Pêvek:Matematîk/kurdî-tirkî

Ji Wîkîferhengê

Ferhenga Kurdî - Tirkî[biguhêre]

Nimînok: A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z '

A[biguhêre]

 • Algorîtma Algoritma
 • Amar, Îstatîstîk
 • Analîtîk Analitik
 • Apsîs Apsis

B[biguhêre]

 • Bêalî Yansız
 • Bîst û yek Yirmi bir
 • Bîst Yirmi
 • Erênî, Pozitif
 • Berahî, ber, firehî En
 • Berahî, firehî Genişlik
 • Berek, ber Doğrultu
 • Berisandin,Hesaplamak
 • Bers,Hesap
 • Berwarî Yatay
 • Biçûk Küçük
 • Biçûk wekhev Küçük eşit
 • Bilindî, bilindahî Yükseklik
 • Bingeh, bin, asas Taban
 • Binyad, binhat, binhatî ,asas Taban
 • Binkom Alt küme
 • Binkoma puxte Özalt küme
 • Birêje, rêjehî Orantılı
 • Birêjeya vajî Ters orantı
 • Buha, nirx,seng, hilseng,hêj, Değer

C[biguhêre]

 • Cêwîkêlek İkizkenar
 • Carînên hîmî Asal çarpan
 • Carînên hîmî yên hevpar Ortak asal çarpan
 • Carîn, caran Çarpım
 • Ta Kat
 • Cebîr Cebir
 • Cudahiya du komel İki küme farkı

Ç[biguhêre]

 • Çap, eşkêl Çap
 • Kare Kare
 • Çar Dört
 • Çardeh On dört
 • Çareserî Çözüm
 • Çargoşe Dörtgen
 • Çeprast Çapraz
 • Çik Dik
 • Çika navkêlekê Kenar orta dikme
 • Çikane Dikçe
 • Çikane Dikey
 • Çil Kırk

D[biguhêre]

 • Dûrahî Uzaklık
 • Deh hezar On bin
 • Deh On
 • Deltoîd Deltoid
 • Derîn, kêmek Çıkarma
 • Der, derve Dış
 • Derece, pêlik Basamak
 • Dervekar Dış açı
 • Dergoşeyê vajî Dış ters açı
 • Dever Bölge
 • Dirêjî, dirêjahî Uzunluk
 • boyut, Boyut
 • Dora sêgoşeyê Üçgenin çevresi
 • Dorhêl Çevre
 • Dozdeh On iki
 • Du, dudo İki
 • Dused İki yüz

E[biguhêre]

 • Eşkêl Köşegen
 • Encam Sonuç
 • Endeze, geometrî Geometri
 • Endezeya analîtîk, geometriya analîtîk Analitik geometri
 • Erênî, Pozitif

F[biguhêre]

 • Faktoryel, tevcaran Faktöryel
 • Fer Tek
 • Formul Formül

G[biguhêre]

 • Gelû Dairenin merkezi
 • Geometriya rasterû Düzlem geometri
 • Gilover, giloverik Yuvarlak
 • Gindor Silindir
 • Goşe, kunc, kuncik Açı
 • Goşepîv İletki
 • Goşepîv Açı ölçer
 • Goşeyê çik Dik açı
 • Goşeyê çik tevakir Tümler açı
 • Goşeyê bingeh, goşeyê binî Taban açısı
 • Goşeyê fireh Geniş açı
 • Goşeyê girikê,Tepe açısı
 • Goşeyê navendî Merkez açı
 • Goşeyê rast tevakirê cîran Komşu bütünler açı
 • Goşeyê rast tevkir Bütünler açı
 • Goşeyê teng Dar açı
 • Goşeyê vajî Ters açı
 • Goşeyê vajî yê hundir İç ters açı
 • Goşeyê yekalî Yöndeş açı
 • Goşeyên çeprast Çapraz açılar
 • Goşeyên cîran Komşu açılar
 • Goşeyên vajî Ters açılar
 • Goşeya rasterû, goşeya lêlatî Düzlem açı

H[biguhêre]

HELÎV: ÇÖZÜM HELÎVANDIN: ÇOZÛMLEME

 • Hêlîlarî, dikey,merdiyen
 • Hêlîpanî, paralelî Paralellik
 • Hêman Eleman
 • Heştê Seksen
 • Heşt Sekiz
 • Hefdeh On yedi
 • Heftê Yetmiş
 • Heft Yedi
 • Hejmarên di nav xwe de hîmî Aralarında asal sayılar
 • Hejmarên hîmî Asal sayı
 • Hejmarên ne aqlî, hejmarên îrrasyonel İrrasyonel sayılar
 • Hejmarên rastîn Reel (gerçek) sayılar
 • Hejmarên rasyonel, hejmarên aqlî Rasyonel sayılar
 • Hejmarên xwezayî Doğal sayılar
 • Hejmarî, hejmareyî, hejmarkî Sayısal
 • Hejmar Sayı
 • Hejmara fer, Tek sayı
 • Hejmarbar Sayılabilir
 • Hesab, Hesap
 • Hesibandin Hesaplamak
 • Hevbirîn Kesişim
 • Hevkêşe Denklem
 • Hezar Bin
 • Hijdeh On sekiz
 • Hilindî, Yükseklik
 • Hindaze,Ölçü
 • Hindav, Yön
 • Hinde,Miktar
 • Hundir İç
 • Hundirgoşe, goşeyê hundirîn İç açı

J[biguhêre]

 • Jêpar Payda
 • Jimarxêz, rastexêza hejmaran Sayı doğrusu

K[biguhêre]

 • Kêlekên rastênhev Paralel kenarlar
 • Kêlek Yan taraf
 • Kêlek, kenar Kenar
 • Kêran Kiriş
 • Kûp Küp
 • Kad, kûre Küre
 • Kelkot Yamuk
 • Kelkota çik Dik yamuk
 • Kelkota cêwîkêlek İkizkenar yamuk
 • Keval,Tablo
 • Kirûr,Yarım Milyon
 • Kirarî İşlem
 • Kom Küme
 • Koma hevedudanî Bileşik küme
 • Koma tevkir Tümler küme
 • Koma vala Boş küme

L[biguhêre]

 • Lef, Küsur

M[biguhêre]

 • Mezin Büyük
 • Mezin wekhevBüyük eşit
 • Mod Mod

N[biguhêre]

 • Nêveng,Alan
 • Nîveşkêl, nîvçap Yarıçap
 • Navend Merkez
 • Navgoşe Açı ortay
 • Navkêlek Kenar ortay
 • Negatîf Negatif
 • Neh Dokuz
 • Nod Doksan
 • Nozdeh On dokuz

P[biguhêre]

 • Pêbûn Teğet
 • Pêjimar Rakam
 • Pêl Dalga
 • Pêncî Elli
 • Pênc Beş
 • Pêncgoşe Beşgen
 • Pênsed Beş yüz
 • Pêwendî Bağıntı
 • Pêwendiya pîsagor Pisagor bağıntısı
 • Pîvan Ölçü
 • Parîn, parkirin Bölme
 • Parînker, parker Bölen
 • Par Pay
 • Parjimar Kesir
 • Parjimara hêsan Basit kesir
 • Parjimara hevedudanî Bileşik kesir
 • Pazdeh On beş
 • Permutasyon Permütasyon
 • Phhm Obeb
 • Pile Derece
 • Piraliyên rasteber Düzgün çokgen
 • Pirgoşe Çokgen
 • Prîzma Prizma

Q[biguhêre]

 • Qad Alan
 • Qada sêgoşe Üçgenin alanı
 • Qeware Hacim

R[biguhêre]

 • Rêje Oran
 • Rêjeya rastîn Doğru orantı
 • Rêzik, rêgez Kural
 • Rûxar Yüzey
 • Radyan Radyan
 • Rastênhevî, paralelî Paralellik
 • Rastênhev, paralel Paralel
 • Rasteber Düzgün
 • Rasterû, rastaban, lêhat Düzlem
 • Rasterûyî, lêlatî Düzlemsel
 • Rasterûya dunîvkerê goşe Açıortay düzlemi
 • Rastexêz Doğru çizgi
 • Rawe, Mod
 • Reh Kök
 • Reha çarçik, reha ducar, reha du Karekök

S[biguhêre]

 • Sê, sisê Üç
 • Sêgoşe Üçgen
 • Sêgoşeyê çik Dik üçgen
 • Sêgoşeyê curekêlek Çeşitkenar üçgen
 • Sêgoşeyê yeksan Eşkenar üçgen
 • Sêgoşeya cêwîkêlek İkizkenar üçgen
 • Sêzdeh On üç
 • Sî Otuz
 • Sed û pêncî Yüz elli
 • Sed û yek Yüz bir
 • Sed Yüz
 • Ser Üst
 • Stûwane,Silindir

Ş[biguhêre]

 • Şêst Altmış
 • Şêwe Şekil
 • Şazdeh On altı
 • Şeş Altı
 • Şeşgoşe Altıgen

T[biguhêre]

 • Tîrêj Işın
 • Tablo Tablo
 • Tamjimar Tam sayılar
 • Tenişt, kêlek Yan
 • Tenişt,Teğet
 • Tevîn, zêdek Toplama
 • Tevakir, çik tevakir Tümler
 • Tevakir, rast tevakir Bütünler
 • Tevjimar, Tam sayılar
 • Tiqalik Daire
 • Trîgonometrî Trigonometri

V[biguhêre]

 • Vatinî, fonksiyon Fonksiyon
 • Vektor Vektör
 • Veqetandina carînên hîmî Asal çarpanlarına ayırma

X[biguhêre]

 • Xêz Çizgi
 • Xêza çik Dikme
 • Xêza navber Ortay
 • Xal, niqte Nokta
 • Xelek Çember
 • Xwar û xidûr Eğri büğrü
 • Xwîl Eğik
 • Xwar Eğri

Y[biguhêre]

 • Yazdeh On bir
 • Yek,êk Bir
 • wekhevî Eşitlik
 • wekhev Eşit
 • wekhevkêlek Eşkenar

Z[biguhêre]

 • Zûl Dilim
 • Zo, cot Çift
 • Zo, hejmara zo Çift sayı