Bikarhêner:Şêr/bê kat l

Ji Wîkîferheng
Jump to navigation Jump to search
 1. nas bûn
 2. niyas bûn
 3. poşman bûn
 4. pirtik bûn
 5. wefat bûn
 6. sixte bûn
 7. tune bûn
 8. yasax bûn
 9. memnûh bûn
 10. durist bûn
 11. pencer bûn
 12. bi rojî bûn
 13. bas bûn
 14. qepat bûn
 15. avarê bûn
 16. fam bûn
 17. raber bûn
 18. des pê bûn
 19. despê bûn
 20. destpê bûn
 21. nepenî bûn
 22. nehînî bûn
 23. bi ser va bûn
 24. ji day bûn
 25. teme bûn
 26. şîn bûn
 27. xag bûn
 28. gom bûn
 29. çê bûn
 30. di guhê gayî de bûn
 31. di guhê gê de bûn
 32. ji da bûn
 33. ji dayk bûn
 34. ji dayîk bûn
 35. ji dey bûn
 36. ji deyik bûn
 37. ji deyîk bûn
 38. ji deyk bûn
 39. ji dê bûn
 40. rû-bi-rû bûn
 41. rûbirû bûn
 42. nepenî bûntir
 43. aciz û hiznî bûn
 44. aşiqê sila sergînê bûn
 45. ava serê (yekî) germ bûn
 46. balix bûn
 47. barê ceh û genim ji hev kifş bûn
 48. bazar qewîn bûn
 49. bêşert û şurid bûn
 50. bêdiran bûn
 51. bêhefsar bûn
 52. bêyom û bêoxir bûn
 53. bêtewl û bêhefsar bûn
 54. bêzirav bûn
 55. bêxwedî û bêkes bûn
 56. bêyom û bêpêpar bûn
 57. bi xwe bilî bûn
 58. bibal û pal bûn
 59. bin kol bûn
 60. bipîr û pergal bûn
 61. bipîr û war bûn
 62. biserî bûn
 63. ji hemû giraran re bûn xwê
 64. can canê segan bûn
 65. çavbel bûn
 66. cirxweş bûn
 67. çavokî bûn
 68. çend texte ji serî kêm bûn
 69. das lêneketî bûn
 70. dawî betal bûn
 71. dev bêxwedî bûn but: devbelaş bûn dev bigû bûn
 72. devarav bûn
 73. devgenî bûn
 74. devnerm bûn
 75. devqerimî bûn
 76. devşikestî bûn
 77. devşorbe bûn
 78. devxweş, pişthişk bûn
 79. di ber de goştê xinzîr bûn
 80. di ber (yekî) de xwîna xinzîr bûn
 81. di ber meşheda xwedê de bûn
 82. di ber qirqala ruh de bûn
 83. di cihê xwe de babil bûn
 84. di dinyayê de tayê tenê bûn
 85. di gewriya (yekî) de bûn gilê
 86. dil û gurçik pola bûn
 87. di xwedanê de av bûn
 88. dijminê heft bavan bûn
 89. dostê roja teng bûn
 90. dostê rojên giran bûn
 91. dostê rojên xirab bûn
 92. durû û duziman bûn
 93. dû ji serî quloz bûn
 94. ecêba reş a giran bûn
 95. ezûmeta reş bûn
 96. fors xera bûn
 97. gûn xweş bûn
 98. hay ji xwe tune bûn
 99. hefadê mêran bûn
 100. hefsal teng bûn
 101. hem ji karê, hem ji yarê bûn
 102. hem ji kerê bû, hem ji perê bûn
 103. hem ji kirikê, hem ji belikê bûn
 104. herfa qurane bûn
 105. heta hetaye bûn
 106. hewceyî pariyek nan bûn
 107. ava bibinik bûn
 108. baban bûn
 109. babax bûn
 110. birêk û pêk bûn
 111. deng belav bûn
 112. dest di nav rûn û hingiv de bûn
 113. destepêçkî hev bûn
 114. fir û feş bûn
 115. hundirqetyayî bûn
 116. hûrtirş bûn
 117. jê bihêvî bûn
 118. ji canê xwe aciz bûn
 119. ji canê xwe zivêr bûn
 120. ji gotina xwe derbas bûn
 121. ji jiyane sar bûn
 122. ji kenan hişk bûn
 123. ji nan û avê bûn
 124. ji qirikê jî ji belikê jî bûn
 125. ji serê heft bavê (yekî) zêdetir bûn
 126. ked tê de derbas bûn
 127. kerê beredayî bûn
 128. kerê li nav garanê bûn
 129. kevirê seriyan bûn
 130. kevirê qorzî bûn
 131. kezeb pola bûn
 132. kêfsaz bûn
 133. kil bûn
 134. kurk sor bûn
 135. lê jehr bûn
 136. lê kul bûn
 137. lê star bûn
 138. lê ketî bûn
 139. li ber zekerata mirine de bûn
 140. mar û mişk bûne xwîşk
 141. mehd xerab bûn
 142. meriv û însan bûn
 143. mêrê heyfan bûn
 144. mêrê rojên xerab bûn
 145. mêrên oxirmên giran bûn
 146. miriye gewriye bûn
 147. mîna hêsîrên girîdaxê bûn
 148. mîna peza gêj bûn
 149. nav xerab bûn
 150. ne di dest de bûn
 151. ne ji bilikê, ne ji holikê bûn
 152. ne ji cilikê ne ji silikê bûn
 153. ne ji dêrê, ne ji mizgeftê bûn
 154. parî di dev de gir bûn
 155. piloz bûn
 156. pirtî pirtî bûn
 157. pişt du ta bûn
 158. pişt pê qewîn bûn
 159. qafçivîk bûn
 160. qafdaxkirî bûn
 161. qeder reş bûn
 162. qudûm sist bûn
 163. qûngiran bûn
 164. qûnneşûştî bûn
 165. reş û lût bûn
 166. rast û çep tune bûn
 167. rehetî xera bûn
 168. rengiz xerab bûn
 169. reşheşîn bûn
 170. rê li ber winda bûn
 171. rê û tore zane bûn
 172. ro rehn bûn
 173. roj di zerahiyan de bûn
 174. rût û tazî bûn
 175. rûqalind bûn
 176. rûqewîn bûn
 177. ruh bi qasî çivîkekê bûn
 178. rûtenik bûn
 179. rûtenî bûn
 180. serî germ bûn
 181. şev lê giran bûn
 182. şev lê tarî bûn
 183. tama devê (yekî) xera bûn
 184. tane û tolik bûn
 185. teniya bidon bûn
 186. teniya ecem bûn
 187. tofan bûn
 188. wekî birçiyê ku tu nan ji ber birevînî bûn
 189. wekî dîke sibehê bûn
 190. wekî doxa teşiye bûn
 191. wekî êtîmên çav bi hêkên sor ketî bûn
 192. wekî gundor bûn
 193. wekî hirça devê geliyan bûn
 194. wekî periyan bûn
 195. wekî pîra cezû bûn
 196. wekî seg û pisîkên bi hev du ve girêdayî bûn
 197. wekî teyrên ji refên xwe qetiyayî bûn
 198. wekî hîzê don bûn
 199. wekî ji sêvekê bûn
 200. wekî kûpê şerabê bûn
 201. xewa (yekî) mîna xewa kîvroşkan bûn
 202. xewa (yekî) sivik bûn
 203. xwîna (yekî) ne hêjayî deh qurişan bûn
 204. zarşekir bûn
 205. zarxweş bûn
 206. qîr û qetran bûn
 207. qîra qiyamete bûn
 208. reng zer bûn
 209. mîna werîsê birêx bûn
 210. zimantûj bûn
 211. xort bûn
 212. zane bûn
 213. girêdayî bûn
 214. peywend bûn
 215. derbaz bûn
 216. kevin bûn
 217. xera bûn
 218. ketûber bûn
 219. rihet bûn
 220. agahdar bûn
 221. hayedar bûn
 222. aşîkar bûn
 223. hevraman bûn
 224. nêzik bûn
 225. xwiya bûn
 226. nêzîk bûn
 227. êwir bûn
 228. hêsan bûn
 229. serketî bûn
 230. xembar bûn
 231. pêwist bûn
 232. buha bûn
 233. jêhatî bûn
 234. hêşin bûn
 235. quloz bûn
 236. qure bûn
 237. muhîm bûn
 238. cudayî bûn
 239. ciwanmêr bûn
 240. kambax bûn
 241. xûl bûn
 242. xweperest bûn
 243. abadîn bûn
 244. zehf bûn
 245. zexm bûn
 246. qewîn bûn
 247. xûz bûn
 248. sobar bûn
 249. hayîdar bûn
 250. konsentre bûn
 251. zanedar bûn
 252. gilor bûn
 253. peyde bûn
 254. bêfeyde bûn
 255. pîş bûn
 256. acis bûn
 257. îmtihan bûn
 258. matmayî bûn
 259. hevfikir bûn
 260. kurmî bûn
 261. xayis bûn
 262. berfireh bûn
 263. gilover bûn
 264. zînde bûn
 265. bijarte bûn
 266. qor bûn
 267. siruştî bûn
 268. bûl bûn
 269. kevnare bûn
 270. kehî bûn
 271. bêhtir bûn
 272. pitir bûn
 273. fehma bûn
 274. kûd bûn
 275. fecr bûn
 276. xerab bûn
 277. feremûş bûn
 278. teze bûn
 279. berpirsyar bûn
 280. tehdît bûn
 281. serast bûn
 282. xemdar bûn
 283. fêriz bûn
 284. bêagah bûn
 285. xemgîr bûn
 286. nerihet bûn
 287. ximam bûn
 288. xirbe bûn
 289. kamîran bûn
 290. kamran bûn
 291. qanî bûn
 292. bihêrs bûn
 293. berpirsiyar bûn
 294. merivperwerî bûn
 295. îspat bûn
 296. mukir bûn
 297. xusaret bûn
 298. boşahî bûn
 299. qiloz bûn
 300. qov bûn
 301. hota bûn
 302. kewa bûn
 303. firoke bûn
 304. qurç bûn
 305. sêr bûn
 306. azirî bûn
 307. dêrs bûn
 308. sanayî bûn
 309. qir bûn
 310. rêjî bûn
 311. muqedes bûn
 312. piçûk bûn
 313. hûnik bûn
 314. fesx bûn
 315. dilşad bûn
 316. meraqdar bûn
 317. xef bûn
 318. extiyar bûn
 319. zîvî bûn
 320. xayîn bûn
 321. heqdar bûn
 322. êgin bûn
 323. heps bûn
 324. kanbax bûn
 325. zêha bûn
 326. hezm bûn
 327. hedayet bûn
 328. koneyî bûn
 329. tirsonekî bûn
 330. meşhûr bûn
 331. tevkar bûn
 332. reşpatî bûn
 333. xeydan bûn
 334. bextewar bûn
 335. serfîraz bûn
 336. muzafer bûn
 337. mimkun bûn
 338. mihtac bûn
 339. hêwî bûn
 340. hît bûn
 341. faydedar bûn
 342. pesend bûn
 343. rêxistî bûn
 344. çîr bûn
 345. peredar bûn
 346. mayînde bûn
 347. nizim bûn
 348. jûvan bûn
 349. serşûr bûn
 350. serobin bûn
 351. bêdûmahîk bûn
 352. ruhnik bûn
 353. merî bûn
 354. peyt bûn
 355. terazî bûn
 356. nojdar bûn
 357. karkinar bûn
 358. bêsebat bûn
 359. ronayî bûn
 360. ruswa bûn
 361. bêhnfireh bûn
 362. mikûn bûn
 363. sakîn bûn
 364. êmin bûn
 365. gumrah bûn
 366. serveyî bûn
 367. zuwa bûn
 368. bihnteng bûn
 369. wenda bûn
 370. hebs bûn
 371. rengavêtî bûn
 372. girgîn bûn
 373. tenya bûn
 374. bêtir bûn
 375. xasûk bûn
 376. ecayîb bûn
 377. sujde bûn
 378. cida bûn
 379. xerabe bûn
 380. westî bûn
 381. germayî bûn
 382. pêşniyaz bûn
 383. sereke bûn
 384. beramber bûn
 385. dîsa bûn
 386. dijî bûn
 387. tendurist bûn
 388. zingar bûn
 389. biv bûn
 390. umîdwar bûn
 391. sextekar bûn
 392. biserketî bûn
 393. pirtir bûn
 394. bizdonekî bûn
 395. acizbûyî bûn
 396. gêjbûyî bûn
 397. kovî bûn
 398. beranber bûn
 399. piş bûn
 400. girij bûn
 401. kurik bûn
 402. nûranî bûn
 403. kêmber bûn
 404. dêmatî bûn
 405. dagîr bûn
 406. şadman bûn
 407. fir bûn
 408. bijareyî bûn
 409. pêgirtî bûn
 410. sorayî bûn
 411. mutabiq bûn
 412. pêve bûn
 413. reşît bûn
 414. hendik bûn
 415. pehn bûn
 416. deftî bûn
 417. bijarteyî bûn
 418. sûdemend bûn
 419. pîrkoyî bûn
 420. berovajî bûn
 421. perçe bûn
 422. ra bûn
 423. fedokî bûn
 424. pêşîman bûn
 425. temaşe bûn
 426. teyîd bûn
 427. aşina bûn
 428. berk bûn
 429. nemuteber bûn
 430. puf bûn
 431. secde bûn
 432. star bûn
 433. terbiye bûn
 434. bifir bûn
 435. hemfikir bûn
 436. sermest bûn
 437. zir bûn
 438. avsûnî bûn
 439. serebinî bûn
 440. hînî bûn
 441. keyfxweş bûn
 442. qayim bûn
 443. honik bûn
 444. kore bûn
 445. hevpeyda bûn
 446. zoq bûn
 447. binecî bûn
 448. afrîndêr bûn
 449. çixrî bûn
 450. fetisokî bûn
 451. hêsanîbar bûn
 452. jarav bûn
 453. mefadar bûn
 454. nisîb bûn
 455. perkende bûn
 456. qayîşokî bûn
 457. riha bûn
 458. şayişdar bûn
 459. tehmxweş bûn
 460. tore bûn
 461. xesarokî bûn
 462. zerarokî bûn
 463. miqayît bûn
 464. bin av bûn
 465. cihan bûn
 466. duganî bûn
 467. heramonî bûn
 468. piştqovî bûn
 469. poşmam bûn
 470. safikî bûn
 471. serfinaz bûn
 472. serfinazî bûn
 473. xêvikî bûn
 474. hêjar bûn
 475. muferih bûn
 476. aid bûn
 477. amede bûn
 478. çijdar bûn
 479. derbeder bûn
 480. dijrabûr bûn
 481. firiqet bûn
 482. girîft bûn
 483. hêjayê bûn
 484. hers bûn
 485. kotrim bûn
 486. kronik bûn
 487. mînêkar bûn
 488. miskin bûn
 489. mîsoger bûn
 490. muqate bûn
 491. mûtabiq bûn
 492. muteber bûn
 493. nêçar bûn
 494. organize bûn
 495. payidar bûn
 496. qeba bûn
 497. hîkaridar bûn
 498. hu bûn
 499. raşîd bûn
 500. serkeş bûn
 501. temiz bûn
 502. serûbino bûn
 503. xeware bûn
 504. xîj bûn
 505. ziq bûn
 506. zivar bûn
 507. tîma bûn
 508. tûnd bûn
 509. jê peya bûn
 510. besê bûn
 511. aîdê bûn
 512. pê bawer bûn
 513. lê miqayit bûn
 514. afatê xwedê bûn
 515. agir û xurî têde bûn
 516. av û agir bûn
 517. barê stû bûn
 518. bê ar û heya bûn
 519. bê heya bûn
 520. bê perwa bûn
 521. bê pişt û pal bûn
 522. bê piştmêr bûn
 523. bê qursax bûn
 524. bê tam bûn
 525. bi tam bûn
 526. ef bûn
 527. bi kêf bûn
 528. bi nav bûn
 529. bi cesaret bûn
 530. ne rihet bûn
 531. qebiz bûn
 532. qehîm bûn
 533. bi kêmasî bûn
 534. sînordar bûn
 535. miyaser bûn
 536. bi rêz bûn
 537. dirust bûn
 538. arxîn bûn
 539. bi hêz bûn
 540. mayende bûn
 541. bêhinteng bûn
 542. jahr bûn
 543. bi hesret bûn
 544. şidyayî bûn
 545. bi serî bûn
 546. gune bûn
 547. bi zarî bûn
 548. vaca bûn
 549. munasîb bûn
 550. bi navûdeng bûn
 551. xerabtir bûn
 552. serkeftî bûn
 553. bi heq bûn
 554. bi rî bûn
 555. bereday bûn
 556. bê hêz bûn
 557. bi tehm bûn
 558. çixêz bûn
 559. berhengar bûn
 560. bitehm bûn
 561. umûdwar bûn
 562. xûş bûn
 563. bi hêvî bûn
 564. mehnî bûn
 565. xayîs bûn
 566. hînî (tiştekî) bûn
 567. fêrî (tiş­tekî) bûn
 568. hoyî (tiştekî) bûn
 569. hutî (tiştekî) bûn
 570. fêrî (tiştekî) bûn
 571. hînî (yekî) bûn
 572. ferî (tiştekî) bûn
 573. têhn bûn
 574. bêcewazî bûn
 575. kifikî bûn
 576. bi hêrs bûn
 577. par ve bûn
 578. hikumran bûn
 579. êwr bûn
 580. rûqayîşî bûn
 581. tewaw bûn
 582. kefoke bûn
 583. kufkoyî bûn
 584. perişan bûn
 585. sêr lê bûn
 586. hiş lê bûn
 587. çîk lê bûn
 588. lê cîran bûn
 589. lê nêz bûn
 590. lê amade bûn
 591. lê sor bûn
 592. lê gurr bûn
 593. lê zûr bûn
 594. lê kom bûn
 595. lê xaîn bûn
 596. lê derbas bûn
 597. lê bûn şehde
 598. lê bûn zende
 599. lê peyde bûn
 600. lê poşman bûn
 601. lê peyda bûn
 602. lê nû bûn
 603. lê bûn xwedî
 604. lê hû bûn
 605. lê şa bûn
 606. lê germ bûn
 607. lê miqate bûn
 608. lê xwe bûn
 609. lê şaş bûn
 610. lê minasib bûn
 611. lê hîn bûn
 612. lê rewa bûn
 613. lê geş bûn
 614. lê rû-bi-rû bûn
 615. lê asê bûn
 616. ciwanmêrî bûn
 617. defn bûn
 618. xerib bûn
 619. bêhîvî bûn
 620. efokî bûn
 621. kesîp bûn
 622. ture bûn
 623. zayî bûn
 624. xira bûn
 625. guhê (yekî) giran bûn
 626. pişta (yekî) tune bûn
 627. aşiqê çavê beqê bûn
 628. keysa (yekî) tune bûn
 629. bi hev ve têkildar bûn
 630. reş û şîn bûn
 631. ji rewşa xwe razî bûn
 632. bingeha jiyane bûn
 633. ruhê kulmekî tê de tune bûn
 634. di ber hiqûma ruh de bûn
 635. ji ruhê xwe acis bûn
 636. bêferaset û gêj bûn
 637. di nav rehetiyê de bûn
 638. di tengasiyê de bûn
 639. ji jiyanê sar bûn
 640. di desttengiyê de bûn
 641. bandor di dest de bûn
 642. çavê (yekî) tarî bûn
 643. çavên (yekî) fîreh bûn
 644. çavê (yekî) sor bûn
 645. xwîna (yekî) ziwa bûn
 646. rengê (yekî) spî bûn
 647. ruhê çivîkê tê de tune bûn
 648. dil jê sar bûn
 649. ji adet der bûn
 650. sekn jê re tune bûn
 651. porê serê (yekî) spî bûn
 652. di perîşaniyê de bûn
 653. di xizaniyê de bûn
 654. xwedî gotina xwe bûn
 655. mêrê xwedî gotina xwe bûn
 656. xweyê gotina xwe bûn
 657. di bindestê (yekî) de bûn
 658. bi sazî û sistem bûn
 659. li ber çavan wenda bûn
 660. bi sebiyan re sebî bi mezinan re mezin bûn
 661. di demeke xêr û erênî de bûn
 662. xwedî bandor û bierk bûn
 663. zimanê (yekî) di hîfza (yekî) de bûn
 664. kar ji karan derbas bûn
 665. bi pîr û pergal bûn
 666. bi zend û bend bûn
 667. kêfa yekî di cih de bûn
 668. bêserî û bêberî bûn
 669. rûyê (yekî) tirş bûn
 670. beşere (yekî) xweş bûn
 671. rûçikê (yekî) xweş bûn
 672. bi ku de ajotin eynî rê bûn
 673. bûk ji (yekî) tûtûk ji yekî bûn
 674. hefsarê (yekî) di destê (yekî) de bûn
 675. mûyê canê (yekî) çik bûn
 676. mêrê xweyî sozê xwe bûn
 677. di nav derfet û hebûne de bûn
 678. xurt û baş bûn
 679. yeman û bizot bûn
 680. wekî sebiyan şad bûn
 681. hay ji gotina xwe tune bûn
 682. bêserî û bêsermiyan bûn
 683. wekî sotikê agir bûn
 684. pê ve girêdayî bûn
 685. ji dîn û îman bûn
 686. ne bi destê (yekî) bûn
 687. amadeyî gotina xwe bûn
 688. kêmaqil û gêj bûn
 689. reş û mor bûn
 690. bi erdê re bûn yek
 691. îşe (yekî) xera bûn
 692. jê re bûn çareserî
 693. di nav zerp û zorê de bûn
 694. ji doxîna xwe re mezbût bûn
 695. di guhê ga de bûn
 696. dilê (yekî) di cih de bûn
 697. qafê (yekî) kêm bûn
 698. jina bi taqî û gihîştî bûn
 699. bi dev û ziman bûn
 700. bi hev re mijûl bûn
 701. (tiştek) bi pife bi hev ve bûn
 702. ji canê xwe acis bûn
 703. tar û mar bûn
 704. beşdarî () bûn
 705. ji kenan zikopişto bûn
 706. bi nan û xwê bûn
 707. ser û bin bûn
 708. ji hev ne xweş bûn
 709. ber bi ba bûn
 710. bin dest bûn
 711. rewşa yekî xera bûn
 712. tê de bicih bûn
 713. bi ser û ber bûn
 714. bi rêk û pêk bûn
 715. bi cih û nivîn bûn
 716. ji hole winda bûn
 717. dir û yeman bûn
 718. birûmet û giranbuha bûn
 719. dîn û har bûn
 720. di derkê de bûn
 721. bêkes û bêcih bûn
 722. zehf zêde bi hev du ve girêdayî bûn
 723. sextekar û durû bûn
 724. serê (yekî) bûn wekî dolabê
 725. bi hev û din re durist û girêdayî bûn
 726. ji hev û din re sax û dilsoz bûn
 727. bi hev û din beled bûn
 728. rişkên (yekî) bûn nûtik
 729. berûmet û bêxwedî bûn
 730. mirûzê (yekî) tirş bûn
 731. xurt û bihêz bûn
 732. birûmet û binirx bûn
 733. bihêz û bandor bûn
 734. xwe û rewşa xwe razî bûn
 735. ji holê winda bûn
 736. bêkes û bêkûs bûn
 737. xurt û qoçax bûn
 738. durû û nedurist bûn
 739. qirêjok û bêferaset bûn
 740. bêpere û bemiz û bêmal bûn
 741. mûyê canê (yekî) spî bûn
 742. agirê binê kayê bûn
 743. bêpişt û bêkes bûn
 744. bêwar û derbeder bûn
 745. xweyê sozê xwe bûn
 746. di ser re tune bûn
 747. îdareya roj bi rojê bûn
 748. ji birçînan çavê (yekî) tarî bûn
 749. navê (yekî) tune bûn
 750. dev û pozê (yekî) tije xwîn bûn
 751. cila şil bûn û ketin stûyê (yekî)
 752. pirç li ser zimanê (yekî) hêşîn bûn
 753. çav li destê (yekî) bûn
 754. çavê (yekî) di nav sere (wî) de sor bûn
 755. zimanê (yekî) bi qasî terikê kerê dirêj bûn
 756. ûrt û ocaxa (yekî) kor bûn
 757. mûyê canê (yekî) bûn mîna şûjinan
 758. dile (yekî) li serê parçe parçe bûn
 759. tengazer bûn
 760. avkozkî bûn
 761. azmûn bûn
 762. bajêle bûn
 763. baravî bûn
 764. bêhn jê teng bûn
 765. bileqîne” leqayî bûn
 766. çiqinî bûn
 767. daqûlî tiştekî bûn
 768. dengî hev bûn
 769. di çax û benda hev de bûn
 770. diyarî çavan bûn
 771. gaz û caw di destê yekî de bûn
 772. hewş di hev de bûn
 773. herî di dêst de bûn zêr
 774. ji halê xwe razî bûn
 775. ji qehran tetirxanî bûn
 776. kamûşkî bûn
 777. kelkût bûn
 778. kemç bûn
 779. kiç bûn
 780. kix bûn
 781. ker û lal bûn
 782. kevan bûn
 783. kop bûn
 784. kumê yekî li serê yekî din bûn
 785. kûtî bûn
 786. lar bûn
 787. mîna bûn
 788. maxda bûn
 789. mê bûn
 790. noqav bûn
 791. oxweş bûn
 792. paravî bûn
 793. parçeparçeyî bûn
 794. nehişî bûn
 795. pê ve ageh bûn
 796. pelişqe bûn
 797. pêşkarî hev bûn
 798. pîrotankî bûn
 799. qafqafî bûn
 800. qamir bûn
 801. qirik ziwa bûn
 802. qirp bûn
 803. qûç bûn
 804. quloz bûne
 805. qût xwarin û ji qûnê bûn
 806. ra jê bûn
 807. rewan bûn
 808. rû spî bûn
 809. sêbare bûn
 810. seme bûn
 811. sinix bûn
 812. şir bûn
 813. şitî şitî bûn
 814. tavgestî bûn
 815. tawî bûn
 816. tep bûn
 817. ser xwe bûn
 818. sewtek li erdê yek li esmên bûn
 819. sibeh lê pag bûn
 820. tirnefesî bûn
 821. total bûn
 822. xij derbas bûn
 823. xawûşe bûn
 824. xenîmî çavan bûn
 825. xûjî ser bûn
 826. zik lê bûn def
 827. xwarin di devê (yekî) de bûn wekî herî
 828. dinya bûn tara bêjingê li ser serê (yekî)
 829. tu dibêjî qey monik di dest û piyên (wê) de tune bûn
 830. rengê (yekî) zer bûn
 831. desten (yekî) di pêsîra (yekî) de bûn
 832. kêfa (yekî) li cih bûn
 833. kîna (yekî) li (yekî) bûn
 834. rika (yekî) li (yekî) bûn
 835. loq di devê (yekî) de bûn herî
 836. mûyê (yekî) bûn mîna şûjinan
 837. mû li canê (yekî) bûn şûjin mûyê canê (yekî) gijgijîn
 838. duçar bûn
 839. fûr bûn
 840. kofikî bûn
 841. no bûn
 842. kûz bûn
 843. qit bûn
 844. xûrt bûn
 845. tabu bûn
 846. tarumar bûn
 847. tone bûn
 848. mînanî bûn
 849. liberdest bûn
 850. rewşen bûn
 851. (filan kesan) bûne gurê musa, xwe bi xwe bi canî hev ketine
 852. çi hebe, ji tune bûnê çêtire
 853. mar û mişk bûne xweîşk
 854. şor bûn, şîv nebû
 855. şor bûn, şorbe ne bû
 856. pirt pirt bûn
 857. degiş bûn
 858. barê yekî rast bûn
 859. bavê felekê bûn
 860. bêar û bêheya bûn
 861. bi cî û nivîn bûn
 862. bi givir û goşt bûn
 863. bi hev şîrîn bûn
 864. bi nav û deng bûn
 865. bidendik bûn
 866. bihiş û hidam bûn
 867. çav lê tijî xwîn bûn
 868. çav li serî tarî bûn
 869. dev bigû bûn
 870. di avê de gut bûn
 871. di bextê (yekî) de bûn
 872. di tengiyê de bûn
 873. di tengîyê de bûn
 874. dijminê malê xwe bûn
 875. dutayê hevdu bûn
 876. erka yekî derbas bûn
 877. fûrîniya hespê boz bûn
 878. haj pê bûn
 879. ji ba bavê xwe de bêminet bûn
 880. ji bin ve bûn
 881. ji birçî bûnê bêhn ji devî hatin
 882. ji dinyayê bêxeber bûn
 883. ji hev da xav bûn
 884. ji quwetê der bûn
 885. ji xew hişyar bûn
 886. ji xewê hişyar bûn
 887. kar ji kar(î) derbas bûn
 888. karên yekî baş bûn
 889. kevirê korsê bûn
 890. li kêfa xwe bûn
 891. mişk û dûpişk, bûne xwişk
 892. paşe pê siwar bûn
 893. pê ve giredayî bûn
 894. pir birûmet û binirx bûn
 895. pirçê qûnê sipî bûn
 896. pişt jê qewî bûn
 897. poşman bûn hezarî du qiruş
 898. rişkê (yekî) bûn nûtik
 899. rû bi rûyê hev bûn
 900. stêrk mê bûn
 901. tûrtûrî bûn
 902. xweyîyê qisê xwe bûn
 903. xwîn tijî çavan bûn
 904. zimanê (yekî) di hifza (yekî) de bûn
 905. peşêman bûn
 906. eger bê jin be, mîr e, bi jin be wezîr e, ku zarok jê re bûn, gizîr e
 907. rişkê te jî bûne nûtik
 908. ji navê rabû şermet, winda bûn rêz û rûmet
 909. aşikar bûn
 910. tendurîst bûn
 911. zinde bûn
 912. şermizar bûn
 913. xocih bûn
 914. bi zarokan re zarok, bi mezinan re mezin bûn
 915. bi zarokan re zarok bi mezinan re mezin bûn
 916. bûk ji (yekî), tûtik ji (yekî) din bûn
 917. bûk ji (yekî) tûtik ji (yekî) din bûn
 918. hem ji kerê bûn, hem ji perê bûn
 919. hem ji kerê bûn hem ji perê bûn
 920. ji birçînan çavên (yekî) tarî bûn
 921. hefsarê (yekî) di destê (wî) de bûn
 922. bi tayekî xav bi hev girêdayî bûn
 923. ji hev û din re durist û sadiq bûn
 924. hem ji kerê hem ji perê bûn
 925. ji bavê xwe de bêminet bûn
 926. kes di ser û ber re tune bûn
 927. di nav zor û zerpekê de bûn
 928. erk û bandor di dest de bûn
 929. wek sibatoka dînik bûn
 930. bi hev û din re giredayî bûn
 931. hê ji diya xwe bûn
 932. pir birûmet û bibandor bûn
 933. di nav hebûnê de mezin bûn
 934. reng û rûyê (yekî) xweş bûn
 935. di desttengîyê de bûn
 936. ji kena zikopişto bûn
 937. di nava hebûnê de bûn
 938. bi pifê ve bi hev ve bûn
 939. di ber hikma rih de bûn
 940. mûyê qûna (yekî) spî bûn
 941. ax di destan de bûn zêr
 942. ne serî bûn ne binî bûn
 943. roj di zerîyan de bûn
 944. morîka siûdê pê re bûn
 945. çavê (yekî) tije bûn
 946. mehdê (yekî) geş bûn
 947. goşt bê hestî tune bûn
 948. bi wan re canêcanê bûn
 949. perişan û bêpergal bûn
 950. rewş û rehetî xera bûn
 951. quzê gur pê re bûn
 952. agirê bin kayê bûn
 953. zimanê (wî) dirêj bûn
 954. bear û bêheya bûn
 955. bêşerm û bêheya bûn
 956. goşt bêhestî tune bûn
 957. bêşerm û beheya bûn
 958. bi xwe fexr bûn
 959. destê wî teng bûn
 960. mûyê canê (yekî) lê bûn wekî şûjin
 961. mehd û mirûzê (yekî) tirş bûn
 962. tûşîhev bûn
 963. tejî bûn
 964. firhe bûn
 965. jêve bûn
 966. twîş bûn
 967. ziha bûn
 968. bêsûç bûn
 969. namdar bûn
 970. tûrre bûn
 971. cihgîr bûn
 972. pêxweş bûn
 973. pêxoş bûn
 974. bihîvî bûn
 975. xwehr bûn
 976. qirrêjî bûn
 977. êk bûn
 978. pêroz bûn
 979. bêqusîrî bûn
 980. nava (wan) canêcanê bûn
 981. qîra bisîr bûn
 982. êciz bûn
 983. şehreza bûn
 984. (yek) bêminet bûn ji bavê xwe de
 985. ji qeweta (yekî) zêde bûn
 986. zêdeyî qeweta (yekî) bûn
 987. çavtirsonek bûn
 988. bi şev şemamok bi roj pîrebok bûn
 989. bin destan de bûn
 990. dest fireh bûn
 991. destê min di xwînê de bûn
 992. di tenganîyê de bûn
 993. gur û hirç bûn destbira, dinya bû mehdî zeman
 994. hem ji karê hem ji yarê bûn
 995. hem ji qerê, hem ji perê bûn
 996. henek bûne genek
 997. ji ber ve tetirxanî bûn
 998. ji kena hişk bûn
 999. ji qahrana tetirxanî bûn
 1000. mar û mişk bûne xwişk
 1001. rişkê wî bûn nûtik
 1002. rûye reş û spî ji hev kifş bûn
 1003. wextê gîya bû, kes ne xuya bû, dema bû firîk, hemo û heso bûn şirîk
 1004. ziravqetîyayî bûn
 1005. dostê rojxweşîyan bûn
 1006. dev sar bûn
 1007. jê peyda bûn
 1008. hişk û hola bûn
 1009. jê bêzar bûn
 1010. jê sadir bûn
 1011. lê miselet bûn
 1012. mirin dî, bi tayê razî bûn
 1013. pê malûm bûn
 1014. xof lê çê bûn
 1015. xwezî di dêv de ziwa bûn
 1016. rewşa wî rewşa kerê nêr bûn
 1017. ruh û rewa lê tune bûn
 1018. tev bûn bi devekî
 1019. di bin her kevirî de bûn
 1020. navika (yekî) pê ve bûn
 1021. çavê (yekî) bûn mîna sotikê agir
 1022. çavên (yekî) li rê bûn (man)
 1023. agir di çavê (yekî) de bûn
 1024. roj li zeriyan bûn
 1025. agir gur bûn
 1026. agir têber (gur) bûn
 1027. kor poşman bûn
 1028. polî poşman bûn
 1029. di xwêdanê de bûn av
 1030. kûzîna zikê (yekî) bûn
 1031. ji zik û piştê bûn
 1032. (yek) dîzika devgirtî bûn
 1033. mala (yekî) dîzika devgirtî bûn
 1034. rengê (yekî) bûn wekî çiftexas
 1035. gayê xwedê bûn