Pêvek:inglîzî-zazakî

Ji Wîkîferhengê

A[biguhêre]

 • a bit = leteyê
 • a, an = jew,zu,yew
 • ache = tewateni
 • almond = vami
 • almond tree = vamer
 • am, are, is = esto
 • appear = asayiş
 • apple tree = sayêr
 • are not = çinî yo/ya
 • assemble = arêbiyayiş
 • at the back = dim
 • aunt = êm
 • axehead = buxşî

B[biguhêre]

 • back = mîyane
 • be = beno
 • beard = erdîş
 • because = cora
 • behind = bahdo
 • bitter = nu
 • boiled = pêyşayiş
 • bride = vêyv
 • bring = berdiş
 • burn = veşnayiş
 • burned = veşa
 • button = mak

C[biguhêre]

 • can = şeno
 • change = virnayiş
 • chewing gum = qanik
 • chicken = kerg
 • child = qeçek
 • chuck = çekerdiş
 • clay = lincî
 • collect, pick = arêkerdiş
 • come! = bê!
 • come, arrive = amyayiş
 • content[s] = teyestey
 • cook = pewtiş
 • cousin = deza
 • cousin = xalkêyna
 • cousin = xalza
 • cousin = dedkêyna
 • crochet hook = goçîn
 • cry, weep = bermayiş
 • curse = zewt
 • cut = birna
 • cut = cikerdîş
 • cut! = bibirni!

D[biguhêre]

 • dawn = sodir
 • dig = aşanayiş
 • dig! = aşani!
 • dill = kormît
 • doesn´t work = nê beno
 • donkey foal = sîpe
 • donkey, ass = her
 • dove = bewran
 • drink = şimitiş
 • drink = şimeno
 • drink! = bişmi!
 • drop = dalpa
 • drum = niqara

E[biguhêre]

 • ear = goş
 • elk = kozpez
 • environment = çorşme
 • exchange = virna
 • expensive = vay
 • eyebrow = bîcey
 • egg = hak

F[biguhêre]

 • father = pî
 • fetch = ardiş
 • fiancé = waşte
 • fiancé = waştî
 • fight = lej
 • finger = îngişt
 • flat = ban
 • foot = ling
 • forehead = çare
 • foreword = vervateni
 • fortress, fort = diz
 • forward = vernî
 • fox = lu
 • fragile, frail = tenik
 • freeze = cemidyayiş
 • from her = ayra
 • from him = êyra

G[biguhêre]

 • glow = tirramî
 • go = şiyayış
 • go! = şo!
 • god = Homa, Heq, Ella
 • grape = engure, henguri
 • grapesyrup = rib, aqit, bekmez
 • grass = vaş
 • guard = pawan, qolçi
 • guide = rayber
 • give = daené, cidayîş
 • good = rind,wes
 • game = kay

H[biguhêre]

 • hare = arwêş, ergoş
 • hay = simerr
 • he = o, ey
 • he walks = o şino
 • heart = zerî
 • hide = nimitene
 • home = keye
 • horse = estor
 • how = senên, çitewrî
 • hug = pêşîyayiş
 • hungry = veyşan

I[biguhêre]

 • idiot = her, bom, gêc
 • intestine = loqare, roqila

K[biguhêre]

 • keep, hold = tepiştiş
 • knead dough! = bi alawi!
 • knead, knead = alawitiş
 • knee = saqe
 • knife = kardî

L[biguhêre]

 • labour = gûrwe
 • lamb = verek
 • laugh = huwayiş
 • lay = rakerdiş
 • let go = veradayiş
 • let go! = veradi!
 • lick = lêseno
 • light = acivînayiş
 • lightning = virso
 • like, alike = zey pê
 • long, tall = derg

M[biguhêre]

 • man = camêrd
 • measure = peymitiş
 • melon = beşîla
 • mill = arîye
 • mix together = pêşanayiş
 • moon = aşme
 • month = aşme, menge
 • morning = şewra, şodir, siba
 • mother-in-law = vistewrîye
 • mouse = merre
 • mouth = fek
 • mummy, mum = mae, may

N[biguhêre]

 • name = name
 • night = şewe
 • noon = peroh, dîhîr
 • nose = zincî, pirnike

O[biguhêre]

 • on it´s spot = herun di
 • open = akerdiş
 • open! = aki!
 • other = abîni
 • outer door = berteber
 • overturn = dîmdayiş


P[biguhêre]

 • pal, buddy = embaz
 • partridge = zerec
 • pass = ravêreno
 • pass by = ravêrdiş
 • pear = miroy
 • peasant, pawn = dewij
 • people, folk = şar
 • pick = weçeynayiş
 • pig = xoz
 • pillow = balişna
 • play = cenayiş
 • postpone = tot kerdenî
 • pull = antiş
 • put! = raki!


R[biguhêre]

 • rag, tear = dirnayiş
 • rain = varit, varan
 • raise = hewadayiş
 • rapid, quick = rew
 • read = wendiş
 • river = la
 • rope = la
 • rotten = hingilisyayiş

S[biguhêre]

 • seethe = xaşêynayiş
 • seethe! = xaşêyni!
 • separate = cîya
 • separate = abiryayiş
 • sew = deştiş
 • sew! = biderzi!
 • shave = taşitiş
 • she = a
 • shine = akewtiş
 • shout = vêyindayiş
 • shovel = hîwe
 • sister = way
 • sister-in-law = birarcinya
 • sloping, skew = çewt
 • snarl = hurmayiş
 • sock = puçik
 • soil, land = hêrr
 • spicey = tun
 • spill = çilk
 • staff, truncheon = çuwe
 • star = estare
 • steal = tirawitiş
 • stingy, scant = kojo
 • stir, mix = şanêynayiş
 • stomach = pîze
 • stone = si
 • stop = vinderdîş
 • stop! = vindi!
 • strike = pirodayiş
 • sun = tîjî
 • sunday = kirê, juşem
 • sweaty = ariq
 • swim = asnaw
 • sword = şemşêr

T[biguhêre]

 • take down = war kerdiş
 • tap = pîyar
 • that much = hêndîkî
 • the day after tomorrow = bîrro
 • them = êy
 • them = îna
 • they = ay
 • they weave = ratenenê
 • thief = tirotik, xirxiz
 • three = hîrê
 • throw = eştiş
 • throw! = berzi!
 • throw! = çeki!, berzi!
 • tie = şidêynayiş
 • tied = şidêyna
 • to be = bîyayiş
 • to be late = berey amyayiş
 • to land = anişt
 • translate = açarnayiş
 • turn = agêyrayiş
 • turn! = agêyri!
 • twilight, dusk = vera şan

U[biguhêre]

 • upside-down = verdîm, serbin
 • (under) pants = timan

V[biguhêre]

 • very much = vêşî
 • village = dew
 • vomit, be sick = viritiş

W[biguhêre]

 • wake = werzeynayiş
 • waken = aya bîyayiş
 • wall = dês
 • weave = çilagey
 • weave = ratêynayiş
 • weaver = çilag
 • weaving mill = hîramey
 • wedding = vêyve
 • what did they say? = se va?
 • what did they say? = se vano?
 • wheat = xele
 • widow = vîya
 • window = teqa
 • wolf = verg
 • woman, wife = maki
 • wood = kolî, bolî
 • work, = gûrwayiş
 • wound, cut = dirbet
 • wounded = dirbetin
 • write = nuştiş
 • writing = nuşte

Y[biguhêre]

 • yesterday = vizêr
 • yoghurt drink = do
 • yes = heya,ya
 • yawn = babuskî