Modul:ku-tewîn-nav

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
local t = {}

-- FERHENG --
  -- Definite (def) = binavkirî, diyar
  -- Indefinite (indef) = nebinavkirî, nediyar
  -- Singular (s) = Yekjimar / Plural (p) = Pirjimar
  -- Case = Rewş, awa
  
  -- Nominative (nom)= Rewşa (awayê) navkî, netewandî, xwerû
  -- Construct (constr) = Îzafe
  -- Oblique (obl) = Rewşa (awayê) çemandî (tewandî)
  -- Demonstrative oblique (demons_obl) = Rewşa nîşander a çemandî 
  -- Vocativ (voc) = Rewşa bangkirinê

local gsub = mw.ustring.gsub
local find = mw.ustring.find
local g = require('Modul:girêdan').gR

function b(bold)
	return '<b>' .. bold .. '</b>'
end -- nivîsa stûr ji bo paşgira navdêr

function CinavCemandi(z)
	if z == 'mê' then return 'wê' end
	if z == 'nêr' then return 'wî' end
end

function t.tew(navder, zayend, guherto, bold)
	local tew = {}
	
		  tew.def_nom_s = navder
	    tew.def_nom_p = navder
	
	if (find(navder, '[bcçdfghjklmnpqrsştvwxyz]$')) then
		if (zayend == 'nêr') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ê'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('î'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('an'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('in'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ekî'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ekî'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('inan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('o'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ino'))
	    
	  elseif (zayend == 'mê') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('a'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ê'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('an'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('in'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('eke'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ekê'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('inan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ê'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ino'))
	  end

  elseif (find(navder, '[aeêiîouû]$') and guherto == '2') then
  	if (zayend == 'nêr') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yên'))
	    if (find(navder, '[î]$')) then
	    	tew.def_obl_s = navder
	    else
	    	tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yî'))
	    end
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekî'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekî'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yo'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yino'))
	    
	  elseif (zayend == 'mê') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ya'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yên'))
	    if (find(navder, '[ê]$')) then
	    	tew.def_obl_s = navder
	    else
	    	tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    end
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yeke'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekê'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yino'))
	  end
	  
  elseif (find(navder, '[aîoû]$')) then
    if (zayend == 'nêr') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yên'))
	    if (find(navder, '[î]$')) then
	    	tew.def_obl_s = navder
	    else
	    	tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yî'))
	    end
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekî'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekî'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yo'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yino'))
	    
	  elseif (zayend == 'mê') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('ya'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yeke'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yekê'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yê'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', '%1' .. b('yino'))
	  end
  	
  elseif (find(navder, '[e]$')) then
    if (zayend == 'nêr') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('ê'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('ên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('î'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('an'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('k'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', b('in'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('kî'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('ine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('kî'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('inan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', b('o'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', b('ino'))
	    
	  elseif (zayend == 'mê') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('a'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('ên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('ê'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('an'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('k'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', b('in'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('ke'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('ine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', 'e' .. b('kê'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('inan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', b('ê'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', b('ino'))
	  end
  	
  elseif (find(navder, '[ê]$')) then
    if (zayend == 'nêr') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyê'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyên'))
	    tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyî'))
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyekî'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyekî'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyo'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyino'))
	    
	  elseif (zayend == 'mê') then
	    tew.def_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('iya'))
	    tew.def_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyên'))
	    if (find(navder, '[ê]$')) then
	    	tew.def_obl_s = navder
	    else
	    	tew.def_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyê'))
	    end
	    tew.def_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyan'))
	    tew.indef_nom_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyek'))
	    tew.indef_nom_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyin'))
	    tew.indef_constr_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyeke'))
	    tew.indef_constr_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyine'))
	    tew.indef_obl_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyekê'))
	    tew.indef_obl_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyinan'))
	    tew.voc_s = gsub(navder, '(.)$', b('iyê'))
	    tew.voc_p = gsub(navder, '(.)$', b('iyino'))
	  end
	end
	
	-- îy --> iy + girêdan
	for i, v in pairs(tew) do
		tew[i] = gsub(tew[i], 'î<b>y', '<b>iy')
		
		if bold == 'na' then
			tew[i] = gsub(tew[i], '<b>', '')
			tew[i] = gsub(tew[i], '</b>', '')
		else
			local ziman = require("Modul:ziman").getByCode("ku")
			local alt = tew[i]
			tew[i] = gsub(tew[i], '<b>', '')
			tew[i] = gsub(tew[i], '</b>', '')
			local peyv =tew[i]
			local form = gsub(i, '_', '|')
			local a_zayend = ""
			if zayend == "mê" then
				a_zayend = "m"
			elseif zayend == "nêr" then
				a_zayend = "n"
			elseif zayend == "mê û nêr" then
				a_zayend = "mê û nêr"
			end
			tew[i] = require("Modul:links").full_link(
				{
					lang = ziman,
					term = peyv,
					alt = alt,
					accel = {form = form, gender = a_zayend}
				})
		end
	end
	
	-- zêdekirina cînavên wê/wî/wan
	tew.def_demons_obl_s = g(CinavCemandi(zayend)) .. ' ' .. tew.def_obl_s
	tew.def_demons_obl_p = g('wan') .. ' ' .. tew.def_obl_p
	
	return tew
end

local function zayendTablo(zayend)
 	if (zayend == 'nêr') then return ' Zayenda nêr a'
 	elseif (zayend == 'mê') then return ' Zayenda mê ya'
  end
end

function t.tewandin(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local navder = args[1]
  local zayend = args[2]
  local yekjimar = args[3]
  local guherto = args['guherto']

  tew_mn = require('Modul:ku-tewîn-nav/mê û nêr').mn
  tew_yekjimar = require('Modul:ku-tewîn-nav/yekjimar').yekjimar

  if (zayend == 'mê û nêr') then
    return tew_mn(navder, guherto)
  elseif (yekjimar == 'y') then
    return tew_yekjimar(navder, zayend, guherto)
  else
    return 
 '{| class="wikitable" colspan="5" border="1" style="float:right; margin:0.5em 0 0.5em 0.5em; background-color:white; clear: right;"'
  ..'\n|-'
  ..'\n! colspan="3" align="center" |' .. zayendTablo(zayend) .. ' binavkirî'
  ..'\n|-'
  ..'\n! style="background-color:#FFFFE0; text-align:left;" | Rewş'
  ..'\n! colspan="1" style="background-color:#FFFFE0;" | Yekjimar'
  ..'\n! colspan="1" style="background-color:#FFFFE0;" | Pirjimar'
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Navkî'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_nom_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_nom_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Îzafe'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_constr_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_constr_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Çemandî'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_obl_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_obl_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Nîşandera çemandî'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_demons_obl_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["def_demons_obl_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Bangkirin'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["voc_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["voc_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n! colspan="5" align="center" |' .. zayendTablo(zayend) .. ' nebinavkirî'
  ..'\n|-'
  ..'\n!style="background-color:#FFFFE0; text-align:left;" | Rewş'
  ..'\n!colspan="1" style="background-color:#FFFFE0;" | Yekjimar'
  ..'\n!colspan="1" style="background-color:#FFFFE0;" | Pirjimar'
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Navkî'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_nom_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_nom_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Îzafe'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_constr_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_constr_p"]
  ..'\n|-'
  ..'\n| style="background-color:#f8f9fa; text-align:left;" | Çemandî'
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_obl_s"]
  ..'\n|' .. t.tew(navder, zayend, guherto)["indef_obl_p"]
  ..'\n|}'
   end  
end

---------------------------------------------------------------------------
-- Bo tabloyên formên lêkeran.
-- Binêre: [[Şablon:tew-nav-ku]]
---------------------------------------------------------------------------
function t.tew_nobold(navder, zayend, pos, guherto)
  return t.tew(navder, zayend, guherto, 'na')[pos]
end

function t.tew2(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local pos = frame.args['pos']
  local navder = args[1]
  local zayend = args[2]
  local guherto = args['guherto']
  
  return t.tew(navder, zayend, guherto)[pos]
end

function t.tew3(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local pos = frame.args['pos']
  local zayend = frame.args[1]
  local navder = args[1]
  local guherto = args['guherto']
  
  return t.tew(navder, zayend, guherto)[pos]
end

return t