Bikarhêner:Şêr/Test4

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
 1. jin
 2. sed
 3. pêr
 4. îro
 5. nêr
 6. gel
 7. jar
 8. mal
 9. zer
 10. şîn
 11. -a-
 12. çav
 13. dev
 14. çûn
 15. lêv
 16. çak
 17. bed
 18. iro
 19. çar
 20. şeş
 21. neh
 22. deh
 23. çil
 24. not
 25. par
 26. nêz
 27. req
 28. pîr
 29. kûr
 30. asê
 31. rih
 32. stu
 33. stû
 34. pan
 35. sar
 36. lêb
 37. çer
 38. çêr
 39. pel
 40. 'ar
 41. fêt
 42. eyb
 43. çep
 44. zik
 45. hoz
 46. axa
 47. sol
 48. şîv
 49. liv
 50. man
 51. ra-
 52. pak
 53. pîs
 54. kur
 55. diş
 56. kak
 57. xuh
 58. zar
 59. sîs
 60. amo
 61. apo
 62. kar
 63. cem
 64. nik
 65. hêj
 66. hêş
 67. hîn
 68. aga
 69. hay
 70. kêm
 71. bûn
 72. bad
 73. mam
 74. keç
 75. ava
 76. qîz
 77. bav
 78. dan
 79. dot
 80. -za
 81. -zî
 82. kek
 83. bab
 84. -ek
 85. kes
 86. ked
 87. şol
 88. şên
 89. hûn
 90. kuş
 91. fis
 92. piv
 93. giş
 94. gîh
 95. meh
 96. hîv
 97. evd
 98. şop
 99. tar
 100. tor
 101. aşt
 102. nuh
 103. çax
 104. bê-
 105. bi-
 106. Çîn
 107. pût
 108. Çad
 109. nig
 110. til
 111. wek
 112. ala
 113. DYA
 114. DYE
 115. PKK
 116. PDK
 117. PSK
 118. YNK
 119. pêş
 120. ser
 121. dêr
 122. -ya
 123. wan
 124. Şam
 125. seg
 126. kûç
 127. dêl
 128. maç
 129. paç
 130. sal
 131. cih
 132. dîn
 133. qut
 134. gav
 135. bez
 136. bûk
 137. bîn
 138. xor
 139. xur
 140. xew
 141. bin
 142. şîr
 143. çek
 144. quz
 145. mîz
 146. çiz
 147. şil
 148. nav
 149. çip
 150. yar
 151. hev
 152. Nîl
 153. gor
 154. gan
 155. qûn
 156. dew
 157. rêv
 158. jîn
 159. nal
 160. hz.
 161. mak
 162. gog
 163. gok
 164. pez
 165. gur
 166. hej
 167. kor
 168. lal
 169. mê-
 170. ma-
 171. me-
 172. tal
 173. bra
 174. sûr
 175. şor
 176. çol
 177. kit
 178. tav
 179. ron
 180. Wan
 181. wer
 182. ewê
 183. wir
 184. vir
 185. ter
 186. ido
 187. çog
 188. caş
 189. -îş
 190. dar
 191. şaş
 192. tax
 193. eyn
 194. paş
 195. din
 196. car
 197. zor
 198. nas
 199. ger
 200. bel
 201. şah
 202. şad
 203. kêf
 204. der
 205. dir
 206. aya
 207. şet
 208. beş
 209. şer
 210. bûs
 211. kal
 212. êdî
 213. hew
 214. têr
 215. tev
 216. dil
 217. boş
 218. maf
 219. heq
 220. erê
 221. yad
 222. gef
 223. bîj
 224. cil
 225. dûv
 226. dêw
 227. gir
 228. dij
 229. tol
 230. hûr
 231. na-
 232. kom
 233. ref
 234. toz
 235. xav
 236. tîp
 237. qey
 238. bên
 239. şûk
 240. xar
 241. har
 242. xir
 243. adî
 244. irf
 245. rûs
 246. rût
 247. çok
 248. diz
 249. dîl
 250. nîn
 251. vîn
 252. jan
 253. kêr
 254. -în
 255. bî-
 256. -bî
 257. hêç
 258. fer
 259. meş
 260. -ik
 261. pûç
 262. pîç
 263. -tî
 264. xas
 265. sax
 266. erd
 267. sêv
 268. awa
 269. non
 270. rex
 271. hêl
 272. êla
 273. dîk
 274. imr
 275. keş
 276. cew
 277. xof
 278. sam
 279. dad
 280. mûm
 281. osa
 282. ber
 283. erk
 284. lok
 285. mot
 286. hêk
 287. hêz
 288. red
 289. îza
 290. xem
 291. rep
 292. tew
 293. rêz
 294. xet
 295. xîç
 296. xêz
 297. lap
 298. tim
 299. tum
 300. qad
 301. com
 302. gom
 303. zom
 304. sah
 305. saz
 306. ode
 307. wax
 308. wey
 309. hoş
 310. his
 311. wij
 312. tek
 313. dên
 314. boz
 315. çal
 316. taq
 317. cûn
 318. hem
 319. him
 320. çeq
 321. KTV
 322. gov
 323. tîm
 324. kun
 325. mîr
 326. wec
 327. sûd
 328. zan
 329. sûn
 330. geş
 331. xwê
 332. fêr
 333. şêx
 334. pag
 335. çen
 336. şûn
 337. sit
 338. xêf
 339. tat
 340. erş
 341. çîp
 342. doz
 343. qul
 344. ne-
 345. bas
 346. Osê
 347. Oso
 348. tûr
 349. miç
 350. zêf
 351. şîî
 352. şîe
 353. mat
 354. mit
 355. gol
 356. kuj
 357. qet
 358. sîl
 359. lez
 360. piç
 361. lib
 362. Rom
 363. sef
 364. pol
 365. sir
 366. raz
 367. kum
 368. rum
 369. rim
 370. nûr
 371. kel
 372. çel
 373. pûş
 374. pîş
 375. Mûş
 376. fîn
 377. koş
 378. nin
 379. arî
 380. hol
 381. mim
 382. şêt
 383. cam
 384. şoş
 385. bir
 386. tif
 387. abê
 388. -ûk
 389. coş
 390. qat
 391. sep
 392. seb
 393. rîx
 394. ehd
 395. hîç
 396. -er
 397. say
 398. tûj
 399. çêl
 400. ing
 401. -em
 402. ten
 403. rav
 404. raw
 405. hez
 406. hiz
 407. eşq
 408. mey
 409. koz
 410. hed
 411. şêr
 412. hêv
 413. qas
 414. çît
 415. xak
 416. xîz
 417. qûm
 418. qîm
 419. can
 420. şob
 421. pal
 422. caw
 423. kuç
 424. hîz
 425. sêl
 426. xan
 427. رسم
 428. tak
 429. şîş
 430. ema
 431. saq
 432. tov
 433. don
 434. eda
 435. tîr
 436. rev
 437. koç
 438. pên
 439. pîn
 440. hel
 441. hil
 442. heb
 443. dêm
 444. enî
 445. anî
 446. das
 447. ehl
 448. van
 449. -û-
 450. -e-
 451. hec
 452. laq
 453. qaç
 454. kaj
 455. fen
 456. orc
 457. kuh
 458. kut
 459. dep
 460. pif
 461. puf
 462. çîk
 463. çûk
 464. yan
 465. zîl
 466. zil
 467. ewr
 468. nêv
 469. nêw
 470. نام
 471. ism
 472. îsm
 473. nîv
 474. hût
 475. hît
 476. ĥût
 477. ĥît
 478. avî
 479. ehê
 480. eĥê
 481. شما
 482. han
 483. bêr
 484. kan
 485. ve-
 486. cok
 487. saw
 488. çîv
 489. şiv
 490. efû
 491. gep
 492. poz
 493. hîm
 494. sil
 495. çay
 496. soz
 497. rêç
 498. art
 499. men
 500. aza
 501. baf
 502. sûc
 503. sîc
 504. sîç
 505. suc
 506. suç
 507. sûç
 508. îşk
 509. ceh
 510. zir
 511. zîr
 512. zûr
 513. kox
 514. koh
 515. kux
 516. reb
 517. rab
 518. dol
 519. bej
 520. zêr
 521. zîv
 522. rik
 523. ben
 524. nîç
 525. xax
 526. lep
 527. bil
 528. çeç
 529. pep
 530. qaz
 531. çap
 532. kil
 533. ilm
 534. çop
 535. nod
 536. pis
 537. zût
 538. zîç
 539. zît
 540. hêt
 541. ran
 542. lot
 543. tam
 544. çêj
 545. trî
 546. sim
 547. sum
 548. top
 549. -çe
 550. bax
 551. île
 552. îla
 553. dua
 554. lav
 555. zot
 556. kok
 557. reh
 558. nar
 559. ray
 560. raî
 561. reî
 562. qed
 563. qer
 564. hoy
 565. hov
 566. poh
 567. pox
 568. pey
 569. zad
 570. qût
 571. hal
 572. pev
 573. jev
 574. bor
 575. xap
 576. xaz
 577. gaz
 578. dom
 579. sût
 580. tîn
 581. کار
 582. mis
 583. şek
 584. maş
 585. كرن
 586. پیر
 587. ruh
 588. riĥ
 589. ruĥ
 590. روح
 591. dor
 592. piz
 593. def
 594. dav
 595. kov
 596. mem
 597. نار
 598. cêş
 599. ĥîn
 600. may
 601. ney
 602. nay
 603. fîq
 604. fîx
 605. فیق
 606. ton
 607. qoç
 608. şov
 609. dax
 610. bac
 611. baj
 612. qîr
 613. GSM
 614. SMS
 615. goh
 616. gûh
 617. -ên
 618. -êd
 619. -êt
 620. kîj
 621. kîş
 622. nêt
 623. şel
 624. şal
 625. qoz
 626. qûz
 627. xûz
 628. qof
 629. qov
 630. bûl
 631. xûl
 632. kûz
 633. re-
 634. şik
 635. noq
 636. كيس
 637. duo
 638. teq
 639. rol
 640. rez
 641. mêw
 642. kud
 643. rûn
 644. rîn
 645. aho
 646. aso
 647. xox
 648. qox
 649. خۆخ
 650. gun
 651. teb
 652. tep
 653. şeq
 654. bom
 655. pûm
 656. îdo
 657. pîz
 658. pûz
 659. sîr
 660. سير
 661. îrî
 662. kît
 663. tûz
 664. tîz
 665. mwî
 666. ken
 667. grî
 668. asî
 669. Elk
 670. ilk
 671. fîl
 672. فيل
 673. fêl
 674. fal
 675. abc
 676. da-
 677. sev
 678. sew
 679. irq
 680. عرق
 681. max
 682. onî
 683. Cem
 684. zêt
 685. -in
 686. htd
 687. qap
 688. kej
 689. gêj
 690. rîş
 691. zax
 692. qîj
 693. qaj
 694. hêm
 695. nem
 696. nêm
 697. kêç
 698. qîl
 699. ajo
 700. têk
 701. pêk
 702. jêk
 703. lêk
 704. lev
 705. hop
 706. saf
 707. ni-
 708. tûş
 709. xo-
 710. xu-
 711. fes
 712. fez
 713. ewî
 714. qam
 715. eyd
 716. goc
 717. sîm
 718. eba
 719. -yî
 720. gon
 721. gûn
 722. lêf
 723. ast
 724. çuh
 725. -ok
 726. eks
 727. zid
 728. zit
 729. tan
 730. têl
 731. arm
 732. geh
 733. tas
 734. sih
 735. sîh
 736. qus
 737. sic
 738. Îsa
 739. Îse
 740. miz
 741. gêç
 742. şaq
 743. lîs
 744. pit
 745. tac
 746. qan
 747. mee
 748. net
 749. kas
 750. kûp
 751. pas
 752. di-
 753. rêk
 754. -ar
 755. -y-
 756. deq
 757. xêr
 758. خال
 759. And
 760. lat
 761. fle
 762. -yê
 763. hen
 764. kip
 765. -êk
 766. tet
 767. aha
 768. ahe
 769. qeb
 770. duz
 771. şim
 772. kim
 773. şef
 774. şêf
 775. moz
 776. mûz
 777. grê
 778. dûş
 779. duş
 780. mor
 781. yêt
 782. yêd
 783. -im
 784. pil
 785. pûl
 786. pul
 787. tot
 788. nek
 789. saa
 790. qot
 791. nim
 792. ebe
 793. IPA
 794. weh
 795. heh
 796. olî
 797. çîx
 798. rûl
 799. rîl
 800. lek
 801. hey
 802. hêy
 803. pes
 804. kêk
 805. cêm
 806. beg
 807. bij
 808. hur
 809. gûz
 810. zep
 811. tul
 812. vêk
 813. qar
 814. xef
 815. dek
 816. dik
 817. feq
 818. dab
 819. pop
 820. fût
 821. fîş
 822. bêş
 823. kod
 824. qod
 825. baq
 826. ape
 827. bok
 828. are
 829. out
 830. niç
 831. kaw
 832. toq
 833. kab
 834. daw
 835. loq
 836. sîx
 837. bêy
 838. bêî
 839. mad
 840. was
 841. zal
 842. جيب
 843. cêb
 844. leq
 845. kam
 846. -i-
 847. sac
 848. zak
 849. hjm
 850. kîf
 851. kaf
 852. qaf
 853. kif
 854. vit
 855. çir
 856. hut
 857. mîx
 858. mix
 859. yen
 860. qop
 861. boa
 862. org
 863. çîm
 864. HÎV
 865. bet
 866. tee
 867. -hî
 868. asl
 869. elb
 870. yat
 871. dal
 872. den
 873. amî
 874. wur
 875. emn
 876. sîk
 877. Elî
 878. col
 879. sur
 880. sîn
 881. pît
 882. got
 883. kîn
 884. qîn
 885. dam
 886. zam
 887. put
 888. çûr
 889. ûtî
 890. kol
 891. çam
 892. lam
 893. îte
 894. îtî
 895. hat
 896. şam
 897. dûz
 898. cum
 899. -al
 900. faz
 901. rad
 902. zat
 903. los
 904. -ve
 905. -va
 906. nûn
 907. tok
 908. -kî
 909. zîn
 910. gay
 911. pot
 912. îlk
 913. cûr
 914. cur
 915. boç
 916. gez
 917. -ka
 918. rok
 919. naz
 920. -de
 921. KKK
 922. -en
 923. şox
 924. TIR
 925. mi-
 926. mu-
 927. شاش
 928. let
 929. îma
 930. işk
 931. zûl
 932. med
 933. rus
 934. -çî
 935. -wî
 936. eqd
 937. mîn
 938. jêp
 939. mox
 940. شاخ
 941. hot
 942. -o-
 943. شنا
 944. -ma
 945. wez
 946. -îk
 947. -şo
 948. zîq
 949. zoq
 950. zûq
 951. fît
 952. Caf
 953. zîz
 954. te-
 955. pîj
 956. cêl
 957. cîl
 958. kir
 959. lûf
 960. şîp
 961. xût
 962. ask
 963. ahû
 964. rot
 965. sak
 966. bih
 967. bîh
 968. bêl
 969. rêl
 970. xûy
 971. lik
 972. nor
 973. kiz
 974. pax
 975. bêt
 976. Anî
 977. PKE
 978. bîm
 979. gum
 980. şêl
 981. jem
 982. çut
 983. arp
 984. خدا
 985. şût
 986. çov
 987. wêc
 988. lec
 989. gen
 990. DDT
 991. TNT
 992. caz
 993. haf
 994. erz
 995. Zab
 996. pêt
 997. pej
 998. çox
 999. zêw
 1000. Zêw
 1001. xok
 1002. lîg
 1003. سلك
 1004. -el
 1005. cin
 1006. avk
 1007. yaq
 1008. gnû
 1009. tûk
 1010. doç
 1011. dûm
 1012. mîl
 1013. زدن
 1014. pin
 1015. elk
 1016. rîs
 1017. -nî
 1018. tib
 1019. êşî
 1020. -ye
 1021. zêc
 1022. zên
 1023. arê
 1024. ewa
 1025. vêl
 1026. aîd
 1027. êre
 1028. şig
 1029. gap
 1030. lûl
 1031. rûp
 1032. rap
 1033. Mem
 1034. VIP
 1035. cax
 1036. xag
 1037. Ege
 1038. hor
 1039. HHK
 1040. Zîn
 1041. tez
 1042. web
 1043. wêb
 1044. paj
 1045. xob
 1046. xub
 1047. lof
 1048. lem
 1049. ego
 1050. ebû
 1051. xaç
 1052. ebd
 1053. fon
 1054. dob
 1055. lod
 1056. kîp
 1057. ev-
 1058. gim
 1059. axû
 1060. xûk
 1061. ejî
 1062. dim
 1063. îna
 1064. wox
 1065. êzî
 1066. sos
 1067. eha
 1068. zûx
 1069. zûv
 1070. zûm
 1071. xol
 1072. laz
 1073. şok
 1074. hêw
 1075. bit
 1076. bot
 1077. îns
 1078. ins
 1079. dey
 1080. gij
 1081. kix
 1082. waz
 1083. çaq
 1084. hêb
 1085. dûk
 1086. box
 1087. sûh
 1088. şid
 1089. êpî
 1090. şûv
 1091. çêt
 1092. fan
 1093. hên
 1094. xes
 1095. dih
 1096. Dih
 1097. -ît
 1098. çîz
 1099. eçî
 1100. cêz
 1101. nag
 1102. qûş
 1103. cuh
 1104. tîk
 1105. paq
 1106. sif
 1107. lox
 1108. îzm
 1109. esa
 1110. hub
 1111. yol
 1112. mît
 1113. eşk
 1114. سره
 1115. haj
 1116. waw
 1117. tem
 1118. viz
 1119. wûn
 1120. riz
 1121. ane
 1122. haç
 1123. atî
 1124. aco
 1125. ace
 1126. axî
 1127. ado
 1128. ere
 1129. fok
 1130. wad
 1131. azo
 1132. aşû
 1133. aşo
 1134. alû
 1135. amk
 1136. amû
 1137. -ko
 1138. Fas
 1139. çet
 1140. ekl
 1141. کمک
 1142. arz
 1143. zen
 1144. pûk
 1145. pêç
 1146. yêm
 1147. pat
 1148. ged
 1149. xwî
 1150. ese
 1151. duk
 1152. gil
 1153. kiş
 1154. DVD
 1155. dê-
 1156. nûj
 1157. lîç
 1158. cîp
 1159. mîm
 1160. ana
 1161. şot
 1162. xiş
 1163. tog
 1164. erc
 1165. ewz
 1166. qûç
 1167. tûm
 1168. cûc
 1169. xin
 1170. peq
 1171. gal
 1172. lef
 1173. lûs
 1174. rûv
 1175. şeg
 1176. hoq
 1177. tej
 1178. qab
 1179. doş
 1180. cir
 1181. cûm
 1182. pek
 1183. kap
 1184. çûç
 1185. çîl
 1186. xel
 1187. yab
 1188. çot
 1189. daf
 1190. ewk
 1191. vês
 1192. ket
 1193. zîx
 1194. nêl
 1195. têm
 1196. bim
 1197. dît
 1198. lûr
 1199. 1em
 1200. 4em
 1201. 5em
 1202. 6em
 1203. 7em
 1204. 8em
 1205. 9em
 1206. cer
 1207. ned
 1208. mir
 1209. yaw
 1210. haş
 1211. nex
 1212. akî
 1213. pîk
 1214. çor
 1215. jaj
 1216. HIV
 1217. bîz
 1218. یار
 1219. بوو
 1220. ترس
 1221. جدا
 1222. خشک
 1223. دوش
 1224. عشق
 1225. فال
 1226. فکر
 1227. aẍa
 1228. پاک
 1229. چاپ
 1230. کشف
 1231. کون
 1232. کیر
 1233. vac
 1234. qaq
 1235. گام
 1236. înî
 1237. muş
 1238. sêk
 1239. هلۆ
 1240. zi-
 1241. وان
 1242. gît
 1243. پری
 1244. گون
 1245. çoq
 1246. şeb
 1247. جنس
 1248. çiv
 1249. şen
 1250. xwa
 1251. anê
 1252. loş
 1253. ena
 1254. enû
 1255. sag
 1256. fas
 1257. sof
 1258. ges
 1259. çîq
 1260. kêş
 1261. riç
 1262. kax
 1263. şit
 1264. çat
 1265. êal
 1266. hi-
 1267. coq
 1268. qez
 1269. lêp
 1270. quf
 1271. ciz
 1272. پشت
 1273. las
 1274. dex
 1275. mûk
 1276. zol
 1277. qaş
 1278. kût
 1279. -ox
 1280. eza
 1281. lor
 1282. sap
 1283. sup
 1284. şaz
 1285. azî
 1286. bah
 1287. beh
 1288. bux
 1289. bêg
 1290. bîq
 1291. bîs
 1292. cis
 1293. cnk
 1294. doq
 1295. dêş
 1296. dîz
 1297. etê
 1298. fêd
 1299. fêz
 1300. fîz
 1301. gaj
 1302. gid
 1303. guv
 1304. gêl
 1305. gêz
 1306. gîr
 1307. gîx
 1308. ha!
 1309. heç
 1310. hok
 1311. hîs
 1312. hîş
 1313. int
 1314. çîç
 1315. çûm
 1316. çûv
 1317. îdî
 1318. înk
 1319. înç
 1320. îsk
 1321. îw!
 1322. noş
 1323. dur
 1324. Ela
 1325. Ele
 1326. zag
 1327. sêr
 1328. rib
 1329. dun
 1330. پیش
 1331. noj
 1332. -ê-
 1333. wêz
 1334. jet
 1335. بلا
 1336. پنج
 1337. Tîr
 1338. rij
 1339. cîm
 1340. bam
 1341. bêv
 1342. bêx
 1343. bêz
 1344. ceg
 1345. çix
 1346. çom
 1347. dêv
 1348. ern
 1349. ewt
 1350. feç
 1351. jij
 1352. kûk
 1353. lac
 1354. lûç
 1355. mêm
 1356. mûç
 1357. mûs
 1358. oşo
 1359. oye
 1360. qîç
 1361. qît
 1362. qum
 1363. rox
 1364. seq
 1365. Aza
 1366. Efo
 1367. şûx
 1368. tît
 1369. tîx
 1370. tob
 1371. tox
 1372. tûb
 1373. tûl
 1374. wic
 1375. wîç
 1376. xec
 1377. xêl
 1378. yêx
 1379. zeb
 1380. ziç
 1381. zîh
 1382. zov
 1383. کول
 1384. کۆن
 1385. moc
 1386. wam
 1387. وشە
 1388. Xoy
 1389. بري
 1390. ayt
 1391. reg
 1392. têz
 1393. yûx
 1394. hêr
 1395. لقا
 1396. Çel
 1397. سیر
 1398. alê
 1399. عاج
 1400. Alp
 1401. Tor
 1402. rub
 1403. -go
 1404. xwo
 1405. کوچ
 1406. lak
 1407. mez
 1408. len
 1409. شکر