Pêvek:zazakî-inglîzî

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Zazaki - İngilizki

A[biguherîne]

 • a n : she
 • açarnaene : → raçarnaene
 • açarnayış n : → raçarnayış
 • adır n : fire
 • alet n : tool
 • alfabe n : → elifbe
 • akerd|e n, -iye m : → rakerd|e (-iye)
 • akerdene :
 • akerdış n :
 • amaene [yen-, am-, -êr-] : to come
 • ame m : → eme
 • anatomiye n : anatomy
 • ansiklopediye m : → ensiklopediye
 • antropolociye n : anthropology
 • ap n : uncle (paternal)
 • apo : uncle (exclamation)
 • araq n : → areq
 • ardene [an-, ard-, -ar-] : to bring
 • ardış n :
 • ardi x : flour
 • areq n : sweat, perspiration
 • areze :
 • areze kerdene :
 • areze biyene :
 • arkeolociye n : archeology
 • arwêş n : hare, rabbit
 • asmên n : sky
 • asmênşınasiye n : astronomy
 • astare m : → estare
 • aste n : → este
 • astır n : haircloth
 • astor n, -e m : → estor(e)
 • astronomiye m : → asmênşınasiye
 • Asür n, -e m : Assyrian
 • awan :
 • awankerdış n :
 • azad n, -e m : free

B[biguherîne]

 • baweriye m : faith; faith
 • be : with
 • bend n :
 • beşar :
 • beşar kerdene :
 • - :
 • bın n :
 • bınên n, -e m :
 • bin n, -e m :
 • biyaene : → biyene
 • biyene [copula, bi-, -b-] :
 • biyolociye m : biology
 • botanik n : botany

C[biguherîne]

 • camiye m : mosque
 • cem n : religious ceremony of Alevis
 • cemat n : society
 • ceniye m : woman
 • cênetik n : genetics
 • cênozid n : → tertele
 • cêolociye m : geology
 •  :
 • cıgeyraene :
 • cınde n : living being
 • cıwamêrd n : (gentle-)man
 • ciamêrd n : → cıwamêrd
 • coğrafya m : geography
 • cu n : life
 • Cuhudine m : → Musewitine

Ç[biguherîne]

 • çekuye n : word
 • çı [çık-] : what
 • çıbenoke m : riddle
 • çi n : thing
 • çiyê werdene : culinary
 • çiyê şımıtene : beverages
 • çulagiye m : weaving

D[biguherîne]

 • de¹ [der-] : in
 • de² :
 • dewlete m : state
 • deyre m : folk song
 •  : two
 • dınya m : earth
 • din n : religion
 • dina m : → dınya
 • dinê tebieti :
 • dinê yabani :
 • do¹ n : buttermilk
 • do² :
 • doman n : child
 • dorme n : environment

E[biguherîne]

 • edebiyat n : literature
 • efsane n : myth, legend
 • ekolociye m : ecology
 • ekonomiye m : → iqtısad
 • elaqe n : interest
 • elaqedar n, -e m :
 • elaqedar biyene :
 • Elewi n, -ye m : Alevid
 • elifbe n : alphabet
 • eme m : aunt (maternal)
 • emel n :
 • en : most
 • endustriye m : industry
 • ensiklopediye m : encyclopedia
 • Ermeni n, -ye m : Armenian
 • espıce m : louse
 • est- :
 • estanıke m : → şanıke
 • estare n : star
 • este n : bone
 • estor n, -e m : horse
 • eşkera :
 • etnolociye m : ecology
 • etnolociye m : ethnology
 • Ewısta m : Avesta

Ê[biguherîne]

 • ê : they

F[biguherîne]

 • felsefe n : philosophy
 • fêl n :
 • fêl u emel :
 • fıkır n : thought; idea; opinion; mind
 • fizik n : physics

G[biguherîne]

 • gırd n, -e m :
 • gırd biyaene :
 • gırs n, -e m : → gırd(e)
 • game m : step
 • game be game : step by step
 • geyraene :
 • gırewtene : to take
 • giyane n :
 • govende m : a folk dance
 • gramer n : grammar

H[biguherîne]

 • hacet n : tool
 • hacet u aleti :
 • hal n :
 • hama : but
 • heqe m : the right
 • heqê merduman x : human rights
 • her¹ n, -e m  : donkey
 • her² : every, each
 • Hermeni n, -ye m : → Ermeni(-ye)
 • het n : direction; side
 • heta :
 • hewa n : 1. air, 2. climate
 • hewl n, -e m :
 • hewna : still; yet
 • heywan n : animal
 • heywani x : animals, fauna
 • heywanşınasiye m : zoology
 • heyat n : → cu
 • hêkate m : story
 • huner n : art

İ[biguherîne]

 • i x : → ê
 • iklim n : climate
 • inam n : belief; faith
 • İncile m : Bible
 • insan n : → merdum
 • internet n : internet
 • iqtısad m : economy; economics
 • İsewitine m : Christianity
 • İslam n : Islam
 • ita : here
 • itıqad n : belief; faith

J[biguherîne]

 • jew : → yew

K[biguherîne]

 • kam : who
 • kar n :
 • kar u senate :
 • kategori n : category
 • kay n : game
 • kayê domanan : children play
 • kayê qıcan : → kayê domanan
 • ke :
 • kerdene [ken-, kerd-, -ker-] : to do, to make
 • kerdış n :
 • kes :
 • kewtene [kewen-, kewt-, -kew-] :
 • kılame m : poem
 • kınce m : clothing
 • kınc u kol :
 • kıtab n : → wanebend
 • ki :
 • kilime m : rug without a pile
 • kilise n : church
 • kimya m : chemistry
 • kol¹ n, -e m :
 • kol² : → kınc u kol
 • komele m : club
 • kultur n : → zagon

L[biguherîne]

 • labelê : but
 • lawıke m : song
 • lızge m : branch
 • liste m : list

M[biguherîne]

 • ma : we; us
 • malumat n :
 • malumat u yardım :
 • matematik n : mathematics
 • may m : feminine, female
 • mecmua m : → pêseroke
 • medya m : media
 • mekteb n : → wendek
 • meqale n : article (in a newspaper)
 • merdum n : human being
 • merdumê siyaseti : political personalities
 • mesela : for example
 • mesele m : issue; story
 • meselê ceniyan : women issues
 • meydan n :
 • meydan amaene :
 • mılet n : 1. nation; people, 2. crowd, folk
 • mordem n : → merdum
 • Musewitine m : Judaism
 • muzik n : music

N[biguherîne]

 • na :
 • name n : name
 • nebat n : plant, flora
 • neri n : masculine, male
 •  :
 • - :
 • nêwes n, -e m : ill, sick; patient
 • nêweşiye n : illness; disease
 • nıka : now
 • nia :
 • ninan x :
 • no n :
 • nusiyaene [nusin-, nusiya-, -nusi-] : to be written
 • nuşt|e n, -iye m :
 • nuştene [nusen-, nuşt-, -nus-] : to write

O[biguherîne]

 • ome m : → eme
 • organizma m : organism

P[biguherîne]

 • parçe n : piece
 • pak n, -e m : clean
 • pak u eşkera :
 • partiye m : party
 • pela verêne m :
 • pele m : page
 • pelge m : → pele
 • pere n : money; currency
 • pey :
 • peyniye m :
 • - :
 • pêra- :
 • pêra amaene :
 • pêro :
 • pêser :
 • pêseroke m : periodical
 • proje n : project
 • psikolociye m : psychology

Q[biguherîne]

 • qese n : word
 • qesey verênan x : proverbs
 • qezeta m : newspaper
 • qıc¹ n, -e m :
 • qıc² n : → doman
 • Qurane m : Koran

R[biguherîne]

 • ra :
 • ra- :
 • raçarnaene :
 • raçarnayış :
 • radon n : → radyo
 • radyo n : radio
 • rakerd|e n, -iye m :
 • rakerdene :
 • rakerdış n :
 • raye m : way
 • reca m :
 •  :
 • rınd n, -e m :
 • rındek n, -e m : beautiful
 • roce m : day
 • Rum n, -e m :

S[biguherîne]

 • sanıke m : → şanıke
 • senata rındeke m :
 • senate m :
 • senên :
 • ser :
 • serbest n, -e : free
 • sero :
 • sero cıgeyraene :
 • sımıtene [sımen-, sımıt-, -sım-] : → şımıtene
 • sınıfe m :
 • sistem n : system
 • siyaset n : politics
 • sosyolociye m : sociology
 • spor n : sports
 • suke m : city

Ş[biguherîne]

 • şanıke m : fairy tale
 • şenê :
 • şenê kerdene :
 • şıma : you
 • şımıtene [sımen-, sımıt-, -sım-] : drink
 • şınasiye m :
 • şikiyaene :

T[biguherîne]

 • tabi : → tebii
 • tarix n : 1. date, 2. history
 • tarixê dınya : universal history
 • tarixê Zazaan : history of Zazas
 • te- :
 • tebiet n : nature
 • tebii :
 • tede :
 • tede estey :
 • tede nusiyaene :
 • teknik n : technology
 • televizyon n : television
 • tertele n : 1. pillage, 2. genocide
 • Terteley Asüran : genocide of Assyrians
 • Terteley Elewiyan : genocide of Alevis
 • Terteley Ermeniyan : Armenian genocide
 • Terteley Ruman : genocide of Greeks
 • tesir n :
 • tesir kerdene :
 • texte n :
 • tewır n :
 • Tewrate m : Old Testament
 • - :
 • têhet :
 • têhet ardene :
 • têvıste :
 • tıb n : medicine

U[biguherîne]

 • u : and

V[biguherîne]

 • veciyaene [vecin-, veciya-, -veci-] :
 • ver :
 • verên n, -e m : first; initial; primary
 • vurriya|e n, -iye m :
 • vurriyaene [vurrin-, vurriya-, -vurri-] :

W[biguherîne]

 • wanebend n : book
 • waştene [wazen-, waşt-, -waz-] : to want, to wish
 • wendek n : school
 • werdene [wen-, werd-, -ur-] : eat
 • weş n, -e m :
 • weşiye m : 1. health, 2. life
 • wına :

X[biguherîne]

 • xali n : carpet
 • xeyle : much, many; plural
 • xeyr n :
 • xo :

Y[biguherîne]

 • yaban n : wilderness
 • yardım n :
 • yardım gırewtene :
 • yew : one
 • yewbina :
 • yewbini :
 • yi x : → ê
 • Yunanki n : Greek

Z[biguherîne]

 • zaf :
 • zagon n : culture
 • zanaene :
 • zanayış n :
 • zanışiye n :
 • Zaza n, -e m :
 • Zazaki n : Zazaish
 • Zerduştine n : Zoroastrianism
 • zey :
 • zew : → yew
 • zêde :
 • zıwan n : tongue; language
 • ziraet n : agriculture
 • zon n : → zıwan
 • zoolociye m : → heywanşınasiye
 • zun n : → zıwan