Modul:girêdan

Ji Wîkîferheng
Here nagîvasyonê Here lêgerînê
Belgekirina modulê[nîşan bide] [biguhêre] [rojane bike]
Ev belge ji Modul:girêdan/belge hatiye girtin.

Bikaranîn[biguhêre]

Di nav Modulan de
g = require('Modul:girêdan').giredan
g(kod, peyv, cuda)

+ translîterasyon

g = require('Modul:girêdan').giredan_translit
g(kod, peyv, cuda, tr, wate)

Dema ku peyv tûne ye, girêdayî dernakevî.

g = require('Modul:girêdan').gR
gR(kod, peyv, cuda, tr, wate)
Şablon
local p = {}

b = require('Modul:bingeh')
m_languages = require("Modul:ziman")

local find = mw.ustring.find

--- bêkod
function bekod(str)
	str = str or ""
	str = mw.ustring.gsub(str, "<[^>]*>", "")
	str = mw.ustring.gsub(str, "'''?", "")
	return str
end

function p.bekod_sablon(frame)
	local str = frame.args[1] or ""
	str = mw.ustring.gsub(str, "<[^>]*>", "")
	str = mw.ustring.gsub(str, "'''?", "")
	return str
end

-- zim ([[Şablon:zim]])
function p.formatZiman(kod, peyv, sc)
	local lang = m_languages.getByCode(kod)
	local ziman = lang:getCanonicalName()
	local classes
	
	if (sc) then
		classes = sc
	else
		classes = lang:getScriptCodes()[1]
	end
	
	return '<span lang="' .. kod .. '" xml:lang="' .. kod ..'" class="' .. classes .. '">' ..peyv .. '</span>'
end

-- translîterasyon
function p.g_translit(g_kod, g_peyv, g_tr)
	local title = tostring(g_kod .. '-translit')
	local translitLink = tostring('Modul:' .. title)
	
	if mw.title.new( title, 'Modul' ).exists == true then
		translit = require(translitLink).tr
	end
	
	if (g_tr and g_tr ~= '-' and g_tr ~= '') then
		return g_tr
	elseif (g_tr == '-') then
		return ''
	elseif ( (g_tr == '' or g_tr == nil) and translit and translit(g_peyv)) then
		return translit(g_peyv)
	else
		return ''
	end
end

-- girêdan
function p.giredan(kod, peyv, cuda)
	local grd
	
	if ( peyv == nil or peyv == '' ) then
		peyv = kod
		kod = 'ku'
	end
	
	if (peyv and kod) then
		local lang = m_languages.getByCode(kod)
		local ziman = lang:getCanonicalName()
		if (find(bekod(peyv), '^%*')) then
			grd = '[[' .. 'Jinûvesazî:' .. ziman .. '/' .. bekod(peyv) .. '|' .. peyv .. ']]'
		elseif (cuda ~= nil and cuda ~= '') then
			grd = '[[' .. bekod(peyv) .. '#' .. kod .. '|' .. cuda .. ']]'
		else
			grd = '[[' .. bekod(peyv) .. '#' .. kod .. '|' .. peyv .. ']]'
		end
	end
	
	grd = p.formatZiman(kod, grd)
	return grd
end

-- girêdan + translit + wate
function p.giredan_translit(kod, peyv, cuda, tr, wate)
	local grd_translit
	local gtranslit
	
	-- Agadarî: "tr" (trasnliterasyon) hatiye nivîsandin feqet peyv ne hatiye nivîsandin
	if ( tr and (peyv == nil or peyv == '' or peyv =='?') ) then
		return '[<small style="color:green;">skrîpt hewce ye</small>] <i>(' .. tr .. ')</i>' .. b.bike_kategori_naverok('Peyvên ku skrîpt hewce ne ('.. ziman.get_nav(kod) .. ')')
	end
	
	-- Koda zimanî bo kurdî ne pêwîst e
	if ( peyv == nil or peyv == '' ) then
		peyv = kod
		kod = 'ku'
	end
	
	-- translît.
	if (cuda ~= nil and cuda ~= '') then
		gtranslit = p.g_translit(kod, cuda, tr)
	else
		gtranslit = p.g_translit(kod, peyv, tr)
	end

	if (gtranslit and gtranslit ~='') then
		if (wate and wate ~= '') then
			grd_translit = p.giredan(kod, peyv, cuda) .. '&nbsp;' .. '(<i>' .. gtranslit ..'</i>, "' .. wate .. '")'
		else
			grd_translit = p.giredan(kod, peyv, cuda) .. '&nbsp;' .. '(<i>' .. gtranslit .. ')</i>'
		end
	else
	-- wate û "tr" ne htiye nivîsandin
		if (wate and wate ~= '') then
			grd_translit = p.giredan(kod, peyv, cuda) .. '&nbsp;' .. '("' .. wate .. '")'
		else
			grd_translit = p.giredan(kod, peyv, cuda)
		end
	end
	
	return grd_translit
end

-- Dema ku peyv tûne ye, girêdayî dernakevî (bo şablonan hatiye çêkirin).
function p.gR(kod, peyv, cuda, tr, wate)
	
	if ( peyv == nil or peyv == '' ) then
		peyv = kod
		kod = 'ku'
	end

	peyv_bekod = bekod(peyv)
	
	if ( mw.title.new( peyv_bekod, mw.site.namespaces[0].name ).exists == true ) then
		return p.giredan_translit(kod, peyv, cuda, tr, wate)
	else
		cuda = '<span style="color:#222">' .. peyv .. '</span>'
		return p.giredan_translit(kod, peyv, cuda, tr, wate)
	end
end


--ji bo şablona şablon:g	
function p.g(frame)
	local face = frame.args["face"]
	local allowSelfLink = frame.args["notself"]; allowSelfLink = not allowSelfLink or allowSelfLink == ""
	
	local params = {
		[1] = {required = true},
		[2] = {},
		[3] = {alias_of = "cuda"},
		[4] = {alias_of = "wate"},
		["cuda"] = {},
		["wate"] = {},
		["w"] = {alias_of = "wate"},
		["z"] = {list = true},
		["id"] = {},
		["tr"] = {},
		["ts"] = {},
		["sc"] = {},
		["accel-form"] = {},
		["accel-translit"] = {},
		["accel-lemma"] = {},
		["accel-lemma-translit"] = {},
		["accel-gender"] = {},
		["accel-nostore"] = {type = "boolean"},

	}
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	
	local lang = args[1]
	
	-- Tracking for missing language or und
	if not lang then
		require("Module:debug").track("link/no lang")
	elseif lang == "und" then
		require("Module:debug").track("link/und")
	end
	
	lang = lang or "und"
	local sc = args["sc"]
	
	local term = args[2]
	local alt = args["cuda"]
	
	-- Check parameters
	lang = require("Modul:ziman").getByCode(lang, 1, "allow etym")
	lang = require("Modul:ziman").getNonEtymological(lang)
	
	if sc then
		sc = require("Module:scripts").getByCode(sc, "sc")
	end
	
	if not term and not alt and not tr and lang == "und" then --ev naxebite 
		peyv = args[1]
		return '[[' .. peyv .. '#Kurdî|' .. peyv .. ']]'
	else
		return require("Module:links").full_link( 
			{
				lang = lang, 
				sc = sc, 
				term = term,
				alt = args["cuda"],
				id = args["id"], 
				genders = args["z"], 
				tr = args["tr"],
				ts = args["ts"],
				t = args["w"],			
				gloss = args["wate"], 
				accel = args["accel-form"] and {
					form = args["accel-form"],
					translit = args["accel-translit"],
					lemma = args["accel-lemma"],
					lemma_translit = args["accel-lemma-translit"],
					gender = args["accel-gender"],
					nostore = args["accel-nostore"],
				} or nil,
			},
			face,
			allowSelfLink
		)
	end
end

--ji bo şablona şablon:qal/şablon:q bi vê şablonê peyv îtalîk derdikeve
function p.qal(frame)
	local face = frame.args["face"]
	local allowSelfLink = frame.args["notself"]; allowSelfLink = not allowSelfLink or allowSelfLink == ""
	
	local params = {
		[1] = {required = true},
		[2] = {},
		[3] = {alias_of = "cuda"},
		[4] = {alias_of = "wate"},
		["cuda"] = {},
		["wate"] = {},
		["w"] = {alias_of = "wate"},
		["id"] = {},
		["tr"] = {},
		["z"] = {list = true},
		["ts"] = {},
		["sc"] = {},
	}
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	
	local lang = args[1]
	
	-- Tracking for missing language or und
	if not lang then
		require("Module:debug").track("link/no lang")
	elseif lang == "und" then
		require("Module:debug").track("link/und")
	end
	
	lang = lang or "und"
	local sc = args["sc"]
	
	local term = args[2]
	local alt = args["cuda"]
	
	-- Check parameters
	lang = require("Modul:ziman").getByCode(lang, 1, "allow etym")
	lang = require("Modul:ziman").getNonEtymological(lang)
	
	if sc then
		sc = require("Module:scripts").getByCode(sc, "sc")
	end
	
	if not term and not alt and not tr and lang == "und" then --ev naxebite 
		peyv = args[1]
		return '[[' .. peyv .. '#Kurdî|' .. peyv .. ']]'
	else
		return require("Module:links").full_link( 
			{
				lang = lang, 
				sc = sc, 
				term = term,
				alt = args["cuda"],
				id = args["id"], 
				tr = args["tr"],
				genders = args["z"], 
				ts = args["ts"],
				t = args["w"],			
				gloss = args["wate"], 
			},
			face,
			allowSelfLink
		)
	end
end

-- Ji bo [[Şablon:g-]]
function p.gRes(frame)
	local args = frame:getParent().args
	local kod  = args[1]
	local peyv  = args[2]
	local cuda  = args['cuda']
	local tr  = args['tr']
	local wate  = args['wate'] or args['w']
	
	return p.gR(kod, peyv, cuda, tr, wate)
end

--ji bo şablon:pêk, şablon:têkilkirin hwd.
function p.g_parametre(frame)
	local face = frame.args["face"]
	local args = frame:getParent().args
	local lang  = frame.args['kod']
	local term = frame.args['peyv']
	local alt = args['cuda'] or args['cuda1']
	local genders = args['z1'] or args['z']
	local id = args['id1'] or args['id']
	local tr = args['tr1'] or args['tr']
	local gloss = args['wate'] or args['w'] or args['w1']
	local ts = args['ts'] or args['R'] or args['ts1']
	local sc = args['sc1'] or args['sc']
	
	-- Tracking for missing language or und
	if not lang then
		require("Module:debug").track("link/no lang")
	elseif lang == "und" then
		require("Module:debug").track("link/und")
	end
	
	lang = lang or "und"
	
	-- Check parameters
	lang = require("Modul:ziman").getByCode(lang, 1, "allow etym")
	lang = require("Modul:ziman").getNonEtymological(lang)
	
	if sc then
		sc = require("Module:scripts").getByCode(sc, "sc")
	end
	
	-- Forward the information to full_link
	return require("Module:links").full_link( 
		{
			lang = lang, 
			sc = sc, 
			term = term,
			alt = alt,
			id = id,
			tr = tr,
			ts = ts,
			gloss = gloss,
			genders = genders, 
		},
		face
	)
end

--ji bo şablon:pêk, şablon:têkilkirin hwd.
function p.g_parametre2(frame)
	local face = frame.args["face"]
	local args = frame:getParent().args
	local lang  = frame.args['kod']
	local term = frame.args['peyv']
	local alt = args['cuda2']
	local tr = args['tr2']
	local id = args['id2']
	local genders = args['z2']
	local gloss = args['w2']
	local ts = args['ts2'] or args['R2']
	local sc = args['sc2']
	
	-- Tracking for missing language or und
	if not lang then
		require("Module:debug").track("link/no lang")
	elseif lang == "und" then
		require("Module:debug").track("link/und")
	end
	
	lang = lang or "und"
	
	-- Check parameters
	lang = require("Modul:ziman").getByCode(lang, 1, "allow etym")
	lang = require("Modul:ziman").getNonEtymological(lang)
	
	if sc then
		sc = require("Module:scripts").getByCode(sc, "sc")
	end
	
	-- Forward the information to full_link
	return require("Module:links").full_link( 
		{
			lang = lang, 
			sc = sc, 
			term = term,
			alt = alt,
			id = id,
			tr = tr,
			ts = ts,
			gloss = gloss,
			genders = genders, 
		},
		face
	)
end

-- {{herekejêbibe}} ji bo jêbirina hereke/diacritikên peyvan
function p.herekejebibe(frame)
	local args = frame:getParent().args
	local lang  = frame.args[1]
	local term = frame.args[2]

	lang = require("Modul:ziman").getByCode(lang, 1, "allow etym")
	lang = require("Modul:ziman").getNonEtymological(lang)

	if term then 
		peyv = lang:makeEntryName(term)
	end
	return peyv
end

return p