Pêvek:Gul bi zazakî

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Kirdkî (kirmanckî, dimilkî, zazakî) de nameyê gul û vilan heme makî yê. No semed ra ma îşaretê makî (m) ver de ronêna. Seba ke kirdî, yanî kurdê zazayî (kirmancî, dimilî) zafane bi tirkî zanê, hewna, seba ke nameyê latînkî îlmî û mîyanneteweyî (enternasyonal) yê, coka ma nameyê gul û vilan bi latînkî, tirkî û kirdkî nuştî. Dima, merdim şêno nameyanê lehçeyanê bînan yê kurdkî, mavajin, nemayanê kurmanckî (kirdaskî), sorankî (mukrî), hewramkî (gorankî), lurkî (feylî) û êb. îlawe biko.

Meraqdarê ke wazenê resm û wesfê gule yan yê vile bivînê û bişinasê, eke nameyê aye yê latînkî motorê gêrayîşî Google de binusî, şênî tora Înternetî de zaf tewir fotografanê aye bivînî, şênî wesf û taybetîyê aye zî biwanî, coka tîya ca nêdîya resm û wesfê gul û vilan.

Ferheng[biguherîne]

 • Latînkî
- Tirkî
- Kirdkî


 • Alcea
- hatmi çiçeği
- hîro, vila gocagan
 • Althaea officinalis
- gül hatmi
- hîro, vila gocagan
 • Anemone albana
- dağ lalesi
- nîsanoke, qatqatane
 • Anemone coronaria
- manisa lalesi
- adaroke, gulala sûre
 • Antirrhinum
- arslan ağzı
- gula difnî
 • Anthemis
- Papatya
- çimoşa, elik-fatike, beybûne
 • Bougainvillea glabra
- gelin duvağı
- Cehnemî
 • Bignonia
- acem borusu
- gulzirna
 • Colchicum szowitsii
- kar çiçeği
- kozvilike, kozbizêke, xorzena
 • Cephalanthera kurdica
- kürt orkidesi
- orkîda kurdan
 • Convallaria majalis
- inci çiçeği
- qalçîçeke, vilika gulane
 • Crocus chrysanthus
- sarı çiğdem
- pîvoke, hanhaneke, linga mîye
 • Dianthus caryophyllus
- bahçe karanfili
- qerenfîle
 • Fritillaria imperialis
- ağlayan gelin
- galire, xanzeke, kanzike
 • Fuschia hybrida
- küpe çiçeği
- goşareke
 • Galanthus
- Kardelen
- gula bêmirade
 • Helichrysum arenarium
- yayla çiçeği
- araqe, çîçega anafatma, pîltane, şimlike
 • Helichrysum plicatum
- ölmez çiçek
- vilika anafatma, elbike, şimlike, pîltane
 • Hydrangea
- ortanca çiçeği
- gula hewtrenge
 • İris
- süsen
- gulnewroze, sosine, gulbizêke, kolpîze
 • Jasminium
- yasemin
- gulasmîne
 • Lathyrus
- mürdümük
- dildirme, lêmeke
 • Lavandula angustifolia
- lavanta çiçeği
- helale
 • Lilium
- zambak
- sosine, zembaqe
 • Lonicera
- hanımeli
- pencê xanime
 • Lotus
- gazelboynuzu
- kermevil, vila kerman
 • Mathiole incana
- bahçe şebboyu
- şewboye
 • Matricaria chamomilla
- hakiki papatya
- tastasike
 • Mirabilis jalapa
- gece sefası
- şewgule
 • Narcissus
- nergis
- gulnêrgize
 • Nerium oleander
- zakkum
- çîçegê ziqûmî
 • Nymphaea
- nilüfer
- nîlufere
 • Ophrys
- memelı kır orkidesi
- orkîde
 • Orchys
- salep otu
- orkîda çolan
 • Paeonia
- Şakayık
- gula heşî, heşvile, savile
 • Paeonia mascula kurdistanica
- kürdistan şakayığı
- heşvila Kurdîstanî, savila Kurdîstanî
 • Papaver rhoeas
- gelincik
- veyweke, halhale, bûkêke
 • Portulaca grandiflora
- ipek çiçeği
- naznaze
 • Primula algida
- çuha çiçeği
- gulbihare, gulsosine
 • Ranunculus
- düğün çiçeği
- adirvile
 • Rosa
- gül
- gule, gula cennetî, mawerde
 • Rosa canina
- köpek gülü
- gulşîlane, sûrgule
 • Rosa foetida
- osurgan gülü
- gula kutikan
 • Sedum telephium
- camuskulağı
- gula tehran
 • Sedum sempervivoides
- ömür otu
- vila qedere
 • Silene
- salkım çiçeği
- xatûneke
 • Syringa vulgaris
- leylak
- leylaqe
 • Tagetes
- kadife çiçeği
- gulqedîfa
 • Trifolium
- üçgül
- nefele, neflike
 • Tulipa
- lale
- gagîro, halhale, lale
 • Verbena officinalis
- mine çiçeği
- mîna
 • Viola
- menekşe
- mamuşage, gulmenşage, binefşe
 • Yucca
- avize çiçeği
- derzîna ademî

Çavkanî[biguherîne]

 • Amadekar: Ehmedê Dirihî