Pêvek:tirkî-kirmanckî/e

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z


E[biguherîne]

 • e: 1) bi
Diyarbakır’a gidiyorum. (Ez şina bi Dîyarbekir.)
Tanrı’ya inanmışsın. (To îman bi Hûmay ardo.)
2) rê
Kime? (Kamî rê?)
Mi rê. (Bana.)
 • -e doğru: 1)ver bi
Diyarbakır’a doğru gidiyorum. (Ez şina ver bi Dîyarbekir.)
2) hetê ... ra 3) hetê ... ser
 • edat: edat (n)
 • edebi: edebî, -ye
edebi beceri: hunero edebî (n)
edebi deneme: ceribnayîşo edebî (n)
edebi eser: esero edebî (n)
edebi kompozisyon: kompozîsyono edebî (n)
edebi makale: meqaleya edebî (m)
edebi parça: parçeyo edebî (n)
edebi ürün: esero edebî (n)
 • edebilmek: şayene (şayîş), eşkayene (eşkayîş), besekerdene
 • edebiyat: edebîyat (n)
 • edebiyatçı: edebîyatkar, -e
 • edebiyatçılık: edebîyatkarîye (m)
 • edilgen: passîf, -e
edilgen fiil: karo passîf (n)
 • efsane: efsane (m)
 • efsanevi: efsanewî, -ye
 • egemenlik: bandure (m)
 • eğer: eke
Eger o (kız/kadın) gelirse o (erkek) da gelir. (Eke a bêra o zîyeno.)
Bilmiyorsan neden yazıyorsun, yazmak zorunda mısın? (Eke tinêzanî ti çi rê nusenî, ti mecbur î ke binusî?)
 • Eğil: Gêl
 • eğitim: perwerde (n)
 • eğitim bakanlığı: wezaretê perwerdeyî (n)
 • eğitilmek: perwerde bîyayîş
 • eğitmek: perwerde kerdiş
 • ehliyet: 1)ehlîyet (n)
cezai ehliyet: ehlîyetê cezawerdişî (n)
2)ehlîyetname (n)
 • ehliyetname: ehlîyetname (n)
 • ekim: oktobre (m)
 • ekmek: nan (n)
 • ekonomi: ekonomî (n)
 • ekonomist: ekonomîst, -e
 • eksik: nêmcet, -e
 • Ekvador: Ekwador
 • Ekvator Ginesi: Gîneya Ekwatore
 • el: dest (n)
 • El Salvador: Salvador
 • el bombası: bombaya destî (m)
 • Elazığ: Xarpêt
 • eleştiri: krîtîk (n), rexne (n)
 • eleştirme: krîtîkkerdiş (n), rexnekerdiş (n)
 • eleştirmek: krîtîk kerdene, rexne kerdene
 • elli: pancas
 • ellinci: pancasin, -e
 • emir kipi: raweya fermanî (m)
 • emniyet: asayîş (n)
 • encek: b. enik
 • encik: b. enik
 • encümen: encumen (n)
 • enerji bakanlığı: wezaretê enerjî (n)
 • enik: kirta (m), kirte (n); cewrik, -e; kudik (n), kudikê kutikî (n); çêlikê kutikî (n); leyîrê kutikî (n), leyrekê kutikî (n)
 • ense: kortike (m), şilike (m), şatike (m)
 • Ergani: Erxenî
 • eril: nêrî (n)
eril ad: nameyo nêrî (n)
eril isim: nameyo nêrî (n)
 • Eritre: Erître
 • erkek: camêrd (n)
 • erkek çocuk: lajek (n)
 • erken: rew
 • Ermenistan: Armenîstan (n)
 • erteleme: taloq (n), peydeeştiş (n)
 • ertelemek: taloq kerdene, taloq eştene, peyde eştene
 • Eruh: Dih
 • Erzincan: Erzingan
 • Erzurum: Erzirom
 • eser: eser (n)
 • eski: verên, -e; virên, -e
 • Estonya: Estonya (m)
 • eşanlamlı: hemmana
eşanlamlı kelime: çekuya hemmanîye (m)
eşanlamlı sözcük: çekuya hemmanîye (m)
 • eşek: her, -e; çarpê, -ye
 • dişi eşek: mankere (m)
 • yük taşıyacak yaşa gelen eşek: selkem, -e
 • eşit: seyyewbînan, têdust
 • eşitlik: seyyewbînanîye (m), têdustîye (m)
 • eşsesli: hemveng
eşsesli kelime: çekuya hemvenge (m)
eşsesli sözcük: çekuya hemvenge (m)
 • eşya: çî-mî, kel-mel, tef-tal, pil-purt, eşya
 • etene (eş): pilar (n), helpez (n)
 • Etiyopya: Etyopya
 • etken fiil: karo aktîf (n)
 • ev: keye (n)
 • ev önündeki bahçe: keyber (n)
 • evi yanasıca: keyveşaye (n)
 • evin önü: keyber (n)
 • evcimen: keyeker, -e
 • evet: 1) e, ya, belê 2) eya, heya
 • eylem: kar (n)
eylem cümlesi: cumleya karî (m)
 • eylül: êlule (m)