Wîkîferheng:Xwestin/inglîzî/Peyvên Kontrol bibin

Ji Wiktionary
Here cem: navîgasyon, lêgerîn

Ev lîsteya peyvan ji hêla Cyrusbot hatin li hev anîn. Lê hewceye çav lê bên gerrandin. Ji kerema xwe re çav lê bigerrînin û li Wîkîferhengê zêde bikin --Cyrus the virus (gotûbêj) 21:19, 19 adar 2013 (UTC)come out of the blue : ji nişkê ve derketin, ji nişkê ve xwiya bûn

oatmeal : ardê şilêlê

drive the porcelain bus : vereşîn

throw up : vereşîn

pray to the porcelain god : vereşîn

vomit : vereşîn

reconnaissance : kifş, kifşkirin

until the cows come home : heta wexteka ne diyar

corned beef : goştê gayan ê konservekirî

attrition : pevketin, lihevketin;;pevgirtin

attune : saz kirin, akort kirin, kok kirin

atwitter : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm

auburn : kej;;çûr

aucontraire : berevajî, tersî, dijraberî

aucourant : hemdem, hemçax, hemçerx, hevçerx, hevçax

auction : mezad, mazad

audacious : cüretkar, bicuret

audacity : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret

audio-visual : wêne, nîgare, nîgar, resm;;wênesazî;;fotoğraf, sûret, şekl;;bac, xerc hîq/m

audiophile : teyp

audit : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin

audition : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj

aufait : hoste, westa, osta;;seyda;;destbikêr, hunerwer;;osta dîr;;aqilmend, hînker

aufklarung : zanebûn, çand, îrfan;;têgihîştin, ir­fan

aufond : bi hîmî, bi xîmî, bi bingehî, ji binî;;a rast, jixwe;;dîsa

aught : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç

augment : zem, zêdeyî

augur : kunende, pêşgo, berbêj, kahîn

augustness : meznatî, mezinayî, mezintayî, gewretî, ezamet;;sergevezî, xurûr;;saw, heybet;;debdebe, şaşea;;kuşpenî, quretî

aulait : bişîr, şîrdar;;şîrik

auld : îskoç, Skoç

aunaturel : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû

aurate : biguh, buguhik;;guhik;;qûşxaneya vêtik

aureateaurated : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

aureoia, aureole : sîwan;;sîwan nt

aurevoir : ken û ken;;oxur be, oxura ya xêrê be;;bi ken û kêf

auricle : 1 sîwan;;holik, enzel;;guh

auricular : dev ji devan re

auscultation : guhdan;;hesisîn, guhdarî, guhdarîkirin, lêhisandin, lêhisîn

ausgleich : peyman, pevgirêdan

auspicate : dest pê kirin;;bûn, çêbûn, welidîn;;xuya bûn

auspice : fal, fehl, fehlik

auspicial : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar

auspicious : biyom, bioxir, biqidoş, biwar, bipêûpar

austere : hişkatî, hişkî, sirtî, tundî, reqîtî, sextî, zîwanî, zixî;;arbûn, sirtbûn, dijwarî;;zivirî, zirî, zirzî;;kancî;;şidet

austral : başûr;;başûrî;;berojk;;lodos

australia : ewustralyayî

autacoid : hormon

autarchy : xweserî, otonomî, xudmuxtarî, hukmê zatî

authorization : destur, rêdan, pişû, îzin;;betlane, destura betlaneyê

authorize : raye dan, selahiyet dan

authorship : niviskarî, nivîserî, nûserî

autobiography : xwejînenîgarî, otobiyografî

autobus : otobus;;avtobus

autocephalous : serbixwe, biserxwe;;tek, musteqîl;;cihê

autochthonic, autochthonous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

autoclave : otoklav

autocracy : otokrasi

autocrat : otokrat

automate : makîneyî kirin

automatism : xwebertî, xwegertî, otomatîzm

autonomy : xweserî, xudmuxtarî, muxtariyet, otonomî;;otonomî fel/m

autopsy : otopsî

auxiliary : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar

avail : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet

available : kêrhatî;;nehîdar, bikarbar

avarice : tematî, temayî, çavbirçîtî

avast : baneşan, bangok, nişkok

avaunt : baneşan, bangok, nişkok

avenge : heyf hilanîn

aventurine : bnr yıldız taşı

averse : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

aversion : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

avert : ber lê girtin, ber girtin, pêşî lê girtin, bergirî lê kirin, pêş lê girtin;;manî bûn

aviary : çûkxane

aviation : hewêvanî

aviator : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot

avid : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar

avigation : balafirvanî, balafirajotî, pîlotî

aviso : hay, haj, agahî, salox, xeber;;nûçe, peyam, dengûbehs;;zanîn, zanebûn;;pêxistî

avocation : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

avouch : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin

avow : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin

avulsion : qetandin, raqetandin, hilqetandin, bizdandin;;çinandin, jêkirin, hewkirin, qurçimandin, qurquçandin

awake,awaken : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh

awhile : hinek;;qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, pêlek;;hin, hindek, pari;;piçek

awhirl : biteşqele

awn : sinc, stirî, sîx;;strî, strîk, histrî, strih, xar, dirî, nize, kelem, hêstrî, six, sixî;;dara striyê

awning : tente

awry : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî

ax, axe : bivir

axilla : binçeng, binkefş, navkêl, binê çeng;;îltimas

axiology : arişen, mirûz, qom, mehde, sixur, moral

axon : akson ant/m

ay aye : erê, herê, belê;;te got erê

ay, aye : tim;;timik, her tim, sereqet, her gav, hey û hey

azure : rûyê esman, rûyê asîman, rûes man

azygous : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

b.c. : beriya zayînê, beriya mîladê, beriya îsa pêxember

back-chat : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî

back-pedal : li sozê xwe poşman bûn, li gotina xwe poşman bûn;;poşmanî gotina xwe bûn, poşman bûn ji gotina xwe re

backstairs : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast

backstrap : silbûyî, suhketî, xeyîdî;;xeydan, sûketî, xeydandî, sil, sû;;şewitî, şihitî;;şermînok, giyaşermîn

backstroke : paşavêjî, wejen

backward, backwards : berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî

backwash : peşk;;bapeşk, pajirnî

backwater : ava bikef a ku li dû keştiyê dimîne

backwoods : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

bacteriology : bakteriyolojî

badge : nîşan, hêma, îşaret, elamet;;nîşanî, nîşanîk, destnîgar;;nîşane

badger : kurûbcşk, kurbeşik, xurbeşk, gurîbeşk zo/m pixûdokî, nermixokînf

badinage : pêve hatin kirin;;leqitîn, aliqîn, artilîn, asêbûn;;bêla xwe têdan, têkilîpêbûn;;lisersekinîn;;papobûn, ewiqîn, eglebûn

badtempered : ters, berevajî, dijraber, neyînî;;bêmikan, pêçevanî;;irriok, cirnexweş, cirxerab, kisas

baffle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

baffling : şaşker, behitîhişt, metelhişt

baggy : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

bagnio : kerxane, umûmxane

bagpipe : gayda

bailee : spardegir, emanetgir

bailiff : mizgînbelav;;mübaşir

bailment : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet

bairam : cejn;;îd, eyd, eydî

bairn : skot

bait : xapandin, terişandin, xirandin

baize : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

bake : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin

bakehouse : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe

bakelite : mark

bakery : firin, fime, firûn;;hetûn, kûre;;dozexe

baksheesh : bexşîş

balalaika : balalayka

balanced : bitewş;;terazdar, parsengdar, biparseng, terazîkirî;;hevkêş, takêş;;îstikrardar, biîstikrar

balaustine : hinar, nar, dara hinarê;;hinar m agir, ar

balcony : şaneşîn, berban;;şahnişin, berbanok, rasîf, banoke, telar, bancîle, balkon, bêla

baldachin : tente

baleen : neheng, hût

baleful : bêqidoş, bêyom

ballast : bnr dan/den

ballistics : moşek, sarox, layka, roket

ballyhoo : şawşaw, welwele, şemate

balm : melîsa

balmy : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî

balustrade : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş

bambino : pitik, pitê, pito;;şîrmij, nûza, pêçek, qimatk, çûrik, dergûş;;bebik, bük;;berx

bamboozle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

bandage : bendik, girê;;pêwendî;;rez;;qeytan, bend, şirît;;pêç, bandaj;;baq, boq, qevd, gürz;;têkilî;;reh, kezî ant/n bağ;;bax, xerzik, rêzom;;werz

bandolier, bandoleer : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang

bandy : lê vegerandin, pêşwazî kirin, muqabele kirin;;li dij rabûn, li ber rabûn

baneful : jehredar, bijehr, biaxû, axûdar, jehrayî, bizehîr, jehrînî;;zerardar, ziyandar

bangs : tembûrik, poçax, pêşanîk, temberî, temorî, temorîk, temerî, tûncik, pûncik, tûmik tûrçing, qoqol, perçem, xumbil;;bijî, bijiya hespê;;bisk, şêbisk, şê û bisk, porik

banicter : caxên nêrdewanê

banish : mişext kirin, sirgûn kirin, qewte kirin, celî kirin, ji cih rakirin, fermana () rakirin

bannock : îskoç, Skoç

banns : nasnavê ku di dema împeretoriya Os­manî de didan mîrên sancaxên Macaristan û Hirwatistanê û mîrekên biçûk dîr

banqljette : bnr asklı

banquet : ziyafet, çeşne

bantam : cisnekî dîk an jî mirişkên hûrik;;baca ku ji kesên fileh en cotkar dihate stendin dîr

banter : henek, yarî, galte, leq, tirane, yaranî, hewes, tewz, kuşetî, laqirdî

bantling : zarok, zarî, zaro, zarû, mindal, mendal, gede, sêwlek, sebî;;ewlad;;sengele, sîpe, sûtal, riwal

baptism : tehfîl, tafîl, mêrûn

baptize : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin

barb : argo

barbarian : barbar;;şaristanînebûyî;;hov, çors

barbaric : şarezanebûyî, bêşaristanî, bêmedeniyet

barbarism : hovîtî, wehşîtî

barbarity : stemkarî, xedarî, qeterehmî, dilhişkî

barbarize : hov bûn, wehşî bûn

barbarous : sirt, sext, no, gujm, zix, tûj, çors

barbed : strîdar, tel têldirk;;strîn, bistrî, kelemdar, bikelem, bihêstrî;;meyan sûsa maran, sûsika maran, sûsika strîn bot/nd

barbel : bnr kara keçi

barbell : halter, parsenghildan

barber : berber;;sertaş, kurker;;ber­ber, di kana

barberry : zerîşk

barbet : cure kûçikekî pirç xirpûşkî

barbette : bnr asklı

barbiturate : derman, ecza

barely : Miyaran

bargain : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

barge : qeyîka barbir, mawna

bargeboard : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte

baritone, ing barytone : barîton

bark ,barque : bnr dan/den

barker : qarqarok, qajqajok, berberok, carcarok, qîjqîjok;;bangêr, delal;;melaq

barky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

barmy : meyandî, haveynkirî;;bihevîrtirş, tirşbûyî

barn : axur, 1ar, pangeh, pang, kin, avir

barometer : barometre

baronage : baronî

baroque : wurşedar, qumqume, bışatafat

baroscope : baroskop

barouche : fayton, payton

barque : bnr ev bark

barracks : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

barrage : bnr asklı

barratry : baratarya

barred : bixêz, biçixêz, bixêzik, biçixêzik, bixet, bişift, bişav, xêzîn, xêzxêzkî

barrel : kemole, warîl

barren : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir

barret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

barrette : toqa por, berbisk

barricade : berbest;;berbestî, tawî, qelaçe, barîkat

barrier : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

barroom : meyxane, araqgeh, badexane, xerabat;;kabare

barrow : destgere, ereboka destan, taxurk, xirxirk

barter : berdêl, pevguherîn, alegor, serbiser, mubadele

barysphere : bnr ağır küre

basalt : bazalt jeo/m

basement : qata zemînê

bashaw : paşa;;efendî, axa

bashful : şermok, şermoke, şermîn, şermende, fediyok, fêdok, fedîker, şermelûd, şermker, fedîkar, fihêtkar

bashibazouk : bêser û ber;;şervanê sivîl ê ku ketiye nava leşkeran;;bêserî, bêserûber

basketry : selikerî, sepetker, sepetsazî;;sepetfiroşî, selikfiroşî, zembîlfiroşî

baslin : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz

bass : lewrek

basset : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin

bastardize : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

baste : kêl dan, derab dan, deribandin, şelandin, kefandin, xeritandin, henc kirin, girhîvas kirin, şûl kirin

bastinado : kotek;;lêdan, lêxistin, kutan, kute;;kutek

bastion : kozik, senger, çeper, tabya

bate : hindik kirin, kêm kirin;;sist kirin

bathe : şûştin, veşûştin

baton : çov;;çiv, çcmik;;lêdan

batrschian : beq;;aqroq

batten : kobe;;textê kêmber

battery : serad

batting : werzîş, spor;;spor;;spor bot

battue : hêl, hêle, rav

bawdy : tazî îpela, pişêv, şilf tazî, rût û tazî

bawdyhouse : kerxane, umûmxane

bawl : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

bayberry : çeşîdekî dara palmiyeyê ye bot

bayonet : nize, niştir, singû, şilf, bayonet;;kêlik;;arkolk

bazooka : bnr asklı

beacon : çirax, yelmûm, xetîre;;fener, fanûs;;birca çiraxê

bead : morî;;miran, mûrî, morik, meherk

beadle : mizgînbelav;;mübaşir

beadroll : damik, navnîş, lîste

beady : çavnûtik, hûrik mavisi hêşînê moriyan

beak : nikul, nikil, dindik, nikilk, dim, dimik;;gepik, gulpik

bearer : bargir, barkêş, berbar, barhilgir, piştîvan, piştîkêş, hemal

bearing : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

beating : lêdan, lêxistin, kutan, kotek, daqutan;;danê spî;;deqandin, deq;;kutandî;;ê kutayî

beautify : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

beaver : darbir, segavî

becalm : aşt kirin, aş kirin, hedûrandin, vepesirandin, amoş kirin

bechance : deqedeq hatin, wek ev derketin;;hatin serî

becket : bnr dan/den

becloud : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

becoming : dilniwaz, dilkêş, kişînok, cazîb

bedabble : têdan;;têkil kirin

bedaub : têdan;;têkil kirin

bedazzle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

bedchamber : odeya nivistinê, odeya razanê, jûra razanê, menzela raketinê

bedclothes : rûnivîn, nivînpûş

bedding : taximê razanê

bedeck : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

bedesman beadsman, : diaxwên

bedevil : êşandin, ezibandin, zerandin, ezab dan xulam û xizmetkarê ferman, çewlikan;;leşkerê mîrekan ku di dema Osmaniyan de di stolan de dihatin wezîfe darkirin dîr

bedight : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

bedim : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

bedizen : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan

bedlam : heytehol, hêwirze, helahela, hılborik xirecir, hengame, şemete

bedlamite : nexweşê derûnî, dîn

bedouin : Bedewî

bedraggle : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin

bedridden : ketandî

bedstead : xewge, karyola, qarolî

beefsteak : bîftek

beefy : bigoşt;;têrgoşt, kok, xurt;;stûr, tije;;goştanekî

beehive : kewar, kewara mêşan, gurbe, pilûre, xêlêfk

beeline : çolbir, kurterê

beelzebub : şeytan, pelîd;;şeytanî

beestings,biestings : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql

beeswax : şima

beet : silq, silk, dîbsor, pincar

beetle : mîrkut, mêkut, mîrkutok, daqoq, bankut;;sîrkut;;serconî;;çem, çov, gopal;;doqik

beeves : keskankiroj;;silq

befall : afirîn, bûn çê bûn pêk hatin

befit : li hev bûn, lêk bûn, li gorî bûn, lê hatin;;guncan bûn, li bar bûn, munasîb bûn

befog : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

befool : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

befoul : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

befriend : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin

befuddle : serxweş kirin, sermest kirin

beget : berceste kirin, çêkirin, anîn wicûdê

begird : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

begonia : bot;;bot m bot

begrime : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

begrudge : texsîr kirin;;lê girtin

beguile : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin

begum : navê ku li prensên Hindiyan tê kirin

behalf : kêlek, tenişt, rex;;hêl, alî, la, layen, teref;;cih;;jor, raser;;def, bal, cem, nik, gel, hind, rû, teng, tengal;;tiştê ku li jor, jêr, pêş û paş nîn e;;qol, mil Işk/n;;ber, alî';;talî

behead : stû jê kirin

behest : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

beholden : deyndar;;qerzdar, wamdar, wamstendî, borcdar

behoof : havil, kêr, kelk, sûd, sûde, mefa, nehf, wec, lişt, feyde

behoove, ing behove : pêwist kirin, hewce kirin, gerek kirin, lazim kirin, pêwist bûn, gerek bûn, hewce bûn, lazim bûn

beige : qîcik, bej

belabor, ingbelabour : dev avêtin, zimandirêjî kirin

belay : bnr dan/den

belch : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin

beldam, beldame : pîrejin;;dê, pîra dê

beleaguer : dor lê girtin, dor lê pêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin, lê werhatin, dest û bird kirin

belfry : zengilxane

belgium : beljîka

belial : şeytan, pelîd;;şeytanî

belie : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin

belittle : piçûk kirin;;biçûk kirin

belladonna : bot;;bot m bot

belles-lettres : wêje, tore, edebiyat;;lîteratur;;gotinên eletewş, gotinên vala û ne ji dil

belleten, bulten; : kovar

bellflower : bot;;bot m bot

bellicose : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

bellicosity : şerûdî

belligerence : şerûdî

belligerent : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

bellow : borîn;;orîn, morîn, qorîn, mûrîn, kirin orînî, kirin morinî, kirin mûrînî, mûremûr kirin, kirin qorînî, kirin qoreqor;;kirin borînî, borebor kirin

bellows : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

bellwether : pêşîkêş, qoçkêş;;şerûd;;rêber

belt : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

belvedere : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

bemuse : şaşwaz, behitî, metel, metelmayî, heyirî, şepilî, mitrî, aşifte, sersûr, hêtbet, sersûrmayî, ecêbmayî;;gêj, gêjoyî, şêwî, bûdela

bending : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çevandin, xwarkirin;;pêlkirin, dapêlîkirin, daxûlkirin

benediction : evrar, homan, pîrozî, teqdîs

benefactor : xwedanxêr, xwedanê xêrê, xwey xêr û xêratan

benefice : zeviya ceh;;kewara ceh, cehê ku ceh lê tê danîn;;inab;;pere, xurike, kelepûr;;tehsîsata ku didan dê, xwişk, keçên padîşahan;;kes an jî cihê ku jê havilê bêbergîdan tê bidestxistin, arpalix

beneficence : başî, qencî, qencayî, pakî, çakî, çêyî, rindî xweşikayî, xweşî;;başbûnî

benevolence : qencîkerî, xêrxwazî

benevolent : alîkarxwaz, xêrxwaz, qencîxwaz, destgir

bengasi : libya

benighted : nezan, bêhay, bêagah

benign : dilpak, dilçak, pakdil, xêrxwaz ki baş bû ku, xweşbextane

benignant : cirxweş, pakîzesiruşt, xulqşîrîn, tebîetpak, xweşsiruşt, xweşxûy

benison : evrar, homan, pîrozî, teqdîs

benjamin : bot;;bot m bot

bennet : bot;;bot m bot

benumb : tevizandin;;bene kirin l/gh li hev anîn, li hev guncandin, li hev gurivandin, li hev rikibandin

benzine : benzîn

benzoin : bot;;bot m bot

bequeath : hosî kirin, wesiyet kirin

bequest : bexş, bexşandin

berceuse : lorî, lorik, lorîk, nînik;;lori

bereave : bêparitî, mihûzî, medlûmî, mehrûmiyet

beret : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

bergamot : bot;;bot m bot

berkelium : berkelyûm, elementeke ku nim­roya wê ya atomê;;giraniya wê ya ato­mî 294 e û ji têkilhevkirina amerîkyûm û kuryûmê tê çêkirin kurtebêjeya wê Bk ye

berry : bot;;bot m bot

berth : bnr dan/den

beryl : rengê şînê ber bi kesk ve;;tiştê ji vî rengî

beseech : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

beseem : pê ketin, lê şikîn;;li gorî bûn

beset : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

besides : jê cuda, jê cihê, jê pê ve;;ji bili vê, ji xeynî vê, her wiha

besiege : pê kirin ser, pêstûrî lê kirin;;bi ser de çûn, bi ser de hatin;;çûn ser jinê

besmear : têdan;;têkil kirin

besmirch : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

besom : mejbet, şirt

besot : serxweş kirin, sermest kirin

bespatter : bela xwê di dan, bela xwe tê dan, pêşkarî bûn;;navê pê xara kirin

bespeak : daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin

bespread : nixumandin, nixamtin, hefidandin, poşandin, pûşîn, por kirin, dapoşîn, tenartin nixaftin, werkirin;;girtin, dan berê, kirin cih, dan cih;;zeft kirin;;veşartin

besprinkle : werkirin, reşandin, werandin, wirwirandin, verêtin, pê werkirin, lê reşandin;;lê kirin;;dayîn, virvirandin;;rareşandin

bestead : alî kirin, alîkarî kirin, alîkariya kirin, alî kirin, alîkarî pê re kirin, komek dan, piştin kirin

bestial : eynî heywan e, wekî dewaran e

bestiality : hovîtî, wehşîtî

bestow : dan, dayîn, pê dan;;pal dan

bestrew : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin

bestud : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin

betake : birin ba dilê xwe;;girtin ser xwe, dan milê xwe;;jin anîn serê ji bo mêr ku bi ser jina xwe de dizewice)

bethel : pîrozgeh

bethink : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

bethlehem : bot;;bot m bot

betimes : di dema xwe de

betoken : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

betony : bot;;bot m bot

betroth : nîşanî bûn, nîşan kirin, nîşan pê ve kirin

betterment : başbûn, pakbûn, qencbûn, rindbûn;;rihetbûn, saxbûn, berexêrbûn

betwixt : li rastê, li darî çavan, li ber çavan;;ne kifş, ne diyar

bevel : qozî, qunc;;gûç, qîraç, goşe geo;;nêrîn, hêl, alî

bevy : ref, qermelax

bewail : kirin feryad û fîxan, kirin qîrîn, kirin qîjîn, kirin barîn, qa­rewar kirin, qijînî kirin, qîrînî kirin, axaz kirin;;kirin hawar, hawar daxistin

beware : dirêxî, jê revîn;;dirêx bûn, xwe vedan, xwe jê dûr dan

bewitch : wexirandin, giro kirin, avêtin paş, dan ji par re, li paş xistin, texîr kirin, bi paş ve dan

bezel : façeta

bezique : nezere, bezîk

bhang : kinif;;kinf, kenewîr

bias : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn

bibliopole : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bibliotheca : pirtûkxane;;kitêbxane;;pirtûkfiroş

bibulous : mijok, mijer

bicarbonate : ava qilê, soda;;sodyûm karbonat

bicephalous : bot;;bot m bot

bicker : devjenî kirin, berisîn hev, bezîn hev, dan hev, lec kirin, gelece kirin;;avêtin ber hev, dan ber hev, bi bendan çûn hev

bid : tewaqe, tewqe, teklîf;;pêşniyaz, pêşniyar;;pêşnûma;;tevgera nejidil

biddable : sernerm

biddy : mirîşk, mir, tûtik

biennial : bot;;bot m bot

biff : kulm, girmik, fort, kol, mist, gurmist, kulmist, gurmisk, hotik, gumsik, hulmik, hutik;;lep

bifid : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

bifurcate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî

bight : kendav;;xalîç erd/m;;tenha, semtexalî

bigot : hişkbawer;;bawerhişk, muteasip

bijou : emanet, zêr û ziber

bijouterie : cewahir, gewher

bilberry : pêşik

bilbo : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

bilinear : mat nd mat

bilingual : duzimanî

bilious : enirî, xeyîdî;;xeydan, xeyidî, sûketî, sû, sih, dilmayî, pisû;;sar, cemidî

billboard : Texta îlanê, Texta Bangewaziyê

billiards : bilardo;;bîlardo

billingsgate : zimanpîsi, devpîsî

billow : hilbûn, bilind bûn, hilhatin, hilketin, berz bûn;;zêde bûn, hêzdar bûn;;rabûn;;mezin bûn

billy : çov, ço, çemik, terik, doqik, şivdar, şiv;;dar, cineh, zompe, kötek;;lêdan m atmak bi daran lê dan, bi zompan lê xistin, bi çov lê xistin, bi şivan lê dan

binary : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

binaural : stereofonîk

binder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker

binding : bendikar, girêdar;;girêdêr, girêker;;pevgihanek;;zarûri

bindweed : bot;;bot m bot

bine : bot;;bot m bot

binnacle : bnr dan/den

binomial : mat nd mat

biologist : biyolog

bionomics : hawirnasî, ekolojî

biophysics : biyofizîk

bioplasm : protoplazma

biopsy : biyopsî

biosphere : biyosfer

biparous : bot;;bot m bot

bipetalous : bot;;bot m bot

bipinnate : bot;;bot m bot

bipod : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

biquadrate : mat nd mat

birch : bot;;bot m bot

bird's-foot : bot;;bot m bot

birdie : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil

birl : gindirîn, xindirîn, gêr bûn, gildî bûn, gilor bûn, girgirîn, gildir bûn, gêrî () bûn, tilor bûn, tol bûn, tot bûn, xir bûn, nişivîn, werbûn, hêla bûn, totolo bûn, xingirîn;;barîn, hatin xwarê;;ketin erdê;;pê re girtin

birthwort : marîjok

biscuit : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

bisexual : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk

bison : bîzon zol/m

bissextile : sala zêde

bistort : gejlok

bistoury : nişter

bitch : dêl;;dêlik;;çilqûn, çildev, çilziman;;dêlik rd kancıkça dêlikî, çilqûnkî, çildevkî

bitt : bnr dan/den

bittersweet : şîrîntal

bitterwood : bot;;bot m bot

bitumen : qîr, zift

bituminous : wekî jehr, eynî jehr

bizarre : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

blab : gelevzî kirin, qanosî kirin;;zimanê pê nesekinîn, gevezetî kirin, sohbet kirin

black-hearted : dilçepel, dilpîs

blackball : raya dijber

blackberry : dirîreşk, tûdirik;;dirik, dirînermk, cinisrî;;dendûreşk, tûreşk, temeşk

blackdamp : karbondîoksît kîm/m

blacken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

blackguard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

blacking : pêlav, sol, maras, solik, fîlar, sapok

blackjack : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

blackleg : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

blacklist : lîsteya reş, deftera reş

blackmail : arişetî, şantaj

blacktop : qîr;;qetran, asfalt;;asfaltkirî

bladder : lîf, lîfik;;kîsik;;kîs, qaldank;;celd;;kîse, lûf, lûfık;;kîs kîsik;;yekeye dirav a pênc sed qurişî dir kêse, qutebir, kurterê, riya kurt

blah : yawe, moleq, tirhêw, fîşar, tewş, gotina tewş

blain : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî

blameworthy : berpirs, berpirsiyar, mesûl

blanch : spî kirin, gewr kirin

bland : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze

blandish : bnr yağ çekmek

blare : dengê bilind;;dengê zirav mzk

blarney : meliqîn, melaqîkirin, şelaqîkirin, şalûsîkirin, çaplûsîkirin, lêbokîkirin, xwepêxweşkirin

blaspheme : çêr kirin, çêr dan, dijûn kirin, dijmîn dan, dijûn dan, sixêf kirin, dan xeberan, zêf kirin, dan çêran, dan dijûnan, dan sixêfan, kufrî kirin, dan dijmînan

blasto- : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

blat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî

blatant : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

blather : gotinên fişarde kirin, tewşomewşo xeber dan

blaze : agir, ar;;pêsûs, şewat;;coşdarî;;talûke;;sor rd agir bike! berde! Işk

blazon : qapan, fors, şeml, difre, fiyaqe

bleach : spî kirin;;sîs kirin

bleacher : ava kincan, ava biderman ku pê cil tên şûştin

bleak : masiyekî ku ji perikên duran çêdikin zo

blear : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

bleat : merîn, meyîn, berin, likîn, kalîn;;kalekal kirin, kirin merînî, kirin kalînî

bleeding heart : bot;;bot m bot

blench : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan

blend : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

blenny : çeşîdekî masiyên biçûk

blight : kufik;;kuf, pîrik, efnik, kefoke, kefik, kam, kamçok, efok, hefnik, kefnik;;jeng

blighty : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat

blime.y : baneşan, bangok, nişkok

blindage : bnr asklı

blindfold : çavgirtî, xafil;;bêpirs û pirsiyan

blindstory : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

blink : çav niqan din, çav miçandin, çav qurtandin, çav qurç kirin;;çav şikandin, çav şikênandin, çav kirin, çav qirpandin

bliss : kamiranî, bextyarî, şadî, seadet

blister : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n

blithe : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

blithesome : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

blizzard : pûk, moryaz, bapêç, pêtî, xedeb, bazor, bapûk, badef, boraz, gêdûk

bloat : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin

bloater : masiya bi navê uskumru a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye;;qurûdî

blob : pelqik, batîvk, biqbiqok

blockage : xitiman, ritiman, stiman, remilîn;;dilnebijîn, mehdneçûn;;bêhnçikîn, nefesçikîn

blockhouse : bnr asklı

blonde : kej, çûr, çûrik, zerdik, pirtûzerk, kerenzer;;porzer;;zerî

bloodcurdling : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

blooded : celeb, cure, teşîd, texlît, çeşîd, cins, cisn;;babet;;kok, esi;;seyr, ecayîb;;za­yend, cins biy/n;;cisn § cins at hespê ji cisnan

bloodily : stemkarane, bi stemkarî, bi zalimî

bloodline : nîjad, cîl, regez, irq;;ezbet, dunde, dundan, sulale, ziret;;cisn, cins;;cure, teşîd, çeşit

bloodroot : bot;;bot m bot

bloodshot : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye

bloodstock : regez, neseb, haveynê bavê, dol

bloodthirsty : xûnxwar, xwînxwar

bloodwood : beqem

bloom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk

bloomery : hedexane

blooming : biçîçek, bikulîlk

bloomy : biçîçek, bikulîlk

blooper : firkkirin;;hejikîn;;çelpandin;;dilkutklêxistin;;bi teql xeberdan

blossom : boyası qirmiz;;çiçek;;kulîlk

blot : lek, leke, pinok, lewt;;deq;;şikestek;;mincile, şanik;;xal

blotch : leke kirin, lekedar kirin

blouse : kurtik, pîrehen, telik, kiras, îşlik, gömlek;;binkirask, meleqof;;berg;;bav, bavik;;pile, rade, derece;;qap;;xaşe

blower : baxoşk

blowpipe : pirmis

blowtorch : avkêş, fiçqe, avhilkêş, pompa

blowup : teqîn, peqîn, înfilaq

blowzy : nexwedîkirî, nexweykirî, dêhnnedayî, bêxwedî, bêxweyî

blubber : girînî

bludsleon : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

blue-pencil : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

blueberry : pêşik

bluebottle : kanêje

bluegrass : bot;;bot m bot

bluejacket : deryavan

bluenose : sofî

blueprint : pêşnûma, proje

bluestone : paxir sülfat kim/nd

blueweed : bot;;bot m bot

bluing, blueing : çivîd, çiwît, xumşîn

bluish, blueish : hêşînokî, şînkole, şînoyî, hêşîne, hêşhêşînokî, şînkî

blunder : şelipan, gaf, pot

blunt : kor;;kwîr;;ko, kone, kuh, gen;;zenûn, tarîgewrik, sewgur;;asê, girtî;;ker, kilekor;;reş

blur : têdan;;têkil kirin

blurb : reklam

blurt : bi devê xwe şihitîn, bi devê xwe şepilîn, ji dev şiqitîn, şihitîn, şepilîn, bi devê xwe nikarin

bluster : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

boarder : rûniştvanê pansiyonê

boast : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

boastful : fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnker, pesnwer

boatage : çanqol, çingal;;çengel, çangil, goçel, çilpik, qinar, adoy

boathouse : qeyîkxane, lotkexane, kelekxane

boating : ginû, sendel bot/m lotke, zewreq der/m filal, sandal

boatman : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan

boatswain : bnr dan/den

bobbery : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî

bobbin : masûle, xûlke, dartûn, çirik, meqare;;cencer, gergere

bobble : şelipan, gaf, pot

bobcat : werşeq

bobsled, bobsleigh : şelipan, gaf, pot

bode : rêberî kirin;;pêşan dan, nîşandin, vegotin;;diyar kirin, xuya kirin

bodied : biqelafet, laşgir, qelantor

boding : kehanet;;mirwa

bodkin : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik

bogey, bogy, bogie : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

boggle : bizdîn, veciniqîn, ciniqîn, bizîn, ferihîn, hilfirîn, hilciniqîn, hilçenîn, liçinîn, habitîn, silikîn, çoqîn;;qutifîn;;ber nedan, mêwe nedan

bogle : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

bogus : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

bohemian : Cengene, Gewende, Romanı;;çikot, çikûs, tima

boiler : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

boisterous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

bole : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem

bollard : bnr dan/den

bolometer : bolometre

bolster : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej

boltrope : bnr dan/den

bolus : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

bombard : dan ber topan, topbaran kirin

bombardier : tar

bomber : balafira bombavêj

bonafide : bêdek, bêxap, bêhîle, bêfen

bond : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz

boneset : bot;;bot m bot

bongo : mezin, gewre;;gir, girs;;me­zin

boniface : otêlvan;;otelvan

bonjour : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr

bonmot : pesqel, nükte, yarî, qerf, esprî

bonnet : kaporta

bonny : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bonnyclabber : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bonton : torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, resenatî, esalet;;esalet asaleten

bony : bihestî;;hestîgir;;hestî

booboo : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî

boodle : bertîl, firiw, rişwet

bookbinder : cizûbendker, cizûbendkar, bergker, derpêçker, celdker

bookcase : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî

booking : paca bilêtan

bookish : teorîk, nazarî

bookkeeper : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

booklet : namilke;;broşur, risale

bookmaker : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bookman : zana, ferzan, alim

bookseller : pertûkfiroş;;pirtûkfiroş, kitêbfiroş;;pirtûk çapker, kitêb çapker

bookshelf : pertûkxane;;pirtûkxane, pirtûkgeh, kitêbxane;;ê pirtûkan, ê kitêban;;kitêban, pirtûkî

bookstall : rojnamesaz (kesê ku rojnameyê dide derxistin;;rojnameger;;rojnamefiroş

bookworm : kurmikê kitêban;;miriyê kitêban, kitêbbinçeng

boor : gundî;;dehkan

boost : bûn alîkar, bûn destek, bûn piştevan

booster : bangeşeker, bangeşedêr, propagandakar

bootblack : boyaxkerê solan

booth : kepir, holik;;qulûbe, kolik, enzelok, ke­pir, koxî, qurçik, qulix, kolît, xicik, erzêl, herzalik, bûtik, firêze;;koxik;;xanîk

bootleg : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî

bootlegger : Mişextvan, Qaçaxçî

bootless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde

booze : serê xwe xweş kirin

boozy : serê xweş e;;serê wekî dolab e, serê werimiye

bop : I derî;;sernivîs, beş;;dabaş, mijar, babet;;di rêzimana Erebî de ji cureyên raderê her hebek

boracite : borasît mîn/m

borage : çavroke, zimanê ga

borate : pûrank, borat

borax : pûrank, bûre, boraks

bordelio : kerxane, umûmxane

boreal : bakur

boredom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

boric : borîk kîm/rd

boring : sondaj;;lêgerin, tetkîk

borough : bajarok;;şaroçke, şaredê, qesabe

borrow : deyn standin;;deyn jê stendin, qerz jê girtin

borscht : bnr borç

bort : karbonado, elmasa reş

boscage : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

bosk : kur, bêl;;rêl, dehl, bîşe, xerz

boss : kardêr

botanic, botanical : riwekî, dirextî, nebatî

botch : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

bother : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

botheration : kerb, keser, kovan, kedr

bottlebrush : bot;;bot m bot

bottleneck : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

bottomless : bêbinî;;bêbin

bouffant : nepixî;;lûrdayî, masûrdayî;;bel, gij;;pişpişî, perçivî;;hilpetikî (ji bo tişt û cihê

bougainvillea : bot;;bot m bot

boulevard : bûlwar

bounce : qevastin, qevaz dan, hol dan, xil dan, tûl dan, çiv dan, petrav dan, çindik dan, dan çindikan, taleb dan xwe, petrav avêtin, petrav dan xwe;;ceniqîn, veciniqîn, hilperîn, hilciniqîn, hilhebîn, hilpetikîn, hilpekîn, qil bûn, hilfirîn, çeng bûn;;pekîn, dapekîn, pengizîn, pijiqîn, peşikîn, peşkinîn;;avêtin, lê belav bûn

bounden : bêgav, neçar, mecbûr;;bestî, dildayî

boundless : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

bountiful : destvekirî, camêr, çavfireh

bounty : comerdî, camêrî, merdî

bouquet : deste, baq, qevd

bourgeois : bajarî

bourn, bourne : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

bourne : sînor, tixûb, tixwîb, sindor, hidûd;;ser, serî, serçimk;;dawî

bourse : borse

bout : pêşbirk, pêşbazî, hawirkan, musabaqe

bovine : gebsoyî, acizker, çîtog

bowdlerize : I) tîmar kirin, îsleh kirin, selihandin

bower : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

bowl : kase

bowlegged : çîmwerqîle, çîqxwar

bowline : bnr dan/den

bowman : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz

bowsprit : bnr dan/den

bowstring : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

bowyer : tîrker, tîrvan;;tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrevan kemandar sp;;tîrendaz

boxhaul : bnr dan/den

boxing : boks

boycott : boykot

boyish : zarokane, zarokwarî, bi zarokî

br'er : kek, birayê mezin;;keko

bracer : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

brachiate : bot;;bot m bot

brachyceph-alic, brachy- cephalous : brakîsefal, serkinik

bracing : hêzdêr;;xurtker

bracken : bot;;bot m bot

brackish : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr

bract : bot;;bot m bot

bracteate : bot;;bot m bot

bradawl : dirêşk;;em, me;;me dirêş, dirêşik

brae : îskoç, Skoç

brag : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

braggadocio : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra

braid : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin

brail : bnr dan/den

brake : şafir, şewl, tûm, devîstan, bîşe

bramble : zî

bran : kapik;;ximîre, serpêt, kepik, kelpik, nizûl;;kapek, kepik kapik, pûne, sivî, pab;;mirdik, kevîşk, kenik, kelk, kenk, pirtik;;kenk pirtik

branchia : kelek

brand-new, bran-new : nipnû, nipînû, tip û nû, nû cedî

brandish : hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, qeliqandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, hezikandin, kil kirin, êjandin, lûçikandin, li ba kirin, raweşandin, veweşandin, çengandin;;hêl kirin;;ewiqandin;;daweşandin

brandy : konyak

brash : lezgîn

brass : bando

brassiere : bersing, sutyen

brassy : kanc, bêşerm, bêfedî, bêar;;çavbirçî

brat : nehs;;skenck

bravado : qubedetî, taqayî

bravery : wêran, wêrekî, dilêrî, cesaret;;bizavî, azayetî, mêranî, çelengî, bêtirsî

brawny : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur

bray : zirîn

brazen : bêşerm, bêfedî, bêfihêt, şermnekir, rûmelext, rûhişk, rûşûştî, rûçelaq, rûqayîm, bêar, nixay

brazier : manqel, mantiz, agirdank

breach : şikestî;;şikandî, şikênandî;;durehî, dureh, melez;;kêm, zeîf;;dilşikestî, dilmayî, sû­ketî, xeydan;;parçeyê şikandî;;xirxirk, şikandin, şikestin;;cihê şikandinê;;telş;;şikestek

breadth : firehî, firebûnî;;berayî, qîqe

break through : bnr asklı

break up : zenûnbûn;;dewixîn, dengketin;;kisihîn;;çavhûrîbûn, qîçbûn, kuskusîn;;asêbûn

breakage : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

breakdown : rûniştin, hedimîn, kopîn, tebiqîn, qepitîn, xurin;;hilweşin, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn;;pelixîn;;dehibîn S kopîn, gupîn;;hedimîn jeo/m

breaker : bnr dan/den

breakfast : taştê;;xurînî, fitûr, qeretûn;;malhazirî

breaking : şikestin, şikîn, daşikestin, xişbûn, helbûn;;qurf, qirêfîn;;qelîn;;şikestin fız;;dilmayîn

breakneck : xeternak, metirsîdar, talûkedar, bitalûke

breakwater : pêlşikên

bream : bnr kara göz;;çavreş, çavreşik, reşçav;;qeregoz, bûka leystinê;;Qeregoz n navê masiyekî ye zo

breasted : bising;;singfîreh;;pêsîrmezin

breathe : henase stendin, bêhn girtin, nefes stendin;;bêhna xwe dan, bêhn vedan, bêhna xwe berdan;;bêhna derketin, dilê rihet bûn;;bêhna çûn û hatin, nefes dan û stendin

breather : karberdan, paydos

breathing : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan

breathless : bêhnepişk, helkehelk, helkûhelk

breech : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş

breeches : sihak, çokparêz;;goreya saqdirêj;;qolik;;şalwar;;pêşmalk

breeding : zayîn, zan, razan, welidandin, zarokanîn;;ferikhin;;terikîn

breezy : hewêdar

brevity : kurtî, kurtayî;;kinî, kutanî, kurteyî, kinasî, kinayî, kinbûn, kurtbûn

brewer : bîrafiroş;;bîravan;;bîrafiroşî;;bîravanî

brewis : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

bridal : dawet;;bû, dîlan;;şahî, şahiya sunetê

bridegroom : zava

bridewell : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs

bridging : pesartin, kutekkirin, destekliberxistin;;destekkirin, subvansiyon

bridle : liwan, lagam, lixab, gem

brier, briar : kurs, gêjik, giyasimnik

brig : bnr dan/den

brigand : rêbir, rêgir, keleş, eşqiya, heydût, nijdevan;;nerihet, nehs

brigantine : bnr dan/den

brilliance : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam

brilliant : bnr: gözalıcı i

brilliantine : briyantîn

brindle : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

brine : kesad, sûravk, şorav;;kesıdandî, kesadî

brink : qerax, berav, kevî;;perav, kersax, dev;;kenar;;semtexalî

briny : şor, şorî;;bixwê;;pir buha

briquette, briquet : briket

brisk : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

brisket : sing;;tihêl

bristle : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs

britannia : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî

brittle : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

broach : kunkere, behreme, simok, simtek, nojek, xeşeb, metqeb

broad-minded : deqerû, rastgo, gewrîrast

broad-shouldered : navmilfireh, navmilpehn

broadax : bivir

broadcast : belav kirin, lê reşandin;;weşandin, neşr kirin

broaden : fireh bûn, berfireh bûn, gale bûn;;mufefrih bûn

broadside : bnr dan/den

broadsword : perend;;palik;;kêran n ber, tej

brochure : namilke;;broşur, risale

broil : sor kirin;;qelandin, qijilandin, qijandin

brokerage : sîmsarî

bromine : elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;9;;siftiya wê;;97 û ku madeyeke sor e, bêhneke pîs jê tê û jehrdar e Kurtebêjeya wê Br ye

bronchitis : bronşît

bronchus : qaqircik, bronş;;qaqircîk, bronş ant)m

bronze : mefreq;;tunc, bronz, misîzer

brooch : toq, sincak

brood : ketin fikir û ramanan, ketin mutaleyan, xwe dan ser behra aqil

brook : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

broom : cêrifk

brothel : kerxane, umûmxane

browbeat : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin

bruin : hirç zo/nt;;hirço, hirçê

brummagem : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

brunet : qemer, esmer

brunette : qemer, esmer

brunt : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe

brusque, brusk : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

brut : xwerû, sek

brutal : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr

brutalize : hovbûn, wehşîbûn

brutish : eynî heywan e, wekî dewaran e

bryony : bot;;bot m bot

bryophyte : bot;;bot m bot

bub : ey, lawo;;la lawo, ûlan

bubble : peqik;;peqilk, bilqiq, peq, peqok, peqpeqok, peqpeqonk, peqijok, bilqitk, biloq, bil, pelq;;deq, porg, pelepûçik, çavzerik, pilqik, peqilk bj/n

bubo : xiyarok

buccaneer : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

buck : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin

buckish : hirhop, terabe

buckle : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin

buckler : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî

buckram : tela, tele

buckskin : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin

buckthorn : bot;;bot m bot

buckwheat : genimê qemer

bucolie, bucolieal : pastoral wj/mzk

bud : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

buddy : dost, ehbab;;hê, dostê

budge : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn

buff : tazî, çîplax;;rût;;xalî, vala;;sade;;aşîkar;;nû

buffalo : gamêş;;dewara reş

buffer : tampon

buffet : şeqam, sile, şîrqam, şîmaq;;hevşî, hevêz;;hacîlok, şêtik, neqev

buffoon : qeşmer, sût, sûtal, mostre, qird, qirdik, tizik, lêbok, soyterî, mesqere;;hîlekar

bugaboo : gurê manco

bugger : hetîwbaz, xulampare

buggy : bimêşûmor, bikêzik, bibihok

bugle : lûle;;borî, lüle;;nefir

bugloss : bot;;bot m bot

buhl : Maden

built-in : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

built-up : ava, avadan

bul rush : bot;;bot m bot

bulb : pîvaz, pîzav

bulge : poqîn, qoqiz, niçik, pozik;;derkenar

bulk : nepixîn, nixifîn, werimin, hemîn, nefiqîn, pifîn, werpixîn, zifirin;;perçivîn, perçiftin;;perçivîn sp;;qure bûn, kuşpene bûn;;zepitîn, zemitîn;;şermî bûn, şeqizîn, qusikîn

bulky : gir, girs

bull : Ga, Birca Gaboxe ast/nd

bulla : mor, muhr, nigîn, tung, xetm

bullate : nepixandî, werimandî, nixaftî, perçivandî, pişpişandî, pifdayî

bulletin : danezan, belavok;;teblîx

bullfight : gulaşa gaboxeyan

bullhead : rikdar

bullish : wekî boxekî ye, eynî gaboxe ye, wekî gamêşekî ye

bullshit : baneşan, bangok, nişkok

bully : baneşan, bangok, nişkok

bulwark : çeper, senger, pejan, sîper, meterîs;;talde, stare;;xendeq, tabî

bump : derb, lêdan, lêxistin;;şelp, lêxistin mzlc;;lêxistin tek;;pên

bumper : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan

bumpkin : bnr dan/den

bumptious : betran

bumpy : bikilom, biqilom, bimitik, bitûmik, bitepik

bun : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

buncombe, bunkum : fort, zirt, fînfonek ntf;;palavra

bundle : bestek, taxe, bapêç, pakêt

bung : devik, devgîrk, devgirtek, tipa;;serik Ifk/n

bungle : di rûyê xwe dan

bunk : renza, ranza

bunker : bnr dan/den

bunny : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê

buntline : bnr dan/den

buoy : bnr dan/den

buoyancy : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

buoyant : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

burble : kirin bilqînî, bilqebilq kirin, ki­rin bilqebilq;;hîqehîq kirin, hiretîqî kirin, cîlwe kirin

burdock : bot;;bot m bot

bureaucracy : bîrokrasi;;burokrasî

bureaucrat : qirtasiyevan, qirtasiyefiroş

burgeon : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

burgess : tar

burglarious : têkildar, xwemal, gihaj, aid, ji bo

burglary : dizî

burgoo : Leh nd leh;;jê re, li pişt, ji aliyê d;;leh, berwer d;;havil, sûd, kelk

burial : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

burke : xeniqandin, fetisandin;;feşi­randin, ferişandin, xendiqandin, xerxandin, xeliqandin, vexeniqandin;;dengê winda kirin;;tije kirin, lê belav bûn;;tê de hiştin, di nav de hiştin;;bincil kirin, nependî kirin;;şihitandin;;girtin;;bêhn li çikandin, bêhn lê çikandin

burl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

burlesque : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok

burly : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

burner : zexm, sirt, hişk berevan, beg sp/n serê lembeya gaza hewayê

burnet : bot;;bot m bot

burning : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

burp : qirpik hatin, qulpik hatin, hilqik hatin, hiqehiq hatin

burr : bnr kozalak;;qutiya hesinî ya ku peymanname û nameyên padîşah dikirinê

burrow : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft

bursar : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

burton : bnr dan/den

burying : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çalkirin, binaxkirin, bi nerdkirin, definandin, deftîkirin;;parxaç, xewre, bizike ni;;telbîs;;naştî, hedimandî

bush : devî, tûm

bushed : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

bushel : kêl

bushy : tije

buskin : potin

buskined : potin

buster : ey, lawo;;la lawo, ûlan

bustle : qilqilîn, endîşe kirin, telaş kirin

butane : butan ldm/m

butcher's-broom : elax

butchery : selexane, girûxane, kuştargeh, qesabxane

butler : serxulam

butt : qontax;;qûndax, qûndaq, dimsik

butter-and-eggs : bengzerik, belgîzer, pirpizêk, bilbizêk, gulbîz, bîzolek, newroz

butterball : gindir

buttercup : cûng, gulbihar, zêringer, adirge

butterfat : şîrtûk, serşîr, tûkê şîr, sere şîr, toxavk

buttermilk : dew;;çeqilmast

buttery : pir nerm, weki pembû

buttock : hêt, king, ran, tilor

buttress : qulhe, kutek, paldank, xerpişt, pesar, spartek

butyrometer : şîrpîv

buxom : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

buzz : vizînî, wîzînî;;pûkînî, wîrîn

by-pass : qcvastin, qevizan, qevaz, qevz, firqaz, petrav, qevazdan, hilbehîn, bazdan;;çindikdan, xweavêtin, xwe di ser re avêtin;;çindikdan sp/m

by-product : berhemên talî

by-work : karê duyemîn

bygone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî

bylaw : talîmatname, destûrname

byway : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

byword : gotinên pêşiyan;;gotinên mezinan

cachexia, cachexy : kaşeksî

cacodemoncacodaemon : şeytan, pelîd;;şeytanî

caftan, kaftan : xiftan;;xeftan, qeftan

cahier : bîrname, muxtira;;notaya dîplomatîk;;bîranî, yadaşt;;rojnivîsk

cahoots : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax

cain : kujtar, mêrkuj;;bikuj, kujyar kujer, merkuj, mirovkuj, cankuj, qatîl, xwînî;;kujende rd kuştin qetl

caique : lotke;;kelek, qeyîk, belem, zewreq;;şemitandî, xijiqandî

caitiff : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

cajole : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

calcareous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calcic : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calciferous : kalsiyûmdar, bikalsiyûm kîm/rd

calcification : bikilsbûn, bikirêcbûn;;kirêcgirtin, kilsgirtin, kepîrgirtin ant/m

calcify : bi kils bûn, bi kirêc bûn kils tê gerîn;;hatin kilskirin, hatin kirtkirin;;kirêc girtin, kils girtin, kepîr girtin

calcimine : şêlavk, şêl, şerbet, badena

calcite : gêç, pênûsgêç, tebeşîr

calculable : ewlemend, pêewle, pêbawer, ber bext, bawerpêkirî

calculator : cedwela hesaban

caldron, cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

calefaction : germkirin, germijandin, sinciran­din, germandin;;ta

calefaeiant : germker, germoke

calendar : rojimêr, rojnîş, teqwîm;;salname;;bername

calender : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan

calfskin : çermê debaxkirî ya mozikê ku pê çente û pêlav têne çêkirin

caliber, ing calibre : modine, gulexor, çap;;çapan;;hemta;;eşkâl mat/m

calicle : kîsikok, kîsik;;xerz, kîsikê hêkê ant/m

calico : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil

caliginous : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

caliph, calif : xelîfe;;hikumdar;;katip S xelîfe

caliphate : xelîfetî, hilafet;;welatên di bin destê xelîfe de

calisthenics, callisthenics : bedenparêzî, meşq, şino, îdman;;jîmnastîk

caller : rêwî, rêwing;;mêvan, misafir;;bitma sor

calligraphist : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş

calligraphy : destnivîs, destxet

callosity : cedew, bizmare, naşir

callous : hişk;;l req, sext, çekûr, peyt, biring;;hişk fiz;;pir, pir zêdc h olmak req bûn, hişk bûn, sext bûn

callow : tor, tor û bor, tore, naşî, naşît, xeşîm rd ziyafet m bet, zûrik, çirg

callus : cedew, bizmare, naşir

calorific : germker, germoke

calorimeter : tînpîv, germpîv, kalorimetre

calpac, calpack : serpûş;;papax, telik, telpik

calumniate : keviran bi de ger kirin

calumnious : şiltaxtî, nebîkerî, bêbextîtî, îftirakerî

calumny : şiltaxî, nebî, neweyî, şel, êtî, êtik, newî, nîq, qewat, bêbextî, îftira, buxtan

calve : golik anîn, zayîn

calypso : kalîbso;;muzîka vê dansê

calyx : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh

camaraderie : dostanî;;dostî, dostîtî, hogirî

camber : kevane;;qûz, kevanok, riewîn, qews, qewsik

cambric : çiftexas, xase, patîske

camel : deve;;hêştir

camellia : kamelya

camouflage : veşartin, nepandin, nûsikandin, verakirin, gomkirin;;hilanîn;;hêvişandin, parastin, muhafize kirin;;jêveşartin

canaan : bihuşt, çenet

canaliculus : cihok, kanala biçûk ant/m

cancan : cure danseke sivik û coşdar a jinên Fransiz

cancer : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe

candid : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

candied : zimanşîrîn, zarxweş, devxweş, devşîrîn, devnerm

candlestick : şamdank, findank, mûmdank

candor ing candour : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî

candy : şekir, qend, gizêr, genim tê derxistin an jî, ji nişastaya wan tê bidestxistin);;şekre, diyabet;;şîrîn

canine : kûçik, se, gembol;;seg, sa, kutik, kûtî, kelp;;hewhew, kûço, hewo

canker : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin

cannabis : kendir, kindi;;kindir

cannon : gog, top;;gunik, gunikê qapanê;;top lşk/m;;topê qumaş;;tev, tevde;;topikî, gupikî;;mîl

cannonade : bomberdiman, dan bertopan, bi topan kutan;;bombebaran, bombardiman

cannoneer : gogbaz, goger, goglîst;;topavêj lşk/m

canoe : kano

canon : qentûr;;zagon;;qanûn, yasa m qanûn

canonical : rewa, awişt, meşrû

canonist : zanayê fiqhê

canonize : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin

canopy : sîvvan, sayeban

canorous : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

cant : xûzî, xwarî, meyan, ravêj, meyî;;dilpêvebûn

cantabile : newadar, murxdar

cantankerous : cirnexweş, bêcir, cirxerab, serkêş, xûynepak, bêxulq, arûnî, berzeq, şemûs, tebîetnexweş, exlaqnexweş

cantata : kantat

canteen : cewdik, xîge, cewenke, avok, metere

cantilever : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cantle : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp

canto : parzemîn;;kîşwer, qit'e erd/m;;ker­te, bend;;yekîne lşk/m;;parçe, te­ne

canton : çînî

cantonment : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

cantus : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn

canvas : paçê/cawê ku bi kêrî çêkirina xêliyê tê

canvass : vekolandin, lê kolandin, tetqîq kirin

canyon, canon : zixur, kanyon erd/m

canzonet : qut, kurt, kin

caoutchouc : kaûçuk;;kaûçik

capability : şiyan;;behre, gevil, êginî, hêginî, gêruf, çik, gêrûfen, qabiliyet

capacious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

capacitate : desthilatdar kirin, rayedar kirin, selahiyetdar kirin

caparison : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet

caper : şêfelet, kebere

capillary : rehik;;mûrehk, rehên porpare, mûreg ant/nd

capitalize : havildar bûn, sûdemend bûn, mefadar bûn, kelk girtin, sûd wergirtin, nehfdar bûn, behredar bûn, wec girtin, feyde girtin, feydemend bûn, mefa jê wergirtin, jê kêr dîtin //few, jê havil girtin, jê feyde dîtin, jê sûd wergirtin, jê kelk dîtin, jê istifa­de kirin

capitulate : radest bûn, teslîm bûn;;xwe spartin, xwe radest kirin, xwe teslîm kirin, xwe berdest kirin, hatin dest

capitulation : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

capitulum : kumik, tarik

capote : hewran, sermil, pelerin

capriccio : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl

caprice : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs

capricious : lêzok, kêfkar, kaprîsdar

capriole : qevaz, qevz, xil, qefz, çiv, tûl

capsicum : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd

capsize : wergerîn, qelibîn;;serûbin bûn

capstan : pale, brandox, mişag, dirûnker;;êlxat, irxat;;cinên nd/nt başı serpale

capsule : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

captious : rexnegir, rexnedar

captivate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

captive : dîl, êsîr, destgîr, hêsîr, yêxsîr;;bendî, beni, bende, kole;;cewher fız;;hewa

caracal : bnr kara kulak;;gureşk, gorewîlk zo/m peyamber, peyamnêr, di çaxê Osmaniyan de çawîşê fermanber

caracul : miha çûr, mêşina çûr

caramel : karamela

carat : hespê boz;;qirat;;ast, karakter, nirx

caravan : karwan

caravansary, caravanserai : karwansera

carbine : qerebîn, bêrdang

carbohydrate : karbonhidrat kîm/m

carbon : xuyang, sûret;;nushe;;teşe, awa, rê;;rû;;şekl, resm, wêne

carbonaceous : karbondar, bikarbon

carbonado : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin

carbonate : karbonat;;sodyûm bîkarbonat

carbonic : karbonîk

carboniferous : komerdar, rejîdar, bikomir, birêjî

carbonize : komir kirin, rêjî kirin, xijîlekî kirin, kirin komir

carborundum : korîndon jeo/m

carbuncle : kînor, kunêr, kwîncr, barboq, qonêr, azeh, pizirk, pizrik

carcass : gewde, beden, laş, ceste, kelûş, wicûd;;hebûn, mêrac

carcinoma : girêba, penceşêr;;pençeşêr, şêrpençe, seretan, kansêr, kula heftpençe

cardamom : kajûle;;kajîle, hêl

cardboard : muqawe, karton

cardialgia : janedil, êşa dilan

cardigan : xirqe, xirxe, xirx

cardinal : diyar­kirî, aşkerekirî, xuyakirî, binîşan, destnî­şankirî, muayen;;girîng, muhîm

cardiogram : kardiyogram, elektrokardiyogram

cardiosclerosis : kardiyoskleroz

cardoon : kereng

careless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

caress : mistdan, mizdan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pêşabûn

caricature : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma

caries : rîş, rişa mirevxur;;terexûn;;fringzehmetî

carl : cotkar, cotyar, dehkan, dehqan

carmine : tıp nîrkutik;;kızıl

carnage : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

carnal : zayendî, filûs, cinsî

carnation : pembe, penbe, kinûşk, helesor, şîrik

carnify : goşt girtin, bez girtin;;birin kewîn, goşt ketin devê birînê, birin kelîn

carnival : zêw;;karnaval

carnivore : goştxwer

carob : qarqazî, xemûf

carom : paşavêjî, wejen

carousal : şahînet, şahînî, demborî

carouse : gêtî, alem, hemû gerdûn;;cihan, dinya;;cîhan;;rewş û mere;;xelk;;hawir, dorhêl, der û dor;;gewzegerî, heng, bezm;;hingime;;hest, raman, hêza nîgaşê

carp : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin

carpenter : xirat, dartraş, dartaş, merengoz, necar

carpetbag : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

carpus : zend, geha dest

carrier : veguhêzker, guhêzker;;barkêş, barbir, neqliyekar

carrion : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

carryall : amyara motordar a biçûk ku pê rêwî tên birin û anîn;;navê qumarekê;;diz

cartel : kartel ab/m kartel

cartesian : bnr Deskartes'çı

cartilage : kirkirik, xirpik;;kerinek, kirkirk, kirik, kirkiritk, kirinok, qerinok, çeq, keritang, kikirok, kirtik, qaqirçik, karkarik, kirmitîk, qerinek, qiratik ant/m

cartilaginous : bikirkirk, bixirpik, bikerik

cartographer : nexşekêş, nexşesaz, kartograf

cartographic, -al : nexşekêşiyî, kartografîk

cartography : nexşekêşî, nexşesazî, nexşedananî;;kartografı

cartoon : karîkator;;karîkatur;;pêşnûma

cartouche : rext, fişengbend, malfişek, xelîtik;;fişekdang

cartridge : fişek, fîşeng, ber, berik, gule, çihiz, derb, derbik;;fîşek

carve : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd

casaba : qawin, petêx, gindor;;xerûze, qomî, qire;;gin­dor

casein : kazeîn kîm/m

casement : qanadê pencereye

casern,caserne : leşkergeh;;padîgan, eskergeh, qişle;;gom

cash : pere, dirav

cashier : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin

cashmere : bnr kaşmir

casing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin

casino : gazîno;;gazino

cask : kemole, warîl

casket : darbest, tabût;;sindoq

caspian sea : deryaya qezwînê

casque : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m

cassation : feramoş, îptal;;betal

casserole : dîz, dîzik, dîzil;;dîzî

cassock : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

castaway : beredayî, sergerde, şilatî, eware, serserî;;tawtawe

caste : bnr kasıt kast, qatqatî sos/m

caster, castor : darijîner, rêjkar

castigate : azirandin, purandin, deng lê hildan, berê xwe dan, pê re pevçûn, erzê şikandin

casting : darêj;;darijan;;kitekit;;weşank, werihan

castor : darbir, segavî

castrate : xesandin, burandin

casual : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

casualty : pakrewan, rewanpak, şehîd

catabasis : daketan, peyabûn;;derbejêr, beijêr, nişîv;;danan, danin;;danîn, daketin

catafalque : katafalk

catalepsy : katalepsî

catalog, -logue : katalox;;fêrist, navnîş, katalog

catalysis : katalîz

catalyze : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

catamenia : hayze

catamite : qunde, qûnek, îbne

cataplasm : nêrebend, qîr û nêrebend, çeke, hecan, pitik, girêbend

catapult : çimçîr, agiravêj, keviravêj, mencenîq;;çirik

cataract : şîp, sûlav, sîpel, shilav, avşar, qelbez

catarrh : arsim, bapêş, arig, parsim, çor, zekem, şor, saw, helamet, bahor, mirik, persîv, salim, stam, şorik

catcall : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin

catchall : sepet, selik, kelik, çapûk, zembil, çapîk;;tora masiyan kuji zilikan hatiye çêkirin;;bnr senet sepet;;tiştê ku mîna sepetê hatiye çêkirin

catching : şewb, dirm, perok

catchment basin, catchment area : tejane, korta, hewze erdim;;herêma medenê 3i kortal, kort jeo/m

catchpenny : malê kêmeyar, ma­lê îşportayê

catchword : dirûşm, slogan, devecû

catchy : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

categorize : dan senifandin, dan dabeşandin, dan tasnîfkirin l/lb

catenate : zincîr kirin, col kirin;;dûvdirêj bûn, li dû hev hatin

cater-cornered : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

caterpillar : tirtûl, naşor, maşot;;dîska pola ku lê kêrt hene;;kirt, kêrt;;palet, paleta tankê

caterwaul : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

catfish : masîpisîk, masiyê loko

catgut : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

catharsis : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel

cathartic, cathartical : mushîl

cathay : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

cathedral : rayedar, desthilatdar;;desthilat, otorîter

catheter : sonda, hilkolan

cathode : katot kîm/m Di sîstemeke elektrîkî de aliyê negatif

catholicity : serbestiya raman û derbirînê, serbestbûna ramanê, serbestiya fikr û îfadeyan

catholicize : gerdûnî bûn, cîhanî bûn

catling : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

catnip : belazîz

catty : wekî pisîkê ye

caudate, caudated : bidûv, biboç, biqemç, bipoçik, bidoç, biterî, biqemçik, bidîvik, biboçik, dûmdar;;dûpişk m yalan vira biqemçik, vira bêxwê

caudle : bizr;;hêk;;hebûb, hebûbik

cauldron : dist, qazan, sîtil;;niqre, neqerî, mencel, kewd, qaqiban, qaqib, zarik;;çigûn

caulescent : bidox, bidestî;;çikilandî, daçikandî, têrekirî;;heska destîdirêj

cauliflower : kelerim

caulis : qarot

caulk : macûn

causal : sedemî, egerî, sebebî

causality : sedemîtî

causation : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz

causeless : bêsedeni, bêsetem, bêhoy, bêsebeb, belesebeb

causerie : mijûlayî, mijûlî, qisedan, dembihêrk, gavegal, sohbet;;hevpeyvîn

causeway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni

caustic : kostîk kîm/rd

cauterize : pêxistin, vêxistin, vêsandin;;şewitandin, sotin, darandin, sotî kirin, ayisandin, dadayî kirin;;qimandin, qemirandin;;peritandin;;helandin;;qemitandin, ximximandin;;êşandin, tehl kirin;;lê xistin;;xera kirin, mehf kirin;;hine kirin, tê dan;;stran çêkirin, beste çêkirin

cautery : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

cavalcade : selefe suwaran

cavalier : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd

cavatina : hewa, rêba;;perdeya deng a di amûrên muzîkê de;;kêf;;fors;;şêwaz, uslûb;;cazîbe

caveat : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

cavernous : stûr, qalind;;I qalind;;tır

caviar, caviare ' : xerz, bizût, xewyar

cavil : li mehniyan gerîn, mehnî kirin, li hêncetan gerîn, li bahaneyan gerîn, rakotî kirin

cavitation : berdan;;guhpênekirin, guhnedan, îhmal

cavity : qef;;qewêr, qewartî;;dews;;şaxor, zaxe, kumbir, qefa, qeft

cavort : lîstin;;leyîstin, lehîzkîn;;pê leyîstin;;veleyîstin;;pê lîstin;;leqîn, livîn;;guherîn

cealendar : qeydî kirin, qeyda kirin

cease-fire : agirbest, agirbiran, şerawestan, agirawestin

ceaseless : bênavber, bêetlehî, bêatlebûn

cecum : rîviyê kore

cedar : urz

cede : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan

ceinture : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m

celandine : mamîran, mîran

celebrity : şan, navdengî, navdwen, şuhret;;navdar, binavdeng, şuhretdar bişuhre

celeriac : kerefz;;kerewîz, bendik, kerfes

celerity : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m

celestial : asîmanî, semawî

celibacy : ezebtî, aziptî

celibate : ezêb, ezeb, azip, azep;;kesê ku zewicandî ye û ji malbata xwe cuda dijî

cellarage : binolî;;jêrzemîn, zemîn, serdab, bodrûm

cello : viyolonsel

cellule : çavîşk

celluloid : seluloît

cembalo : çembalo, klavsen

cementation : xavkirin, hawdan;;nermkirin, xirandin;;xapandin

cenesthesia : dilzîzî, hestgermî

cense : pixûr şewitandin;;dan ber dû, li ber dû girtin;;alkol vexwarin

censer : bosîdank

censorious : rexnegir, rexnedar

censure : rexne, sinarin, tenkîd

census : jimarî, serjimarî

centare : santîar mat/m

centaury : talî, talik

centenary : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)

center,centre : gerû, tewere mat;;navend, malbend, merkez;;nîvek, nîvend, sernîvek;;polîsgeh, qereqola polîsan;;rewş, teşe, rê

centesimal : sedemîn, sedem

centigram, centigramme : santîgram mat/m

centiliter, centilitre : santîlître mat/m

centime : santîm mat/m

centimeter,-tre : santîmetre mat/m

centipede : şahmar, çilpa;;şehê mar, şemar, maşot, zov, dulge, jarmar, bejmar;;spîpanik

centralize : navendkomî bûn, temerkûz bûn;;dandestkî bûn, navendî bûn

centric, centrical : navendî, melbendî, merkezî

centrifugal : navendrevî

centripetal : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

centrum : nêv, navîn, navend;;nav, nîvek, nîvend, orte;;nîv;;navrast, naverast;;nîvî;;rast;;navber, nîwan, nabeyn;;navinc;;navçe;;navincî, nîvçe, wesat;;bnr orantı mat;;orte sp/m;;tabûr dîr/m;;direk çîna navîn sos/nd

cephalous : biserik

ceratoid : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

cerebral : aqlî, rasyonal

cerebrate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

cerebration : ramîn, hizirin, fikirin, fikirkirin, hizrkirin, ponijîn

ceremonial : rêûresmî, merasîmî;;ayînî, dêlindêzî

ceremonious : fermî

cerium : seryûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî 1;;siftiya wê;;7 û di 810 C'yî de dihele; kurtebêjeya wê Ce kîm/m

certes : siruştî, xwezayî, xweristî, tabu;;asa, normal;;jidil, neçêkirî, nesunî tabii bir konuşma axaftineke jidil;;helbet, jixwe

certificate : pelik;;pel, belge, dokuman

certified : pesende, pesendkirî, tesdîqkirî;;rastandî, teyîdkirî

certify : pesend kirin, erêyandin, erê kirin, tesdîq kirin;;rastandin, teyîd kirin

cessation : rawest, rawestan, vewestan, sekn

cession : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

cesspool : sergo, ting, gihûrgeh;;çirkef

cestus : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

ceteris paribus : kal, bapîr, bav û kal, bavkal

chaeta : mû;;pirç;;rehik bot;;rîs

chaff : ka

chaffer : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

chagrin : keser, xem;;kovan, kerb, bujmayî, mezix, keder

chairman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs

chaise longue : şezlong

chalcedony : kalseduan mîn/m

chaldean : stêrnas, astrolog;;astronom

chalice : bade, piyale;;badîn, îstekan, qedeh

chalk : gêç, pênûsgêç, tebeşîr

challenge : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin

chalybeate : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

cham : key, xan

chamberlain : pêşwazîkar

chamfer : sernişûv, nişûv, şevil, kaş;;mizwac

chamois : sîh, guderî;;tiştê ji vî çermî hatiye çêkirin

champ : geztin, gez kirin, gezandin, dagestin;;git kirin;;gestin, dev lê ki­rin, dan ber gezan, leq dan;;xwarin;;pê vedan;;qerisandin, cemidandin

champaign : deşt;;aran, berî, mexer, zêlat, best, kurtik

chancellery : kançilarya

chancellor : rektör

chancery : rektorî;;meqamê rektor

chandelier : awîze, perû

chandler : mûmkar, findkar;;mûmfiroş, findfiroş

changeful : guhêrbar;;guhêrok, veguhestokî

changeless : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

changeover : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin

chanqeable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

chant : stran;;di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye;;awaz, melodî;;awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn

chanter : stranbêj, stranvan

chaotic : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

chap : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

chap, chop : çene, erçen, erzing, çeng, argûşk, alûşk, lam, zênî, zenî ant/m;;dev

chapel : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet

chaperon : pê re çûn, pê re hevaltî kirin;;pê re strîn, pê re gotin mzk

chapfallen : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

chaplain : dibistan, fêrgeh, xwendegeh, mekteb;;rêbaz, ekol

char : rejî;;rêjî, rêjû, rijî, komir, korner;;xijîlek

characterization : wesifdan

characterless : bêrewişt;;bêkarakter, bêxislet, bêxisyet

charcoal : komira daran

chard : dîw, silqa biyanî bot/m bazû, bazûk m girik, kund

charge d'affaires : meslehetguzar

charily : bi semt, bi endaze

charioteer : ajo, ajoker;;siwarefiroş, erebefiroş;;siwaresaz, erebesaz (kesê ku erebeyan çêdike

charisma : qencî, qencîkirin;;bexşandin;;bexşîş;;xêr

charitable : xêrxwaz, qencîxwaz, xêrperest, xwedanê xêrê

charlatan : çaçûl, delkbaz, şarlatan

charley horse : firk, şebk;;riqaço

charlock : gurmize

charmins : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

charon : lotkevan;;kelekvan, belemkêş, qeyîkvan

chart : bernam, nexşe, plan, pîlan;;kêşan sn;;tevdîr

charter : patent;;serwerî

chaser : nêçîrvan, ravker, seydvan

chasm : zixur, kanyon erd/m

chasseur : nêçîrvan, ravker, seydvan

chassis : çarçove, çerçîfe, çarçîve, dorbend

chasten : hedinandin

chastity : îfet, dawpaqijî;;namûs

chasuble : cibe

chattel : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî

chatter : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

chatty : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

chauvinism : şoventî, şovenîzm

cheapen : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin

checker, chequer : dame;;çeqûberk, daxme

checkerboard : textê damayê

checkered : karedar, damakirî

checkmate : mat nd mat

cheeky : bêrû, bêşerm, bêfedî, bêheya, rûqayîş, rûşûştî, rûcefîq, rûqazox, rûçelaq, rûqayîm, rûqalind, bêwec, bêar

cheep : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin

cheer : li çe­pikan xistin, li çepikan dan, jê re li çepi­kan dan, jê re li çepikan xistin

cheering : çepik

cheerio : baneşan, bangok, nişkok

cheerless : neşên, neşeng, dilnexweş, nedilşa, beşernexweş, nekêfxweş, bêkêf, nedilgeş

cheery : şên, şeng, dilxweş, dilşa, beşerxweş, kêfxweş, bikêf, dilgeş, rûgeş, şahbaz, gewz

cheese-paring : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

cheesecloth : dolbent;;tulbent

cheesy : bêwesp, binta;;bêwesf, bêkalîte, nehêja

chef-d'oeuvre : şahkar, serberhem, şaheser, berhema hêja

chemical : kîmyevî;;kîmyewî, kîmyayî

chemin de fer : rêhesin;;ray, xeta trenê;;rêvebirina rêhesin

chemise : kombînezon;;melexqofk

chemisette : bolero

chemistry : kîmye;;kîmya;;giranbuha, tiştê giranbuha

chersonese : nîvgirav, nîvdorge

cherub : firîşte, melek, milyaket ol/nd

chess : kişik, şetrenç, setrene

chesterfield : textebend;;qenepe

chestnut : şembelot;;şambelot, şahbelot, belot, şahberû, kestane;;şam­belot;;şambelotî

chevalier : şovalye dîr;;şövalye

chevy, chivvy : nêçîr kirin, rav kirin, seyd kirin;;xap kirin

chibouk : şiv, şivik, çemik;;qelûn, darqelûn, darik;;şift

chic : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

chicane : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

chick : çûçik, çîçik, çêçik, cûcik m ~

chicken : I varik, ferûck, bêçe, zîxank;;ferx, şelûvk, çêt, ferik

chickpea : nok, nehk;;nik, niqutk

chickweed : giyayê çivîkê bot/nd

chicory : zerîn

chide : kêmasî tê de dîtin, qisûr lê dîtin

chieftain : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs

chiffon : şîfon

chiffonier : şîfonyer dexîloka kincan

chignon : gurz, hêwizî, tompiz, cinah;;topik, gomtil, topika por

chilblain : mayasil, egzama;;bawesîr

childless : bêzarok, bêzaro, bêmindal, nexwedîzarok

childlike : ruhzarok, eynî zarok

chili : isota sor;;hîçhar;;îsota sor, hîçhar bot/nd

chiliad : hezar;;hezar (10;;M)

chill : efsirîn, sirîn, cemidîn, qefilîn, qerisîn, lê sar bûn

chime : muzîk, mûsikî, sazbendî

chimera : bedgumanî, dilxuşûşî, dilreşî, weswese

chimerical : nîgaşî, aşopî, xeyalî;;kesê ku leyîstika Karagöz dide leyîstikandin

chincough : qotik, xenoq;;xeneqîtik, xeneqûtk

chine : bnr bel kemiği

chink : çînî

chintz : pestandin, pêlîkirin, pêpes;;çapkirin, çapandin;;cureyek qumaşê bipembû ku li serê şekl hene;;ji bo tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin;;metbûa;;çapbûyî, çapkirî, matbû;;cu­reyek leystikek e ku bi kaxizê îskambîlê tê leyîstin;;sergîn, tepik, zibil

chintzy : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

chip : xerîtok, qalik, kewş, telaş, qomqa

chipper : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

chippy : tîvil, berşe, tivîlk, beytik, çivîka beytik

chirograph : xweşnivîs, paknivîs, bcdewnivîs;;hêlkar; xetkar, xetkêş

chiromancy : fala destan

chiroptera : famîleya şevşevokan

chirp : wîçîn, wîtîn, wîçînî kirin, wîtînî kirin, kirin wîçewîç, kirin wîtewît;;kirin wîrinî, kirin wîrewîr, wîrewîr kirin

chirrup : wîçînî, wîtînî;;wîrînî

chirurgery : nişdarî, birînsazî, niştergerî, nojdarî, cerahî, operatorî

chisel : mikar;;mûc, cew;;eskene

chit : şanek, nîşank, nîşe, têbinî, têbîrnot;;not

chitchat : paşbêjî, kurtûpist, paşgotinî;;kurtepist, xeyb, şimopiv

chitin : kîtîn

chivalrous, chivalric : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

chivalry : şovalyetî;;mêrxasî, çalakî, dilêrî

chlorinate : klor kirin;;klor reşandin

chlorine : klor, elementeke ku nimroya wê ya atomî 17 û giraniya wê ya atomi jî;;5 û kurtebêjeya wê CI ye kîm/m

chloroform : kloroform kîm/m

chlorophyll : klorofil

chloroplast : kloroplat

chlorosis : kloroz

chock : kişandin ser taxokê;;bi paş ve kişandin

chock-full : lêmişt, tije;;tiptije, mişt

chocolate : çîkolate

choice : bijarte, bijare, neqane, guzide, sersimt, xuyani, sere

choir : koro;;destedengbêj, destestranbêj, desta stranbêja, hevbêj

choke : xeniqandin, fetisandin, feşirandin, xendiqandin, vexeniqandin, xeliqandin;;cureyek araqa ku ji guvaştina mewij, hêjir û tûyê tê bidestxistin

choky : xenîqok;;xeniqok, fetisok, fetsînok, fetsîner, xeneqoyî, xendiqok, xenaq;;fetsî­nok;;pir germ, tengavker

choler : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb

cholesterol : kolesterol

chop : dev, fek ant/n;;terqa rê, çata rê;;devok, devek;;car, neql

chopper : sikard;;sator m riste, rêz, satir m arası navrêz

chopping : birin, birandin, jêkirin, qutkirin;;çikandin, miçiqandin

chorale : koral

chord : hest, his, dilin;;seh, sehek;;pêhesî

chorea : sedî/w;;ji sedî

choromo- : reng, gon, gûn

chortle : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar

chouse : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

chow : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar

christen : tehfîl kirin, mêrûn kirin, imad kirin, babtîs kirin

chromatie : kromatîk;;kromatîk biy;;kromatik mzk/rd

chromatin : kromatîn

chromatophore : kromatofor

chromoplast : kromoplast

chromosome : kromozom

chromosphere : kromosfer

chronaxy : kronaksî

chronicle : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê

chronie : berdewam, muzmîn, kronîk;;domdar

chronogram : dîrok, mêjû berwar, tarix;;mêjû, tarîx;;pîrtûka dîrokê;;dersa dîrokê

chronology : kronolojî

chronometer : demjimêr, katjimêr, kronomet­re

chrysalis : krîzalît

chrysanthemum : dawudî

chub : masîpank, masîperk, şerbot kêfal

chubby : gingirî, gingirok, gilomîtkî, pofik, tompiz, dabolî, gingirfîq, gumpifok, pulik, puxizk, gindirok

chuckle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn

chucklehead : lasar, serhişk

chum : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

chump : cûtin;;pelaxtin, pelixandin, pelçiqandin, eciqandin, gerisandin;;pêlî kirin, binpê kirin, pêpes kirin

chunk : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte

churl : gundî;;dehkan

churn : meşk, dewkul, sirsûm, xinûsî, dok, doka m belavbûyî, vêl

chute : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

chutzpah : wêrekî, dilêrî, cesaret;;cüret

chyle : keylûs

chyme : keymûs fızy/m

ci-devant : berê, kevn, çûyî

cicatrize : qalik girtin, qemûşk girtin, qaşik girtin, qeşqelîk girtin, qertîş girtin, qaçil girtin

cicerone : wergêr, paçvevan, paçvan, tercûman, tecirman, dilbend

cichoriaceous : zewicî, zewicandî, cewitî, cewitandî, kevandî;;bijin;;bimêr, mêrkirî, şûkirî;;mal, xane;;bimal, bixanî

cider : şeraba sêvan

cigar : pûro

ciliary : bijangokî

ciliate : bibijang, bimijgul, bimijang;;pûrtbijî zo/rd

cimex : sipih;;spî, spih

cimmerian : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

cinch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

cincture : dor lê pêçan

cinema : sînema;;niwêntgeh, sinema

cinereous : bixwelî, bi tiraf

cingulum : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

cinnamon : darçîn

cinquecento : sedsal, sede, qirn, salsed, esr;;serdem;;esr (dewra ku mîlad wekî destpêk tê pejirandin û wekî 1 1;;101 2;;201 300 û hwd tê jimartin)

cipher : sifir;;nîn, tune, tû nîn e;;qet, hûç

circa : kêm zêde, xwar û jor, teqriben

circassian : çerkezî

circlet : tac, zereng, zerzeng;;tancik bot/m tac sp/m

circuit : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

circuitous : binavgîn, neyekser;;nerasterê, nerasterast

circular : gilover, girover, gilor, gilol, gildî, kilot

circulate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

circulation : dewr, çax;;çerx, heyn, eyam;;ger;;doş;;veguhêz, neql;;vedor, periyot

circumambulate : li dora gerin, dorger kirin;;tewaf kirin

circumcise : sinet kirin, pûrç kirin

circumcision : sinet, sunet

circumflex : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

circumscribe : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin

circumscription : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin

circumspect : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî

circumstantial : bikitekit, biteferûat, bitefsîlat

circumvent : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê

circumvolve : abal bûn;;çerixîn, vegerîn, zivirîn;;gerîn, fetilîn, doş bûn vegerîn, dagerîn, viz bûn;;li ba bûn, lê çerx bûn, lê fetilîn, lê zivirîn;;tê de man;;qelibîn, qulipîn, terka dan;;guherîn, guhizîn;;xwe qelaptin, gemirîn;;bi rê ve hatin birin, hatin gêrandin l/tb

circus : sîrk

cirrhosis : siroz

cirrus : sulûk;;zêlû, zîro, tizirûg, zêlî, zîlo;;porik

cistern : serdav, sarîçxane, sarîç, sarine

citadel : buselik di muzîka Tirkî de meqamek;;hesar, kelat;;di muzîka Tirkî de meqamek;;di muzîka Tirkî de notaya re diyez

citation : îqtîbas, bi deyn girtin;;jêgiran, jêwergirî, jêwergiran, jêgirtin, îqtibas

cite : ban kirin, ba kirin, bang kirin, gazî kirin;;banî kirin

citrine : safirî, tûtik

citroneila : hetwan, merhem, belsan, cirk;;çare

civic : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz

civics : bnr yurtaşlık bilgisi

civility : nazikî, nazaket;;hesasî

civilization, (ing) -sation : şaristanî, şarezayî, şaristaniyet, şarsaniyet, medeniyet

civilize : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

civilized : şarmend, şareza, medenî

cl-p : şîrqîn, şeqîn, çelpîn

clack : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

clairvoyance : basîret;;dûrendîşî, besîret, degelî

clam : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

clamant : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

clamber : rapelikin, rapelîn, raperin, hilkişîn, hilperişîn, hilketin, helpastin, hilperiştin, hilpaskî bûn;;zêde bûn

clammy : şil, hêmî; lihêmî, nedawî, şilêrî

clamor, ing clamour : qîrîn, qîjîn

clamorous : bihêwirze, biqerebalix, bihen game, bişemate;;biteqereq, biqirecir, bi qelmeqelm

clan : babistîn, bavik, qebîle

clangor, ing clan,qour : ricf;;wîçînî, vîçînî;;şîqînî, şeqînî, reqînî, çeqînî, rikînî;;şirînî, xuşînî, gujînî

clanq : çingîn, kirin çingînî, çingînî kirin, çingeçing kirin;;deng vedan, olan dan

clapper : ziman;;zar;;ziman mzk;;kîlît, kilîl;;poz der;;dîl, êsîr dîr/n dil

clapperclaw : napirandin, nap kirin, naperûç kirin, naperûçk dan, qerpişandin, qerpeşû kirin;;aciz kirin, nerihet kirin;;qulqulandin

claptrap : rûnfiroşî;;rûnvanî;;rûnkerî;;xweşekî, şelafî, şalûsî

clarification : ronîkirin, ronakkirin, ronîdarkirin;;ronayîkirin şn/m

clarinet : klarnet

clarion : vekirî, pas;;bal;;vala, tal;;mesafe;;aşikar, aşkartî, fesîh;;aşkere;;qîç;;tazî;;di ber re;;cihê deryayê ku ji peravê dûr e;;bi aşkere, rasterast;;rwîn, ron;;kêmatî;;aşkera, bi rê û zê

clarity : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî

clash : siwar kirin

clasp : avzûm, avzûng, rizbe;;toqe;;destê hev guvaştin, dest dan hev;;gava ku alkol tê vexwarin, ji bo şeref û tenduristiya yekî, piyan li hev xistin

clasper : aj, zîl, kat, çîl, çîlik, ajro;;bistî, birêş m filiz damar

classic : kevnare;;klasîk;;kevneşopî, vetûrî

classify : senifandin, tesnîf kirin, lêkve kirin

classroom : pol, sinif;;dersxane;;çîn;;famîle;;kategorî;;sinif man/m

classy : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan

clatter : reqandin, reqînî jê anîn, xirtînî jê anîn

claudication : kulîp, licimîn, nicimîn

clause : daring, hêsin, bûjen, made, sifîn, nasût;;hêman, unsûr;;xal, deq, bend;;gelş, arişe, mesele;;malê dinê

claustrophobia : bnr kapalı yer korkusu

clavicle : bazinê stû, pirika mil, kembera mil, qefel ant/nd

claxon : qorne;;dengda, koma, klakson

claymore : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar

clean-cut : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

cleaner : paqijker

cleanse : paqij kirin, pak kirin, temiz kirin;;hel kirin;;kuştin;;paqij kirin bj;;rût kirin

clear-eyed : aqilmend, aqilbend, aqildar, biaqil;;jîrik;;bûdela, çopik

clearance : paqijkirin, pakkirin, temîzkirin;;helkirin;;rûtkirin

clearstarch : reqandin, kolakirin

cleat : qame, kahûr;;kahûr;;pînc, pîncik;;zimanok;;qame n qal

cleavaue : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

cleave : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn

cleaver : bivir

cleft : derz, qelş, şeq, derizandî;;terk, qeyş, telş, terikandî;;xêtik, xêvik, dînik

clematis : mêwa derewîn bot/nd

clemency : xweşbînî, tolerans;;müsamaha, çavlêgirtin

clement : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm

clench : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê

clepe : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn

clerestory : dêr;;kinîse, kilîse

clergyman : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

cleric : rahîb

clerical : rahîb

clew clue : bnr ip ucu

cliche : klişe

climacteric : ketina darê mêran, menopoz

climatology : klimatoloji

climax : bandev, sertar, kop, kopik, lûtke, qot, serçimk, gumpil, tepel, gopîtk, tep, qoq, poplîzok;;asta bilind

clime : avhewa, avûhewa, îqlim erd/m;;kişwer, welat

clinch : perçinandin, perçin kirin, pit kirin;;zexm kirin, mikun kirin

cling : xwe pê girtin, xwe lê girtin;;xwe ragirtin;;xwe girtin;;bi xwe ve girtin;;dev avêtin, bela xwe tê dan

clingstone : çeşîdek xoxa ku nermeyê wê, goştê wê ji dendika wê nabe

clinic : nexweşxanok, xestexanok, klînîk m l klînîk;;klînîk

clinical : camidi, heyberî, wanekî, tişteyî;;objektîfel /rd

clink : girtîgeh, girtîxane, bendîxane, taşxane, hepsxane, hebs

clinker : guhesin

clinometer : klînometre

clinsiy : zeliqok, zilqok, mizeloq, ginc, mizelq, zeliqonk, mezeloq, zeloq;;teniya bidon, gurnîk;;zemq, şîrêz, zeliqandox

clip : hevirandin, çirpandin;;çirp kirin, kirt kirin;;kur kirin, jê kirin, qusandin;;ber kirin, qusandin birîn, sabir kirin, cew kirin, hevring kirin

clitoris : gilik, zîlik;;zilik, çilik, nêrik ant/m

cloaea : lexem, kêzîn, selep

clobber : bi keys lê xistin, hemtirka danê, ketin ser dile

clod : şelan, tert, tertan, kesek;;kerme, keşkûr

cloek : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker

clog : asteng, kosp, tegere

cloister : xelwetxane, keşîşxane, mergen

close-fisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

close-fitting : teng;;barik, tûlik;;kêm, hindik, sînordar;;roja teng;;bi zorekê

close-order drill : hîndekarî, fêrkarî, meşq, telîm;;gihandin, şerde;;banandin, hînkarî

closet : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc

closure : kumişîn

clot : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

clothe : ser girtin, tê wer kirin;;sak kirin

clout : derb, şek;;zerp, şelp, sîxurme, nekse, kop, weş;;derbe

cloven : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

cloy : bêzar kirin, zivêr kirin;;kerixandin, tirixandin;;canzerî kirin, aciz kirin

clubbable, clubable : çalak, jêhatî, pêkhatî

cluck : qudqudin, kirin qidqidini, kirin qirqirini, kirin qirteqirt

clue : bnr ip ucu

clump : diraxe, dêz, deyz, dêş, kêş, cêz, part, rêveke, gilore, gumlat;;qorç, qûrç, qûç;;lod, melû;;kidas;;girse, cemawer, kütle

clumsy : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

clutch : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

clutter : lod kirin, qurç kirin, nijinandin, pergihandin, rokirin, kêş kirin

clyster : lavman

co-worker : hempîşe, hemkar, hemmeslek

coach : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin

coaction : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

coadunate : yekbûyî;;yekgirtî

coagulate : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

coalesce : yekbûn;;tevî hev bûn, gihiştin hev, gihiyan hev, yek bûn, bi yek bûn;;hatin cem hev;;li hev kirin, li hev hatin;;kelijîn, pêk hatin

coalition : pevgihanî, koalisyon

coarse : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

coarse-grained : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

coarsen : qeba bûn, bêteşe bûn;;dexelî bûn, kanc bûn, çort bûn

coax : di ber gerîn, di ber dan

cobble : pence lê dan, pencik lê xistin;;pence lê xistin, pence kirin

cobbler : mey, xemr, şarab

cobnut : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar

cobweb : tevnepîrik, tepûtor, tevnepîr, tevnik, konê pîrê, pîrik, dew, dewa pindirê, konepîrik, pîravtonk, pîrbendik

cochineal : qirmiz

cochlea : şeytanok, guhmasî ant/m

cock-a-hoop : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

cockade : kokard

cockcrow : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê

cockerel : şelûf

cockeyed : çelexwarî, weribandî, şeftûl, kelkot, kelkutî, pilûç;;çelexwarî jirêderketî;;ters, berevajî

cockle : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

cocklebur : gurnîk, girnûg

cockroach : sîsirk, zirxîtik

cockscomb : gulmexmûr, sewl

cocoa : kakao bot;;kakao

cocoon : guzik;;qoze;;gûzîk, qepûşk

cod : morîna

coddle : pê ve ricifîn, pir pê ve bûn

codeine : kodeîn

coequal : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

coerce : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan

coetaneous : hemsal, hevsal, hevnîr

coeval : hemsal, hevsal, hevnîr

coffer : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba

cog : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

cogent : bawerdêr, bawerker

cogitate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

cognac : kanyak, konyak

cognate : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

cognition : zanîn, zanebûn

cognizance, cognisance : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m

cognize : zanîn;;zanistin;;pê zanîn;;pê derxistin, tê derxistin, nas kirin;;zen kirin;;tê der­xistin;;berpirs dîtin;;za­nîn;;karîn, kanîn;;qebûl kirin, pejiran­din

cognomen : bernav, paşnav

cognoscible : fehmbar, fambar, watebar

cognovit : mukur, îqrar;;ragihandin;;pesend, pejir

cohere : zeliqîn, venijîn, nûsîn, werisîn, qemitîn;;pê ve bûn;;rahiştin, dest avêtin;;pê girtin, pê ve zeliqîn;;bela xwe tê dan, muselatî bûn

coherence, coherency : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

coherent : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

cohesion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon

cohort : heval, hogir, embaz;;hempa

coif : kim, kum, kimik, telik, telpik;;serê qubeyê

coiffeur : kuafor

coiffure : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

coign : spêne, gêrbend, taqoz

coil : Kangal

coin : l sîke, polik;;sîke m seke;;pîjik, ohr, sing m sîke

coinage : dahênan, dahên, nûvedani, îcad

coincide : lê rast hatin, derb û wesle rastî hev hatin

coiner : kalpazan

coition, coitus : cotbûn, zobûn;;gan, dihevniyan, çûna ba hev;;gon

coke : kok, komira kokê

cold cuts : sosîs

cold frame : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane

cold sore : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî

cold steel : şûr;;şimşûr;;şûrik;;bacak çîmxwar

cold storage : saretûn, seletûn

cold- blooded : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

coldhearted : dilgirs, dilhişk, nepiyar, qeterehm, bêrehm

colic : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş

colitis : bergirtina rodiyan, kolît

collapse : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

collate : saz kirin, amade kirin, tertîb kirin

collateral : talî, di rêza duyem de

collation : danberhev, berhevdan;;kemper, hevberkî, berawird, hevberî, rûber, muqayese

colleague : hempîşe, hemkar, hemmeslek

collective : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî

collectivism : kolektîvîzm

collector : berhevokvan, berhevkar, koleksiyonvan

colleetanea : uüldeste, berhevok, antolojî

colleeted : hişê li serê ye, aqilê temam e, hişê temam e;;hişliser, hiştemam

collet : helqe, heleq, dorez, bazne, şoreb, cerge, gungil;;xelek;;kobe;;kilor;;xeleq

collide : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan

colligate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin

collision : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin

collocate : kirin rêzê, rêzandin, bi rêz kirin, senifandin

collocation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje

colloid : koloîd kîm/m

colloidal : koloîdal kîm/m

colloquy : gotûbêjî, giftûgo, pevaxaftin

collude : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq

cologne : kolonya;;kolanî

colon : stûn, kolek, qemerî;;kolon, kolonê xanî;;kolon ant/n

colonialism : mêtingehkarî, mêtinkarî, mêtingehparêzî, kolonyalîstî

colonic : kolîk

colony : mêtingeh, mustemleke, kolonî

colophony : mestekî, mistek, benîştê daran;;reçine

color, ing colour : reng, gon, gûn

color-blind : rengkor, rengekor

coloration : rengînkirin, rengdarkirin;;şênkirin, rengdan

colorfast : rengnavêj, rengnedêr

colorful : rengîn, rengdar, bireng;;şên;;ciyawaz

colorimeter : rengpîv

coloring : reng, gon, gûn

colorless : bêreng, bêgon;;zerhimî, çilmisî;;nexweser, neciyawaz

colossal : girtirîn, mezintirîn, gewretirîn;;girsehêz, kapose, girsegir, muezem;;xurt, girîng

colt : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê

coma : koma bj/m koma

comate : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok

comb : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

combat : lêkdan, pevçûn, lihevxistin, şer

combatant : şerker, şervan, cengawer, şerdar, şerkar;;şerûd

combative : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

comber : şilê;;hirî, peşm

combination : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin

combine : lihevhatin, lihevkirin

combings : kûnik, kûnika binî

combustion : şewt, şewitîn, sotîn;;pêketin;;pîsoyîbûn;;şeliqîn

come-on : daf, dafik, tapik, labik, xepik, tele, lepik, telik, heşare, dam, dav, davik, çelik, xefik, dargap;;kemin, bûse Işk;;feq, faqe, şepilte, neçarge;;fen, dek, faq

comedian : çûle, tuman;;komedyen, lêpoke, şatir

comedown : ketan

comedy : komedî;;1 kenawerî, komedî şn/m;;kome­dî;;kenawerî

comely : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz

comfit : bonbon

comfortable : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

comical : çûle, tuman;;kenewer, pêkenok;;komîk, lêpok, qirdik, misrode

comity : nazikî, nazaket;;hesasî

comma : bêhnok, dabir, rawestbêhnok, xalebêhnok, vîrgul

commandant : fermandar;;kumandar

commandeer : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin

commandery : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

commandment : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

commando : kumando;;komando;;koman­do;;komando lşk/n

commeasurable : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

commemorate : bi bîr anîn, yad kirin, di bîra xwe anîn, jê behs kirin;;bi lêv kirin, hildan;;bi nav kirin

commendation : qewîtî, enderz;;salixdan, saloxdan;;tewsiye, referans

commendatory : saloxdar, salixdar

commensurate : birêje;;hevgirtî, mutenasip;;rêjedar

commentator : rexneker, rexnegir, rexnevan

commingle : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

comminute : pelaxtin, pelixandin, mericandin, perçiqandin, heçikandin, mehitandin, mehikandin, hesirandin, herîsandin, herîstin, esirandin, pincirandin;;xewirandin, dewxa çûn;;bişaftin;;dilê hiştin, dilê şikandin;;çewisandin, zêrandin, hincirandin, hinciqandin;;zor gihandin, zor lê kirin, dan zorê;;têk şi­kandin, têk birin, şikandin;;mehf kirin

commiserate : nazikî, nezaket;;neyiran, dilrehmî, jêhezkirin

commissar : qomsêr;;komîser

commissariat : komîserî;;meqamê komîseriyê

commissary : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe

commissioned officer : efser Işk/nd

commissioner : 1 bervedar, bervedêr, berîkar, spartedar, wekîl;;cîgir, cînişte, şûngir;;wezir;;xelîfe

commit : kirin, çêkirin;;jê çêbûn;;kirin kirin;;temir kirin;;kirin bi ya kirin, anîn cih;;pêk anîn;;bûn sebebê zirarê;;bibandor bûn;;anîn pê;;dan;;dan hev;;livîn, libitın, tevgerîn, bizivîn

commitment : belên, newîn, peyman, wehd, wad, soz

committee : komîte;;encûman, komîşk, kombest, komîsyon

commode : konsol

commodious : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

commodity : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

commodore : bnr dan/den

commonage : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonalty : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonplace : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

commons : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

commonweal : beijewendiya giştî

commonwealth : netewe

commotion : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

communal : civakî, komaleyetî, komelî, sosyal

commune : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin

communicable : şewb, dirm, perok

communicative : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

communion : parîkirin, dabeşkirin, beşkirin, levakirin, behrkirin, latkirin, feliqandin, parvekirin, levparî;;hempişkî, tevîbûn, tevlîbûn, beşdarbûn

communique : danezan, belavok;;teblîx

commutation : guhirandin, gewirandin, veguhirandin, guhartin, veguhartin, guhastin, veguhastin

commutator : şalter

commute : cihê girtin

commutual : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî

comose : rîşrîşkî, birîş, birîşik, rîşikkirî, bigufik rd fişfişok

compact : biteql, kesîf;;tîr, sift, giran, girtî, sext, qalind;;ar, sirt;;zêde, gur, boş;;tije, pir;;gir

companionable : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

companionate : hevpar, pardar, pişkdar, şirîk, müşterek;;bi hevparî, bi pişkdarî, bi şirîkayî

companionship : hevaltî, hogirtî

companionway : bnr dan/den

comparative : kemperî, berawirdî, raberkirî

compartment : kompartiman

compass : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn

compassionate : piyar, dilovan, mihrivan, xweyrehm

compatibility : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet

compatible : berbihêr, derdbihêr, biaqûbet, bêcir

compatriot : welatî, hemwelatî, nîştimanî

compeer : hemsal, hevsal, hevnîr akranlık hemsalî

compel : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin

compendium : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

compensate : ziyan jibartin

compete : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin

competence : ehliyet;;têrîkirin, kifayet

complacency : dilrihetî

complain : gazine kirin, gazind kirin, gazinîn, jarîn, gazin kirin, gilî û gazin kirin l/gh di xwe dan

complaisance : xweşbînî, rêbuwarî, müsamaha

complementary : temamker

complex : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m

complexion : çerm, ten, pest;;berg, cizûbend, derpêç, cîld, celd

compliable : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim

complicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

complication : zorayî, dijwarî, çetînayî, zorî, zehmetî;;tengasî, tengî, tengayî

complicity : alozî, tevlihevî, geremolî, girîftî, girîftdarî, xileporî;;kompleks ped/m

compliment : peyvniwazî kirin

complot : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî

comport : radan, tevgerîn;;tev gerîn, tev dan, bizav kirin, xwe tev dan;;rahiştin;;xwe amade kirin, lê xebitîn

compose : pêk anîn, çêkirin, qewimandin

composer : Bestekar Kesê ku besteyan çêdike;;awazdaner, bestekar, awaz saz, kompozîtor

composite : hevedûdanî;;yekgirtî, yekbûyî;;hevedudanî, bihevketî;;pêkhatî kîm

composition : sehîkirin, tûnîkirin, tevakirin

compositor : sazker, rêzker;;tîprêz

composure : tebitîbûnî, hêminî, aramî, sekanî

compote : xweşav;;xoşav;;şerbetaji pel û qirnê riweka ku wekî zibl tê bikaranîn

compound : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

comprehend : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin

compression : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin

compressive : asêker, şidîner, badek

compressor : kompresor

comprise : vegirtin;;girtin nav xwe, wergirtin nav xwe, kirin nava xwe, şamîl bûn

comptroller : venêr, pişkîner;;muraqib

compulsion : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

compulsory : bêgavî, neçarî, mecbûrî

compunction : poşmanî, bujmayî

compute : hesibandin, hesab kirin;;ji xwe re hesab kirin

con dense : sift kirin, tîr kirin;;ar kirin;;gurayî pê dan

concave : kov, qer;;koncal, hewdik

concede : radest kirin, teslîm kirin;;spartin, teslîmî kirin, jê re hiştin, dewrî kirin;;heq dan, gotina rastiyê;;xwe bi dest re berdan, bi dest re çûn radestî kirin

conceit : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

conceive : bi zarû bûn, bi hemîle man, avis man, jê hemîle man, jê avis man, bi hemle gerîn, ber girtin, pê bihurîn

concentration : civîn, kombûn, berhevbûn, hêwirîn, piçikîn, xirvebûn, cemabûn;;civînçêkirin, pêkanîna civînê;;xwedana hev;;şîşmanbûn, xurtbûn, çêbûn, qelewbûn, zeximîn

concept : raman, hizir, fikir;;îde;;edinmek bûn xwedî raman, bûn xwey hizir, bûn xwedî fikir

conceptual : têgînî, rêmanî

conceptualism : konseptualîzm fel/m

concerto : konçerto

concession : pêrgîn;;pejr, qebûl her şey kabulum=min her tiş qebûl e;;pergîn, pêşwazî;;qebûl;;erêdanî, pesend;;taw, têw

concessionaire : nimînende, niwîner, nimûner, nûner, temsîlkar, nemayend;;timsal;;birîkar, wekîl, niwîner bz

conchifera : famîleya ajelên qalikdarî zo

conchy : argo

concierge : dergevan;;dergevan dîr/n

conciliate : li ber dilê re hatin, li ber gerîn, ber dilê de hatin

conciliation : lihevanîn m i kurulu lijneya li hevanînê

concinnity : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm

concision : kurtasîkirin, xulasekirin, kurtekirin

conclusive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

concoct : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin

concord : lêhatin, pevhatin, lêkkirin, pevkirin, çûna ber hev

concordance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

concordat : peyman, pevgirêdan

concourse : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn

concrescence : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn

concretion : 1 wermî, perçifandî, werimandî, pingurandî, pifdayî, himandî;;werm, dindoq, doq, kol, kolî, hewdan, nepx, coq, pûf, mitilok, perç, pol, polbus;;xişt, şîş, şîşik, pîjik, bist, zegr, qopik;;lişîşêxistî, şîşkirî

concubine : girtin, dadan, radan;;miçandin, miçkirin;;dostik, metres;;malê diziyê

concupiscence : ı şehwet;;şehwet

concur : li hev hatin, lihevhatî bûn

concurrence : guncandîtin, pesend, qaîlî, pejirandin

concuss : hejandin, hejikandin, velîstandin;;gijgijandin, gicgicandin, zerardan;;şihitandin

concussion : kopişîn, tûşîhevbûn, lihevketin;;lêkdan, lihevxistin

condemnation : lome, lomandin, eyibandin

condensation : kinkirin, kurtkirin;;kurtasî, ki­nasî, kurtayî, kinayî;;kurtebêjî, kurtenav, kurtek

condescend : tenezûl kirin, pax kirin

condiment : îsot;;fîlfîl, hîçhar

conditional : tomarkirî, qeydkirî;;mercandî, biqeydûşert

condole : sersaxî

condom : prezervatif

condone : deng nekirin, pê xweş bûn;;avêtin pişt guhê xwe, hêviya xwe jê birin

conductance : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m

conduction : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn

conductive : veguhêzer, gihîner

conduetivity : ragihbarî, veguhêzbarî, raguhêzbar, buwarî flz/m

conduit : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok

condyle : loq, parî, puran, loqme

cone : konî;;qûç, koni mat/m

confabulate : sohbet kirin, mijûlî kirin, mijûl bûn, dem bihartin

confect : çêkirin, xetandin, durist kirin

confection : amadekirin, hazirkirin

confectioner : şekirvan;;şekirfiroş;;dukana şekirfiroşiyê

confederacy : hevgirtin, tivêk, îtifaq;;pevratî

confederate : hevalbend, pevgirêdayî, sondxwarî, hevbend, hevpeyman, hevgirtî

confer : bexşandin, qencî kirin

conference : konferans;;gotar;;konfe­rans, civang

confession : aşartîş, mukir, îtiraf

confetti : parçikên kaxizên rengîn ên bîna penesan ku di şahî û baloyan de bi ser serê mêvanan de dikin

confidant : hemraz, hemsir

confide : raz der dan, sir dan gotin, sir dan der, gilî dan gotin

confident : pêewle, pêbawer, xwedîbext, rasper, emîn;;ewle, ewlemend, bîste;;bawer

confidential : mehrem;;veşar, veşarî, raz;;hemraz

confinement : girtin, dadan, radan

confirm : beliyandin, rastandin, teyît kirin, stûvandin, piştikandin

confirmation : pesend, erêyandin, erêkirin, tesdîq

confirmative, confirmatory : belge, palpişt, wesîqe

confiscate : dest danîn serê, desteser kirin, dest dan ser, jê stendin

confluence : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl

conform : rikibandin, guncandin, lê anîn, gurivandin, li hev anîn;;ji ber xwe ve gotin l/byv;;bi dest xistin, peyde kirin, temîn kirin;;lê rast kirin

conformable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

conformation : lewn, qeratî, şekil, şikl, eşkêl, êsk;;şekil 11 şekil;;şekl civakî);;şekl;;resm;;awa;;terz wj/n almak şekil girtin

conformity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

confound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

confrere : hempîşe, hemkar, hemmeslek

confront : berhingarî kirin

confutation : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb

confute : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin

conge : veqetîn, qetîn, cihêbûn

congeal : qerisîn;;qerisandin, cemidandin, qefilandin, qerimandin;;efsirandin, sirendin;;rawestandin, sekinandin

congenial : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

congeries : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

congest : geremol kirin;;hêwirze kirin;;qelebalix kirin

congested : xitimandî, ritimandî, devgirtî;;mixeyrî, ketandî, dewixî

congestion : xitimandîbûn, ritimandîbûn, devgirtîbûn;;mixeyrîbûn, ketandîbûn, dewixîbûn

conglomerate : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

conglutinate : zeliqandin, nûsandin, venijandin, werisandin, pê ve danîn, pê danandin;;dan ber;;avêtin, dagiyandin;;bersiv dan

congratulate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

congregate : berhev kirin, anîn cem hev;;anîn cem hev, li hev civandin, li hev kom kirin

congregation : civandin, komkirin;;civan, tevan, berhevî mat;;danhev, hevdan, tevîhevkirin;;bikeyskirin;;topkirin;;berhevî, berhevkirin;;komkirin mat;;çêbûn, xurtbûn;;ragirtin, kêmgirtin

congruence : lêhatin, întibah;;guncîn, gurivîn, rikibîn;;rîayet, tebaiyet

congruity : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

congruous : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

conic : şûtî;;qûçikî, konîk;;qûç, konî

conjectural : hezrî, texmînî, eletexmînî, eletexmînkî

conjecture : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn

conjoin : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

conjoint : yekbûyî;;yekgirtî

conjugate : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de

conjugation : kêşana lêkeran, çivana lêkeran

conjunct : yekbûyî;;yekgirtî

conjunction : tevîhevbûn;;biyekbûn;;pevgihîştin, pevgihiyan, pevgihan;;cotbûn

conjunctive : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî

conjuncture : buhran, tengezarî

conjuration : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt

conjure : riyek jê re dîtin, çareyek jê re dîtin

conk : poz, difn

connate : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek

connatural : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî

connection, connexion : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat

connive : xwe li nedîtinê danîn, xwe lê nekirin xweyî

connoisseur : civat, cemaet;;karzan, pêzan;;ehl;;xwedî, xweyî

connote : hatin wateya, hatin maneyê, mane jê çûn

conquest : vekiran, feth, ziftkirin

consanguineous : Lêzim, mervatî, eqrebe;;xêzan, lêzim;;xizm

conscientious : biwicdan, xweywicdan

conscionable : durust;;durist, rast, rastgo

consecrate : evirandin, homandin, pîroz kirin, teqdîs kirin

consecration : weqifkirin;;xwedan

consecutive : peyrew, paşhatî, peyhatî, xelef

consentaneous : lihevkirî, lihevhatî, mutabiq;;guncan

consentient : dilkirî, razî, rezamend, qayîl

consequent : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

consequential : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

conservancy : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz

conservation : hêvişandin, strandin, star;;parêzkar, parêzvan, qerewêl, muhafiz

conservative : kevneperest, muhafizekar

conserve : rîçal, reçel

considerable : girîng, muhîm;;berketî

considerate : biraman;;ramandar, hizirdar, xweyfikir;;endîşenak, xembar, bimitale;;têgihîştî, fehmber

consign : şandin, şiyandin, hinartin;;verê kirin, rê kirin

consist : jê pêk hatin, jê bi hev ketin, ji pêk hatin

consistency : aheng;;rikiban, guncanî, gurivan;;lihevkirin

consistent : hevgirtî, duzgun, rêkûpêk

consociate : bûn hevpar, bûn pardar, bûn hevbeş, bûn hevpişk, bûn pişkdarî bûn parmend, bûn behremend, bûn şirîk, bûn ortax

consolation : dilmini, dilxweşî, teseli, xemrevini, hewtî

consolatory : dilmînîker, teselîker

console : dilmînî dan, dilmînî pê dan, teselî kirin, xema revandin, bêhna derxistin, hewtiya anîn, li ber dilê dan, li ber dilê rabûn

consolidate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

consolidation : yekîtî;;yekîne;;tekîtî, tekanî, tekbûn, wehdaniyet;;yeklibî, yekêk;;yekbûn, tifaq;;yekgirtî, hevgirtî, tektî;;qol, zirp;;hevgirtin;;tektî fel/m;;yekmend

consomme : avdonk, goştav, avgoşt

consonance : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

consonant : dengdar, bêdeng rz/rd

consort : heval, hogir, embaz;;hempa

consortium : konsorsiyûm

conspectus : gelale, pêşnuma;;pêşenivîsar, pronivîs

conspiracy : bedxwazî, bedqestî, qesta xerab, suîqest;;kuştinxwazî

conspirator : kûştinxwaz, suîqestker

conspire : li hev kirin, li hev hatin, çûn dilê hev

constable : polîs, polês, kelanter

constabulary : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî

constancy : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat

constellation : birc;;çerx

consternation : behitîtî, metelîtî, şaşwazî, şepilîtî, heyirîtî, hêtbetî, sersûrî;;şêwîtî, gêjoyîtî

constipate : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin

constitute : çêkirin, derxistin rastê, teşkil kirin

constitutional : tenduristiyî, sihî

constitutive : Qur'an

constrain : bi zorê pê kirin, zor dan ser, zorandin, zor dan;;zora xwe dan;;qûş lê qetandin, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin;;zor lê kirin, di ber dan

constraint : sînordanîn, tixûbdanîn, sînor kişandin;;vesînorkirin, diyarkirin, mehdûtkirin

constrict : şidandin, raşidandin, pihêt kirin, asê kirin;;guvaştin, guvişandin, guviştin, esirandin, heşirandin, arisandin;;reşandin, lê kirin;;berdan, agir kirin, berî dan;;tehde lê kirin, zor lê kirin;;zivêr kirin, aciz kirin, dilteng kirin

constructive : çêker, çêkirox, duristker;;avaker;;erênî;;hoste, westa, osta

constructor, -ter : avahîkerî, avadankerî (erkedarê teknîk;;karkertiya avahiyan, înşeatvanî;;avayîker, avadanker;;karkerên avahiyan, înşeatvan

consuetude : nêrit, sêr, urf

consul : konsul;;şehbender, konsolos

consult : şêwirîn;;şêwirin, pê şêwirîn, rawêj kirin

consulting : rawêj, şêwr, mişêwr, şêwirîn;;şêwirdarî, agahdarî

consumer : mezêxer, serfkar, birandox, berxwer, berxur

consummate : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax

consumption : xeritan, biran;;mezaxî, mezax, mezaxtin, berxwarin

contagion : perokî, şobayî, têger;;belavbûnî, sirayet

contagious : şewb, dirm, perok

contaminate : têdan;;têkil kirin

contemn : kêmî xwe dîtin

contemplate : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

contemplation : ramîn, hizirîn fîkirîn

contemplative : gut, mitrî, daman, damayî;;xayis, jixweçûyî

contemporaneous : memdem, hemçax, hemçerx;;hemdem, hemçaxrd

contempt : giramnegirî, bêhurmetî

contemptible : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

contemptuous : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

contentious : şerûd;;şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, belakir;;têkoşer

contentment : ray;;qinyat;;qîmpêanîn;;qenaet, bawerkirin;;yeqîn, yeqînî, bawerî, bîr û bawerî, qeneat

contestant : pêşbaz, berebaz, pêşbir, musabiq

context : tual

contexture : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m

contiguous : hevbend;;pêve, pevve, li rex hev, rexhev, li tenişta hev, li kêleka hev, bi hev ve;;cînar, der û cînar;;rex, tenişt, kêlek

continence : hindazetî, nermbûnî;;xwînsarî

contingence : miziş, destdan, pêkirin, temas;;pêwendî, têkilî;;behskirin, çêlkirin, lisersekinîn;;çûnehat, gihanî

contingency : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku

contingent : dibetî, egerî, şîmane, ihtimal;;belim, belkî, dibe ku h ki dibe ku, ihti­mal e ku

continual : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma

continuance : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!

continuation : dom, dûmahî;;dewam, domahîk, dûmayîk, berdewam;;berdewamî;;îlawe, parçe;;dewam bike!, dom bike!

continuity : seraqetî, timî, domdan, berdewamîm

contort : lifandin;;xesandin

contour : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat

contrabass : kontrbas;;kontrbasjen

contraction : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m

contractive : keş;;terezî, mêzîn, şihîn

contradict : derewandin, kezibandin, şerandin, tekzîb kirin

contradiction : nelêtî, dijraberî, dijberî

contradictory : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast

contradistinction : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî

contradistinguish : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

contralto : kontralto;;alto

contraposition : berhin­garî

contraption : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî

contrariety : tersîtî, irnokî, ingirokî, irn;;nelirêtî

contrariwise : dijane;;berevajî, tersê

contrary : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

contravene : li hemberî rabûn, li ber rabûn, li dijî rabûn

contretemps : şelipan, gaf, pot

contributory : alîkar, arîkar, yarmetîder, yawer;;pîgar, destekar, komekdar

contrite : poşman, poşîman, peşîman, posîde, bujma

contrivance : qor, rêz, sazûman, tertîb;;bikeysî;;sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin;;hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel;;tîprêzî, tertîp

contrive : mezrandin, saz kirin;;venandin;;li hev xistin, bi hev ve danîn, bi hev xistin, monte kirin;;danîn, rast kirin;;ba dan, bar kirin, siwar kirin;;çêkirin;;ava kirin, lê kirin, damezirandin;;înşa kirin;;çeki­lin, sazandin;;gerandin;;lê gerandin, lê çêkirin;;tewirandin, sêwirandin;;kirin serê xwe;;mezin kirin;;sîqilandin, tije kirin;;vegirtin

controller : jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, hesabdar, muhasîb

controversial : bikeftûleft, biberberî;;dijwar, zor, çetîn

controversy : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin

controvert : şerin, derewandin, kezibandin, tekzîb kirin

contumacious : rikdar

contumacy : serkêşî

contumely : tajang, heqaret

contuse : qusandin, qusqusandin, kurkusandin, dewixandin, kelpitandin, pelçixandin

convalesce : baş bûn, pak bûn, qenc bûn, rind bûn;;ri­het bûn, sax bûn, xweş bûn, zinde bûn, berexêr bûn, bi xwe ve hatin, hatin ser xwe

convenance : şerde, edeb;;rê û dirb, rê û rêzan

convene : civandin, kom kirin, cemandin, vecemandin, vehewandin, xir kirin, racivandin, top kirin;;berhev kirin, bi hev dan, têk dan;;dan hev, tevî hev kirin;;bi keys kirin;;bi hev xistin;;top kirin mat;;çêbûn, xurt bûn, qelew bûn;;ragirtin, kêm girtin

convenience : guncanîtî, lihevkirîbûn, munasîbî

conventional : bastaniyî, nêrîtî

conversant : pêzan, karzan

conversational : axivok, peyivok, bixeberdan, xeberdanhez

converse : axaftin, peyivîn;;peyiftin, axivîn, xeber dan l/gh qise kirin, şor kirin, şitexilîn, qezî kirin, kelimîn, qal kirin;;jê behs kirin, jê çêl kirin, jê xeber dan, jê axaftin, jê peyiftin, jê mijûl bûn;;pê mijûl bûn, li serê axaftin, li serê mijûl bûn, li serê peyiftin;;xeber dan, qise kirin;;pe­yivîn, qezî ki­rin;;kenîn;;flort kirin

conversion : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel

converter : şalter

convex : kop, qop, konveks mat/m

conveyance : guhêzan, veguhêzan, guhastin, veguhastin, raguhastin, neqilkirin w

convince : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin

convivial : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

convolute : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

convolution. : badank, xelîtok, ta;;tewq, tew;;fetlok, fetlanek, çivanek

convoy : karwan, qefîle, konvoy;;balaban konvoy

convulse : beşdarbûn, tevîbûn;;beşda­rî, îştiraq sos/m hişkbûn, hişkobiringobûn

cony : kergoşk, keroşk, kîroşk, kerguh, kîvroşk, kêwrîşk zo/m hostayê kolandinê

coo : wîçin, wîtîn, fîtîn, xwendin l/gh ji bo firende, teyr û tûran û kêzikan);;qubîn, qebqeb kirin, qaqibo kirin;;bang dan, xulxulandin, qî kirin, azan dan;;qiştîn, qirîn, qîjeqîj kirin;;deng dan, guvandin;;olan dan, deng vedan;;kirin wîrewîr;;li xwe danîn, çi hebûn gotin;;vereşîn l/gh ötre zem

cookery : pêjerî, aşpêjî, nanpêjî, xurekpêjî, xwarinpêjî

cookie : kade, kadik, kuliçe, çörek;;kilor

cooking : pehtin, pijandin;;sincirandin, xcricandin;;gihandin, gihîştandin, kemilandin

cookout : piknîk

coolant : sarker, bester, qesar;;sarine

cooler : sarker, bester, qesar;;sarine

coon : reşik, zengî;;Eeb

cooper : şikevkvan, fiçîvan;;şikevkfiroş, fiçîfiroş

cooperative : kooperatîf

coopt, co-opt : diyar kirin, vebuhandin, vebuhtin, kifş kirin;;tayîn kirin, tayînî () kirin;;xuya kirin;;eyar kirin

coordinate, co-ordinate : wekhev, yeksan, hemtaraz, beramber, beranber, hevber;;wekîhev

coordination, co-ordination : birêzkirin, xistin rêzê, tenzîm;;sererastkirin, rastkirin, keyskirin, xistin rê, rêkûpêkkirin

coot : tûtika avî, mirîşka avî, henefî

cootie : sipih;;spî, spih

coparcenary : pardarî, hevparî;;hevbeşî, hevpişkî, pişkdarî, behredarî, parmendî, behremendî, şirîkî, şirîkatî, şirîkayî;;şirket, kumpanya

cope : serketin;;bi ser ketin, serfiraz bûn, serefraz bûn, miyaser bûn, serfinaz bûn, bi ser xistin, muwefaq bûn

copesetic : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê

copperas : zac

coppice : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

copula : peywendî, pêwendî;;têkilî;;dilsozî, sedeqet;;hevgirtin;;pergal, sazûman, rêz

copulate : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

coquetry : naz, alûsî, îşwe, cîlwe

coquette : bnr yosma

cor ner : goşe, qunc, qorîn;;guçik, quncik, qorzî, kozî, qurçik, qorzîk, kurnîşk, kûjî, kunc, kuncik, kuj, kuje, qulaç, gûş, guck;;qorzî goşe;;korner sp

coral : mircan;;mircan rd mircan

corbel : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cordial : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

cordon : kordon;;qeytanê pehn, qeseb;;rêze;;kordon erd/m

coreligionist : hemol, hemdîn

coriaceous : koselokî, çemlaxî, çermikî, qayîşokî

coriander : gijnîj;;şemujek

cork : karok, qarçik kufkarik, fîqeroşk, givkarik karik, kumik, karî, kuvarik, feqîrok fitrik, kivkarik, kakevilk, karkulîlk, kufkar, guhik, kiwark, kiyarek, kiyark, kokevil, kokowark, kivarik;;kimê, fitrik, perpos, kevz;;devik, devgîrk;;patpatok;;mîstanik, çîroka pisîki, zeng;;vir, derew

corkscrew : tirbuşon

corky : hişk;;ziwa;;ziya;;zi­wa, bejavî;;hişkolek, hişkûhola, qirûdî;;tisî, xalî;;vala;;tena, rût;;tehm, lezet;;nerewan

cormorant : dirende, direk, jakaw, bewr, no, dir, wehşînî;;xwînxwar;;tûj;;bikêrhatî

cornea : gilêne, perdeya çav ant/m

cornerwise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

cornfed : tixis, rebît, liserxwe, bidestûpê

cornflower : kanêje

cornice : kornîş;;pozê çiyê

cornuted : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

corny : klişe

coro nation : merasîma tacwergirtinê

corollary : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

corona : sîwan;;sîwan nt

corporate : bitop;;tomerî, pêkveyî, komelî, bitevayî;;bikeys, keyskirî;;tevahî;;kutilkî, topikî;;kombûyî, civandî, berhevkirî, topkirî

corporeal : cestî, bedenî, beşenî

corps : parartêş;;parleşker, baskordû

corpulence : qelewî, şîşmanî, şîşmantî

corpus : kuliyat

corpuscle : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik

corral : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

corrective : jêbir;;êşbir

corrector : rastker;;teshîhker

correlate : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce

correlative : Beramber, rûbirû;;beramber;;li pêşberî hev, li hem­berî hev;;bi hev de

correspondence : beranberî, teqabûl

correspondent : nûçegihan, peyamnêr, peyamnihêr, nûçeguhêz, nûçevan, muxabîr

corridor : dalan, alûle;;navbir, nêvko, korîdor;;dehliz;;zûla erd

corrigendum : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

corroborant : destekker, piştvanek, deştir

corroborate : rastandin;;esehî kirin, stûvandin, teqeze kirin, teyîd kirin;;beliyandin, rast dêrandin, piştikandin, rast derêxistin, teyîd kirin fel

corrode : rizandin, petandin, rizî kirin, hizhizandin;;qusandin;;dehibandin, hefinandin;;xeribandin, xerabûyî kirin;;pûç kirin;;goştîn çêkirin

corrosion : zengarîbûn, jengaribûn, zenggirtin

corrosive : kojok

corrugate : qurmiçandin;;kenloşkî, kenloşkî kirin;;qermiçandin, kevloşkî kirin, gelpiçandin qarçimandin, hincirandin;;flört kirin

corsac : berşîçeq, karsak

corsair : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

corset : berpişt, piştbend;;suxme, korse

cortege : kortej

cortex : qalik, qaşil;;qaçil, qaşûl, qalçik, qaşik, qafik, qeşqelîk, pûr, tûkil, çermik, qaçik, qaqilk;;qemûşk, qerqûş, qemqûş;;tiqal, tûvil;;qertîşk, qamûş bj/n

cortisone : kortîzon

corundum : korîndon jeo/m

coruscate : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan

corvee : suxre, herewez, olam, pîgarî;;angarya

corvette : keştîcenga li dijî noqaran

corvine : qijika reş

corymb : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot

cosh : çov, ço, hingiz, pelendar, doqik;;cop, cob

cosine : kosînûs mat/m

cosmetic : kozmetîk

cosmic : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî

cosmogony : kozmogonî

cosmology : kozmolojî

cosmonaut : stêreger;;kozmonot, astronot

cosmopolitan : kozmopolît;;kozmopo­lît

cosset : deliqandin, çiliqandin, şaqizi kirin, gewî kirin, bifir kirin, şûmî kirin, sirtikî kirin, alosî kirin

costive : gîr;;girtin, qevdkirin;;stendin;;qebz, hefsî bj/nd

costly : biha, bihadar, giran, bihagiran

costume : çek, pergal;;timtêl, cilûberg, kêlsim, qiyafet

cote : hevşî, hevşîk, hewşe, hevêz;;sîwan;;xale

coterie : civat, kom, komiçk, zümre;;cure, teşîd, celeb

coterminous : hemsînor, hemtixûb

cotter : kilîd, kilîlk, kilîl, mifte, nifte, enexdar;;badek;;komutator fiz;;ki­lîl, kilîlk mzk;;vekirox;;amraz, wesîte

cotton-picking : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

cottonseed : çîkene, dendik, hebik

cottony : taş kevirê kilsînî;;bipembû, pembûdar, pembûyîn;;heşû

cotyloid : devê biçûçik

couch : sedre, dîwan m serwîzad, dara erz, wurz, sedar

cougar : pûma

could : can, gan, giyan;;ruh;;şîrîn)

coulisse : kulîs;;kurtûpist

counselor : şêwirmend;;rawêjkar, rawêjer, şêwirdar, amojgar;;serperişt

countenance : rû, rûdên, rûdeyn, sikûm, sûret;;xuyang;;mirûç, mirûz

counter : beramber;;bersiv;;bervajî;;gerew, bergîdank, dêl, berdêl, berdêlk, bergind, muqabele;;hember, beranberî;;cewab;;bergîdan;;tehsîsat

counteract : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

counterbalance : ewêzî vegerandin, telafî kirin, xelef lê vegerandin

countercheck : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

countercurrent : gerînek, ger;;tiştê ku bêked û hed û bi awayekî nelirê hatiye bidestxistin

counterfeit : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

counteroffensive : berêrîş

counterpane : rûnivîn, nivînpûş

counterpart : hemta, hevta

counterpoint : kontrpuan

counterpoise : aheng, tewş;;parseng, teraz, denke, deng, mêzîn, hevseng, muwazene;;hevkêşe, hevsengî, takêşî, yeksane, berdenke fiz;;îstikrar;;bnr toplumsal denge

countersign : parole;;şîar

countervail : pergînîkirin, pêşewazîkirin;;pêşwazî kirin, pergandin, pêşwazî lê kirin, bi leq de çûn, çûn pêşiyê, çûn pergînê, pêrgînî lê kirin, pergî lê kirin;;têri kirin;;baş dîtin;;bergirî kirin l/gh 5 gerewa danê

counterwork : li zidê çûn

countess : kontes

countless : bêhejmar, bêjimar;;bêqeder, bêhesab, bêhed

coupe : kûpe;;kase;;kas, kûpa;;badîn, pardax;;kûpa m cure erebeyek e

coupler : pêgirtin;;têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî;;dasok, şalok, qalûç;;debriyaj

couplet : riste;;mal;;malik, beyt wj/n

coupling : baxlema girêdan, bestandin, nûsikandin, vebestandin, hilbestandin, lehiqandin

coupon : kupon;;kûpon

courier : peyak;;qasid, şandî, kurye;;kur­ye

court-martial : dadgeha leşkerî

courteous : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

courtesan : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

courtesy : nazikî, nazaket;;hesasî

courtly : narin, alûs, zarif, olfatûn, racol;;xweş û binukte;;gotinxweş, zimanxweş

courtyard : hewş, asîtan, turt

covenant : bendname, peymanname, ehdname, qebale, muqewele hiq;;mehr, nîkah

coventry : guh pê nekirin, xatir nedan;;lê nenihêrtin, jê xeyîdîn, berê xwe jê badan

cover-up : veşartin, xefkirin

coverlet : rûnivîn, nivînpûş

covert : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

coverture : kemn, xêlî, rû, rûber;;ban

covet : bijîn, qeridîn, dil çûn;;xwezî pê hatin, xwezî pê anîn

covetous : azwer;;hêrsoyî, hêrsokî

covey : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

cower : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin

cowhand : kowboy

cowhide : lêdan, lêxistin;;hingaftin, lê xistin, lê dan, kutan, dakutandin, daqutandin;;şonik kirin;;jentin, hiljenandin;;eç kirin, eh kirin

cowled : bikumik, bikulik

cowpuncher : kowboy

cowslip : gulbihar

coxa : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m

coy : nazdar, dilbaz, cîlwedar, cîlwebaz, cîlwekar, îşwebaz

cozen : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

cozy : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

crabbed : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crackbrained : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

cracker : barûd, têz;;şûre

crackle : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

crackling : qirçîn, qirpîn, qiçqiçhin, çirkîn, çeqîn

crackpot : behît

crackup : id navçe;;qeda, bobelat;;tifaq, qeza;;daraz, darazîkirin;;erka qazî;;bajarok, şarûçke

craft : pîşe, sen'et;;sinet

craftsman : huner, hunerwerî

crag : qîş, qelaç, terezin, zinar

cram : dev girtin, xitimandin, stimandin, remilandin;;ritimandin, girtin

cramp : aciz kirin, zivir kirin, bihna teng kirin

crampon : medor, mengene, eşkele;;boxesang

crane : silîng, nuwêl, vînç

cranium : kilox, qoq, cimcim, kapol, kolîş, cemcem, qepol, qaqot, qaqotê serî, qoqê serî ant/n;;kundirê serî

crank : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

cranny : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

crap : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

crape : cawê yektayî

crapulence : tetirxan, berşoşk

crass : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

crate : sindoq, sendûq, sandoq, sabat, têbar, sindirûk;;banka;;mîkap;;tulumba

crater : kortal;;kottal, zûng, krater jeo/m

cravat : qerewat, stovank, stûkurbend

crave : berî kirin, hesret kişandin

craven : tirsonek, newêrek, bizdonek;;tirsok, tirsik, tirsoyî, bêzirav, newêrok, ceban

craving : bêrî, hesret, keser

craw : geprûg, sildank, berzik;;berkurk, hêrik, berçêlk, bertûrk, perçîçeq, dengik, pelqeçîçk, pezîzank, karzîdank, çîldank, gepik, gulpik, xilsik, qelpeçîçik;;qirik, gewri

crawfish, crawdad : bnr kemevit

crawl : xwe bi erdê re kaş kirin, serzikî çûn, li ser dev çûn, markî çûn;;xuşîn, kişîn, daxuşîn, şûjikîn, xuşilîn, xuşikîn;;xwe tê dan;;bi xwe de kirin, li xwe kirin, di xwe dan;;bi erdê re kaş bûn;;kûçelanî bûn, perişan bûn, şerpeze bûn

craze : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin

creak : çirini, çirkini, ziqinî;;sîqînî, qirçîriî

creamery : şîrxane

crease : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

credential : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz

creditor : stînkar, stîndar, deyndêr

credulity : saxikî, heynikî, dilsaxî, dilsafî, safedilî, sadedilî, sînesafî

credulous : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe

creed : bawer, îtiqat, îqat;;bawerî, îman, îtiqad

creek : çay;;partiya çayê;;civîna bimuzîk nd çay, best, çemê biçûk erd/m

crelonne : kreton

creme : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn

crenate, crenated : kirtkirî, dirdirkî, dirinek, diranokî, kirtkirtkî

crenelated : bizereqe, beberqaz

creole : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

creosote : kreozot kîm/m

crepe : krep m 2 qursik rm

crepitate : qirçîn, qiçqiçîn, qirpîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, çirkîn, qirçeqirç jê çûn, çirkînî jê çûn, kirin çeqînî;;hilweşîn, kirin pelişîn

cress : xamîm, dêjnik, tûzik

cresset : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n

crest : kator, şe, pûşî, kimik, ta­rik, katar, xîlok, tac;;lûlik, bilbilik, pîpik, bilbilîlk, pilpilînik, zembûrek;;kenar, koşe

crestfallen : qutifandî, toqandî, bizdandî, çavtirsiyayî

cretaceous : bitebeşîr

cretin : kreten bj

crevice : qelş, şeqt;;derz, terk, felq, qelîştek;;şaxor, şeqîf, şeqar, tîş

crew : teyfe, muretebat;;qewte;;koma melaqan

crib : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

crier : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber

criminality : tawandarî, sûcdarî;;gunehbarî

criminate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin

criminology : kriminoloji, tawannasî

crimp : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m

crimson : sorereng

cringe : melisîn, telîn, melistîn, milûs bûn, qincilîn, daw bûn, pirnisîn, qurifîn, termisîn;;qutifîn;;bêhn ketin, nifûz kirin;;kurm girtin

crinite : bipor

crinkle : qermiçandin

cripple : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin

crisp : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

crispate : badekî, fetlokî çivaneyî;;kokelî, goçelî

crisscross : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

cristate : bikator, bipûşî, bikimik, bitarik, bikatar;;bilûlik, bibilbilik, bibilbilîlk

criticize : rexne kirin, sinarin, pitandin, tenkîd kirin, kritik kirin

critter : teba, ajal, ajel, rewir, lewir, heywan;;hêywan;;dewar

croak : hîqehîq kirin, kirin hîqînî ti­qetiq kirin, kirin hîqehîq;;qefilîn, efsirîn;;qerisîn, cemidîn;;bûn çemçik, bûn dar

crock : pinc, xarûf, şkevk, çanax;;tevahiya pelên çîçekan ên herî li derve bot

crockery : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

crocus : zeferan

crone : pîrejin;;dê, pîra dê

crony : hogir;;qafadar

crooked : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

croon : nûhirîn, newhirin, lûbîn, lobîn;;mirmirandin, miremir kirin, ginegin kirin, pilewil kirin, pilepil kirin, Çimçimandin

croquette : lopik, kuftik;;kufte, kutilk, kutlik, kifte

cross-examine : kişandina ber pirsan, kişandin ber pirsiyariyan, kişandin ber îfadeyan, hildan bin pirsan, dan ber pirsan

cross-eyed : şaş, çavşaş, nixêl, çavnixêl, şehla, çavwir, wir, hewl, qir, şetat;;şaşomaşo

cross-grained : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crossbar : zomax, zend, zirze;;qilik, qilqilk;;şipne, kaşan, melû, tapan;;male;;lazimok

crossbeam : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

crossbreed : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

crosshatch : şe kirin;;sehî kirin, se kirin, kontrol kirin;;tirmix kirin;;fatûş kirin;;remî kirin, lê reşandin, lax kirin, lê gir

crossing : boran, derbasî, derbase, rawiran, bihuran, raboran, derbasbûyîn;;întiqal;;derbasang;;derbasang mzk/m S derbasî

crossover : pir;;pird;;banî, pira der;;pêwendî;;pirik;;pir sp/m

crosswalk : bihura peyayan

crosswise : çeprast, çeperast;;bişkok, bişkoj, qimçik

crotch : dargulî, darçiqlî, darçuqlî, darqulîk;;terqa rê, duguliya darê;;çiqilk, çuqlî;;sêtelk, çetel;;dirgan, duguh, demik;;dugulî, duçilq;;duşeqî;;durêyî, dumaneyî

crotchet : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

crouch : tot bûn, çok dan, tûtîn, heltûtîn, totik vedan, ser çokan rûniştin

crow : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

crowbar : manivela;;qirase, qimaxse, giraste, beraze

crucible : bote, botik, bûte

crucifix : darexaçî kirin, selibandin, çarmix kirin, li xaç xistin, li çarmixê dan, li darexaçê xistin, kişandin çarmixan, selib kirin, li çardaxê xistin

crudity : hetektî, hetkî, bêdebtî, bêartî, bêterbiyetî

crueial : girîngtir, herî girîng

cruiser : kruvazor

crumb : şkeste, firdik;;hewrik, kurtêl, kirtol, firtik, tewş, piçik, piç, bîj, parî, piç û parî, qil;;jêmayî, mîrat;;êzingê hûrkiri

crumble : wêranî bûn, kambaxî bûn

crummy : kevne, kelkot;;kevn, kemn, kone;;paşmayî

crumple : qermiçandin

crunch : qirçînî, qiçqiçînî, qirpînî, çirkini, çeqînî

crupper : qûş

crus : hestiyê birçî, lûlaqa stûr, gîtik ant/nd

crusade : cîhad

cruse : cêr, cer

crustacea : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

crusty : wekî çerm e

crutch : destek, piştgirî;;kutek;;piştvanî, piştevan

crux : xala werçerxê

crypto : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç

crystal : belûr, kristal;;belûrî

crystalline : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

crystallize : xuya bûn, diyar bûn, aşkere bûn

cub : Şêr, Birca Şêr ast/nd

cubbyhole : çav, dide;;çavî, çavkanî, avzêmk;;kurî;;çavik;;menzel, çavı, qulik, qui;;çavîne, nezer;;movik, monik;;malik;;çaç

cubism : kubîzm

cubit : kirtika qemça tîrê ya ku dikeve ji yê kevanê;;sihrik, gezik, gazik, nîşangeh;;gaz;;şakul

cuckoo : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî

cuckoopint : qarî, marmaroşk

cucullate : bikolos, bikuleh

cucumber : henzel, petîşok, feltîşok;;xiyar, arûf, cehîk;;incare;;kundir rd serbestî

cud : kavêj, kavik, kayîn, vekayîn

cuddle : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

cudgel : darik, çemik, çogan

cue : kimê

cuff : devmil, devê mil, devzendik, qonçik

cuisine : pêjgeh, şikev, mutbex;;xwarinpêjî

cul-de-sac : nabos;;bêçare

culminate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn

cult : zav, rêol, olrê, mezheb;;doktrin;;feraset, têgih

cultivate : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;hilberandin, xwedî kirin, mezin kirin;;îlan kirin;;hêvotin, perwerde kirin;;qîm kirin, têrî kirin

culvert : kener, rêav, derav, bestrobar, mecra;;çûyîn

cumber : kar ketin stûyê;;lê bûn bar, ketin stûyê, bûn bar û ketin stûyê

cumin : reşke, zîre;;zure, kemyon

cummerbund : kember;;kemer, heyase, davek, pişt;;gumbet, taq, qube, qab, kevan, kevane;;bnr em­niyet kemeri;;zengû;;mesîl jeo/m

cuneiform : nivîsa mixî, nivîsa bizmarî

cunetation : sidinî, xwişîş, dudilî, teredût

cunt : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

cupbearer : meyger, meygerîn, muxbeçe, araqgêr, saqî

cupboard : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan

cupidity : azvverî, çavçilûsî;;hêrs, çavsorî

cupule : kovik, kumik

curate : keşiş, keşe, papaz;;keşîş

curative : darû, derman, arişt, îlac;;ça­re

curb : fren, rawestek, tormoz;;çirxat

curcuma : zerdeçal

curdle : kesekî kirin, gincî kirin, pixtî kirin

curettage : kürtaj;;kurtaj

curia : dadgeh, mehkeme;;mahkeme, doz

curl : derz, tewq;;goçel, kokel;;kurişk, qarçîmonk;;çivane, fetl, newîn, badek, badok jeo/m

curler : bîgudî

curlew : qaritika avî, beta avî, mirbaxî, mirebaxe, mirelare, bêkas

curling : badan;;nûrandin, tewandin;;dibervekirin;;xwequraftin, xwelûsikandin, xwebadan, xwefirikandin, xwelûçikandin, xweloqandin;;jiheqderketin;;çivdana xwe;;jêaverêbûn, libaketin;;xweçivçivandin

curly : gangilî;;xirpûşk, xurpûşok, xingalok, gungilî, gongilî, dûn, givan, qurmîşk, xingil, ced;;çûr, mêşina çûr;;xesê xurpûşkî

curmudgeon : tima, timakar

currant : bnr kuş üzümü

currency : diravê hazir, pereyê hazir

curriculum : bnr öğretim programı

curry : tîmar kirin

currycomb : mehes;;qeşawî, qeşawug, mas

cursory : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

curtail : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

curtsy : serkupî, reverans

curvature : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

curve : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

curvy : biteşe;;teşedar, kêrsimdar, bifesal, bikêrsim

cushion : balîf, balgî, balgih, balîşne, balge, balgeh, balgît, balîfe, balnîş, banigî;;balîfok;;refik, karix, kej

cuspid : qîl

cuspidor : derdana tûkê

cussword : çêr, dijûn;;çirê kesnekiri;;dijmîn, sixêf, xeber, zêf, çêr û bêçarî, zêv, siqêf, mirqî, kufrî;;kufr

custard : xavik;;krema;;toxavk

custodian : pasvan, nigehdar, segvan, qerewêl, pawan, parêzkar, pasavan, mifirdî;;dizdar, muhafız

custody : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize

customary : tamijî, hînbûyî;;tamijîn, hînbûn

customhouse : gumrik, gumrok;;gumrikxane (cihê ku lê venêrîn û çavdêriya gumrikê ya malên ku dikevin welatekî an jî jê derdikeve

cutaway : rojbaş, beyanî baş, sibeya bi xêr;;bonjûr

cutiele : şilh, çermê serîn, epiderm ant;;epiderm

cutin : kutîn

cutler : kêrfiroş;;kêrker, kêrsaz;;kêrbir

cutlet : goştê sirtê;;pîrzola

cutoff : çolbir, kurterê

cutout : asîk, reş, reşe, silûet

cutter : bibir, qesûle, bira;;rêbir;;kêrbir

cutthroat : stemkar, zalim, xedar

cutting : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin

cutwork : fisto;;fisto ot;;tiştê kuji vî qumaşî hatiye çêkirin

cy : riwîn

cyanic : şîn, hêşîn;;şînek

cyanide : siyanur

cyanogen : kiyanûs

cybernetics : sîbernetîk

cycle : dan;;çax serdem;;heyn, heng, heyam, dewr, werçerx, zandûr, xol;;raûnt

cyclic, cyclical : gerdar, çerxdar, dewrdar, bidewr fiz/rd

cyclist : bisîkletfiroş;;kesê ku bisîkletan çêdike;;bisîkletsaz;;bisîkletajo

cyclone : siklon

cyclopean : gir, girs

cyclopedia : ansiklopedi

cylinder : stûwane, tebane, sîlîndîr maUm;;merdane, gundor, silîndîr;;silindir;;bangurdan

cynic : kînik fel

cynicism : kînîzm, sînîzm fel/m

cypress : bnr servi

cyprian : Qibrisî

cyst : porg;;kîsk, kist

cystitis : sîstît

cytocyte : şane, şanik, hücre biy/ant;;çavî çavik, hicrik, hicrok, silûk;;malik, xane, hucre;;komik

czar, tsar, tzar : çar

czarevitch : lawê çar

czarism : çaritî

dapper : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

dapple : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

darken : reş kirin, tarî kirin;;qemer kirin, qemirandin, qemitandin;;zenûn kirin, zelûl kirin

darky : reşik, zengî;;Eeb

darling : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

darn : pîne kirin, perespandin, riqa kirin;;di sûtiyê re kirin

dart : qamir, qamîş;;çengelê hesinî yê ji bo pê girti­na masiyan;;rim, nîze

dashing : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

dastard : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

dative : datîf

daub : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn

daunt : qutifandin, toqandin, bizdandin, herîsandin, çavtirsî kirin

davenport : textebend;;qenepe

dawdle : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb

daybook : deftera yewmiyeyan

daydream : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

daylight-savingtime : seata havînê

daytime : roj, ro;;bi roj

daze : çav li berê delîn, çav li berê venebûn;;hijmetkar man

deacon : di filehtiyê de berdestikê keşe

deadbeat : belaşxur;;miftxur, miftexur

deadlight : lomboz

deaf : ker

dealings : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

dean : dekan

dearth : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m

debark : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

debase : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

debatable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

debauch : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê

debauchee : tolaz, jinperest, doxînsist, doxînşil, filîte

debauchery : gewzgerî, kêfdarî, sefahet;;heng, bezm

debenture : guhartin, veguherandin, qelaptin, dagerandin;;tehwîl bz/m

debilitate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin

debit : zimet

debonair : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

debouch : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

debris : rêjk, pertal;;qirş û qal;;bermayî, dawşêle;;qalik;;bêkêr;;beredayî

debut : destpêk;;pêşek

decadence : zewal, tunebûn, hatin tunekirin;;tawan, sûc, qebahet, berpirsî;;xerabûn;;nîvro

decagram : dekagram, dag mat/m

decal : danederxistin, daneder;;kaxizê zemqkirî ku mirov bi cihan ve dizeliqîrie û li serê wêne, nivis û tiştên wisa hene

decaliter : dekalître, dal mat/m

decameter : dekametre, dam mat/m

decamp : hesikîn, latimîn, te gerin;;fîsfîsikandin, fîsikandin, fiskirandin, fizirandin, feqizandin, baz dan, fitişîn, fizirin, rafizirîn, feqizîn, çiv dan, terî kirin gurz, dûv kirin qamçî, dûv rep kirin l/bw sıvı yağ rûne şele, done mayî

decant : valakirin, talkirin

decanter : şemşaq, qerqef, parç, meşrebe, surehî

decapitate : stû jê kirin

decarbonize : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

decare : dekar

decay : rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn;;hizhizîn;;xeribîn, xera bûn;;kurmî bûn;;qusîn;;dehibîn, hefinîn;;pûç bûn

decease : wefat, mirin

decelerate : hêdî çûn, hêdî bûn, danîn, nerm bûn

decency : hêvotîn, perwerde, terbiye, zîbatî;;şerde, edeb, pir û pergal;;tîr kirin, qalind kirin;;hîn kirin, hînî bar kirin m dezgîn

decent : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

decibel : desîbel

decided : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

deciduous : demborî, demî, katî, ji bo demekê;;demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, çendemî, miqewet;;têger, perok

decigram : desîgram, dg mat/m

deciliter : desîlître, dl mat/m

decimal : dehane;;dehek, dehyek, dehêk;;dehanî, oşûr, baca dehyekê dîr/m;;dehekî

decimate : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

decimeter : desîmetre, dm mat/m

decipher : şîrove kirin, manekirin, tefsîr kirin;;tabîr kirin, tabîr lê xistin;;îcra kirin mzk/şn

decisive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

declaim : bi dengê bilind xwendina berhemeke wêjeyî

declamation : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê

declamatory : wurşedar, bişaşaa

declension : kêşan, kişîn, çivan, tewan

declination : averêbûn

decline : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

decolorize : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin

decompose : çareser kirin, hel kirin, safî ki­rin;;çare­ser kirin, hel kirin mal;;helandin, bişivandin;;xwarinek anîn halê xwarinê

decor : dekor;;dîmen, menzere

decorate : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

decorative : xemlîner, dekoratif

decorator : dekorsaz, dekorator

decorous : hêvotî, şerdekirî, perwerdekirî, salor, şerde, zibade, biedeb, biterbiye;;xwarina ku ava tîrkirî ketiyê

decrement : kêmbûn

decrepitude : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

decrial : lome, lomandin, eyibandin

decry : lome kirin, şermezar kirin, zem kirin

decumbent : xwar;;ramedî, ramedandî, ramedayî raketi, vezelandî;;rihiyayî, nihiyayî;;qelaptî, lêqelaptî, wergerandî, wergeriyayî;;derdana avê ya vêl

decussate : çeprastwarî, çeprastkî

deduce : tê gihîştin, seh kirin, fehm kirin, fêm kirin, famîn;;eseyî kirin;;rast dîtin, heq kirin;;pê derxistin, jê de ranîn, bîr birin;;jê fêm kirin, pê zanîn;;tehm kirin

deduct : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

deepen : kûr bûn;;xwe zana kirin;;ji dûr de hatin, ji kûr ve hatin

deepfreeze : sarincoka ku xurikan di germiyeke pir biçûk de ji xerabûnê diparêze

deescalate : hindik bûn, kêm bûn;;kâm bûn, sist bûn

deface : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan

defacto : bi temamî, bi rastî

defalcate : li ser pere rûniştin, pereyê ku jê re hatiye hiştin ji xwe re kirin mal;;hesabek li deynê nivisandin

defame : lekekirin, lekedarkirin;;lekedarkirin p aliyê namûs û hesiyetê ve)

defeasance : feramoş, îptal;;betal

defendant : dozlêkirî

deference : rêzdarî, giramî, îtibar;;gur, bigurêkirin, riayet

deferent : rêgeh, mahrek mat;;mahrek

deferential : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar

deferment : girûkirin, texpaş kirin, paşxistin, paşdeavêtin, taloqkirin, taloqdan

defiance : berhin­garî

defiant : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

deficient : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik

deficit : ziyan, zerar, xesar, xesaret

definition : pênas, terîf

definitive : vebirî;;misoger, wekat, qethî, vebir, qutebir

definitude : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn

deflect : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

deflection : averêbûn

deform : kûd kirin, şeht kirin, seqet kirin

deformation : kûdî, şehtî, qotbûnî, qopbûnî, qorimî, seqetî;;qeza, tifaq;;qusûr, xeta

deformity : bêteşeyî, bêteşetî, bêfesalî, bêşêwetî, bêkêrsimî;;amorfî;;kirêtî, nexweşiktî

defunct : mirî

defy : qaqibo kirin, meydan kirin, meydan xwestin, nav di xwe dan, destê xwe li devê xwe xistin

degeneracy : çilvirîş, çilviran, bêslbûn, dejenerebûn, teredî

degenerate : bêesl;;dejenere

deglutition : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin

degradation : daxistan, daşikan, kêmkirin, daxistin jêr, jêderxistin

degrade : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

dehisce : derizîn, terikîn, terk lê ketin, derz lê ketin, şeq lê ketin, şeqaqî bûn;;behicîn, teqîn;;fetiqîn

dehydrate : hincika derxistin, hemtirka danê, têr lê xistin

deice : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, ki­zandin;;zêha kirin, xelas kirin

deification : xwedakirin

deify : kirin xweda, kirin yezdan

deign : tenezûl kirin, pax kirin

deject : xemgîr kirin

dekaliter : dekalître, dal mat/m

dekameter : dekametre, dam mat/m

delate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin

delectable : xweş;;de heyra, digel vê yekê;;bi xweşkayî

delectation : hez, xweşî;;kêf, xweşî fel;;coşî, xweşî psî/m

delegacy : qasidî, şandîtî;;sefirî, balyozî;;balyozxane, sefaret

deleterious : ziyandar, ziyanok, zerarde;;belhizok, muzawir

deliberate : qestî, bi zanebûn, bi qesdanî, bi zankî

delicacy : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn

delicatessen : şarkuterî

delicious : çijdar, tehmdar, tehmxweş, biçij, biekl, bitehm;;xweş

delict : tawan, sûc;;cirm

delimit : sînor danîn, tixûb danîn, sînor kişandin;;vesînor kirin, mehdût kirin

delineate : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin

delirium : tewşikî, hezeyan;;pesn, beste;;bêhişbêjî psî/m

deliverance : dan, dayîn

deliverer : belavker;;distributor

delivery : filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin

delphic : layş, lêl, xumam, muxlaq

delphinium : hezareng;;heyzeran, bambû

deltoid : sêgoşe, sêkuj, sêguh, sêniçik mat/m;;sêgoşeyî, sêkujî

delude : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

deluge : tofan

delusion : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

deluxe : semyandar, ewreng, mirêsdar, şemldar, wurşedar

delve : lê nihêrtin, lê nêrîn;;lê gerîn, lê pirsîn;;lê kolîn, lê kolandin, vekolandin, gercust kirin, gerderî kirin

demagogue : demagog

demarcate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

demean : nizm kirin, nizimandin;;da­xistin;;xistin

demeanor : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

demerit : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

demesne : milk, mal;;welat, erd

demijohn : şûşeya wekî kûpikan

demise : neqilbûn

demobilize : terhîs kirin, berdan

demography : gelhejmarî, demografî

demoiselle : keç, qîz, dot;;keçik, qiz, qîzik;;zerî, duxt, duxter doter, dohter;;keçê, qîzê;;qizik

demoniac : beng, mecnûn;;şeyda, dîn

demonstrate : peyitandin, selmandin, çespandin, îspat kirin

demoralize : ji bizav xistin, çokên şikandin

demount : li parçeya lêk ve kirin

demulcent : vepesirîner, amoşker

demur : li ber rabûn, bervê dan, îtiraz kirin

demure : biaqil, dengnekir, tebitî;;letan;;jîr, zîrek

demurrage : bnr dan/den

denarius : dînar

denegation : mandele, şeran, înkar;;nefiy man/m

dengue : navê nexweşîneke şobayî

denial : şerin, kezibandin, derewandin, tekzîb

denier : hêvrîşim, hevirmîşim, ibrişim, hermûş, ermûş, ebreşûm, herîr, peng, evrîşîm, hevirmîş, qez;;hevrîşmî, hevirmîşî, îbrîşmî

denigrate : leke lê xistin, lekme lê xistin, lekedarî kirin

denizen : welatî, hemwelatî, nîştimanî

denominate : nav lê danîn, nav lê kirin;;navê gotin, nav dan

denomination : nav;;navdêr

denote : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

denouement : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

denounce : agahî dan, xeber dan, haya pê xis­tin, haja pê xistin, xebera pê xistin, hay pê xistin, ilamê pê xistin, ilam dan, xeber gihandin, xeber pê xistin;;şanê bûn, elametê bûn

denovo : ji serî de, ji nû ve

dense : gur, kors, himbiz, kulxe, sixlet;;tiştê ku pir hene;;tim tim, zû zû;;bênavber, di hev de

density : siftî, tîrî;;tîrbûnî, siftbûnî, kesafet;;gurayî

dent : hilweşan, herîvan, hezan, dehiban;;xirbe, enqaz;;tiştên ku diçin binê avê;;xwardeçûn, çalbûn jeo;;deprasyon psî/m

dental : diranî rz/rd

dentate : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran

dentist : diransaz, diranker, bijîşkê diranan

dentition : diran avêtin, diran derxistin

denture : polke;;arik, panik, panika dev, kam, kama dev, remaq, esmandev, xidîk

denude : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

denunciate : rave kirin, îzah kirin;;daxuyanî dan, daxuyandin, daxuyanî kirin, beyan kirin, eyan kirin;;şîrove kirin;;aşkere kirin, esehî kirin, îfşa kirin, diyar kirin;;amaje kirin, îzhar kirin

deontology : deontolojî

depend : pê ewle bûn, ewlemend bûn, bawerî pê anîn, baweriya xwe pê anîn, pê îtimad kirin

dependence : têkilî, pêwendî, eleqe

depict : nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin;;nexşandin, çîn kirin

deplete : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin

deplume : pirtikandin

deponent : guwah, govan, şahid

deport : tev gerin, liv bûn, bizav kirin, tepi­şin;;bi rê ketin, hereket kirin;;he­reket kirin, lebat kirin;;tevgerîn;;leqîn, livîn, qeliqîn, libitîn, bizivîn

deportment : helwest, şêl, tewr;;tevger, hal

depose : ji text xistin, ji text anîn xwarê

depositarytory : spardegir, emanetgir

deposition : ezl, ji peywirê kişandin, ji vatiniyê kirin

depositor : mudî

depot : barxane, mereg;;embar, hîser, depo

deprave : ji rê derxistin;;hiş ji serê kirin, ji serî derxistin

depravity : xerabî, nepakî;;ewanî, fesadî, gelacî, berhevdanî, bingilte;;bedbîn;;e wan, fesad, gelac, kizû;;hîle

deprecate : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

depreciate : erzan kirin 1/gh;;erzan kirin

depredation : şêlînkerî, şêlankerî

depressant : kemijîner, vepesirîner

depressed : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

depression : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet

depressive : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

deprivation : pêmenî, pêvemenî, bêparî, mehrûmî mehrûmiyet

deprive : bêpar kirin, mehrûm kirin, mehrûm hiştin

depurate : zelilandin, palandin, sade kirin, paqij kirin;;tesfiye kirin, feşilandin;;ji holê rakirin, ji navê hilanîn;;dawî li karê anîn

deracinate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

derange : pergala xera kirin, konê danîn

derelict : mişemir, berdayî, terkkirî, metruk;;xopan, xapûr rd metruke mayî, metruke

dereliction : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

deride : bi riyê kenîn

derigueur : bêgavî, neçarî, mecbûrî

derision : tinaza veşarî, tinaza sergirtî

derivation : resen, esil;;kok, jêderk, çavkanî;;rastî, heqîqet;;rast, heqîqî;;hîm, bingehîn;;di serî de, serê pêşîn

derivative : piraştî, çêbûyî, peydebûyî

derive : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

dermatology : cîldiye, dermatoloji

derogation : biçûkkirin;;biçûkkirin n/m

derogatory : biçûker

derrick : maçûna

derringdo : wêrekî, curetkarî

dervish : derwêş;;dewrêş, evdal ol/n;;nefsbiçûk;;derdkêş, xemxur

descant : newa, awaz, selîqe, melodî

descend : daketin, dagerin, dahatin;;peya bûn, hatin xwarê;;şiqitîn, daşiqitîn, beijêr bûn;;şiqitln;;çûn;;danîn, rûniştin, daketin l/ngh (nizm bûn, hatin halê xwe yê berê;;şikîn;;daxistin, xistin, kêm kirin;;hilweşîn, pelişîn;;lê xistin, şehitîn;;girtin ser, bi ser de hatin;;dagerîn;;kêm bûn

descendant : nevî, nebîk, torin;;nesi, dol

descry : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

desecrate : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin

deserving : hêja, birûmet;;berketî, giranbuha, nirxdar, qîmetdar, bergend

desiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin

desiderate : arzû kirin, dilê xwes­tin

desiderative : daxwaz;;xwestek, dilek, kam, mirad, miraz, niyaz

designate : nimandin, nîşan dan, şanî kirin, şanî dan, dan nîşan, nîşa kirin, nima kirin, pêşan dan, raber kirin;;nîşanî dan, şanî dan, nîşî dan, rayî dan, rêyî dan, raberî kirin, pêş kirin, nîşa kirin;;dan;;dan ber;;dan nişandan, dan şanîdan;;nîşî dan;;kirin

designation : pîşandin, tayin

desirable : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

desirous : bixwestek

desist : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn

desolate : wêranî kirin, kambaxî kirin

desolation : wêranetî, kanbaxî, xopanî, xapurî

despicable : aman, jirêzê, remakî, ketûber, adî;;edna, firûmaye, rezîl, pespaye

despise : kêmî xwe dî­tin, hor dîtin

despoil : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

despond : mirûzi xera bûn, mehd û mirûzi ne xweş bûn, morali xera bûn

despotism : mutlaqiyet

destine : terxandin, terxan kirin

destitute : pêmen, pêvemen, bêpar, mehrûm, medlûn

destructive : wêranker, rûxîner, tehribkar;;xeraker, xerakirox

desultory : bêîstikrar, bêaramî

detective : bnr detektif

detector : bnr detektör

detent : tetîk, tilîkêş, destrêjk, ling lşk/m

detention : nehiştin;;ve şartin, hilanîn;;mehrûmkirin;;asteng bûn, manîbûn

deter : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin

detergent : pêşok;;deterjan

deteriorate : zor bûn, dijwar bûn;;giran bûn, xerab bûn, qelibîn, bêkeys ketin;;bi xwe re girtin lfbw

determination : wire, cehd, xîret, ezîm

determinism : determînîzm

deterrent : pêxilandin, texilandin, jêvegerandin

detest : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn

detestation : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

dethrone : ji text xistin, ji text anîn xwarê

detonator : kapsûl;;devgirk, qapsûl;;tereqe, qabsûn;;malik bot;;xaşe zo;;qabsûl

detour : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan

detract : kêm kirin

detritus : mehtî, maşiyayî, mehûbûyî, nûhiyayî

detrop : zêde;;pitir, bêhtir, zêdetir, herî zêde, herî pir;;pir, zehf

detruncate : kezaxtin;;kesixandin, peşkandin, dapeşkandin, peştikandin, dapêştin, gezirandin, ade/ada kirin, çipilandin, terişandin, pejinandin, dapitîn, kesaxtin, pejikandin, qiçûl kirin;;kêm kirin, hindik kirin

deuce : şeytanê kor, qedera bireş

devaluation : devaluasyon, kêmxistina nirx

devastate : wêranî kirin, kambaxî kirin

deviate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

deviation : daherîzîn, averêbûn, xericîn, çepan, jirêketin, çepevebûn, rêberdan

devilish : şeytankî;;şeytanî

devilment : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî

deviltry : sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî

devious : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê

devitalize : bêcan kirin, began kirin, bêruh kirin

devoid : xalî, vala, tenya

devolution : guhezî, veguhêzî, guhêz, veguhêz, neql;;koç, barkirin;;vegotin, neqlkirin;;tayîn;;werger, zivartin, qelaptin, paçvekirin ji zimanekî din zivartin zimanê xwe);;jibergirtin, kopya

devolve : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

devotion : girêdanî, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî;;dilsozî, sadiqî, sedeqat;;ko­relasyon

devout : oldar;;olperwer, dîndar

dewarflask : termos

dewy : hêwî, kamçokî, hêmî

dexterous : destsivik, destçipik, destcerb, destlez, hêzik, çirpdest

dextrose : glîkoz

dharma : xwedayî, heqî, heqaniyet

diabetes : şekre, şekirmizî, diyabet bj

diabolic ,cal : şeytankî, bi şeytanî

diabolism : şeytanî, şeytantî, pelîdî;;konetî, qurnazî, hîlekarî

diacritic ,ical : veqetînerfiz/rd

diagnose : nasan, teşxîs;;kesandin, teşxîs wj;;êşnasî, teşxîs bj/

diagram : diyagram

dialectic,dialectics : diyalektik

dialysis : kerikirin, felqkirin;;cudakirin, ciyawazkirin, cihêkirin, qetandin, raqetandin, veqetandin;;jihevkirin, terxankirin

diamond : elmas, almast, lebzîne

diana : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast

diapason : aheng;;lihevkirin;;heng, bezm

diaper : potê zarokan, paçê zarokan

diaphaneity : ruhnikî, şefafî, zîlalî

diaphanous : zîlal, ruhnik, şefaf

diaphoresis : xwêdan, xwê, xû

diaphragm : betana zik, perdeya navbirê, diyafram ant;;diyafram

diarrhea : vîrik, vijik, varto, tirix, şotik, emel

diastase : diyastaz

diastole : diyastol

dibs : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî

dichotomy : ay, ûy;;heyv, hîv;;meh, mang;;heyv ast

dicker : bazar;;kincê ku roja yekşemê li xwe dikin;;axaftin, goitûbêj, giftûgo

dickey : berdilk;;ber dilk, bersing, bervang, singebend, sile bend

dictaphone : dîktafon

dictate : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

diction : vegotin, derbiran;;gotin;;daxuyan, îfade hiq;;derbirin, îfade/el/m

dictum : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

didactic : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder

didactics : hînker, dîdaktîk;;zanista hînkeriyê

didymous : cêwî, cêwîk, hevalcêwî, hevalza, hevzik;;cotik (ji bo mêweyan bot

dielectric : îzolator

diesinker : kalibker;;qalibfiroş;;qalibvan

differ : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

differential : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

differentiate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

diffidence : fikare;;şerm, fedî

diffident : fediyok, fêhitoyî, şermok, fehîto, şermende rd~

digest : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

digestion : dehm, herz, dehan, herî san, ximaf, givêr, hezm;;pejirin, qebûlbûn

digestive : aşikî, madewî

digger : greyder, qirêder

digit : tilî, tilîk, pêçî, pêçîk;;bêçî;;şivik;;înç (pîvana ku beramberî;;4 mm ye)

dignify : giramî pê dan, qîmet dan, qedr û qîmet dan, qedr û qîmetê girtin, îtibar dan;;îtibar pê kirin, îtibanr hê anîn, girîngî pê dan

dignity : biha;;nirx, hêjahî, qîmet

digress : ji mijarê averê bûn;;ji hedê xwe derketin

dike ,dyke : xendeq, hendek, kend, xendik

dilapidate : wêran kirin, xapur kirin, rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xera kirin, perçokandin;;têk şikandin, têk birin

dilate : fireh kirin, berfıreh kirin

dilatory : giran seng;;giran, axgiran, destgiran;;buha giranbuha;;xedar, bêhal;;ne xweş;;giran hedî;;ar, sirt;;girtî;;sikletê giran sp

dilemma : nabos;;bêçare

diligence : bal, dêhn;;serine, dîqat;;pûte, ihtimam;;hay jê be, diqat be, hişyar be

diligent : werzîmend, xîretmend, bixîret;;hewldar, xîretdar

dillydally : ewiqîn, gêzirîn;;egle bûn, xerîk bûn, papo bûn, miştexulîn, ewirîn, eware bûn, miştexulî bûn, lehiwîn, vearqilîn, xercilîn;;xwe mijûl kirin, xwe papo kirin;;hatin ewiqandin, hatin papokirin, hatin qerastin, hatin vearqilandin, hatin gêzirandin, hatin lewihandin, hatin ewirandin l/tb

diluent : avçêker

dilute : bi av kirin;;av dan berê

diminution : kêmkirin;;daxistin, ihale

diminutive : biçûker

dimorphic, phous : duşêweyî, duteşeyî kîm/rd;;bnr iki şekilli

dimout : tarîkirin;;qemerkirin, qemirandin, qemitandin;;zenûnkirin, zelûlkirin;;ronîgirtin;;reşkirin

dimple : gövek, xemze, xemse;;awir

diner : vagon restorant

dingdong : çors çors

dingey, dinghy : qeyikeke bibêrik a şer e

dinky,dinkey : negirîng, nemihîm

dint : hêz;;şiyan, pertav, mecal, taqet;;quwet, qewet;;zor;;desthilatî;;xurtî, zexmî;;quwet mat;;birh

dioecious : riweka ku kullîlka wê ya ner û mê di riwekên cuda cuda de hene;;bnr iki evcikli

diphase : dufazî fiz/rd

diphtheria : bnr kuş palazı

diphthong : pevdeng;;dutakî, dudeng, dîftong

diploid : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

diplomacy : diplomasî;;dîplomasî

diplomatic : dîplomatîk

diplomatist : dîplomat;;dîplomat mec

dipsomania : araqxurî

directorship : gerînendetî, mudirî;;gerînendegeh, meqamê gerînende

directory : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

directress : gerinende, mudir

directrix : gerinende, mudir

direful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

dirge : zêmar, şîngerî, mersiye

dirigible : zeplîn

dis : bidûrxistin, bidûrxisitn;;derkirin, derxistin, cihêkirin;;biyanîkirin, bêeleqehiştin

disaccord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

disacknowledge : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin

disadvantageous : ziyandar, zerardar

disaffect : cemidandin, sar kirin, qerisandin;;lê sar kirin, jê sar kirin, pê sar kirin

disaffirm : şemartin, şerandin, rex anîn, mandele kirin, nînkurandin, nikulhî kirin, înkar kirin

disagree : ji hev xeyîdîn;;ji hev çûn, dilê hev hiştin, dilê hev şikandin

disagreeable : nexweş, nexoş

disallow : destûr nedan, nehiştin, neheliştin

disannul : feramoş kirin, îp­tal kirin;;betal kirin

disappear : ji ber çavan winda bûn, qelibîn, xuricîn

disappoint : dilê xwe êşandin;;canê aciz kirin

disappointment : ziyan, zerar;;hüsran, dilêşî

disapprobation : rexne, sinarin, tenkîd

disapproval : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

disapprove : rexnekirin, sinarin, pitandin

disarm : ji çek kirin, bêçek kirin, ji sîleh kirin

disarmament : xwejiçekkirin, xwebêçekkirin

disarrange : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

disarray : bêpergalî, bêsazûmanî, bênîzamî, nerêkûpêkî;;nerêzikîbûn, nenîzamîbûn

disassemble : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

disavow : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disband : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

disbelieve : pêneewletî

disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk

discard : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin

discerning : jîr, jîrek, zîr, zîrek;;bîrtûj, zêntûj, hoşmen, hişber

discernment : têgihan, bîrbirin, bîrefehmî;;gihan, gihaştin;;îdraq fel/m

discharge : şelig

disciple : piştevan piştvan, aligir, layengir, piştgir

disclaim : destûr nedan, nehiştin, neheliştin

disclaimer : destjêkişandin, têborîn, ferexet

disclose : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin

discolour : çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin

discomfit : têk birin, firidandin, bi bin xistin, kevandin, zora birin, dericandin, jê birin, hoza birin, çira birin, mexlûb kirin;;xwarin;;hatin xwarin;;nûhîn, rihîn, mehîn, maşîn

discomfort : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

discommode : zivir kirin, aciz kirin, tacîz kirin, qilqilandin

discompose : pergala xera kirin, konê danîn

disconcert : pergala xera kirin, konê danîn

disconformity : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

disconnect : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disconsolate : dilsoj, dilşewat, dilşewatok;;dilşewitî, kezebşewitî, dilbikeser, kerbandî, kesirandî, xembar

discontent : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

discontinuanceation : qutbûn, qotbûn, qetbûn, jêbûn;;rehtbûn;;qusîn, pizirîn;;sekinîn, danîn;;çikîn, miçiqîn

discontinue : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

discontinuity : navber, navbeyn

discontinuous : bêdom;;bêdewam, berdewamneker;;bêdewamî, bêdomî, berdewamnekerî

discord : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

discordant : hember, dij, pêşber;;raber, rûber, rûkal, bergene, fêz;;a1 hêl;;haf, pêş, bal, hizûr;;dijber, muxalîf;;ber;;gerew, bergîdan, muqabil;;jê re, ji bo;;berdestî, nêzikî

discotheque : dîskotek;;dîsko, diskotek

discount : bnr îskonto

discountenance : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb

discourage : çavê tirsandin, çavtirsî kirin

discourteous : nenazik, bênezaket

discredit : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

discreet : bitedbîr, tedbîrgir;;bi tedbîrî

discrepancy : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî

discrete : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

discretion : kubarî;;kibarî, xweşmêrî, ciwanmêrî, ciwanikî

discriminate : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

discriminating : veqetînerfiz/rd

discrimination : cudayî, cihêtî, ferqî

discursive : hevnegirtî, bêinsîcam;;bêserûpê

disdain : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

diseased : nexweş nesax, bîmar;;nexweş;;zigurd, bêpere

disembarrass : hêsa kirin, dilê rihet kirin, bêhna derxistin

disembogue : herîkandin, darijandin, şûşikandin, lîzikandin, darêştin

disenchant : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin

disengage : têkiliya xwe jê bi­rin, pêwendiya xwe jê birin, eleqeya xwe jê birin

disentangle : serbest berdan

disenthrall : serbest berdan

disesteem : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disfavor : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disfigure : kirêt kirin, sik kirin, zist kirin, şoret kirin, kereh kirin

disgorge : vereşîn;;verşîn;;red kirin;;dan der;;kela xwe pê de hêdî kirin

disgrace : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

disgruntle : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin

disguise : veşirîn, xwe veşartin, xwe xef kirin;;jê veşartin

disgust : nifrîn, nefret;;bîz, zehl, kerx, kift, sî

disharmony : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

dishearten : ji bizav xistin, çokên şikandin

dishevel : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin

dishonest : bênamûs

dishonesty : bênamûsî

dishonor : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

disillusion : çavê vekirin;;bi qîzantî çûn ba;;li cihekî çavê vebûn;;çavê xwe vekirin

disincline : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

disinfect : dezenfekte kirin, bêmîkrop kirin

disingenuous : fênek;;kone, xasûk, qurnaz, lepek

disinherit : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disinter : ji kar avêtin, ji kar derxistin

disinterest : bêalîtî, bêhêlî, bêlayi, bêlayeni alînegirî, lnyennegirî, bêalîbûn, bêhêlibûn

disjoin : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disjoint : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disjunct : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

disk, disc : lak;;seng, disk sp/m;;sêlik, disk

dislocate : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

dislodge : hatin kişandin;;bar kirin, mal birin, koç kirin

disloyal : bêwefa, bêxêr

dismal : xemgin;;kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, kovanbar, dilbikul

dismantle : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

dismay : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin

dismember : parçe kirin, ker kirin, hûrkirin, herîjandin, lete kirin, qetqetî kirin, qet kirin;;ji hev kirin, ji hev qetandin, ji hev parçe kirin, ji hev de parçe kirin

dismount : rakirin, jê kirin, ji ber kirin, ji ber derxistin;;ji hev derxistin, ji hev de xistin, ji hev deranîn, ji hev kirin;;hilkirin, hilkişandin, kişandin;;derbas bûn, bihurin;;ji hev deranîn Okunması zor olan bu yazıyı söktüm galiba ez dibêjim qey min ev nivîsa zor ji hev deranî;;hilanîn;;paqij kirin;;xuya bûn;;borîn, tesir kirin;;pê terikandin, ]i bi dûr xistin, jê qerandin;;verisandin, verisikandin, veçirandin, vereşandin, nişirandin, veterîsandin

disobedience : serkêşî, bêgurî, bêîtaetî, bêemrî

disobey : serkêşî kirin, bêîtaetî kirin, bêgurî kirin, bêemrî kirin

disoblige : xatirê şikandin, xatir nedan, dile hiştin

disorder : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

disorganize : pergala xera kirin, konê danîn

disown : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disparage : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

disparate : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

disparity : newekhevî, neyeksanî

dispassionate : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf

dispatch : şandin, hinartin

dispel : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin

dispensation : belavkirin, feşkilandin, felişandin, feşilandin, xilxilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, feşilkirin;;belakirin, parkirin;;belawelakirin, axmetaxm kirin, tarûmarkirin, tertûbelakirin;;pelaştin;;fesxkirin;;xerakirin

dispensatory : kodeks

dispersal : belavbûn, belabûn, xilxilîn, pelişîn, felişan, feşkilîn, ferikîn, faşilbûn, feşilîn, teriqîn, axmebûn;;jevbelavî, jevaxmebûn, jevbelavbûn lşk/m

disperse : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

dispirited : bêkêf, pozxîn;;bêgewz, bêmehde, gûms

displace : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin

displease : xeyîdandin, heridandin, silikandin, sû xistin, tîzikandin, enirandin

displeasure : kêfnexweşî, nedilşadî, dilnexweşî, nememnûnî, sekala

disport : lîstin, leyîstin;;veleyîstin;;pêlîstin, pêleyîstin;;hejikîn, leqîn

disposal : pergal, sazûman;;nîzam;;rêkûpêk, serûber;;pîr û pergal, tertîp;;sîstem, rejîm;;sazûman sos;;hacet û macet;;tevn;;kok, akort mzk;;dek, delk, şek, rîp, fen

dispossess : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin

dispraise : zem kirin, serhevde kirin, qirş kirin, jê peyîvîn;;nexweş bûn;;xera bûn

disproof : birîndarî;;pûçkirin

disproportion : cudayî, cihêtî, ciyawazî, ferq, ferqînî

disproportionate : bêrêje

disprove : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

disputable : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

disputant : gengeşîker, nîqaşker

disputation : gengeşî, nîqaş, miqeresî, muneqeşe;;gengeşîkirin, nîqaşkirin, miqeresîkirin, muneqeşekirin;;devjenîkirin, leckirin, xirecirkirin;;sihêtîkirin

disqualification : bêrayetî, bêselahiyetî

disquiet : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

disquisition : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

disregard : sersarî kirin, xemsarî kirin

disrelish : kerixîn, kerihin, bîz, bîzanîn, ikrah, hîlet

disrepair : xwedînekirin, nexweytîkirin

disreputable : bêqedr, bêqîmet

disrepute : bêqedrbûnî, bêqîmetbûnî

disrespect : giramnegirî, bêhurmetî

disrobe : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

dissatisfy : nevînî, nedilxweşî, nekêfxweşî, nexweşhalî, nerazîtî, dilmanî, nexoşnûdî

dissect : li parçeya lêk ve kirin

dissemble : veşartin, nepandin, nepenî kirin, xefkirin;;jê veşartin

disseminate : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, reşandin, virvirandin, werandin;;dan;;belav kirin

dissension : gelemşe, daw û damîlok;;dubendî, berberî, ciyawazî, lihevnekirin, îxtilaf

dissent : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

dissepiment : çavî;;dabeşan, parvekirin, parîkirin, levakirin;;navbir, bexdadî;;dabeş, paran, teqsîm;;qol, qoc

dissertation : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

dissever : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

dissidence : berhin­garî

dissident : dijber, rikeber, mixrik;;muxalif

dissimilitude : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî

dissimulate : durûtî, bincamîtî

dissipate : dad pêk anîn, edalet pêk anîn, edalet xistin nav xelkê;;belav kirin;;feşkilandin, felişandin, feşilandin, ferikandin, teriqandin, firikandin, faşil kirin, xilxilandin;;bela kirin, par kirin;;belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tertûbela kirin, tar kirin;;pelaştin;;fesx kirin;;xera kirin

dissolute : bêsinc, bêxlaq;;nehêvotî, xûy nepak, bêterbiye

dissolution : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin

dissonance : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

dissonant : bêaheng, bêpergal;;bêbezm

dissuade : pêxilandin, texilandin, jê vege­randin

dissymmetry : hevnenêrîtî, nesîmetrîkî mat/m

distaff : teşî

distasteful : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş

distemper : cirnexweşî, bêcirî, serkêşî, xûynepakî, cirxerabî, arûnîtî, bêxulqî, tebîetnexweşî, exlaqnexweşî

distend : nepixandin, nixifandin, werimandin, perçivandin, pif dan, himandin, nefiqandin, werpixandin, zifirandin;;mezin kirin, gir kirin, dirêj kirin;;ji stûyê xwe kirin;;zepitandin, zemitandin

distich : riste;;mal;;malik, beyt wj/n

distil : parzûn kirin, dakkirin

distinctive : veqetînerfiz/rd

distingue : raser, raserîn, sergewar, ser;;serdest, berter, di ser re

distinguish : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin

distort : şewişandin, tewişandin, şaşomaşo kirin;;serobino kirin, berevajî kirin

distract : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

distraught : Matmayî, şaşwaz, behitî

distrust : guman kirin, gumana çûn, şik birin

disturbance : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

disunion : dubendî, hengerî, nahenf, gelacî, bêaqûbetî, nifaq

disunite : kerî kirin, ker kirin, felq kirin;;hilanîn, jê hilanîn;;qetandin, veqetan­din, raqetandin, cuda kirin, cihê kirin;;ji hev kirin, ve­qetandin;;cihê ki­rin, ciyawaz kirin, ji hev kifş kirin, jê ferq kirin;;vebijartin, bijartin, veqetandin;;jê kirin, jê ve­qetandin;;ferqî xistin nava (), cudahî kirin nava ();;terxan kirin

disunity : cihêtî, cudayî;;veqetan, firqet;;ciyawazî

disuse : hêlan, hiştin, berdan, helistin, şemirandin, terk, terkandin;;devjêberdan, jêqerin, têborin;;xweytîlênekirin, îhmalkirin

dither : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî

dittany : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot

ditto : baneşan, bangok, nişkok

diuresis : ê ku mîzê zêde dike

diurnal : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

diva : primadonna

divagate : daherîzîn, averê bûn, xericîn, çepîn, ji rê ketin, rê berdan, çepeve bûn, ji rê derketin;;dagerin;;şeqîn

divaricate : bûn ducihî, bûn duşeqî, bûn duçuqlî, bûn çetelî

dive : noqîn;;noq bûn;;ketin, tê ketin;;xêreve bûn, mitrî bûn, daman, gut bûn, ji xwe ve çûn, nuqmî () bûn;;xayis ketin;;hênijîn, di xew re çûn, bi xwe de çûn;;noqî kirin, xwe avêtin pê;;bi serî bûn, mişefl bûn

diver : noqav;;noqar, noqkar, xewas, qewas, binavger;;destdirêj

diverge : hatin cihêkirin, hatin veqetan­din, hatin cudakirin l/tb;;veqetîn, qetîn, jê bûn;;cihê bûn;;ji hev bûn, jêk bûn

diverse,divers : mixrik, zid;;têvel, muxtelif

diversify : çeşîtdarî, curbicurî, çeşîddarî, biçeşîdîtî, çendetexlîdî

diversion : daherîzandin, averêkirin, xericandin, çepandin, jirêderxistin, jirêkirin;;berevajîkirin

diversity : cudabûnî;;cihêrengî, ciyawazî, cudayî

divert : zivirandin, zivartin;;wergerandin, qelaptin, qelibandin, velqutandin, qulibandin;;gerandin, ba dan, çerixandin;;gêrandin;;vegerandin, fetilandin;;berevajî kirin;;kirin;;girtin, dor lê girtin;;qelaqtin;;guhizîn, guherîn;;leyîstin

divertissement : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

divest : qeşartin, qeşirandin, qeşûr kirin, qaş kirin, spî kirin, pur kirin;;jê kirin, şêlandin, şelandin, tazî kirin, êxistin, şilf kirin, danîn;;şelihandin, derve kirin, dereve kirin

dividend : dabeşbar, berpar, dabeşkiraw mat/m

divider : pergel, pergar mat/m

dividual : cuda, cihê, qetandî;;ciyawaz;;tenê bi te­nd, bi serê xwe

divination : kehanet;;mirwa

divisive : dabeşker, parveker mat/m

divisor : dabeşker, parveker mat/m

divorce : hevberdan;;filîtin;;valabûn, rihetbûn

divulge : aşkere ki­rin, faş kirin, îfşa kirin

divvy : par, pay, beş, behr, pişk, pêşk, damistong, xurd;;pay mat/m

dizzy : nelixwe, nelihev;;gêj, gêjok, gêjik, sergêj, sersam, gêjoyî, keregêj, seme, sersom, sersurman, hêbeti, mendehoş, medxoş, wale

dobbin : bergîr;;belgîr, bargir

docile : pindirî, sernerm, hêmin, rûnerm, mülayim

dock : bêrnvhewz, hewd, birk;;çal;;hewz

docket : kurte, kurtayî, kurtasî, kinayî, xulasa;;xulase

doctrinaire : teorik, nazarî

document,documentary : pelik;;pel, belge, dokuman

documental : bi pelik;;belgewar, dokumanter

dodder : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman

doff : qewitandin;;defa ji xwe kirin, ji xwe dûr xistin, ji xwe dûr dan, qetha ji xwe kirin;;ji stûyê xwe kirin

dogged : rikdar

doggish : we­kî kûçikan, mîna segan

doggone : baneşan, bangok, nişkok

doggy,doggie : bocîk

dogmatic : dogmatîk fel

dogmatism : dogmatîzm;;dogmaparêzî, dogmatîzm fel/m

dogtired : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

dogtooth : qîl

doings : saz, sazbar

dolce : şîrîn, şêrîn;;xweş;;şîranî;;bi xweşikayî

doldrums : gebsî, tengavî, behntengî, qeswet

dole : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq

doll : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dolly : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dolman : lefandin, pêçandin, alalandin;;marok, ragirtin;;cureyek kincê bervekirî ku li ser cilan de tê wergirtin

dolt : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

dome : kumbet, qub;;qube, gûmez, gumbet;;qab, kemerî

domesday : roja piştdawiyê, roja qi­yameta

domesticate : kedî kirin, malofî kirin, ma­mirî kirin, kehî kirin

domicile : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

dominance : karbidestî, raye, selehiyet

domination : fermanrewatîkirin, hikmkirin;;hikmdan, darazdan

domineer : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

dominion : daraz;;serwertî, ferwerî, ferwar, hikm;;girîngî;;çîk, bandor

dominium : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

donjon : birc;;çerx

doodad : cînciq, monk morîkan, xiştik miştik

doodle : reşkirin, resîtkirin, xêzkirin, çizûviz;;reşnivîs;;gelale, muswede;;leke, serhevdî

dormant : tevizandî;;nermijokî, nermûsankî, tiral

dormitory : malnivînk, hîştêr, siyer, nivîngeh;;razanxane, xewxane, xewgeh

dormouse : dormişk

dosage : dozaj

dosser : zembîl;;edil, qatûf, sevî, sakar, qufe, selik, qufik;;qorik ant/m;;qufe| selik

dotage : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

dote : li ser mirî bûn, bi ve bûn, miriyê bûn, ruhê li serê çûn

dotty : xalxalkî, deqdeqkî, deqdeqî, pitpitokî;;binuqte, bixal

doublet : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

douce : sergevez, waqur, giran

douche : şiringa, şirinqe;;enjektör

doughnut : çavdêrikirin, çavnêrîkirin;;patîle, nanê sêlê, nanêpişêfkê;;avkî, şilekî, şilik

doughty : bihêz, xurt;;hêzdar, biquwet;;zexm, saxlem;;tûj;;zor, dijwar;;biqewet;;baş;;gur

douse : xwe di avê de kirin;;noqî avê bûn, newqî avê bûn, binav bûn, noq bûn

dovetail : peresêlke, hechecik, hecîreşk;;hechecok, dûmeqesk meqesork, pilsteng, qemeqûçik, çoleke, dubîra, dûvmeqesk, xecxecok;;darê çiqulî yê ku sirniya erebeya ga û teker bi hev ve girê dide;;hekîmê sextekar ê ku xwedêgiravî çavên ku ewr bi ser de hatiye baş dike

dowdy : derbider;;derbeder, derodero, şeqîdeqî

dower : drahoma

downbeat : bedbîn;;reşbîn

downcast : xemgîn, xembar, xemgîr, xemdar, melûl, berketî, pozxîn

downers : kemijîner, vepesirîner

downfall : bipaşketin, paşketin;;paşketin biy;;berexêrbûn;;vekişîn, paşvekişîn, ricat

downhearted : xemgîn, xembar, kiz, zelûl;;bedbîn

downhill : derbejêr, berbijêr, serejêr, serbijêr, beijêrek, sernişûv serberjêr

downpour : tavî, tavtavî, pêtî, rêjne, rêjnebaran, raş, çiloyî, tavan

downright : sax, sehî, sihê, bitûnî, tûnî, temamî;;tewaw, temam, nekêm;;tamam, rast;;serçavan, baş e;;êêê, ê wele;;ê, êê

downthrow : hilweşandin, hilşandin, rûxandin, herîfandin, pelaştin, pelişandin, remandin, hedimandin, herîftin, felişandin, herîşandin, roxandin, xirandin, xarkirin, fersandin, hurçandin, xerimandin, zerzilandin;;wergerandin, qelabtin, qulibandin;;xwarkirin;;mehfkirin;;kirina stûyê;;danîn;;tewirandin, nikisandin

downtoearth : hişwer, hoşwer, maqûl, aqitane;;bimantiq;;guncan, baş;;xuyakirî, diyarkirî

downtrod : stembar, berstem, stemdîde, mezlûm;;dengnekir, feqîr

downward,downwards : berjêr

dowry : rihel, cihêz, gîz, bavanî, cêz

doxy : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

doze : kêse;;qutebir, çolbir, çolebir, kurterê i kestirme yol riya qutebir;;kurtasî, bi kurt, bi kurtahî;;şerbeta tîr

drab : forq, forqe, tol, cinde, orispî, laşfiroş, fahîşe

drabble : şêlo bûn

drachm : dram

draconian, draconic : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

draconic : wekî ejdehayekî

draft , draught : firarê leşkerîyê, qaçaxê eskeriyê

drafting : sêwirandin, tesewir kirin;;niqirandin

drafting , draught : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin

drag : kaş kirin, xij kirin, xirikandin, xijiqandin, xişikandin;;meşîn;;dan ber xwe, dan pêşiya xwe;;dewam kirin, dom kirin

draggle : gemarî kirin;;qirêjî kirin, qilêrî kirin, gewî kirin, gemirandin, qirêjokî kirin, rêvîn kirin;;lewitandin;;lekedarî kirin, pis kirin

dragoman : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

dragoon : tehde lê kirin, eziyet lê kirin, azarde dan, cincirandin, çizirandin, hincirandin, zêrandin

drain : hekoke vedan, hekoke lê xistin;;erx vedan

drainage : palîn, parzinîn, dawerivan, sefîn, nisilîn, dawerivîn, werivîn, dapelîn;;kişîn, xweberdan;;xweqelizandin;;melûlbûn;;xwelûsikandin, xwequraftin, xwebadan

drainer : mevsik, safok, safaye, parzûn;;palavte, palan;;makêş, filtre;;şirşirk

dramatic : livdar, livok, bizavdar, bibizav, tevgerdar, bihereket;;çipik, çist, çalak, çipçipok

drastic : tund, qurs, dijwar, çetîn;;lezdar, lezgîn, bilez;;aşirî

drat : baneşan, bangok, nişkok

drawer : berkêşk, çavik, dexîl, dexîlok;;sindoq, sindoqa gewheran

drawing : hêlkêşan, xêzkişan, xetkêşan mat/m

dread : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade

dreaded : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

dreamy : wekî xewnê şevan

dreary : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

dredge : şe, şeh;;şehmû, şane;;tilmix, tirmix;;kerkît, kerpît, hepik, hepo, şeye tevne;;kimşik, kimşika mirîşke;;şeye pe;;kelek, keleka masî

drench : şil kirin, lihêmîkirin, şilerikirin;;rakî vexwarin

dressing : poşandin, lêkirin

dressy : xweşik, zarîf, qeşeng;;fîtos, poşte, şik;;bi keys, di cih de;;vebijark, şiq, alternetîf

dribble : dilop kirin, çilkîn, niqutîn;;çilk kirin;;tekepcke nekirin çûn cihekî

dribblet : piç, hin, weş;;bnr bir nebze

drift : kişan, kêşîn, vekişan;;istifa;;vekişîn jeo;;ricat Işk S çixîn;;çikîn, miçiqîn;;vekişîn sp/m

drill, drilling : bnr diriksel cureyek qumaşê pembûyî ku di çêkirina gomlek û şelteyan de tê bikaranîn

dripping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin

drivel : tewşikî kirin, tewş peyîvîn, tewş xeber dan, tewşomewşo xeber dan, tewşikmewşik xeber dan, ji tewşan xeber dan

drizzle : xunivîn, hûrhûr barîn, baraneke bi xunav hatin

droll : ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê;;ecayîb;;qerfok, qeşmer;;pêşkenî

drollery : pêkenî, pêkenîn, pêkenok, kenawerî, mizah

drone : kimê, parazît;;kurtêlxur, kurtclx wer, muftexur, mijoxwer, parîxwer

drool : av ji devan kişiyan, av bi devê ketin, av ji devê çûn

droop : ji hêz ketin, ji qewet ketin, ji pertav ketin, ji taqet ketin

dropping : niqutîn, dilopkirin, çilkîn, çilkkirin

dropsy : tîltîloktî, qarçîloktî, çirmaqtî, qirûdîtî

dross : gihûr, giwûr, malmişt, toz û tibar, qirş û qal;;pespaye

drought : ziwayî;;hişkayî, hişkî, sixre, meh­teşî, hişkesalî

drove : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde

drover : têcir;;xortê ku ji bo xizmetên dewletê wekî berendam li serayên Topkapi, Gala­ta û ıbrahim Paşa dihatin hêvotin

drown : noq kirin bin av kirin;;xewirandin;;noqandin, noq kirin, xerq kirin, bi nav kirin;;îflas kirin, winda kirin;;jê axaftin, jê xeber dan;;hetikandin, lewitandin, peti­xandin, herimandin, hesikandin, cirisandin;;edem kirin, mehf kirin;;tê re kirin

drowse : hênijîn, pirnijîn, dapirnijîn

drowsy : xewîn, xewarî, xewokî;;xilmaş, xirmaş, ximaş, çavlixew

drub : lê dan kutan, bi çoyan lê xistin, dar kirin

dual : du libi, dumend;;dumend (di leyîstikên mina is­kambil;;du alî, du hêlî;;duo mzk;;du kes

dualism : cez­ve cezweyê duhanî;;dubendî;;duyatî, duyîtî;;duhêk;;duhanî, duwani, dulibî

dub : navandin, bi nav kirin, nav lê kirin, nav lê danîn

dubious : gumandar, gumanbar, hulhulî, şikdar, şikbar, şupedar, biguman, bişupe, bişik

dubitation : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe

duce : fermandar, salar;;fermander, serdar, komandar, komutan, fermode, fermûde

duchess : duşes

duchy : welatê ku di bin rêveberiya dukekî de ye

duck : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

duckweed : kevze, kefzer

ducky : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

ductile : nerm;;nermik;;nermûsank, nermok;;hindaze

dudgeon : nifrîn, hêrs, kiz, xezeb

duenna : perwerdekar, murebiye

dues : barbû, aîdat;;aîdat

dug : çiçik, memik, bostan, bistan, pêsîr;;guhan, hingil;;girêş, guhandîr;;bnr emcek, emcik

dulcet : ahengdar, bipergal;;hengdar, bibezm

dulcify : serkut kirin, tepeser kirin;;kemijandin, vepesirandin, amoş kirin, aramoş kirin;;razî kirin, nerm kirin;;aş kirin, haşt kirin

dulcimer : sentûr

duly : têr baş, tam bi heq

dumfound : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

dummy : ximbil, bûkoke;;kûkla;;pêleystok, pêlîstik, qirdik

dump : vala kirin;;tal kirin, verêtin;;lê kirin, pê de kirin;;tê de vala kirin;;xwe vala kirin, xwe rihet ki­rin;;vereşîn;;sist kirin

dumps : xemgînî, kovan, kewgirîn, hizn

dumpy : cûre, kinik;;esûsekî, kurûsekî, kurkupe, huldumhuldumî, bûcirkî

dun : qemer, esmer

dungeon : zîndan, zindan;;taristan, şevreş

duodenum : rûviyên diwanzdehgirê

duologue : diyalog;;gotûbêj, guftûgo;;lihevkirin, lêkhatibûn

dupe : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

duple : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

duplex : cot, zo, çift;;maşik an jî mûçinga biçûk;;darcot

duplicate : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

duplicity : durûtî, bincamîtî

durability : tirûşdarî, qewînî, metanet

durable : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî

durance : girtîtî, ragirtiti, tewqîfkirîtî

duress : zorandin, zorlêkirin;;mecbûrî

dusk : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê

dustpan : kulxane, fereş

dusty : bitoz, bixubar, tozgirtî

dutiful : giramgir, rêzgir, rûmetgir, qedirgir, hurmetkar

dutyfree : bêgumrik;;gumriknedayî

dwarf : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî

dwell : lê man, lê mniştin, lê bi cih bûn

dweller : kes;;şcxs

dwelling : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

dwindle : piçûk bûn;;biçûk bûn;;civitîn, quncisîn

dyad : du, dudo (II;;n;;dudo

dynamic : felît, çalak;;dînamîk;;dînamîk fel/rd;;zînde, livdar

dynamite : dînamît

dynamo : dînemo

dynamometer : dînamometre, hêzpîv

dynast : fermandar, ferwerdar, ferwermend, hikumdar

dynasty : xanedan dîr/nd;;malmezin, xanedan;;camêr

dys : tengavî, tengî, tengayî, nerihetî;;zor, dijwar, çetîn, zehmet;;divê, pêwist, hewce, mecbûr;;pest, pêkutî, kötek;;bi zorekê, bi zorê

dysentery : dizanteri

ear(1) : guh;;guhçik;;go, goş, guçik;;guhik, guÇik mzk;;guh n gundiyê Rûs û zengin

ear(2) : seridîn, silm girê dan, sinbil girtin, serî tije kirin, şonik girê dan

earnest(1) : giran, tewa;;rast, rasteqîn, cidî;;jidil;;saxlem, pêewle;;girîng, mihîm;;ji dil

earnest(2) : peşînat, pêşinî;;bêh, bey, gewerek, behî/bêhî

earth (1) : pêşkêşî, derpêş, berpêyî;;ragihandin, vegotin m ber, berayî, fırehî zemîn, rûzemîn, erd, rûyê erdê arzanî berkî, beraykî

earthenware : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

ease (1) : serbesti, azadî

ease (2) : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

easiness : hêsanî;;asanî, asayî, hêsayî, rihe­tî;;rihetî, konfor;;qewet

easy (1) : hêsan;;asan, sanayî, hêsa, rihet, sivik;;hêsanî, asanî, sivikahî

easy (2) : bi rihetî, bi hêsanî

easygoing : sernerm

ebony : ebenûs

ebullient : sergerm i bo kesan);;fûriyayî, fûrandî;;rabûyî;;pirole, pir zêde;;seylav, sêlav m taşkınca bi piroleyî, bi aşirî h/nd

ebullition : kelîn, kel, kelmijîn, kelijîn, hilkelîn, bilbiqîn, belbeqîn;;cebirîn;;derbûn, zayîn

ecaudate : bêdûv, bêdûvik, bêboç, bêboçik, bêqemç, bêqemçik, bêdoçik, bêteri

ecclesia : cemaet;;qefle, qewte;;civat

echo (1) : lasaker, zehrker, remzker, teqlîdker;;zarîker, zarveker

echo (2) : şewq dan;;aşkere bûn, diyar bûn

eclat : çepik

eclipse : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

ecstasy : weed

ecumenical : gerdûnî, hemgelî, barîgehî, kaînatî;;ger­dûnî, cîhanî, alemgiştî

eczema : mayasil, egzama;;bawesîr

edacious : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek

eddy : germek, ger, gerek, gergerînek, gêjik, girdav, avger, xerqe erd/m;;xeter, nakxemlandina girift as

eden : bihuşt, çenet

edentate : bêdiran, bêdidan

edgeways, edgewise : rexkî, teniştkî, rexrexkî

edging : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek

edgy : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

edible : xurik, derxur, zimhêr, xurdemenî, xwirde, xwerek, zad;;xwarbar

edict : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

edification : gihandin, gihîştandin, ragihandin;;xwedîkirin, mezinkirin;;hilberandin;;hêvotin, perwerdekirin

edify : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin

edit : li hev anîn;;nivîsandin

editor : daner, nivîskar, pirtûknivîs, kitêbnivîs

editorial : serbend, sergotar, benda sereke

educate : hêvotin, perwerde kirin, şerde kirin, terbiye kirin, zîbade kirin

educe : birin serî, sergihayî kirin, ser girtin

eel : marmasî

eerie, eery : ne xalî

efface : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin

effectual : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar

effectuate : bi cih anin, kirin;;icra kirin mzk

effeminate : jinane, jinwarî, jinankî

effervesce : kef dan;;kefdan 2 kefdan, kef pê ketin;;kela ra­bûn, hêrsa rabûn

effervescence : pişpişan, pişpişîn, pimpişîn, hilpişîn, kişkişîn, poxpoxîn, qepişîn;;hilhatin, rabûn;;zêdebûn;;zifirîn, werimîn, nepixîn, perçivîn, nixifîn;;gijbûn, gijgijîn belbûn;;pûrtikîdan, pirtikîdan;;balondan, perik, pelqikdan, perikdan (ji bo perik

effete : bêhal, teibî;;hicinandî, ketî, jihalketî, jipertavketî, jiqudûmketî

efficacy : bikêrhatî, kêrhatî;;kêr, sûde, kelk, havil, wec, feyde, nihf;;sûd;;berjewendî, menfaet

efficiency : ehliyet;;têrîkirin, kifayet

efficient : ehîl, biehliyet

effigy : peyker, kelwaş, heykel, hîkel

effloresce : çîçek vekirin, kulîlk vekirin, kulîlk dan

effluence : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

efflux : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

effrontery : kancî;;bêpardaqî, kustexî, derfehatîtî

effulgence : semyan, ewrengî, mirês, şeml, wurşe, mezinayî, ihtîşam

effusive : dilcoş, coşdar, coşbûyî

eft , eftsoon : pir di ser de derbas nebû, zêde neajot

eg : wekî mînak, mîna ku, weka ku, wekî nimûne, her wekî, mesela

eggcup : hêkel, xerze, xerzdank, xerz, hêkdank, bizrê zaro, fer ant/biy

egghead : argo

eggplant : balîcan, bacan, badincan, bacanreşk, bacanê reş

eggshaped : hêkanî

eggshell : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

egoism : xweperestî, xudkamî, xudbînî, egoîzm;;xudkamî fel/m

egotism : xwexwazi, egotîzm

egregious : xirabî, neçêyî

egress : çûyîn, çûn, çûndin;;ketin

egret : şe, kimşik, kulik;;per, perik

eidolon : saw û sepet, xiyal, xiyalet;;xuyang, vexuyan, xuyanek, xwengî, nimûd fiz;;dîmen, nimûd, vexuyan sn û tv;;xuyak mat/m

eire : îrlanda

ejaculate : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkî kirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin, werkirin, daweşandin;;bel kirin, beli­qandin

eject : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

elaborate : binbar, lixwegirtî;;xweşçêkirî;;mukelef

elapse : derbas bûn, guzerîn, bihurîn, bo rîn, rawirin, raborin, daborîn, rawirtin, bi werin, bihorîn, dabihurîn, hilborîn, tê perin;;dan ber;;derbas kirin;;kirin;;tê gerendin, tê dan;;pê mijûl bûn;;tê re kirin, pê ve kirin, weranîn;;jê bûn, birin;;meşq kirin;;ragihandin;;ketin;;çûn;;tê de bihurîn, tê de derbas bûn, tê de çûn;;jê seqirin, jê fılitîn;;xeyba kirin, jê mijûl bûn

elastic : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm

elasticity : vamtoyîtî, qayîşokîtî, vezelokîtî

elate : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin

elaterium : derman, ecza

elbow : enîşk;;anîşk, enîşk ant/m;;goşe;;çeng;;qeytik

elderly : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin

eldritch : ne xalî

elecampane : zencefili şamî

elector : hilbijêr, dengdêr

electric : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî

electrical : karebadar, elektrîkdar, bielektrîk;;hêrsbûyî

electricity : kareba, elektrîk

electrification : karebadan, elektrîkdan

electrify : kareba dan, elektrik dan

electrodynamics : elektrodînamîk

electrolysis : elektrolîz

electrolyte : elektrolît

electromagnet : elektromanyetîk

electropositive : alkalîk kîm/rd

electroscope : elektroskop

electuary : derman, ecza

eleemosynary : sedeqe

elegance : qeşengî, şûxûşengî;;fîtosî, şikbûnî

elegiac : şîngirtî, şînî, bişîn, şîngirêdayî

elegy : zêmar, şîngerî, mersiye

elemental : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

elementary : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd

elenchus : sofîzm fel;;sefsetetî

elephantiasis : nexweşîna ku bi piranî di çîpan de tê dîtin, ku hingî diwerime dişibe lingê filan

elephantine : wekî hirçekî ye

elevator : asansör, hilanok

elfin : biçûk, kiçik;;piçûk, qic, qicik, çûçik;;hindik;;hûr, hûrik, biçûçik;;qico, pito;;bi­çûk;;ki­çik

elicit : peyde kirin, sewgirandin, peydandin, dabîn kirin, bîter kirin, ray kirin, hînkivandin, çar kirin;;tirsa şikandin, bawerî pê dan

elide : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

eliminate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

elip : klîps

elipping : birin, birandin, qutkirin, jêkirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, qetkirin;;hûrkirin;;kurkirin, qusandin;;şeijêkirin;;qewldanîn;;jêbirîn;;qemitandin;;çikandin, miçiqandin;;meqesa sac;;loqum;;misoger, qethî;;kubik;;kevirê birandî, kevirê şedayî, kevirê biritî, kevirê şirin

elision : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

elixir : derman, ecza

ellipse : hêkanî, elips mat/m

ellipsis : gram

ellipsoid : elîpsî, elîpsoît

elliptical : hêkanî

elocution : xîtabet, gotinbêjî, hunera gotinbêjiyê

eloq : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn

eloquence : bibandor, bandorker, hîkarîdar, kartêker, tesîrker

elude : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin

elusion : zelitîn, çelitîn, qeşitîn, şermixîn, terişîn, çerixîn, çizirîn, xermişîn, şeridîn, şeqitîn, rûçikîn, fiştiqîn, cilhitîn;;aritîn, kojîn, xeritîn;;xelasbûn, filitîn

elutriate : şûştin, veşûştin

elvish : eynî cin

elysian : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye

elysium : mit, mîtos

emaciate : qirûdî, qar, qarik, çirmaq, qarçîlok, çîçîlask, hilar, ler, çeqelok, lar, tîltîlok

emanate : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

emancipate : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin

embed : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

embellish : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

embitter : tehl kirin;;tûj kirin

emblaze : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

emblazon : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

emblements : ber, berhem, deramet, mehsûl;;eser;;ber kîm/n;;berhembexş

embody : şêwandin, dirûvandin, şekilandin, dirûv dan, şekil dan

embolden : halan di dan, cesaret dan

embonpoint : ponponîbûn, tixisîbûn

embosom : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

emboss : tehn û niç lê dan, niç lê dan, niç lê xistin, tehn lê dan, nihiçandin;;tehmî dan, firisandin

embower , imbower : sikirin, sîberkirin, saye kirin;;reş kirin, tarî kirin;;leke anîn serê, eyb anîn sere t/b w

embranchment : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn

embrangle : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

embrasure : bnr asklı

embroider : xemilandin, arastin, kok kirin, kokandin, xeml kirin, qersandin, teyîsandin, tewizandin, tewisandin;;ciniqandin, ceniqandin;;dan rûyê

embroil : berî nava hev û din dan, li nava hev û din xistin

embryo : embriyon, goştpere

embryology : embriyolojî biy

emerald : zimrûd

emerge : derketin, derçûn, derbûn, derhatin, veder bûn;;çêbûn ğ sütten yağ çıkar ji şîr rûn dertê;;jê derketin, jê rabûn, jê mezûn bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;hilketin, hilgerîn, hilkişîn;;kişîn, çûn hafa, derketin hafa, çûn ba;;lê xistin;;ketin rê;;derketin 5 milyara çıktı ev mal derkete 5 milyarî;;ketin dilqê g Otelloya çıkmak ketin dilqê Otello;;çêbûn;;li berê rabûn;;tê gerîn;;lê kirin, çêkirin;;jê hatin;;xelîn;;jê çûn;;rabûn;;derbas bûn, bihurîn, rawirin;;rakirin;;derxistin, kirin

emergency : divêtî, îcab;;îcab mant/m

emigrant : koçber, cîhil, muhacir

emigrate : koç kirin, bar kirin;;hezin, tepin, herîfin, hilweşîn, pelişîn, rûxîn, rü niştin;;kopîn, kûpîn;;koçdawîkirin

emigre : koçber, cîhil, muhacir

eminencecy : tep 1 tepik, niçik, pompil, ser, serî, gujme;;tepe, tepik, gir i tüm;;teng;;tep, tepik ant/m

emission : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

emollient : nermker;;kêmker

emolument : mehane, mehanî, mehî, heyvane, mehiye, meaş

emotional : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt

emphasis : girîngî

emphasize : li ser sekinîn, li ser rawestın

emphaticical : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr

empiric : çaçûl, delkbaz, şarlatan

empirical : ezmûnî, tecrûbî

empiricism : çaçûlî, delkbazî, şarlatanî

emplacement : bnr asklı

emporium : firoşgeh, mexaza;;kogeh, embara mezin

empower : raye dan, selahiyet dan

empressement : jidilî, naxî, samimiyet;;canêcanêtî, xweşûbêşî

empurple : mor kirin;;ricricandin, morkirin, şîn kirin, reş kirin, reşpatî kirin, reş û şîn kirin

empyreal : asîmanî, semawî

empyrean : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman

emulate : hemberî kirin, pozberî kirin, berberî kirin, qayîşkêşî kirin, qayiş kişandin, serî pê re kişandin, reqabet kirin

emulous : hember, pozber, berber, rikeber, hevrik, pozkepî, pêşkepî, paşimt, qayişkêş, reqîb

en passant : hemin gotin hatiye serê, hemin keysa me ketiyê

enact : qanûnî kirin, zagonî kirin, yasayî kirin

enamel : emay

enamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enarthrosis : movik, monik, geh, girêçk, maçlek, qamik, kawik ant/m

enbloc : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî

encage : kirin qefesê, xistin qefesê, bi xap yek kirin defikê)

encamp : wargeh vedan;;cihê baregeh çêkirin, cihê kamp çêkirin

encase : kirin sindoqê, ambalaj kirin

encephalon : mejî;;mêjû, mêjk, mehz ant/n;;mêjî;;ser, serî;;gihîştî, têrgihîştî

enchain : zincîr kirin, piyên kirin qeydê

enchant : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enchorial : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

encipher : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

encirclement : gemaro, rapêçan, rapêçandin, dorpêç, dorpêçandin, dorgirtin;;girtin, ziflkirin

enclasp , inclasp : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

enclitic : gram

enclose , inclose : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

enclosure,inclosure : girtin, dadan, radan;;miçkirin, qurçkirin;;çeşîdek xwarina ji goştê berxikê;;cil û berg, kine, bedl;;dostik, metres

encode : girtin, dadan;;radan, qefaltin, kepisandin;;tije kirin, xitimandin;;birin;;kirin;;hi­lanîn;;fît kirin, dewdabir ki­rin;;qurç ki­rin, miç kirin

encomium : pesn;;peyvniwazî, pesname, xweşniyaz, methiye

encompass : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

encounter : kopişîn, tûşî hev bûn, li hev ketin, li hev qelibîn;;li hev xistin, li hev dan, li êk dû dan;;di ber hev dan

encouraging : hander

encrimson : sor kirin

encroach : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî

end table : sêpê, sêpik, sêpa, sêling;;sehpa;;sêdar, darê îdamê

endamage : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

endear : pê dan hizkirin l/lb

endemic : cîgayî, cihî, deven, mehcli

endive : bot;;bot m bot

endlong : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil

endocarp : bot;;bot m bot

endorse, indorse : pejirandin, tasvîb kirin;;pesend kirin, xetme kirin, tesdîq kirin

endorsement : dike;;cîro bz/m

endosperm : bot;;bot m bot

endospore : bot;;bot m bot

endothermic : tîngir, endotermîk kîm/rd

endow : bexşandin, pêşkêş kirin

endpiece : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr

endue , indue : wergirtin, poşîn, li xwe kirin, kirin;;daxwarin, di xwe de bihartin

endurance : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl

enduring : pihêt, qayîm;;tirûşdar, bitirûş, zexm, qewîn, berhelistî

endways , -wise : çik;;gij;;tîk;;zik;;rep;;qup, pîk, kîp, zîç;;bij, bel, mûç, vît, qît, bijbijî;;qube;;ziq;;sirt;;şefil, mişefil

enema : lavman

energetic : çalak, çipik, jêhatî, çeleng, livdar, bitevger;;feal

energize : wîze, vejen, eneıjî;;wize

energumen : biçin;;cinoyî

enervate : jar kirin, hêjar kirin, qels kirin, lawaz kirin, zeîf kirin

enfamille : malbatî, koçemal

enfeeble : jarkirin, hêjarkirin, qelskirin, lawazkirin, zeîfkirin

enfetter : zincîr kirin, piyên kirin qeydê

enfilade : bnr asklı

enfold , infold : qat kirin, pêçan;;nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûri kirin, tewiqandin, tewq kirin, qat ki­rin, taxe kirin, tewandin, ta kirin;;duçendî ki­rin

enforce : bêgav kirin, neçar kirin, hasilandin, mecbûr kirin

enfranchise : azad kirin, serbest kirin, serbest berdan;;aza kirin

engaging : kêşvan, kişîner, rakêşer;;dilkêş, çavhebîn, dilniwaz, dilhebîn, balrakêş, cazib;;kaşker

engender : derxistin rastê, derxistin meydanê

engird , engirdle : dorpêç kirin;;gemaro kirin, rapêçandin, rabestandin, dor lê girtin, dor pêçandin, dor jê stendin, bi ser de girtin;;girtin, zift kirin;;pişt bi pişta girê dan, pişt dan pişta

engorge : xitimîn, ritimîn, stimîn, remilîn;;dil nebijîn, mehdê neçûn;;bêhna çikîn, nefesa çikîn

engraft , ingraft : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;bi ser xwe de kirin;;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin

engrave : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin

engraving : kolînerî, verojî, heqaqî

engross : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

engulf , ingulf : daqurtandin, dabelandin, daûrandin, dabelihandin, daqulandin, daqurçandin, qurpandin, belandin, daqultandin;;dabilandin;;di xwe de derbas kirin;;xwarin;;pê xapîn, pê bawer kirin, ketin sere, di serê de çûn;;jê tênegihîştin, jê fêm nekirin;;gotin kirin xwarê, gotin daxistin;;jê birin;;tam hîn bûn;;kêm kirin

enigma : mamik, tiştonek;;qinik, çistan, kelemamik, tiştanok, pêderxistinok, tiştik, têderxistinok, apik

enigmatic : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

enjoin : qedexe kirin, bend kirin, menkirin

enkindle : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin

enlace : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb

enlighten : hay dan, agahî dan, salox dan

enlist : qeyd kirin;;tomar kirin, li qe­lem dan;;tomarî kirin, qeydî () kirin;;têbinî girtin, not kirin;;destnîşan kirin, daxuya kirin;;girtin;;bi dest xistin, encam jê stendin;;qeyd kirin fiz

enliven : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

enmasse : tomerî, tevdeyî, tevahî;;tevayî

ennoble : bilind kirin, berz kirin, hilkirin;;hindrû kirin, hêzdar kirin;;rakirin, zêde kirin;;geşe pê dan;;mezin kirin

ennui : acisiya can, buhran, acisî

enormity : nizmtî, nizmayî;;nemerdî, rezîltî, adîtî

enormous : tirsnak, hêwilnak, girtole, giyansûz, erjeng;;felaket, zor;;seyr, ecayîb

enounce : daxûyandin;;da­xuyandin, daxuyan dan, pandin, xuya ki­rin, azlû kirin, beyan kirin

enrage : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

enrapport : guncan

enregle : pêwist bike, hewce bike, çawa hewce bike

enrich : dewlemend kirin, zengîn kirin

enroot : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin

ensconce : akincî kirin, cîwar kirin l/gh bi cih kirin;;bi keys kirin, bi cih kirin, heşirandin;;pê ve danîn

enshroud : kefinandin, kefen kirin

ensiform : bot;;bot m bot

ensign : bandira;;ala­ya dewleta biyan

enslave : dîl kirin, esîr kirin

ensnare : kirin lepikê, kirin faqê, kirin kemînê

ensoul , insoul : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

ensue : li pey hatin

ensure : peyde kirin, dabîn kirin, bîter kirin, temîn kirin;;bi dest xistin, lê bûn xwedî;;mîzan kirin mat l/gh derbasî aliyê rastê yê rê bûn

enswathe, inswathe : pêçang kirin, pêçk lê pêçandin

entablature : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entablement : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entail : mulkê ku bi şertê neyê firotan ji wêris an jî, ji saziyekê re hatiye hiştin

entangle : gerandin;;lê gerandin;;dan gerandin, lê dan gerandin l/lb

entente : peyman, lihevkirin, lihevhatin;;peymanname

enteric : tîfo

enteritis : anterit

enterprise : peyan, teşebûs

enterprising : pêkhatî, jêhatî rd/nt

entertaining : biheng, bihingime, bibezm, bişahînet

entertainment : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

enthrall : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

enthuse : kêf hatin

entice : xirandin, ji rê derxistin;;xa­pandin, xap kirin;;terişandin, ketin binê, ketin bin, ketin binçengê

entirety : bitûnî;;tevayî, sehîtî, saxîtî, temamî, hevgirtin

entitle : raye dan, selahiyet dan

entity : Bkz: var oluş

entoderm : çermikê binî, endoderm ant/m

entomb : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

entr'acte : bêhndan, navberdayîn, antrakt

entrap : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

entreat : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

entree : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

entrench , intrench : zexm kirin

entrepot : embar;;kuling, kîler, kogeh;;mîkap

entresol : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

entrust , intrust : pê bawer ki­rin, pê ewle bûn, ewletiya xwe pê anîn, baweriya xwe pê anîn, amîniya xwe pê anîn, ewletî pê anîn, bawerî pê anîn

entry : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

entwine , intwine : honandin, hûnandin, raçandin, vehandin, vehonandin, mûnandin, wûnandin;;refandin, hîzvatin, veçinandin;;vegirtin;;kors kirin;;lê kirin;;darêjtin, darêtin

entwist , intwist : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

enucleate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

enumerate : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan

enunciate : ragihandin, bang hindêran, bangewazî hindêran;;îlan kirin, îlam kirin

envelop : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

envelope : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe

envenom : jehrandin, jehrdayî kirin, jehrdadayî kirin, jehredar kirin, jehr dan;;jehrî berî serê dan

enviable : xweşik, speh, spehî, bedew, ciwan, rind, rindik, şewab, xweşkok;;xweş;;baş;;pir baş;;delal, qeşeng;;xweşik s dünya güzeli: bedewa cihanê

envious : çavnebar, çavteng, hesûd, dexes;;dexesok, dexsoyî, pexîl, dexox/dexûs, newaz, dexsok, bexî, berçîn, kimreş, zikreş, behicok, qarok, dilreş rd/nt

envisage : sêwirin, dariştin, tesewir kirin

envision : sêwirin, xiyal kirin

envy : xwezî pê anîn, xweziya xwe pê anîn

enzyme : enzim

eolith : cih, cihok, cok, cew, kend, erx

epaulet : apolet

epenthesis : gram

ephedrin : derman, ecza

epi- : li ser, der barê de, der heqê de;;ji kîsê;;li gorî

epic : destan an jî helbesta ku ji mêrxasiyê behs dike

epicedium : zêmar, mersiye, lawika miriyan;;girî, girîna diya bûkê

epicure : muzîk, mûsikî, sazbendî

epidemic : belavbûyî;;belave, berbelav, belav, pert;;şob, şewb, şof

epigram : zem, hîcw

epigraph : epîgrafî

epilepsy : giranî;;atî, fê, edr

epilogue : awî, serencam, encam;;dûmahîk

epiphany : xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn;;şan

episcopacy : metranî, mitranî;;cihê metran

epistemology : epîstemolojî fel

epistle : name, mektûb

epithet : bernavk, navûnûçik, leqeb

epitome : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd

epitomize : nimandin, niwandin, niwênandin, temsil kirin;;rapêş kirin;;kirin tîmsal

eponym : hawîş, qewm

epoxy : gîrak, cewî, hêlim, venîjok

equable : ahengdar, bipergal, birêkûpêk;;bisîstem, binîzam;;biserûber, keyskirî, bipîrûpergal, bitertîb;;ahengdar mzk/rd

equanimity : hindazetî, pîvandarî

equate : beranber kirin, yeksan kirin, wek­hev kirin

equation : yeksanı, beramberî, hevtayî;;karê li serê lihevkirî;;hevkêşe mat/m

equatorial : ekvatorî erd/rd;;ekvatoral

equestrian : I bihesp, hespdar xwedanhesp;;sîwar» siyar;;siwarî tyk/rd

equilibrate : deng kirin;;hevtayî kirin, hevkêşe kirin, tayî hev kirin;;gihandin hev, dan hev, bi hev xistin

equilibrium : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng

equinox : ekînoks

equip : amade kirin, hazir kirin, eleste kirin, eyvezandin, ber pê kirin;;lêk anîn;;çêkirin;;amadeyî kirin, ha­zin kirin;;bûn sedem, bûn sebeb;;a made kirin;;amadeyî kirin, hazirî kirin;;hazit kirin (madeyek bi dest xistin kîm

equipoise : parseng, teraz, denge, mêzîn;;hemtaraz, hevseng

equipollent : jê, tek, ta;;hevser, külfet, heval;;hêwî, hewî;;hevber;;hevalzarok, hevalbiçûk, hevalok, hevala zarok, hevalzarû, pizdan, xelêfk

equiponderate : tayê hatin, lê hatin;;lê rast hatin, leqayî hatin;;ketin hev

equitation : nîşangêrî;;derewçînî, virektî

equivocal : bnr ikircil

equivoque equivoke : nexuyatî, nediyarî, newekatî;;dapoşîtî;;kesnezanî, nenasî;;nebinavkirîtî

eradiate : raxistin, danîn;;ragihandin, îlan kirin, belav kirin;;jê zêde bûn, jê belav bûn;;lê zêde kirin, lê çêrandin;;peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin;;çêrandin;;belawe kirin

eradicate : qewitandin, qewirandin;;qeşitandin, teqizandin, qeşirandin, nîştin, delikandin, tewisandin, defandin, def kirin

erection : avahî, xanî;;avayî, avadanî, bîna;;avadan

eremite : keşe;;keşîş ol/n

ergo : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

erode : xwarin;;kurisandin, jê xwarin, qul kirin, lê xistin;;gez kirin;;tê re çûn, xurandin;;lê rast hatin, tûşî bûn;;zêha kirin, xerc kirin;;şikandin, perişan kirin;;xerc bûn, zêha bûn, serf bûn

erosion : maşandin, mehandin, mehitandin, mehûkirin, mefandin, nihandin

erotic : erotik

errand : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

errant : sereneperest, sergeşte, serhatîperest, maceraperst

erratic : bêtirûş, bêsemax, bêsebat

erratum : şaşmîtî, şaşî, xeletî

erring : gunehkar, bedrek rd/nt

erst : berê, çaxên bcrê

eruct, eructate : pijiqandin, fîzikandin, beliqan­din, bilqijandin, lîzikandin, vizikandin

erudite : pir zana, alame

erupt : peqîn, teqîn, çeqîn;;qetîn, qurifîn, fesixîn;;fetiqîn, vebûn;;rabûn, çêbûn;;hatin ku ziwa teqin;;derbûn, bilqijîn;;bûn, rûniştin;;pençer bûn

eruption : pixkirin, peşkandin, pişqinandin;;pelqiqdan, peşkinandin, pijiqandin;;deqdeqî

escalate : lêsor kirin, lê tûj kirin

escapade : şûmîtî, netebtî, nehsî;;zexelî, tiralî

eschew : jê fikare ki­rin, jê hilçepilîn, jê revîn

escort : maiyet, mehyet

escritoire : nivîsgeh, buro;;masenûs, maseya nivîsînê

esculent : zebze, kidak, sewze

escutcheon : nîşan, arma

esoteric : taybet, xwemal, taybetmend, xusûsî;;bi taybetî

espial : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe

espousal : pejirandin, qebûlkirin, lêxwedîderketin

espouse : pejirandin;;qebûl kirin, lê xwedî derketin;;lê rûniştin, dil lê rûniştin, dil lê qerar dan, dil lê ronî bûn

espy : çavê bi ketin, çavê pê ketin, bi pêş çavê ketin, ketin ber çavê

esquire : mîr;;beg;;mîrza;;zilam, peya, kulfet;;dewletî, maqûl, giregir, xuyanî, zengîn;;fermandar

essence : cewher, gewher;;mucehwer, mucewer;;cewherfel/n

esteem : hejmartin, jimartin, hejmirandin;;hejmarten;;rûmet dan, qedr û qîmet dan, giramî dan;;hesibandin, hesab kirin;;têw kirin, lê bûn;;girîngî pê dan, qîmet dan ();;jê hesibandin;;ferz kirin;;gilî kirin;;qebûl kirin;;tê dan, dan, pêşîn dan

esthetic,- i.cal : bedew, ciwan, spehî, xweşik;;bedewî, estetîk fel/m

estimable : rêzdar, xweyqedr

estrange : jê dûr kirin, bi dûr xisitn, bi dûr xistin;;derkirin, derxistin, cihê kirin;;biyanî kirin, bêeleqe hiştin

estuary : kendav, xalîç erd/m

esurient : tima, timakar

eta : dan, dayîn

etesian : salî, salîn, salînî

eth : parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dawînk, dûpaşk, paşkok

ether , aether : eter

ethereality : ruhnikî, şefafî, zîlalî

ethic : toreyî, gerdîşî

ethmoid , ethmoidal : stûnka poz ant/nd

ethnarch : serek, serok;;sermiyan, serkirde, reîs

etiquette : toreya dab û nêritan, toreya civatê, rê û rêzanên şêl û tevgeran adacık giravok

etymology : verêj, piraştin, peydebûn, derketin, çêbûn;;jêzêdebûn

eucalyptus : tadar, okalîptûs, kalîptûs

eudemonia : kamranî, şadî, dilşadî, şadîmanî, şadanî, bextewarî, bextiyarî

eulogize : pesn dan, pesinadin

eulogy : pesn, sena

eunuch : axayê heremê dîr/n

euroclydon , euraquilo : hênikba, ziryan;;bakur

euxinesea : deryaya reş

evacuate : vala kirin;;berdan, serbest berdan, tehliye kirin

evade : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan

evaluate : fiyet lê birin, fiyet lê danîn, fıyet gotin

evaneece : tune bûn, ji navê rabûn

evangel : mizgîn;;mizgînî

evanish : ji navê winda bûn, ji navê rabûn, tune bûn

evaporate : firandin, hilfirandin, bi hewa xistin;;jê kirin;;birin;;zû ajotin, zû birin

evasion : gurêzîn, gurêz, fikare, içtinap;;hendazetî, îhtiyat

eventual : dawînî, paşîn, talî

eventuality : encam, akam, davvîng, dongî, hafil, pêjor, netîce

eventuate : bi dawî bûn, dawî lê hatin, kuta bûn

evergreen : her demcihan e;;herdemcihan

evermore : Heta hetayê, abadîn, demande, ebediyen

evesive : kirtûpan;;ji stûyê xwe kirin, di ser guhê xwe re avêtin, pûte pê nedan;;kirtûpanbaştarda cureyek cengkeştî ku demên berê di stola Osmanî de hatiye bikaranîn

evoive : vekirin;;miçobelo kirin;;hilanîn, rakirin, hildan, pas kirin;;derkirin, qelaştin;;vekirin kirin;;pê ketin, lê hatin

evoke : hişyar kirin, şiyar kirin, bîdar kirin;;pê xistin, vê xistin, vêsandin I/gh

ewe : mih, mêşin;;mihêk;;cure masiyê biçûk

exacerbate : lêsor kirin, lê tûj kirin

exactitude : bêkêmasîtî, bêkêmanîtî, bêkêmanîbûn, bêqisûrî, bêengastî

exactness : xweşî, tenduristî, bijûnî, sihet;;rastî, duristî w

exalt : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin

exaltation : weed

exalted : okul dibistana bilind;;bilind, bala, berz, berter;;raser;;zêde, hêzdar, bibandor;;pir zêde;;bifazîlet;;mezin;;fiyeta zêde

examination : ezmûn, taqî, ezmayîş, îmtihan

exasperate : qehrandin, qarandin, behicandin, kiz kirin, hêrsa rakirin

excavate : kolan, kolandin;;kolîn, rakolandin, ve­dan, kilêb kirin, kêlan;;vedan

exceed : bihartin, derbas bûn, ra­wirandin, rawirtin, bihortin, qelibîn, qulibîn, hilbûn, dan ser, bi ser ketin;;jê derbas bûn;;rabûn serê;;xwe vedizîn

excellence : raserî, serdestî, berterî

except,- ing : der, derve;;xaricî;;bilî, bil, derî, xeynî, xaric, jê der

excerpt : pasaj;;beş, parçe

excess : rapirî, îfrat, pê de çûn

exchequer : saman, menal, mewdan, mewd, hebûnî, maldanî, malhebûn, kilûr, serwet

excise : qewartin, necirandin;;êl, eşîr;;rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolan;;qewartin l/gh êl, xêl, eşîret m guraya stêrkan, komika stêrkan ast/nd

excite : kişkirin, fîtkirin, nav tê dan;;sîqilandin, fîtandin, dan qaqirîşkan, fit kirin, kişki­şandin, kişkiş kirin, l/gh, tiz kirin, hewijandin, hewutandin, ci­xilandin, pêşkari kirin, kişkişî kirin;;ha­lan tê dan

exclamation : deng, bang, gazî;;baneşan, hodeng, bangnîşan

exclude : jê re bûn manî, jê re bûn asteng, rê li ber girtin

exclusion : qewirandin, derkirin m tart

exclusive : tek;;tenê;;fer, kit;;qedehek;;bila, bes;;qet, hiç, tu, çu;;sobe rd bêdeng, bêliv, dengnekir

excogitate : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

excoriate : şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin

excrement : pap, terx;;pîsîn, bişkul, gû, rêx

excrescence : zêdehî, zêdeyî, zêdayî

excreta : xwizî, avzê, îfraz biy/m salgı bezi toşpî ant/m

excrete : hemû tiştên mîna xwêdan, xwîn û kêmê ku ji wicûda mirov derdikevin

excruciate : kesirandin, kedirandin, pozxîn kirin, dilê êşandin;;jê xwarin

exculpate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin

excursion : rêwîtî, rêwingi;;rêwingî;;rêwingî çûn û hatin)

excursive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

execrable : melûn, lanetlêbûyî, lenetkirî;;bed, nepak

execrate : nefrîn kirin, nefret kirin;;kiftê jê çûn, siyê jê çûn, kerxa jê çûn, bîz jê kirin, ruhê jê çûn (an jî hatin, zehl kirin, jê vereşîn

exegesis : şîrovekirin;;şîrove, tefsir;;tevsîr

exemplar : nimûne, nemûş, mînak

exemplification : nimûne, nimûç, mînak, wekok, misal;;manend, embaz

exemplify : kopî kirin

exempt : bexşandî, borandî, efûbûyî;;cudagirtî, bexşbar muaf;;serbest, azad

exercitation : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

exert : Heq

exhalation : bêhn, hilm, henase, nefes, bîn;;beqem, curde;;çilmisokî, zerhimî, zuhimî, tewifokî, zerhimokî, rengavêtî;;zenûn, zelûl

exhale : bâtına xwe dan û stendin, bêhna xwe girtin û berdan

exhaustive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

exhilarate : coşandin, coş kirin

exhort : şîret kirin, pend lê kirin, şîret lê kirin

exhume : ji devê gorê filitandin, ji devê gorê xelas kirin

exigency : diviyatî, mecbûrîtî, mecbûriyet, zarûret;;diviyatî sos/m

exiguity : xela;;qitûtî, qehtî;;sov, naştayî, xelag;;axilve, tunebûn, tengî, giranî

exogamy : bnr dış evlilik

exonerate : jê bêrî kirin, li ser şofandin, li ser şûştin

exorbitant : piroletî, lapetî

exordium : destpêk;;pêşek

exoteric, ical : derveyî, xaricî

expand : mezin kirin;;gir kirin, xweyî kirin;;piro­le kirin, nepixandin

expanse : vebûn;;jihevbûn, jevbûn;;fesixîn;;belavbûn;;lêvebûn;;fetiqîn

expansion : mezinbûn, girbûn

expansive : fireh, gole;;berfireh, balûpal;;bêhnfireh, rihet, dilfıreh, xweymusemaha;;zehf, pir

exparte : yekalî, tekalî, yeklayen

expatriate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin

expectancy : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman

expectant : bendewar

expectation : pan, pang, bendewazî, payîn, bendewarî, berbendî, bendeman, lihêvîman, bendêman

expectative : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel

expectorate : tû kirin, tif kirin;;avêtin der

expedite : dan zûkirin, dan ecelekirin l/lb;;lezandin

expeditious : hemen, derhal

expel : ezl kirin, ji wezîfeyê kirin, ji erkê kişandin

experiential : ezmûnî, tecrûbî

expiore : dozîn, doz kirin;;vedîtin, venasîn, keşf kirin, bi serve bûn, derandin

expire : kuta bûn, qediyan, tewabûn;;qedîn, red bûn, xelas bûn, teva bûn;;gihan serî, sergihayî bûn, bi encam bûn, dawî lêhatin, tewaw bûn, temam bûn;;neman, xera bûn;;mirin;;hêşîn bûn, şîn bûn, hatin, lê hatin;;peyde bûn, lê peyde bûn

expiry : dawî, kutasî

explanatory : raveker;;aşkereker

explicit : aşîkar, xuya, fesîh

exploit : gernasî, lehengî, qehremanî

explosive : teqemenî, pilte

exposed : bi aşkerahî

expostulate : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy

exposure : vekirin;;araziyê ku ji daran hatiye xalîkirin, ku berê tevde dar bûye;;cureyek simîtê ku bê kuncî ye

expressive : watedar, manidar, biwate, bimane

expressly : bi vebirî;;herzal, bi misogerî, qethiyen, li qiyametê

expressway : riya ku wekî çûnehatê hatiye duristkirin

expropriate : îstimlaq kirin

expulsion : qewirandin, qewitandin, deherandin, berdan;;derkirin, derêxistin;;axêzkirin

expunge : malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin;;rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin;;xêz kirin, jê derxistin;;kirin pereyek, polos kirin;;navê ji navê birandin, yekî polos kirin, navê ji navê rakirin;;xîş kirin

expurgate : pak kirin, paqij kirin;;parzi nandin, palandin, saf kirin, xwerû kirin, cincilandin

exquisite : zirav;;hûr;;giran;;ron, riwîn, tenik;;nazik, narin, ferês, ranerm;;nerm, sivik

exsanguine : bêxwîn;;bêxwin;;kêmxwîn, anemîk ant;;qeterihm, bêşewat;;bêsl, bêkok rd g

exscind : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

exsiccate : ziwa kirin, ziwandin;;hişk kirin;;çikandin, çikçikandin, çimçimandin, miçiqandin, zi­wa kirin;;ziwa ki­rin, hişkolekî kirin;;hel kirin

extant : mayî, akam

extemporaneous : hema jixweber, bi îrticalî

extemporary : ji ber xwe ve

extempore : ji ber xwe ve

extension : dirêjkirin, berdan;;têrederxistin;;dirêjî kirin;;vezelandin;;dan, verêkirin;;qewlzêdekirin, temdîtkirin

extensor : vekirox, veker

exterminate : tune kirin, îmha kirin, ji navê rakirin, ji holê rakirin

extinct : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî

extinction : vemirandin, vekuştin, tefandin, temartin, temirandin, vêsandin, vetemirandin;;berdan;;aşkirin, hedûrandin, vepesirandin

extirpate : rakişandin, hinşiqaftin, ji kokê rakirin

extoll : girisandin, mezin kirin, berz kirin, bilind kirin

extort : jêkirin, qetandin;;veqetandin, hilqe­tandin, raqetandin, şeliqandin, bizdandin, quraftin, jê kirin, hilkirin;;çinandin, hew kirin, qurçimandin, qurquçandin;;jê stendin;;dest pê kirin

extortionaryate : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

extraction : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin;;pêderxistin, têderxistin;;deran, jêderxistin;;derxistin lşk/m

extraneous : biyan, bêgan, biyanî, namo, begane baboyî, xerib, ecnebi;;biyan | bo kesê ku ne ji malê ye);;nenas;;began, xerib ıp ku ne ji heman celebî ye);;nezan, pênezan, bêtecrûbe;;dereke

extrapolate : bi mane gerandin

extravagance, cy : bêsexbêrî, zêhakarî, îsraf

extravagant : bêsexbêr, bêqitût

extravaganza : fentezî

extravagate : bi pêş de çûn, zêde pê de çûn, ji serê xwe derketin, bi navê ketin

extremity : ser, şerik;;qozî, nûk;;kevî, lêv (kenarê tiştekî;;çim, serçimk, gupik, tepik, pompil, monik, lîçik, çipik, serik;;sedem, sebeb;;serhed dîr

extricate : riha kirin, rizgar kirin;;filitandin, xelas kirin, reha kirin, kutah kirin;;filitan­din;;seqi­randin

extrude : derxistin, derkirin;;hinare kirin, derinamî kirin, îxraç kirin

exuberance : coşdarî, dilcoşî

exuberant : dilcoş, coşdar, coşbûyî

exuberate : coşîn, coş bûn

exude : çizirîn, şûrîn, çorîn, nizilîn, tê çûn, tê re çûn, di ber re çûn, di ber re xuya kirin;;pişkinîn, bûn dengî, diyar bûn, aşkere bûn;;ketin navê;;fîsfîsikîn;;ji xwe ve çûn, bi xwe ve çûn, mest bûn

exult : pesinîn, pesnê xwe dan;;pê pesinîn, pê şanaz bûn

eyeball : gûza çav

eyebeam : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer

eyebolt : cîvateya ku serê wê bixelek e;;fanûsa keştiyan a ku bi zeytê dişixule

eyebrow : birh;;birû, birûng, ebrû;;qaş;;kendal;;qarpûz

eyeglass : berçavk, çavelke;;bnr: gözene

eyeglasses : berçavk, çavelke;;bnr: gözene

eyehole : kortika çav

eyelet : qul;;kun, qulik, kurî, kevîn

eyelid : bnr: gözkapağı

eyeshot : nihêrîn

eyesocket : kortika çav

eyetooth : qîl, kilb, diranê tûj, diranê çav

eyewash : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan

eyewater : banyoya çavan;;nihêrtina li keç ü jinan

eyewinker : mijang;;bijang, mijgul, mişkûl, mûjang, mijelang, bijanik, bijî, mijank, mijûlank;;bij, pûrta bij

facetious : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

facilitate : hêsan kirin;;hêsandin, sa­nayi kirin, asankirin, rihet kirin;;anîn ber qedandinê, anîn ber xelasiyê

facing : girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila;;rûgirtin, rûkirin, rûkişandin;;tamdayî;;rûkêşk;;kiras;;qabkirin

facsimile : faksîmîle, pişkçap, hemançapî

faction : tof, par, beş, qisim;;bend, klîk, hizb

factious : şofar, ewan, gelac, berhevdan, berhevdêr, fitnekar rd/nt

factitious : kirin, kirik, çêkirin;;çêkirî, xwedestî, sûnî;;nejidil

factotum : şehne, serkar, nazir;;kehya, keyxwe dîr;;amir, man'i;;keyxwe

factual : gotin bi gotin, peyv bi peyv, kelîme bi kelîme

fad : hewes, daxwaz, arezû, xwezî;;eşq, kêf

fag : bilî bûn, bilîn, pê de ketin, pê mijûl bûn, kêfirin, lebikîn, kêferat kirin, xerikîn, xebtûkoş kirin;;kêfirîn, koşîn, di ber dan;;pê eleqedar bûn;;bela xwe tê dan, jê venegerîn;;şer kirin, têkoşîn

fahrenheit : fahrenhayt

faience : fayans, kaşî

fain : bixwestek

faineant : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd

fairy : perî

faitaccompli : bû qediya, bû çû

faithless : nedilsozî, nesadiq

fake : sexte, lêp, beqem, xilt, qelp;;nejidil

falcon : şahin

falderal, folderol : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

fallacious : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî

fallal : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

fallow : şûv, şov, kirêb, bûre

falsetto : dengê serî, sewta serî

falsify : guhartin, xera kirin, dest dan, têk dan

falter : şewişîn, terpilîn, tewişîn, qeliqîn, hoşîn, şelişîn, teyisîn, setimin, wişwişîn, beliqîn, şewşî bûn, hilkumîn, likumîn, telpekî bûn, kumişîn, teyizîn;;behitîn, behitîman

familiarity : zanîn, zanebûn

familiarize : banandin, hîn kirin, fêr kirin, ho kirin, hut kirin, elimandin;;lê anîn, lê bi keys kirin;;hînî () kirin, hûyî () kirin

famish : birçî man, birsî man;;ketin xizaniyê, ketin feqîriyê

fanatic : rapir, aşirî, mufrit

fancied : nîgaşkirî, xiyalkirî

fancier : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar

fanciful : lêzok, kêfkar, kaprîsdar

fane : perestgeh, perestîşxane, îbadetxane, îbadetgeh, mabet

fanfare : fanfar;;fanfar mzk

fanfaronade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn

fang : pence, pençe, pencik, lam, nahpelûşk, nehperoşk, nehpik, naperok;;tep, terpûsk, lep, lapûşk, lekm

fanny : tilm, girde, nerme

fantasia : fentezî

fantast : nîgaşperest, xiyalperest, xiyalbaz

fantastic : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

fantasy, phantasy : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

farce : fars şn/m Fars Faris, Ecem

farceur : henekoyî, heneker, henekbaz, henekvan, yariker, tewzeker, hewesker, galteker, yaranîker, tiraneker, henekhez, laqirdîhez

farcical : pêşkenî, pêkenî, qeşmer, qirdik, awawok, komîk, lepok

farfetched : bêmedî, bêyî dilê xwe, ne bidilê xwe

farina : ardik, hûrik, bindan

farout : derbasdar, muteber;;çûnbar, meqbûl;;lê, tê, têw, taw

farreaching : şumûldar

farrier : solbend, nalband

farthingale : jupon, binkirask

fasade : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex

fascia : bendik, qeytan;;kersax, kordon;;şerit, şirît, şelît;;kurmikê pehnik, tenya

fasciated : bibendik, biqeytan;;bişerit

fascicle : gûşî, weşî, ûşî, gwêşî, hûşî, cimcim, weyşî, gurşî, werşî;;gûşî bot;;gûşî bot

fascinate : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

fastidious : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

fastness : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

fatalism : tewekul

fatality : bobelat, şapat, pûşîl, belawat, mehdemîn, karesat, felaket

fateful : misoger, çarenin;;jênerevîn, çarenîn, bivênevê

fatherland : welat, nîştiman, weten;;war, memleket;;wargeh, baregeh;;binke;;av û aqar

fatten : zeximandin, gemirandin, gewzandin, qelew kirin, xurt kirin

fatty : qelew, xurt, zeximî, tivirik, bezgirtî;;çivir

fatuity : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî

fatuous : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

faubourg : berbajar, perê bajêr, taxa guhê bajêr, waroş

fauces : gewrî qirik;;gelî, asteng;;qirik, gewrî, ximxim;;stukur;;gelî erd/n, derbend erd/m;;tengav, avteng;;nefs, zik;;zik «;;xwarin

faucet : henîfe, henef, zembere, muslix;;destşok

faulty : bi kêmasî;;bikêmasî, eybdar, engastî, bikêmanî, biqisûr

fauteuil : binçeng;;paldank;;qol;;rê û resma bûk û zavê ku di milê hev de di nav mêvanan de diçin;;mil;;qet, werîs;;kenar, semtexalî;;meqam, mewqi;;kerxane m paldank, palkursî, palgeh, kursîpalek, qoltix

fauxpas : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

favorable : guncan, pêketî, seza, guncaw, bihingam, munasîb;;lêhatî, libar, berbihev, musaîd;;rêjeyî, hendazeyî rd bulmak çêtir dîtin, munasîb dîtin, lê reza dîtin, keys lê anîn

fawn : razan, welidandin, zarok anîn;;zan, zayîn;;ferikîn;;terikîn;;bûn sedem, bûn sebeb

faze : piyên kirin ferek solê, lingên kirin solekê

fealty : girêdayîtî, dilsozî, sedeqat

fearsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

feasible : gengaz, mimkun, mikûn, pêkan

feat : serketin, serfirazî;;serkevtin, helketin, serefrazî, miyaserî, serfinazî

feather : bi pirç bûn, bi pûrt bûn, bi pirtik bûn;;pirtik dan;;bûn xwedî pereyan, zengîn bûn

featherbrained : mejî kakilk;;evdal, reben, xêt, mêjî kakilk

featherstitch : xwarovîçko, çivûçûr, çivanok, çivîn, xilexwar, çivane, çolûçiv, fetl û fitûl;;xwarpêçk, xwarik

featherweight : boksorê ku di kîloya 157'an de boks dike;;hespê ku di hindiktirîn kîloyê de dikeve pêşbaziyê;;qels, jar, lewaz

febrile : tawî;;bêatlehî, gur, timî

feckless : bêhuner, nehunerwer

feculence : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir

feculent : biherî, biçamûr

fecundate : dol girtin, ber girtin biy

fecundity : zayokî;;berhemdarî

fedayeen : cangorî, canfîda, canbêzar, canfeşan, piştmêr, fîdayî;;fî­dayî

federate : grm hevedudanî;;yekpare, yekbend, yekbûyî;;yekgirtî, hevedudanî

federation : federasyon

fedora : şeweqa lenger, fotêr

feeler : çeng û lepên ajelên bêmazmazk

feign : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

felicific : dilxweşker

felicitate : pîroz kirin;;pîrozbayî kirin, tebrik kirin

felicitous : dilşad, kamran, şad, bextiyar, bextewar, dilşa, ferxende, şadîman, şadan, kamîran

feline : wekî pisîkê ye

fell : birîn, serjêkirin, jê kirin;;qusandin, traş kirin;;birin, birandin, qut kirin, dabirîn, qutandin, vebirîn, vebirîtin, hilbirandin, qet kirin, kat kirin, fit kirin;;qot kirin;;hûr kirin;;kur kirin;;şerjê kirin, serjê kirin;;danîn;;jê bi­rîn;;qemitandin;;xeyb kirin;;çikandin, miçiqandin

feller : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira

felloefelly : jant

fellowship : hevaltî, hogirtî

felonious : tawandar, sûcdar, sûcoyî, bisûc;;gunehbar

felony : mêrkujî, kuştin, cinayet, qetl;;gunehkarî

feme : jina bimêr, jin, zewce

feminize : ketin dar û derbê jinan, dar û derbê jinan lê xistin, bûn wekî jinan

femur : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

fencing : şûrbazî, şûrhingêvî, eskrim

fender : devera ku herî lê zehf e;;herîparêz;;bertekerk;;maleşteka solan

fenestra : pencere, pace

fennel : rizyanik, rizyane, rizyang, cehcehik

fennelflower : hefsûdank, reşik, reşreşk, hebreşk, siyabo bol/m;;bnr çörek otu

feoff : zeamet dîr/m

feoffee : tîmarkirî;;tedawîkirî;;xweyîkirî rd kesê xwediyê tîmarê dr/nd

ferine : maydanoz meymesk;;pesarî, kovî, yabani, çolî, beyanî, hov;;zir, derewîn, yawanî bol;;dehbe, wehşî zo/rd;;bêpîr

ferity : hovîtî, wehşîtî

fermentation : meyîn, givîn, cemisin

ferocity : hovîtî, wehşîtî

ferret : derkirin, qewirandin, qewitandin;;raqewirandin, tewisandin, deherandin, berî dan, ber­dan, kirin der, berederî ki­rin, dan ger;;derêxistin, derxistin, veder kirin;;axêz kirin;;dawî lê anîn, ji navê rakirin

ferri : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

ferric : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferriferous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferrous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferruginous : hesindar, bihesin;;hesinkirî;;lengeravêtî

ferrule : guzvan, kişteban, tilik, tilîvank;;kalensove

ferry : feribot

fertilize : zibil kirin;;gübre kirin

ferula : darik, çemik, çogan

fervency : tîn, germ, agir, şewat, helepel, heraret;;germayî, germî;;wehc, kelewehc;;coşî

fervent : bişewq, bieşq, bikêf

fervor : bêrîkirin;;arezû

fescennine : mustehcen

festal : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

fester : ragirtin, axivîn, hilgirtin

festive : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

festivity : mîhrîcan, festival;;festival sn û şn;;mîhrî­can;;civîna bêserûber

fetch : anîn, înan, anîtin, werîn

fete : ziyafet, çeşne

fetid, foetid : genî

fetter : qeyd, sindif, pêwend

fettle : liserxwe, saxlem, zînde

fetus, foetus : cenîn

feud : xwîndarî;;xwînîtî, mêrkuştin;;doza xwînitiyê, doza xwîndariyê

feud, feod : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

feudatory : tîmarker;;birînpêç, pansûmanker nd/nt xwediyê tîmarê dîr/nd

feverish : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar

fey : dafilîn;;şêt, dîn;;filitî, ferqizî;;dafilî, filitandî;;kurfût, kawik, aqilwinda, aqilkêm, aqilberdayî, xêtik, şêtik, dînikî

ff : fortissimo

fiance, eril, fiancee dişil : nîşanî, destgirtî, dergistî, destnîgarî, destgîran, xwestî, xwestîk;;nîşankirî, binîşan

fiasco : nejêhatîbûn, serneketîbûn;;bisemeketîtî, serfinaznebûnî, serfiraznebûn

fiat : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

fib : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî

fiber, (ing). fibre : ta, tayîk, dezî;;torifk, tor

fickle : ceban;;lader

fiction : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

fictitious : rikibandin, guncandin, gurivandin, lihevanîn, lêanîn;;şapînoz, derew, bêbinî

fid : çeşîdek penêrê di şeklê te­kerlek de;;xêt, bûdela nd kaşkaval

fiddlededee : baneşan, bangok, nişkok

fiddler : kemanjen;;kemanker

fiddlestick : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî

fidget : bêaramî, bêhizûrî, dilnerihetî

fiducial : bi emaneti, bi spardeyî

fiduciary : rasparde, sparde, sparî, raspêrî, emanî, emanet;;spardegeh;;daîreya dewletê

fief : tîmar;;lêxweytîkirina daran;;tîmar m tîmar dîr/m

fiend : şeytan, pelîd;;şeytanî

fiendish : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker

fiery : agirnak, agirdar, agirmend, agirbar;;coşdar, pi zot, agir, dilalav;;şorik

fiesta : cejna filehan

fife : flûteke darin ku şeş kunê wê hene mzk

fiftieth : pênciyem, pênciyemîn

figment : dahênan, dahên, nûvedani, îcad

figuline : qir û qaf, şikêlik, qirik û qafik, dîzik û xilik

figurant : nêr, nêrin, nêrza rz/rd

figuration : şayes, teswîr;;wêne, resm

figurative : xazeyî, mecazî

filature : takerî, dezîkerî;;tafiroşî, dezîfiroşî

filbert : bindeq, darbindeq;;fmdiq;;zara hîledar

filch : dizîn, dizî kirin;;lê xistin, lê dan, jendin;;hilavêtin;;meyandin;;tê dan;;çirpandin;;kolandin;;rêş kirin, malaştin;;dirûvîn, şibîn;;eware kirin

filibuster : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

filigree : telkarî

fillet : hestiyê gurçikê, hestiyê qorikê

filling : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin

fillip : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir

fillister : şirik, mezrîb, pilûsk, rêjing;;zurnax, lûlik;;çiranek, çirtonek, çirik, çirtik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek;;cih, cihok

filly : mehîn

filoselle : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş

filtrate : palandin, dapalandin, parzûn kirin, parawtin, palaftin, parzinandin, dapalitîn, palitîn, parzandin, sefandin, nisilandin, dakirin, lopandin, davêltin, dawerivandin, werivandin, dawerandin, darivandin, dawerebandin;;lê nihêrtin

fimbriated : bigulik, bigulbank;;birîşik, birêşî;;bisivêrnek, bisivîng

finagle : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

finale : kutayî, kutasî, kutahî, dawî, payan;;final

finality : vebirî;;misogerî, qethîbûn, wekatî, esehîbûn

finalize : qedandin;;xelas kirin, red kirin, kuta kirin, teva kirin;;ji pertav xistin, bêhal xistin, ji qidûm xistin, ji hal xistin;;mehf kirin

finance : dahat, deramet, hatinî, jêhatin, hatin, hecel;;warîdat

financier : xweysermiyan, xweysermaye;;sermayedar, kapîtalîst

finery : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

finesse : ziravî;;tenikî, tenikayî;;narini, nazikti, ranermtî, zerafet;;giranî;;kitekit, tcferûat m inceliş I ziravbûnî;;tenikbûnî m incelme;;ziravbûn;;tenikbûn;;kibarbûn;;lewazbûn, jarbûn;;ronbûn, riwînbûn

fingering : pelan, sehan, palmisan;;sihêtî;;sehî, kontrol;;venêrîn;;ezmûn

finicking, finicky : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

finite : sînordar, bisînor, sînorkirî, tixûbdar;;vesînordar, vesînorkirî, bendkirî, mehdûtkirî

firing : pêxistin, vêxistin;;şewtandin, sotin, darandin, helandin;;qimandin, qemirandin;;qemitandin;;hinekirin, têdan, lêxistin;;starnçêkir, besteçêkirin

firmament : bihîstîn, sehkirin;;sema, helake m esman, asîman

firstly : pêşîn, ewilîn, serê pêşîn, berê ewil, bere pêşin

fisher : masîgir, torvan;;masîvan;;masîfiroş

fishing : masîgirî, masîvanî;;masîfiroşî;;xweykeriya masiyan

fishy : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

fissiped : hirç zo/nt;;hirço, hirçê

fitch, fitchet, fitchew : bokange;;fîsteq, bokenge, fisû, zerban

fitly : di cih de, munasîb;;li cih;;di cihe, di şûna

fixation : zebûnî;;pêvebûnî, meraqdarî, mubtelatî;;bêxatirî, bêqîmetî;;ketîbûn

fixer : veherîner, selihîner, koyrinc, temîrker

fixgig : metran, lît, lîtik

fixings : arastek, teçhîzat

fixity : bîryar;;biryar, qerar;;stewîl, qeys û qerar;;qeys û qab, hawa, bext;;keys

fixture : mîrî;;xwemîrî;;emekdar

fizz : kirin xuşexuş, kirin xuşînî, xuşexuş kirin, kirin xulexul, kirin xulînî

fizzle : bnr vızıldamak

fl : florin

flabby : şiqitî, şiqitandî, dewliqî, daketî, daleqiyayî, şor, miwek, pançilî

flaccid : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

flagellant : bnr düven

flagellate : qamçî kirin, şelaq kirin

flagellum : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik

flagging : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

flagitious : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar

flagrant : bi zanebûn, qesdanî, bi zanatî;;mexsûs

flak : gilî, gazine, gazind, gazin, şikayet

flake : pûl;;pol, polik;;perik, penes, birbisok;;pelik;;perik bot

flam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

flambeau : pêtal, xitîre, yelmûm, sûk, argûr, çirax, mêlede, gûrnewt, xetîr, meşxel, meşale/n

flamboyant : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

flan : borek;;kilor, bîşî, totik

flanerie : tiralî, tenbelî, tiroletî, keslanî, piroletî, toranîtî, kasûlîtî, arodetî

flange : kenar, qerax, kevî;;rex, sirûm, tenişt, kêlekm;;hêşî;;goşe mat/n 5 tek

flank : koş;;kelek, kelpik, xafik ant;;tengal, tenişt

flannel : feyke, fanorî, fanîle, kenze;;qumaşê telîsokî, ê ku ji hiriya nerm hatiye çêkirin

flap : daweşandin, raweşandin, weşandin;;li hev xistin, li hev dan, li çepikan xistin;;çirpandin;;hiljenandin, hiljendin, tev dan, çilfisandin;;qelaptin;;qurpandin

flare : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet

flashy : birbisokî, îsîsokî, şewqdar, şuhledar, çirûskîn

flask : barûdank, qutiya barûdê

flatten : avêtin erdê, xistm erde li erdê pîj kirin;;lexistin kuştin, ketin ser dile

flatter : rûn tê dan, baş kirin mîna rûnê ser nan

flattish : bêçêj, bêtehm, bêtam, tehmsar;;tehmsarkî;;nexweş;;cirnexweş

flatways : dûz, rast, hilû;;şayîk, lihû, sawî;;pehn;;vêtik;;şitî, şitûnî;;sade, xwerû;;best, mexerî rd araqa tirî

flaunt : qure bûn, kuşpene bûn, kuşne bûn, gewî bûn, piz bûn, pil bûn, ketin peyan, xwe dan fezan

flautist : flûtjen, fiqjen

flax : kitan;;zererek, zegerek, keten, bezerek, qerqer, loke;;kerbas

flay : çermê gurandin;;ji eyar kirin;;çermê bi daran re rakirin

fleam : nişter

fleck : xal, şanik, niqutk, deq, nuqte, nuqtik, bêrq, pinî, pitik, nixtik;;nuqte mat;;nuxte, rawest;;cih, şûn;;mijar, babet, dabaş;;qulix;;pile, rade, sînor

fledge : bi pirç kirin, bi pûrt kirin, bi pirtik kirin

fleece : postê mêşinê, eyarê mihê

fleer : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin

fleurdelis : helvası helawa kunciyan;;kuncî, darkuncî, darkuncîk botm;;zegerek

flex : badan, çemandin, tewandin, veanîn;;ba dan, çemdin, çelak kirin;;rêsandin;;çevandin, xwar kirin;;nûrandin, li hev qat kirin;;zivirandin, dagerandin

flexible , flexile : qayîşok, vamtoyî, vezelokî;;nerm

flexion : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

flexuous : xwar, xwehr, çewt, xwêl, çelexwar;;kevanokî, qewsokî;;şaş;;xêz, xêzik;;munhanî mat rd/nd moz, moza dewaran, mozega zo/m pastirmaya ku ji hêtan tê çêkirin eğrice xwarokî, çelexwarokî

flexure : xwarî, çewtî

flick : tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk;;piç, piçik, çîç, çîçik;;lûr, pizrik, bizir

flicker : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn

flier, flyer : balafirvan, balafirajo, firokevan, pilot

flighty : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

flimflam : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

flimsy : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik

flinch : fikare;;şerm, fedî

flint : hestem

flip : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan

flirt : cilwe kirin;;kûr pê kirin

flitch : girş;;dîrek, kêzm;;stûn

flitter : perpitîn, pelpitîn, kulkulîn, pirwîn;;ferfitîn, fîtik dan;;çeliqîn;;qilqilîn

flittermouse : şevşevok, şevrevînk, şevşevik, şevşevîng, çekçekûle, şibşibênek, baçermok, pirçemek, çîlî çîlî, bacemok, baçimêlk, balçimok, çeqçeqole, berçemik, gaperçêvk, dûvmesas, şebşebok, şevekur, şîvînek, perçîmek, balçimk, pêrçêm, pêrçenk, çil

floccose : bihirî;;hirî;;qumaşê ji hiriyê;;tiştê ji qumaşê bihirî hatiye çêkirin

flocculent : gilokîkirin, girikîkirin

flock : kerî, col, colek, celeb, naxir, garan;;ref, gêşkûn, qermelax;;qewte, kewte, qefle, bir;;revde, ebûr, zurbe;;revo;;tewere;;rewî;;gelek, êpê, tebabek, pir zêde

flop : qulipîn;;qelibîn, wergerîn, kewişîn, velqutîn, ketin

florescence : kulîlkdan, kulîlkvekirin kulîlk vedan, çîçekvekirin;;wexta kulîlkan

floriculture : çîçekfiroşî, kulîlkfiroşî;;çîçekvanî, kulîlkvanî

florid : sor

floriferous : biçîçek, bikulîlk

florist : çîçekfıroş, kulîlkfiroş;;xwedîkerê çîçek û kulîlkan, çîçekvan, kulîlkvan;;fıroşgeha çêçekan, firoşgeha kulîlkan

floss : tayikê ji selüloz ê ku natewe floş

flotation : soberî, sobayî, sobekarî, avjenî, ajnê, ajnêberî, melevanî, sobanî, sêbayî, aşberî m gurandin, giriwan, kavilandin

flounce : pekîn, pengizîn, hilpekîn, ferqizîn, fiiitîn, hilperin, hilfirîn;;bel bûn, beliqîn, zoq bûn;;ra­bûn;;baz dan, rabûn, çeng bûn, hol bûn, qiloz bûn

flounder : masîmûsa;;bnr dil balığı

flourish : lê hatin werkirin, lê hatin reşandin;;pê werbûn, wirwirhîn, werîn;;edilîn, civirin, tel avêtin, bejn avêtin

flout : li dij/hember/pêşber derketin;;berhingarî kirin, berhinga­rî lê kirin, li dij sekinîn, li ber dan, li hem­ber sekinîn, li berê xwe girtin

flowery : biçîçek, bikulîlk

flu : hal, hala reş

flubdub, flubdubbery : hirhopî, hirhoptî, terabetî

fluctuate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

flue : kulek, dûkêş, rojing, kolmêşk, rojîn;;fame

fluency : herîkbarî;;rewanî, fesîhî, petî bûn;;ahengxweşî

fluent : fesîh;;kesê ku xwedî behreyeke axaftinê ya fesîh û rast e

fluff : pûrt;;bnr kuş tüyü

fluke : bext, talih, şans, siûd, gihev

flump : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

flunk : mayîn, man;;mandin, pê man;;jê man

flunky : lêbok, çaplûş, salos;;şalûs, çaplûs, seypesan, şelaf, şînek;;qeşmer, qeşmerok, qirdik

fluorine : fluor, elementeke ku nimroya wê ya atomê;;giraniya wê ya atomî;;siftiya wê;;265 û kurtcbeja wê F ye

flurry : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

fluster : behîtandin, heyirandin, aşiftandın, golandin, şelişandin, şaşwaz kirin, metel hiştin;;tewişandin, şilihandin, dêlandin, dilihandin, xalifandin, xelitandin;;guherandina cihê şaxên daran an jî yê şitlê çîçekan, da ku hîn bêhtir mezin bibin;;şaşwaz bûn, şaş bun, he yirî man

flutter : lerizîn, ricifîn, ricricîn, cirifîn;;rihelîn, tezîn;;ligligîn, pir ricifîn;;kirin tepînî

flux : seyelan

fluxion : herk, lem;;herîkan, berê avê, birh, birha avê;;cereyan;;zûxav, edab;;avrêjk, meyane;;mestekî, benîştê daran

flyaway : çirtik, hirhop, huphup, vitik, hop, xirxop, tiredîn

flyblown : xerabe, xerbende, xerabûyî;;terabe, ferisandî, xcrabe;;sifto;;hersbûyî, tengav;;hûr sazekî neh têlî mzk/nd

flybynight : bêhawa, bêbext, pêneewle, pê nebawer

foal : canî, cehnî, cehnîk, ciwanîk nd/nt 1 tay, hinkûf;;ferê bendekê

foam : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc

fodder : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn

fog : dû, dûman;;dûxan;;yaman, xerab;;esrar

foggy : mijdar, bimij;;ximam

foible : zebûnî, xweranegirtin;;qelsiya vînê, qelsiya îradeyê, zaef;;qelsî, jarî, bêhêzî

foil : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

foist : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin

foliage : keskayî, keskanî, hêşinatî, hêşînayî, hêşînkayî;;şînkayî;;giyayê kesk

foliar : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar

foliate : bipel, bibelg, bi pelçim, belgin, beledar

foliation : pelgirtin, bişkifin, pûşikgirtin

folieceous : pelikî, pelîn, belgin

folio : pel, belg, pelçim;;wereq, kaxizc nivisandî

follsgold : pirit jeo/m

fomentation : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin

fondant : fondant

fondle : mist dan, miz dan, mizişandin;;niwaztin, niwazixandin, pê şa bûn;;bi bîr xistin, anîn bîra;;razî kirin, dilxweş kirin;;ferikandin, pelandin

fontanel : şelik, nermik, nermika serî (nermika serê zarokan ku piştî hatina dinyayê di nava;;2 salan de tên girtin)

foolhardy : bêtirs, çavnetirs;;çalak, biker

foolproof : xweş, saxlem, selamet

footbrake : frêna lingan

footer : peya;;bi peyatî, bi lingan, bi piyan

foothill : hevraz;;kaş;;pal, berpal, nişêw, kendal, berjor, derbejor erdim

footing : şûn, cih;;meqam;;der;;rewş

footless : bêpê, bêling

footling : negirîng, nemuhîm

footloose : serbest;;aza, azad, hur;;betal;;sivik, vitik, qiştik, beredayî;;bi serbesti, bi rihetî

footnote : perawêz, dehmen, jêrenot

footpath : şiverê, şivîle

footprint : şûnpêk, şoperêç

foots : cehf, çanç, helf, pop, simarte, armûşk, şimşîre;;pegr, durd, xilte, telp, delme;;gûhesin

footstep : gav;;pêgav, pêngav;;hengav, hemle;;qevz;;xane

footworn : xurimî

footy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

foozle : di rûyê xwe dan

fop : hirhop, terabe

forage : giya;;giha;;jehr, axû;;derman, îlac;;pûş;;esrar

forasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku

foray : talan, qelaş, tarac, tartale

forbear : gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin;;hendazetî kirin, îhtiyat kirin;;xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan

forbidding : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

forcible : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

fore : peşin, seretayî, serdestpêk, ewilî, şifte;;pêşîn;;peşîn, berê, pêşekî

forebode : dilbêjî, nuqtedilî

forecast : hezr, rawêj, vezanîn, texmîn;;pêderxistin, pêderanîn, têderxistin, têderanîn

foreclose : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

forefinger : tiliya nîşandekê, tiliya nîşandanê, tiliya eşhedê, pêçika eşhedê, eşhedok;;bnr işaret parmağı

forefront : pêşgeh

foregone : bihurî, derbasbûyî, raborî, biwartî;;rabirdû, bordîn, bihurk, bihêrk, borî, rojborî, paşmendî (tiştê ku ji layê demêl/ngh;;pê şeroj;;paşeroj;;pêşî

forehanded : wurya, endaze, bisemt, îhtîyadkar

foreland : poz, difn

forelock : firsend ji dest xwe bernedan

foreman : ser, serek, sermiyan, reys, reîs

forename : navborî, navzikirkirî

forenoon : sibe, sibeh, spêde, sibeng, siving, beyanî, beyan, serê sibehê;;danê sibehê

foreordain : ecibandin, nirxdanî, teqdîr;;têgihiştin;;buha, qîmet;;daxwaz;;gav, çax, wext

forepart : pêşgeh

forerun : mizgîn dan, mizgînî dan

foreshadow : dest pê dan, dest tê dan, dan temaskirin l/lb;;pe ve danîn, li bin çeng xistin

foresight : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest

forester : rêlvan;;daristanvan, kelemvan, mêşevan;;endezyarê daristanê

forestry : rêlvanî, daristanvanî, kelemvanî, mêşevanî;;zanista mêşevaniyê;;xweyîkirina mêşe û daristanan

foretell : remil avêtin

forethought : wuryayî, semt, semtik, endaz, fesal îhtiyad;;mineq, yêdek;;hêzên berdest

foretime : dema borî, dema raborî

foretoken : hişyarî, serinckişan, balkişan, îhtar;;bîrxistin

forewarn : agah kirin, îkaz kirin;;îhtar dan;;lê şîret kirin, bi pendan anîn rê;;hişyar kirin;;tembîh kirin biy

forgather : civîn, kom bûn, berhev bûn, hêwirîn, piçikîn, racivîn, vecemîn, vehewîn, xir bûn, xirve bûn, cema bûn, top bûn;;civîn pêk anîn, civîn çekilin, li hev rûniştin;;xwe dan hev;;şîşman bûn, xurt bûn, çêbûn, qelew bûn, zeximîn;;çûn hev, gihîştin hev

forge : kişîn, bi pêş ve çûn, lê çûn;;derbas bûn;;li pêş ketin, bi pêş ve ketin;;bi pêş ketin

forgetful : bîrok, bîrsar, bîrker, bîrkor, bîrereş, bîrjiyan

forked : duçuqlî, ducihî, duşeqî, pevjelî;;bisêtelik, biçetel;;durêyî;;xîzxîzokî

forlorn : bêhêvî, bêumûd, bêmefer

formaldehyde : formol kîm/m

formalism : şêweperestî, şêweparêzî, awaperestî, teşeperestî, şekilperesti, şekilparêzî, teşeparêzî

formality : fermîtî, resmîtî, resmiyet

formalize : şekil dan, dirûv dan

formation : bikeyskirin, birêkûpêkkirin;;vesazkirin, veçêkirin, verastkirin, sazkirin, sazandin, daraştin, tertîpkirin;;kokkirin, akortkirin;;aranje

formative : xişr, zînet;;zêr û ziber, zêr û emanet;;veqetandek

formication : lêdanîna kurmoriyan, xwelêdanîna moriyan;;gizgizîn, tevizin, babezk, germûrik, çirizok, girîzok, gidgidîn, gezgezîn, derzîdan;;qulqulîlkîbûn (qulqulîlkên ku li ser metalan ji ber zengirtinê çêdibin;;birbirskjiberçûn

formless : bêşêwe, bêawa, bêdrûv, bêşekil, bêlewn;;bêteşe

formulary : kovara formûlan

fornicate : zîna kirin, zinya kirin

forsooth : bi rastî, rastane, bera, heqane

forspent : bêzar, bêzgîn;;pelos, dilsar, zivêr, tirxî

forstall : rê li berê girtin;;pêşî lê girtin, rê lê girtin

forswear : berdan, hiştin, hêlan;;tê kirin, tê xistin;;heliştin;;danîn;;dev jê qerîn, dev jê berdan, terikandin, terk kirin, şemirandin;;ber­dan;;dan;;dan destê;;ji hev berdan

forthcoming : bê;;ayende, dahatû, paşeroj, diwaroj, mandî, pêşedem, pêşende, paşroj, wêbê, paşnayî

forthright : rast, dûz;;dirust;;durist;;rastî, rasteqîn;;rastek mat;;rasteder;;ber pê, ber bi;;nêz, nêzik

fortieth : çilemîn, çilem

fortification : xurtkirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bihêzkirin, hêzdarkirin

fortify : betîn kirin, xurtandin, zexmandin

fortitude : tirûş, berxwedan;;baristan, tebat, semax, saman, tehemûl

fortuitous : pişadî

forwards : pêş, pêşî;;berê, pêşîn;;pêşketî, pêşveçûyî;;pêşve, bikiş;;ber

fossa : kort, kortik, kortal, çal, çaltik, çalik, goncal, koncal, qaş;;gor, mezeln

fosse , foss : xendeq, hendek, kend, xendik

fossette : gövek, xemze, xemse;;awir

fossil : fosil;;paşmayî

foster : xwedî kirin, dermale;;xweyî kirin;;ketin serê, tevî bûn

fosterage : handan, teşwîq;;fîtkirin, fitikkirin, kişkişandin

fosterling : ewladê manewî

foulard : çeşîdek qumaşê hevrîşmî yê tenik e;;fular

founder : rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî;;hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, helişîn;;telîn, çok dan;;pelixîn;;nîxîn merixîn, mexel bûn, mexel ketin;;kumişîn, girtin serê;;daketin, çûn binî;;dehibîn;;rûxîn, tarûmar bûn 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî;;ketin, girtin sere;;kula ketin dilê

foundry : kelxane, darêjxane

fourgon : vagona bar ku bi ser vagonên rêwiyan ve tê kirin

fourteenth : çardehem, çardehemîn

fowl : çûk, çûçik, balinde;;çivîk, terewîl;;çivê

fracas : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

fractional : pereyê hûr

fractionate : dapalandin;;dawerivandin, parzinandin, palandin, dakirin, dawerandin

fractious : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

fracture : şikandin;;şikan, şikênandin, daşikandin, xişkirin, helkirin;;şikestek, hûrik;;kurîşk, qerme, pîle;;tewq, qat;;çifte, qirma;;dureh;;neresenî

fragile : nazik, xweşmêr, ranerm;;narin, bejnzirav, zirav;;hesas

fragment : beş, dabeş;;gemş, çeng m (;;pişk;;bend, qism;;tof, şax, liq

fragmentary : beş beş, qism qism

fragmentation : parçebûn, parçeparçebûn, herîjîn, letebûn;;xweparçekirin

fragrance : xweşbêhn, bêhna xweş

fragrant : bêhnx weş

frail : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

fraise : şerampol

franc : beljîka

franchise : stare

francolin : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

frankincense : roj, rojîn, roje, rojane, rojanî;;rojî;;rojnivîsk;;cureyek benîştê dara ku jê puxûr tê çêkirin

frappe : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

fraternal : wekî birayan, mîna xwişkan, nola xwişk û birayan

fraternity : biratî;;xwişkîtî, birayetî;;dostik;;birawo, birako, xwengê, xwişkê;;yekîtî

fraternize : he valtî kirin;;he­valtî kirin, hogirtî kirin

fraudulent : hîledar, bihîle

fraxinella : riwekeke bêhndar e ku li bexçe yan wekî xeml û rewşê tê xweyîkirin bot

fray : qirên, lec, qewxe, pevçûn, xerpiş, şer, qal;;ceng;;têkoşîn, têkoşan, kefteleft, mücadele

frazzle : nûhîn, rihîn, peritîn, hilhilîn, çilçilîn, kevnbûn;;maşîn, mehîn, mehitîn, mehtbûn;;kêmbûn;;jirûmetketin, jiqîmetketin;;lezyon

freak : ecêbî, mostre

freakish : behît

freckle : sûsek zo;;zîwan;;leke, lekeya li eynikê;;porik, rehik û rîçal;;deqdoqok, belek, belekot;;nû û îsokî

freeandeasy : jidilûcan, canêcanê, samimî

freeboard : fribord

freebooter : cerde, keleş;;cerdevan, korsan;;rêbir

freehearted : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

freehold : milk, mal;;welat, erd

freeload : argo

freemason : mason

freestone : xoxên felqokî

freewill : kal, pîr extiyar;;pîra dê, bavê kal rd/nd ihtiyar heyeti=heyeta rûspiyan, civata pîrmendan bijartin, neqandin, hilbijartin

freezing : qerisîner, qerimîner;;qerisokî, efsirîner

freight : navlûn

freightage : navlûn

freighter : barkeştî, bargemî, şîlep

frenetic : dilcoş, coşdar, coşbûyî

frenzy : şêtî, dîwanetî, şeydatî

frequency : frekans

fresco : fresk

freshen : hişk bûn, tund bûn, req bûn, sirt bûn;;zivir bûn;;kanc

fret : hatin guvaştin;;hatin kîpkirin, hatin pihêtkirin, hatin şidandin;;bêhnteng bûn, dilteng bûn, zivir bûn, aciz bûn, tengizîn, bêhna teng bûn;;şerm kirin, fedî kirin;;tengav bûn, destteng bûn

fretful : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

friable : kirkirpok, qurofek, qurûfek, qur fok, gizre, hêrfanok, xirxir, piş, firfirandî;;pixtok;;hibhibî, hişk;;cureyek çoreka firfirandî

friar : xelwetxane, keşîşxane, mergen

fribble : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin

friction : xerxitandin, hekandin, têdan;;firikandin, mesihandin;;pêkirin;;beredayî gerin

frieze : şeyax

frigate : firkateyn

frightening : tirsdêr, tirsîner, tirsnak, çavşikên

frightful : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

frigid : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e

frigidarium : sarî;;serma;;tiştê cemidî;;dilsarî;;cihê sar;;sarî (nexwestina têkiliya cinsî

frill : firfir

frippery : nejidil, zahirî

friseur : berberê jinan

frisk : leyîstandin, leyîstikandin, lehîzkandin;;leqandin, livandin;;reqisandin;;qetandin;;papo kirin, birin û anîn;;derxistin sahneyê şn;;şixulandin;;aqil fırandin

fritter : parçe, kert, lete, qet, cûn, pare;;lîç, parî, piç, piçik, pirtik, gincî;;beş;;dest;;dera hanê, kemal a çi ye;;piçek, lîçik, qim;;eynî

frivol : heng kirin, kêf kirin, kêf û eşq kirin, şahînet kirin, bezm kirin, kêf û şahî kirin, kêf û zewq kirin;;tinaz pê ki­rin, qerf pê kirin, tirane pê kirin, qeşmerî pê kirin;;rawestîn, seki­nin, egle bûn;;xwe papo kirin, xwe ewiqandin, xwe pê mijûl kirin

frivolity : tiredînîtî, çirtiktî

frivolous : negirîng, nemuhîm

frizz : badan;;ba dan;;nûrandin, tewandin;;di ber ve kirin;;xwe quraftin, xwe lûsikandin, xwe ba dan, xwe lûçikandin, xwe firikandin, xwe loqandin;;ji heq derketin;;çiv dan xwe, xwe vir de wê de kirin;;jê averê bûn, lê li ba ketin;;xwe çivçivandin

fro : hema hema, kêm zêde, gêre vêre, jor û jêr, jorejêr

frock : cibe

frog : beq;;aqroq

frolic : heng, şahînî, bezm, kêf;;hingime, kêf û eşq, zewq;;şahînet m gemisi keştiya geşt û hengê

frontage : ber, pêşî, berok, cepe;;enî, bere, cephe Işk/n;;hêl, alî, rex

frontal : hestiyê eniyê

frostbite : sed (1;;n;;sed;;rû, rûdeyn, rûdên, rûçik, serçav, tefeş, wec, demûrû, serûçav, sûret;;rûxar, rûbar;;dev;;ber, pêşî, cephe;;rast;;ar;;alî, hêl

frostbitten : cemidî

frosty : sar, efsir;;serma, sarî;;nejidil;;cemidî, ne xweş;;dilsar 0o günden berî bana hep soğuktu ji wê rojê ve ji min re dilsar e

frot : qerisan, cemidan, qefilîn, qeriman

froth : kef;;kefik;;ke­fik;;kef û kunc

froufrou : xuşînî, xişînî

froward : vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn;;çewt, nelirê, berepaş, neguncan;;sirt;;vaca;;pişt;;berevajî;;çep

frown : Birû lê şikandin, Awir lê dan, Birû kirin cot, Birûyên xwe kirin cot

frowsy : belavbûyî, feşkîli;;belawela, axmetaxme, tertûbela;;jevdûr, jevbelawela;;tevlihev, lihevketî, nekeyskirî, bêkeys, faşil, feşkilî, gelemşe;;gij;;bêpergal, bêpîr û pergal, bêtertîp;;nelihev

frozen : cemidî

fructiferous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok

fructuous : berdar, biber, bêrdar, hilberdar, berhemdar, bijûndar, birişt, astem, bihasil;;encambexş;;zayok

frugal : kargêrê jêhatî;;bisexbêr, destlêgirtî;;ekonomîk

fruitage : encam, akam, dawînk, domayî, dûmahîk, dongî, kutayî, kutasî, dûmayî, netice;;derencam, desketî;;puxte, kurtasî, xulasa

fruiterer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş

fruition : kamweI

fruitless : bêkêr, bêkelk, bêsûd, bêmefa, bênehf, bêwec, bêhavil, bêfeyde

frustrate : hêrsok, hêrsokî, hêrsoyî, behicokî, rageş, parçokî, girikî, firşteng, bêhnteng, ture, qarok, esabî

frutescent : tije

fryerfrier : miqilk, meqel, tawe, exlewîk, afiawe, rûnbirêşk;;boteya bi qemçik ku maden tê de tê helandin;;derdana ku tê de kils tê lihevdan;;erda ku ji bo xwedikirina şaxan hatiye cihêkirin

fuchsine : sorê bu more ve

fudge : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

fugacious : firoke

fugitive : revok;;revoke, mişext, firar;;qaçax;;kêzîn, çizirîn;;bi qaçaxî

fugue : besteyeke di muzîka piredeng de

fulcrum : xala ragirtinê;;spartek, palpişt

fulgent : wurşedar, bişaşea;;rewnaqdar, birewnaq;;dengî

fulgid : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

fuliginous : bitenî, tenîdar, tenîgirtî, dûgirtî

fuller : weşek, daweşîner;;tevdêr

fullness : têrî, têrayî

fulminate : ji nişkav de vveka ku topek biteqe

fulsome : rapir, aşirî, mufrit

functional : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

fund : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

fundament : qûn, pind;;simt, til, gurmik;;pê, ling;;paş

fundamental : bingehî, hîmî, sereke, eslî

funereal : şilwe;;gebsoyî, tengav, dilgivêş

funicular : bibisk, bita;;bilûfik, bilûf;;birehik, birîçal

funk : erjengî, toqî;;saw, sehm, hêb, hêw, toqîn, qurf, eıjeng, sersûrhêner;;hijmet, fewqulade

furbelow : gulik, gulbank, gulîşk;;rîş, rîşik, rêşî, rîşî, rişing, gincir, hêşî;;sivêrnek, siving, sivîrnek, sipande, sefirne, pasar, sivgal, sivingal, salte

furcate : gulîdan, çiqildan, şaxdan, şaxberdan;;berfırehbûn, lêbelavbûn;;girîftbûn

furor : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

furrow : delin;;çavşewitî;;cih, cihok, erx;;sermişar;;mişar, xet, karix

furtherance : alîkarî

furtive : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî

furuncle : kînora xwînê

fury : tundî, qursî, şidet;;lez;;şidî, zêdeyîtî, aşirîtî;;darê zorê

fuselage : gewde;;laş, cendek, ceste, girş, beden;;gi lale, qirn, qurm, kok

fusion : helandin, pişaftin, vehelandin, pişivandin, bivaştin, bahatin, bihûjtin, kizandin

fuss : carecar, cirecir, birebir, berbezı, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqal

fussy : terwende, nijdî, muşkulpesend;;nişmî, fıtoz;;şemûs, xûynepak, hêrsok

fustian : peşikandin, pijilandin, peşkinandin, feşandin, werkirin, virvirandin;;tewş, moleq, fişar, fişarga, petrewa, yawe, xelifî, kir, abes;;balme, xurdek, saçme;;tewşik, xelif

fustigate : kotek;;çov, çogan;;kutek, hutik

fusty : genî

futile : bêhude, bereda, nafile;;bereday, cihê bereday;;zêde

futtock : doşeg, mitêl;;döşek, binrax;;hizûr

ga11 : bnr öd

ga1a : gala

gaberdine : eba

gabfest : yarî, yaranî, hogirî, muhabet;;bı dostanî pev re peyivîn, sohbet

gad : zext, darmisas, kaleg

gaff : nihan, veşar, raz, sir;;serena alayê der/nd

gaffe : şelipan, gaf, pot

gaiety : neşwe, gewzî, şahî, kêfxweşî, beşerxweşî, kêf, dilşahî;;sermestî

gaiiant : sawdar, bisehwîr, hêwilnak, heybetdar, biheybet;;bisemyan, ezîm, berz

gainsay : red kirin, redandin, tirotîkirin, lê zivartin;;avêtin

gait : çûyîn, çûndin;;rewş, hâl;;çûn

galahad : bihadar, mêrxas

galbanum : cure zemqek

galingale : qorican

gall : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

gallantry : gernasî, lehengî, qehremanî

galvanism : galvanîzm

gambol : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik

gamesome : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

gamete : gamet

gammer : pîrejin;;dê, pîra dê

gammon : xapandin, terişandin, xirandin

gamut : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola

gang : taxim;;dest, bedl;;kom, tof, gîvale;;ekîp;;deste, tîp, pel Işk;;tîm, tîp sp;;wekî, mîna, nola

gangrene : lareşî, kangreni, tîrawîbûşyî

gangway : bihur, bor, bihurek, derbasok, derbas geh;;gêdûk, gewer, neqeb, zixur, baz, darteng, derbend, deliv erd/n bnr: geçit töreni

ganymede : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde

gape : qelişîn, qeliştin, tarişîn, telişîn, veqelişîn, şeqopîlo bûn;;terikîn;;derizîn;;hatin qelaştin, hatin veqelaştin, hatin tarişandin, hatin derizandin, hatin terikandin l/tb

garb : dilq, pergal;;timtêl, qiyafet;;wêne, resm

garble : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

garcon : law, lawik, kur, kurik, gede, gedek, pis;;vale;;lewate, qûnde

gardenia : gardenya;;kulîlka vê dara bêhnxweş

gargantuan : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

gargle : li hev xistin, li hev dan;;çeliqandin, şiliqandin, çelpandin, cemciqandin, keyandin, hiljenandin;;tê werdan, tê re kirin;;seridandin, bêjing kirin;;fırkandin, leqandin, hejandin, rajandin;;qelabtin;;bi tenduristiya leyistin

garish : wurşedar, mirêsdar

garland : zerzeng, qewzegul, çeleng, taca gulan;;tac

garnet : yaqûta hinarî jeo/m

garnish : arastin;;tewizandin;;xemilandin, kokandin;;bi teçhizat kirin;;çêr kirin, dan dijmînan

garnishee : desteser kirin, hêcz kirin, dest danîn serê

garniture : garnîtur;;xeml, rewş;;tamûçk

garrison : garnizon;;leşgergeh, leşkerma

garrulity : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

garter : bendgore, jartiyer

gasbag : I nîşangcr;;derewçîn, virek

gasconade : pesinîn, pesnayî;;pêşanazbûn, pêpesinîn

gaseous : gazdar;;bidon, bigaz

gash : birindar kirin, birin kirin, kul kirin;;tehlkirin, êşandin, dilê şikandin, dilê hiştin

gasket : conta

gasometer : depoya gazê;;geazpîv, gazometre

gassy : gazdar;;bidon, bigaz

gastralgia : sabxor, zikêş, navêş, qidîk;;cirnexweş

gastric : aşikî, madewî

gastritis : kêma mîdeyê, gastrit

gaucherie : bêkêrî, necerbezî, nehunerwerî, destpelixî, nebikêrhatî, nejêhatîbûn, neostatî, neşanpazî, nemahirî

gaud : kêrsim, xeml, zewêr, kok, şeml, şuret, pîraye, miçekçek;;arastin;;nîgar, neqş;;xişir, tewiz, zînet

gaudy : bi nexş û mexş, bi nexş û nimûş

gauge , gage : pîvan, pîvandin, peyîftin, endizandin;;rokirin û pîvan

gauge, gage : olçek, pîvan

gaunt : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

gauze : tûl;;xavik

gawk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

gazabo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto

gazebo : xort;;sengele;;mêrxas, merd, mêr û camêr;;xorto

gazetteer : atles, etler n atlas

gear : bidiran, bididan, dirandar;;diranok, diranokî;;bizor, xurt;;diranît, çerxa bidiran

gehenna : dojeh

geisha : geyşa;;geyşa Qinika Japon a ku bi taybetî ji bo mazûbantiyê hatiye perwer dekirin)

gelatin , gelatine : jelatîn

gelation : cemidandin, qerisandin;;berfeşîr, bestenî;;qerîmok

gelid : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

gemma : bûtik;;bişkok, bişkoj, bişkuh, xonçe, gulpik, gelpik

gemmate : bûtikdan

gemmy : bicewher, cewherdar, bigewher

gemote : meclîs, parlemento, civatmilet;;civat, komel, horg;;dîwan, civangeh;;bezm

gemütlich : givar, şîrîn, xwînşîrîn, agirxweş, cirxweşik, destyar, dilniwaz

gendarme : jendirme, cendirme, şorte, ziptî, mifirdî;;çavhilkirî

gender : gram

genealogical : bisecere, seceredar

generalissimo : sa/se, seg, kûçik, kutik, kûtî;;sebav

generality : giştîtî, gelemperîtî;;gelempe rîtî man/m

generalization : giştîkirin, gelemperikirin;;tamîm fel/m

generalize : giştî kirin, gelemperî kirin

generalship : generaltî

generate : anîn wicûdê

genesis : aferîş, zikmakî

genetic : rakend;;rakendî, irsîtî, irsiyet

genial : rûken, rûliken, rûkenok, devliken

genie : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

genista : bot;;bot m bot

genito : pêrkît, pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, pêşgîn

genocide : tevkujî, qir, qel, qelînok, qetlîam;;qelaço, qeremok

gent : mirov, meriv;;zilam, peya;;kesê hêja û têrgihîştî;;kabira

genteel : torin, zadegan, maqûl, esîl dîr/rd;;tovrind, başnîjad, zeng û zêrîn;;resen

gentian : gafiş, melvaş, mamîran

gentile : pûtperest, pûtparez

gentility : hîm, xîm, binyat, bingeh, binaxe;;esas kim/n;;esraq bazal bazal, esasî kîm/m

gentlewoman : xanim, xanimefendî, ciwanik

genus : çeşn, cure, cor, texlît, levn, newa

geomancy : falbaz, faldar, falbêj, falavêj, bextbaz

geometricical : hendesewî

geophysics : jeofizîk

geopolitics : jeopolîtîk

geoponic : candinî, ziraî

georgette : navê çeşîdek qumaş e

georgic : çandiniyî, çandeyî

geranium : I bêhna xweş;;tolgîn, toyîn, kulilka tolgînê

germander : bot;;bot m bot

germane : têkildar, pêwende, pewendidar, gizdar, peywendar, eleqedar

germicide : antîseptîk

germinate : ajotin, ranîn;;gêrandin;;tehmî bere dan;;pê kirin, dest dan;;mişext kirin, nefî kirin;;tê dan, pê xistin, pê dan;;derxistin, kirin pazarê;;kirin, xistin pazarê;;bihartin, derbas kirin;;cot kirin, erd rakirin, erd ajotin;;dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin;;çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn;;hêşîn bûn, şîn bûn;;nava çûn

gerund : gram

gerundive : gram

gestalt : geştalt

gestation : ducanîtî, nesaxîtî, duhalîtî, hemîletî;;avistî;;çaxana hemîletiyê

gesticical : cestî, bedenî, beşenî

gesture : bizav, tevger, liv, libt, leqîn, livak, livek, cole, qelq, bizar, cule, hereket, he­reke;;lebt;;libat, weşn, şêl ı güzel bir ha­reket libateke xweş;;rêketin, birêketin;;hereke;;lerz, bivelerz, zelzele;;lebt fîz;;tevger mzk;;lebat, hereket sp;;tevger fel/m

getup : çêbûyîn;;bastûr, bünye

gewgaw : lîstok;;leyîstok, leyzok, pêleyîzk, titik, leyîstek;;pêleyîstik, benikê dû hebanê

geyser : şofben

ghastly : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

ghazi : xazî

ghoul : mirî şevê, terşê şeve, reşê şevênd

giamor : efsûn kirin;;lê sêr kirin, efsûn lê kirin;;tehsîr lê kirin, bandor lê kirin

giand : bot;;bot m bot

gianders : ufe, seqav, kepenek

giaour : gawir;;kafir, rd/nt

gib : mix, bizmar, bismar

gibbet : sêpê, dara darazê

gibbous : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

gibejibe : tinaz kirin, tirane kirin, galte kirin

giblets : cîger, ceger, cerg, mêlak;;kezeb;;dil, hinav

giddy : gêjker, semeker, sergêjker

gig : bnr dan/den

gigantesque : wekî dêw, mîna hûtekî

gigantic, gigantean : qirase, girs;;hûthûte, kubkube, gir, pîltan, tirtire, zêz, gorpe;;mezin;;geraze, muezam

giggle : kirkirîn, keneke hîqehîq kirin, bi hîqehîq kenîn

gigolo : jîgolo

gilbert : serad

gild : avzêrî kirin, zêravî kirin, tamzêr kirin;;birqandin, çirisandin

gilding : tamzêr, zêrhelî

gill : kelek

gillyflower : şevbêhn, gula şevbîn

gilt : avzêrî, tamzêrî, zêravî, avzêrîn, zêravkirî;;xapînok

gimbals : bnr dan/den

gimcrack : wurşedar, mirêsdar

gimlet : badek

gimp : candar?;;şênbûnî, geşedarî

gin : çirçir;;çirik, çirika avê;;çirçirik, sîsirk

ginger : zencefil

gingerly : hêdîka, hêdîna, bi semt

giraffe : canhêştir, zurafe

girasole : opal jeo;;opal

gird : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

girder : jih;;beşt;;jî, jîk;;girş, garîte, fi/, keran, hêzan, onî as/n kezî ant/n

girdle : piştik, şûtik, şeleme;;nifş, binaçe;;pişt, piştîn, piştînî, qûşak, egal;;şoreb, çembilheya;;nifş newş, nesi, babik, wert;;hemnifş;;nehiye

girlish : eynî ke­çik e, eynî qîzik e;;eynî keçik e;;eynî qîza çardehıalî ye

girth : hawir, hawirdor, derdor, dor, dorhêl, hêldor, medor, dormedor, dermedor, dorûber, der û ber;;derûdor;;destmal, destmalen dorçêkirî, dornexşkirî;;havêrke mat/m;;civat

gismo , gizmo : amêr, cîhaz;;rihel, cihêz

gist : derûn, hêsin, hilik, nefs, dil;;nav;;xwe, zat;;puxte, pûxt;;navik bot;;goşt m öz;;hur, heq, helal, heqîqî;;xwerû, saf, arî;;robar, çay;;avî, şilek, erda berdar, erda biber rd öz bağışıklık xwebexşandîbûn bj/nd

giveaway : aşkerekirin, îfşa

gizzard : qerqer, gerger, kere, gocar, zûr;;kevirdar rd berdelan, hûrik, gurçik, aşk zo/tn

gl : kes;;leşker, esker, nefer Işk/nd

glabrous : bot;;bot m bot

glacial : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

glacier : sîpan;;qeşayî, bestelek;;taş pangor, moren jeo/erd

glacis : bnr asklı

gladden : dilxweş kirin, dilşad kirin, şad kirin, kêfa anîn, bi kêf kirin, pê şad kirin

gladiolus : bot;;bot m bot

gladness : kêf, dilşayî, dilxweşî, dilgeşî

gladsome : kêfxweş, dilxweş, razî, dilşad, xweşhal, memnûn

gladstonebag : bahol;;bawul

glair : spîka hêkê, spîçka hêkê

glare : çav pê ketin

glaring : xipxuya, dipdiyar, aşkere;;çîksayî, şîrsayî

glary : birqdar, teysdar, şewqdar, şuhledar;;xemlkirî, arastî

glauber's salts : derman, ecza

glaucoma : ava reş, glokom

glauconite : glokonî jeo/m

glaucous : bot;;bot m bot

glaze : sur kirin, zuhr kirin

glazier : camkar;;camfîroş;;kesê ku di paceyê re li hundirê malê dinêre

glebe : ax, xak, xwelî, erd;;bejayî, reşayî;;stan;;axîn, xakî

gleeful : şên, şeng, bikêf, gewz, şêndar, rûgeş;;şênker

glen : cobar, robar;;newal, newalok, seqlan, best;;newal

glib : çipik, şipil, çist, çeleng, peyik

glide : to, xavik, tûwîk, tihûk, qeymax;;toxavk, toşîr;;qeymax;;şemitîn, xij bûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn, çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn, şihitîn, xilikîn, tehistin, şiqitîn, xîş bûn;;kişîn;;şemitîn filitîn;;guherîn;;filitîn, xelas bûn

gliding : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

glim : mûm, find, mûmik, şam, şemamik, şemalik;;şima;;mûm fız;;mûm mîn/m

glimmer : birûsin, birisin, çirişin, teyisin, zeriqin, isin, îsikîn, lîsîn;;nav dan deng dan

glissade : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

glissando : şemitîn, xijbûn, şûlikîn, xijikîn, fiştixîn çerixîn, qelizîn, şelipîn, tehisîn, xilisîn

gloaming : qemika êvarê, qemika mexribê, hingura êvarê

gloat : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

glob : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî

globular : kadî, küreyi, kûrewî;;giloverî

glomerule : bot;;bot m bot

gloom : diltengî, azardedilî, azardilî;;zorayî, zor, tengasî, tengayî, tengî, tenganî, tengavî, zehmet;;destengî, tunebûn, tunehî, tengahî

gloomy : tarî;;tarîk;;tarîtî;;nezelal;;nelirê

glorification : bnr meth

glorify : pesn dan, pesinadin

glorious : navdayî, navdar, navwer, namîdar;;mezin, gewre

gloss : perdax, delk;;ji aliyê ters ve traştina cara duduyan

glossiness : rewnaqî, ronakî, rewşenî, birqonektî;;balkêşî;;biriqokî, birqonekî

glossy : birqok, birqonek, betroske, çirçirsok, çirsok, çirîsok, rewnaq, ronak, rewşen, geş;;sayî;;têrbaş, pêhatî;;rojen;;têrxweşik, bedew

glottal : qirikî

glow : şewitîn, sotîn, ayîsîn;;pêketin, vêketin, darîn;;pîsoyî bûn;;şeliqîn;;sincirin, kelîn, agir pêketin;;biriqîn, çirisîn;;bi ber ketin, xem xwarin;;mirin, helîn;;çûn ji;;veşewitîn

glower : tîktîk nihêrtin, tîktîk lê mêze kirin, ziq bûn nihhertin

gloze : bi mane gerandin

glucose : glikoz, şekirê tirî

glum : bêmehde, bêmirûz, mehdtirş, bêsikûm, rûtirş, mikûsoyî;;sik, zişt, nexweşik;;cirnexweş, bêcir

glumaceous : bot;;bot m bot

glume : bot;;bot m bot

glut : boşayî, mişetî, mişehî, gumrehî, xenîtî;;gumreh;;zêdehî, zêdetî;;laporî, firehbûn, firehî, firehtî

gluten : pêz, gluten

glutton : xure, xwere, xaşker, çirore, xwarok, ferexur, pirxwer, xwarinxwer, çilêz;;aşê hawarê, hûrfilitî, hûrmezin, heftkun, destodevo, hûrek, alifxweş, ziktirş;;çilek

gluttony : xuretî, ferexurî, xaşkerî, xwarokî, çiroretî, xwereyî, xwarinxwerî, çilêzî;;hûrfilitîbûn, hûrmezinî, heftkunî, destodevothi, hûrekî, alifxweşî, ziktirşî

glycogen : glikojen

glycol : glikol, dialkol

glycosuria : glîkozurî

glyph : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

gm : gram

gnarl : girêk, giloverik;;gupikî, gelpikî, topikî;;serî, selk

gnash : diran di hev dan, diran qirçandin, diranên xwe di hev dan, diranê xwe qirçandin

gnaw : kotin;;kotin/koştin, arîtandin, kuri­sandin, purisandin, kevaştin, kwîtin, revaş­tin, kojandin, mirmirandin, kuncirandin, kiriçandin, kiritandin, kirkitandin, merisandin;;xwarin, jê xwarin;;mehfkirin

gneiss : gnays jeo/m

gnome : wecîze

gnostic : têgiştî, fehmber, fehma, zana

goad : zext, darmisas, kaleg

goatsucker : vîzvîjik, şivanxapînok, çûçika tûtelanî

gob : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

gobetween : bangêr, gazîker, qîrker, banker, qewaz, telal, delal;;navber

goblin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

goby : dirêxbûn, jêrevîn, xwevedan, xwejêdûrdan

gocart : girgirok

goddamn : baneşan, bangok, nişkok

goddess : xwedawend, îlahe

godforsaken : bêwijdan

godhead : peresto, pereste, xweda, îlah

godless : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas

godlike : xwedayî

godly : oldar;;olperwer, dîndar

goffer : şikandin;;şikênandin, daşikandin, xiş kirin, firandin, hel kirin;;şi­kandin;;tewq kirin, qat kirin;;qelandin;;kêm kirin;;têk birin;;xwarin;;hêrandin;;hûr kirin ı odun kırmak êzing hûr kirin

goggle : qelibandin

goitertre : guatr

golly : baneşan, bangok, nişkok

goneness : hicinandîbûn, jipertavketin, bêhalî

goo : herî, çamûr, gîl, gilk, mole, mûle;;teniyabidon, belakir

goodby , good-bye : baneşan, bangok, nişkok

goodness : xweşikî, bedewî, xweşiktî, be dewtî, bedewbûn, ciwanî, xweşikbûn, spehîtî, rindî, dindar;;xweşbûn;;xweşikahî, xwe şikayî

goods : mal;;dewar;;mal kaler, kûtal;;pîs xerab;;esrar

goodwill : niyetpakî, niyeta pak

goody : bonbon

goof : çewt, çewtî, şaşî, xeta, ayîlî, xeletî;;hele;;tawan, qisûr, gunehkarî

goofy : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

gook : çamûr, ritam;;bekre, remî, lewe, lostik, reşik, çirav, gilk;;teniya bidon;;derem, erda de­rem

goon : agirberdêr;;qûndaxker, qûndaxsaz;;ewan, gelac

gorge : hepişandin, dan ser hev û xwarin, zûzûka xwarin, avêtin de­ve xwe;;liqimîn, pê qinyat bûn, avêtin ber dile xwe, xwarinek kirin ber dile xwe;;li hev bi­rin û anîn, barijnî kirin

gorgeous : harîqulade;;pir xweşik, zor ciwan

gorget : gerdenî

gorilla : goril;;parêzker

gospel : mizgîn;;mizgînî

gossamer : sivik;;çirtik;;tenik i hafif duman dûyê tenik;;tenik;;rihet, muferih;;si­vik

gossip : lewçetî, çileqetî, çelexaretî, qurbetî, heylorikî, berzeqî, çenebazîti, şeqlebendî, gevezetî, pirbêjî;;gelevzî

gothic : tûnd, qebe;;bêteşe, qeba;;gir, gizre;;tantiros, liç, xirb, çort, çors/çols, kanc, dexel, bêpîr

gouge : lîstik;;leyz, yarî, lîsk, bazî, lehîstok, yari;;qumar, xumar;;hüner;;dîlan, govend;;temaşa, piyes şn;;dek, fend, hîle, xap, weyn, gend, nîq û rip;;leystik

goulash : xwarineke bigoşt, ava firingîyan a gele Mecer

gourd : kundirê stûreq bot/nd

gout : dilop, çilk, niqut;;çipik, çilp, pujak, peşk;;niqres;;felç, fecr;;piç;;niqutokî

governance : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

gown : kincê fermî, cilê resmî, unîforma

gownsman : zane;;Xwedê

grabble : pelandin, sehandin, palmisandin, mişmişandin;;seh kirin, venêrîn, kontrol kirin;;dan leqandin l/lb, dan xeberdan l/lb, sihêtî kirin l/ghn;;muayene kirin;;hatin, xwe nîşan dan

graceful : xweş, spehî, letîf

graceless : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam

gracile : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

gracious : şîrîn, şêrîn, agirxweş, sempatik

gradation : birêzkirin, rêzandin;;sefandin, xistin rêzê;;sêwirandin

gradient : bilindi;;bilincih erd/m

gradin , gradine : pêlik;;pêpelok, paplûk, pêpelûk, pêling, pêpeling, pêping, pêpik, pêlpelik, pêlpêlok, pêpilang, pêlekan, pêweran, pêpilanik;;gihanek, merhale

gradual : bere berê, hêdî hêdî

graduate : perwende bûn, mezûn bûn

graft : hatin derzîkirin, hatin parzaki­rin, hatin perpûnkirin;;hatin tamandin, hatin deqdan, hatin patromekirin, hatin deqandin;;hatin sarogermokirin, hatin tî­negermîkirin l/tb

grainy : hebgirtî, bitene, bihebik, bilib;;teneyî, libî

gramercy : baneşan, bangok, nişkok

grammarian : rêzimanzan, gramerzan

gramophone : dengxwên, dengnivîs, fonograf, gramofon

grandee : girgirek, giregir, mezinên dewletê;;qure, kuşpene

grandeur : mezinahî;;mezinatî, mezinayî, mezintayî, mezinî

grandiose : mirês, wurşedar, rewşedar, ewreng, muhteşem

granulate : nepixandin;;pişpişandin, hilpişandin, pimpişandin, qepişandin, poxpoxandin, kişkişandin, pirpişandin;;zerifandin, perçivandin, nixifandin;;gij kirin, gijgijandin, bel kirin

granule : tene, heb, lib;;bilqik, pilqik, pelqik;;di leyîstika şanoyê ya Hacivat û Karagöz de di wateya epê epê de

grape : daleqandin, hilawistin, bidarde kirin;;daleqandî, hilawistî, dardekirî

grapefruit : sindî

grapeshot : bibêhn;;meya ji tiriyê bibêhn, miskat;;misket;;xar, xare, til

graphic, ical : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

grapple : têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin;;pê girtin, hişk pê girtin;;têgihîn, serwext bûn, fehmberî bûn, bi ber ketin, bi serê ke­tin mm hişê girtin, bi serî de çûn, ketin serê

grasping : tima, timakar

grassroots : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

grate : bêhnteng kirin, hêrs kirin, türe kirin, hêrsa rakirin, parça rakirin

gratification : I zewq;;zewq;;çêj, tehm, çeşn, lezet;;kêf, şahî

gratify : dilxweş kirin, kêfxweş kirin, xweşhal kirin, xoşnûd ki­rin, razî kirin

grating : izxare;;piştek;;bistik, caxik;;biraştî, qelandî, kizirandî

gratuitous : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa

gratuity : bexş, bexşandin

gravel : kevirê mîzê

graveyard : goristan;;qebristan

gravid : ducanî, duganî, nesax, duhalî, hemîle;;avis

gravitate : kişîn, kêşîn;;vekişîn, xwe vekişandin, xwe dan alî;;îstifa kirin;;çikîn, miçiqîn;;xwe dan;;çixîn;;civitîn, kîsihîn, çûn ser hev;;nebûn

gravity : dilniwazî, dilkêşî, kîşînokî, rakêşarî, cazîbe

gravy : sos, çênc sos

gray , grey : cûn

graze : çêrandin;;veçêrandin, lekitandin, lewirandin

grease : rûn kirin, rûn tê dan, don tê dan;;pesn dan

greaser : argo

greathearted : comerd, merd, camêr, sexî, çavfireh, destvekirî;;bêrdar

greed : tematî, temayî, çavbirçîtî

greenery : riwek;;riweknasî, botanîk

greeneyed : çavbaz

greengage : incaseke gir a şirîn

greengrocer : dukana hêşinahîfiroşiyê;;miwefiroş, hêşinahîfiroş

greensickness : kloroz

gregarious : bi tevayî, tevde, pêkve;;bi tomerî, bi komelî;;kutilkî, topikî

gremlin : cin, aşkû;;nd cîn m şal û kincê ku ji qumaşê qalind û pembûyî tê çêkirin

gride : rêş kirin, xirtikandin;;rihotin, rihoştin, verihoştin, hekandin, xiritandin, rawêştin, darihoştin, rewatin, verotin;;hewirandin, merisan­din;;kolan;;kolandin

grieve : arihandin, êşandin, çerçirandin

grievous : xemnak, kesernak, kedrnak

griffon : sîmerx

grill : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin

grilling : dewisandin, firisandin, pestandin, kepisandin, tepisandin;;bicihkirin;;şidandin, jidandin, pihêtkirin;;kirin dest;;xistin ber;;asêkirin;;qeyiqandin, tengavkirin, tengijandin, tengezerkirin, zordan;;circirandin, heşirandin;;qefialtin

grim : stemkar, sitemkar, xedar, qeterehm, dilhişk, asîbker

grind : kişandin, kêşandin, kaş kirin;;hilçinandin;;lê dan, lê xistin;;jê stendin;;avêtin;;daweribandin;;hilkişandin;;hilgirtin 500 kilodan fazla çekmez ev erebe ji 500 kîloyî zêde hilnagire;;hêrandin;;asê kirin;;girtin xwe;;vexwarin;;ajotin;;lê çûn;;rê jê birin, mane jê birin;;avêtin ser xwe;;jê kişandin, birin berê;;ajotin 30 gün çekiyor ev meh 30 roj diajo 20 saat çekti rê 20 saet ajot;;çûn hev, çûn ser hev;;gotin, strîn;;rakirin;;tê dan;;şandin

grinder : hêrîner

grindstone : hewl dan;;keftûleft kirin, xebtûkoş kirin, kêferat kirin, koşîn

gripe : tehde lê kirin, cefa lê kirin, cewr û cefa lê kirin, eza lê kirin

griseous : boz;;xam, beyar

grisly : sawnak, hêwilnak

grit : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

grizzle : gewr, cûn, boz

grizzly : gewr, cûn, boz

groan : kirin axîn, axîn rahilan;;nifir kirin, nifr lê kirin

groggy : serxweş, sermest

groom : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

groove : xane;;niqir;;celxe;;rastik

grotesque : reben, tevelok, bêkes;;biyan, xerîb, xurbetî;;seyr, ecêb, mostre, behit

grouch : hatin gotin l/tb;;berê xwe danê, azar danê, rexne kirin;;xutxut kirin, minmin kirin, mortmort kirin, gumgumîn, dolandin, lêlandin, fışefiş pê ketin

grounds : hewşeng, stad, stadyûm

groundwork : hîm, xîm, bingeh, binyat, binaxe, binetar, bin, binegeh, binaret, şengişte, asas;;helik, hilik, ililk;;serekeyî, esas

grouse : sûsik

grout : telp, telpik, delme, xilte, pegr, durd, tilp, tort, ritim

grove : gulp, gulpa daran;;daristan, rcl

grovel : xwe kirin nav dest û piyan

grower : hilberîner, berhemdêr, berhêner, mustehsîl

growl : kirin xurînî, xurînî kirin, xurexur kirin

grown : gihaştî, gihîştî, gihiyayî;;xama, gêran;;gihayî ped;;kamil (kesê ku ji her aliyî ve gihaye kewna xwe psi

grudge : texsîr kirin;;lê girtin

gruelling : işkence, şkence, tehde, tehdeyî;;cizaret, ezab;;îşkence

gruesome , grewsome : erjeng, toq;;hêwilnak, sawdar, sihêmkar, bihêb, bîsaw, toqîndar;;êcêb;;ecêb

gruff : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

grumps : bêmehdetî, bêmirûzî, rûtirşî;;sikbûn, ziştî, nexweşikî;;cirnexweşî, bêcirî

grunt : xirînî, xîzînî;;xirecir, pevçûn, qirên, serkêşî

grunter : beraz, xinzîr;;wehş;;xinzîr nt

guaranty : derhûdî;;zamînî, desberî, kefalet

guarded : li tetikan bûn, guhê şiyar bûn, li ser derzîdankê lingan bûn

guardianship : pasvanî, nigehdarî, segvanî, qerewêlî, parêzkarî, pasavanî, mifirdîtî;;dizdarî, muhafizî

guardrail : nerde, batirsok, reşe, rendol;;reşûpêş;;arde, cax;;reş

guck : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

gudgeon : tewere, germiçank

guerdon : bexşîş

guerrilla : gerîlavan

guffaw : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko

guild , gild : lonca, korporasyon

guile : xiniz, xinis, cixis, xirb, doxman, xayîn;;zexel, xel;;xayîn rd/nt

guilloche : menewîş, hare;;kizwan, qezwan

guinea : heywaneke malê ku ji famîleya mirîşkan e, serê wê biçûk û rût, pûrta wê ji rengê cûnê ber bi heşîn ve û bi qasî mirîşkekê mezin e zo

guise : şanîdanî, nîşandanî, nimandin;;pêşanî, nimayîş, riyali;;şane, alayiş, şeml, mirês, wurşe, hijmet

guitar : gîtar

gullet : gewrî, qirik, qirtik

gullible : bale, debeng, çopik, qewe, honîk, koden, ehmeq, fodil

gummy : bibenîşt, benîştdar

gumption : pêkhatîbûn, jêhatîbûn

gunner : nêçîrvan, ravker, seydvan

gush : coşîn, coş bûn

gushy : lewce, çileqe, çelexare, qurbet, ce lûz, nehindir, berzeq, heylorik, çenebaz, şeqlebend, pirbêj, bêjok, zimandirêj, geveze;;devlok, tirdevk, devtijî, devbelaş, devleq rd/nt

gust : bager;;badev

gusty : bibahoz, bibager, bifirtûne, fırtûnedar, bibazor;;biteqereq

guts : tirûşî, tehbdarî, berxwedanî, metanet

guttate , tated : bideq, simsimî;;deqdeqî, deqdeqokî, deqdeqonkî, pitpitokî, pitpitkî, belek, belekotk, belekok, şanoyî

gutter : avrê;;cihok, selep, sereb;;fîlîgran

guy : kese ketûber, adî;;mêr, zilamn herîfçioğlu kerê çolê, herê dera hanê

guzzle : xistin hev, li hev aliqandin;;sermest bûn

gym : bedenparêzî

gymnast : bnr jimnastîk

gynecology : nexweşîna pîrekan, nexweşîna jinan, jînekolojî;;beşa nexweşîna jinan

gyp : dubare;;fend, dek, hile

gypseous : bicils, bicas, bikuşte, bigêç

gyrate : dewr kirin;;gerîn, fetilîn;;dewri kirin;;veguhastin, neqil kirin;;xitm kirin

gyre : abal;;çerxîn, vegerîn, zivirîn;;doş, ger, geran, çerixîn, veger, dagerîn, fetilîn;;fetl, zivr mat/m;;abal n/;;transeksuel

hairpin : toq, filket

hairy : mûwekî, mûhikî, rehikî, wekî mû ye

halberd , halbert : bivir;;teber

halfhearted : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

halfwitted : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

halloo : baneşan, bangok, nişkok

hallow : pîrozandin;;evrandin, homandin, teqdîs ki­rin;;pîroz kirin

hallucinate : gumreşî;;dogman, bedgumanî;;dilwasî, pojnewaji, waswase, haw m etmek ji xwe re waswase çêkirin

hallway : poxan, dalan, kolan, koçik, mobîn, rewaq, tular, nawan, hol

hamstring : kûd kirin, qorim kirin, seqet kirin

handbook : rêber, rayber ndnt;;rênîşander, rênîş ndnt;;navnivîsk

handcart : kaşkaşk

handed : pêncî (;;L);;pêncî rd bidest, xweydest

handhold : pêgirtek;;pêgir

handicap : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

handiness : hunerwerî, cerbezi şanpazi, meheret

handiwork : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

handmaiden : xwedîkirin, xweyîkirin;;asêkirin;;qewraş, qerwaş

handmedown : malê ke­lepir, malê xizmetbûyî, ji destan

handout : sedeqe

handrail : caxên nêrdewanê

handsel : sîfteh, serfetih;;cara pêşîn, ewilî

hangdog : bexîl, ziştkar, xebîs;;xedar

hanger : çengel, çengal, çinqal, çanqil

hangout : şûnwar, cîwar, rûniştgeh, êwr, mesken

hangup : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

hank : Kangal

hanker : berî kirin, hesret kişandin

hankypanky : nermetingî, pinîtî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî

haphazard : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

happenstance : pîşad, rasthatinî, tesaduf

harass : westandin, dawestandin, mandî kirin, betilandin, reht kirin, qefilandin, tehibandin;;dilê êşandin l/gh şîrove kirin, tabîr kirin

harbinger : mizgînber, mizgîndâr;;pâşeng, peyamber

harbor, (ing.) harbour : stare, star, penah, kavilk, govik;;stargeh, stare Işk;;kelbextî (ji bo kesê ku mirov xwe diavêjin tor û

hardbitten : serkêş

hardcore : bibîryar;;biryardar, bibiryar, biqerar, qerardar;;sitewîl, biqeys û qerar, aramîdar, biîstikrar

harden : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz

hardener : sîkatîf kîm/rd

hardfisted : çikûs, çikot, bexî, bêxîl, cinûk, çilûz, tima, qesîs, xesîs

hardhearted : bêdil, bêqelb;;dilqalind, kezebqalind, bêşewat, bêrehm, dilhişk

hardihood : kancî, bêşermî, bêarî

hardline : teng, gebs;;repisandî, dewisandî, şidandî, pihêt, kîp;;dijwar, çetîn;;bi baldan;;hişk, tund;;gurahî, sixlet;;çikûs, tima, destgirtî;;têr, baş;;zor, zorayî, çetînayî

hardnosed : betjewenperest, havilperest, xirwebaz, sitxû, menfaetperest

hardship : tengayî;;tengîtî, tenganî, tengbûn;;tengî, tengasî, tengahî, destengî;;tengavî, azerdedilî

hardtack : galeta

hardwood : berû, berî, darberû

hardy : tirûşdar, xurt;;berhilistker, serhildêr

harebell : belazîz

harebrained : bêserî;;bomik, totikvala, bêaqil

hark : bihistin;;sch kirin;;hatin rû

harl : bisk, ta;;lûf, lûfik;;rehik, rîçal, rişalk biy/n

harlequin : qeşmer, palyaço, qirdik

harlot : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole

harlotry : orispîtî, forqîtî, toltî;;bêbextî, qeleşî

harmful : neçê, bed, fena, netû, xerab, nebaş, nepak;;nexweş;;pir, gelek;;pis;;bedxû;;ecebê

harmonize : bi keys kirin, bi hev xistin, sererast kirin, rêk û pêk kirin, bi ser û ber kirin;;kok kirin, akort kirin

harrow : hincirandin, qetandin;;ku­tan, dakutan

harslet : xislet, xûy

hartshorn : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

harumscarum : çort, çols, potpotî

harvester : pale, birandox

hash : argo

haslet, harslet : saqatat

hassle : dijwarî, çetînî, çetînayî, zorî, zeh metî;;tehb, meşaqet;;asteng, kend û kosp

hassock : cure kursiyek e;;mîndera pofik, mîndera nermik nd uf, puf

hasten : lez kirin

hasty : lezgîn, çapik, sivik;;zû, lez h 1 angaşt, îdîa;;dozîne, tez

hatch : bnr dan/den

hateful : kirêt, xirab, kotî, neçê;;bed, neçak, nebaş, bedrek, nepak, nerind, tevelek, pelîd, fena, kotîng, kulab, ji bo tiştan, dijraberê baş, qenc);;xerab, nexweş;;bedbext, serhevde;;tam

haughty : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

haul : kişandin, hilgirtin;;gerendin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;li xwe kirin, kine wergirtin;;li serê bûn, li ser xwe gerendin;;girtin ser xwe;;pê re hebûn

haulage : kişandin, hilgirtin;;gerandin;;ragirtin;;guhastin, veguhastin;;lixwekirin, kincwergirtin;;liserêbûn, liserxwegerandin;;girtin ser xwe;;pêrehebûn

haulm , halm : ka

haunt : bêzar kirin, zivêr kirin, zebirandin, acizandin, canzerî kirin, aciz kirin, viz kirin

hauteur : anor, qurnasî, quretî, xurûr;;difre, fors, fez, fîşal;;şanazî, şeref, hesiyet

havoc : rûxandin, hilşandin, hilweşandin, herîfandin, xerakirin

hawk : baz

haycock : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

hayfork : duguh, cemik, dirgan, melhêbok

hayloft : kadîn, merek, kadîng

haymaker : gêlevan, gêrevan

hayrick : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

haystack : têx;;giriş, gidîş, lod, kêş, rewake, reyse

hazardous : rîsk, rizîko

haze : moran, ximam, nemeş;;gezo;;hêlîna kêzikan;;kevza li daran nd tiliya beranekê, tilî, înç m tel, let

hazy : bidûman, bidû, bidûxan

headband : band, zûlê pot;;şerît

headfirst , headforemost : li serserkî, sernişûv, serberjêr, berjêrî, sernişîv, sernigûn;;serbeijêr, derbejêr, sernişîvî, seijêrek

headgear : destgîn lixab;;dezgîn, legap, lixav, celew

heading : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

headland : poz, difn

headless : bêqail, kêmaqil, aqilkêm

headlight : far, ronavêj

headline : sernivîs, sernav

headlong : bi gelt, bi hirmegurm, bi hingeding, bi xirm û gurm;;hing û ding, hirm û gurm

headpiece : xûde, kumzirx, mîxfer lşk/m

headship : serektî, sermiyantî, serîtî, reysîtî

headstone : qotzîber, kozâbir, kevirê goşe, kevitê qorzîbir, qumî, hêt, rukn

headway : pêşveçûn, bilindbûn, geşbûn, teraqî

heady : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

heal : şîfa dan, baş kirin, deriyê rehmê lê vekirin

healer : bijîjk, doktor;;bijîşk;;tixtor

healthful : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar

heap : kom, komik;;gumlat, gult, gutil, melû, gumrik, lod;;komasî, tof m ıı telp, telpik;;qubik rd 5 kom, lîg sp/m;;komik ped/m;;tof;;telp

heaping : lêmişt, tije;;tiptije, mişt

hearken : hesisîn, guhdarî kirin, lê hisandin, lê hisîn, guh lê kirin;;guhdariya kirin, li guhdarî kirin, bi gotina kirin, bi gura kirin, bi xebera kirin, bi ya kirin;;lê guhdarî kirin, lê hesandin

hearsay : gotegot, minho, gotegotk, galegot, şitexalî, rîwayet;;wişewiş

heartache : janedil, êşa dilan

heartburning : çavnebarî, çavtengî, hesudî, dexesî, reşkînî;;dexesokî, dexs, pexîlî, dexosî, dexsînî, hesûdî, dexsoyîtî, zikreşî, kimreşî, behecokî, dilreşî, çavreşî

hearten : wêrandin, cesaret dan, bı zirav kirin, qewet dan n ziravê qalind kirin

heartfelt : ji dil, ji dil de

hearth : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank

hearthstone : rêbendan, kanûna paşîn, çile, meha rêbendanê;;tifik, kuçik, argûn, kuç, qozî, xulçik, bcrwesêl;;pixêrî, pixêrîk, rojîn, rojing, bixêrî;;bapor, ocax;;kan, kar;;refik;;ûcax;;melbend;;ûrt;;kurik;;war;;hetûn, etûn;;hêtûn, kûre, agirdank

heartsease , heart'sease : rihetiya dil, dil rihetî

hearttoheart : jidil, sax, samîmî;;canecan, canêcanê, ji dil û can

hearty : jidil, dilsax, samîmî;;ji dil û can

heated : tîndar, biheraret;;wehcdar;;coşdar

heater : soba

heath : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

heathen : bêol;;bêdîn, bêayîn;;bêîman, xwedênenas

heating : germker, germoke

heave : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

heavenly : wekî bihuştê ye, mîna cenetê ye

hebdomad : hefte, heftî

hebetude : nefehmaî, fehmkorî, fêmko rî, bêfehmî, tênegihîştîbûn;;xweşnebînî

hecatomb : qir, qirên, tevkujî;;kuştan, qirkirin, kuştar, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam

heck : baneşan, bangok, nişkok

heckle : dewisandin, firisandin l/gh tepisandin, kepisandin, temî dan, pêdews kirin, pestandin;;bi cih kirin;;şidandin, jidandin, pihêt kirin, asê kirin;;kirin ber, xistin ber;;kirin destê, dan destê;;kirin hesarê, lê hatin hev;;qeyiqandin, tengizandin, tengazer kirin, tengav kirin, feçer kirin, cih lê teng kirin, zor dan, bêhnteng kirin;;circirandin, heşirandin;;qefaltin

hecticical : peroşdar, biheyecan, bixiroş;;dilaşuft, sergerm

hector : bêge;;qubede, taqa, qebedx;;dîlawêr, mêrxas;;baştirîn, sereke

hedge : asteng, kosp, tegere

hedgehog : jûjî;;jîjo, jojî

hedonism : hedonizm, hezperestî fel;;hedo­nizm, hezperestî ab/m

heed : bala xwe dan, dêhna xwe dan;;bala xwe danê, dêhna xwe danê, dîqat kirin, guh lê dêran, miqate bûn, himetî kirin, guhê lê xewt kirin

heedful : baldar, dêhndar;;hiştî, bidîqat;;miqate, ballêbûyî

heedless : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

heehaw : zirîn

heeler : goşkar;;qondereker;;qonderefiroş

hegemony : raserî, serdestî, berterî

hegira : koç;;hicret

heifer : nogin, nohgin

heigh : baneşan, bangok, nişkok

heighho : baneşan, bangok, nişkok

heil : baneşan, bangok, nişkok

heinous : kerixîner, dilçepel, menfur

heirdom : jêma, mîrat, pêma;;jêmayî, mîras, pêmayî;;rabend, irs

heirer : varis

heirship : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma

helianthus : gula berbero bot/nd

helical : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd

helicoid : pêçokeyî, helezonî;;serçimka guh ant/nd

heliograph : ronavêj, amraza ronavêj

heliotrope : xamekî

heliotropism : berberobûn

hell, hell : bene xwe fılitandin

hellas : grekîstan

hellbent : bixwestek

hellcat : cazû, cadû, cehzû, pîresêr, sêrebend, pîrebok, pîrelk;;sêrik, cazûger, ecûze, ecûzpîr;;çavê pir xweşik nd/m

hellebore : kerbeng, xerbeng

hellfire : ezabê dojehê, ezabê cehenemê, ezabê qebrê;;eza, cefa, ezab

hellhound : şeytan, pelîd;;şeytanî

hellion : terêf, mîkrop;;mikrop

hellish : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak

helluva : pir, zehf, gelek, zor

helm : rêvebirin, kargêrî, gêrîn, dolîw, îdare;;dolîwgerî;;dolîwgeh;;sexbêrî;;debar, abor, medar

helminth : kurmê rûviyan, askarît zo

helot : dîl, xulam;;benî, bende, kole;;mirî

helpful : kêrdar, kelkdar, havildar, sûdemend, sûdewar, sûdbexş, mefadar, bikêr, bisûd, bifeyde, feydedar, nehfdar, feydemend, biwec

helpmate, helpmeet : heval, hogir, embaz;;hempa

helterskelter : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

hematic : bixwîn, xwîndar, xwînbar, xwînewî;;xwînrij;;xwînî;;xwînîbûyî;;xwîndar (kesê ku xwîna wî heye

hematite : hematît jeo/m

hematology : xwînnasî, hematoloji

hemialgia : mîgren bj

hemicycle : nîv daîre mat

hemlock : zirgêjnok, giyajehrk

hemorrhage : xwînbûn, xwîn jê hatin;;xwînîbûn;;derbûna xwînê, xwînkişîn, xwînjêçûn

hemorrhoid : bawesîr;;babasîl

hemp : kinif;;kinf, kenewîr

hemstitch : çavî

henchman : suxrekar, xizmetkar

hencoop : kox, kolit, pin;;koxik, pîn, pînik, kolik, kolk, qinik, zinc

henna : hine;;xene

henpeck : serê birin, serê genî kirin, gêj kirin, hetka birin

heptagon : heftkuj, heftkoşe

herald : nûçegihan, peyamnêr, hewalnêr;;peyamber, xeberbêj, xeberdok, xeberdar, qasid, teter;;şan, nîşan, elamet £ bu bulutlar yağmurun haberci­si olsa gerek ev ewr ez dibêjim qey şanê baranê ne

herbal : riwekî, dirextî, nebatî

herbivore : giyaxwur;;giyaxur, giyaxwer

hereat : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

hereby : Loma, lewma, ji ber vê yekê, ji rûyê vê yekê

hereditable : rakendî, irsî

hereditary : irsî

heredity : rakendî, irsîtî, weraset

heretofore : heta niha, heta vê gavê, ta niha

hereupon : ji ber vê yekê, li ser vê yekê, ji bo vê/vî

heritor : varis

hermaphrodite : nêremo, nêremoçk, nêremê, nêrebûk

hermitage : goşe, kuj;;feraset, fehmberî;;qîraç mat/m;;zêw, tekyaya biçûk

hernia : taqur, fetq, berq, gunek, gunok

heroicical : qehremane, lehengane, gernasane, gernaskî, qehremankî, bi lehengî, bi gernasî

heroin : eroîn

heron : masîxur;;şîrînşaho, masîgir

herpes : çilmisî, mixeyrî, tewifî;;vekirî, spîçolkî;;sıvik, nexuyayî

herring : mesiyê sêld

hesitant : sedinîn, vewestan, dudulîbûn

hesitate : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

hesperus : Stêrka Þivanan, Zuhre, Nahid, Venûstul/m

hetaera,hetaira : cariye, cêrî

hetero : cuda, cihê, ciyawaz, cewaz, cihêreng

heterogeneous : cudaceleb, heterojen

hetman : nasnavê ku berê didan fermandarê Kazakên Rûs

hex : awir, nêrîn;;çavîne, çavîn, çîk, çavînek, çavînok, nezer

hexagon : şeşgoşe, şeşçik

hiatus : vekiribûn, vekirîtî, pasbûn;;durî, mesafe;;devera rût;;devera pas, devera fireh û vala;;muferihî;;aşkerayî, aşkeratî

hibernian : Îrlandî, Îrlandayî

hibiscus : kulîlka bîcadê

hiccough , hiccup : qulp, qulpik, hîqik, hîqînî, xirikî;;herzing, hinarî, îskîn, îsk, îskîng, îşk, xîsk, niqrisk, niqilîsk

hickey : pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat;;tedarik, amadeyî

hidden : veşartî, veşarî, nependî, nepenî, xef;;neban, dizi;;nediyar

hideandseek : pîtros

hideaway , hideout : nivîn, livîn;;cih;;beste, bestek, besterobar, lat, kener, mecra;;kan;;war, êwr;;damar;;star

hidebound : kurtbîn;;bîrteng, bîrtesik, tengbîn, berteng

hideous : pelos

hierarch : serekkeşe, serekkeşîş ol/n

hierarchy : hiyerarşî

hieroglyph : hiyeroglif

hieroglyphics : hiyeroglif

higgle : kişkişîn, gijgijîn, kaş û berkaş kirin, hev kaş kirin;;li hev kişandin, li hev dan;;kur'a kişandin, lûlik kişandin;;devê xwe kirin devê hev, devjenk bi hev re kirin;;berberî kirin, qayişkêşî kirin, kcftûleft kirin

higgledypiggledy : lihevketî, lihevxistî, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, xeltomelto

highboy : konsol

highbred : torin, zadegan, hîlaw, resen, nişav, tovrind, esîl

highfalutin : wurşedar, qumqume, bışatafat

highflown : qure, topek, qurnas, qapiz, fiza, betran, nefsmezin

highhat : hirhop, terabe

highlight : civîn, civînek, civan, civanok, civîng, cimhûrk;;kombûn

highminded : camêr, destvekirî;;dilevra, bi lindrewan, rûmetyar, birûmet, şerefyar, payefiraz

highness : mezinayî, mezintayî, berztî, bilindayî

highpressure : pesta zêde

highroad : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde

highspirited : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr

hightoned : biwesp;;hêja, wesfdar, kalîtedar, bikalîte

highup : ser;;rû;;rûxar;;cil, kine, çek, cil û berg;;raser;;beden, gewde;;zêde, bermayî;;jor;;ber, pişt;;dabaş

highwater : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê

highway : papûr, kolan, şeqam, cade, cehde

hike : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

hilarious : hurehur;;tîqetîq, tiketik, hirehîq, hirezîq, heqebok, hîqeqîk, hiretîq, tiqtiq, hirehir, hîqîn, pişkîn, tîqîn, pirqînî, hîqînî, pişke pişk, wişk, pirqîn, wişkowişko

hillock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n

hilltop : sertap, pil;;bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk;;asta herî bilind a serfiraziyê

hilt : qevd, destî;;bistî, qevz, qebze, qeft, deştik

hindquarters : tilm, girde, nerme

hindrance : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

hinge : siyare, kêlêr, menteşe, qolop, şarnîr, rizde, encame

hint : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

hip : agahdar, haydar, agah, hajdar, xeberdar

hipped : biqorik, bikemax, bigirde

hippodrome : hewşenga hespan, hîpodrom

hiqhsoundinq : wurşedar, qumqume, bışatafat

hircine : bişehwet;;baperest, şehwetpe rest

hireling : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

hirsute : bipirç, bimû, pirço

hispanic : îspanyol

hispid : bipirç, bimû, pirço

hist : rakirin;;rep kirin;;hilanîn;;hildan, hilandin;;bilind kirin, hilgaftin;;ragirtin;;pê ketin, lê şikîn;;fesx kirin;;birin;;jê hilanîn, jê birin

histology : hîstolojî, tevinasî

historiographer : dîrokzan, dîroknas, mêjûnas, mêjûzan;;mamosteyê dîrokê

hitch : devjenk;;kêş, kaş m çekişken şerûd

hither : vî alî, vê hêlê;;a/ê din, vî/vê

hive : pêtag;;kewar, kuwar, gurbik;;qewan, kuvan

hives : qurdêşan, urtîker

hoar : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

hoard : civandin, dan hev, kom kirin;;berhev kirin, pergihandin;;teserûf kirin;;berhevok çêkirin, koleksiyon çêkirin

hoarding : nijînkerî, îstifkerî;;stokkerî

hoarse : xizok;;fetisandî, fetisokî, dewixandî, dewixî

hoary : çol;;boz;;t boz, qir;;çolter, pesar, çolwar, şepal

hobble : kulîn, licimîn, nicimîn;;bi hev neketin; ji bo kar

hobby : tatêl, zirawî, tatol, çavzêlkî, meraq, etr;;hewes;;xem, endîşe

hobgoblin : efrît;;hêrsoyî, hêrsok

hobnail : korik;;pûl, mixên pûl

hobo : bêjinga mîrate, betal wetal, eware

hock : kirin gerewa

hockey : çogan, berçem

hocus : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

hocuspocus : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

hodden : şeyax

hoe : tevrik, sinkolk, kulbe, kulbik, devşik;;xepar, binkol m lenger

hoedown : muzîka gelêrî

hoggish : eynî wehş e, eynî beraz e;;têrbaş

hoipolloi : avam, gelê ji tebeqeya jêr;;gel, xelk

hoitytoity : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

hokum : cihê balmeyan;;tewşikî, yawetî, xelifi, abestî

holdback : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

holder : Pasûr

holdup : veman, wexirin, giro, texilîn, derengîman, derengman

holierthanthou : qure;;kuşpene, kuşne, pozbilind, fîştere, fîza, pil, piz, tux, kubkube, topek, vekij, nefsmezin, nefsbilind, qapiz, raymezin

holler : qîrîn, qîjîn, qajîn, qîr kirin;;deng lê kirin, gazî kirin

hollowhearted : bêwefa, bêxêr

hollyhock : hîro

holo : bitûn, tev;;hemû, hemûçk;;sax, sehî, bi­tûn, tûnî;;gişt, gişk, tevde;;neşikandî, bi hev ve;;yekbûnî, hevgirtinî

homage : bîat

homebred : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

homeland : dayiknîştiman, war, welatê bav û kalan;;welat

homelike : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

homely : hêsan;;hêsa, sihêl, rihet, asan, sivik, besît;;sade;;adî, remakî;;ji rêzê, asayî;;salgir rz/rd

homemaker : bermalî, jina malan, kevanî;;malîvan, jina hundiran

homespun : rêz, qor, sef, ref;;sade, arî, xwerû, saf, petî, xalî;;saxik, heynik, kawik, kawok, dilsax, dilsaf, safe dilê xwe

homework : erk, vatinî, peywir, wezîfe;;spartek

homey : rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr;;dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin;;asan, hêsa, hêsan, sanayî;;bêxem, xemnexur;;bi rihetî;;amade be

hominoid : wekî merivan, nola însanan, mînanî mirovan;;mînani mirovan

homogamous : bot;;bot m bot

homogamy : bot;;bot m bot

homogeneous : heman, eynî, ew bi xwe;;jê

homologous : hevteng, yeksan

homologue : avayî, avanî;;baregeh, bîna;;avadanî, înşaat, înşat;;destkir, malê;;qilafet, struktur;;bastûr, bünye, binyat;;struktur sos/m

homonym : hemnav, hevnav

homosexual : homoseksuel

hone : seqandin, hêsûn;;sûtin, tûj kirin;;xurt kirin

honeybee : mêşa hingiv;;mêşhingiv, moza hin­giv

honeydew : şemamok, lema şemamokê

honeymoon : şirînmeh

honeysuckle : gulehingivîn

honeywort : bot;;bot m bot

honk : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

honorarium : miz, mize, destmiz, pêrenç, mizd, ucret heq;;mûçe, mişe, heq

honorary : bêmize, bêmişe, bêmûçe, bêheq;;bi bêmizeyî, bi bêheqî, bi bêmûçeyî

hooch : dêrin, kcvnare, bastan, qedîm, kevn;;kevnik, kemn;;berê;;kevnare

hood : qelen, next;;serpûş;;serkele;;qub;;sername, sernav, sernivîs;;şerik;;qelind, nexd

hoodoo : efsûn, sihir;;sêhr, sêr, avsûn, nêreng, anç, anî, cedû;;bandora xurt

hoodwink : xapandin, xelitandin, xap kirin;;xiran­din;;terişandin;;ewiqandin, papo kirin

hooey : baneşan, bangok, nişkok

hoof : sim ant/n

hookah : nêrgîle, kokos

hooked : biçengel, biçingal, çengeldar, çingaldar;;çengelkirî, çinqalkirî;;çengeli, çengelokî

hooker : orispî, qehbik, felte;;forq, forqe;;tol, tole

hooknosed : pozkuling, nikulkêr, kepînikul, poznikul, difinnikul

hookup : pêwendî;;geh, gehinek;;girêdanî, îrtibat

hookworm : kurmikê devçengelî

hooky : revokî kirin, xwe qelizandin;;zexelî kirin

hoop : çember, çenber, hawêr, hevêrke, xêz, çixêz mat/n;;tar;;şoreb;;cureyek laçek;;rewşa dijwar;;çember sp/n

hoopla : xiroş, peroş, hêcan, heycan, he­lecan;;coş û xiroş, dilgermî, dilaşuftî

hoopoe : silêmanê dunikul, dawudê dunikul, dîksilêman, huthut

hoot : hiryohiryokirin, hiryohalêdaxistin, hûhakirin

hootch : xanî, ban, mal;;-xane, -geh; di zimanê me de ev bi parkîtan tê pê;;malbend, melbend, yane;;malî;;ezbat

hopeful : hêvîdar, bihêvî, umûdwar, biumûd, meferdar, bimefer;;berdar, biber

hopo'mythumb : boçî, potal, bejnbihost, bejnkurt, qambost;;esûsckî

hopper : çal, çala genim;;cihê nan

horde : qelebalix, şênî, heydedan, sixletî;;elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zurpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, qerebalix;;geremol, ker û per;;giran;;hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl

horehound : bot;;bot m bot

hormone : hormon

hornbeam : gurgan

horned : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

horny : biqiloç, bistro, biqoç, bistrih, bişax;;qodoş, qebrax, bêxîret;;troleybus

horologe : saet, sehet;;dem, wext;;demjimêr, katjimêr;;jimêrker

horoscope : kelû, zayîçe

horrendous : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

horrid : gihansûz, tirsehêz;;hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz;;ecêb, ecayîb, seyr, muthîş;;zor, fela­ket

horrify : tirsandin, bizdandin;;endîşedar kirin;;çav tir­sandin

horsdoeuvre : meze

horseblock : bnr binek taşı

horsecloth : cil, cilik

horsecollar : hamûd

horsedealer : cambaz, canbaz, akrobat;;osta

horseman : siwar;;si war, suwar, siyar

horseplay : hewes û henekên keran, wekî lota kerê

horseradish : tivra derewîn

horsetail : bot;;bot m bot

horsewhip : qemçûr, şelaq;;qamçî, şelax, tajan, taziyane;;qamçî der/n;;qemçik, dûçik

hortative : bi şîretkî

horticulture : bexçevanî

hosanna : baneşan, bangok, nişkok

hosier : gorekar;;gorefiroş

hospice : xêratxane;;cihê ketiyan, darulaceze, cihê pîr û kalên ku ji kar ketine

hospitable : mêvanperwer;;mêvanhez

hospitality : mêvanperwerî;;mêvanhezî

hospodar : voyvoda dîr/n

hostage : gerewe, desteber, gerewdar, destbiser, girap, rehîne

hostelry : otêl;;otel

hostess : konsomatrîs

hostility : dijminî, neyarî;;dijminayî, dijminatî, dijmintî, neyartî

hotbed : xirabî, neçêyî

hotblooded : qehirî, hêrsketî

hothouse : germok, germxane, sera;;lîmonguvêş;;tavxane

hound : tejî, tajî

hound'stongue : bot;;bot m bot

hourglass : saeta xîzê, saeta qûmê

houri : hûrî, horî, horing

houseboy : gede, mindal, zarok;;zilam, peya, law;;xulam, xewlam, noker

housebroken : helîm û selîm

housecleaning : paqijî, pakî, temîzî, temîzayî;;xwepaqijî

housecoat : kincê serê sibehê;;ê sibehê;;vê sibehê

housefly : vizik, mêş

houseleek : bot;;bot m bot

housemaid : navmalî

housework : karê nav malê

housing : cil, cilik

hover : sidinîn, dudilî bûn, bêbiryarî nişandan

howbeit : digel vi qasê, ligel vi yekîg

howdah : mehafe

howdy : baneşan, bangok, nişkok

howitzer : bnr asklı

howl : zûrîn, kûzîn, ûzîn;;orin;;fîzîn, lîrîn

howsoever : çendî ku, her çiqas

hubbardsquash : kundirê zer

hubblebubble : nêrgîle, kokos

hubbub : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

hubris : quretî;;mezinayî, gewretî;;kuşpenetî, pozbilindî, xiram, nefs, fêz;;rûmet, xurûr

huckle : kemax;;qorik, tilor, simt, girde, laqûn, qormatix, qalç, qarçe ant/m

hucklebone : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

huddle : tevlîhevî;;tevlihevî, têkelî, têkilhevî;;lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî;;nexalîbûn, nesafbûn;;giriftari;;gelşî;;geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn

hue : reng, gon, gûn

huff : xeyidîn, enirîn, sorh ketin;;xeyîdin, sûketin, heridîn;;xeyîdîn, enirin, tîzikîn, silikîn, sû ketin, ingirîn, zîzikîn, vexeyîdîn;;pê re xeyidîn, berê xwe dan

hug : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

huggermugger : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

hugmetight : êlek, yêlek, çekbend, qutik, çepek;;perik

hulk : qirase, gir, laşgir;;laşgiran, axgiran, cangiran, gangox, beti, himbil, barûte, laxerî

hull : qab, qilf;;zerf, pêçek;;binik, çênî;;hoker, rengpîşe

hullabaloo : hengame, hêwirze, şemate, teqe req, xirecir, çilîvilî, qalmeqalm, heytehol, qerebalix;;teqereq, qalme qalm

hum : baneşan, bangok, nişkok

humane : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver

humanitarian : mirovhez, mirovperwer, merivhez, merivpervver

humanize : bûn meriv, bûn mirov, bûn in­san

humankind : ademîzad, benîadem

humbug : dolab, xap, fend, fenik, delk, dek, fen, rîp, finas, paposî, fel, fisq, lêb, mekarî, sexr, xurde, hîle, desise;;hile

humdrum : ruhê mirov jê çûn

humerus : bnr kol ke­miği

humid : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû

humiliate : şermandin, fihêtandin, şermezar kirin, şermî kirin, dan şermê;;dan şermandin, dan şermezarkirin, dan fedîkirin l/lb

humiliation : şermandin, fihêtandin, şermezarkirin, şermîkirin

humility : nefsbiçûkî, dilnzmî

humming : candar, giyandar, canber, canewer, canliber, ruhber, ruhdar, ruhliber, giyanber, zinewer, zîndewer, zîndeber, giyanlibcr, bican, biruh, sax, zindî;;liserxwe, geş, şen, şeng, çist;;giyanewer, benderuh, bendecan, zîruh

hummock : kilom, tûmik, qilom, mitik, mit, til, mitilok, girik, tilm erd/n

humor : kenawerî, komîktî

humoresque : nige, lêzokî;;kêfkarî, pirçû, kaprîs

humorist : peşqele, pêkenîker, çûle, qerfkar, mîzahkar

humorous : pêkenî, kenawerî, qerfî, mizahî

hump : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

humpback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

humph : baneşan, bangok, nişkok

hunch : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

hunchback : qof, bûl, xûz;;kov, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, qov, qilom, qûz;;qop, qoq;;piştkov, piştxûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop;;zikdayî;;derd, derd û kul

hung : hilawistî, daleqandî, dardekirî

huntsman : nêçîrvan, ravker, seydvan

hurl : pekandin, pengizandin, hilpe­kandin, ferqizandin;;virvirandin, kewkîkirin, dakirin, gurgurandin, hilavêtin;;belkirin, beliqandin

hurlyburly : xirecir, xirexir, qirecir, bihevketin, şemate

hurricane : bahoz;;bagêr, bager, bagêje, gêjgerink, badev, bagerkî, baxûz, mûryaz;;coşî

hurried : biteşqele

hurtle : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran

husbandry : cotkarî, cotarî, cotyarî;;çandinî, rênçberî

hush : setimin, deng birin, ker bûn, dengegaz bûn, sêwirîn;;hiş bûn, ker bûn | susun, konuşmayın hiş bin, mepeyîvin;;deng nekirin, bêdeng mayîn;;aş bûn, sêwirin

hushhush : sergirtî, serpêçandî, girtî, sernixamti, nixumandî, nixamtî;;liber;;dapoşî, mûphem

husky : qalikdar, qaçildar, biqalik, biqaçil, biqaşûl, biqalçik, biqaşik, biqeşqelîk;;biqerqûş, biqemûşk

hustle : tehn û niçan dan hev, hev birin û anîn;;herîşîn hev, hev gijgijandin

hutch : dolav;;sindirûk, dolab, îşkaf;;bnr dönme dolab;;dukan

huzza : baneşan, bangok, nişkok

hyacinth : bot;;bot m bot

hyaline : wekî cam;;xav

hybrid : diliqî, kestel, dureh, zir, melez;;soryaz;;têkilhev, col

hydra : mit, mîtos

hydrangea : navîn;;navincî nd/rd navê çîçekekê ye bot

hydrate : hîdrat lam/m

hydraulic : hîdrolîk

hydrocarbon : hîdrokarbon kîm/m

hydrochloride : klorhîdrîk

hydrodynamic : hîdrodînamîk

hydroelectric : hîdroelektrîk

hydrography : hîdrografi

hydrology : hîdrolojî, zanista avê

hydrolysis : hîdrolîz

hydrometer : avpîv, hidrometre

hydrophilous : bot;;bot m bot

hydrosphere : hidrosfer, avgilover

hydrostatics : hîdrostatik

hydrotherapy : hîdroterapi, avhekîmî, tedawiya bi avê

hydrotropism : bot;;bot m bot

hydrous : avî, avdar, biav;;avlêxistî;;bilcim, şelap, avlike, cilq, olçim

hyena : keftar, kemtiyar

hygiene : zandariya tenduristiyê

hygienics : zandariya tenduristiyê

hygro : hêmî, hêwî, nedawî;;rewadar, birewa;;kamçokî, kamdar, nemdar, birutûbet;;şolî, şêlû

hygrometer : kampîv, hêmîpîv, rewapîv, hîg­rometre

hygroscope : kambîn, hîgroskop

hymen : mit, mîtos

hypaethral : servekirî, stiyar

hype : şiringa, şirinqe;;enjektör

hyper : jor, haf, diyar, banî;;kesê karbidest;;serdest;;raser

hyperbola : hiperbol mat/m

hyperbole : fîşal, pirole, çelwar

hyperborean : mit, mîtos

hypersensitive : hestdar, pejndar, dilzîz, hestgerm, diltenik, dilşoş rd/nt

hyphen : dezî;;dezî;;bendik, bendek, xêzikok, xêzeka kurt, tîre;;xêzek, xêzeka dirêj

hypnagogic : xewhêner

hypnosis : hipnoz

hypnotic : xewhêner

hypo : bin, jêr;;binê tiştekî;;binî;;xwar, binanî;;bine, jêre

hypochondria : dilîn;;bnr kara sevda

hypodermic : derzi;;derzî, derzilo;;sincak;;derzîk;;qerine, gotin;;qozî;;nêrik

hypostasis : hîm, xîm, binaxe, binçîne, binyad, binetar, binî, binyan, bintar, binanî, binişe, binema, asas, temel;;bingeh;;sereke, sereta, bingehî, esas

hypothec : barimte, gerew, ipotek

hypothecate : di gerewê de dan

hypothesis : feraziye, hipotez

hyssop : çirdûg

hysteria : bnr hîsterî

hystericical : bnr hîsterîk

ibeam : bnr putrel

icebreaker : qeşaşkên;;cemedbir, qeşembir, qeşaşikên

iceland : bot;;bot m bot

ichnography : mîm;;mîm (li gorî hesabê ebcedê hejmara;;mîm m 1 mîm

ichor : mit, mîtos

icicle : cemed, qeşa;;qeşem, sehol;;sar alanı bankîz

icon : îkon, sembol

iconography : peyker, kelwaş, heykel, hîkel

ics : huner, sin'et;;hostatî;;pîşe

icterus : zerayî, zerî;;rengzerî, rengê zer;;zerik, zerek, xasekanî, êreqan, zerkî

icy : biqeşa;;qeşemgirtî, cemedgirtî, qeşagirtî;;cemidandî, qerisandî, qeşemdar, bicemed;;ximam

idealize : îdealkirin

ideat : sêwirin, dariştin, tesewir kirin

idee fıxe : fikra sabit

idem : zem, zêdeyî

identical : heman, eynî, ew bi xwe;;jê

identify : nav lê danîn, teşxîs kirin, bi ser ve bûn;;êş nas kirin bj

identity : kiyîtî;;zanav, nasnav;;nasname, pênas

ideology : bîrdozger, îdeolog

idest : nexwe;;heke wisa be

idiocy : debangî, fodilî, baletî, çopikî, qewetî, ehmeqî

idiosyncrasy : xûy, afiriş, cir, tebîet;;tenduristî

idiot : xirexavane, bûdelewarî

idol : pût;;xaç n meftûl

idolater : pûtperestî, pûtparêzî

idolize : colik, colbe

idyl : kurtehelbesta ku di nav jîna çolteriyê de evînê ji xwe re kiriye mijar

iegacy : mîrat, mîrate, mîras;;pêmayî, paşmak, pêma

igneous : volkanîk

ignite : vêxistin, pêxistin, darandin, ayişandin;;dan dest, kirin dest, xistin dest;;coşandin

ignition : bihevgirtin, pevgirtin;;binavhevketin, bihevketin;;pêketin, darîn, ayişîn

ignoble : nizm;;ketandî;;kin, kurt;;nemerd, rezîl, xerab

ignominious : nizmokî;;nemerdane, adiyane, rezîlane

ignominy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet

ignore : pê te pê rnedan;;piştguh kirin

ilex : bot;;bot m bot

iliad : dasîtan;;destan, dasitan

ilium : hestiyê qorikê, hestiyê kemaxê, kulîmek, kemax, hestiyê qarçê, qûnhestî

illegitimate : ne rewa, ne meşrû, nelirê;;derî zewacê

illimitable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

illiterate : kewden

illogical : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq

illuminate : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

illumine : ronî kirin, ronak kirin, ronî­dar kirin, ronayî kirin;;serwext kirin

illusion : nîgaş, aşop, sawêr, nlgal, xiyal;;sepet, saw û sepet psı;;sîwtank;;reşe, reş;;leyistika ku bi sîberan li pişt perdeyê tê leyistikandin, mîna leyistika Karagöz

illusionist : hoqebaz, pêlewan;;delkbaz

illusive : xapînok, xapînosk

illustrate : vegotin;;têgihandin, pê dan zanîn l/lb, pê dan femkirin l/lb;;gotin, neql kirin, behs kirin

illustration : nimûne, nemûş, hembaz, model;;mostere, mestere;;manend, nimûnek;;mînak, wekok, mîsal

im bibition : hilçinandin, hilkişandin

imagery : şayes, teswîr

imaginative : afiriner, afirinende, afirandêr, afirandox, afirînek;;dahêner

imbalance : bcparsengî, bêterazî, bêdengetî;;qiştikî, tewşikî, hişsivikî

imbecile : bodek, gewc, xêvik, şêvî;;bûdele, bodile, lur, geve, xêtik, hişsivik, xirexavî;;bûdela;;xirexavi

imbrue : têdan;;têkil kirin

imbrute : bûn ajal, bûn heywan

imbue : tijî kirin, dagirtin;;tije kirin, pir kirin;;hîşandin, heşandin, xeşandin;;qedandin;;şên kirin

imitate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

imitation : lasayî, zehr, razeke, remz, layîn, teqlîd, bîlan;;zarî, zarve, zalve

immanent : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî

immaterial : negirîng, nemuhîm

immature : xang, kal, xag, xawiz, xam;;xam S tewş

immeasurable : bêsînor, bêtixûb, nesînorkirî, netixûbkirî

immerse : tê de kirin, tê hilkişandin, tê hildan;;noqandin;;ji xwe ve çûn, ji bîr ve çûn

immersion : hatin girtin;;hiçinin, qerimîn, lihevgerîn, lihevqerimîn;;girtin

immigrant : koçber, cîhil, muhacir

immigrate : koç kirin, bar kirin;;goç kirin, koçdawî kirin

imminent : nêz, nêzik, nêzing, nezdik;;nezing;;nêzemirov, nêzemeriv, xizm, lêzim

immobile : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

immobilize : zexm kirin, şidandin, kip kirin;;peytandin, pêdandin, selmandin, çespandin, cehisandin, tespît kirin

immoderate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir

immodest : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

immolate : gewixandin;;dewixandin, şeıje kirin;;bi xwînxwari kuş­tin

immortal : nemir, abadîn

immortalize : nemirî kirin, abadîn kirin, cawîdanî kirin

immovable : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

immune : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd

immunity : bexşandîbûn, cudagirtîbûn, bexşbarî, muafiyet;;muafiyet bj/rd

immunize : taman, patrome, mutirbe, lûl;;derzî, parza, fitrû ne, perpûn

immuno : jêbexş;;bexşandî, cudagirtî, muaf;;bexşang, pênegirtî bj/rd

immure : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

immutable : neguher, neguhêrbar

imp : xurt kirin, xurtandin, zexmkirin, zexmandin;;bi hêz kirin, hêzdar kirin, bi qewet kirin

impact : hingaftin, lêdan, lêxistin, kutan, gemişandin

impair : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

imparity : newekhevî, neyeksanî

impart : agihandin, agahdar kirin;;dan zanîn l/tb, ragihandin, gihandin;;hay pê xistin, ilam dan, pê dan zanîn;;derbirin, vegotin

impartial : bêali, bêhêl, bêlayen, alînegir, alînegirtî layennegir, bêterf

impasse : girêhişk

impassible : bêhest, bêhîs, dilreş

impassion : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

impassive : bêhest, bêhîs, dilreş

impaste : strandin, vestrandin, surandin, ecinandin, hecinandin, stirihandin, eciqandin, heciqandin, histrandin;;pehtin, pijandin

impasto : payîz

impavid : wêrek, dilêr, bezax, bisteh, cesûr

impawn : kirin gerewa

impeach : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

impeccable : bêguneh, bêtawan

impecunious : bêdirav, bêpere;;xizan, hêjar;;mift, belaş, bedewa

impedance : serad

impede : feşikandin, asteng kirin, berasteng kirin, tegere kirin, berbend kirin, peşi girtin, şek dan, berbest kirin, pêşî lê girtin

impediment : 1 asteng, feşk, şek, tegere, berbest, kosp, pêxem, kendûkosp, manî;;asteng sp/m

impedimenta : tişt, têkber, eşya

impend : gefandin, hedidandin, gef xwarin, hereşe kirin, keft xwarin, tehdît kirin

imperative : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

imperceptible : nayê bihîstin, pê nayê hesandin

imperfect : kêmasî, lazmatî, hewcedarî;;kêm;;hindik

imperfection : kêmasî;;kêmahî, kêmanî, engast, qisûr;;uzr;;kusûr, bermaye

imperforate : bêqul, bêqulik, bêkun, nequl, nekun

imperial : şahane, şahanî, şehyane;;şahwer;;pir xweşik, pir têkûz û mukemel

imperious : hukimdar, ê ku hukm dike

impermissible : qedexe, bend

impersonal : gram

impersonate : bi zarî kirin, zarveyî () kirin, bi qaydeyî kirin;;lasayî kirin, zehr kirin, razeke kirin, teqlîd kirin, gêravî kirin, saxitandin, bîlanî kirin, hevandin;;zarî kirin, zareve kirin, bi zarî kirin

imperturbable : sergevez, girannxû, waqûr

impervious : dadayî, girtî;;radayî;;sergirtî);;dapoşî;;veşarî;;bergirtî;;miç

impetuous : lezgîn

impetus : lez, lezayî, sur'et;;zû, şid;;hewl, pertav, taqet;;sur'et jız/m

impinge : lê ketin;;lê xistin, lê dan;;xenîmî bûn;;dizîn;;çirpandin, jê çirpandin;;pitpitîn, dapitîn, jenîn hilavêtin;;car kirin, carandin, zerp kirin caran

impious : kafir, xwedênenas

impish : eynî cin

implacental : bêhevalzarok, bêhevalbiçûk, bêpizdan, bêxelêfk

implant : çikandin; gijkirin; rep kirin; tîk kirin; vît kirin; zîq kirin;;dirun, dirûtin;;çikilandin, daçikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin;;danîn, çandin;;bi ser xwe de kirin;;dan ber;;firfirandin;;lê kirin, ava kirin

implausible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

impledge : kirin gerewa

impletion : dagirtin, tijekirin, tijîkirin;;heşandin, xeşandin, hîşandin

implicate : tevdan;;hiljendin, aîdandin, li hev xistin, li hev dan, patrome kirin;;li navê xistin, beri navê dan, tevî kirin, tev lî kirin, têkel kirin;;ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin;;tev dan, têk dan;;kolan;;ser û bi­ne hev kirin;;tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin;;têkilî kirin, têkilandin

implicit : tam, nekêm;;bitûn, gişt, tev, gih, sihê;;heqîqî, bêqusûr;;mîna, wekî, nolî, fîna, eynî;;gav, wext, çax

implore : lavayî kirin, başkurî kirin, bazgurî kirin, berzûrî kirin, fîzar kirin

impolite : nehêvotî, bêperwerde, beşerde, nehêvijî, perwerdenebûyî;;bêterbiye, bêedeb

impolitic : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

importunate : bi bergerî, bi berkî, bi îsrar

imposition : barkirin;;lêbarkirin, şaıjkirin

impost : bac, bide, tar;;dan, dayîn

impostor : firîw;;xapxapok, delkbaz, quldir, sextekar

impotent : bê karîn, neşiyandar;;bêşiyan, bêkarîn, bêtuwan, bêqudret

impound : ragirtin, tewqîf kirin

impoverish : xizan kirin, hêjar kirin, ke­sîb kirin, feqîr kirin

impracticable : nenehîdar, nekêrhatî

impractical : nekêrhatî, nedestdayî, nemusaîd

imprecate : nalet lê anîn

imprecise : sist, patot, leq, arzêl, pizdan, pilt, xiloxe;;sistek, sistok, sistopisto, ten sist;;sistokî, patotî, lok, nermûsankî

impregnate : dol girtin, ber girtin biy

imprescriptible : domdar, biberdewam, demdar, berdewamî;;tim, timik, sereqet, miqîm, her gav, pê de, daîma

impress : îstimlaq kirin

impressionism : empresyonîzm

impressive : bandordar, bibandor, hîkarîdar, tesîr­dar, kartêker, karîgerdar, birayda, kelijdar, bikênc, werêçdar, bitesîr

imprint : çap;;çewsî, zordestî, pest;;kef û şel;;guşar, fîşar, pêkutî, çewsan, tehde, tehdeyî, kotekyarî, zor û zerp;;pres;;fîşar psî/m;;biserdeçûn sp/m

imprison : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

improbity : bêfiraz, bêşerefî, bêrumetî

impromptu : bêamadehî, bêhazirî, bêtedarek, bêtevdêr, bêtedarik, bêtedbîr

improper : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

impropriety : neguncanî, nelirêtî, nemunasîbî

improvident : bisemt, bêwurya, bêendaze, beîhtiyad, bêtedbîr

improvise : ji ber xwe ve

imprudent : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî

impudicity : bêşermî, bêfedîtî, bêfihêtî, şermnekirî, rûmelextî, rûhişkî, rûşûştîbûn, rûçelaqî, rûqayîmî, bêarî, nixayî

impugn : derewçîn derxistin, virek derxistin, derewîn derxistin

impuissant : tengazer, bêhêzî, zebûn, bêhêzbûnî, bêçaretî, neçarî, kêmqewetî;;bêkêrbûn, bêkerî

impulse : şandin, hinartin rêkirin, birin, sewq;;kaşkirin, xirikandin defdan, temdan

impulsion : navtêdan, halan, xiroşme;;tehrîk;;fîtkirin

impulsive : hander

impurity : mirdarî, mirarî

imputation : lêbarkirin, etfkirin, îsnad;;iftira

impute : spartin, lê bar kirin, îs­nad kirin;;iftira lê kirin

in re : derbarê de, der mafê de, der heqê de, di heqê de, sebaret

in- : kardarî, karvanî, emeli, pratik;;bikarbar, hêsanîbar;;rê û rêbaz, rê û rêzan, teamul;;pratîk, emeliye;;destsivik

inability : tehezi, bêkarînbûn, bêşiyanbûn;;nemêrî

inaccurate : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

inaction : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

inadaptability : bêahengî;;nelıhevî, lıhevnatîbûn, nerikibandîbûn, negurivandîbûn, neguncandîbûn

inadvertent : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

inalterable : neguher, neguhêrbar

inamorata : xoşewîst, xoşdivî, xweşdivî, berdilk;;yar, dildar, dost

inane : vala, fal boş;;betal;;tal, xalî;;eware;;tewş, bêkêr;;beredayî;;xêrevebûyî

inanimate : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

inanition : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m

inanity : valahî;;valayî, qewar;;veqetîn, qetîn;;betalî;;kêmasî, kêmayî, kêmanî;;nebesî, qîmnekirî;;valayî fa/m

inapplicable : nelê, ciyawazî, muxayir

inapposite : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inappreciable : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g

inappreciative : nevîn, nedilxweş, nekêfxweş, nexweşhal, nerazî, nexoşnûd

inapproachable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval

inappropriate : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inaptitude : bêbehretî, bêqabiliyetî

inarm : hemêz kirin;;hembêz kirin, berhembêz kirin, qepaçe kirin, berçeng kirin, xwe lê weranîn;;dan milê xwe, dan berdilê xwe, dan hembêza xwe;;dan ber xwe, dorpêç ki­rin

inarticulate : nefesîh, nefambar, ximam

inasmuchas : hemin ku, mafir ku, wekî ku, madem ku

inattention : bêbalî;;bêdêhnî, nehiştîbûn, bêdîqetî;;hişlênebûnî, ballênebûnî, nemiqate

inauspicious : bêyom, şemet, bedyom, bêoxir, bêqidoş, şom, şewm, bêpêûpar, bêwayîk, bêwa, bûwum, feleqreş, mûdî, peşkbireş, serxure, pîreş, şûm, pîşk, çift, pûşîl, bêmeymenet

inboard : bnr dan/den

inbound : bnr dan/den

incalculable : nehatin hesab;;tiştê ku hesab nekiribe

incantation : avsûn, efsûn, sêr, sihêr

incapable : bêbehre, bêqabiliyet

incapacitate : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî

incapacity : bêehliyetî, nekafibûnî, nebesbûnî;;bêehliyetnametî

incapsulate : pêçandin, piçandin;;rapêçandin, dorpêç kirin, gemaro kirin;;jê stendin, girtin;;nixamtin, nixumandin;;werandin, weranîn, hembêz kirin;;hilkirin, hilçinîn;;li xweşê çûn, li xweşê hatin;;1ê lefîn, lê pêçîn;;lê pêçandin;;hilkişîn;;êriş kirin;;xwe lê pêçandin, xwe lê lefandin

incarcerate : hepsandin, heps kirin;;egle kirin, heyirandin, sekinandin

incarnadine : pembeyi, bi pembe ve

incarnate : ê di rewşa cîsm de;;mucesem

incase : rû girtin;;girtin, wergirtin, hefidandin, îstila kirin;;rapêçandin;;rû kirin, rû ki­şandin;;hildan;;dewisandin, pêdews kirin;;rûkêşk kirin;;tamdayî kirin, kil dan;;be­lav bûn;;tije bûn;;kiras kirin, kiras kişan­din;;qab kirin

incasement : hêvişan, veşêran, hilanîn, muhafize

incautious : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

incendiary : ewan, gelac, kizû, fesad

incense : acizkirin;;silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin;;sincirandin;;hêrs kirin

incentive : hander

inception : destpêkirin

incertitude : guman, şik, gûş, hulhul, şûf, şupe

incessant : bidom, domdar;;berdewam, sereqet;;berdewamî, domdan, sereqetî

inchmeal : hino hino, hêdî hêdî;;piço pi­ço, piç bi piç

incidence : hingaftin, lêketin, isabet;;lêxistin;;li cih;;rasthatin;;tesadûfeke baş

incidental : pişadî

incipient : destpêk;;pêşek

incise : lê kolandin, lê nitirandîn;;jê kolan­din, jê rihotin

incision : qelaştin, veqelaştin, terikandin, şeqitandin, qelşkirin, telişandin, telaştin;;qelîştek, qelîştok, şeqîfe;;telaş;;felqokî;;dan, şîş, genimê spîkirî;;şikandin

incisive : pîj, tûj, tûjik, tîj, şût, şûtik, hûtik;;zûrik, sertûj, sertûjikî;;aşirî;;bnr palamut

incisor : bevşik;;qîl, diranên pêş, diranê qîl ant/nd

incivility : çortî, çolsî, qebatî;;dexelî, kancî, gizreyî

inclement : hişk, req, zix, sirt;;zîwan, sext;;zivir, zir, zirz;;tund;;tûnd;;şid, xurt, şidayî;;ar, dijwar;;kanc

inclinable : arzûdar, arzûmend, lavakar, minêkar, xwezdar

inclusion : girtina nava xwe, kirina nava xwe, şamîlbûn

inclusive : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî

incoherenceency : bêwatetî, bêmanetî

incoherent : bêwate', bêman;;beredayî, tewş

incomer : koçber, cîhil, muhacir, macir

incoming : ketin, têketin

incommensurable : bêrêje

incommensurate : bêrêje, bênîspet;;hevnegir, hevnegirtî

incommode : nerihet kirin, bêhuzûr kirin, aciz kirin

incommodious : dilnerihet, nerihet, bêhedar, bêhuzûr, bêkêf;;neasan, nehêsan;;nexweş, bêkêf nerihet

incommunicative : dengegaz;;devgirtî

incommutable : neguher, neguhêrbar

incomparable : nayê qiyaskirin, mi­rov nikare bide ber hev

incompatible : neberbihêrî, nederdbihêrî, bêaqûbetî, serkêşî, alîkêşî, cirûcedêl

incompetent : neehîl, nekafî;;kêm;;kêmber

inconceivable : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

inconclusive : bêencam, bêdawîng, bênetîce, bêakam

incongruent : bêaheng, bêpergal;;bêbezm

incongruity : nelibarî, lihevnekirin;;mixrikî, nakokî, geleşe, îxtilaf

incongruous : nelê, nelirê, ters, dijraber;;averê, çep;;çep rast

inconsequent : deremantiqî, derî mantiqê;;bivac, bimantiq

inconsiderable : qicik, hûr, hûrik, kiçik, qij, qic, qincik, liwîr, biçûçik;;biçûk;;negirîng, pir hindik

inconsiderate : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî

inconsistent : nelihev, nelibar

inconsonant : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

inconspicuous : negirîng, nemuhîm

inconstant : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

incontestable : diyar, xuya, numa;;melûm;;lebatî

incontinent : bêvîn, bêîrade

incontrovertible : rastandî;;teqez, muheqeq

inconvenience : rene, tehb, mişûr, dijwarî, kêferat, çetînayî, astem, zehmet, zorkêşî

inconvenient : neguncan, nelirê, nepêketî, nelibar, nebihingam, nemunasîb

incoordination : bêpergalî, bêserûberî, bêrêkûpêkî, herzegî, bêtertîbî;;bênîzamî, bêsîstemî

incorporate : li hev civandin, yek kirin;;tevî hev kirin, bi yek kirin, gihandin hev, gihîştandin hev, anîn ba hev, hatin ba hev

incorporated : anonim, nediyar, bênav;;gelêrî, ano­nim

incorporeal : giyanî, ruhî;;manewî

incorrect : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

incorrigible : naselihe, îsleh nabe

incorrupt : dawênpak, dawpak, biîfet

incorruptible : durust;;durist, rast, rastgo

incrassate : tîr bûn, sift bûn;;tarî bûn, çîk bûn, girtî bûn, terengî bûn;;giran bûn, zor bûn, xweş bûn

incredible : pê naye bawerkirin;;fewqulade;;bawerî pê nebûn, ji baweriyê der

incredulity : şik;;guman, gur û guman, şek;;bedgumanî, hawî, dilwasî, wehm psi/m

increment : pirbûn, zêdebûn, boşbûn, şilxe

incrowd : bend, ber, klik

incubation : sêwirandin, tesewirkirin;;niqirandin

incubus : merdezime;;motemoteke, nezerfermaş, kabûs

inculcate : hîn kirin, ho kirin, hewisandin, fêr kirin, elimandin, êwisandin, hû kirin, hîra kirin, hêra kirin;;hînî kirin, ferî kirin

inculpable : bêtawan, bêsûc, belesûc;;bêguneh

inculpate : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

incumbency : kar, şol, şixul, şûl, îş;;kar û bar;;kar fîz

incumbent : pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî;;mecburî

incur : ketin, tê ketin;;çûn;;tê ketin bûn);;ketin navê

incurable : bêderman;;bêçare

incurious : bêtatêl, bêmeraq;;xemnexur, bêfimkare

incursion : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref

indecent : pêneketî, şikestek, nelicih

indecipherable : tevlîhev, giriftar;;tevlihev, têkilhev;;têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, lihevketî, herzeg;;lihevxisti, col;;nexalî, nesaf;;aloz, gelş, gelemşe, girift

indecisive : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

indeclinable : gram

indecorous : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

indefatigable : nawest

indefectible : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta

indefensible : bêparêzî, bêberevanî, destvala

indehiscent : bot;;bot m bot

indelible : yadaşt, serhatî, bîrhatî, bîrewerî;;yadîgar

indelicate : tehlker, rencîner, rencdar

indemnify : tezmînat, cirm

indent : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

indentation : qusîn, birin;;kelepotk, xezik, derb bere

indepth : berfirehî, dorfirehî, bikitekit, dûvdirêjî

indeterminate : bêsînor, bêtixûb;;bêqeder, bêhed, bêvesînor

indetermination : dudilî, bêbiryarî, dilodinî, herêneyî;;bêqerarî;;tewtewînî, herêna, bêstewîlî, bêqeys û qabî

indian : çermsor

indication : daxuyan, beyan

indicative : qedandek

indicator : birhan, delîl;;palpişt, selmîn, burhan, nîşan, girov, berjeng, danîşan, belgeya pê selmîn;;delîl hiq/n;;rêber, rênîşan, qilawiz

indict : tawanbar kirin, tawandar kirin, sûcdar kirin, şemisandin, tehnandin, îtham kirin l/gh suçlandırmak

indiction : tar

indigenous : xwecih yerli dolap dolaba xwecih;;xwecihî;;xumalî;;binkî, binecih, xwecih, binalî, bincî, cihnişîn, akincî

indigested : bêpergal, bêserûber, bêrêkûpêk;;herzeg, bêtertîb;;bênîzam, bêsîstem

indignation : I sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn;;hêrsbûn, hêrsîtî, qehritî, behic;;hiloritî, telewî, teleb, hêçîtî

indignity : giramnegirî, bêhurmetî

indigo : xumşîn, rengê şînê tarî;;çivîdî

indirect : girift;;lihevketî, levherbilî, levgeriyayî, gijikî;;fetlonekî, çivane, fetlokî;;girîft;;nerasterê

indirection : fenekî, delkbazî, finaskerî, lêbokî, fendoyîtî, firîbazî, hîlebazî, hîlekarî, dewlokî, rîpkarî, fetbazî, sexrbazî, xapînokî

indiscreet : bêraman;;bêhizir, bêfikir;;xemnexur, xemsar, bêendîşe;;bêfehm, fehmkor, tênegihîştî

indiscretion : bêramanî, bêhizirbûnî, bêfikirbûnî;;xemnexurî, xemsarî, bêendîşetî;;bêfehmî, fehmkorî, tênegihîştîbûnî

indiscriminate : kinemine, kerambera, serabera, serobero, çawalêhato, eletexmînî

indislestion : gircomîtî, şawêrî, givêrî, xunafî;;bêhntengî;;qebûlnekirin m hazin qût, qûtê zivistanê

indispensable : pêdivî, pêwist, gerek, elzem

indispose : kêfa şikandin, hewesa şikandin

indisposition : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

indisputable : xeberdan nayê serê, jê re gotin nîn e, jê re gotin tune, ew e ku pê ye

indissoluble : westar, pêdandî, sabit;;peytandî, darî çavan;;neguhêzbar, neguher, neguherbar

indistinct : gung, nediyar, nexuya;;bnr beli belirsiz;;nependî, newekat, neeyan, nemueyen;;dapoşî, müphem;;kesnezan, nenas, meçhûl;;nebinavkiri rz/rd g

individualism : ferdparêzî, îndîvîdualîzm

individuality : kesîdeyîtî, takekesîtî, ferdîtî

individualize : ferdî kirin, îndîvîdualîze ki­rin

individuate : vawêr kirin, ji hev cuda ki­rin, ji hev derxistin, ji hev veqe­tandin, ji hev qetandin, ji hev ci hê kirin, ji hev kirin der, ji hev nas kirin

indivisible : nedabeşbar, dabeşnebûn, parvenebûn, parçenebûn

indoctrinate : ranavtin, ranavîş kirin, lê telqîn kirin

indolent : tiral, tenbel, keslan, tembel, toranî, tirole, tirol, kasûlî, arode, pirole, pirol;;tenbel bj/rd

indomitable : nebez

indubitable : mîsoger, qet'î, qutebir

induce : îqna ki­rin, qaneh kirin, qane kirin, aş kirin

inducement : sebeb sedem, setem, eger, hoy, sebeb, seb, engiz

induct : serad

inductile : nebez

induction : serad

inductive : seretayî, serdestpêkî, îptîdayî, hoveber;;dêrin, kevnare fel;;prîmîtîf;;hov, hovjiyan

indulge : bi dest re berdan, her tiştî pejirandin

indulgence : tiryakîtî, îptila

indurate : hişk kirin;;req kirin, peyt kirin;;qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz

indusium : bot;;bot m bot

industrial : pişesaziyi, endustriyî

industrialize : pîşesazî kirin, endustrî kirin

industrious : xebatkar, xebathez, şixulhez;;jêhatî, şired, şeq, zîrek

indwell : lê bandor kirin, tê re çûn, çîk lê bûn;;tê gihîştin, serwext bûn;;kar tê kirin

inebriate : serxweş kirin, sermest kirin

ineffectual : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr

inefficacious : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

inefficient : bêbandor, bêhîkarî, bêrayda, bêkelij, bêkênc, bêkarîger, bêtesîr

inelegant : sik, zist, kirêt, şoret, kereh, nexweşik;;pêneketî, şikestek

inept : bêkêr, nebikêr, necerbez nehunerwer, nekêrhatî, nejêhatî, neosta, neşanpaz, nemahir

inequality : newekhevî, neyeksanî

inequitable : bêînsaf

inequity : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî

inerrable : bêşaşî, bêçewtî, bêxeta

inert : bêliv, bêbizav, bêlebat, bêlebt, bêtevger, bêhereket

inertia : tiralî, tembelî;;betalî, bêkarî, ewa retî

inessential : nepêwîstfnehewce, nelazim

inestimable : giranbiha

inexact : şaş, gol, çewt, hele, xeta;;bi şaşî, bi çewtî;;hele fel/rd

inexhaustible : bêpayan, bêkutayî;;bêdawî;;şorbeyek bi penêr

inexistent : tunebûn, tunetî, nebûnî, tuneyî, neyînî;;xizanî, hêjarî, feqîrtî;;hîçatî fel/m

inexorable : stemkar, zalim, xedar

inexpedient : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

inexperience : bêhêçanî, bêezmûnî, bêtecrûbetî

inexpert : ecemî

inexplicable : Nayê vegotin Nayê îzahkirin

inexplicit : girift, herbilî, xerbilî

inextenso : bitûnî, hemûşk, bi temamî, têkde, yekcar

inextremis : li ber mirinê, li ber sekeratê

infallible : şaşnebar

infamous : gosartme, hetek, tirotî, rezîl, kepaze

infamy : rezîli, xaxî, tirotî, gosarmetî, kepazetî, hetekî, hetîketî, rezalet

infancy : pitiktî, sebîtî, zaroktî, bebekti

infantile , infantine : zarokane, zarokwarî, bi zarokî

infatuate : hiş ji serî birin, ji hiş û aqil kirin, aqil ji serê birin;;ketin binê, aqilê çelq kirin, xirandin

infect : têdan;;têkil kirin

infectious : şewb, dirm, perok

infecund : sitewr;;sêr, nezayok, hişk, sewir, mêjik, zirzeq, edrok, êremûk, nezok, eqîm, zirzek;;bêweç, perk, bêvaç;;bêsûd, bêhavil;;hişk biy/rd qisir

infelicitous : ters, bêwext;;şikestek, nelirê;;kanc;;li cih ne li cih, li rê ne li rê

infelicity : bextbireşî, bextreşî, bêtalihi, bêşansî, bêsiûdî

infer : derxistin, derêxistin, êxistin, deranin, anîn der, kirin der, derkirin, veder kirin;;derketin, pê derketin;;pê derxistin, tê dexistin, tê gihîn;;tê derxistin, tê anîn der;;deranîn;;jê hilanîn, jê stendin;;tê de kirin, tê de hêdî kirin;;deriştin;;avêtin der;;vêxistin;;ji ber dexistin;;jê derxistin, jê deranîn, derêxistin mat;;şandin, hinartin;;bar danîn, vala kirin

inference : veguhêzî, întiqal fel/m

inferiority : semewq, serpêl, rezîl, adî

infernal : dojehî, cehenemî;;xembar, xemnak

inferno : dojeh, dozex, cehenem, çelme

infertile : bêweç, dihm, dêm, şorax, bejî;;mir, şor;;xweliya hîsik, xweliya gîl;;sîlik

infest : ziyan gihandin (), zerar gihandin, ziyan dan, zerar dan, xesar dan, kirin xesarê, kirin zerarê

infidel : bêbîr u bawer, bêbawer, bêîman

infiltrate : palîn, parzinîn, dawerivîn, sefîn, nisilîn, werivîn, daweribîn, dapelîn;;hatin palandin, hatin dawerivandin, hatin parzinandin, hatin parawtin, hatin sefandin, hatin werivandin, hatin dapalandin l/tb;;hatin xwarê, kişîn;;xwe berdan;;xwe qelizandin;;jar bûn, lewaz bûn, melûsankî bûn, melûl bûn;;nîvkêşî bûn, xwarî bûn;;xwe lûsikandin, xwe quraftin, xwe badan

infinitesimal : mat nd mat

infinitive : gram

infinitude : abadînî, ebedîtî;;bêserûbinî, bêbalûpalî, bênayî;;bêqederî;;bêdawîtî, bêpayanî

infirm : jar, hêjar, qels, lewaz, reqele, kiz, weza, zeîf;;cûqîn, misrî, kêmhêz;;ximam, kêmbîna;;nesaxlem;;kêmzana, nejêhatî;;kêm, pênebawer;;zenûn, melûl

infix : gram

inflame : gurî kirin, gur kirin, geş kirin, xweş kirin, hil kirin;;li hev sor kirin, berî hev dan

inflammation : gurkirin, geşkirin, xweşki rin, hilkirin, gurîkirin;;xweşkirin

inflate : enflasyon bz/m

inflect : tewandin, çemandin, daçemandin, veçemandin, çivandin, xwar kirin;;pêl kirin, dapêlî kirin, daxûl kirin, daqûl kirin, qor kirin;;çevandin, kubandin, nişivandin, qor ki­rin, şor kirin, veanîn, xelandin, xum kirin

inflection : tewîn, çemîn, çevîn, xwarbûn;;nûrin, tewbûn

inflexible : rikdar

inflict : tehl, tal;;tûj, no, gizûn;;hişk, zivir, acı soğuk=sermaya zivir, sermaya hişk;;tarî, girtî acı yeşil=keskê tarî, keskê girtî;;êş, jan, jû, çik, şewat;;ne xweş, sar, cemidî;;derd, êş û azar, qiriktehlî;;bi keser, bi derd;;bi şewat, bi tesîr

infliction : siza, ceza

influential : bibandor, bihîkarî, bitesîr, werêçdar

influx : çir, dirêj;;nijd;;êrîş, hicûm, kom bi kom, ref bi ref

informal : jidilûcan, canêcanê, samimî

informative : ronîker, ronayîker;;serwext ker

informed : agahdar, zanyar;;haydar, zane, zandar, zanîşwer, zanmend;;bi zanayî, bi zane­bûn, bi zanetî

infra dignitatem : pêneketî, şikestek, nelicih

infraction : tawan, sûc;;cirm

infrared : enfrarûj

infringe : xirabe kirin, hûr kirin;;teribandin, fasid kirin, xera kirin, rîxandin, têk dan, ferisandin, xir kirin;;aciz bûn;;lê ketin;;fesx kirin;;hûrkirin;;şeqizandin, şermî kirin;;tek birin, têk şikandin;;xeritandin, quraftin;;kandêl kirin, qul kirin;;li serê aqil avêtin;;betal kirin, şikandin

infuriate : dîn kirin, har kirin, behicandin;;arezû kirin

infuse : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin

infusion : hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan;;tevhevkirin, têkilhevkirin

ingathering : berhevkirî;;berhevkirin;;civandin, çinandin, hevkirin;;karê berhevkirin û niqandina zarokan ji bo yeniçeri ocağı yê;;zarokê ku bi vê riyê hatiye girtin

ingeminate : wekilandin, dubare kirin, tekrar kirin

ingenious : hunerwer, şareza

ingenuity : afirînerî, afirînendetî, afirandêrî, afirandoxî;;dahênerî

inglorious : şerm, fedî, fîhêt, kinêt, eyb;;kê mâsî, kêmayî, qisûr;;şermalûd

ingoing : destpêkirin

ingot : silop;;kulînçe, kulîçe, quite;;kom, lod;;qulte

ingrain : pê kok berdan, pê reh ber­dan;;ripin kirin

ingratiate : pê dan hizkirin l/lb

ingratitude : nankorî, bêşêkirî, qedirqûnî

ingredient : beş;;cizû, cuz;;fasîkul

ingress : ketin, têketin

ingression : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

inhabit : li rûnîştin, akincî bûn;;aram bûn, ker bûn, bêdeng bûn, sakîn bûn, parça danîn vepesirîn;;tebitîn, hewîn

inhabitancy : lêman, lêrûmştin, îkamet

inhalation : bêhn, bîn, helm, tenefûs;;vêsih, bêhnvedan

inhale : helmijîn, bêhn standin, bêhn girtin

inharmonious : bêaheng, wîç;;nelihev, lihevnatî, nerikibandî, negurivandî, neguncandî

inherent : zikmakî;;aferîşî, fitrî;;fitrî fel/psî

inherit : Mîrate girtin Mîras wergirtin

inheritable : irsî

inhibit : pê girtin;;girtin;;nêçîr kirin;;qefaltin, lê werqilîn;;li ba xwe hiştin, li cem xwe hiştin;;ragirtin, tewqîf kirin;;vegirtin;;xwe girtin;;alî girtin;;ecibandin;;anîn cih;;kirê kirin;;teşebûs kirin;;pê ketin;;şû bûn;;qebûl bûn, pejirîn, çûn qebûlê;;gihan, gihîştin, gihaştin;;kirin, girê dan 20 milyon tutmuş tiştên ku min kiribû 20 milyon girê dabû;;rê pê xistin, çûn;;paqij hiştin;;ferz kirin;;dan ber;;hesab kirin;;bi kar anîn;;dest pê kirin;;ajotin, dewam kirin, dom kirin;;not girtin, zebt girtin;;jê re pê girtin;;dan, teqdîm kirin;;dagir kirin, îşgal kirin;;şopandin, taqîp kirin, dan ser şopêkê;;dest dan ser, desteser kirin;;bernedan;;berê xwe dan (), ber pê de çûn, riya girtin

inhibition : qedexe, bend

inhumane : stemkar, sîtemkar, xedar, zorker, zordar, zilmkar, zalim

inhume : naştin, tamirandin, temartin, he dimandin;;veşartin, çal kirin, binax kirin, binerd kirin, definandin, defn kirin;;kirin nava, xistin nava;;defin kirin, pêdews kirin

inhumsn : deremirovî, nemirovî

inimical : dijmin, neyar;;bedxwaz, xêmexwaz, nexweş

inimitable : bêhempa, bêhevta, bêmanend, yekta;;bêheval

iniquity : guneh, gune;;bed rekî

iniqultous : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq

initial : yekem;;yekemîn;;pêşîn;;zar qaçilê mêweyan, qalikê der ê mêweyan bot

initiation : destpêkî

initiative : hander

initiatory : nasîner;;bangeşeker, propagandîst

inject : heşiqandin, dahiştin, heşandin, tê re kirin, di nav re kirin, tehmî navê dan;;dericandin, xistin navê, kirin navê;;gotinên ne baş gotin

injection : derzîlêdan, enjeksiyon

injudicious : bêtedbîr;;bi bêdetbîrî

injunction : ferman, ferwar, emir;;fermanname, emirname

injure : rencandin, tehl kirin, êşandin, zêrandin, hincirandin, çerçirandin, cewr kirin;;cşandin, azirandin

injurious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

injustice : bêmafî, bêheqî;;neayîlî, neheqî neheqîtî

inkling : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

inky : ripreş, ripîreş

inlaid : niçlêdan, niçlêxistin, tehnlêdan, nihiçandin;;kolandin

inland : navxwe, lê, hundirîn;;têkilî, daxil, mudaxile;;hundir, hundirû, nav;;tê de, di nav de, tevî

inlay : heşandin;;puwaz, heşan

inlet : kendavik;;çivanek, kendava biçûk erd/m

inly : ji hundir de;;jidil, jidil û can, bidil, bi dil û can, samîmî

inmate : sekan, tebitî, aram, hêmin, hedirî;;bêdeng, ker, sakîn;;dengnekir;;amoş, aramoş, xamoş, sêwirî, êmîn, tewar;;rûniştvan, rûniştker, dêman;;şênî, daniştî, daniştvan, rûniştman, warnîş, xwecî

inmost : hundurîn, navxweyî;;hundirî, hundirîn, daxilî

innervate , innerve : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

inning : rêz, qor;;dor;;rûniştek;;rûniştok, textebend;;pergal, dûzan

innocuous : bêziyan, bêzirar, bêxesar

innominate : bênav;;bêkes

innovate : guhêrin pêk anîn, guhêrîn çêkirin

innoxious : bêziyan, bêzirar, bêxesar

innuendo : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

innumerable : kitapsız;;bêhesab û kîtab;;bêsexbêr;;bêhesab;;bêqedar;;hesabnekirî

innutrition : bêzad, bexurek, bêxurdemeni, bêqût

inobservant : bêbal, bêdehn, nehiştî, bêdîqet;;hişlênebûn, ballênebûyî, nemiqate

inoculate : derzî kirin, parza kirin, perpûn kirin;;tamandin, lûl kirin, helpaçan din, deq dan, deqandin, patrome kirin, tam dan;;nexweşîna xwe derbasî kirin, nexweşîna xwe dan;;niçilandin, telkîn kirin, fikren xwe kirin serê;;sarogermo kirin, tînegermî kirin, şîreger­mî kirin

inodorous : bêbêhn

inoffensive : bêziyan, bêzirar, bêxesar

inoperative : bêbandor, bêhîkarî, bêtesîr

inopportune : bêdem, bêkat, bêçax, bêwext, bêzeman

inordinate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir

inorganic : bêcan, bêgan, bêruh, bêgiyan;;neşên, sekan

inperpetuum : heta bi hetayê, ilelebet

inposse : gengaz, dibetî, mimkûn, muhtemel

inpropriapersona : bi xwe, bi şexsê xwe, bîzat;;bi şexs, şexsen

inquietude : dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî;;nexweşî

inquiry : jêpirsîn, pirsyarî;;sicilhicil hq/m

inquisition : lêpirsîn lêpirsyarî;;pirsyarî, tehqiqat

inquisitive : tatêldar, zirewadar, meraqdar, bimeraq;;hewesdar;;endîşenak, fikaredar

inroad : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

inrush : nijd, cerd;;sergirtin;;êrîş;;raser, serdest

insalubrious : ziyandar, zerardar, biziyan, bizerar

insanitary : pîs, xelîz;;cinûs, necis, lewitî;;ey

insatiable : têrnexwer, çavbirçî

inscribe : nivisandin, nivîsîn, nivîstin, venivîsîn;;nivîsandin;;tomar kirin, qeyd kirin, tomarî () kirin;;raxistin;;çêkirin

inscription : nivîsk;;nivîstek, nivîswar, berdnivîs, kitabe

inscrutable : nefesîh, nefambar, ximam

insect : kêzik, bûxik;;mêş û mor, mêşlok, hûrmêş, bihok, heşare;;kêz, kêzok;;beho, biho, behok;;cureyek îstakoz

insectivore : kêzxwer;;mêşxur

insecure : bêewle, bêamîn

inseminate : dol girtin, ber girtin biy

insensate : bêhest, bêhîs, dilreş

insensible : bêhest, bêhîs, dilreş

insensitive : bêhest, bêhîs, dilreş

insentient : bêhest, bêhîs, dilreş

inseparable : bende, girêdayî, xerend;;bestî, dabestî, vebestî, bestandî;;pêbûn;;pêvebûn;;sînorkirî, bisînor;;girtî;;liserêbûn, pêgirêdayî;;dilsoz, sadiq i kalmak pê ve vebestî man, pê ve girêdayî man

insertion : lehiqandin, şingilandin, veserkirin, pêvekirin, biservekirin, qetabkirin, lêzêdekirin, lêkdan, îlawekirin;;lehiqandî, qitabkirî, îlawekirî

inset : veser, qetab, qertaf;;lêkdan, qertab, îlawe;;pêvekirin, mezinkirin, pirolekirin;;lêk

insidious : pinî, nermeting, zexel, bînefisk, binkol, xinîz, nermoving, mixenet, xel, bibini, pexîl, bendefiêl;;xasûk, kone;;ker

insight : femkırin, têgihîştin, zanibûn, agahî

insignificance -cancy : bêwatetî, bêmanetî

insignificant : bêwate', bêman;;beredayî, tewş

insincere : nejidilbûn, nejidilûcan, nesamîmî

insinuation : tuwanc, çewlik, qerine, zengûr

insipid : temin, tefandî, vemirandî, vêsandî, temartî, temirandî, vetemirî, vemirî, tefiyayî;;kiz, melûl, zelûl, zenûn, korik;;rûniştî, hewajêderketî;;neberbiçav, nexuyanî

insist : pêkolî kirin, pê dan erdê, heter kirin, îsrar kirin, di ber dan;;ravajtin, li ber gerin, jê lavayî kirin, ûd kirin, pê ve zeliqîn, di ber dan, li ber dan

insobriety : serxweşî, sermestî

insolate : tavgestin, tav lêxistin, lêxistina tavê

insolent : kanc;;kustex, derfehatî, bêperdaq;;bi kustexî, bi kancî, bi bêperdaqî

insomnia : bêxewî, bêxewtî

insomuch : fireh, berahî;;goşe, kenar;;zeviya bor, beyar;;gen bîo/m

insouciant : bêkêferat, bêgêjahî;;bêxem, bêderd, bêxaîle

inspect : venêran kirin, pişkinandin, teftiş kirin

inspector : pişkîner, soraxvan, serperişt, mufetîş

inspiration : best, hayraz, peyam, xwedza, îl­ham;;sirûş, îlham

inspire : niqutandin dilê

inspirit : sêwirandin;;ni­wandin, niwênandin, berceste kirin;;zindî kirin

inspissate : tîr kirin, sift kirin;;tarî kirin, çîk kirin, girtî kirin, terengî kirin;;xweş kirin mec)

instability : bêtirûşî, neqewînî, nezexmî

instable : du dil, bêbiryar, dilodin, herêne;;bêqerar;;bêstewîl, tewtewîn, bêqeys û qab

instal(l)ment : pardanî, qest, teqsît, texsît

install : xistin şûna;;xistin şûnê

instauration : tezekirin;;nûkirin, nûvandin;;dubarekirin, tekrarkirin

institutor : damezrêner;;damezrîner, sazgêr, sazende, hîmdar, avaker, sazûmankar, danî, bingehdar, bingehdêr, bingehsaz, damezrandok, daner, sazker, sazkar

instruct : dan xwendin, dan berxwendinê;;pê dan xwendin, bi xwendin dan;;ders dan, dersa dan;;serfandin, firotin

instructive : hînker, hutker, fêrker, hewisîner, hînder

instrumental : kêrdar, bikêr, kêrhatî, kelkdar, bikelk, sûdmend, havildar, bisûd, wecdar, feydedar

instrumentality : navgîn, amraz, wesita;;navbeynkar, navber;;navbeynkarî, navberî

insubordinate : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar

insubstantial : bêhîm, bêbingeh, bêbinyat, bêkok, bêbinî

insular : kurtbînî, bîrtengî, tengbînî, bertengî

insulate : cihê kirin, cuda kirin;;veder kirin, heram kirin, silav lê nekirin, silava Xwedê lê nekerin;;îzole kirin

insult : tajang, heqaret

insupportable : bêmaf, bêheq;;neheq, ayîl, beleheq

insure : bîme kirin, sigorta kirin

insurgent : serhildêr, yaxî, baxî, asî, isyankar

insurrection : hilperin, hilperan, raperîn, serhildan, serxwerabûn, îsyan;;liberabûn

insusceptible : bêpejn, bêhest, bêhîs;;dilqalind, dilkevir, qelpreş, qeterehm, bêrehm rd/nt

intact : xweş, saxlem, selamet

intaglio : qewartin, rihoştin, verihoştin, qewirandin;;nicirandin, nitirandin, kolandin;;kolandı;;qewarî, nexşê qolandî

intake : têketan, ketin;;devera têketanê, derbase, derbasgeh;;serdetpêk, destpêk;;gurîzgeh, derbasok

integer : jimara tam;;jimara tam mat/nd

integrate : temam kirin, tewaw kirin, kirin serê;;qedandin, xelas kirin, kuta kirin, red kirin, birin serî, sergihayî kirin

intellection : têgihîştin, sehkirin, fehmkirin, fêm kirin;;bîrbirin, têgîhîştin, fêmkirin fel/m

intellectualism : têgihanî, zêhniye, entelektualîzm psî/fel

intellectualize : ramîn fikirîn;;ramîn, hizirin, fikirin, ponijîn, poniştin, fikir kirin, hizir kirin;;tê fikirin, tê hizirin, tê ramîn;;hizr kirin;;lê fikirin, lê hizirin, lê ramîn;;bîr birin, aqil gihandin, fikra kirin, hizra kirin;;endîşe kirin

intemperance : rapirî, îfrat, pê de çûn

intemperate : pirole, lape;;rapir, müfrit;;jê wê de, jê wê detir;;pir zêde, pir û pir