Pêvek:Jimareyên zazakî

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Kirmanckî (zazakî) de hûmarnameyî[biguherîne]

0 = sifir

1 = yew 10 = des

2 = di 20 = vîst

3 = hîrê 30 = hîris

4 = çar 40 = çewres

5 = panc 50 = pancas

6 = şeş 60 = şeştî

7 = hewt 70 = hewtay

8 = heşt 80 = heştay

9 = new 90 = neway

10 = des 100 = se

11 = yewendes 200 = di sey

12 = duwês 300 = hîrê sey

13 = hîrês 400 = çar sey

14 = çarês 500 = panc sey

15 = pancês 600 = şeş sey

16 = şîyês 700 = hewt sey

17 = hewtês 800 = heşt sey

18 = heştês 900 = new sey

19 = newês 1.000 = hezar

20 = vîst 2.000 = di hezarî

21 = vîst û yew 1.000.000 = mîlyon

22 = vîst û di 1.000.000.000 = mîlyar

23 = vîst û hîrê 365 = hîrê sey û şeştî û panc

24 = vîst û çar 1925 = hezar û new sey û vîst û panc

25 = vîst û panc 2009 = di hezarî û new

26 = vîst û şeş 124 = se û vîst û çar

27 = vîst û hewt 124.000 = se û vîst û çar hezarî

28 = vîst û heşt 1.200.000 = mîlyarêk û di sey hezarî

29 = vîst û new


1. = (birinci) yewin (n), yewine (m)

2. = (ikinci) dîyin (n), dîyine (m)

3. = (üçüncü) hîrêyin (n), hîrêyine (m)

4. = (dördüncü) çarin (n), çarine (m)

5. = (beşinci) pancin (n), pancine (m)

6. = (altıncı) şeşin (n), şeşine (m)

7. = (yedinci) hewtin (n), hewtine (m)

8. = (sekizinci) heştin (n), heştine (m)

9. = (dokuzuncu) newin (n), newine (m)

10. = (onuncu) desin (n), desine (m)

11. = (onbirinci) yewendesin (n), yewendesine (m)

12. = (onikinci) duwêsin (n), duwêsine (m)

13. = (onüçüncü) hîrêsin (n), hîrêsine (m)

14. = (ondördüncü) çarêsin (n), çarêsine (m)

15. = (onbeşinci) pancêsin (n), pancêsine (m)

16. = (onaltıncı) şîyêsin (n), şîyêsine (m)

17. = (onyedinci) hewtêsin (n), hewtêsine (m)

18. = (onsekizinci) heştêsin (n), heştêsine (m)

19. = (ondokuzuncu) newêsin (n), newêsine (m)

20. = (yirminci) vîstin (n), vîstine (m)


Raynas birinci olmuş (eril) : Raynas bîyo yewin (n)

Şayla birinci olmuş (dişil) : Şayla bîya yewine (m)