Gotûbêja kategoriyê:Ferheng (zazakî)

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Humari ê Kırdki

 • yo 1
 • dı 2
 • hire 3
 • çar 4
 • punc 5
 • şeş 6
 • hot 7
 • hêşt 8
 • new 9
 • des 10
 • yondes 11
 • düyes 12
 • hires 13
 • çaras 14
 • punces 15
 • şiyes 16
 • hotes 17
 • hêştes 18
 • newes 19
 • vist 20
 • vist yo 21
 • vist dı 22
 • vist hire 23
 • vist çar 24
 • vist punc 25
 • vist şeş 26
 • vist hot 27
 • vist hêşt 28
 • vist new 29
 • hirıs 30
 • hirıs yo 31
 • … …
 • çoras 40
 • çoras yo 41
 • … …
 • puncas 50
 • puncas yo 51
 • …. …
 • şêşt 60
 • şêşt yo 61
 • …. …
 • hotê 70
 • hotê yo 71
 • … …
 • hêştê 80
 • hêştê yo 81
 • … …
 • newê 90
 • newê yo 91
 • … …
 • se 100
 • se û yo 101
 • se û dı 102
 • se û hirı 103
 • se û çar 104
 • .. …
 • dısê 200
 • hirsê 300
 • çarsê 400
 • puncsê 500
 • şeşsê 600
 • hotsê 700
 • hêştsê 800
 • newsê 900
 • hezar 1000
 • … …
 • dı hezâr 2000
 • hiri hezâr 3000
 • çar hezâr 4000
 • punc hezâr 5000
 • şeş hezâr 6000
 • hot hezâr 7000
 • hêş hezâr 8000
 • new hezâr 9000
 • des hezâr 10.000
 • vist hezar 20.000
 • hirıs hezar 30.000
 • çoras hezar 40.000
 • puncas hezar 50.000
 • şeşt hezar 60.000
 • hotê hezar 70.000
 • hêştê hezar 80.000
 • newê hezar 90.000
 • se hezar 100.000
 • dısê hezar 200.000
 • hirsê hezar 300.000
 • çarsê hezar 400.000
 • puncsê hezar 500.000
 • şeşsê hezar 600.000
 • hotsê hezar 700.000
 • hêştsê hezar 800.000
 • newsê hezar 900.000
 • milion 1.000.000
 • dı milion 2.000.000
 • hirı milion 3.000.000
 • çar milion 4.000.000
 • punc milion 5.000.000
 • şeş milion 6.000.000
 • hot milion 7.000.000
 • hêş milion 8.000.000
 • new milion 9.000.000
 • des milionn 10.000.000
 • vist milionn 20.000.000
 • hirıs milion 30.000.000
 • çoras milion 40.000.000
 • puncas milion 50.000.000
 • şêşt milion 60.000.000
 • hotê milion 70.000.000
 • hêştê milion 80.000.000
 • newê milion 90.000.000
 • se milion 100.000.000
 • dı sê milion 200.000.000
 • … …
 • newsê milion 900.000.000
 • miliar 1.000.000.000
 • dı miliar 2.000.000.000
 • … …
 • des miliar 10.000.000.000
 • … …
 • se miliar 100.000.000.000
 • newsê miliar 900.000.000.000
 • trilion 1.000.000.000.000
 • dı trilion 2.000.000.000.000
 • … …
 • des trilion 10.000.000.000.000
 • … …
 • se trilion 100.000.000.000.000
 • katirilion 1.000.000.000.000.000

Ev peyama bêîmze ya 78.161.40.46 (gotûbêjbeşdarî) e.

Start a discussion about Kategorî:Ferheng (zazakî)

Gotûbêjek bide destpêkirin