Modul:ku-tewandin

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
local t = {}

-------------------------------------------------------------
-- KES: 1=ez/min, 2=tu/te, 3=ew/wê-wî, 4=em/me, 5=hûn/we, 6=ew/wan
-- DEM: 
---- IndPresent + kes
---- IndPreterite + kes
---- IndImperfect + kes
---- IndPluperfect + kes
---- IndPerfect + kes
---- IndPQPNCons + kes
---- IndFuture + kes
---- IndFuturePerfect + kes
---- SubPresent + kes
---- SubPreterite + kes
---- SubImperfect + kes
---- SubPluperfect + kes
---- CondPresent + kes
---- CondPreterite + kes
---- ImpPresent2
---- ImpPresent5
---- InfPresent
---- InfPast
---- PartPresent
---- PartPast
-- MÎNAK:
--- IndPresent5: Raweya pêşkerî (Ind), dem = niha (Present), kes = em (5)
--- SubImperfect2: Raweya xwestekî (Sub), dem = Raboriya bilaniyê (Imperfect), kes = tu (2)

-- Kurdî:
--- Ind: Raweya pêşkerî
--- Sub: Raweya xwestekî (bilanî, daxwazî)
--- Cond: Raweya mercî (hekînî)
--- Imp: Raweya fermanî
--- Inf: Rader
--- Part: Çêbiwar 
----- Present: Dema niha
----- Preterite: Raboriya sade
----- Imperfect: Çîrokiya dema niha
----- Pluperfect: Çirokiye boriya têdeyî
----- Perfect: Dema boriya dûdar
----- PQPNCons: Çîrokiya boriya dûdar
----- Future: Dema bê
----- Future perfect: Dahatiya pêş
-------------------------------------------------------------
-- Rengê kesk (color:green) bo cînavên gerguhêzan (têperan).
function kesk(kes)
	return '<span style="color:green">' .. kes .. ' ' .. '</span>'
end

function t.kes(dem, form)
  local kes1 = {'ez','tu','ew','em','hûn','ew'}
  local kes2 = {'ez ê','tu ê','ew ê','em ê','hûn ê','ew ê'}
  local kes3 = {kesk('min'),kesk('te'),kesk('wê/wî'),kesk('me'),kesk('we'),kesk('wan')}
  local kes4 = {kesk('min')..'ê',kesk('te')..'yê',kesk('wê/wî')..'yê',kesk('me')..'yê',kesk('we')..'yê',kesk('wan')..'ê'}
 
  local l = mw.ustring.sub(dem, -1)
  local n = tonumber(l)
 
  if (form == 'gerguhêz') then
   if (dem == 'IndPresent'.. l) then return kes1[n] end
   if (dem == 'IndFuture'.. l) then return kes2[n] end
   if (dem == 'SubPresent' .. l) then return '(bila) ' .. kes1[n] end
   if (dem == 'IndPreterite' .. l or dem == 'IndImperfect' .. l or dem == 'IndPluperfect' .. l
  	 or dem == 'IndPerfect' .. l or dem == 'IndPQPNCons'.. l) then return kes3[n] end
   if (dem == 'SubPreterite' .. l or dem == 'SubImperfect' .. l or dem == 'SubPluperfect' .. l) then return '(bila) ' .. kes3[n] end
   if (dem == 'IndFuturePerfect' .. l or dem == 'CondPresent' .. l or dem == 'CondPreterite' .. l) then return kes4[n] end
  elseif (form == 'negerguhêz') then
   if (dem == 'IndPresent' .. l or dem == 'IndPreterite' .. l or dem == 'IndImperfect' .. l
  	 or dem == 'IndPluperfect' .. l or dem == 'IndPerfect' .. l or dem == 'IndPQPNCons' .. l) then return kes1[n] end
   if (dem == 'IndFuture'..l or dem == 'IndFuturePerfect' .. l
   	 or dem == 'CondPresent' .. l or dem == 'CondPreterite' .. l) then return kes2[n] end
   if (dem == 'SubPreterite' .. l or dem == 'SubImperfect' .. l or dem == 'SubPluperfect' .. l) then return '(bila) ' .. kes1[n] end
   if (dem == 'SubPresent' .. l) then return '(bila) ' .. kes1[n] end
  end
  if (dem == 'ImpPresent2') then return '(tu)' end
  if (dem == 'ImpPresent5') then return '(hûn)' end
  if (dem == 'InfPresent' or dem == 'InfPast' or dem == 'PartPresent' or dem == 'PartPast') then return '' end
end
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- AGAHÎ:
-- pêşgira "di": "IndPresent"(niha), "IndImperfect"(bori)
-- pêşgira "bi": "IndFuture"(niha), "SubPresent"(niha), "SubImperfect"(bori) = "CondPresent"(bori)

--radîkal "niha": "IndPresent"(di)(na), "IndFuture"(bi)(ne) = "SubPresent"(bi)(ne)

--radîkal "borî": "IndPreterite"(-)(ne), "IndImperfect"(di)(ne), "IndPluperfect"(-)(ne),
--------------- "IndPerfect"(-)(ne), "IndPQPNCons"(-)(ne), "IndFuturePerfect"(-)(ne),
--------------- "SubPreterite"(-)(ne), "SubImperfect"(bi)(ne) = "CondPresent"(bi)(ne),
---------------"SubPluperfect"(-)(ne) = "CondPreterite"(-)(ne)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--           Fonksyonên pêwîst
-------------------------------------------------------------
d = require('Modul:ku-tewandin/dijrêzik')
-------------
-- Di / Bi --
-------------
-- Pêşgira "di" bo demên "IndPresent"(niha) û "IndImperfect"(bori)
-- Bo neyînî: pêşgira "di" tenê di nav dema "IndImperfect" de tê bikaranîn.
function di(radikal, neyini)
  if (neyini == 'ne') then return '' end 
  
  if d.dijrezikDi[radikal] then return d.dijrezikDi[radikal]
  elseif mw.ustring.find(radikal, '^[ai]') then return 'd'
  elseif mw.ustring.find(radikal, '^[êî]') then return 't' -- "e" = t? (mînak: herrîn -er-: ez terim, tu terî, ...)
  else return 'di'
  end
end

-- Pêşgira "bi" bo demên "IndFuture"(niha), "SubPresent"(niha), "SubImperfect"(bori) = "CondPresent"
function bi(radikal, neyini, pesgir, valahi)
  if (neyini == 'ne') then return '' end -- Di nav tewînên neyînî de "bi" na tê bikranîn.
  if (pesgir ~= nil and pesgir ~= '' and valahi ~= ' ') then return '' end -- Bo "lêkerên pêkhatî" (rakirin, çêkirin, ...): "bi" na tê bikaranîn.
   
  if d.dijrezikBi[radikal] then return d.dijrezikBi[radikal]
  elseif mw.ustring.find(radikal, '^[aeêiîouû]') then return 'b'
  else return 'bi'
  end
end

------------
-- Neyînî --
------------
function b(bold) return '<b>' .. bold .. '</b>' end -- nivîsa stûr ji bo pêşgira neyînî
	
--- Neyînî (na) bo dema "IndPresent"
function na(radikal, neyini)
  if (neyini == nil or neyini == '') then return ''
  elseif (neyini == 'ne') then
  	 if d.dijrezikNa[radikal] then return b(d.dijrezikNa[radikal])
   elseif mw.ustring.find(radikal, '^[eêiîouû]') then return b('nay')
   elseif mw.ustring.find(radikal, '^%wa') then return b('ni') -- tîpa duyem "a" ye (karîn, zanîn, ...)
   elseif mw.ustring.find(radikal, '^a') then return b('n')  -- tîpa yekem "a" ye
   else return b('na')
   end
  end
end

--- Neyînî (ne) bo hemû demên din
function ne(radikal, neyini)
  if (neyini == nil or neyini == '') then return ''
  elseif (neyini == 'ne') then
  	 if d.dijrezikNe[radikal] then return b(d.dijrezikNe[radikal])
   elseif mw.ustring.find(radikal, '^[eêiîouû]') then return b('ney')
   elseif mw.ustring.find(radikal, '^a') then return b('n')
   else return b('ne')
   end
  end
end

----------------
--- îy --> iy---
----------------
function r_bori(bori, pasgir)
  if mw.ustring.find(bori, 'î$') and mw.ustring.find(pasgir, '^y') then
  	 return mw.ustring.gsub(bori,'î$','i') 
  	else return bori 
  end
end
function r_niha(niha, pasgir)
  if mw.ustring.find(niha, 'î$') and mw.ustring.find(pasgir, '^y') then
  	 return mw.ustring.gsub(niha,'î$','i')
  else return niha 
  end
end
-------------------------------------------------------------
--           TEWANDIN
-------------------------------------------------------------
function t.tewandin(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha, bori)
  --local args = frame:getParent().args
  --local dem = args[1]
  --local neyini = args[2]
  --local niha = args['niha']
  --local bori = args['borî']
  --local form = args['form']
  --local pesgir = args['pêşgir']
  --local valahi = args['valahî']

  if (pesgir == nil) then pesgir = '' end
  if (valahi == 'erê' or valahi == '1') then valahi = ' ' else valahi = '' end
  
  local IndPresent = {}
  local IndPreterite = {}
  local IndImperfect = {}
  local IndPluperfect = {}
  local IndPerfect = {}
  local IndPQPNCons = {}
  local IndFuture = {}
  local IndFuturePerfect = {}
  local SubPresent = {}
  local SubPreterite = {}
  local SubImperfect = {}
  local SubPluperfect = {}
  local CondPresent = {}
  local CondPreterite = {}
  
  local ImpPresent2
  local ImpPresent5
  
  local InfPresent
  local InfPast
  local PartPresent
  local PartPast
  
  ------------------------------
  -- Paşgir bo lêkerên "niha" --
  ------------------------------
  if mw.ustring.find(niha, '[aeêiîouû]$') then
  nihaPasgir = {'m', 'yî', '', 'n', 'n', 'n'}
  else
  nihaPasgir = {'im', 'î', 'e', 'in', 'in', 'in'}
  end
  --------------------------------------
  -- Paşgir bo lêkerên borî "negerguhêz" (têneper) --
  --------------------------------------
  -- "IndPreterite" + "IndImperfect"
  local dm = mw.ustring.gsub(dem, '[123456]','')
   
  if mw.ustring.find(bori, '[aeêiouû]$') then
   boriPasgir = {'m', 'yî', '', 'n', 'n', 'n'}
  elseif mw.ustring.find(bori, 'î$') then
   boriPasgir = {'m', '', '', 'n', 'n', 'n'}
   if (dm == 'IndImperfect') then
    boriPasgir = {'yam', 'yayî', 'ya', 'yan', 'yan', 'yan'}
   end
  else
   boriPasgir = {'im', 'î', '', 'in', 'in', 'in'}
  end
  -- Yên din...
  if mw.ustring.find(bori, '[(ya)îû]$') then
   pasgirPluperfect = {'bûm', 'bûyî', 'bû', 'bûn', 'bûn', 'bûn'}
   pasgirPerfect = {'me', 'yî', 'ye', 'ne', 'ne', 'ne'}
   pasgirPQPNCons = {'bûme', 'bûyiye', 'bûye', 'bûne', 'bûne', 'bûne'}
   pasgirFuturePerfect = {'bim', 'bî', 'be', 'bin', 'bin', 'bin'}
   if mw.ustring.find(bori, 'î$') then
   	pasgirSubImperfect = {'yama', 'yayî', 'yaya', 'yana', 'yana', 'yana'}
   elseif mw.ustring.find(bori, '[û(ya)]$') then
   	pasgirSubImperfect = {'ma', 'yayî', 'ya', 'na', 'na', 'na'}
   end
   pasgirSubPluperfect = {'bûma', 'bûyayî', 'bûya', 'bûna', 'bûna', 'bûna'}
   if mw.ustring.find(bori, '(ya)$') then pasgirSubImperfect[2] = 'yî' end
  elseif mw.ustring.find(bori, '[aeêiou]$') then
   pasgirPluperfect = {'yibûm', 'yibûyî', 'yibû', 'yibûn', 'yibûn', 'yibûn'}
   pasgirPerfect = {'me', 'yî', 'ye', 'ne', 'ne', 'ne'}
   pasgirPQPNCons = {'yibûme', 'yibûyiye', 'yibûye', 'yibûne', 'yibûne', 'yibûne'}
   pasgirFuturePerfect = {'yibim', 'yibî', 'yibe', 'yibin', 'yibin', 'yibin'}
   pasgirSubImperfect = {'ma', 'yayî', 'ya', 'na', 'na', 'na'}             -- "SubImperfect" = "CondPresent"
   pasgirSubPluperfect = {'yibûma', 'yibûyayî', 'yibûya', 'yibûna', 'yibûna', 'yibûna'} -- "SubPluperfect" = "CondPreterite"
  else
   pasgirPluperfect = {'ibûm', 'ibûyî', 'ibû', 'ibûn', 'ibûn', 'ibûn'}
   pasgirPerfect = {'ime', 'iyî', 'iye', 'ine', 'ine', 'ine'}
   pasgirPQPNCons = {'ibûme', 'ibûyiye', 'ibûye', 'ibûne', 'ibûne', 'ibûne'}
   pasgirFuturePerfect = {'ibim', 'ibî', 'ibe', 'ibin', 'ibin', 'ibin'}
   pasgirSubImperfect = {'ama', 'ayî', 'a', 'ana', 'ana', 'ana'}
   pasgirSubPluperfect = {'ibûma', 'ibûyayî', 'ibûya', 'ibûna', 'ibûna', 'ibûna'}
  end
  ------------------------------------
  -- Paşgir bo lêkerên borî "gerguhêz" (têper) --
  ------------------------------------
  if mw.ustring.find(bori, '[eêiou]$') then
   pasgirPluperfect3 = 'yibû'
   pasgirPerfect3 = 'ye'
   pasgirPQPNCons3 = 'yibûye'
   pasgirFuturePerfect3 = 'yibe'
   pasgirSubImperfect3 = 'ya'
   pasgirSubPluperfect3 = 'yibûya'
  elseif mw.ustring.find(bori, '[aîû]$') then
   pasgirPluperfect3 = 'bû'
   pasgirPerfect3 = 'ye'
   pasgirPQPNCons3 = 'bûye'
   pasgirFuturePerfect3 = 'be'
   pasgirSubImperfect3 = 'ya'
   pasgirSubPluperfect3 = 'bûya'   
  elseif mw.ustring.find(bori, 'î$') then
   pasgirPluperfect3 = 'bû'
   pasgirPerfect3 = 'ye'
   pasgirPQPNCons3 = 'bûye'
   pasgirFuturePerfect3 = 'be'
   pasgirSubImperfect3 = 'ya'
   pasgirSubPluperfect3 = 'bûya'
  else
   pasgirPluperfect3 = 'ibû'
   pasgirPerfect3 = 'iye'
   pasgirPQPNCons3 = 'ibûye'
   pasgirFuturePerfect3 = 'ibe'
   pasgirSubImperfect3 = 'a'
   pasgirSubPluperfect3 = 'ibûya'
  end
  
------------
-- RADER --
-----------
  if (neyini == '') then
   InfPresent = ne(leker, neyini) .. leker elseif (neyini == 'ne') then
   InfPresent = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. mw.ustring.gsub(leker, pesgir .. valahi, '')
  end
  InfPast = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPluperfect[4]) .. pasgirPluperfect[4] -- paşgir: -ibûn

-------------
-- ÇÊBIWAR --
-------------
  PartPresent = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, boriPasgir[2]) .. boriPasgir[2] -- paşgir: -î
  PartPast = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPluperfect[2]) .. pasgirPluperfect[2] -- paşgir: -ibûyî
  
-------------------------------------------------------------
--           RADÎKAL NIHA
-------------------------------------------------------------
  for i = 1, 6 do
   IndPresent[i] = pesgir .. valahi .. di(niha, neyini) .. na(niha, neyini) .. r_niha(niha, nihaPasgir[i]) .. nihaPasgir[i]
  	 IndFuture[i] = pesgir .. valahi .. bi(niha, neyini, pesgir, valahi) .. ne(niha, neyini) .. r_niha(niha, nihaPasgir[i]) .. nihaPasgir[i]
  	 SubPresent[i] = IndFuture[i]
  end
 -------------
 -- FERMANÎ --
 -------------
   if (d.dijrezikImp[niha] and pesgir == nil) then
     if (neyini == '') then
   	  ImpPresent2 = d.dijrezikImp[niha][1]
   	  ImpPresent5 = d.dijrezikImp[niha][2]
   	 end
   	 if (neyini == 'ne') then
   	  ImpPresent2 = d.dijrezikImp[niha][3]
   	  ImpPresent5 = d.dijrezikImp[niha][4]
   	 end
   else
    ImpPresent2 = IndFuture[3]
    ImpPresent5 = IndFuture[5]
   end
-------------------------------------------------------------
--           RADÎKAL BORÎ
-------------------------------------------------------------
  if (form == 'gerguhêz') then
   for i = 1, 6 do
  	  IndPreterite[i] = pesgir .. valahi.. ne(bori, neyini) .. bori
  	  IndImperfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(di(bori,''), neyini) .. di(bori,'') .. bori
  	  IndPluperfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPluperfect3) .. pasgirPluperfect3
  	  IndPerfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPerfect3) .. pasgirPerfect3
  	  IndPQPNCons[i] = pesgir .. valahi.. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPQPNCons3) .. pasgirPQPNCons3
  	  IndFuturePerfect[i] = pesgir .. valahi.. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirFuturePerfect3) .. pasgirFuturePerfect3
  	   
  	  SubPreterite[i] = IndFuturePerfect[i]
  	  SubImperfect[i] = pesgir .. valahi .. bi(bori, neyini, pesgir, valahi) .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirSubImperfect3) .. pasgirSubImperfect3
  	  SubPluperfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirSubPluperfect3) .. pasgirSubPluperfect3
  	   
  	  CondPresent[i] = SubImperfect[i]
  	  CondPreterite[i] = SubPluperfect[i]
   end
  elseif (form == 'negerguhêz') then
   for i = 1, 6 do
    IndPreterite[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, boriPasgir[i]) .. boriPasgir[i]
    IndImperfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(di(bori, ''), neyini) .. di(bori, '') .. r_bori(bori, boriPasgir[i]) .. boriPasgir[i]
  	  IndPluperfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPluperfect[i]) .. pasgirPluperfect[i]
  	  IndPerfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPerfect[i]) .. pasgirPerfect[i]
  	  IndPQPNCons[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirPQPNCons[i]) .. pasgirPQPNCons[i]
  	  IndFuturePerfect[i] = pesgir .. valahi .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirFuturePerfect[i]) .. pasgirFuturePerfect[i]
  	   
  	  SubPreterite[i] = IndFuturePerfect[i]
  	  SubImperfect[i] = pesgir .. valahi.. bi(bori, neyini, pesgir, valahi) .. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirSubImperfect[i]) .. pasgirSubImperfect[i]
  	  SubPluperfect[i] = pesgir .. valahi.. ne(bori, neyini) .. r_bori(bori, pasgirSubPluperfect[i]) .. pasgirSubPluperfect[i]
  	   
  	  CondPresent[i] = SubImperfect[i]
  	  CondPreterite[i] = SubPluperfect[i]
   end
  elseif (form ~= nil) then return '<span style="color:red">form="gerguhêz" an "negerguhêz"</span>'
  end

  -- Parametre
  for i = 1, 6 do
 	 local s = tostring(i)
   if (dem == 'IndPresent' .. s) then tew = IndPresent[i] end
   if (dem == 'IndPreterite' .. s) then tew = IndPreterite[i] end
   if (dem == 'IndImperfect' .. s) then tew = IndImperfect[i] end
   if (dem == 'IndPluperfect' .. s) then tew = IndPluperfect[i] end
   if (dem == 'IndPerfect' .. s) then tew = IndPerfect[i] end
   if (dem == 'IndPQPNCons' .. s) then tew = IndPQPNCons[i] end
   if (dem == 'IndFuture' .. s) then tew = IndFuture[i] end
   if (dem == 'IndFuturePerfect' .. s) then tew = IndFuturePerfect[i] end
   if (dem == 'SubPresent' .. s) then tew = SubPresent[i] end
   if (dem == 'SubPreterite' .. s) then tew = SubPreterite[i] end
   if (dem == 'SubImperfect' .. s) then tew = SubImperfect[i] end
   if (dem == 'SubPluperfect' .. s) then tew = SubPluperfect[i] end
   if (dem == 'CondPresent' .. s) then tew = CondPresent[i] end
   if (dem == 'CondPreterite' .. s) then tew = CondPreterite[i] end
  end
   if (dem == 'ImpPresent2') then tew = ImpPresent2 end 
   if (dem == 'ImpPresent5') then tew = ImpPresent5 end
   
   if (dem == 'InfPresent') then tew = InfPresent end 
   if (dem == 'InfPast') then tew = InfPast end
   
   if (dem == 'PartPresent') then tew = PartPresent end 
   if (dem == 'PartPast') then tew = PartPast end
   
  return tew
end

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--                      DAWÎ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-- Tewandin dirêj: niha2 + niha3 + bori2
-------------------------------------------------------------
function t.tewandinDirej(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha, niha2, niha3, bori, bori2)
  local dm = mw.ustring.gsub(dem, '[123456]','')
  
  -- Radîkal "niha2" û "niha3"
  if (dm == 'IndPresent' or dm == 'IndFuture' or dm == 'SubPresent' or dm == 'ImpPresent') then
   if (niha2 == nil or niha2 == '') then tewNiha2 = '' else
    tewNiha2 = ' / ' .. t.tewandin(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha2, bori)
   end
   if (niha3 == nil or niha3 == '') then tewNiha3 = '' else
    tewNiha3 = ' / ' .. t.tewandin(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha3, bori)
   end
  else
  	 if (niha == nil) then niha = '' end
   tewNiha2 = ''
   tewNiha3 = ''
  end
  
  -- Radîkal "bori2"
  if (dm == 'IndPreterite' or dm == 'IndImperfect' or dm == 'IndPluperfect' or dm == 'IndPerfect'
    or dm == 'IndPQPNCons' or dm == 'IndFuturePerfect' or dm == 'SubPreterite' or dm == 'SubImperfect'
    or dm == 'SubPluperfect' or dm == 'CondPresent' or dm == 'CondPreterite') then
   if (bori2 == nil or bori2 == '') then tewBori2 = '' else
    tewBori2 = ' / ' .. t.tewandin(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha, bori2)
   end
  else
  	 if (bori == nil) then bori = '' end
   tewBori2 = ''
  end 
  
  tew = t.tewandin(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha, bori)
  tewBori2 = mw.ustring.gsub(tewBori2, ' / ' .. tew, '')
  
  return tew .. tewNiha2 .. tewNiha3 .. tewBori2
end

---------------------------------------------------------------------------
-- Bo tabloyên {{tewîn}} û {{tewîn+}} hatiye çêkirin.
-- Bikaranîn: {{#invoke:ku-tewandin|tew|1=dem|2=neyini}}
---------------------------------------------------------------------------
function t.tew(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local dem = frame.args[1]
  local neyini = frame.args[2]
  local leker = args[1]
  local niha = args['niha']
  local bori = args['borî']
  local form = args['form']
  local pesgir = args['pêşgir']
  local valahi = args['valahî']
  
  local niha2 = args['niha2']
  local niha3 = args['niha3']
  local bori2 = args['borî2']
  
  return t.tewandinDirej(leker, dem, neyini, form, pesgir, valahi, niha, niha2, niha3, bori, bori2)
end

return t