • Sûrîye Suriye
 • Swêd İsveç
 • swêdkî İsveççe
 • Swîs İsviçre

Ş[biguhêre]

 • şagird, -e öğrenci
 • şagird, -e talebe
 • şagirdîye [m] öğrencilik
 • şagirdîye [m] talebelik
 • şah [n] şah
 • şahbeyîte [n] şahbeyit
 • şahid, -e şahit
 • şahid, -e tanık
 • şahida çiman [m] görgü tanığı
 • şahidê çiman [n] görgü tanığı
 • şahidîye [m] şahitlik
 • şahidîye [m] tanıklık
 • şaîr, -e ozan
 • şaîr, -e şair
 • şaîrane şairane
 • şaîrane şairce
 • şaîrkî şairane
 • şaîrkî şairce
 • şalên kahverengi
 • şalûl [n] baştankara
 • Şam Şam
 • Şankuş Çüngüş
 • şar [n] halk
 • şaristan [n] il
 • şaristan [n] kent
 • şaristan [n] şehir
 • şaristan [n] vilayet
 • şaristanij, -e kentli
 • şaristanij, -e şehirli
 • şatike [m] ense
 • şayene edebilmek
 • şayene yapabilmek
 • şayene (şayîş) muktedir olmak
 • şayîş edebilmek
 • şayîş yapabilmek
 • şebek [n] şebek
 • şehadetname [n] diploma
 • şehîd bîyene şehit düşmek
 • şehîd bîyene şehit olmak
 • şehîd, -e şehit
 • şema [m] şema
 • şeme [n] cumartesi
 • şempanze, -ye şempanze
 • şenik az
 • şenik, -e hafif
 • şenik, -e küçük
 • şenik, -e yaşça küçük
 • şert [n] şart
 • şertin, -e şartlı
 • şeş altı
 • şeş sey altı yüz
 • şeşin, -e altıncı
 • şeştî altmış
 • şeştîyin, -e altmışıncı
 • şeytanok [n] salyangoz
 • şêr, -e aslan
 • Şêrvan Şirvan
 • şêwirmend, -e danışman
 • şêwirmendîye [m] danışmanlık
 • şik [n] kuşku
 • şik [n] şüphe
 • şik kerdene şüphelenmek
 • şikkerda şüpheli
 • şikkerde [n] kuşkulu
 • şikkerde [n] şüpheli
 • şilike [m] ense
 • şima siz
 • Şima vajêne ke ma zî vajî. Siz söyleyin ki biz de söyliyelim.
 • şirika lewî alt dudağın ortasındaki ince girinti
 • şirît [n] kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş)
 • şîîre [m] şiir
 • şîîrkî şiirsel
 • Şîlî Şili
 • şîyês on altı
 • şûbe [n] şube