Wîkîferheng:Gotarên ku bên jêbirin/Ferhengê Dimilî û Kurmancî

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Wext: 20/09/2020; Hejmar: 1293

 1. belengaz
 2. berz
 3. bapîr
 4. asê
 5. azad
 6. ar
 7. bêrîvan
 8. awaz
 9. balafir
 10. biraza
 11. bal
 12. alî
 13. belaş
 14. amaje
 15. benîadem
 16. bê-
 17. bi
 18. aşkera
 19. ajel
 20. bîn
 21. balinde
 22. asinkar
 23. berze
 24. berx
 25. Behdînan
 26. aborî
 27. areb
 28. beden
 29. bel
 30. aya
 31. beş
 32. asan
 33. bes
 34. adar
 35. azar
 36. aşiq
 37. bela
 38. betal
 39. belê
 40. behr
 41. bedew
 42. bila
 43. bera
 44. adetî
 45. avis
 46. azab
 47. birîndar
 48. birîn
 49. agadar
 50. bêçare
 51. agît
 52. berrî
 53. bêquwet
 54. bermalî
 55. azeb
 56. boy
 57. boz
 58. ban
 59. avdest
 60. avdestxane
 61. bawer
 62. bawerî
 63. bahs
 64. ahlaq
 65. aqil
 66. asa
 67. birr
 68. awat
 69. ad
 70. bêkar
 71. birk
 72. berd
 73. bindest
 74. belam
 75. bawkal
 76. asin
 77. armenî
 78. bere
 79. be
 80. almast
 81. balon
 82. bazirgan
 83. bane
 84. bejî
 85. bilo
 86. baw
 87. azan
 88. bejn
 89. baz
 90. bimbarek
 91. bazin
 92. belek
 93. bala
 94. boyax
 95. ard
 96. bac
 97. bêrî
 98. boxçe
 99. aso
 100. alman
 101. best
 102. beşer
 103. afat
 104. bêrehm
 105. bêşerm
 106. bext
 107. berber
 108. ant
 109. berbat
 110. bêhiş
 111. aqildar
 112. aqilmend
 113. bêaqil
 114. ambar
 115. bêhal
 116. axir
 117. arizî
 118. bêguman
 119. bêşik
 120. bamiye
 121. axîn
 122. binî
 123. az
 124. bêfayde
 125. bet
 126. afiyet
 127. asayîş
 128. adil
 129. bol
 130. bedel
 131. bedêl
 132. ayam
 133. belo
 134. bêkes
 135. bîro
 136. bêhêvî
 137. beste
 138. bedewa
 139. aray
 140. arazî
 141. bêhemd
 142. adu
 143. boçik
 144. adet
 145. bêhed
 146. bêpere
 147. bêbext
 148. bêwijdan
 149. bêxîret
 150. bêşeref
 151. bêderd
 152. bêrûmet
 153. bey
 154. bêqam
 155. bîla
 156. awra
 157. adir
 158. astare
 159. ardî
 160. atif
 161. balcan
 162. bawil
 163. ayet
 164. bare
 165. anika
 166. atle
 167. açî
 168. ariş
 169. arû
 170. astar
 171. amoj
 172. aşêf
 173. ana
 174. adilane
 175. berzik
 176. bêbin
 177. bincil
 178. berde
 179. binber
 180. afo
 181. avzêm
 182. aba
 183. alan
 184. alaturka
 185. amel
 186. amele
 187. arabî
 188. ariza
 189. arsa
 190. arş
 191. asabî
 192. ayan
 193. ayan beyan
 194. baytar
 195. aferîn
 196. belik
 197. bezirgan
 198. bina
 199. boran
 200. balî
 201. berbî
 202. binik
 203. bêvîr
 204. bêyom
 205. awle
 206. avzêmik
 207. bager
 208. bêsebir
 209. bêzahmet
 210. belxem
 211. binevşî
 212. beyat
 213. aqreb
 214. aşîr
 215. avdal
 216. arc
 217. aa
 218. Abbasî
 219. abêna
 220. abênayîş
 221. abênaya
 222. abirr
 223. abirrnayîş
 224. abirryayîş
 225. abîyayîş
 226. a bîne
 227. a bînê
 228. abîşew
 229. abîşewên
 230. abîterşew
 231. abîterşewên
 232. abr
 233. abre
 234. abrik
 235. abuhawa
 236. abû
 237. abû Homay
 238. abû gore
 239. abûqat
 240. abûqateye
 241. abûqat bîyayîş
 242. abûqatey kerdiş
 243. abûqat girewtiş
 244. acizeye
 245. acizê bîyayîş
 246. acizê kerdiş
 247. aciz kerdiş
 248. aciznayîş
 249. acizyaye
 250. acizyayiş
 251. acor
 252. acor bîyayîş
 253. acor de
 254. acor de abîyayîş
 255. acor de akerdiş
 256. acor de dîyayîş
 257. acor de mendiş
 258. acor de vindertiş
 259. acor kerdiş
 260. acor kewtiş
 261. acor şîyayîş
 262. acor ra
 263. acûrpewj
 264. açarna
 265. açarnayîş
 266. açaryayîş
 267. açaryaye
 268. açî bîyayîş
 269. açî kerdiş
 270. açînaye
 271. açînayîş
 272. ad kerdiş
 273. ad û wad bo
 274. ad û wad kerdiş
 275. adaşt
 276. adaşt biyayîş
 277. adaşt de
 278. adaşt kewtiş
 279. adaşt ra
 280. adaşt ra ameyîş
 281. adaşt vistiş
 282. adalet ardiş ca
 283. adalet gêrayîş
 284. adalet vilakerdiş
 285. adalet vînayîş
 286. adalet waztiş
 287. adamaqlî
 288. adilî
 289. adirok
 290. adirokê zerencan
 291. adet ra kewtiş
 292. adet ra vejyayîş
 293. adilnayîş
 294. adim kerdiş
 295. adimyayîş
 296. adir bîyayîş
 297. adir dekewtiş
 298. adir deviştiş
 299. adirên
 300. adirgan
 301. adir gij biyayîş
 302. adir gij kerdiş
 303. adir girewtiş
 304. adiro girr
 305. adir hewnakerdiş
 306. adir kerdiş
 307. adirî mendiş
 308. adir panayîş
 309. adir peysiyayîş
 310. adir tebîştiş
 311. adir tefênayîş
 312. adir temirnayîş
 313. adir û alawî
 314. adir û şewate dekewtiş
 315. adir û şewate
 316. adir varnayîş
 317. adir weş biyayiş
 318. adir weş kerdiş
 319. adire
 320. adirge
 321. adle
 322. adu biyayîş
 323. ada kerdiş
 324. aja
 325. aja de
 326. ajore
 327. ajore biyayîş
 328. abiyaye
 329. ake
 330. Akinciyan
 331. Akrag
 332. akewt
 333. akewtiş
 334. albane
 335. alabazar
 336. Alduş
 337. alafiranga
 338. alalo
 339. alaqe
 340. alaqedar
 341. alaqedar biyayîş
 342. alaqedarê
 343. alaqedar kerdiş
 344. alaqnayîş
 345. alaqnaye
 346. alaqnayox
 347. alawitiş
 348. alawî
 349. alawî biyayîş
 350. adir û alawî girotiş
 351. alawî kerdiş
 352. alawî bide kewtiş
 353. alawî panayîş
 354. alatexmîn
 355. alatrîk
 356. alb
 357. albik
 358. alef
 359. afara
 360. afat biyayîş
 361. afat kerdene
 362. afara biyayîş
 363. afara kerdene
 364. afirnayîş
 365. afirya
 366. afiryaya
 367. afiryayene
 368. afiyet bo
 369. afo biyayîş
 370. afo kerdiş
 371. afyonkêş
 372. afyonkêşeye
 373. agadar biyayîş
 374. agêrayîş
 375. agêrnaye
 376. agêrnayîş
 377. agêryayîş
 378. agîtî
 379. agoz
 380. agozna
 381. agoznaye
 382. agoznayîş
 383. agozyayîş
 384. ahbab
 385. ahbabê
 386. ahbabê biyayîş
 387. ahbabê kerdiş
 388. ahmeq
 389. ahmeqê
 390. ahmeqê biyayîş
 391. ahmeqê kerdiş
 392. Alewî
 393. alêl
 394. alikan
 395. alimnayîş
 396. alimyayîş
 397. alimyaye
 398. alişk
 399. aloznayiş
 400. alozyaye
 401. alozyayîş
 402. alî dayîş
 403. alî girotiş
 404. alî kerdiş
 405. alîkeyf
 406. alîm
 407. Alîsor
 408. allu
 409. allu rokerdiş
 410. alluy qult kerdiş
 411. alox
 412. altun
 413. altunaw
 414. altunên
 415. alûç
 416. alûçêr
 417. alwe
 418. alwe bîyayiş
 419. alwe kerdene
 420. amiza
 421. amkeyna
 422. amel bide ardiş
 423. amel biyayîş
 424. amele bîyayiş
 425. amel kerdiş
 426. ameleyê
 427. ameleyê kerdiş
 428. amelet
 429. amelet biyayîş
 430. amelet kerdiş
 431. ameye
 432. ameyene pêser
 433. ameyene ra vîr
 434. ameyene sere
 435. ameyene war
 436. ameyene xapênyîş
 437. ameyene werte
 438. ameyene vernî
 439. amên
 440. amên biyayîş
 441. amên kerdiş
 442. amênvaş
 443. amnane
 444. amnanên
 445. amoj biyayîî
 446. amoj kerdiş
 447. amsar
 448. amsarên
 449. amsare
 450. amver
 451. anasar
 452. anaşt
 453. anaşt ameyîş
 454. anaşt deyîş
 455. anaşt kewtiş
 456. anaşt ra
 457. anaşt vistiş
 458. anawa
 459. ancax
 460. ancî
 461. ancîna
 462. anciyayîş
 463. anka ra
 464. ankara pey
 465. ankara ver
 466. antiş
 467. antiş cêr
 468. antiş cor
 469. antiş pêser
 470. antiş ver
 471. antîke
 472. apey
 473. apey biyeyîş
 474. apey dayiş
 475. apey girotiş
 476. apeyser
 477. apeyser ameyîş
 478. apeyser dayîş
 479. apeyser girotiş
 480. apeyser kewtiş
 481. apeyser şiyayîş
 482. apeyser tadayîş
 483. aqeliş
 484. aqelişya
 485. aqelişyayîş
 486. aqilê xo pernayîş
 487. aqildarê
 488. aqil girotiş
 489. aqitnayîş
 490. aqitnayox
 491. aqityayîş
 492. arbûd
 493. arada
 494. arada barada
 495. aradî
 496. aradî ra biyayîş
 497. aradî kerdiş
 498. araw
 499. arde
 500. ardin
 501. ard û asmên
 502. ardo ronayîş
 503. ard ra
 504. ard ra dayîş
 505. ard ra gêrayîş
 506. ard ra kiranciyayîş
 507. ard ra kirantiş
 508. ard şanayîş
 509. ardiş
 510. ardiş ca
 511. ardiş dinya
 512. ardiş pê
 513. ardiş teber
 514. ardiş ver
 515. ardiş war
 516. ardiş zerre
 517. ardiş fekî ver
 518. areç
 519. aşkere kerdiş
 520. arê bî
 521. arê biyayîş
 522. arê kerdiş
 523. arêkerdoxê
 524. Arga
 525. arêze
 526. aris
 527. arisnayîş
 528. arisyayîş
 529. arîkaran
 530. ariza biyayîş
 531. ariza dayîş
 532. arizayin
 533. ar kerdiş
 534. arnawid
 535. Arnuş
 536. aroş
 537. arr kerdiş
 538. arreqnayîş
 539. arreqyayîş
 540. arrincî
 541. arrincî kerdiş
 542. arrincî mendiş
 543. arsî
 544. arûdu
 545. arûg
 546. arwançî
 547. arwanciyeye
 548. arye
 549. arz û eyal
 550. asan biyayîş
 551. asanê
 552. asan kerdiş
 553. asan vetiş
 554. asan vindertiş
 555. asan weçînayîş
 556. asaye
 557. asê biyayîş
 558. asê gêrayîş
 559. asê kerdiş
 560. asê û sext
 561. ashabe
 562. asinên
 563. asingaz
 564. Asingiran
 565. asinkerê
 566. asîr
 567. asmênê fekî
 568. asnawber
 569. asnawberê
 570. asnaw kerdiş
 571. asnawker
 572. aspar
 573. aspize
 574. astanik
 575. Asûrî
 576. asus
 577. aswas
 578. aswasî girotiş
 579. aşanayîş
 580. aşanaye
 581. aşaniyayîş
 582. aşêf biyayîş
 583. aşêfin
 584. aşêf kerdiş
 585. aşik
 586. aşikeye
 587. aşikey kerdiş
 588. aşiq biyayîş
 589. aşit
 590. aşit biyayîş
 591. aşit kerdiş
 592. aşîret
 593. aşkawnaye
 594. aşkawnayîş
 595. aşkawyayîş
 596. aşkera biyayiş
 597. aşkera kerdiş
 598. aşme girêdyayîş
 599. aşm gêryayiş
 600. aşnawitiş
 601. atle dayîş
 602. avbî
 603. avdêrî
 604. aver ameyîş
 605. aver berdiş
 606. aver dayîş
 607. averê
 608. aver girotiş
 609. aver kewtiş
 610. aver qise
 611. aver şiyayîş
 612. aver vetiş
 613. aver vindertiş
 614. aver vistiş
 615. avis biyayîş
 616. avisê
 617. avis kerdiş
 618. avis mendiş
 619. aviste
 620. avistiş
 621. avistayîş
 622. avlêr
 623. avramî
 624. avrêk
 625. avê
 626. avê dayîş
 627. avsêm
 628. avsêm biyayîş
 629. avsêm kerdiş
 630. avşo
 631. avzêlek
 632. avzêlekin
 633. awa bûyin
 634. awdo
 635. awa firaqan
 636. awa germ
 637. awa goştî
 638. awa gulan
 639. awan biyayîş
 640. awan kerdiş
 641. aware biyayîş
 642. aware kerdiş
 643. awa werî
 644. aw birrnayîş
 645. aw biyayîş
 646. awdar
 647. awdaye
 648. awdayîşê
 649. awdelan
 650. aw de şiyayîş
 651. aw de xeniqyayîş
 652. awdiz
 653. awên
 654. awgêr
 655. awgêrik
 656. aw girotiş
 657. awin
 658. awinkî
 659. awîşen
 660. awke
 661. aw kewtiş
 662. awlê
 663. aw pede kerdiş
 664. aw pede şiyayiş
 665. aw pirokerdiş
 666. awra biyayîş
 667. awra kerdiş
 668. awrêj
 669. aw rişnayîş
 670. awrre
 671. awrre kerdiş
 672. Awrupa
 673. Awrupayî
 674. aw şimitiş
 675. awta
 676. awtanayîş
 677. awtano
 678. aw vetiş
 679. aw xo ro kerdiş
 680. awxî
 681. aw xo sero zelel kerdiş
 682. ax kaşkerdiş
 683. ax û aman
 684. ax û wax
 685. ax û wax bîyayîş
 686. ax û wax kerdiş
 687. axayê
 688. axayê biyayîş
 689. axayê kerdiş
 690. axbandir
 691. axbet
 692. axbet sere de ameyîş
 693. axikan
 694. axdikan
 695. axirê
 696. axretê
 697. axtirme
 698. axu biyayîş
 699. axu rokerdiş
 700. ayan biyayîş
 701. ayan kerdiş
 702. ayar biyayîş
 703. ayar kerdiş
 704. ayca
 705. ayî
 706. ayî biyayîş
 707. ayî kerdiş
 708. ay ke
 709. aynan
 710. aynetî
 711. Ayneto
 712. ay ra
 713. ayo
 714. azayê
 715. azab antiş
 716. azab dayiş
 717. azab kerdiş
 718. azad biyayîş
 719. azadê
 720. azad kerdiş
 721. azgilêr
 722. babaegît
 723. babaegîtey
 724. babançî
 725. babançiyey
 726. babawil
 727. Bacalanî
 728. bacanax
 729. bacî girotiş
 730. bacnayîş
 731. bacyayîş
 732. bacok
 733. badilhawa
 734. badî
 735. badî cê
 736. badîna
 737. badî ra
 738. bafun
 739. bafunkar
 740. bafunkarey
 741. bafunên
 742. bafile
 743. bahs biyayîş
 744. bahs kerdiş
 745. bahs kewtiş
 746. Baxtiyarî
 747. bakle
 748. bal nêdayîş
 749. baldir
 750. balduz
 751. Bamasûran
 752. bandêrî
 753. bane biyayîş
 754. baneyey
 755. bane kerdiş
 756. banger
 757. banik
 758. bar biyayîş
 759. bar dayîş
 760. bar degrotiş
 761. bardiş
 762. bargiran
 763. bargiraney
 764. başwal
 765. baxdenus
 766. bawer kerdiş
 767. bawest
 768. bawî
 769. bawkalik
 770. Bawkan
 771. bawo!
 772. bazar biyayîş
 773. bazarey
 774. bazar kerdiş
 775. Bazbend
 776. bazên
 777. bazirganey
 778. bazu
 779. bedewey
 780. bedêl biyayîş
 781. bedêl dayîş
 782. bedêl girewtiş
 783. bedêl kerdiş
 784. bedilnaye
 785. bedilnayîş
 786. bedilyaye
 787. bedilyayîş
 788. Bedikan
 789. Behdînanî
 790. Behro
 791. bejik
 792. bejnbarî
 793. bejn dayîş
 794. bejnderg
 795. bejnkirr
 796. bel biyayîş
 797. bel kerdiş
 798. bela biyayîş
 799. bela diyayîş
 800. bela erînayîş
 801. bela geyrayîş
 802. bela kerdiş
 803. bela kewtiş
 804. bela sawyayîş
 805. bela vetiş
 806. bela veynayîş
 807. belazade
 808. bedewa belaşey
 809. belate
 810. belate biyayîş
 811. belate kerdiş
 812. belek biyayîş
 813. belekey
 814. belekin
 815. belek kerdiş
 816. belendîr
 817. belengazey
 818. belkam
 819. bellu
 820. belluwer
 821. belxem vistiş
 822. belxem rokerdiş
 823. belxur
 824. bencire
 825. bendike
 826. bengî biyayîş
 827. bengî kerdiş
 828. bengkêş
 829. beng werdiş
 830. berbanik
 831. berbat biyayîş
 832. berbatey
 833. berbatey ardiş
 834. berbatey kerdiş
 835. berberey
 836. berberey kerdiş
 837. berberxane
 838. bedreberdiş
 839. berek
 840. berela
 841. bergela
 842. ber girewtiş
 843. berho
 844. beriznayîş
 845. berîvan
 846. berîvaney
 847. berkaşang
 848. berkaşang biyayîş
 849. berkaşang kerdiş
 850. ber vistiş
 851. berm
 852. bermayîş
 853. bermî
 854. bermî girewtiş
 855. bermî kerdiş
 856. bereh
 857. beriq
 858. beriqnayîş
 859. beriqnayox
 860. beriqyaye
 861. beriqyayîş
 862. berbul
 863. berrek
 864. berreznayîş
 865. berrezyayox
 866. berrîl
 867. berxudar
 868. berxudar biyayîş
 869. berxudarey
 870. berz asayîş
 871. berz biyayîş
 872. berz ra vînayîş
 873. berzey
 874. berz girewtiş
 875. berz kerdiş
 876. berz tebiştiş
 877. berz vistiş
 878. bes biyayîş
 879. besey
 880. bessitnayîş
 881. bessityaye
 882. bessityayîş
 883. bestiş
 884. bestiyayîş
 885. beşn
 886. beşn û bal
 887. betal biyayîş
 888. betaley
 889. betalek
 890. betalek kerdiş
 891. betal geyrayiş
 892. betal kerdiş
 893. betal mendiş
 894. betill
 895. betillnayîş
 896. betilnayox
 897. betillyayîş
 898. betillyaye
 899. bew bew
 900. bewnî
 901. bewnî tira
 902. bewse
 903. bexş biyayîş
 904. bexş kerdiş
 905. Bexşiyan
 906. bext kerdiş
 907. bext û îtîbar
 908. beyare
 909. beyat biyayîş
 910. beyat kerdiş
 911. beyat mendiş
 912. beyêr
 913. Beyikan
 914. beylû biyayîş
 915. beylû kerdiş
 916. beyntar
 917. beyntar de mendiş
 918. beyntarey
 919. beyntar kewtiş
 920. bezirganey
 921. bezin
 922. bezre
 923. bêamac
 924. bêamel
 925. bêamel biyayîş
 926. bêamelê
 927. bêaqil biyayîş
 928. bêaqilê
 929. bêaqilê kerdiş
 930. bêbask
 931. bêbask biyayîş
 932. bêbaskey
 933. bêbav biyayîş
 934. bêbavey
 935. bêbavey kerdiş
 936. bêbawer
 937. bêbawerey
 938. bêbawerey biyayîş
 939. bêbawerey kerdiş
 940. bêbext bîyayîş
 941. bêbextey
 942. bêbextey kerdiş
 943. bêca
 944. bêca biyayîş
 945. bêcayê
 946. bêca mendiş
 947. bêcis
 948. bêcis biyayîş
 949. bêcisey
 950. bêcisey kerdiş
 951. bêçare biyayîş
 952. bêçare kerdiş
 953. bêçare kewtiş
 954. bêçare mendiş
 955. bêçike
 956. bêdarû
 957. bêdarû biyayîş
 958. bêdarû mendiş
 959. bêdarûyey
 960. bêdec
 961. bêdec kerdiş
 962. bêderd biyayîş
 963. bêqerd kerdiş
 964. bêdest
 965. bêdest biyayîş
 966. bêdest û bêpay kewtiş
 967. bêdesmaj
 968. bêdesmaj biyayîş
 969. bêdesmaj mendiş
 970. bêdest û bêpay mendiş
 971. bêdirok
 972. bêdîn
 973. bêdîney
 974. bêdîn û bêîman
 975. bêdîn û bêîman biyayîş
 976. bêdîn û bêîman mendiş
 977. bêedeb
 978. bêedeb biyayîş
 979. bêedebey kerdiş
 980. bêfam
 981. bêfesal
 982. bêfesal biyayîş
 983. bêfesaley kerdiş
 984. bêfayde biyayîş
 985. bêfayde mendiş
 986. bêgan
 987. bêgan biyayîş
 988. bêganê
 989. bêgan kewtiş
 990. bêgan şiyayîş
 991. bêguman biyayîş
 992. bêhal biyayîş
 993. bêhal kewtiş
 994. bêhayî
 995. bêhayî biyayîş
 996. bêhayî şiyayîş
 997. bêhed biyayîş
 998. bêhedê kerdiş
 999. bêhenek
 1000. bêhenek biyayîş
 1001. bêhes
 1002. bêhes biyayîş
 1003. bêhes mendiş
 1004. bêhes û bêhayî
 1005. bêhêvî mendiş
 1006. bêhewn
 1007. bêhewn mendiş
 1008. bêheya
 1009. bêheya biyayîş
 1010. bêheyayey kerdiş
 1011. bêhiş biyayîş
 1012. bêhişey
 1013. bêhiş kewtiş
 1014. bêhomay
 1015. bêhomay biyayîş
 1016. bêhomayey
 1017. bêhûner
 1018. bêhûner biyayîş
 1019. bêîman
 1020. bêîman biyayîş
 1021. bêîmaney kerdiş
 1022. bêînsaf
 1023. bêînsaf biyayîş
 1024. bêînsafê kerdiş
 1025. bêj
 1026. bêj bi bêj
 1027. bêj biyayîş
 1028. bêj kerdiş
 1029. bêkar bîyayîş
 1030. bêkes biyayîş
 1031. bêkes veradayîş
 1032. bêkeyf
 1033. bêkeyf biyayîş
 1034. bêkeyf mendiş
 1035. bêlçek
 1036. bêmal
 1037. bêmal biyayîş
 1038. bêmal mendiş
 1039. bêmaye
 1040. bêmaye biyayîş
 1041. bêmayê
 1042. bêmaye mendiş
 1043. bêmecal
 1044. bêmerhamet
 1045. bêmerhametey kerdiş
 1046. bêminet
 1047. bêminet biyayîş
 1048. bêmad
 1049. bêmad biyayîş
 1050. bêmirad
 1051. bêmirad biyayîş
 1052. bênama
 1053. bêname
 1054. bênamus
 1055. bênamus biyayîş
 1056. bênimaj
 1057. bêpaştî
 1058. bêpaştî biyayîş
 1059. bêpî
 1060. bêpî mendiş
 1061. bêrayîr
 1062. bêrayîr mendiş
 1063. bêrî biyayîş
 1064. bêrî kerdiş
 1065. bêrûmet biyayîş
 1066. bêrûmet mendiş
 1067. bêrûwen
 1068. bêrûwen biyayîş
 1069. bêrexbet
 1070. bêrexbet biyayîş
 1071. bêrexbetê
 1072. bêrexbet mendiş
 1073. bêpere dayîş
 1074. bêqalûqîl
 1075. bêqedir
 1076. bêqedir biyayîş
 1077. bêqedir û bêqîmet
 1078. bêqeyde
 1079. bêqisur
 1080. bêqisur biyayîş
 1081. bêquwet biyayîş
 1082. bêsebeb
 1083. bêsebir biyayîş
 1084. bêsere
 1085. bêsere biyayîş
 1086. bêsereyey
 1087. bêsere geyrayîş
 1088. bêsewil
 1089. bêsol
 1090. bêsol biyayîş
 1091. bêsoley kerdiş
 1092. bêsuc
 1093. bêsuc biyayîş
 1094. bêşeref biyayîş
 1095. bêşerefey kerdiş
 1096. bêşerm biyayîş
 1097. bêşik biyayîş
 1098. bêtaluke
 1099. bêtaluke biyayîş
 1100. bêtam
 1101. bêtam biyayîş
 1102. bêtamey
 1103. bêtam kerdiş
 1104. bêtedarik
 1105. bêtedarik biyayîş
 1106. bêtedarikey
 1107. bêter
 1108. bêter kerdiş
 1109. bêterbiye
 1110. bêterbiye biyayîş
 1111. bêşeref biyayşî
 1112. bêterbiyeyê kerdiş
 1113. bêters
 1114. bêters biyayîş
 1115. bêtewê biyayîş
 1116. bêtore
 1117. bêtore biyayîş
 1118. bêtoreyê kerdiş
 1119. bêvankes
 1120. bêveng
 1121. bêveng biyayîş
 1122. bêveng mendiş
 1123. bêvîr biyayîş
 1124. bêvîr mendiş
 1125. bêvîr û bêhayî
 1126. bêwaz
 1127. bêwaz biyayîş
 1128. bêwext
 1129. bêwext mendiş
 1130. bêwane
 1131. bêwane biyayîş
 1132. bêwane mendiş
 1133. bêwijdan biyayîş
 1134. bêwijdaney kerdiş
 1135. bêxeber
 1136. bêxewîr
 1137. bêxewîr gêrayîş
 1138. bêxewf
 1139. bêxewf biyayîş
 1140. bêxeyca
 1141. bêxeyr
 1142. bêxîret biyayîş
 1143. bêxîretey kerdiş
 1144. bêyom biyayîş
 1145. bêyomey
 1146. bêzan
 1147. bêzerar
 1148. bêzerar biyayîş
 1149. bêzerr
 1150. bêzerr biyayîş
 1151. bêzerrî kerdiş
 1152. bêzîr
 1153. bêziwan
 1154. bêziwan bîyayîş
 1155. bibo nêbo
 1156. bi çi
 1157. bide ameyîş
 1158. bide aqilnayîş
 1159. bide aqilyayîş
 1160. bide ardiş
 1161. bide ewniyayîş
 1162. bide hiwayîş
 1163. bide geyrayîş
 1164. bide kerdiş
 1165. bide kewtiş
 1166. bide mendiş
 1167. bide nawitiş
 1168. bide qelibnayîş
 1169. bide niştiş
 1170. bide qerisnayîş
 1171. bide resayîş
 1172. bide sawitiş
 1173. bide siwar biyayîş
 1174. bide şanayîş
 1175. bide şiyayîş
 1176. bide tadayîş
 1177. bide wariştiş
 1178. bijik
 1179. bila biyayîş
 1180. bilakerdox
 1181. bilêlnayîş
 1182. bimbar
 1183. bimbarduman
 1184. bimbarduman biyayîş
 1185. bimbarduman kerdiş
 1186. bimbarek kerdiş
 1187. Bimiro mano
 1188. bineşa
 1189. binboç
 1190. binboçik
 1191. bincil biyayîş
 1192. bincil kerdiş
 1193. bin de ardiş
 1194. bin de berdiş
 1195. bin de kewtiş
 1196. bin de mexel biyayîş
 1197. bindest biyayîş
 1198. bindest kerdiş
 1199. bin de şiktiş
 1200. bin de şîyayîş
 1201. bin şiyayîş
 1202. bin de
 1203. bin de ameyîş
 1204. bin de veradayîş
 1205. bin de vistiş
 1206. bin de vitiş
 1207. biney
 1208. binê destî ra dayîş
 1209. binê destî ra girotiş
 1210. binê lingan de şiyayîş
 1211. binê paydê mi ra
 1212. binhalên
 1213. bin girewtiş
 1214. bin kewtiş
 1215. binisok
 1216. binkî
 1217. bin ra
 1218. bin ra ameyîş
 1219. bin ra ardiş
 1220. bin ra berdiş
 1221. bin ra girotiş
 1222. bin ra kerdiş
 1223. bin ra şiyayîş
 1224. bin ra vistiş
 1225. bin ra vitiş
 1226. biracenî
 1227. birakê
 1228. Birakose
 1229. birayey
 1230. birayeya şitî
 1231. birew
 1232. birewî
 1233. birewî ameyiş
 1234. birewî kerdiş
 1235. birîndar biyayîş
 1236. birîndarey
 1237. birîndar kerdiş
 1238. birîn wegêryayîş
 1239. birke
 1240. birtît
 1241. bertîtnayîş
 1242. bertîtyayîş
 1243. birxû
 1244. bîbikkor
 1245. bînc
 1246. bîrik
 1247. bîyakî
 1248. bîyaye
 1249. boç hewenayîş
 1250. boçikî biyayîş
 1251. boçik dekewtiş
 1252. boçin
 1253. boçqol
 1254. bohtanij
 1255. boncî
 1256. bolle
 1257. bonder
 1258. bonder biyayîş
 1259. bonder kerdiş
 1260. bonderkerdox
 1261. bong
 1262. bong biyayîş
 1263. bong kerdiş
 1264. boranxane
 1265. borinc
 1266. borincêr
 1267. botan
 1268. botan bide kerdiş
 1269. botan û nege bide kerdiş
 1270. bover
 1271. boxar
 1272. boxe
 1273. boxaz
 1274. boyax biyayîş
 1275. boyax kerdiş
 1276. boyaxin
 1277. bozek
 1278. bukilbêrî
 1279. bulî
 1280. bulî ameyîş
 1281. bulî geyrayîş
 1282. bulî şiyayîş
 1283. bumîrî
 1284. buncik
 1285. bure
 1286. bures
 1287. buros
 1288. Butalbiyan
 1289. bûy
 1290. bûy ameyîş
 1291. bûy dayiş
 1292. a game
 1293. berdbir