Gotûbêja Wîkîferhengê:Nivîsîn

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search

Nivîsa qalind XALTİKA XENSé U XALé XELOLO XARPéT XERABKİRİN. QEDRİYA QOSERİ u QEDRİYé QELEBANİ.WEZİRA WANİ U WELATé WéRANŞEHRİ. XWE XAPANDİN. XEWAWAN XEWARBU. XéR U XéRAT XEN U XİYAL QETNEDİN. QERMİÇEKé WéNEYé XALTİKA XENSé XET U XALBENDBUN XANE XEYİDİBUN XALé XELO XWE XWEŞKİR U XWE XURCİLAND XERİBBU XOFDİKİR XEMSARBU WELAT XERAPKIR