Here naverokê

Pêvek:tirkî-kurdî 2/p

Ji Wîkîferhengê

  A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z  


P[biguhêre]

 • pafta pafte
 • paha biha
 • paha biçilmez bêpayan
 • pahalı biha
 • pahalı giran
 • pahalı giranbiha
 • pahalılaşmak biha bûn
 • pahalılaşmak bihabûn
 • pahalılık bihayî
 • pahalılık giranî
 • pak pak
 • paket bestek
 • paket yapmak bestek çêkirin
 • paketlemek bestek kirin
 • pakistanın resmi dili Urdu
 • pakt peyman
 • palabıyık simbêlbeloq
 • palabıyık simbêlboq
 • palamar palamar
 • palamut belût
 • palamut berû
 • palamût berû
 • palan kemeri navteng
 • palaska palisqe
 • palavra derew
 • palavra fort
 • palavra vir
 • palavra zirt
 • palavra atmak virkirin
 • palavracı virek
 • palavracı zirtek
 • palavracı zirto
 • palaz gilaxe
 • palazlanma givrikîbûn
 • palazlanmak gilaxe bûn
 • paldır küldür kirkaş
 • paldır küldür götürmek kirkaşbirin
 • palmiye darqesp
 • palto qapût
 • palto sako
 • palyaço qeşmer
 • palyaço şemo
 • pamuk pembû
 • pamuk toplamak cinêkirin
 • pamuklu bez pazen
 • pancar pincar
 • pandül dardarok
 • panik paxav
 • panik qurf
 • panik yaratmak qurufandin
 • paniklemek qurifîn
 • paniğe kapılmak ketin paxavê
 • paniğe kapılmak qurufîn
 • paniğe uğratmak qurfandin
 • panjur panjûr
 • panorama bergeh
 • pansuman dermankarî
 • pansuman kewandin
 • pansuman yapmak derman kirin
 • pansuman yapmak kewandin
 • pantolon şal
 • pantolon paçası devling
 • papatya beybûn
 • papaz keşe
 • papaz keşîş
 • papağan dewdew
 • papağan tûtî
 • para diraf
 • para dirav
 • para pere
 • para bozmak hûrkirin
 • para bozmak pere hûr kirin
 • para cezası cezayê pereyî
 • para etmek pere kirin
 • para için ufaltma wurmê
 • para kuru kûr
 • para yardımı pêdanî
 • para yardımında bulunmak berarî kirin
 • paradigma rêze
 • paragraf bend
 • paralamak peritandin
 • paralanmak peritîn
 • paralel hevrast
 • paralel hevêrka hevrast
 • paralı bidiraf
 • paramparça etmek parçe kirin
 • parantez kevan
 • parasal dirafî
 • parasal pereyî
 • parasız bêdiraf
 • paratoner birqgir
 • paravan babir
 • paravan tan
 • paraya çevirmek pereandin
 • parazit mişexur
 • paraşüt çetir
 • paraşütçü çetirbaz
 • pardösü libade
 • park westanî
 • parlak geş
 • parlak rewnaq
 • parlak ronak
 • parlak sîqal
 • parlak şahîk
 • parlak şemal
 • parlak siyah qer
 • parlaklık verme perdax
 • parlamak biriqîn
 • parlamak teyisîn
 • parlamak çirûsîn
 • parlamento parlamento
 • parlatma perdax
 • parlatmak biriqandin
 • parlatmak teyisandin
 • parmak tilî
 • parmak izi rêç tilî
 • parmak uçları gûmik
 • parmak uçlarının yumuşak kısmı gûmik
 • parmaklara takılarak çalınan araç çarwe
 • parmaklık nerde
 • parsel bersem
 • parsel bisam
 • parsel lat
 • parsel parsêl
 • parsel qewarok
 • parselleme bersem kirin
 • parti bezm
 • parti partî
 • partili partîgir
 • partizan partîzan
 • parttaym pardem
 • parça dabeş
 • parça dadibeşe
 • parça dadibeşîne
 • parça kerî
 • parça lat
 • parça parçe
 • parça perk
 • parça perçe
 • parça qet
 • parça tart
 • parça parça etmek hencirandin
 • parça parça etmek peritandin
 • parça parça olmak hencirîn
 • parçalamak dirandin
 • parçalamak parçe kirin
 • parçalamak perçe kirin
 • parçalamak qesifandin
 • parçalamak çêtîkirin
 • parçalanmak qesifîn
 • parçalara ayırmak kerîkirin
 • parçalara ayırmak qet kirin
 • parçalı bulutlu ewran
 • parıldamak çirisîn
 • parıldamak çirûsîn
 • parıltı birq
 • parıltı çirûsk
 • parşömen parşomen
 • pas jeng
 • pas zeng
 • pas zincar
 • pas zingar
 • pas tutmak jeng girtin
 • pasak gemar
 • pasak qilêr
 • pasak qirêjî
 • pasaklı hejale
 • pasaklı paçinî
 • pasaklı qilêrî
 • pasaklı qirêj
 • paslanmak jeng girtin
 • paslanmak zengar girtin
 • paslı jengar
 • paslı jengarî
 • paslı zengari
 • paspal mujikî
 • paspal paçinî
 • pasta kulîçe
 • pasta(ha)ne kulîçexane
 • pastacı kulîçefiroş
 • patak kotek
 • pataklamak kotek kirin
 • patates kartol
 • patates patat
 • patates qompîr
 • patavatsız çors
 • patik patik
 • patika şiverê
 • patiska çiftexas
 • patiska gömlek nifsî
 • patlak beloq
 • patlak peqyayî
 • patlak gözlü çav beloq
 • patlak gözlü çavbeloq
 • patlama teqin
 • patlama teqîn
 • patlama çeqîn
 • patlamak peqîn
 • patlamak teqîn
 • patlatmak peqandin
 • patlatmak teqandin
 • patlatmak teqîn
 • patlayıcı teqemenî
 • patlıcan bacan
 • patlıcan bacana reş
 • patlıcan balcan
 • patos patoz
 • pay leva
 • pay par
 • pay etmek dabeş kirin
 • pay sahibi parmend
 • payanda kutek
 • payanda xerpişt
 • payda jêpar
 • paye paye
 • paylamak azar lêdan
 • paylaşmak parve kirin
 • paylaşmak tarkirin
 • paylaştırmak leva kirin
 • paylaştırmak levakirin
 • paylaştırmak parkirin
 • pazar bazar
 • pazar yekşem
 • pazar günü kêrakî
 • pazar günü yekşembe
 • pazarlık bazarî
 • pazarlık etmek xêrkirin
 • pazarlık yapmak bazarî kirin
 • pazartesi duşem
 • pazu zîper
 • pazubandı bazbend
 • pazı baz
 • paça devling
 • paça pancik
 • paça paçe
 • paçaları sıvamak pancik helçinîn
 • paçalı don devling
 • paçavra kincik
 • paçavra paç
 • paçavra potik
 • paçavra rîtol
 • paçavracı paçvan
 • paşa paşa
 • pedagog amojkar
 • pedagog pedagog
 • pedagoji amojkarî
 • pedagoji pedagojî
 • peder bav
 • peh peh tew tew
 • peh peh anlamındaki önlem tew tew
 • pejmürde hejale
 • pejmürde pejmûrde
 • pek zexm
 • peki! bila
 • peki! bila be
 • peki! bila be!
 • pekişmek zexmbûn
 • pekmez avşile
 • pekmez dims
 • pekmez doşav
 • pekmez gibi şeylerin tortusu xirêf
 • pekmez ve undan yapılan bir Kürt yemeği hesîde
 • pekmezle yapılan lapa pelûl
 • peksimet helîl
 • pekâlâ pirbaş
 • pelerin hawran
 • pelikan keravî
 • pembe kinûşk
 • pembe penbe
 • pencere berkaz
 • pencere mered
 • pencere pacerê
 • pencere perkaz
 • pencere sivak
 • pencere şibak
 • pencere şibake
 • penis kîr
 • pens mûçing
 • pense daz
 • pençe kulab
 • pençe lapûşk
 • pençe lapüşk
 • pençe lep
 • pençe pencik
 • pençe zicêf
 • perakende perakende
 • perakendeci perakendefiroş
 • perdahlamak sûn
 • perdahlamak sûyîn
 • perde perde
 • perde arkasındaki kişi paşdoşek
 • perende perende
 • perende atmak perende avêtin
 • pergel perger
 • perhiz parêz
 • perhiz tutmak parêz girtin
 • peri ferîşte
 • peri perî
 • periyot vedor
 • perişan perîşan
 • perişan şerpeze
 • perişan etmek perîşan kirin
 • perişan olmak perîşan bûn
 • perişanlık perîşanî
 • persen persang
 • personel personel
 • peruk porçe
 • pervane perwane
 • pervasız bêperwa
 • pervaz perkaz
 • pervaz perwaz
 • perçem çînik
 • perçin perçîn
 • perçinlemek perçîn kirin
 • perçinli biperçîn
 • pesek jengdiran
 • pesimist bedbîn
 • pespaye pîspaye
 • pestil bastiq
 • pestil helîl
 • petek pêtag
 • petrol neft
 • petrol nift
 • peyder pey bere bere
 • peyderpey guvaguva
 • peyderpey pêde pêde
 • peygamber peyxamber
 • peygamber pêxember
 • peynir penîr
 • peynir ve kudret helvasından yapılan bir tatlı tola
 • peynire lezzet katan bir ot jaj
 • peyzaj peyzaj
 • pezevenk gewad
 • pezevenk qebrax
 • peş pey
 • peş peşe gelen dalgalardan her biri şepêl
 • peşi sıra li pey
 • peşi sıra giden peyrev
 • peşin ödenen para pêşîne
 • peşin ödenen para pêşînî
 • peşinat pêşîne
 • peşinat pêşînî
 • peşinde dolaşmak li pey gerîn
 • peşinde koşmak li pey bezîn
 • peşine düşmek ketin pey
 • peşkeş pêşkêş
 • peşkir pêşgîr
 • peştemal bervang
 • peştemal pêşmalk
 • pıhtı pixtî
 • pıhtılaşmak pixtî bûn
 • pıhtılaştırmak qusandin
 • pınar kanî
 • pınar karêz
 • pırasa pirase
 • pırlanta niqêm
 • pırtlak beloq
 • pırtlak belq
 • pırtık kumaş gincir
 • pırıltı vejen
 • pırıltı çîk
 • pısırık nermofis
 • pıtırtı pitpit
 • pide patile
 • pijama pêcame
 • pikab pîkap
 • piknik seyran
 • piknik veya gezi yeri seyrangeh
 • pilav girar
 • pilav pîlaw
 • piliç ferûc
 • pilot teyar
 • pim kartik
 • pinek lûsik
 • pinti kinoş
 • pinti pintî
 • pinti qinût
 • pinti çavteng
 • pinti çemçûs
 • pipo qelûn
 • pir pîr
 • piramit pîramîd
 • pire kêç
 • pirinci dövüp kabuğundan ayırmak satandin
 • pirinç birinc
 • pirinç sapları sûxar
 • pirinç tarlası mebred
 • pis gemar
 • pis kirêt
 • pis necis
 • pis pîs
 • pis çepel
 • pisboğaz bênefs
 • pisboğaz çilek
 • pisi pişo
 • piskopos metran
 • pislemek pîs kirin
 • pislenmek pîs bûn
 • pisletmek dan pîs kirin
 • pislik gemar
 • pislik pîsî
 • pislik vs. ye bulanmak gemirîn
 • pislikten kendini sakınmayan kimse çepel
 • pisliğe bulaşan alûde
 • pisuar avrêjk
 • piyade peyak
 • piyasa bazar
 • piyaz pîvaz
 • piyes piyes
 • piyon bêg
 • pizza pîza
 • piç bêjî
 • piç bîj
 • piç bîjî
 • piç pînc
 • pişirilmiş yağlı et virûvî
 • pişirim(lik) pêj
 • pişirmek biraştin
 • pişirmek pahtin
 • pişirmek pehtin
 • pişirmek pijandin
 • pişirmek pêjan
 • pişkin pahtî
 • pişman jovan
 • pişman poşman
 • pişman olmak poşman bûn
 • pişmanlık poşmanî
 • pişmek pijîn
 • pişmiş pahtî
 • pişmiş yemeğin kokuşması şemixîn
 • plaj kevîşen
 • plak sêlik
 • plaka sêlik
 • plaket sêlik
 • plansız bêserûber
 • plasenta hevalok
 • plasenta pizdan
 • plaster filaster
 • plato penav
 • plüralist pirparêz
 • plüralizm pirparêzî
 • podyum podyum
 • polis polîs
 • politik peşarî
 • politika peşar
 • politika rêzanî
 • politikacı peşarvan
 • politikacı rêzan
 • popo laqûn
 • popüler navdar
 • porselan ferfûr
 • porselen ferfûr
 • porselen tabak qaçanî
 • porsuk kurbeşk
 • portakal porteqal
 • portakal gibi meyveleri elle yumuşatmak nermijandin
 • portakal rengi mişmişî
 • portatif portetîf
 • portre nigare
 • portre wêne
 • posa armûşk
 • posa dund
 • posa kizmik
 • posa pegr
 • posa xilte
 • post eyar
 • post post
 • postacı peyik
 • postacı postager
 • postal postal
 • postta oturan postnişîn
 • pot pot
 • pot kırmak pot şikandin
 • pota bote
 • potas qelye
 • potin potîn
 • potur potir
 • poyraz ziryan
 • poz wûçan
 • poz vermek wûçan dan
 • poğaça poxaçe
 • poşet tûr
 • poşman jovan
 • pragmatist sûdparêz
 • pranga qeyd
 • pranga qeydik
 • pratik nerît
 • pratiksel nerîtî
 • pratiğe koymak nerît kirin
 • pratiğe koymak nerîtandin
 • prens mîr
 • prens mîrza
 • prensip distûr
 • prensip rêgez
 • prensip serata
 • prenslik mîrnişîn
 • prim pirîm
 • printır çaper
 • problem arîşe
 • problem gelşe
 • problem kêşe
 • problem pirsgirêk
 • profesör mamhostad
 • profesör mamosta
 • program bername
 • proje pêşnûma
 • propaganda bangeşe
 • propagandacı bangeşevan
 • protokol pêşwazî
 • prototip pêşenimûne
 • provaka etmek têkdan
 • provakatör fîtnekar
 • psikoloji derûn
 • psikolojik derûnî
 • puan deq
 • pul pûl
 • pulcu pûlvan
 • pulluk kotan
 • pus xumam
 • puslanmak xumamî bûn
 • pusu bûse
 • pusu kemîn
 • pusu kozik
 • pusu atmak kemîndanîn
 • pusu kurmak kemîn danîn
 • pusu kurmak kozikdanîn
 • pusuya yatmak kemîn avêtin
 • put bot
 • puşt pûşt
 • pörsümek tarmilîn
 • pörsümek çilmisîn
 • pörsümek çilmîsîn
 • pörsütmek tarmilandin
 • pörsütmek çilmisandin
 • pösteki posteki
 • pürtüklü zivrî
 • pürüz girnaz
 • pürüz girûz
 • pürüzlü bigirnaz
 • pürüzlü girnoz
 • pürüzlü girûz
 • pürüzlü girûzî
 • pürüzlü şey zivir
 • pürüzlülük girnazî
 • pürüzsüz hilû
 • pürüzsüz sîqal
 • pürüzsüz şahîk
 • püskül gulik
 • püskül gûfik
 • püskül rêşî
 • püskül rîşî
 • püskürteç pijên
 • püskürtmek pijiqandin
 • püskürtmek pijiqîn