Pêvek:tirkî-kurdî 2/r

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê

  A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z  


R[biguhêre]

 • rabt çesp
 • radikal tundraw
 • radyoevi îzgeh
 • raf ref
 • rafadan yumurta dilme
 • rafadan yumurta dilmê
 • rahat dilfireh
 • rahatsız zîver
 • rahatsız etmek aciz kirin
 • rahatsız etmek acizkirin
 • rahatsız etmek tengavkirin
 • rahatsız etmek xicilkirin
 • rahatsız etmek zîvêrkirin
 • rahatsız olmak acizbûn
 • rahatsız olmak tengavbûn
 • rahatsız olmak zîvêrbûn
 • rahatsızlık veren kelem
 • rahim dilovan
 • rahim piyar
 • rahip keşe
 • rahmet piyarî
 • rahmet eden piyar
 • rakam hejmar
 • rakam jimar
 • rakam reqem
 • rakamlamak bihejm kirin
 • rakip berber
 • rakip berevan
 • rakip gavber
 • rakip mixrik
 • rakip neyar
 • rakip muarız dijber
 • rakipsiz bêberevan
 • rakkase çengî
 • raks edenlerin parmaklarına taktıkları madeni parçalar çarwe
 • rakı araq
 • rampa berkaş
 • rampa evraz
 • rampa kaş
 • randevu jîvan
 • randevû jivan
 • randiman adanî
 • randıman adanî
 • rantçı rantperest
 • rapor nûsaf
 • rapt olunmak çespîn
 • raptetmek çespandin
 • raptiye çespik
 • rasat dîdevan
 • rasathane dîdevanxane
 • rasgele rasthatî
 • rastlamak leqayîbûn
 • rastlamak rast hatin
 • rastlantı rast hatinî
 • rastık kil
 • rasyonel aqlî
 • rasyonel beraqil
 • ravent rêvaz
 • ray rêhesin
 • rayiç biha
 • rayiç rayîc
 • razı qayîl
 • razı qaîl
 • razı razî
 • razı etmek qayîl kirin
 • razı etmek qaîl kirin
 • razı olmak qayîl bûn
 • rağbet rewac
 • rağmen tevî
 • raşitizm kirotî
 • reaksiyon berpeyî
 • reaksiyon bertek
 • realist rastbîn
 • realite rasteqîn
 • realite rastî
 • reaya fileh
 • reaya tat
 • redaktör redaktor
 • reddetmek red kirin
 • refah geşdarî
 • refah kamranî
 • refakatçi heval
 • refleks bertekî
 • reflektör tîrêjvedan
 • reform nûsazî
 • reform selih
 • reformcu nûsazîparêz
 • rehber rêber
 • rehber sergêr
 • rehin gerew
 • rehin mişkane
 • rehine gerew
 • rejim parêz
 • rejim sazîûman
 • rekabet berberî
 • rekabet berevanî
 • rekabet pozberî
 • rekabet pêşbazî
 • rekabet etmek berevanî kirin
 • rekam jimare
 • rekolte verij
 • rektör rektor
 • remil remil
 • remilci remildar
 • rencide etmek rencandin
 • rencide olmak rencîn
 • rende bikar
 • rende rendeş
 • rende xuştire
 • rendelemek rendeş kirin
 • rendelemek rûbirtin
 • renga renk keskesor
 • rengeyiği şivira kedî
 • rengi sararmış kimse zerpiçîn
 • rengi siyaha çalan kabak türü qaqreş
 • rengârenk rengûreng
 • renk gon
 • renk gonî
 • renk gûn
 • renk reng
 • renk atmak rengavêtin
 • renk körlüğü reng korî
 • renklendirmek gonî kirin
 • renklendirmek rengandin
 • renkli reng dar
 • renkli rengîn
 • renkli baş örtüsü temezî
 • renkli bir baş örtüsü temezî
 • renkli toprak hîş
 • renksiz bêreng
 • resepsiyon pêrgîn
 • resim neqş
 • resim nîgar
 • resim wêne
 • resmi fermî
 • resmi mîrî
 • resmi gazete rojnama fermî
 • resmi kuruluşlar saziyên fermî
 • ressam destnîgar
 • ressam neqaş
 • ressamlık destnîgarî
 • restoran aşxane
 • restoran xwaringeh
 • restorant xwaringeh
 • restore etmek selihandin
 • ret red
 • retorik xweşbêjî
 • revani rewanî
 • revaç rewac
 • reverans serkûpî
 • rey deng
 • rey ray
 • reyhan rihan
 • rezalet hetik
 • rezalet hetîketî
 • rezil gosartme
 • rezil xax
 • rezil etmek hetikandin
 • rezil olmak hetikîn
 • rezillik xaxî
 • reçel rîçal
 • reçete reçete
 • reçine mestekî
 • reşit bîrbir
 • riayet serîdanîn
 • rica peşniyazî
 • rica tika
 • rica etmek tika kirin
 • rica etmek tikakirin
 • ricat vekêşîn
 • risale namilke
 • risk xetere
 • riskli nak
 • riskli xeternak
 • ritim aheng
 • ritim rîtim
 • ritimli ahengdar
 • ritimsiz bêaheng
 • rivayet dukar
 • rivayet gotegot
 • rivayet minho
 • rivayet eden rawî
 • riya durûtî
 • riya riya
 • riyakar durû
 • riyakar melaq
 • riyakar riyakar
 • riyakarlık durûtî
 • riyakâr durû
 • roja de)\" üç günde di
 • roka otu kuzel
 • roket doçka
 • rol erk
 • rol rist
 • rol weyn
 • roman Roman
 • romancı romanvan
 • romatizma ba
 • romatizma reşeba
 • romatizmalı bawî
 • ropörtaj çavpêketin
 • rota rêgeh
 • ruam ufe
 • ruam hastalığı sîrace
 • rugan rûgan
 • ruh gihan
 • ruh giyan
 • ruh ruh
 • ruhban keşeyan
 • ruhbilim giyanzanî
 • ruhi derûnî
 • ruhi sıkıntı girêcan
 • ruhlu giyandar
 • ruhsal giyanî
 • ruhsal sıkıntı girêcan
 • ruhsat yarmetî
 • ruhsatname destûrname
 • ruhsuz bêgiyan
 • ruj rûj
 • ruj soravk
 • rulo pêçk
 • rumuz drefş
 • rutbe paye
 • rutubet hêwi
 • rutubet kam
 • rölativ Îzafî
 • röportaj hevpeyvîn
 • rötar yaptırmak ewiqandin
 • rövanş rowanş
 • rüsva riswa
 • rüsva etmek riswa kirin
 • rütbe paye
 • rütbeli payebilind
 • rüya xewn
 • rüya görmek xewn dîtin
 • rüzgar ba
 • rüzgar esmek ba hatin
 • rüzgar ölçer bapîv
 • rüzgarlı badar
 • rüzgarlı biba
 • rüzgarın etkisiyle bir yer de biriken kar yığını hêsî
 • rüzgarın çukura doldurduğu kar hêşî
 • rüzgâr ba
 • rüşeym embriyon
 • rüşeym goştpere
 • rüşvet bertîl
 • rüşvet yemek bertîl xwarin
 • rıhtım keştigeh
 • rıhtım keştîgeh
 • rıhtım sekûyê benderê
 • rıhtımda halat atılan kazık pît
 • rıza destûr
 • rıza göstermek destûr dan