Modul:ku-bilêvkirin

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
Template-info.png Belgekirina modulê[nîşan bide] [biguherîne] [rojane bike]
Ev belge ji Modul:ku-bilêvkirin/belge hatiye girtin.

Bikaranîn

Şablon:

Binêre jî:

local export = {}
local b = require("Modul:bingeh")
-- IPA kurdî
-- Alfabeya kurdî ya latînî
local letters1_phonemes = {
	["a"] = "ɑː",
  ["b"] = "b",
	["c"] = "d͡ʒ",
  ["ç"] = "t͡ʃ",
	["d"] = "d",
	["e"] = "ɛ",
	["ê"] = "eː",
	["f"] = "f",
	["g"] = "ɡ",
	["h"] = "h",
	["i"] = "ɪ",
	["î"] = "iː",
	["j"] = "ʒ",
	["k"] = "k",
	["l"] = "l",
	["m"] = "m",
	["n"] = "n",
	["o"] = "oː",
	["p"] = "p",
	["q"] = "q",
	["r"] = "ɾ",
	["s"] = "s",
	["ş"] = "ʃ",
	["t"] = "t",
	["u"] = "ʊ",
	["û"] = "uː",
	["v"] = "v",
	["w"] = "w",
	["x"] = "x",
	["y"] = "j",
	["z"] = "z",
	
-- Tîpên taybet (soranî)
	["ẍ"] = "ɣ", -- mînak: aẍa
	["ḧ"] = "ħ",
	["ʿ"] = "ʕ",
	["'"] = "ʕ",
--	["ll"] = "ɫ", -- an jî /lˁ/; bi erebî (ڵ)
--	["rr"] = "r" bi erebî (ڕ)
	
-- Kurdiya başûr (kirmaşanî)
	["ł"] = "ɫ", -- bnr. "ll"; mînak bał, diɫ
	["ň"] = "ŋ", -- mînak: maň, seň
  ["ř"] = "r", -- bnr. 'rr'; mînak: piř
	["ü"] = "yː" -- mînak: tü
}

-- Kîtekirin
local dengder = "aeiîuûêoAEÊIÎOUÛ"
local dengderek = "[" .. dengder .. "]"
local bedeng = "[^" .. dengder .. ". -]"
local kitekirin_sablon = "(" .. dengderek .. ")(" .. bedeng .. "?)(" .. bedeng .. "?)(" .. dengderek .. ")"

local function kitekirin(peyv)
	peyv = mw.ustring.gsub(peyv, "%-(" .. bedeng .. ")%-(" .. bedeng .. ")", "%1.%2")
	peyv = string.gsub(peyv, "%-", ".")
	
	-- Add syllable breaks.
	for count = 1, 2 do
		peyv = mw.ustring.gsub(
			peyv,
			kitekirin_sablon,
			function(a, b, c, d)
				if c == "" and b ~= "" then
					c, b = b, ""
				end
				
				return a .. b .. "." .. c .. d
			end
		)
	end
	
	peyv = mw.ustring.gsub(peyv, '([AEÊIÎOUÛaeêiîouûy])([^AEÊIÎOUÛaeêiîouûy. ])([^AEÊIÎOUÛaeêiîouûy. ])([^AEÊIÎOUÛaeêiîouûy. ])', "%1%2%3.%4")
	
	return peyv
end

local function IPA_peyv(peyv)
	peyv = mw.ustring.lower(peyv) -- nivîsa biçûk
	peyv = kitekirin(peyv)
	peyv = mw.ustring.gsub(peyv, '.', letters1_phonemes)
	
	peyv = mw.ustring.gsub(peyv,'xw','xʷ') -- mînak: xwarin
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv,'nɡ','ŋɡ') -- minak: ferheng
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv,'nk','ŋk') -- minak: bank
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv, '^ɾ', "r") -- mînak: roj
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv,'ɾɾ','r') -- mînak: pirr; bi erebî (ڕ)
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv, 'll', 'ɫ') -- an jî /lˁ/; mînak: bi soranî gull (گوڵ) (bi kurmancî gul); bi erebî (ڵ)
  peyv = mw.ustring.gsub(peyv,'ɪj','iː') -- iy → îy
	
	-- + Giranî (stress) li ser kîteya dawî
	tab_peyv = mw.text.split(peyv, '%.')
	if (#tab_peyv ~= 1) then
		tab_peyv[#tab_peyv] = "ˈ" .. tab_peyv[#tab_peyv]
	end
	peyv = table.concat(tab_peyv, '')
	
	ipa = peyv
	
	-- Add default stress mark if not present
	if not mw.ustring.find(ipa, "") then
		ipa = "" .. ipa
	end
	
	return ipa
end

function export.IPA(frame)
	local peyvT = {}
	
	for _, peyv in ipairs(frame:getParent().args) do
		table.insert(peyvT, peyv)
	end
	
	if #peyvT == 0 then
		peyvT = {mw.title.getCurrentTitle().text}
	end
	
	for key, peyv in ipairs(peyvT) do
		peyvT[key] = IPA_peyv(peyv)
	end
	
	return '[[IPA]]<sup>([[Wîkîferheng:IPA kurdî|kilîd]])</sup>: <span class="IPA">/' .. table.concat(peyvT, '/, /') .. '/</span>'
		.. b.bike_kategori_naverok("Bilêvkirina IPAyê bi kurdî")
end

function export.kite(frame)
	local peyv
	
	if (frame:getParent().args[1]) then
		peyv = frame:getParent().args[1]
	else
		peyv = mw.title.getCurrentTitle().text
	end
	
	return (mw.ustring.gsub(kitekirin(peyv), '%.', '·'))
end

return export