Pêvek:tirkî-zazakî

Ji Wîkîferhengê

A[biguhêre]

 • -(n: eril; m: dişil)
 • abla: ete (m)
 • aciz: bêzar, aciz
 • acur: xirtik (n), ecur (n), xite, qite (m, kute
 • ad: name (n)
 • adet: bera, adet, urf (n)
 • afsun: efsûn, sêr
 • ağabey: kek (n)
 • ağustos: tebaxe, agûste (m)
 • akort: kok, akort, kort (n)
 • aralık: gaxane (m), çelo qic (n), kanûne (m)
 • akşam: şan (n)
 • akşamları: şanane, şandane
 • akşam yemeği: şamî (m)
 • alev: alawe, alawî, kile, kilawe (m)
 • alevi: qizilbaş, alawî, elewî
 • ateş: adır (n)
 • ay: aşme, menge, mange (m)

B[biguhêre]

 • bacı: ete (m); waye (m)
 • bakan: wezîr (n); wezîre (m)
 • baş: sere (n)
 • başarmak: ser kewtene, serfiraz bîyene
 • başbakan: serekwezir (n)
 • başkan: serek, reîs, serwer (n)
 • başka: bin
 • başkaca: weko bin
 • başkent: paytext (n)
 • başlama: destpêkerdiş (n), destcikerdiş (n)
 • başlangıç: destpêkerdiş (n)
 • başlamak: dest pêkerdene, dest cikerdene, dest pêkerdiş, dest cikerdiş
 • başlangıç: destpêke (m)
 • bayrak: beyraqe (m)
 • bayram: rewşane (m), beyrame (m), roşan (n)
 • bazı: taye; gegane, şopane, şop şop, rey rey
 • bebe: pit
 • bekâr: azeb, bekar
 • bekârlık: azebîye, bekarîye, azebênî (m)
 • bekçi: pawançi, bekçi
 • besi: weyî (n)
 • bıçak: kardî (m)

C[biguhêre]

 • cephane: cebilxane (n)
 • cuma: êne, peyşeme, cûma (n)
 • cumartesi: şeme (n)

Ç[biguhêre]

 • çaresiz: bêçare
 • çarşamba: çarşeme (n)
 • çay: çay (n)
 • çekiç: çakûç, kakûç (n)
 • çekiş: antiş (n)
 • çekme: antiş (n), antene (m)
 • çekmek: antene, ontene

D[biguhêre]

 • damat: zama (n)
 • dikkat: bal, diqet (n)
 • dikkatlı: baldar, diqetin, balîn
 • duyuru: haydarîye (m)

E[biguhêre]

 • ekim (ay): citaşme, payize (m)
 • elbise: kince, çeke, berge, pistike, lîbase, kîswete (m)
 • eser: aferneke, esere, berheme, vergure (m)
 • erkek kardeş: bira (n)
 • eylül: eylule, rezbire (m)

G[biguhêre]

 • gece: şewe (m)
 • geçim: deber, şelik, îdare (n)
 • göz: çim, çism, çem (n)
 • gramer: razar, gramer (n)
 • güneş: tiji (m), roj (n)

H[biguhêre]

 • hayat: cuyane (m), hayat (n)
 • hayvan: terş, heywan (n)
 • haziran: hezîrane (m)
 • hediye: xelate (m), zembîl (n), hedîye (m), hedîgare (m)

F[biguhêre]

 • fıstık: fistiqe, pistiqe (m)
 • fistk ağacı: fistiqêre, adara fistiqe (m)

I[biguhêre]

 • idare: deber, şelik, îdare (n)
 • ihtiyar: kokim, kal, pîr, êxtiyar
 • ilkbahar: wisar (n)
 • insan: merdim, însan, mordem (n)

K[biguhêre]

 • kakül: pulik, tuncik, şabik, xendêlik, tulik (n)
 • kasım: payîza peyene (m)
 • keklik: zeranc, heke, koçmek (n)
 • kelime: çekûye, kelîme, qesa, qise (m)
 • kış: zimistan (n)
 • kız kardeş: waye (m)
 • kuş: milçike, çûçike, teyre (m)
 • kutlu: firaz, bimbarek
 • kutlamak: firaz kerdene, bimbarek kerdene, firaznayene
 • kutlu olmak: firaz biyene, bimbarek biyene
 • kürdistan: kurdistan (n)
 • kürt: kurd, kird (n)

L[biguhêre]

 • lazım: gerek, gani, lazim, guni
 • leğen: legane (m)
 • leke: leke, lewat (n)
 • limon: lîmone, leymûne (m)
 • lisan: ziwan, lîsan, zon (n)
 • lise: lîse (m)
 • literatür: edebiyat, lîteratur (n)
 • loğ: bangêre, gindore, loxe, luerîk (m)
 • lokma: piran, parî, gep, loqme

M[biguhêre]

 • macera: serameyişe, macera, yadaşte, seruwene, serdeameyişe (m)
 • madem: hemin, madem, bala
 • madem ki: hemin ke, madem ke
 • mahale: taxe, mala (m)
 • mahkeme: mehkeme, dadgeh (n)
 • mahsul: ber, mahsûl (n)
 • mayis: gulane (m)
 • mart: hawtemale, adare (m), mart (n)
 • mekik: masûre, meqûq (n)
 • melanet: cinûs, melanet (n)
 • memnun: zereweş, xoşnûd, memnûn, kêfweş, weşhal, zerexoş
 • muhtar: keya, mûxtar (n)

N[biguhêre]

 • nargile: nargile (n)
 • nasıl: çawa, çi awa, çito, çitur, çiturî, se, senî, senîn
 • nisan: nîsane (m)

O[biguhêre]

 • ocak: çele, çelo pil (n)
 • okul: mekteb, wendegeh (n)
 • okumak: wendene
 • okur: wendox (n)
 • orta: miyan, atile, mabeyn, binate, werte, orte

Ö[biguhêre]

 • ögrenci: wendekar, suxte, wendewan (n)
 • öküz: ga (n)
 • ömür: cu, emr (n)

P[biguhêre]

 • pazar: bazar, yewşeme, juşeme (n)
 • pazartesi: dişeme (n)
 • perşembe: pancşeme (n)

S[biguhêre]

 • sabah: şodir (n), sibah
 • Sağlam: zıxm
 • sağdıç: şoşman (n)
 • sağlık: weşiye (m)
 • salı: hirêşeme, sêşeme (n)
 • saman: simer (n)
 • samanlık: simzore, mereke (m)
 • Sıkı: pet
 • silah: çeke, silahe (m)
 • silahlı: çekdar, silahin
 • sonbahar: payîz (n)
 • sözlük: ferheng, qisebend (n)

Ş[biguhêre]

 • şeker: şekir (n)
 • şeker pancarı: belazi, çukundire, silqe (m)

T[biguhêre]

 • takvim: serrname, teqwîm (n)
 • taraf: het, hêm, teref, cahet (n)
 • tarak: şane (n)
 • tavşan: hergoş, harguş (n)
 • tavuk: kerge (m)
 • temmuz(ay): temûze (m)
 • Türk: tirk, turk (n)
 • Türkçe: tirkî (m)
 • Türkiye: Tirkîya (m)

U[biguhêre]

 • uçak: tiyare, firoke (n)
 • uçmak: fir dayene, raperayene
 • uçuş: firdayîş, raperayîş, firayîş (n)

Y[biguhêre]

 • yardım: yarmetiye (m), yardim (n)
 • yardımcı: yarmetkar, yardimcî, yaver
 • yarın: meşte (n)
 • yastık: balişna (m)
 • yaşa!: bicuye!
 • yaşam: cuyane (m), hayat (n)
 • yaşamak: cuyene
 • yaz: hamnan (n)
 • yazmak: nuştene
 • yıl: sere (m)
 • yılan: mar (n)
 • yılan balığı: marmase (n)
 • yıldız: astare (n)

Z[biguhêre]

 • zaza: zaza (n)
 • zazaca: zazaki (n)
 • zehir: zehir, axû, jar (n), jariye (m)