Wîkîferheng:Gotarên ku bên jêbirin/Tenê Bot-Ferhenga Kamêran

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Tenê bot; Wext: 01/10/2020; Hejmar: 3670

 1. abonedan
 2. aborkirin
 3. agahdarkirin
 4. agehker
 5. ahengkirin
 6. ahengvan
 7. ajaweçi
 8. akordiyon
 9. alifdan
 10. alîgirîkirin
 11. alîkdan
 12. alîkirin
 13. amoşkirin
 14. aqildan
 15. aqilfiroş
 16. aqilfirotin
 17. aqilgirtin
 18. aqilsivikî
 19. aqilsivikkirin
 20. arambexşîn
 21. arambûn
 22. aramdan
 23. aramder
 24. aramkirin
 25. aramxane
 26. arçeng
 27. arik
 28. arîkarîkirin
 29. arînejad
 30. arînok
 31. arjing
 32. asankirî
 33. asayîbûn
 34. asingir
 35. asingirî
 36. asmanî
 37. asoyî
 38. astengbûn
 39. asûdeyî
 40. aşevan
 41. aşîrk
 42. aşkerebûn
 43. aşkerekirî
 44. aşûjin
 45. avba
 46. avberdan
 47. avdank
 48. avedank
 49. avhil
 50. avilk
 51. avirmîş
 52. avîkirin
 53. avkêşan
 54. avpalêvtin
 55. avlek
 56. avlêkirin
 57. avpijandin
 58. avpîv
 59. avpîvaz
 60. avreşandin
 61. avrêjtin
 62. avrijandin
 63. avşir
 64. avşirdoq
 65. avzêrkirin
 66. avzone
 67. awazdanan
 68. awazdaner
 69. awazkirin
 70. awîz
 71. axatî
 72. axebankirin
 73. axînkişandin
 74. axînrahêlan
 75. azayî
 76. aznîf
 77. babkalk
 78. babsalarî
 79. babûn
 80. babûne
 81. bacdanan
 82. bacdanîn
 83. bacwergir
 84. badam
 85. badenoş
 86. badev
 87. bagêje
 88. bagirtî
 89. bahîfterk
 90. bajen
 91. bajêlebon
 92. bakirin
 93. balçermok
 94. baldirêjî
 95. baldirêjbûn
 96. baldirêjkirin
 97. balîlk
 98. balnekêş
 99. balnekêşî
 100. balolkkirin
 101. balûg
 102. balûpal
 103. bam
 104. banandin
 105. banbank
 106. bandorkirin
 107. banebûn
 108. banegeh
 109. banekirin
 110. barot
 111. batezînk
 112. bawerîhînan
 113. bazok
 114. beçe
 115. befirî
 116. befirmalîn
 117. begzade
 118. beheştok
 119. behîdanan
 120. behîtîman
 121. behredarîkirin
 122. bejndan
 123. bejnkirin
 124. beladîtin
 125. belafiroş
 126. belafirotin
 127. belaşdan
 128. belaşkirin
 129. belekçav
 130. belengazbûn
 131. belengazkirin
 132. belêkirin
 133. belêdan
 134. belgdan
 135. belgih
 136. belgkirin
 137. belgmêw
 138. belgweran
 139. belgwerandin
 140. belgweşan
 141. belgweşandin
 142. belindir
 143. beliyandin
 144. belkirin
 145. belkirî
 146. belokirin
 147. bencbûn
 148. bendbûn
 149. bendek
 150. bendekkirin
 151. bendewarbûn
 152. bendewarkirin
 153. bendeyî
 154. bendkirin
 155. bengkêşan
 156. benok
 157. beqalî
 158. beqalîkirin
 159. beqbeqok
 160. beramberbûn
 161. beramberkirin
 162. beranî
 163. beratav
 164. beravkirin
 165. berazgeh
 166. berazî
 167. berazîkirin
 168. berazkuj
 169. berbabûn
 170. berbakirin
 171. berban
 172. berbar
 173. berbejin
 174. berbejink
 175. berbelavbûn
 176. berbelavî
 177. berbelavkirin
 178. berben
 179. berbendkirin
 180. berbestî
 181. berbestkirin
 182. berbiber
 183. berçem
 184. berçîçek
 185. berçîn
 186. berdeborîn
 187. berdeqkirin
 188. berdestbûn
 189. berdevkî
 190. berdewambûn
 191. berdewamkirin
 192. berdijbûn
 193. berdijkirin
 194. berdîwar
 195. berebere
 196. berecot
 197. berevajîbûn
 198. berevajîkirî
 199. bervanîkirin
 200. berevankar
 201. berfavêj
 202. berfirehbûn
 203. berfirehkirin
 204. berfirehkirî
 205. bergeryan
 206. bergirtin
 207. bergkirin
 208. berhelistî
 209. berhelstkar
 210. berhemberbûn
 211. berhemberkirin
 212. berhevîkirin
 213. berhingarkirin
 214. berhigêv
 215. berîkanêkirin
 216. berjêrbûn
 217. berjêkirî
 218. berjorbûn
 219. berjorkirin
 220. berjorkirî
 221. berkaşkirin
 222. berkatok
 223. berkelbûn
 224. berkelkirin
 225. berke
 226. berkeşk
 227. berkêrbûn
 228. berlêker
 229. bermak
 230. berman
 231. bermêj
 232. bernexûn
 233. bernexûnbûn
 234. bernexûnkirin
 235. bernixûn
 236. berpaş
 237. berpaşçûn
 238. berpeyî
 239. berpêkdanan
 240. berran
 241. bersto
 242. bersûç
 243. bersûçbûn
 244. bersûçkirin
 245. bersûçkirî
 246. bertengbûn
 247. bertengkirin
 248. bertêker
 249. bertêşt
 250. bertivk
 251. bertîldan
 252. bertîlder
 253. bertîlgirtin
 254. bervale
 255. bervedêr
 256. bervekirin
 257. bervekirî
 258. berwarbûn
 259. berwarkirin
 260. berwarkirî
 261. berxudarbûn
 262. berxudarî
 263. berxwarin
 264. berxwarî
 265. berxweketin
 266. berxweraçûn
 267. berxwerawestan
 268. berxwerawestayî
 269. berxwêr
 270. beryekî
 271. berzekirin
 272. berzin
 273. berzincî
 274. bêsezman
 275. bestek
 276. bestevîn
 277. beşdarîkirin
 278. bexçevan
 279. bexirîn
 280. bexşişandin
 281. bexşîşkirin
 282. bextçak
 283. bextçê
 284. bextdan
 285. bextdar
 286. bextreş bûn
 287. bextreş kirin
 288. beyarbûn
 289. beyarkirin
 290. bezan
 291. bezdonek
 292. bezeyî
 293. bezgirtin
 294. bezgirtî
 295. bêalî
 296. bêbab
 297. bêbabî
 298. bêbarî
 299. bêbarkirin
 300. bêbarkirî
 301. bêbavî
 302. bêbelên
 303. bêbextîkirin
 304. bêbinbûn
 305. bêbinkirin
 306. bêcerg
 307. bêcih
 308. bêçarebûn
 309. bêçarekirin
 310. bêçav
 311. bêçekkirî
 312. bêçeng
 313. bêçengkirin
 314. bêdayik
 315. bêdengbûn
 316. bêdengkirî
 317. bêderew
 318. bêdidan
 319. bêdiran
 320. bêfirşik
 321. bêgavbûn
 322. bêgavkirin
 323. bêgavkirî
 324. bêgavman
 325. bêgêwilbûn
 326. bêgêwilkirin
 327. bêgoşt
 328. bêgoştbûn
 329. bêgova
 330. bêgunehbûn
 331. bêhaybûn
 332. bêhengam
 333. behetik
 334. bêheval
 335. bêhevrê
 336. bêhêzbûn
 337. bêhinav
 338. bêhinavî
 339. bêhinberdan
 340. bêhinbiserketin
 341. bêhinçik
 342. bêhinçikbûn
 343. bêhinçikî
 344. bêhinçikkirin
 345. bêhindar
 346. bêhingirtin
 347. bêhinfirehbûn
 348. bêhinînanûbirin
 349. bêhinkirin
 350. bêhinkurtbûn
 351. bêhinkurtkî
 352. bêhinpak
 353. bêhinpakî
 354. bêhintengbûn
 355. bêhnefs
 356. bêhnefsî
 357. bêhnefsîkirin
 358. bêhnijk
 359. bêjanî
 360. bêjankirin
 361. bêjekar
 362. bêjevan
 363. bêjînkkirin
 364. bêjok
 365. bêkeskirin
 366. bêkesman
 367. bêkuta
 368. bêlan
 369. bêlayen
 370. bêşmik
 371. bênivêjî
 372. bênivêjbûn
 373. bêrdo
 374. bêserûberbûn
 375. bêserûberî
 376. bêserûberkirin
 377. bêsûç
 378. bêsûçbûn
 379. bêsûçî
 380. bêsûçkirin
 381. bêsûçkirî
 382. bêşerimî
 383. bêtêhn
 384. bêv
 385. bêvên
 386. bêwexer
 387. bêxudanî
 388. bêxwîn
 389. bêxwînî
 390. bêxwînman
 391. bêz
 392. bêziravî
 393. biçkov
 394. biçûkbûn
 395. bigoşt
 396. biharanavîn
 397. biharapaşîn
 398. biharapêşîn
 399. bihojandin
 400. bihojîn
 401. bihûrbijar
 402. bijînbûn
 403. bijînkirin
 404. bijînkirî
 405. bijîr
 406. bijkoj
 407. bikok
 408. bikoranî
 409. bikoretî
 410. bildirik
 411. bilindbêj
 412. bilîlbêj
 413. bilîlbêjî
 414. bilîvanî
 415. bilqhavêjtin
 416. bilûrjen
 417. bilûrjenîn
 418. bilûrkutan
 419. bilûrlêdan
 420. binaçe
 421. binaskar
 422. binaskarkirirn
 423. binaskarî
 424. binavbûn
 425. binavdeng
 426. binavdengbûn
 427. binavdengketin
 428. binavkanê
 429. binavkanêkirin
 430. binaxbûn
 431. binba
 432. binbirbûn
 433. binc
 434. binçok
 435. bindank
 436. bindok
 437. binecihî
 438. binecihkirin
 439. binecihkirî
 440. binegeh
 441. binekarî
 442. binerdbûn
 443. binerdîn
 444. binerdkirin
 445. binerdkirî
 446. binêsk
 447. bingehavêtin
 448. bingehdanîn
 449. bingehgirtin
 450. bingelte
 451. bingelteyî
 452. binharî
 453. binhingil
 454. binîdanîn
 455. binîgirtin
 456. binîkirin
 457. binîkişandin
 458. binîkolan
 459. binîşewat
 460. binîşewitîn
 461. binkef
 462. binkêl
 463. binpêbûn
 464. binrex
 465. binta
 466. bintatî
 467. binvebinve
 468. binzik
 469. binzînk
 470. birbend
 471. birbir
 472. birbire
 473. birçîbûn
 474. birçîkirin
 475. birçîkirî
 476. birekkirin
 477. birikhatin
 478. birincî
 479. birincok
 480. birîkarî
 481. birîkarîyagiştî
 482. birîkarîyanemaze
 483. birîkarname
 484. birîkirin
 485. birîndarbûn
 486. birîndarkirî
 487. birînkul
 488. birînpêçan
 489. birîskîn
 490. birûsklêdan
 491. biryarsitandin
 492. bisemt
 493. bişewatî
 494. bişkavtin
 495. bişkul
 496. bişûre
 497. bişûrebûn
 498. bişûrekirin
 499. bixêrig
 500. bixirîn
 501. bixûrdan
 502. bixûşk
 503. biyanetî
 504. biyanetîkirin
 505. bizankî
 506. bizarvekirin
 507. bizavtin
 508. bizbizok
 509. bizêv
 510. bizinakoç
 511. bizindoş
 512. bizink
 513. bizinkoç
 514. bizinmêj
 515. bizirbûn
 516. bizirkirin
 517. bizotlêkdan
 518. bîhndar
 519. bîhngirtin
 520. bîhnkirin
 521. bîhnok
 522. bîjok
 523. bîkar
 524. bîrbirin
 525. bîrborî
 526. bîrborîn
 527. bîrdar
 528. bîrveçûn
 529. bîrweranî
 530. bîrxistin
 531. borangeh
 532. buhartin
 533. buhêrk
 534. buhtankirin
 535. bujîn
 536. bûkînan
 537. bûnebûn
 538. bûşelan
 539. cadibaz
 540. cadibazî
 541. cambazîkirin
 542. cambazxane
 543. camkirin
 544. canavêtin
 545. canfedakirin
 546. canfedayî
 547. cangorîkirin
 548. cankuj
 549. canxwe
 550. canxweşbûn
 551. canxweşî
 552. canzer
 553. canzerbûn
 554. caşatî
 555. caşik
 556. cawbirkirin
 557. cawîn
 558. cedewgirtin
 559. cefakar
 560. cefakê
 561. ceg
 562. cegerhez
 563. cegersotî
 564. cehcîr
 565. cehik
 566. cejnname
 567. cejnpîrozî
 568. cejnpîrozkirin
 569. celebnav
 570. cema
 571. cemciqandin
 572. cemik
 573. cenabetketin
 574. cencerkirin
 575. cenculok
 576. cengbaz
 577. cengkirin
 578. cerdel
 579. cergdar
 580. cest
 581. cewkirin
 582. cewtik
 583. cifre
 584. cigarekê
 585. cigarekêşan
 586. cihanîn
 587. cihbûn
 588. cihdan
 589. cihêbûn
 590. cihêkerî
 591. cihêkirin
 592. cihînan
 593. cihkirin
 594. cihkî
 595. cihnişan
 596. cihûwar
 597. cihwar
 598. cihwarbûn
 599. cihwarkirin
 600. cildanîn
 601. cildirûvan
 602. cildirûvanî
 603. cilew
 604. cilîkan
 605. cincil
 606. cincilandin
 607. cincilîn
 608. cinciqî
 609. cinciqîkirin
 610. cingane
 611. cingir
 612. cirebir
 613. cireçûn
 614. cirekirin
 615. civakzan
 616. civakvan
 617. civatnişîn
 618. civatok
 619. civînvan
 620. ciwanga
 621. ciwankarî
 622. ciwankarîkirin
 623. ciwankirin
 624. cixarekişandin
 625. cîhanger
 626. cîhangîrî
 627. cîlakirin
 628. cîwarbûn
 629. cîwarkirin
 630. cîwe
 631. colandik
 632. cole
 633. coqe
 634. coxînan
 635. cudabûn
 636. cudayîkirin
 637. curf
 638. curfvêketin
 639. curne
 640. çadirvedan
 641. çakîkirin
 642. çakûçlêdan
 643. çaldêran
 644. çalkirin
 645. çalkirî
 646. çandayî
 647. çapan
 648. çaqû
 649. çarbaz
 650. çarçabik
 651. çarçûv
 652. çardest
 653. çargavkirin
 654. çarhezar
 655. çarkenar
 656. çarkindêle
 657. çarmîx
 658. çarnîk
 659. çarparebûn
 660. çarparekirin
 661. çavbarenegirtin
 662. çavberdan
 663. çavçilûs
 664. çavçilûsî
 665. çavdamilandin
 666. çavdarî
 667. çavdarîkirin
 668. çavenî
 669. çaverêbûn
 670. çaverêkirin
 671. çavêşan
 672. çavhar
 673. çavhavêj
 674. çavîn
 675. çavînbûn
 676. çavînkirin
 677. çavkirin
 678. çavlêbûn
 679. çavlêdan
 680. çavliderî
 681. çavnebarîkirin
 682. çavnêrîkirin
 683. çavpirpîç
 684. çavron
 685. çavronbûn
 686. çavronkirin
 687. çavsivikî
 688. çavsorbûn
 689. çavsorî
 690. çavsorkirin
 691. çavşaş
 692. çavşikandin
 693. çavşikestî
 694. çavşor
 695. çavşorbûn
 696. çavşorkirin
 697. çavtarîbûn
 698. çavtarîkirin
 699. çavtengî
 700. çavtêrî
 701. çavtirsandin
 702. çavvekirin
 703. çavxwînbûn
 704. çavzêlk
 705. çavzêlkî
 706. çavzilbûn
 707. çavzilkanê
 708. çavzilkirin
 709. çavzîqbûn
 710. çavzîqkirin
 711. çejtin
 712. çekçemêjok
 713. çekdanan
 714. çekdanîn
 715. çekadarî
 716. çekxane
 717. çelkew
 718. çemayî
 719. çenebazî
 720. çentebask
 721. çentedest
 722. çepdan
 723. çepelî
 724. çepê
 725. çepiklêdan
 726. çepiklêxistin
 727. çepkirin
 728. çepo
 729. çeprê
 730. çeqilandin
 731. çerd
 732. çerdbûn
 733. çerdkirin
 734. çermsor
 735. çerxîkevjal
 736. çerxkirin
 737. çerxlêdan
 738. çeşt
 739. çeştkirin
 740. çeteyî
 741. çetinbûn
 742. çetinkirin
 743. çewender
 744. çewtîkirin
 745. çêjtin
 746. çêlê
 747. çêlîkirin
 748. çêlo
 749. çêrgeh
 750. çêştin
 751. çêtirbûn
 752. çikdanan
 753. çilikdar
 754. çilikdarî
 755. çişlî
 756. çilîz
 757. çilmkirin
 758. çilp
 759. çilpeçilp
 760. çilpeçilpkirin
 761. çilpîn
 762. çimçir
 763. çimçolk
 764. çindik
 765. çingên
 766. çipkirin
 767. çirçire
 768. çirên
 769. çirçove
 770. çirişkandin
 771. çirîkî
 772. çirîyapêşîn
 773. çirûskandin
 774. çirûskîn
 775. çirxîs
 776. çiştbûn
 777. çiştî
 778. çivir
 779. çix
 780. çixt
 781. çiyavan
 782. çizandin
 783. çîçal
 784. çîkandin
 785. çîkanê
 786. çînkirin
 787. çîrdirêj
 788. çîrê
 789. çîrên
 790. çîro
 791. çîst
 792. çîvçîvkirin
 793. çîzên
 794. çokdanan
 795. çokdaner
 796. çokşikên
 797. çolanê
 798. çom
 799. çûkre
 800. çûneve
 801. çûşandin
 802. dabaşkirin
 803. dabêşkirin
 804. dabinartin
 805. dabûn
 806. dadbex
 807. dadgehîkirin
 808. dadok
 809. dahilandin
 810. dahîran
 811. dakêşan
 812. dalehîkirin
 813. daleqîn
 814. dalistin
 815. dalîkerxur
 816. damaliştin
 817. damanêkirin
 818. damelîstin
 819. damxekirin
 820. danberçavan
 821. danedest
 822. danhev
 823. danîk
 824. danînberçavan
 825. danînberhev
 826. danişgeh
 827. dankujtin
 828. danmêr
 829. dannasîn
 830. dannivîsandin
 831. danqut
 832. danpey
 833. danrê
 834. danûstandinkirin
 835. danyar
 836. dapaçîn
 837. dapalandî
 838. dapîrûşk
 839. darbekirin
 840. darbendkirin
 841. darcigark
 842. dardînk
 843. darevan
 844. darfiroşî
 845. darfiroştin
 846. daringî
 847. darînk
 848. darînqûz
 849. darkarî
 850. darkirok
 851. darkunker
 852. darmazî
 853. darqosk
 854. darterm
 855. dartevin
 856. dartevinvan
 857. darvan
 858. darvanî
 859. darxistin
 860. darxîç
 861. darxurme
 862. daşandin
 863. dawênpak
 864. dawênpîs
 865. dawîhatin
 866. daxmekirin
 867. daxuşandin
 868. daykemar
 869. defandin
 870. dehcarkî
 871. dahollêdan
 872. dahollêxistin
 873. delakxane
 874. delalbûn
 875. delalkirin
 876. delî
 877. deşmekî
 878. demhijmêr
 879. dendikî
 880. dendikreş
 881. dengbilindî
 882. dengjar
 883. dengkirin
 884. denglêkirin
 885. dengşirîn
 886. deqandin
 887. deqşikandin
 888. derabzûn
 889. deravok
 890. derbiderbûn
 891. derbiderkirin
 892. derdekurtan
 893. derebegatî
 894. derebegî
 895. derengî
 896. derengketin
 897. derewbêj
 898. derewbûn
 899. derewçîn
 900. derewzîn
 901. dergîs
 902. dergû
 903. dermalî
 904. dermalkirin
 905. dermankar
 906. dermankarî
 907. dermansazî
 908. dernexûnbûn
 909. dernexûnkirin
 910. derpêdanan
 911. derpêhavêtin
 912. derpêxistin
 913. derûber
 914. derûnzan
 915. derûnzanî
 916. dervank
 917. dervedan
 918. derxwînk
 919. deryavanî
 920. destavêj
 921. destavêjî
 922. desravêtin
 923. destavkirin
 924. destbizêv
 925. destçalak
 926. destçepilandin
 927. destçînk
 928. destdaman
 929. destdeman
 930. destdeneman
 931. destdirêj
 932. destdirêjkirin
 933. desteconî
 934. destedîvk
 935. destegir
 936. destekirin
 937. destêhevgirtin
 938. destêxwetêdan
 939. destgirêdan
 940. destgîrî
 941. desthilandin
 942. destjêkişandin
 943. destkarîkirin
 944. destkişandin
 945. destlêgerandin
 946. destlêketin
 947. destlêweşandin
 948. destlêxistin
 949. destlibakirin
 950. destlipiştxistin
 951. destmayedar
 952. destmêj
 953. destmêjgirtin
 954. destpaqij
 955. destpelink
 956. destpelixî
 957. destvank
 958. destxistin
 959. destxistî
 960. destxwîşk
 961. devavêtin
 962. devberday
 963. devbeşkirin
 964. devbixwîn
 965. devcîn
 966. devcûn
 967. devdifink
 968. devdirî
 969. devedeştî
 970. devgilêj
 971. devgilîz
 972. devgir
 973. devgirtek
 974. devgirtin
 975. devîstan
 976. devjihevçûn
 977. devken
 978. devkenî
 979. devkenok
 980. devkevçik
 981. devlêkirin
 982. devlixwîn
 983. devpîs
 984. devpoş
 985. devrû
 986. devtijî
 987. devûlêvkirin
 988. devûrû
 989. devxwîn
 990. devzêrîn
 991. dewiqîn
 992. dewjin
 993. dewkî
 994. dewkîs
 995. dewsgirtin
 996. dexsî
 997. dexsîbûn
 998. dexso
 999. dexsoyî
 1000. deyatî
 1001. deykirin
 1002. deylêkirin
 1003. deyndarî
 1004. deyngirtin
 1005. dezgehdanan
 1006. dezgehdanîn
 1007. dezgehîkirin
 1008. dezgehvan
 1009. dêhlik
 1010. dêmdirêj
 1011. dêmî
 1012. dêmxir
 1013. dêrelok
 1014. dêrelokî
 1015. dersbûn
 1016. dêrşew
 1017. dêrzeman
 1018. dêvzime
 1019. dêzere
 1020. didoyan
 1021. dihindan
 1022. dihlik
 1023. dijane
 1024. dijatî
 1025. dijgiranî
 1026. dijminkarî
 1027. dijrabûn
 1028. dijûndan
 1029. dijûnkirin
 1030. dikandarî
 1031. diktorî
 1032. dilandin
 1033. dilazad
 1034. dilbawer
 1035. dilbazî
 1036. dilbazîkirin
 1037. dilbend
 1038. dilbendî
 1039. dilborîn
 1040. dilçepel
 1041. dilçirmisî
 1042. dilçirmisîn
 1043. dildan
 1044. dildayî
 1045. dilevîn
 1046. dilêşandin
 1047. dilfirehî
 1048. diledildan
 1049. dilhebûn
 1050. dilhesin
 1051. dilhêlan
 1052. dilhiştin
 1053. dilik
 1054. dilikkirin
 1055. dilînî
 1056. dilîr
 1057. dilketin
 1058. dilkirin
 1059. dilkişandin
 1060. dilkulî
 1061. dilkutîn
 1062. dilkuzrandin
 1063. dilkuzrîn
 1064. dillihevketin
 1065. dilmezinî
 1066. dilnas
 1067. dilnasî
 1068. dilnermkirin
 1069. dilopandî
 1070. dilpîs
 1071. dilpîsî
 1072. dilqijîn
 1073. dilqusîn
 1074. dilrastî
 1075. dilrawestan
 1076. dilreşbûn
 1077. dilreşkirin
 1078. dilsarkirin
 1079. dilşewitandin
 1080. dilşewitîn
 1081. diltevdan
 1082. dilxirabî
 1083. dilxirabîkirin
 1084. dilxwestin
 1085. dilzar
 1086. dimbik
 1087. dinêdîtî
 1088. diqdiqank
 1089. diraf
 1090. dirankirin
 1091. direngeşev
 1092. dirindeyî
 1093. diringandin
 1094. diristayî
 1095. diristbûn
 1096. diristkirin
 1097. dirîdan
 1098. dirkandin
 1099. dirke
 1100. dirîne
 1101. dirov
 1102. dirûne
 1103. dirûnekirin
 1104. dirûnkarî
 1105. dirûşim
 1106. dirûvdan
 1107. destarhêr
 1108. destarhêran
 1109. destarhêrk
 1110. diwa
 1111. diwazdehmîn
 1112. diwazdehizar
 1113. diwazdemilyon
 1114. diwêl
 1115. dixtorî
 1116. diyarîdan
 1117. dizîkirin
 1118. dizok
 1119. dîdvan
 1120. dîkêlkirin
 1121. dîkorkirin
 1122. dîktatorî
 1123. dîlankirin
 1124. dîlbaz
 1125. dîlokvan
 1126. dînamîkî
 1127. dînamo
 1128. dînbûn
 1129. dînemêr
 1130. dînemêrî
 1131. dînê
 1132. dîng
 1133. dînîtî
 1134. dînk
 1135. dîno
 1136. dînperestî
 1137. dîsanekê
 1138. dîvçûnkirin
 1139. dîvdîvk
 1140. dîwardanan
 1141. dîwarkirin
 1142. domîne
 1143. domînekirin
 1144. dongirtin
 1145. dorpêçan
 1146. doxînşil
 1147. dozkar
 1148. dozkirin
 1149. dubarekirî
 1150. dubend
 1151. duber
 1152. ducarbûn
 1153. ducarkirin
 1154. duçarbûn
 1155. duçeng
 1156. duçerx
 1157. duduyan
 1158. dugihan
 1159. duguh
 1160. duhezar
 1161. duhol
 1162. dumahîk
 1163. dumarekol
 1164. dumilyon
 1165. dundul
 1166. dundulandin
 1167. dupişt
 1168. dupoçik
 1169. duqat
 1170. durehkirin
 1171. durî
 1172. durîn
 1173. durîne
 1174. durzîle
 1175. dutabûn
 1176. dutakirin
 1177. duvkî
 1178. duwazdehezar
 1179. duwazdemilyon
 1180. duwê
 1181. duzerik
 1182. duzil
 1183. duzîn
 1184. dûblajkirin
 1185. dûçar
 1186. dûşde
 1187. dûdeman
 1188. dûketin
 1189. dûkirin
 1190. dûngirtin
 1191. dûrbûn
 1192. dûrhêl
 1193. dûrtirîn
 1194. dûvlerzînk
 1195. ebloqekirin
 1196. ebre
 1197. ecelhatin
 1198. efserî
 1199. elhokirin
 1200. encame
 1201. endamî
 1202. endazeyî
 1203. endazekirin
 1204. enzelok
 1205. erbetan
 1206. erdçinî
 1207. erdîn
 1208. erebkarî
 1209. erebkirin
 1210. erêbûn
 1211. erêdanîn
 1212. ergo
 1213. erinîn
 1214. erînî
 1215. ern
 1216. erno
 1217. ernok
 1218. erzanbûn
 1219. erzankirin
 1220. erzankirî
 1221. evînçirîk
 1222. evînîkirin
 1223. evînkirin
 1224. evînperwer
 1225. evînperwerî
 1226. ewik
 1227. ewt
 1228. ezitî
 1229. ezmanpîs
 1230. ezmansork
 1231. ezmanxweş
 1232. ezmûnkirin
 1233. êleg
 1234. êlinc
 1235. êlincîhatin
 1236. êlincîkirin
 1237. êmdan
 1238. êrişbirin
 1239. êvaran
 1240. êvitîn
 1241. êzingvan
 1242. falbêj
 1243. falbêjî
 1244. falbîn
 1245. falincbûn
 1246. falincgirtin
 1247. falveker
 1248. fatfatîk
 1249. fatîk
 1250. feç
 1251. feçê
 1252. feço
 1253. fedîker
 1254. fedîtî
 1255. fehêtîn
 1256. felaqedan
 1257. felîtebûn
 1258. feqîyatî
 1259. fermanname
 1260. fermîn
 1261. ferşik
 1262. fesadîkirin
 1263. finddank
 1264. firajîn
 1265. firefirkirin
 1266. firehbûn
 1267. firokexane
 1268. firoşyarî
 1269. firşikbûn
 1270. firşikteng
 1271. fisgur
 1272. fisken
 1273. fiskirin
 1274. fişefiş
 1275. fişefişkirin
 1276. fişkandin
 1277. fişkilandin
 1278. fitarekirin
 1279. fîredan
 1280. fîşikçûn
 1281. fîterî
 1282. fîtikvedan
 1283. fîtkirin
 1284. fîxankirin
 1285. fîzarkirin
 1286. fîzîknas
 1287. fîzîknasî
 1288. gabarê
 1289. gabarî
 1290. gadêrî
 1291. gaşkotir
 1292. galtebêj
 1293. galteker
 1294. galtekirin
 1295. ganêr
 1296. gankirin
 1297. gapîsk
 1298. gavanîkirin
 1299. gavavêtin
 1300. gavdan
 1301. gavîn
 1302. gavkirin
 1303. gazindekirin
 1304. gazinok
 1305. gazîker
 1306. gehkurt
 1307. gelmişandin
 1308. gelviçandin
 1309. gemardan
 1310. gemarodan
 1311. gemîvanî
 1312. gemjo
 1313. gerdenkêl
 1314. gerdenzer
 1315. gerewdan
 1316. gerewkirin
 1317. germhijmêr
 1318. germikdan
 1319. germîdan
 1320. gevjo
 1321. gewerbûn
 1322. gewlaz
 1323. gewrê
 1324. gewro
 1325. gezgezînk
 1326. gezînk
 1327. geznex
 1328. gezok
 1329. gêçkirin
 1330. gêjî
 1331. gêlexur
 1332. gêravkirin
 1333. gêrekirin
 1334. gêrekirî
 1335. gasinkirin
 1336. gasinlêdan
 1337. gêwilsarbûn
 1338. gêwilsarkirin
 1339. gêwilşikandin
 1340. gêwilşkên
 1341. gêzikdan
 1342. gêzikkirin
 1343. gicgicandin
 1344. gidyan
 1345. giftûgokirin
 1346. gijên
 1347. gijênhatin
 1348. gilav
 1349. gilçanê
 1350. gilçanêkirin
 1351. gildîkirin
 1352. gilêj
 1353. gilêjkirin
 1354. gilîkar
 1355. gilîzank
 1356. gilîzkirin
 1357. gilîzok
 1358. gilolkkirin
 1359. gilorbûn
 1360. gimandin
 1361. ginawir
 1362. ginginî
 1363. girandin
 1364. girdane
 1365. grevgirtin
 1366. grevkirin
 1367. girêdank
 1368. girêkor
 1369. girgirk
 1370. girhar
 1371. girikhatin
 1372. giringîpêdan
 1373. girîkirin
 1374. girînok
 1375. girmandin
 1376. girmegirm
 1377. girmegirmkirin
 1378. germixî
 1379. girmîn
 1380. girnas
 1381. girsandin
 1382. gişkî
 1383. givên
 1384. givgiv
 1385. givişkdan
 1386. giyabenîşt
 1387. giyagewrk
 1388. giyagezok
 1389. giyagêzik
 1390. giyandan
 1391. giyangirtin
 1392. gizgizkirin
 1393. gîfank
 1394. gîrbûn
 1395. gîsinkirin
 1396. gîzankirin
 1397. gîzankirî
 1398. gîzik
 1399. golikvanî
 1400. golkirin
 1401. gumanbar
 1402. gosale
 1403. goşegîr
 1404. goşegîrî
 1405. goşepîv
 1406. goştfiro
 1407. goştfiroşî
 1408. goştgirtin
 1409. goştnexur
 1410. gotardan
 1411. gotarvan
 1412. govenddanan
 1413. govenddanîn
 1414. govendgêr
 1415. govendgêran
 1416. govendgirtin
 1417. goyînvan
 1418. guhderz
 1419. guhêrek
 1420. guhêrîn
 1421. guhmasî
 1422. guhşor
 1423. guhveçinîn
 1424. gujim
 1425. gujîn
 1426. gulac
 1427. gulbejin
 1428. gulbihar
 1429. gulçan
 1430. gulexizêm
 1431. gulgenim
 1432. gulîzar
 1433. gulîzer
 1434. gultekirin
 1435. gumgumkirin
 1436. gumîn
 1437. gundikî
 1438. gundirandin
 1439. gungulî
 1440. gurcbûn
 1441. gurckirin
 1442. gurgur
 1443. gurzdaweşandin
 1444. gûhesin
 1445. gûkirin
 1446. gûrîbûn
 1447. gûrîkirin
 1448. gûzîdan
 1449. gwîrisk
 1450. hajîn
 1451. harîvan
 1452. havîbûn
 1453. havîkirin
 1454. havînvan
 1455. havîvan
 1456. hawarhatin
 1457. hawargihandin
 1458. hawarkirin
 1459. hecimîn
 1460. hejdehizar
 1461. hejdemilyon
 1462. helandî
 1463. helbestin
 1464. helbirîn
 1465. helçinandin
 1466. helçinîn
 1467. helhelan
 1468. helhilîn
 1469. helkehelkkirin
 1470. helkişandin
 1471. helikîn
 1472. helkulîn
 1473. helkutan
 1474. helmeşiyan
 1475. helmêjk
 1476. helpîvan
 1477. heltûtan
 1478. helxe
 1479. hembajarî
 1480. hembêzkirin
 1481. hemgundî
 1482. hemnav
 1483. henasedan
 1484. henasegirtin
 1485. henekkirin
 1486. herîkirin
 1487. heskîvk
 1488. hestbirîndarkirin
 1489. hêşinayî
 1490. hêşinbûn
 1491. heşinkirin
 1492. hetikbirin
 1493. hevalîkirin
 1494. hevêz
 1495. hevgihandin
 1496. hevhatin
 1497. hevirandin
 1498. hevîrdidan
 1499. hevkarîkirin
 1500. hevketin
 1501. hevkirin
 1502. hevrî
 1503. hevsê
 1504. hevzik
 1505. hewêl
 1506. hewîdar
 1507. hewîdarî
 1508. hêbetîbûn
 1509. hêdîhêhî
 1510. hêdîkirin
 1511. hêjandin
 1512. hêkanê
 1513. hêkeyî
 1514. hêkkirin
 1515. hêlanek
 1516. hêsil
 1517. hêtê
 1518. hêto
 1519. hêzan
 1520. hêzok
 1521. hijmetî
 1522. hijmetîkirin
 1523. hilço
 1524. hilkehilkkirin
 1525. hilperiştin
 1526. hilweriyan
 1527. himbil
 1528. hinavreş
 1529. hinavsotî
 1530. hinavşîn
 1531. hinchinc
 1532. hinchinckirin
 1533. hindikbûn
 1534. hindikkirin
 1535. hişkandin
 1536. hişkkirin
 1537. hizirvanî
 1538. hîlandin
 1539. hîlhîl
 1540. hîmdanan
 1541. hîmdaner
 1542. hîmdanîn
 1543. hîphopkirin
 1544. hîrandin
 1545. hîşar
 1546. hodeng
 1547. hojîn
 1548. hophopkanê
 1549. hosteyî
 1550. hosteyîkirin
 1551. hişdar
 1552. hişdarîdan
 1553. hûrbîn
 1554. engirandin
 1555. intênhatin
 1556. îhanetkirin
 1557. îskdan
 1558. îşkirin
 1559. îşqilk
 1560. îşqilkkirin
 1561. jajîrûn
 1562. janazirav
 1563. jandan
 1564. janeser
 1565. janê
 1566. jankirin
 1567. jano
 1568. jaravbûn
 1569. jaravkirî
 1570. jarê
 1571. jarîn
 1572. jarketin
 1573. jehrav
 1574. jehremar
 1575. jehrîn
 1576. jengdar
 1577. jenggirtin
 1578. jenggirtî
 1579. jengîbûn
 1580. jengîkirin
 1581. jengîn
 1582. jêçûn
 1583. jêderenav
 1584. jêkanê
 1585. jêkanîn
 1586. jêkçûnepaş
 1587. jêkdûrketin
 1588. jêkkirin
 1589. jêvekirin
 1590. jihevxistin
 1591. jij
 1592. jimebaştir
 1593. jimêryar
 1594. jimêrvan
 1595. jinane
 1596. jinpisman
 1597. jinpisxal
 1598. jîndewar
 1599. jînhat
 1600. jînjan
 1601. jînsal
 1602. jînvan
 1603. jînwar
 1604. jînyar
 1605. kabanê
 1606. kabanêkirin
 1607. kabgolik
 1608. kabira
 1609. kaçanî
 1610. kaçik
 1611. kajistan
 1612. kakêşan
 1613. kakijk
 1614. kakilbahîv
 1615. kalbapîr
 1616. kalekalkirin
 1617. kalepîrî
 1618. kalê
 1619. kambaxbûn
 1620. kambaxkirin
 1621. kamêran
 1622. kanav
 1623. kangeh
 1624. kanîbiharik
 1625. kanîgulan
 1626. kanîk
 1627. kapot
 1628. kardan
 1629. kardo
 1630. kardoxî
 1631. karekar
 1632. kargir
 1633. karguzarî
 1634. karhatî
 1635. karînayî
 1636. karketin
 1637. karkinarbûn
 1638. karkinarkirin
 1639. karname
 1640. karniyar
 1641. karniyarî
 1642. karniyarîkirin
 1643. karpêk
 1644. karûbarkirin
 1645. karvan
 1646. karwankirin
 1647. kaşîkirin
 1648. kaşo
 1649. kaşoyanê
 1650. kavilbûn
 1651. kavilkirin
 1652. kavilegund
 1653. kawêj
 1654. kawêjkirin
 1655. keçelî
 1656. keçelok
 1657. keçê
 1658. keçhêlî
 1659. keçî
 1660. keçînî
 1661. keçkirin
 1662. keçxapînok
 1663. kedîkirin
 1664. kedîn
 1665. kedxwarin
 1666. kefç
 1667. kefçê
 1668. kevçîdan
 1669. kefgirtin
 1670. kefkirin
 1671. keftûleftkirin
 1672. kefxo
 1673. kehîbûn
 1674. kehîkirin
 1675. kejal
 1676. kejê
 1677. kejo
 1678. kelabçe
 1679. keldan
 1680. kelebçekirin
 1681. kelebçekirî
 1682. keledirêj
 1683. kelegurî
 1684. kelemêş
 1685. kelemîz
 1686. kelemsor
 1687. kelendûr
 1688. kelestûn
 1689. kelexbûn
 1690. kelexkirin
 1691. kemançejen
 1692. kemançevan
 1693. kemê
 1694. kemo
 1695. kerajo
 1696. kerane
 1697. kerçilandin
 1698. kersil
 1699. keskbûn
 1700. keskkirin
 1701. keşkerûn
 1702. keştîvan
 1703. kevilbûn
 1704. kevilkirin
 1705. kevilkirî
 1706. kevinbûn
 1707. kevinkirin
 1708. kevinperêz
 1709. kevneperest
 1710. kevneşop
 1711. kewçerîn
 1712. kewvan
 1713. kewitîn
 1714. keyîn
 1715. kêfxweşîkirin
 1716. keyvan
 1717. kezîkur
 1718. kezîşor
 1719. kêçgir
 1720. kêçgirtin
 1721. kêlanê
 1722. kêlanêkirin
 1723. kêlbetîj
 1724. kêlbese
 1725. kêldan
 1726. kêmasîkirin
 1727. kêmbawerî
 1728. kêmbîr
 1729. kêmdîtin
 1730. kêmhedam
 1731. kêmûzêde
 1732. kêmxwîn
 1733. kêranîn
 1734. kêrtkirin
 1735. kêzgilolk
 1736. kêzgûgerîn
 1737. keçane
 1738. kifên
 1739. kifênhatin
 1740. kifkif
 1741. kifkifî
 1742. kifkifkirin
 1743. kifte
 1744. kilisandin
 1745. kinê
 1746. kirêdar
 1747. kirêder
 1748. kirêgirtin
 1749. kirinder
 1750. kirîvaxwînê
 1751. kirtkirt
 1752. kirtkirtkirin
 1753. kizgirîk
 1754. kizgiryok
 1755. kizirbûn
 1756. kizirkirin
 1757. kîmyagerî
 1758. kîngirtin
 1759. kînoyî
 1760. kokandin
 1761. kokkirin
 1762. kolebûn
 1763. koledar
 1764. koledarî
 1765. kolekirin
 1766. komcivîn
 1767. komelayetî
 1768. komikanê
 1769. komirvan
 1770. korewar
 1771. korewarbûn
 1772. korewarî
 1773. korewarkirin
 1774. kuçikreş
 1775. kuçikreşî
 1776. kuçke
 1777. kufandin
 1778. kulavpiştanê
 1779. kulbûn
 1780. kuldar
 1781. kulekfireh
 1782. kulkirin
 1783. kumreş
 1784. kunêrî
 1785. kunker
 1786. kurmêwk
 1787. kurtane
 1788. kurtanekirin
 1789. kurtbîn
 1790. kurtbînî
 1791. kurtûkirmancî
 1792. kotbûn
 1793. kutildew
 1794. kotkirin
 1795. kuxekuxkirin
 1796. kûçê
 1797. kûço
 1798. kûk
 1799. kûlîn
 1800. kûrevan
 1801. kûrik
 1802. kotekîkirin
 1803. lacik
 1804. lader
 1805. lafavêtin
 1806. lafazan
 1807. lalelal
 1808. lalezar
 1809. lalî
 1810. larbûn
 1811. larkirin
 1812. lasayîkirin
 1813. laşgiranî
 1814. latik
 1815. latkirin
 1816. lavakar
 1817. lavje
 1818. lavjegotin
 1819. lebleban
 1820. lemçelemç
 1821. lemçelemçkirin
 1822. lencîn
 1823. lengîn
 1824. leqkirin
 1825. leqleqok
 1826. leqlêdan
 1827. leşkerxane
 1828. leşsax
 1829. lewazbûn
 1830. lewazkirin
 1831. lewçebûn
 1832. lewçekirin
 1833. lewçeyîkirin
 1834. lezkirin
 1835. lêkderkirin
 1836. lêkgeran
 1837. lêkketin
 1838. lêkolînvan
 1839. lêrabûn
 1840. lêvajêrîn
 1841. lêvaserî
 1842. lêvbilîl
 1843. lêvbilûr
 1844. lêvmûç
 1845. lêvşîn
 1846. lêvşûr
 1847. lêxweşhatin
 1848. libhinar
 1849. licem
 1850. lidef
 1851. lingdirêj
 1852. lingteşî
 1853. lingzirav
 1854. lişva
 1855. lixaf
 1856. lixafkirin
 1857. lîfikdan
 1858. lîfikkirin
 1859. lîhaz
 1860. lîkav
 1861. lîlîk
 1862. lîne
 1863. lîsbûn
 1864. lîsik
 1865. lîskirin
 1866. loqe
 1867. loqekirin
 1868. lûç
 1869. lûçbûn
 1870. lûçîsk
 1871. lûçkirin
 1872. lûçkirî
 1873. lûlan
 1874. lûlbûn
 1875. lûletiveng
 1876. lûleyî
 1877. lûlkirin
 1878. lûsbûn
 1879. lûskirin
 1880. macîk
 1881. maçajînê
 1882. maçamirinê
 1883. mafzan
 1884. makder
 1885. malavabûn
 1886. malavayîkirin
 1887. malaxwedê
 1888. malbab
 1889. malbarkirin
 1890. malbêçî
 1891. maldarîkirin
 1892. malevîn
 1893. malhol
 1894. malker
 1895. malkirin
 1896. malofî
 1897. malwêranbûn
 1898. malwêrankirin
 1899. malxirabbûn
 1900. malxirabî
 1901. malxirabkirin
 1902. mambiz
 1903. mamend
 1904. mamirk
 1905. mamosteyî
 1906. mandelkirin
 1907. maravî
 1908. margestin
 1909. margestî
 1910. margiros
 1911. markirin
 1912. marmark
 1913. mastfiroş
 1914. mastfiroşî
 1915. matanê
 1916. matanêkirin
 1917. matîkirin
 1918. mehbirin
 1919. mehol
 1920. mehsik
 1921. mejîhişk
 1922. melekirin
 1923. melhemkirin
 1924. melîlbûn
 1925. melîlkirin
 1926. mencelûk
 1927. mendehoş bûn
 1928. mendehoş kirin
 1929. merdbûn
 1930. merdejin
 1931. merdkirin
 1932. mergonek
 1933. meşkkiyan
 1934. meşqkirin
 1935. meyizîn
 1936. meyzekirin
 1937. mezargeh
 1938. mêjonivîs
 1939. mêm
 1940. mêrçakî
 1941. mêrgesor
 1942. mêrxaz
 1943. mêşereşik
 1944. mêşxur
 1945. mêtinkar
 1946. mêvanbûn
 1947. mêvankirin
 1948. mêwîjareş
 1949. mêwîjazer
 1950. mêwkîk
 1951. miçkirin
 1952. mijbûn
 1953. mijî
 1954. milanê
 1955. milî
 1956. milkirin
 1957. milyard
 1958. milyardêr
 1959. minê
 1960. minêkirin
 1961. minminok
 1962. miremirkirin
 1963. mirîçok
 1964. mirmirk
 1965. mirovmirovkanêkirin
 1966. mişekirin
 1967. miştaxe
 1968. miştbûn
 1969. miştkirin
 1970. mitî
 1971. miyawîn
 1972. miyawkirin
 1973. mizgîndan
 1974. mîçînk
 1975. mîçkirin
 1976. mînakkêşan
 1977. mînakkirin
 1978. mîran
 1979. mîratî
 1980. mîro
 1981. mîrxan
 1982. mîşekirin
 1983. mîzdan
 1984. mîzî
 1985. mîzkirin
 1986. morîstan
 1987. morlêdan
 1988. mûçik
 1989. mûçirk
 1990. mûmê
 1991. mûs
 1992. mûşî
 1993. nebîna
 1994. neçarbûn
 1995. nalenalkirin
 1996. namenivîsîn
 1997. nandank
 1998. nanpêjî
 1999. naskenan
 2000. natorîkirin
 2001. natorvan
 2002. natorvanî
 2003. navbendî
 2004. navbij
 2005. navbijî
 2006. navbijîkirin
 2007. navbirdan
 2008. navçavgirêbûn
 2009. navçavgirêkirin
 2010. navdan
 2011. navdanan
 2012. navdarkirin
 2013. navdeng
 2014. navdengbûn
 2015. navdengketin
 2016. navdêrbûn
 2017. navdêrî
 2018. navdêrkirin
 2019. navêş
 2020. navêşan
 2021. navkirin
 2022. navlêdan
 2023. navpirt
 2024. navpişt
 2025. navqolinc
 2026. navrêz
 2027. navronk
 2028. navsal
 2029. navsalveçûn
 2030. navtengzirav
 2031. navoyî
 2032. navzed
 2033. navzedkirin
 2034. navzik
 2035. nawis
 2036. nazê
 2037. nazhewîn
 2038. nazkirin
 2039. naznazok
 2040. neban
 2041. nebijûn
 2042. nebînok
 2043. necimîn
 2044. neferehgir
 2045. neftî
 2046. neguhêzbar
 2047. nehan
 2048. nehatî
 2049. nehemhev
 2050. nehevijî
 2051. nehhezar
 2052. nehmilyon
 2053. nehsed
 2054. neker
 2055. nemêrbûn
 2056. nemêrkirin
 2057. nepaqij
 2058. neqole
 2059. nerênî
 2060. nermbûn
 2061. nermker
 2062. nermkirin
 2063. nermî
 2064. neşterger
 2065. neştergerî
 2066. newekhev
 2067. newekhevî
 2068. newêran
 2069. newkîn
 2070. nexşkêşan
 2071. nexweşbûn
 2072. nexweşketin
 2073. nexweşkirin
 2074. neyeksan
 2075. neyjen
 2076. neyjenî
 2077. neyvan
 2078. nêrg
 2079. nêrik
 2080. nêrwe
 2081. nêrweyî
 2082. nêrz
 2083. nêzbûn
 2084. nêzîkkirin
 2085. nêzkirin
 2086. nijinîn
 2087. nikare
 2088. nikilandin
 2089. nikillêdan
 2090. nimyayî
 2091. niqroskhatin
 2092. nirandin
 2093. nirxdanan
 2094. nirxkirin
 2095. nifşperest
 2096. nizakirin
 2097. niznizkirin
 2098. niznizok
 2099. nîdar
 2100. nîgarkêşan
 2101. nîgarkirin
 2102. nîşangirtin
 2103. nîşanxweş
 2104. nîştecihbûn
 2105. nîştecihkirin
 2106. nîştimanperwer
 2107. nîvî
 2108. nîvîbûn
 2109. nîvîkirin
 2110. nîvîkirî
 2111. nîvmêr
 2112. nîvnîve
 2113. nîvreq
 2114. nokerîkirin
 2115. noşêcan
 2116. noşêcanbûn
 2117. nodhizar
 2118. nodmilyon
 2119. nozdehizar
 2120. nozdehmilyon
 2121. nuhurandin
 2122. nûbihar
 2123. nûçegihanî
 2124. nûçevanî
 2125. nûdem
 2126. nûsal
 2127. nûsar
 2128. nûşîgiyan
 2129. nûşîgiyanbûn
 2130. nûvedan
 2131. nûza
 2132. ocaxzade
 2133. olperest
 2134. olperestin
 2135. olperestî
 2136. olperwer
 2137. olperwerî
 2138. ormeşk
 2139. ormezin
 2140. oşo
 2141. oye
 2142. oyekirin
 2143. oyînbaz
 2144. paçîne
 2145. paçîngeh
 2146. padaşkirin
 2147. pajne
 2148. pakijkirî
 2149. palavte
 2150. paldank
 2151. palewanî
 2152. paleyî
 2153. palêvtin
 2154. palpiştî
 2155. palpiştîkirin
 2156. panayî
 2157. panê
 2158. panzdehizar
 2159. panzdemilyon
 2160. parandin
 2161. parav
 2162. paravî
 2163. paravîkirin
 2164. parçeparçebûn
 2165. pardarbûn
 2166. pardarîkirin
 2167. pardarkirin
 2168. pardest
 2169. pardestî
 2170. perekêşan
 2171. perekirin
 2172. perekişandin
 2173. pereperestin
 2174. pererijandin
 2175. perêzerî
 2176. parêzgarîkirin
 2177. parker
 2178. parmend
 2179. parolebilindkirin
 2180. parpêv
 2181. parseng
 2182. parzînkirin
 2183. pasban
 2184. paşbêj
 2185. paşbêjî
 2186. paşdank
 2187. paşdaçûn
 2188. paşdir
 2189. paşewar
 2190. paşilpîs
 2191. paşîberdan
 2192. paşîhatin
 2193. paşketin
 2194. paşperde
 2195. paşpê
 2196. paşpêbûn
 2197. paşpêkirin
 2198. paşpirt
 2199. paşrojmendî
 2200. paşveçûn
 2201. paşveman
 2202. paşvero
 2203. patexwer
 2204. patpatik
 2205. pavan
 2206. pawankirin
 2207. pazdeber
 2208. panzdehezar
 2209. pegirandin
 2210. pejinandin
 2211. pelijîn
 2212. palişandin
 2213. pembûjen
 2214. pambûjenîn
 2215. penaxwestin
 2216. pencbaz
 2217. pencdanan
 2218. pencikkirin
 2219. pencirîk
 2220. penddan
 2221. pendvan
 2222. pengîn
 2223. peqbûn
 2224. peqik
 2225. peqîjok
 2226. perepêdan
 2227. peresendin
 2228. pergar
 2229. pergeh
 2230. pergihandin
 2231. perginde
 2232. pergindebûn
 2233. pergindekirin
 2234. pergî
 2235. perîşk
 2236. perîxan
 2237. perjankirin
 2238. perjankirî
 2239. perjinîn
 2240. perjîn
 2241. permêw
 2242. pero
 2243. perozînk
 2244. perqijandin
 2245. perqijîn
 2246. perwerî
 2247. perzîn
 2248. pesinkar
 2249. pesinkirin
 2250. pespende
 2251. pestan
 2252. pestegotin
 2253. pestek
 2254. pestkirin
 2255. pêşîmankirin
 2256. peşik
 2257. peşkîn
 2258. peşm
 2259. peşmergîz
 2260. peşmîn
 2261. peşyan
 2262. petîkirin
 2263. petromekirî
 2264. pevdeng
 2265. peydok
 2266. peykertiraş
 2267. peykertiraşî
 2268. peykervan
 2269. peykervanî
 2270. peymanbestin
 2271. peymandan
 2272. peymangirêdan
 2273. peymangirtin
 2274. perewkirin
 2275. peytbûn
 2276. peytî
 2277. peywendîkirin
 2278. pezare
 2279. pezîzank
 2280. pezkkuj
 2281. pezpezok
 2282. pezûdan
 2283. pezvan
 2284. pezvanî
 2285. pêşalinkanê
 2286. pêçoke
 2287. pêçûlk
 2288. pêçûn
 2289. pêdakirin
 2290. pêdanîn
 2291. pêdark
 2292. pêdirêj
 2293. pêdizkî
 2294. pêdizkîçûn
 2295. pêdizkîve
 2296. pêhêl
 2297. pêkdadan
 2298. pêguherîn
 2299. pêkirin
 2300. pêkolkirin
 2301. pêkotir
 2302. pêkveman
 2303. pêkvenûsan
 2304. pêldan
 2305. pêlkvan
 2306. pêlvedan
 2307. pêlweş
 2308. pêlweşandin
 2309. pêmirîşk
 2310. pêmîz
 2311. pêmîzkirin
 2312. pêndav
 2313. pêndixe
 2314. pêngavavêtin
 2315. pêpan
 2316. pêpelîsk
 2317. pêrgîn
 2318. pêrgînî
 2319. pêşayî
 2320. pêşbend
 2321. pêşberîkirin
 2322. pêşbirkê
 2323. pêşbîn
 2324. pêşçavkirin
 2325. pêşdar
 2326. pêşdarî
 2327. pêşdarîkirin
 2328. pêşdeçûn
 2329. pêşdem
 2330. pêşdest
 2331. pêşdestî
 2332. pêşevan
 2333. pêşhatî
 2334. pêşniyardan
 2335. pêşpirt
 2336. pêşverû
 2337. pêşverûyî
 2338. pêtazî
 2339. pêtbûn
 2340. pêtîbûn
 2341. pêtîkirin
 2342. pêveman
 2343. pêvenûsan
 2344. pêvenûsandin
 2345. pêxamî
 2346. pêxasbûn
 2347. pêxasî
 2348. pêxaskirin
 2349. piçpiçkirin
 2350. piçpiçok
 2351. pijak
 2352. pilandanan
 2353. pilandaner
 2354. pilandarijtin
 2355. pilbûn
 2356. pilîtik
 2357. pilîtkirin
 2358. pilkirin
 2359. pindbûn
 2360. pindepîr
 2361. pindê
 2362. pindik
 2363. pindikîn
 2364. pindikî
 2365. pindilk
 2366. pindivîn
 2367. pindkirin
 2368. pindo
 2369. pînedoz
 2370. pînedozî
 2371. pînedozîkirin
 2372. pînepîne
 2373. pirandin
 2374. pirçik
 2375. pirkam
 2376. pirkamî
 2377. pirmîz
 2378. pirpêne
 2379. pirsgeh
 2380. pirtirîn
 2381. pirtpirtbûn
 2382. pirxandin
 2383. pirxepirxkirin
 2384. pirxîn
 2385. pistpistkirin
 2386. pisxaltî
 2387. pirsyarkirin
 2388. pişikkirin
 2389. pişkandin
 2390. pişkanî
 2391. pişkulkirin
 2392. pişkovk
 2393. pişksal
 2394. pişo
 2395. pişodan
 2396. pişpişî
 2397. pişpişkirin
 2398. piştdan
 2399. piştdest
 2400. pişteban
 2401. pişteder
 2402. piştgermî
 2403. piştkûd
 2404. piştkûdbûn
 2405. piştkûdî
 2406. piştkûdkirin
 2407. piştpişt
 2408. piştpiştkirin
 2409. piştûpişt
 2410. piştxar
 2411. piştxarî
 2412. pitepitî
 2413. pitew
 2414. pitê
 2415. pito
 2416. pitpitkirin
 2417. pivken
 2418. pivkirin
 2419. pixkirin
 2420. pixok
 2421. pizê
 2422. pizînk
 2423. pizo
 2424. pûçê
 2425. pîço
 2426. pîkeb
 2427. plangêran
 2428. pîran
 2429. pîratî
 2430. pîrebizin
 2431. pîreseg
 2432. pîrmem
 2433. pîsê
 2434. pîskirin
 2435. pîso
 2436. pîtepênekirin
 2437. pîvazok
 2438. posîdebûn
 2439. posîdekirin
 2440. poşbûn
 2441. poşîreş
 2442. pozbadan
 2443. pozberan
 2444. qaçaxbûn
 2445. qaçaxçiyatî
 2446. qafbûn
 2447. qamçîlêdan
 2448. qamçîlêxistin
 2449. qamdar
 2450. qamik
 2451. qanûnvan
 2452. qanûnzan
 2453. qapberdan
 2454. qapê
 2455. qapo
 2456. qareqarkirin
 2457. qarê
 2458. qarik
 2459. qaşkirin
 2460. qayîkvan
 2461. qayîlkirin
 2462. qayîmî
 2463. qazîbaz
 2464. qebekirin
 2465. qebzkirin
 2466. qedare
 2467. qedirgirtin
 2468. qedîfe
 2469. qehwevan
 2470. qelemdank
 2471. qelizandin
 2472. qelîsêl
 2473. qemandin
 2474. qemyan
 2475. qemyayî
 2476. qerebalixkirin
 2477. qerîse
 2478. qerîsok
 2479. qertejin
 2480. qertemêr
 2481. qeşabûn
 2482. qeşagirtin
 2483. qeşakirin
 2484. qetlazîbûn
 2485. qetlazîkirin
 2486. qewarok
 2487. qewitîn
 2488. qeynax
 2489. qeyrejin
 2490. qeyremêr
 2491. qêrê
 2492. qêro
 2493. qidîk
 2494. qidqidankvebûn
 2495. qidqidankvekirin
 2496. qimil
 2497. qinare
 2498. qinarekirin
 2499. qirandin
 2500. qirçqirçkirin
 2501. qirêjîbûn
 2502. qirêjok
 2503. qirpîn
 2504. qirpînhatin
 2505. qirpînkirin
 2506. qirpikhatin
 2507. qirpikhelatin
 2508. qiryan
 2509. qişqilank
 2510. qiştbûn
 2511. qiştî
 2512. qiştkirin
 2513. qîç
 2514. qîçbûn
 2515. qîçkirin
 2516. qîjeqîjkirin
 2517. qîmekirin
 2518. qîmpêhatin
 2519. qîrandin
 2520. qoçlêdan
 2521. qodîkkirin
 2522. qolçî
 2523. qontax
 2524. qopê
 2525. qopo
 2526. qulîzên
 2527. qurbandan
 2528. qurbankirin
 2529. qurçlêdan
 2530. qurîn
 2531. qurmîn
 2532. qurmînhatin
 2533. qurmlêdan
 2534. qutbûn
 2535. qutkirin
 2536. raçandî
 2537. raçav
 2538. raçavbûn
 2539. raçavkirin
 2540. rahavêtin
 2541. ranan
 2542. ranik
 2543. rapêçkirin
 2544. rastdilî
 2545. rastdîtin
 2546. raste
 2547. rastehez
 2548. rasthatin
 2549. rastnivîsan
 2550. ravekew
 2551. ravevan
 2552. ravker
 2553. ravêjkar
 2554. ravêjvan
 2555. rawestek
 2556. rehwanî
 2557. rejgeh
 2558. rejîber
 2559. rencan
 2560. renckêş
 2561. rengbûn
 2562. rengkorî
 2563. renok
 2564. reprep
 2565. reprepkirin
 2566. reqkirin
 2567. reşadok
 2568. reşbext
 2569. reşe
 2570. reşedirî
 2571. reşmêw
 2572. reşpoş
 2573. reşpoşkirin
 2574. reşqelyan
 2575. reşqelyayî
 2576. reşrihan
 2577. reştale
 2578. reştarî
 2579. revrevik
 2580. rewanbêj
 2581. rewayî
 2582. rewiştpîs
 2583. rewiştpîsî
 2584. rexnegirî
 2585. rexnegirtin
 2586. rexnevanî
 2587. rexûçan
 2588. rezbirîn
 2589. rêberdan
 2590. rêberîkirin
 2591. rêbîn
 2592. rêçevan
 2593. rêçevanî
 2594. rêçûn
 2595. rêhebûn
 2596. rêjgeh
 2597. rêjin
 2598. rêkûpêkbûn
 2599. rêkûpêkkirin
 2600. rênasîn
 2601. rêncî
 2602. rêncîbûn
 2603. rêncîkirin
 2604. rênivîs
 2605. rêsîn
 2606. rêyakaviran
 2607. rêzkarî
 2608. ribêtekirin
 2609. riçilandin
 2610. riçilî
 2611. riçilîn
 2612. rihetbûn
 2613. rihetkirin
 2614. rihavêtin
 2615. rihik
 2616. rihkurkirin
 2617. rijdî
 2618. rejîmkirin
 2619. rikanî
 2620. rikanîkirin
 2621. rikew
 2622. rikgirtin
 2623. rikîn
 2624. riksar
 2625. rimandin
 2626. rimavêj
 2627. rimavitin
 2628. rindbûn
 2629. rindê
 2630. rindkirin
 2631. rindo
 2632. ringîn
 2633. ripinîn
 2634. ripûrût
 2635. resmgirtin
 2636. resmkirin
 2637. ristevan
 2638. rişkkirin
 2639. ritlo
 2640. ritlobûn
 2641. ritlokirin
 2642. riyan
 2643. rizîkirin
 2644. rîbar
 2645. rîho
 2646. rîsbûn
 2647. rîskirin
 2648. rîşîk
 2649. rîvîkadirêj
 2650. rîvîkastor
 2651. rîxêketin
 2652. rîxkirin
 2653. rîxole
 2654. rojanû
 2655. rojareş
 2656. rojderketin
 2657. rojdîtin
 2658. rojgirtin
 2659. rojhijmêr
 2660. rollîstin
 2661. ronahîxistinser
 2662. rubad
 2663. ruhdan
 2664. ruhnîkirin
 2665. rûbadan
 2666. rûbalgeh
 2667. rûgerm
 2668. rûmetdan
 2669. rûndank
 2670. rûnerm
 2671. rûperde
 2672. rûtandin
 2673. rûtbûn
 2674. rûtenî
 2675. rûtik
 2676. rûtî
 2677. sabûnçî
 2678. sabûnker
 2679. sabûnkirin
 2680. sahîstêr
 2681. salanû
 2682. salborî
 2683. salborîn
 2684. salekê
 2685. saleyî
 2686. salwext
 2687. sanahîtir
 2688. sanahîtirîn
 2689. santîmetir
 2690. sasan
 2691. satîre
 2692. saxlet
 2693. sexteçî
 2694. sayîhişk
 2695. sazdêran
 2696. sedased
 2697. sedhizar
 2698. sedmilyon
 2699. segbab
 2700. selemêşk
 2701. sengergeh
 2702. seq
 2703. seqakirin
 2704. seqav
 2705. seqitandin
 2706. serabin
 2707. serabinbûn
 2708. serabinkirin
 2709. serhesin
 2710. serbadan
 2711. serbarkirin
 2712. serbask
 2713. serbesthîştin
 2714. serbiçûk
 2715. serbijare
 2716. sercanega
 2717. serçemandin
 2718. serçemk
 2719. serçemkgiritin
 2720. serçêl
 2721. serçinar
 2722. serda
 2723. serdahatin
 2724. serdaketin
 2725. serdatir
 2726. seremirîşk
 2727. serevrazî
 2728. serexoşîkirin
 2729. serexoşîxwaztin
 2730. serferazbûn
 2731. sergamê
 2732. sergerm
 2733. sergermbûn
 2734. sergotar
 2735. serhejîn
 2736. serhev
 2737. serhevîrk
 2738. serhirç
 2739. serhişkî
 2740. serhişkîkirin
 2741. serincrakêşan
 2742. serkarî
 2743. serkolbûn
 2744. serkolkirin
 2745. serkutkirin
 2746. sermayedarî
 2747. sermestbûn
 2748. sermestî
 2749. sermestkirin
 2750. sermezin
 2751. sernişîvçûn
 2752. sernişîvî
 2753. sernivîser
 2754. sernixûn
 2755. sernixûnbûn
 2756. sernixûnî
 2757. sernixûnkirin
 2758. sernûçe
 2759. serperî
 2760. serpola
 2761. serrastbûn
 2762. serrêkirin
 2763. serrû
 2764. sersaxîkirin
 2765. sersaxîxwaztin
 2766. sersûr
 2767. sersûrman
 2768. serşîr
 2769. sertazîbûn
 2770. sertazîkirin
 2771. sertiraşîn
 2772. sertiraşxane
 2773. serûberbûn
 2774. serûberkirin
 2775. serxoşbûn
 2776. serxoşî
 2777. serxoşkirin
 2778. serxweşbûn
 2779. serxweşkirin
 2780. serzik
 2781. seyranî
 2782. seyrankirin
 2783. seyvan
 2784. sêbare
 2785. sêbarebûn
 2786. sêbisk
 2787. sêçerxe
 2788. sêgeh
 2789. şêsthezar
 2790. sêta
 2791. sêtîr
 2792. sêvbinerd
 2793. sêwîman
 2794. sêzdehizar
 2795. sêzdemilyon
 2796. sibêtir
 2797. sifredanan
 2798. silavgirtin
 2799. silavlêkirin
 2800. silsilok
 2801. simandin
 2802. simbêlboq
 2803. simbêlçixt
 2804. simbêlreş
 2805. simbêlsor
 2806. simbêlşor
 2807. simbêlzer
 2808. sincan
 2809. sincaq
 2810. singfireh
 2811. singkutan
 2812. singvekirin
 2813. singvekirî
 2814. sipehiyandin
 2815. sipehîbûn
 2816. sipehîkirin
 2817. sipehîtî
 2818. sipîbûn
 2819. sipîkirî
 2820. sipîtale
 2821. sistê
 2822. sisto
 2823. stemkarî
 2824. strangotin
 2825. sîbergirtin
 2826. sîberkirin
 2827. sûçbarkirin
 2828. sîdekan
 2829. sîhhezar
 2830. sîhmilyon
 2831. sînem
 2832. sîrfisk
 2833. sîrik
 2834. sîsbûn
 2835. sîsê
 2836. sîso
 2837. sîvanok
 2838. sîvok
 2839. sîxme
 2840. solbend
 2841. solker
 2842. sondxwendin
 2843. sopageh
 2844. sorelêv
 2845. soreta
 2846. soretarî
 2847. sorevekirî
 2848. sorewêl
 2849. soring
 2850. sorîçk
 2851. sorkelem
 2852. soro
 2853. soxte
 2854. sozan
 2855. sozgirtin
 2856. sozkirin
 2857. sozstandin
 2858. spîyav
 2859. stewrbûn
 2860. stewrkirin
 2861. stêrok
 2862. stodirêj
 2863. stovan
 2864. stûrbûn
 2865. stûrkirin
 2866. sûçbar
 2867. sûddar
 2868. sûddîtin
 2869. sûdwergitin
 2870. sûtandin
 2871. sûzan
 2872. şabaz
 2873. şabûnî
 2874. şademar
 2875. şadimanî
 2876. şagenim
 2877. şahdemar
 2878. şahmar
 2879. şahnazîkirin
 2880. şajinaciwanîyê
 2881. şalûşepik
 2882. şalyarî
 2883. şamirîşk
 2884. şanîkirin
 2885. şanovanî
 2886. şanşanok
 2887. şanşanokanî
 2888. şarestûn
 2889. şarestûnkirin
 2890. şarevan
 2891. şarevanî
 2892. şarezad
 2893. şarezakirin
 2894. şasiwar
 2895. şaşikgirêdan
 2896. şaşkirin
 2897. şaşman
 2898. şaşûper
 2899. şawîs
 2900. şazdehezar
 2901. şazdemilyon
 2902. şebeng
 2903. şehrezad
 2904. şekirav
 2905. şekirdan
 2906. şekirk
 2907. şekirkirin
 2908. şekirnok
 2909. şelalbûn
 2910. şelalkirin
 2911. şelûşepik
 2912. şemboz
 2913. şembzbûn
 2914. şembozkirin
 2915. şemkor
 2916. şemo
 2917. şenekirin
 2918. şengal
 2919. şengebûk
 2920. şansê
 2921. şanso
 2922. şepane
 2923. şepanekirin
 2924. şepilî
 2925. şepirzebûn
 2926. şepirzekirin
 2927. şepirzeyî
 2928. şeqandin
 2929. şeqlemast
 2930. şeqşeqbûn
 2931. şeqşeqkirin
 2932. şeqiyan
 2933. şerçûn
 2934. şermkirin
 2935. şermkirî
 2936. şermrevandin
 2937. şermin
 2938. şerminî
 2939. şermînok
 2940. şernex
 2941. şeşalî
 2942. şeşbalik
 2943. şeşbêj
 2944. şeşê
 2945. şeşêk
 2946. şeşkujî
 2947. şeşhezar
 2948. şeşlûleb
 2949. şeşmilyon
 2950. şeşsed
 2951. şevaborî
 2952. şevaçûyî
 2953. şevadin
 2954. şevadî
 2955. şevbaran
 2956. şevbêrîkirin
 2957. şevborî
 2958. şeveng
 2959. şeverok
 2960. şevêdî
 2961. şevgur
 2962. şevî
 2963. şevîbûn
 2964. şevîkirin
 2965. şevtiradî
 2966. şevxweşman
 2967. şevyar
 2968. şevzengil
 2969. şewişandin
 2970. şeytanîkirin
 2971. şêlîkirin
 2972. şêrşêrane
 2973. şêrdil
 2974. şêrejin
 2975. şêrgeh
 2976. şêrko
 2977. şêrvan
 2978. şêrwan
 2979. şêrwanî
 2980. şêstmilyon
 2981. şêtbûn
 2982. şêtkirin
 2983. şêtxane
 2984. şêxan
 2985. şêxanî
 2986. şilbûn
 2987. şilêr
 2988. şiloke
 2989. şilop
 2990. şiloxe
 2991. şiratî
 2992. şirbûn
 2993. şiringîn
 2994. şirkirin
 2995. şivanberx
 2996. şivankar
 2997. şînbûn
 2998. şîngirêdan
 2999. şîqşîq
 3000. şîqşîqî
 3001. şîqşîqkirin
 3002. şîrbira
 3003. şîrbirinc
 3004. şîretgirtin
 3005. şiretkirin
 3006. şîretlêkirin
 3007. şîrhekirin
 3008. şîrikî
 3009. şokvan
 3010. şokvanî
 3011. şoreşkirin
 3012. şoreşvan
 3013. şorkirin
 3014. şovkirin
 3015. şûndegirtin
 3016. şûndeavêtin
 3017. şûndehiştin
 3018. şûndaman
 3019. şûmatî
 3020. şûmatîkirin
 3021. şûnkar
 3022. şopkirin
 3023. şûreşûrkirin
 3024. şûx
 3025. tafîlkirin
 3026. tafîlkirî
 3027. tagirîkirin
 3028. tagirtin
 3029. talanlêdan
 3030. talav
 3031. talbûn
 3032. talîşk
 3033. talkirin
 3034. taloke
 3035. talsêv
 3036. tamankirin
 3037. tamdan
 3038. tamsarbûn
 3039. tamsarîkirin
 3040. tamsarkirin
 3041. tamxweşkirin
 3042. tamzêr
 3043. tamzêrkirin
 3044. tana
 3045. tanahatin
 3046. tapoxane
 3047. tarîbûn
 3048. tarîkirin
 3049. tarîperest
 3050. tarîvan
 3051. taşeber
 3052. tatîkirin
 3053. tavbirin
 3054. tavgeh
 3055. tavgez
 3056. tavgezîn
 3057. tavlêdan
 3058. tawanbarbûn
 3059. tawanbarkirin
 3060. tazîkirin
 3061. tebane
 3062. tidarekkirin
 3063. tegere
 3064. tehnûsik
 3065. temendirêjî
 3066. temenkurt
 3067. temenkurtî
 3068. temizandin
 3069. tenafbaz
 3070. tengavbûn
 3071. tengdest
 3072. tengdestî
 3073. tengdil
 3074. tengdilî
 3075. tengezarbûn
 3076. tengezarkirin
 3077. tengkirin
 3078. tenikbûn
 3079. tenikkirin
 3080. tenîbûn
 3081. tenîgirtin
 3082. tenîkirin
 3083. tenîtêdan
 3084. tepedor
 3085. tepikvedan
 3086. teqe
 3087. teqekirin
 3088. terbiyebûn
 3089. terbûn
 3090. termkirin
 3091. terkirin
 3092. teşîrês
 3093. teşîrêsk
 3094. teşîristin
 3095. teşqelekirin
 3096. tevnkirin
 3097. tevîbûn
 3098. tevkirin
 3099. tewilkirin
 3100. tewilkirî
 3101. tewilxane
 3102. tewîk
 3103. tewîkdan
 3104. texterewan
 3105. teysok
 3106. tezînkgirtin
 3107. têbahî
 3108. têbar
 3109. têdaman
 3110. têdanan
 3111. têderînan
 3112. têderxistinok
 3113. têgihandin
 3114. têhavêtin
 3115. têhilavêtin
 3116. têhildan
 3117. têhilkêşan
 3118. têhinşîr
 3119. têhinşîrbûn
 3120. têhinşîrkirin
 3121. têhisîn
 3122. têkalan
 3123. têkborandin
 3124. têkelkirin
 3125. têkra
 3126. têkraman
 3127. têkûpêkdan
 3128. têkûpêkkirin
 3129. têkwerandin
 3130. têkwerbûn
 3131. têkwerkirin
 3132. têlbendkirin
 3133. têldirkkirin
 3134. tênan
 3135. tênik
 3136. tênivîsan
 3137. tînoşkî
 3138. tînoşkîbûn
 3139. tînoşkîkirin
 3140. têraçûn
 3141. têrekirin
 3142. têraman
 3143. têrmal
 3144. têştexew
 3145. têştexewkirin
 3146. têvekirin
 3147. têxistin
 3148. tibar
 3149. tibir
 3150. tifdan
 3151. tifnebûn
 3152. tift
 3153. tijîkirin
 3154. tikîn
 3155. tilîdirêj
 3156. tilîfîşek
 3157. tilîkêşan
 3158. tilîlîvedan
 3159. tilînîşan
 3160. timûtim
 3161. tenêbûn
 3162. tingijîn
 3163. tipîn
 3164. tiptip
 3165. tiptipkirin
 3166. tiranekirin
 3167. tiranê
 3168. tiranêkirin
 3169. tirbistan
 3170. tireqîn
 3171. tirikîn
 3172. tiringîn
 3173. tirîrûvîk
 3174. tirken
 3175. tirkirin
 3176. tirstirsok
 3177. tirtire
 3178. tiryan
 3179. tiştîk
 3180. tivandin
 3181. tivîn
 3182. tivtivkirin
 3183. tixûbdanan
 3184. tixûbdar
 3185. tixûbdarkirin
 3186. tixûbkirin
 3187. tixûbkirî
 3188. tûjatî
 3189. tûjav
 3190. tîkbûn
 3191. tîkkirin
 3192. tîndar
 3193. tîpkirin
 3194. tîqîn
 3195. tîqlîqkirin
 3196. tîrbaz
 3197. tîravêtin
 3198. tîrweşandin
 3199. tît
 3200. tîtelo
 3201. tîtirîn
 3202. tîvkil
 3203. tîzab
 3204. tîzav
 3205. tîzmar
 3206. tob
 3207. tobedar
 3208. tolajo
 3209. tolgirtin
 3210. tolhilandin
 3211. tolikvan
 3212. tomav
 3213. topanêkirin
 3214. topbarankirin
 3215. topberdan
 3216. tophavêtin
 3217. topîn
 3218. toplîstin
 3219. toqandin
 3220. torandin
 3221. torekirin
 3222. torvan
 3223. toşbûn
 3224. tovdank
 3225. tovhavêtin
 3226. tovkirin
 3227. tozbûn
 3228. tozkirin
 3229. tursik
 3230. tursikîn
 3231. tûb
 3232. tûqesp
 3233. tûtandin
 3234. ucre
 3235. wendabûn
 3236. wendakirin
 3237. valabûn
 3238. valakirin
 3239. vebirr
 3240. vebirrandin
 3241. vecemandin
 3242. vecûn
 3243. veçinîn
 3244. vedirûn
 3245. veguhartin
 3246. veguheztin
 3247. vehêl
 3248. vehêlan
 3249. vehisîn
 3250. vejenîn
 3251. vekêş
 3252. veperixandin
 3253. vepeşîn
 3254. verestin
 3255. verêlyan
 3256. verêlyayî
 3257. verês
 3258. verêsan
 3259. vestirîn
 3260. veşargeh
 3261. veşartokanê
 3262. vetiringîn
 3263. vetirsandin
 3264. vetirsîn
 3265. vexwandî
 3266. vexurandin
 3267. vêgavê
 3268. vêkketin
 3269. vêra
 3270. vêsan
 3271. viçîn
 3272. viçviç
 3273. vijîn
 3274. vilbûn
 3275. vilik
 3276. vilkirin
 3277. virdanan
 3278. virçikî
 3279. virîn
 3280. virişkî
 3281. virker
 3282. virkirin
 3283. virîk
 3284. vitên
 3285. vîrbûn
 3286. vîrkirin
 3287. vîros
 3288. vîzîn
 3289. vîzevîzkirin
 3290. waqwurman
 3291. warhêl
 3292. warkor
 3293. wekêk
 3294. welatname
 3295. wend
 3296. werarkirin
 3297. werbadan
 3298. werimtin
 3299. werzişkirin
 3300. westîk
 3301. westîkkirin
 3302. wêneçîrok
 3303. wênekêşan
 3304. wênekirin
 3305. wêneşûyî
 3306. wic
 3307. wicdar
 3308. wîç
 3309. wîçîn
 3310. wîçkirin
 3311. wîçwîç
 3312. wîçwîçkirin
 3313. wîqanê
 3314. wîqanêkirin
 3315. wîsîn
 3316. wîskirin
 3317. wîswîskirin
 3318. wîtik
 3319. wûtin
 3320. xaçasor
 3321. xaçperest
 3322. xakenas
 3323. xwendî
 3324. xanedanî
 3325. xanenişînbûn
 3326. xanenişînkirin
 3327. xanê
 3328. xanzad
 3329. xapartin
 3330. xwardan
 3331. xasbûn
 3332. xaskirin
 3333. xavbûn
 3334. xavkirin
 3335. xebatgeh
 3336. xebatkirin
 3337. xeberreş
 3338. xec
 3339. xecxecok
 3340. xefandin
 3341. xefîn
 3342. xelatdan
 3343. xembarî
 3344. xemeba
 3345. xemegur
 3346. xemilkirin
 3347. xeparekirin
 3348. xerbend
 3349. xermaşekirî
 3350. xermoşk
 3351. xernof
 3352. xerpişandin
 3353. xesasî
 3354. xewgeh
 3355. xewhatin
 3356. xewndîtin
 3357. xewkirin
 3358. xewnexoş
 3359. xewsivik
 3360. xewte
 3361. xewxoş
 3362. xezam
 3363. xezan
 3364. xezanbûn
 3365. xezanî
 3366. xezankirin
 3367. xêl
 3368. xêlbûn
 3369. xêvekirin
 3370. xêzkişandin
 3371. xilav
 3372. xilinkî
 3373. xilinkîbûn
 3374. xilinkîn
 3375. xilolebûn
 3376. xilolekirin
 3377. xilxile
 3378. xilyan
 3379. ximavdank
 3380. ximxim
 3381. ximximbe
 3382. xinavke
 3383. xirabbûn
 3384. xirekbûn
 3385. xirekkirin
 3386. xirepişan
 3387. xirexirkirin
 3388. xirê
 3389. xirik
 3390. xirink
 3391. xirîk
 3392. xirîkçûn
 3393. xirkirin
 3394. xirmexirm
 3395. xirmiçandin
 3396. xirosk
 3397. xirp
 3398. xirpek
 3399. xirpik
 3400. xirpin
 3401. xirtxirt
 3402. xirtxirtkirin
 3403. xirxire
 3404. xirxirkirin
 3405. xişandin
 3406. xişan
 3407. xişîn
 3408. xişînkirin
 3409. xişkok
 3410. xişxi
 3411. xişxişkirin
 3412. xişxişok
 3413. xişyan
 3414. xîçbûn
 3415. xîçkêş
 3416. xîçkêşan
 3417. xîsîn
 3418. xîsk
 3419. xîskandin
 3420. xîskîn
 3421. xîskkişandin
 3422. xîzik
 3423. xîzikkişandin
 3424. xîzkirin
 3425. xwebixwe
 3426. xolîdank
 3427. xopanbûn
 3428. xopankirin
 3429. xortxapînok
 3430. xweşbûn
 3431. xulamînî
 3432. xulke
 3433. xunavgirtin
 3434. xundin
 3435. xundî
 3436. xunivîn
 3437. xuran
 3438. xurçik
 3439. xurekxane
 3440. xurmerûn
 3441. xurnî
 3442. xurtîkirin
 3443. xurtkirin
 3444. xuşîmank
 3445. xuşînk
 3446. xuşkok
 3447. xuşkokbûn
 3448. xuşkokkirin
 3449. xûlî
 3450. xûlîpêwerbûn
 3451. xûlîpêwerkirin
 3452. xûlîser
 3453. xwînkar
 3454. xwînmêtin
 3455. xûwînrêj
 3456. xwebîn
 3457. xwecihî
 3458. xwedanîn
 3459. xwedeçûn
 3460. xwedîbext
 3461. xwedîbûn
 3462. xwedîtin
 3463. xwedînamûs
 3464. xwehatin
 3465. xwehebûn
 3466. xwelîpêwerbûn
 3467. xwelîpêwerkirin
 3468. xwenas
 3469. xwenasîn
 3470. xwenaskirin
 3471. xwenenas
 3472. xwenîşandan
 3473. xweredîtin
 3474. xwestik
 3475. xwexwetî
 3476. xweyîguneh
 3477. xweyîhi
 3478. xweyîkulfet
 3479. xwêkirin
 3480. xwêlîn
 3481. xwêravk
 3482. xwêrik
 3483. xwîl
 3484. xwînberdan
 3485. xwînbir
 3486. xwînçûn
 3487. xwîndan
 3488. xwînelok
 3489. xwînkarî
 3490. xwînpendgîn
 3491. xwînrêjîn
 3492. xwînrêjtin
 3493. xwînrijandin
 3494. yadgarî
 3495. yadkirin
 3496. yanzdehem
 3497. yanzdehemîn
 3498. yanzdehê
 3499. yanzdehezar
 3500. yanzdemilyon
 3501. yarê
 3502. yarîkirin
 3503. yaro
 3504. yazdê
 3505. yazdehezar
 3506. yazdemilyon
 3507. yekanî
 3508. yekbawer
 3509. yekbîr
 3510. yekbûn
 3511. yekcan
 3512. yekcor
 3513. yekdest
 3514. yekgirtin
 3515. yekhizar
 3516. yekî
 3517. yekkirin
 3518. yekrû
 3519. yeprax
 3520. yêx
 3521. yêxkirin
 3522. zadxane
 3523. zahidkirin
 3524. zalkirin
 3525. zamdar
 3526. zamketin
 3527. zarezarkirin
 3528. zarokînî
 3529. zarzar
 3530. zarzarkirin
 3531. zavakirin
 3532. zavatî
 3533. zayîngeh
 3534. zayînxane
 3535. zeb
 3536. zeber
 3537. zeberdest
 3538. zebe
 3539. zehfbûn
 3540. zehfkirin
 3541. zehmetkêşan
 3542. zehmetkirin
 3543. zegzege
 3544. zelamînî
 3545. zembele
 3546. zendikbadayî
 3547. zendûbas
 3548. zengilandin
 3549. zengillêdan
 3550. zengilxane
 3551. zengulîk
 3552. zepbûn
 3553. zepkirin
 3554. zepkirî
 3555. zeqzeqe
 3556. zerdav
 3557. zerdil
 3558. zergul
 3559. zerikîn
 3560. zerîle
 3561. zerîn
 3562. zerkêtk
 3563. zerole
 3564. zerpêtî
 3565. zerpêtîbûn
 3566. zerpiçî
 3567. zîrî
 3568. zeve
 3569. zevlekdar
 3570. zexme
 3571. zêbarî
 3572. zêdegavîkirin
 3573. zêndar
 3574. zêrav
 3575. zêravkirin
 3576. zêravkirî
 3577. zêrevanîkirin
 3578. zêrker
 3579. zêrkirin
 3580. zêrvan
 3581. zêval
 3582. zêwe
 3583. zêwik
 3584. zibarekirin
 3585. zibildan
 3586. zibilîn
 3587. zibilkirin
 3588. ziçbûn
 3589. ziçkirin
 3590. zikçêl
 3591. zikêşan
 3592. zikfireh
 3593. zikfirehî
 3594. zilbûn
 3595. zilînk
 3596. zilkirin
 3597. zilpîn
 3598. zilqutandin
 3599. zimanreş
 3600. zimanpîs
 3601. zimparekirin
 3602. zinx
 3603. zirbarî
 3604. zirbehirkirin
 3605. zirbehrî
 3606. zirdayk
 3607. zire
 3608. zirezirkirin
 3609. zirgurt
 3610. zirgurtî
 3611. zirkeç
 3612. zirnabêj
 3613. zirnavan
 3614. zirtekî
 3615. zirtkirin
 3616. zirto
 3617. zirtole
 3618. zirtonek
 3619. zirxesû
 3620. zirxezûr
 3621. zirxweh
 3622. zirziqîn
 3623. zirzirkirin
 3624. zivêl
 3625. zişvir
 3626. zivirbûn
 3627. zivirkirin
 3628. zivîrk
 3629. zivt
 3630. zivtbûn
 3631. zivtî
 3632. zivtkirin
 3633. ziyadbûn
 3634. ziyadî
 3635. ziyadkirin
 3636. ziyangehandin
 3637. zîçikdanan
 3638. zîçikhavêtin
 3639. zîlikdan
 3640. zîndankirin
 3641. zîpe
 3642. zîqbûn
 3643. zîqkirin
 3644. zîqzîqok
 3645. zîrekbûn
 3646. zîrekkirin
 3647. zîvar
 3648. zîvarî
 3649. zîvkirin
 3650. zîvkirî
 3651. zîvzîvk
 3652. zîxbûn
 3653. zîxik
 3654. zîxî
 3655. zîxkirin
 3656. zoranbaz
 3657. zoranbazî
 3658. zordarîkirin
 3659. zordestîkirin
 3660. zorîkirin
 3661. zorker
 3662. zorkerî
 3663. zorkerîkirin
 3664. zorzan
 3665. zurbe
 3666. zûrezûr
 3667. zûrezûrkirin
 3668. zûve
 3669. wêl
 3670. çax pê xistin