Pêvek:tirkî-kirmanckî/d

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z


D[biguherîne]

 • dalak: serpez (n), helpez (n)
 • damak: asmênê fekî (n), aşmaqê fekî (n)
 • dana: mozik
 • danışma: mişewre (n)
 • danışmak: mişewre kerdene
 • danışman: mişawîr, -e, şêwirmend, -e
 • danışmanlık: mişawîrîye (m), şêwirmendîye (m)
 • Danimarka: Danîmarka
 • darbe: çewr (n), derbe (m)
 • darp yarası: birîna çewrî (m), birîna derbe (m)
 • dava: dewa (m)
 • davacı: dewaker, -e
 • davalı: dewayin, -e
 • davet: silayîye (m), dawet (n)
davet etme: silayîkerdiş (n), dawetkerdiş (n)
davet etmek: silayî kerdene, dawet kerdene
 • davetli: silayîbîyaye (n), silayîbîyayîye (m); dawetbîyaye (n),
dawetbîyaya (m)
 • davetname: silayîname (n), dawetname (n)
 • dayanışma: piştîya yewbînan girewtiş, piştî dayîş yewbînan, dest
 • dayîş yewbînan, desta yewbînan girewtiş, hetê yewbînan kerdiş
 • de: zî, kî
Ben de biliyorum sen de. (Ez zî zana ti zî./Ez kî zonena ti kî.)
Erzincan da kenttir. (Erzingan zî şaristan o./Erzingan kî şaristan o.)
 • -dedir (içindedir): de yo, der o
Oğlan evdedir: Lajek keye de yo./Lajek keye der o.
 • defa: rey
bir iki defa: reyê-di reyî
 • derleme: 1) arêkerdiş (n) 2)arêkerde (n)
 • derleme`k: arê kerdene
 • defter: defter (n)
 • değerli: erjaya (m), erjaye (n); hêca (n), hêcaye (m)
 • dekan: dekan, -e
 • dekanlık: dekanîye
 • demir: asin (n)
 • demirci: asinkar, -e
 • demircilik: asinkarîye (m)
 • demirli: asinên, -e; asinin, -e
 • demokrasi: demokrasî (n)
 • demokrat: demokrat, -e
 • demokratik: demokratîk
 • -den yapılma: -ên, -in
 • demirden yapılma: asinên, -e; asinin, -e
 • deneme: ceribnayîş (n)
 • denetleme: kontrol (n), teftîş (n)
 • denetlemek: kontrol kerdene, teftîş kerdene
 • denizatı: estorê deryayî (n)
 • denizaltı: bota binawe (m)
 • derece: derece (m)
 • derliyen: arêkerdox, -e
 • derman: derman (n)
 • dermansız: bêderman, -e
 • ders: derse (m)
 • dershane: dersxane (n)
 • Dersimli: dêrsimij, -e
 • derslik: dersxane (n)
 • destan: destane (m)
 • destansal: destankî
 • destekleme: piştîgirewtiş (n), piştîdayîş (n), destdayîş (n),
 • destgirewtiş (n), hetkerdiş (n)
 • desteklemek: piştî girewtene, piştî dayene, dest dayene,
 • destgirewtene, het kerdene
 • deve: deve (n), deva (m), lok (n), arwana (m) ...
 • deve yavrusu: torım, -e
 • devekuşu: eleyle (m)
 • devlet: dewlete (m)
 • devlet bakanlığı: wezaretê dewlete (n)
 • devlet başkanı: serekdewlet, -e
devletler genel hukuku: huqûqê pêroyî yê dewletan (n)
 • devletlerarası: mîyandewletan
devletlerarası hukuk: huqûqê mîyandewletan (n)
devletlerarası özel hukuk: huqûqê arizî yê mîyandewletan (n)
 • Dicle: Pîran (n)
 • dikiş: deştene (m)
dikiş dersi: dersa deştene (m)
 • dikme: deştiş (n)
 • dikmek: deştene
 • diktatör: dîktator, -e
 • diktatörlük: dîktatorîye (m)
 • dil: ziwan (n)
 • dilbilgisi: gramer (n)
 • dilekçe: waştişname (n), erzuhal (n)
 • dilek-şart kipi: raweya şertî
 • -di’li geçmiş zaman: demo vîyarteyo dîyar (n)
 • diploma: dîploma (m), şehadetname (n)
 • direniş: xoverrodayîş (n), xoverdayîş (n), xovereştiş (n)
 • dirsek: zend (n), herçeni (n)
 • diş: 1) didan (n) 2) nek (n)
 • azıdişi: didanê kursî (n)
 • köpekdişi: qîlp (n)
 • dişeti: pudîye (m), goştê didanî (n)
 • dişi (hayvan için): marî, man-, dele- ..
 • dişil: makî (m)
dişil ad: nameyo makî (n)
dişil isim: nameyo makî (n)
 • divan: dîwan (n)
divan edebiyatı: edebîyatê dîwanî (n)
 • Diyarbakır: Dîyarbekir
 • diz: zanî (n), çok (n)
 • doğa: tebîet (n)
 • doğal: tebîî
doğal hukuk: huqûqo tebîî (n)
 • doğu: rojhelat (n)
 • doksan: neway
 • doksanıncı: newayin, -e
 • dokuz: new
 • dokuzuncu: newin, -e
 • Dominik: Domînîk
 • domuz: xoz, -e; kesegan, -e; xenzîr, -e
 • dost: dost, -e
 • dostluk: dostîye (m)
 • döleşi (insanda): embazek (n), hevalco (n)
 • dönem (eğitim-öğretim yılının yarısı): termîn (n), nêmserre (m)
birinci dönem (güz dönemi): termînê payîzî (n)
ikinci dönem (bahar dönemi): termînê wesarî (n)
 • dördüncü: çarin, -e
 • dört: çar
 • dörtlük: çarane (m), rubaî (m)
 • dram: dram (n)
dram yazarı: nuştoxê/nuştoxa dramî
 • dramatik: dramatîk, -e
 • dramatize etmek: dramatîze kerdene
 • dudak: lew (n)
 • alt dudak: lewo binên (n)
 • alt dudağın ortasındaki ince girinti: şirika lewî
 • üst dudak: lewo serên (n)
 • durum: rewşe (m), hal (n)
durum zarfı: zerfa rewşî (m)
 • dün: vizêr (n)
 • dünden kalma: vizêrên, -e: vizêrin, -e
 • dünkü: vizêrên, -e: vizêrin, -e
 • dünya: cîhan (n), dinya (m)
dünya edebiyatı: edebîyatê cîhanî
 • düşman: dişmen, -e
 • düşmanlık: dişmenîye (m)
 • düşünce: fikr (n)
 • düve: nale (m), nogine (m), mozike (m)
 • düzenli: biserûber, -e; întîzamin, -e, nîzamin, -e
 • düzensiz: bêserûber, -e; bêîntîzam, -e; bênîzam, -e