Pêvek:Dersa zaravayên kurdî (9)

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
Dersa zaravayên kurdî: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Dersa zaravayên kurdî (9)[biguherîne]

Rengdêr[biguherîne]

K (kurmancî),
S (soranî),
F (feylî, kirmaşanî, kelhurî),
Ş (şahzênî, şêxbizinî),
Z (zazakî),
H (hewramî)

 • baş-xirab
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
baş baş, çak xas baş, xas baş xas good
xirab xerap xeraw xiraw, -gen xirab xirab bad


 • gelek-piçek
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
gelek, pirr zor fere fire, xêylî zaf fire a lot, many
piçek, hindik kemêk, hendêk kem kem, hindik tay kemîw a little
 • mezin-biçûk
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
mezin gewre gewre gewre gird gire big
biçûk biçkołe büçig bîçik qij gulane small
 • bilind-nizm
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
bilind berz berz bilind berz berz high
nizm nizm nizm nizmik nizm nizm -
 • fireh-teng
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
fireh firawan wişa wişa hîra ferih
teng teng teň teng teng teng
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
zêde ziyad ziyay fire, xêylî zêde ziyay
kêm kem kem kem kêm kem
 • birsî-têr
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
birçî birsî wirsî wirsig veyşan awra
têr têr tîr - mird têr
 • ron-tarî
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
ron ronak řûşin rûjna roşn ruşin
tarî tarîk tarîk têrik tarî tarîk
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
sivik sûk sûk siwik şenik sûk
giran qurs seňîn, qurs sengî giran quris
 • sar-germ
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
sar sard serd sard serd serd
germ germ germ germ germ germ
 • dûr-nêzîk
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
dûr dûr dür dür dûr dûr
nêzîk nizîk nizîk nizîk nêzdî nizîk
 • rast-xelet
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
rast rast řas, duris zêrast, rast rast rast
xelet çewt, hełe çeft, qełet çeft, xeta xelet çewt, xelet
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
rast rast řas rast ras ras
çep çep çep çep çep çep
 • hêsan-zehmet
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
hêsan asan asan asan asan asan
zehmet qurs, zehmet sitem, sext zûr zehmet zehmet, qurs
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
tijî pirr piř pir pirr perr
vala xałî çûł, xalî, püç xalî veng hałî
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
pîr pîr pîr pîr pîr pîr
ciwan genc ciwan cuwan ciwan ciwan
 • kevn-nû
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
kevn kon küene köwna kahan kun
niwê newe nu
 • cot-kit
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
cot cût cift cift cita cût
kit tak tak - tek tak
 • kirêt-sipehî
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
kirêt, kirh naşîrîn gen(eje), beynür, şikilgen zeç qefçil naşîrîn, bîmek
sipehî, ciwan ciwan, qoz qeşeň, ciwan rind tap rind weşłe, ciwan
 • pîs-paqij
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
pîs, qirêj pîs pîs, çiłkin pîs, qiłêr pîs , lişin pîs, çepeł
paqij pak pak pêk pak pak
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
rew
dereng dereng dîr dîr erey dîr
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
hêdî leserxo xaw, yewaş yewaş hêdî xaw
bilez xêra, bepele xeyra, gurc, tun, zü lez, bilez pele
 • a
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
girtî daxiraw besya girag, yirag girewte wiziyare
vekirî kirawe waz (w)okirag akerde kiryawe
 • dirêj-kurt
Kurmancî Soranî Kelhurî Şahzênî Zazakî Hewramî English
dirêj dirêj dirîj - derg - tall
kurt kurt kuł - kilm - short