Pêvek:soranî-kurmancî 2/d

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Ferheng: Aa · Bb · Cc · Dd ·


D d[biguherîne]

 • da- da- (pêşgirtikek e dikeve destpêka hin peyvan, bi taybetî lêkaran, û wateyek nû dide wan ku bi piranî liv û tevgerên ji jor berev jêr diyar dike):
 • da-, dak, dalk da-: dapîr dapîr, diya bavê yekî yan diya diya yekî… da paşdaçekek e ku li gel van pêşdaçekan tê bikaranîn: lê da | pê da | tê da
 • da de, dê, de ka: Da dey werin! De werin (lo)!
 • dab werîs
 • dabarîn dabarîn, (baran, berf) dahatin, ji jor barîn jêr
 • dabestin girê dan, şidandin
 • dabeş parve, lêkve
 • dabeş bûn parve bûn
 • dabeş kirdin parve kirin, lêkve kirin, behr bi behr dan, parandin
 • dabeşandin parandin, parve kirin, lêkve kirin, behr bi behr dan
 • dabeşker parveker, lêkveker
 • dabezandin dahînan, da-anîn, anîn xwarê, anîn jêr
 • dabezandin (ji hesp, ker û hwd) peya kirin
 • dabezîn dahatin, hatin xwarê, jê hatin xwarê
 • dabezîn (ji hesp, ker û hwd) peya bûn
 • dabêjan vebijartin, paqij kirin, saf kirin, ji qirş-mirşan paqij kirin
 • dabêjraw vebijartî, paqijkirî, safkirî
 • dabiran vebirîn, jê vebirîn, jê qut kirin, jê cuda kirin
 • dabiraw vebirî, jêvebirî, jêqutkirî
 • dabirîn bn. dabiran
 • dabîn misoger, tekîd, esehî, piştrast
 • dabîn terxan
 • daçek rz daçek, hin peyvik in ku dikevin pêşiya peyva / peyvên serekî û demê yan cih diyar
 • dikin, 'li malê', 'piştî nîvro'.
 • daçespaw xweragir, qayîm
 • daçespawî xweragirî, qayîmî
 • daçeqan, daçeqîn beş bûn
 • daçeqan, daçeqîn bel bûn, biloq bûn, zîq bûn, vekirî bûn / man
 • daçeqandin daçikandin, di erdê re çikandin, kutan erdê
 • daçilekan, daçilekîn bizdîn, behecîn, bizdan, bizdihan, be'ecîn, tirsek tavil ketin dilî
 • daçilekandin bizdandin, behecandin, be'ecandin, tirsek tavil xistin dilî
 • daçilekaw behecî,bizdayî
 • daçilekaw bizdok, behecok, bizdonek
 • daçoran miçiqîn, çik bûn, çikîn, hêdî-hêdî av jê kêm bûn ta ku bi temamî av jê qut bûn
 • daçorandin miçiqandin, çik kirin, çikandin, hêdî-hêdî av jê kêm kirin ta ku bi temamî av jê qut kirin
 • daçûn daçûn, çûn xwarê
 • dad dad, edalet, heqî
 • dad wey, ax, wax: Xwa dad! Wey Xwedêyo!
 • dad û bêdad! Weyla li minê / mino: Dad û bêdad le dest em dunyaye! Weyla li mino vê dinyayê! Ax ji derdê vê dinyayê!
 • dadan (pênûs) tiraşîn, tûj kirin
 • dadan dilop kirin, çipik jê hatin: Em serbane daeda Ev ban dilopan dikebe ser mal da dadan bi ser malê de girtin
 • dadber dozker, dozveker, şikayetker
 • dade dadê: dayê
 • dade xwişkê
 • dadga, dadge dadge, dozge, dadgeh, dozgeh, mehkeme, cihê doz lê tên meşandin
 • dadger dadger, dadpirs, dozpirs, hakim
 • dadirûn vedirûn, pîne kirin, pinî kirin, cihê dir(iyay)î yê cilan bi pate yan pîneyekê dîsan saxlem kirin
 • dadkuj nedadperwer, neheq, nerewa
 • dadkuj binpêkerê mafan
 • dadnûs dadnivîs, doznivîs, noter
 • dadperwer dadperwer, dadevîn, dadhez, adil, rewa, biheq, kesa/ê ji heqiyê hez dike yan bo heqiyê dikoşe
 • dadperwerî dadperwerî, dadevînî, dadhezî, adilî, rewayî, heqî
 • dadpirs dadger, dadpirs, dozpirs, hakim
 • dadpirsî darizandin, dadpirsî, mehkeme kirin
 • dadwer dadnas, dadwer, mafnas, hiqûqnas, jurîst, pispora/ê hiqûqê
 • dadwerî dadnasî, dadwerî, mafnasî, hiqûq, hiqûqnasî, pisporiya hiqûqê
 • dafetan şerm (ji xwe) kirin
 • daga dapîr, pîrê, diya bavê yekî yan diya diya yekî
 • dager birêveber, serperişt, serkêş, rêveber
 • dageran dagerîn, hatin xwarê, berev jêr hatin, dijw. hewa ketin
 • dagirtin dagirtin, tijî kirin, tije kirin
 • dagirtin niximandin, rapêçandin
 • dagirtin danîn, deynan, anîn xwarê, peya kirin
 • dagirtinewe vedagirtin, dîsan dagirtin, dagirtin ve
 • dagirtinewe bagurdan, bagurdan kirin, bagurdan (kevirek giran e) li ser banê xanî gerandin daku serban qayim bibe û dilopan neke
 • dagîr dagir: dagîr kirdin
 • dagîran giran bîstin, (guhên baş nabîzin, kesên guhên wan giran in)
 • dagîran cangiran, dijw. çist û pist, çist û çeleng
 • dagîrandin bn dagîrsandin
 • dagîrker dagirker, (kesê / hêza / dewleta) cihek bi zorê girtiye
 • dagîrkiraw dagirkirî (cihek / welatek) girtî, zeftkirî, zemtkirî (t. bi zorê)
 • dagîrsan (agir / ronahî) vêketin, hilbûn, berbûnê
 • dagîrsandin (agir / ronahî) vêxistin, hilkirin, berdanê
 • dagîrsaw (agir / ronahî) hil, vêketî, hilbûyî, berbûyî, geş, gur
 • daguşîn gemirandin, perixandin, mist dan, masaj kirin
 • dahat destkeft, dahat, qazanc, kar, feyde
 • dahatû ayinde, pêşeroj, dema (yan tişta) bêt / were
 • dahatû (pirça / pora) şekirî, şehkirî
 • dahênan peyda kirin, da-anîn, keşf kirin, damezrandin
 • dahênan raber kirin, pêşkêş kirin, araste kirin
 • dahênan şe, şeh (alavek didanokî bo sererastkirina yan veçirandina pirçê / por)
 • dahêner peydaker, daîner, keşifker
 • dahêner damezrîner
 • dahêner raberker, pêşkêşker, arasteker
 • dahol batirsok, ale, reşe (nîşaneyek e li nav bûstanan bo verevandina firindeyan daku berhemên şên dibin nexwin)
 • dajdar pasevan, cerdevan, zêrevan, herese, çavdêr
 • dajendin, dajenîn veqetandin, ji hev vekirin, ji hev derxistin (t. parçeyên makîneyan û hwd.)
 • dajendin, dajenîn pitepit kirin, gilî û gazin kirin bê ku gotinên xwe bi deng û zelal bibêje
 • dajgîr moxel, bêjing
 • dajimardin dajimartin, dahijmartin, berev jêr jimartin
 • dajiyar pêdijî, dajiyar, tiştên / pareyên / alavên pêdivî bo jiyanê
 • dakendin jê kirin, pêlav / sol ji piyên / lingên xwe kirin, gustîlk ji tila xwe kirin, cil ji (ber) xwe kirin
 • dakewtin daketin, ketin xwarê, ketin jêr
 • dakewtin tehisîn, hilişîn, şemitîn, hulisîn
 • dakewtin (êş, nesaxî, nexweşî) belav bûn
 • dakewtin dest jê berdan, dev jê berdan, neyse kirin
 • dakewtin bêzar bûn, ji şiyan ketin, ji taqet ketin
 • dakewtû daketî
 • dakewtû bêtaqet, neşê, bêzar, bêzever
 • dakêşan dakişandin, dakêşan, berev jêr kişandin / kêşan
 • dakirmandin mirçandin, mirçe-mirç kirin, bi dengê mirçe-mirç tiştek xwarin
 • dakiroştin kirandin, keritandin, tiştek req gezandin, leq li tiştek req dan
 • dakişan dakişîn, berev jêr kişîn
 • dakişan hedinîn, arimîn, tena bûn (wek pêl yan bahoz hedinîn ango hêza wan kêm bûn)
 • dakişe av dema seviya wê dadketî ye
 • dakokî piştgirî, piştevanî, alîgirî, layengirî
 • dakujandin birandin, vemirandin, telaftin, birhandin, dawî lê anîn, qelandin, qir kirin
 • dakutan dakutandin, tê kutandin
 • dal navê tîpa "d
 • dal baz, şahîn
 • dalan bersifk, eywan, korîdor
 • dalandûrep qaştîk, tirkok, tirik, kesa/ê pir dirêj û zeîf
 • dalde pena, stare, taraw, penageh, stargeh, spartgeh, tarawgeh, cihê xwe parastinê
 • dalde dan sitirandin, parastin, pena dan (yekî), stare dan (yekî)
 • dalde hênane ber xwe spartin (yekî / cihekî / tiştekî), pena birin (yekî / cihekî / tiştekî)
 • dalistin qewartin, bi kêrê yan alavek wek wê kolîn yan kun kirin
 • dalle bn dalde
 • dalye şitil, derx, şax, fîdan
 • dam dab, dam, edet, nerît, banek
 • dam û dezga, dam û destûr damûdezge, mekanîzm, damûdestûr
 • dam û dezga, dam û destûr rêveberî, kargêrî, îdare
 • damalîn jê kirin, ji tiştekî kirin, bê tiştek hiştin: çek damalîn ji çek kirin, bêçek kirin / hiştin
 • daman bê tiştekî man, pêdivî / pêwîstî pê hebûn: Damaw e bo aw Pêdivî / pêwîstî bi avê heye
 • daman asê bûn, xetimîn, tê re man, jê sereder nebûn
 • damaw jar, hejar, feqîr û hejar, tine, tinehe
 • damaw rêwenda, bêçare
 • damawî bêçaretî, bêumêdî
 • damawî pêdivî, pêwîstî, kêmasî, tengasî
 • dame dam, damanê, lîstika damê
 • damekirdin dam lîstin, damanê kirin
 • damelaxas şelandî, talankirî, kesa/ê tiştên pê re bi zorê jê hatine standin
 • damelaxasî şelandin, talan, talankirin
 • damelaxasî kirdin şelandin, talan kirin, rût kirin, darûtandin, her tişt jê standin
 • damezran damezrîn, hatin damezrandin / danîn / avakirin / çêkirin / duristkirin
 • damezrandin damezrandin, danîn, deynan, avakirin, çêkirin, durist kirin (t. dezgehek)
 • damezrandin dest pê kirin
 • damezrêner damezrîner, sazimankar, daner, avaker, çêker, binedaner
 • damên bn dawên
 • damirdin, damirdinewe birihîn, vemirîn, telifîn, dawî lê hatin, qelihîn, qir bûn, bê dûnde / ûcax mirin
 • damirkan, damirkanewe tebitîn, vehewihîn, arimîn, hêminîn, sekinîn, rawestîn, hedinîn, bêtevger man, nelivîn, neqeliqîn
 • damirkandin hedandin, tebitandin, arimandin, vehewihandin, tena kirin, rehet kirin, hêdî kirin, hêminandin, aram kirin, hêmin kirin
 • damxe dax, nîşankirina (t. guhên tewalan bo nasîna wan) bi sujandinê / sotinê / şewitandinê
 • damûdezga, damûdestûr mekanîzm
 • damûdezga, damûdestûr rêveberî, kargêrî, îdare
 • dan dan, dayîn: dan be de dînar dan (ango firotin) bi deh dînaran
 • dan dan be kesêk dan kesekî
 • dan dan be şû dan şû, zewicandin (t. keç)
 • dan dan be zewî da (ê)xistin erdê, li erdê dan
 • dan lê dan lê dan, lê xistin, qutan, deynan yekî
 • dan dan be ser da bi ser de girtin, êrişî yekî kirin
 • dan dan le şeqey bal firîn
 • dan dane kêw bi çolê ketin (kesek dîn ku ji mirovan direve)
 • dan çûn serê çiya, bûn şervan / pêşmerge / gerîla
 • dan dane be kirê dan bi kirê, bi kirê dan
 • dan didan, diran
 • dan ajinîn berdidan paqij kirin, bi zilik / darik didan paqij kirin
 • dan (piya) nan li xwe anîn, dirkandin, îtîraf kirin
 • dan dan, dexl, dexlûdan
 • dan qût
 • dan tomik, danê didin mirîşkan, firindeyan û hwd
 • -dan -dank: guldan guldank, şekerdan şekirdank, çadan çaydank û hwd
 • dana jîr, zîrek, tûjbîn, zûtêgih
 • danajin berdidank, zilikê didanan, zilikê mirov (t. piştî xwarinê) didanên xwe pê paqij dike
 • danan danîn, deynan, danîn erdê
 • danan (stran) nivîsîn
 • danan (awaz) çêkirin
 • danar lib, kit, heb (ya dan, genim, tomik û hwd)
 • danar danar lib lib, kitkite, heb heb, her yek bi tenê
 • danayî jîrî, zîrekî, tûjbînî, zûtêgihî
 • dane lib, kit, heb, tene, dane
 • dane didanok, didanên şe, mişarê û hwd
 • dane, danelixaw lixav
 • danebiraw parvenebar, tişta nikare bêt parvekirin yan ji hev parçekirin yan ji hev birîn
 • daneçoqe çirqe-çirqa didanan (ji ber sarmayê)
 • daner daner, çêker, amadeker
 • danewandin çemandin, tewandin
 • danewandin şor kirin, nizik kirin, berev jêr birin
 • danewîn çemîn, tewîn
 • danewîn şor bûn, nizik bûn, berev jêr bûn
 • danexore tomik, danik, çend libên dan ku di xefikê yan tepikê de yan li ber wê tên danîn daku firinde bên wan bixwin û bi wî awayî bikevin xefikê yan tepikê
 • dang n rêje, sewiye
 • dang r wekhev, hevseng, parseng, bibalans
 • danirxandin danirxandin, biçûk hesibandin, kêmnirx hesêb kirin
 • danisqe taybet, xas, xusûsî, kêmpeyda, nayab
 • danist jîrî
 • danist hişmendî, aqilmendî, aqildarî
 • danist aqilê selîm
 • danîştin rûniştin
 • danîştin akincî bûn, bi cih bûn, cîwar bûn
 • danîştû rûniştî
 • danîştû akincî, bicîbûyî, şênî, rûniştvan
 • danîştwan rûniştvan, gelhe, şênî, nifûs, xelka li cihekî dijî
 • dansaz didansaz, doktorê didanan
 • dansazî didansazî, doktoriya didanan
 • danraw danî, deynayî, ya hatî danîn / deynan
 • danuştandin (huçik) hildan
 • danuştaw (huçik) hildayî
 • danû dan, dexl, dexlûdan
 • danûstandin danûstandin, gotûbêj, giftûgo, axiftina (ji dil yan fermî) li ser mijarekê
 • dapaçîn dabirîn, dar ji kok û qurm ve birîn.
 • dapaçîn tê re kirin, tiştek tûj tê re kirin, kêr yan xencer lê kutan
 • dapiçiran, dapiçirîn beş kirin, faş kirin, fehş kirin (dev, çav û hwd zêde) vekirin
 • dapiçiran, dapiçirîn (pî, ling ji hev) faş kirin, vekirin, şeq kirin, dûr xistin
 • dapijan peritîn, perpitîn, pengizîn, pelate bûn, belave bûn
 • dapiloxandin bi ava germ sotin / şewitandin
 • dapilosîn, dapilostin lê dan, lê xistin, zora yekî birin, ji yekî birin
 • dapiroçke tevnpîrk
 • dapirûskan veqetîn, ji hev qut bûn, ji hev vebûn
 • dapîr dapîr, diya bavê yekî yan diya diya yekî
 • dapîre pîrê (pîrejin di çîrokên zarokan de)
 • dapoşran, dapoşrîn niximandin, nixamtin, di bin tiştekî ve parastin yan veşartin
 • dapoşraw niximandî, nixamtî, di bin tiştekî ve parastî yan veşartî
 • daqilîşan daqirçîn, qirçîn, wa şkestin ku dengê "qirç" jê bê
 • daqilîşandin daqirçandin, qirçandin, wa şkandin ku dengê "qirç" jê bê
 • daqilîşaw daqirçandî, qirçandî, wa şkestî ku dengê "qirç" jê hatibe
 • dar dar
 • dar dep, text, dar
 • -dar -dar (paşpirtikek rêzimanî ye bo diyarkirina xwedîtiyê): paredar, maldar, sermayedar
 • dara zengîn, maldar, dara, dewlemend, halxweş
 • daran, daranewe ji hal çûn, ji hiş çûn, bêhiş bûn, hiş di serî de neman
 • darayî darayî, malyetî, maldarî, dewlemendî
 • darayî diravî, pareyî
 • darbend milbend, çarçeve, dorber
 • darbest darbest, tabût
 • dardest gopal, dardest
 • dardojen darmeşk
 • dare dor
 • dareben darkezwan
 • daremeît, dareterm darbest, tabût
 • daresme darkoke, firindeyek e daran bi nikilên xwe kun dike
 • darest asteng, dijwarî, kend û kosp
 • daret rewş, şert, merc, hal
 • darêj kulînçe, kulçe, darêjk
 • darijan darijîn, rijîn xwarê
 • darijan qalib girtin, dirûv dan
 • darinde dirav, malyet
 • daring kerese, daring, malzeme, materyal, madde, xammadde
 • daristan daristan, darûbar, cihê gelek dar lê şên in
 • darişt dirûv, şêwe, şikil
 • darişt deq, berhem, nivîs, tekst
 • dariştin pêkanîn, damezirandin, afirandin, dariştin, çêkirin
 • dariştin dirûv dan, şekl dan
 • dariştin dariştin, formule kirin
 • dariman hilweşîn, têk çûn, ruxîn, wêran bûn, xopan bûn, kembax bûn, kavil bûn
 • darimandin hilweşandin, têk birin, ruxandin, wêran kirin, xopan kirin, kembax kirin, kavil kirin, ji bingeh ve pûç kirin
 • darimaw hilweşî, têkçûyî, ruxî, wêran(bûyî), xopan(bûyî), kembax(bûyî), kavil(bûyî)
 • darinîn werîn, werihan, dawerîn, pel / belg / çilû ji daran ketin
 • darinraw rûtbûyî
 • darinraw hûtbûyî
 • darinraw verûçikî
 • darizan pirtikîn, hûr bûn, hûr-hûr bûn, pirt-pirt bûn, hûrikîn, bi şkestinê parçe-parçe bûn
 • darizandin pirtikandin, hûr-hûr kirin, pirt-pirt kirin, hûrikandin, bi şkandinê parçe-parçe kirin
 • darizaw pirtikî, hûr-hûrbûyî, pirt-pirtbûyî, hûrikî, bi şkestinê parçe-parçebûyî
 • darîn depîn, darîn, textîn, tiştê ji dar / dep
 • darkunkere darkoke, firindeyek e daran bi nikilên xwe kun dike
 • darpaç das, alavek pêbirîna daran e
 • darqepîçan qaştîk, tirkok, tirik, kesa/ê pir dirêj û zeîf
 • darşeq gulte
 • darşeqîn kaşok
 • dartaş necar, dartiraş
 • dartaşî necarî, dartiraşî
 • darûtan rût bûn, rûtikîn, pel / belg bi daran ve neman
 • darûtan hût bûn, hûtikîn, mû bi serî ve neman
 • darûtan rûçikîn, verûçikîn, pûrt pê ve neman
 • darûtandin rût kirin, rûtikandin, pel / belg bi daran ve nehiştin
 • darûtandin hût bûn, hûtikandin, mû bi serî ve nehêlan
 • darûtandin rûçikandin, verûçikandin, pûrt pê ve nehêliştin
 • darûtaw rût(bûyî), rûtikî
 • darûtaw hût(bûyî), hûtikî
 • darûtaw verûçikî, pûrt pê ve nemayî
 • daruxan hilweşîn, têk çûn, daruxîn, kavil bûn, wêran bûn, pûç bûn, ruxîn, ji bingeh ve pûç bûn
 • daruxandin hilweşandin, têk birin, ruxandin, wêran kirin, xopan kirin, kembax kirin, kavil kirin, ji bingeh ve pûç kirin
 • daruxaw hilweşî, têkçûyî, ruxî, wêran(bûyî), xopan(bûyî), kembax(bûyî), kavil(bûyî), (ji bingeh ve) pûçbûyî
 • das şalok, alavek e bo pêdirûna giya
 • das das, alavek e bo pêbirîna çilû yan darên zirav
 • dasekandin hedandin, arimandin, tena kirin, rehet kirin, hêdî kirin, hêminandin, aram kirin, hêmin kirin, sekinandin, rawestandin
 • dasolke şalokok, şalokên biçûk
 • dasolke dasok, dasên biçûk
 • dastan dastan, destan, serpêhatî çîrok (t. yên evînî yan qehremanî)
 • daşkan çemîn, tewîn, daşkîn, veçemîn, berê tiştekî bi aliyek din ve guherîn
 • daşkandin çemandin, tewandin, daşkandin, veçemandin, berê tiştekî dan aliyek din
 • daşkandin kêm kirin, jê kêm kirin, kêmandin
 • daşkelerm qirnebût
 • daşor tiraneker, tinazîbaz, galteker, henekbêj, qerfçî
 • daşore daxuşîn, erozyon, bi avê yan ba re çûna hin ax û kevirokên ser rûyê erdê ji cihê xwe û cihê ax jê çûye êdî bo çandinê wek berê baş nemîne
 • daşt sifteh, firotina yekem ya rojê
 • daştin av dan, avandin
 • daştin tinazî pê kirin, tirane pê kirin, galte pê kirin, henek pê kirin, qerf pê kirin
 • daştin daliqandî şûştin
 • datekan daweşîn, (bi hejîna daran) fêkî ji daran ketin
 • datekandin daweşandin, (bi hejandina daran) fêkî ji daran xistin xwarê
 • datekaw daweşî, (bi hejîna daran) fêkiyên ji daran ketî
 • datekaw (aborî) têkçûyî, topavêtî, îflaskirî
 • datekîn bn. datekan
 • datekîw bn. datekaw
 • datepîn hilweşîn, ruxîn, datepîn, têk çûn, hilweşiyan, ruxiyan
 • datepîn (aborî) têk çûn, top avêtin, îflas kirin
 • datepîw hilweşî, ruxî, têkçûyî, datepî, hilweşiyayî, ruxiyayî
 • dateqandin lezandin, bizirandin, bizav kirin, lez kirin, lezûbez kirin
 • datilîşan peritîn, pijikîn, hincirîn, kincirîn, dirîn, diriyan, dirhan, çirîn, çiriyan, çirhan, bûn kincir, (t. cil) kevn bûn û xwe saxlem û yekparçe negirtin
 • datilîşan peritandin, pijikandin, kincirandin, hincirandin, dirandin, çirandin, kirin kincir, (t. cil) kevn kirin û pûç kirin
 • datilîşaw peritî, pijikî, kincirî, hincirî, dirî, çirî, çirhayî
 • daw dav, xefik, tepik
 • daw (bo) nanewe dav (li ber) venan, dav (li ber) danîn
 • dawa daxwaz, xwestek, hêvî
 • dawa doz, dawa, şikayet
 • dawa kirdin xwestin, dawa kirin
 • dawakar dozveker, xwedîdoz, şikayetker, dawaker
 • dawaname dozname, şikayetname
 • dawaname daxwazname
 • dawbaz fêlbaz, hîlebaz, fena, şatir, şeytan
 • daweşan hûr hûr bûn, parçe parçe bûn
 • daweşan ketin şermê, ji xwe şerm kirin
 • daweşandin hûr-hûr kirin, parçe-parçe kirin
 • daweşandin dan şermê, şerma yekî birin
 • daweşaw hûr-hûr, hûr-hûrbûyî, parçe-parçe, parçe-parçebûyî
 • daweşaw gazindo, bigilî, bigazin
 • daweşîn bn daweşan
 • dawet vexwendin, dawet
 • dawet dawet, cejn, şahî, şehyan
 • dawet kirdin vexwendin, dawet kirin
 • dawet kirdin dawet kirin, cejn kirin, şahî kirin
 • dawer bn dadwer
 • dawên dang, daw, danga / daw kiras, berdang
 • dawên rewişt, reftar
 • dawêngir xwestok, parsek, dangirok, dawgirok
 • dawênk dawî, dûmahîk, diwayî, kotayî
 • dawênpak mestûr, biexlaq, binamûs, dawpak, saf, paqij
 • dawênpak rastgo
 • dawênpîs bênamûs, bêexlaq, dawpîs, nesaf, pîs
 • dawênpîs derewîn
 • dawûderman giyayên derman
 • dax n dax, nîşankirina (t. guhên tewalan bo nasîna wan) bi sujandinê / sotinê / şewitandinê
 • dax n jan, azar, ezyet, êş, kul, keder, derd, keser, xem, kovanî, kovandarî
 • dax mixabinî, heyf, dax
 • dax ax: Dax le dest em çarenûse! Ax felek! Ax ji destê felekê
 • dax r kel, gurî, zêde germ
 • dax kirdin dax dan, bi sujandinê nîşan kirin
 • dax kirdin kel kirin, gurî kirin, pir germ kirin
 • dax xwardin xem xwarin, derd kişandin
 • be daxewe mixabin, heyf, heyf e ku
 • daxdar xemgîn, xembar, bixem, kovandar, derdgiran
 • daxiran daxistin, daêxistin, bestin, qepat kirin, girtin, qilf kirin, kilîl kirin, kilît kirin
 • daxiraw daxistî, daêxistî, bestî, qepatkirî, girtî, qilfkirî, kilîlkirî, kilîtkirî
 • daxistin daxistin, daêxistin, bestin, qepat kirin, girtin, qilf kirin, kilîl kirin, kilît kirin
 • daxurpan datezîn, dacemidîn, şokek tezî / cemidî bi ser leşî de hatin
 • daxwaz daxwazker, dawaker, hêvîker
 • daxwazî daxwaz, xwestek, hêvî, dawa
 • daye dayê, dê, dayik
 • dayegewre dapîr, diya bavê yekî yan diya diya yekî, pîra yekî
 • dayelê dayê, dayikê (banga li dayikan)
 • dayen dayê, dayen, kesa zarokên kesek din wek zarokên xwe xwedî dike
 • dayenge dayengeh, dayêgeh, mala zarokan, cihê zarok lê tên xwedîkirin (t. bi roj dema dêbavên wan li kar in)
 • dayk dê, dayik, da, mader
 • daykane dayikane, bi awayê dayikan
 • dayke dayê
 • daykûbawk dêbav, dêûbav, dê û bav, da û bab, dayik û bav, mezinên kesekî
 • daylan seyr, sosret, ecêb
 • daylax canîhêştir, hêştirên hê mezin nebûne
 • dayîm herdem, hertim, hergav, hercar, herûher
 • dayîm û derem herûher, hertim
 • de deh (jimare 10, X):
de de deh deh, her carê deh
 • de de, dê: De were De were, De bêne De bîne, De ba bêt De bila bêt, De ba bihata De bila bihata / hatiba
 • de- di-: deçim diçim, debird dibir, nedezanî nedizane
 • de'ba dehbe, heywan, nemirov
 • debaşîr tebeşîr
 • debax, debax dantavê, reşbûn (li ber tavê)
debax dan / kirdin dan tavê, li ber tavê reş kirin
 • debaxxane, debaxane, debaxxane dantavgeh, cihê mirov xwe yan tiştekî dide (ber) tavê
 • debdebe şeng, şehyan, cejnane
 • debdebe gir, gelek mezin, gewre
 • debe peqlîşk, şeqok (li boyaxê / siboqê)
 • debe şeq, jihevvebûyî
 • debe avis
 • debe dewlik, amanek avê û ruhniyên dî ye
 • debeng delodîn, peledîn, tiredîn, kerçove, aqilsivik, kêmaqil, netemam, apter
 • debengî delodînî, peledînî, tiredînî, kerçovetî, aqilsivikî, kêmaqilî, netemamî, apterî
 • debê dibe, gengaz e, mimkin e
 • debê divê, pêdivî ye, pêwîst e
 • debistan dibistan, fêrgeh, xwendingeh, medrese, mekteb, cihê ders lê tên xwendinê
 • debîr erkedar, karmend, memûr, wezîfedar, xebîr
 • deblax canîhêştir, hêştira hê mezin nebûye
 • Decal Decal, Deccal, Dij-Mesîh
 • de'ecanî bn de'ba
 • def def, înstrumentek muzîkê ye
 • defey şan navmil, hestiyên navmilan
 • defir aman, firax, firaq
 • defjen defjen, kesa/ê li defê dide
 • defr bn defir
 • defter defter, tênivîsk
 • degeneg kotek, tade, zor, zilm, tehda, te'da
 • deger nirx, biha, bihagiranî
 • degmen kêm, mînîmal
 • degmen kêm car
 • degmen kêm, kêmpeyda, nadir: bedegmen kêm car
 • dehem, dehemîn dehem, dehemîn, 10., (ya / yê / yên) dehê / dehan
 • dehol dehol, dahol
 • deholjen, deholkut deholqut, kesa/ê li daholê dide
 • dej mayî, bermayî, jibermayî, xercnekirî
 • dek de: Dek be xêr bêy De bi xêr hatî
 • dek hey, xwezî: Dek sax nebît! Hey / xwezî sax nebî!
 • del wêrek, dilêr, biste, mêrxas, aza
 • del dêl, dêhl, hin heywanên mê (wek se, beraz, şêr): dêleberaz dêleberaz, beraza mê, dêlegurg dêlegur(g), gur(g)a mê, dêlemeymûn dêlemeymûn, meymûna mê, dêleseg dêlese, seya mê, dêleşêr dêleşêr, şêra mê, dêlewurç dêlehirç, hirça mê
 • delak berber, porkurker, pirçkurker, sertiraş
 • delakxane berberxane, porkurkirinxane, pirçkurkirinxane, sertiraşxane
 • delal navbeynkar, berger, ajan, mezatker
 • delalane destheqê / destmizê navbeynkar / berger / ajan / mezatker
 • delandin riştin, rijandin
 • delandin çipandin, dilopandin, dilop kirin
 • delaqe şeq, qeliş, derz, kelş, kelaştin, kelişandin
 • delaqe tê xistin şeq xistinê, kelaştin, derizandin, kelişandin
 • delb (cil / pêlav) mezin, fire
 • dele, deledel lerz, recf
 • dele kirdin lerizîn, recifîn
 • deleçe nazdarker, dilxweşker
 • deleçeyî nazdarî, dilxweşkirin
 • delek simor, zerdewa
 • delese meth, pesn, xwe yan kesek / tiştek mezin kirin yan mezin hesibandin
 • delê, delêt, delêtin dibêje, dibê, dibêjit, dibêjitin, dibêt, dibêjît
 • delîqanî bêşerm
 • delubîber bîber, îsot, filfil
 • deluqel nefsmezin, qure, pozbilind
 • delû aqilsivik, peledîn, hepledîn, dîn, delî, delodîn, tiredîn, hepletiraş, apter
 • delûkar aqilsivik
 • delûv setil, satil
 • delûv zerik
 • delya bn derya
 • delya pir, gelek, mişe, zaf, zor, zêde
 • delyadil merd, comerd, dilfire
 • delyalûş xwere, bixwere, pirxwer, kesa/ê pir dixwe
 • dem dev
 • dem xoş! Dev xweş! Sehet xweş! (dema kesekî tiştek xweş gotibe)
 • dem dev, devik (devê alavên pêbirînê, wek kêr, birek, çeqo)
 • dem (kat) dem, wext, zeman, kat
 • dem bîsk, kêlîk, delîv, delîve
 • dem- min di-: demzanî min dizanî, demkird min dikir, demxward min dixwar
 • demamk maske, rûpoş, rûyîn, rûdank
 • deman- me di-: demanxwênd me dixwend, demanbijard me dibijart, demanparast me diparast
 • demançe demance
 • demandin (agir) gur kirin, geş kirin, hilkirin, vêxistin, (agir) berdan (tiştekî)
 • demandin (çay) dem kirin, demandin
 • demar demar, reh, rih
 • demargîr serhişk, fanatîk, radîkal
 • demargirî serhişkî, fanatîzm, radîkalîzm
 • demawdem devkî, bi dev gotina tiştekî ji kesekî bo kesek din
 • demax (lût) poz, difin, bêvil, lût
 • demax demax
 • dembest, dembestkiraw devgirêdayî, devgirtî
 • dembên lixav, devgirek, devgirêdek
 • dembil devminok, kesa/ê axiftina wê / wî mine-minokî ye
 • dembir dawîn, talî, dûmahî
 • demdirêj dirêjbêj, kesa/ê mijarekê zêde dirêj dike
 • deme kinar, qirax, lêv, serlêv
 • demelaske zarîkirin, zehrîvekirin, texlîd, lasayî
 • demenî persîv, (êşa) sarma
 • damerakol, damerakole dûpişk
 • demeteqê devjenkî, suhbeta ne giring / fermî
 • demew berev, nêzî: Demew êware bû Berev êvarê bû (ango dê di nêz de biba êvar)
 • demew demewjûr berevjor, serberjor, ser ber bi jor ve, demewxwar berevjêr, berevxwar, serberjêr, ser ber bi jêr ve
 • demewane co, cok
 • demewer zêdebêj, pirbêj
 • demewerî zêdebêjî, pirbêjî
 • demewnixûn serberjêr, ser li ciyê binî û bin li ciyê serî
 • demheraş lewçe, zimandirêj
 • demheraşî lewçetî, zimadirêjî
 • demîn (agir) gur bûn, geş bûn, hilbûn, vêketin, (agir) berbûn (tiştekî)
 • demîn (çay) dem bûn, demîn
 • demnixûn serberjêr, ser li ciyê binî û bin li ciyê serî
 • demkut devqut, kesa/ê devê xwe venake yan devê wê / wî hatiye girtin
 • dempel devbeş, devfire
 • dempîs zimandirêj
 • dempîsî zimandirêjî
 • dempûçel bêdidan, bêdiran
 • demsûr jixwebawer
 • demter bêjok, kesa/ê dibêje (dijwateya kesa/ê dike), kesa/ê dibêje lê napêje
 • demterî bêjokî, pir gotin bêyî kirin
 • demûçaw serûçav, rû
 • demûdan devûdidan, devûdiran
 • demûdest tavilê, di cî de, serdanser, derhal
 • demûduwan dîtin û raman, bîrûray, helwest, boçûn
 • demûlimoz devûlixav
 • demûpil suhbet, axiftin
 • demwal (aman, firax) nizm, dijw. kûr
 • demwer methok, pesnok, kesa/ê pir pesnan (t. yên xwe) dide / methan (t. yên xwe) dike
 • demxoşane mizgînî, nûçeya / peyama xweş / xêr
 • dena yan, yan na, eger na: Bêne, dena min nayem Bîne, yan (eger neînî) ez nayêm.
 • dendûk bn denûk
 • deng deng, dey
 • deng (di hilbijartinan de) deng, ray
 • deng danewe deng vedan, olan dan
 • deng derçûn deng (jê) hatin, deng (jê) derketin
 • deng diran / gîran deng ketin (bi temamî)
 • deng hilbirîn deng(ê xwe) bilind kirin
 • deng nûsan deng ketin (ne bi temamî)
 • deng û seng deng û pêjn: bê deng û seng bêpêjn, mit, bê deng û pêjn
 • dengedeng dingeding, dingering, heytûhot, qerebalix
 • dengegaz kêmbêj, kesa/ê kêm diaxive / dipeyive
 • dengeşe bn dengedeng
 • denggiwê galgal, galegot, galegal, gotinên bêbingeh
 • denggîraw dengketî (bi temamî)
 • dengnûsaw dengketî (ne bi temamî)
 • dengsazî dengsazî, fonetîk
 • dengûbas nûçe, dengûbas, êxbar, xeber
 • dengzil dengbilind
 • denik tovik, dendik
 • denik lib (ya ceh, genim, nîsk, nok û hwd)
 • denke denke lib lib, kit kit, yek yek, êk êk
 • denûk nikil, nukul
 • deq deq, berhem, tekst, nivîs
 • deq tam: Yek mangî deq e min çawêrêm Tam mehek e ez bendewar im
 • deqendûqin guherok, xweranegir, guherbar, nemayinde
 • deqîqe deqe, deqîde, xulek, 60 çirke / saniye, 1/60 saet
 • deqne deqne, xêra didin feqeyan
 • der der, derve, dijw. hindir, hundur, jor
 • der (derga) dergeh, derî, derok, cihê mirov tê re dikare biçe hindir û jê derbikeve
 • der- der-, pêşpirtikek e dikeve pêşiya hin peyvan û wateyên nû didiyê: derçûn, derkirdin, derbirîn û hwd
 • -der -der, paşpirtikek e dikeve paşiya hin peyvan û wateya "kesên tiştekî didin" dide peyvan: fermander
 • deramet destkeft, qazanc, kar, feyde
 • deramet bûn bazar hebûn, tişt hatin firotin
 • deraw bn derbend
 • derawsê bn dirawsê
 • derawurd weşan, belavok
 • derawurd berhem, deq
 • derbarey derbarî, di warê ... de, li ser ...
 • derbaz derbas, derbas, bor, buhur
 • derbaz bûn derbas bûn, borîn, buhurîn, bihartin
 • derbaz kirdin derbas kirin, borandin, buhurandin, bihartin
 • derbazge buhur, bor, derbasgeh, cihê tê re borîn / derbasbûnê / borandinê / derbaskirinê
 • derbeder derbider, aware, mişext, sergûmkirî, derkirî, derxistî
 • derbeder revok
 • derbeder beradayî, gerok
 • derbederî derbiderî, awareyî, mişextî, sergûm, surgun
 • derbederî revokî
 • derbederî beredayîtî, gerokî
 • derbend derbend, buhur, neqeb, rêyên teng yên di çiyayên asê re derbas dibin
 • derbest berbend, têkildar, pêve, pêvegirêdayî, girêdayî, derbest
 • derbest xemxwer
 • derbestî berbendî, têkildarî, pêveyî, pêvegirêdayîtî, giêrdayîtî, derbestî
 • derbestî xemxwerî, matîjêkirin, sereguhî
 • derbir tûj, hişk (t. m.)
 • derbir xurt, hêzdar, bihêz
 • derbirîn gotin, derbirin, anîn ziman
 • derbirdin debare kirin, îdare kirin, qetandin
 • derbiwardin nekirin, nekirî hêlan / hiştin
 • derbiwardin li derveyî tiştekî hiştin / hêlan
 • derbuwardin nekirin, nekirî hêlan / hiştin
 • derbuwardin li derveyî tiştekî hiştin / hêlan
 • derbûn (pirzik, peqlûşk, lîr, dûmel) derbûn, çêbûn, diyar bûn, xwiya bûn
 • derbûne kuçe, kolan (t. yên varê û neserekî)
 • derçûn derçûn, derketin, hatin derê / derve
 • derçûn (ji yan di ezmûnekê / îmtîhanekê / ceribidinekê de) derçûn, bi ser ketin
 • derçûn (pirtûk / kovar / rojname) derçûn, weşîn, hatin weşandin, belav bûn
 • derçûn (kesek) filitîn, revîn, xwe xilas kirin
 • derçûn (bi destî yekî ji devê wê / wî) derçûn
 • derçûn (ji fîşek çek) teqîn, derçûn
 • derçûn (derfet, delîv) ji dest çûn, ji dest derçûn, derfet yan delîv yan îmkan ji dest dan yan wenda kirin
 • derçûn piştî kirinê diyar bûn ku tiştek bi awayekî ye: Çîrokeket zor xoş derçû Çîroka te xweş derçû / derket ango Diyar bû ku çîroka te xweş e
 • derd derd, kul, keder, kovan, keser, xem
 • derd êş, nesaxî
 • derd jan
 • derd pirsgirêk, problem
 • derd e derd e
 • derd e (be daxewe) mixabin, heyf e (ku)
 • derdan vale kirin, xalî kirin
 • derdan vale, xalî, dijw. tijî, tije
 • derdan (êşekê / nesaxiyekê / nexweşiyekê kesek) girtin
 • derdan xuh dan, xwê dan, ji ber westînê yan germê av bi leşê kesekî de hatin
 • derdest berdest, liberdest, tiştên mirov dikare bi asanî xwe bigînê, tiştên nêzîk in, tiştên nêzîkî dest in, tiştên li ber destê mirov in
 • derdest xistin berdest kirin, xistin ber destê mirovî
 • derdestî berdestî, liberdestî, nêzîkî, nêzîkî mirov, nêzîkî dest
 • dere gelî, newal, nihal, dol
 • derebeg derebeg, feodal, axa
 • derebegî, derebegêtî derebegî, feodalîzm, feodalî, axatî
 • derece derece, pile, paye
 • derem hertim, herdem, hergav
 • daîm û derem her û her, hertim
 • deretan çare, hel, (mecazî) derman: Derdim deretanî bo niye Derdê min derman nîne, derdê min bêçare ye
 • derewe derve, der, derê, dijw. hindir, jorve, di nav de
 • bo derewe derve, derê: Min bo derewe deçim Ez diçim der / derve / derê
 • le derewe li derê, li derve
 • le derewewe ji derê, ji derve
 • le derewewe ji derve ve
 • derê bn derewe
 • derfet delîv, derfet, îmkan, fersend, firset, gengazî, delîve, dema yan rewşa mirov dikare tê de tiştek (ku wek din nayê kirin yan nikare bi asanî bêt kirin) bike
 • derfet hênan delîv / derfet / îmkan bi kar anîn, ji delîvê / derfetê / îmkanê sûde / kelk / mifa /feyde wergirtin / kirin
 • derfirtandin dervirandin, derpirandin, derçikilandin, derkirin, bi zorê dan der, wa kirin ku tiştek bi zorê derbikeve yan serê xwe derbîne
 • derga dergeh, derî, derok, derge, cihê mirov tê re dikare biçe hindir û jê derbikeve
 • derga kutan derî qutan / kutan, li derî dan / xistin (t. bi hêz)
 • derga xir kirdin derî / dergeh qilifandin / qilif kirin / qilif dan, derî daxistin
 • le derga dan li derî dan / xistin
 • dergane derok, deriyên biçûk
 • dergawan dergevan, dergehvan
 • dergûş pêçik, landik, dergûş
 • derhanîn bn derhênan
 • derhatin derhatin, derketin, diyar bûn, xwiya bûn, serê xwe deranîn
 • derhatû derhatî, diyar, berçav, xwiya
 • derhawîştin deravêtin, derhavêtin, deravêştin, derhavêştin, deravêjtin, avêtin derê
 • derhawîştin red kirin, qebûl nekirin, dijw. bijartin
 • derhênan deranîn, derînan, derhînan, derhanîn, anîn der / derê / derve
 • derhênraw derînayî, hatî deranîn, înayî der
 • derîçe derok, deriyên / dergehên biçûk
 • derîçe pencerok, pencereyên biçûk
 • derk bn derga
 • derkenar (di nivîsînê de) têbînî
 • derkenar perav, derav, berav, qerax, qirax, kenar, berkinar
 • derkewt derket, derkeft (raweya demên borî ji lêkera derkewtin derketin, derkeftin)
 • derkewt diyarde, fenomen
 • derkewt derdirûv, rû, serû
 • derkewtin derketin, derkeftin, hatin der / derê / derve
 • derkewtin (kovar, pirtûk, rojname) weşîn, belav bûn, derçûn, hatin weşandin
 • derkewtin diyar bûn, xwiya bûn, aşkira bûn, zelal bûn, berçav bûn, ron bûn
 • derkewtû derketî, derkeftî, hatî der
 • derkewtû diyar, aşkira, xwiya, zelal, berçav, ron, eşkere
 • derkêşan derkêşan, derkişandin, kişandin der, bi kişandinê anîn der
 • derkirdin derxistin, derkirin, ji cihekî avêtin / kirin derê
 • derkirdin derxistin, weşandin, belav kirin
 • derkirdin derkirin, hinare kirin, hinartin, îdxalat kirin, ji welatekî birin yek dî
 • derkirdin derkirin, bi qaçaxî ji welatekî / cihekî birin yek dî
 • derkirdin (pirzik, peqlûşk, lîr, dûmel) derkirin ango peqandin
 • derkiraw derkirî, derxistî, deranî, derînayî, derhînayî, derhênayî
 • derkird weşan, belavok
 • derkird berhem, deq
 • derkirdin derxistin
 • derkirdin derkirin
 • derling derling, delîng, herdu derên / devên binî yên derpî / pantolon / şelwal û hwd
 • dermal derazînk, astane, derçik, şêmig, derîzan, dêrzigeh, pêder, şîpane, bilindeka li ber deriyan
 • derman derman, îlac
 • dermange, dermanxane dermanxane, eczexane, cihê derman lê tên standin
 • dermanzan dermannas, pisporê dermanan, kesên ji pîşeya xwe dermanan dinasin
 • derperandin derpirandin, derçikilandin, derkirin, bi zorê dan der, wa kirin ku tiştek bi zorê derbikeve yan serê xwe derbîne
 • derperîn derpirîn, derçikilîn, bi zor yan bi lez derketin yan xwe dan der
 • derperîw derçikilî, tişta serê wê rêkûrast berev jor derketiye
 • derpoqîn derhatin, serê xwe deranîn, xwiya bûn, serê xwe hilanîn
 • derpoqî derhatî, tişta serê xwe deranî, xwiya, serhilanî
 • derqel pirtik, parçok, parîk, parçe, parî
 • ders ders, wane, fêrkirin, hînkirin, elimandin
 • ders pê wutin ders dan (kesekî), (kesek) fêr / hîn kirin, (kesek) elimandin
 • derteng derbend, neqeb, berteng, buhur, rêyên teng yên di çiyayên asê re derbas dibin
 • derû bênvedan, bênvekirin, rehetî, îstîrehet
 • derû lê kirdinewe rehetî dan (kesekî / tiştekî) bên dan (tiştekî), delîva / derfeta bênvedanê / bênvekirinê dan kesekî / tiştekî: Xwa derût lê bikatewe Xwedê rehetiyê bide te
 • derûber dorber, derdor, hawirdor, dewrûber, dewrûdor, çaralî
 • derûber navçe, herêm
 • derûber zom, com, gom
 • derûdeşt derdeşt, deşt û çol, cihê pan û vekirî û neasê
 • derûdirawsê dormal, cîran, kesên mala wan nêzî ya mirov e
 • derûjûr kirdin her çûn der û hatin hindir - çûn der û hatin hindir
 • derûn derûn, ruh, can, giyan
 • derûn (wîjdan) wijdan, ûjdan
 • derûnî derûnî, ruhî, ruhanî, canî, giyanî
 • derûnî sinc, rewişt, exlaq, moral
 • derûnsaz psîkiyatr, derûnsaz, bijîşkên / nojdarên ruhî / derûnî / giyanî
 • derûnzan derûnnas, psîkolog
 • derwaze dergeh, deriyên mezin
 • derwaze azîne, awa, şêwe, metod, tewir
 • derwêş derwêş
 • derwêşî derwêşî
 • derxistin derxistin, derêxistin
 • derxistin diyar kirin, xwiya kirin, aşkira kirin, beyan kirin
 • derxistin nîşan dan
 • derxistin destnîşan kirin
 • derxistin pîşan dan
 • derxward dan xwarandin, dan xwarin, pê dan xwarin (t. bi zorê)
 • derxward dan têkil kirin, tevlî kirin, tevlihev kirin, tiştek kirin nav tiştek dî
 • derya derya, zerya, behr
 • derz bn ders
 • derzî derzî, dirêzî
 • derzî cildirû, dirûnker, terzî, derzî
 • des- dest-, des., dez-, pêşpirtikek e dikeve pêşiya peyvan û wateya "dest" dide wan
 • desa de, de ka, de madem wa ye..., haydî, dê
 • desa dey de! de haydî! de yella! dê ka!
 • desebuxçe çantik, çentik, çanteyê destan
 • deselat desthilat, rêverberî, hêz, hukum, hukumranî, serdestî
 • deselat bandor, kargêrî, tesîr
 • deselatdar desthilatdar, hêzdar, serdest, hukumran
 • deselatdar bibandor, bandorker
 • deselatî desthilatî, rêveberî, hêzdarî, hukumranî, serdestî
 • desere destere, birek, mişar, testere
 • desfiroş etar, bazirganên / tacirên tiştên xwe digerînin û difiroşin
 • desinde, desinge desinde, tehsîsat
 • desindexor, desingexor desindegir, tehsîsatgir, desindewergir, tehsîsatwergir, desindestîn, desindedar
 • desk, deskegul destik, baq (yê gulan û hwd)
 • desmal desmal, kefîk
 • desnûs destnivîs
 • desnûser destnivîser
 • desroke desmal, kefîk
 • dest dest
 • dest zend
 • dest be ser da girtin dest bi ser de girtin, desteser kirin
 • dest gîran mijûl bûn
 • dest kuşîn dest givaştin
 • dest birîn dest rakirin, dest hildan
 • dest lê helgirtin dest jê berdan, dev jê berdan, bes kirin
 • dest piya nan dest danîn ser
 • dest piya nan dest pê ve nan
 • dest tê werdan dest tê werdan, tedexulî kirin, destên xwe kirin nav karên kesek dî re
 • dest dest, taxim, bedle, qat, taxima cilan
 • destajo kedî, kehî
 • destajo zirşerm, dijw. kûvî
 • destajo şermîn
 • destar destar
 • destawdest kirdin ji destên kesekî dan / ketin destên kesek dî, ji destekî dan / ketin destek din
 • destawêz kirdin perixandin, mist dan
 • destçin destdirû, tiştên bi dest hatine dirûn / kêlîkirin
 • destdar hêzdar, destdar, bibandor
 • destdar maldar, zengîn, dewlemend
 • destdarî hêzdarî, destdarî, bandor
 • destdarî maldarî, zengînî, dewlemendî
 • destdirêj şerok, êrişker, şerxwaz, belakir
 • destdirêjk kêlbetan
 • destdirêjî destdirêjî, şerokî, êrişkerî, şerxwazî, belakirî
 • destdirêjî destdirêjî, tecawiz
 • deste deste, kom, taxim
 • destbendî hevgirî, hevpeymanî
 • desteber dilsoz
 • desteber piştevan, piştgir
 • desteberî dilsozî
 • desteberî piştevanî, piştgirî
 • destebira destebira, koma hevalan
 • destebira destebira, hevta, tam mîna hev: Ew dîktator çû belam emeş destebirayetî Ew diktator çû lê ev jî destebirayê wî ye / ev jî tam wek wî ye
 • destejino, deste-ejino destseqet
 • destelat bn deselat
 • destele cer, cêr, amanên / firaqên ji axê hatine çêkirin
 • destemo (lawir) kedî, kehî, dijw. kûvî
 • destemo sernerm
 • destemo bindest
 • destestêre, deste-estêre destestêr, komstêr, koma stêran
 • destewane destparêzk, tiştek e mirov bi ser destên xwe de digire daku destên xwe ji xeteriyê / pîsiyê biparêze dema karekî dike
 • destewdawên tika, rica, hêvî, daxwaz
 • destewdawên bûn xwe avêtin ber bextê yekî, hêvî ji yekî kirin
 • destewsar hefsar
 • desteykar destekar, personel, koma karkeran li kargehekê
 • destxanû destxanî, apartman
 • destgir çembil, destik, destikên qazanan / qûşxanan
 • destgir destgir, demgir, wextgir, tişta kirina wê gelek demê dixwaze
 • destgîr berdestk, alîkar
 • destgîr rêber
 • destî pê kirdin xapandin, xirandin, hîle lê kirin
 • destkar destkar, kesên karên destan (wek dirûn, kêlîkirin) dikin
 • destkewt destkeft, bidestketî
 • destkewt bidestxistî
 • destkewtin destketin, bidestketin
 • destkêş destgork, tilgork, lepik, dezgork, destkêşk, cilek e mirov dike destên / tilên xwe daku wan ji sarmayê biparêze
 • destkird bidestçêkirî
 • destkird çêkirok
 • destkurt destkurt, feqîr, kêmhe, hejar, belengaz, perîşan
 • destkurt bêbandor, bêtesîr, bêwate
 • destnerowîştû bêbandor, bêtesîr, nekarîgêr, ne-efektîv, bêwec, bêfêde
 • destniwêj destnivêj, destnimêj, şûştina bo nivêjê / nimêjê
 • destniwêj girtin destnivêj girtin / şûştin
 • destniwêj şkan destnivêj şkestin / ketin
 • destniwêj şkandin destnivêj şkandin / xistin / êxistin
 • destniwêj şiştin destnivêj şûştin / girtin
 • destpêşkerî pêşgavî, înîsiyatîf
 • destqurs goc, destgiran
 • destrast destrast
 • destrast segvan, kesa/ê zîrek e di lêdana tîr yan fîşekê yan tiştek wek wan li wî cihî yê digiritê
 • destrowîştû bibandor, bitesîr, karîgêr, efektîv
 • destsûk destsivik
 • destûbird lez, bizav, lezûbizav
 • destûbird pît, bilez, lezgîn, bilezûbizav, zû
 • destûbird lê kirdin lezûbizav lê kirin, lezandin
 • destûpil destûlep, hinêr, jêhatîtî, şiyan
 • destûr destûr, izin
 • destûr edet, irf, destûr, qanûn, zagon
 • destûr rêziman
 • destûrî destûrî, izinî
 • destûrî qanûnî, makezagonî
 • destxaw destsist, destxav, sistûxav
 • destxero xapandî, xirandî, hîlelêbûyî
 • destxero kirdin xapandin, xirandin, hîle lê kirin
 • destxeroyî xapandin, xirandin, hîle, hîlekirin, hîlelêkirin
 • destxet destnivîs, destxet, nivîsîna bi dest
 • destxoş! destxweş! sehet xweş! her bijî! aferîn!
 • destyar alîkar, berdestk, hevkar, harîkar
 • destyarî alîkarî, harîkarî, berdestkî, hevkarî
 • deşt deşt
 • det- te di-: detwut te digot, detbird te dibir, dethêna te dianî
 • detan- we di-: detanzanî we dizanî, detanwîst we dixwest, detanjimard we dijimart
 • detîr (tivengên / demanceyên) dehlibxwer, (tivengên / demanceyên) deh fîşek dikarin bên têkirin
 • dever dever, navçe, herêm, cî, cih, war
 • dew (pele) lez, bizav, lezûbizav, ecele
 • dew (rakirdin) bezîn, bazdan
 • dew revîn
 • dewam dewam, dom
 • dewam kirdin domandin, dewamandin, dom kirin, dewam kirin
 • dewan (xêra) pît, lezgîn, beza, bilez, tişta zû dibeze / dimeşe
 • dewan (cewherdar) birqok, biriqdar
 • dewan teyisok
 • dewen tiraş, kêrat, devî, bûş, devîçirk, darkolik, kem, dirîk, çîtik, teraş
 • dewîn (rakirdin) bezîn, bazdan, revîn, pît / bilez meşîn
 • dewît pêzeweng, kodoş, kesa/ê jinan û mêran digihînin hev daku bi pare cot bibin ango bikevin têkiliyên cinsî
 • dewlemend, dewlemen zengîn, paredar, halxweş, xanedan, dewlemend, maldar
 • dewlemendî, dewlemenî zengînî, paredarî, halxweşî, xanedanî, dewlemendî, maldarî
 • dewlet dewlet
 • dewlet mal, maliyet, dewle, dewlemendî, zengînî, malûmilk
 • dewr dewr, dor, dorber, çaralî, derdor, hawirdor
 • dewr dewr, serdem, çerx, qirn
 • dewr dan dewr dan, li dor zivirîn
 • dewr dan (gemaro dan) dorpêç kirin
 • dewrandewr dorber, çaralî
 • dewrî sênîk, teyfik, lalik, dewrî
 • dexezar nesax, nexweş, nesaxdiyar, nexweşxwiya
 • dexîl gorî, qurban, heyran: Dexîlit bim! Ez gorî (te bim)! Ez heyran(î te bim)! Ez qurban(î te bim)!
 • dexl dexl, dexlûdan, genim û ceh
 • dexl kirdin têkil dan, tevlihev kirin, têk werdan, destkarî lê kirin
 • dey de, dê
 • dey ba de ka: Dey ba zû keyn De ka em zû kin
 • dey- wê di-
 • dey- wî di-: deygirt wê / wî digirt, deysend wê / wî distand, deyzanî wê / wî dizanî
 • deyan dehan, bi dehan
 • deyan- wan di-: deyangirt wan digirt, deyansend wan distand, deyanzanî wan dizanî
 • deyeha bi dehan
 • deyek dehêk, dehyek, yek ji dehan, 1/10
 • deyî dehî, desîmal
 • deysa de madem wa ye, neyse: Deysa, min nayem Madem wa ye, ez nayêm
 • dez- dez-, des-, dest-, pêşpirtikek e dikeve pêşiya peyvan û wateya "dest" dide wan: dezga dezge, dezgîran destgirtî, yar
 • dezga dezgeh
 • dezgadar dezgedar, meyfiroş, barvan, meyxaneçî
 • dezgêr etar, bazirganên / tacirên tiştên xwe digerînin û difiroşin
 • dezgîr berdest, tiştên mirov dikare xwe bigihîniyê
 • dezgîran dezgir, destgirtî, yar, keçeheval yan kureheval
 • dezmaye sermaye, mal, maliyet
 • dezû dezî, ben, benik
 • dezûle demar