Pêvek:Gotinên mezinan

Ji Wîkîferhengê

Gotinên Pêşiyan[biguhêre]

A[biguhêre]

 • Adare û dew li dare
 • Adarê, meşke li darê ne li vir li çiyayê Şingarê
 • Adare, gelek xedare û ximsê birrî tixare
 • Adarê, befir hate gulya darê, nema bêriya danê êvarê
 • Adarê, agir xweştire ji savarê
 • Adar bû heşt, qulingan hêla deşt
 • Axa jin û mêran yeke
 • Aqilê sivik, barê girane
 • Aqil tacek zêrîne, lê di serê her kesî de nîne
 • Avê bi qute her ave
 • Aş ço, ma teq teq
 • Aş ço, tu ketî du teq-teqê
 • Axaftine ciwane, ne hewcey sûndane
 • Axaftina nexweş, li nav çavên hevalê xwe nede
 • Arî li himbanê û lifike li kolanê
 • Agir bi mala derewînî ket, kesekî bawer nekir
 • Asin bi sarî nayê jenîn
 • Agir wê di bin qoledaran de
 • Aşê xortan zû digerê
 • Agirê bin kayê ye
 • Axaftina herkesî ji xwe re neke xem
 • Ava xwestî naçê hestî

B[biguhêre]

 • Bira biraye û bazare cudaye
 • Barê kerî ne girane lewra dizirrê
 • Bihare û kerî hare
 • Bîr bi derziyê nayê kolan
 • Bîra te av jê vexwar keviran ne avêjê
 • Bi pilekê ço serê milekê
 • Befir sariya xwe nahêlê
 • Befir giha guliya darê nema bêriya danê êvarê
 • Bav dixwê didanên zarokan kuhdibin
 • Birayê ne ji dayê ji têrra kayê
 • Bila î heyî bê, bila kurê kerî bê
 • Bûke li ser hespê ye Xwedê dizane ka qismetê kê ye
 • Bûka mam Osmane êvara li kezwana û siba li kolana
 • Bûka xaletê her ro li dawetê
 • Bêjina bidene jinmiriya û kera bidene kermiriya
 • Bûk, weke gurciya Mûşê ye
 • Berê giran li cihê xwe î başe
 • Berê giran li cihê xwe î bi senge
 • Bihna fireh ji aqilê firehe
 • Binyadem ji malê dinê têr nabê
 • Biheşta behra mirov tê de nebê, ji bo çi ye?
 • Bext ne giyayê biharê ye
 • Bila mirov li ber sîbera şêr bê, bila şêr mirovî nexwê
 • Bi bêjingê kom dikê û bi serradê bela dikê
 • Bixwe axa binê xanî û mineta cîranî bavê serbanî
 • Bilûra bo ba gotî
 • Bilûra bo ga gotî
 • Bayê sar û gerim ji yek devî derdikevê
 • Berevanên şerra şevin
 • Bila maleke winda bê ne êleke bê xwedan bê
 • Bê qey Rostemê Zalê ye
 • Bê qey Pilinge
 • Birîna kurkê dûmiliye
 • Berxê kozê ye
 • Berek ji xwe bi serî ket
 • Bina firîze
 • Bû şîna kerê qaziye
 • Beyare neyare
 • Boş bû nexoş bû
 • Befra Kanûnê wê bimînê heya qanûnê
 • Bi destan belakir û bi lingan komkir
 • Beraze û kutkê beraze
 • Bi neha naçiyê û bi deha jê venabî
 • Berên giran, li xwîndara nabin xwedan
 • Beşer teyre û hukûmet erde
 • Bilindê dara rêla, kurtê stûna stêra, navinciyê Xwedê vêra
 • Bipirse ji xweyîesla, bitirse ji bêesla
 • Bizin bi gotinê nahê dotinê.

C[biguhêre]

 • Cerr î nûye, ave sare
 • Cihê şêran, rûvî lê dikin gêran

Ç[biguhêre]

 • Ço, weke tivra ji çiwêl ketî
 • Çav li dero, xwelî sero
 • Çêleke rîxoyî, garanekê rîxoyî dikê

D[biguhêre]

 • Derdê marî, bi darî
 • Derdê min yare û dermanê min buhare
 • Dû serî nakevin beroşekê
 • Dara bê ber kevir na çinê
 • Dengê deholê ji dûr ve î xweşe
 • Dûr herre, lê bi saxî vegere
 • Dûvê kûçik rast nabê
 • Di bêjê lê na pêjê
 • Dara bergir, diçinê kevir
 • Diza ji diza kir dizî, erd û esman tev lerizî
 • Dev dixwe rû fedî dike.

E[biguhêre]

 • Ez çiya û tu çiya, golik ma bê giya
 • Ez ketim arekî hûr
 • Erzan kirri hemban dirri

F[biguhêre]

 • Fîtika Hesoyê Hewêrîye
 • Fît fîta mine
 • Fatê, ye kare ji bo civatê

G[biguhêre]

 • Girtî bi şîrî, bernadê bi pîrî
 • Gundeke û gindoreke
 • Gizîre xweş wezîre
 • Gizîre xweş mîre
 • Gindorê geskî, bavê bi destkî
 • Gayê xurrt, malê cote
 • Gire-gire, barhelgire

H[biguhêre]

 • Hat mala min û avêt nanê min
 • Havîne xemrvîne
 • Heke hemû çîçikan tû xwaribane, niha tû nama bûn
 • Heke êxbal hat serî, bizirrit weke kerî, dê bêjin barîkeala aferî
 • Heke êxbal ço ji bal, baxivê misqal misqal, dê bêjin wêde here hey beqal
 • Hirç û gêre??
 • Heta aqil hat serî, serî çû cara berê. Heta aqil tê serî serî diçe cara berê.

I[biguhêre]

 • Iman ji serê min bir, gava ku hate vir

J[biguhêre]

 • Ji mêşê kire gamêş
 • Jinbavê kafir bavê, ez birçî me li ber dolabê
 • Ji ser ve sare ji bin ve mare

K[biguhêre]

 • Kêr giha ser hestî
 • Kab hat, çî çik çî bik
 • Ka çû ma dan
 • Kî dibêjê dewê min tirşe??
 • Keçelo, navê min li te û komê min li serê te
 • Keça bê dê, çiyayê bê rê
 • Kew dijminê serê xweye
 • Kuçikdan têre, kabanî şêre

L[biguhêre]

 • li pey şopa hirçê ço
 • Lale, lê ne kale

M[biguhêre]

 • Me çand dan, şînhat zîwan
 • Mala li kerekê herro li deverekê
 • Mare, bê cihe bê ware
 • Miho, min ji te re got, jivana min û te li cot
 • Mala têr jin, wêran bû ji bin
 • Mala pîrê, sitara pîrê
 • Mala mirov, behişta mirov
 • Mişt û di cih de hişt
 • Mala bavê te tijî ardê maiyde wi te çi feyîde

N[biguhêre]

 • Navekî giran, şarekî wêran
 • Navê gur bi sarî çûye
 • Nexwarî bi simbêla ve mayî
 • Nikarê kerê, diçê kurtan
 • Nekero, dilkesero
 • Ne kere ne kurtan
 • Ne ker ketî ne hîz dirryayî
 • Nezanî, nexweşîya xudanî
 • Ne ewrê hirr hirr, ne kerê zirr zirr
 • Navbera Nîsanê û gulanê, taveke baranê, çêtire ji bagurdanê zêrî, li nîva eywanê

O[biguhêre]

 • Ola mirov, tola mirov
 • Ola mirov, soza mirov

P[biguhêre]

 • Pirzika serê zimane
 • Payîze geleke zîze
 • Pişt dîwar bi guhin
 • Piştî tirrê, kezî kurrê

Q[biguhêre]

 • Qelereşê, qird reşê

R[biguhêre]

 • Rewşa mala, kalê sala

S[biguhêre]

 • Sindirûk li ser sindirûkê, kilîl bi destê bûkê
 • Sê gidî hene li dinê: Ewê di bin hukmê jinê, ewê li evraziya dikişînê tûtinê û yê diçe rêka bi tinê
 • Siwarê xelkê, tim î payaye
 • Sîra xwe difiroşê pîvaza min
 • Sitara pîrê, mala pîreye
 • Sêwî di sitirin, Miliyaket di heyirin

Ş[biguhêre]

 • Şert valakirina çiwêle
 • Şûr simbêlê wî nabirrê
 • Şol cote têcirvanî, mal jine binyat xanî, bê kêre nêçîrvanî

T[biguhêre]

 • Tu dar nînin ba ne hejandîn, tu qîz nînin xorta ne gevizandîn
 • Te çi sorkiriye, heya sorê tarê bikî
 • Termê Nuhê, bavê Nohê, Noh li piştê, heçiyê heft caran go ço Behiştê

Y[biguhêre]

 • Yê nekê bi ya mezinan, wê lê werin şaxên bizinan
 • Yê negot û kir, şêre
 • yê got û kir, mêre
 • yê got û nekir, kerê nêre