Modul:rêziman

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
Template-info.png Belgekirina modulê[nîşan bide] [biguherîne] [nûkirin]
Ev belge ji Modul:rêziman/belge hatiye girtin.

Bikaranîn[biguherîne]

Di nav şablonên da tê bikaranîn

 • {{#invoke:rêziman|cure|nav=}}
 • {{#invoke:rêziman|cure|nav=|kat=}}

Hemû parametreyan:

 • {{#invoke:rêziman|cure|nav=|navcure=|kat=|link=}}

Bo şablonan, bnr.

Çewtiyên koda zimanê:

Binêre jî:

-- Modul bo şablonên: {{nav}}, {{nav-m}}, {{nav-nt}}, {{l}}, {{rd}}, {{h}}
-- {{serenav}}, {{serenav-m}}, {{serenav-nt}}, {{cînav}}, {{paşgir}}, {{pêşgir}}, {{navbendik}}
-- {{hejmar}}, {{kurtenav}}, {{pêşî}}, ...
b = require('Modul:bases')
lang = require('Modul:ziman')
nb = require('Modul:rêziman/nobold')

local p = {}

function p.cure(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local kod = args[1]
  local navG = args[2]
  local translit = args['tr']
  local z = args['z'] -- zayend
  local j = args['j'] -- jimar
  local c = args['c'] -- cure
  local g = args['g'] -- guherto
  local ziman = lang.get_nom(kod)
  local nav = frame.args['nav']
  local navcure = frame.args['navcure']
  local link = frame.args['link']
  local kat = frame.args['kat']
  local navM = ''
  
 -- kurtenav
 function kurtenav(zj)
	local sernav
	local kurte
  
	if zj == 'm' or zj == 'f' then navZ = 'mê' sernav = 'Zayend: mê' kurte = 'm'
  elseif zj == 'n' then navZ = 'nêr' sernav = 'Zayend: nêr' kurte = 'n'
  elseif zj == 'nt' then navZ = 'nêtar' sernav = 'Zayend: nêtar' kurte = 'nt'
  elseif zj == 'mn' then navZ = 'mê û nêr' sernav = 'Zayend: mê û nêr' kurte = 'm&n'
  elseif zj == 'c' then navZ = '?' sernav = 'Zayend: ?' kurte = 'c'
  elseif zj == 'y' then navZ = 'yekjimar' sernav = 'Jimar: yekjimar' kurte = 'yj'
  elseif zj == 'p' then navZ = 'pirjimar' sernav = 'Jimar: pirjimar' kurte = 'pj'
  elseif zj == '?' then 
  	navZ = '<span style="background-color:#FFDDDD;font-size:small;">zayend pêwîst e (z=m: mê, z=n: nêr, z=mn: m û nêr, z=nt: nêtar)</span>'
  	sernav = ''
  	kurte = ''
  elseif zj == nil or zj == '' then 
  	navZ = ''
  	sernav = ''
  	kurte = ''
	else 
  	navZ = '<span style="background-color:#FFDDDD;font-size:small;">parametre: z=m: mê, z=n: nêr, z=mn: m û nêr, z=nt: nêtar</span>'
		sernav = ''
		kurte = ''
  end
  return {'<i>'.. navZ ..'</i>', '<span style="cursor:help;" title="' .. sernav .. '">' 
     .. '<span style="border-bottom: 1px dotted #555555; "><i>' .. kurte .. '</i></span></span>'}
 end

 -- lêkerCure
 function lekerCure(lc)
	local navC
	
	if lc == 'x'  then navC = 'lêkera xwerû'
		katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên xwerû' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'x-gh'  then navC = 'lêkera xwerû, gerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên xwerû' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên xwerûyên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'x-ngh'  then navC = 'lêkera xwerû, negerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên xwerû' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên xwerûyên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'p'  then navC = 'lêkera pêkhatî'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên pêkhatî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'p-gh'  then navC = 'lêkera pêkhatî, gerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên pêkhatî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên pêkhatiyên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'p-ngh'  then navC = 'lêkera pêkhatî, negerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên pêkhatî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên pêkhatiyên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'h'  then navC = 'lêkera hevedudanî'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên hevedudanî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'h-gh'  then navC = 'lêkera hevedudanî, gerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên hevedudanî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên hevedudaniyên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'h-ngh'  then navC = 'lêkera hevedudanî, negerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên hevedudanî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên hevedudaniyên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'b'  then navC = 'lêkera biwêjî'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên biwêjî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'b-gh'  then navC = 'lêkera biwêjî, gerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên biwêjî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên biwêjiyên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'b-ngh'  then navC = 'lêkera biwêjî, negerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên biwêjî' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
	    .. b.fait_categorie_contenu('Lêkerên biwêjiyên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'gh'  then navC = 'gerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên gerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == 'ngh'  then navC = 'negerguhêz'
	  katc = b.fait_categorie_contenu('Lêkerên negerguhêz' .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
  elseif lc == '?'  then 
  	navC = '<span style="background-color:#FFDDDD;font-size:small;">cureya lêkerê pêwîst e (c=gh: gerguhêz, c=ngh: negerguhêz, ... bo parametreyên din: [[Şablon:l#Bikaranîn]])</span>'
	  katc = ''
	elseif lc == nil or lc == '' then
		navC = ''
		kat = ''
  else
  	navC = '<span style="background-color:#FFDDDD;font-size:small;">parametre: c=gh: gerguhêz, c=ngh: negerguhêz, ... bo parametreyên din: [[Şablon:l#Bikaranîn]]</span>'
	  katc = ''
  end
  return {'<i>'.. navC ..'</i>', katc}
 end

-- çêkirina navê ---------------------------------------------------------------
 if (g == "2") then
 	  if nb.nobold[kod] == 'nobold' then
      if (navG) then
       navM = '<span style="color:#222">' .. frame:expandTemplate{ title = 'zim', args = { kod, navG} } .. '</span>'
      else
       navM = '<span style="color:#222">' .. frame:expandTemplate{ title = 'zim', args = { kod, mw.title.getCurrentTitle().text} } .. '</span>'
      end
 	  else	
      if (navG) then
       navM = '<b style="color:#222">' .. frame:expandTemplate{ title = 'zim', args = { kod, navG} } .. '</b>'
      else
       navM = '<b style="color:#222">' .. frame:expandTemplate{ title = 'zim', args = { kod, mw.title.getCurrentTitle().text} } .. '</b>'
      end
    end
    -- translit
    if (translit and translit ~= '') then
     navM = navM .. ' (<i>' .. translit .. '</i>)'
    end
    -- cure
    if (c and nav == 'lêker') then
     navM = navM .. ' ' .. lekerCure(c)[1]
    end
    -- zayend
    if (z) then
     navM = navM .. ' ' .. kurtenav(z)[1]
    end
    -- jimar	
    if (j) then
     navM = navM .. ' ' .. kurtenav(j)[2]
    end
 else	
    navM = '<i>[[' .. nav .. ']]</i>'
    if (link ~= nil) then navM = '<i>[[' .. link .. '|' .. nav .. ']]</i>' end
 end
--------------------------------------------------------------------------------
 -- navcure
 if (navcure) then 
   if (navcure == 'mê' or navcure == 'nêr' or navcure == 'nêtar') then 
    navM = navM .. ', <i>[[' .. navcure .. ']]</i>'
   else 
    navM = navM .. ', <i>' .. navcure .. '</i>'
   end
 end
  
 -- çêkirina kategoriyan (koda zimanê ne hatiye nivîsandin)
 if (kod == nil or kod == '') then 
  if (kat ~= nil) then nav = kat end
  kat = b.fait_categorie_contenu(b.ucfirst(nav))
  return navM .. kat
 end
  
 -- çêkirina kategoriyan (koda zimanê hatiye nivîsandin)
 if (ziman ~= nil) then
   if (kat ~= nil) then nav = kat end
   
   kat = b.fait_categorie_contenu(b.ucfirst(nav) .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')	  	
       
   if (z == 'm' or z == 'n' or z == 'nt') then
    if (z == 'm') then z = 'mê' end
    if (z == 'n') then z = 'nêr' end
    if (z == 'nt') then z = 'nêtar' end
   
    kat = kat .. b.fait_categorie_contenu(b.ucfirst(nav) .. 'ên ' .. z .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
   end
    
   if (c and nav == 'lêker') then
    kat = kat .. lekerCure(c)[2]
   end
     
   if (navcure) then
    kat = kat .. b.fait_categorie_contenu(b.ucfirst(nav) .. 'ên ' .. navcure .. ' (' .. b.ucfirst(ziman) .. ')')
   end
   
   return navM .. kat
   
 else
   return '<span style="color:red;font-size:85%;"><i>(çewtiya koda zimanê)</i></span>' .. b.fait_categorie_contenu('Rûpelên bi çewtiyên koda zimanê')
 end
 
end

return p