Pêvek:tirkî-kirmanckî/b

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z


B[biguherîne]

 • baca: lojine (m)
 • bacak: çaq (n), paqe (m), faq (n), pale (m) şeqe (m)
 • bademcik: vameke (m), çijeyê xazmikî (zh), alukî (zh),
 • bilbançikî (zh)
 • Bağdat: Bexdad
 • bağımsız: xoser, -e
bağımsız olma: xoser bîyayîş
bağımsız olmak: xoser bîyayene
 • bağımsızlık: xoserîye (m)
 • bağırsak: roqila (m)
 • incebağırsak: roqila barîye (m)
 • kalınbağırsak: roqila pîle (m)
 • körbağırsak: roqila kore (m)
 • bağıt: b. akit
 • bağlaç: bestox (n)
 • bağlaşma (ittifak): îttîfaq (n)
 • bahar: wisar (n)
 • Bahreyn: Bahreyn
 • bakan: 1)nîyadayox, -e 2)wezîr, -e
 • bakanlık: wezîrîye (m), wezaret (n)
 • bakmak: nîyadayene
bak: nîyade
 • baldır: çîp (m), peyîke (m), saq (n)
 • baldırın arka kısmı: baqa peyîke (m), velikê peyîke (n)
 • balık: mase (n) mose
 • yılanbalığı: marmase (n)
 • kalkanbalığı: kesmase (n)
 • kılıçbalığı: maseşimşêr (n)
 • köpekbalığı: kutikmase (n)
 • balıkçıl kuşu: masewere (m)
 • balina: hut, -e; balîna (m)
 • banka: banka (m)
 • bankacı: bankaçî, -ye
 • bankacılık: bankaçîyîye (m)
bankacılık hukuku: huqûqê bankaçîyîye (n)
 • barış: aştîye (m)
 • barışık: aşt
 • barışma: aştbîyayîş (n), werêameyîş (n)
 • barışmak: aşt bîyene, werê ameyene
 • barut: barut (n)
barut hakkı: heqê barutî (n)
 • basım: çape (m)
 • basımevi: çapxane (n)
 • basın: çapemenîye (m)
 • basit: sade
basit cümle: cumleya sade (m)
basit fiil: karo sade (n)
basit kelime: çekuya sade (m)
basit sözcük: çekuya sade (m)
basit sıfat: sifeto sade (n)
 • baskı (kitap baskısı vb.): çape (m)
 • Baskil: Baskîl
 • basmak: çap kerdene
 • baş: sere (n), katike (m), kakate (m), qotike (m), qoqe (m),
 • qafike (m)
 • başbakan: serekwezîr, -e
 • başkan: serek, -e
genel başkan: serekê pêroyî (n), sereka pêroyî (m)
 • başkanlık: serekîye (m)
 • başkent: paytext (n)
 • başlama: destpêkerdiş (n)
 • başlamak: dest pêkerdene
 • başlangıç: destpêkerdiş (n)
hukuk başlangıcı: destpêkerdişê huqûqî (n)
 • baştankara: şalûl (n)
 • batarya: batarya (m)
 • batı: rojawan (n)
 • Batı Sahra: Sehraya Rojawanî
 • Batı Samoa: Samoaya Rojawanî
 • bayındırlık: awanîye (m)
bayındırlık bakanlığı: wezaretê awanîye (n)
 • Baykan: Hewêl
 • baykuş: kund, bum, puyo kor (n)
 • bayrak: beyraqe (m), ala (m)
 • bazen: ge-ge, ge-gane, rey-rey
bazen ... bazen: 1) ge... ge...
Bazen ben gelirim, bazan sen gelirsin.
(Ge ez yena ge ti yenî.)
2) ge-ge... ge-ge...
Bazen ben gelirim, bazen sen gelirsin.
(Ge-ge ez yena ge-ge ti yenî.)
 • bazı: tayê: : : :
 • bazuka: bazûka (m)
 • beceri: huner (n)
 • bel: mîyane (n), newqe (m), navkêl (n)
 • Belçika: Belçîka
 • belediye: beledîya (m)
belediye başkanı: serekê beledîya (n), sereka beledîya (m)
belediye encümeni: encumenê beledîya (n)
 • belgisiz sıfat: sifetê nedîyarîye (n)
 • belgisiz zamir: zemîrê nedîyarîye (n)
 • belirtili: dîyar, -e
belirtili isim tamlaması: îzafeya nameyî ya dîyare
 • belirtisiz: nedîyar, -e
belirtisiz isim tamlaması: îzafeya nameyî ya nedîyare
 • belirtme sıfatı: sifetê dîyarkerdene (n)
 • Belize: Belîz
 • ben: 1)ez 2)mi
 • Bengladeş: Bengladeş
 • Benin: Benîn
 • bent: bende (m)
 • beri: nat
 • beriki: natên, noverên
 • berideki: natên, noverên
 • öte beri: nat-wet, nover-wever, nover-bover
 • ötede beride: nata-weta, novera-wevera, novera-bovera
 • Berlin: Berlîn
 • Besni: Bêsnî
 • beste: besta (m)
 • bestekar: bestekar, -e; kompozîtor, -e
 • beş: panc
 • beşinci: pancin, -e
 • beşli (tüfek): bêşlî (n)
 • beyaz: sipî, sîs
 • Beyaz Rusya: Rûsyaya Sipîye
 • beygir: bergîr (n)
 • beyin: mezg (n)
 • beyit: beyte (m)
başlangıç beyti: beyta destpêkerdişî (m)
son beyit: beyta peyene (m)
 • Beyrut: Beyrûd
 • Bhutan: Bûtan
 • bıyık: zimbêlî (zh)
 • bızır: zîlik (n), çîlik (n), gilik (n), nîçik (n), nerî (n)
 • bilek-I (ayak bileği): xapa linge (m), kapçika linge (m), çîpike (m)
 • bilek çıkıntısı (kemiği): gozeke, gozeka linge (m)
 • bilek-II (el bileği): xapa hermî (m), kapçika destî (m), qevda destî (n) bilek çıkıntısı

(kemiği): gozeka destî (m)

 • bileşik: pêrabeste (n), pêrabestîye (m)
bileşik cümle: cumleya pêrabestîye (m)
bileşik fiil: karo pêrabeste (n)
bileşik kelime: çekuya pêrabestîye (m)
bileşik sıfat: sifeto pêrabeste (n)
bileşik sözcük: çekuya pêrabestîye (m)
 • bin: hezar
 • Bingöl: Çewlîg
 • bininci: hezarin, -e
 • bir: yew
 • bir de: nara
 • Nara mi nîyada ke... (Bir de baktım ki...)
 • bir iki defa: reyê-di reyî
 • bir iki kere: reyê-di reyî
 • bir iki kez: reyê-di reyî
 • biraz: tenê, biney, tikê, hebê, henî, tirşim
 • birbiri: yewbînî, yewbînan
 • Biz birbirimizin dostuyuz: Ma dostê yewbînî me.
 • /Ma dostê yewbînan îme.
 • Birecik: Bêrecûg
 • birinci: yewin, -e
 • birleşik: yewbîyaye (n), yewbîyayîye (m)
 • Birleşik Arap Emirlikleri: Mîreyîyê Ereban
 • birleşme: yewbîyayîş (n)
 • birleşmek: yewbîyayene: :
 • birlik: yewîye (m); yewbîyayene (m), yewbîyayîş (n)
 • Bismil: Bismil
 • bit: espije (m)
 • bit yavrusu (yavşak): nute (m), nutike (m)
 • bit yumurtası (sirke): rişke (m)
 • Bitlis: Bidlîs
 • biyoloji: bîyolojî (n)
 • biz: ma
 • bizon: bîzon (n)
 • bizzat: bi xo
O bizzat geldi. (O bi xo ame.)
 • boğa: boxe (n)
 • boğaz: qirrike (m), gilbe (m), gule (m), boxaz (n)
 • Bolivya: Bolîvya
 • bomba: bomba (m)
bomba atmak: bomba eştene
bomba koymak: bomba dekerdene
bomba patlatmak: bomba teqnayene
 • bombalamak: bomba kerdene
 • bombalanmak: bomba bîyene
 • bombardıman: bombarduman
bombardıman edilmek: bombarduman bîyene bombardıman etmek: bombarduman

kerdene

 • borç: deyn (n)
borçlar genel hukuku: huqûqe pêroyî yê deynî (n)
 • borçlar özel hukuku: huqûqe arizî yê deynî (n)
 • borçlu: deyndar, -e
 • borçluluk: deyndarîye (m)
 • Bosna-Hersek: Bosna-Hersek
 • bot: bote (m)
 • Botswana: Botswana
 • boy: bejne (m), qame (m)
 • boyun: mil (n), vile (n), vîye (n)
 • Bozova: Hewenc
 • böbrek: velke (m), gurçik
 • böcek: lulik
 • böğür (boş böğür): kaleke (m), kîşte (m)
 • börtü böcek: kerm û kêz, mês û mor
 • böyle: wina, inahewa
 • böylesi: winasî, -ye; inasar, inasarên, -e
 • böylesi iş: karo winasî, karo inasarên, inasar kar
 • Brezilya: Brezîlya
 • bu –I (zamir): no (n), na (m)
 • buna (zamir): ney (n), naye (m)
 • budur: no yo, na ya
 • bunu (zamir): ney (n), naye (m)
 • bu –II (sıfat): no (n), na (m)
 • Bu oğlan söylüyor: No lajek vano.
 • Bu kız söylüyor: Na kêneke vana.
 • buna (sıfat): nê … ra (n), na … ra (m)
 • Bu oğlana söyle: Nê lajekî ra vaje.
 • Bu kıza söyle: Na kêneke ra vaje.
 • bunu (sıfat): nê (n), na (m)
 • bu –III (önek): 1)em-
 • bu gece: emşo
bu yıl: emser 2)ew-
 • bugün: ewro
 • bu defa: : b. bu kez
 • bu kere: b. bu kez
 • bu kez: 1-na rey
 • İki kez sen gittin, bu kez de ben gidiyorum: Di rey ti şîy,
 • na rey zî ez
 • şona.
 • 2-nara
 • Bu kez (şimdi de) ben gitmesini istiyordum o gitmiyordu: De nara
 • m waştnî ke şêro o nêşînî.
 • bu taraf o taraf: nat-wet, nover-wever, nover-bover, nahêm-dohêm
 • bu tarafta o tarafta: nata-weta, novera-wevera, novera-bovera
 • bu yaka karşı yaka: nover-wever, nover-bover, nahêm dohêm
 • ezebucak: nahîye (m)
 • bugün: ewro
 • bukalemun: bukalemûn, -e
 • Bulanık: Kop
 • Bulgaristan: Bûlgarîstan (n)
 • bunlar –I (zamir): 1)nînan (zh) 2)nê (zh)
 • bunları (zamir): nînan (zh)
 • bunlar –II (sıfat): nê (zh)
 • Bu oğlanlar söylüyorlar: Nê lajekî vanê.
 • Bu kızlar söylüyorlar: Nê kênekî vanê.
 • bunlara (sıfat): nê (zh)
 • Bu oğlanlara söyle: Nê lajekan ra vaje.
 • Bu kızlara söyle: Nê kênekan ra vaje.
 • bura: tîya, noca
 • burası: tîya, noca
 • Burma: Bûrma
 • burun: pirnike (m), vinî (m), zincî (m), kepuge (m)
 • burun deliği: firne (m), firnike (m), qula pirnike (m), qula vinî (m), qula
 • zince (m)
 • Burundi: Brundî
 • but: hête (m), bite (m)
 • buzağı (inek yavrusu): golik, -e; guk, -e
 • buzağı (manda yavrusu): koc, -e
 • bükümlü: ante (n), antîye (m)
bükümlü ad: nameyo ante (n)
bükümlü dişil isim: nameyo anteyo makî (n)
bükümlü eril isim: nameyo anteyo nêrî (n)
bükümlü isim: nameyo ante (n)
 • bülbül: bilbil (n)
 • bürokrasi: burokrasî (n)
 • bürokrat: burokrat, -e
 • bütçe: butçe (m)
 • büyük: 1)gird, -e 2)pîl, -e 3)xişn, -e
büyük harf: herfa girde (m)