Pêvek:tirkî-kirmanckî/a

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

A · B · C · Ç · D · E · F · G · H · I · İ · J · K · L · M · N · O · Ö · P · R · S · Ş · T · U · Ü · V · Y · Z


A[biguherîne]

 • acı: dej (n)
 • acımak: dejayene
 • ad: name (n)
ad cümlesi: cumleya nameyî (m)
ad tamlaması: îzafeya nameyî (m)
 • ada: girawe (m)
 • Adaklı: Azarpêrt
 • adalet: edalet (n)
adalet bakanlığı: wezaretê edaletî (n)
adalet divanı: dîwanê edaletî (n)
 • adam: merdim, -e
 • adamin biri: mêrdek (n), yew mêrdek (n)
 • bir adam: mêrdek (n), yew mêrdek (n)
 • adamlık: merdimîye
 • aday: namzed, -e
aday adayı: vernamzed, -e
aday adaylığı: vernamzedîye (m)
aday üye: verendam, -e
aday üyelik: verendamîye (m)
 • adaylık: namzedîye (m)
 • ademelması (gırtlak çıkıntısı): zengilok (n), gilê qirrike (n), nêrîyê qirrike (n), saya gilbe (m), gireya zuqliqe (m)
 • adıl: zemîr (n)
 • Adıyaman: Semsûr
 • Adilcevaz: Elcewaz
 • adli: edlî
adli psikoloji: psikolojîyo edlî (n)
adli tıp: tibo edlî (n)
 • Afganistan: Efxanîstan (n)
 • Afrika: Afrîka (m)
 • ağaçkakan: darkutik (n), darnequr (n)
 • Ağın: Axin
 • ağır: giran, -e
ağır ceza: cezaya girane (m)
 • ağırlık: giranîye (m)
 • ağız: fek (n)
 • ağrı: dej (n)
 • ağrımak: dejayene
 • ağustos: tebaxe (m)
 • Ahlat: Xelat
 • ahtapot: ahtapot
 • aile: keye (n)
aile hukuku: huqûqê keyeyî (n)
 • ajitatör: ajitator, -e
 • ak: sipî, sîs
 • akbaba: kesexur, -e
 • akciğer: pişike (m), qeseba sipîye (m)
 • akın: hêriş (n), gale (m), galim
akın etmek: hêriş kerdene, gala ...
kerdene, galim kerdene, galime pira nayene
 • akit: muqawele (n), kontrat (n)
 • akraba: merdim, -e; wêret, -e
 • akrabalık: merdimîye (m), wêretîye (m)
 • akrep: dimpiştik (n), dimaşkil (n), akreb (n)
 • alacak: deyn (n)
 • Alacakaya: Xulaman
 • alarm: alarm (n)
alarm çalmak: alarm cenayene
alarm vermek: alarm dayene
 • alay: alaye (m)
 • alfabe: alfabe (m)
 • alın: çare (n), natike (m)
 • alın kemiği: tehta çarî (m)
 • almak: girewtene/girewtiş
 • Alman: alman, -e
 • alman (tüfek): aleman (n)
 • Almanca: almankî
 • Almanya: Almanya (m)
 • alt: bin (n)
 • alt taraftaki: binên, -e
 • alttaki: binên, -e
 • altı: şeş
 • altın: zerrn (n), zerd (n)
 • altından yapılma: zerrên, -e; zernin, -e
 • altıncı: şeşin, -e
 • altınlı: zerrên, -e; zernin, -e
 • altmış: şeştî
 • altmışıncı: şeştîyin, -e
 • am: kisî (m)
 • Amerika: Amerîka (m)
 • Amerika Birleşik Devletleri: Dewletê Yewbiyayey ê Amerîka
 • Amman: Emman (n)
 • ana fikir: fikro bingeyî (n)
 • anatomi: anatomî (n)
 • anayasa: qanûno bingeyî (n)
anayasa hukuku: huqûqê qanûnê bingeyî (n)
 • Andorra: Andorra
 • Angola: Angola
 • anı: vîrameyîş (n)
 • Ankara: Anqara (m)
 • anlam: mana (m)
 • anlaşma: pêameyîş (n), pêkerdiş (n)
 • anonim: anonîm, -e
 • anonimlik: anonîmîye (m)
 • ant: sond (n)
ant içmek: sond wendene, sond werdene
 • Antarktika: Antarktîka (m)
 • antilop: antîlop, -e
 • antitank: antîtanq (n)
 • antlaşma: peymane (m)
 • antreman: antreman (n)
 • anüs: qine (m)
 • anüs çıkıntısı: zutike (m), tizike (m), sursuruk (n),
 • turturik (n), tabut (n)
 • apış arası: keşe (m)
 • apış arası kılları: ramî (zh), tuk (n), berzik (n), keş (m)
 • ara (iki ders arasındaki mola): mabên (n)
ara vermek: mabên dayene
 • aralık: kanûne (m)
 • Arap: ereb, -e
 • Arapça: erebkî
 • arasıra: ge-ge, ge-gane, rey-rey: : :
 • araştırma: cigêrayîş (n)
 • araştırmacı: cigêrayox, -e
 • araştırmak: cigêrayene
 • arazi: erazî (m)
arazi hukuku: huqûqê erazî (n)
 • arı (bal arısı): hinge (m), mêsa hingimênî (m)
 • Arıcak: Mîyaran
 • aristokrasi: arîstokrasî (n)
 • aristokrat: arîstokrat, -e
 • aritmetik: arîtmetîk (n)
 • Arjantin: Arjantîn
 • arkadaş: heval, -e; embaz, -e
 • Arnavutluk: Arnawudîstan (n), Albanya
 • artedat: peyedat (n)
 • artikel: artîkel (n)
 • arzuhal: waştişname (n), erzuhal (n)
 • asal sayılar: hûmarnameyê bingeyî (zh)
 • asayiş: asayîş (n)
 • asker: leşker, -e
 • askerî: leşkerî
askeri bütçe: butçeya leşkerî (m)
askeri cip: cîpa leşkerî (m)
askeri hizmet: xizmeto leşkerî (n)
 • aslan: şêr, -e
 • Asya: Asya (m)
 • aşağı: cêr (n)
 • aşağı taraftaki: cêrên, -e; cêrin, -e
 • aşağıdaki: cêrên, -e; cêrin, -e
 • aşağıdan: cêr ro, cêr ra
 • aşağıya doğru: acêr, veracêr, seracêr, devacêr
 • aşık: aşiq, -e
aşık edebiyatı: edebîyatê aşiqan (n)
 • aşık (aşık kemiği): gozeke (m), gozeka linge (m)
 • Aşkale: Aşqele
 • at: estor, -e; yaxte (n)
 • dişi at (kısrak): mahîne (m)
 • eyer vurma yaşına gelmiş at: verzîn
 • atasözü: vateyê verênan (n)
 • atış yeri: b. silah atış yeri
 • atlı: espar, -e; suwar, -e; suwarî (n), suwarîye (m)
 • atmaca: atmije (n)
 • atom: atome (m)
atom bombası: bombaya atome (m)
 • Avrupa: Ewropa (m)
Avrupa Birliği (AB): Yewîya Ewropa (YE)
Avrupa Birliği hukuku: huqûqê Yewîya Ewropa (n)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM): Dadgeha
Heqanê Mêrdiman a Ewropa (DHME), Mehkemeya Heqanê
Mêrdiman a Ewropa(MHME)
 • avukat: avûkat, -e
 • Avustralya: Awustralya (m)
 • Avusturya: Awusturya
 • ay (gökteki ay): aşme (m)
 • ay (30 gün): menge (m), aşme (m)
 • aya: miste (m), sala destî (m), kefe (m)
 • ayak: linge (m), pa (n)
 • ayçiçeği: verroj
 • ayı: heş, -e
 • kutup ayısı: heşa cemedî (m), heşê cemedî (n)
 • az: tay, tikê, şenik
 • Azerbaycan: Azerbaycan
 • azıdişi: didanê kursî (n), didanê qirnî (n), êrxe (n)