Pêvek:zazakî-soranî

From Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Ferhenga Zazakî – Sorankî[edit]

Amadekirdinî Adiabenese

kılmkerdışi:

 • m : may ()
 • n : neri (nêr)

A[edit]

 • a n : ew (mêyîn, makîn)
 • akerdene : pejêrtin, pejêrîn, qebûl kirdin, erê wûtin
 • ap n : mamo, amo
 • apo : 1.amo, mamo 2.apo
 • ardene : hênan, hawirdin
 • ardi x : ard
 • areq n : areq
 • arwêş, -e : kergwêş, kewrêş, aroş, arwêş
 • asmên n : asman, asmen
 • asmênşınasiye m : estêrenasî, estêreşinasî

astare n > estare

aste n > este

astor, -e > estor, -e

 • Asur, -e : Asûr, Sûryanî
 • azad, -e : azad, aza, rizgar

B[edit]

 • baweriye m : bawer, bawir, birwa, bîr û bawir
 • be : be, legell
 • bend n : bend
 • bın n : bin, jêr, xwar
 • bınên, -e : binîn, jêrîn

biyaene > biyene

C[edit]

 • camiye m : mizgût, camî
 • cem n : cemxane, peristgay Ehlî Heqekan
 • cemaet n : komele, xelk, merdim, cema'et
 • cêniye m : jin, afret
 • cınde, -iye : zîndû, giyanewer, be giyan
 • cıwamêrd n : piyawxas, zelam, ciwanmêrd

cıyamêrd n > cıwamêrd

 • cu n : jî, jiyan
 • Cuhud, -e : Cûd, Cuhud, Musayî

Ç[edit]

 • çekuye m : wişe, qise
 • çı [çık-] : çî, çe
 • çi n : şit, çit, çî

D[edit]

E[edit]

 • efsane n : efsane, ewsane, mêjû
 • Elewi, -ye : Elewî, Ehlî Heq
 • elifbe n : elîfbe, elîfba
 • eme m : mîmî, mîmik
 • en : -tirîn (wekû "baştirîn, paktirîn, gewretirîn)
 • Ermeni, -ye : Ermenî

estanıke m > şanıke

 • estare n : estêre, hesare
 • este n : estî, estiqan
 • estor, -e : esp, ester
 • eşkera : eşkira
 • Ewısta m : Evista (pirtûkî pîrozî Zerdeşt)

Ê[edit]

 • ê x : ewan

F[edit]

G[edit]

gırs, -e > gırd, -e

H[edit]

hama > labelê

Hermeni, -ye > Ermeni, -ye

ho > xo

İ[edit]

i x > ê

 • iklim n : keşe, kilîma
 • inam n : bawer, îman
 • İncile m : Încîl (pirtûkî pîrozî Mesîhiyan)

insan n > merdum

J[edit]

jew > yew

> yew

K[edit]

 • kam, -e : kam, kî
 • kar n : kar, karûbar
 • kay n : geme, kaye, yarî
 • kayê domanan : gemey mindallan, kayey zarekan

kayê qıcan > kayê domanan

kıtab n > wanebend

kıtav n > wanebend

 • ki : kî, kam kes
 • kilime m : kilîm, kîlîm
 • komele m : komele, komî mirovan

L[edit]

M[edit]

 • ma x : ême, -man
 • may : mê, mak

mekteb n > wendek

merdım n > merdum

mordem n > merdum

N[edit]

O[edit]

ome m > eme

P[edit]

pelge m > pele

 • pere n : pare, pere, pûll
 • peyniye m : kotayî, tûwaw bûnewe

Q[edit]

qese n : qise

qıc, -e > doman, -e

 • Qurane m : Qûr'an [pirtûkî pîrozî Îslam]

R[edit]

 • ra : car, ra [yew ra : yek car, yek ra]
 • raye m : rêga, rêwa
 • rınd, -e : baş, çak, rind
 • rındek, -e : ciwan
 • roc n : roj

S[edit]

sanıke m > şanıke

sımıtene > şımıtene

Ş[edit]

T[edit]

tabi > tebii

U[edit]

 • u : û

V[edit]

 • ver : ber, wer
 • verên, -e : berîn, yekemîn

W[edit]

X[edit]

 • xali n : qalî, ferş
 • xeylê : mişe, zor, xeylê
 • xeyr n : xêr, xeyr, xweş
 • xo : xwe

xu > xo

Y[edit]

Z[edit]

zew > yew

 • zêde : ziya, mişe
 • zıwan n : ziman, ziwan
 • ziraet n : kişt û kal, kallîn, karrîn, zira'et

zon n > zıwan

zun n > zıwan