Pêvek:tirkî-kurdî 2/z

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê

  A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z  

Z[biguhêre]

 • zabit serbaz
 • zabıt girte
 • zabıt pêgirt
 • zabıt katibi girtenivîs
 • zabıt tutmak girte girtin
 • zade za
 • zafer serfirazî
 • zafer serfrazî
 • zafer serkeftin
 • zafiyet kêmxwînî
 • zahire zexîre
 • zahmet mişûr
 • zahmet renc
 • zahmet zehmet
 • zahmet etmeyiniz zehmet nekin
 • zahmet olmasa ji kerema xwe re
 • zahmet çekmek mişûr xwarin
 • zahmet çekmek zehmet kişandin
 • zahmetli bimişûr
 • zahmetli birenc
 • zahmetli bizehmet
 • zahmetli dijwar
 • zahmetsiz bêmişûr
 • zahmetsiz bêzehmet
 • zakkum ağacı hîlor
 • zakkum ağacı rûl
 • zalim sitemkar
 • zalim stemkar
 • zalim zordar
 • zalim zordest
 • zalim çavsor
 • zalimlik sitemkarî
 • zam zem
 • zam yapmak zem kirin
 • zaman dem
 • zaman deman
 • zaman geh
 • zaman hengam
 • zaman kat
 • zaman aşımı dem borîn
 • zamanla bidemane
 • zamanlama lêrastanîn
 • zamansız bêdem
 • zamansız bêgeh
 • zamansız bêkat
 • zamanı geçmek buhurîn
 • zambak leylank
 • zambak pelezêsk
 • zambak zembeq
 • zamir cînav
 • zamir cînavk
 • zamir pronav
 • zamk sirêş
 • zamk şîrêz
 • zamklamak şîrêz kirin
 • zamklı bişîrêz
 • zampara doxînsist
 • zampara mêbaz
 • zampara tolaz
 • zan rawêj
 • zan zen
 • zanaat bêşe
 • zanaatkar bêşekar
 • zangoç çankûş
 • zangırdamak zingên
 • zannetmek guman kirin
 • zannetmek zen kirin
 • zaptetmek vegirtin
 • zaptetmek zeft kirin
 • zaptetmek zeftkirin
 • zar pergî
 • zar rîvele
 • zar zar
 • zar çermik
 • zarafet rewneq
 • zarar ziyan
 • zarar vermek xesar dan
 • zarar vermek ziyan gihandin
 • zararlı ziyandar
 • zararlı ziyankar
 • zararsız bêxesar
 • zararsız bêziyan
 • zarif fodil
 • zarif tenik
 • zaruret divêtin
 • zat zat
 • zaten ji xwe
 • zaten jixwe
 • zaten zaten
 • zatürre zatûre
 • zavallı belengaz
 • zavallı guneh
 • zavallı jar
 • zavallı pepûk
 • zavallı reben
 • zavallı stûxwar
 • zaviye kunc
 • zaviye kuncik
 • zaviye zêwî
 • zayi winda
 • zayıf aciz
 • zayıf jar
 • zayıf qels
 • zayıf qîq
 • zayıf sîsele
 • zayıf zebûn
 • zayıf çîqal
 • zayıf dal terke
 • zayıf et laq
 • zayıf ve cılız hayvan çîqal
 • zayıflamış zerpiçîn
 • zayıflık qelsî
 • zebella hefrîd
 • zebella qerase
 • zedelemek hincirandin
 • zehir benc
 • zehir jahr
 • zehir jehr
 • zehirlenmek jehrbûn
 • zehirlenmek jehrkirin
 • zehirli jehrîn
 • zeka jîrî
 • zeki aqilmend
 • zeki fêris
 • zeki jîr
 • zeki jîrek
 • zeki xûjal
 • zeki zîrek
 • zekice jîrane
 • zekilik jîrî
 • zekâ feraset
 • zekât zekat
 • zemberek zemberek
 • zembil zembîl
 • zemin zemîn
 • zemin kat pageh
 • zencefil zencefil
 • zenci reşik
 • zengin dewlemend
 • zengin dolmend
 • zengin kerane
 • zengin mal dar
 • zengin maldar
 • zengin zengîn
 • zenginleşmek dewlemend bûn
 • zenginlik dewlemendî
 • zenginlik dolmendî
 • zenginlik mal darî
 • zenginlikten fakirliğe düşmek xesifîn
 • zenne qirdik
 • zerdali mişmiş
 • zerdali zerdalû
 • zerdali kurusu çîr
 • zerde zerde
 • zerk zerk
 • zerk etmek zerkandin
 • zerre dinok
 • zerre pirîsk
 • zerre toz
 • zerrin zêrîn
 • zerzele erdhej
 • zevce jin
 • zevk kêf
 • zevk zewq
 • zevk çêj
 • zevk almak kêf jê girtin
 • zevzek geweze
 • zevzek pirbêj
 • zeytin zeytûn
 • zeytin yağı zeyt
 • zeytuni zeytûnî

zıbarmak belqitîn

 • zıbartmak belqitandin
 • zıkkım zexnepûrt
 • zıkkım ziqûm
 • zıkkımlanmak karifîn
 • zılgıt lîlan
 • zılgıt çekmek lîlandin
 • zılgıt çekmek lîrandin
 • zımnen neyekser
 • zımpara simarte
 • zımpara zimpere
 • zıpkın labût
 • zıpkın metran
 • zıplama fincik
 • zıplama firfaz
 • zıplamak hilkutan
 • zırdeli zir dîn
 • zırh zirx
 • zırh çek
 • zırhlı bizirx
 • zırhlı araç zerîpoş
 • zırhlı birlik yekîneya zirxdar
 • zırnık zernîx
 • zırva tewş
 • zırva yawe
 • zırıldamak zirezir kirin
 • zırıltı zirezir
 • zıt dij
 • zıvana zîlan
 • zibil zibil
 • zifiri karanlık tipî tarî
 • zifiri karanlık zêç
 • zift qîr
 • zift zift
 • zihin xêv
 • zihin zêhn
 • zihinsel bîrayî
 • zihni bîrî
 • zihniyet bîr
 • zihniyet bîrûbawerî
 • zikir zikr
 • zikretmek nav gotin
 • zikretmek navhildan
 • zikretmek zikr kirin
 • zikzak çiv
 • zikzaklı dağ yolu çîleçep
 • zil naqos
 • zil zengil
 • zil çarwe
 • zillet kind
 • zimmet zimet
 • zimmetine geçirmek xistin zimeta xwe
 • zina zîna
 • zincir zencîr
 • zincir zincîr
 • zincirin halkası rewq
 • zincirlemek zencîr kirin
 • zindan zîndan
 • zindana atmak avêtin zindanê
 • zinde jînde
 • zinde zînde
 • zira lewma
 • zira lewma ko
 • zira lewre
 • ziraat werze
 • ziraat çandinî
 • ziraatçı dêman
 • ziraatçı çandiyar
 • zirai werzeyî
 • zirai çandinî
 • zirve dîwan
 • zirve lûtke
 • zirve navser
 • zirve simt
 • zirve tapik
 • ziya tirêj
 • ziya tîrêj
 • ziyade zêde
 • ziyadesiyle zehftir
 • ziyafet bezm
 • ziyaret serdan
 • ziyaret serîlêdan
 • ziyaret zêwî
 • ziyaret etmek ser lêdan
 • ziyaretçi vexwendî
 • ziynet arastek
 • ziynet gewher
 • ziynet xişir
 • zonklama jenîn
 • zonklamak gumîn
 • zonklamak jenîn
 • zor dijwar
 • zor fişar
 • zor giran
 • zor zor
 • zor beğenen dilgiran
 • zor hale getirmek zor kirin
 • zor yoluyla bikotekî
 • zor yoluyla bixurtî
 • zorba xurt
 • zorba zorbaz
 • zorba zordest
 • zorba çewsîner
 • zorbalık zorbazî
 • zorla bi kotekî
 • zorla bizor
 • zorla kotekî
 • zorlamak zor dan
 • zorlayarak yerleştirmek qerisandin
 • zorlayıcı zorlêker
 • zorluk dijwarî
 • zorluk zorî
 • zorunlu divê
 • zorunlu divêt
 • zorunlu diyet
 • zorunlu pêwist
 • zorunlu olarak bivê-nevê
 • zorunlu olarak bêgavî
 • zorunluluk divêtin
 • zorunluluk divêtî
 • zorunluluk pêwistî
 • zuhur etmek derketin
 • zuhur etmek radan
 • zulum sitem
 • zulüm pest
 • zulüm pêkutî
 • zulüm sitem
 • zulüm stem
 • zulüm sîtem
 • zulüm tepeserî
 • zulüm zordarî
 • zulüm zordestî
 • zulüm eden sitemkar
 • zulüm etmek sitem kirin
 • zulüm çeken sitemkeş
 • zurna zirney
 • zücaciye zicaciye
 • zülüf bisk
 • zülüf zilf
 • zülüm tahde
 • zümre ajal
 • zümre gele
 • zümrüt zimrûd
 • züppe tewtew
 • zürafa canhêştir
 • zürafa zîraf
 • zürriyet wert
 • züğürt cibil
 • züğürt sakol
 • züğürt zigurt
 • züğürt zugurd